Համարը 
ՀՕ-39-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2006.04.07/20(475) Հոդ.401
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
27.02.2006
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
28.03.2006
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
17.04.2006
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՀՀ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

Ընդունված է 2006 թվականի փետրվարի 27-ին

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի (9 նոյեմբերի 2004 թվականի, այսուհետ` օրենսգիրք) 99-րդ հոդվածի չորրորդ մասում «համատեղ» բառը փոխարինել «համատեղությամբ աշխատողի» բառերով:

Հոդված 2. Օրենսգրքի 117-րդ հոդվածը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Աշխատանքային պայմանագիրը չի կարող լուծվել հղի կնոջ հետ հղիության ամբողջ ժամանակահատվածում (անհրաժեշտության դեպքում` բժշկական եզրակացության առկայության դեպքում), ծննդաբերության արձակուրդի և դրան հաջորդող ամսվա ընթացքում, ինչպես նաև մինչև մեկ տարեկան երեխա խնամող աշխատողի հետ, բացառությամբ սույն օրենսգրքի 113-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին, 2-րդ, 7-րդ կետերով և 123-րդ հոդվածի 1-ին մասով նախատեսված դեպքերի:»:

Հոդված 3. Օրենսգրքի 147-րդ հոդվածի երկրորդ մասում «օրերի» բառը փոխարինել «օրվա» բառով:

Հոդված 4. Օրենսգրքի 148-րդ հոդվածի երկրորդ մասի առաջին նախադասությունը «կատարվող աշխատանքի» բառերից հետո լրացնել «առնվազն» բառով:

Հոդված 5. Օրենսգրքի 153-րդ հոդվածի երրորդ մասում «աստիճանից» բառը փոխարինել «աստիճան ցելսիուսից» բառերով:

Հոդված 6. Օրենսգրքի 169-րդ հոդվածի երկրորդ մասի երկրորդ նախադասությունում «տեղափոխվում» բառը փոխարինել «երկարաձգվում» բառով:

Հոդված 7. Օրենսգրքի 201-րդ հոդվածի առաջին նախադասությունում «աշխատանքի» բառի վրայից բութը հանել:

Հոդված 8. Օրենսգրքի 202-րդ հոդվածի առաջին մասի առաջին նախադասությունում «համապատասխան» բառից հետո ստորակետը հանել:

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ռ. Քոչարյան


2006 թ. մարտի 28
Երևան
ՀՕ-39-Ն