Համարը 
ՀՕ-33
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԱԺՏ 1996/5-6
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
19.02.1996
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
05.03.1996
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
05.03.1996
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
31.03.2018

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՀՀ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ, ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է Ազգային Ժողովի կողմից
19 փետրվարի 1996 թ.

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՎԱՐՁԱՏՐՈՒԹՅԱՆ, ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԵՎ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

Սույն օրենքը, Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 61 հոդվածին համապատասխան սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի վարձատրության, սպասարկման և անվտանգության ապահովման կարգը` նպատակ ունենալով ապահովել Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի լիազորությունների արդյունավետ իրականացումը:

 

Հոդված 1.

Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի վարձատրությունը
 

Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի աշխատավարձի չափը որոշվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով, բայց ոչ պակաս 80 հազար դրամից:

 

Հոդված 2.

Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության Նախագահին սպասարկման նպատակով տրամադրվում են`

ա) նստավայր Երևանում (Բաղրամյան 26),

բ) ծառայողական առանձնատուն Երևանում` համապատասխան սպասարկմամբ,

գ) պետական ամառանոց Սևանում, Դիլիջանում և Ծաղկաձորում` ապահովված համապատասխան գույքով և սպասարկմամբ,

դ) հատուկ նշանակության ավտոտրանսպորտ,

ե) հատուկ սարքավորված ինքնաթիռ և ուղղաթիռ:

Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի առողջական վիճակին հետևելու նպատակով առանձնացվում է անձնական բժիշկ:

 

Հոդված 3.

Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի անձն անձեռնմխելի է: Նրա անվտանգության, պատվի և արժանապատվության նկատմամբ ոտնձգություններն առաջ են բերում օրենքով սահմանված պատասխանատվություն:

Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի անվտանգությունն ապահովում է Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի և բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց անվտանգության ծառայությունը` օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի և բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց անվտանգության ծառայության գործունեությունը ֆինանսավորվում է հանրապետական բյուջեի միջոցների հաշվին:

 

Հոդված 4.

Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի ԸՆՏԱՆԻՔԻ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄԸ և ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի ընտանիքն օգտվում է Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի համար սահմանված սպասարկման և անվտանգության ապահովման պետական ծառայություններից:

 

Հոդված 5.

Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի և ՆՐԱ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ
 

Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի և նրա աշխատակազմի գործունեության ֆինանսավորումն իրականացվում է հանրապետական բյուջեի միջոցների հաշվին` Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի ծախսերը նախատեսող մասով:

Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմի` հանրապետական բյուջեով սահմանված ծախսերի կազմում նախատեսվում է պահուստային ֆոնդ, որի միջոցները ծախսվում են Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի կողմից սահմանված կարգով:

 

Հոդված 6.

Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄԸ և ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ ՊԱՇՏՈՆԱԹՈՂՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՀԵՏՈ

 

Պաշտոնաթողությունից հետո Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի և Հայաստանի Հանրապետության փոխնախագահի համար, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ նրանք պաշտոնանկ են արվում, Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը նշանակում է հատուկ թոշակ` Հայաստանի Հանրապետության գործող Նախագահի աշխատավարձի համապատասխանաբար 75 և 60 տոկոսի չափերով:

Նշված հատուկ թոշակը չի վճարվում այն ամբողջ ժամանակաշրջանում, որի ընթացքում նախկին Նախագահը կամ փոխնախագահը վարում են որևէ ընտրովի կամ նշանակովի պաշտոն և ստանում գործող Նախագահի աշխատավարձի 80 (փոխնախագահի համար` 60) տոկոսի չափը գերազանցող վարձատրություն:

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնաթող Նախագահին ապահովում է բնակարանով, պետական ամառանոցով, ավտոտրանսպորտով, ինչպես նաև պաշտոնաթող Նախագահի ցանկությամբ` կահավորված գրասենյակով:

Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնաթող Նախագահի այլ երկրներ կատարվող ճանապարհորդության ծախսերը (տարեկան ոչ ավելի, քան երկու անգամ) հատուցում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնաթող Նախագահի համար ապահովվում է ցմահ անձնական պահպանություն:

Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնաթող փոխնախագահը ապահովվում է բնակարանով և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից սահմանված կարգով օգտվում է պետական ամառանոցից և ավտոտրանսպորտից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Լ. Տեր-Պետրոսյան

5 մարտի 1996 թվականի,
քաղ. Երևան
ՀՕ-33