Համարը 
ՀՕ-229-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2006.12.25/66(521) Հոդ.1381
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
29.11.2006
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
19.12.2006
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
25.06.2007
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է 2006 թվականի նոյեմբերի 29-ին

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի (27 դեկտեմբերի 1997 թվականի, ՀՕ-186) 16-րդ հոդվածում`

ա) 28-րդ կետի «զննություն անցնելու» բառերը փոխարինել «զննությունը ճանապարհային ոստիկանության մարմինների կողմից անցկացնելու» բառերով.

բ) 28-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 28.1-րդ ենթակետով`

 

«28.1. լիցենզառուներին տրանսպորտային միջոցների

պարտադիր տեխնիկական զննության

համապատասխան նմուշի փաստաթուղթ

տրամադրելու համար

բազային տուրքի 250 տոկոսի չափով».

 

գ) ուժը կորցրած ճանաչել 30-րդ կետը:

 

Հոդված 2. Օրենքի 19-րդ հոդվածի 8-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 8.6-րդ ենթակետով`


«8.6. տրանսպորտային միջոցներ վարելու ուսուցման

գործունեության իրականացման համար, տարեկան

բազային տուրքի 100-ապատիկի չափով»:

 

Հոդված 3. Օրենքի 19-րդ հոդվածի 15-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.4-րդ ենթակետով`


«15.4. տրանսպորտային միջոցների և դրանց կցորդների  

պարտադիր տեխնիկական զննության անցկացման 

գործունեության իրականացման համար` օգտագործվող

յուրաքանչյուր հոսքագծի հաշվով, տարեկան

բազային տուրքի 5000-ապատիկի չափով»:

 

Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվանից վեց ամիս հետո:

 

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ռ. Քոչարյան


2006 թ. դեկտեմբերի 19
Երևան
ՀՕ-229-Ն