Համարը 
N 459
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2001.06.12/16(148) Հոդ.441
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
26.05.2001
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
26.05.2001
Վավերացնող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Վավերացման ամսաթիվը 
26.05.2001
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
22.06.2001
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ՄԻ ՇԱՐՔ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

040.0459.26.05.01

 

«ՎԱՎԵՐԱՑՆՈՒՄ ԵՄ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

26 մայիսի 2001 թ.

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

26 մայիսի 2001 թվականի N 459

քաղ. Երևան

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ՄԻ ՇԱՐՔ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության օդային տարածքի անձեռնմխելիության ապահովման և Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության ռազմաօդային ուժերի ամրապնդման ու զարգացման, ինչպես նաև քաղաքացիական ավիացիայի բնագավառում պետական գույքի կառավարման արդյունավետության բարձրացման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել`

ա) Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ավիացիայի համակարգում գործող օդանավակայանների ցանկը (կցվում է).

բ) (ենթակետն ուժը կորցրել է 26.08.04 N 1448-Ն)

(1-ին կետը փոփ. 26.08.04 N 1448-Ն)

2. (կետն ուժը կորցրել է 26.08.04 N 1448-Ն)

21. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով «Էրեբունի» տարածքային օդանավակայաններ» պետական փակ բաժնետիրական ընկերության գույքի կազմից առանձնացնել «Սիսիան» օդանավակայանը` իր ամբողջ տարածքով ու գույքով, և այն անհատույց հանձնել Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության տնօրինությանը:

(21-ին կետը լրաց. 28.11.01 N 1174)

3. «Էրեբունի» տարածքային օդանավակայաններ» պետական փակ բաժնետիրական ընկերությունը բաժանման ձևով վերակազմակերպել և`

ա) (ենթակետն ուժը կորցրել է 28.11.01 N 1174)

բ) «Ստեփանավան» օդանավակայանի գույքի ներդրմամբ ստեղծել «Ստեփանավան» օդանավակայան» փակ բաժնետիրական ընկերություն ու սահմանել կանոնադրական կապիտալի չափը` 36000000 (երեսունվեց միլիոն) դրամ.

գ) «Էրեբունի» օդանավակայանի տարածքում գտնվող շինվերանորոգման և արտադրական բազայի գույքի ներդրմամբ ստեղծել «Շինվերանորոգման վարչություն» փակ բաժնետիրական ընկերություն ու սահմանել կանոնադրական կապիտալի չափը` 11000000 (տասնմեկ միլիոն) դրամ:

(3-րդ կետը փոփ. 28.11.01 N 1174)

4. «Ստեփանավան» օդանավակայան» փակ բաժնետիրական ընկերության և «Շինվերանորոգման վարչություն» փակ բաժնետիրական ընկերության պետական սեփականություն հանդիսացող բաժնետոմսերի տնօրինման, ինչպես նաև «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 8-րդ հոդվածի 5-րդ կետով սահմանված լիազորությունները վերապահել Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչությանը:

5. (կետն ուժը կորցրել է 28.11.01 N 1174)

6. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչությանը` մեկամսյա ժամկետում իրականացնել «Էրեբունի» տարածքային օդանավակայաններ» պետական փակ բաժնետիրական ընկերության վերակազմակերպման աշխատանքները:

7. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչությանը և Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարությանը` մեկամսյա ժամկետում իրականացնել «Սիսիան» օդանավակայան» փակ բաժնետիրական ընկերության գույքի հանձնման-ընդունման աշխատանքները:

8. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչությանը և Հայաստանի Հանրապետության պետական գույքի կառավարման նախարարությանը` եռամսյա ժամկետում Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն ներկայացնել առաջարկություն «Շինվերանորոգման վարչություն» փակ բաժնետիրական ընկերության մասնավորեցման վերաբերյալ:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ա. Մարգարյան

 

 

Հաստատված է
ՀՀ կառավարության 2001 թվականի
մայիսի 26-ի N 459 որոշմամբ

 

Ց Ա Ն Կ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՕԴԱՆԱՎԱԿԱՅԱՆՆԵՐԻ

 

1. Երևանի «Զվարթնոց» միջազգային օդանավակայան

 

2. Գյումրու «Շիրակ» օդանավակայան

 

3. «Ստեփանավան» օդանավակայան

 

 

Հաստատված է
ՀՀ կառավարության 2001 թվականի
մայիսի 26-ի N 459 որոշմամբ

 

Կ Ա Ր Գ

 

ՀԱՄԱՏԵՂ ԲԱԶԱՎՈՐՄԱՆ ԱԵՐՈԴՐՈՄՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ

(կարգն ուժը կորցրել է 26.08.04 N 1448-Ն)