Համարը 
N 188-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2007.10.01/25(265) Հոդ.333
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Գյուղատնտեսության նախարար
Ընդունման ամսաթիվը 
23.08.2007
Ստորագրող մարմինը 
Գյուղատնտեսության նախարար
Ստորագրման ամսաթիվը 
23.08.2007
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
11.10.2007
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
11.02.2014

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԿԱՐԱՆՏԻՆ ԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՈՉ ԿԱՐԱՆՏԻՆ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

14 սեպտեմբերի 2007 թ.

Պետական գրանցման թիվ 10607332

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

 

23 օգոստոսի 2007 թ.

ք. Երևան

N 188-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԿԱՐԱՆՏԻՆ ԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՈՉ ԿԱՐԱՆՏԻՆ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Բույսերի կարանտինի և բույսերի պաշտպանության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին կետի դրույթներին համապատասխան.

 

Հրամայում եմ`

 

Հաստատել բույսերի կարանտին և կարգավորվող ոչ կարանտին վնասակար օրգանիզմների ցանկը` համաձայն հավելվածի:

 

Նախարար`

Դ. Լոքյան

 

 

Հավելված

ՀՀ գյուղատնտեսության

նախարարի 2007 թվականի

օգոստոսի 23-ի N 188-Ն հրամանի

 

Ց Ա Ն Կ

 

ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԿԱՐԱՆՏԻՆ ԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՈՉ ԿԱՐԱՆՏԻՆ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐԻ

 

I. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՍԱՀՄԱՆՓԱԿ ՏԱՐԱԾՎԱԾ ԿԱՐԱՆՏԻՆ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐ

 

 

Վնասատուներ

1.

Արևելյան պտղակեր

2.

Կալիֆորնյան վահանակիր

3.

Ֆիլոքսերա

4.

Կիտրոնային սպիտակաթև

5.

Կոմստոկի որդան

 

Հիվանդություններ

6.

Կարտոֆիլի քաղցկեղ

7.

Պտղատու ծառերի բակտերիալ այրվածք

8.

Կարտոֆիլի ոսկեփայլ նեմատոդ

 

Մոլախոտեր

9.

Սողացող դառնախոտ

II. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՌԱՎԵԼ ՏԱՐԱԾՎԱԾ ԿԱՐԱՆՏԻՆ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐ

 

Վնասատուներ

1.

Կոլորադյան բզեզ

 

Մոլախոտեր

1.

Գաղձեր

III.  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԲԱՑԱԿԱՅՈՂ ԿԱՐԱՆՏԻՆ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐ

Վնասատուներ

1.

Չինական երկարաբեղիկ

2.

Եգիպտացորենի արևմտյան բզեզ

3.

Դեղձենու պտղակեր

4.

Ծխախոտի սպիտակաթևիկ

5.

Երեքնուկի ականող ճանճ

6.

Լոլիկի տերևային ականող ճանճ

7.

Հարավամերիկյան տերևային ականող

8.

Մորմազգիների ականող

9.

Կեղևակերներ

 

Կեղծ կեղևակերներ

10.

Ատամնավոր կեղծ կեղևակեր

11.

 Կեղծ բազմակեր կեղևակեր

 

Հատիկակերներ

12.

Գետնանուշի հատիկակեր

13.

Բրազիլական հատիկակեր

14.

Ոլոռի եգիպտական հատիկակեր

15.

Ընդավոր մշակաբույսերի հատիկակերներ

 

Հիվանդություններ

Սնկային

16.

Անդյան ֆոմոզ

17.

Կարտոֆիլի պալարների մրիկ

18.

Եգիպտացորենի դիպլոդիոզ

19.

Սոյայի ցերկոսպորոզ

20.

Սոյայի ցողունների քաղցկեղ

21.

Խաղողի վազի թառամում

22.

Մեխակի ֆիալոֆորոզ

23.

Արևածաղկի ցողունի բծավորություն

24.

Չինարի բնափայտի քաղցկեղ

25.

Շագանակի կեղևի քաղցկեղ, այրվածք

26.

Մորու արմատների ֆիտոֆտորոզ

 

Վիրուսային

27.

Կարտոֆիլի անդյան վիրուս

28.

Ելակի պառավի ցախավել

29.

Վարդի վիլտ

30.

Կարտոֆիլի դեղին գաճաճություն

31.

Դեղձենու դեղնախտ

32.

Ոսկեծաղկի գաճաճություն

33.

Լոլիկի օղակաձև բծավորություն

34.

Ելակի ծածուկ վիրուս Ս

35.

Կեռասենու ժանգային նեկրոտիկ խայտուցավորություն

36.

Ելակի ջղերի երիզավորում

37.

Կեռասենու տերևների թորբույաձևություն

38.

Մորենու տերևների ոլորում

39.

Մորու կնճռոտվածություն-ռաբդովիրուս

40.

Մորու օղակաձև բծավորության թաքնված վիրուս

41.

Դեղձենու ֆոնի

42.

Տանձենու տերևների ոլորվածություն-ֆիտոպլազմա

43.

Խնձորենու պրոլիֆերացիա

44.

Ծիրանենու տերևների քլորոտիկ ոլորում (ֆիտոպլազմա)

45.

Գարու նրբագծիկավոր մոզաիկա

46.

Ճակնդեղի գագաթնային գանգրոտություն - գեմինո վիրուս

47.

Ճակնդեղի տերևների ոլորում, գանգրոտություն-ռաբդովիրուս

48.

Արաբիս մոզաիկ վիրուս

49.

Կարտոֆիլի պալարների թելանման վիրոիդ

50.

Տոմատի (դեղին) տերևների ոլորում

51.

Խաղողի վազի ոսկեփայլ դեղնում

52.

Մորու տերևների ծայրերի թույլ դեղնվածության Էդչի վիրուս

 

Բակտերիալ

53.

Բրնձի բակտերիալ այրվածք

54.

Բրնձի բակտերիալ շերտավորություն

55.

Խաղողի բակտերիալ թառամում

56.

Եգիպտացորենի բակտերիալ թառամում

57.

Կարտոֆիլի օղակաձև փտում

58.

Մորու բակտերիալ բծավորություն

59.

Մորմազգիների (կարտոֆիլ) բակտերիալ թառամում

60.

Խրիզանթեմի բակտերիալ թառամում (վիլտ)

61.

Մեխակի բակտերիալ թառամում

62.

Խաղողի բակտերիալ նեկրոզ

 

Նեմատոդային

63.

Կեղծ գալային նեմատոդ

64.

Բայոցային կամ գայլիկոնող նեմատոդ

65.

Կարտոֆիլի սպիտակագույն նեմատոդ

66.

Կոլումբիական արմատային ոսկեգույն գալային նեմատոդ

67.

Սոճու բնափայտային նեմատոդ

 

Մոլախոտեր

68.

Հնդկական էշինոմենե

69.

Վիրջինյան էշինոմենե

70.

Երկփետրային կատվալեզու

71.

Սռնակային դիոդիա

72.

Ավստրալական էմեկս

73.

Փշոտ էմեկս

74.

Եզրազարդաձև իշակաթնուկ

75.

Ատամնաձև իշակաթնուկ

76.

Պատատուկային իպոմեա

77.

Փենսիլվանյան հավտենի

78.

Երկատված ռայմանիա

79.

Խոշորապտուղ սեսբանյա

80.

Անկյունավոր սիցիոս

81.

Փշոտ կատվաբուն

 

IV. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ԱՌԿԱ ԲՈՒՅՍԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՎՈՂ ՈՉ ԿԱՐԱՆՏԻՆ ՎՆԱՍԱԿԱՐ ՕՐԳԱՆԻԶՄՆԵՐ

 

Հ/h

Վ ն ա ս ա տ ու ն ե ր

1.   

Լեռնային կողինջ

2.   

Սևագլուխ կողինջ

3.   

Անդրկովկասյան կողինջ

Խխունջներ

4.   

Դերբենտի խխունջ

5.   

Ռավերժիեի խխունջ

6.   

Պուրակների խխունջ

Տզեր

7.   

Պտղատուների գորշ տիզ

8.   

Պտղատուների կարմիր տիզ

9.   

Սալորենու գալատիզ

10.

Տանձենու գալատիզ

11.

Խաղողի թաղիքատիզ

12.

Լոլիկի ժանգատիզ

13.

Գետնաելակի տիզ

14.

Սովորական ոստայնատիզ

15.

Այգու ոստայնատիզ

16.

Սոխի արմատային տիզ

17.

Տխլենու բողբոջատիզ

18.

Ալրատիզ

Կարգ. ուղղաթևեր

19.

Կանաչ ծղրիդ

20.

Շալա

21.

Վնասակար ծղրիդ

22.

Երկարագի ծղրիդ

23.

Տափաստանային ճռիկ

24.

Դաշտային ճռիկ

25.

Իտալական մորեխ

26.

Ասիական մորեխ

27.

Մարոկկական մորեխ

28.

Բախչային  զամբիկ

29.

Սովորական կամ երկգույն ձիուկ

30.

Մարգագետնային ձիուկ

31.

Կապտաթև զամբիկ

Կարգ. թրիպսներ

32.

Խաղողի թրիպս

33.

Ոլոռի թրիպս

34.

Սովորական կամ տարակեր թրիպս

35.

Տանձենու թրիպս

36.

Ծխախոտի թրիպս

37.

Ցորենի թրիպս

Կարգ. միակերպաթևեր

38.

Պատատուկի կովկասյան ցիկադ

39.

Պատատուկի եվրոպական ցիկադ

40.

Գոմշանման ցիկադ

41.

Վարդենու թզուկ ցիկադ

42.

Կանաչ թզուկ ցիկադ

43.

Վեցկետանի թզուկ ցիկադ

44.

Խաղողի թզուկ ցիկադ

45.

Հացենու սովորական տերևալվիկ

46.

Խնձորենու տերևալվիկ

47.

Տանձենու սովորական տերևալվիկ

48.

Տանձենու մեծ տերևալվիկ

49.

Տանձենու դեղնագորշ տերևալվիկ

50.

Սոխի տերևալվիկ

51.

Ջերմատնային սպիտակաթև

52.

Վարդենու սպիտակաթև

53.

Հացահատիկի սովորական լվիճ

54.

Հացաբույսերի մեծ լվիճ

55.

Գարու լվիճ

56.

Ճակնդեղի արմատային լվիճ

57.

Ընկուզենու լվիճ

58.

Առվույտի դեղնագույն լվիճ

59.

Եգիպտացորենի լվիճ

60.

Եղեգի լվիճ

61.

Ճակնդեղի լվիճ

62.

Բոստանային լվիճ

63.

Ակացիայի լվիճ

64.

Առվույտի սև լվիճ

65.

Խնձորենու կանաչ լվիճ

66.

Նռնենու լվիճ

67.

Տանձենու-հովանոցազգու կանաչ լվիճ

68.

Խնձորենու շերտավոր լվիճ

69.

Խնձորենու մոխրագույն լվիճ

70.

Խնձորենու բրդապատ լվիճ

71.

Տանձենու հարավային լվիճ

72.

Խնձորենու- եզան լեզվի լվիճ

73.

Տանձենու տերևաոլոր լվիճ

74.

Նշենու լվիճ

75.

Տատասկափշի լվիճ

76.

Անթառամի լվիճ

77.

Դեղձենու սևամեջք լվիճ

78.

Դեղձենու շերտավոր լվիճ

79.

Կաղամբի լվիճ

80.

Գայլուկի լվիճ

81.

Բալենու լվիճ

82.

Դեղձենու լվիճ

83.

Կարմրագալ լվիճ

84.

Վարդենու հացաբույսերի լվիճ

85.

Ոլոռի լվիճ

86.

Խաղողի ալրավոր որդան

87.

Խաղողի բարձիկավոր

88.

Թեղու թաղիքավոր

89.

Փափուկ կեղծ վահանակիր

90.

Գոտկավոր կեղծ վահանակիր

91.

Սալորենու կեղծ վահանակիր

92.

Ալոճենու կեղծ վահանակիր

93.

Ակացիայի կեղծ վահանակիր

94.

Թզենու կեղծ վահանակիր

95.

Կնճռոտ կեղծ վահանակիր

96.

Թուրանական կեղծ վահանակիր

97.

Հայկական ստորակետանման վահանակիր

98.

Խնձորենու ստորակետանման վահանակիր

99.

Սալորենու վահանակիր

100.

Մակույկանման կամ դեղձի կեղծ վահանակիր

101.

Խնձորենու կեղծ վահանակիր

102.

Մանուշակագույն վահանակիր

103.

Կալիֆորնիական վահանակիր

104.

Թուրանական վահանակիր

105.

Տանձենու եվրոպական վահանակիր

106.

Բարձիկավոր իննումերաբիլիս

Կարգ. կիսակարծրաթևեր կամ մլուկներ

107.

Ճակնդեղի դարչնագույն կուրամլուկ

108.

Դաշտային կուրամլուկ

109.

Առվույտի կուրամլուկ

110.

Դեղին կուրամլուկ

111.

Տանձենու ժանեկամլուկ

112.

Վնասակար կրիայիկ

113.

Ցիրտոպելտուս մլուկ

Կարգ. բզեզներ

114.

Ցանքի չրխկան

115.

Տափաստանի չրխկան

116.

Շերտավոր չրխկան

117.

Անդրկովկասյան մարմարյա բզեզ

118.

Հունիսյան բզեզ

119.

Եգիպտացորենի դանդաղկոտ

120.

Անապատային դանդաղկոտ

121.

Գորշ բրդոտ բզեզ

122.

Փոքր ալրաբզեզ

123.

Մուգ ալրաբզեզ

124.

Ալրի դանդաղկոտ

125.

Վնասակար փոքր ալրաբզեզ

126.

Տզրուկաթրթուր

127.

Ավստրիական բզեզ

128.

Խաչակիր բզեզ

129.

Դեղձենու ոսկեբզեզ

130.

Սև ոսկեբզեզ

131.

Մետաքսյա ձևացող

132.

Սուրինամի ալրակեր

133.

Բացոտավոր լվիկ

134.

Բուկարկա

135.

Կազարկա

136.

Բալենու երկարակնճիթ կամ ոսկեզօծ ռինխիտ

137.

Կաղնու փողոլոր

138.

Խնձորենու ծաղկակեր

139.

Կաղնու պտղաբնակ

140.

Ճակնդեղի սովորական երկարակնճիթ

141.

Հատիկաբեղ երկարաբեղիկ

142.

Կաղնու մեծ երկարաբեղիկ

143.

Կաղնու տափակ երկարաբեղիկ

144.

Տնային երկարաբեղիկ

145.

Կաղնու խայտաբղետ երկարաբեղիկ

146.

Փոփոխական կլիտ

147.

Կաղամախու փոքր երկարաբեղիկ

148.

Պտղատուների կեղևակեր

149.

Կնճռոտ կեղևակեր

150.

Կաղնու կեղևակեր

151.

Վեցատամ կեղևակեր

152.

Առվույտի տերևային երկարակնճիթ կամ ֆիտոնոմուս

153.

Ոլոռի ընդակեր

154.

Լոբու ընդակեր

155.

Ոսպի ընդակեր

156.

Կորնգանի ընդակեր

157.

Կաղամբի արմատային ծածկակնճիթ

Կարգ. թաղանթաթևեր

158.

Վարդենու շիվերի սղոցող

159.

Վարդենու սղոցող

160.

Սոճու շիկակարմիր սղոցող

161.

Հացենու սպիտակակետ սղոցող

162.

Սեուկի սղոցող

163.

Բալենու լորձնոտ սղոցող

164.

Տանձենու սղոցող

165.

Սալորենու սև սղոցող

166.

Սալորենու դեղին սղոցող

167.

Սալորենու հաստոտիկ

168.

Առվույտի հաստոտիկ (առվույտի սերմակեր)

Կարգ. երկթևեր

169.

Շվեդական ճանճ

170.

Կանաչաչյա

171.

Հեսենյան ճանճ

172.

Կորնգանի ծաղկամոծակիկ

173.

Սոխի բզզան

174.

Բալենու ճանճ

175.

Սեխի ճանճ

176.

Տարասուն ականաճանճիկ

177.

Գարու ճանճ

178.

Բազմակեր ականաճանճիկ

179.

Ականող ճանճեր

180.

Գարնանային կաղամբաճանճ

181.

Ամառային կաղամբաճանճ

182.

Սոխի ճանճ

Կարգ. թեփուկաթևեր

183.

Հացահատիկի ցեց

184.

Հացացեց

185.

Բարդու մգաթև ապակեթիթեռ

186.

Խնձորենու ապակեթիթեռ

187.

Հաղարջենու ապակեթիթեռ

188.

Գարշահոտ փայտակեր

189.

Սովորական փայտակեր

190.

Կանաչ տերևաոլոր

191.

Ուռու ծուռբեղ տերևաոլոր

192.

Վարդենու տերևաոլոր

193.

Խայտաբղետ-ոսկեզօծ տերևաոլոր

194.

Կաղնու կանաչ տերևաոլոր

195.

Խնձորենու պտղակեր

196.

Տանձենու պտղակեր

197.

Սալորենու պտղակեր

198.

Կաղնու պտղակեր

199.

Սոճու շիվապատար

200.

Բողբոջապտտան

201.

Պտղատերևոլոր

202.

Ամենակեր տերևոլոր

203.

Խաղողի ողկուզակեր

204.

Խնձորենու խայտաբղետ ցեց

205.

Սոսու ցեց

206.

Թուրանական ցեց

207.

Խնձորենու ցեց-տերևոլոր

208.

Կաղամբի ցեց

209.

Խնձորենու ցեց

210.

Պտղացեց

211.

Արոսենու ցեց

212.

Խնձորենու ականացեց

213.

Ալոճենու կլորավուն ցեց

214.

Հացահատիկային ցեց

215.

Ռեկուրվարիա

216.

Շերտավոր պտղացեց

217.

Ակացիայի հրաթիթեռ

218.

Նռնենու հրաթիթեռ-պտղակեր

219.

Ջրաղացի հրաթիթեռ

220.

Հարավային ամբարային հրաթիթեռ

221.

Արևածաղկի հրաթիթեռ

222.

Ալրի հրաթիթեռ

223.

Եգիպտացորենի հրաթիթեռ

224.

Արծաթափայլ լուսնիկ

225.

Ալոճաթիթեռ

226.

Կաղամբի ճերմակաթիթեռ

227.

Շաղգամի ճերմակաթիթեռ

228.

Տատասկափշաթիթեռ

229.

Կանաչ երկրաչափ

230.

Ձմեռային երկրաչափ

231.

Կոկռոշենու երկրաչափ

232.

Նարնջագույն խժռող երկրաչափ

233.

Տերևազրկող երկրաչափ

234.

Բողբոջների ծխագույն երկրաչափ

235.

Օղակավոր բոժոժագործ

236.

Լեռնային օղակավոր բոժոժագործ

237.

Կաղնատերև բոժոժագործ

238.

Ուռու գեղմաթիթեռ

239.

Տարազույգ մետաքսագործ

240.

Ոսկետուտ

241.

Վայրի բվիկ

242.

Բացականչական բվիկ

243.

Աշնանացանի բվիկ

244.

Իպսիլոն բվիկ

245.

C-սև բվիկ

246.

Կաղամբի բվիկ

247.

Բանջարանոցային բվիկ

248.

Հացահատիկի մոխրագույն բվիկ

249.

Հացահատիկի բվիկ

250.

Կարադրինա

251.

Բամբակենու կնգուղակեր

252.

Առվույտի բվիկ

253.

Գամմա բվիկ

254.

Օկնոգինա

Հ ի վա ն դ ու թ յ ու ն ն ե ր

Սնկային

1.

Փոշեմրիկ

2.

Կարծրամրիկ

3.

Ցողունային մրիկ

4.

Գաճաճային մրիկ

5.

Եղջերացավ

6.

Գորշ ժանգ

7.

Դեղին ժանգ

8.

Ցողունային ժանգ

9.

Ալրացող

10.

Թառամում

11.

Գորշ բծավորություն

12.

Սովորական քոս

13.

Արծաթավուն քոս

14.

Սև քոս (ռիզոկտոնիոզ)

15.

Փոշենման քոս

16.

Ֆոմա

17.

Գորշ բծավորություն

18.

Չոր փտում

19.

Ֆիտոֆտորա

20.

Մոխրագույն փտում

21.

Վերտիցիլոզային թառամում

22.

Պտղային փտում

23.

Ծակոտկեն բծավորություն

24.

Տերևների գանգրոտություն

25.

Անտրակնոզ

26.

Ասկոխիտոզ

27.

Ցերկոսպորոզ

28.

Կեղծ ալրացող

29.

Արմատային փտում

30.

Կիլա

31.

Հելմինտոսպորիոզ

32

Միլդիու կամ կեղծ ալրացող

33

Օիդիում կամ իսկական ալրացող

34

Չորացում, ցիտոսպորոզ

35

Սալորի պտղի ձևափոխություն (գրպանիկ)

36

Ձիթանման բորբոս

37

Վարդագույն բորբոսանման փտում

38

Կանաչաբորբոսանման փտում

39

Արմատային խցանում

40

Սև ոտիկ

Բակտերիալ հիվանդություններ

41

Բակտերիալ թառամում (օղակաձև փտում)

42

Բակտերիալ քաղցկեղ

43

Բակտերիոզ

44

Գագաթնային փտում

45

Բակտերիալ սև բծավորություն

46

Ցողունի միջուկի նեկրոզ

47

Բակտերիալ բծավորություն

Վիրուսային հիվանդություններ

48

Կարտոֆիլի տերևների ոլորում

49

Կնճռոտ մոզաիկա

50

Ստրիկ

51

Ստոլբուր, ֆիտոպլազմային հիվանդություն

52

Կարճ հանգուցայնություն

53

Սովորական մոզաիկա

54

Դեղին մոզաիկա

Նեմատոդներ

55

Հյուսիսային գալային նեմատոդ

56

Հարավային գալային նեմատոդ

57

Ճավայան գալային նեմատոդ

58

Բամբակենու գալային նեմատոդ

59

Գետնանուշի կամ ավազային նեմատոդ

60

Տաջիկական գալային նեմատոդ

61

Կակտուսի ցիստառաջացնող նեմատոդ

62

Ճակնդեղի ցիստառաջացնող նեմատոդ

63

Կաղամբի ցիստառաջացնող նեմատոդ

64

Կարտոֆիլի ցողունային նեմատոդ

65

Սոխի ցողունային նեմատոդ

66

Մարգագետնային կարճամարմին նեմատոդ

67

Վարսակի նեմատոդ

68

Կրիկոնեմատիդներ

69

Պրատիլենխներ

70

Հելիկոտիլենխներ

71

Պարատիլենխներ

Մ ո լ ա խ ո տ ե ր

Ոչ պարազիտներ

1. Սակավամյաներ

ա) Էֆեմերներ

1

Աստղիկ միջին

բ) Վաղ գարնանայիններ

2

Բող գազարանման

3

Գորտնուկ դաշտային

4

Խրփուկ սովորական

5

Ծխաբույս վայլանտիի

6

Կաղամբուկ դաշտային

7

Հնդկացորեն թաթարական

8

Մատիտեղ թռչնի

9

Մատիտեղ պատատուկային

10

Տարածուկ սովորական

11

Որոմ պարսկական

գ) Ուշ գարնանայիններ

12

Ամրոսիա օշինդրատեր և

13

Աբեղախոտ միամյա

14

Անթեմ գարշահոտ

15

Բամբակաղբեր ուռած

16

Դանդուռ բանջարանոցային

17

Դառնափուշ սովորական

18

Եղինջ այրող

19

Թելուկ սպիտակ

20

Տատաշ գետնատարած

21

Խոզանուկ անթավ

22

Կոտեմ դաշտային

23

Հավակատար հասկավոր

դ) Աշնանածիլեր

24

Աղբուկ բարձր

25

Ավլախոտ սովորական

26

Աղբակոտեմ գարշահոտ

27

Ցորնուկ ճապոնական

28

Բերենիկե դաշտային

29

Արջնդեղ թունավոր

30

Երիցուկ անհոտ

31

Դելֆին արևելյան

32

Կաքավկրկուտ դաշտային

33

Հալևորիկ գարնանաբեր

34

Հովվամաղախ

35

Տերեփուկ կապույտ

36

Մանուշակ դաշտային

37

Վիկ թավոտ

38

Ծվծվուկ եղանանման

39

Հողմախոտ

40

Իժախոտ սովորական

ե) Երկամյաներ

41

Բանգի սև

42

Կակաչ մեկծաղկանի

43

Իշառվույտ դեղին

44

Կծվուկ արևելյան

45

Կաղշնակ սովորական

46

Կռատուկ մեծ

47

Ղմի սոխուկային

48

Սիբեխ սովորական

49

Պիսակ բծավոր

50

Տատասկափուշ գանգուր

2. Բազմամյաներ

ա) Առանցքաարմատավորներ

51

Ավելուկ գանգուր

52

Եզան լեզու նշտարատերև

53

Թրթնջուկ սովորական

54

Ժախ թավոտ

55

Խատուտիկ սովորական

56

Օշինդր դառը

57

Կավաժիպակ իտալական

58

Գազ ոսկեգույն

59

Երինջնակ դաշտային

բ) Փնջարմատավորներ

60

Գորտնուկ թունավոր

61

Եզան լեզու մեծ

62

Առյուծատամ մազոտ

63

Նարդոս արևելյան

64

Ոսկեծաղիկ բազմաթերթիկ

գ) Ծլարմատավորներ

65

Արևքուրիկ սովորական

66

Գյուղավեր դաշտային

67

Դառնարմատ սովորական

68

Դառնախոտ թունավոր

69

Եղինջ երկտուն

70

Զանգակ բողկանման

71

Թրթնջուկ ճնճղուկի

72

Թունաթափ սուր

73

Իշակաթնուկ ձողանման

74

Իշամառոլ դաշտային

75

Կտավախոտ

76

Պատատուկ դաշտային

77

Ուղտափուշ սովորական

78

Քաղցրարմատ

դ) Կոճղարմատավորներ

79

Արվանտակ

80

Եղեգն սովորական

81

Կերոն նեղատերև

82

Հազարատերևուկ սովորական

83

Ձիաձետ դաշտային

84

Մոլասորգո

85

Նետաբույս եռատերև

86

Սեզ սողացող

ե) Պալարավորներ

87

Աբեղախոտ ճահճային

88

Անանուխ երկարատերև

89

Դուն կլոր

90

Խորդենի գծատերևամասնիկային

91

Տափոլոռ պալարակիր

զ) Սոխուկավորներ

92

Սոխ կլոր

է) Սողացողներ

93

Գորտնուկ սողացող

94

Երեքնուկ սողացող

95

Մատնունի արևելյան

Պարազիտներ

1. Լրիվ պարազիտներ

ա) Արմատային պարազիտներ

1

Ճրագախոտ դեղին

2

Ճրագախոտ ճյուղավոր

Կիսապարազիտներ

Արմատային կիսապարազիտ

3

Խշխշան մեծ