Համարը 
ՀՕ-9-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2009.01.16/3(669) Հոդ.46
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
26.12.2008
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
15.01.2009
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
08.06.2009
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՀՀ ՀՈՂԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է 2008 թվականի դեկտեմբերի 26-ին

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. Հայաստանի Հանրապետության 2001 թվականի մայիսի 2-ի հողային օրենսգրքի (այսուհետ` Օրենսգիրք) 57-րդ հոդվածի 3-րդ մասից հանել «(Երևանում` Երևանի քաղաքապետը)» բառերը:

 

Հոդված 2. Օրենսգրքի 59-րդ հոդվածի 2-րդ մասում`

1) առաջին նախադասության «տեղական ինքնակառավարման մարմինների (Երևանում` Երևանի քաղաքապետի կողմից)» բառերը փոխարինել «տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից» բառերով.

2) երկրորդ նախադասությունից հանել «(Երևանում` Երևանի քաղաքապետը)» բառերը:

 

Հոդված 3. Օրենսգրքի 61-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետից հանել «(Երևան քաղաքում` Երևանի քաղաքապետը)» բառերը:

 

Հոդված 4. Օրենսգրքի 67-րդ հոդվածի 2-րդ մասից հանել «(Երևան քաղաքի)», «(Երևանում` Երևանի քաղաքապետը)» և «(Երևանում` Երևանի խորհրդի)» բառերը:

 

Հոդված 5. Օրենսգրքի 68-րդ հոդվածի 1-ին մասից հանել «(Երևանում` Երևանի քաղաքապետը)» բառերը:

 

Հոդված 6. Օրենսգրքի 75-րդ հոդվածում`

 

1) 1-ին մասի 4-րդ կետից հանել «(Երևան քաղաքում` Երևանի քաղաքապետը)» բառերը.

2) 3-րդ մասից հանել «(Երևանի քաղաքապետը)» բառերը:

 

Հոդված 7. Օրենսգրքի 76-րդ հոդվածի 2-րդ մասից հանել «(Երևանում` Երևանի քաղաքապետը)» բառերը:

 

Հոդված 8. Օրենսգրքի 77-րդ հոդվածի 1-ին մասի առաջին և երկրորդ պարբերություններից հանել «(Երևան քաղաքում` Երևանի քաղաքապետը)» բառերը:

 

Հոդված 9. Օրենսգրքի 80-րդ հոդվածի 1-ին մասից հանել «, Երևանի քաղաքապետի» բառերը:

 

Հոդված 10. Օրենսգրքի 101-րդ հոդվածում`

 

1) 2-րդ մասից հանել «(Երևան քաղաքում` Երևանի քաղաքապետին)» բառերը.

2) 3-րդ մասի առաջին պարբերությունից հանել «Երևանի քաղաքապետը կամ», իսկ երկրորդ պարբերությունից՝ «, Երևանի քաղաքապետի» բառերը:

 

Հոդված 11. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում Երևանի ավագանու առաջին ընտրությունների արդյունքով Երևանի ավագանու անդամների ընտրվելու վերաբերյալ որոշման պաշտոնական հրապարակումից հետո` հաջորդ երկուշաբթի օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ս. Սարգսյան

 

2009 թ. հունվարի 15

Երևան

ՀՕ-9-Ն