Համարը 
ՀՕ-2-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2009.01.21/4(670) Հոդ.66
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
26.12.2008
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
12.01.2009
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
21.07.2009
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է 2008 թվականի դեկտեմբերի 26-ին

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ OՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1997 թվականի դեկտեմբերի 27-ի ՀO-186 oրենքի 19-րդ հոդվածի «16. Քաղաքաշինության բնագավառ» կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

 

 

«16. ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

 

 

       

16.1

Քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակման
կամ փորձաքննության համար` ըստ քաղաքաշինական հետևյալ ոլորտների`

 

 

       

 

- բնակելի, հասարակական և արտադրական`
տարեկան

 


բազային տուրքի
25-ապատիկի չափով

       

 

- տրանսպորտային` տարեկան

 

բազային տուրքի
25-ապատիկի չափով

       

 

- հիդրոտեխնիկական` տարեկան

 

բազային տուրքի
25-ապատիկի չափով

       

 

- էներգետիկ` տարեկան

 

բազային տուրքի
25-ապատիկի չափով

       

 

- կապի` տարեկան

 

բազային տուրքի
25-ապատիկի չափով

       

16.2

Շինարարության իրականացման համար` ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտների`

 

 

       

 

- բնակելի, հասարակական և արտադրական`
տարեկան

 


բազային տուրքի
100-ապատիկի չափով

       

 

- տրանսպորտային` տարեկան

 

բազային տուրքի
100-ապատիկի չափով

       

 

- հիդրոտեխնիկական` տարեկան

 

բազային տուրքի
100-ապատիկի չափով

       

 

- էներգետիկ` տարեկան

 

բազային տուրքի
100-ապատիկի չափով

       

 

- կապի` տարեկան

 

բազային տուրքի
100-ապատիկի չափով

       

16.3

Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության համար` ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտների`

 

 

       

 

- բնակելի, հասարակական և արտադրական`
տարեկան

 


բազային տուրքի
50-ապատիկի չափով

       

 

- տրանսպորտային` տարեկան

 

բազային տուրքի
50-ապատիկի չափով

       

 

- հիդրոտեխնիկական` տարեկան

 

բազային տուրքի
50-ապատիկի չափով

       

 

- էներգետիկ` տարեկան

 

բազային տուրքի
50-ապատիկի չափով

       

 

- կապի` տարեկան

 

բազային տուրքի
50-ապատիկի չափով

       

16.4

Ինժեներական հետազննման համար`
տարեկան

 


բազային տուրքի
25-ապատիկի չափով

       

16.5

Շենքերի և շինությունների տեխնիկական
վիճակի հետազննության համար` տարեկան

 


բազային տուրքի
50-ապատիկի չափով»:

 

Հոդված 2. Սույն oրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակումից վեց ամիս հետո:

 

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ս. Սարգսյան


2009 թ. հունվարի 12
Երևան
ՀՕ-2-Ն