Համարը 
ՀՕ-112-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2009.06.03/28(694) Հոդ.633
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
28.04.2009
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
20.05.2009
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
13.06.2009
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է 2009 թվականի ապրիլի 28-ին 

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1997 թվականի դեկտեմբերի 27-ի ՀO-186 օրենքի (այսուհետ՝ Օրենք) 19-րդ հոդվածի 1-ին մասի 9-րդ՝ «Հեռահաղորդակցության բնագավառ» կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 9.7-րդ ենթակետով.

 

«9.7. Հեռուստառադիոհաղորդումների հեռարձակման արտոնագիր (լիցենզիա) ստանալու համար` այդ թվում`

 

9.7.1. հեռուստահաղորդումների եթերային հեռարձակման համար՝

 

9.7.1.1. Երևան քաղաքի տարածքում և
մեկ կամ մի քանի մարզերի տարածքներում
հեռուստահաղորդումների եթերային
հեռարձակման համար`

բազային տուրքի 500-ապատիկի չափով

 

9.7.1.2. Երևան քաղաքի տարածքում
հեռուստահաղորդումների եթերային
հեռարձակման համար`

բազային տուրքի 400-ապատիկի չափով

 

9.7.1.3. մի քանի մարզերի տարածքներում
հեռուստահաղորդումների եթերային
հեռարձակման համար`

բազային տուրքի 400-ապատիկի չափով

 

9.7.1.4. մեկ մարզի տարածքում
հեռուստահաղորդումների եթերային
հեռարձակման համար`

բազային տուրքի 250-ապատիկի չափով

 

9.7.2. ռադիոհաղորդումների եթերային հեռարձակման համար՝

 

9.7.2.1. Երևան քաղաքի տարածքում և
մեկ կամ մի քանի մարզերի տարածքներում
ռադիոհաղորդումների եթերային
հեռարձակման համար`

բազային տուրքի 250-ապատիկի չափով

 

9.7.2.2. Երևան քաղաքի տարածքում
ռադիոհաղորդումների եթերային
հեռարձակման համար`

բազային տուրքի 200-ապատիկի չափով

 

9.7.2.3. մի քանի մարզերի տարածքներում
ռադիոհաղորդումների եթերային
հեռարձակման համար`

բազային տուրքի 200-ապատիկի չափով

 

9.7.2.4. մեկ մարզի տարածքում
ռադիոհաղորդումների եթերային
հեռարձակման համար`

բազային տուրքի 150-ապատիկի չափով

 

9.7.3. հեռուստահաղորդումների կաբելային հեռարձակման համար՝

 

9.7.3.1. Երևան քաղաքի տարածքում և
մեկ կամ մի քանի մարզերի տարածքներում
հեռուստահաղորդումների կաբելային
հեռարձակման համար`

բազային տուրքի 500-ապատիկի չափով

 

9.7.3.2. Երևան քաղաքի տարածքում
հեռուստահաղորդումների կաբելային
հեռարձակման համար`

բազային տուրքի 400-ապատիկի չափով

 

9.7.3.3. մի քանի մարզերի տարածքներում
հեռուստահաղորդումների կաբելային
հեռարձակման համար`

բազային տուրքի 250-ապատիկի չափով

 

9.7.3.4. մեկ մարզի տարածքում
հեռուստահաղորդումների կաբելային
հեռարձակման համար`

բազային տուրքի 100-ապատիկից 150-ապատիկի չափով»:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ս. Սարգսյան


2009 թ. մայիսի 20
Երևան
 ՀՕ-112-Ն