Համարը 
ՀՕ-164-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2009.08.05/39(705) Հոդ.905
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
10.07.2009
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
23.07.2009
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
05.02.2010
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ


Օ Ր Ե Ն Ք Ը

Ընդունված է 2009 թվականի հուլիսի 10-ին

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1997 թվականի դեկտեմբերի 27-ի ՀՕ-186 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 19-րդ հոդվածի 8-րդ կետի 8.1-րդ, 8.2-րդ, 8.3-րդ, 8.4-րդ ենթակետերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«8. ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

8.1. Նախադպրոցական կրթական ծրագրի իրականացում

բազային տուրքի
10-ապատիկի չափով

8.2. Տարրական հանրակրթական ծրագրի իրականացում, այդ թվում՝

 

8.2.1. տարրական ընդհանուր-1-ին աստիճան

բազային տուրքի
15-ապատիկի չափով

8.2.2. տարրական մասնագիտացված-1-ին աստիճան

բազային տուրքի
15-ապատիկի չափով

8.2.3. տարրական հատուկ-1-ին աստիճան

բազային տուրքի
15-ապատիկի չափով

8.3. Հիմնական հանրակրթական ծրագրի իրականացում, այդ թվում՝

 

8.3.1. հիմնական ընդհանուր-2-րդ աստիճան

բազային տուրքի
25-ապատիկի չափով

8.3.2. հիմնական մասնագիտացված-2-րդ աստիճան

բազային տուրքի
25-ապատիկի չափով

8.3.3. հիմնական հատուկ-2-րդ աստիճան

բազային տուրքի
25-ապատիկի չափով

8.4. Միջնակարգ հանրակրթական ծրագրի իրականացում, այդ թվում՝

 

8.4.1. միջնակարգ ընդհանուր-3-րդ աստիճան

բազային տուրքի
25-ապատիկի չափով

8.4.2. միջնակարգ մասնագիտացված-3-րդ աստիճան

բազային տուրքի
25-ապատիկի չափով

8.4.3. միջնակարգ հատուկ-3-րդ աստիճան

բազային տուրքի
25-ապատիկի չափով»:

Հոդված 2. Օրենքի 19-րդ հոդվածի 8-րդ կետի 8.5-րդ ենթակետը ճանաչել ուժը կորցրած:  

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակումից վեց ամիս հետո:

 

Հայաստանի Հանրապետության

Նախագահ

Ս. Սարգսյան

 

2009 թ. հուլիսի 23
Երևան
ՀՕ-164-Ն