Համարը 
ՀՕ-121-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2010.10.07/49(783) Հոդ.1123
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
16.09.2010
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
05.10.2010
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
17.10.2010
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է 2010 թվականի սեպտեմբերի 16-ին

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1997 թվականի դեկտեմբերի 27-ի ՀՕ-186 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 19-րդ հոդվածի 9.6-րդ կետի «ա» ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«ա) 9.6.1. հեռուստահաղորդումների եթերային հեռարձակում իրականացնելու համար`

9.6.1.1.

հանրապետական սփռման համար` տարեկան

բազային տուրքի
20000-ապատիկի չափով

     

9.6.1.2.

մայրաքաղաքային սփռման համար` տարեկան

բազային տուրքի
10000-ապատիկի չափով

     

9.6.1.3.

տարածքային սփռման համար` տարեկան

բազային տուրքի
1000-ապատիկի չափով»:

Հոդված 2. Օրենքի 19-րդ հոդվածի 9.7.1-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«9.7.1. թվային հեռարձակման ցանցի միջոցով հեռուստահաղորդումների եթերային հեռարձակում իրականացնելու հեռուստահեռարձակողների լիցենզավորման մրցույթին մասնակցելու համար`

9.7.1.1.

հանրապետական սփռման համար`

բազային տուրքի
500-ապատիկի չափով

     

9.7.1.2.

մայրաքաղաքային սփռման համար`

բազային տուրքի
400-ապատիկի չափով

     

9.7.1.3.

տարածքային սփռման համար`

բազային տուրքի
200-ապատիկի չափով»:

Հոդված 3. Օրենքի 19-րդ հոդվածի 9.7.3-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«9.7.3. հեռուստահաղորդումների կաբելային (մալուխային) հեռարձակման համար`

9.7.3.1.

Երևանում և մեկ կամ մի քանի մարզերում հեռուստահաղորդումների կաբելային հեռարձակման համար` տարեկան

բազային տուրքի
500-ապատիկի չափով

     

9.7.3.2.

Երևանում հեռուստահաղորդումների կաբելային հեռարձակման համար` տարեկան

բազային տուրքի
400-ապատիկի չափով

     

9.7.3.3.

մեկից ավելի մարզերում հեռուստահաղորդումների կաբելային հեռարձակման համար` տարեկան

բազային տուրքի
250-ապատիկի չափով

     

9.7.3.4.

մեկ մարզում հեռուստահաղորդումների կաբելային հեռարձակման համար` տարեկան

բազային տուրքի
100-ապատիկի չափով»:

 Հոդված 4. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ oրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ս. Սարգսյան


2010 թ. հոկտեմբերի 5
Երևան
ՀՕ-121-Ն