Համարը 
ՀՕ-168-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2010.12.15/63(797) Հոդ.1456
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
15.11.2010
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
04.12.2010
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
25.12.2010
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է 2010 թվականի նոյեմբերի 15-ին

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1997 թվականի դեկտեմբերի 27-ի ՀՕ-186 օրենքի 14-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ և 5-րդ կետերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«4. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների,
Հայաստանի Հանրապետության տարածքում մշտապես
բնակվող օտարերկրյա քաղաքացիների և քաղաքացիություն
չունեցող անձանց (բացառությամբ փախստականների և
Հայաստանի Հանրապետության տասնվեց տարին չլրացած
քաղաքացիների) հաշվառելու կամ փաստացի բնակության
վայրի մասին Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու
անձնագրում նշումներ կատարելու համար

 

 

 

 

 

 

 

 

բազային տուրքի
չափով

5. ֆիզիկական անձանց հաշվառման հասցեների
վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության
ոստիկանության մարմինների կողմից տեղեկանք
տալու համար (բացառությամբ Հայաստանի
Հանրապետության տասնվեց տարին չլրացած
քաղաքացիների հաշվառման հասցեների վերաբերյալ
կամ Հայաստանի Հանրապետության պետական և
տեղական ինքնակառավարման մարմինների
պահանջով` քաղաքացիներին տրվող տեղեկանքի)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

բազային տուրքի
չափով»:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ս. Սարգսյան

 

2010 թ. դեկտեմբերի 4
Երևան
ՀՕ-168-Ն