Համարը 
ՀՕ-242-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2010.12.30/69(803).1 Հոդ.1634.16
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
08.12.2010
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
29.12.2010
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.01.2011
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է 2010 թվականի դեկտեմբերի 8-ին

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1997 թվականի հոկտեմբերի 27-ի ՀՕ-186 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 19-րդ հոդվածի 6-րդ բաժնի 6.1-րդ կետը, 8-րդ բաժնի 8.5.4-րդ կետը, 9-րդ բաժնի 9.3-րդ կետը, 12-րդ բաժնի 12.2-րդ կետը, 13-րդ բաժինը, 15-րդ բաժնի 15.1-րդ կետը, 17.1-րդ բաժինը, 18-րդ բաժնի 18.3-րդ, 18.4-րդ, 18.6-րդ, 18.9-րդ և 18.11-րդ կետերը, 19.2-րդ հոդվածի 1-ին մասն ուժը կորցրած ճանաչել:

 

Հոդված 2. Օրենքի 19-րդ հոդվածում`

 

1) 8-րդ բաժնի 8.1-րդ, 8.2-րդ, 8.3-րդ, 8.4-րդ կետերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«8.1.

Նախադպրոցական կրթական ծրագրերի իրականացում

    

բազային տուրքի
10-ապատիկի չափով

8.2.

Տարրական հանրակրթական ծրագրի իրականացում

 

բազային տուրքի
15-ապատիկի չափով

8.3.

Հիմնական հանրակրթական ծրագրի իրականացում

 

բազային տուրքի
25-ապատիկի չափով

8.4.

Միջնակարգ հանրակրթական ծրագրի իրականացում

 

բազային տուրքի
25-ապատիկի չափով».

2) 10-րդ բաժինը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

«10. ՄԱՔՍԱՅԻՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

10.1.

մաքսային պահեստներում և ազատ մաքսային պահեստներում ապրանքների պահպանության համար` այդ թվում`

   

10.1.1.

մաքսային պահեստներում մաքսային հսկողության ներքո ապրանքների պահպանության համար` տարեկան

     

բազային տուրքի
1000-ապատիկի չափով

10.1.2.

ազատ մաքսային պահեստներում ապրանքների պահպանության համար` տարեկան

 

բազային տուրքի
2000-ապատիկի չափով

10.2.

անմաքս առևտրի խանութներում մաքսային հսկողության ներքո ապրանքների իրացման համար` տարեկան

 

բազային տուրքի
500-ապատիկի չափով

10.3.

մաքսային փոխադրողի գործունեության համար` տարեկան

 

բազային տուրքի
1000-ապատիկի չափով

10.4.

մաքսային հսկողության տարածքների կազմակերպման համար` տարեկան

 

բազային տուրքի
1000-ապատիկի չափով

10.5.

ազատ տնտեսական գոտիների կազմակերպման և շահագործման համար` այդ թվում`

   

10.5.1.

ազատ տնտեսական գոտիների կազմակերպման համար` տարեկան

 

բազային տուրքի
3000-ապատիկի չափով

10.5.2.

ազատ տնտեսական գոտիների շահագործման համար` տարեկան

 

բազային տուրքի
1000-ապատիկի չափով».

3) 11-րդ բաժինը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

«11. ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ օԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

11.1.

միջուկային տեղակայանքների հրապարակի ընտրման համար` տարեկան

 

բազային տուրքի
1000-ապատիկի չափով

11.2.

ռադիոակտիվ թափոնների պահեստարանների հրապարակի ընտրման համար` տարեկան

 

բազային տուրքի
500-ապատիկի չափով

11.3.

ռադիոակտիվ թափոնների գերեզմանոցների հրապարակի ընտրման համար` տարեկան

 

բազային տուրքի
500-ապատիկի չափով

11.4.

միջուկային տեղակայանքների նախագծման համար` տարեկան

 

բազային տուրքի
1000-ապատիկի չափով

11.5.

ռադիոակտիվ թափոնների պահեստարանների նախագծման համար` տարեկան

 

բազային տուրքի
500-ապատիկի չափով

11.6.

ռադիոակտիվ թափոնների գերեզմանոցների նախագծման համար` տարեկան

 

բազային տուրքի
500-ապատիկի չափով

11.7.

միջուկային տեղակայանքների կառուցման համար` տարեկան

 

բազային տուրքի
1000-ապատիկի չափով

11.8.

ռադիոակտիվ թափոնների պահեստարանների կառուցման համար` տարեկան

 

բազային տուրքի
500-ապատիկի չափով

11.9.

ռադիոակտիվ թափոնների գերեզմանոցների
 կառուցման համար` տարեկան

 

բազային տուրքի
500-ապատիկի չափով

11.10.

միջուկային տեղակայանքների շահագործման համար` տարեկան

 

բազային տուրքի
1000-ապատիկի չափով

11.11.

ռադիոակտիվ թափոնների պահեստարանների շահագործման համար` տարեկան

 

բազային տուրքի
10-ապատիկի չափով

11.12.

ռադիոակտիվ թափոնների գերեզմանոցների շահագործման համար` տարեկան

 

բազային տուրքի
10-ապատիկի չափով

11.13.

միջուկային տեղակայանքները շահագործումից հանելու համար` տարեկան

 

բազային տուրքի
1000-ապատիկի չափով

11.14.

ռադիոակտիվ թափոնների պահեստարանները շահագործումից հանելու համար` տարեկան

 

բազային տուրքի
10-ապատիկի չափով

11.15.

ռադիոակտիվ թափոնների գերեզմանոցները շահագործումից հանելու համար` տարեկան

 

բազային տուրքի
10-ապատիկի չափով

11.16.

միջուկային նյութերի ներմուծման կամ արտահանման համար` տարեկան

 

բազային տուրքի
20-ապատիկի չափով

11.17.

ռադիոակտիվ նյութերի կամ ռադիոակտիվ նյութեր պարունակող սարքերի ներմուծման կամ արտահանման համար` տարեկան

 

բազային տուրքի
10-ապատիկի չափով

11.18.

ռադիոակտիվ թափոնների ներմուծման կամ արտահանման համար` տարեկան

 

բազային տուրքի
10-ապատիկի չափով

11.19.

միջուկային նյութերի օգտագործման համար` տարեկան

 

բազային տուրքի
10-ապատիկի չափով

11.20.

միջուկային նյութերի փոխադրման համար`
տարեկան

 

բազային տուրքի
10-ապատիկի չափով

11.21.

միջուկային նյութերի պահեստավորման համար` տարեկան

 

բազային տուրքի
10-ապատիկի չափով

11.22.

միջուկային նյութերի արտադրության համար` տարեկան

 

բազային տուրքի
2000-ապատիկի չափով

11.23.

ռադիոակտիվ նյութերի արտադրության կամ օգտագործման կամ փոխադրման կամ պահեստավորման համար` տարեկան

 

բազային տուրքի
10-ապատիկի չափով

11.24.

ռադիոակտիվ նյութեր պարունակող սարքերի արտադրության կամ օգտագործման կամ վերանորոգման կամ մոնտաժման և կարգաբերման կամ փոխադրման համար` տարեկան

 

բազային տուրքի
10-ապատիկի չափով

11.25.

գեներացնող ճառագայթման աղբյուրների բազային տուրքի օգտագործման կամ կարգաբերման համար` տարեկան

     

բազային տուրքի
10-ապատիկի չափով

11.26.

ռադիոակտիվ թափոնների հետ աշխատանքների կատարման` վերամշակման համար` տարեկան

 

բազային տուրքի
5-ապատիկի չափով

11.27.

ռադիոակտիվ թափոնների հետ աշխատանքների կատարման` պահման համար` տարեկան

 

բազային տուրքի
5-ապատիկի չափով

 11.28.

միջուկային տեղակայանքների և միջուկային
բազային տուրքի նյութերի ֆիզիկական պաշտպանության իրականացման համար` տարեկան

 

բազային տուրքի
50-ապատիկի չափով

11.29.

ատոմային էներգիայի օգտագործման օբյեկտների համար անվտանգության տեսակետից կարևոր սարքերի, սարքավորումների, համակարգերի նախագծման համար` տարեկան

 

բազային տուրքի
50-ապատիկի չափով

11.30.

ատոմային էներգիայի օգտագործման օբյեկտների համար անվտանգության տեսակետից կարևոր սարքերի, սարքավորումների, համակարգերի պատրաստման համար` տարեկան

 

բազային տուրքի
100-ապատիկի չափով

11.31.

ատոմային էներգիայի օգտագործման օբյեկտների նախագծերի և այլ փաստաթղթերի փորձաքննության համար` տարեկան

 

բազային տուրքի
50-ապատիկի չափով

11.32.

ատոմային էներգիայի օգտագործման բնագավառում անվտանգության ապահովման տեսակետից կարևոր պաշտոններ զբաղեցնող ֆիզիկական անձանց գործունեության համար` տարեկան

 

բազային տուրքի
10-ապատիկի չափով».

4) 16-րդ բաժինը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

«16. ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ

16.1.

Քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակման և փորձաքննության համար` տարեկան

   

 բազային տուրքի
200-ապատիկի չափով

16.2.

Շինարարության իրականացման համար` տարեկան

 

 բազային տուրքի
400-ապատիկի չափով

16.3.

Շինարարության որակի տեխնիկական հսկողության համար` տարեկան

 

 բազային տուրքի
250-ապատիկի չափով

16.4.

Ինժեներական հետազննման համար` տարեկան

 

 բազային տուրքի
50- ապատիկի չափով

16.5.

Շենքերի և շինությունների տեխնիկական վիճակի հետազննության համար` տարեկան

   

 բազային տուրքի
100-ապատիկի չափով».

5) 18-րդ բաժնի 18.12* կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

«18.12.

Թմրամիջոցների կամ հոգեմետ նյութերի կամ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած դրանց
պրեկուրսորների`

   
 

- արտադրություն` տարեկան

    

բազային տուրքի
100-ապատիկի չափով

 

- արտահանում, ներմուծում կամ մեծածախ առևտուր` տարեկան

 

բազային տուրքի
100-ապատիկի չափով»:

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2011 թվականի հունվարի 1-ից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ս. Սարգսյան

 

2010 թ. դեկտեմբերի 29
Երևան
ՀՕ-242-Ն