Համարը 
ՀՕ-268-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2010.12.30/69(803).1 Հոդ.1634.42
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
22.12.2010
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
30.12.2010
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.01.2013
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

Ընդունված է 2010 թվականի դեկտեմբերի 22-ին

 

«ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2002 թվականի հուլիսի 3-ի ՀՕ-407 օրենքում`

 

1) 4-րդ հոդվածից հանել «կամ ապահովադրի (այսուհետ` սույն օրենքի իմաստով հարկ վճարող)», «, պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների մասին օրենսդրության», «և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների մասին», «(այդ թվում` պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների)» բառերը.

2) 5.1-ին հոդվածից, 6-րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ կետերից հանել «և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների մասին» բառերը.

3) 6-րդ հոդվածի 1-ին կետից հանել «, պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների մասին օրենսդրության» բառերը.

4) 6-րդ հոդվածի 4-րդ կետից հանել «և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների» բառերը.

5) 6-րդ հոդվածի 7-րդ կետից հանել «և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների բնագավառը» բառերը.

6) 9-րդ հոդվածի 1-ին մասի 5-րդ կետից հանել «և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների մասին» և «և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների» բառերը.

7) 28-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետից հանել «և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների մասին» և «և պարտադիր սոցիալական ապահովության վճարների մասին» բառերը:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2013 թվականի հունվարի 1-ից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ս. Սարգսյան

 

2010 թ. դեկտեմբերի 30

  Երևան

 ՀՕ-268-Ն