Համարը 
N 72-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2011.05.04/10(393) Հոդ.189
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտե
Ընդունման ամսաթիվը 
28.04.2011
Ստորագրող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
28.04.2011
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
14.05.2011
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
25.08.2014

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՉԱՓԱԳՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

30 ապրիլի 2011 թ.

Պետական գրանցման թիվ 32211197

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ
ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ԿԱԴԱՍՏՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

 

28 ապրիլի  2011 թ.
ք. Երևան

N 72-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՉԱՓԱԳՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածի 9-րդ մասի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից 2010 թ. նոյեմբերի 11-ին հավանության արժանացած Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի համակարգում բարեփոխումների իրականացման հայեցակարգի 2.2-րդ բաժնի և հայեցակարգին կից Ծրագիր-ժամանակացույցի 7-րդ կետի պահանջներով`

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝ 

 

1. Հանձնարարել` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի աշխատակազմի տարածքային ստորաբաժանումների ղեկավարներ-անշարժ գույքի պետական ռեգիստրներին`

1) Անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքների առաջնային (նախկինում չգրանցված) պետական գրանցման ժամանակ հատկացված հողամասի (կառուցապատված կամ չկառուցապատված) սահմանված ձևով կազմված և հողամասի հատկացման լիազոր մարմնի կողմից հաստատված հատակագծի ներկայացման դեպքում` հիմք ընդունելով ներկայացված հատակագիծը, իրավունքի պետական գրանցում կատարել առանց հողամասի չափագրման աշխատանքներ իրականացնելու և դրա դիմաց վճար գանձելու.

2) 1998 թվականի մարտի 1-ից հետո գրանցված անշարժ գույքի վերաբերյալ միասնական տեղեկատվություն տրամադրել և իրավունքների հետագա պետական գրանցում կատարել առանց անշարժ գույքի տեղազննություն և չափագրում կատարելու (բացառությամբ` գույքի հետ կատարված փոփոխությունների գրանցման, ինչպես նաև` երբ դիմումատուի կողմից նման պահանջ է ներկայացվում)` հիմք ընդունելով գույքի ու դրա նկատմամբ իրավունքների վերջին գրանցման տվյալները, սեփականատիրոջ (իրավատիրոջ) կողմից դիմումում նշված հայտարարությունն այն մասին, որ վերջին գրանցման տվյալները չեն փոփոխվել:

2. Սույն հրամանը սահմանված կարգով ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարություն` պետական գրանցման:

3. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Կոմիտեի նախագահ՝

Ե. Զախարյան