Համարը 
ՀՕ-302-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2011.12.28/71(874) Հոդ.1714
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
30.11.2011
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
21.12.2011
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.01.2012
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է 2011 թվականի նոյեմբերի 30-ին

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1997 թվականի դեկտեմբերի 27-ի ՀՕ-186 օրենքի (այսուհետ` Օրենք) 14-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 1.1-ին և 1.2-րդ կետերով`

 

«1.1. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու

 կենսաչափական տվյալներ պարունակող

 էլեկտրոնային անձնագիր տալու համար

բազային տուրքի 
25-ապատիկի չափով

1.2. Նույնականացման քարտի տրամադրման

 համար

բազային տուրքի
3-ապատիկի չափով»:

 

Հոդված 2. Օրենքի 19-րդ հոդվածի «15. Տրանսպորտի բնագավառ» բաժնի 15.4-րդ կետի «բազային տուրքի 5000-ապատիկի չափով» բառերը փոխարինել «բազային տուրքի 1000-ապատիկի չափով» բառերով:

 

Հոդված 3. Օրենքի 20-րդ հոդվածի 15-րդ կետի «բազային տուրքի տասնապատիկի չափով» և «բազային տուրքի 20-պատիկի չափով» բառերը փոխարինել համապատասխանաբար «բազային տուրքի 30-պատիկի չափով» և «բազային տուրքի 60-պատիկի չափով» բառերով, իսկ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 44-47-րդ կետերով`

 

«44. Թվային տախոգրաֆի`

 

ա) վարորդի քարտը տալու համար

բազային տուրքի 
50-ապատիկի չափով

բ) կազմակերպության քարտը տալու համար

բազային տուրքի
 70-ապատիկի չափով

գ) արհեստանոցի քարտը տալու համար

բազային տուրքի
70-ապատիկի չափով

 

45. Ավտոմոբիլային տրանսպորտով վտանգավոր

բեռներ կամ չվնասազերծված տարաներ

փոխադրելու թույլտվություն տալու համար

բազային տուրքի
10-ապատիկի չափով

46. Հայաստանի Հանրապետության

բեռնափոխադրողներին Տրանսպորտի նախարարների

եվրոպական կոնֆերանսի անդամ

պետությունների միջև անսահմանափակ

քանակով երթեր կատարելու իրավունք

տալու համար`

ա) 6 շաբաթ ժամկետով

բազային տուրքի 
5-ապատիկի չափով
   

բ) 1 տարի ժամկետով

բազային տուրքի
20-ապատիկի չափով

   

47. Հայաստանի Հանրապետության

բեռնափոխադրողներին ավտոմոբիլային

փոխադրումների մասին միջազգային

համաձայնագրերով սահմանված մեկանգամյա

փոխադրման իրավունք տալու համար

բազային տուրքի
5-ապատիկի չափով»:

 

Հոդված 4. Օրենքի 20-րդ հոդվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ 15.1-ին կետով`

«15.1. ԱՏԳ ԱԱ 26 ապրանքային

ծածկագրերին դասվող հանքաքարերի

արտահանման սերտիֆիկատ տալու

համար

յուրաքանչյուր անգամ

արտահանվող հանքաքարի
տվյալ ծավալում մետաղի
պարունակության և դրա միջազգային
շուկայական միջին գնի հիման վրա
հաշվարկված արժեքի 3 տոկոսի չափով»:

Հոդված 5. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2012 թվականի հունվարի 1-ից, իսկ 2-րդ հոդվածը տարածվում է 2011 թվականի հունվարի 1-ից հետո ծագած հարաբերությունների վրա:

 

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ս. Սարգսյան

 

2011 թ. դեկտեմբերի 21
Երևան
ՀՕ-302-Ն