Համարը 
ՀՕ-198-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2012.12.12/60(934) Հոդ.1285
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
13.11.2012
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
30.11.2012
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.01.2013
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է 2012 թվականի նոյեմբերի 13-ին

 

«ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Հարկային ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապետության 2002 թվականի հուլիսի 3-ի ՀՕ-407-Ն օրենքի 24-րդ հոդվածի 2-րդ մասում`

1) 2-րդ կետի աղյուսակը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Հարկային ծառայողի աշխատավարձի մակարդակները

Աշխատավարձի բնականոն աճը

Հարկային տեսչության 2-րդ և 1-ին կարգի
մասնագետ

Հարկային տեսչության հարկային տեսուչ, օպերլիազոր, վերադաս հարկային մարմնի 2-րդ կարգի մասնագետ, վերադաս հարկային մարմնի 1-ին կարգի մասնագետ

Հարկային տեսչության առաջատար մասնագետ, հարկային տեսչության ավագ հարկային տեսուչ, ավագ օպերլիազոր

Վերադաս հարկային մարմնի հարկային տեսուչ, վերադաս հարկային մարմնի օպերլիազոր

Հարկային տեսչության գլխավոր մասնագետ, հարկային տեսչության գլխավոր հարկային տեսուչ, գլխավոր օպերլիազոր

Վերադաս հարկային մարմնի հետաքննիչ, վերադաս հարկային մարմնի քննիչ, վերադաս հարկային մարմնի առաջատար մասնագետ, վերադաս հարկային մարմնի ավագ հարկային տեսուչ, վերադաս հարկային մարմնի ավագ օպերլիազոր

Վերադաս հարկային մարմնի բաժնի պետի տեղակալ, վերադաս հարկային մարմնի հատկապես կարևորա-գույն գործերով քննիչ, վերադաս հարկային մարմնի ավագ քննիչ, հարկային տեսչության բաժնի պետ, վերադաս հարկային մարմնի ավագ հետաքննիչ, վերադաս հարկային մարմնի գլխավոր մասնագետ, վերադաս հարկային մարմնի գլխավոր հարկային տեսուչ, վերադաս հարկային մարմնի գլխավոր օպերլիազոր

Հարկային տեսչության պետի տեղակալ, վերադաս հարկային մարմնի բաժնի պետ

Հարկային մարմնի վարչության պետի տեղակալ, հարկային տեսչության պետ

Հարկային մարմնի վարչության պետ

Հարկային մարմնի ղեկավարի տեղակալ

11

Աճ չկա

1.69

2.16

2.50

2.85

3.25

3.72

4.27

4.90

5.42

5.95

6.48

10

Երեք
տարին մեկ

1.65

2.11

2.46

2.82

3.22

3.67

4.22

4.83

5.37

5.90

6.42

9

1.60

2.06

2.43

2.79

3.19

3.63

4.17

4.76

5.32

5.84

6.37

8

1.56

2.02

2.39

2.76

3.15

3.59

4.11

4.70

5.27

5.79

6.32

7

Երկու տարին մեկ

1.51

1.97

2.36

2.73

3.11

3.55

4.06

4.64

5.21

5.74

6.26

6

1.46

1.93

2.32

2.69

3.06

3.50

4.01

4.57

5.16

5.69

6.21

5

1.42

1.88

2.30

2.66

3.02

3.46

3.96

4.51

5.11

5.63

6.16

4

Յուրաքան-
չյուր տարի

1.37

1.83

2.26

2.61

2.98

3.41

3.90

4.47

5.06

5.58

6.11

3

1.32

1.79

2.23

2.58

2.94

3.36

3.85

4.41

5.00

5.53

6.05

2

1.28

1.74

2.19

2.54

2.90

3.32

3.79

4.34

4.95

5.48

6.00

1

1.23

1.69

2.16

2.50

2.85

3.25

3.72

4.27

4.90

5.42

5.95».

2) 5-րդ կետի «7.1 գործակցով» բառերը փոխարինել «7.75 գործակցով» բառերով:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում 2013 թվականի հունվարի 1-ից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ս. Սարգսյան

 

2012 թ. նոյեմբերի 30

Երևան

ՀՕ-198-Ն