Համարը 
ՀՕ-88-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2013.07.17/38(978) Հոդ.698
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
19.06.2013
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
10.07.2013
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
27.07.2013
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է 2013 թվականի հունիսի 19-ին

 

«ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության 1997 թվականի դեկտեմբերի 27-ի ՀՕ-186 օրենքի 19-րդ հոդվածի 7-րդ կետում`

 

1) 7.5-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

 

«7.5

Էլեկտրական էներգիայի

 արտադրության համար, այդ թվում`

     

7.5.1

Էլեկտրաէներգետիկական համակարգում

նոր արտադրական հզորությունների

կառուցման (վերակառուցման)

ժամանակահատվածի համար՝

տարեկան

 բազային տուրքի

 100-ապատիկի չափով

   

7.5.2

Էլեկտրական էներգիայի արտադրության

ժամանակահատվածի համար, այդ թվում՝

     

7.5.2.1

մինչև 6 ՄՎտ (ներառյալ) դրվածքային

հզորության կայանների համար`

տարեկան

բազային տուրքի

100-ապատիկի չափով

     

7.5.2.2

6-15 ՄՎտ (ներառյալ) դրվածքային

հզորության կայանների համար`

տարեկան

բազային տուրքի

1000-ապատիկի չափով

     

7.5.2.3

15-25 ՄՎտ (ներառյալ) դրվածքային

հզորության կայանների համար`

տարեկան

բազային տուրքի

2500-ապատիկի չափով

     

7.5.2.4

25-50 ՄՎտ (ներառյալ) դրվածքային

հզորության կայանների համար`

տարեկան

բազային տուրքի

5000-ապատիկի չափով

     

7.5.2.5

50 ՄՎտ-ից բարձր դրվածքային

հզորության կայանների համար`

տարեկան

բազային տուրքի

15 000-ապատիկի չափով».

 

2) 7.15-րդ ենթակետը շարադրել հետևալ խմբագրությամբ.

 

«7.15

գազամատակարարման համակարգում

նոր արտադրական հզորությունների

կառուցման (վերակառուցման) համար`

տարեկան

բազային տուրքի

100-ապատիկի չափով»:

 

Հոդված 2. Մինչև սույն օրենքի ուժի մեջ մտնելը արտադրական հզորությունների կառուցման կամ վերականգնման լիցենզիա ստացած անձինք վճարում են պետական տուրք տարեկան բազային տուրքի 100-ապատիկի չափով:

 

Հոդված 3. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը։

 

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ս. Սարգսյան

 

2013 թ. հուլիսի 10

Երևան

ՀՕ-88-Ն