Համարը 
N 967-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2013.09.25/52(992) Հոդ.874
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
05.09.2013
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
13.09.2013
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
05.10.2013
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 15-Ի N 1300-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

 5 սեպտեմբերի 2013 թվականի N 967-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2002 ԹՎԱԿԱՆԻ ՕԳՈՍՏՈՍԻ 15-Ի N 1300-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 9-րդ և 11-րդ հոդվածները` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 15-ի «Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու մասին» N 1300-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումը`

1) որոշման N 1 հավելվածի 8-րդ կետում`

ա. «ի» ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«ի) պետության կողմից երաշխավորված բժշկական օգնության և սպասարկման կազմակերպման չափորոշիչների, ուղեցույցների, կարգերի, առողջապահության կազմակերպման, կառավարման, ֆինանսավորման ու տնտեսավարման ժամանակակից մեխանիզմների, նորմատիվների, չափանիշների, չափորոշիչների մշակումը և հաստատումը»,

բ. լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր «իա» ենթակետով.

«իա) իր իրավասության սահմաններում զորահավաքային նախապատրաստության և զորահավաքի բնագավառում միջոցառումների իրականացումը».

2) որոշման N 2 հավելվածում`

ա. Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության աշխատակազմի առողջապահական ծրագրերի և որակի կառավարման վարչությունն առանձնացման ձևով վերակազմակերպել` դրանից առանձնացնելով արտակարգ իրավիճակների և զորահավաքային նախապատրաստության բաժինը,

բ. առողջապահական ծրագրերի և որակի կառավարման վարչությունը վերանվանել բժշկական օգնության քաղաքականության վարչություն,

գ. դեղորայքային քաղաքականության բաժինը վերակազմավորման ձևով վերակազմակերպել դեղորայքային քաղաքականության և բժշկական տեխնոլոգիաների վարչության,

դ. ֆինանսատնտեսագիտական վարչությունը բաժանման ձևով վերակազմակերպել ֆինանսատնտեսագիտական բաժնի և հաշվապահական հաշվառման բաժնի:

2. Որոշման N 2 հավելվածի «I. Կառուցվածքային ստորաբաժանումներ» բաժնում`

1) «1. Վարչություններ» կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Բժշկական օգնության քաղաքականության վարչություն

Մոր և մանկան առողջության պահպանման վարչություն

Դեղորայքային քաղաքականության և բժշկական տեխնոլոգիաների վարչություն

Անձնակազմի կառավարման վարչություն

Իրավաբանական վարչություն».

2) «3. Բաժիններ» կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«Ֆինանսատնտեսագիտական բաժին

Հաշվապահական հաշվառման բաժին

Հանրային առողջության բաժին

Արտակարգ իրավիճակների և զորահավաքային նախապատրաստության բաժին

Արտաքին կապերի բաժին

Առաջին բաժին

Հասարակայնության հետ կապերի բաժին

Ներքին աուդիտի բաժին»:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Տ. Սարգսյան

 

2013 թ. սեպտեմբերի 13

Երևան