Համարը 
ՀՕ-178
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2001.06.12/16(148) Հոդ.410
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
02.05.2001
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
22.05.2001
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
12.06.2001
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ՊԵՏԱԿԱՆ ՏՈՒՐՔԻ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 18-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության

 

օ ր ե ն ք ը

Ընդունված է 2001 թվականի մայիսի 2-ին

 

«պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածում փոփոխություն եվ լրացումներ կատարելու մասին

 

Հոդված 1. «Պետական տուրքի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածում`

ա) 4-րդ կետի «ժզ» ենթակետում բազային տուրքի նկատմամբ դրույքաչափի 2-րդ «20» գործակիցը փոխարինել «60» գործակցով.

բ) 4-րդ կետը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ «ի» և «իա» ենթակետերով`

«ի) ապրանքային նշանը Հայաստանի Հանրապետությունում

հանրահայտ ճանաչելու մասին դիմում ներկայացնելու համար

250

իա) նշանների միջազգային գրանցման մասին մադրիդյան

համաձայնագրի արձանագրության 8(7)(a) հոդվածի

համաձայն յուրաքանչյուր միջազգային գրանցման

նկատմամբ Հայաստանի Հանրապետությունը

3ter հոդվածին համապատասխան նշելու համար`

 

մեկ դասի ապրանքների համար

100

մեկից ավելի յուրաքանչյուր դասի համար

10

այդպիսի միջազգային գրանցումը երկարաձգելու համար`

մեկ դասի ապրանքների համար

100

մեկից ավելի յուրաքանչյուր դասի համար

10»:

 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման պահից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ռ. Քոչարյան


2001 թ. մայիսի 22
Երևան
ՀՕ-178