Համարը 
N 1499-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2013.12.28/72(1012).1 Հոդ.1179.15
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
26.12.2013
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
28.12.2013
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
07.01.2014
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 13-Ի N 15-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

26 դեկտեմբերի 2013 թվականի N 1499-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 13-Ի N 15-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվականի հունվարի 13-ի «Ավտոտրանսպորտային միջոցների օգտագործումից բխող պատասխանատվության պարտադիր ապահովագրության համակարգի տեղեկատվական և Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության «Ճանապարհային ոստիկանություն» ծառայության տեղեկատվական-փնտրողական համակարգերի միջև տեղեկատվության փոխանակման կարգը և փոխանակվող տեղեկատվության ցանկը հաստատելու մասին» N 15-Ն որոշման մեջ կատարել հետևյալ փոփոխությունները`

1) որոշման կարգի`

ա. 5-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«5. Ոստիկանության ՏՓՀ-ի և ԱՊՊԱ ՏՀ-ի միջև տվյալների երկկողմ փոխանցումն իրականացվում է էլեկտրոնային եղանակով:»,

բ. ուժը կորցրած ճանաչել 7-րդ, 8-րդ և 11-րդ կետերը,

գ. 14-րդ կետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«14. ՏՄ-ների վերաբերյալ սույն որոշման N 2 հավելվածի N 2 աղյուսակի 1.2-1.8-րդ կետերում նշված տվյալները ԱՊՊԱ ՏՀ-ից ոստիկանության ՏՓՀ փոխանցվում են` ըստ յուրաքանչյուր պետական համարանիշի, որով հաշվառված ՏՄ-ի համար առկա է գործող ԱՊՊԱ պայմանագիր:»,

դ. 3-րդ կետի 2-րդ ենթակետը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ.

«2) ՏՄ-ների վերաբերյալ տեղեկատվությունը ոստիկանությանը փոխանցելու միջոցով ԱՊՊԱ-ի ոլորտում ապահովագրական կեղծիքների և այլ չարաշահումների հայտնաբերումն ու դրանց համար համապատասխան պատասխանատվության միջոցների կիրառումը.».

2) որոշման N 2 հավելվածը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Տ. Սարգսյան

 

2013 թ. դեկտեմբերի 28

Երևան

 

 

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2013 թվականի

դեկտեմբերի 26-ի N 1499-Ն որոշման

 

 

«Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2011 թվականի

հունվարի 13-ի N 15-Ն որոշման

 

Ց Ա Ն Կ

 

ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԻՑ ԲԽՈՂ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԱՊԱՀՈՎԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ «ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ-ՓՆՏՐՈՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ՓՈԽԱՆԱԿՎՈՂ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ

 

ԱՂՅՈՒՍԱԿ N 1. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ-ՓՆՏՐՈՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՑ ԱՊՊԱ-Ի ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ ՓՈԽԱՆՑՎՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ

 

NN

ը/կ

1. Տեղեկատվություն հաշվառված և հաշվառումից ժամանակավորապես հանված ավտոտրանսպորտային միջոցների (ՏՄ) մասին

1.1.

Նույնացման համարը

1.2.

Հաշվառման համարանիշը

1.3.

Տեսակը

1.4.

Մակնիշը, մոդելը (տիպարը)

1.5.

Հաշվառման վկայագրի (մաքսային հայտարարագրի) համարը

1.6.

Հաշվառման վկայագիրն ում կողմից է տրվել

1.7.

Հաշվառման վկայագիրը երբ է տրվել

1.8.

Թափքի տեսակը

1.9.

Գույնի ընտանիքը

1.10.

Գույնը

1.11.

Թողարկման տարեթիվը

1.12.

«VIN» համարը

1.13.

Թափքի համարը

1.14.

Շարժիչի հզորությունը

1.15.

Հենասարքի համարը

1.16.

ՏՄ սեփականատիրոջ անձնական տվյալները

1.16.1

Ազգանունը

1.16.2.

Անունը

1.16.3.

Հայրանունը

1.16.4.

Ազգանունը (անգլերեն)

1.16.5.

Անունը (անգլերեն)

1.16.6.

Հայրանունը (անգլերեն)

1.16.7.

Ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը

1.16.8.

Սեռը

1.16.9.

Անձնագրի տվյալները (իրավաբանական անձի դեպքում` պետական գրանցման համարը)

1.16.10.

Հանրային ծառայության համարանիշ (իրավաբանական անձի դեպքում` ՀՎՀՀ-ն)

1.16.11

Հաշվառման (իրավաբանական անձի դեպքում` իրավաբանական) հասցեն` երկիրը

1.16.11.1

Մարզը

1.16.11.2

Համայնքը

1.16.11.3

Բնակավայրը

1.16.11.4

Փողոցը

1.16.11.5

Տունը (Շենքը)

1.16.11.6

Բնակարանը

 

NN

ը/կ

2. Տեղեկատվություն վարորդի մասին

2.1.

Վարորդական վկայականի համարը

2.2.

Վկայականը տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը

2.3.

Վկայականի ժամկետի ավարտի օրը, ամիսը, տարեթիվը

2.4.

Ազգանունը

2.5.

Անունը

2.6.

Հայրանունը

2.7.

Ծննդյան օրը, ամիսը, տարեթիվը

2.8.

Սեռը

2.9.

Անձնագրի համարը

2.10.

Անձնագիրը տալու օրը, ամիսը, տարեթիվը

2.11.

Հանրային ծառայությունների համարանիշը

2.12.

Վարորդական ստաժը (առաջին անգամ վարորդական վկայական ստանալու տարեթիվը)

2.13.

Քաղաքացիությունը

2.14.

Հաշվառման հասցեն՝ մարզը

2.15.

Համայնքը

2.16.

Բնակավայրը

2.17.

Փողոցը

2.18.

Տունը (շենքը)

2.19.

Բնակարանը

2.20.

Վարորդական վկայականի կարգը

2.21.

Ազգանունը (անգլերեն)

2.22.

Անունը (անգլերեն)

2.23.

Հայրանունը (անգլերեն)

 

3. Տեղեկատվություն ՃՏՊ-ի մասին

3.1.

Նյութական վնասով ՃՏՊ-ի հաշվառման քարտի համարը

3.2.

Անձնական վնասով ՃՏՊ-ի հաշվառման քարտի համարը

3.3.

Նյութական կամ անձնական վնասով ՃՏՊ-ի հաշվառման քարտի տեսակը, տրամադրող ստորաբաժանման անվանումը

3.4.

ՃՏՊ-ի մասնակից ՏՄ-ների թիվը

3.5.

Տուժած անձանց թիվը

3.6.

Տուժած անձանց տվյալները

3.7.

ՃՏՊ-ի մասնակից ՏՄ-ների հաշվառման համարանիշերը

3.8.

ՃՏՊ-ի մասնակից վարորդի տվյալները` վարորդական վկայականի սերիան, համարը

3.9.

Նյութական վնասի տեսակը

3.10.

ՏՄ-ի վնասվելը

3.11.

ՃՏՊ-ի տեսակը

3.12.

ՃՏՊ-ի առաջացմանը նպաստող պայմանները

3.13.

Վարորդի կողմից իրավախախտման բնութագիրը

3.14.

ՏՄ-ի անսարքությունը

3.15.

ՃՏՊ-ի օրը, ամիսը, տարեթիվը

3.16.

ՃՏՊ-ի ժամը

3.17.

ՃՏՊ-ի վայրը

3.18.

Ծածկի տեսակը

3.19.

Երթևեկելի մասի վիճակը

3.20.

Ճանապարհի տեսակը

ԱՂՅՈՒՍԱԿ N 2. ԱՊՊԱ-Ի ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ-ՓՆՏՐՈՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ ՓՈԽԱՆՑՎՈՂ ՏՎՅԱԼՆԵՐԸ

 

NN

ը/կ

1. ՏՄ-ների մասին տեղեկատվություն, որոնց համար առկա է գործող ԱՊՊԱ-ի մասին պայմանագիր

1.1.

N 1 հաշվառման համարանիշ

1.2.

N 2 հաշվառման համարանիշ

1.3.

Հաշվառման վկայագրի սերիան և համարը

1.4

ԱՊՊԱ-ի մասին պայմանագրում ներառված անձանց տվյալները` անձնագրի տվյալները (իրավաբանական անձի դեպքում` պետական գրանցման համարը կամ ՀՎՀՀ-ն)

1.5.

ԱՊՊԱ-ի մասին պայմանագրի կողմ ապահովագրական ընկերության անվանումը

1.6.

ԱՊՊԱ-ի մասին պայմանագրի գործողության սկիզբը (օրը, ամիսը, տարեթիվը)

1.7.

ԱՊՊԱ-ի մասին պայմանագրի գործողության ավարտը (օրը, ամիսը, տարեթիվը)

1.8.

ԱՊՊԱ-ի մասին պայմանագրի գործողության ավարտը (ժամը)

»:

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Վ. Գաբրիելյան