Համարը 
ՀՕ-202
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2001.09.01/29(161) Հոդ.621
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
27.07.2001
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
14.08.2001
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.09.2001
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ «ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀՀ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է 2001 թվականի հուլիսի 27-ին

 

«ԼԻՑԵՆԶԱՎՈՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ» ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՈՒՄ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հոդված 1. «Լիցենզավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 43-րդ հոդվածի 8-րդ և 17-րդ կետերը շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ`

 

  «8. ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԲՆԱԳԱՎԱՌ                
1. բնական գազի փոխադրում, բաշխում, ներկրում, արտահանում, փոխադրման և բաշխման ցանցի կառուցում ԷՀ Բ Ա - - - Հ Վ
2. էլեկտրական կայանների կառուցում և վերականգնում, էլեկտրական էներգիայի արտադրություն (ներառյալ` էլեկտրական և ջերմային էներգիայի համակցված արտադրությունը), հաղորդում, բաշխում, արտահանում, ներկրում, հաղորդման և բաշխման ցանցի կառուցում ԷՀ Բ Ա - - - Հ Վ
3. ջերմային կայանների կառուցում և վերականգնում, ջերմային էներգիայի արտադրություն, փոխադրում, բաշխում, փոխադրման և բաշխման ցանցի կառուցում ԷՀ Բ Ա - - - Հ Վ
4. էլեկտրաէներգետիկական և գազամատակարարման համակարգերի օպերատորի ծառայություններ ԷՀ Բ Ա - - - Հ Վ
5. էներգետիկական շուկային մատուցվող ծառայություններ ԷՀ Բ Ա - - - Հ -».
  «17. ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌ                
1. կապիտալ շինարարության բնագավառում քաղաքաշինության փաստաթղթերի մշակում, ինժեներական հետազննում և փորձաքննություն` ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտների`     -          
  - քաղաքացիական ԿՄ Բ Աուղղ. - - - - -
  - արդյունաբերական ԿՄ Բ   - - - - -
  - տրանսպորտային ԿՄ Բ - - - - - -
  - հիդրոտեխնիկական ԿՄ Բ   - - - - -
  - էներգետիկ ԿՄ Բ   - - - - -
  - կապի ԿՄ Բ   - - - - -
  - հատուկ ԿՄ Բ   - - - - -
2. կապիտալ շինարարության իրականացում` ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտների`                
  - քաղաքացիական ԿՄ Բ Ա - - - - -
  - արդյունաբերական ԿՄ Բ - - - - - -
  - տրանսպորտային ԿՄ Բ - - - - - -
  - հիդրոտեխնիկական ԿՄ Բ - - - - - -
  - էներգետիկ ԿՄ Բ - - - - - -
  - կապի ԿՄ Բ - - - - - -
  - հատուկ ԿՄ Բ - - - - - -»:
 

Հոդված 2. Սույն օրենքն ուժի մեջ է մտնում հրապարակման պահից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ

Ռ. Քոչարյան


Երևան
14 օգոստոսի 2001 թ.
ՀՕ-202