ԻՆՉՊԵ՞Ս ՕԳՏՎԵԼ «ARLIS» DVD ՏԱՐԲԵՐԱԿԻՑ

 

«ARLIS» DVD հիմնական հնարավորություններն են`

 

  1. «Որոնում»

 

 

  1. «Ընդլայնված որոնում»

 

 

DVD տարբերակն ունի հետևյալ տեսքը.

 

 

 

Հիմնական պատուհանի ձախ մասում «Որոնում» պատուհանն է:

 

Որոնման արդյունքում ստացված ցանկը երևում է ստորին մասում բացվող պատուհանում, իսկ աջ մասում որոնման արդյունքում ընտրված իրավական ակտն է.

 

DVD-ում որոնումը ունի երկու տարբերակ` պարզ և ընդլայնված:

 

1. Պարզ «Որոնում»

 

«Պարզ որոնում» դաշտը բաղկացած է 3 թաբերից.

 

Ա. Որոնում տեքստում, ըստ համարի, ընդունող մարմնի և ընդունման տարեթվի

Բ. Որոնում ըստ սկզբնաղբյուրի

Գ. Ընտրվածներ

 

Պարզ որոնման 3 տարբերակները կարելի է բացել պատուհանի ներքևի մասում գտնվող կոճակների (tab) միջոցով, փակել՝ պատուհանի վերևի աջ անկյունում գտնվող կոճակի միջոցով, իսկ վերականգնելու համար սեղմել «որոնում» կոճակը.

 

  

 

 

Պարզ որոնումը նպատակահարմար է գործածել, երբ ակտի մասին ունենք առավել ստույգ տվյալներ (համարը, ընդունման տարեթիվը և այլն), իսկ այդ տվյալների բացակայության դեպքում  նպատակահարմար է գործածել «Ընդլայնված որոնում»-ը, որն իր մեջ ներառում է պարզ որոնման բոլոր հնարավորությունները և թույլ է տալիս կիրառել մուտքագրվող բոլոր պայմանները զուգահեռաբար` փնտրման արդյունքում ստանալով իրավական ակտերի առավել փոքրաթիվ ցանկ:

 

Ա. Որոնում տեքստում, ըստ համարի, ընդունող մարմնի և ընդունման տարեթվի

 

Այս տարբերակով որոնումն իրականացվում է ըստ տեքստում և վերնագրում պարունակվող տվյալների, ինչպես նաև ըստ ակտի գործողության ակտուալության ժամանակահատվածի:

 

Քայլ 1-ին

 

«Որոնում տեքստում» դաշտում ներմուծել այն բառը կամ բառերը, որոնք պարունակում է փնտրվող փաստաթուղթը:

«Որևէ մեկը» կամ «բոլորը միասին» պատուհանները հնարավորություն են տալիս փնտրել մուտքագրված  բոլոր բառերը միասին կամ դրանցից որևէ մեկը.

 

   

 

 Քայլ 2-րդ

 

«Միայն վերնագրերում» դաշտը ակտիվ է, այն օգնում է գտնել իրավական ակտը, եթե ներմուծված բառը պարունակվում է միայն փնտրվող ակտի վերնագրում, ինչպես նաև «բառասկզբում», «ամբողջական» կամ «մասնակի» բառերի համընկնման տարբերակները.

 

 

 

Քայլ 3-րդ

 

Անհրաժեշտության դեպքում կարելի է նշել նաև ակտի գործողության մոտավոր ժամանակահատվածը` «ակտուալության ժամանակահատված» դաշտում: Դրա համար անհրաժեշտ է հանել  «Գործող ակտերի վերջին տեսքը» դաշտի ակտիվության նշանը.

 

 

 Քայլ 4-րդ

 

Որոնման արդյունքը ստանալու համար սեղմել «որոնել» կոճակը.

 

  

 

 

Քայլ 5-րդ

 

Համապատասխան դաշտում ներմուծել փնտրվող ակտի համարը.

 

  

 

Քայլ 6-րդ

 

«Ընդունող մարմին» ցանկից ընտրել իրավական ակտը ընդունող մարմինը.

 

  

 

Քայլ 7-րդ

 

Համապատասխան պատուհանում նշել ընդունման տարեթիվը.

 

   

 

Քայլ 8-րդ

 

Որոնման արդյունքը ստանալու համար սեղմել «որոնել» կոճակը.

 

 

 

Իրավական ակտի բոլոր տարբերակները (չգործող՝ ուժը կորցրած, իրավական ակտի միջանկյալ տեսքերը և ինկորպորացիաները) ստանալու համար անհրաժեշտ է հանել «Գործող ակտի վերջին տեսքը» դաշտի ակտիվության նշանը:

 

 

Բ. Որոնում ըստ սկզբնաղբյուրի

 

Համապատասխան դաշտում ներմուծել փնտրվող տեղեկագրի հապավումը` ՀՀՊՏ, ՀՀԳՏ, ՀՀԵԻԱՏ..., այնուհետև տարեթիվը, որի արդյունքում ըստ ժամանակագրական հաջորդականության կդասավորվեն համապատասխան տարեթվի տեղեկագրերը հետևյալ ֆորմատով` տեղեկագիր, տարեթիվ, տեղեկագրի համար, օրինակ` ՀՀՊՏ 2010 01.13/2(736).

 

 

Անհրաժեշտ է նշել, որ պարզ որոնման այս տարբերակները գործում են իրարից անկախ` այսինքն, առաջինի համար մուտքագրված տվյալները չեն կարող ազդել մյուս որոնման արդյունքի վրա:

 

Գ. Ընտրվածներ

 

Համակարգը հնարավորություն է տալիս հաճախակի գործածվող փաստաթղթերը պահպանել «Ընտրվածներ»  դաշտում:

Որոնված իրավական ակտերի ցանկից մկնիկի աջ կոճակով կարելի է ընտրել նախընտրած ակտը, որը կհայտնվի «Ընտրվածներ» ցանկում:

 

  

 

 

 

 Իրավական ակտերի որոնմանը մասնակցում են մայր փաստաթղթերի` փոփոխություն կրած տարբերակները` ինկորպորացիաները, որոնք տարբերվում են տարբերակիչ    նշանով` 

 

 - «մայր փաստաթուղթ» (ակտի սկզբնական տեսքը)

 

   -ինկորպորացիա (իրավական ակտ, որտեղ ներառված են «մայր փաստաթղթում» կատարված փոփոխություններն ու լրացումները)

Հարկ է նշել, որ ինչպես «պարզ» որոնման, այնպես էլ «ընդլայնված» որոնման դեպքում որոնման բոլոր պայմանների ներմուծումը պարտադիր չէ. բավական է ներմուծել նվազագույնը մեկ պայման:

 

Պատուհանի ներքևի աջ անկյունում պատկերված է DVD սկավառակի թողարկման ամսաթիվը, տեքստով որոնման դեպքում գտնված իրավական ակտում կարելի է շարժվել նշված բառերով՝ սլաքների օգնությամբ, անհրաժեշտության դեպքում բառերի ընդգծումը կարելի է անջատել: Որոնման պայմանը տարբեր լեզուներով հավաքելու համար, լեզվի ընտրությունը կատարվում է համապատասխան կոճակի միջոցով:  

 

 

2. «Ընդլայնված որոնում» բաժինը հնարավորություն է տալիս փնտրել փաստաթուղթը` մուտքագրելով հետևյալ պայմանները.

 

1.    որոնում տեքստում

2.    որոնում վերնագրում

3.    որոնում ըստ ակտի համարի

4.    որոնում ըստ ակտի տիպի

5.    որոնում ըստ ակտուալության ժամանակահատվածի

6.    որոնում ըստ ընդունող մարմնի և ընդունման ամսաթվի

7.    որոնում ըստ ստորագրող մարմնի և ստորագրման ամսաթվի

8.    որոնում ըստ վավերացնող մարմնի և վավերացման ամսաթվի

9.    ուժի մեջ մտնելու և ուժը կորցնելու ժամանակահատվածների

10.  որոնում ըստ սկզբնաղբյուրի:

 

Ընդլայնված որոնման պատուհանը բացել` գործիքների վահանակից ընտրելով ընդգծված կոճակը.

 

 

 

 

Ընդլայնված որոնումն իրականացնում ենք հետևյալ կերպ`

 

Քայլ 1-ին

 

«Տեքստի համընկնում» դաշտում ներմուծել այն բառը կամ բառերը, որոնք պարունակվում են փնտրվող փաստաթղթում:

 Ընտրել «բառասկզբում», «ամբողջական» կամ «մասնակի»  բառերի համընկնման տարբերակները:

«Որևէ մեկը» կամ «բոլորը միասին» պատուհանները հնարավորություն են տալիս փնտրել մուտքագրված  բոլոր բառերը միասին կամ դրանցից որևէ մեկը.

 

Մոտիկության աստիճան դաշտը հնարավորություն է տալիս ընտրել «Տեքստի համընկնում» դաշտում որոնման համար ներմուծված բառերի մոտիկության աստիճանը, իսկ ընտրելով 1-10 թվերից որևէ մեկը` որոշել փնտրվող բառերի մոտիկության աստիճանը:

Այս դաշտը ակտիվ է միայն «Բոլորը միասին» դաշտի գործածության  դեպքում.

 

   :

 

Քայլ 2-րդ

 

«Վերնագրի համընկնում» դաշտում ներմուծել այն բառը կամ բառերը, որոնք առկա են  փնտրվող փաստաթղթի վերնագրում:

Ընտրել «բառասկզբում», «ամբողջական» կամ «մասնակի»  բառերի համընկնման տարբերակները:

«Որևէ մեկը» կամ «բոլորը միասին» պատուհանները հնարավորություն են տալիս փնտրել մուտքագրված  բոլոր բառերը միասին կամ դրանցից որևէ մեկը.

 

    :

 

Քայլ 3-րդ

 

«Համար» դաշտում ներմուծել փնտրվող ակտի համարը, իսկ «Տիպ» ցանկից ընտրել ակտի տիպը: Անհրաժեշտության դեպքում նշել ակտուալության ժամանակահատվածը.

 

   :

 

Քայլ 4-րդ

 

«Ընդունող մարմին» ցանկից ընտրել ակտը ընդունող մարմինը, իսկ «Ընդունման ամսաթիվ» պատուհանում նշել ընդունման ամսաթիվը.

 

   :

 

Քայլ 5-րդ

 

«Ստորագրող մարմին» ցանկից ընտրել ակտը ստորագրող մարմինը, իսկ «Ստորագրման ամսաթիվ» պատուհանում նշել ստորագրման ամսաթիվը.

 

   :

 

Քայլ 6-րդ

 

«Վավերացնող մարմին» ցանկից ընտրել ակտը վավերացնող մարմինը, իսկ «Վավերացման ամսաթիվ» պատուհանում նշել վավերացման ամսաթիվը.

 

    :

 

Քայլ 7-րդ

 

Նշել ակտն ուժի մեջ մտնելու և ուժը կորցնելու ամսաթիվը.

 

    :

 

Քայլ 8-րդ

 

Համապատասխան դաշտում ներմուծել փնտրվող տեղեկագրի հապավումը` ՀՀՊՏ, ՀՀԳՏ, ՀՀԵՐԻՏ..., այնուհետև տարեթիվը, որի արդյունքում ըստ ժամանակագրական հաջորդականության կդասավորվեն համապատասխան տարեթվի տեղեկագրերը հետևյալ ֆորմատով` տեղեկագիր, տարեթիվ, տեղեկագրի համար, օրինակ` ՀՀՊՏ 2010 01.11/1(735).

 

 

 

Քայլ 9-րդ

 

Որոնման արդյունքը ստանալու համար սեղմել «որոնել» կոճակը.

 

   :

 

«Ընդլայնված որոնում» պատուհանի կենտրոնական մասում տեղադրված է «Գործող ակտի վերջին տեսքը» ընտրելու դաշտը:

 

 

Ակտի բոլոր տարբերակները (չգործող՝ ուժը կորցրած, իրավական ակտի միջանկյալ տեսքերը և ինկորպորացիաները) ստանալու համար անհրաժեշտ է տվյալ նշումը հանել:

 

 

 

 Իրավական ակտերի որոնմանը մասնակցում են մայր փաստաթղթերի` փոփոխություն կրած տարբերակները` ինկորպորացիաները, որոնք տարբերվում են տարբերակիչ    նշանով` 

 

 - «մայր փաստաթուղթ» (ակտի սկզբնական տեսքը)

 

   -ինկորպորացիա (իրավական ակտ, որտեղ ներառված են «մայր փաստաթղթում» կատարված փոփոխություններն ու լրացումները)

Հարկ է նշել, որ ինչպես «պարզ» որոնման, այնպես էլ «ընդլայնված» որոնման դեպքում որոնման բոլոր պայմանների ներմուծումը պարտադիր չէ. բավական է ներմուծել նվազագույնը մեկ պայման:

Որոնման արդյունքում ստացված իրավական ակտերը տեղ են գտնում  հիմնական պատուհանում.

Յուրաքանչյուր փաստաթուղթ ունի հետևյալ տեսքը`

           

 

Իրավական ակտի գլխամասում գտնվում է ակտին վերաբերող պարամետրերի դաշտը, որին հաջորդում է ակտի տեքստը:

          

Եթե փաստաթուղթը փոփոխություն է կրել և ունի համապատասխան ինկորպորացիա, կամ փոփոխություն է կատարել (փոփոխող փաստաթուղթ), ակտի տեսքը տարբերվում է դեռևս փոփոխությունների չենթարկված և փոփոխություն չկատարած փաստաթղթի տեսքից` «Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ» փակ պատուհանով:

 

    

 

Անհրաժեշտության դեպքում նշված պատուհանը հնարավոր է բացել և ստանալ փոփոխություն կամ լրացում կատարած ակտերի ցանկ (ձախ կողմում) և դրանց համապատասխան ինկորպորացիաների ցանկ (աջ կողմում).

 

 

Երկու ցանկերի գլխամասում գտնվում է մայր փաստաթղթի հղումը: Վերոհիշյալ ցանկերը աշխատում են հղում (link) սկզբունքով: Այդ հղումների միջոցով կարող ենք բացել մայր փաստաթուղթը, փոփոխողների ցանկից` փոփոխող ակտը, իսկ ինկորպորացիաների ցանկից` համապատասխան ինկորպորացիան:

 

Իրավական ակտում օգտվողի համար կարևոր տեղեկատվության առկայության դեպքում ակտիվ է «Ծանուցում» դաշտը:

 

Իրավական ակտի կապը այլ ակտերի հետ ապահովում է «Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ» դաշտը, որը ևս աշխատում է հղում (link)սկզբունքով:

 

 

 

Օտարալեզու իրավական ակտերի որոնման համար անհրաժեշտ է սեղմել լեզվի ընտրության կոճակը՝ ռուսերեն կամ անգլերեն: Օտարալեզու իրավական ակտերի որոնման գործընթացը նման է նախկինում նկարագրվածին: Որոնված իրավական ակտի վերևի աջ անկյունում տեղադրված են դրոշակներ, որոնց օգնությամբ կարելի է բացել նույն փաստաթղթի հայերեն տարբերակը:
 

 

Հարցեր ծագելու դեպքում առաջարկում ենք առավել մանրամասն տեղեկությունների համար զանգահարել՝ 060 464601, 060 464602: