«ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր»

 

N 1(1359) 8 հունվարի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Ժուռնալիստների «Ասպարեզ» ակումբ» հասարակական կազմակերպության դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ ընտրական օրենսգրքի 31-րդ հոդվածի 8-րդ մասի 1-ին և 2-րդ պարբերությունների՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 26 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՍԴՈ-1396 որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի օգոստոսի 17-ի N 988-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1694-Ն որոշումը

 

«ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի «Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը «Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտ» հիմնադրամի վերակազմավորելու և ՀՀ կառավարության 2012 թվականի հուլիսի 26-ի N 954-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 21 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1696-Ն որոշումը

 

N 2(1360) 10 հունվարի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Վեոլիա ջուր» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից խմելու ջրի մատակարարման և ջրահեռացման (կեղտաջրերի մաքրման) ծառայությունների մատուցման սակագների մեղմացման միջոցառման մասին» ՀՀ կառավարության 21 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1697-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի ապրիլի 13-ի N 572-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1698-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հոկտեմբերի 21-ի N 1499-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1700-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1704-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1069-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1705-Ն որոշումը

 

«Հանրային ծառայությունները կարգավորող ոլորտում սպառողների շահերը պաշտպանող, ՀՀ օրենսդրությանը համապատասխան գրանցված հասարակական կազմակերպությունների ընտրության, գումարի տրամադրման կարգն ու պայմանները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 21 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1721-Ն որոշումը

 

N 3(1361) 15 հունվարի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«ՀՀ դատական օրենսգրքում լրացումներ ևփոփոխություններ կատարելու մասին» 15 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-34-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 15 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-35-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 15 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-36-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Առևտրային արբիտրաժի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 15 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-37-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 15 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-38-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 15 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-39-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Անասնաբուժության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 15 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-40-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 15 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-41-Ն ՀՀ օրենքը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Տաջիկստանի Հանրապետության կառավարության միջև առողջապահության բնագավառում համագործակցության մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 12 հունվարի 2018 թվական ՆՀ-1-Ն հրամանագիրը

 

Ուղղում

 

«ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 29 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-266-Ն ՀՀ օրենքի

 

N 4(1362) 17 հունվարի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ներքին ծառայության կանոնագիրքը հաստատելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 10 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-1-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ռազմարդյունաբերական համալիրի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 10 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-2-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ռազմական ոստիկանության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 10 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-3-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Այլընտրանքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 10 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-4-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 10 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-5-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական պարտքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 10 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-6-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 12 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-7-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 12 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-8-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 12 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-9-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 12 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-10-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 12 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-11-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 12 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-12-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեական օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» 12 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-13-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 12 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-14-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հանրագրերի մասին» 12 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-15-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 12 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-16-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 12 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-17-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Դիվանագիտական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 12 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-18-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հյուպատոսական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 12 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-19-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 12 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-20-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 12 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-21-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ սահմանադրական օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 12 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-22-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 12 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-23-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Մաքսային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 12 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-24-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 12 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-25-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ապրանքային նշանների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 12 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-26-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» 12 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-27-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 12 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-28-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Սննդամթերքի անվտանգության պետական վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 12 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-29-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» 12 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-30-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 12 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-31-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 12 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-32-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 12 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-33-Ն ՀՀ օրենքը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 16-ի N 1708-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1726-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հոկտեմբերի 21-ի N 1442-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1727-Ն որոշումը

 

Ուղղում

 

«ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 29 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-266-Ն ՀՀ օրենքի

 

N 4(1362).1 19 հունվարի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» ՀՀ կառավարության 28 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1717-Ն որոշումը

 

N 5(1363) 24 հունվարի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի 2015 թվականի նոյեմբերի 11-ի ՆՈ-045-Ն և ՆՈ-046-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի 11 հունվարի 2018 թվականի ՆՈ-01-Ն որոշումը

 

«ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի 2014 թվականի դեկտեմբերի 19-ի ՆՈ-032-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի 12 հունվարի 2018 թվականի ՆՈ-02-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

«Ահաբեկչական խմբավորումների կողմից նրանց վերահսկողության ներքո գտնվող Իրաքի Հանրապետության տարածքներում եզդի ժողովրդի նկատմամբ 2014 թվականին իրականացված ցեղասպանության դատապարտման մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 16 հունվարի 2018 թվականի Հ-001 հայտարարությունը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Պետական ծառայողներին մատչելի բնակարաններով ապահովման ծրագրի շրջանակներում Երևան քաղաքի Ադոնցի փողոցի NN 4 և 4/3 հասցեներում կառուցվող բազմաբնակարան շենքային համալիրների բնակարանների վաճառքի կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 21 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1734-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի մարտի 3-ի N 258-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1735-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 16-ի N 1847-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 11 հունվարի 2018 թվականի N 2-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի օգոստոսի 19-ի N 1174-Ն և 2005 թվականի հունիսի 1-ի N 682-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 11 հունվարի 2018 թվականի N 7-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հունվարի 23-ի N 175-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 11 հունվարի 2018 թվականի N 8-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հունվարի 10-ի N 13-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 11 հունվարի 2018 թվականի N 9-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի սեպտեմբերի 15-ի N 1471-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 11 հունվարի 2018 թվականի N 10-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի սեպտեմբերի 9-ի N 1251-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 11 հունվարի 2018 թվականի N 11-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2007 թվականի հունիսի 28-ի N 955-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 11 հունվարի 2018 թվականի N 12-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի սեպտեմբերի 30-ի N 1782-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 11 հունվարի 2018 թվականի N 13-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի մարտի 29-ի N 488-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 11 հունվարի 2018 թվականի N 14-Ն որոշումը

 

Ուղղում

 

«Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 12 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-14-Ն ՀՀ օրենքի

 

N 6(1364) 31 հունվարի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«2017 թվականի հունիսի 29-ին Երևանում ստորագրված` «1997 թվականի սեպտեմբերի 20-ի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Բելառուսի Հանրապետության կառավարության միջև միջազգային ավտոմոբիլային հաղորդակցության մասին» համաձայնագրում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին արձանագրության մեջ ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 23 հունվարի 2018 թվականի ՍԴՈ-1397 որոշումը

 

«2017 թվականի հունիսի 14-ին Երևանում ստորագրված` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Տաջիկստանի Հանրապետության կառավարության միջև կրթության որակավորումների, գիտական աստիճանների ու գիտական կոչումների փոխճանաչման և համադրելիության մասին համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 23 հունվարի 2018 թվականի ՍԴՈ-1398 որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Մարզաձևերի զարգացման հանրապետական համալիր կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն ստեղծելու, ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի «Ուսումնական կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանն ամրացված գույքը հետ վերցնելու և ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության «Մարզաձևերի զարգացման հանրապետական համալիր կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանն անհատույց օգտագործման իրավունքով ամրացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1736-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 25-ի N 572-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 11 հունվարի 2018 թվականի N 25-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հունվարի 9-ի N 13-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 հունվարի 2018 թվականի N 26-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 20-ի N 1081-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 հունվարի 2018 թվականի N 27-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մարտի 18-ի N 281-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 հունվարի 2018 թվականի N 32-Ն որոշումը

 

N 7(1365) 31 հունվարի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Սահմանադրական դատարանի մասին» 27 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-42-Ն ՀՀ սահմանադրական օրենքը

 

«Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 27 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-43-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 27 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-44-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» 27 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-45-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 27 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-46-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հատուկ քննչական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 27 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-47-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 27 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-48-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 27 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-49-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ սահմանադրական օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 27 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-50-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Սահմանադրական դատարանի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 27 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-51-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Արհեստակցական միությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 27 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-52-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Դիվանագիտական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 27 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-53-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Տեղական հանրաքվեի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 27 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-54-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 27 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-55-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 27 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-56-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 27 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-57-Ն ՀՀ օրենքը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 26 հունվարի 2018 թվականի N 42-Ն որոշումը

 

«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 26 հունվարի 2018 թվականի N 43-Ն որոշումը

 

N 8(1366) 31 հունվարի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Հաշվեքննիչ պալատի մասին» 30 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-58-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Աուդիտորական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 30 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-59-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 30 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-60-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Գանձապետական համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 30 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-61-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 30 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-62-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 30 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-63-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 30 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-64-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հատուկ քննչական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 30 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-65-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 30 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-66-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 30 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-67-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 30 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-68-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 30 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-69-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 30 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-70-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 30 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-71-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 30 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-72-Ն ՀՀ օրենքը

 

 

N 9(1367) 7 փետրվարի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«ՀՀ հողային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 31 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-73-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 31 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-74-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 31 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-75-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 31 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-76-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Բնակչության պետական ռեգիստրի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 31 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-77-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 31 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-78-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 31 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-79-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 31 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-80-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 31 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-81-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի դեպարտամենտում պետական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 31 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-82-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Արդարադատության ակադեմիայի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 31 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-83-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 31 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-84-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 31 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-85-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 31 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-86-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հասարակական կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 31 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-87-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 31 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-88-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 31 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-89-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 31 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-90-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 31 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-91-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Տաջիկստանի Հանրապետության կառավարության միջև քաղաքացիների փոխադարձ այցելությունների մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 31 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-92-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Փրկարար ուժերի և փրկարարի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 31 հունվարի 2018 թվականի ՀՕ-93-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի կողմից ներմուծվող՝ ակցիզային հարկով հարկման ոչ ենթակա այն ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին, որոնց ներմուծումն ազատված է ավելացված արժեքի հարկից» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 1 փետրվարի 2018 թվականի ՀՕ-94-Ն ՀՀ օրենքը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Հետաքննող լրագրողներ» հասարակական կազմակերպության դիմումի հիման վրա` ՀՀ հողային օրենսգրքի 68-րդ հոդվածի 6-րդ մասի՝ «մասնակցել» և 7-րդ մասի՝ «Աճուրդն սկսվելու պահից դահլիճ մտնելն արգելվում է» դրույթների՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 30 հունվարի 2018 թվականի ՍԴՈ-1399 որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հոկտեմբերի 2-ի N 1307-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 հունվարի 2018 թվականի N 41-Ն որոշումը

 

«Աշխատանքային օրը տեղափոխելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 հունվարի 2018 թվականի N 47-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 30-ի N 927-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 հունվարի 2018 թվականի N 57-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2008 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N 1043-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 հունվարի 2018 թվականի N 58-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 հունվարի 2018 թվականի N 59-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 հունվարի 2018 թվականի N 60-Ն որոշումը

 

«2018 թվականի ընտանեկան նպաստի, սոցիալական նպաստի և հրատապ օգնության չափերը սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1566-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 25 հունվարի 2018 թվականի N 61-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 27-ի N 1109-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 փետրվարի 2018 թվականի N 70-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հունվարի 30-ի N 145-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 փետրվարի 2018 թվականի N 72-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի օգոստոսի 19-ի N 1146-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 փետրվարի 2018 թվականի N 73-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 1-ի N 595-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 փետրվարի 2018 թվականի N 74-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 4-ի N 1044-Ն, 2005 թվականի հուլիսի 21-ի N 1113-Ն և 2007 թվականի փետրվարի 15-ի N 690-Ն որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 փետրվարի 2018 թվականի N 79-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ վարչապետի 2002 թվականի սեպտեմբերի 16-ի N 532-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 2 փետրվարի 2018 թվականի N 67-Ն որոշումը

 

Ուղղում

 

«Գանձապետական համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 29 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-305-Ն ՀՀ օրենքի

 

«Վարչական իրավախախտուﬓերի վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացուﬓեր և փոփոխություն կատարելու մասին» 30 դեկտեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-324-Ն ՀՀ օրենքի

 

«ՀՀ կառավարության 2001 թվականի հունվարի 10-ի N 15 և 2003 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N 1138-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու և որպես նվիրաբերություն գույք ընդունելու մասին» ՀՀ կառավարության 9 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1430-Ն որոշման

 

N 10(1368) 12 փետրվարի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» 10 փետրվարի 2018 թվականի ՀՕ-95-Ն ՀՀ սահմանադրական օրենքը

 

«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 10 փետրվարի 2018 թվականի ՀՕ-96-Ն ՀՀ սահմանադրական օրենքը

 

N 11(1369) 14 փետրվարի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Սյունիքի մարզի ընդհանուր իրավասության առաջին ատյանի դատարանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ քրեական օրենսգրքի 57-րդ հոդվածի 2-րդ մասի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 6 փետրվարի 2018 թվականի ՍԴՈ-1400 որոշումը

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև 2017 թվականի նոյեմբերի 20-ին ստորագրված` «Ոռոգման համակարգերի բարելավման ծրագրի համար լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 6 փետրվարի 2018 թվականի ՍԴՈ-1401 որոշումը

 

«2017 թվականի հոկտեմբերի 17-ին Երևանում և 2017 թվականի հոկտեմբերի 25-ին Հռոմում ստորագրված` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Միավորված ազգերի կազմակերպության պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության միջև հիմնական համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 6 փետրվարի 2018 թվականի ՍԴՈ-1402 որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև ստորագրված՝ Առավել մասնակցային, արդյունավետ և հաշվետու կառավարման զարգացմանն ուղղված համագործակցության համաձայնագրի թիվ 6 փոփոխությունը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 9 փետրվարի 2018 թվականի ՆՀ-95-Ն հրամանագիրը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի մարտի 10-ի N 224-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 փետրվարի 2018 թվականի N 84-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 փետրվարի 2018 թվականի N 94-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՀՔՐԴ1/0057/01/08

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՍԴ3/0088/01/09

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԼԴ/0108/01/10

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵՄԴ/0004/11/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՇԴ1/0025/01/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ 21/32-313-17

 

N 12(1370) 14 փետրվարի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 12-ի N 1579-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 փետրվարի 2018 թվականի N 93-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 փետրվարի 2018 թվականի N 105-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արդարադատության նախարարության «Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում արտաբյուջետային միջոցների հաշվին» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2018 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 փետրվարի 2018 թվականի N 107-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 փետրվարի 2018 թվականի N 109-Ն որոշումը

 

«Արտոնագրային հարկի ամսական դրույքաչափերի կիրառման համար սահմանամերձ գյուղերի ցանկը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 փետրվարի 2018 թվականի N 111-Ն որոշումը

 

N 13(1371) 21 փետրվարի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 69-րդ հոդվածի 5-րդ մասի, 70-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի և 72-րդ հոդվածի 2-րդ մասի երրորդ նախադասության՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 13 փետրվարի 2018 թվականի ՍԴՈ-1403 որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ 2017 թվականի պետական բյուջեի ցուցանիշներում փոփոխություններ, վերաբաշխումներ և լրացումներ, ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, ինչպես նաև պետական բյուջեի կատարման հետ կապված առանձին հարցերի մասին» ՀՀ կառավարության 28 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1741-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 փետրվարի 2018 թվականի N 104-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 3-ի N 737-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 փետրվարի 2018 թվականի N 106-Ն որոշումը

 

«Բնակավայրերի կանաչ գոտիների չափերին և տեսակային կազմին ներկայացվող պահանջները սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2008 թվականի հոկտեմբերի 30-ի N 1318-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 փետրվարի 2018 թվականի N 108-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 1998 թվականի փետրվարի 26-ի N 116 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 փետրվարի 2018 թվականի N 110-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի օգոստոսի 13-ի N 925-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 փետրվարի 2018 թվականի N 112-Ն որոշումը

 

«Հողն աղտոտումից պահպանելու ընդհանուր պահանջները, հողն աղտոտող վնասակար նյութերի ցանկն ու հողերի աղտոտվածության աստիճանի գնահատման կարգը սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 24-ի N 1277-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 8 փետրվարի 2018 թվականի N 124-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 փետրվարի 2018 թվականի N 127-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ի N 1225-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 փետրվարի 2018 թվականի N 129-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 19-ի N 165-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 փետրվարի 2018 թվականի N 132-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N 1141-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 18 հունվարի 2018 թվականի N 133-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 2-ի N 755-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 փետրվարի 2018 թվականի N 134-Ն որոշումը

 

«Կալանավորված անձանց և դատապարտյալներին արգելված աշխատանքների և պաշտոնների ցանկը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2005 թվականի հուլիսի 7-ի N 960-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 փետրվարի 2018 թվականի N 135-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արդարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության «Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության նյութական խրախուսման և համակարգի զարգացման ֆոնդ» արտաբյուջետային ծրագրի միջոցների ծախսման 2018 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 փետրվարի 2018 թվականի N 136-Ն որոշումը

 

Ուղղում

 

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» 10 փետրվարի 2018 թվականի ՀՕ-95-Ն ՀՀ սահմանադրական օրենքի

 

N 14(1372) 23 փետրվարի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«ՏՐԱՍԵԿԱ մուլտիմոդալ փոխադրումների զարգացման մասին» համաձայնագիրը (կից առարկությամբ) վավերացնելու մասին» 17 փետրվարի 2018 թվականի ՀՕ-97-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ահաբեկչության դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 17 փետրվարի 2018 թվականի ՀՕ-98-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ոստիկանության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» 17 փետրվարի 2018 թվականի ՀՕ-99-Ն ՀՀ օրենքը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված միջոցների շրջանակներում պետության կողմից Երևանի քաղաքապետին, Գյումրու, Վանաձորի, Արարատի և Ջերմուկի համայնքների ղեկավարներին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման նպատակով Երևանի քաղաքապետարանի, Գյումրու, Վանաձորի, Արարատի և Ջերմուկի համայնքների աշխատակազմերի սոցիալական աջակցության տարածքային բաժինների գործունեության կազմակերպման ծախսերի տարեկան նորմատիվները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 փետրվարի 2018 թվականի N 137-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արդարադատության նախարարության «Դատաիրավական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի «Դատական գործերի փաստաթղթերի թվայնացում և էլեկտրոնային դատարանների համակարգի ներդրում Հայաստանի Հանրապետությունում» դրամաշնորհային ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2018 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 փետրվարի 2018 թվականի N 138-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 փետրվարի 2018 թվականի N 141-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արդարադատության նախարարության «Դատաիրավական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի «Աջակցություն Հայաստանի կառավարությանը, հակակոռուպցիոն ռազմավարության իրականացման միջոցով` բարելավելու օրենսդրական և կարգավորիչ դաշտը` աջակցելու ազդարարների արդյունավետ պաշտպանության համակարգի ստեղծմանը» դրամաշնորհային ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2018 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 փետրվարի 2018 թվականի N 157-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արդարադատության նախարարության «Օրենսդրության զարգացման և իրավական հետազոտությունների կենտրոն» հիմնադրամի «Արդարադատության նախարարության և ԱՄՆ ՄԶԳ-ի միջև 2016 թվականի սեպտեմբերի 13-ին կնքված N AAG-111-G-13-001 Զարգացման համագործակցության համաձայնագրի ներքո իրականացվող» դրամաշնորհային ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2018 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում ու ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 փետրվարի 2018 թվականի N 158-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 19 փետրվարի 2018 թվականի N 147-Ն որոշումը

 

«ՀՀ վարչապետի 2008 թվականի հունիսի 26-ի N 411-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 19 փետրվարի 2018 թվականի N 148-Ն որոշումը

 

N 15(1373) 28 փետրվարի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 22 փետրվարի 2018 թվականի ՀՕ-100-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 22 փետրվարի 2018 թվականի ՀՕ-101-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 22 փետրվարի 2018 թվականի ՀՕ-102-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների կողմից արդյունաբերական ապրանքների նկատմամբ հատուկ սուբսիդիաները Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի հետ կամավոր համաձայնեցնելու և Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների կողմից հատուկ սուբսիդիաների տրամադրման հետ կապված` Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից քննություն անցկացնելու կարգի մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 22 փետրվարի 2018 թվականի ՀՕ-103-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 24 փետրվարի 2018 թվականի ՀՕ-104-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 24 փետրվարի 2018 թվականի ՀՕ-105-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ավտոմոբիլային տրանսպորտի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 24 փետրվարի 2018 թվականի ՀՕ-106-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 24 փետրվարի 2018 թվականի ՀՕ-107-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 24 փետրվարի 2018 թվականի ՀՕ-108-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 24 փետրվարի 2018 թվականի ՀՕ-109-Ն ՀՀ օրենքը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության և Լիտվայի Հանրապետության սոցիալական ապահովության և աշխատանքի նախարարության միջև՝ աշխատանքի և սոցիալական պաշտպանության բնագավառներում համագործակցության մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 21 փետրվարի 2018 թվականի ՆՀ-106-Ն հրամանագիրը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի սեպտեմբերի 13-ի N 1181-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 փետրվարի 2018 թվականի N 139-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մարտի 16-ի N 290-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 փետրվարի 2018 թվականի N 140-Ն որոշումը

 

«ՀՀ-ում կենդանիների սպանդի կիրառման ոլորտները և ժամանակացույցը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 փետրվարի 2018 թվականի N 142-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի օգոստոսի 26-ի N 1448-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 փետրվարի 2018 թվականի N 143-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 3-ի N 1456-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 փետրվարի 2018 թվականի N 161-Ն որոշումը

 

«ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ենթակայության պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների կողմից իրականացվող ձեռնարկատիրական գործունեության ընթացքում առաջացած շահույթի օգտագործման կարգը սահմանելու և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 փետրվարի 2018 թվականի N 163-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություն կատարելու և ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության զբոսաշրջության պետական կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 փետրվարի 2018 թվականի N 164-Ն որոշումը

 

«Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման ծառայության գործունեության կազմակերպման բնագավառում պետության կողմից համայնքի ղեկավարին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման 2018 թվականի ծախսերի կատարման նորմատիվները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 փետրվարի 2018 թվականի N 165-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի մայիսի 11-ի N 920-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 փետրվարի 2018 թվականի N 166-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի մարտի 22-ի N 437-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 փետրվարի 2018 թվականի N 167-Ն որոշումը

 

Ուղղում

 

«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի մարտի 4-ի N 318-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 28 դեկտեմբերի 2017 թվականի N 1691-Ն որոշման

 

 

N 16(1374) 5 մարտի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք» 27 փետրվարի 2018 թվականի ՀՕ-110-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 27 փետրվարի 2018 թվականի ՀՕ-111-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 27 փետրվարի 2018 թվականի ՀՕ-112-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 27 փետրվարի 2018 թվականի ՀՕ-113-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ոստիկանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 27 փետրվարի 2018 թվականի ՀՕ-114-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հոգեբուժական օգնության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 27 փետրվարի 2018 թվականի ՀՕ-115-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 27 փետրվարի 2018 թվականի ՀՕ-116-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 27 փետրվարի 2018 թվականի ՀՕ-117-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 27 փետրվարի 2018 թվականի ՀՕ-118-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 27 փետրվարի 2018 թվականի ՀՕ-119-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 27 փետրվարի 2018 թվականի ՀՕ-120-Ն ՀՀ օրենքը

 

N 17(1375) 7 մարտի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» 27 փետրվարի 2018 թվականի ՀՕ-121-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 27 փետրվարի 2018 թվականի ՀՕ-122-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ճանապարհային նշանների և ազդանշանների մասին» կոնվենցիան (կից առարկությամբ) վավերացնելու մասին» 27 փետրվարի 2018 թվականի ՀՕ-123-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 27 փետրվարի 2018 թվականի ՀՕ-124-Ն ՀՀ օրենքը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական ներդրումային բանկի միջև ստորագրված «Երևանի կոշտ թափոններ» Արևելյան Եվրոպայի էներգախնայողության և շրջակա միջավայրի գործընկերության տարածաշրջանային հիմնադրամի դրամաշնորհի համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 26 փետրվարի 2018 թվականի ՆՀ-124-Ն հրամանագիրը

 

«Ղրղզստանի Հանրապետության՝ «Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների միջև փոխադարձ առևտուր իրականացնելիս օզոնաքայքայիչ նյութերի և դրանք պարունակող արտադրանքի տեղափոխման ու օզոնաքայքայիչ նյութերի հաշվառման մասին» 2015 թվականի մայիսի 29-ի համաձայնագրին միանալու մասին» արձանագրությունը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 26 փետրվարի 2018 թվականի ՆՀ-125-Ն հրամանագիրը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Գագիկ Հարությունյանին Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի առաջին պաշտոնում ընտրելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 28 փետրվարի 2018 թվականի ԱԺՈ-001-Ա որոշումը

 

«Գևորգ Դանիելյանին Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի երկրորդ պաշտոնում ընտրելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 28 փետրվարի 2018 թվականի ԱԺՈ-002-Ա որոշումը

 

«Լիպարիտ Մելիքջանյանին Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի երրորդ պաշտոնում ընտրելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 28 փետրվարի 2018 թվականի ԱԺՈ-003-Ա որոշումը

 

«Հայկ Հովհաննիսյանին Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի չորրորդ պաշտոնում ընտրելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 28 փետրվարի 2018 թվականի ԱԺՈ-004-Ա որոշումը

 

«Սերգեյ Մեղրյանին Բարձրագույն դատական խորհրդի անդամի հինգերորդ պաշտոնում ընտրելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 28 փետրվարի 2018 թվականի ԱԺՈ-005-Ա որոշումը

 

«Գևորգ Կոստանյանին ՀՀ Ազգային ժողովի պետական-իրավական և մարդու իրավունքների պաշտպանության հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ ընտրելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 28 փետրվարի 2018 թվականի ԱԺՈ-006-Ա որոշումը

 

«Արմեն Սարգսյանին ՀՀ նախագահ ընտրելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 2 մարտի 2018 թվականի ԱԺՈ-007-Ա որոշումը

 

«Հրայր Թովմասյանին Սահմանադրական դատարանի անդամ նշանակելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 2 մարտի 2018 թվականի ԱԺՈ-008-Ա որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

«Սումգայիթյան ոճրագործության 30-րդ տարելիցի կապակցությամբ» ՀՀ Ազգային ժողովի 28 փետրվարի 2018 թվականի Հ-002 հայտարարությունը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 փետրվարի 2018 թվականի N 174-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 21-ի N 1809-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 փետրվարի 2018 թվականի N 176-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի ապրիլի 29-ի N 1008-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 փետրվարի 2018 թվականի N 177-Ն որոշումը

 

«ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Անտառային պետական կոմիտեի աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկ ստեղծելու, ՀՀ բնապահպանության նախարարության անտառային պետական կոմիտեի կանոնադրությունը և աշխատակազմի կառուցվածքը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 փետրվարի 2018 թվականի N 182-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 5-ի N 1516-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 փետրվարի 2018 թվականի N 183-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 8-ի N 1237-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 փետրվարի 2018 թվականի N 184-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 25-ի N 1054-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 փետրվարի 2018 թվականի N 185-Ն որոշումը

 

«Օրացուցային տարվա ընթացքում մինչև 15 աշխատանքային օր ժամկետով արտակարգ իրավիճակի վայր մեկնելու դեպքում կամավոր փրկարարին պետության կողմից փոխհատուցման կարգը և չափը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 փետրվարի 2018 թվականի N 186-Ն որոշումը

 

«Անտառների կայուն կառավարման ոլորտում պետական կառավարման լիազորված մարմին սահմանելու, ՀՀ կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 1-ի N 1134-Ն և 2004 թվականի հունվարի 15-ի N 7-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 փետրվարի 2018 թվականի N 189-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, Հայաստանի զարգացման հիմնադրամին գումար հատկացնելու և գնման գործընթացը կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 փետրվարի 2018 թվականի N 190-Ն որոշումը

 

«Ընդերքօգտագործման հետևանքով բնապահպանական կորուստների նվազեցման, անվերադարձ ազդեցության կանխարգելման նպատակով պլանավորվող մշտադիտարկումների իրականացման պահանջների, ինչպես նաև արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվությունները ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 փետրվարի 2018 թվականի N 191-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1524-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 փետրվարի 2018 թվականի N 192-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի մայիսի 17-ի N 629-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 փետրվարի 2018 թվականի N 193-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի «Հարկային ծառայության մարմնի համակարգի և մաքսային ծառայության նյութական խրախուսման և համակարգի զարգացման ֆոնդ» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների գոյացման և ծախսման 2018 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 մարտի 2018 թվականի N 195-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 մարտի 2018 թվականի N 196-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արդարադատության նախարարության «Դատաիրավական ծրագրերի իրականացման գրասենյակ» պետական հիմնարկի «Էլեկտրոնային մոնիթորինգի սարքավորումների փորձարկում քրեակատարողական հիմնարկների պիլոտային ստորաբաժանումներում» դրամաշնորհային ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2018 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 մարտի 2018 թվականի N 197-Ն որոշումը

 

«ՀՀ Շիրակի մարզպետարանին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 մարտի 2018 թվականի N 198-Ն որոշումը

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարանին գումար հատկացնելու, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 մարտի 2018 թվականի N 199-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 29-ի N 757-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 մարտի 2018 թվականի N 203-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 2 մարտի 2018 թվականի N 214-Ն որոշումը

 

N 17(1375).1 12 մարտի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի մասին» պայմանագիրը

 

N 18(1376) 14 մարտի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Ա. Արզումանյանին Նորվեգիայի Թագավորությունում Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան նշանակելու մասին» 7 մարտի 2018 թվականի ՆՀ-166-Ա հրամանագիրը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հունվարի 30-ի N 121-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 մարտի 2018 թվականի N 201-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ի N 1260-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 մարտի 2018 թվականի N 202-Ն որոշումը

 

«Քրեակատարողական բժշկության կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն ստեղծելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 մարտի 2018 թվականի N 204-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հունվարի 29-ի N 73-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 մարտի 2018 թվականի N 205-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի սեպտեմբերի 1-ի N 1428-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 մարտի 2018 թվականի N 206-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2001 թվականի փետրվարի 22-ի N 125 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 մարտի 2018 թվականի N 207-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հոկտեմբերի 3-ի N 1106-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 մարտի 2018 թվականի N 208-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հունվարի 12-ի N 73-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 մարտի 2018 թվականի N 209-Ն որոշումը

 

«Պետական տուրքի գծով արտոնություն սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 մարտի 2018 թվականի N 210-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 1790-Ն, 2005 թվականի մարտի 24-ի N 346-Ն և N 375-Ն որոշումներում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 մարտի 2018 թվականի N 211-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 մարտի 2018 թվականի N 212-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ վարչապետի 2002 թվականի սեպտեմբերի 16-ի N 532-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 7 մարտի 2018 թվականի N 229-Ն որոշումը

 

N 19(1377) 21 մարտի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Աջակողմյան ղեկային տեղաբաշխմամբ տրանսպորտային միջոցների ներմուծումն արգելելու մասին» 16 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-125-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 16 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-126-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 16 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-127-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 16 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-128-Ն ՀՀ օրենքը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«2017 թվականի ապրիլի 11-ին Մոսկվայում ստորագրված` «Ղրղզստանի Հանրապետության՝ «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրին միանալու վերաբերյալ» 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ին ստորագրված պայմանագրի առանձին դրույթների կիրառման վերաբերյալ արձանագրության մեջ ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 13 մարտի 2018 թվականի ՍԴՈ-1404 որոշումը

 

«2017 թվականի հուլիսի 25-ին Երևանում ստորագրված՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Իսրայելի Պետության կառավարության միջև՝ եկամուտների և գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու և հարկումից խուսափելը կանխելու մասին կոնվենցիայում ամրագրված պարտավորությունների՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 13 մարտի 2018 թվականի ՍԴՈ-1405 որոշումը

 

«2017 թվականի դեկտեմբերի 22-ին Փարիզում ստորագրված՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության միջև մի պետության պաշտոնական առաքելությունների աշխատակիցների ընտանիքի անդամների՝ մյուս պետությունում զբաղվածության մասին համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 13 մարտի 2018 թվականի ՍԴՈ-1406 որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Աշխատանքային օրը տեղափոխելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 մարտի 2018 թվականի N 219-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 28-ի N 2071-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 մարտի 2018 թվականի N 220-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2008 թվականի ապրիլի 4-ի N 329-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 մարտի 2018 թվականի N 221-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության «Երևան քաղաքի Կառավարական N 2 մասնաշենքի հասցեում գտնվող շենքի բաղադրիչը համարվող տարածքները սեփականատերերից ձեռքբերում և Երևան քաղաքի Կառավարական N 2 շենքի սեփականատեր «Տանգո» փակ բաժնետիրական ընկերության օտարման գործարքների վճարահաշվարկային գործառնությունների իրականացում» ծրագրի գծով արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2018 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 մարտի 2018 թվականի N 222-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 մարտի 2018 թվականի N 223-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 մարտի 2018 թվականի N 224-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի նոյեմբերի 9-ի N 1402-Ն որոշման գործողությունը (մասնակի) կասեցնելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 մարտի 2018 թվականի N 225-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և ՀՀ կառավարության աշխատակազմին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 մարտի 2018 թվականի N 226-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 28-ի N 1922-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 մարտի 2018 թվականի N 227-Ն որոշումը

 

«Ազատ մաքսային գոտի» մաքսային ընթացակարգով կամ «Ազատ պահեստ» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված օտարերկրյա ապրանքների օգտագործմամբ պատրաստված (ստացված) ապրանքը որպես Եվրասիական տնտեսական միության ապրանք ճանաչելու վերաբերյալ և «Ազատ մաքսային գոտի» մաքսային ընթացակարգով կամ «Ազատ պահեստ» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված օտարերկրյա ապրանքների օգտագործմամբ պատրաստված (ստացված) ապրանքը որպես Եվրասիական տնտեսական միության ապրանք չհանդիսացող ճանաչելու վերաբերյալ եզրակացությունների ձևի, լրացման կարգի, տրամադրման և կիրառման մասին» ՀՀ կառավարության 1 մարտի 2018 թվականի N 233-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 մարտի 2018 թվականի N 234-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 մարտի 2018 թվականի N 235-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հունիսի 13-ի N 882-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 մարտի 2018 թվականի N 236-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 մարտի 2018 թվականի N 237-Ն որոշումը

 

«Ավստրալական Միության, Նոր Զելանդիայի, Սինգապուրի Հանրապետության և Կորեայի Հանրապետության քաղաքացիներին Հայաստանի Հանրապետության մուտքի վիզայի պահանջից ազատելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 մարտի 2018 թվականի N 238-Ն որոշումը

 

«Ընդունելությունների տուն» փակ բաժնետիրական ընկերությանը գույք օտարելու թույլտվություն տալու, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու, ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը գումար հատկացնելու և «Ընդունելությունների տուն» փակ բաժնետիրական ընկերությունը լուծարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 մարտի 2018 թվականի N 239-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության պետական կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 մարտի 2018 թվականի N 240-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 մարտի 2018 թվականի N 241-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ի N 1271-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 մարտի 2018 թվականի N 242-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մարտի 6-ի N 275-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 մարտի 2018 թվականի N 249-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2009 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1517-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 մարտի 2018 թվականի N 251-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ վարչապետի 2017 թվականի մայիսի 6-ի N 413-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 14 մարտի 2018 թվականի N 248-Ն որոշումը

 

Ուղղում

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, Հայաստանի զարգացման հիմնադրամին գումար հատկացնելու և գնման գործընթացը կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 փետրվարի 2018 թվականի N 190-Ն որոշման

 

N 20(1378) 21 մարտի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Ոստիկանության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 17 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-129-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ներքին ծառայության կանոնագիրքը հաստատելու մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 17 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-130-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ռազմական ոստիկանության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 17 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-131-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Քրեակատարողական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 17 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-132-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ազգային անվտանգության մարմինների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 17 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-133-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Փրկարար ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 17 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-134-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հրդեհային անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 17 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-135-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 17 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-136-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Մաքսային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 17 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-137-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ավիացիայի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 17 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-138-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 17 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-139-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 17 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-140-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 17 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-141-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 17 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-142-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 20 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-143-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հանրային խորհրդի մասին» 21 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-144-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Անվտանգության խորհրդի կազմավորման և գործունեության մասին» 21 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-145-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Միջհամայնքային միավորումների մասին» 21 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-146-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 21 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-147-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» 21 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-148-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ներման մասին» 21 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-149-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 21 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-150-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 21 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-151-Ն ՀՀ օրենքը

 

N 20(1378).1 28 մարտի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագիրը և գերակա խնդիրները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 11 հունվարի 2018 թվականի N 275-Ն որոշումը

 

N 21(1379) 28 մարտի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«2017 թվականի նոյեմբերի 24-ին Բրյուսելում ստորագրված՝ Հայաստանի Հանրապետության՝ մի կողմից, և Եվրոպական միության և ատոմային էներգիայի եվրոպական համայնքի ու դրանց անդամ պետությունների՝ մյուս կողմից, միջև Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 16 մարտի 2018 թվականի ՍԴՈ-1407 որոշումը

 

«Լուսինե Ավետիսյանի, Անահիտ Կոշտոյանի, Անդրանիկ Պողոսյանի, Նարինե Պողոսյանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 60-րդ հոդվածի 1-ին մասի, 154-րդ հոդվածի, 158-րդ հոդվածի 2-րդ մասի, 159-րդ հոդվածի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 19 մարտի 2018 թվականի ՍԴՈ-1408 որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև ստորագրված «Արդյունաբերական մասշտաբի արևային էներգիայի ծրագրի նախապատրաստման համար» թիվ TF0A0418 դրամաշնորհի համաձայնագրում փոփոխություն կատարելու մասին» նամակ-համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 22 մարտի 2018 թվականի ՆՀ-178-Ն հրամանագիրը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Հրայր Թովմասյանին Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական դատարանի նախագահ նշանակելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 21 մարտի 2018 թվականի ԱԺՈ-009-Ա որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 2328-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 մարտի 2018 թվականի N 248-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու, «Հայաէրոնավիգացիա» և «Զվարթնոց» ավիաօդերևութաբանական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերությունները միացման ձևով վերակազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 մարտի 2018 թվականի N 253-Ն որոշումը

 

«ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության «Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում արտաբյուջետային միջոցների հաշվին» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2018 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 մարտի 2018 թվականի N 255-Ն որոշումը

 

«ՀՀ դատախազներին մշտական բնակության վայրից դուրս գործուղելիս բնակելի տարածությամբ ապահովելու անհնարինության դեպքում դրամական փոխհատուցում տալու կարգը և չափը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 մարտի 2018 թվականի N 256-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1691-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 մարտի 2018 թվականի N 257-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ ու փոփոխություններ կատարելու, գույք ձեռք բերելու և ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 մարտի 2018 թվականի N 258-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 մարտի 2018 թվականի N 259-Ն որոշումը

 

«Հսկիչ-դրամարկղային մեքենայով իրականացված դրամական հաշվարկների հանրագումարի վերաբերյալ տեղեկության ձևը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 մարտի 2018 թվականի N 260-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 մարտի 2018 թվականի N 261-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2008 թվականի հուլիսի 3-ի N 692-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 մարտի 2018 թվականի N 269-Ն որոշումը

 

«ՀՀ առողջապահության նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում ու ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 մարտի 2018 թվականի N 270-Ն որոշումը

 

«Ներքին և արտաքին ազդարարման դեպքում հաղորդումների հաշվառման և ձևակերպման օրինակելի ձևը, ինչպես նաև ազդարարին տրվող պաշտպանության միջոցների իրականացման ընթացակարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 մարտի 2018 թվականի N 272-Ն որոշումը

 

N 22(1380) 28 մարտի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության «Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության նյութական խրախուսման և համակարգի զարգացման ֆոնդ» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2018 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 մարտի 2018 թվականի N 282-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի փետրվարի 22-ի N 190-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 մարտի 2018 թվականի N 284-Ն որոշումը

 

«Նույնականացման քարտում զետեղվող էլեկտրոնային թվային ստորագրության հավաստագրերի թողարկումից բացի այլ տեսակի նյութական կրիչներում զետեղված էլեկտրոնային թվային ստորագրության հավաստագրերի թողարկման և տրամադրման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 1 մարտի 2018 թվականի N 285-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու անձնագիր տալու կամ փոխանակելու վճարովի ծառայություն» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2018 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 մարտի 2018 թվականի N 286-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 մարտի 2018 թվականի N 287-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 մարտի 2018 թվականի N 288-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 14-ի N 1641-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 մարտի 2018 թվականի N 289-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2009 թվականի հունվարի 15-ի N 49-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 մարտի 2018 թվականի N 290-Ն որոշումը

 

«ՀՀ Լոռու մարզում լեռնադահուկային կենտրոն ստեղծելու նպատակով հասարակության և պետության կարիքների համար օտարման ենթակա սեփականության նախնական ուսումնասիրության մասին» ՀՀ կառավարության 6 մարտի 2018 թվականի N 291-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի փետրվարի 9-ի N 165-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 մարտի 2018 թվականի N 292-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մարտի 9-ի N 240-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 մարտի 2018 թվականի N 293-Ն որոշումը

 

Ուղղում

 

«Ավիացիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 17 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-138-Ն ՀՀ օրենքի

 

«Պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 20 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-143-Ն ՀՀ օրենքի

 

N 23(1381) 28 մարտի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Օտարերկրացիների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-152-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-153-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-154-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հանրաքվեի մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-155-Ն ՀՀ սահմանադրական օրենքը

 

«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-156-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Սահմանադրական դատարանի մասին» ՀՀ սահմանադրական օրենքի 29-րդ հոդվածի 4-րդ մասը չեղյալ ճանաչելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-157-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության պետական պարգևների և պատվավոր կոչումների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-158-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Մարդուն օրգաններ և (կամ) հյուսվածքներ փոխպատվաստելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-159-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորության և փոխներարկումային բժշկական օգնության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-160-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-161-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-162-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Առևտրի և ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-163-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-164-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Մարդու արյան և դրա բաղադրամասերի դոնորության և փոխներարկումային բժշկական օգնության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-165-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Մարդուն օրգաններ և (կամ) հյուսվածքներ փոխպատվաստելու մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-166-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-167-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հոգեբուժական օգնության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-168-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Մարդու իմունային անբավարարության վիրուսից առաջացած հիվանդության կանխարգելման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-169-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Երեխաներին կրծքով կերակրման խրախուսման և մանկական սննդի շրջանառության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-170-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Դեղերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-171-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-172-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-173-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-174-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-175-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-176-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-177-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-178-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-179-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-180-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-181-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-182-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Բնապահպանական վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-183-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Բնապահպանական իրավախախտումների հետևանքով կենդանական և բուսական աշխարհին պատճառված վնասի հատուցման սակագների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-184-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-185-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-186-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ ջրային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-187-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-188-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Բուսական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-189-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Կենդանական աշխարհի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-190-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-191-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-192-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ հարկային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-193-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պաշտոնական վիճակագրության մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-194-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-195-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-196-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-197-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Գրադարանների և գրադարանային գործի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-198-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-199-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-200-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-201-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-202-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Տեխնիկական անվտանգության ապահովման պետական կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-203-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Առևտրի և ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-204-Ն ՀՀ օրենքը

 

N 24(1382) 29 մարտի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Քաղաքացիական ծառայության մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-205-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հանրային ծառայության մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-206-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-207-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-208-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-209-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-210-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-211-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-212-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Միջազգային պայմանագրերի մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-213-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-214-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-215-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-216-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Էլեկտրոնային փաստաթղթի և էլեկտրոնային թվային ստորագրության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-217-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-218-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Մանկապատանեկան սպորտի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-219-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ոստիկանությունում ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-220-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ազգային անվտանգության մարմինների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-221-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հատուկ պետական պաշտպանության ենթակա անձանց անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-222-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Բնապահպանական վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-223-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Օտարերկրացիների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-224-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-225-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Բնակչության պետական ռեգիստրի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-226-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-227-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Փախստականների և ապաստանի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-228-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Մասնավոր պահնորդական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-229-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման ենթարկված անձանց նույնացման և աջակցության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-230-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության բնակչության սանիտարահամաճարակային անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-231-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հիդրոօդերևութաբանական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-232-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Մշակութային օրենսդրության հիմունքների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-233-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ոչ նյութական մշակութային ժառանգության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-234-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Քաղաքացիական պաշտպանության ստորաբաժանումների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-235-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Փրկարար ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-236-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Օրգանական գյուղատնտեսության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-237-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-238-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական նպաստների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-239-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-240-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետությունում հաշմանդամների սոցիալական պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-241-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Կրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-242-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-243-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Գիտական և գիտատեխնիկական փորձաքննության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-244-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության և այլ երկրների միջև միջպետական (միջկառավարական) համաձայնագրերի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի համար բացառապես ռազմական նշանակության արտադրանքի ներմուծումն ավելացված արժեքի հարկից ազատելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-245-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Գովազդի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-246-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-247-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Դիվանագիտական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-248-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-249-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-250-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-251-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-252-Ն ՀՀ օրենքը

 

N 24(1382).1 30 մարտի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/2063/02/11

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱՔԴ/2005/02/12

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԱՐԱԴ/0043/04/13

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱՆԴ/0497/02/13

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/0397/02/13

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԿԴ3/0042/02/13

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱՔԴ/3750/02/14

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/3296/02/14

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/4379/02/14

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԱՎԴ/3075/02/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԱՐԴ1/1065/02/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԳԴ1/0169/02/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱՔԴ/0199/04/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱՔԴ/2723/02/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԷԴ/2089/02/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/0532/02/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/5067/02/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵՄԴ/1468/02/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵՇԴ/4663/02/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԿԴ3/0934/02/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ՍԴ/1171/02/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԱՎԴ2/0349/02/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԳԴ4/0019/02/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱԴԴ/1044/02/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱՆԴ/2466/02/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱՆԴ/3076/02/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱՔԴ/0254/02/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԷԴ/0313/02/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/0062/04/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/0280/02/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/0598/02/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/2815/05/11

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ3/0233/05/12

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/2731/05/13

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ6/0666/05/13

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/2182/05/14

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/3369/05/14

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/4936/05/14

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/6502/05/14

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/0846/05/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/1258/05/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/1897/05/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/2680/05/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/3142/05/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/3204/05/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/3221/05/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/4647/05/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/5620/05/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/5992/05/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ5/0036/05/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ5/0137/05/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/0446/05/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/0465/05/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/1264/05/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/2890/05/16

 

N 25(1383) 30 մարտի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-253-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Գործատուների միությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-254-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության գիտությունների ազգային ակադեմիայի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-255-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-256-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-257-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-258-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-259-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-260-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-261-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-262-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Մաքսային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-263-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Մաքսային կարգավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-264-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Քաղաքաշինության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-265-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-266-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Տեսչական մարմինների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-267-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ազգային անվտանգության մարմինների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-268-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-269-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Oպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-270-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Սահմանապահ զորքերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-271-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ոստիկանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-272-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ոստիկանությունում ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-273-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ոստիկանության զորքերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-274-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հատուկ պետական պաշտպանության ենթակա անձանց անվտանգության ապահովման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-275-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-276-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Զենքի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-277-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-278-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական վերահսկողական ծառայության մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-279-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-280-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-281-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Քրեակատարողական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-282-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պրոբացիայի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-283-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Սննդամթերքի անվտանգության պետական վերահսկողության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-284-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Սննդամթերքի անվտանգության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-285-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Կերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-286-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Բուսասանիտարիայի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-287-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Անասնաբուժության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-288-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Փրկարար ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-289-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-290-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական արարողակարգի մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-291-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Փախստականների և ապաստանի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-292-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-293-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ավիացիայի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-294-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-295-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-296-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-297-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-298-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Աշխարհագրական անվանումների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-299-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ հողային օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-300-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Գեոդեզիայի և քարտեզագրության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-301-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական գույքի կառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-302-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական գույքի մասնավորեցման (սեփականաշնորհման) մասին» ՀՀ օրենքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-303-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ անտառային օրենսգրքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-304-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Լեզվի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-305-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ ջրային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-306-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ռազմարդյունաբերական համալիրի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-307-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հիմնադրամների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-308-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Վիճակախաղերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-309-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Շահումով խաղերի, ինտերնետ շահումով խաղերի և խաղատների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-310-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-311-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հատուկ քննչական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 30 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-312-Ն ՀՀ օրենքը

 

N 26(1384) 4 ապրիլի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«2017 թվականի հուլիսի 12-ին Սինգապուրում ստորագրված՝ Օդային հաղորդակցությունների մասին՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Սինգապուրի Հանրապետության կառավարության միջև համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 27 մարտի 2018 թվականի ՍԴՈ-1409 որոշումը

 

«2017 թվականի հունիսի 14-ին Երևանում ստորագրված` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Տաջիկստանի Հանրապետության կառավարության միջև օդային հաղորդակցության մասին համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 27 մարտի 2018 թվականի ՍԴՈ-1410 որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Թուրքմենստանի կառավարության միջև զբոսաշրջության բնագավառում համագործակցության մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 29 մարտի 2018 թվականի ՆՀ-181-Ն հրամանագիրը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու, Անիի և ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակի, Վանաձորի, Ստեփանավանի համայնքներին գույք նվիրաբերելու, ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի N 925-Ն ու 2016 թվականի մարտի 17-ի N 332-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու և ՀՀ պաշտպանության նախարարությանն իրավասություն վերապահելու մասին» ՀՀ կառավարության 6 մարտի 2018 թվականի N 303-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 մարտի 2018 թվականի N 304-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 մարտի 2018 թվականի N 305-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 մարտի 2018 թվականի N 306-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և գնման գործընթացն իրականացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 մարտի 2018 թվականի N 309-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 մարտի 2018 թվականի N 310-Ն որոշումը

 

«ՀՀ առողջապահության նախարարության «Հայաստանում տուբերկուլյոզի դեմ պայքարի, մոր և մանկան առողջության և ընտանիքի պլանավորման/վերարտադրողական առողջության բարելավում» դրամաշնորհային ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2018 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 մարտի 2018 թվականի N 311-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության «Քաղաքացիներին բժշկական օգնության և սպասարկման վճարովի ծառայությունների մատուցում» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2018 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 մարտի 2018 թվականի N 312-Ն որոշումը

 

N 27(1385) 4 ապրիլի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 1-ի N 580-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 մարտի 2018 թվականի N 319-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և գնման գործընթաց իրականացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 մարտի 2018 թվականի N 323-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 28-ի N 1918-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 մարտի 2018 թվականի N 324-Ն որոշումը

 

«2018 թվականի սեպտեմբերի 29-ին և 30-ին Երևանի օրը նշելու և Երևանի հիմնադրման 2800-ամյակին նվիրված «Էրեբունի-Երևան» տոնական միջոցառումների մասին» ՀՀ կառավարության 29 մարտի 2018 թվականի N 325-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 մարտի 2018 թվականի N 326-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի փետրվարի 13-ի N 176-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 մարտի 2018 թվականի N 327-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հոկտեմբերի 23-ի N 1177-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 մարտի 2018 թվականի N 328-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 մարտի 2018 թվականի N 329-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի օգոստոսի 8-ի N 1048-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 մարտի 2018 թվականի N 331-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի փետրվարի 17-ի N 194-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 մարտի 2018 թվականի N 337-Ն որոշումը

 

«Դատարանների և հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության միջև էլեկտրոնային եղանակով օրենքով սահմանված փաստաթղթերը ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 մարտի 2018 թվականի N 350-Ն որոշումը

 

N 28(1386) 5 ապրիլի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Իրանի Իսլամական Հանրապետության կառավարության միջև անասնաբուժության բնագավառում համագործակցության մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 31 մարտի 2018 թվականի ՆՀ-202-Ն հրամանագիրը

 

«ՀՀ Նախագահի մի շարք հրամանագրեր ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ Նախագահի 5 ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-226-Ն հրամանագիրը

 

«ՀՀ Նախագահի մի շարք հրամանագրեր ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ Նախագահի 5 ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-227-Ն հրամանագիրը

 

«ՀՀ Նախագահի մի շարք հրամանագրեր ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ Նախագահի 5 ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-228-Ն հրամանագիրը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԿԱՐԳԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

 

«ՀՀ Նախագահի մի շարք կարգադրություններ ուժը կորցրած ճանաչելու և մի շարք կարգադրություններում փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ Նախագահի 5 ապրիլի 2018 թվականի ՆԿ-48-Ն կարգադրությունը

 

«ՀՀ Նախագահի մի շարք կարգադրություններ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ Նախագահի 5 ապրիլի 2018 թվականի ՆԿ-49-Ն կարգադրությունը

 

«ՀՀ Նախագահի մի շարք կարգադրություններ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ Նախագահի 5 ապրիլի 2018 թվականի ՆԿ-50-Ն կարգադրությունը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Վերահսկողություն իրականացնող և ծառայություն մատուցող մարմինների գործունեության կանոնակարգման մասին» ՀՀ կառավարության 5 ապրիլի 2018 թվականի N 365-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 1730-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 ապրիլի 2018 թվականի N 366-Ն որոշումը

 

Ուղղում

 

«Քաղաքացիական ծառայության մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-205-Ն ՀՀ օրենքի

 

N 28(1386).1 6 ապրիլի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի սեպտեմբերի 5-ի N 968-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 մարտի 2018 թվականի N 330-Ն որոշումը

 

«Երևան քաղաքի 33-րդ թաղամասի նկատմամբ բացառիկ` գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 մարտի 2018 թվականի N 332-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր ազգային անվտանգության ծառայության «Հայաստանի Հանրապետության կառավարական կապի անվտանգության ապահովում» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2018 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 մարտի 2018 թվականի N 352-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 29-ի N 759-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 մարտի 2018 թվականի N 353-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արտաքին առևտրի (բացառությամբ ԵԱՏՄ անդամ երկրների հետ) ոլորտում արտահանման և (կամ) ներմուծման սահմանափակումների ենթակա ապրանքների ցանկը, արտաքին առևտրային նպատակով արտահանման և (կամ) ներմուծման հավաստագրերի տրամադրման կարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 մարտի 2018 թվականի N 354-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի մարտի 4-ի N 318-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 մարտի 2018 թվականի N 355-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 մարտի 2018 թվականի N 356-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի հունվարի 11-ի N 11-Ն և N 12-Ն որոշումներում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 մարտի 2018 թվականի N 357-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի մարտի 6-ի N 239-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 մարտի 2018 թվականի N 358-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի սեպտեմբերի 28-ի N 1831-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 մարտի 2018 թվականի N 359-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 19-ի N 1343-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 մարտի 2018 թվականի N 360-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի ապրիլի 1-ի N 317 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 մարտի 2018 թվականի N 361-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 ապրիլի 2018 թվականի N 367-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության «Գործադիր իշխանության, պետական կառավարման հանրապետական և տարածքային կառավարման մարմինների պահպանում (արտաբյուջետային միջոցների հաշվին)» ծրագրի գծով արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2018 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության կողմից ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների հաշվին վարկային քարտային հաշիվներով շրջանառվող միջոցների չափաքանակները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 ապրիլի 2018 թվականի N 368-Ն որոշումը

 

«ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության «Ներմուծվող սննդամթերքի և (կամ) կենդանական ծագման մթերքի լաբորատոր փորձաքննության վճարներ» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2018 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 ապրիլի 2018 թվականի N 369-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և ՀՀ կառավարության աշխատակազմին գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 ապրիլի 2018 թվականի N 370-Ն որոշումը

 

«ՀՀ դատական դեպարտամենտին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 22 մարտի 2018 թվականի N 371-Ն որոշումը

 

N 29(1387) 9 ապրիլի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հունիսի 4-ի N 592-Ն որոշման մեջ լրացումներ ու փոփոխություններ կատարելու և ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հունիսի 22-ի N 844 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 ապրիլի 2018 թվականի N 388-Ն որոշումը

 

«Գրքի և հրատարակչական գործի կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը լուծարելու, գույքը հետ վերցնելու և ամրացնելու, ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 ապրիլի 2018 թվականի N 389-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի մայիսի 13-ի N 692-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 ապրիլի 2018 թվականի N 390-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ վարչապետի 2008 թվականի հունիսի 26-ի N 411-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի 9 ապրիլի 2018 թվականի N 357-Ն որոշումը

 

N 30(1388) 11 ապրիլի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Էս Դի Էյ Թրավել» ՍՊԸ-ի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 2211-րդ հոդվածի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 3 ապրիլի 2018 թվականի ՍԴՈ-1411 որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Համաշխարհային բանկի (ի դեմս Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի և Միջազգային զարգացման ընկերակցության) միջև ստորագրված «Հայաստանի արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնությանն աջակցություն» թիվ TFOA6768 դրամաշնորհի նամակ-համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 7 ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-244-Ն հրամանագիրը

 

«Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության և Բելառուսի Հանրապետության պաշտպանության նախարարության միջև զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների առողջարանակուրորտային բուժման և առողջացման բնագավառում համագործակցության մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 7 ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-245-Ն հրամանագիրը.

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Միջազգային զարգացման ընկերակցության միջև ստորագրված «Հայաստանում հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման ծրագիր» թիվ TFO14138 ԱԱՆՀՀ դրամաշնորհի համաձայնագրի թիվ 1 փոփոխությունը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 7 ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-248-Ն հրամանագիրը

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Միջազգային զարգացման ընկերակցության միջև ստորագրված «Հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկման ծրագիր» ֆինանսավորման համաձայնագրի թիվ 2 փոփոխությունը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 7 ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-249-Ն հրամանագիրը

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Միջազգային զարգացման ընկերակցության միջև ստորագրված «Հարկային վարչարարության արդիականացման ծրագիր» ֆինանսավորման համաձայնագրում փոփոխություն կատարելու մասին» նամակ-համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 7 ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-250-Ն հրամանագիրը

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև ստորագրված «Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավման ծրագիր» վարկային համաձայնագրի թիվ 1 փոփոխությունը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 7 ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-251-Ն հրամանագիրը..

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև ստորագրված «Լրացուցիչ ֆինանսավորում Հայաստանի էլեկտրաէներգիայի մատակարարման հուսալիության ծրագրի համար» վարկային համաձայնագրի թիվ 1 փոփոխությունը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 7 ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-252-Ն հրամանագիրը

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական ներդրումային բանկի միջև ստորագրված «Երևանի ջրամատակարարման բարելավում» ֆինանսական պայմանագրի թիվ 1 փոփոխությունը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 7 ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-253-Ն հրամանագիրը

 

«Հայաստանի Հանրապետության սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության և Լիտվայի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության միջև ֆիզիկական կրթության և սպորտի բնագավառներում համագործակցության մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 7 ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-254-Ն հրամանագիրը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Սլովենիայի Հանրապետության կառավարության միջև ուղևորների և բեռների՝ միջազգային ճանապարհային փոխադրումների մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 7 ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-255-Ն հրամանագիրը

 

«Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարության և էկոլոգիական, տեխնոլոգիական և ատոմային վերահսկողության դաշնային ծառայության (Ռուսաստանի Դաշնություն) միջև արդյունաբերական անվտանգության կարգավորման բնագավառում համագործակցության մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 7 ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-256-Ն հրամանագիրը

 

«Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների բնակչության աշխատանքի, միգրացիայի և սոցիալական պաշտպանության խորհրդակցական խորհրդի կազմավորման մասին» 1992 թվականի նոյեմբերի 13-ի համաձայնագրում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» արձանագրությունը հաստատելու մասին» ՀՀ Նախագահի 7 ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-257-Ն հրամանագիրը

 

«Կառավարության հրաժարականն ընդունելու մասին» Հանրապետության նախագահի 9 ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-260-Ա հրամանագիրը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Երևան քաղաքում բնակարան չունեցող ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավորին Երևան քաղաքում բնակարանի վարձին համարժեք փոխհատուցում տրամադրելու չափի և կարգի մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի նախագահի 3 ապրիլի 2018 թվականի ՆՈ-08-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 16-ի N 1708-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 29 մարտի 2018 թվականի N 372-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 ապրիլի 2018 թվականի N 373-Ն որոշումը

 

«ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 ապրիլի 2018 թվականի N 374-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի օգոստոսի 11-ի N 1384-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 ապրիլի 2018 թվականի N 375-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի օգոստոսի 11-ի N 1384-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 ապրիլի 2018 թվականի N 376-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի նոյեմբերի 4-ի N 1419-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 ապրիլի 2018 թվականի N 377-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության

5 ապրիլի 2018 թվականի N 378-Ն որոշումը

 

«Մի շարք գնման գործընթացներ կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 ապրիլի 2018 թվականի N 387-Ն որոշումը

 

N 30(1388).1 13 ապրիլի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Զինվորական ծառայության համար քաղաքացու կամ զինծառայողի պիտանիության աստիճանը որոշող հիվանդությունների ցանկը, ինչպես նաև քաղաքացու կամ զինծառայողի առողջական վիճակին հակացուցված զինվորական ծառայության պայմանները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 2018 թվականի N 404-Ն որոշումը

 

«Քաղաքացու առողջական վիճակի հետազոտման և բժշկական փորձաքննության, հետազոտման և փորձաքննության ուղեգրման կարգերը, հետազոտում և բժշկական փորձաքննություն իրականացնող մարմինները և դրանց գործունեության կարգը, փորձաքննության եզրակացությունների ձևերը, բժշկական հետազոտությունների և բժշկական հաստատությունների ցանկերը, իրականացված ծառայությունների դիմաց փոխհատուցման կարգը սահմանելու և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 2018 թվականի N 405-Ն որոշումը

 

N 31(1389) 13 ապրիլի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 2018 թվականի N 401-Ն որոշումը

 

«Համայնքին նվիրատվության ձևով ապրանքների մատակարարման գործարքների` ավելացված արժեքի հարկով հարկման բազայի մասին» ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 2018 թվականի N 402-Ն որոշումը

 

«ՀՀ հողային ֆոնդի` ըստ նպատակային նշանակության հողերի 2018 թվականի կադաստրային գները հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 2018 թվականի N 403-Ն որոշումը

 

Ուղղում

 

«Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-207-Ն ՀՀ օրենքի

 

N 32(1390) 18 ապրիլի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի աշխատակարգը հաստատելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 2016 թվականի դեկտեմբերի 16-ի ԱԺՈ-267-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 12 ապրիլի 2018 թվականի ԱԺՈ-005-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ արդարադատության նախարարության պրոբացիայի պետական ծառայության ներքին կանոնակարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հոկտեմբերի 26-ի N 1561-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 ապրիլի 2018 թվականի N 395-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 2018 թվականի N 400-Ն որոշումը

 

«Աշխատանքային օրը տեղափոխելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 2018 թվականի N 409-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հուլիսի 14-ի N 742-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 2018 թվականի N 412-Ն որոշումը

 

N 33(1391) 18 ապրիլի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Սերժ Սարգսյանին ՀՀ վարչապետ ընտրելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 17 ապրիլի 2018 թվականի ԱԺՈ-010-Ա որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Սերժ Սարգսյանին վարչապետ նշանակելու մասին» Հանրապետության նախագահի 17 ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-263-Ա հրամանագիրը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի օգոստոսի 21-ի N 1129-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 2018 թվականի N 418-Ն որոշումը

 

«ՀՀ պաշտպանության նախարարությանն արտաբյուջետային միջոցների հաշիվ բացելու թույլտվություն տալու և ՀՀ կառավարության 2004 թվականի մարտի 4-ի N 318-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 2018 թվականի N 420-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում լրացում և փոփոխություն կատարելու, լիազոր մարմին ճանաչելու և ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հուլիսի 29-ի N 821-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 2018 թվականի N 421-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 4-ի N 1064-Ն և ՀՀ կառավարության 2012 թվականի օգոստոսի 16-ի N 1021-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 2018 թվականի N 422-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 11-ի N 1145-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 2018 թվականի N 423-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի հունվարի 25-ի N 224-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 2018 թվականի N 427-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2000 թվականի ապրիլի 11-ի N 161 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 2018 թվականի N 428-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մայիսի 5-ի N 670-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 2018 թվականի N 431-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ վարչապետի 2010 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N 731-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի պաշտոնակատարի 16 ապրիլի 2018 թվականի N 386-Ն որոշումը

 

N 33(1391).1 23 ապրիլի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Ռայվ Ինտերթրեյդ» ՍՊԸ-ի դիմումի հիման վրա՝ «Առևտրային արբիտրաժի մասին» ՀՀ օրենքի 36-րդ հոդվածի 2-րդ մասի՝ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ» գործի վարույթը կարճելու մասին» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 10 ապրիլի 2018 թվականի ՍԴԱՈ-30 աշխատակարգային որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ մշակույթի նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 2018 թվականի N 417-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 2018 թվականի N 419-Ն որոշումը

 

«ՀՀ Լոռու, Շիրակի մարզպետարաններին գույք ամրացնելու և գումար հատկացնելու, ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 2018 թվականի N 424-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական վարչությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 2018 թվականի N 425-Ն որոշումը

 

«Նոր կառուցվող բնակելի բազմաբնակարան շենքերում, ինչպես նաև պետական միջոցների հաշվին կառուցվող (վերակառուցվող, նորոգվող) օբյեկտներում էներգախնայողության և էներգաարդյունավետության տեխնիկական կանոնակարգը սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 2018 թվականի N 426-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչության «Հիմնարկներին և կազմակերպություններին ամրացված` յուրաքանչյուր միավոր մինչև հինգ միլիոն դրամ գնահատված արժեքով շարժական գույքի օտարման գործընթացում գտնվելու ժամանակահատվածում գույքի պահառության կազմակերպում» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2018 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 2018 թվականի N 429-Ն որոշումը

 

«Նպատակային ուսումնառության համար քաղաքացուն պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում տալու և տրված տարկետումը դադարելու պայմանները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 2018 թվականի N 430-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունվարի 12-ի N 3-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 2018 թվականի N 438-Ն որոշումը

 

N 34(1392) 23 ապրիլի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության՝ մի կողմից, և Եվրոպական միության և ատոմային էներգիայի եվրոպական համայնքի ու դրանց անդամ պետությունների՝ մյուս կողմից, միջև համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» Հանրապետության նախագահի 18 ապրիլի 2018 թվականի ՀՕ-313-Ն ՀՀ օրենքը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Կարեն Վիլհելմի Կարապետյանին առաջին փոխվարչապետ նշանակելու մասին» Հանրապետության նախագահի 18 ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-267-Ա հրամանագիրը

 

«Արմեն Անդրանիկի Գևորգյանին փոխվարչապետ նշանակելու մասին» Հանրապետության նախագահի 18 ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-268-Ա հրամանագիրը

 

«Վաչե Վազգենի Գաբրիելյանին փոխվարչապետ նշանակելու մասին» Հանրապետության նախագահի 18 ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-269-Ա հրամանագիրը

 

«Էդվարդ Աղվանի Նալբանդյանին արտաքին գործերի նախարար նշանակելու մասին» Հանրապետության նախագահի 18 ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-270-Ա հրամանագիրը

 

«Վիգեն Ալեքսանդրի Սարգսյանին պաշտպանության նախարար նշանակելու մասին» Հանրապետության նախագահի 18 ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-271-Ա հրամանագիրը

 

«Վարդան Սարիբեկի Արամյանին ֆինանսների նախարար նշանակելու մասին» Հանրապետության նախագահի 19 ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-272-Ա հրամանագիրը

 

«Սուրեն Համլետի Կարայանին տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար նշանակելու մասին» Հանրապետության նախագահի 19 ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-273-Ա հրամանագիրը

 

«Դավիթ Արսենի Լոքյանին տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար նշանակելու մասին» Հանրապետության նախագահի 19 ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-274-Ա հրամանագիրը

 

«Դավիթ Էդգարի Տոնոյանին արտակարգ իրավիճակների նախարար նշանակելու մասին» Հանրապետության նախագահի 20 ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-276-Ա հրամանագիրը

 

«Իգնատի Էդուարդի Առաքելյանին գյուղատնտեսության նախարար նշանակելու մասին» Հանրապետության նախագահի 20 ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-277-Ա հրամանագիրը

 

«Դավիթ Էդոնիսի Հարությունյանին արդարադատության նախարար նշանակելու մասին» Հանրապետության նախագահի 20 ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-278-Ա հրամանագիրը

 

«Արմեն Արտավազդի Ամիրյանին մշակույթի նախարար նշանակելու մասին» Հանրապետության նախագահի 20 ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-279-Ա հրամանագիրը

 

«Արտեմ Ջանիկի Ասատրյանին աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար նշանակելու մասին» Հանրապետության նախագահի 23 ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-281-Ա հրամանագիրը

 

«Հրանուշ Հրանտի Հակոբյանին սփյուռքի նախարար նշանակելու մասին» Հանրապետության նախագահի 23 ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-282-Ա հրամանագիրը

 

«Աշոտ Լևոնի Մանուկյանին էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարար նշանակելու մասին» Հանրապետության նախագահի 23 ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-283-Ա հրամանագիրը

 

«Վահան Վարդգեսի Մարտիրոսյանին տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար նշանակելու մասին» Հանրապետության նախագահի 23 ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-284-Ա հրամանագիրը

 

«Արծվիկ Գարեգինի Մինասյանին բնապահպանության նախարար նշանակելու մասին» Հանրապետության նախագահի 23 ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-285-Ա հրամանագիրը

 

«Լևոն Հովհաննեսի Մկրտչյանին կրթության և գիտության նախարար նշանակելու մասին» Հանրապետության նախագահի 23 ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-286-Ա հրամանագիրը

 

«Հրաչյա Դավթի Ռոստոմյանին սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարար նշանակելու մասին» Հանրապետության նախագահի 23 ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-287-Ա հրամանագիրը

 

«Լևոն Նորայրի Ալթունյանին առողջապահության նախարար նշանակելու մասին» Հանրապետության նախագահի 23 ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-288-Ա հրամանագիրը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Ազդարարման միասնական էլեկտրոնային հարթակի տեխնիկական նկարագիրը և վարման կարգը հաստատելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 2018 թվականի N 439-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 2-ի N 1911-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 2018 թվականի N 440-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1691-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 2018 թվականի N 453-Ն որոշումը

 

N 34(1392).1 25 ապրիլի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Դատախազների համազգեստի, տարբերանշանների նկարագիրը, դատախազության խորհրդանիշը և համազգեստի տրամադրման ժամկետները սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հունիսի 20-ի N 664-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 2018 թվականի N 441-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 2018 թվականի N 442-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 23-ի N 460-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 2018 թվականի N 443-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը գումար հատկացնելու և ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 2018 թվականի N 444-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության լիազոր մարմին ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 5 ապրիլի 2018 թվականի N 449-Ն որոշումը

 

«Սպորտի բնագավառում նշանակալի նվաճումներ ունեցող քաղաքացիներին պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում տալու կարգը և պայմանները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 2018 թվականի N 450-Ն որոշումը

 

«Գիտության և կրթության բնագավառներում նշանակալի նվաճումներ ունեցող քաղաքացիներին պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում տալու կարգը և պայմանները սահմանելու, ՀՀ կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 29-ի N 1394-Ն և 2015 թվականի փետրվարի 5-ի N 117-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 2000 թվականի հունվարի 13-ի N 15 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 2018 թվականի N 451-Ն որոշումը

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարանին գումար հատկացնելու, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և գնման գործընթացը կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 2018 թվականի N 454-Ն որոշումը

 

«Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում ուսումնառության ընթացքում զինվորական պատրաստություն անցնելու կարգը սահմանելու և ՀՀ կառավարության 1994 թվականի մայիսի 19-ի N 232 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 2018 թվականի N 455-Ն որոշումը

 

«ՀՀ պաշտպանության նախարարության կողմից նշված վայրում և պայմաններում զինվորական ծառայություն անցնելու մասին պայմանագիր կնքած շարքային կազմի պարտադիր զինծառայողներին զինվորական ծառայությունից արձակելիս հաշվարկվող պատվովճարի չափը, տալու կարգը և պատվովճարի տնօրինման ուղղությունները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 2018 թվականի N 456-Ն որոշումը

 

«Մշակույթի և արվեստի բնագավառներում նշանակալի նվաճումներ ունեցող քաղաքացիներին պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչից տարկետում տալու կարգը և պայմանները սահմանելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 2018 թվականի N 457-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԿԴ1/0143/01/14

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՐԱԴ/0024/01/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱԴԴ/0027/01/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱԴԴ/0076/01/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0180/01/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵՇԴ/0120/01/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԿԴ2/0054/01/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՏԴ/0012/11/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱՔԴ/0190/11/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱՔԴ/0986/06/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԼԴ/0018/11/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԿԴ1/0014/01/16

 

N 35(1393) 25 ապրիլի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Կառավարության հրաժարականն ընդունելու մասին» Հանրապետության նախագահի 23 ապրիլի 2018 թվականի ՆՀ-289-Ա հրամանագիրը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 1339-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 2018 թվականի N 452-Ն որոշումը

 

N 36(1394) 2 մայիսի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև «Ոռոգման համակարգերի բարելավման ծրագրի համար լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 27 ապրիլի 2018 թվականի ՀՕ-314-Ն ՀՀ օրենքը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի սեպտեմբերի 8-ի N 2326-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 ապրիլի 2018 թվականի N 473-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հունվարի 15-ի N 30-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 ապրիլի 2018 թվականի N 474-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 2-ի N 860-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 ապրիլի 2018 թվականի N 475-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի ապրիլի 30-ի N 489 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 ապրիլի 2018 թվականի N 476-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի «Պետական ծառայողներին մատչելի բնակարաններով ապահովման ծրագիր (Երևան քաղաքի Ադոնցի 6 հասցե)» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2018 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 ապրիլի 2018 թվականի N 477-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1422-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 ապրիլի 2018 թվականի N 478-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր քաղաքաշինության պետական կոմիտեի «Պետական ծառայողներին մատչելի բնակարաններով ապահովման ծրագիր» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2018 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 19 ապրիլի 2018 թվականի N 479-Ն որոշումը

 

Ուղղում

 

«Հայաստանի Հանրապետության պետական պարգևների և պատվավոր կոչումների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-158-Ն ՀՀ օրենքի

 

N 37(1395) 4 մայիսի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ 2018-2022 թվականների կարիքների համար պատվաստանյութերի, պատվաստումների համար օժանդակ պարագաների, հակառետրովիրուսային և հակատուբերկուլյոզային դեղերի գնման գործընթացները կազմակերպելու մասին» ՀՀ կառավարության 12 ապրիլի 2018 թվականի N 489-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի ապրիլի 14-ի N 469-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 ապրիլի 2018 թվականի N 495-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ստորաբաժանումների կողմից Հայաստանի Հանրապետության անունից պայմանագրային հիմունքներով պահպանության և անվտանգության գծով իրականացվող ծառայությունների մատուցում» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2018 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 ապրիլի 2018 թվականի N 496-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանության «Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ճանապարհային ոստիկանության կողմից արձանագրված խախտումների համար վարչական տուգանքների գանձումների, գրանցման-քննական ծառայությունների դիմաց վճարումների և այլ վճարովի ծառայություններ» ծրագրի գծով արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2018 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ կառավարության 26 ապրիլի 2018 թվականի N 497-Ն որոշումը

 

N 37(1395).1 10 մայիսի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ

 

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0265/06/11

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՐԱԴ/0017/13/12

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՎԲ-04/12

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱՔԴ/0154/01/14

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՐԴ/0061/01/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՇԴ3/0012/01/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱՆԴ/0025/11/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0115/01/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵՄԴ/0072/01/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՇԴ3/0029/01/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0013/06/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0097/06/17

 

N 38(1396) 10 մայիսի 2018

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Գնման գործարքի ֆինանսավորման մասին» Կառավարության 26 ապրիլի 2018 թվականի N 490-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 11-ի N 1395-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 26 ապրիլի 2018 թվականի N 491-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հունվարի 19-ի N 765-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 26 ապրիլի 2018 թվականի N 492-Ն որոշումը

 

«Պետության գույքային շահերի պաշտպանության կամ պետության գույքային շահերին առնչվող հայցի հայցագնի չափը սահմանելու մասին» Կառավարության 26 ապրիլի 2018 թվականի N 493-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հունվարի 19-ի N 47-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 26 ապրիլի 2018 թվականի N 494-Ն որոշումը

 

«Քաղաքացիության հարցերով միջգերատեսչական հանձնաժողովի կազմավորման և գործունեության կարգը սահմանելու մասին» Կառավարության 26 ապրիլի 2018 թվականի N 498-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 26 ապրիլի 2018 թվականի N 499-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու, ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ջրային տնտեսության պետական կոմիտեին գումար հատկացնելու և գնումների գործընթացը կազմակերպելու մասին» Կառավարության 19 ապրիլի 2018 թվականի N 504-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2007 թվականի նոյեմբերի 23-ի N 1390-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 26 ապրիլի 2018 թվականի N 505-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և փոփոխություններ, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 26 ապրիլի 2018 թվականի N 506-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեից գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 26 ապրիլի 2018 թվականի N 507-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 26 ապրիլի 2018 թվականի N 509-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 23-ի N 495-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 26 ապրիլի 2018 թվականի N 510-Ն որոշումը

 

«Գույքի փոխանակության թույլտվություն տալու, գույք ամրացնելու, ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական գույքի կառավարման վարչությանը գումար հատկացնելու, ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 26 ապրիլի 2018 թվականի N 511-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N 1231-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 3 մայիսի 2018 թվականի N 512-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 26 ապրիլի 2018 թվականի N 513-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 3 մայիսի 2018 թվականի N 514-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 2121-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 19 ապրիլի 2018 թվականի N 515-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հոկտեմբերի 15-ի N 1204-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 26 ապրիլի 2018 թվականի N 524-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հոկտեմբերի 14-ի N 1391-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 26 ապրիլի 2018 թվականի N 525-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2009 թվականի հունիսի 26-ի N 728-Ն և 2012 թվականի մայիսի 10-ի N 595-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 3 մայիսի 2018 թվականի N 527-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 27-ի N 1183-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 3 մայիսի 2018 թվականի N 528-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2007 թվականի օգոստոսի 30-ի N 1040-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 3 մայիսի 2018 թվականի N 529-Ն որոշումը

 

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի պաշտոնակատարի 27 ապրիլի 2018 թվականի N 434-Ն որոշումը

 

«ՀՀ վարչապետի 2004 թվականի փետրվարի 5-ի N 46-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ վարչապետի պաշտոնակատարի 27 ապրիլի 2018 թվականի N 448-Ն որոշումը

 

«ՀՀ վարչապետի 1998 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 620 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ վարչապետի պաշտոնակատարի 4 մայիսի 2018 թվականի N 464-Ն որոշումը

 

Ուղղում

 

«Հայաստանի Հանրապետության պետական պարգևների և պատվավոր կոչումների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 28 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-158-Ն ՀՀ օրենքի

 

«Քաղաքացիական ծառայության մասին» 29 մարտի 2018 թվականի ՀՕ-205-Ն ՀՀ օրենքի

 

N 39(1397) 10 մայիսի 2018

 

ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Նիկոլ Փաշինյանին վարչապետ ընտրելու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 8 մայիսի 2018 թվականի ԱԺՈ-011-Ա որոշումը

 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Նիկոլ Փաշինյանին վարչապետ նշանակելու մասին» Հանրապետության նախագահի 8 մայիսի 2018 թվականի ՆՀ-292-Ա հրամանագիրը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Հիդրոօդերևութաբանության և մթնոլորտային երևույթների վրա ակտիվ ներգործության ծառայություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից 2018-2020 թվականների ընթացքում կատարման ենթակա պետական նշանակության հիդրոօդերևութաբանական աշխատանքների ծրագիրը հաստատելու մասին» Կառավարության 3 մայիսի 2018 թվականի N 537-Ն որոշումը

 

«ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2018/2019 ուսումնական տարվա՝ ըստ մասնագիտությունների, պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) և ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառման իրավունքով (վճարովի), առկա ուսուցմամբ բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրերով ընդունելության տեղերը հաստատելու մասին» Կառավարության 3 մայիսի 2018 թվականի N 538-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 3 մայիսի 2018 թվականի N 540-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1801-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 3 մայիսի 2018 թվականի N 541-Ն որոշումը

 

N 40(1398) 16 մայիսի 2018

 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Գագիկ Եղիազարյանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 369-րդ հոդվածի 1-ին մասի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 4 մայիսի 2018 թվականի ՍԴՈ-1412 որոշումը

 

«2014 թվականի հունվարի 30-ին Պրահայում ստորագրված՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Չեխիայի Հանրապետության կառավարության միջև հանցավորության դեմ պայքարում համագործակցության վերաբերյալ համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 4 մայիսի 2018 թվականի ՍԴՈ-1413 որոշումը

 

«2018 թվականի հունվարի 16-ին Երևանում ստորագրված՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Միջազգային գիտատեխնիկական կենտրոնի միջև՝ Հայաստանի Հանրապետությունում Միջազգային գիտատեխնիկական կենտրոնի հայաստանյան տարածաշրջանային բաժանմունքի տեղակայման պայմանների մասին համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 4 մայիսի 2018 թվականի ՍԴՈ-1414 որոշումը

 

«2017 թվականի դեկտեմբերի 7-ին Վիեննայում ստորագրված` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Մալթայի Հանրապետության կառավարության միջև մշակույթի բնագավառում համագործակցության մասին համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 4 մայիսի 2018 թվականի ՍԴՈ-1415 որոշումը

 

«2018 թվականի փետրվարի 12-ին Երևանում ստորագրված՝ Հայաստանի Հանրապետության և Բուլղարիայի Հանրապետության միջև աշխատանքային միգրացիայի կարգավորման մասին համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 4 մայիսի 2018 թվականի ՍԴՈ-1416 որոշումը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Վերադաս մաքսային մարմնի, վերադաս մաքսային մարմնի մաքսատուն-վարչությունների ու մաքսային կետ-բաժինների տեղակայման վայրերը և մաքսատուն-վարչությունների գործունեության տարածքները սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2005 թվականի հունիսի 9-ի N 865-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 3 մայիսի 2018 թվականի N 546-Ն որոշումը

 

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ վարչապետի 2008 թվականի հունիսի 26-ի N 411-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» վարչապետի պաշտոնակատարի 8 մայիսի 2018 թվականի N 493-Ն որոշումը

 

N 41(1399) 16 մայիսի 2018

 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Վալերիյ Օսիպյանին ՀՀ ոստիկանության պետ նշանակելու մասին» Հանրապետության նախագահի 10 մայիսի 2018 թվականի ՆՀ-295-Ա հրամանագիրը

 

«Արթուր Վանեցյանին ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն նշանակելու մասին» Հանրապետության նախագահի 10 մայիսի 2018 թվականի ՆՀ-296-Ա հրամանագիրը

 

«Արարատ Միրզոյանին առաջին փոխվարչապետ նշանակելու մասին» Հանրապետության նախագահի 11 մայիսի 2018 թվականի ՆՀ-298-Ա հրամանագիրը

 

«Տիգրան Ավինյանին փոխվարչապետ նշանակելու մասին» Հանրապետության նախագահի 11 մայիսի 2018 թվականի ՆՀ-299-Ա հրամանագիրը

 

«Արայիկ Հարությունյանին կրթության և գիտության նախարար նշանակելու մասին» Հանրապետության նախագահի 11 մայիսի 2018 թվականի ՆՀ-300-Ա հրամանագիրը

 

«Սուրեն Պապիկյանին տարածքային կառավարման և զարգացման նախարար նշանակելու մասին» Հանրապետության նախագահի 11 մայիսի 2018 թվականի ՆՀ-301-Ա հրամանագիրը

 

«Դավիթ Տոնոյանին պաշտպանության նախարար նշանակելու մասին» Հանրապետության նախագահի 11 մայիսի 2018 թվականի ՆՀ-302-Ա հրամանագիրը

 

«Մխիթար Հայրապետյանին սփյուռքի նախարար նշանակելու մասին» Հանրապետության նախագահի 11 մայիսի 2018 թվականի ՆՀ-303-Ա հրամանագիրը

 

«Մհեր Գրիգորյանին փոխվարչապետ նշանակելու մասին» Հանրապետության նախագահի 12 մայիսի 2018 թվականի ՆՀ-304-Ա հրամանագիրը

 

«Մանե Թանդիլյանին աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար նշանակելու մասին» Հանրապետության նախագահի 12 մայիսի 2018 թվականի ՆՀ-305-Ա հրամանագիրը

 

«Արտակ Զեյնալյանին արդարադատության նախարար նշանակելու մասին» Հանրապետության նախագահի 12 մայիսի 2018 թվականի ՆՀ-306-Ա հրամանագիրը

 

«Արսեն Թորոսյանին առողջապահության նախարար նշանակելու մասին» Հանրապետության նախագահի 12 մայիսի 2018 թվականի ՆՀ-307-Ա հրամանագիրը

 

«Արթուր Խաչատրյանին գյուղատնտեսության նախարար նշանակելու մասին» Հանրապետության նախագահի 12 մայիսի 2018 թվականի ՆՀ-308-Ա հրամանագիրը

 

«Լևոն Վահրադյանին սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարար նշանակելու մասին» Հանրապետության նախագահի 12 մայիսի 2018 թվականի ՆՀ-309-Ա հրամանագիրը

 

«Ատոմ Ջանջուղազյանին ֆինանսների նախարար նշանակելու մասին» Հանրապետության նախագահի 12 մայիսի 2018 թվականի ՆՀ-310-Ա հրամանագիրը

 

«Հրաչյա Ռոստոմյանին արտակարգ իրավիճակների նախարար նշանակելու մասին» Հանրապետության նախագահի 12 մայիսի 2018 թվականի ՆՀ-311-Ա հրամանագիրը

 

«Արթուր Գրիգորյանին էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարար նշանակելու մասին» Հանրապետության նախագահի 12 մայիսի 2018 թվականի ՆՀ-312-Ա հրամանագիրը

 

«Լիլիթ Մակունցին մշակույթի նախարար նշանակելու մասին» Հանրապետության նախագահի 12 մայիսի 2018 թվականի ՆՀ-313-Ա հրամանագիրը

 

«Արծվիկ Մինասյանին տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար նշանակելու մասին» Հանրապետության նախագահի 12 մայիսի 2018 թվականի ՆՀ-314-Ա հրամանագիրը

 

«Էրիկ Գրիգորյանին բնապահպանության նախարար նշանակելու մասին» Հանրապետության նախագահի 12 մայիսի 2018 թվականի ՆՀ-315-Ա հրամանագիրը

 

«Աշոտ Հակոբյանին տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար նշանակելու մասին» Հանրապետության նախագահի 12 մայիսի 2018 թվականի ՆՀ-316-Ա հրամանագիրը

 

«Զոհրաբ Մնացականյանին արտաքին գործերի նախարար նշանակելու մասին» Հանրապետության նախագահի 12 մայիսի 2018 թվականի ՆՀ-318-Ա հրամանագիրը

 

N 42(1400) 23 մայիսի 2018

 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Արամ Շահբազյանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի (17.06.1998թ. ՀՕ-247) 204.33-րդ հոդվածի 1-ին կետի` «եզրափակիչ մասում» բառակապակցության մասով, Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 15 մայիսի 2018 թվականի ՍԴՈ-1417 որոշումը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 11 մայիսի 2018 թվականի N 551-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 11 մայիսի 2018 թվականի N 552-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի ապրիլի 13-ի N 698-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 11 մայիսի 2018 թվականի N 553-Ն որոշումը

 

N 43(1401) 24 մայիսի 2018

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության 2018 թվականի ամառային զորակոչ հայտարարելու և զորացրում կատարելու մասին» Կառավարության 3 մայիսի 2018 թվականի N 536-Ն որոշումը

 

«Դիլիջանի առողջարանային կենտրոնի ստեղծման և հասարակական ենթակառուցվածքների զարգացման ծրագիր» ներդրումային ծրագրին հավանություն տալու և ծրագրի նկատմամբ հսկողություն իրականացնելու մասին» Կառավարության 11 մայիսի 2018 թվականի N 566-Ա որոշումը

 

N 44(1402) 30 մայիսի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 24 մայիսի 2018 թվականի ՀՕ-315-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ապահովված հիփոթեքային պարտատոմսերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 24 մայիսի 2018 թվականի ՀՕ-316-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Բանկերի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ընկերությունների, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և ապահովագրական ընկերությունների սնանկության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 24 մայիսի 2018 թվականի ՀՕ-317-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» ՀՀ սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 24 մայիսի 2018 թվականի ՀՕ-318-Ն ՀՀ սահմանադրական օրենքը

 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 24 մայիսի 2018 թվականի ՀՕ-319-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 24 մայիսի 2018 թվականի ՀՕ-320-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ակտիվների արժեթղթավորման և ակտիվներով ապահովված արժեթղթերի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 24 մայիսի 2018 թվականի ՀՕ-321-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ներդրումային ֆոնդերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 24 մայիսի 2018 թվականի ՀՕ-322-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հիմնադրամների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 24 մայիսի 2018 թվականի ՀՕ-323-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 24 մայիսի 2018 թվականի ՀՕ-324-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 24 մայիսի 2018 թվականի ՀՕ-325-Ն ՀՀ օրենքը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Գնումների հետ կապված բողոքներ քննող անձանց թիվը սահմանելու մասին» Կառավարության 17 մայիսի 2018 թվականի N 567-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության կոմիտեի «Հորիզոն-2020. հետազոտությունների և նորարարության շրջանակային ծրագիր (2014-2020)» դրամաշնորհային ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2018 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 17 մայիսի 2018 թվականի N 568-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում լրացումներ ու փոփոխություններ կատարելու և մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 11 մայիսի 2018 թվականի N 569-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 19-ի N 160-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 11 մայիսի 2018 թվականի N 570-Ն որոշումը

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հունիսի 2-ի N 583-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 11 մայիսի 2018 թվականի N 571-Ն որոշումը

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 17 մայիսի 2018 թվականի N 574-Ն որոշումը

 

N 45(1403) 6 հունիսի 2018

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, գումար հատկացնելու և պետական գույք օտարելու մասին» ՀՀ կառավարության 15 մարտի 2018 թվականի N 276-Ն որոշումը

 

«Պետական եկամուտների կոմիտեի «Հարկային ծառայության մարմնի համակարգի և մաքսային ծառայության նյութական խրախուսման և համակարգի զարգացման ֆոնդ» արտաբյուջետային ֆոնդի օգտագործման ուղղություն սահմանելու, ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և ՀՀ պաշտպանության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 24 մայիսի 2018 թվականի N 577-Ն որոշումը

 

«ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2018/2019 ուսումնական տարվա՝ պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար), առկա ուսուցմամբ, մագիստրոսի կրթական ծրագրով ընդունելության տեղերն ըստ մասնագիտությունների հաստատելու մասին» Կառավարության 24 մայիսի 2018 թվականի N 578-Ն որոշումը

 

«ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ ու փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 24 մայիսի 2018 թվականի N 579-Ն որոշումը

 

«ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների և գիտական կազմակերպությունների 2018/2019 ուսումնական տարվա առկա ուսուցմամբ ասպիրանտուրա ու դոկտորանտուրա ընդունելության տեղերը և դրանց բաշխումը հաստատելու մասին» Կառավարության 24 մայիսի 2018 թվականի N 598-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հունվարի 30-ի N 78-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 24 մայիսի 2018 թվականի N 600-Ն որոշումը

 

N 46(1404) 13 հունիսի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ֆրանսիայի Հանրապետության կառավարության միջև մի պետության պաշտոնական առաքելությունների աշխատակիցների ընտանիքի անդամների` մյուս պետությունում զբաղվածության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 7 հունիսի 2018 թվականի ՀՕ-326-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Իսրայելի Պետության կառավարության միջև՝ եկամուտների և գույքի կրկնակի հարկումը բացառելու և հարկումից խուսափելը կանխելու մասին» կոնվենցիան վավերացնելու մասին» 7 հունիսի 2018 թվականի ՀՕ-327-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ղրղզստանի Հանրապետության` «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրին միանալու վերաբերյալ» 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ին ստորագրված պայմանագրի առանձին դրույթների կիրառման վերաբերյալ» արձանագրությունը վավերացնելու մասին» 7 հունիսի 2018 թվականի ՀՕ-328-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» 7 հունիսի 2018 թվականի ՀՕ-329-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Աղբահանության և սանիտարական մաքրման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» 7 հունիսի 2018 թվականի ՀՕ-330-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 7 հունիսի 2018 թվականի ՀՕ-331-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 հունիսի 2018 թվականի ՀՕ-332-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեակատարողական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 7 հունիսի 2018 թվականի ՀՕ-333-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 հունիսի 2018 թվականի ՀՕ-334-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պրոբացիայի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 7 հունիսի 2018 թվականի ՀՕ-335-Ն ՀՀ օրենքը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 24 մայիսի 2018 թվականի N 599-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 1 հունիսի 2018 թվականի N 613-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 1 հունիսի 2018 թվականի N 614-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 20-ի N 1068-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 1 հունիսի 2018 թվականի N 615-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 20-ի N 1676-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 1 հունիսի 2018 թվականի N 616-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 12-ի N 1446-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 1 հունիսի 2018 թվականի N 617-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 26-ի N 1544-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 24 մայիսի 2018 թվականի N 625-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 1 հունիսի 2018 թվականի N 627-Ն որոշումը

 

«Լիբանանի Հանրապետությունում և Ղազախստանի Հանրապետությունում ՀՀ դեսպանություններին կից ռազմական կցորդների հաստիքներ ստեղծելու մասին» Կառավարության 1 հունիսի 2018 թվականի N 629-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 12-ի N 457-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 8 հունիսի 2018 թվականի N 635-Ն որոշումը

 

N 47(1405) 15 հունիսի 2018

 

ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության ծրագրին հավանություն տալու մասին» ՀՀ Ազգային ժողովի 7 հունիսի 2018 թվականի ԱԺՈ-006-Ն որոշումը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2008 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 1324-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 8 հունիսի 2018 թվականի N 630-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2008 թվականի հուլիսի 24-ի N 830-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 8 հունիսի 2018 թվականի N 641-Ն որոշումը

 

«Բջնի-ամրոց» և «Սմբատաբերդ» պատմամշակութային արգելոցներ, «Բջնի-ամրոց» ու «Սմբատաբերդ» պատմամշակութային արգելոցների մասնաճյուղեր ստեղծելու և ՀՀ կառավարության 2003 թվականի մարտի 7-ի N 312-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 8 հունիսի 2018 թվականի N 642-Ն որոշումը

 

«Կառավարության հանրագրերի հարցերով հանձնաժողովի կազմավորման և գործունեության կարգը սահմանելու մասին» Կառավարության 8 հունիսի 2018 թվականի N 645-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ի N 1321-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 8 հունիսի 2018 թվականի N 647-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ի N 1257-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 8 հունիսի 2018 թվականի N 648-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 12-ի N 451-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 1 հունիսի 2018 թվականի N 650-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և բնապահպանության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 8 հունիսի 2018 թվականի N 662-Ն որոշումը

 

N 48(1406) 20 հունիսի 2018

 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Արմինե Աթոյանի, Հայկ Նազինյանի և Արկադի Վարդանյանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 887-րդ հոդվածի 2-րդ մասի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 12 հունիսի 2018 թվականի ՍԴՈ-1418 որոշումը

 

«ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի դիմումի հիման վրա` «Կրթության մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 4-րդ մասի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 12 հունիսի 2018 թվականի ՍԴՈ-1419 որոշումը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում կատարելու, անտառային կոմիտեին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 1 հունիսի 2018 թվականի N 643-Ն որոշումը

 

«Ավելացված արժեքի հարկով հարկման նպատակով տարան որպես շրջանառելի՝ բազմակի օգտագործման տարա որակելու չափանիշները սահմանելու մասին» Կառավարության 8 հունիսի 2018 թվականի N 644-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հունվարի 30-ի N 113-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 8 հունիսի 2018 թվականի N 646-Ն որոշումը

 

«Այն ոլորտների ցանկը սահմանելու մասին, որոնցում գործունեություն իրականացնող հարկ վճարողների կողմից հիմնական միջոցների տեղափոխության դեպքում ուղեկցող փաստաթղթերի առկայությունը պարտադիր չէ» Կառավարության 8 հունիսի 2018 թվականի N 649-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 17-ի N 1486-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 8 հունիսի 2018 թվականի N 651-Ն որոշումը

 

N 48(1406).1 27 հունիսի 2018

 

ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

«Հայաստանի Հանրապետության 2017 թվականի պետական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Ազգային ժողովի 14 հունիսի 2018 թվականի ԱԺՈ-007-Ն որոշումը

 

N 49(1407) 27 հունիսի 2018

 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ վճռաբեկ դատարանի դիմումների հիման վրա՝ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 381-րդ հոդվածի 2-րդ մասի՝ «Այն դեպքում, երբ վերաքննիչ բողոքը չի համապատասխանում սույն հոդվածով սահմանված պահանջներին, …, վերաքննիչ դատարանի որոշմամբ այն թողնվում է առանց քննության» դրույթի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 19 հունիսի 2018 թվականի ՍԴՈ-1420 որոշումը

 

«2017 թվականի հոկտեմբերի 10-ի ՍԴՈ-1381 որոշման վերնագրում վրիպակն ուղղելու մասին» Սահմանադրական դատարանի 8 հունիսի 2018 թվականի ՍԴԱՈ-42 աշխատակարգային որոշումը

 

ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Ազգային ժողովի պատգամավոր Մանվել Սեկտորի Գրիգորյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելուն համաձայնություն տալու մասին» Ազգային ժողովի 19 հունիսի 2018 թվականի ԱԺՈ-012-Ա որոշումը

 

«Ազգային ժողովի պատգամավոր Մանվել Սեկտորի Գրիգորյանի նկատմամբ ազատությունից զրկելուն համաձայնություն տալու մասին» Ազգային ժողովի 19 հունիսի 2018 թվականի ԱԺՈ-013-Ա որոշումը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 8 հունիսի 2018 թվականի N 663-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 17-ի N 534-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 8 հունիսի 2018 թվականի N 665-Ն որոշումը

 

«Ընդերքօգտագործման հետ կապված գործունեության վերաբերյալ օգտակար հանածոյի արդյունահանման և օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության մասով գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվությունը հրապարակելու կարգը, ժամկետները և ձևերը, մետաղական օգտակար հանածոյի արդյունահանման թույլտվություն ստացած ընդերքօգտագործողների գործունեության վերաբերյալ հրապարակային հաշվետվությունը  ներկայացնելու կարգը, ժամկետները և ձևերը, ինչպես նաև պետական մարմինների ցանկը սահմանելու մասին» Կառավարության 8 հունիսի 2018 թվականի N 666-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման մեջ լրացում ու փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 15 հունիսի 2018 թվականի N 674-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 1997 թվականի նոյեմբերի 5-ի N 487 որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 15 հունիսի 2018 թվականի N 675-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի սեպտեմբերի 4-ի N 958-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 15 հունիսի 2018 թվականի N 676-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 8 հունիսի 2018 թվականի N 677-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1920-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 15 հունիսի 2018 թվականի N 678-Ն որոշումը

 

«ՀՀ նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական հաստատությունների 2018/2019 ուսումնական տարվա անվճար ուսուցմամբ (նպաստի ձևով ուսման վճարի լրիվ փոխհատուցմամբ) ընդունելության տեղերը հաստատելու մասին» Կառավարության 15 հունիսի 2018 թվականի N 686-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 15 հունիսի 2018 թվականի N 687-Ն որոշումը

 

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Ներման հարցերի քննարկման խորհրդակցական հանձնաժողովի աշխատակարգը հաստատելու մասին» Վարչապետի 15 հունիսի 2018 թվականի N 782-Ն որոշումը

 

N 49(1407).1 27 հունիսի 2018

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 «Թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի մանր, զգալի, խոշոր և առանձնապես խոշոր չափերը, շրջանառությունն արգելված՝ թմրամիջոցներ, հոգեմետ (հոգեներգործուն), խիստ ներգործող կամ թունավոր նյութեր պարունակող բույսերի ցանկը, դրանց մանր, զգալի, խոշոր և առանձնապես խոշոր չափերը, թմրամիջոցների և հոգեմետ (հոգեներգործուն) նյութերի պրեկուրսորների խոշոր և առանձնապես խոշոր չափերը. թունավոր նյութերի ցանկը, խիստ ներգործող նյութերի ցանկը և դրանց խոշոր չափերը սահմանելու մասին» Կառավարության 27 հունիսի 2018 թվականի N 707-Ն որոշումը

 

N 50(1408) 29 հունիսի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Դատական դեպարտամենտում ծառայության մասին» 26 հունիսի 2018 թվականի ՀՕ-336-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 26 հունիսի 2018 թվականի ՀՕ-337-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և 2017 թվականի դեկտեմբերի 21-ի «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՕ-266-Ն օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 26 հունիսի 2018 թվականի ՀՕ-338-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հարկային մարմնի կողմից վերահսկվող եկամուտների գծով արտոնություններ սահմանելու մասին» 26 հունիսի 2018 թվականի ՀՕ-339-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 26 հունիսի 2018 թվականի ՀՕ-340-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պաշտոնատար անձանց գործունեության ապահովման, սպասարկման և սոցիալական երաշխիքների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 26 հունիսի 2018 թվականի ՀՕ-341-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Բարեգործության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» 26 հունիսի 2018 թվականի ՀՕ-342-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 26 հունիսի 2018 թվականի ՀՕ-343-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 26 հունիսի 2018 թվականի ՀՕ-344-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Սահմանված կարգի խախտմամբ պարտադիր զինվորական ծառայություն չանցած քաղաքացիների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 26 հունիսի 2018 թվականի ՀՕ-345-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Այլընտրանքային ծառայության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 26 հունիսի 2018 թվականի ՀՕ-346-Ն ՀՀ օրենքը

 

N 51(1409) 29 հունիսի 2018

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և փոփոխություններ, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ քննչական կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 21 հունիսի 2018 թվականի N 692-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2008 թվականի փետրվարի 7-ի N 134-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 15 հունիսի 2018 թվականի N 693-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի մայիսի 3-ի N 536-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 21 հունիսի 2018 թվականի N 694-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 16-ի N 1708-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 21 հունիսի 2018 թվականի N 696-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 8 հունիսի 2018 թվականի N 705-Ն որոշումը

 

«Բյուջեների կատարման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 15 հունիսի 2018 թվականի N 706-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 1-ի N 577-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 15 հունիսի 2018 թվականի N 708-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի մարտի 6-ի N 225-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի նոյեմբերի 9-ի N 1402-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 28 հունիսի 2018 թվականի N 710-Ն որոշումը

 

N 51(1409).1 4 հուլիսի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/0779/02/10

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱՆԴ/0168/02/11

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵՄԴ/1573/02/13

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵՇԴ/0056/02/13

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱԴԴ/1557/02/14

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱՔԴ/3702/02/14

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/1769/02/14

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԿԴ1/1153/02/14

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԱՎԴ/2319/02/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԱՐԱԴ/0010/04/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԱՐԴ1/1063/02/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԳԴ/0033/04/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱԴԴ/3614/02/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱՔԴ/3187/02/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/0075/04/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/0527/02/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/0696/02/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/0956/02/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/4689/02/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԷԴ/1332/02/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/0441/02/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/3817/02/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԿԴ/1490/02/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵՄԴ/0033/04/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵՇԴ/0078/04/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ5/0001/05/08

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/8765/05/13

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/3665/05/14

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/5879/05/14

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/6295/05/14

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/1961/05/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/2737/05/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/3580/05/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/5059/05/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/0399/05/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/0839/05/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/0883/05/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ2/0016/05/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ2/0090/05/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱԴԴ/0074/01/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԼԴ2/0055/01/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՎԴ2/0020/01/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՐԴ1/0006/11/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԷԴ/0079/01/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0084/06/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0235/01/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԿԴ1/0008/15/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՏԴ2/0005/01/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱՔԴ/0024/06/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱՔԴ/0025/06/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0106/01/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԿԴ3/0001/06/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԿԴ3/0001/06/17

 

N 52(1410) 4 հուլիսի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Տեղական հանրաքվեի մասին» 28 հունիսի 2018 թվականի ՀՕ-347-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» ՀՀ սահմանադրական օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 28 հունիսի 2018 թվականի ՀՕ-348-Ն ՀՀ սահմանադրական օրենքը

 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 28 հունիսի 2018 թվականի ՀՕ-349-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 28 հունիսի 2018 թվականի ՀՕ-350-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հաշտարարության մասին» 28 հունիսի 2018 թվականի ՀՕ-351-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 28 հունիսի 2018 թվականի ՀՕ-352-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Նոտարիատի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» 28 հունիսի 2018 թվականի ՀՕ-353-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Արդարադատության ակադեմիայի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 28 հունիսի 2018 թվականի ՀՕ-354-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» ՀՀ սահմանադրական օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 28 հունիսի 2018 թվականի ՀՕ-355-Ն ՀՀ սահմանադրական օրենքը

 

«Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 28 հունիսի 2018 թվականի ՀՕ-356-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 28 հունիսի 2018 թվականի ՀՕ-357-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» 28 հունիսի 2018 թվականի ՀՕ-358-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» 28 հունիսի 2018 թվականի ՀՕ-359-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ հողային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 28 հունիսի 2018 թվականի ՀՕ-360-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 28 հունիսի 2018 թվականի ՀՕ-361-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 28 հունիսի 2018 թվականի ՀՕ-362-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 28 հունիսի 2018 թվականի ՀՕ-363-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 28 հունիսի 2018 թվականի ՀՕ-364-Ն ՀՀ օրենքը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հունվարի 16-ի N 43-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 21 հունիսի 2018 թվականի N 695-Ն որոշումը

 

«Իր մշտական բնակության վայրից դուրս պաշտոնի նշանակված դատավորին տվյալ վայրում բնակարանի վարձին համարժեք փոխհատուցում տրամադրելու կարգը, առավելագույն չափն ու ժամկետը սահմանելու մասին» Կառավարության 28 հունիսի 2018 թվականի N 717-Ն որոշումը

 

N 53(1411) 11 հուլիսի 2018

 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ վճռաբեկ դատարանի դիմումների հիման վրա` ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 300-րդ հոդվածի` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 26 հունիսի 2018 թվականի ՍԴՈ-1421 որոշումը

 

«2018 թվականի մարտի 15-ին Մոսկվայում ստորագրված՝ «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին արձանագրությունում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 26 հունիսի 2018 թվականի ՍԴՈ-1422 որոշումը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու ու ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 21 հունիսի 2018 թվականի N 711-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի մարտի 1-ի N 204-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 28 հունիսի 2018 թվականի N 714-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1444-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 28 հունիսի 2018 թվականի N 715-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2009 թվականի ապրիլի 30-ի N 494-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 28 հունիսի 2018 թվականի N 718-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի փետրվարի 2-ի N 86-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 28 հունիսի 2018 թվականի N 726-Ն որոշումը

 

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0026/01/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0079/11/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0205/06/17

 

N 54(1412) 11 հուլիսի 2018

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ենթակայության պետական ոչ առևտրային կազմակերպություններին ամրացված և «Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկի հաշվեկշռում ՀՀ 2003-2007 թվականների պետական բյուջեների «Պետական աջակցություն Հայաստանի Հանրապետության մանկական խնամակալական կազմակերպությունների շրջանավարտներին» ծրագրի մնացորդ հաշվառված գույքը որպես բնաիրային օգնություն տրամադրելու կարգն ու պայմանները հաստատելու, որպես բնաիրային օգնություն գույք տրամադրելու, գույք նվիրաբերելու և գույք ամրացնելու մասին» Կառավարության 28 հունիսի 2018 թվականի N 736-Ն որոշումը

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների միջև փոխադարձ առևտրի վիճակագրության վարման կանոններն ու փոխադրվող ապրանքների վերաբերյալ տեղեկությունների տրամադրման վիճակագրական ձևը և դրա լրացման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 23-ի N 447-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 28 հունիսի 2018 թվականի N 737-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 12-ի N 404-Ն և N 405-Ն որոշումներում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 10 հուլիսի 2018 թվականի N 753-Ն որոշումը

 

N 55(1413) 18 հուլիսի 2018

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հունիսի 5-ի N 666-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 4 հուլիսի 2018 թվականի N 744-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 1905-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 4 հուլիսի 2018 թվականի N 747-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 12-ի N 450-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 4 հուլիսի 2018 թվականի N 749-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 21-ի N 2013-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 28 հունիսի 2018 թվականի N 751-Ն որոշումը

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Վահագնիի համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն նշանակելու և անցկացնելու մասին» Կառավարության 4 հուլիսի 2018 թվականի N 754-Ն որոշումը

 

«Գնման գործընթացների կազմակերպման ժամկետների մասին» Կառավարության 4 հուլիսի 2018 թվականի N 755-Ն որոշումը

 

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորություններից բխող վերահսկողական գործառույթներ իրականացնելու նպատակով պետական վերահսկողական ծառայության կողմից միջնորդություն ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» վարչապետի 11 հուլիսի 2018 թվականի N 937-Ն որոշումը

 

N 55(1413).1 20 հուլիսի 2018

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ 2019-2021 թվականների պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագիրը հաստատելու մասին» Կառավարության 10 հուլիսի 2018 թվականի N 797-Ն որոշումը

 

N 56(1414) 25 հուլիսի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին» 17 հուլիսի 2018 թվականի ՀՕ-365-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Եվրոպական հանձնաժողովի միջև՝ մշակութային և ստեղծագործ ոլորտների համար Միության «Ստեղծագործ Եվրոպա» ծրագրին Հայաստանի Հանրապետության մասնակցության վերաբերյալ» փոխըմբռնման հուշագիրը վավերացնելու մասին» 17 հուլիսի 2018 թվականի ՀՕ-366-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 18 հուլիսի 2018 թվականի ՀՕ-367-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեակատարողական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 18 հուլիսի 2018 թվականի ՀՕ-368-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ազդարարման համակարգի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 18 հուլիսի 2018 թվականի ՀՕ-369-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 18 հուլիսի 2018 թվականի ՀՕ-370-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Մի շարք վարչական իրավախախտումների համար կիրառված տուգանքների համաներման մասին» 18 հուլիսի 2018 թվականի ՀՕ-371-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» 18 հուլիսի 2018 թվականի ՀՕ-372-Ն ՀՀ օրենքը

 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Կարեն Ավագյանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 60-րդ հոդվածի 1-ին մասի և «Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքի 22-րդ հոդվածի 1-ին մասի «թ» կետի 6-րդ պարբերության` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 10 հուլիսի 2018 թվականի ՍԴՈ-1423 որոշումը

 

«ՀՀ վարչական դատարանի դիմումի հիման վրա՝ «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենքի 61-րդ հոդվածի 16-րդ մասի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 10 հուլիսի 2018 թվականի ՍԴՈ-1424 որոշումը

 

«2018 թվականի մարտի 20-ին ստորագրված՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Եվրոպական հանձնաժողովի միջև մշակութային և ստեղծագործ ոլորտների համար Միության «Ստեղծագործ Եվրոպա» ծրագրին Հայաստանի Հանրապետության մասնակցության վերաբերյալ փոխըմբռնման հուշագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 10 հուլիսի 2018 թվականի ՍԴՈ-1425 որոշումը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Վանաձորի երեխաների խնամքի և պաշտպանության N 1 գիշերօթիկ հաստատություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը վերանվանելու, գույք ամրացնելու, ամրացված ու ազատված գույքը որպես բնաիրային օգնություն տրամադրելու, «Հայկական Կարիտաս» բարեսիրական հասարակական կազմակերպությանը գույք նվիրաբերելու և ՀՀ կառավարության 2007 թվականի հուլիսի 26-ի N 890-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 4 հուլիսի 2018 թվականի N 762-Ն որոշումը

 

«Դատավորների թեկնածուների հավակնորդների ցուցակի համալրման նպատակով անցկացվող որակավորման գրավոր քննության հարցերը մշակողների վարձատրության, որակավորման գրավոր քննության արդյունքների գնահատման հանձնաժողովի անդամներին վճարվող հատուցման չափը և կարգը սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 14-ի N 1597-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 10 հուլիսի 2018 թվականի N 763-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 12-ի N 442-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 10 հուլիսի 2018 թվականի N 764-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 10 հուլիսի 2018 թվականի N 765-Ն որոշումը

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզպետարանին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 4 հուլիսի 2018 թվականի N 770-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 11-ի N 1146-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 10 հուլիսի 2018 թվականի N 773-Ն որոշումը

 

«Պետական տուրքի գծով արտոնություն սահմանելու մասին» Կառավարության 10 հուլիսի 2018 թվականի N 774-Ն որոշումը

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Նոր կյանքի համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն նշանակելու և անցկացնելու մասին» Կառավարության 10 հուլիսի 2018 թվականի N 777-Ն որոշումը

 

«ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 10 հուլիսի 2018 թվականի N 779-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 10 հուլիսի 2018 թվականի N 784-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ Լոռու մարզպետարանին գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 10 հուլիսի 2018 թվականի N 785-Ն որոշումը

 

«Ընտանիքում բռնության կանխարգելման խորհուրդ ստեղծելու, խորհրդի ձևավորման կարգը և գործառույթները հաստատելու մասին» Կառավարության 10 հուլիսի 2018 թվականի N 786-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու ու ՀՀ առողջապահության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 10 հուլիսի 2018 թվականի N 787-Ն որոշումը

 

«ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի «Հերթական մարդահամարի աշխատանքների կազմակերպում» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2018 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 4 հուլիսի 2018 թվականի N 788-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 21 հունիսի 2018 թվականի N 789-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի օգոստոսի 17-ի N 1018-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 4 հուլիսի 2018 թվականի N 790-Ն որոշումը

 

«Ժամկետային աշխատանքային պայմանագիր կնքելու կարգը սահմանելու մասին» Կառավարության 10 հուլիսի 2018 թվականի N 792-Ն որոշումը

 

«Որոշակի կատեգորիաների անձանց ՀՀ մուտքի վիզա ձեռք բերելու պահանջից ազատելու և մուտքի վիզա ձեռք բերելու կարգը ժամանակավորապես դյուրացնելու մասին» Կառավարության 10 հուլիսի 2018 թվականի N 793-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 3-ի N 737-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 10 հուլիսի 2018 թվականի N 794-Ն որոշումը

 

N 57(1415) 27 հուլիսի 2018

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 19 հուլիսի 2018 թվականի N 805-Ն որոշումը

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վերին Գետաշենի համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն նշանակելու և անցկացնելու մասին» Կառավարության 19 հուլիսի 2018 թվականի N 807-Ն որոշումը

 

«Այն քրոնիկ հոգեկան հիվանդությունների ցանկը սահմանելու մասին, որոնց առկայության դեպքում ծնողները կամ նրանցից մեկը կարող են զրկվել ծնողական իրավունքներից կամ երեխայի որդեգրումը կարող է վերացվել» Կառավարության 19 հուլիսի 2018 թվականի N 811-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի մայիսի 3-ի N 536-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 26 հուլիսի 2018 թվականի N 817-Ն որոշումը

 

 

N 58(1416) 1 օգոստոսի 2018

 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կառավարության միջև ստորագրված «Ավելի մրցունակ և զանազանեցված մասնավոր հատվածի շուրջ» օժանդակության համաձայնագրի թիվ 11 փոփոխությունը հաստատելու մասին» Հանրապետության նախագահի 27 հուլիսի 2018 թվականի ՆՀ-379-Ն հրամանագիրը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ մշակույթի նախարարությանը գումար հատկացնելու, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և գնման գործընթաց կազմակերպելու մասին» Կառավարության 4 հուլիսի 2018 թվականի N 798-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 12-ի N 489-Ն որոշման մեջ փոփոխություն, ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ առողջապահության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 19 հուլիսի 2018 թվականի N 799-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 10 հուլիսի 2018 թվականի N 800-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի փետրվարի 17-ի N 194-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 19 հուլիսի 2018 թվականի N 803-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ առողջապահության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 19 հուլիսի 2018 թվականի N 804-Ն որոշումը...

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Զանգակատան համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն նշանակելու և անցկացնելու մասին» Կառավարության 19 հուլիսի 2018 թվականի N 806-Ն որոշումը

 

«Ծառայողական քննություն անցկացնելու կարգը սահմանելու մասին» Կառավարության 19 հուլիսի 2018 թվականի N 814-Ն որոշումը

 

«Նորմատիվ իրավական ակտերի պաշտոնական թարգմանության իրականացման կարգը սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2009 թվականի հոկտեմբերի 29-ի N 1245-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 19 հուլիսի 2018 թվականի N 815-Ն որոշումը

 

«ՀՀ մարզպետարաններին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 19 հուլիսի 2018 թվականի N 816-Ն որոշումը

 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքով չսահմանված ՀՀ առաջին ատյանի դատարանների նստավայրերը, նստավայրերի սպասարկման տարածքները սահմանելու, դատավորների՝ ըստ նստավայրերի և մասնագիտացման բաշխումն ու թվակազմը հաստատելու մասին» Բարձրագույն դատական խորհրդի 9 հուլիսի 2018 թվականի ԲԴԽ-23-Ն-1 որոշումը

 

N 59(1417) 1 օգոստոսի 2018

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Սոլակի համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն նշանակելու և անցկացնելու մասին» Կառավարության 26 հուլիսի 2018 թվականի N 824-Ն որոշումը

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Նորակերտի համայնքի ավագանու անդամների արտահերթ ընտրություն նշանակելու և անցկացնելու մասին» Կառավարության 26 հուլիսի 2018 թվականի N 825-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հոկտեմբերի 23-ի N 1191-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 26 հուլիսի 2018 թվականի N 833-Ն որոշումը

 

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ վարչապետի 2010 թվականի սեպտեմբերի 11-ի N 731-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» վարչապետի 30 հուլիսի 2018 թվականի N 1028-Ն որոշումը

 

ԱՌԱՋԻՆ ՓՈԽՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Մինչև «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված էլեկտրոնային ծրագրերի կազմումը ոչ էլեկտրոնային եղանակով քաղաքացիական ծառայության գրասենյակին վերապահված գործընթացների կազմակերպման և գործառույթների իրականացման կարգը սահմանելու մասին» առաջին փոխվարչապետի 31 հուլիսի 2018 թվականի N 29-Ն որոշումը

 

N 60(1418) 8 օգոստոսի 2018

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 19 հուլիսի 2018 թվականի N 841-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 26 հուլիսի 2018 թվականի N 842-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 26 հուլիսի 2018 թվականի N 844-Ն որոշումը

 

N 60(1418).1 13 օգոստոսի 2018

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի փետրվարի 8-ի N 105-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 9 օգոստոսի 2018 թվականի N 870-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հունիսի 29-ի N 867 որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 9 օգոստոսի 2018 թվականի N 871-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 2 օգոստոսի 2018 թվականի N 872-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 1997 թվականի օգոստոսի 19-ի N 350 որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 9 օգոստոսի 2018 թվականի N 874-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ Արարատի մարզպետարանին գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 26 հուլիսի 2018 թվականի N 876-Ն որոշումը

 

«Առանձին խնդիրների իրականացման համար պետական մարմինների կողմից փորձագետի ներգրավման կարգը և դեպքերը սահմանելու մասին» Կառավարության 2 օգոստոսի 2018 թվականի N 878-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի ապրիլի 28-ի N 461-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 9 օգոստոսի 2018 թվականի N 879-Ն որոշումը

 

N 61(1419) 15 օգոստոսի 2018

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Տեխնիկական և հատուկ նշանակության հրավառությունների չափորոշիչները սահմանելու մասին» Կառավարության 2 օգոստոսի 2018 թվականի N 845-Ն որոշումը

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Լուսաշողի համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն նշանակելու և անցկացնելու մասին» Կառավարության 2 օգոստոսի 2018 թվականի N 846-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի փետրվարի 18-ի N 146-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 2 օգոստոսի 2018 թվականի N 847-Ն որոշումը

 

«Դատավորի կողմից ստացված թույլատրելի չհամարվող նվերը Հայաստանի Հանրապետությանը հանձնելու կարգը սահմանելու մասին» Կառավարության 2 օգոստոսի 2018 թվականի N 848-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի փետրվարի 17-ի N 194-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 2 օգոստոսի 2018 թվականի N 849-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մայիսի 26-ի N 733-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 2 օգոստոսի 2018 թվականի N 850-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի փետրվարի 18-ի N 146-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 2 օգոստոսի 2018 թվականի N 852-Ն որոշումը

 

«Պաշտոնաթող Հանրապետության նախագահի գրասենյակի գործունեության ֆինանսավորման կարգը հաստատելու մասին» Կառավարության 2 օգոստոսի 2018 թվականի N 856-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 2 օգոստոսի 2018 թվականի N 857-Ն որոշումը

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Վաղարշապատի (Էջմիածին) համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն նշանակելու, անցկացնելու և ընտրության նախապատրաստման ու անցկացման ծախսերը ֆինանսավորելու, ՀՀ ոստիկանությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 2 օգոստոսի 2018 թվականի N 858-Ն որոշումը

 

«ՀՀ-ում 2018/2019 ուսումնական տարվա՝ պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար), առկա ուսուցմամբ ինտերնատուրայի և կլինիկական օրդինատուրայի ընդունելության տեղերը հաստատելու մասին» Կառավարության 2 օգոստոսի 2018 թվականի N 859-Ն որոշումը

 

«ՀՀ պետական վերահսկողական ծառայությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 26 հուլիսի 2018 թվականի N 861-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի ապրիլի 26-ի N 597-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 2 օգոստոսի 2018 թվականի N 862-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հունիսի 30-ի N 673-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 2 օգոստոսի 2018 թվականի N 863-Ն որոշումը

 

«ՀՀ բնապահպանության նախարարության «Բնապահպանական նպատակային ֆոնդ» արտաբյուջետային հաշիվ» ծրագրի գծով արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2018 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 19 հուլիսի 2018 թվականի N 864-Ն որոշումը

 

«Ծանուցման ենթակա գործունեություն իրականացնող անձանց հաշվառման էլեկտրոնային միասնական գրանցամատյանի վարման ՀՀ կառավարության լիազորած մարմին ճանաչելու, ծանուցման ենթակա գործունեություն իրականացնող անձանց հաշվառման էլեկտրոնային միասնական գրանցամատյանից տեղեկություններն առցանց տրամադրելու, այլ անձանց վերաբերյալ էլեկտրոնային գրանցամատյաններում պահվող տեղեկություններն առցանց տրամադրելու վճարի չափը, անվճար օգտվող պետական մարմինների ցանկը սահմանելու մասին» Կառավարության 2 օգոստոսի 2018 թվականի N 865-Ն որոշումը

 

«Լիցենզիաների էլեկտրոնային գրանցամատյանում լիցենզիաների տրամադրման մասին որոշումների գրանցման, ինքնաշխատ կերպով լիցենզիայի սերիայի և համարի տրամադրման, հրապարակման, լիցենզիաների վերաբերյալ տեղեկատվության տրամադրման ու վավերականության ստուգման կարգը, գրանցամատյանից անվճար օգտվող պետական մարմինների ցանկը և այլ անձանց վերաբերյալ գրանցամատյանում պահվող տեղեկություններն առցանց տրամադրելու վճարի չափը սահմանելու, ինչպես նաև գրանցամատյանի վարման ՀՀ կառավարության կողմից լիազորված մարմին ճանաչելու մասին» Կառավարության 2 օգոստոսի 2018 թվականի N 866-Ն որոշումը

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիրի համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն նշանակելու, անցկացնելու և ընտրության նախապատրաստման ու անցկացման ծախսերը ֆինանսավորելու, ՀՀ ոստիկանությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 2 օգոստոսի 2018 թվականի N 868-Ն որոշումը

 

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ վարչապետի 2014 թվականի սեպտեմբերի 25-ի N 934-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» վարչապետի 7 օգոստոսի 2018 թվականի N 1059-Ն որոշումը

 

N 62(1420) 17 օգոստոսի 2018

 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Զարգացման ֆրանսիական գործակալության միջև թիվ CAM 100702 E» ֆինանսավորման համաձայնագիրը հաստատելու մասին» Հանրապետության նախագահի 14 օգոստոսի 2018 թվականի ՆՀ-387-Ն հրամանագիրը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 8-ի N 896-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 2 օգոստոսի 2018 թվականի N 875-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի սեպտեմբերի 9-ի N 1251-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 9 օգոստոսի 2018 թվականի N 877-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի փետրվարի 17-ի N 194-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 9 օգոստոսի 2018 թվականի N 881-Ն որոշումը

 

«ՀՀ տարածքում արձակուրդի անցկացման վայր մեկնելիս և արձակուրդի անցկացման վայրից վերադառնալիս զինծառայողի տրանսպորտային ծախսերը փոխհատուցելու կարգը և պայմանները, զինվորական ծառայությունից արձակվելիս չօգտագործված արձակուրդի օրերի դիմաց զինծառայողին տրվող փոխհատուցման չափը սահմանելու, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 2000 թվականի նոյեմբերի 27-ի N 778 և 2004 թվականի մայիսի 6-ի N 886-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 9 օգոստոսի 2018 թվականի N 898-Ն որոշումը

 

«Երևանի ավագանու լիազորությունների ժամկետը կրճատելու և ավագանու արտահերթ ընտրություններ նշանակելու ու անցկացնելու, ՀՀ ոստիկանությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 16 օգոստոսի 2018 թվականի N 899-Ն որոշումը

 

N 63(1421) 22 օգոստոսի 2018

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Կարմրաշենի համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն նշանակելու և անցկացնելու մասին» Կառավարության 9 օգոստոսի 2018 թվականի N 873-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 9 օգոստոսի 2018 թվականի N 880-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 3-ի N 737-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 2 օգոստոսի 2018 թվականի N 900-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի մարտի 10-ի N 294-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 9 օգոստոսի 2018 թվականի N 901-Ն որոշումը

 

N 64(1422) 24 օգոստոսի 2018

 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Սահմանադրական դատարանի աշխատակարգի մասին» Սահմանադրական դատարանի 9 հուլիսի 2018 թվականի ՍԴԱՈ-1-Ն աշխատակարգային որոշումը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 16 օգոստոսի 2018 թվականի N 904-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 16 օգոստոսի 2018 թվականի N 905-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 2048-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 16 օգոստոսի 2018 թվականի N 906-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու և ՀՀ կառավարության 2010 թվականի օգոստոսի 19-ի N 1146-Ն և 2016 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1164-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 9 օգոստոսի 2018 թվականի N 907-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հունվարի 16-ի N 66-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 16 օգոստոսի 2018 թվականի N 908-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի նոյեմբերի 19-ի N 1308-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 16 օգոստոսի 2018 թվականի N 909-Ն որոշումը

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Հովտաշեն համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն նշանակելու և անցկացնելու մասին» Կառավարության 16 օգոստոսի 2018 թվականի N 910-Ն որոշումը

 

«Հանրային ծառայության առանձին տեսակներով նախատեսված պաշտոնների, դասային կոչումների և աստիճանների համապատասխանությունը սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 15-ի N 1796-Ն ու N 1797-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 9 օգոստոսի 2018 թվականի N 911-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 16 օգոստոսի 2018 թվականի N 912-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի մարտի 6-ի N 222-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 16 օգոստոսի 2018 թվականի N 913-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի հունիսի 8-ի N 705-Ն որոշման մեջ լրացում և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 30-ի N 849-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 16 օգոստոսի 2018 թվականի N 914-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի օգոստոսի 9-ի N 1015-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 16 օգոստոսի 2018 թվականի N 915-Ն որոշումը

 

«Ծառայողական պարտականությունները կատարելու ժամանակ կամ զինվորական ծառայության ընթացքում զոհված (մահացած) զինծառայողի ընտանիքին դրամական աջակցություն տալու կարգը և դրամական աջակցության չափերը, զինվորական ծառայության ժամանակ զոհված (մահացած) զինծառայողների հուղարկավորության, գերեզմանների բարեկարգման, տապանաքարերի պատրաստման և տեղադրման հետ կապված ծախսերը ՀՀ պետական բյուջեի միջոցների հաշվին հատուցելու կարգը և չափերը, հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակի իրավունք ունեցող նախկին զինծառայողներին, ծառայության ընթացքում զոհված (մահացած) զինծառայողների ընտանիքների անդամներին տրվող միանվագ դրամական օգնության չափը, վճարման կարգը և պայմանները սահմանելու, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 1997 թվականի օգոստոսի 18-ի N 341 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 9 օգոստոսի 2018 թվականի N 916-Ն որոշումը

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն նշանակելու, անցկացնելու և ընտրության նախապատրաստման ու անցկացման ծախսերը ֆինանսավորելու, ՀՀ ոստիկանությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 9 օգոստոսի 2018 թվականի N 918-Ն որոշումը

 

N 65(1423) 29 օգոստոսի 2018

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 16 օգոստոսի 2018 թվականի N 917-Ն որոշումը

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի, Լոռու, Կոտայքի, Շիրակի, Տավուշի, Արմավիրի և Վայոց ձորի մարզպետարաններին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 26 հուլիսի 2018 թվականի N 920-Ն որոշումը

 

«Ներման խնդրագրերի քննարկմանն առնչվող նյութերի արխիվացման կարգը հաստատելու մասին» Կառավարության 2 օգոստոսի 2018 թվականի N 921-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի օգոստոսի 19-ի N 1354-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 16 օգոստոսի 2018 թվականի N 922-Ն որոշումը

 

«ՀՀ առողջապահության նախարարության «Իմունականխարգելման ազգային ծրագրի ծառայությունների աջակցություն» դրամաշնորհային ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2018 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թսվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 9 օգոստոսի 2018 թվականի N 924-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 9 օգոստոսի 2018 թվականի N 925-Ն որոշումը

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Դալարիկի, Գեղարքունիքի մարզի Երանոսի, Սարուխանի, Կոտայքի մարզի Արզնիի, Գեղաշենի, Մրգաշենի համայնքների ղեկավարների արտահերթ ընտրություններ նշանակելու և անցկացնելու մասին» Կառավարության 23 օգոստոսի 2018 թվականի N 931-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 16-ի N 1708-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 23 օգոստոսի 2018 թվականի N 932-Ն որոշումը

 

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհրդի անդամի թափուր տեղի համալրման մրցույթն անցկացնելու նպատակով ձևավորված մրցութային հանձնաժողովի անդամի կատարած ծախսերի փոխհատուցման չափը և կարգը սահմանելու մասին» վարչապետի 24 օգոստոսի 2018 թվականի N 1126-Ն որոշումը

 

N 66(1424) 30 օգոստոսի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման և օգտագործման միջոցառումների տարեկան ու համալիր ծրագրերը հաստատելու մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 29 օգոստոսի 2018 թվականի ՀՕ-373-Ն ՀՀ օրենքը

 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրասիական զարգացման բանկի միջև «Առողջապահության առաջնային օղակում ոչ վարակիչ հիվանդությունների կանխարգելման և վերահսկողության կատարելագործում» ծրագրի ֆինանսավորման համար Կայունացման և զարգացման Եվրասիական հիմնադրամի միջոցներից դրամաշնորհի տրամադրման մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» Հանրապետության նախագահի 30 օգոստոսի 2018 թվականի ՆՀ-397-Ն հրամանագիրը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ վարչապետի աշխատակազմին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 23 օգոստոսի 2018 թվականի N 939-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 20-ի N 1068-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 23 օգոստոսի 2018 թվականի N 946-Ն որոշումը

 

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ վարչապկլետի 2002 թվականի սեպտեմբերի 16-ի N 532-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» վարչապետի 27 օգոստոսի 2018 թվականի N 1139-Ն որոշումը

N 67(1425) 5 սեպտեմբերի 2018

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն նշանակելու, անցկացնելու և ընտրության նախապատրաստման ու անցկացման ծախսերը ֆինանսավորելու, ՀՀ ոստիկանությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 23 օգոստոսի 2018 թվականի N 934-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 23 օգոստոսի 2018 թվականի N 936-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 30-ի N 865-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 9 օգոստոսի 2018 թվականի N 938-Ն որոշումը

 

«Որպես նվիրաբերություն գույք ընդունելու, անհատույց օգտագործման իրավունքով ամրացնելու, ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 31-ի N 1725-Ն և 2003 թվականի սեպտեմբերի 17-ի N 1277-Ն որոշումներում փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 23 օգոստոսի 2018 թվականի N 941-Ն որոշումը

 

«Առաջիկա տարվա պետական բյուջեի մասին օրենքի նախագծում հաջորդ տարվա պետական բյուջեի ծախսերի կազմում ընթացիկ ծախսերի աճի և ծավալի առավելագույն չափերը սահմանելու, բացառիկ դեպքերի և ՀՀ կառավարության պարտքը նվազեցնելու միջոցառումների ծրագրի մասին» Կառավարության 23 օգոստոսի 2018 թվականի N 942-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մարտի 16-ի N 290-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 23 օգոստոսի 2018 թվականի N 943-Ն որոշումը

 

N 68(1426) 10 սեպտեմբերի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 7 սեպտեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-374-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 7 սեպտեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-375-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 7 սեպտեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-376-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 7 սեպտեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-377-Ն ՀՀ օրենքը

 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ճապոնիայի կառավարության միջև «Պատմամշակութային ժառանգության գիտահետազոտական կենտրոնի` հնագիտական գտածոների վերականգնման և պահպանման համար սարքավորումների բարելավման ծրագիր» դրամաշնորհի համաձայնագիրը հաստատելու մասին» Հանրապետության նախագահի 7 սեպտեմբերի 2018 թվականի ՆՀ-407-Ն հրամանագիրը

 

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ վարչապետի 2003 թվականի սեպտեմբերի 26-ի N 456-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» վարչապետի 3 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1165-Ն որոշումը

 

N 69(1427) 12 սեպտեմբերի 2018

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի փետրվարի 17-ի N 194-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 23 օգոստոսի 2018 թվականի N 948-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 23 օգոստոսի 2018 թվականի N 949-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ առողջապահության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 9 օգոստոսի 2018 թվականի N 951-Ն որոշումը

 

«ՀՀ Նախագահի 2015 թվականի դեկտեմբերի 29-ի ՆՀ-893-Ն հրամանագիրն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 30 օգոստոսի 2018 թվականի N 952-Ն որոշումը

 

«Ալբանիայի Հանրապետության քաղաքացիների համար առանց մուտքի վիզայի այցելությունների ռեժիմ սահմանելու մասին» Կառավարության 30 օգոստոսի 2018 թվականի N 953-Ն որոշումը

 

«ՀՀ հանրակրթական հիմնական ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական հաստատության դասարանների կազմավորման կարգը սահմանելու մասին» Կառավարության 30 օգոստոսի 2018 թվականի N 954-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի մարտի 29-ի N 325-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 30 օգոստոսի 2018 թվականի N 955-Ն որոշումը

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Բերքաբեր համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն նշանակելու և անցկացնելու մասին» Կառավարության 30 օգոստոսի 2018 թվականի N 956-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1521-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 30 օգոստոսի 2018 թվականի N 957-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ սահմանադրական դատարանին գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 30 օգոստոսի 2018 թվականի N 958-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 1-ի N 595-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 30 օգոստոսի 2018 թվականի N 959-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի օգոստոսի 7-ի N 884-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 23 օգոստոսի 2018 թվականի N 961-Ն որոշումը

 

«Գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու թույլտվություն տալու մասին» Կառավարության 30 օգոստոսի 2018 թվականի N 965-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1750-Ն և 2004 թվականի դեկտեմբերի 9-ի N 1783-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 23 օգոստոսի 2018 թվականի N 966-Ն որոշումը

 

«Դիվանագիտական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով գործուղված դիվանագետների կողմից քաղաքացիական ծառայության պաշտոն զբաղեցնելու կարգը և դեպքերը սահմանելու մասին» Կառավարության 30 օգոստոսի 2018 թվականի N 967-Ն որոշումը

 

«ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի մասնակցությամբ դատական գործերում դատական ներկայացուցչության հարցերը սահմանելու մասին» Կառավարության 30 օգոստոսի 2018 թվականի N 968-Ն որոշումը

 

«ՀՀ պաշտպանության նախարարության «Սպառազինության և ռազմական տեխնիկայի ձեռքբերում, ինչպես նաև ՀՀ պաշտպանության նախարարության համակարգի անձնակազմի նյութական խրախուսում» ծրագրի գծով արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2018 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 30 օգոստոսի 2018 թվականի N 975-Ն որոշումը

 

N 70(1428) 19 սեպտեմբերի 2018

 

ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Կարեն Կարապետյանին ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի անդամ ընտրելու մասին» Ազգային ժողովի 11 սեպտեմբերի 2018 թվականի ԱԺՈ-014-Ա որոշումը

 

«Մարտին Գալստյանին ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամ ընտրելու մասին» Ազգային ժողովի 11 սեպտեմբերի 2018 թվականի ԱԺՈ-015-Ա որոշումը

 

«Արման Դիլանյանին սահմանադրական դատարանի դատավոր ընտրելու մասին» Ազգային ժողովի 13 սեպտեմբերի 2018 թվականի ԱԺՈ-016-Ա որոշումը

 

«Երվանդ Խունդկարյանին վճռաբեկ դատարանի նախագահ ընտրելու մասին» Ազգային ժողովի 13 սեպտեմբերի 2018 թվականի ԱԺՈ-017-Ա որոշումը

 

«Էդգար Սեդրակյանին վճռաբեկ դատարանի դատավորի թեկնածու ընտրելու մասին» Ազգային ժողովի 13 սեպտեմբերի 2018 թվականի ԱԺՈ-018-Ա որոշումը

 

«Տիգրան Ուրիխանյանին ՀՀ Ազգային ժողովի գիտության, կրթության, մշակույթի, երիտասարդության և սպորտի հարցերի մշտական հանձնաժողովի նախագահ ընտրելու մասին» Ազգային ժողովի 13 սեպտեմբերի 2018 թվականի ԱԺՈ-019-Ա որոշումը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ի N 1264-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 30 օգոստոսի 2018 թվականի N 976-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հունվարի 12-ի N 73-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 6 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 977-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 6 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 978-Ն որոշումը

 

«ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 6 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 979-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 2-ի N 1698-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 6 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 980-Ն որոշումը

 

«ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 30 օգոստոսի 2018 թվականի N 981-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 6 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 982-Ն որոշումը

 

ԱՌԱՋԻՆ ՓՈԽՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Դիվանագիտական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով գործուղված դիվանագետների կողմից զբաղեցվող քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների ցանկը սահմանելու մասին» առաջին փոխվարչապետի 10 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 181-Ն որոշումը

 

N 71(1429) 26 սեպտեմբերի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Առևտրի և ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 18 սեպտեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-378-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 18 սեպտեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-379-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 18 սեպտեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-380-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 18 սեպտեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-381-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 18 սեպտեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-382-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 18 սեպտեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-383-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 18 սեպտեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-384-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական գույքի մասնավորեցման 2017-2020 թվականների ծրագրի կատարման 2017 թվականի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» 18 սեպտեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-385-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 18 սեպտեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-386-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Միավորված ազգերի կազմակերպության պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպության միջև հիմնական համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 20 սեպտեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-387-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Բուլղարիայի Հանրապետության միջև աշխատանքային միգրացիայի կարգավորման մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 20 սեպտեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-388-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Չեխիայի Հանրապետության կառավարության միջև հանցավորության դեմ պայքարում համագործակցության վերաբերյալ» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 20 սեպտեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-389-Ն ՀՀ օրենքը

 

«1997 թվականի սեպտեմբերի 20-ի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Բելառուսի Հանրապետության կառավարության միջև միջազգային ավտոմոբիլային հաղորդակցության մասին» համաձայնագրում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին» 20 սեպտեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-390-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Տաջիկստանի Հանրապետության կառավարության միջև կրթության որակավորումների, գիտական աստիճանների ու գիտական կոչումների փոխճանաչման և համադրելիության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 20 սեպտեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-391-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Տաջիկստանի Հանրապետության կառավարության միջև օդային հաղորդակցության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 20 սեպտեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-392-Ն ՀՀ օրենքը

 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Ռոմիկ Դանիալի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 375-րդ հոդվածի «Տուժողին, քաղաքացիական հայցվորին, քաղաքացիական պատասխանողին, նրանց ներկայացուցիչներին դատավճռի պատճենն այդ նույն ժամկետում հանձնվում է նրանց միջնորդությամբ» դրույթի՝ ՀՀ սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» ՀՀ սահմանադրական դատարանի 18 սեպտեմբերի 2018 թվականի ՍԴՈ-1426 որոշումը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Ձորագյուղի համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն նշանակելու և անցկացնելու մասին» Կառավարության 14 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 989-Ն որոշումը

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Սարահարթի համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն նշանակելու և անցկացնելու մասին» Կառավարության 14 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 990-Ն որոշումը

 

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Մեծաձորի համայնքի ավագանու արտահերթ ընտրություն նշանակելու և անցկացնելու մասին» Կառավարության 14 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 991-Ն որոշումը

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Խանջյանի համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն նշանակելու և անցկացնելու մասին» Կառավարության 14 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 992-Ն որոշումը

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հայթաղի համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն նշանակելու և անցկացնելու մասին» Կառավարության 14 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 993-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 6 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 994-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 6 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 995-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և ՀՀ վարչապետի աշխատակազմին գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 14 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1003-Ն որոշումը

 

«Ռազմական դրության ժամանակ պարետային ժամի ընթացքում փողոցներում ու այլ հասարակական վայրերում գտնվելու համար հատուկ թույլտվություններ (անցագրեր) տալու (փոխանակելու) կարգը, ինչպես նաև հատուկ թույլտվությունների (անցագրերի) ձևերը սահմանելու մասին» Կառավարության 14 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1004-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի փետրվարի 16-ի N 123-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 14 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1005-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մարտի 6-ի N 275-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 14 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1006-Ն որոշումը

 

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Օտարերկրյա պետություններ գործուղումների կարգը և գործուղման արդյունքների մասին հաշվետվության օրինակելի ձևը հաստատելու և ՀՀ վարչապետի 2013 թվականի նոյեմբերի 26-ի N 1087-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» վարչապետի 19 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1230-Ն որոշումը

 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Դատական ծառայողների և դատական կարգադրիչների վերապատրաստում անցկացնելու կարգը հաստատելու մասին» Բարձրագույն դատական խորհրդի 13 սեպտեմբերի 2018 թվականի ԲԴԽ-37-Ն-2 որոշումը

 

N 72(1450) 3 հոկտեմբերի 2018

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 14 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 987-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, ՀՀ վարչապետի աշխատակազմին գումար հատկացնելու և գնման գործընթացը կազմակերպելու մասին» Կառավարության 14 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 988-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 6 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 996-Ն որոշումը

 

«Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի N 1 հավելվածում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և գնումների գործընթաց կազմակերպելու մասին» Կառավարության 6 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1008-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հունվարի 29-ի N 98-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 14 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1011-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 6 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1013-Ն որոշումը

 

N 73(1451) 4 հոկտեմբերի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Օդային հաղորդակցությունների մասին՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Սինգապուրի Հանրապետության կառավարության միջև» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 20 սեպտեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-393-Ն ՀՀ օրենքը

 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Արթուր Գրիգորյանին էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարի պաշտոնից ազատելու մասին» Հանրապետության նախագահի 3 հոկտեմբերի 2018 թվականի ՆՀ-422-Ա հրամանագիրը

 

«Արթուր Խաչատրյանին գյուղատնտեսության նախարարի պաշտոնից ազատելու մասին» Հանրապետության նախագահի 3 հոկտեմբերի 2018 թվականի ՆՀ-423-Ա հրամանագիրը

 

«Հրաչյա Ռոստոմյանին արտակարգ իրավիճակների նախարարի պաշտոնից ազատելու մասին» Հանրապետության նախագահի 3 հոկտեմբերի 2018 թվականի ՆՀ-424-Ա հրամանագիրը

 

«Լևոն Վահրադյանին սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարի պաշտոնից ազատելու մասին» Հանրապետության նախագահի 3 հոկտեմբերի 2018 թվականի ՆՀ-425-Ա հրամանագիրը

 

«Արծվիկ Մինասյանին տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարի պաշտոնից ազատելու մասին» Հանրապետության նախագահի 3 հոկտեմբերի 2018 թվականի ՆՀ-426-Ա հրամանագիրը

 

«Աշոտ Հակոբյանին տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարի պաշտոնից ազատելու մասին» Հանրապետության նախագահի 3 հոկտեմբերի 2018 թվականի ՆՀ-427-Ա հրամանագիրը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 20 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1036-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2007 թվականի մարտի 7-ի N 372-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 20 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1037-Ն որոշումը

 

N 73(1451).1 8 հոկտեմբերի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության տոների և հիշատակի օրերի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 5 հոկտեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-394-Ն ՀՀ օրենքը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Սահմանամերձ տարածաշրջանների զարգացման 2019 թվականի ծրագիրը հաստատելու մասին» Կառավարության 27 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1019-Լ որոշումը

 

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Հանրային խորհրդի 15 մշտական հանձնաժողովների իրավասությանը վերապահված ոլորտների ցանկը սահմանելու մասին» վարչապետի 1 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1280-Ն որոշումը

 

«ՀՀ վարչապետի 2011 թվականի հուլիսի 7-ի N 638-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» վարչապետի 1 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1281-Ն որոշումը

 

N 74(1452) 10 հոկտեմբերի 2018

 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Հայկ Մաշուրյանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքի 96-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 2 հոկտեմբերի 2018 թվականի ՍԴՈ-1427 որոշումը

 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Ֆելիքս Ցոլակյանին արտակարգ իրավիճակների նախարար նշանակելու մասին» Հանրապետության նախագահի 4 հոկտեմբերի 2018 թվականի ՆՀ-433-Ա հրամանագիրը

 

«Հակոբ Արշակյանին տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար նշանակելու մասին» Հանրապետության նախագահի 4 հոկտեմբերի 2018 թվականի ՆՀ-434-Ա հրամանագիրը

 

«Գարեգին Բաղրամյանին էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարար նշանակելու մասին» Հանրապետության նախագահի 4 հոկտեմբերի 2018 թվականի ՆՀ-435-Ա հրամանագիրը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի սեպտեմբերի 14-ի N 988-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու, ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, ՀՀ վարչապետի աշխատակազմին գումար հատկացնելու և գնման գործընթացը կազմակերպելու մասին» Կառավարության 4 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1027-Ն որոշումը

 

«ՀՀ Արմավիրի, Լոռու, Շիրակի և Տավուշի մարզպետարաններին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 27 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1028-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հունվարի 30-ի N 121-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 27 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1029-Ն որոշումը

 

«Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 14 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1034-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի մարտի 1-ի N 204-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 20 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1040-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 20 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1041-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությանը գումար հատկացնելու և փաստացի ցանված աշնանացան հացահատիկային մշակաբույսերի ցանքատարածությունների համար պետական աջակցության տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» Կառավարության 14 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1042-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 20-ի N 1676-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 20 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1044-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի նոյեմբերի 6-ի N 1254-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 20 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1045-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2009 թվականի հուլիսի 9-ի N 808-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 20 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1047-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի մարտի 4-ի N 264-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 20 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1049-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1936-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 20 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1050-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 27 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1051-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 27 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1052-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 27 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1053-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 5-ի N 90-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 27 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1056-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հունիսի 23-ի N 646-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 27 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1057-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 27 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1061-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 5-ի N 1372-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 27 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1062-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու ու ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 27 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1064 -Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 20 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1065-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 27 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1067-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի դեկտեմբերի 19-ի N 1442-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 20 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1070-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 27 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1072-Ն որոշումը

 

«ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությանը, ՀՀ Արագածոտնի, Արարատի, Գեղարքունիքի, Կոտայքի, Շիրակի, Սյունիքի և Տավուշի մարզպետարաններին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 27 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1073-Ն որոշումը

 

«Որպես նվիրատվություն հողամաս ընդունելու, կառուցման աշխատանքների արդյունքն անհատույց ընդունելու և պայմանագիր կնքելու, ինչպես նաև կառուցված շենքերը «Վանաձորի բժշկական կենտրոն» փակ բաժնետիրական ընկերության կանոնադրական կապիտալ ներդնելու մասին» Կառավարության 27 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1074-Ա որոշումը

 

N 75(1453) 10 հոկտեմբերի 2018

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 27-ի N 1109-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 4 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1083-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի փետրվարի 16-ի N 141-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 4 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1087-Ն որոշումը

 

«ՀՀ-ում քրեակատարողական ծառայողի օրը նշելու մասին» Կառավարության 4 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1090-Ն որոշումը

 

«Աշխատանքային օրերը տեղափոխելու մասին» Կառավարության 10 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1101-Ն որոշումը

 

N 76(1454) 17 հոկտեմբերի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Ազատ տնտեսական գոտիների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 10 հոկտեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-395-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հաշվեքննիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 10 հոկտեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-396-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 10 հոկտեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-397-Ն ՀՀ օրենքը

 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Գաբրիել Ղազարյանին սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարար նշանակելու մասին» Հանրապետության նախագահի 10 հոկտեմբերի 2018 թվականի ՆՀ-444-Ա հրամանագիրը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի N 1 հավելվածում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 4 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1092-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 4 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1097-Ն որոշումը

 

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Նոր Ամանոսի, Հացաշենի, Վերին Սասնաշենի, Արարատի մարզի Դալարի, Վերին Դվինի, Արմավիրի մարզի Դաշտի, Ծաղկունքի, Շահումյանի թռչնաբուծական ֆաբրիկայի, Գեղակերտի, Լեռնամերձի, Գետաշենի, Արևադաշտի, Բերքաշատի, Ջրաշենի, Բաղրամյանի, Շենավանի, Գեղարքունիքի մարզի Դդմաշենի, Մաքենիսի, Ներքին Գետաշենի, Լոռու մարզի Անտառաշենի, Շիրակի մարզի Լուսակերտի, Հովտաշենի, Տավուշի մարզի Սարիգյուղի, Լուսահովտի համայնքներում տեղական ինքնակառավարման մարմինների 2018 թվականի հոկտեմբերի 21-ին կայանալիք հերթական, Արագածոտնի մարզի Կարմրաշենի, Մեծաձորի, Արարատի մարզի Հովտաշենի, Նոր Կյանքի, Զանգակատան, Լուսաշողի, Արմավիրի մարզի Վաղարշապատի, Նորակերտի, Հայթաղի, Արմավիրի (քաղաք), Դալարիկի, Խանջյանի, Գեղարքունիքի մարզի Սարուխանի, Երանոսի, Վերին Գետաշենի, Լոռու մարզի Սարահարթի, Վահագնի, Ձորագյուղի, Կոտայքի մարզի Հրազդանի, Սոլակի, Արզնիի, Գեղաշենի, Մրգաշենի, Սյունիքի մարզի Կապանի, Տավուշի մարզի Բերքաբերի համայնքներում 2018 թվականի հոկտեմբերի 21-ին կայանալիք տեղական ինքնակառավարման մարմինների արտահերթ ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման ծախսերը ֆինանսավորելու, ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին և ՀՀ ոստիկանությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 4 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1104-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 4 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1105-Ն որոշումը

 

«Հետաքննության մարմինների աշխատակիցների կողմից դեպքի վայրը պահպանելու կանոնները սահմանելու մասին» Կառավարության 4 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1106-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու և ՀՀ առողջապահության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 27 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1107-Ն որոշումը

 

«ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 4 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1108-Ն որոշումը

 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ բարձրագույն դատական խորհրդի 2018թ. հուլիսի 9-ի թիվ ԲԴԽ-23-Ն-1 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Բարձրագույն դատական խորհրդի 8 հոկտեմբերի 2018 թվականի ԲԴԽ-41-Ն-3 որոշումը

 

N 77(1455) 19 հոկտեմբերի 2018

 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Գեղամ Գևորգյանին գյուղատնտեսության նախարար նշանակելու մասին» Հանրապետության նախագահի 15 հոկտեմբերի 2018 թվականի ՆՀ-445-Ա հրամանագիրը

 

«Տիգրան Խաչատրյանին տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարար նշանակելու մասին» Հանրապետության նախագահի 15 հոկտեմբերի 2018 թվականի ՆՀ-446-Ա հրամանագիրը

 

«Կառավարության հրաժարականն ընդունելու մասին» Հանրապետության նախագահի 16 հոկտեմբերի 2018 թվականի ՆՀ-448-Ա հրամանագիրը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Գեղիի համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն նշանակելու և անցկացնելու մասին» Կառավարության 10 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1113-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ առողջապահության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 10 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1114-Ն որոշումը

 

«ՀՀ-ում 2020 թվականին հերթական մարդահամար անցկացնելու ժամկետներ, 2019 թվականին փորձնական մարդահամար անցկացնելու տարածքներ և ժամկետներ հաստատելու, 2020 թվականի մարդահամարի աշխատանքներին աջակցելու նպատակով համապետական, Երևան քաղաքի և մարզային հանձնաժողովներ ստեղծելու և դրանց կազմը հաստատելու մասին» Կառավարության 10 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1115-Ն որոշումը

 

«ՀՀ հողային ֆոնդի առկայության և բաշխման վերաբերյալ 2018 թվականի հաշվետվության (հողային հաշվեկշռի) մասին» Կառավարության 10 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1119-Ն որոշումը

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ակունքի համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն նշանակելու և անցկացնելու մասին» Կառավարության 10 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1123-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի մայիսի 26-ի N 539-Ն և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մարտի 9-ի N 240-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 10 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1124-Ն որոշումը

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Արևաբույրի համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն նշանակելու և անցկացնելու մասին» Կառավարության 10 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1126-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և ՀՀ Արագածոտնի, Գեղարքունիքի, Վայոց ձորի, Արմավիրի, Արարատի, Կոտայքի, Լոռու, Սյունիքի և Շիրակի մարզպետարաններին գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 27 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1127-Ն որոշումը

 

N 78(1456) 24 հոկտեմբերի 2018

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Պարտադիր զինվորական ծառայության զորակոչի անցկացման կարգը հաստատելու մասին» Կառավարության 4 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1132-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 10 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1134-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի հուլիսի 10-ի N 792-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 27 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1135-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 27 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1136-Ն որոշումը

 

«Ռազմական դրության ժամանակ ֆիզիկական անձանցից զենք և ռազմամթերք, թունավոր նյութեր, իսկ կազմակերպություններից զենք, ռազմամթերք, մարտական և ուսումնական ռազմական տեխնիկա, պայթուցիկ և ռադիոակտիվ նյութեր ժամանակավորապես առգրավելու, ինչպես նաև ժամանակավորապես առգրավված զենքն ու ռազմամթերքը, պայթուցիկ նյութերը, մարտական և ուսումնական ռազմական տեխնիկան զինված ուժերի ստորաբաժանումներին, այլ զորքերին ու զինվորական կազմավորումներին, իսկ թունավոր նյութերը և ռադիոակտիվ նյութերը՝ իրավասու պետական մարմիններին հանձնելու կարգը սահմանելու մասին» Կառավարության 10 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1137-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կրթության տեսչական մարմնի՝ ռիսկի վրա հիմնված ստուգումների ստուգաթերթերը հաստատելու, ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հունիսի 6-ի N 598-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 4 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1139-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացում կատարելու և ՀՀ առողջապահության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 10 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1140-Ն որոշումը

 

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Մալիշկա համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն նշանակելու և անցկացնելու մասին» Կառավարության 10 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1141-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի հուլիսի 19-ի N 985-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 10 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1142-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 3-ի N 712-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 27 սեպտեմբերի 2018 թվականի N 1147-Ն որոշումը

 

N 79(1457) 26 հոկտեմբերի 2018

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Հանրային քննարկումների կազմակերպման և անցկացման կարգը սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2010 թվականի մարտի 25-ի N 296-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 10 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1146-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և թույլտվություն տալու մասին» Կառավարության 10 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1148-Ն որոշումը

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մարգարայի համայնքի ավագանու անդամների արտահերթ ընտրություն նշանակելու և անցկացնելու մասին» Կառավարության 18 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1149-Ն որոշումը

 

«Հագուստի առարկաներ, հագուստի պարագաներ և այլ արտադրատեսակներ բնական մորթուց» ապրանքային դիրքում ներառված հսկիչ (նույնականացման) նշաններով ապրանքների դրոշմավորման ներդրման փորձնական ծրագիրը 2015-2016 թվականներին իրականացնելու մասին» 2015 թվականի սեպտեմբերի 8-ի համաձայնագրի կիրարկումն ապահովող միջոցառումների մասին» Կառավարության 18 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1151-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ առողջապահության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 18 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1152-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի մարտի 22-ի N 305-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 18 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1153-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 18 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1154-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 18 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1155-Ն որոշումը

 

«ՀՀ վարչապետի աշխատակազմին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 18 հոկտեմբերի թվականի N 1156-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 18 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1158-Ն որոշումը

 

«ՀՀ վարչապետի աշխատակազմին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 18 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1161-Ն որոշումը

 

«Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի N 1 հավելվածում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և գնումների գործընթացը կազմակերպելու մասին» Կառավարության 10 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1164-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և ՀՀ սփյուռքի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 18 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1166-Ն որոշումը

 

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ Նախագահի 2004 թվականի հունիսի 30-ի ՆՀ-114-Ն հրամանագիրն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» վարչապետի պաշտոնակատարի 18 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1391-Ն որոշումը

 

N 80(1458) 29 հոկտեմբերի 2018

 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«2017 թվականի դեկտեմբերի 11-ին ստորագրված՝ Հեղինակային և հարակից իրավունքների՝ կոլեկտիվ հիմունքներով կառավարման կարգի մասին համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» սահմանադրական դատարանի 23 հոկտեմբերի 2018 թվականի ՍԴՈ-1428 որոշումը

 

«2018 թվականի փետրվարի 2-ին Ալմաթիում ստորագրված՝ Եվրասիական տնտեսական միությունում նույնականացման միջոցներով ապրանքների դրոշմավորման մասին համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» սահմանադրական դատարանի 23 հոկտեմբերի 2018 թվականի ՍԴՈ-1429 որոշումը

 

«2018 թվականի մայիսի 14-ին Սոչիում ստորագրված՝ «Ղրղզստանի Հանրապետության` «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրին միանալու վերաբերյալ» 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ին ստորագրված պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին» արձանագրությունում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» սահմանադրական դատարանի 23 հոկտեմբերի 2018 թվականի ՍԴՈ-1430 որոշումը

 

«ՀՀ վճռաբեկ դատարանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 379-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի՝ ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» սահմանադրական դատարանի 23 հոկտեմբերի 2018 թվականի ՍԴՈ-1431 որոշումը

 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության միջև «Շրջանակային ծրագիր՝ ուղղված ԵՄ-Հայաստան համաձայնագրերի իրականացմանը» ֆինանսավորման համաձայնագրի N 2 լրացումը հաստատելու մասին» Հանրապետության նախագահի 23 հոկտեմբերի 2018 թվականի ՆՀ-451-Ն հրամանագիրը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության միջև «ՀայՌուսգազարդ» փակ բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերի առուվաճառքի և հետագա գործունեության պայմանների մասին» 2013 թվականի դեկտեմբերի 2-ի համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրությունը հաստատելու մասին» Հանրապետության նախագահի 24 հոկտեմբերի 2018 թվականի ՆՀ-457-Ն հրամանագիրը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության միջև Հայաստանի Հանրապետություն բնական գազի առաքման ժամանակ գների ձևավորման կարգի վերաբերյալ 2013 թվականի դեկտեմբերի 2-ի համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրությունը հաստատելու մասին» Հանրապետության նախագահի 24 հոկտեմբերի 2018 թվականի ՆՀ-458-Ն հրամանագիրը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի և Իրանի Իսլամական Հանրապետության մաքսային վարչության միջև տրանսպորտային միջոցների և ապրանքների միջազգային փոխադրումների վերաբերյալ նախնական էլեկտրոնային տվյալների փոխանակման մասին» արձանագրությունը հաստատելու մասին» Հանրապետության նախագահի 24 հոկտեմբերի 2018 թվականի ՆՀ-459-Ն հրամանագիրը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի ապրիլի 10-ի N 384-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 18 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1172-Ն որոշումը

 

«Պահեստազորային պատրաստության շրջանակներում իրականացվող միջոցառումների կազմակերպման կարգը սահմանելու մասին» Կառավարության 18 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1174-Ն որոշումը

 

«ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի «Հարկային ծառայության մարմնի համակարգի և մաքսային ծառայության նյութական խրախուսման և համակարգի զարգացման ֆոնդ» ծրագրի օգտագործման ուղղություն սահմանելու, ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 25 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1175-Ն որոշումը

 

«Առանց հարկ վճարողների մոտ ստուգումների (այդ թվում` վերստուգումների) իրականացման հարկ վճարողի հարկային պարտավորությունները ճշտելու կարգը սահմանելու մասին» Կառավարության 25 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1177-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 25 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1195-Ն որոշումը

 

N 81(1459) 31 հոկտեմբերի 2018

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և ՀՀ վարչապետի աշխատակազմին գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 25 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1176-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի մարտի 14-ի N 235-Ն, 2013 թվականի մարտի 28-ի N 294-Ն, 2012 թվականի հունիսի 28-ի N 811-Ն, 2012 թվականի օգոստոսի 16-ի N 1056-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 25 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1189-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 12-ի N 424-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 25 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1192-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 25 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1202-Ն որոշումը

 

«ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի «Հարկային ծառայության մարմնի համակարգի և մաքսային ծառայության նյութական խրախուսման և համակարգի զարգացման ֆոնդ» ծրագրի օգտագործման ուղղություն սահմանելու, ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 25 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1205-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում փոփոխություններ, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 25 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1206-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի հունիսի 27-ի N 707-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 25 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1208-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 18 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1209-Ն որոշումը

 

N 82(1460) 1 նոյեմբերի 2018

 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Ազգային ժողովի արտահերթ ընտրություն նշանակելու մասին» Հանրապետության նախագահի 1 նոյեմբերի 2018 թվականի ՆՀ-475-Ն հրամանագիրը

 

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԼԴ/0026/11/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԿԴ3/0019/12/17

 

N 82(1460).1 5 նոյեմբերի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Էրեբունի-Երևանի հիմնադրման 2800-ամյակի և Հայաստանի առաջին հանրապետության անկախության հռչակման 100-ամյակի կապակցությամբ քրեական գործերով համաներում հայտարարելու մասին» 3 նոյեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-414-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 3 նոյեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-415-Ն ՀՀ օրենքը

 

N 83(1461) 7 նոյեմբերի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 3 նոյեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-398-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 3 նոյեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-399-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 3 նոյեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-400-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 3 նոյեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-401-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Լիցենզավորման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 3 նոյեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-402-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 3 նոյեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-403-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 3 նոյեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-404-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հասարակության և պետության կարիքների համար սեփականության օտարման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 3 նոյեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-405-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Առևտրի և ծառայությունների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 3 նոյեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-406-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 3 նոյեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-407-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 3 նոյեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-408-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ հողային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 3 նոյեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-409-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 3 նոյեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-410-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Իրավունք հաստատող փաստաթղթերը չպահպանված անհատական բնակելի տների կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 3 նոյեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-411-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Բույսերի սորտերի պահպանության մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 3 նոյեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-412-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետությունում նոր միջուկային էներգաբլոկ(ներ)ի կառուցման մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 3 նոյեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-413-Ն ՀՀ օրենքը

 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Արարատի և Վայոց ձորի մարզերի ընդհանուր իրավասության դատարանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ հողային օրենսգրքի 102-րդ հոդվածի 5-րդ կետի՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 30 հոկտեմբերի 2018 թվականի ՍԴՈ-1432 որոշումը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 25 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1204-Ն որոշումը

 

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0255/11/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0274/01/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵՇԴ/0131/01/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՐԴ1/0012/11/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԳԴ1/0058/01/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0029/11/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0258/01/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0303/01/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵՇԴ/0001/11/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՍԴ1/0033/01/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՍԴ3/0147/01/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՏԴ1/0077/01/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0018/11/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԿԴ3/0006/01/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՇԴ/0130/06/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՎԲ-17/08

 

N 84(1462) 14 նոյեմբերի 2018

 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«2014 թվականի հուլիսի 7-ին ստորագրված` Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Արգենտինայի Հանրապետության կառավարության միջև արձակուրդի և աշխատանքի ծրագրի մասին համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 6 նոյեմբերի 2018 թվականի ՍԴՈ-1433 որոշումը

 

«Հանրապետության նախագահի դիմումի հիման վրա՝ «Սահմանադրական դատարանի մասին» սահմանադրական օրենքի 17-րդ հոդվածի 1-ին մասի, «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքի 141-րդ հոդվածի 1-ին, 3-րդ և 8-րդ մասերի, ինչպես նաև «Սահմանադրական դատարանի մասին» սահմանադրական օրենքի՝ սահմանադրական դատարանի դատավոր չընտրվելու հետևանքներին վերաբերող կանոնակարգումների բացակայության մասով, Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 6 նոյեմբերի 2018 թվականի ՍԴՈ-1434 որոշումը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 1 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1210-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և ՀՀ Արագածոտնի, Արարատի, Արմավիրի, Լոռու, Գեղարքունիքի, Վայոց ձորի և Շիրակի մարզպետարաններին գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 1 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1211-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և գնման գործընթացը սահմանելու մասին» Կառավարության 1 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1213-Ն որոշումը

 

«Հրապարակային հանրագրեր ներկայացնելու ձևաթուղթը հաստատելու մասին» Կառավարության 1 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1218-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մարտի 6-ի N 275-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 1 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1220-Ն որոշումը

 

«Դատավորներին հաշվեցուցակային զենք և պաշտպանության հատուկ միջոցներ տրամադրելու կարգը սահմանելու մասին» Կառավարության 1 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1222-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի մայիսի 17-ի N 629-Ն և 2016 թվականի մայիսի 26-ի N 531-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 1 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1225-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 2-ի N 1911-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 1 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1230-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 1998-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 1 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1231-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2000 թվականի նոյեմբերի 20-ի N 746 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 1 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1232-Ն որոշումը

 

«Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքի N 1 հավելվածում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և գնումների գործընթացը կազմակերպելու մասին» Կառավարության 25 հոկտեմբերի 2018 թվականի N 1233-Ն որոշումը

 

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի գործողության ոլորտը սահմանված մարմինների վրա տարածելու ժամանակացույցը և միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» վարչապետի պաշտոնակատարի 7 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1493-Ն որոշումը

 

ԱՌԱՋԻՆ ՓՈԽՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Պետական և ծառայողական գաղտնիք պարունակող տեղեկությունների հետ առնչվող քաղաքացիական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց պաշտոնի նշանակման, վերապատրաստման, կատարողականի գնահատման, ծառայողական քննությունների հետ կապված առանձնահատկությունները և քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների ցանկը հաստատելու մասին» առաջին փոխվարչապետի պաշտոնակատարի 5 նոյեմբերի 2018 թվականի N 270-Ն որոշումը

 

«ՀՀ առաջին փոխվարչապետի 2018 թվականի հուլիսի 31-ի N 29-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» առաջին փոխվարչապետի պաշտոնակատարի 5 նոյեմբերի 2018 թվականի N 271-Ն որոշումը

 

N 85(1463) 14 նոյեմբերի 2018

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Քաղաքացիական ծառայողի ծառայողական գործուղման պայմաններն ու կարգը սահմանելու մասին» Կառավարության 8 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1239-Ն որոշումը

 

«2018 թվականի դեկտեմբերի 9-ին կայանալիք` ՀՀ Ազգային ժողովի արտահերթ ընտրությունների նախապատրաստման և անցկացման ծախսերը ֆինանսավորելու, ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին, ՀՀ արդարադատության նախարարությանը և ՀՀ ոստիկանությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 8 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1241-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 8 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1242-Ն որոշումը

 

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ վարչապետի 2017 թվականի մայիսի 6-ի N 413-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» վարչապետի պաշտոնակատարի 9 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1499-Ն որոշումը

 

N 86(1464) 21 նոյեմբերի 2018

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 8 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1240-Ն որոշումը

 

«ՀՀ-ում 2018-2019 ուսումնական տարում ասպիրանտուրայի ընդունելության՝ նպաստի ձևով ուսման վճարի փոխհատուցմամբ (անվճար) հեռակա ուսուցման տեղերի բաշխումը հաստատելու մասին» Կառավարության 8 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1243-Ն որոշումը

 

«Պետական մարմնին հանձնված (ամրացված) գույքը հաշվեկշռում հաշվառելու կարգը հաստատելու մասին» Կառավարության 8 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1246-Ն որոշումը

 

«Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տաշտունի հիմնական դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը միացման ձևով վերակազմակերպելու, գույք հետ վերցնելու և ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հուլիսի 25-ի N 1392-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 8 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1247-Ն որոշումը

 

«Հայաստանի Հանրապետության 2018 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ oրենքում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 8 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1249-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի մայիսի 5-ի N 458-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 8 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1250-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 23-ի N 1910-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 8 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1251-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի ապրիլի 27-ի N 820-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 8 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1253-Ն որոշումը

 

«ՀՀ մշակույթի նախարարությանը գումար հատկացնելու, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 8 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1254-Ն որոշումը

 

«ՀՀ-ում դեղերի առաքմանը ներկայացվող տեխնիկական և մասնագիտական պահանջները սահմանելու մասին» Կառավարության 8 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1256-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ Լոռու մարզպետարանին գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 1 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1258-Ն որոշումը

 

«ՀՀ սփյուռքի նախարարությանը գումար հատկացնելու, ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 8 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1261-Ն որոշումը

 

N 87(1465) 23 նոյեմբերի 2018

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Իր մշտական բնակության վայրից դուրս գործուղվելիս կամ արտագնա նիստ անցկացնելիս դատավորի ծախսերը հատուցելու կարգը և չափը սահմանելու մասին» Կառավարության 8 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1262-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 12-ի N 430-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 8 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1264-Ն որոշումը

 

«Զինվորական հաշվառման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2010 թվականի մայիսի 27-ի N 657-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 8 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1269-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 12-ի N 417-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 15 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1270-Ն որոշումը

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Ուրցաձորի համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն նշանակելու և անցկացնելու մասին» Կառավարության 15 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1271-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1691-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 15 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1277-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 17-ի N 1678-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 15 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1281-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 8 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1286-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու և կատաղության դեմ պատվաստանյութի գնման գործընթացը կազմակերպելու մասին» Կառավարության 15 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1295-Ն որոշումը

 

ԱՌԱՋԻՆ ՓՈԽՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Տեղափոխության, փոխադրման և գործուղման կարգով պաշտոն զբաղեցնելու ժամանակ անձնակազմի կառավարման ընթացակարգային առանձնահատկությունները սահմանելու մասին» առաջին փոխվարչապետի պաշտոնակատարի 15 նոյեմբերի 2018 թվականի N 335-Ն որոշումը

 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ բարձրագույն դատական խորհրդի 2018 թ. հուլիսի 9-ի թիվ ԲԴԽ-23-Ն-1 որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» Բարձրագույն դատական խորհրդի 15 նոյեմբերի 2018 թվականի թիվ ԲԴԽ-49-Ն-4 որոշումը

 

N 88(1466) 28 նոյեմբերի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 23 նոյեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-416-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պաշտոնատար անձանց գործունեության ապահովման, սպասարկման և սոցիալական երաշխիքների մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 23 նոյեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-417-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Եվրասիական տնտեսական միությունում նույնականացման միջոցներով ապրանքների դրոշմավորման մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 23 նոյեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-418-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ղրղզստանի Հանրապետության՝ «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրին միանալու վերաբերյալ» 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ին ստորագրված պայմանագրում փոփոխություն կատարելու մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին» 23 նոյեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-419-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական զարգացման բանկի միջև 2018 թվականի նոյեմբերի 9-ին ստորագրված` «Հանրային արդյունավետության և ֆինանսական շուկաների ծրագիր. Ենթածրագիր 2» վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 26 նոյեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-420-Ն ՀՀ օրենքը

 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում գյուղատնտեսական բույսերի սերմերի շրջանառության մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» Հանրապետության նախագահի 21 նոյեմբերի 2018 թվականի ՆՀ-498-Ն հրամանագիրը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Բուլղարիայի Հանրապետության կառավարության միջև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և կապի ոլորտներում համագործակցության մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» Հանրապետության նախագահի 22 նոյեմբերի 2018 թվականի ՆՀ-499-Ն հրամանագիրը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Քաղաքացիական ծառայողին արձակուրդ տրամադրելու կարգը և պայմանները սահմանելու մասին» Կառավարության 15 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1287-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 15 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1290-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 15 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1291-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 1339-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 15 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1292-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հոկտեմբերի 13-ի N 1058-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 15 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1299-Ն որոշումը

 

«Տեղափոխության, փոխադրման և գործուղման կարգով պաշտոն զբաղեցնելու կարգը և պայմանները սահմանելու մասին» Կառավարության 15 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1303-Ն որոշումը

 

N 89(1467) 5 դեկտեմբերի 2018

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի մասին» 26 նոյեմբերի 2018 թվականի ՀՕ-421-Ն ՀՀ օրենքը

N 90(1468) 5 դեկտեմբերի 2018

 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական զարգացման բանկի միջև 2018 թվականի նոյեմբերի 9-ին ստորագրված` «Հանրային արդյունավետության և ֆինանսական շուկաների ծրագիր. Ենթածրագիր 2» վարկային համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 19 նոյեմբերի 2018 թվականի ՍԴՈ-1435 որոշումը

 

«Մարդու իրավունքների պաշտպանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ հարկային օրենսգրքի 109-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 11-րդ կետի «ա» և 123-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի «բ» ենթակետերի, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ի N 1373-Ն որոշմամբ հաստատված N 1 հավելվածով սահմանված կարգի 3-րդ կետի 2-րդ և 15-րդ կետի 2-րդ ենթակետերի՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 27 նոյեմբերի 2018 թվականի ՍԴՈ-1436 որոշումը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ դատախազությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 15 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1305-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ Գեղարքունիքի մարզպետարանին գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 15 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1306-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի հուլիսի 14-ի N 1231-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 22 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1308-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 21-ի N 1696-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 22 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1309-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 22 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1311-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու, ինչպես նաև ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 15 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1314-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1671-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 22 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1315-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության պետական ռեզերվների գործակալության «Պետական պահուստի նյութական արժեքների թարմացման, փոխարինման, փոխառման և ապաամրագրման գործառնությունների իրականացում» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2018 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 15 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1316-Ն որոշումը

 

«ՀՀ Արարատի և Շիրակի մարզպետարաններին գումար հատկացնելու, գնման պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն տալու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 15 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1319-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 22 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1320-Ն որոշումը

 

«Պայմանագրային զինծառայողին ծառայության վայրում ծառայողական բնակարանով չապահովելու դեպքում այլ բնակելի տարածություն վարձակալելու դիմաց դրամական փոխհատուցում վճարելու կարգը և չափերը սահմանելու մասին» Կառավարության 22 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1321-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2008 թվականի փետրվարի 22-ի N 163-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 22 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1322-Ն որոշումը

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի, Շիրակի, Արագածոտնի, Կոտայքի, Սյունիքի և Լոռու մարզպետարաններին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 22 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1323-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ Տավուշի մարզպետարանին գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 22 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1324-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 22 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1325-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և փոփոխություններ, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացում կատարելու և ՀՀ առողջապահության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 22 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1327-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 22 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1328-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի օգոստոսի 30-ի N 1152-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 22 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1330-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության «Ներառական կրթության համակարգի հզորացում Հայաստանում» դրամաշնորհային ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2018 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 22 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1332-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 22 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1333-Ն որոշումը

 

«Պետական միջոցների հաշվին թարգմանչի, սուրդոթարգմանչի և տեսողական սահմանափակումների պատճառով հաշմանդամություն ունեցող անձի օգնականի ծառայություններ մատուցող անձին նշանակելու կարգը, նրա վարձատրության չափը և կարգը սահմանելու մասին» Կառավարության 22 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1334-Ն որոշումը

 

«Շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության 2018 թվականի ձմեռային զորակոչ հայտարարելու և զորացրում կատարելու մասին» Կառավարության 29 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1337-Ն որոշումը

 

N 91(1469) 12 դեկտեմբերի 2018

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 29 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1335-Ն որոշումը

 

«ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեի «Պետական ծառայողներին մատչելի բնակարաններով ապահովման ծրագիր (Երևան քաղաքի Ադոնցի փողոցի NN 4 և 4/3 հասցեներում (Արաբկիրի վարչական շրջան) կառուցվող բազմաբնակարան շենքային համալիրներ)» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2018 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 22 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1338-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների հաշվին աղետի գոտու բնակավայրերում երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների բնակարանային ապահովման պետական աջակցության միջոցառումները հաստատելու մասին» Կառավարության 22 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1339-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 22 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1340-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 22 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1342-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 29 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1344-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1918-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 29 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1345-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 29 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1346-Ն որոշումը

 

«ՀՀ Շիրակի և ՀՀ Լոռու մարզերում աշխատանքային օրը տեղափոխելու մասին» Կառավարության 29 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1350-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի սեպտեմբերի 14-ի N 1042-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 29 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1351-Ն որոշումը

 

«ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցքի համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն նշանակելու և անցկացնելու մասին» Կառավարության 29 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1352-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 596-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 29 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1353-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի սեպտեմբերի 27-ի N 1051-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 29 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1355-Ն որոշումը

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի, Արարատի, Արմավիրի, Կոտայքի, Սյունիքի, Լոռու և Շիրակի մարզպետարաններին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 29 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1356-Ն որոշումը

 

«Տնտեսության, զինված ուժերի և այլ զորքերի զորահավաքային ծրագրերի իրականացման գործընթացում զորահավաքային առաջադրանքներ ունեցող կազմակերպությունների՝ բյուջետային ֆինանսավորման գործիքներով պետական աջակցության իրականացման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2012 թվականի հունիսի 22-ի N 766-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 29 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1361-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ Արարատի մարզպետարանին գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 29 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1364-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանին գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 29 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1365-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 29 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1369-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 29 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1373-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և գնման գործընթացը կազմակերպելու մասին» Կառավարության 29 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1374-Ն որոշումը

 

N 92(1470) 19 դեկտեմբերի 2018

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 6 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1383-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 6 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1384-Ն որոշումը

 

«Պահեստազորի սպայական կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության 2018 թվականի զորակոչ հայտարարելու և զորացրում կատարելու մասին» Կառավարության 6 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1385-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի մայիսի 2-ի N 502-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 6 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1389-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 3-ի N 738-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 6 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1391-Ն որոշումը

 

«ՀՀ սահմանադրական դատարանին գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 6 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1393-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2000 թվականի նոյեմբերի 20-ի N 746 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 6 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1395-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 8-ի N 711-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 6 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1397-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 6 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1403-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 6 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1404-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու, ՀՀ Արագածոտնի, Արարատի, Արմավիրի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Կոտայքի, Շիրակի, Վայոց ձորի, Տավուշի մարզպետարաններին գումար հատկացնելու և 2018 թվականին տարերային աղետների հետևանքով պատճառված վնասների մասնակի փոխհատուցման գումարների չափը և տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» Կառավարության 29 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1405-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 1734-Ն և 2013 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1489-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 29 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1408-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մաuին 6 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1410-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 6 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1411-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 6 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1413-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի նոյեմբերի 19-ի N 1359-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 6 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1415-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արդարադատության նախարարության «Քրեակատարողական համակարգի պահպանում» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2018 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 6 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1416-Ն որոշումը

 

ԱՌԱՋԻՆ ՓՈԽՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Փորձնակ գրանցելու և աշխատանքներին մասնակցության առանձնահատկությունները սահմանելու մասին» առաջին փոխվարչապետի պաշտոնակատարի 12 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 439-Ն որոշումը

 

«Քաղաքացիական ծառայողի փորձաշրջանի հետ կապված առանձնահատկությունները սահմանելու մասին» առաջին փոխվարչապետի պաշտոնակատարի 12 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 441-Ն որոշումը

 

N 92(1470).1 20 դեկտեմբերի 2018

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրերով (առկա, հեռակա) 2019/2020 ուսումնական տարվա մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկը հաստատելու մասին» Կառավարության 6 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1417-Ն որոշումը

 

«ՀՀ պաշտպանության նախարարության համակարգի` առաջին կամ երկրորդ խմբի հաշմանդամության զինվորական կենսաթոշակի իրավունք ունեցող նախկին զինծառայողների և զոհված (մահացած) զինծառայողների ընտանիքների բնակարանային ապահովության կարգը և չափերը սահմանելու մասին» Կառավարության 6 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1419-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 29 նոյեմբերի 2018 թվականի N 1420-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արդարադատության նախարարության «Փորձագիտական ծառայություններ արտաբյուջետային միջոցների հաշվին» ծրագրի արտաբյուջետային հաշվի միջոցների ծախսման 2018 թվականի նախահաշիվը հաստատելու, ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 13 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1421-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու, ՀՀ Արագածոտնի մարզպետարանին գումար հատկացնելու և 2018 թվականին տարերային աղետների հետևանքով պատճառված վնասների մասնակի փոխհատուցման տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» Կառավարության 7 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1422-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 13 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1423-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի մայիսի 29-ի N 750-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 13 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1425-Ն որոշումը

 

«ՀՀ ֆինանսների նախարարության «Արտասահմանյան ֆինանսական ծրագրերի կառավարման կենտրոն» պետական հիմնարկի գործունեությունը դադարեցնելու և ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մայիսի 5-ի N 562-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 13 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1427-Ն որոշումը

 

«ՀՀ սփյուռքի նախարարությանը գումար հատկացնելու, ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և փոփոխություն, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 13 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1431-Ն որոշումը

 

«ՀՀ ոստիկանության «Ճանապարհային ոստիկանություն» ծառայության արտաբյուջետային ֆոնդի օգտագործման ուղղություն սահմանելու, ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 13 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1432-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 13 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1433-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մարտի 31-ի N 350-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 13 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1434-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի մարտի 16-ի N 306-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 13 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1436-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2018 թվականի սեպտեմբերի 27-ի N 1072-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և գնումների գործընթացը կազմակերպելու մասին» Կառավարության 13 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1437-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 23-ի N 797-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 13 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1438-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 31-ի N 798-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 13 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1440-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 13 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1441-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, ինչպես նաև գնման գործընթացը կազմակերպելու մասին» Կառավարության 13 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1445-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 13 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1446-Ն որոշումը

 

«Գույք հետ վերցնելու և ՀՀ կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 22-ի N 1406-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 13 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1447-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ Վայոց ձորի մարզպետարանին գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 13 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1448-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 13 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1449-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 13 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1450-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 13 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1451-Ն որոշումը

 

N 93(1471) 20 դեկտեմբերի 2018

 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության միջև «ԵՄ-ն քաղաքացիների համար՝ Հայաստանում ժողովրդավարության ամրապնդում» ֆինանսավորման համաձայնագիրը հաստատելու մասին» Հանրապետության նախագահի 15 դեկտեմբերի 2018 թվականի ՆՀ-517-Ն հրամանագիրը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2009 թվականի մարտի 12-ի N 268-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 13 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1443-Ն որոշումը

 

«Առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխայի աջակցության անհատական սոցիալական ծրագրի կազմման կարգը սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2007 թվականի նոյեմբերի 8-ի N 1288-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 13 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1444-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 13 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1464-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 13 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1466-Ն որոշումը

 

«Հարկման բազայի որոշման նպատակով համախառն եկամտից նվազեցվող գույքի բնական կորուստների չափերը սահմանելու մասին» Կառավարության 13 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1467-Ն որոշումը

 

N 93(1471).1 21 դեկտեմբերի 2018

 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավորների դիմումի հիման վրա՝ «Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՕ-266-Ն օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 2018 թվականի հունիսի 26-ի ՀՕ-338-Ն օրենքի 44-րդ հոդվածի՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 14 դեկտեմբերի 2018 թվականի ՍԴՈ-1437 որոշումը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի սեպտեմբերի 6-ի N 979-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 13 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1428-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ բնապահպանության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 13 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1452-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի օգոստոսի 24-ի N 1075-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 13 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1454-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 13 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1455-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության գիտության կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 13 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1456-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 13 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1457-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 13 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1459-Ն որոշումը

 

«Դաշտային պայմաններում կամ տեղափոխման (տեղաշարժման) բնույթ կրող աշխատանքներում աշխատողների կողմից կատարվող լրացուցիչ ծախսերի գումարի հատուցման նվազագույն և առավելագույն չափն ու վճարման կարգը սահմանելու, ՀՀ կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2335-Ն որոշման մեջ լրացում և 2017 թվականի հունիսի 8-ի N 711-Ն որոշման մեջ լրացում ու փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 13 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1460-Ն որոշումը

 

«Մարզում պաշտոնավարող բարձրագույն դատական խորհրդի դատավոր անդամին խորհրդի նիստին մասնակցելու կապակցությամբ գիշերավարձի, մարզից բարձրագույն դատական խորհրդի նիստի անցկացման վայր մեկնելու և վերադառնալու ճանապարհածախսի ու օրապահիկի չափը և հատուցման կարգը սահմանելու մասին» Կառավարության 13 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1461-Ն որոշումը

 

«ՀՀ Կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1444-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 20 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1468-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի մարտի 31-ի N 338-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 20 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1470-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 20 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1471-Ն որոշումը

 

«ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 20 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1472-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 20 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1476-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և ՀՀ Արմավիրի, Գեղարքունիքի և Վայոց ձորի մարզպետարաններին գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 20 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1477-Ն որոշումը

 

«ՀՀ առողջապահության նախարարությանը գումար հատկացնելու, ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 20 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1478-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 20 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1487-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության ծառայությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 20 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1488-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2009 թվականի հուլիսի 23-ի N 861-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 20 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1489-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և ՀՀ Գեղարքունիքի, Կոտայքի, Լոռու, Արագածոտնի, Տավուշի և Վայոց ձորի մարզպետարաններին գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 20 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1492-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 20 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1493-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և ՀՀ Գեղարքունիքի, Արարատի, Արմավիրի, Կոտայքի, Սյունիքի, Վայոց ձորի, Շիրակի և Արագածոտնի մարզպետարաններին գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 20 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1496-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 20 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1497-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների հաշվին «Զոհված (մահացած) և առաջին, երկրորդ և երրորդ կարգի հաշմանդամ զինծառայողների անօթևան ընտանիքներին բնակարանով ապահովում և բնակարանային պայմանների բարելավում» ծրագրով ձևավորված պարտավորությունների կատարումն ապահովելու մասին» Կառավարության 20 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1499-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 20 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1501-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեից գումար հատկացնելու և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 20 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1502-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի հունիսի 1-ի N 643-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 20 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1505-Ն որոշումը

 

«ՀՀ Արագածոտնի, Արմավիրի, Արարատի, Լոռու, Շիրակի և Սյունիքի մարզպետարաններին համայնքների հետ կնքված սուբվենցիայի տրամադրման մասին պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն տալու մասին» Կառավարության 20 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1506-Ն որոշումը

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ

 

ՀՀ վարչական դատարանի ՎԴ/9235/05/17 վարչական գործով 31.10.2018 թվականին հրապարակված որոշումից քաղվածքը

 

ՈՒՂՂՈՒՄ

 

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի նոյեմբերի 22-ի «ՀՀ կառավարության 2008 թվականի փետրվարի 22-ի N 163-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» N 1322-Ն որոշման

 

N 94(1472) 21 դեկտեմբերի 2018

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 20 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1482-Ն որոշումը

 

«Թարգմանչի որակավորման կարգը սահմանելու մասին» Կառավարության 20 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1509-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի հունիսի 1-ի N 643-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 13 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1510-Ն որոշումը

 

N 95(1473) 26 դեկտեմբերի 2018

 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Ղրղզստանի Հանրապետության՝ «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրին միանալու առնչությամբ Ղրղզստանի Հանրապետության կողմից «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի, Եվրասիական տնտեսական միության իրավունքի մաս կազմող առանձին միջազգային պայմանագրերի և Եվրասիական տնտեսական միության մարմինների ակտերի կիրառման պայմանների և անցումային դրույթների մասին» 2015 թվականի մայիսի 8-ին ստորագրված արձանագրության մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» արձանագրությունը հաստատելու մասին» Հանրապետության նախագահի 20 դեկտեմբերի 2018 թվականի ՆՀ-529-Ն հրամանագիրը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Մոնղոլիայի կառավարության միջև դիվանագիտական և պաշտոնական անձնագրեր ունեցող անձանց մուտքի արտոնագրի պահանջից ազատելու մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» Հանրապետության նախագահի 21 դեկտեմբերի 2018 թվականի ՆՀ-530-Ն հրամանագիրը

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության միջև «Հայաստանում միջուկային անվտանգության խթանման և սթրես-թեստերի իրականացման առաջարկությունների մասին» (հատուկ պայմաններ) ֆինանսավորման համաձայնագիրը հաստատելու մասին» Հանրապետության նախագահի 25 դեկտեմբերի 2018 թվականի ՆՀ-531-Ն հրամանագիրը

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության միջև «Հայաստանում արդարադատության համակարգի կոնսոլիդացիա» (հատուկ պայմաններ) ֆինանսավորման համաձայնագիրը հաստատելու մասին» Հանրապետության նախագահի 25 դեկտեմբերի 2018 թվականի ՆՀ-532-Ն հրամանագիրը

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության միջև «Հայաստանի հետ տեխնիկական համագործակցության գործիք» (հատուկ պայմաններ) ֆինանսավորման համաձայնագիրը հաստատելու մասին» Հանրապետության նախագահի 25 դեկտեմբերի 2018 թվականի ՆՀ-533-Ն հրամանագիրը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Եվրոպական միության միջև «Հայաստանում ԵՄ-ն նորարարության համար» նախաձեռնություն. Կրթության բարելավում՝ հատկապես գիտության, տեխնոլոգիայի, ճարտարագիտության և մաթեմատիկայի ոլորտներում» (հատուկ պայմաններ) ֆինանսավորման համաձայնագիրը հաստատելու մասին» Հանրապետության նախագահի 25 դեկտեմբերի 2018 թվականի ՆՀ-534-Ն հրամանագիրը

 

N 95(1473).1 27 դեկտեմբերի 2018

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի սեպտեմբերի 7-ի N 1151-Ն և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի սեպտեմբերի 10-ի N 1035-Ն որոշումներում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 20 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1516-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի մարտի 27-ի N 347-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 20 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1518-Ն որոշումը

 

«Քաղաքացիական ծառայության կադրերի ռեզերվը վարելու, կադրերի ռեզերվում գրանցելու և կադրերի ռեզերվից հանելու կարգը սահմանելու մասին» Կառավարության 27 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1520-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու, ՀՀ Սյունիքի մարզպետարանին գումար հատկացնելու և գնման պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու թույլտվություն տալու մասին» Կառավարության 27 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1523-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 27 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1524-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի փետրվարի 2-ի N 86-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 27 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1527-Ն որոշումը

 

«Երևան քաղաքի գլխավոր պողոտայի` Աբովյան, Փավստոս Բուզանդի, Եզնիկ Կողբացու և Արամի փողոցներով պարփակված տարածքների նկատմամբ հանրության գերակա շահ ճանաչելու մասին» Կառավարության 27 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1528-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 27 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1530-Ն որոշումը

 

«Քաղաքաշինական փաստաթղթերի ինժեներական բաժինների մշակման (բացառությամբ կոնստրուկտորական մասի, ինչպես նաև շինարարության թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների) և քաղաքաշինական փաստաթղթերի փորձաքննության (բացառությամբ շինարարության թույլտվություն չպահանջող աշխատանքների) գործունեությունների լիցենզավորման կարգն ու լիցենզիաների ձևերը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2011 թվականի ապրիլի 7-ի N 510-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 27 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1533-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և ՀՀ պաշտպանության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 27 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1535-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 27 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1536-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2018 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2017 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N 1717-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 27 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1537-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի նոյեմբերի 22-ի N 1333-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 27 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1540-Ն որոշումը

 

«Ըստ դատական գործի տեսակի դատական գործի վիճակագրական քարտի ձևն ու բովանդակությունը, վիճակագրական հաշվետվությունների բովանդակության նկարագրությունը, դատական վիճակագրության հավաքման և վարման կարգը, պարտադիր հրապարակման ենթակա վիճակագրական տվյալների ցանկը և հրապարակման կարգը սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մարտի 19-ի N 278-Ն և N 306-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 27 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1542-Ն որոշումը

 

«Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնելու կարգը սահմանելու մասին» Կառավարության 27 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1554-Ն որոշումը

 

N 96(1474) 27 դեկտեմբերի 2018

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Վարդանաշենի համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն նշանակելու և անցկացնելու մասին» Կառավարության 27 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1521-Ն որոշումը

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Ձորագետի համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն նշանակելու և անցկացնելու մասին» Կառավարության 27 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1526-Ն որոշումը

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիսի համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն նշանակելու և անցկացնելու մասին» Կառավարության 27 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1543-Ն որոշումը

 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ բարձրագույն դատական խորհրդի 2018 թվականի հուլիսի 9-ի թիվ ԲԴԽ-23-Ն-1 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Բարձրագույն դատական խորհրդի 26 դեկտեմբերի 2018 թվականի ԲԴԽ-61-Ն-5 որոշումը

 

N 96(1474).1 28 դեկտեմբերի 2018

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

 «Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» Կառավարության 27 դեկտեմբերի 2018 թվականի N 1515-Ն որոշումը