«ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր»

 

N 1(1556) 8 հունվարի 2020

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 15-ի N 662-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և ՀՀ կառավարության 2013 թվականի փետրվարի 28-ի N 338-Ն և 2013 թվականի սեպտեմբերի 5-ի N 970-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 26 դեկտեմբերի 2019 թվականի N 1975-Ն որոշումը

 

N 1(1556).1 10 հունվարի 2020

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի մարտի 11-ի N 235-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 19 դեկտեմբերի 2019 թվականի N 1848-Ն որոշումը

 

N 2(1557) 10 հունվարի 2020

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N 1789-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 9 հունվարի 2020 թվականի N 8-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N 1792-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 9 հունվարի 2020 թվականի N 11-Ն որոշումը

 

ՈՒՂՂՈՒՄ

 

ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 20-ի N 1106-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» N 1858-Ն որոշման

 

N 2(1557).1 10 հունվարի 2020

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» Կառավարության 26 դեկտեմբերի 2019 թվականի N 1919-Ն որոշումը

 

N 3(1558) 15 հունվարի 2020

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 15-ի N 1242-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 9 հունվարի 2020 թվականի N 1-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 15-ի N 1346-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 9 հունվարի 2020 թվականի N 2-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1566-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 9 հունվարի 2020 թվականի N 3-Ն որոշումը

 

 

N 3(1558).1 22 հունվարի 2020

 

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ

 

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՐԴ/0068/01/08

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵՔՐԴ/0396/01/08, ԵԿԴ/0052/11/08, ԵԿԴ/0123/06/08

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՀՔՐԴ2/0086/01/08

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՍԴ1/0004/01/08, ԿԴ/0107/01/10, ԵԿԴ/0245/01/12

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՎԴ/0044/01/09

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵՄԴ/0064/01/09

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՍԴ/0269/01/09

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՏԴ/0094/01/09, ՏԴ/0022/01/12

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՐԴ/0004/01/10, ԵԱՔԴ/0122/01/14

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0234/01/10

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԿԴ/0013/01/10

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԷԴ/0044/01/12

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԷԴ/0044/01/12

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0091/01/12

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0164/01/12, ՇԴ/0100/01/11, ԵԱՔԴ/0069/01/09

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵՄԴ/0141/01/12, ԵԷԴ/0058/01/09, ԵՔՐԴ/0624/01/08, 1-38/07, 1-19/06, 1-150/04

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵՄԴ/0141/01/12, ԵԷԴ/0058/01/09, ԵՔՐԴ/0624/01/08, 1-38/07, 1-19/06, 1-150/04

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՐԱԴ1/0032/01/13

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՎԴ/0084/01/13

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՎԴ/0101/01/13

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՐԴ/0175/01/13

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0001/01/13, ԵԿԴ/0174/01/13, ԿԴ3/0059/01/11, 1-117/06

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0013/01/13

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵՇԴ/0129/01/13

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԿԴ/0024/01/13

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԿԴ1/0095/01/13

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՎԴ4/0026/01/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱԴԴ/0066/01/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0164/01/15, ԵԱՆԴ/0073/01/14, ԵԱՆԴ/0006/01/11, ԵԷԴ/0126/01/11

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՐԱԴ/0008/01/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՐԴ/0021/01/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՐԴ1/0003/11/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱՆԴ/0054/01/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵՄԴ/0105/01/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՍԴ1/0016/01/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԳԴ5/0019/01/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱԴԴ/0002/01/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱԴԴ/0005/01/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱՆԴ/0033/01/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԷԴ/0060/15/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԷԴ/0105/01/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԷԴ/0125/01/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԷԴ/0145/01/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԷԴ/0151/01/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0201/11/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0216/01/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՇԴ2/0049/01/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՍԴ/0051/01/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՍԴ/0128/01/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՏԴ1/0017/01/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՏԴ1/0017/01/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՏԴ1/0027/01/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԴ/0078/01/18

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԴ/0630/06/18

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԴ/0745/01/18

 

N 4(1559) 22 հունվարի 2020

 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«2019 թվականի հունիսի 6-ին Սանկտ Պետերբուրգում ստորագրված «Եվրասիական Տնտեսական Միության և Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության մաքսային սահմաններով տեղափոխվող ապրանքների և միջազգային փոխադրում իրականացնող տրանսպորտային միջոցների վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանակման մասին» համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 14 հունվարի 2020 թվականի ՍԴՈ-1499 որոշումը

 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության, Գյումրու քաղաքապետարանի ու Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի միջև ստորագրված «Գյումրու քաղաքային ճանապարհներ Տրանշ Բ» դրամաշնորհային համաձայնագիրը հաստատելու մասին» Հանրապետության նախագահի 10 հունվարի 2020 թվականի ՆՀ-1-Ն հրամանագիրը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մարտի 6-ի N 275-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 9 հունվարի 2020 թվականի N 15-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի ապրիլի 13-ի N 722-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 9 հունվարի 2020 թվականի N 16-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2019 թվականի նոյեմբերի 7-ի N 1536-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 16 հունվարի 2020 թվականի N 21-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի ապրիլի 29-ի N 1008-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 16 հունվարի 2020 թվականի N 22-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 16 հունվարի 2020 թվականի N 23-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N 1808-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 16 հունվարի 2020 թվականի N 25-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 12-ի N 405-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 16 հունվարի 2020 թվականի N 29-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հունիսի 26-ի N 635-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 16 հունվարի 2020 թվականի N 31-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի փետրվարի 25-ի N 168-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 16 հունվարի 2020 թվականի N 37-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 18-ի N 1467-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 16 հունվարի 2020 թվականի N 38-Ն որոշումը

 

N 5(1560) 24 հունվարի 2020

 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«2019 թվականի մայիսի 26-ին ստորագրված՝ «Հայաստանի Հանրապետության և Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության միջև հանձնման մասին» պայմանագրում ամրագրված պարտավորությունների` Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 21 հունվարի 2020 թվականի ՍԴՈ-1500 որոշումը

 

«2019 թվականի օգոստոսի 9-ին Չոլպոն-Աթայում ստորագրված՝ «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ղրղզստանի Հանրապետության կառավարության միջև եկամտի կրկնակի հարկումը բացառելու և հարկումից խուսափելը կանխելու մասին» համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 21 հունվարի 2020 թվականի ՍԴՈ-1501 որոշումը

 

«2008 թվականի նոյեմբերի 14-ին ստորագրված՝ «Շաքարախտով հիվանդացության աճի դեմ պայքարում Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների համագործակցության մասին» համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 21 հունվարի 2020 թվականի ՍԴՈ-1502 որոշումը

 

«2018 թվականի նոյեմբերի 2-ին ստորագրված՝ «Միջուկային վթարի կամ ճառագայթային վթարային իրավիճակների առաջացման դեպքում դրանց հետևանքների վերացման փոխօգնության պատրաստականության ապահովման՝ ԱՊՀ մասնակից պետությունների փոխգործակցության մասին» համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 21 հունվարի 2020 թվականի ՍԴՈ-1503 որոշումը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Աշխատանքային օրը տեղափոխելու մասին» Կառավարության 23 հունվարի 2020 թվականի N 42-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ վարչապետի աշխատակազմին գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 23 հունվարի 2020 թվականի N 43-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 12-ի N 451-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 23 հունվարի 2020 թվականի N 44-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2019 թվականի հունվարի 24-ի N 50-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 23 հունվարի 2020 թվականի N 45-Ն որոշումը

 

N 6(1561) 29 հունվարի 2020

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Կարևորագույն նշանակության օբյեկտ հանդիսացող ստորգետնյա պահեստարանների կառուցման կամ շահագործման նպատակով ոչ մետաղական օգտակար հանածոյի հանույթի թույլտվության ձևը, տրամադրման կարգը, ընդերքի տրամադրման պայմանները և հանույթի տնօրինման պայմանները սահմանելու մասին» Կառավարության 23 հունվարի 2020 թվականի N 51-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 31-ի N 1758-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 23 հունվարի 2020 թվականի N 52-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1925-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 23 հունվարի 2020 թվականի N 54-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1673-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 23 հունվարի 2020 թվականի N 62-Ն որոշումը

 

N 7(1562) 1 փետրվարի 2020

 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական ներդրումային բանկի միջև 2019 թվականի նոյեմբերի 27-ին և դեկտեմբերի 4-ին ստորագրված «Հայաստանի ճանապարհային անվտանգության բարելավման ծրագիր» Հարևանության ներդրումային գործիքի ներդրումային դրամաշնորհային համաձայնագիրը հաստատելու մասին» Հանրապետության նախագահի 29 հունվարի 2020 թվականի ՆՀ-17-Ն հրամանագիրը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Բուլղարիայի Հանրապետության կառավարության միջև գաղտնի տեղեկատվության փոխադարձաբար պաշտպանության և փոխանակման մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» Հանրապետության նախագահի 31 հունվարի 2020 թվականի ՆՀ-29-Ն հրամանագիրը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1524-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 23 հունվարի 2020 թվականի N 69-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի սեպտեմբերի 7-ի N 1310-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 30 հունվարի 2020 թվականի N 71-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2008 թվականի ապրիլի 4-ի N 329-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 1 փետրվարի 2020 թվականի N 95-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2001 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1286 որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 1 փետրվարի 2020 թվականի N 96-Ն որոշումը

 

N 8(1563) 5 փետրվարի 2020

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 18-ի N 534-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 30 հունվարի 2020 թվականի N 72-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2335-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 30 հունվարի 2020 թվականի N 76-Ն որոշումը

 

«Սերբիայի Հանրապետության քաղաքացիների համար առանց մուտքի վիզայի այցելությունների ռեժիմ սահմանելու մասին» Կառավարության 30 հունվարի 2020 թվականի N 78-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի փետրվարի 6-ի N 138-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 30 հունվարի 2020 թվականի N 79-Ն որոշումը

 

«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն», «Անտառային մոնիթորինգի կենտրոն» և «Հիդրոօդերևութաբանության և մթնոլորտային երևույթների վրա ակտիվ ներգործության ծառայություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունները միաձուլման ձևով «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության վերակազմակերպելու, ՀՀ կառավարության 2001 թվականի հունիսի 20-ի N 552, 2004 թվականի մարտի 18-ի N 349-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 30 հունվարի 2020 թվականի N 81-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2007 թվականի մարտի 15-ի N 433-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 30 հունվարի 2020 թվականի N 82-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N 1797-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 30 հունվարի 2020 թվականի N 93-Ն որոշումը

 

N 9(1564) 7 փետրվարի 2020

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Հանրային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 4 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-1-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 4 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-2-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին» օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 4 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-3-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 4 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-4-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 4 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-5-Ն ՀՀ օրենքը

 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Մարդու իրավունքների պաշտպանի դիմումի հիման վրա՝ «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 3-րդ մասի, 8-րդ հոդվածի 3 և 4-րդ մասերի, 17-րդ հոդվածի 2-րդ մասի, 19.3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի, «Հոգեբուժական օգնության մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 10-րդ մասի, 9-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերի, 15 և 16-րդ հոդվածների, 19-րդ հոդվածի 2, 3 և 4-րդ մասերի, 22-րդ հոդվածի 1-ին մասի, նույն օրենքի հավելվածի 6-րդ բաժնի 4-րդ կետի 2-րդ պարբերության և «Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածի 2-րդ մասի՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 30 հունվարի 2020 թվականի ՍԴՈ-1504 որոշումը

 

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Հայտարարատու պաշտոնատար անձի գույքի, եկամուտների և շահերի, նրա ընտանիքի անդամների գույքի և եկամուտների տարեկան հայտարարագրի ու հայտարարատու պաշտոնատար անձի՝ պաշտոնեական պարտականություններն ստանձնելու կամ պաշտոնեական պարտականությունները դադարեցնելու օրվա դրությամբ առկա գույքի, եկամուտների և շահերի, նրա ընտանիքի անդամների գույքի և եկամուտների հայտարարագրի օրինակելի ձևերը սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 15-ի N 1819-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 30 հունվարի 2020 թվականի N 102-Ն որոշումը

 

N 10(1565) 7 փետրվարի 2020

 

ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը հանրաքվեի դնելու մասին» Ազգային ժողովի 6 փետրվարի 2020 թվականի ԱԺՈ-001-Ն որոշումը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի փետրվարի 16-ի N 123-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 6 փետրվարի 2020 թվականի N 104-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 1-ի N 2375-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 6 փետրվարի 2020 թվականի N 105-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հունվարի 16-ի N 111-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 6 փետրվարի 2020 թվականի N 107-Ն որոշումը

 

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ագարակի համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն նշանակելու և անցկացնելու մասին» Կառավարության 6 փետրվարի 2020 թվականի N 108-Ն որոշումը

 

N 10(1565).1 10 փետրվարի 2020

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1937-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 11 փետրվարի 2020 թվականի N 136-Ն որոշումը

 

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԱՐԴ1/0064/02/15

 

N 11(1566) 11 փետրվարի 2020

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-6-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-7-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-8-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-9-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Համատիրության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-10-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հանրային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-11-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-12-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-13-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Քրեակատարողական ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-14-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-15-Ն ՀՀ սահմանադրական օրենքը

 

«Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-16-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հարկային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-17-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Մաքսային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-18-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Փրկարար ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-19-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-20-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-21-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Համայնքային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-22-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հատուկ քննչական ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-23-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-24-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-25-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Դատախազության մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-26-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Փաստաբանության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-27-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ճարտարապետական գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-28-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Փրկարար ծառայության կանոնագիրքը հաստատելու մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-29-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին» օրենքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-30-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հաշվեքննիչ պալատի մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-31-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-32-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-33-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-34-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-35-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Սեյսմիկ պաշտպանության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-36-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-37-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-38-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության դրոշի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-39-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-40-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Փաստաթղթերի (վավերագրերի) պարտադիր օրինակի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-41-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Տեսանկարահանող կամ լուսանկարահանող սարքերով հայտնաբերված ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումների վերաբերյալ գործերով իրականացվող վարչական վարույթի առանձնահատկությունների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-42-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Դեղերի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-43-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-44-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ահաբեկչության դեմ պայքարի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-45-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-46-Ն ՀՀ սահմանադրական օրենքը

 

«Սահմանադրական դատարանի մասին» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-47-Ն ՀՀ սահմանադրական օրենքը

 

«Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-48-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-49-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-50-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-51-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Զբաղվածության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-52-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-53-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-54-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Էներգետիկայի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-55-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Գանձապետական համակարգի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-56-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Արխիվային գործի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-57-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-58-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Փախստականների և ապաստանի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-59-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի պետական աջակցության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-60-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-61-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-62-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-63-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Դատական դեպարտամենտում ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-64-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Սոցիալական աջակցության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-65-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Արդարադատության ակադեմիայի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-66-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ներքին աուդիտի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-67-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պաշտոնատար անձանց գործունեության ապահովման, սպասարկման և սոցիալական երաշխիքների մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-68-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-69-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-70-Ն ՀՀ սահմանադրական օրենքը

 

«ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-71-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-72-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-73-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պրոբացիայի մասին» օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-74-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-75-Ն ՀՀ սահմանադրական օրենքը

 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունների հանրաքվե նշանակելու մասին» Հանրապետության նախագահի 9 փետրվարի 2020 թվականի ՆՀ-32-Ն հրամանագիրը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի ապրիլի 28-ի N 489-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 6 փետրվարի 2020 թվականի N 106-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1908-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 6 փետրվարի 2020 թվականի N 128-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2009 թվականի մարտի 19-ի N 277-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 6 փետրվարի 2020 թվականի N 129-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ի N 1318-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 6 փետրվարի 2020 թվականի N 130-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 3-ի N 712-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 30 հունվարի 2020 թվականի N 132-Ն որոշումը

 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ բարձրագույն դատական խորհրդի 2018 թվականի հուլիսի 9-ի թիվ ԲԴԽ-23-Ն-1 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Բարձրագույն դատական խորհրդի 6 փետրվարի 2020 թվականի ԲԴԽ-3-Ն-1 որոշումը

 

N 12(1567) 19 փետրվարի 2020

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 10 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-76-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական կենսաթոշակների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 10 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-77-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 10 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-78-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 10 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-79-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Աֆրիկյան-եվրասիական միգրացվող ջրային թռչունների պահպանության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 12 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-80-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հարկային վարչարարություն իրականացնելու նպատակով ԱՊՀ մասնակից պետությունների միջև էլեկտրոնային եղանակով տեղեկություն փոխանակելու մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին» 12 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-81-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ հարկային օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» 12 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-82-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Առևտրի և ծառայությունների մասին» օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» 12 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-83-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 12 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-84-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 12 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-85-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 12 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-86-Ն ՀՀ օրենքը

 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«2019 թվականի փետրվարի 1-ին ստորագրված «Նավագնացության մասին» համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 11 փետրվարի 2020 թվականի ՍԴՈ-1505 որոշումը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2019 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N 1257-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 6 փետրվարի 2020 թվականի N 137-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 16-ի N 1708-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 13 փետրվարի 2020 թվականի N 139-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության  2006 թվականի հունվարի 26-ի N 75-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 13 փետրվարի 2020 թվականի N 145-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N 1795-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 13 փետրվարի 2020 թվականի N 146-Ն որոշումը

 

«ՀՀ արդարադատության նախարարությանը գումար հատկացնելու, ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 13 փետրվարի 2020 թվականի N 149-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2020 թվականի հունվարի 23-ի N 43-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 13 փետրվարի 2020 թվականի N 150-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի փետրվարի 11-ի N 113-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 13 փետրվարի 2020 թվականի N 151-Ն որոշումը

 

«Եվրասիական տնտեսական միության հանձնաժողովի խորհրդի իրավական բնույթի նորմատիվ իրավական ակտը Հայաստանի Հանրապետությունում գործողության մեջ դնելու և ՀՀ կառավարության 2014 թվականի նոյեմբերի 19-ի N 1313-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 13 փետրվարի 2020 թվականի N 152-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 23-ի N 460-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 13 փետրվարի 2020 թվականի N 153-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի հունիսի 28-ի N 736-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 13 փետրվարի 2020 թվականի N 156-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 30-ի N 979-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 13 փետրվարի 2020 թվականի N 158-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ վարչապետի աշխատակազմին գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 13 փետրվարի 2020 թվականի N 161-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի սեպտեմբերի 30-ի N 1782-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 13 փետրվարի 2020 թվականի N 162-Ն որոշումը

 

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ վարչապետի 2002 թվականի սեպտեմբերի 16-ի N 532-Ն և հոկտեմբերի 21-ի N 614-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» վարչապետի 12 փետրվարի 2020 թվականի N 190-Ն որոշումը

 

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/3128/02/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ՇԴ/4595/02/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԱՐԴ/2077/02/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/3974/02/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱՆԴ/1159/02/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/0913/02/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/3194/02/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ՇԴ3/0745/02/17

 

N 13(1568) 21 փետրվարի 2020

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 18 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-87-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 18 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-88-Ն ՀՀ օրենքը

 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների տարածքով անցնող միջազգային տրանսպորտային միջանցքների համաձայնեցված զարգացման մասին» համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրությունը հաստատելու մասին» Հանրապետության նախագահի 14 փետրվարի 2020 թվականի ՆՀ-35-Ն հրամանագիրը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին, ՀՀ ոստիկանությանը գումար հատկացնելու, ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 20 փետրվարի 2020 թվականի N 173-Ն որոշումը

 

N 13(1568).1 24 փետրվարի 2020

 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Ղրղզստանի Հանրապետության՝ Եվրասիական տնտեսական միության մասին 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրին միանալու կապակցությամբ դրանում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրությունը հաստատելու մասին» Հանրապետության նախագահի 21 փետրվարի 2020 թվականի ՆՀ-41-Ն հրամանագիրը

 

«Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին (Եվրասիական տնտեսական միության ընդհանուր էլեկտրաէներգետիկական շուկայի ձևավորման մասով)» արձանագրությունը հաստատելու մասին» Հանրապետության նախագահի 21 փետրվարի 2020 թվականի ՆՀ-42-Ն հրամանագիրը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ վարչապետի աշխատակազմին գումար հատկացնելու, ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 20 փետրվարի 2020 թվականի N 194-Ն որոշումը

 

«Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ հաղորդակցությունը ժամանակավորապես սահմանափակելու մասին» Կառավարության 24 փետրվարի 2020 թվականի N 197-Ն որոշումը

 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ բարձրագույն դատական խորհրդի 2019 թվականի հունվարի 24-ի թիվ ԲԴԽ-5-Ն-2 որոշման մեջ լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» Բարձրագույն դատական խորհրդի 20 փետրվարի 2020 թվականի ԲԴԽ-4-Ն-2 որոշումը

 

N 14(1569) 26 փետրվարի 2020

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության 2020 թվականի պետական բյուջեի մասին» ՀՀ օրենքով տեղական ինքնակառավարման մարմիններին պետական աջակցության նպատակով նախատեսված հատկացումները բաշխելու, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացում կատարելու և գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 13 փետրվարի 2020 թվականի N 166-Ն որոշումը

 

«Փայտարվեստի թանգարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը «Հովհաննես Շարամբեյանի անվան ժողովրդական ստեղծագործության կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը միացման ձևով վերակազմակերպելու, «Հովհաննես Շարամբեյանի անվան ժողովրդական ստեղծագործության կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը վերանվանելու և ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հունիսի 6-ի N 886-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 13 փետրվարի 2020 թվականի N 168-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեին գումար հատկացնելու և գնման գործընթացը սահմանելու մասին» Կառավարության 13 փետրվարի 2020 թվականի N 170-Ն որոշումը

 

«ՀՀ-ում օրենքով սահմանված կարգով անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց կողմից ՀՀ ներմուծվող ապրանքների ակնհայտ առևտրային չափաքանակներն ու ներմուծման հարկային հայտարարագիր ներկայացնելու և անուղղակի հարկերի վճարումն իրականացնելու պարտավորության վերաբերյալ ծանուցման օրինակելի ձևը սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 30-ի N 865-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 13 փետրվարի 2020 թվականի N 171-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհրդին գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 16 հունվարի 2020 թվականի N 172-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 12-ի N 424-Ն և 2019 թվականի օգոստոսի 8-ի N 1024-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 20 փետրվարի 2020 թվականի N 174-Ն որոշումը

 

«Հայ հոգևոր երաժշտության կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը «Կոմիտասի թանգարան-ինստիտուտ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությանը միացման ձևով վերակազմակերպելու և ՀՀ կառավարության 2002 թվականի ապրիլի 17-ի N 419 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 20 փետրվարի 2020 թվականի N 184-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2019 թվականի մայիսի 23-ի N 626-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 20 փետրվարի 2020 թվականի N 186-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու և ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 20 փետրվարի 2020 թվականի N 187-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հոկտեմբերի 8-ի N 1179-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 20 փետրվարի 2020 թվականի N 188-Ն որոշումը

 

«Աշխատանքային օրը տեղափոխելու մասին» Կառավարության 20 փետրվարի 2020 թվականի N 189-Ն որոշումը

 

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ վարչապետի 2019 թվականի հունիսի 24-ի N 808-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» վարչապետի 19 փետրվարի 2020 թվականի N 209-Ն որոշումը

 

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԴ/11999/02/18

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԴ/20626/02/18

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԴ/22262/02/18

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԿԴ/0887/02/18

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԿԴ1/0669/02/18

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԿԴ1/0764/02/18

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Սնանկության գործ թիվ ԵԿԴ/0021/04/12

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Սնանկության գործ թիվ ԵԿԴ/0059/04/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Սնանկության գործ թիվ ԼԴ4/0022/04/18

 

N 15(1570) 26 փետրվարի 2020

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2020 թվականի փետրվարի 13-ի N 166-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 20 փետրվարի 2020 թվականի N 191-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2020 թվականի փետրվարի 24-ի N 197-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 26 փետրվարի 2020 թվականի N 198-Ն որոշումը

 

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/6817/05/16

 

Ուղղում

 

«ՀՀ-ում օրենքով սահմանված կարգով անհատ ձեռնարկատեր չհանդիսացող ֆիզիկական անձանց կողմից ՀՀ ներմուծվող ապրանքների ակնհայտ առևտրային չափաքանակներն ու ներմուծման հարկային հայտարարագիր ներկայացնելու և անուղղակի հարկերի վճարումն իրականացնելու պարտավորության վերաբերյալ ծանուցման օրինակելի ձևը սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 30-ի N 865-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 13 փետրվարի 2020 թվականի N 171-Ն որոշման

 

N 15(1570).1 2 մարտի 2020

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մարտի 3-ի N 202-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 27 փետրվարի 2020 թվականի N 220-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2020 թվականի փետրվարի 24-ի N 197-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 2 մարտի 2020 թվականի N 233-Ն որոշումը

 

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/12867/05/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/5503/05/18

 

N 16(1571) 4 մարտի 2020

 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ վարչական դատարանի դիմումի հիման վրա` «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 39-րդ հոդվածի 1-ին մասի 7-րդ կետի` ոստիկանության ծառայողին կրոնական կազմակերպության անդամ լինելու արգելքի մասով` Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 18 փետրվարի 2020 թվականի ՍԴՈ-1506 որոշումը

 

«Մարդու իրավունքների պաշտպանի և ՀՀ վարչական դատարանի դիմումների հիման վրա՝ «Ոստիկանությունում ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի 43-րդ հոդվածի 9-րդ մասի երկրորդ պարբերության և «Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության կարգապահական կանոնագիրքը հաստատելու մասին» ՀՀ օրենքի 16.1-ին հոդվածի 1-ին մասի՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 25 փետրվարի 2020 թվականի ՍԴՈ-1507 որոշումը

 

«2019 թվականի հոկտեմբերի 24-ին ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կառավարության միջև 2016 թվականի ֆինանսական համագործակցության մասին» համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 25 փետրվարի 2020 թվականի ՍԴՈ-1508 որոշումը

 

«2017 թվականի նոյեմբերի 30-ին ստորագրված «1992 թվականի մայիսի 15-ի՝ Հավաքական անվտանգության մասին պայմանագրի մասնակից պետությունների միջև ռազմատեխնիկական համագործակցության հիմնական սկզբունքների մասին համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» չորրորդ արձանագրությունում ամրագրված պարտավորությունների` Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 25 փետրվարի 2020 թվականի ՍԴՈ-1509 որոշումը

 

«2017 թվականի հոկտեմբերի 11-ին Սոչիում ստորագրված «Քրեական գործերով իրեղեն ապացույց հանդիսացող թմրամիջոցների, հոգեմետ նյութերի և դրանց բաղադրիչների, հրազենի, դրա հիմնական մասերի, ռազմամթերքի, պայթուցիկ նյութերի և պայթուցիկ սարքերի փոխանցման կարգի մասին» արձանագրությունում ամրագրված պարտավորությունների` Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 25 փետրվարի 2020 թվականի ՍԴՈ-1510 որոշումը

 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության՝ Եվրասիական տնտեսական միության մասին 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրին միանալու կապակցությամբ դրանում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրությունը հաստատելու մասին» Հանրապետության նախագահի 25 փետրվարի 2020 թվականի ՆՀ-45-Ն հրամանագիրը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ջրային կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 20 փետրվարի 2020 թվականի N 192-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի սեպտեմբերի 22-ի N 982-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 27 փետրվարի 2020 թվականի N 200-Ն որոշումը

 

«Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման ծառայության գործունեության կազմակերպման բնագավառում պետության կողմից համայնքների ղեկավարներին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման 2020 թվականի ծախսերի կատարման նորմատիվները սահմանելու մասին» Կառավարության 27 փետրվարի 2020 թվականի N 206-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 27 փետրվարի 2020 թվականի N 213-Ն որոշումը

 

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի N 704-Լ որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» վարչապետի 26 փետրվարի 2020 թվականի N 253-Լ որոշումը

 

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/6572/05/12

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/4169/05/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/0807/05/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/3865/05/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/5896/05/16

 

Ուղղում

 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 10 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-78-Ն ՀՀ օրենքի

 

N 17(1572) 6 մարտի 2020

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Հորդանանի Հաշիմյան Թագավորության կառավարության միջև օդային հաղորդակցությունների մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» ՀՕ-89-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ջրօգտագործողների ընկերությունների և ջրօգտագործողների ընկերությունների միությունների մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» ՀՕ-90-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՕ-91-Ն ՀՀ օրենքը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ տարածքից Եվրասիական տնտեսական միության անդամ չհանդիսացող պետություններ արտահանման դեպքում ՀՀ ծագում ունեցող արգելված ապրանքների ցանկը հաստատելու մասին» Կառավարության 27 փետրվարի 2020 թվականի N 231-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հունիսի 13-ի N 780-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 5 մարտի 2020 թվականի N 235-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2008 թվականի ապրիլի 4-ի N 329-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 5 մարտի 2020 թվականի N 236-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հունվարի 23-ի N 88-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 5 մարտի 2020 թվականի N 237-Ն որոշումը

 

N 18(1573) 11 մարտի 2020

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 27 փետրվարի 2020 թվականի N 219-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 27 փետրվարի 2020 թվականի N 223-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 27 փետրվարի 2020 թվականի N 225-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 27 փետրվարի 2020 թվականի N 226-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 27 փետրվարի 2020 թվականի N 227-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի հունիսի 23-ի N 646-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 27 փետրվարի 2020 թվականի N 228-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի նոյեմբերի 28-ի N 1919-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 5 մարտի 2020 թվականի N 239-Ն որոշումը

 

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/6067/05/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ2/0073/05/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/1176/05/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/1984/05/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/4031/05/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/4724/05/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/5685/05/17

 

N 19(1574) 11 մարտի 2020

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Ծխախոտային արտադրատեսակների և դրանց փոխարինիչների օգտագործման հետևանքով առողջությանը հասցվող վնասի նվազեցման և կանխարգելման մասին» 6 մարտի 2020 թվականի ՀՕ-92-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 6 մարտի 2020 թվականի ՀՕ-93-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Գովազդի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 6 մարտի 2020 թվականի ՀՕ-94-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Տեղական տուրքերի և վճարների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 6 մարտի 2020 թվականի ՀՕ-95-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 6 մարտի 2020 թվականի ՀՕ-96-Ն ՀՀ օրենքը

 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«2019 թվականի հոկտեմբերի 10-ին ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության ու Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև «Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագրի երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 3 մարտի 2020 թվականի ՍԴՈ-1511 որոշումը

 

«2018 թվականի դեկտեմբերի 3-ին Մոսկվայում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության՝ «Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից մրցակցության միասնական կանոնների պահպանման նկատմամբ հսկողության լիազորություններն իրականացնելիս գաղտնի տեղեկատվության պաշտպանության կարգի և դրա հրապարակման համար պատասխանատվության մասին» 2014 թվականի նոյեմբերի 12-ի համաձայնագրին միանալու մասին» արձանագրությունում ամրագրված պարտավորությունների՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 3 մարտի 2020 թվականի ՍԴՈ-1512 որոշումը

 

«Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1087.2-րդ հոդվածի 7-րդ և 8-րդ մասերի՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 3 մարտի 2020 թվականի ՍԴՈ-1513 որոշումը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 24-ի N 1262-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 5 մարտի 2020 թվականի N 240-Ն որոշումը

 

«ՀՀ առողջապահության նախարարությանը գումար հատկացնելու, ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում ու լրացում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 5 մարտի 2020 թվականի N 241-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 13-ի N 1467-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 5 մարտի 2020 թվականի N 242-Ն որոշումը

 

«Հայաստանի գործարար միջավայրի բարելավման 2020-2023 թվականների միջոցառումների ծրագրին հավանություն տալու մասին» Կառավարության 27 փետրվարի 2020 թվականի N 246-Լ որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի հուլիսի 26-ի N 951-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 5 մարտի 2020 թվականի N 247-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու, գույք հետ վերցնելու և անհատույց օգտագործման իրավունքով հանձնելու մասին» Կառավարության 27 փետրվարի 2020 թվականի N 248-Ն որոշումը

 

«ՀՀ վարչապետի աշխատակազմին գումար հատկացնելու, ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 5 մարտի 2020 թվականի N 254-Ն որոշումը

 

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ նախագահի 2002 թվականի ապրիլի 10-ի ՆՀ-1080 հրամանագիրն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» վարչապետի 6 մարտի 2020 թվականի N 310-Ն որոշումը

 

«ՀՀ ոստիկանության դրոշի և զինանշանի կանոնադրությունը և դրանց նկարագրությունը հաստատելու մասին» վարչապետի 6 մարտի 2020 թվականի N 311-Ն որոշումը

 

N 20(1575) 11 մարտի 2020

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի փետրվարի 6-ի N 138-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 5 մարտի 2020 թվականի N 249-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 5 մարտի 2020 թվականի N 253-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 5 մարտի 2020 թվականի N 255-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ արտաքին գործերի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 11 մարտի 2020 թվականի N 259-Ն որոշումը

 

N 21(1576) 12 մարտի 2020

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2008 թվականի ապրիլի 4-ի N 329-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 12 մարտի 2020 թվականի N 265-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2020 թվականի փետրվարի 24-ի N 197-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 12 մարտի 2020 թվականի N 266-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2020 թվականի փետրվարի 24-ի N 197-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 12 մարտի 2020 թվականի N 278-Ն որոշումը

 

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԼԴ4/0003/01/08

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՐԱԴ/0035/01/12

 

N 21(1576).1 13 մարտի 2020

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, ՀՀ առողջապահության նախարարությանը գումար հատկացնելու և ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեի միջոցների հաշվին բանկային քարտային հաշիվներով շրջանառվող միջոցների չափաքանակները հաստատելու մասին» Կառավարության 13 մարտի 2020 թվականի N 279-Ն որոշումը

 

«Վրաստանի հետ հաղորդակցությունը ժամանակավորապես սահմանափակելու մասին» Կառավարության 13 մարտի 2020 թվականի N 280-Ն որոշումը

 

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱՔԴ/0135/01/13

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱՔԴ/0201/01/14

 

Հատուկ թողարկում 16 մարտի 2020

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետությունում արտակարգ դրություն հայտարարելու մասին» Կառավարության 16 մարտի 2020 թվականի N 298-Ն որոշումը

 

N 21(1576).1 Մաս 2. 17 մարտի 2020

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Արգավանդի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող՝ 03-018-0255-0003 կադաստրային ծածկագրով հողատարածքի նկատմամբ բացառիկ` գերակա հանրային շահ ճանաչելու մասին» Կառավարության 12 մարտի 2020 թվականի N 288-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1691-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 12 մարտի 2020 թվականի N 294-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2020 թվականի փետրվարի 24-ի N 197-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 17 մարտի 2020 թվականի N 300-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2020 թվականի փետրվարի 24-ի N 197-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 17 մարտի 2020 թվականի N 301-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2020 թվականի մարտի 13-ի N 280-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 17 մարտի 2020 թվականի N 302-Ն որոշումը

 

«Ռուսաստանի դաշնության հետ հաղորդակցությունը ժամանակավորապես սահմանափակելու մասին» Կառավարության 17 մարտի 2020 թվականի N 303-Ն որոշումը

 

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ վարչապետի 2019 թվականի հունիսի 1-ի N 659-Լ որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» վարչապետի 16 մարտի 2020 թվականի N 352-Լ որոշումը

 

N 22(1577) 18 մարտի 2020

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Ոչ պարենային արտադրանքի տեխնիկական կանոնակարգման ոլորտի Եվրասիական տնտեսական միության հանձնաժողովի նորմատիվ բնույթի իրավական ակտերը ՀՀ-ում գործողության մեջ դնելու մասին» Կառավարության 5 մարտի 2020 թվականի N 262-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հունիսի 29-ի N 993-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 5 մարտի 2020 թվականի N 264-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մայիսի 5-ի N 665-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 12 մարտի 2020 թվականի N 268-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 15-ի N 2275-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 12 մարտի 2020 թվականի N 271-Ն որոշումը

 

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԳԴ4/0022/01/09, ԳԴ5/0038/01/10

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԿԴ1/0008/01/14

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՍԴ/0054/01/14

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0203/01/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0229/01/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՇԴ3/0066/01/16

 

N 22(1577).1 19 մարտի 2020

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2020 թվականի մարտի 16-ի N 298-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 19 մարտի 2020 թվականի N 310-Ն որոշումը

 

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՐԴ/0003/11/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱՔԴ/0086/11/17

N 23(1578) 20 մարտի 2020

 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Վարդան Ցոլակյանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 477-րդ հոդվածի՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 10 մարտի 2020 թվականի ՍԴՈ-1514 որոշումը

 

«Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 182-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետի, 183-րդ հոդվածի 8-րդ մասի, 203-րդ հոդվածի՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 11 փետրվարի 2020 թվականի ՍԴՈ-1515 որոշումը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Առողջապահական գործոնով պայմանավորված ծնելիության բարելավման ծրագիրը և ծրագրի կատարումն ապահովող 2020-2023 թվականների միջոցառումները հաստատելու մասին» Կառավարության 5 մարտի 2020 թվականի N 258-Լ որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի օգոստոսի 28-ի N 895-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 12 մարտի 2020 թվականի N 272-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված միջոցների շրջանակներում պետության կողմից Երևանի քաղաքապետին, Գյումրու, Վանաձորի, Արարատի և Ջերմուկի համայնքների ղեկավարներին պատվիրակված լիազորությունների իրականացման նպատակով Երևանի քաղաքապետարանի, Գյումրու, Վանաձորի, Արարատի և Ջերմուկի համայնքապետարանների աշխատակազմերի սոցիալական աջակցության տարածքային բաժինների գործունեության կազմակերպման ծախսերի տարեկան նորմատիվները սահմանելու մասին» Կառավարության 12 մարտի 2020 թվականի N 273-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 12 մարտի 2020 թվականի N 274-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 12 մարտի 2020 թվականի N 281-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ի N 1271-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 12 մարտի 2020 թվականի N 282-Ն որոշումը

 

«Լիազորած պետական մարմին ճանաչելու, սոցիալական ապահովության հաշվի պայմանագրի օրինակելի ձևը, սոցիալական ապահովության հաշիվ բացելու համար անհրաժեշտ տվյալների ցանկը և սոցիալական ապահովության հաշվին մուտքագրելու միջոցով վճարվող գումարները սահմանելու մաuին» Կառավարության 12 մարտի 2020 թվականի N 284-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 12 մարտի 2020 թվականի N 286-Ն որոշումը

 

«Լիազորած պետական մարմին ճանաչելու, միանվագ դրամական վճարների հաշվի պայմանագրի օրինակելի ձևը, միանվագ դրամական վճարների հաշիվ բացելու համար անհրաժեշտ տվյալների ցանկը և միանվագ դրամական վճարների հաշվին մուտքագրելու միջոցով վճարվող գումարները սահմանելու մաuին»» Կառավարության 12 մարտի 2020 թվականի N 287-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 12 մարտի 2020 թվականի N 295-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու ու ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 15 մարտի 2020 թվականի N 299-Ն որոշումը

 

N 23(1578).1 մաս 1-ին 20 մարտի 2020

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Նյութական պահուստի մասին» 20 մարտի 2020 թվականի ՀՕ-129-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» 20 մարտի 2020 թվականի ՀՕ-130-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մաuին» 20 մարտի 2020 թվականի ՀՕ-131-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 20 մարտի 2020 թվականի ՀՕ-132-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 20 մարտի 2020 թվականի ՀՕ-133-Ն ՀՀ օրենքը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 20 մարտի 2020 թվականի N 320-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2020 թվականի փետրվարի 24-ի N 197-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 20 մարտի 2020 թվականի N 323-Ն որոշումը

 

N 23(1578).1 մաս 2-րդ 22 մարտի 2020

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2020 թվականի մարտի 16-ի N 298-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 22 մարտի 2020 թվականի N 324-Ն որոշումը

 

«Մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 22 մարտի 2020 թվականի N 325-Ն որոշումը

 

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԴ/0032/06/18

 

N 24(1579) 23 մարտի 2020

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Սոցիալական աջակցության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 18 մարտի 2020 թվականի ՀՕ-97-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մաuին» 18 մարտի 2020 թվականի ՀՕ-98-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մաuին» 18 մարտի 2020 թվականի ՀՕ-99-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մաuին» 18 մարտի 2020 թվականի ՀՕ-100-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հանրակրթության մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 18 մարտի 2020 թվականի ՀՕ-101-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» 18 մարտի 2020 թվականի ՀՕ-102-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Քաղաքացիական կացության ակտերի մասին» օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 18 մարտի 2020 թվականի ՀՕ-103-Ն ՀՀ օրենքը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի օգոստոսի 9-ի N 1010-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 12 մարտի 2020 թվականի N 309-Ն որոշումը

 

N 24(1579).1 24 մարտի 2020

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Պետական նպաստների մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին 23 մարտի 2020 թվականի ՀՕ-137-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ հարկային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 23 մարտի 2020 թվականի ՀՕ-138-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Գույքահարկի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 23 մարտի 2020 թվականի ՀՕ-139-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հողի հարկի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 23 մարտի 2020 թվականի ՀՕ-140-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» 23 մարտի 2020 թվականի ՀՕ-141-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Շարժական գույքի նկատմամբ ապահովված իրավունքների գրանցման մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 23 մարտի 2020 թվականի ՀՕ-142-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 24 մարտի 2020 թվականի ՀՕ-143-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» 24 մարտի 2020 թվականի ՀՕ-144-Ն ՀՀ օրենքը

 

N 25(1580) 24 մարտի 2020

 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«2019 թվականի հոկտեմբերի 1-ին Երևանում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության և Սինգապուրի Հանրապետության միջև ծառայությունների առևտրի և ներդրումների մասին» համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 17 մարտի 2020 թվականի ՍԴՈ-1516 որոշումը

 

«2019 թվականի օգոստոսի 9-ին Չոլպոն Ատայում ստորագրված «Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքով վտանգավոր թափոնների անդրսահմանային տեղափոխման մասին» համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 17 մարտի 2020 թվականի ՍԴՈ-1517 որոշումը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ վարչապետի աշխատակազմին գումար հատկացնելու, ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 12 մարտի 2020 թվականի N 304-Ն որոշումը

 

«ՀՀ վարչապետի աշխատակազմին գումար հատկացնելու, ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 12 մարտի 2020 թվականի N 305-Ն որոշումը

 

«Հայտարարատու պաշտոնատար անձի հայտարարագրում ներառված՝ հրապարակման (տրամադրման) ենթակա տվյալների ցանկը սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 15-ի N 1835-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 12 մարտի 2020 թվականի N 306-Ն որոշումը

 

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՍԴ/0080/01/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՏԴ2/0083/01/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՐԱԴ/0014/06/18

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԳԴ1/0001/11/18

 

N 25(1580).1 24 մարտի 2020

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

      

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 24 մարտի 2020 թվականի N 344-Ն որոշումը»

  

«ՀՀ կառավարության 2020 թվականի մարտի 16-ի N 298-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 24 մարտի 2020 թվականի N 345-Ն որոշումը

   

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ

   

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՇԴ/0014/12/17»

    

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՍԴ/0020/01/17»

  

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՍԴ/0020/01/17»

 

N 26(1581) 25 մարտի 2020

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության միջև հանձնման մասին# պայմանագիրը վավերացնելու մասին» 19 մարտի 2020 թվականի ՀՕ-104-Ն ՀՀ օրենքը

   

«Անկախ պետությունների համագործակցության շրջանակներում ահաբեկչության և ծայրահեղականության այլ բռնի դրսևորումների, ինչպես նաև դրանց ֆինանսավորման դեմ պայքարի ոլորտում տեղեկության փոխանակման մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 19 մարտի 2020 թվականի ՀՕ-105-Ն ՀՀ օրենքը

  

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ղրղզստանի Հանրապետության կառավարության միջև եկամտի կրկնակի հարկումը բացառելու և հարկումից խուսափելը կանխելու մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 19 մարտի 2020 թվականի ՀՕ-106-Ն ՀՀ օրենքը

  

«Միջուկային վթարի կամ ճառագայթային վթարային իրավիճակների առաջացման դեպքում դրանց հետևանքների վերացման փոխօգնության պատրաստականության ապահովման ԱՊՀ մասնակից պետությունների փոխգործակցության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 19 մարտի 2020 թվականի ՀՕ-107-Ն ՀՀ օրենքը

  

«Եվրասիական տնտեսական միության և Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության մաքսային սահմաններով տեղափոխվող ապրանքների և միջազգային փոխադրում իրականացնող տրանսպորտային միջոցների վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանակման մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 19 մարտի 2020 թվականի ՀՕ-108-Ն ՀՀ օրենքը

  

«Պետական կենսաթոշակների մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» 19 մարտի 2020 թվականի ՀՕ-109-Ն ՀՀ օրենքը

   

 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» 19 մարտի 2020 թվականի ՀՕ-110-Ն ՀՀ օրենքը

   

 

«ՀՀ ջրային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 19 մարտի 2020 թվականի ՀՕ-111-Ն ՀՀ օրենքը

   

 

«ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 19 մարտի 2020 թվականի ՀՕ-112-Ն ՀՀ օրենքը

   

 

«ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 19 մարտի 2020 թվականի ՀՕ-113-Ն ՀՀ օրենքը

   

 

«Սևանա լճի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 19 մարտի 2020 թվականի ՀՕ-114-Ն ՀՀ օրենքը

  

 

«Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական հարկի նպատակային օգտագործման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 19 մարտի 2020 թվականի ՀՕ-115-Ն ՀՀ օրենքը

   

 

«Սևանա լճի էկոհամակարգի վերականգնման, պահպանման, վերարտադրման և օգտագործման միջոցառումների տարեկան ու համալիր ծրագրերը հաստատելու մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 19 մարտի 2020 թվականի ՀՕ-116-Ն ՀՀ օրենքը

  

«Թափոնների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 19 մարտի 2020 թվականի ՀՕ-117-Ն ՀՀ օրենքը

     

 

«Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 19 մարտի 2020 թվականի ՀՕ-118-Ն ՀՀ օրենքը

  

«Էկոլոգիական կրթության և դաստիարակության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 19 մարտի 2020 թվականի ՀՕ-119-Ն ՀՀ օրենքը

  

«Փրկարար ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 19 մարտի 2020 թվականի ՀՕ-120-Ն ՀՀ օրենքը

  

« Հայաստանի Հանրապետության ջրի ազգային ծրագրի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 19 մարտի 2020 թվականի ՀՕ-121-Ն ՀՀ օրենքը

  

«Բնության հատուկ պահպանվող տարածքների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 19 մարտի 2020 թվականի ՀՕ-122-Ն ՀՀ օրենքը

  

«Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 19 մարտի 2020 թվականի ՀՕ-123-Ն ՀՀ օրենքը

  

«Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության գնահատման և փորձաքննության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 19 մարտի 2020 թվականի ՀՕ-124-Ն ՀՀ օրենքը

  

«Բուսասանիտարիայի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 19 մարտի 2020 թվականի ՀՕ-125-Ն ՀՀ օրենքը

  

«Անասնաբուժության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 19 մարտի 2020 թվականի ՀՕ-126-Ն ՀՀ օրենքը

     

 

«Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության ապահովման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 19 մարտի 2020 թվականի ՀՕ-127-Ն ՀՀ օրենքը

   

 

«Ավտոմոբիլային տրանսպորտով վտանգավոր բեռներ և չվնասազերծված տարաներ փոխադրելու մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 19 մարտի 2020 թվականի ՀՕ-128-Ն ՀՀ օրենքը

    

 

«ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 20 մարտի 2020 թվականի ՀՕ-134-Ն ՀՀ օրենքը

     

 

«ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 20 մարտի 2020 թվականի ՀՕ-135-Ն ՀՀ օրենքը

       

 

«Խաղաղ նպատակներով ատոմային էներգիայի անվտանգ օգտագործման մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 20 մարտի 2020 թվականի ՀՕ-136-Ն ՀՀ օրենքը

       

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

  

«Արման Սարգսյանին ՀՀ ոստիկանության պետ նշանակելու մասին» Հանրապետության նախագահի 19 մարտի 2020 թվականի ՆՀ-62-Ա հրամանագիրը

        

 

«Էդուարդ Մարտիրոսյանին ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն նշանակելու մասին» Հանրապետության նախագահի 19 մարտի 2020 թվականի ՆՀ-65-Ա հրամանագիրը

  

«Ղրղզստանի Հանրապետության՝ «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրին միանալու առնչությամբ Ղրղզստանի Հանրապետության կողմից «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրի, Եվրասիական տնտեսական միության իրավունքի մաս կազմող առանձին միջազգային պայմանագրերի և Եվրասիական տնտեսական միության մարմինների ակտերի կիրառման պայմանների և անցումային դրույթների մասին» 2015 թվականի մայիսի 8-ին ստորագրված արձանագրության մեջ փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ» արձանագրությունը հաստատելու մասին» Հանրապետության նախագահի 20 մարտի 2020 թվականի ՆՀ-66-Ն հրամանագիրը

    

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

   

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 19 մարտի 2020 թվականի N 313-Ն որոշումը

   

 

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Կարմրաշենի համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն նշանակելու և անցկացնելու մասին» Կառավարության 19 մարտի 2020 թվականի N 314-Ն որոշումը

     

 

«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 3-ի N 1543-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 19 մարտի 2020 թվականի N 319-Ն որոշումը

     

 

«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 2-ի N 1698-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 19 մարտի 2020 թվականի N 327-Ն որոշումը

N 26(1581).1 26 մարտի 2020

 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

     

«Սահմանադրական դատարանի աշխատակարգում լրացումներ կատարելու մասին» Սահմանադրական դատարանի 20 դեկտեմբերի 2019 թվականի ՍԴԱՈ-168 աշխատակարգային որոշումը

    

«Սահմանադրական դատարանի աշխատակարգում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Սահմանադրական դատարանի 28 փետրվարի 2020 թվականի ՍԴԱՈ-47 աշխատակարգային որոշումը

    

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

    

«ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 26 մարտի 2020 թվականի N 351-Ն որոշումը

   

«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1937-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 26 մարտի 2020 թվականի N 352-Ն որոշումը

   

«ՀՀ կառավարության 2020 թվականի մարտի 16-ի N 298-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 26 մարտի 2020 թվականի N 353-Ն որոշումը

 

N 27(1582) 27 մարտի 2020

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

    

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, փոփոխություն, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 19 մարտի 2020 թվականի N 338-Ն որոշումը

   

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 12 մարտի 2020 թվականի N 339-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 26-ի N 498-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 19 մարտի 2020 թվականի N 341-Ն որոշումը

  

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 17-ի N 1486-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 19 մարտի 2020 թվականի N 342-Ն որոշումը

.  

«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի մարտի 4-ի N 318-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 19 մարտի 2020 թվականի N 343-Ն որոշումը 

 

N 27(1582).1 ՄԱՍ1 27 մարտի 2020

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի մարտի 2-ի N 276-Ն որոշման ﬔջ փոփոխություններ և լրացուﬓեր կատարելու մասին» Կառավարության 26 մարտի 2020 թվականի N 381-Ն որոշումը

 

«Վարորդական իրավունքի վկայական ունեցող, ինչպես նաև վարորդի թեկնածու համարվող անձանց բժշկական հավատարմագրման դեպքերը (այդ թվում` պարտադիր), պարբերականությունը, իրականացման կարգը, տրանսպորտային ﬕջոց շահագործելու բժշկական հակացուցուﬓերի, բժշկական ցուցուﬓերի և բժշկական սահմանափակուﬓերի ցանկերը, ինչպես նաև ճանապարհատրանսպորտային պատահարներից տուժածներին բժշկական օգնություն ցույց տալու կարգը սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2012 թվականի հոկտեմբերի 18-ի N 1327-Ն որոշուﬓ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 26 մարտի 2020 թվականի N 383-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման ﬔջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 26 մարտի 2020 թվականի N 384-Ն որոշումը

 

«Վարորդական վկայական ստանալու համար քննություններ ընդունելու և վարորդական վկայական տալու կարգը, վարորդական վկայական ստանալու համար պարտադիր ներկայացման ենթակա փաստաթղթերի ցանկը, ազգային ու ﬕջազգային վարորդական վկայականների ձևերն ու նկարագրերը սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2008 թվականի սեպտեմբերի 18-ի N 1158-Ն որոշուﬓ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 26 մարտի 2020 թվականի N 385-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման ﬔջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 27 մարտի 2020 թվա կանի N 386-Ն որոշումը

 

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԴ/0068/06/18

 

N 27(1582).1 ՄԱՍ2 28 մարտի 2020

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացում կատարելու և գույք ամրացնելու մասին» Կառավարության 28 մարտի 2020 թվականի N 387-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 28 մարտի 2020 թվականի N 388-Ն որոշումը

 

N 28(1583) 30 մարտի 2020

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հունիսի 29-ի N 993-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 12 մարտի 2020 թվականի N 350-Ն որոշումը

 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Արայիկ Մելքումյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցի վերաբերյալ» Բարձրագույն դատական խորհրդի 14.02.2019 թվականի թիվ ԲԴԽ-8-Ո-Կ-04 որոշումը նոր հանգամանքի հիմքով վերանայելու հարցի վերաբերյալ որոշման մեջ վրիպակն ուղղելու մասին» Բարձրագույն դատական խորհրդի 6 մարտի 2020 թվականի ԲԴԽ-4-Ո-Կ-1 որոշումը

 

N 28(1583).1 30 մարտի 2020

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և գույք ամրացնելու մասին» Կառավարության 30 մարտի 2020 թվականի N 393-Ն որոշումը

 

«Պետական գույքի օտարման և վարձակալության տրամադրման նպատակով էլեկտրոնային աճուրդի անցկացման կարգը հաստատելու և ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հունիսի 13-ի N 882-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 26 մարտի 2020 թվականի N 395-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներով սահմանված վարկերի կամ լիզինգի մայր գումարի և/կամ տոկոսադրույքի մարման համար սահմանված արտոնյալ ժամկետները փոփոխելու և գյուղատնտեսական կոոպերատիվների վարկավորման պայմանները հաստատելու մասին» Կառավարության 26 մարտի 2020 թվականի N 398-Լ որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2019 թվականի մարտի 7-ի N 184-Լ որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 26 մարտի 2020 թվականի N 399-Լ որոշումը

 

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԼԴ/0002/01/18

 

N 29(1584) 31 մարտի 2020

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 27 մարտի 2020 թվականի ՀՕ-158-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Գործունեության իրականացման ծանուցման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 27 մարտի 2020 թվականի ՀՕ-159-Ն ՀՀ օրենքը

 

N 29(1584).1 31 մարտի 2020

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 31 մարտի 2020 թվականի ՀՕ-160-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» 31 մարտի 2020 թվականի ՀՕ-161-Ն ՀՀ օրենքը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և հայաստանի հանրապետության քաղաքաշինության կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 26 մարտի 2020 թվականի N 396-Ն որոշումը

 

«Իրական սեփականատերերի վերաբերյալ հայտարարագրում ներառված՝ հրապարակման (տրամադրման) ենթակա տվյալների ցանկը սահմանելու մասին» Կառավարության 26 մարտի 2020 թվականի N 408-Ն որոշումը

 

«Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման առաջին, երկրորդ և երրորդ միջոցառումների շրջանակում տրամադրվող օժանդակության գործիքների կիրառման կարգերը հաստատելու մասին» Կառավարության 31 մարտի 2020 թվականի N 416-Լ որոշումը

 

«Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման հինգերորդ միջոցառման շրջանակում տրամադրվող օժանդակության գործիքների կիրառման կարգը հաստատելու մասին» Կառավարության 31 մարտի 2020 թվականի N 417-Լ որոշումը

 

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԴ/0559/01/18

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԴ/0606/01/18

N 30(1585) 1 ապրիլի 2020

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանուﬓերի, հիﬓարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» օրենքում լրացուﬓեր կատարելու մասին» 26 մարտի 2020 թվականի ՀՕ-145-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 26 մարտի 2020 թվականի ՀՕ-146-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Զանգվածային լրատվության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» 26 մարտի 2020 թվականի ՀՕ-147-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 26 մարտի 2020 թվականի ՀՕ-148-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Վարչական իրավախախտուﬓերի վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացուﬓեր և փոփոխություններ կատարելու մասին» 26 մարտի 2020 թվականի ՀՕ-149-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Վարչական իրավախախտուﬓերի վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 26 մարտի 2020 թվականի ՀՕ-150-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 26 մարտի 2020 թվականի ՀՕ-151-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Տիեզերական գործունեության մասին» 26 մարտի 2020 թվականի ՀՕ-152-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ հարկային օրենսգրքում լրացուﬓեր կատարելու մասին» 26 մարտի 2020 թվականի ՀՕ-153-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» 26 մարտի 2020 թվականի ՀՕ-154-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Լիցենզավորման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» 26 մարտի 2020 թվականի ՀՕ-155-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Վարչական իրավախախտուﬓերի վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացուﬓեր կատարելու մասին» 26 մարտի 2020 թվականի ՀՕ-156-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» 26 մարտի 2020 թվականի ՀՕ-157-Ն ՀՀ օրենքը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման ﬔջ փոփոխություններ ու լրացուﬓեր կատարելու և ՀՀ վարչապետի աշխատակազﬕն գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 19 մարտի 2020 թվականի N 346-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, լրացում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման ﬔջ փոփոխություններ կատարելու, գումար հատկացնելու և գնման գործընթացը սահմանելու մասին» Կառավարության 19 մարտի 2020 թվականի N 347-Ն որոշումը

 

«Գնման պայմանագրում փոփոխություն կատարելու թույլտվություն տալու, ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման ﬔջ փոփոխություններ ու լրացուﬓեր կատարելու և ՀՀ վարչապետի աշխատակազﬕ ն գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 19 մարտի 2020 թվականի N 349-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման ﬔջ փոփոխություններ և լրացուﬓեր կատարելու մասին» Կառավարության 26 մարտի 2020 թվականի N 360-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման ﬔջ փոփոխություններ ու լրացուﬓեր կատարելու մասին» Կառավարության 26 մարտի 2020 թվականի N 361-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի հունիսի 9-ի N 744-Ն որոշման ﬔջ փոփոխություններ և լրացուﬓեր կատարելու մասին» Կառավարության 26 մարտի 2020 թվականի N 362-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի փետրվարի 17-ի N 194-Ն որոշման ﬔջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 26 մարտի 2020 թվականի N 366-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2009 թվականի հունիսի 11-ի N 664-Ն և 2002 թվականի հուլիսի 25-ի N 1392-Ն որոշուﬓերում փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 26 մարտի 2020 թվականի N 378-Ն որոշումը

 

N 31(1586) 1 ապրիլի 2020

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 1 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-162-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 1 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-163-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» 1 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-164-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» 1 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-165-Ն ՀՀ օրենքը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու և ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 26 մարտի 2020 թվականի N 409-Ն որոշումը

 

N 31(1586).1 1 ապրիլի 2020

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 26 մարտի 2020 թվականի N 401-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 31 մարտի 2020 թվականի N 419-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 12-ի N 405-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 26 մարտի 2020 թվականի N 420-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և գույք ամրացնելու մասին» Կառավարության 1 ապրիլի 2020 թվականի N 423-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և գույք ամրացնելու մասին» Կառավարության 1 ապրիլի 2020 թվականի N 424-Ն որոշումը

 

N 32(1587) 2 ապրիլի 2020

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2019 թվականի հունիսի 6-ի N 730-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 26 մարտի 2020 թվականի N 406-Ն որոշումը

 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Վարդան Գրիգորյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցի վերաբերյալ» Բարձրագույն դատական խորհրդի 19 մարտի 2020 թվականի ԲԴԽ-6-Ո-Կ-2 որոշումը

 

N 32(1587).1 2 ապրիլի 2020

 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«2019 թվականի սեպտեմբերի 9-ին ստորագրված «1994 թվականի սեպտեմբերի 9-ի Եվրասիական արտոնագրային կոնվենցիային կից «Արդյունաբերական նմուշների պահպանության մասին» արձանագրությունում ամրագրված պարտավորությունների՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 31 մարտի 2020 թվականի ՍԴՈ-1521 որոշումը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2008 թվականի հունվարի 25-ի N 115-Ն որոշման ﬔջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 26 մարտի 2020 թվականի N 405-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման ﬔջ փոփոխություններ ու լրացուﬓեր կատարելու և գույք ամրացնելու մասին» Կառավարության 2 ապրիլի 2020 թվականի N 428-Ն որոշումը

 

N 33(1588) 3 ապրիլի 2020

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«1992 թվականի մայիսի 15-ի՝ Հավաքական անվտանգության մասին պայմանագրի մասնակից պետությունների միջև ռազմատեխնիկական համագործակցության հիմնական սկզբունքների մասին» համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» չորրորդ արձանագրությունը վավերացնելու մասին» 2 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-166-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Նավագնացության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 2 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-167-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Քաղաքաշինության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» 2 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-168-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 2 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-169-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» 2 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-170-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» 2 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-171-Ն ՀՀ օրենքը

 

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ վարչապետի 2019 թվականի հունիսի 24-ի N 808-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» վարչարետի 2 ապրիլի 2020 թվականի N 414-Ա որոշումը

 

N 33(1588).1 3 ապրիլի 2020

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2020 թվականի մարտի 16-ի N 298-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 3 ապրիլի 2020 թվականի N 461-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 3 ապրիլի 2020 թվականի N 462-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 3 ապրիլի 2020 թվականի N 463-Ն որոշումը

 

N 34(1589) 4 ապրիլի 2020

 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Հանրապետության նախագահի դիմումի հիման վրա՝ «ՀՀ դատական օրենսգիրք» ՀՀ սահմանադրական օրենքի 81-րդ հոդվածի 5-րդ մասի և 82-րդ հոդվածի, «Դատախազության մասին» ՀՀ օրենքի 35-րդ հոդվածի, «Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» ՀՀ սահմանադրական օրենքի 12-րդ հոդվածի, «Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» ՀՀ օրենքի 39-րդ հոդվածի, «Հաշվեքննիչ պալատի մասին» ՀՀ օրենքի 17-րդ հոդվածի, «ՀՀ կենտրոնական բանկի մասին» ՀՀ օրենքի 18 և 19-րդ հոդվածների, «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ սահմանադրական օրենքի 144 և 145-րդ հոդվածների, «Պաշտոնատար անձանց գործունեության ապահովման, սպասարկման և սոցիալական երաշխիքների մասին» ՀՀ օրենքի 2 և 3-րդ հոդվածների՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 31 մարտի 2020 թվականի ՍԴՈ-1518-Ն որոշումը

 

«2007 թվականի հոկտեմբերի 25-ին Լանզարոտում ստորագրված «Սեռական շահագործումից և սեռական բնույթի բռնություններից երեխաների պաշտպանության մասին» Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիայում ամրագրված պարտավորությունների՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 31 մարտի 2020 թվականի ՍԴՈ-1519-Ն որոշումը

 

«2012 թվականի հունիսի 24-ին ստորագրված՝ «Տեսալսողական կատարումների մասին» Պեկինի պայմանագրում ամրագրված պարտավորությունների՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 31 մարտի 2020 թվականի ՍԴՈ-1520-Ն որոշումը

 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության ու Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի միջև «Մեղրիի սահմանային անցակետի ծրագիր» դրամաշնորհային համաձայնագիրը հաստատելու մասին» Հանրապետության նախագահի 3 ապրիլի 2020 թվականի ՆՀ-69-Ն հրամանագիրը

 

«Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրությունը հաստատելու մասին» Հանրապետության նախագահի 3 ապրիլի 2020 թվականի ՆՀ-70-Ն հրամանագիրը

 

«Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրությունը հաստատելու մասին» Հանրապետության նախագահի 3 ապրիլի 2020 թվականի ՆՀ-71-Ն հրամանագիրը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ տարածք «Բացթողում՝ ներքին սպառման համար» մաքսային ընթացակարգով 2019-nCoV կորոնավիրուսային վարակի տարածման նախազգուշացմանը և կանխարգելմանն ուղղված առանձին տեսակի ապրանքների նպատակային նշանակությունը հաստատող եզրակացության տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» Կառավարության 4 ապրիլի 2020 թվականի N 465-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 4 ապրիլի 2020 թվականի N 466-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 4 ապրիլի 2020 թվականի N 476-Ն որոշումը

 

N 34(1589).1 6 ապրիլի 2020

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 6 ապրիլի 2020 թվականի N 486-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 6 ապրիլի 2020 թվականի N 488-Ն որոշումը

 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ բարձրագույն դատական խորհրդի 2018 թվականի հուլիսի 9-ի թիվ ԲԴԽ-23-Ն-1 որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Բարձրագույն դատական խորհրդի 2 ապրիլի 2020 թվականի ԲԴԽ-15-Ն-3 որոշումը

 

N 35(1590) 7 ապրիլի 2020

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Երեխայի՝ ընտանիքում ապրելու իրավունքի իրացմանն ու ներդաշնակ զարգացմանն ուղղված 2020-2023 թվականների համալիր ծրագիրը և ծրագրի իրականացման միջոցառումների ժամանակացույցը հաստատելու մասին» Կառավարության 2 ապրիլի 2020 թվականի N 432-Լ որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի մարտի 24-ի N 381-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 2 ապրիլի 2020 թվականի N 437-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի օգոստոսի 5-ի N 1324-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 2 ապրիլի 2020 թվականի N 438-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի N 974-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 2 ապրիլի 2020 թվականի N 442-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 1851-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 2 ապրիլի 2020 թվականի N 445-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մայիսի 15-ի N 517-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 2 ապրիլի 2020 թվակաsնի N 447-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 2 ապրիլի 2020 թվականի N 458-Ն որոշումը

 

«ՀՀ հողային ֆոնդի` ըստ նպատակային նշանակության հողերի 2020 թվականի կադաստրային գները հաստատելու մասին» Կառավարության 2 ապրիլի 2020 թվականի N 459-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հունիսի 1-ի N 1052-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 2 ապրիլի 2020 թվականի N 469-Ն որոշումը

 

N 35(1590).1 7 ապրիլի 2020

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հոկտեմբերի 23-ի N 1177-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 2 ապրիլի 2020 թվականի N 491-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 2 ապրիլի 2020 թվականի N 492-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2020 թվականի մարտի 16-ի N 298-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 7 ապրիլի 2020 թվականի N 494-Ն որոշումը

 

N 36(1591) 8 ապրիլի 2020

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի մայիսի 26-ի N 551-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 2 ապրիլի 2020 թվականի N 470-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ լրացումներ, փոփոխություններ կատարելու և ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 2 ապրիլի 2020 թվականի N 471-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 2 ապրիլի 2020 թվականի N 472-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մարտի 24-ի N 297-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 2 ապրիլի 2020 թվականի N 479-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 2 ապրիլի 2020 թվականի N 481-Ն որոշումը

 

«Արշալույս» առողջարարական ճամբար» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը լուծարելու, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 2005 թվականի մարտի 3-ի N 366-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 2 ապրիլի 2020 թվականի N 483-Ն որոշումը

 

N 37(1592) 9 ապրիլի 2020

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1907-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 2 ապրիլի 2020 թվականի N 495-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 9 ապրիլի 2020 թվականի N 504-Ն որոշումը

 

«ՀՀ վարչապետի աշխատակազմին գումար հատկացնելու, ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և ՀՀ կառավարության 2020 թվականի մարտի 5-ի N 254-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 9 ապրիլի 2020 թվականի N 505-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 9 ապրիլի 2020 թվականի N 506-Ն որոշումը

 

N 38(1593) 13 ապրիլի 2020

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2020 թվականի մարտի 26-ի N 359-Լ որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 9 ապրիլի 2020 թվականի N 501-Լ որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2020 թվականի մարտի 31-Ի N 417-Լ որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 9 ապրիլի 2020 թվականի N 502-Լ որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 9 ապրիլի 2020 թվականի N 513-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 20-ի N 1676-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 9 ապրիլի 2020 թվականի N 515-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 9 ապրիլի 2020 թվականի N 521-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 9 ապրիլի 2020 թվականի N 528-Ն որոշումը

 

«Գեոդեզիա և քարտեզագրություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը լուծարելու և ՀՀ կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 22-ի N 1853-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 9 ապրիլի 2020 թվականի N 530-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 9 ապրիլի 2020 թվականի N 531-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2019 թվականի սեպտեմբերի 30-ի N 1292-Լ որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 9 ապրիլի 2020 թվականի N 533-Լ որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2007 թվականի օգոստոսի 30-ի N 1045-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 9 ապրիլի 2020 թվականի N 534-Ն որոշումը

 

N 39(1594) 13 ապրիլի 2020

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2019 թվականի մարտի 7-ի N 184-Լ որոշման ﬔջ լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 9 ապրիլի 2020 թվականի N 537-Լ որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, փոփոխություններ ու լրացուﬓեր, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման ﬔջ փոփոխություններ և լրացուﬓեր կատարելու մասին» Կառավարության 9 ապրիլի 2020 թվականի N 539-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման ﬔջ փոփոխություններ ու լրացուﬓեր կատարելու և ՀՀ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 9 ապրիլի 2020 թվականի N 540-Ն որոշումը

 

«ՀՀ-ում 2020 թվականի մարտի 16-ին հայտարարված արտակարգ դրության ժամկետը երկարաձգելու և ՀՀ կառավարության 2020 թվականի մարտի 16-ի N 298-Ն որոշման ﬔջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 13 ապրիլի 2020 թվականի N 543-Ն որոշումը

 

N 40(1595) 14 ապրիլի 2020

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության ժամանակ զինծառայողների կյանքին կամ առողջությանը պատճառված վնասների հատուցման մասին» օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 8 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-172-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հասարակական կազմակերպությունների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 8 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-173-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Կրթության մասին» օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 8 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-174-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 8 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-175-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հիմնադրամների մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 8 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-176-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 8 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-177-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Գովազդի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» 8 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-178-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Էներգախնայողության և վերականգնվող էներգետիկայի մասին» օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 8 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-179-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Լիցենզավորման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 8 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-180-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական տուրքի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 8 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-181-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Արժութային կարգավորման և արժութային վերահսկողության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 8 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-182-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Արժեթղթերի շուկայի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 8 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-183-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Վճարահաշվարկային համակարգերի և վճարահաշվարկային կազմակերպությունների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 8 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-184-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 8 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-185-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 8 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-186-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 8 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-187-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 8 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-188-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացում և փոփոխություն կատարելումասին» 9 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-189-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 9 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-190-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» 9 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-191-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 9 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-192-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 14 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-193-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Լիցենզավորման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» 14 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-194-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Դեղերի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 14 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-195-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 14 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-196-Ն ՀՀ օրենքը

 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Եվրոպական հանձնաժողովի միջև ստորագրված «Տեղական դերակատարների հզորացում՝ զարգացման նպատակով» ֆինանսավորման համաձայնագիրը հաստատելու մասին» Հանրապետության նախագահի 9 ապրիլի 2020 թվականի ՆՀ-75-Ն հրամանագիրը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Եվրոպական հանձնաժողովի միջև ստորագրված «ԵՄ-ն էներգաարդյունավետության և շրջակա միջավայրի համար» ֆինանսավորման համաձայնագիրը հաստատելու մասին» Հանրապետության նախագահի 9 ապրիլի 2020 թվականի ՆՀ-76-Ն հրամանագիրը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Եվրոպական հանձնաժողովի միջև ստորագրված «ՀԸԳՀ բարեփոխումների գործիք» ֆինանսավորման համաձայնագիրը հաստատելու մասին» Հանրապետության նախագահի 9 ապրիլի 2020 թվականի ՆՀ-77-Ն հրամանագիրը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մարտի 24-ի N 305-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 9 ապրիլի 2020 թվականի N 544-Ն որոշումը

 

«ՀՀ վարչապետի աշխատակազմին գումար հատկացնելու, ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 9 ապրիլի 2020 թվականի N 546-Ն որոշումը

 

N 41(1596) 15 ապրիլի 2020

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 2 ապրիլի 2020 թվականի N 441-Ն որոշումը

 

«ՀՀ-ում հաշվառված մշտական հաստատություն չունեցող ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունից ձեռք բերվող ապրանքների, ընդունվող աշխատանքների և (կամ) ստացվող ծառայությունների մասով կատարված ծախսերի փաստաթղթավորման այլ կարգ սահմանելու մասին» Կառավարության 9 ապրիլի 2020 թվականի N 547-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 9 ապրիլի 2020 թվականի N 548-Ն որոշումը

 

«ՀՀ վարչապետի աշխատակազմին գումար հատկացնելու, ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 9 ապրիլի 2020 թվականի N 549-Ն որոշումը

 

N 42(1597) 17 ապրիլի 2020

 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ քրեական օրենսգրքի 353.1-ին հոդվածի և դրա հետ փոխկապակցված՝ «Ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության և ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին և 3-րդ կետերի՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 14 ապրիլի 2020 թվականի ՍԴՈ-1522 որոշումը

 

ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Մարտին Գալստյանին Կենտրոնական բանկի նախագահ ընտրելու մասին» Ազգային ժողովի 17 ապրիլի 2020 թվականի ԱԺՈ-001-Ա որոշումը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Տրանսֆերային գնագոյացման մեթոդների կիրառության կարգը սահմանելու մասին» Կառավարության 9 ապրիլի 2020 թվականի N 556-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացում կատարելու և առանց մրցույթ դրամաշնորհ տրամադրելու մասին» Կառավարության 16 ապրիլի 2020 թվականի N 560-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2020 թվականի մարտի 31-ի N 416-Լ որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 17 ապրիլի 2020 թվականի N 576-Լ որոշումը

 

«Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման տասներորդ միջոցառման շրջանակում միանվագ դրամաշնորհի տրամադրման կարգը հաստատելու մասին» Կառավարության 17 ապրիլի 2020 թվականի N 577-Լ որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2020 թվականի ապրիլի 9-ի N 500-Լ որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 17 ապրիլի 2020 թվականի N 578-Լ որոշումը

 

N 43(1598) 22 ապրիլի 2020

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 19 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-197-Ն ՀՀ սահմանադրական օրենքը

 

«Սահմանադրական դատարանի մասին» սահմանադրական օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 19 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-198-Ն ՀՀ սահմանադրական օրենքը

 

«Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 19 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-199-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հանրային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 19 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-200-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 19 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-201-Ն ՀՀ սահմանադրական օրենքը

 

«Բանկային գաղտնիքի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 19 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-202-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» 19 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-203-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Արժեթղթերի շուկայի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 19 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-204-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» 19 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-205-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 19 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-206-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 19 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-207-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 19 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-208-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական տուրքի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 19 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-209-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 19 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-210-Ն ՀՀ օրենքը

 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Մաքսային միության անդամ պետությունների մաքսային ծառայությունների միավորված կոլեգիայի մասին» 2011 թվականի հունիսի 22-ի պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրությունը հաստատելու մասին» Հանրապետության նախագահի 17 ապրիլի 2020 թվականի ՆՀ-81-Ն հրամանագիրը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 18-ի N 1179-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 16 ապրիլի 2020 թվականի N 561-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 1999 թվականի հոկտեմբերի 26-ի N 673 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 16 ապրիլի 2020 թվականի N 562-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հունվարի 23-ի N 174-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 16 ապրիլի 2020 թվականի N 563-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 16 ապրիլի 2020 թվականի N 566-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 16 ապրիլի 2020 թվականի N 568-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի փետրվարի 21-ի N 218-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 16 ապրիլի 2020 թվականի N 570-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2000 թվականի հոկտեմբերի 23-ի N 656 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 16 ապրիլի 2020 թվականի N 572-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 29-ի N 757-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 16 ապրիլի 2020 թվականի N 575-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2019 թվականի մայիսի 30-ի N 685-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 16 ապրիլի 2020 թվականի N 580-Ն որոշումը

 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Լոռու մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Նաիրա Մխիթարյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցի վերաբերյալ» Բարձրագույն դատական խորհրդի 2 ապրիլի 2020 թվականի ԲԴԽ-6-Ո-Կ-3 որոշումը

 

N 44(1599) 23 ապրիլի 2020

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 23 ապրիլի 2020 թվականի N 592-Ն որոշումը

 

«Շարքային կազմի պարտադիր զինվորական ծառայության 2020 թվականի ամառային զորակոչ հայտարարելու և զորացրում կատարելու մասին» Կառավարության 23 ապրիլի 2020 թվականի N 593-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 23 ապրիլի 2020 թվականի N 594-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2020 թվականի մարտի 16-ի N 298-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 23 ապրիլի 2020 թվականի N 595-Ն որոշումը

 

«Հյուսիսային և Սևանի ջրավազանային կառավարման տարածքներում սակավաջրություն հայտարարելու մասին» Կառավարության 23 ապրիլի 2020 թվականի N 597-Ն որոշումը

 

N 44(1599).1 28 ապրիլի 2020

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման ﬔջ փոփոխություններ ու լրացուﬓեր կատարելու մասին» Կառավարության 28 ապրիլի 2020 թվականի N 635-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման ﬔջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 28 ապրիլի 2020 թվականի N 636-Ն որոշումը

 

N 45(1600) 29 ապրիլի 2020

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«ՀՀ պետական պարգևների և պատվավոր կոչումների մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» 21 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-211-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հանրային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 21 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-212-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 21 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-213-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 21 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-214-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» 23 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-215-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Գովազդի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» 23 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-216-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական կենսաթոշակների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 23 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-217-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական նպաստների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 23 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-218-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 23 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-219-Ն ՀՀ օրենքը

 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության, Գյումրու քաղաքապետարանի ու Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի միջև ստորագրված «Գյումրու քաղաքային ճանապարհներ. Տրանշ Գ» դրամաշնորհային համաձայնագիրը հաստատելու մասին» Հանրապետության նախագահի 23 ապրիլի 2020 թվականի ՆՀ-84-Ն հրամանագիրը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2020 թվականի մարտի 31-ի N 416-Լ որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 21 ապրիլի 2020 թվականի N 585-Լ որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 22 ապրիլի 2020 թվականի N 586-Լ որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 1998 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 821 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 23 ապրիլի 2020 թվականի N 598-Ն որոշումը

 

«Գնման ընթացակարգերը չկայացած հայտարարելու թույլտվություն տալու, գնման պայմանագրերը լուծելու, ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 23 ապրիլի 2020 թվականի N 599-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և ՀՀ Արարատի, Գեղարքունիքի, Լոռու, Շիրակի, Սյունիքի և Տավուշի մարզպետարաններին գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 23 ապրիլի 2020 թվականի N 600-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 23 ապրիլի 2020 թվականի N 601-Ն որոշումը

 

«ՀՀ վարչապետի աշխատակազմին գումար հատկացնելու, ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 23 ապրիլի 2020 թվականի N 602-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 23 ապրիլի 2020 թվականի N 603-Ն որոշումը

 

«ՀՀ վարչապետի աշխատակազմին գումար հատկացնելու, ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 23 ապրիլի 2020 թվականի N 607-Ն որոշումը

 

«ՀՀ վարչապետի աշխատակազմին գումար հատկացնելու, ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 23 ապրիլի 2020 թվականի N 608-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2007 թվականի հոկտեմբերի 25-ի N 1333-Ն և 2008 թվականի ապրիլի 10-ի N 350-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 23 ապրիլի 2020 թվականի N 619-Ն որոշումը

 

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ վարչապետի 2019 թվականի հունիսի 1-ի N 659-Լ որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» վարչարետի 21 ապրիլի 2020 թվականի N 471-Լ որոշումը

 

N 45(1600).1 1 մայիսի 2020

 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«2019 թվականի մայիսի 31-ին ստորագրված «Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների հիﬓարար հետազոտությունների ոլորտում ﬕջպետական հարաբերությունների համակարգման մասին» համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 28 ապրիլի 2020 թվականի ՍԴՈ-1523 որոշումը

 

«2008 թվականի դեկտեմբերի 10-ին ստորագրված «Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների մասին» ﬕջազգային դաշնագրի կամընտիր արձանագրությունում ամրագրված պարտավորությունների՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 28 ապրիլի 2020 թվականի ՍԴՈ-1524 որոշումը

 

«2019 թվականի մայիսի 29-ին Նուր-Սուլթան քաղաքում ստորագրված «Եվրասիական տնտեսական ﬕության մաքսային տարածք ներմուծված ապրանքների հետագծելիության ﬔխանիզﬕ մասին» համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 28 ապրիլի 2020 թվականի ՍԴՈ-1525 որոշումը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման ﬔջ լրացուﬓեր և փոփոխություններ կատարելու և ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 1 մայիսի 2020 թվականի N 645-Ն որոշումը

 

N 46(1601) 4 մայիսի 2020

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 27 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-220-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 27 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-221-Ն ՀՀ օրենքը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման ﬔջ փոփոխություններ ու լրացուﬓեր կատարելու և ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոﬕտեին գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 23 ապրիլի 2020 թվականի N 604-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման ﬔջ և ՀՀ կառավարության ﬕ շարք որոշուﬓերում փոփոխություններ ու լրացուﬓեր կատարելու, ինչպես նաև դրամաշնորհ տրամադրելու մասին պայմանագիր կնքելու մասին» Կառավարության 23 ապրիլի 2020 թվականի N 605-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, փոփոխություններ և լրացուﬓեր ու ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման ﬔջ փոփոխություններ և լրացուﬓեր կատարելու մասին» Կառավարության 23 ապրիլի 2020 թվականի N 606-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հուլիսի 25-ի N 806-Ն որոշման ﬔջ փոփոխություններ և լրացուﬓեր կատարելու մասին» Կառավարության 23 ապրիլի 2020 թվականի N 610-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2007 թվականի նոյեմբերի 29-ի N 1403-Ն որոշման ﬔջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 23 ապրիլի 2020 թվականի N 611-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2009 թվականի հունվարի 8-ի N 54-Ն որոշման փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 23 ապրիլի 2020 թվականի N 615-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի մարտի 4-ի N 318-Ն որոշման ﬔջ փոփոխություններ և լրացուﬓեր կատարելու մասին» Կառավարության 23 ապրիլի 2020 թվականի N 622-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի հոկտեմբերի 10-ի N 1115-Ն որոշման ﬔջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 23 ապրիլի 2020 թվականի N 624-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման ﬔջ փոփոխություն կատարելու և Գյումրու տուն-ինտերնատում տարեցների խնամքի ծառայությունների մատուցման գործընթացը կազմակերպելու մասին» Կառավարության 23 ապրիլի 2020 թվականի N 628-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման ﬔջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 23 ապրիլի 2020 թվականի N 630-Ն որոշումը

 

«ՀՀ ոստիկանության բարեփոխուﬓերի ռազմավարությունը և դրանից բխող 2020-2022 թվականների գործողությունների ծրագիրը հաստատելու մասին» Կառավարության 23 ապրիլի 2020 թվականի N 638-Լ որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության ﬕ շարք որոշուﬓերում փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 29 ապրիլի 2020 թվականի N 640-Լ որոշումը

 

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի N 704-Լ որոշման ﬔջ լրացուﬓեր և փոփոխություններ կատարելու մասին» վարչապետի 29 ապրիլի 2020 թվականի N 504-Լ որոշումը

 

«ՀՀ վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի N 706-Ա որոշման ﬔջ փոփոխություններ կատարելու մասին» վարչապետի 29 ապրիլի 2020 թվականի N 510-Ա որոշումը

 

N 47(1602) 6 մայիսի 2020

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության ու Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի միջև «Կենսական նշանակության ճանապարհային ցանցի բարելավման ծրագրի երկրորդ լրացուցիչ ֆինանսավորում» վարկային համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 29 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-222-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության` «Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կողմից մրցակցության միասնական կանոնների պահպանման նկատմամբ հսկողության լիազորություններն իրականացնելիս գաղտնի տ եղեկատվության պաշտպանության կարգի և դրա հրապարակման համար պատասխանատվության մասին» 2014 թվականի նոյեմբերի 12-ի համաձայնագրին միանալու մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին» 29 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-223-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածքով վտանգավոր թափոնների անդրսահմանային տեղափոխման մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 29 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-224-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ հողային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 29 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-225-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Առևտրի և ծառայությունների մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 29 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-226-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 29 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-227-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» 29 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-228-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական նպաստների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 29 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-229-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ ջրային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 29 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-230-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 30 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-231-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 30 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-232-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Էներգետիկայի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 30 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-233-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Մաքսային կարգավորման մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 30 ապրիլի 2020 թվականի ՀՕ-234-Ն ՀՀ օրենքը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 30 ապրիլի 2020 թվականի N 644-Լ որոշումը

 

«Մարզի խորհրդի կազմավորման և գործունեության կարգը սահմանելու մասին» Կառավարության 30 ապրիլի 2020 թվականի N 647-Ն որոշումը

 

«Տրանսպորտային միջոցի հաշվառման ժամանակավոր փաստաթղթի ձևը սահմանելու մասին» Կառավարության 30 ապրիլի 2020 թվականի N 648-Ն որոշումը

 

«Վիճակախաղերի կազմակերպման գործունեությունից ստացվող եկամուտների հաշվառման ու դրա նկատմամբ հսկողության իրականացման կարգը սահմանելու մասին» Կառավարության 30 ապրիլի 2020 թվականի N 650-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 30 ապրիլի 2020 թվականի N 651-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ջրային կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 30 ապրիլի 2020 թվականի N 652-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի մարտի 2-ի N 190 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 30 ապրիլի 2020 թվականի N 653-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 22-ի N 1356-Ն և ՀՀ կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 22-ի N 1357-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 30 ապրիլի 2020 թվականի N 659-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի օգոստոսի 9-ի N 898-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 30 ապրիլի 2020 թվականի N 660-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի փետրվարի 17-ի N 194-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 30 ապրիլի 2020 թվականի N 662-Ն որոշումը

 

N 48(1603) 7 մայիսի 2020

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեի մասին» օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» 5 մայիսի 2020 թվականի ՀՕ-235-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 5 մայիսի 2020 թվականի ՀՕ-236-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 5 մայիսի 2020 թվականի ՀՕ-237-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 5 մայիսի 2020 թվականի ՀՕ-238-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» 5 մայիսի 2020 թվականի ՀՕ-239-Ն ՀՀ օրենքը

 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ վերաքննիչ քրեական դատարանի դիմումի հիման վրա՝ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 284-րդ հոդվածի 6-րդ մասով և դրա հետ փոխկապակցված նույն օրենսգրքի 287-289-րդ հոդվածներով, 385-րդ հոդվածի 2-րդ մասով, «Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով նախատեսված նորմերի՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 28 ապրիլի 2020 թվականի ՍԴՈ-1526-Ն որոշումը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի փետրվարի 2-ի N 249-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 30 ապրիլի 2020 թվականի N 667-Ն որոշումը

 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ բարձրագույն դատական խորհրդի 2018 թվականի հուլիսի 9-ի թիվ ԲԴԽ-23-Ն-1 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» Բարձրագույն դատական խորհրդի 30 ապրիլի 2020 թվականի ԲԴԽ-24-Ն-4 որոշումը

 

N 49(1604) 8 մայիսի 2020

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Օտարերկրացիներին աշխատանքի թույլտվության տրամադրման և օտարերկրացիների հետ կնքված աշխատանքային պայմանագրերի հաշվառման էլեկտրոնային կառավարման համակարգի ներդրման ծրագիրը հաստատելու մասին» Կառավարության 30 ապրիլի 2020 թվականի N 670-Լ որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 30 ապրիլի 2020 թվականի N 671-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցիալական ապահովության ծառայությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 30 ապրիլի 2020 թվականի N 672-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 30 ապրիլի 2020 թվականի N 673-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու ու ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 30 ապրիլի 2020 թվականի N 675-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 3-ի N 712-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 30 ապրիլի 2020 թվականի N 676-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 30 ապրիլի 2020 թվականի N 677-Ն որոշումը

 

«ՀՀ վարչապետի աշխատակազմին գումար հատկացնելու, ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 30 ապրիլի 2020 թվականի N 678-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ջրային կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 30 ապրիլի 2020 թվականի N 680-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2019 թվականի մարտի 7-ի N 184-Լ որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 30 ապրիլի 2020 թվականի N 681-Լ որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2019 թվականի նոյեմբերի 21-ի N 1621-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 30 ապրիլի 2020 թվականի N 684-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2019 թվականի փետրվարի 28-ի N 201-Լ որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 30 ապրիլի 2020 թվականի N 685-Լ որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և գնումների գործընթացներ կազմակերպելու մասին» Կառավարության 8 մայիսի 2020 թվականի N 690-Ն որոշումը

 

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ վարչապետի 2019 թվականի հունիսի 1-ի N 661-Լ որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» վարչապետի 6 մայիսի 2020 թվականի N 540-Լ որոշումը

 

N 49(1604).1 12 մայիսի 2020

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 12 մայիսի 2020 թվականի N 722-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ առողջապահության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 12 մայիսի 2020 թվականի N 723-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և ՀՀ առողջապահության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 12 մայիսի 2020 թվականի N 724-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2020 թվականի մարտի 26-ի N 355-Լ որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 12 մայիսի 2020 թվականի N 725-Լ որոշումը

 

«Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման տասնութերորդ միջոցառումը հաստատելու մասին» Կառավարության 12 մայիսի 2020 թվականի N 726-Լ որոշումը

 

N 50(1605) 13 մայիսի 2020

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին» 11 մայիսի 2020 թվականի ՀՕ-240-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Բանկային գաղտնիքի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» 11 մայիսի 2020 թվականի ՀՕ-241-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» 11 մայիսի 2020 թվականի ՀՕ-242-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Նոտարիատի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 11 մայիսի 2020 թվականի ՀՕ-243-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Արժեթղթերի շուկայի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 11 մայիսի 2020 թվականի ՀՕ-244-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Դատախազության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 11 մայիսի 2020 թվականի ՀՕ-245-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Արդարադատության ակադեմիայի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 11 մայիսի 2020 թվականի ՀՕ-246-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 11 մայիսի 2020 թվականի ՀՕ-247-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 11 մայիսի 2020 թվականի ՀՕ-248-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 11 մայիսի 2020 թվականի ՀՕ-249-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 11 մայիսի 2020 թվականի ՀՕ-250-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Փաստաբանության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» 11 մայիսի 2020 թվականի ՀՕ-251-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 11 մայիսի 2020 թվականի ՀՕ-252-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 11 մայիսի 2020 թվականի ՀՕ-253-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 11 մայիսի 2020 թվականի ՀՕ-254-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Շաքարախտով հիվանդացության աճի դեմ պայքարում անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների համագործակցության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 12 մայիսի 2020 թվականի ՀՕ-255-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Օտարերկրացիների մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» 12 մայիսի 2020 թվականի ՀՕ-256-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» 12 մայիսի 2020 թվականի ՀՕ-257-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ հարկային օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» 12 մայիսի 2020 թվականի ՀՕ-258-Ն ՀՀ օրենքը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության միջև էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության, տվյալների փոխանակման և էլեկտրոնային հարցումների իրականացման կարգը սահմանելու և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 30 ապրիլի 2020 թվականի N 687-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 7 մայիսի 2020 թվականի N 692-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 16-ի N 1708-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 7 մայիսի 2020 թվականի N 700-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 2-ի N 1911-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ, ինչպես նաև ՀՀ կառավարության 2019 թվականի հոկտեմբերի 10-ի N 1425-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 7 մայիսի 2020 թվականի N 702-Ն որոշումը

 

«Գնումների գործընթացին ՀՀ ռեզիդենտ չհանդիսացող անձի (անձանց) մասնակցությունը սահմանափակելու մասին» Կառավարության 7 մայիսի 2020 թվականի N 708-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 7 մայիսի 2020 թվականի N 709-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ջրային կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 7 մայիսի 2020 թվականի N 710-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 7 մայիսի 2020 թվականի N 711-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված հատկացումների հաշվին աղետի գոտու բնակավայրերում երկրաշարժի հետևանքով անօթևան մնացած ընտանիքների բնակարանային ապահովման պետական աջակցության միջոցառումները հաստատելու մասին» Կառավարության 7 մայիսի 2020 թվականի N 712-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի ապրիլի 6-ի N 388-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 7 մայիսի 2020 թվականի N 713-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 7 մայիսի 2020 թվականի N 715-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 7 մայիսի 2020 թվականի N 716-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2000 թվականի նոյեմբերի 9-ի N 731 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 23 ապրիլի 2020 թվականի N 719-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2020 թվականի մարտի 31-ի N 416-Լ որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 11 մայիսի 2020 թվականի N 720-Լ որոշումը

 

N 51(1606) 14 մայիսի 2020

 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«2019 թվականի դեկտեմբերի 20-ին Սանկտ Պետերբուրգում ստորագրված՝ «Ղրղզստանի Հանրապետության՝ «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրին միանալու առնչությամբ «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրում և Եվրասիական տնտեսական միության իրավունքի մաս կազմող առանձին միջազգային պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրության և Ղրղզստանի Հանրապետության՝ «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրին միանալու մասին» 2015 թվականի մայիսի 8-ին միանալու հետ կապված Եվրասիական տնտեսական միության մարմինների ակտերում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրությունում ամրագրված պարտավորությունների՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 12 մայիսի 2020 թվականի ՍԴՈ-1527 որոշումը

 

«2019 թվականի դեկտեմբերի 20-ին Սանկտ Պետերբուրգում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության՝ «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրին միանալու մասին» 2014 թվականի հոկտեմբերի 10-ի պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրությունում ամրագրված պարտավորությունների` Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 12 մայիսի 2020 թվականի ՍԴՈ-1528 որոշումը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, ՀՀ 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և ՀՀ պետական բյուջեից բյուջետային վարկեր տրամադրելու մասին» Կառավարության 9 ապրիլի 2020 թվականի N 727-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2020 թվականի մարտի 26-ի N 357-Լ որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 13 մայիսի 2020 թվականի N 728-Լ որոշումը

 

«ՀՀ-ում 2020 թվականի մարտի 16-ին հայտարարված արտակարգ դրության ժամկետը երկարաձգելու և ՀՀ կառավարության 2020 թվականի մարտի 16-ի N 298-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 14 մայիսի 2020 թվականի N 729-Ն որոշումը

 

Ուղղում

 

«Կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 11 մայիսի 2020 թվականի ՀՕ-253-Ն ՀՀ օրենքի

 

N 51(1606).1 18 մայիսի 2020

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմնի կողմից իրականացվող ռիսկի վրա հիմնված ստուգումների ստուգաթերթերը հաստատելու մասին» Կառավարության 30 ապրիլի 2020 թվականի N 718-Ն որոշումը

 

N 52(1607) 18 մայիսի 2020

 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ վարչական դատարանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ հարկային օրենսգրքի 4-րդ հոդվածի 1-ին մասի 66-րդ կետի՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 12 մայիսի 2020 թվականի ՍԴՈ-1529 որոշումը

 

«ՀՀ վերաքննիչ վարչական դատարանի դիմումի հիման վրա՝ 2017 թվականի հունվարի 27-ի խմբագրությամբ «Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին հոդվածի 4-րդ մասի և 2017 թվականի հունվարի 27-ի խմբագրությամբ «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին» ՀՀ օրենքի (ուժը կորցրել է 2018 թվականի հունվարի 1-ին) 18-րդ հոդվածի 2-րդ մասի երրորդ պարբերության՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 12 մայիսի 2020 թվականի ՍԴՈ-1530 որոշումը

 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Ազատ առևտրի գոտու ստեղծման մասին» համաձայնագրի մասնակից պետությունների միջև տեղափոխվող ապրանքների մաքսային ձևակերպման և մաքսային հսկողության կարգի մասին 1999 թվականի հոկտեմբերի 8-ի համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրությունը հաստատելու մասին» Հանրապետության նախագահի 14 մայիսի 2020 թվականի ՆՀ-88-Ն հրամանագիրը

 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Նաիրա Հովսեփյանին կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հարցի վերաբերյալ» Բարձրագույն դատական խորհրդի 5 մայիսի 2020 թվականի ԲԴԽ-9-Ո-Կ-4 որոշումը

 

ՓՈԽՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Մի շարք տնտեսվարողների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակման վերաբերյալ» պարետի 15 մայիսի 2020 թվականի N 76 որոշումը

 

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Արենի համայնքի Արենի բնակավայրում կիրառվող սահմանափակումների վերաբերյալ» պարետի 16 մայիսի 2020 թվականի N 77 որոշումը

 

N 53(1608) 20 մայիսի 2020

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման տասնութերորդ միջոցառման շրջանակում տրամադրվող օժանդակության գործիքների կիրառման կարգը հաստատելու մասին» Կառավարության 14 մայիսի 2020 թվականի N 730-Լ որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, փոփոխություններ և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ, ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեին գումար հատկացնելու և գնման պայմանագրում փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 7 մայիսի 2020 թվականի N 731-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի մարտի 29-ի N 488-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 14 մայիսի 2020 թվականի N 735-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի ապրիլի 17-ի N 534-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 14 մայիսի 2020 թվականի N 736-Ն որոշումը

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մեծ Մասրիկի համայնքում «Մասրիկ-1» արևային ֆոտովոլտային էլեկտրակայանի կառուցման ներդրումային ծրագրի շրջանակներում ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի վարչական սահմաններում գտնվող որոշ տարածքների նկատմամբ բացառիկ` հանրության գերակա շահ ճանաչելու մասին» Կառավարության 14 մայիսի 2020 թվականի N 742-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 14 մայիսի 2020 թվականի N 743-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի հունվարի 14-ի N 16-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 14 մայիսի 2020 թվականի N 745-Ն որոշումը

 

«ՀՀ վարչապետի աշխատակազմին գումար հատկացնելու, ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 14 մայիսի 2020 թվականի N 746-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի ապրիլի 6-ի N 347-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 14 մայիսի 2020 թվականի N 750-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 14 մայիսի 2020 թվականի N 751-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 14 մայիսի 2020 թվականի N 752-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 14 մայիսի 2020 թվականի N 753-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի նոյեմբերի 22-ի N 1321-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 14 մայիսի 2020 թվականի N 755-Ն որոշումը

 

«Առգրավված (վերցված), կամավոր հանձնված և գտնված զենքի և ռազմամթերքի ընդունման կարգը սահմանելու մասին» Կառավարության 14 մայիսի 2020 թվականի N 758-Ն որոշումը

 

N 54(1609) 20 մայիսի 2020

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Սինգապուրի Հանրապետության միջև ծառայությունների առևտրի և ներդրումների մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 19 մայիսի 2020 թվականի ՀՕ-259-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Տեսալսողական կատարումների մասին» Պեկինի պայմանագիրը վավերացնելու մասին» 19 մայիսի 2020 թվականի ՀՕ-260-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հանրաքվեի մասին» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 19 մայիսի 2020 թվականի ՀՕ-261-Ն ՀՀ սահմանադրական օրենքը

 

«ՀՀ պետական մրցանակների մասին» 19 մայիսի 2020 թվականի ՀՕ-262-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 19 մայիսի 2020 թվականի ՀՕ-263-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 19 մայիսի 2020 թվականի ՀՕ-264-Ն ՀՀ սահմանադրական օրենքը

 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» 20 մայիսի 2020 թվականի ՀՕ-265-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ներման մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 20 մայիսի 2020 թվականի ՀՕ-266-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Նախադպրոցական կրթության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 20 մայիսի 2020 թվականի ՀՕ-267-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 20 մայիսի 2020 թվականի ՀՕ-268-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» 20 մայիսի 2020 թվականի ՀՕ-269-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 20 մայիսի 2020 թվականի ՀՕ-270-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Լիցենզավորման մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» 20 մայիսի 2020 թվականի ՀՕ-271-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» 20 մայիսի 2020 թվականի ՀՕ-272-Ն ՀՀ օրենքը

 

«1994 թվականի սեպտեմբերի 9-ի Եվրասիական արտոնագրային կոնվենցիային կից «Արդյունաբերական նմուշների պահպանության մասին»» արձանագրությունը վավերացնելու մասին» 20 մայիսի 2020 թվականի ՀՕ-273-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 20 մայիսի 2020 թվականի ՀՕ-274-Ն ՀՀ օրենքը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 14 մայիսի 2020 թվականի N 762-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և կադաստրի կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 14 մայիսի 2020 թվականի N 768-Ն որոշումը

 

N 54(1609).1 25 մայիսի 2020

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2020-2021 ուսումնական տարվա ընդունելության կարգը (ըստ բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրի) և բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների (ըստ բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրի) 2020-2021 ուսումնական տարվա մասնագիտությունների և ընդունելության քննությունների ցանկը հաստատելու մասին» Կառավարության 21 մայիսի 2020 թվականի N 826-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու ու գնման գործընթաց կազմակերպելու մասին» Կառավարության 21 մայիսի 2020 թվականի N 827-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի սեպտեմբերի 29-ի N 1441-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 21 մայիսի 2020 թվականի N 829-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 25 մայիսի 2020 թվականի N 831-Ն որոշումը

 

ՓՈԽՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Մի շարք տնտեսվարողների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակման վերաբերյալ» պարետի 24 մայիսի 2020 թվականի N 87 որոշումը

 

«Մի շարք տնտեսվարողների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակման վերաբերյալ» պարետի 24 մայիսի 2020 թվականի N 88 որոշումը

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սևան համայնքում կիրառվող սահմանափակումների վերաբերյալ» պարետի 24 մայիսի 2020 թվականի N 89 որոշումը

 

«Մի շարք տնտեսվարողների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակման վերաբերյալ» պարետի 25 մայիսի 2020 թվականի N 90 որոշումը

 

«Մի շարք տնտեսվարողների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակման վերաբերյալ» պարետի 25 մայիսի 2020 թվականի N 91 որոշումը

 

«Պարետի՝ 2020 թվականի մայիսի 3-ի N 63 որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» պարետի 25 մայիսի 2020 թվականի N 92 որոշումը

 

N 55(1610) 27 մայիսի 2020

 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«2019 թվականի հոկտեմբերի 28-ին ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Բուլղարիայի Հանրապետության կառավարության միջև միջազգային ավտոմոբիլային ուղևորափոխադրումների և բեռնափոխադրումների մասին» համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 19 մայիսի 2020 թվականի ՍԴՈ-1531 որոշումը

 

«2019 թվականի հոկտեմբերի 21-ին ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Չեխիայի Հանրապետության կառավարության միջև «Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության միջև՝ առանց թույլտվության բնակվող անձանց հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին» համաձայնագրի կիրարկման արձանագրությունում ամրագրված պարտավորությունների` Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 19 մայիսի 2020 թվականի ՍԴՈ-1532 որոշումը

 

«2019 թվականի հոկտեմբերի 28-ին Երևանում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Բուլղարիայի Հանրապետության կառավարության միջև «Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության միջև՝ առանց թույլտվության բնակվող անձանց հետընդունման (ռեադմիսիա) մասին» համաձայնագրի կիրարկման արձանագրությունում ամրագրված պարտավորությունների՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 19 մայիսի 2020 թվականի ՍԴՈ-1533 որոշումը

 

«2019 թվականի նոյեմբերի 18-ին Երևանում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեի և Վրաստանի ֆինանսների նախարարության միջև տրանսպորտային միջոցների և ապրանքների միջազգային տեղափոխման վերաբերյալ նախնական էլեկտրոնային տվյալների փոխանակման մասին» արձանագրությունում ամրագրված պարտավորությունների` Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 19 մայիսի 2020 թվականի ՍԴՈ-1534 որոշումը

 

«Հայաստանի Հանրապետության ու Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի միջև 2020 թվականի փետրվարի 7-ին ստորագրված «Մեղրիի սահմանային անցակետի ծրագիր» վարկային համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 19 մայիսի 2020 թվականի ՍԴՈ-1535 որոշումը

 

«2019 թվականի դեկտեմբերի 20-ին ստորագրված՝ «Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների աշխատողների կենսաթոշակային ապահովության մասին» համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` ՀՀ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 19 մայիսի 2020 թվականի ՍԴՈ-1536 որոշումը

 

«2018 թվականի հունիսի 18-ին Մոսկվայում ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության՝ «Կապիտալի ազատ տեղաշարժի ապահովման համար ֆինանսական շուկաներում պայմանների ստեղծման նպատակով ֆինանսական ոլորտում տեղեկությունների, այդ թվում՝ գաղտնի, փոխանակման մասին» 2014 թվականի դեկտեմբերի 23-ի համաձայնագրին միանալու մասին» արձանագրությունում ամրագրված պարտավորությունների` Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 19 մայիսի 2020 թվականի ՍԴՈ-1537 որոշումը

 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների հարկային մարմինների միջև անուղղակի հարկերի վճարված գումարների վերաբերյալ էլեկտրոնային տարբերակով տեղեկատվության փոխանակման մասին» 2009 թվականի դեկտեմբերի 11-ի արձանագրության մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրությունը հաստատելու մասին» Հանրապետության նախագահի 23 մայիսի 2020 թվականի ՆՀ-103-Ն հրամանագիրը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հոկտեմբերի 2-ի N 1307-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 14 մայիսի 2020 թվականի N 764-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 21 մայիսի 2020 թվականի N 775-Ն որոշումը

 

«ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2020/2021 ուսումնական տարվա՝ պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար), առկա ուսուցմամբ, մագիստրոսի կրթական ծրագրով ընդունելության տեղերը հաստատելու մասին» Կառավարության 21 մայիսի 2020 թվականի N 777-Ն որոշումը

 

«Պետական օժանդակություն տրամադրող մարմինների կողմից պետական օժանդակության տրամադրումից հետո տրամադրված պետական օժանդակության վերաբերյալ ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով տեղեկատվություն ներկայացնելու կարգն ու ժամկետները սահմանելու և տեղեկատվություն ներկայացնելու ձևը հաստատելու մասին» Կառավարության 21 մայիսի 2020 թվականի N 784-Ն որոշումը

 

«Տարածքներ հետ վերցնելու, ՀՀ կառավարության 2010 թվականի օգոստոսի 12-ի N 1370-Ն և 2018 թվականի ապրիլի 5-ի N 389-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 21 մայիսի 2020 թվականի N 792-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 21 մայիսի 2020 թվականի N 805-Ն որոշումը

 

«Արտակարգ իրավիճակներում կամ արտակարգ իրավիճակով պայմանավորված արտակարգ դրություն հայտարարելու դեպքում կորոնավիրուսային հիվանդությամբ (COVID-19) պայմանավորված բնակչության բժշկական օգնությունն ու սպասարկումն իրականացնելու նպատակով համապատասխան մասնագիտացում, որակավորում չունեցող, վերապատրաստում չանցած բուժաշխատողներին կամ ավարտական կուրսերի կլինիկական օրդինատորներին բժշկական օգնության և սպասարկման իրականացման գործընթացում ներգրավման թույլտվության կարգն ու պայմանները սահմանելու մասին» Կառավարության 21 մայիսի 2020 թվականի N 806-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 21 մայիսի 2020 թվականի N 812-Ն որոշումը

 

«Արտակարգ իրավիճակներում կամ արտակարգ իրավիճակով պայմանավորված արտակարգ դրություն հայտարարելու դեպքում կորոնավիրուսային հիվանդությամբ (COVID-19) պայմանավորված բնակչության բժշկական օգնությունն ու սպասարկումն իրականացնելու նպատակով բժշկական օգնություն և սպասարկում իրականացնողների կողմից իրենց լիցենզիայով չնախատեսված բժշկական օգնության և սպասարկման վարակիչ հիվանդությունների (մեծերի և մանկական) տեսակի իրականացումը թույլատրելու կարգն ու պայմանները սահմանելու մասին» Կառավարության 21 մայիսի 2020 թվականի N 814-Ն որոշումը

 

ՓՈԽՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Մի շարք տնտեսվարողների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակման վերաբերյալ» պարետի 19 մայիսի 2020 թվականի N 78 որոշումը

 

«Մի շարք տնտեսվարողների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակման վերաբերյալ» պարետի 21 մայիսի 2020 թվականի N 79 որոշումը

 

«Մի շարք տնտեսվարողների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակման վերաբերյալ» պարետի 21 մայիսի 2020 թվականի N 80 որոշումը

 

«Պարետի՝ 2020 թվականի մարտի 18-ի N 5 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» պարետի 21 մայիսի 2020 թվականի N 81 որոշումը

 

«Մի շարք տնտեսվարողների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակման վերաբերյալ» պարետի 22 մայիսի 2020 թվականի N 82 որոշումը

 

«Մի շարք տնտեսվարողների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակման վերաբերյալ» պարետի 22 մայիսի 2020 թվականի N 83 որոշումը

 

«Տնտեսավարողի նկատմամբ կիրառվող սահմանափակման վերաբերյալ» պարետի 22 մայիսի 2020 թվականի N 84 որոշումը

 

«Մի շարք տնտեսվարողների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակման վերաբերյալ» պարետի 22 մայիսի 2020 թվականի N 85 որոշումը

 

«Պարետի՝ 2020 թվականի մայիսի 22-ի N 84 որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» պարետի 22 մայիսի 2020 թվականի N 86 որոշումը

 

N 55(1610).1 27 մայիսի 2020

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ-ում արդյունաբերական մասշտաբի «Այգ-1» արևային ֆոտովոլտային ծրագրի շրջանակներում իրականացվելիք մրցույթի նախաորակավորման պահանջները հաստատելու մասին» Կառավարության 21 մայիսի 2020 թվականի N 773-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2020 թվականի մարտի 31-ի N 416-Լ որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 22 մայիսի 2020 թվականի N 774-Լ որոշումը

 

«ՀՀ վարչապետի աշխատակազմին գումար հատկացնելու, ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 21 մայիսի 2020 թվականի N 776-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 21 մայիսի 2020 թվականի N 778-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2019 թվականի օգոստոսի 8-ի N 1024-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 21 մայիսի 2020 թվականի N 780-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի հունիսի 7-ի N 753-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 21 մայիսի 2020 թվականի N 785-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի օգոստոսի 2-ի N 1009-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 21 մայիսի 2020 թվականի N 795-Ն որոշումը

 

«ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների 2020/2021 ուսումնական տարվա՝ ըստ մասնագիտությունների պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար) և վճարովի, առկա ուսուցմամբ բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրերով ընդունելության տեղերը հաստատելու մասին» Կառավարության 21 մայիսի 2020 թվականի N 797-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 21 մայիսի 2020 թվականի N 798-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1672-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 21 մայիսի 2020 թվականի N 801-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի նոյեմբերի 4-ի N 1400-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 21 մայիսի 2020 թվականի N 802-Ն որոշումը

 

«ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների և գիտական կազմակերպությունների 2020/2021 ուսումնական տարվա առկա ուսուցմամբ ասպիրանտուրա ու դոկտորանտուրա ընդունելության տեղերը և դրանց բաշխումը հաստատելու մասին» Կառավարության 21 մայիսի 2020 թվականի N 808-Ն որոշումը

 

«Հարկադիր կատարման ծառայության և քրեակատարողական ծառայության պաշտոններին համապատասխանող սկզբնական կոչումները սահմանելու մասին» Կառավարության 21 մայիսի 2020 թվականի N 809-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի փետրվարի 25-ի N 238-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 21 մայիսի 2020 թվականի N 810-Ն որոշումը

 

«Պետական տուրքի գծով արտոնություն սահմանելու մասին» Կառավարության 21 մայիսի 2020 թվականի N 811-Ն որոշումը

 

N 56(1611) 27 մայիսի 2020

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2020 թվականի մայիսի 14-ի N 752-Ն որոշման ﬔջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 27 մայիսի 2020 թվականի N 839-Ն որոշումը

 

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ

 

«Թիվ ՎԴ/7649/05/18 վարչական գործով 16.03.2020 թվականին հրապարակված որոշուﬕց քաղվածք» ՀՀ վարչական դատարանի 17 ապրիլի 2020 թվականի որոշման քաղվածքը

 

ՓՈԽՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Մի շարք տնտեսվարողների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակման վերաբերյալ» պարետի 27 մայիսի 2020 թվականի N 93 որոշումը

 

«Մի շարք տնտեսվարողների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակման վերաբերյալ» պարետի 27 մայիսի 2020 թվականի N 94 որոշումը

 

«Մի շարք տնտեսվարողների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակման վերաբերյալ» պարետի 27 մայիսի 2020 թվականի N 95 որոշումը

 

N 56(1611).1 1 հունիսի 2020

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության` «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրին միանալու մասին» 2014 թվականի հոկտեմբերի 10-ի պայմանագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին» 1 հունիսի 2020 թվականի ՀՕ-276-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ղրղզստանի Հանրապետության՝ «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրին միանալու առնչությամբ «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրում և Եվրասիական տնտեսական միության իրավունքի մաս կազմող առանձին միջազգային պայմանագրերում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրության և «Ղրղզստանի Հանրապետության՝ «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրին միանալու մասին» 2015 թվականի մայիսի 8-ին միանալու հետ կապված Եվրասիական տնտեսական միության մարմինների ակտերում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին» 1 հունիսի 2020 թվականի ՀՕ-277-Ն ՀՀ օրենքը

 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ բարձրագույն դատական խորհրդի 2018 թվականի հուլիսի 9-ի թիվ ԲԴԽ-23-Ն-1 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Բարձրագույն դատական խորհրդի 26 մայիսի 2020 թվականի ԲԴԽ-30-Ն-5 որոշումը

 

«ՀՀ բարձրագույն դատական խորհրդի 2019 թվականի հունվարի 11-ի թիվ ԲԴԽ-2-Ն-1 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Բարձրագույն դատական խորհրդի 26 մայիսի 2020 թվականի ԲԴԽ-30-Ն-6 որոշումը

 

ՓՈԽՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Մի շարք տնտեսվարողների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակման վերաբերյալ» պարետի 30 մայիսի 2020 թվականի N 96 որոշումը

 

«Մի շարք տնտեսվարողների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակման վերաբերյալ» պարետի 30 մայիսի 2020 թվականի N 97 որոշումը

 

«Մի շարք տնտեսվարողների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակման վերաբերյալ» պարետի 30 մայիսի 2020 թվականի N 98 որոշումը

 

«Մի շարք տնտեսվարողների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակման վերաբերյալ» պարետի 31 մայիսի 2020 թվականի N 99 որոշումը

 

«Մի շարք տնտեսվարողների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակման վերաբերյալ» պարետի 31 մայիսի 2020 թվականի N 100 որոշումը

 

N 57(1612) 3 հունիսի 2020

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Սեռական շահագործումից և սեռական բնույթի բռնություններից երեխաների պաշտպանության մասին» Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիան վավերացնելու մասին» 29 մայիսի 2020 թվականի ՀՕ-275-Ն ՀՀ օրենքը

 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«2013 թվականի հունիսի 27-ի՝ «Կույրերի, տեսողությունից հաշմանդամություն ունեցող կամ ընթերցողության ֆունկցիայի այլ դժվարություններ ունեցող անձանց համար հրատարակված ստեղծագործությունների մատչելիությունը դյուրացնելու մասին» Մարաքեշի պայմանագրում ամրագրված պարտավորությունների՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 26 մայիսի 2020 թվականի ՍԴՈ-1538 որոշումը

 

«2019 թվականի սեպտեմբերի 10-ին Բեռլինում ստորագրված՝ «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կառավարության միջև 2013 թվականի ապրիլի 19-ին կնքված «Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության միջև առանց թույլտվության բնակվող անձանց հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին» համաձայնագիրը կիրարկող արձանագրությունում ամրագրված պարտավորությունների՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 26 մայիսի 2020 թվականի ՍԴՈ-1539 որոշումը

 

«2018 թվականի հունիսի 20-ին ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության և Բենիլյուքսի պետությունների (Բելգիայի Թագավորություն, Լյուքսեմբուրգի Մեծ Դքսություն, Նիդերլանդների Թագավորություն) միջև «Եվրոպական միության և Հայաստանի Հանրապետության միջև՝ առանց թույլտվության բնակվող անձանց հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին» համաձայնագիրը կիրարկող արձանագրությունում ամրագրված պարտավորությունների՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 26 մայիսի 2020 թվականի ՍԴՈ-1540 որոշումը

 

«2017 թվականի հունվարի 30-ին ստորագրված՝ «Կինեմատոգրաֆիական համատեղ արտադրության մասին» Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիայում (վերանայված) ամրագրված պարտավորությունների` Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 26 մայիսի 2020 թվականի ՍԴՈ-1541 որոշումը

 

«Ռամզես» ՍՊԸ-ի դիմումի հիման վրա` «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 47-րդ հոդվածի 2-րդ մասի՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 26 մայիսի 2020 թվականի ՍԴՈ-1542 որոշումը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2020 թվականի ապրիլի 30-ի N 672-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 25 մայիսի 2020 թվականի N 832-Ն որոշումը

 

«Տիգրան Պետրոսյանի անվան շախմատի տուն» և «Հենրիկ Գասպարյանի անվան շախմատի և շաշկու օլիմպիական մանկապատանեկան մարզադպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունները միաձուլման ձևով վերակազմակերպելու և «Տիգրան Պետրոսյանի անվան շախմատի տուն-մարզադպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն ստեղծելու, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի փետրվարի 28-ի N 154-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու, ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 10-ի N 1636-Ն և 2003 թվականի սեպտեմբերի 17-ի N 1277-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 21 մայիսի 2020 թվականի N 833-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 21 մայիսի 2020 թվականի N 834-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 21 մայիսի 2020 թվականի N 837-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 3-ի N 1584-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 27 մայիսի 2020 թվականի N 841-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1566-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 27 մայիսի 2020 թվականի N 844-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հոկտեմբերի 8-ի N 1179-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 27 մայիսի 2020 թվականի N 845-Ն որոշումը

 

«Պարզած ձեռքի հեռավորության տիրույթի հաշվարկման կանոնները սահմանելու մասին» Կառավարության 27 մայիսի 2020 թվականի N 853-Ն որոշումը

 

«Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման 19-րդ միջոցառումը հաստատելու մասին» Կառավարության 27 մայիսի 2020 թվականի N 854-Լ որոշումը

 

«Միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած շրջանավարտների` 2020/2021 ուսումնական տարում բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում համապատասխան մասնագիտությամբ կրթությունը շարունակելու կարգը հաստատելու մասին» Կառավարության 27 մայիսի 2020 թվականի N 856-Ն որոշումը 

 

N 58(1613) 3 հունիսի 2020

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2020 թվականի մայիսի 7-ի N 714-Լ որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 1 հունիսի 2020 թվականի N 857-Լ որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 2 հունիսի 2020 թվականի N 858-Ն որոշումը

 

ՓՈԽՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Մի շարք տնտեսվարողների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակման վերաբերյալ» պարետի 1 հունիսի 2020 թվականի N 101 որոշումը

 

«Մի շարք տնտեսվարողների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակման վերաբերյալ» պարետի 2 հունիսի 2020 թվականի N 102 որոշումը

 

«Մի շարք տնտեսվարողների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակման վերաբերյալ» պարետի 2 հունիսի 2020 թվականի N 103 որոշումը

 

«ՀՀ-ում կորոնավիրուսային հիվանդության (COVID-19) ախտորոշման նպատակով պոլիմերազային շղթայական ռեակցիայի (ՊՇՌ) մեթոդով լաբորատոր հետազոտություններ իրականացնելու մասին» պարետի 2 հունիսի 2020 թվականի N 104 որոշումը

 

«Տնտեսվարողի նկատմամբ կիրառվող սահմանափակման վերաբերյալ» պարետի 2 հունիսի 2020 թվականի N 105 որոշումը

 

N 59(1614) 5 հունիսի 2020

 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Մտավոր սեփականության օբյեկտների նկատմամբ իրավունքների պաշտպանության բնագավառում Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների մաքսային մարմինների փոխգործակցության մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» Հանրապետության նախագահի 4 հունիսի 2020 թվականի ՆՀ-110-Ն հրամանագիրը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ռուսաստանի Դաշնության կառավարության միջև Հայաստանի Հանրապետություն բնական գազի, նավթամթերքների և չմշակված բնական ալմաստների առաքման ոլորտում համագործակցության վերաբերյալ 2013 թվականի դեկտեմբերի 2-ի համաձայնագրում փոփոխություններ կատարելու մասին» արձանագրությունը հաստատելու մասին» Հանրապետության նախագահի 4 հունիսի 2020 թվականի ՆՀ-111-Ն հրամանագիրը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և ՀՀ մարզպետարաններին գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 27 մայիսի 2020 թվականի N 867-Ն որոշումը

 

ՓՈԽՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Մի շարք տնտեսվարողների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակման վերաբերյալ» պարետի 3 հունիսի 2020 թվականի N 106 որոշումը

 

«Պարետի՝ 2020 թվականի մայիսի 24-ի N 89 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու վերաբերյալ» պարետի 3 հունիսի 2020 թվականի N 107 որոշումը

 

«Մի շարք տնտեսվարողների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակման վերաբերյալ» պարետի 3 հունիսի 2020 թվականի N 108 որոշումը

 

«Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակման վերաբերյալ» պարետի 3 հունիսի 2020 թվականի N 109 որոշումը

 

«Պարետի՝ 2020 թվականի մայիսի 3-ի N 63 որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» պարետի 3 հունիսի 2020 թվականի N 110-Ն որոշումը

 

«Մի շարք տնտեսվարողների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակման վերաբերյալ» պարետի 4 հունիսի 2020 թվականի N 111-Ն որոշումը

 

«Մի շարք տնտեսվարողների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակման վերաբերյալ» պարետի 4 հունիսի 2020 թվականի N 112-Ն որոշումը

 

N 60(1615) 5 հունիսի 2020

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Ընկերությունների կողմից վճարվող բնապահպանական հարկի նպատակային օգտագործման մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 5 հունիսի 2020 թվականի ՀՕ-278-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Դեղերի մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» 5 հունիսի 2020 թվականի ՀՕ-279-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ հարկային օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 5 հունիսի 2020 թվականի ՀՕ-280-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ հարկային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 5 հունիսի 2020 թվականի ՀՕ-281-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ հարկային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 5 հունիսի 2020 թվականի ՀՕ-282-Ն ՀՀ օրենքը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի փետրվարի 17-ի N 143-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 27 մայիսի 2020 թվականի N 864-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2019 թվականի նոյեմբերի 21-ի N 1666-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 27 մայիսի 2020 թվականի N 866-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության ջրային կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 27 մայիսի 2020 թվականի N 871-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 27 մայիսի 2020 թվականի N 872-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի մարտի 4-ի N 318-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 5 հունիսի 2020 թվականի N 905-Ն որոշումը

 

N 61(1616) 10 հունիսի 2020

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 1998 թվականի նոյեմբերի 27-ի N 756 որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 27 մայիսի 2020 թվականի N 874-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի մայիսի 27-ի N 568-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 4 հունիսի 2020 թվականի N 875-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի օգոստոսի 11-ի N 1156-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 4 հունիսի 2020 թվականի N 876-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2019 թվականի սեպտեմբերի 12-ի N 1267-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու և ՀՀ կառավարության 2007 թվականի նոյեմբերի 23-ի N 1483-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 4 հունիսի 2020 թվականի N 877-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 4 հունիսի 2020 թվականի N 881-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 3-ի N 1543-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մաuին» Կառավարության 4 հունիսի 2020 թվականի N 882-Ն որոշումը

 

«Ազատ մաքսային գոտի» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված և (կամ) «Ազատ մաքսային գոտի» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված ապրանքների օգտագործմամբ պատրաստված (ստացված) ապրանքների նկատմամբ այլ գործառնությունների հետ մեկտեղ Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային օրենսգրքի 205-րդ հոդվածի 1-ին կետի 4-րդ ենթակետով սահմանված՝ «Ազատ մաքսային գոտի» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված ապրանքների վերամշակման գործառնությունների իրականացման ժամանակ ապրանքների սպառումից տարբերվող սպառման դեպքերը սահմանելու, այդ դեպքերում «Ազատ մաքսային գոտի» մաքսային ընթացակարգի գործողությունն ավարտելու, «Ազատ մաքսային գոտի» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված ապրանքների և «Ազատ մաքսային գոտի» մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված ապրանքներից պատրաստված (ստացված) ապրանքների հաշվառումը վարելու, ինչպես նաև այդպիսի ապրանքների մասին մաքսային մարմին հաշվետվություն ներկայացնելու կարգը սահմանելու մասին» Կառավարության 27 մայիսի 2020 թվականի N 884-Ն որոշումը

 

«Հանրային ծառայողներին բնակարանով ապահովման նպատակով Երևան քաղաքի Ադոնցի փողոցի N 19/8 հասցեում կառուցվող բազմաբնակարան շենքային համալիրի բնակարանների և ավտոկայանատեղիների վաճառքի կարգը հաստատելու մասին» Կառավարության 4 հունիսի 2020 թվականի N 885-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հուլիսի 27-ի N 915-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 4 հունիսի 2020 թվականի N 886-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 4 հունիսի 2020 թվականի N 889-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀկառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 4 հունիսի 2020 թվականի N 890-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 5-ի N 90-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 4 հունիսի 2020 թվականի N 892-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի սեպտեմբերի 27-ի N 1073-Ն, 2019 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N 1254-Ն և դեկտեմբերի 24-ի N 1899-Ն որոշումների մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և աշխատանքների պետական գնման պայմանագրերի ժամկետների և ծավալների փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 4 հունիսի 2020 թվականի N 895-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 4 հունիսի 2020 թվականի N 896-Ն որոշումը

 

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ վարչապետի 2019 թվականի նոյեմբերի 15-ի N 1695-Լ որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» վարչապետի 3 հունիսի 2020 թվականի N 651-Լ որոշումը

 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Դատավորների ընդհանուր ժողովի էթիկայի և կարգապահական հարցերի հանձնաժողովի դատավոր չհանդիսացող անդամի թեկնածու առաջադրող հասարակական կազմակերպություններին ներկայացվող պահանջները, դատավորների ընդհանուր ժողովի էթիկայի և կարգապահական հարցերի հանձնաժողովի դատավոր չհանդիսացող անդամի ընտրության նպատակով թեկնածուներ առաջադրելու համար իրականացվող մրցույթի անցկացման և մրցութային հանձնաժողովի անդամների ընտրության կարգն ու մանրամասները սահմանելու մասին» Բարձրագույն դատական խորհրդի 3 հունիսի 2020 թվականի ԲԴԽ-32-Ն-7 որոշումը

 

ՓՈԽՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակման վերաբերյալ» պարետի 5 հունիսի 2020 թվականի N 113-Ն որոշումը

 

«Մի շարք տնտեսվարողների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակման վերաբերյալ» պարետի 5 հունիսի 2020 թվականի N 114-Ն որոշումը

 

«Մի շարք տնտեսվարողների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակման վերաբերյալ» պարետի 5 հունիսի 2020 թվականի N 115-Ն որոշումը

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ձորագյուղ համայնքում կիրառվող սահմանափակումների վերաբերյալ» պարետի 6 հունիսի 2020 թվականի N 116-Ն որոշումը

 

«Մի շարք տնտեսվարողների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակման վերաբերյալ» պարետի6 հունիսի 2020 թվականի N 117-Ա որոշումը

 

«Մի շարք տնտեսվարողների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակման վերաբերյալ» պարետի 6 հունիսի 2020 թվականի N 118-Ա որոշումը

 

N 61(1616).1 12 հունիսի 2020

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 12 հունիսի 2020 թվականի N 948-Ն որոշումը

 

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱԴԴ-1438-02-08

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԼԴ-1352-02-08

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱՔԴ-1539-02-13

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱՆԴ-1224-02-16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵՄԴ-0341-02-16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԳԴ-0966-02-17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԴ-6684-02-18

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԴ-23974-02-18

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԴ-26038-02-18

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Սնանկության գործ թիվ ԵՇԴ-0017-04-15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Սնանկության գործ թիվ ԵԱՔԴ-0462-04-16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Սնանկության գործ թիվ ԵԱԴԴ-0100-04-17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ-8486-05-11

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ-4438-05-17

 

N 62(1617) 12 հունիսի 2020

 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Զարգացման ֆրանսիական գործակալության միջև 10 000 000 եվրո գումարի չափով թիվ CAM 1002 06 D ֆինանսավորման համաձայնագիրը» հաստատելու մասին» Հանրապետության նախագահի 9 հունիսի 2020 թվականի ՆՀ-120-Ն հրամանագիրը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ-ում 2020 թվականի մարտի 16-ին հայտարարված արտակարգ դրության ժամկետը երկարաձգելու և ՀՀ կառավարության 2020 թվականի մարտի 16-ի N 298-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 12 հունիսի 2020 թվականի N 933-Ն որոշումը

 

ՓՈԽՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Մի շարք տնտեսվարողների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակման վերաբերյալ» պարետի 7 հունիսի 2020 թվականի N 119-Ա որոշումը

 

«Մի շարք տնտեսվարողների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակման վերաբերյալ» պարետի 8 հունիսի 2020 թվականի N 120-Ա որոշումը

 

«Մի շարք տնտեսվարողների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակման վերաբերյալ» պարետի 8 հունիսի 2020 թվականի N 121-Ա որոշումը

 

«Մի շարք տնտեսվարողների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակման վերաբերյալ» պարետի 9 հունիսի 2020 թվականի N 122-Ա որոշումը

 

«Մի շարք տնտեսվարողների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակման վերաբերյալ» պարետի 9 հունիսի 2020 թվականի N 123-Ա որոշումը

 

«Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակման վերաբերյալ» պարետի 9 հունիսի 2020 թվականի N 124-Ա որոշումը

 

«Մի շարք տնտեսվարողների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակման վերաբերյալ» պարետի 9 հունիսի 2020 թվականի N 125-Ա որոշումը

 

«Մի շարք տնտեսվարողների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակման վերաբերյալ» պարետի 10 հունիսի 2020 թվականի N 126-Ա որոշումը

 

«Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակման վերաբերյալ» պարետի 10 հունիսի 2020 թվականի N 127-Ա որոշումը

 

«Մի շարք տնտեսվարողների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակման վերաբերյալ» պարետի 10 հունիսի 2020 թվականի N 128-Ա որոշումը

 

N 62(1617).1 մաս1 15 հունիսի 2020

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Նորքի տուն-ինտերնատ» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության մասնաճյուղ ստեղծելու, ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն և 2002 թվականի նոյեմբերի 28-ի N 1905-Ն որոշումներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 15 հունիսի 2020 թվականի N 962-Ն որոշումը

 

«Կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների չեզոքացման քսանմեկերորդ միջոցառումը հաստատելու մասին» Կառավարության 15 հունիսի 2020 թվականի N 963-Լ որոշումը

 

ՓՈԽՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Պարետի՝ 2020 թվականի մայիսի 3-ի N 63 որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» պարետի 11 հունիսի 2020 թվականի N 129-Ն որոշումը

 

«Մի շարք տնտեսվարողների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակման վերաբերյալ» պարետի 11 հունիսի 2020 թվականի N 130-Ա որոշումը

 

«Մի շարք տնտեսվարողների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակման վերաբերյալ» պարետի 11 հունիսի 2020 թվականի N 131-Ա որոշումը

 

«Պարետի՝ 2020 թվականի ապրիլի 3-ի N 31 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» պարետի 11 հունիսի 2020 թվականի N 132-Ն որոշումը

 

«Մի շարք տնտեսվարողների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակման վերաբերյալ» պարետի 13 հունիսի 2020 թվականի N 133-Ա որոշումը

 

«Մի շարք տնտեսվարողների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակման վերաբերյալ» պարետի 13 հունիսի 2020 թվականի N 134-Ա որոշումը

 

«Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակման վերաբերյալ» պարետի 13 հունիսի 2020 թվականի N 135-Ա որոշումը

 

«Մի շարք տնտեսվարողների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակման վերաբերյալ» պարետի 13 հունիսի 2020 թվականի N 136-Ա որոշումը

 

«Մի շարք տնտեսվարողների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակման վերաբերյալ» պարետի 15 հունիսի 2020 թվականի N 137-Ա որոշումը

 

«Մի շարք տնտեսվարողների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակման վերաբերյալ» պարետի 15 հունիսի 2020 թվականի N 138-Ա որոշումը

 

N 62(1617).1 17 հունիսի 2020

 

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ 2/592/2007

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԼԴ/0593/02/09

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/1274/02/13

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ՇԴ/0130/02/13

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱԴԴ/1345/02/14

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱԴԴ/3335/02/14

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/2330/02/14

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/3288/02/14

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱՔԴ/4994/02/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱՔԴ/2451/02/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/3044/02/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/3200/02/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԱՔԴ/1414/02/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/1126/02/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԼԴ4/0236/02/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԱՐԱԴ/1365/02/18

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԱՐԴ/3191/02/18

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԱՐԴ/4129/02/18

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԳԴ4/1575/02/18

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԴ/0049/16/18

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԴ/10846/02/18

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԿԴ/0126/02/18

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԴ/4464/02/19

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԵԴ/5111/02/19

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Սնանկության գործ թիվ ԵԱՆԴ/0100/04/14

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Սնանկության գործ թիվ ԵՇԴ/0095/04/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Սնանկության գործ թիվ ԵԱՔԴ/0076/04/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Սնանկության գործ թիվ ԵԱՔԴ/0125/04/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Սնանկության գործ թիվ ԿԴ1/0088/04/18

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ2/0007/05/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Վարչական գործ թիվ ՎԴ/3166/05/17

 

N 63(1618) 17 հունիսի 2020

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Կերի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 9 հունիսի 2020 թվականի ՀՕ-283-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Անասնաբուժության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 9 հունիսի 2020 թվականի ՀՕ-284-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 9 հունիսի 2020 թվականի ՀՕ-285-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Զբաղվածության մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» 9 հունիսի 2020 թվականի ՀՕ-286-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 9 հունիսի 2020 թվականի ՀՕ-287-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Սպառողական կրեդիտավորման մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 11 հունիսի 2020 թվականի ՀՕ-288-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Քրեական գործերով իրեղեն ապացույց հանդիսացող թմրամիջոցների, հոգեմետ նյութերի և դրանց բաղադրիչների, հրազենի, դրա հիմնական մասերի, ռազմամթերքի, պայթուցիկ նյութերի և պայթուցիկ սարքերի փոխանցման կարգի մասին» արձանագրությունը վավերացնելու մասին» 11 հունիսի 2020 թվականի ՀՕ-289-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Եվրասիական տնտեսական միության մաքսային տարածք ներմուծված ապրանքների հետագծելիության մեխանիզմի մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 11 հունիսի 2020 թվականի ՀՕ-290-Ն ՀՀ օրենքը

 

««Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 11 հունիսի 2020 թվականի ՀՕ-291-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ֆինանսական համակարգի հաշտարարի մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 11 հունիսի 2020 թվականի ՀՕ-292-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ հարկային օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 11 հունիսի 2020 թվականի ՀՕ-293-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 11 հունիսի 2020 թվականի ՀՕ-294-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ոստիկանության մասին» օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 11 հունիսի 2020 թվականի ՀՕ-295-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ոստիկանությունում ծառայության մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 11 հունիսի 2020 թվականի ՀՕ-296-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 11 հունիսի 2020 թվականի ՀՕ-297-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Բանկային գաղտնիքի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 12 հունիսի 2020 թվականի ՀՕ-298-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 12 հունիսի 2020 թվականի ՀՕ-299-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 12 հունիսի 2020 թվականի ՀՕ-300-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 12 հունիսի 2020 թվականի ՀՕ-301-Ն ՀՀ օրենքը

 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«2020 թվականի ապրիլի 7-ին ստորագրված «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կառավարության միջև 2018 թվականի ֆինանսական համագործակցության մասին համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 9 հունիսի 2020 թվականի ՍԴՈ-1543 որոշումը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 4 հունիսի 2020 թվականի N 908-Ն որոշումը

 

«ՀՀ-ում 2020-2022 թվականների ընթացքում մարդկանց թրաֆիքինգի և շահագործման դեմ պայքարի կազմակերպման ազգային ծրագիրը և ծրագրի իրականացման ժամանակացույցը հաստատելու մասին» Կառավարության 4 հունիսի 2020 թվականի N 909-Լ որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և Կադաստրի կոմիտեին գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 4 հունիսի 2020 թվականի N 910-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և ՀՀ արտաքինգործերի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 4 հունիսի 2020 թվականի N 911-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 4 հունիսի 2020 թվականի N 912-Ն որոշումը

 

«Պետական գույքի վարձակալության տրամադրման, ՀՀ կառավարության 2000 թվականի նոյեմբերի 9-ի N 731, 2001 թվականի փետրվարի 22-ի N 125 և 2013 թվականի հոկտեմբերի 3-ի N 1106-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 4 հունիսի 2020 թվականի N 914-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հունիսի 23-ի N 879-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 27 մայիսի 2020 թվականի N 916-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հուլիսի 8-ի N 752-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 11 հունիսի 2020 թվականի N 921-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի հուլիսի 14-ի N 985-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 11 հունիսի 2020 թվականի N 926-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 11 հունիսի 2020 թվականի N 930-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի ապրիլի 3-ի N 407-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 11 հունիսի 2020 թվականի N 936-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի մարտի 24-ի N 305-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 11 հունիսի 2020 թվականի N 939-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 11 հունիսի 2020 թվականի N 941-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 11 հունիսի 2020 թվականի N 942-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 11 հունիսի 2020 թվականի N 943-Ն որոշումը

 

N 64(1619) 17 հունիսի 2020

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի մայիսի 30-ի N 927-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 11 հունիսի 2020 թվականի N 919-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի հունիսի 27-ի N 707-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 11 հունիսի 2020 թվականի N 949-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի օգոստոսի 21-ի N 1129-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 11 հունիսի 2020 թվականի N 951-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2020 թվականի մարտի 19-ի N 314-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 11 հունիսի 2020 թվականի N 952-Ն որոշումը

 

«ՀՀ պետական բյուջեից բյուջետային վարկ տրամադրելու, ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 11 հունիսի 2020 թվականի N 953-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 11 հունիսի 2020 թվականի N 955-Ն որոշումը

 

«ՀՀ նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթական ծրագրեր իրականացնող պետական ուսումնական հաստատությունների 2020/2021 ուսումնական տարվա անվճար ուսուցմամբ (նպաստի ձևով ուսման վճարի լրիվ փոխհատուցմամբ) ընդունելության տեղերը հաստատելու մասին» Կառավարության 11 հունիսի 2020 թվականի N 958-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 11 հունիսի 2020 թվականի N 959-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի նոյեմբերի 22-ի N 1334-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 4 հունիսի 2020 թվականի N 960-Ն որոշումը

 

«Հարկային կամ մաքսային ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնելու կարգը սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2013 թվականի օգոստոսի 22-ի N 873-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 11 հունիսի 2020 թվականի N 964-Ն որոշումը

 

N 65(1620) 17 հունիսի 2020

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 17 հունիսի 2020 թվականի ՀՕ-302-Ն ՀՀ օրենքը

 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Արժույթի միջազգային հիմնադրամի միջև 2020 թվականի մայիսի 23-ին և 2020 թվականի հունիսի 1-ին ստորագրված՝ «Պահուստային ծրագրի միջոցների օգտագործման և լրացուցիչ փոխառու միջոցների ներգրավման մասին նամակ-համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 16 հունիսի 2020 թվականի ՍԴՈ-1544 որոշումը

 

ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Ազգային ժողովի պատգամավոր Գագիկ Կոլյայի Ծառուկյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում հարուցելուն համաձայնություն տալու մասին» Ազգային ժողովի 16 հունիսի 2020 թվականի ԱԺՈ-002-Ա որոշումը

 

«Ազգային ժողովի պատգամավոր Գագիկ Կոլյայի Ծառուկյանին ազատությունից զրկելուն համաձայնություն տալու մասին» Ազգային ժողովի 16 հունիսի 2020 թվականի ԱԺՈ-003-Ա որոշումը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի ապրիլի 8-ի N 477-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 11 հունիսի 2020 թվականի N 965-Ն որոշումը

 

«Պետական սեփականություն հանդիսացող հատուկ մշակված համակարգում (բջջային հավելված) գրանցված նույն անձի կողմից նույն տրանսպորտային միջոցի վերաբերյալ էլեկտրոնային հաղորդում ուղարկելու ամսական և տարեկան առավելագույն քանակը, ինչպես նաև բջջային հավելվածի միջոցով արձանագրվող իրավախախտման տեսակները սահմանելու մասին» Կառավարության 11 հունիսի 2020 թվականի N 966-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում ու փոփոխություն և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 16 հունիսի 2020 թվականի N 967-Ն որոշումը

 

N 66(1621) 20 հունիսի 2020

 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Ռուդիկ Խոջոյանի և Արտյոմ Խոջոյանի դիմումի հիման վրա` ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 1087.2-րդ հոդվածի 9-րդ մասի՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 16 հունիսի 2020 թվականի ՍԴՈ-1545 որոշումը

 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների միջև Առավել մասնակցային, արդյունավետ և հաշվետու կառավարման զարգացմանն ուղղված համագործակցության համաձայնագրի թիվ 9 փոփոխությունը» հաստատելու մասին» Հանրապետության նախագահի 17 հունիսի 2020 թվականի ՆՀ-129-Ն հրամանագիրը

 

ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Կամո Սարգսյանին ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի անդամ նշանակելու մասին» Ազգային ժողովի 18 հունիսի 2020 թվականի ԱԺՈ-004-Ա որոշումը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Պետական սեփականություն հանդիսացող հատուկ մշակված համակարգի (բջջային հավելված) տեխնիկական բնութագիրը (նկարագրությունը, ինտերֆեյսը) և դրանից օգտվելու կարգը սահմանելու մասին» Կառավարության 11 հունիսի 2020 թվականի N 970-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ շրջակա միջավայրի նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 18 հունիսի 2020 թվականի N 978-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 18 հունիսի 2020 թվականի N 980-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, փոփոխություն, լրացում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 18 հունիսի 2020 թվականի N 981-Ն որոշումը

 

«ՀՀ տարածքում պետական բյուջեի միջոցներով կազմակերպվող և անցկացվող մարզական զանգվածային միջոցառումների մասնակիցների գիշերավարձի ու սննդի օրական վճարի, մրցանակակիրների և մրցավարների դրամական պարգևատրման չափերը հաստատելու մասին» Կառավարության 18 հունիսի 2020 թվականի N 984-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 18 հունիսի 2020 թվականի N 986-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2020 թվականի մարտի 31-ի N 416-Լ որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 18 հունիսի 2020 թվականի N 990-Լ որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2008 թվականի հոկտեմբերի 30-ի N 1219-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 18 հունիսի 2020 թվականի N 993-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի հուլիսի 25-ի N 796-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 18 հունիսի 2020 թվականի N 994-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի ապրիլի 27-ի N 568-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հունիսի 6-ի N 886-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու, գույք հետ վերցնելու և հանձնելու մասին» Կառավարության 18 հունիսի 2020 թվականի N 998-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի նոյեմբերի 5-ի N 1282-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 18 հունիսի 2020 թվականի N 1000-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 31-ի N 1723-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 18 հունիսի 2020 թվականի N 1002-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 17-ի N 1665-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 18 հունիսի 2020 թվականի N 1004-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և ՀՀ առողջապահության նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 20 հունիսի 2020 թվականի N 1009-Ն որոշումը

 

ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ վարչապետի 2018 թվականի հունիսի 11-ի N 740-Լ որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» վարչապետի 17 հունիսի 2020 թվականի N 720-Լ որոշումը

 

N 67(1622) 22 հունիսի 2020

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և ՀՀ արդարադատության նախարարության քրեակատարողական ծառայությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 27 մայիսի 2020 թվականի N 1010-Ն որոշումը

 

«ՀՀ պետական բյուջեից բյուջետային վարկ տրամադրելու, ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 22 հունիսի 2020 թվականի N 1026-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի նոյեմբերի 16-ի N 1708-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 22 հունիսի 2020 թվականի N 1028-Ն որոշումը

 

ՓՈԽՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Պարետի՝ 2020 թվականի մայիսի 3-ի N 63 որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» պարետի 16 հունիսի 2020 թվականի N 139-Ն որոշումը

 

«Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակման վերաբերյալ» պարետի 17 հունիսի 2020 թվականի N 140-Ա որոշումը

 

«Մի շարք տնտեսվարողների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակման վերաբերյալ» պարետի 17 հունիսի 2020 թվականի N 141-Ա որոշումը

 

«Մի շարք տնտեսվարողների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակման վերաբերյալ» պարետի 17 հունիսի 2020 թվականի N 142-Ա որոշումը

 

«Մի շարք տնտեսվարողների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակման վերաբերյալ» պարետի 18 հունիսի 2020 թվականի N 143-Ա որոշումը

 

«Մի շարք տնտեսվարողների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակման վերաբերյալ» պարետի 18 հունիսի 2020 թվականի N 144-Ա որոշումը

 

«Մի շարք տնտեսվարողների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակման վերաբերյալ» պարետի 19 հունիսի 2020 թվականի N 145-Ա որոշումը

 

N 67(1622).1 23 հունիսի 2020

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ հողամասերի (բացառությամբ գյուղատնտեսական նշանակության հողերի) և շինությունների տարածագնահատման (գտնվելու վայրի) գոտիականության սահմանները, սահմանների կոորդինատներն ու տարածագնահատման գոտիականության քարտեզները սահմանելու, ՀՀ կառավարության 2003 թվականի ապրիլի 17-ի N 470-Ն, 1994 թվականի սեպտեմբերի 28-ի N 462 որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու և 2002 թվականի հուլիսի 25-ի N 1101-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 4 հունիսի 2020 թվականի N 1023-Ն որոշումը

 

N 68(1623) 24 հունիսի 2020

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 18 հունիսի 2020 թվականի N 1012-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 18 հունիսի 2020 թվականի N 1015-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 18 հունիսի 2020 թվականի N 1017-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և ՀՀ հատուկ քննչական ծառայությանը գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 18 հունիսի 2020 թվականի N 1018-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 18 հունիսի 2020 թվականի N 1022-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, փոփոխություններ և լրացումներ, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և ՀՀ ազգային ժողովին գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 18 հունիսի 2020 թվականի N 1029-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի մայիսի 5-ի N 492-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 18 հունիսի 2020 թվականի N 1030-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 23 հունիսի 2020 թվականի N 1032-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 22 հունիսի 2020 թվականի N 1033-Ն որոշումը

 

N 69(1624) 24 հունիսի 2020

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Հանրաքվեի մասին» սահմանադրական օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» 24 հունիսի 2020 թվականի ՀՕ-303-Ն ՀՀ սահմանադրական օրենքը

 

«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» 24 հունիսի 2020 թվականի ՀՕ-304-Ն ՀՀ սահմանադրական օրենքը

 

«Սահմանադրական դատարանի մասին» սահմանադրական օրենքում լրացումներ կատարելու մասին» 24 հունիսի 2020 թվականի ՀՕ-305-Ն ՀՀ սահմանադրական օրենքը

 

«Արժեթղթերի շուկայի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 24 հունիսի 2020 թվականի ՀՕ-306-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 24 հունիսի 2020 թվականի ՀՕ-307-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 24 հունիսի 2020 թվականի ՀՕ-308-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 24 հունիսի 2020 թվականի ՀՕ-309-Ն ՀՀ սահմանադրական օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» 24 հունիսի 2020 թվականի ՀՕ-310-Ն ՀՀ սահմանադրական օրենքը

 

«Սահմանադրական դատարանի մասին» սահմանադրական օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» 24 հունիսի 2020 թվականի ՀՕ-311-Ն ՀՀ սահմանադրական օրենքը

 

«Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների հիմնարար հետազոտությունների ոլորտում միջպետական հարաբերությունների համակարգման մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 24 հունիսի 2020 թվականի ՀՕ-312-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետությունների աշխատողների կենսաթոշակային ապահովության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 24 հունիսի 2020 թվականի ՀՕ-313-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Չեխիայի Հանրապետության կառավարության միջև «Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական միության միջև` առանց թույլտվության բնակվող անձանց հետընդունման (ռեադմիսիայի) մասին»» համաձայնագրի կիրարկման արձանագրությունը վավերացնելու մասին» 24 հունիսի 2020 թվականի ՀՕ-314-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության կառավարության միջև 2016 թվականի ֆինանսական համագործակցության մասին» համաձայնագիրը վավերացնելու մասին» 24 հունիսի 2020 թվականի ՀՕ-315-Ն ՀՀ օրենքը

 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Հանրապետության նախագահի դիմումի հիման վրա` Ազգային ժողովի կողմից 2020 թվականի հունվարի 22-ին ընդունված` «Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին հոդվածի 2-րդ կետի և «Բանկային գաղտնիքի մասին» ՀՀ օրենքում լրացում կատարելու մասին» ՀՀ օրենքի 1-ին հոդվածի` Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 18 հունիսի 2020 թվականի ՍԴՈ-1546 որոշումը

 

N 70(1625) 25 հունիսի 2020

 

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության փոփոխություններ

 

ՓՈԽՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Մի շարք տնտեսվարողների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակման վերաբերյալ» պարետի 22 հունիսի 2020 թվականի N 146-Ա որոշումը

 

«Մի շարք տնտեսվարողների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակման վերաբերյալ» պարետի 22 հունիսի 2020 թվականի N 147-Ա որոշումը

 

 

N 69(1624).1 26 հունիսի 2020

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Հայաստանում՝ Գեղարքունիքի մարզի Մեծ Մասրիկի համայնքում «Մասրիկ-1» արևային ֆոտովոլտային (ՖՎ) էլեկտրակայանի նախագծման, ֆինանսավորման, կառուցման, սեփականության իրավունքով տիրապետման և շահագործման մասին փոփոխված և վերաշարադրված՝ կառավարության աջակցության համաձայնագրին և այդ համաձայնագրի համաձայն կնքվող ուղղակի պայմանագրին հավանություն տալու մասին» Կառավարության 18 հունիսի 2020 թվականի N 1016-Ա որոշումը

 

N 71(1629) 29 հունիսի 2020

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 29 հունիսի 2020 թվականի ՀՕ-316-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Բանկերի և բանկային գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 29 հունիսի 2020 թվականի ՀՕ-317-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Վարկային կազմակերպությունների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 29 հունիսի 2020 թվականի ՀՕ-318-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ավտոտրանսպորտային միջոցների կայանատեղերի տեղական վճարի մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» 29 հունիսի 2020 թվականի ՀՕ-319-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 29 հունիսի 2020 թվականի ՀՕ-320-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 29 հունիսի 2020 թվականի ՀՕ-321-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական կենսաթոշակների մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 29 հունիսի 2020 թվականի ՀՕ-322-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական նպաստների մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 29 հունիսի 2020 թվականի ՀՕ-323-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 29 հունիսի 2020 թվականի ՀՕ-324-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 29 հունիսի 2020 թվականի ՀՕ-325-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ապրանքային նշանների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 29 հունիսի 2020 թվականի ՀՕ-326-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Աշխարհագրական նշումների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 29 հունիսի 2020 թվականի ՀՕ-327-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Գյուտերի, օգտակար մոդելների և արդյունաբերական նմուշների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 29 հունիսի 2020 թվականի ՀՕ-328-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ինտեգրալ միկրոսխեմաների տոպոլոգիաների իրավական պաշտպանության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 29 հունիսի 2020 թվականի ՀՕ-329-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ հողային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 29 հունիսի 2020 թվականի ՀՕ-330-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Կրթության մասին» օրենքում լրացում կատարելու մասին» 29 հունիսի 2020 թվականի ՀՕ-331-Ն ՀՀ օրենքը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 25 հունիսի 2020 թվականի N 1084-Ն որոշումը

 

N 72(1627) 30 հունիսի 2020

 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Միջպետական արժութային կոմիտեի ստեղծման մասին» 1995 թվականի մայիսի 26-ի համաձայնագրի գործողությունը դադարեցնելու մասին» արձանագրությունը հաստատելու մասին» Հանրապետության նախագահի 26 հունիսի 2020 թվականի ՆՀ-134-Ն հրամանագիրը

 

«Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում գյուղատնտեսական կենդանիների հետ սելեկցիոն տոհմային աշխատանքի կատարման միասնականացմանն ուղղված միջոցների մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» Հանրապետության նախագահի 26 հունիսի 2020 թվականի ՆՀ-135-Ն հրամանագիրը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ-ում հավատարմագրված բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների մագիստրատուրայի, ասպիրանտուրայի և օրդինատուրայի այն մասնագիտությունները հաստատելու մասին, որոնցից որևէ մեկով առկա ուսուցմամբ սովորողի (ուսանողի) աշխատավարձի և դրան հավասարեցված վճարումների մասով ՀՀ հարկային օրենսգրքով սահմանված կարգով հաշվարկված եկամտային հարկն ուսման վարձավճարի փոխհատուցման նպատակով վերադարձվում է» Կառավարության 18 հունիսի 2020 թվականի N 1035-Ն որոշումը

 

«Օտարման ենթակա պետական անշարժ գույքն առանց գնային առաջարկների վաճառքը կազմակերպելու մասին» Կառավարության 18 հունիսի 2020 թվականի N 1037-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 25 հունիսի 2020 թվականի N 1040-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի փետրվարի 2-ի N 86-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 25 հունիսի 2020 թվականի N 1041-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 6-ի N 1419-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 25 հունիսի 2020 թվականի N 1042-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մայիսի 15-ի N 517-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 25 հունիսի 2020 թվականի N 1044-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2013 թվականի նոյեմբերի 28-ի N 1330-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 25 հունիսի 2020 թվականի N 1045-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 12-ի N 405-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 25 հունիսի 2020 թվականի N 1049-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի օգոստոսի 2-ի N 878-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 25 հունիսի 2020 թվականի N 1050-Ն որոշումը

 

«Կենսաբանական ծագման նմուշներում հայտնաբերված և նույնականացված ԴՆԹ (դեզօքսիռիբոնուկլեինաթթու) բնութագրերի հաշվառում իրականացնելու, ինչպես նաև դատագենետիկական փորձաքննությունների արդյունքում հայտնաբերված ԴՆԹ բնութագրերը փորձագիտական հիմնարկների կողմից ՀՀ ոստիկանությանը տրամադրվելու կարգը սահմանելու մասին» Կառավարության 25 հունիսի 2020 թվականի N 1051-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի հուլիսի 14-ի N 1231-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 25 հունիսի 2020 թվականի N 1052-Ն որոշումը

 

«ՀՀ ոստիկանության կողմից տրվող բժշկական հավատարմագրման պահանջագրի ձևերը սահմանելու մասին» Կառավարության 25 հունիսի 2020 թվականի N 1054-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովին գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 25 հունիսի 2020 թվականի N 1055-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 25 հունիսի 2020 թվականի N 1056-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 25 հունիսի 2020 թվականի N 1057-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, լրացում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 25 հունիսի 2020 թվականի N 1059-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 25 հունիսի 2020 թվականի N 1060-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության պետական գույքի կառավարման կոմիտեին գումար հատկացնելու, «Նորավանք» գիտակրթական հիմնադրամի լուծարման գործընթացը կանոնակարգելու և ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովին գույք ամրացնելու մասին» Կառավարության 25 հունիսի 2020 թվականի N 1061-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2007 թվականի հունիսի 28-ի N 955-Ն և 2006 թվականի հոկտեմբերի 26-ի N 1699-Ն որոշումներում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 25 հունիսի 2020 թվականի N 1066-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2020 թվականի մայիսի 21-ի N 806-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 25 հունիսի 2020 թվականի N 1067-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում ու փոփոխություններ և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 25 հունիսի 2020 թվականի N 1070-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 3-ի N 2167-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 25 հունիսի 2020 թվականի N 1073-Ն որոշումը

 

«Ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի բնագավառի լիազոր մարմնին լիազորություններ վերապահելու մասին» Կառավարության 25 հունիսի 2020 թվականի N 1074-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 25 հունիսի 2020 թվականի N 1075-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման ու ՀՀ կառավարության 2020 թվականի մայիսի 21-ի N 827-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու ու մեկ անձից գնման ընթացակարգով գնման գործընթաց կազմակերպելու մասին» Կառավարության 25 հունիսի 2020 թվականի N 1085-Ն որոշումը

 

ՓՈԽՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Մի շարք տնտեսվարողների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակման վերաբերյալ» պարետի 23 հունիսի 2020 թվականի N 148-Ա որոշումը

 

«Մի շարք տնտեսվարողների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակման վերաբերյալ» պարետի 23 հունիսի 2020 թվականի N 149-Ա որոշումը

 

«Մի շարք տնտեսվարողների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակման վերաբերյալ» պարետի 23 հունիսի 2020 թվականի N 150-Ա որոշումը

 

«Մի շարք տնտեսվարողների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակման վերաբերյալ» պարետի 23 հունիսի 2020 թվականի N 151-Ա որոշումը

 

«Մի շարք տնտեսվարողների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակման վերաբերյալ» պարետի 24 հունիսի 2020 թվականի N 152-Ա որոշումը

 

«Մի շարք տնտեսվարողների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակման վերաբերյալ» պարետի 24 հունիսի 2020 թվականի N 153-Ա որոշումը

 

«Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների նկատմամբ կիրառվող սահմանափակման վերաբերյալ» պարետի 24 հունիսի 2020 թվականի N 154-Ա որոշումը

 

N 73(1628) 30 հունիսի 2020

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 30 հունիսի 2020 թվականի ՀՕ-332-Ն ՀՀ օրենքը

 

ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողովի 2020 թվականի փետրվարի 6-ի «Սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը հանրաքվեի դնելու մասին» որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Ազգային ժողովի 30 հունիսի 2020 թվականի ԱԺՈ-003-Ն որոշումը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի օգոստոսի 18-ի N 2085-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 25 հունիսի 2020 թվականի N 1091-Ն որոշումը