«ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր»

 

N 1(1556) 8 հունվարի 2020

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 15-ի N 662-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և ՀՀ կառավարության 2013 թվականի փետրվարի 28-ի N 338-Ն և 2013 թվականի սեպտեմբերի 5-ի N 970-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 26 դեկտեմբերի 2019 թվականի N 1975-Ն որոշումը

 

N 1(1556).1 10 հունվարի 2020

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի մարտի 11-ի N 235-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 19 դեկտեմբերի 2019 թվականի N 1848-Ն որոշումը

 

N 2(1557) 10 հունվարի 2020

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N 1789-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 9 հունվարի 2020 թվականի N 8-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N 1792-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 9 հունվարի 2020 թվականի N 11-Ն որոշումը

 

ՈՒՂՂՈՒՄ

 

ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 20-ի N 1106-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» N 1858-Ն որոշման

 

N 2(1557).1 10 հունվարի 2020

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» Կառավարության 26 դեկտեմբերի 2019 թվականի N 1919-Ն որոշումը

 

N 3(1558) 15 հունվարի 2020

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 15-ի N 1242-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 9 հունվարի 2020 թվականի N 1-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 15-ի N 1346-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 9 հունվարի 2020 թվականի N 2-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1566-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 9 հունվարի 2020 թվականի N 3-Ն որոշումը

 

 

N 3(1558).1 22 հունվարի 2020

 

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ

 

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՐԴ/0068/01/08

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵՔՐԴ/0396/01/08, ԵԿԴ/0052/11/08, ԵԿԴ/0123/06/08

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՀՔՐԴ2/0086/01/08

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՍԴ1/0004/01/08, ԿԴ/0107/01/10, ԵԿԴ/0245/01/12

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՎԴ/0044/01/09

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵՄԴ/0064/01/09

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՍԴ/0269/01/09

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՏԴ/0094/01/09, ՏԴ/0022/01/12

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՐԴ/0004/01/10, ԵԱՔԴ/0122/01/14

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0234/01/10

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԿԴ/0013/01/10

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԷԴ/0044/01/12

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԷԴ/0044/01/12

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0091/01/12

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0164/01/12, ՇԴ/0100/01/11, ԵԱՔԴ/0069/01/09

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵՄԴ/0141/01/12, ԵԷԴ/0058/01/09, ԵՔՐԴ/0624/01/08, 1-38/07, 1-19/06, 1-150/04

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵՄԴ/0141/01/12, ԵԷԴ/0058/01/09, ԵՔՐԴ/0624/01/08, 1-38/07, 1-19/06, 1-150/04

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՐԱԴ1/0032/01/13

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՎԴ/0084/01/13

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՎԴ/0101/01/13

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՐԴ/0175/01/13

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0001/01/13, ԵԿԴ/0174/01/13, ԿԴ3/0059/01/11, 1-117/06

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0013/01/13

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵՇԴ/0129/01/13

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԿԴ/0024/01/13

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԿԴ1/0095/01/13

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՎԴ4/0026/01/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱԴԴ/0066/01/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0164/01/15, ԵԱՆԴ/0073/01/14, ԵԱՆԴ/0006/01/11, ԵԷԴ/0126/01/11

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՐԱԴ/0008/01/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՐԴ/0021/01/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՐԴ1/0003/11/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱՆԴ/0054/01/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵՄԴ/0105/01/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՍԴ1/0016/01/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԳԴ5/0019/01/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱԴԴ/0002/01/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱԴԴ/0005/01/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱՆԴ/0033/01/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԷԴ/0060/15/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԷԴ/0105/01/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԷԴ/0125/01/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԷԴ/0145/01/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԷԴ/0151/01/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0201/11/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0216/01/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՇԴ2/0049/01/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՍԴ/0051/01/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՍԴ/0128/01/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՏԴ1/0017/01/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՏԴ1/0017/01/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՏԴ1/0027/01/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԴ/0078/01/18

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԴ/0630/06/18

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԴ/0745/01/18

 

N 4(1559) 22 հունվարի 2020

 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«2019 թվականի հունիսի 6-ին Սանկտ Պետերբուրգում ստորագրված «Եվրասիական Տնտեսական Միության և Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության մաքսային սահմաններով տեղափոխվող ապրանքների և միջազգային փոխադրում իրականացնող տրանսպորտային միջոցների վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանակման մասին» համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 14 հունվարի 2020 թվականի ՍԴՈ-1499 որոշումը

 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության, Գյումրու քաղաքապետարանի ու Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի միջև ստորագրված «Գյումրու քաղաքային ճանապարհներ Տրանշ Բ» դրամաշնորհային համաձայնագիրը հաստատելու մասին» Հանրապետության նախագահի 10 հունվարի 2020 թվականի ՆՀ-1-Ն հրամանագիրը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մարտի 6-ի N 275-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 9 հունվարի 2020 թվականի N 15-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի ապրիլի 13-ի N 722-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 9 հունվարի 2020 թվականի N 16-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2019 թվականի նոյեմբերի 7-ի N 1536-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 16 հունվարի 2020 թվականի N 21-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի ապրիլի 29-ի N 1008-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 16 հունվարի 2020 թվականի N 22-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 16 հունվարի 2020 թվականի N 23-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N 1808-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 16 հունվարի 2020 թվականի N 25-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 12-ի N 405-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 16 հունվարի 2020 թվականի N 29-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հունիսի 26-ի N 635-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 16 հունվարի 2020 թվականի N 31-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի փետրվարի 25-ի N 168-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 16 հունվարի 2020 թվականի N 37-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 18-ի N 1467-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 16 հունվարի 2020 թվականի N 38-Ն որոշումը

 

N 5(1560) 24 հունվարի 2020

 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«2019 թվականի մայիսի 26-ին ստորագրված՝ «Հայաստանի Հանրապետության և Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության միջև հանձնման մասին» պայմանագրում ամրագրված պարտավորությունների` Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 21 հունվարի 2020 թվականի ՍԴՈ-1500 որոշումը

 

«2019 թվականի օգոստոսի 9-ին Չոլպոն-Աթայում ստորագրված՝ «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Ղրղզստանի Հանրապետության կառավարության միջև եկամտի կրկնակի հարկումը բացառելու և հարկումից խուսափելը կանխելու մասին» համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների` Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 21 հունվարի 2020 թվականի ՍԴՈ-1501 որոշումը

 

«2008 թվականի նոյեմբերի 14-ին ստորագրված՝ «Շաքարախտով հիվանդացության աճի դեմ պայքարում Անկախ պետությունների համագործակցության մասնակից պետությունների համագործակցության մասին» համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 21 հունվարի 2020 թվականի ՍԴՈ-1502 որոշումը

 

«2018 թվականի նոյեմբերի 2-ին ստորագրված՝ «Միջուկային վթարի կամ ճառագայթային վթարային իրավիճակների առաջացման դեպքում դրանց հետևանքների վերացման փոխօգնության պատրաստականության ապահովման՝ ԱՊՀ մասնակից պետությունների փոխգործակցության մասին» համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 21 հունվարի 2020 թվականի ՍԴՈ-1503 որոշումը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Աշխատանքային օրը տեղափոխելու մասին» Կառավարության 23 հունվարի 2020 թվականի N 42-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում, ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատարելու և ՀՀ վարչապետի աշխատակազմին գումար հատկացնելու մասին» Կառավարության 23 հունվարի 2020 թվականի N 43-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 12-ի N 451-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 23 հունվարի 2020 թվականի N 44-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2019 թվականի հունվարի 24-ի N 50-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 23 հունվարի 2020 թվականի N 45-Ն որոշումը

 

N 6(1561) 29 հունվարի 2020

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Կարևորագույն նշանակության օբյեկտ հանդիսացող ստորգետնյա պահեստարանների կառուցման կամ շահագործման նպատակով ոչ մետաղական օգտակար հանածոյի հանույթի թույլտվության ձևը, տրամադրման կարգը, ընդերքի տրամադրման պայմանները և հանույթի տնօրինման պայմանները սահմանելու մասին» Կառավարության 23 հունվարի 2020 թվականի N 51-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի հոկտեմբերի 31-ի N 1758-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 23 հունվարի 2020 թվականի N 52-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1925-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 23 հունվարի 2020 թվականի N 54-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2012 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1673-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 23 հունվարի 2020 թվականի N 62-Ն որոշումը

 

N 7(1562) 1 փետրվարի 2020

 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության և Եվրոպական ներդրումային բանկի միջև 2019 թվականի նոյեմբերի 27-ին և դեկտեմբերի 4-ին ստորագրված «Հայաստանի ճանապարհային անվտանգության բարելավման ծրագիր» Հարևանության ներդրումային գործիքի ներդրումային դրամաշնորհային համաձայնագիրը հաստատելու մասին» Հանրապետության նախագահի 29 հունվարի 2020 թվականի ՆՀ-17-Ն հրամանագիրը

 

«Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և Բուլղարիայի Հանրապետության կառավարության միջև գաղտնի տեղեկատվության փոխադարձաբար պաշտպանության և փոխանակման մասին» համաձայնագիրը հաստատելու մասին» Հանրապետության նախագահի 31 հունվարի 2020 թվականի ՆՀ-29-Ն հրամանագիրը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 25-ի N 1524-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 23 հունվարի 2020 թվականի N 69-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի սեպտեմբերի 7-ի N 1310-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 30 հունվարի 2020 թվականի N 71-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2008 թվականի ապրիլի 4-ի N 329-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 1 փետրվարի 2020 թվականի N 95-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2001 թվականի դեկտեմբերի 27-ի N 1286 որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 1 փետրվարի 2020 թվականի N 96-Ն որոշումը

 

N 8(1563) 5 փետրվարի 2020

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 18-ի N 534-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 30 հունվարի 2020 թվականի N 72-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 2335-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 30 հունվարի 2020 թվականի N 76-Ն որոշումը

 

«Սերբիայի Հանրապետության քաղաքացիների համար առանց մուտքի վիզայի այցելությունների ռեժիմ սահմանելու մասին» Կառավարության 30 հունվարի 2020 թվականի N 78-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի փետրվարի 6-ի N 138-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 30 հունվարի 2020 թվականի N 79-Ն որոշումը

 

«Շրջակա միջավայրի մոնիթորինգի և տեղեկատվության կենտրոն», «Անտառային մոնիթորինգի կենտրոն» և «Հիդրոօդերևութաբանության և մթնոլորտային երևույթների վրա ակտիվ ներգործության ծառայություն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունները միաձուլման ձևով «Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության վերակազմակերպելու, ՀՀ կառավարության 2001 թվականի հունիսի 20-ի N 552, 2004 թվականի մարտի 18-ի N 349-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու և ՀՀ կառավարության մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 30 հունվարի 2020 թվականի N 81-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2007 թվականի մարտի 15-ի N 433-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 30 հունվարի 2020 թվականի N 82-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N 1797-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 30 հունվարի 2020 թվականի N 93-Ն որոշումը

 

N 9(1564) 7 փետրվարի 2020

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Հանրային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 4 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-1-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 4 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-2-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին» օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 4 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-3-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 4 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-4-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Օպերատիվ-հետախուզական գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 4 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-5-Ն ՀՀ օրենքը

 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Մարդու իրավունքների պաշտպանի դիմումի հիման վրա՝ «Բնակչության բժշկական օգնության և սպասարկման մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի 3-րդ մասի, 8-րդ հոդվածի 3 և 4-րդ մասերի, 17-րդ հոդվածի 2-րդ մասի, 19.3-րդ հոդվածի 1-ին մասի 4-րդ կետի, «Հոգեբուժական օգնության մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 10-րդ մասի, 9-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերի, 15 և 16-րդ հոդվածների, 19-րդ հոդվածի 2, 3 և 4-րդ մասերի, 22-րդ հոդվածի 1-ին մասի, նույն օրենքի հավելվածի 6-րդ բաժնի 4-րդ կետի 2-րդ պարբերության և «Երեխայի իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքի 32-րդ հոդվածի 2-րդ մասի՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 30 հունվարի 2020 թվականի ՍԴՈ-1504 որոշումը

 

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Հայտարարատու պաշտոնատար անձի գույքի, եկամուտների և շահերի, նրա ընտանիքի անդամների գույքի և եկամուտների տարեկան հայտարարագրի ու հայտարարատու պաշտոնատար անձի՝ պաշտոնեական պարտականություններն ստանձնելու կամ պաշտոնեական պարտականությունները դադարեցնելու օրվա դրությամբ առկա գույքի, եկամուտների և շահերի, նրա ընտանիքի անդամների գույքի և եկամուտների հայտարարագրի օրինակելի ձևերը սահմանելու և ՀՀ կառավարության 2011 թվականի դեկտեմբերի 15-ի N 1819-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 30 հունվարի 2020 թվականի N 102-Ն որոշումը

 

N 10(1565) 7 փետրվարի 2020

 

ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ԵՎ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծը հանրաքվեի դնելու մասին» Ազգային ժողովի 6 փետրվարի 2020 թվականի ԱԺՈ-001-Ն որոշումը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի փետրվարի 16-ի N 123-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 6 փետրվարի 2020 թվականի N 104-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի 1-ի N 2375-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 6 փետրվարի 2020 թվականի N 105-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի հունվարի 16-ի N 111-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 6 փետրվարի 2020 թվականի N 107-Ն որոշումը

 

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ագարակի համայնքի ղեկավարի արտահերթ ընտրություն նշանակելու և անցկացնելու մասին» Կառավարության 6 փետրվարի 2020 թվականի N 108-Ն որոշումը

 

N 10(1565).1 10 փետրվարի 2020

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1937-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 11 փետրվարի 2020 թվականի N 136-Ն որոշումը

 

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քաղաքացիական գործ թիվ ԱՐԴ1/0064/02/15

 

N 11(1566) 11 փետրվարի 2020

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՔՆԵՐԸ

 

«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-6-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեական օրենսգրքում լրացումներ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-7-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-8-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Բազմաբնակարան շենքի կառավարման մասին» օրենքում փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-9-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Համատիրության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-10-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հանրային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-11-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Քաղաքացիական ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-12-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-13-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Քրեակատարողական ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-14-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-15-Ն ՀՀ սահմանադրական օրենքը

 

«Հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-16-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հարկային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-17-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Մաքսային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-18-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Փրկարար ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-19-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական պաշտոններ և պետական ծառայության պաշտոններ զբաղեցնող անձանց վարձատրության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-20-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-21-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Համայնքային ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-22-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հատուկ քննչական ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-23-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություն կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-24-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-25-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Դատախազության մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-26-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Փաստաբանության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-27-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ճարտարապետական գործունեության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-28-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Փրկարար ծառայության կանոնագիրքը հաստատելու մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-29-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին» օրենքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-30-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հաշվեքննիչ պալատի մասին» օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-31-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հեռուստատեսության և ռադիոյի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-32-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-33-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-34-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Արտակարգ իրավիճակներում բնակչության պաշտպանության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-35-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Սեյսմիկ պաշտպանության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-36-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Մարդու վերարտադրողական առողջության և վերարտադրողական իրավունքների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-37-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության զինանշանի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-38-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության դրոշի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-39-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» օրենքում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-40-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Փաստաթղթերի (վավերագրերի) պարտադիր օրինակի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-41-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Տեսանկարահանող կամ լուսանկարահանող սարքերով հայտնաբերված ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտումների վերաբերյալ գործերով իրականացվող վարչական վարույթի առանձնահատկությունների մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-42-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Դեղերի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-43-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Կուտակային կենսաթոշակների մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-44-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ահաբեկչության դեմ պայքարի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-45-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-46-Ն ՀՀ սահմանադրական օրենքը

 

«Սահմանադրական դատարանի մասին» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-47-Ն ՀՀ սահմանադրական օրենքը

 

«Պետական կառավարչական հիմնարկների մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-48-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-49-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Իրավաբանական անձանց պետական գրանցման, իրավաբանական անձանց առանձնացված ստորաբաժանումների, հիմնարկների և անհատ ձեռնարկատերերի պետական հաշվառման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-50-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-51-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Զբաղվածության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-52-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-53-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ հարկային օրենսգրքում փոփոխություն կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-54-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Էներգետիկայի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-55-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Գանձապետական համակարգի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-56-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Արխիվային գործի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-57-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ինտերնետով հրապարակային և անհատական ծանուցման մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-58-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Փախստականների և ապաստանի մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-59-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի պետական աջակցության մասին» օրենքում փոփոխություն կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-60-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Կանանց և տղամարդկանց հավասար իրավունքների և հավասար հնարավորությունների ապահովման մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-61-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ ընտանեկան օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-62-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-63-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Դատական դեպարտամենտում ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-64-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Սոցիալական աջակցության մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-65-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Արդարադատության ակադեմիայի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-66-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ներքին աուդիտի մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-67-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պաշտոնատար անձանց գործունեության ապահովման, սպասարկման և սոցիալական երաշխիքների մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-68-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Ազգային անվտանգության մարմիններում ծառայության մասին» օրենքում փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-69-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության ընտրական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-70-Ն ՀՀ սահմանադրական օրենքը

 

«ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-71-Ն ՀՀ օրենքը

 

«ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-72-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Գույքի նկատմամբ իրավունքների պետական գրանցման մասին» օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-73-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Պրոբացիայի մասին» օրենքում փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-74-Ն ՀՀ օրենքը

 

«Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքում փոփոխություններ կատարելու մասին» 7 փետրվարի 2020 թվականի ՀՕ-75-Ն ՀՀ սահմանադրական օրենքը

 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«ՀՀ Սահմանադրության փոփոխությունների հանրաքվե նշանակելու մասին» Հանրապետության նախագահի 9 փետրվարի 2020 թվականի ՆՀ-32-Ն հրամանագիրը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2011 թվականի ապրիլի 28-ի N 489-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 6 փետրվարի 2020 թվականի N 106-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2003 թվականի դեկտեմբերի 24-ի N 1908-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 6 փետրվարի 2020 թվականի N 128-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2009 թվականի մարտի 19-ի N 277-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 6 փետրվարի 2020 թվականի N 129-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հոկտեմբերի 5-ի N 1318-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 6 փետրվարի 2020 թվականի N 130-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հուլիսի 3-ի N 712-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 30 հունվարի 2020 թվականի N 132-Ն որոշումը

 

ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԴԱՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ բարձրագույն դատական խորհրդի 2018 թվականի հուլիսի 9-ի թիվ ԲԴԽ-23-Ն-1 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Բարձրագույն դատական խորհրդի 6 փետրվարի 2020 թվականի ԲԴԽ-3-Ն-1 որոշումը