«ՀՀ պաշտոնական տեղեկագիր»

 

N 1(1556) 8 հունվարի 2020

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2017 թվականի հունիսի 15-ի N 662-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու և ՀՀ կառավարության 2013 թվականի փետրվարի 28-ի N 338-Ն և 2013 թվականի սեպտեմբերի 5-ի N 970-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կառավարության 26 դեկտեմբերի 2019 թվականի N 1975-Ն որոշումը

 

N 1(1556).1 10 հունվարի 2020

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2010 թվականի մարտի 11-ի N 235-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 19 դեկտեմբերի 2019 թվականի N 1848-Ն որոշումը

 

N 2(1557) 10 հունվարի 2020

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N 1789-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 9 հունվարի 2020 թվականի N 8-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N 1792-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 9 հունվարի 2020 թվականի N 11-Ն որոշումը

 

ՈՒՂՂՈՒՄ

 

ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 20-ի N 1106-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» N 1858-Ն որոշման

 

N 2(1557).1 10 հունվարի 2020

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» Կառավարության 26 դեկտեմբերի 2019 թվականի N 1919-Ն որոշումը

 

N 3(1558) 15 հունվարի 2020

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի օգոստոսի 15-ի N 1242-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 9 հունվարի 2020 թվականի N 1-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի դեկտեմբերի 15-ի N 1346-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 9 հունվարի 2020 թվականի N 2-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2015 թվականի դեկտեմբերի 29-ի N 1566-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կառավարության 9 հունվարի 2020 թվականի N 3-Ն որոշումը

 

 

N 3(1558).1 22 հունվարի 2020

 

ՎՃՌԱԲԵԿ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԸ

 

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՐԴ/0068/01/08

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵՔՐԴ/0396/01/08, ԵԿԴ/0052/11/08, ԵԿԴ/0123/06/08

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՀՔՐԴ2/0086/01/08

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՍԴ1/0004/01/08, ԿԴ/0107/01/10, ԵԿԴ/0245/01/12

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՎԴ/0044/01/09

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵՄԴ/0064/01/09

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՍԴ/0269/01/09

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՏԴ/0094/01/09, ՏԴ/0022/01/12

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՐԴ/0004/01/10, ԵԱՔԴ/0122/01/14

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0234/01/10

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԿԴ/0013/01/10

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԷԴ/0044/01/12

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԷԴ/0044/01/12

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0091/01/12

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0164/01/12, ՇԴ/0100/01/11, ԵԱՔԴ/0069/01/09

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵՄԴ/0141/01/12, ԵԷԴ/0058/01/09, ԵՔՐԴ/0624/01/08, 1-38/07, 1-19/06, 1-150/04

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵՄԴ/0141/01/12, ԵԷԴ/0058/01/09, ԵՔՐԴ/0624/01/08, 1-38/07, 1-19/06, 1-150/04

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՐԱԴ1/0032/01/13

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՎԴ/0084/01/13

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՎԴ/0101/01/13

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՐԴ/0175/01/13

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0001/01/13, ԵԿԴ/0174/01/13, ԿԴ3/0059/01/11, 1-117/06

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0013/01/13

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵՇԴ/0129/01/13

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԿԴ/0024/01/13

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԿԴ1/0095/01/13

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՎԴ4/0026/01/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱԴԴ/0066/01/15

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0164/01/15, ԵԱՆԴ/0073/01/14, ԵԱՆԴ/0006/01/11, ԵԷԴ/0126/01/11

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՐԱԴ/0008/01/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՐԴ/0021/01/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԱՐԴ1/0003/11/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱՆԴ/0054/01/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵՄԴ/0105/01/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՍԴ1/0016/01/16

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԳԴ5/0019/01/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱԴԴ/0002/01/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱԴԴ/0005/01/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԱՆԴ/0033/01/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԷԴ/0060/15/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԷԴ/0105/01/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԷԴ/0125/01/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԷԴ/0145/01/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԷԴ/0151/01/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0201/11/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԿԴ/0216/01/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՇԴ2/0049/01/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՍԴ/0051/01/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՍԴ/0128/01/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՏԴ1/0017/01/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՏԴ1/0017/01/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ՏԴ1/0027/01/17

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԴ/0078/01/18

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԴ/0630/06/18

 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումը Քրեական գործ թիվ ԵԴ/0745/01/18

 

N 4(1559) 22 հունվարի 2020

 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆԻ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«2019 թվականի հունիսի 6-ին Սանկտ Պետերբուրգում ստորագրված «Եվրասիական Տնտեսական Միության և Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության մաքսային սահմաններով տեղափոխվող ապրանքների և միջազգային փոխադրում իրականացնող տրանսպորտային միջոցների վերաբերյալ տեղեկատվության փոխանակման մասին» համաձայնագրում ամրագրված պարտավորությունների՝ Սահմանադրությանը համապատասխանության հարցը որոշելու վերաբերյալ գործով» Սահմանադրական դատարանի 14 հունվարի 2020 թվականի ՍԴՈ-1499 որոշումը

 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳՐԵՐԸ

 

«Հայաստանի Հանրապետության, Գյումրու քաղաքապետարանի ու Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի միջև ստորագրված «Գյումրու քաղաքային ճանապարհներ Տրանշ Բ» դրամաշնորհային համաձայնագիրը հաստատելու մասին» Հանրապետության նախագահի 10 հունվարի 2020 թվականի ՆՀ-1-Ն հրամանագիրը

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մարտի 6-ի N 275-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 9 հունվարի 2020 թվականի N 15-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի ապրիլի 13-ի N 722-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 9 հունվարի 2020 թվականի N 16-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2019 թվականի նոյեմբերի 7-ի N 1536-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 16 հունվարի 2020 թվականի N 21-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2004 թվականի ապրիլի 29-ի N 1008-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Կառավարության 16 հունվարի 2020 թվականի N 22-Ն որոշումը

 

«ՀՀ 2020 թվականի պետական բյուջեում և ՀՀ կառավարության 2019 թվականի դեկտեմբերի 26-ի N 1919-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կառավարության 16 հունվարի 2020 թվականի N 23-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2002 թվականի սեպտեմբերի 19-ի N 1808-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 16 հունվարի 2020 թվականի N 25-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2018 թվականի ապրիլի 12-ի N 405-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 16 հունվարի 2020 թվականի N 29-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2014 թվականի հունիսի 26-ի N 635-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 16 հունվարի 2020 թվականի N 31-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2016 թվականի փետրվարի 25-ի N 168-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 16 հունվարի 2020 թվականի N 37-Ն որոշումը

 

«ՀՀ կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 18-ի N 1467-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կառավարության 16 հունվարի 2020 թվականի N 38-Ն որոշումը