ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԵՎ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ

ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ 14-ՐԴ ՏԱՐԻ

N 1 (54)

31 ՄԱՐՏԻ 2016

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

 

 

 

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ

 

 

 

 

 

Աշտարակի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

1

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակ քաղաքի 2015 թ. տարեկան բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Աշտարակի քաղաքային համայնքի ավագանու 20 նոյեմբերի 2015 թ. N 1-Ն որոշումը

11

2

«Աշտարակի համայնքի 2015 թ. բյուջեի վարչական մասի պահուստային ֆոնդից հատկացում կատարելու մասին» Աշտարակի քաղաքային համայնքի ավագանու 20 նոյեմբերի 2015 թ. N 2-Ն որոշումը

63

3

«Աշտարակ քաղաքի 2016 թ. տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Աշտարակի քաղաքային համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2015 թ. N 1-Ն որոշումը

64

4

«Աշտարակ քաղաքի 2015 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Աշտարակի քաղաքային համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2015 թ. N 6-Ն որոշումը

67

5

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակ քաղաքի 2016 թ. տարեկան բյուջեն հաստատելու առաջարկության մասին» Աշտարակի քաղաքային համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2015 թ. N 7-Ն որոշումը

118

6

«Աշտարակի համայնքային սեփականություն համարվող բնակավայրերի նշանակության որոշ հողեր աճուրդ-վաճառքով օտարելու մասին» Աշտարակի քաղաքային համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2015 թ. N 13-Ն որոշումը

170

7

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի համայնքային սեփականություն համարվող գյուղա-տնտեսական նշանակության որոշ հողեր աճուրդ-վաճառքով օտարելու մասին» Աշտարակի քաղաքային համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2015 թ. N 14-Ն որոշումը

177

 

 

 

 

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

 

 

 

 

 

Արարատի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

8

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատ քաղաքի վարչական տարածքում աղբահանության և բազմաբնակարան բնակելի շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության պահպանման պարտադիր նորմերի կատարումը ապահովելու նպատակով նախատեսված վճարների չափը սահմանելու մասին» Արարատի քաղաքային համայնքի ավագանու 15 դեկտեմբերի 2015 թ. N 36-Ն որոշումը

181

9

«Արարատ քաղաքում 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Արարատի քաղաքային համայնքի ավագանու 15 դեկտեմբերի 2015 թ. N 37-Ն որոշումը

183

10

«2016 թ. Արարատի համայնքային ենթակայության թիվ 1,2,3 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-Ներ հաճախող երեխաների և «Արվեստի միջնակարգ-մասնագիտական դպրոց» ՀՈԱԿ հաճախող սաների համար գանձվող ծնողական վճարների մասին» Արարատի քաղաքային համայնքի ավագանու 15 դեկտեմբերի 2015 թ. N 38-Ն որոշումը

186

11

«Արարատի քաղաքային համայնքի 2015 թ. բյուջեի հոդվածներում փոփոխություններ կատարելու մասին» Արարատի քաղաքային համայնքի ավագանու 15 դեկտեմբերի 2015 թ. N 39-Ն որոշումը

188

12

«Արարատի քաղաքային համայնքի բյուջեի եկամտային և ծախսային մասերի հոդվածներում փոփոխություններ կատարելու մասին» Արարատի քաղաքային համայնքի ավագանու 15 դեկտեմբերի 2015 թ. N 40-Ն որոշումը

189

 

 

 

13

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի քաղաքային համայնքի 2016 թ. բյուջեի նախագծի հաստատման մասին» Արարատի քաղաքային համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2015 թ. N 42-Ն որոշումը

191

 

 

 

 

Արտաշատի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

14

«ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատի քաղաքային համայնքի 2015 թվականի բյուջեի ծախսային մասի առաջարկվող փոփոխությունները հաստատելու մասին» Արտաշատի քաղաքային համայնքի ավագանու 3 դեկտեմբերի 2015 թ. N 92-Ն որոշումը

201

15

«ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատի քաղաքային համայնքի 2016 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին» Արտաշատի քաղաքային համայնքի ավագանու 24 դեկտեմբերի 2015 թ. N 104-Ն որոշումը

203

 

 

 

 

Մասիսի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

16

«ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս քաղաքում 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Մասիսի քաղաքային համայնքի ավագանու 16 դեկտեմբերի 2015 թ. N 99-Ն որոշումը

225

17

«ՀՀ Արարատի մարզի Մասիսի քաղաքային համայնքի 2016 թվականի բյուջեն հաստատելու մասին» Մասիսի քաղաքային համայնքի ավագանու 16 դեկտեմբերի 2015 թ. N 100-Ն որոշումը

229

 

 

 

 

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

 

 

 

 

 

Արմավիրի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

18

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիրի քաղաքային համայնքի 2015 թ. ինն ամսվա բյուջեի կատարման մասին» Արմավիրի քաղաքային համայնքի ավագանու 30 հոկտեմբերի 2015 թ. N 118-Ն որոշումը

246

19

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիրի քաղաքային համայնքի ավագանու 19.12.14 թ. թիվ 144-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Արմավիրի քաղաքային համայնքի ավագանու 30 հոկտեմբերի 2015 թ. N 119-Ն որոշումը

274

 

 

 

 

Էջմիածնի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

20

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Էջմիածին քաղաքի 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Էջմիածնի քաղաքային համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2015 թ. N 75-Ն որոշումը

287

21

«Էջմիածին քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի սպասարկման ծառայությունների դիմաց 2016 թ. գանձվող վճարի դրույքաչափերի սահմանման մասին» Էջմիածնի քաղաքային համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2015 թ. N 76-Ն որոշումը

293

22

«Էջմիածին քաղաքի «Կոմիտասի անվան մշակույթի պալատ», «Մ. Եկմալյանի անվան թիվ 1 երաժշտական դպրոց» և «Ս. Մելիքյանի անվան թիվ 2 երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ների դահլիճների վարձակալության վճարների չափերը սահմանելու մասին» Էջմիածնի քաղաքային համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2015 թ. N 77-Ն որոշումը

294

23

«Էջմիածնի քաղաքապետարանի «թիվ 1 մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի դահլիճների վարձակալության վճարների չափերը սահմանելու մասին» Էջմիածնի քաղաքային համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2015 թ. N 78-Ն որոշումը

295

24

«Էջմիածնի քաղաքային համայնքի ենթակայության երաժշտական, գեղարվեստի դպրոցներում և մշակույթի տներում գործող խմբերում սովորողների ուսման վարձերի չափերը սահմանելու մասին» Էջմիածնի քաղաքային համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2015 թ. N 79-Ն որոշումը

296

25

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Էջմիածնի քաղաքային համայնքի ենթակայության մանկապարտեզներում երեխաների խնամքի համար գանձվող գումարի չափը սահմանելու մասին» Էջմիածնի քաղաքային համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2015 թ. N 80-Ն որոշումը

297

26

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Էջմիածին քաղաքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Էջմիածնի քաղաքային համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2015 թ. N 88-Ն որոշումը

298

27

«Էջմիածնի քաղաքային համայնքին կապիտալ սուբվենցիա հատկացնելու հետևանքով համայնքի 2015 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Էջմիածնի քաղաքային համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2015 թ. N 89-Ն որոշումը

299

 

 

 

 

Մեծամորի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումը

 

 

 

 

28

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամորի քաղաքային համայնքի 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Մեծամորի քաղաքային համայնքի ավագանու 18 հոկտեմբերի 2015 թ. N 29-Ն որոշումը

300

 

 

 

 

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 

 

 

 

 

Սևանի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

29

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սևանի քաղաքային համայնքում հողամասի ուղղակի վաճառքով օտարման գին սահմանելու մասին» Սևանի քաղաքային համայնքի ավագանու 30 սեպտեմբերի 2015 թ. N 31-Ն որոշումը

304

30

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սևանի համայնքի 2015 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Սևանի քաղաքային համայնքի ավագանու 18 նոյեմբերի 2015 թ. N 47-Ն որոշումը

305

 

 

 

 

Վարդենիսի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

31

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիսի քաղաքային համայնքում 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Վարդենիսի քաղաքային համայնքի ավագանու 8 դեկտեմբերի 2015 թ. N 68-Ն որոշումը

307

32

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիսի քաղաքային համայնքի ավագանու 2014 թ. դեկտեմբերի 11-ի N 116-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Վարդենիսի քաղաքային համայնքի ավագանու 8 դեկտեմբերի 2015 թ. N 93-Ն որոշումը

310

 

 

 

 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

 

 

 

 

 

Ալավերդու քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

33

«ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքային սեփականություն համարվող հողամասերն աճուրդ-վաճառքով օտարելու մասին» Ալավերդու քաղաքային համայնքի ավագանու 30 նոյեմբերի 2015 թ. N 55-Ն որոշումը

324

34

«Ալավերդու համայնքի 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Ալավերդու քաղաքային համայնքի ավագանու 17 դեկտեմբերի 2015 թ. N 58-Ն որոշումը

326

35

«Ալավերդու քաղաքային համայնքում 2016 թ. ուսումնական վարձավճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Ալավերդու քաղաքային համայնքի ավագանու 17 դեկտեմբերի 2015 թ. N 59-Ն որոշումը

330

36

«ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդու քաղաքային համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Ալավերդու քաղաքային համայնքի ավագանու 17 դեկտեմբերի 2015 թ. N 59-Ն որոշումը

332

 

 

 

 

Ախթալայի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումը

 

 

 

 

37

«ՀՀ Լոռու մարզի Ախթալայի քաղաքային համայնքի 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Ախթալայի քաղաքային համայնքի ավագանու 23 նոյեմբերի 2015 թ. N 46-Ն որոշումը

369

 

Թումանյանի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

38

«ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյանի քաղաքային համայնքի 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Թումանյանի քաղաքային համայնքի ավագանու 25 նոյեմբերի 2015 թ. N 41-Ն որոշումը

373

39

«Մատուցվող ծառայությունների դիմաց 2016 թ. գանձվող վճարների և վարձավճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Թումանյանի քաղաքային համայնքի ավագանու 25 նոյեմբերի 2015 թ. N 42-Ն որոշումը

376

40

«ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյանի համայնքի սեփականություն հանդիսացող բնակարանները բնակիչներին օտարելու և վճարի գին սահմանելու մասին» Թումանյանի քաղաքային համայնքի ավագանու 25 նոյեմբերի 2015 թ. N 43-Ն որոշումը

377

41

«ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյանի համայնքի սեփականություն հանդիսացող բնակարանները վարձակալության հանձնելու և վճարի չափը հաստատելու մասին» Թումանյանի քաղաքային համայնքի ավագանու 25 նոյեմբերի 2015 թ. N 44-Ն որոշումը

378

42

«ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյանի քաղաքային համայնքի (բնակավայրի) գլխավոր հատակագծի փոփոխության վերաբերյալ» Թումանյանի քաղաքային համայնքի ավագանու 25 նոյեմբերի 2015 թ. N 45-Ն որոշումը

379

 

 

 

 

Շամլուղի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումը

 

 

 

 

43

«ՀՀ Լոռու մարզի Շամլուղի համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Շամլուղի քաղաքային համայնքի ավագանու 23 դեկտեմբերի 2015 թ. N 38-Ն որոշումը

380

 

 

 

 

Սպիտակի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

44

«ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակի համայնքի ավագանու 2015 թ. հունվարի 22-ի թիվ 2-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Սպիտակի քաղաքային համայնքի ավագանու 11 դեկտեմբերի 2015 թ. N 50-Ն որոշումը

404

45

«Սպիտակի համայնքում 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Սպիտակի քաղաքային համայնքի ավագանու 11 դեկտեմբերի 2015 թ. N 54-Ն որոշումը

408

 

 

 

 

Վանաձորի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

46

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի համայնքի ավագանու 2014 թ. նոյեմբերի 18-ի «Վանաձորի համայնքի 2015 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 58-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Վանաձորի քաղաքային համայնքի ավագանու 29 հոկտեմբերի 2015 թ. N 44-Ն որոշումը

412

47

«Վանաձորի համայնքի ավագանու 2014 թ. նոյեմբերի 18-ի «Վանաձորի համայնքի 2015 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 58-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Վանաձորի քաղաքային համայնքի ավագանու 11 դեկտեմբերի 2015 թ. N 50-Ն որոշումը

414

48

«Վանաձորի համայնքի ավագանու 2014 թ. նոյեմբերի 18-ի «Վանաձորի համայնքի 2015 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 58-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Վանաձորի քաղաքային համայնքի ավագանու 11 դեկտեմբերի 2015 թ. N 51-Ն որոշումը

416

49

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի համայնքի ավագանու 2014 թ. նոյեմբերի 18-ի «Վանաձորի համայնքի 2015 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 58-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Վանաձորի քաղաքային համայնքի ավագանու 11 դեկտեմբերի 2015 թ. N 52-Ն որոշումը

418

 

 

 

 

Վանաձորի քաղաքային համայնքի ղեկավարի որոշումները

 

 

 

 

50

«Վանաձորի համայնքի 2015 թ. բյուջեի ծախսերում փոփոխություն կատարելու մասին» Վանաձորի քաղաքային համայնքի ղեկավարի 30 նոյեմբերի 2015 թ. N 1806-Ն որոշումը

421

51

«Վանաձորի համայնքի 2015 թ. բյուջեի ծախսերում փոփոխություն կատարելու մասին» Վանաձորի քաղաքային համայնքի ղեկավարի 30 նոյեմբերի 2015 թ. N 1807-Ն որոշումը

423

 

 

 

52

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի համայնքի 2015 թ. բյուջեի ծախսերում փոփոխություն կատարելու մասին» Վանաձորի քաղաքային համայնքի ղեկավարի 30 նոյեմբերի 2015 թ. N 1878-Ն որոշումը

425

 

 

 

 

Տաշիրի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

53

«ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Տաշիրի քաղաքային համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2015 թ. N 69-Ն որոշումը

427

54

«Տաշիրի համայնքային սեփականություն համարվող հողերը աճուրդ-վաճառքի միջոցով օտարելու մասին» Տաշիրի քաղաքային համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2015 թ. N 72-Ն որոշումը

449

 

 

 

 

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ

 

 

 

 

 

Աբովյանի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

55

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյանի քաղաքային համայնքում տեղական տուրքերի և վճարների 2016 թ. դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Աբովյանի քաղաքային համայնքի ավագանու 10 դեկտեմբերի 2015 թ. N 90-Ն որոշումը

451

56

«Աբովյան քաղաքում աղբահանության վճարների 2016 թ. դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Աբովյանի քաղաքային համայնքի ավագանու 10 դեկտեմբերի 2015 թ. N 91-Ն որոշումը

456

57

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյան քաղաքի համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների 2016 թ. դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Աբովյանի քաղաքային համայնքի ավագանու 10 դեկտեմբերի 2015 թ. N 92-Ն որոշումը

460

58

«2016 թ. մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափեր սահմանելու մասին» Աբովյանի քաղաքային համայնքի ավագանու 10 դեկտեմբերի 2015 թ. N 93-Ն որոշումը

465

59

«Աբովյանի քաղաքային համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողերի կառուցապատման իրավունքի տրամադրման տարեկան վճարների չափը սահմանելու մասին» Աբովյանի քաղաքային համայնքի ավագանու 10 դեկտեմբերի 2015 թ. N 94-Ն որոշումը

469

60

«Աբովյանի քաղաքային համայնքի սեփականություն հանդիսացող, վարձակալության տրվող բնակելի և ոչ բնակելի տարածքների վարձավճարների 2016 թ. չափը սահմանելու մասին» Աբովյանի քաղաքային համայնքի ավագանու 10 դեկտեմբերի 2015 թ. N 95-Ն որոշումը

471

61

«Աբովյանի քաղաքային համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողերի 2016 թ. վարձավճարի չափը սահմանելու մասին» Աբովյանի քաղաքային համայնքի ավագանու 10 դեկտեմբերի 2015 թ. N 96-Ն որոշումը

473

62

«Բազմաբնակարան շենքերի պահպանումն իրականացնելու նպատակով կատարվող աշխա-տանքների համար 2016 թ. գանձվող վճարի չափը սահմանելու մասին» Աբովյանի քաղաքային համայնքի ավագանու 10 դեկտեմբերի 2015 թ. N 97-Ն որոշումը

474

63

«Աբովյանի քաղաքային համայնքի վարչական տարածքում քաղաքացիական հոգեհանգստի (հրաժեշտի) ծիսակատարության ծառայությունների իրականացման համար նախատեսված շենքերին և շինություններին ներկայացվող սահմանափակումները, պահանջները և պայման-ները սահմանելու մասին» Աբովյանի քաղաքային համայնքի ավագանու 10 դեկտեմբերի 2015 թ. N 98-Ն որոշումը

475

64

«Աբովյանի քաղաքային համայնքի ավագանու 2014 թ. դեկտեմբերի 24-ի N 96-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Աբովյանի քաղաքային համայնքի ավագանու 22 դեկտեմբերի 2015 թ. N 98-Ն որոշումը

479

65

«Աբովյանի քաղաքային համայնքի 2015 թ. բյուջեով նախատեսված վարչական մասի պահուստային ֆոնդից գումար հատկացնելու մասին» Աբովյանի քաղաքային համայնքի ավագանու 22 դեկտեմբերի 2015 թ. N 101-Ն որոշումը

496

66

«Աբովյանի քաղաքային համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Աբովյանի քաղաքային համայնքի ավագանու 22 դեկտեմբերի 2015 թ. N 102-Ն որոշումը

497

 

 

 

 

Բյուրեղավանի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

67

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավանի քաղաքային համայնքում տեղական տուրքերի և վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Բյուրեղավանի քաղաքային համայնքի ավագանու 5 նոյեմբերի 2015 թ. N 62-Ն որոշումը

514

68

«Բյուրեղավանի քաղաքային համայնքի կողմից մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների 2016 թ. դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Բյուրեղավանի քաղաքային համայնքի ավագանու 5 նոյեմբերի 2015 թ. N 63-Ն որոշումը

518

69

«Համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների 2016 թ. դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Բյուրեղավանի քաղաքային համայնքի ավագանու 5 նոյեմբերի 2015 թ. N 64-Ն որոշումը

519

70

«Բյուրեղավանի քաղաքային համայնքի քաղաքաշինական նշանակության համայնքային հողերի դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Բյուրեղավանի քաղաքային համայնքի ավագանու 5 նոյեմբերի 2015 թ. N 65-Ն որոշումը

522

71

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավանի քաղաքային համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Բյուրեղավանի քաղաքային համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2015 թ. N 72-Ն որոշումը

523

 

 

 

 

Բյուրեղավանի քաղաքային համայնքի ղեկավարի որոշումները

 

 

 

 

72

«Բյուրեղավանի քաղաքային համայնքի 2015 թ. բյուջեում վերաբաշխում կատարելու մասին» Բյուրեղավանի քաղաքային համայնքի ղեկավարի 2 նոյեմբերի 2015 թ. N 316-Ն որոշումը

545

73

«Բյուրեղավանի քաղաքային համայնքի 2015 թ. բյուջեում վերաբաշխում կատարելու մասին» Բյուրեղավանի քաղաքային համայնքի ղեկավարի 26 նոյեմբերի 2015 թ. N 329-Ն որոշումը

547

74

«Բյուրեղավանի քաղաքային համայնքի 2015 թ. բյուջեում վերաբաշխում կատարելու մասին» Բյուրեղավանի քաղաքային համայնքի ղեկավարի 11 դեկտեմբերի 2015 թ. N 347-Ն որոշումը

549

 

 

 

 

Եղվարդի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

75

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Եղվարդի քաղաքային համայնքի տեղական տուրքերի և վճարների 2016 թ. դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Եղվարդի քաղաքային համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2015 թ. N 59-Ն որոշումը

552

76

«Եղվարդի համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Եղվարդի քաղաքային համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2015 թ. N 60-Ն որոշումը

557

 

 

 

 

Ծաղկաձորի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

77

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ծաղկաձորի քաղաքային համայնքի ավագանու 2014 թ. դեկտեմբերի 10-ի թիվ 84-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ծաղկաձորի քաղաքային համայնքի ավագանու 10 նոյեմբերի 2015 թ. N 69-Ն որոշումը

576

78

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ծաղկաձոր քաղաքի սեփականություն համարվող հողամասերը աճուրդային կարգով օտարելու և մեկնարկային գին սահմանելու մասին» Ծաղկաձորի քաղաքային համայնքի ավագանու 10 նոյեմբերի 2015 թ. N 70-Ն որոշումը

577

79

«Ծաղկաձորի քաղաքային համայնքի ավագանու 2014 թ. դեկտեմբերի 10-ի թիվ 84-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ծաղկաձորի քաղաքային համայնքի ավագանու 10 դեկտեմբերի 2015 թ. N 74-Ն որոշումը

578

80

«Տեղական տուրքերի և վճարների 2016 թ. դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ծաղկաձորի քաղաքային համայնքի ավագանու 10 դեկտեմբերի 2015 թ. N 76-Ն որոշումը

580

81

«Համայնքի կողմից մատուցվող ծառայությունների դիմաց 2016 թ. գանձվող վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ծաղկաձորի քաղաքային համայնքի ավագանու 10 դեկտեմբերի 2015 թ. N 81-Ն որոշումը

585

82

«Ծաղկաձոր քաղաքի 2016 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Ծաղկաձորի քաղաքային համայնքի ավագանու 10 դեկտեմբերի 2015 թ. N 82-Ն որոշումը

586

 

 

 

 

Նոր Հաճնի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

83

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Հաճն քաղաքի վարչական տարածքում 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների միասնական դրույքաչափեր սահմանելու մասին» Նոր Հաճնի քաղաքային համայնքի ավագանու 16 դեկտեմբերի 2015 թ. N 42-Ն որոշումը

623

84

«Նոր Հաճնի քաղաքապետարանի արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ-ում 2016 թ. ուսման վարձավճարներ և «Նոր Հաճնի քաղաքապետարանի մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ում 2016 թ. ծնողական վճար սահմանելու մասին» Նոր Հաճնի քաղաքային համայնքի ավագանու 16 դեկտեմբերի 2015 թ. N 43-Ն որոշումը

628

 

 

 

 

Չարենցավանի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

85

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի համայնքի 2015 թ. բյուջեի պահուստային ֆոնդում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Չարենցավանի քաղաքային համայնքի ավագանու 17 նոյեմբերի 2015 թ. N 49-Ն որոշումը

630

86

«Չարենցավանի համայնքի ավագանու 2014 թ. դեկտեմբերի 11-ի թիվ 79-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Չարենցավանի քաղաքային համայնքի ավագանու 17 նոյեմբերի 2015 թ. N 50-Ն որոշումը

631

87

«Չարենցավանի համայնքի 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը և աղբահանության տեղական վճարի դրույքաչափը ըստ խմբերի սահմանելու մասին» Չարենցավանի քաղաքային համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2015 թ. N 57-Ն որոշումը

634

88

«Չարենցավանի համայնքի ավագանու 2014 թ. դեկտեմբերի 11-ի թիվ 79-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Չարենցավանի քաղաքային համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2015 թ. N 58-Ն որոշումը

639

89

«Չարենցավանի քաղաքային համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Չարենցավանի քաղաքային համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2015 թ. N 59-Ն որոշումը

641

 

 

 

 

ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ

 

 

 

 

 

Գյումրու քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

90

«ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու քաղաքային համայնքի ավագանու 2014 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 205-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Գյումրու քաղաքային համայնքի ավագանու 27 նոյեմբերի 2015 թ. N 178-Ն որոշումը

664

91

«ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու քաղաքային համայնքի վարչական տարածքում տեղական տուրքերի և վճարների 2016 թ. դրույքաչափերը սահմանելու և Գյումրու համայնքի ավագանու 2014 թ. դեկտեմբերի 12-ի NN 174-Ն, 175-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Գյումրու քաղաքային համայնքի ավագանու 17 դեկտեմբերի 2015 թ. N 202-Ն որոշումը

685

92

«Հանրային բաց լսումների և (կամ) քննարկումների կազմակերպման, անցկացման և դրանց վերաբերյալ Գյումրու համայնքի ավագանուն տեղեկատվություն տրամադրելու կարգը հաստատելու մասին» Գյումրու քաղաքային համայնքի ավագանու 17 դեկտեմբերի 2015 թ. N 204-Ն որոշումը

696

93

«ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերն աճուրդով օտարելու և աճուրդի մեկնարկային գներն ու պայմանները հաստատելու մասին» Գյումրու քաղաքային համայնքի ավագանու 17 դեկտեմբերի 2015 թ. N 207-Ն որոշումը

700

94

«ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու համայնքի ավագանու 2014 թ. դեկտեմբերի 12-ի N 205-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Գյումրու քաղաքային համայնքի ավագանու 17 դեկտեմբերի 2015 թ. N 212-Ն որոշումը

702

95

«ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Գյումրու քաղաքային համայնքի ավագանու 17 դեկտեմբերի 2015 թ. N 219-Ն որոշումը

721

 

 

 

 

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 

 

 

 

 

Ագարակի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

96

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Ագարակի քաղաքային համայնքի ղեկավարին կից, հասարակական կարգով գործող խորհրդակցական մարմինների քանակը, անվանումները, ձևավորման և գործունեության կարգը հաստատելու մասին» Ագարակի քաղաքային համայնքի ավագանու 11 նոյեմբերի 2015 թ. N 40-Ն որոշումը

758

97

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Ագարակի քաղաքային համայնքի ավագանու 2014 թ. դեկտեմբերի 29-ի թիվ 58-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Ագարակի քաղաքային համայնքի ավագանու 27 նոյեմբերի 2015 թ. N 44-Ն որոշումը

762

98

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Ագարակի քաղաքային համայնքի տեղական տուրքերի և վճարների 2016 թ. դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ագարակի քաղաքային համայնքի ավագանու 11 դեկտեմբերի 2015 թ. N 49-Ն որոշումը

766

99

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Ագարակի քաղաքային համայնքի կողմից մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ագարակի քաղաքային համայնքի ավագանու 11 դեկտեմբերի 2015 թ. N 50-Ն որոշումը

771

100

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Ագարակի քաղաքային համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերը 2016 թ. օգտագործման տրամադրելու և օտարելու, հրապարակային սակարկությունների վարձավճարների և օտարման մեկնարկային գները հաստատելու մասին» Ագարակի քաղաքային համայնքի ավագանու 11 դեկտեմբերի 2015 թ. N 51-Ն որոշումը

773

 

 

 

 

Դաստակերտի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

101

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Դաստակերտի քաղաքային համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակչության մասնակցության կարգը հաստատելու մասին» Դաստակերտի քաղաքային համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2015 թ. N 25-Ն որոշումը

775

102

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Դաստակերտի քաղաքային համայնքի ղեկավարի կամավոր լիազորությունների իրականացման և այդ նպատակով անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների ներգրավման կարգը հաստատելու մասին» Դաստակերտի քաղաքային համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2015 թ. N 26-Ն որոշումը

789

103

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Դաստակերտի քաղաքային համայնքի ղեկավարին կից, հասարակական կարգով գործող խորհրդակցական մարմինների քանակը, անվանումները, ձևավորման և գործունեության կարգը հաստատելու մասին» Դաստակերտի քաղաքային համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2015 թ. N 27-Ն որոշումը

793

104

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Դաստակերտի համայնքի 2015 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Դաստակերտի քաղաքային համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2015 թ. N 29-Ն որոշումը

797

 

 

 

 

Կապանի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

105

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի համայնքի ավագանու 2014 թ. դեկտեմբերի 18-ի թիվ 97-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կապանի քաղաքային համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2015 թ. N 76-Ն որոշումը

798

106

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի համայնքի ավագանու 2014 թ. դեկտեմբերի 18-ի թիվ 97-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կապանի քաղաքային համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2015 թ. N 81-Ն որոշումը

803

107

«Կապան քաղաքում տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Կապանի քաղաքային համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2015 թ. N 82-Ն որոշումը

805

108

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան քաղաքի բնակչությանը մատուցվող հանգստի կազմակերպման ծառայությունների վճարներ սահմանելու մասին» Կապանի քաղաքային համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2015 թ. N 83-Ն որոշումը

809

109

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Կապանի քաղաքային համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2015 թ. N 97-Ն որոշումը

811

 

 

 

 

Մեղրիի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումը

 

 

 

 

110

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի քաղաքային համայնքի ավագանու 21.01.2015 թ. թիվ 2-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Մեղրիի քաղաքային համայնքի ավագանու 25 նոյեմբերի 2015 թ. N 50-Ն որոշումը

841

 

 

 

 

Սիսիանի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

111

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի քաղաքային համայնքի սեփականություն համարվող գույքի (հողամասերի, շենքերի և շինությունների) օտարման 2016 թ. ծրագիրը հաստատելու մասին» Սիսիանի քաղաքային համայնքի ավագանու 30 նոյեմբերի 2015 թ. N 81-Ն որոշումը

846

112

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի քաղաքային համայնքի ավագանու 2014 թ. դեկտեմբերի 17-ի թիվ 75-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Սիսիանի քաղաքային համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2015 թ. N 87-Ն որոշումը

849

113

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի քաղաքային համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Սիսիանի քաղաքային համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2015 թ. N 89-Ն որոշումը

880

 

 

 

 

ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ

 

 

 

 

 

Այրումի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումը

 

 

 

 

114

«ՀՀ Տավուշի մարզի Այրումի քաղաքային համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Այրումի քաղաքային համայնքի ավագանու 28 դեկտեմբերի 2015 թ. N 27-Ն որոշումը

907

 

 

 

 

 

 

 

Դիլիջանի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

115

«ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջանի քաղաքային համայնքի 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Դիլիջանի քաղաքային համայնքի ավագանու 20 նոյեմբերի 2015 թ. N 211-Ն որոշումը

941

116

«ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջանի քաղաքային համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Դիլիջանի քաղաքային համայնքի ավագանու 10 դեկտեմբերի 2015 թ. N 235-Ն որոշումը

946

 

 

Մաս 2


 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

 

 

 

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ

 

 

 

 

 

Աշտարակի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

117

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակ քաղաքի համայնքային սեփականություն համարվող գյուղատնտեսական նշանակության հողամասն աճուրդ-վաճառքով օտարելու մասին» Աշտարակի քաղաքային համայնքի ավագանու 28 դեկտեմբերի 2015 թ. N 3-Ն որոշումը

9

118

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակ քաղաքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Աշտարակի քաղաքային համայնքի ավագանու 25 հունվարի 2016 թ. N 1-Ն որոշումը

12

119

«Աշտարակի համայնքի ավագանու 21.12.2015 թ. N 13-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Աշտարակի քաղաքային համայնքի ավագանու 25 հունվարի 2016 թ. N 5-Ն որոշումը

64

 

Ապարանի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

120

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ապարանի քաղաքային համայնքում տեղական տուրքերի և վճարների 2016 թ. դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Ապարանի քաղաքային համայնքի ավագանու 23 դեկտեմբերի 2015 թ. N 47-Ն որոշումը

65

121

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ապարան քաղաքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Ապարանի քաղաքային համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2015 թ. N 52-Ն որոշումը

68

 

 

 

 

Թալինի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

122

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի քաղաքային համայնքի 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Թալինի քաղաքային համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2015 թ. N 39-Ն որոշումը

107

123

«Համայնքի սեփականություն հանդիսացող շինությունների վարձակալության վճար սահմանելու մասին» Թալինի քաղաքային համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2015 թ. N 40-Ն որոշումը

110

124

«Թալինի կոմունալ ծառայություն ՀՈԱԿ-ի կողմից քաղաքի աղբահանությունը կազմա-կերպելու համար աղբահանության վճար սահմանելու մասին» Թալինի քաղաքային համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2015 թ. N 41-Ն որոշումը

111

125

«Թալին քաղաքի 2015 թ. տարեկան բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Թալինի քաղաքային համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2015 թ. N 44-Ն որոշումը

112

126

«Թալին քաղաքի 2016 թ. տարեկան բյուջեն հաստատելու մասին» Թալինի քաղաքային համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2015 թ. N 45-Ն որոշումը

143

127

«Թալինի համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերը աճուրդ-վաճառքով օտարելու մասին» Թալինի քաղաքային համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2015 թ. N 48-Ն որոշումը

174

 

 

 

 

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

 

 

 

 

 

Արտաշատի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

128

«ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատի քաղաքային համայնքի 2015 թ. բյուջեի եկամտային և ծախսային մասերի առաջարկվող փոփոխությունները հաստատելու մասին» Արտաշատի քաղաքային համայնքի ավագանու 24 դեկտեմբերի 2015 թ. N 98-Ն որոշումը

176

129

«ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատի քաղաքային համայնքի 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Արտաշատի քաղաքային համայնքի ավագանու 24 դեկտեմբերի 2015 թ. N 100-Ն որոշումը

179

130

«ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատի քաղաքային համայնքի սեփականություն հանդիսացող գյուղատնտեսական նշանակության հողերից մրցութային կարգով վարձակալությամբ հողատարածքներ տրամադրելու, վարձավճարների մեկնարկային գներ սահմանելու մասին» Արտաշատի քաղաքային համայնքի ավագանու 24 դեկտեմբերի 2015 թ. N 109-Ն որոշումը

183

131

«ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատի քաղաքային համայնքի սեփականություն հանդիսացող բնակավայրերի հողերից մրցութային կարգով վարձակալությամբ հողատարածքներ տրամադրելու, վարձավճարների մեկնարկային գներ սահմանելու մասին» Արտաշատի քաղաքային համայնքի ավագանու 24 դեկտեմբերի 2015 թ. N 110-Ն որոշումը

184

132

«Արտաշատի քաղաքային համայնքի 2015 թ. բյուջեի եկամտային և ծախսային մասերի առա-ջարկվող փոփոխությունները հաստատելու մասին» Արտաշատի քաղաքային համայնքի ավագանու 24 դեկտեմբերի 2015 թ. N 117-Ն որոշումը

185

133

«Արտաշատի քաղաքային համայնքի 2016 թ. ճշգրտված բյուջեն հաստատելու մասին» Արտաշատի քաղաքային համայնքի ավագանու 19 հունվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

186

134

«Արտաշատի քաղաքային համայնքի 2015 թ. ճշգրտված բյուջեի կատարման հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Արտաշատի քաղաքային համայնքի ավագանու 19 հունվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

210

135

«Արտաշատի քաղաքային համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 24-ի թիվ 100-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Արտաշատի քաղաքային համայնքի ավագանու 19 հունվարի 2016 թ. N 4-Ն որոշումը

216

 

 

 

 

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

 

 

 

 

 

Արմավիրի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

136

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիրի քաղաքային համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Արմավիրի քաղաքային համայնքի ավագանու 24 դեկտեմբերի 2015 թ. N 146-Ն որոշումը

217

137

«Համայնքի ղեկավարին վերապահված կամավոր լիազորությունների իրականացման և անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների հատկացման կարգը հաստատելու մասին» Արմավիրի քաղաքային համայնքի ավագանու 24 դեկտեմբերի 2015 թ. N 147-Ն որոշումը.

271

138

«Տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության կարգը հաստատելու մասին» Արմավիրի քաղաքային համայնքի ավագանու 24 դեկտեմբերի 2015 թ. N 148-Ն որոշումը

276

139

«Արմավիր քաղաքի քաղաքաշինական կանոնադրությունը հաստատելու մասին» Արմավիրի քաղաքային համայնքի ավագանու 24 դեկտեմբերի 2015 թ. N 149-Ն որոշումը

280

 

 

 

 

Մեծամորի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումը

 

 

 

 

140

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամորի քաղաքային համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Մեծամորի քաղաքային համայնքի ավագանու 17 դեկտեմբերի 2015 թ. N 34-Ն որոշումը

287

 

 

 

 

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 

 

 

 

 

Սևանի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

141

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սևանի քաղաքային համայնքի 2016 թ. տեղական տուրքերի, վճարների տեսակները և դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Սևանի քաղաքային համայնքի ավագանու 22 դեկտեմբերի 2015 թ. N 51-Ն որոշումը

340

142

«Սևանի համայնքի 2015 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Սևանի քաղաքային համայնքի ավագանու 22 դեկտեմբերի 2015 թ. N 52-Ն որոշումը

345

143

«Համայնքի սեփականություն ճանաչված հողամասի օտարման գին սահմանելու մասին» Սևանի քաղաքային համայնքի ավագանու 22 դեկտեմբերի 2015 թ. N 56-Ն որոշումը

347

144

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սևանի համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Սևանի քաղաքային համայնքի ավագանու 11 հունվարի 2016 թ. N 3-Ն որոշումը

348

 

 

 

 

 

 

 

Վարդենիսի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումը

 

 

 

 

145

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիսի քաղաքային համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Վարդենիսի քաղաքային համայնքի ավագանու 13 հունվարի 2016 թ. N 5-Ն որոշումը

371

 

 

 

 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

 

 

 

 

 

Թումանյանի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

146

«ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյանի համայնքի 2015 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Թումանյանի քաղաքային համայնքի ավագանու 22 դեկտեմբերի 2015 թ. N 49-Ն որոշումը

386

147

«Թումանյանի քաղաքային համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Թումանյանի քաղաքային համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2015 թ. N 52-Ն որոշումը

387

 

 

 

 

Վանաձորի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

148

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի քաղաքային համայնքի 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճար-ների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Վանաձորի քաղաքային համայնքի ավագա-նու 23 դեկտեմբերի 2015 թ. N 54-Ն որոշումը

388

149

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Վանաձորի քաղաքային համայնքի ավագանու 23 դեկտեմբերի 2015 թ. N 55-Ն որոշումը

393

150

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի համայնքի ավագանու 2014 թ. նոյեմբերի 18-ի «Վանաձորի համայնքի 2015 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 58-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Վանաձորի քաղաքային համայնքի ավագանու 23 դեկտեմբերի 2015 թ. N 56-Ն որոշումը.

496

 

 

 

 

Վանաձորի քաղաքային համայնքի ղեկավարի որոշումները

 

 

 

 

151

«Վանաձորի համայնքի ավագանու 2015 թ. բյուջեի ծախսերում փոփոխություններ կատարելու մասին» Վանաձորի քաղաքային համայնքի ղեկավարի 29 դեկտեմբերի 2015 թ. N 2011-Ն որոշումը

498

152

«Վանաձորի համայնքի 2016 թ. բյուջեի ծախսերում փոփոխություններ կատարելու մասին» Վանաձորի քաղաքային համայնքի ղեկավարի 25 հունվարի 2016 թ. N 39-Ն որոշումը

500

 

 

 

 

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ

 

 

 

 

 

Աբովյանի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումը

 

 

 

 

153

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյանի քաղաքային համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 22-ի N 102-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Աբովյանի քաղա-քային համայնքի ավագանու 18 հունվարի 2016 թ. N 5-Ն որոշումը

502

 

Բյուրեղավանի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

154

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավանի քաղաքային համայնքի ավագանու 2014 թ. դեկտեմ-բերի 22-ի N 115-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Բյուրեղավանի քաղաքային համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2015 թ. N 73-Ն որոշումը

520

155

«Բյուրեղավանի քաղաքային համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 21-ի N 72-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Բյուրեղավանի քաղաքային հա-մայնքի ավագանու 15 հունվարի 2016 թ. N 03-Ն որոշումը

523

 

 

 

 

Ծաղկաձորի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

156

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ծաղկաձորի քաղաքային համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 10-ի թիվ 76-Ն որոշման հավելվածում լրացում կատարելու մասին» Ծաղկաձորի քաղաքային համայնքի ավագանու 12 հունվարի 2016 թ. N 02-Ն որոշումը

545

157

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ծաղկաձորի քաղաքային համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 10-ի թիվ 82-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ծաղկաձորի քաղաքային համայնքի ավագանու 12 հունվարի 2016 թ. N 04-Ն որոշումը

546

 

 

 

 

Հրազդանի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

158

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի համայնքի 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Հրազդանի քաղաքային համայնքի ավագանու 24 դեկտեմբերի 2015 թ. N 101-Ն որոշումը

585

159

«Հրազդանի քաղաքապետարանի ենթակայության նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների, արվեստի և երաժշտական դպրոցների կողմից 2016 թ. մատուց-վող ծառայությունների դիմաց գանձվող վարձավճարների և կիրառվող զեղչերի չափերը հաստատելու մասին» Հրազդանի քաղաքային համայնքի ավագանու 24 դեկտեմբերի 2015 թ. N 104-Ն որոշումը

589

160

«Հրազդան քաղաքի վարչական տարածքում հուղարկավորությունների կազմակերպման աշխատանքների դիմաց գանձվող վճարի դրույքաչափ սահմանելու մասին» Հրազդանի քաղաքային համայնքի ավագանու 24 դեկտեմբերի 2015 թ. N 114-Ն որոշումը

590

161

«Հրազդանի քաղաքապետարանի սեփականություն հանդիսացող, վարձակալության տրվող ոչ բնակելի տարածքների 2016 թ. վարձավճարների դրույքաչափերը սահմա-նելու մասին» Հրազդանի քաղաքային համայնքի ավագանու 24 դեկտեմբերի 2015 թ. N 115-Ն որոշումը

591

162

«Մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Հրազդանի քաղաքային համայնքի ավագանու 24 դեկտեմբերի 2015 թ. N 116-Ն որոշումը

593

163

«Հրազդան քաղաքի 2016 թ. բյուջեի կատարման ընթացքում ավագանու որոշմանը չհակա-սող վերաբաշխումներ կատարելու թույլտվություն տալու մասին» Հրազդանի քաղա-քային համայնքի ավագանու 24 դեկտեմբերի 2015 թ. N 124-Ն որոշումը

594

164

«Հրազդան քաղաքի 2015 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստա-տելու մասին» Հրազդանի քաղաքային համայնքի ավագանու 11 հունվարի 2016 թ. N 3-Ն որոշումը

595

165

«Հրազդան քաղաքի համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 24-ի N 123-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Հրազդանի քաղաքային համայնքի ավա-գանու 11 հունվարի 2016 թ. N 4-Ն որոշումը

624

 

 

 

 

Չարենցավանի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

166

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 14-ի թիվ 59-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Չարենցա-վանի քաղաքային համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

665

 

 

 

167

«Չարենցավանի համայնքի 2016 թ. բյուջեի վարչական մասի պահուստային ֆոնդից գումար հատկացնելու մասին» Չարենցավանի քաղաքային համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2016 թ. N 3-Ն որոշումը

684

 

 

 

 

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 

 

 

 

 

Ագարակի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

168

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Ագարակի քաղաքային համայնքի ավագանու 2014 թ. դեկտեմբերի 29-ի թիվ 58-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Ագարակի քաղաքային համայնքի ավագանու 29 դեկտեմբերի 2015 թ. N 56-Ն որոշումը

685

169

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Ագարակի քաղաքային համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Ագարակի քաղաքային համայնքի ավագանու 29 դեկտեմբերի 2015 թ. N 57-Ն որոշումը

690

 

 

 

 

Գորիսի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

170

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիսի համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Գորիսի քաղաքային համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2015 թ. N 86-Ն որոշումը

728

171

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիսի քաղաքային համայնքում 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Գորիսի քաղաքային համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2015 թ. N 87-Ն որոշումը

748

172

«Գորիսի համայնքի ավագանու 2014 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 36-Ն որոշման հավելված-ներում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Գորիսի քաղաքային համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2015 թ. N 88-Ն որոշումը

756

 

 

 

 

Դաստակերտի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումը

 

 

 

 

173

«ՀՀ Սունիքի մարզի Դաստակերտի համայնքի 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Դաստակերտի քաղաքային համայնքի ավագանու 22 դեկտեմբերի 2015 թ. N 31-Ն որոշումը

783

 

 

 

 

Մեղրիի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

174

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի քաղաքային համայնքի կողմից 2016 թ. մատուցվող ծառա-յությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Մեղրիի քաղաքային համայնքի ավագանու 23 դեկտեմբերի 2015 թ. N 57-Ն որոշումը

787

175

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի քաղաքային համայնքի տեղական տուրքերի և վճարների 2016 թ. դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Մեղրիի քաղաքային համայնքի ավագա-նու 23 դեկտեմբերի 2015 թ. N 58-Ն որոշումը

789

176

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի քաղաքային համայնքի 2016 թ. տարեկան բյուջեի նախագիծը հաստատելու մասին» Մեղրիի քաղաքային համայնքի ավագանու 23 դեկտեմբերի 2015 թ. N 62-Ն որոշումը

794

177

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի քաղաքային համայնքի ավագանու կանոնակարգն ընդունելու մասին» Մեղրիի քաղաքային համայնքի ավագանու 23 դեկտեմբերի 2015 թ. N 67-Ն որոշումը

812

178

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի քաղաքային համայնքի ավագանու 21.01.2015 թ. թիվ 2-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Մեղրիի քաղաքային համայնքի ավագանու 23 դեկտեմբերի 2015 թ. N 68-Ն որոշումը

824

 

 

 

 

Սիսիանի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

179

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի քաղաքային համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 18-ի թիվ 89-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Սիսիանի քաղաքային համայնքի ավագանու 25 հունվարի 2016 թ. N 02-Ն որոշումը

826

 

 

 

 

 

 

180

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի քաղաքային համայնքի ավագանու 2015 թ. նոյեմբերի 30-ի թիվ 81-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Սիսիանի քաղաքային համայնքի ավագանու 25 հունվարի 2016 թ. N 03-Ն որոշումը

858

 

 

 

 

Քաջարանի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

181

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարանի քաղաքային համայնքի ավագանու 2014 թ. դեկտեմբերի 15-ի թիվ 53-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Քաջարանի քաղաքային համայնքի ավագանու 15 դեկտեմբերի 2015 թ. N 46-Ն որոշումը

860

182

«Քաջարանի քաղաքային համայնքի ավագանու 2014 թ. դեկտեմբերի 15-ի թիվ 53-Ն որոշ-ման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Քաջարանի քաղաքային համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2015 թ. N 55-Ն որոշումը

868

183

«Համայնքի մատուցած ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների չափ սահմանելու մասին» Քաջարանի քաղաքային համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2015 թ. N 56-Ն որոշումը

876

184

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարանի քաղաքային համայնքի տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Քաջարանի քաղաքային համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2015 թ. N 58-Ն որոշումը

878

185

«Համայնքի կողմից մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափ սահմանելու մասին» Քաջարանի քաղաքային համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2015 թ. N 59-Ն որոշումը

884

186

«Համայնքի վարչական տարածքում աղբահանություն կազմակերպելու համար աղբա-հանության վճար ու շինարարական և խոշոր եզրաչափի աղբի հավաքման և փոխա-դրման վճար սահմանելու և գանձելու մասին» Քաջարանի քաղաքային համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2015 թ. N 62-Ն որոշումը

886

187

«Քաջարանի քաղաքապետարանի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Քաջարանի քաղաքային համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2015 թ. N 63-Ն որոշումը

891

 

 

 

 

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ

 

 

 

 

 

Եղեգնաձորի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

188

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգնաձորի քաղաքային համայնքի տեղական տուրքերի և վճար-ների 2016 թ. դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Եղեգնաձորի քաղաքային համայնքի ավագանու 17 դեկտեմբերի 2015 թ. N 52-Ն որոշումը

907

189

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգնաձորի համայնքի ենթակայության կազմակերպություններում ծնողական մուծումների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Եղեգնաձորի քաղա-քային համայնքի ավագանու 17 դեկտեմբերի 2015 թ. N 53-Ն որոշումը

910

 

 

 

 

Ջերմուկի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումը

 

 

 

 

190

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկի քաղապետարանի աշխատակազմի սոցիալական աջակցության Ջերմուկի տարածքային բաժնի կանոնադրությունը հաստատելու մասին» Ջերմուկի քաղաքային համայնքի ավագանու 15 հոկտեմբերի 2015 թ. N 23-Ն որոշումը

911

 

 

 

 

ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ

 

 

 

 

 

Այրումի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

191

«ՀՀ Տավուշի մարզի Այրումի համայնքի կողմից 2016 թ. մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Այրումի քաղաքային համայնքի ավագանու 11 դեկտեմբերի 2015 թ. N 21-Ն որոշումը

923

192

«2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Այրումի քաղաքային համայնքի ավագանու 11 դեկտեմբերի 2015 թ. N 22-Ն որոշումը

924

193

«ՀՀ Տավուշի մարզի Այրումի համայնքի ավագանու 2014 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 28-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Այրումի քաղաքային համայնքի ավագանու 11 դեկտեմբերի 2015 թ. N 23-Ն որոշումը

927

194

«Այրումի համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 28-ի N 27-Ն որոշման մեջ փոփոխու-թյուններ և լրացումներ կատարելու մասին» Այրումի քաղաքային համայնքի ավագանու 22 հունվարի 2016 թ. N 01-Ն որոշումը

961

 

 

 

 

Բերդի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

195

«ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդի քաղաքային համայնքի 2015 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Բերդի քաղաքային համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2015 թ. N 37-Ն որոշումը

963

196

«ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդի համայնքի տեղական տուրքերի և վճարների 2016 թ. դրույքա-չափերը սահմանելու մասին» Բերդի քաղաքային համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2015 թ. N 38-Ն որոշումը

966

197

«Բերդի համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Բերդի քաղաքային համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2015 թ. N 44-Ն որոշումը

970

198

«Բերդի համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 25-ի N 44-Ն որոշման մեջ փոփոխու-թյուններ կատարելու մասին» Բերդի քաղաքային համայնքի ավագանու 27 հունվարի 2016 թ. N 1-Ն որոշումը

973

 

 

 

 

Իջևանի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

199

«ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևանի համայնքի 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքա-չափերը հաստատելու մասին» Իջևանի քաղաքային համայնքի ավագանու 28 դեկտեմ-բերի 2015 թ. N 57-Ն որոշումը

976

200

«Համայնքի կողմից մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքա-չափերը հաստատելու մասին» Իջևանի քաղաքային համայնքի ավագանու 28 դեկտեմ-բերի 2015 թ. N 58-Ն որոշումը

978

201

«Իջևան քաղաքի վարչական սահմաններում վարձակալությամբ օգտագործման տրամա-դրվող հողատարածքների վարձավճարներ սահմանելու մասին» Իջևանի քաղաքային համայնքի ավագանու 28 դեկտեմբերի 2015 թ. N 59-Ն որոշումը

980

202

«Իջևանի քաղաքապետարանի հաշվեկշռում գտնվող տարածքների աճուրդային վաճառքի մեկնարկային գին սահմանելու մասին» Իջևանի քաղաքային համայնքի ավագանու 28 դեկտեմբերի 2015 թ. N 60-Ն որոշումը

981

203

«Համայնքի 2016 թ. բյուջեի տարեկան եկամուտների ու ծախսերի նախահաշիվը հաստա-տելու մասին» Իջևանի քաղաքային համայնքի ավագանու 28 դեկտեմբերի 2015 թ. N 60-Ն որոշումը

982

 

 

Մաս 3


 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

 

 

 

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ

 

 

 

 

204

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Լեռնապարի գյուղական համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Լեռնապարի գյուղական համայնքի ավագանու 18 հունվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

7

205

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ծիլքարի գյուղական համայնքի ղեկավարի հաշվետվությունը 2015 թ. բյուջեի կատարման մասին» Ծիլքարի գյուղական համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2016 թ. N 1-Ն որոշումը

11

206

«Ծիլքարի համայնքի 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների մասին» Ծիլքարի գյուղական համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

13

207

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ծիլքարի համայնքի 2016 թ. տարեկան բյուջեն հաստատելու մասին» Ծիլքարի գյուղական համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2016 թ. N 5-Ն որոշումը

15

208

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ներքին Բազմաբերդի գյուղական համայնքի 2016 թ. տեղական տուրքերի հաստատման մասին» Ներքին Բազմաբերդի գյուղական համայնքի ավագանու 14 հունվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

45

209

«Ներքին Բազմաբերդի համայնքի 2016 թ. տարեկան բյուջեն հաստատելու մասին» Ներքին Բազմաբերդի գյուղական համայնքի ավագանու 14 հունվարի 2016 թ. N 3-Ն որոշումը

46

210

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Օհանավանի գյուղական համայնքի 2016 թ. բյուջեում փոփոխու-թյուններ և լրացումներ կատարելու մասին» Օհանավանի գյուղական համայնքի ավագանու 19 հունվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

48

211

«Օհանավանի համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Օհանավանի գյուղական համայնքի ավագանու 19 հունվարի 2016 թ. N 3-Ն որոշումը

51

212

«Օհանավանի համայնքի ղեկավարի հաղորդումը 2015 թ. 4-րդ եռամսյակի տեղական բյուջեի կատարման մասին» Օհանավանի գյուղական համայնքի ավագանու 19 հունվարի 2016 թ. N 4-Ն որոշումը

53

213

«Համայնքի զարգացման 2015-2018 թթ. քառամյա ծրագրով 2016 թ. կատարվելիք աշխատանք-ների մասին» Օհանավանի գյուղական համայնքի ավագանու 19 հունվարի 2016 թ. N 5-Ն որոշումը

56

214

«2016 թ. տեղական տուրքեր և տեղական վճարներ սահմանելու մասին» Օհանավանի գյուղական համայնքի ավագանու 19 հունվարի 2016 թ. N 5-Ն որոշումը

58

 

 

 

 

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

 

 

 

 

215

«ՀՀ Արարատի մարզի Ազատաշենի համայնքի 2016 թ. բյուջեում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Ազատաշենի գյուղական համայնքի ավագանու 22 հուն-վարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

60

216

«Հանրային բաց լսումների և /կամ/ քննարկումների կազմակերպման և անցկացման, դրանց վերաբերյալ Այգավանի համայնքի ավագանուն տեղեկատվություն տրամադրելու կարգը հաստատելու մասին» Այգավանի գյուղական համայնքի ավագանու 27 մայիսի 2015 թ. N 11-Ն որոշումը

61

217

«Այգավանի համայնքի ղեկավարին կից, համայնքի տարածքում հասարակական կարգով գոր-ծող խորհրդակցական մարմինների քանակը, անվանումները, ձևավորման և գործունեության կարգը հաստատելու մասին» Այգավանի գյուղական համայնքի ավագանու 27 մայիսի 2015 թ. N 12-Ն որոշումը

65

218

«Այգավանի համայնքի ղեկավարի կամավոր լիազորությունների իրականացման կարգը հաստատելու մասին» Այգավանի գյուղական համայնքի ավագանու 24 հուլիսի 2015 թ. N 15-Ն որոշումը

70

219

«Այգավանի համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության կարգը հաստատելու մասին» Այգավանի գյուղական համայնքի ավագանու 24 հուլիսի 2015 թ. N 19-Ն որոշումը

75

220

«Այգավանի համայնքի քաղաքաշինական կանոնադրությունը հաստատելու մասին» Այգավանի գյուղական համայնքի ավագանու 24 հուլիսի 2015 թ. N 21-Ն որոշումը

82

221

«Այգեզարդի համայնքի 2016 թ. տարեկան բյուջեն հաստատելու մասին» Այգեզարդի գյուղական համայնքի ավագանու 22 հունվարի 2016 թ. N 3-Ն որոշումը

94

222

«Արաքսավանի համայնքի 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը հաստա-տելու մասին» Արաքսավանի գյուղական համայնքի ավագանու 2 դեկտեմբերի 2015 թ. N 21-Ն որոշումը

102

223

«Արաքսավանի համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Արաքսավանի գյուղական համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2015 թ. N 25-Ն որոշումը

106

224

«Բերդիկի գյուղական համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 24-ի թիվ 26-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Բերդիկի գյուղական համայնքի ավագանու 13 հուն-վարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

110

225

«ՀՀ Արարատի մարզի Դալարի համայնքի 2016 թ. տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Դալարի գյուղական համայնքի ավագանու 28 դեկտեմբերի 2015 թ. N 22-Ն որոշումը

113

226

«Դալարի գյուղական համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Դալարի գյուղական համայնքի ավագանու 28 դեկտեմբերի 2015 թ. N 27-Ն որոշումը

117

227

«Դարբնիկի գյուղական համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Դարբնիկի գյուղական համայնքի ավագանու 9 դեկտեմբերի 2015 թ. N 31-Ն որոշումը

121

228

«ՀՀ Արարատի մարզի Դարբնիկի համայնքի քաղաքաշինական կանոնադրությունը հաստատելու մասին» Դարբնիկի գյուղական համայնքի ավագանու 9 դեկտեմբերի 2015 թ. N 33-Ն որոշումը

124

229

«Դիտակի համայնքի 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Դիտակի գյուղական համայնքի ավագանու 9 դեկտեմբերի 2015 թ. N 14-Ն որոշումը

133

230

«Դիտակի համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Դիտակի գյուղական համայնքի ավագանու 10 դեկտեմբերի 2015 թ. N 15-Ն որոշումը

136

231

«ՀՀ Արարատի մարզի Խաչփարի գյուղական համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Խաչփարի գյուղական համայնքի ավագանու 4 դեկտեմբերի 2015 թ. N 32-Ն որոշումը

139

232

«ՀՀ Արարատի մարզի Խաչփարի համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 4-ի «Համայնքի 2016 թ. բյուջեի հաստատման մասին» N 32-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Խաչփարի գյուղական համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2015 թ. N 2-Ն որոշումը

150

233

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիսի համայնքի 2015 թ. բյուջեի կատարողականի հաշվետվության մասին» Սիսի գյուղական համայնքի ավագանու 22 հունվարի 2016 թ. N 02-Ն որոշումը

152

234

«Սիսի համայնքի 2016 թ. ֆոնդային բյուջեի քննարկման և հաստատման մասին» Սիսի գյուղական համայնքի ավագանու 22 հունվարի 2016 թ. N 03-Ն որոշումը

156

235

«Սիսավանի համայնքի 2016 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Սիսավանի գյուղական համայնքի ավագանու 14 հունվարի 2016 թ. N 03-Ն որոշումը

158

236

«ՀՀ Արարատի մարզի Փոքր Վեդիի համայնքի քաղաքաշինական կանոնադրությունը հաստա-տելու մասին» Փոքր Վեդիի գյուղական համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2015 թ. N 40-Ն որոշումը

162

237

«ՀՀ Արարատի մարզի Փոքր Վեդիի համայնքի 2016 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Փոքր Վեդիի գյուղական համայնքի ավագանու 20 հունվարի 2016 թ. N 3-Ն որոշումը

166

 

 

 

 

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

 

 

 

 

238

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ակնաշենի գյուղական համայնքի 2015 թ. բյուջեի կատարման հաշվե-տվությունը հաստատելու մասին» Ակնաշենի գյուղական համայնքի ավագանու 29 հունվարի 2016 թ. N 4-Ն որոշումը

196

239

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արշալույսի համայնքի 2015 թ. բյուջեի տարեկան հաշվետվությունը հաստա-տելու մասին» Արշալույսի գյուղական համայնքի ավագանու 26 հունվարի 2016 թ. N 4-Ն որոշումը

201

240

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արշալույսի համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 16-ի թիվ 70-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Արշալույսի գյուղական համայնքի ավագանու 9 փետրվարի 2016 թ. N 18-Ն որոշումը

204

241

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Աղավնատան գյուղական համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 16-ի N 53-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Աղավնատան գյուղական համայնքի ավագանու 25 հունվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

252

242

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Աղավնատան գյուղական համայնքի 2015 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Աղավնատան գյուղական համայնքի ավագանու 25 հունվարի 2016 թ. N 3-Ն որոշումը

253

243

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գեղակերտի գյուղական համայնքի 2015 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Գեղակերտի գյուղական համայնքի ավագանու 10 փետրվարի 2016 թ. N 3-Ն որոշումը

294

244

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գեղակերտի գյուղական համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 59-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Գեղակերտի գյուղական համայնքի ավագանու 10 փետրվարի 2016 թ. N 7-Ն որոշումը

297

245

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Դողսի գյուղական համայնքի 2015 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Դողսի գյուղական համայնքի ավագանու 18 հուն-վարի 2016 թ. N 3-Ն որոշումը

344

246

«Դողսի գյուղական համայնքի 2016 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Դողսի գյուղական համայնքի ավագանու 18 հունվարի 2016 թ. N 5-Ն որոշումը

347

247

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ծաղկունքի համայնքի 2015 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվե-տվությունը հաստատելու մասին» Ծաղկունքի գյուղական համայնքի ավագանու 18 հուն-վարի 2016 թ. N 4-Ն որոշումը

384

248

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հացիկի գյուղական համայնքի 2015 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Հացիկի գյուղական համայնքի ավագանու 26 հուն-վարի 2016 թ. N 3-Ն որոշումը

387

249

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հուշակերտի գյուղական համայնքի 2015 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Հուշակերտի գյուղական համայնքի ավագանու 22 հունվարի 2016 թ. N 110-Ն որոշումը

389

250

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մերձավանի գյուղական համայնքի 2015 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Մերձավանի գյուղական համայնքի ավագանու 1 փետրվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

392

251

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մրգաստանի գյուղական համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 14-ի թիվ 46-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և տարեսկզբի ազատ մնացորդը հաստատելու մասին» Մրգաստանի գյուղական համայնքի ավագանու 10 փետրվարի 2016 թ. N 12-Ն որոշումը

395

252

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Նոր Կեսարիայի գյուղական համայնքի 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Նոր Կեսարիայի գյուղական համայնքի ավագանու 29 հունվարի 2016 թ. N 3-Ն որոշումը

428

253

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Նոր Կեսարիայի համայնքի ավագանու 2015 թ. N 30-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Նոր Կեսարիայի գյուղական համայնքի ավագանու 29 հունվարի 2016 թ. N 5-Ն որոշումը

433

254

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Շենիկի գյուղական համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Շենիկի գյուղական համայնքի ավագանու 23 դեկտեմբերի 2015 թ. N 26-Ն որոշումը

435

255

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ջանֆիդայի գյուղական համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 21-ի N 49-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Ջանֆիդայի գյուղական համայնքի ավագանու 27 հունվարի 2016 թ. N 04-Ն որոշումը

478

256

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Սարդարապատի գյուղական համայնքի 2015 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Սարդարապատի գյուղական համայնքի ավագանու 25 հունվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

509

257

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Փարաքարի գյուղական համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Փարաքարի գյուղական համայնքի ավագանու 22 դեկտեմբերի 2015 թ. N 46-Ն որոշումը

517

 

 

 

 

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 

 

 

 

258

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գեղամաբակի գյուղական համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Գեղամաբակի գյուղական համայնքի ավագանու 20 հունվարի 2016 թ. N 4-Ն որոշումը

544

 

 

 

259

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Դդմաշենի համայնքի 2015 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատա-րելու մասին» Դդմաշենի գյուղական համայնքի ավագանու 1 դեկտեմբերի 2015 թ. N 36-Ն որոշումը

594

260

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Դդմաշենի համայնքի ավագանու կանոնակարգը ընդունելու մասին» Դդմաշենի գյուղական համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2015 թ. N 37-Ն որոշումը

596

261

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Երանոսի համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Երանոսի գյուղական համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

607

262

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լճավանի համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Լճավանի գյուղական համայնքի ավագանու 12 հունվարի 2016 թ. N 1-Ն որոշումը

614

263

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ծաղկունքի համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Ծաղկունքի գյուղական համայնքի ավագանու 20 հունվարի 2016 թ. N 1-Ն որոշումը

624

264

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ծաղկունքի համայնքի տեղական տուրքերի և վճարների 2016 թ. տեսակների ու չափերի հաստատման մասին» Ծաղկունքի գյուղական համայնքի ավա-գանու 20 հունվարի 2016 թ. N 4-Ն որոշումը

631

265

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ծովագյուղի համայնքի 2016 թ. տեղական բյուջեն հաստատելու մասին» Ծովագյուղի գյուղական համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2016 թ. N 5-Ն որոշումը

635

266

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ծովակի գյուղական համայնքի 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ծովակի գյուղական համայնքի ավագանու 11 հունվարի 2016 թ. N 1-Ն որոշումը

640

267

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ծովակի համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Ծովակի գյուղական համայնքի ավագանու 11 հունվարի 2016 թ. N 3-Ն որոշումը

642

268

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Նորատուսի գյուղական համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Նորատուսի գյուղական համայնքի ավագանու 20 հունվարի 2016 թ. N 3-Ն որոշումը.

654

269

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Շատջրեքի համայնքի 2016-2019 թթ. սոցիալ-տնտեսական զար-գացման քառամյա ծրագիրը քննարկելու և հաստատելու մասին» Շատջրեքի գյուղական համայնքի ավագանու 18 հունվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

695

270

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Շատջրեքի համայնքի 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Շատջրեքի գյուղական համայնքի ավագանու 18 հուն-վարի 2016 թ. N 3-Ն որոշումը

708

271

«Ջաղացաձորի համայնքի 2016 թ. բյուջեի նախագծի քննարկման մասին» Ջաղացաձորի գյուղական համայնքի ավագանու 18 հունվարի 2016 թ. N 01-Ն որոշումը

712

272

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ջաղացաձորի համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Ջաղացաձորի գյուղական համայնքի ավագանու 18 հունվարի 2016 թ. N 1-Ն որոշումը

713

273

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վաղաշենի համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Վաղաշենի գյուղական համայնքի ավագանու 19 հունվարի 2016 թ. N 3-Ն որոշումը

727

274

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարսերի համայնքի տեղական տուրքերի և վճարների 2016 թ. դրույքաչափերի մասին» Վարսերի գյուղական համայնքի ավագանու 15 դեկտեմբերի 2015 թ. N 43-Ն որոշումը

768

275

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարսերի համայնքի 2015 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Վարսերի գյուղական համայնքի ավագանու 12 հունվարի 2016 թ. N 1-Ն որոշումը

771

276

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարսերի համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Վարսերի գյուղական համայնքի ավագանու 12 հունվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

773

 

 

 

 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

 

 

 

 

277

«ՀՀ Լոռու մարզի Ագարակի գյուղական համայնքի 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ագարակի գյուղական համայնքի ավագանու 16 դեկ-տեմբերի 2015 թ. N 26-Ն որոշումը

778

278

«ՀՀ Լոռու մարզի Ագարակի գյուղական համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Ագարակի գյուղական համայնքի ավագանու 16 դեկտեմբերի 2015 թ. N 28-Ն որոշումը

780

279

«ՀՀ Լոռու մարզի Բովաձորի գյուղական համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Բովաձորի գյուղական համայնքի ավագանու 12 հունվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

781

280

«ՀՀ Լոռու մարզի Գոգարանի գյուղական համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 21-ի «Գոգարանի համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 26-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Գոգարանի գյուղական համայնքի ավագանու 20 հունվարի 2016 թ. N 01-Ն որոշումը

809

281

«ՀՀ Լոռու մարզի Գուգարքի գյուղական համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Գուգարքի գյուղական համայնքի ավագանու 3 փետրվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

831

282

«ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտի գյուղական համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 17-ի թիվ 34-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Թեղուտի գյուղական համայնքի ավագանու 25 հունվարի 2016 թ. N 4-Ն որոշումը

866

283

«ՀՀ Լոռու մարզի Խնկոյանի գյուղական համայնքում 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Խնկոյանի գյուղական համայնքի ավագանու 21 դեկ-տեմբերի 2015 թ. N 33-Ն որոշումը

869

284

«ՀՀ Լոռու մարզի Կաթնառատի գյուղական համայնքում 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Կաթնառատի գյուղական համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2015 թ. N 42-Ն որոշումը

873

285

«ՀՀ Լոռու մարզի Հագվու գյուղական համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Հագվու գյուղական համայնքի ավագանու 22 հունվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

877

286

«ՀՀ Լոռու մարզի Մեծ Պարնու գյուղական համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Մեծ Պարնու գյուղական համայնքի ավագանու 18 հունվարի 2016 թ. N 1-Ն որոշումը

879

287

«ՀՀ Լոռու մարզի Մղարթի գյուղական համայնքում 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Մղարթի գյուղական համայնքի ավագանու 25 դեկ-տեմբերի 2015 թ. N 20-Ն որոշումը

905

288

«ՀՀ Լոռու մարզի Նոր Խաչակապի գյուղական համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Նոր Խաչակապի գյուղական համայնքի ավագանու 24 դեկտեմբերի 2015 թ. N 21-Ն որոշումը

910

289

«ՀՀ Լոռու մարզի Նոր Խաչակապի գյուղական համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 24-ի «Նոր Խաչակապի գյուղական համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 21-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Նոր Խաչակապի գյուղական համայնքի ավագանու 22 հունվարի 2016 թ. N 01-Ն որոշումը

923

290

«ՀՀ Լոռու մարզի Շնողի գյուղական համայնքում 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Շնողի գյուղական համայնքի ավագանու 23 դեկ-տեմբերի 2015 թ. N 49-Ն որոշումը

936

291

«ՀՀ Լոռու մարզի Սվերդլովի գյուղական համայնքի 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Սվերդլովի գյուղական համայնքի ավագանու 23 դեկ-տեմբերի 2015 թ. N 49-Ն որոշումը

940

292

«ՀՀ Լոռու մարզի Վահագնաձորի գյուղական համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Վահագնաձորի գյուղական համայնքի ավագանու 28 դեկտեմբերի 2015 թ. N 16-Ն որոշումը

945

293

«ՀՀ Լոռու մարզի Ուռուտի գյուղական համայնքի ավագանու կանոնակարգը հաստատելու մասին» Ուռուտի գյուղական համայնքի ավագանու 8 հոկտեմբերի 2015 թ. N 20-Ն որոշումը

969

294

«ՀՀ Լոռու մարզի Ուռուտի գյուղական համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Ուռուտի գյուղական համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2015 թ. N 29-Ն որոշումը

988

 

 

 

Մաս 4


 

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

 

 

 

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ

 

 

 

 

295

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունքի գյուղական համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 9-ի N 41-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ակունքի գյուղա-կան համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

9

296

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Աղավնաձորի գյուղական համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմ-բերի 14-ի N 31-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Աղավնա-ձորի գյուղական համայնքի ավագանու 14 հունվարի 2016 թ. N 3-Ն որոշումը

34

297

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Արտավազի գյուղական համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմ-բերի 11-ի թիվ 40-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Արտա-վազի գյուղական համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

63

298

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Արտավազի գյուղական համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմ-բերի 11-ի թիվ 35-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Արտա-վազի գյուղական համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2016 թ. N 6-Ն որոշումը

90

299

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Գետամեջի գյուղական համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմ-բերի 14-ի N 35-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Գետամեջի գյուղական համայնքի ավագանու 14 հունվարի 2016 թ. N 3-Ն որոշումը

93

300

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Գողթի գյուղական համայնքի 2016 թ. բյուջեն նոր խմբագրու-թյամբ հաստատելու մասին» Գողթի գյուղական համայնքի ավագանու 19 հունվարի 2016 թ. N 4-Ն որոշումը

105

301

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Զովքի գյուղական համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 22-ի N 31-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Զովքի գյուղական համայնքի ավագանու 14 հունվարի 2016 թ. N 06-Ն որոշումը

133

302

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Թեղենիքի գյուղական համայնքի 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Թեղենիքի գյուղական համայնքի ավագանու 22 դեկտեմբերի 2015 թ. N 44-Ն որոշումը

153

303

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Թեղենիքի գյուղական համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Թեղենիքի գյուղական համայնքի ավագանու 22 դեկտեմբերի 2015 թ. N 48-Ն որոշումը

158

304

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Կաթնաղբյուրի գյուղական համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 15-ի N 60-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կաթնաղբյուրի գյուղական համայնքի ավագանու 14 հունվարի 2016 թ. N 03-Ն որոշումը

183

305

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ձորաղբյուրի գյուղական համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 23-ի N 47-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ձորաղբյուրի գյուղական համայնքի ավագանու 19 հունվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

221

306

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Մեղրաձորի գյուղական համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմ-բերի 11-ի N 78-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Մեղրաձորի գյուղական համայնքի ավագանու 14 հունվարի 2016 թ. N 05-Ն որոշումը

238

307

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Մրգաշենի գյուղական համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմ-բերի 18-ի N 41-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Մրգաշենի գյուղական համայնքի ավագանու 19 հունվարի 2016 թ. N 3-Ն որոշումը

255

308

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Արտամետի գյուղական համայնքի սեփականություն համարվող հողերը աճուրդ-վաճառքի միջոցով օտարելու մասին» Նոր Արտամետի գյուղական համայնքի ավագանու 11 հունվարի 2016 թ. N 3-Ն որոշումը

257

309

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Արտամետի գյուղական համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 18-ի N 36-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Նոր Արտամետի գյուղական համայնքի ավագանու 11 հունվարի 2016 թ. N 05-Ն որոշումը.

259

310

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Երզնկայի գյուղական համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմ-բերի 22-ի N 64-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Նոր Երզնկայի գյուղական համայնքի ավագանու 18 հունվարի 2016 թ. N 7-Ն որոշումը

270

311

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ողջաբերդի գյուղական համայնքի վարչական տարածքում 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ողջաբերդի գյուղական համայնքի ավագանու 24 դեկտեմբերի 2015 թ. N 37-Ն որոշումը

293

312

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ողջաբերդի գյուղական համայնքի 2016 թ. բյուջեում փոփոխու-թյուն կատարելու մասին» Ողջաբերդի գյուղական համայնքի ավագանու 14 հուն-վարի 2016 թ. N 5-Ն որոշումը

297

313

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Սարալանջի գյուղական համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմ-բերի 15-ի N 34-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Սարալանջի գյուղական համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2016 թ. N 02-Ն որոշումը

319

314

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Քաղսիի գյուղական համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 15-ի N 57-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Քաղսիի գյուղա-կան համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2016 թ. N 5-Ն որոշումը

330

315

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Քարաշամբի գյուղական համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմ-բերի 22-ի N 46-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Քարաշամբի գյուղական համայնքի ավագանու 18 հունվարի 2016 թ. N 02-Ն որոշումը

333

316

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Քարաշամբի գյուղական համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմ-բերի 22-ի N 49-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Քարաշամբի գյուղական համայնքի ավագանու 18 հունվարի 2016 թ. N 05-Ն որոշումը

337

317

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ֆանտանի գյուղական համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 15-ի N 30-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ֆանտանի գյուղա-կան համայնքի ավագանու 27 հունվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

369

 

 

 

 

ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ

 

 

 

 

318

«ՀՀ Շիրակի մարզի Այգաբացի գյուղական համայնքի 2016 թ. տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու և ավագանու 2014 թ. դեկտեմբերի 15-ի թիվ 23-Ն որո-շումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Այգաբացի գյուղական համայնքի ավա-գանու 17 դեկտեմբերի 2015 թ. N 28-Ն որոշումը

399

319

«ՀՀ Շիրակի մարզի Այգաբացի գյուղական համայնքի 2015 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Այգաբացի գյուղական համայնքի ավագանու 26 հունվարի 2016 թ. N 3-Ն որոշումը

405

320

«ՀՀ Շիրակի մարզի Արևիկի գյուղական համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 17-ի թիվ 32-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Արևիկի գյուղական համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2016 թ. N 1-Ն որոշումը

408

321

«ՀՀ Շիրակի մարզի Արևիկի գյուղական համայնքի 2015 թ. բյուջեի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Արևիկի գյուղական համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

410

322

«ՀՀ Շիրակի մարզի Արևշատի գյուղական համայնքի 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու և համայնքի ավագանու 2014 թ. դեկտեմ-բերի 3-ի թիվ 27-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Արևշատի գյուղական համայնքի ավագանու 9 դեկտեմբերի 2015 թ. N 16-Ն որոշումը

412

323

«ՀՀ Շիրակի մարզի Արևշատի գյուղական համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Արևշատի գյուղական համայնքի ավագանու 9 դեկտեմբերի 2015 թ. N 20-Ն որոշումը

418

 

 

 

 

 

 

 

 

 

324

«ՀՀ Շիրակի մարզի Բայանդուրի գյուղական համայնքի 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու և համայնքի ավագանու 2014 թ. դեկտեմ-բերի 15-ի թիվ 22-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Բայանդուրի գյուղական համայնքի ավագանու 17 դեկտեմբերի 2015 թ. N 21-Ն որոշումը

421

325

«ՀՀ Շիրակի մարզի Բայանդուրի գյուղական համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Բայանդուրի գյուղական համայնքի ավագանու 17 դեկտեմբերի 2015 թ. N 24-Ն որոշումը

426

326

«ՀՀ Շիրակի մարզի Բայանդուրի գյուղական համայնքի ավագանու 2014 թ. դեկտեմ-բերի 15-ի թիվ 25-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Բայան-դուրի գյուղական համայնքի ավագանու 17 դեկտեմբերի 2015 թ. N 25-Ն որոշումը

428

327

«ՀՀ Շիրակի մարզի Բենիամինի գյուղական համայնքի ավագանու 2014 թ. դեկտեմբերի 18-ի թիվ 26-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Բենիամինի գյուղական համայնքի ավագանու 30 սեպտեմբերի 2015 թ. N 11-Ն որոշումը

429

328

«ՀՀ Շիրակի մարզի Գառնառիճի գյուղական համայնքի 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու և համայնքի ավագանու 2013 թ. դեկտեմ-բերի 16-ի թիվ 21-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Գառնառիճի գյուղական համայնքի ավագանու 15 դեկտեմբերի 2015 թ. N 11-Ն որոշումը

430

329

«ՀՀ Շիրակի մարզի Գառնառիճի գյուղական համայնքի 2015 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Գառնառիճի գյուղական համայնքի ավագանու 14 հունվարի 2016 թ. N 1-Ն որոշումը

435

330

«ՀՀ Շիրակի մարզի Գառնառիճի գյուղական համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմ-բերի 15-ի թիվ 14-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Գառնա-ռիճի գյուղական համայնքի ավագանու 14 հունվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

437

331

«ՀՀ Շիրակի մարզի Կամոյի գյուղական համայնքի վարչական տարածքում 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու և համայնքի ավագանու 2014 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 13-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կամոյի գյուղական համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2015 թ. N 14-Ն որոշումը

439

332

«ՀՀ Շիրակի մարզի Կամոյի գյուղական համայնքի 2015 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Կամոյի գյուղական համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2015 թ. N 17-Ն որոշումը

445

333

«ՀՀ Շիրակի մարզի Կարմրաքարի գյուղական համայնքի 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու և համայնքի ավագանու 2014 թ. դեկտեմ-բերի 8-ի թիվ 22-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կարմրաքարի գյուղական համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2015 թ. N 14-Ն որոշումը

448

334

«ՀՀ Շիրակի մարզի Կարմրաքարի գյուղական համայնքի 2015 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Կարմրաքարի գյուղական համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2015 թ. N 18-Ն որոշումը

453

335

«ՀՀ Շիրակի մարզի Կարմրաքարի գյուղական համայնքի ավագանու 2014 թ. դեկտեմբերի 10-ի թիվ 26-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կարմրաքարի գյուղական համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2015 թ. N 20-Ն որոշումը

456

336

«ՀՀ Շիրակի մարզի Սառնաղբյուրի գյուղական համայնքի 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու և համայնքի ավագանու 2014 թ. նոյեմբերի 28-ի թիվ 41-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Սառնաղբյուրի գյուղական համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2015 թ. N 41-Ն որոշումը

457

337

«ՀՀ Շիրակի մարզի Սառնաղբյուրի գյուղական համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Սառնաղբյուրի գյուղական համայնքի ավագանու 22 դեկտեմբերի 2015 թ. N 45-Ն որոշումը

462

338

«ՀՀ Շիրակի մարզի Սարակապի գյուղական համայնքի վարչական տարածքում 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու և համայնքի ավա-գանու 2014 թ. նոյեմբերի 21-ի թիվ 19-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Սարակապի գյուղական համայնքի ավագանու 8 դեկտեմբերի 2015 թ. N 19-Ն որոշումը

466

339

«ՀՀ Շիրակի մարզի Սարակապի գյուղական համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Սարակապի գյուղական համայնքի ավագանու 15 դեկտեմբերի 2015 թ. N 22-Ն որոշումը

472

 

 

 

340

«ՀՀ Շիրակի մարզի Վարդաքարի գյուղական համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Վարդաքարի գյուղական համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2015 թ. N 23-Ն որոշումը

475

 

 

 

 

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 

 

 

 

341

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Ալվանքի գյուղական համայնքի 2015 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Ալվանքի գյուղական համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

479

342

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Ալվանքի գյուղական համայնքի 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերի սահմանման մասին» Ալվանքի գյուղական համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2016 թ. N 3-Ն որոշումը

482

343

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Աշոտավանի գյուղական համայնքի 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Աշոտավանի գյուղական համայնքի ավագանու 24 դեկտեմբերի 2015 թ. N 27-Ն որոշումը

485

344

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Առաջաձորի գյուղական համայնքի 2015 թ. բյուջեում փոփոխու-թյուններ ու լրացումներ կատարելու մասին» Առաջաձորի գյուղական համայնքի ավագանու 24 դեկտեմբերի 2015 թ. N 18-Ն որոշումը

489

345

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Առաջաձորի գյուղական համայնքի 2015 թ. բյուջեի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Առաջաձորի գյուղական համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2016 թ. N 3-Ն որոշումը

494

346

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Առաջաձորի գյուղական համայնքի վարչական տարածքում տեղա-կան տուրքերի և վճարների 2016 թ. դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Առաջա-ձորի գյուղական համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2016 թ. N 7-Ն որոշումը

496

347

«2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Գորայքի գյուղական համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

498

348

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորայքի գյուղական համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Գորայքի գյուղական համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2016 թ. N 5-Ն որոշումը

503

349

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Լեռնաձորի գյուղական համայնքի ավագանու 23.12.2015 թ. թիվ 32-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Լեռնաձորի գյուղա-կան համայնքի ավագանու 20 հունվարի 2016 թ. N 3-Ն որոշումը

524

350

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Լեռնաձորի գյուղական համայնքի ինքնակամ կառույցներն օտարելու մասին» Լեռնաձորի գյուղական համայնքի ավագանու 20 հունվարի 2016 թ. N 5-Ն որոշումը

532

351

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Ճակատենի գյուղական համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Ճակատենի գյուղական համայնքի ավագանու 24 դեկտեմբերի 2015 թ. N 24-Ն որոշումը

533

352

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Ճակատենի գյուղական համայնքի 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու և 2014 թ. դեկտեմբերի 19-ի թիվ 23-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Ճակատենի գյուղական համայնքի ավագանու 24 դեկտեմբերի 2015 թ. N 25-Ն որոշումը

548

353

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Շվանիձորի համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Շվանիձորի գյուղական համայնքի ավագանու 25 հունվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

550

354

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Շվանիձորի գյուղական համայնքի 2015 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Շվանիձորի գյուղական համայնքի ավագանու 25 հունվարի 2016 թ. N 3-Ն որոշումը

553

355

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Շվանիձորի գյուղական համայնքի 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Շվանիձորի գյուղական համայնքի ավագանու 25 հունվարի 2016 թ. N 4-Ն որոշումը

555

356

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սյունիքի գյուղական համայնքի 2015 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Սյունիքի գյուղական համայնքի ավագանու 14 հունվարի 2016 թ. N 3-Ն որոշումը

557

357

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սյունիքի գյուղական համայնքի 2016 թ. բյուջեի նախագծի հաստատման մասին» Սյունիքի գյուղական համայնքի ավագանու 14 հունվարի 2016 թ. N 4-Ն որոշումը

559

358

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սյունիքի գյուղական համայնքի 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Սյունիքի գյուղական համայնքի ավագանու 14 հունվարի 2016 թ. N 5-Ն որոշումը

561

359

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սյունիքի գյուղական համայնքի ավագանու նոր կանոնակարգը հաստատելու և 2013 թ. թիվ 41-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Սյունիքի գյուղական համայնքի ավագանու 14 հունվարի 2016 թ. N 7-Ն որոշումը

563

360

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Տաշտունի գյուղական համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Տաշտունի գյուղական համայնքի ավագանու 27 հունվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

576

361

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քարահունջի գյուղական համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Քարահունջի գյուղական համայնքի ավագանու 25 հունվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

579

362

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քարահունջի գյուղական համայնքի 2015 թ. բյուջեի կատարման հաշվետվության մասին» Քարահունջի գյուղական համայնքի ավագանու 25 հուն-վարի 2016 թ. N 3-Ն որոշումը

614

 

 

 

 

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ

 

 

 

 

363

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Աղավնաձորի գյուղական համայնքի տեղական տուրքերի և վճարների 2016 թ. դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Աղավնաձորի գյուղական համայնքի ավագանու 26 հունվարի 2016 թ. N 5-Ն որոշումը

618

364

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Աղավնաձորի գյուղական համայնքի 2016 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Աղավնաձորի գյուղական համայնքի ավագանու 26 հունվարի 2016 թ. N 7-Ն որոշումը

620

365

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Արինի գյուղական համայնքի 2016 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Արինի գյուղական համայնքի ավագանու 1 փետրվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

623

366

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Արտաբույնքի գյուղական համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Արտաբույնքի գյուղական համայնքի ավագանու 21 հունվարի 2016 թ. N 4-Ն որոշումը

625

367

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Արտաբույնքի գյուղական համայնքի ղեկավարի «Գործավա-րության կարգը հաստատելու մասին» 2015 թ. ապրիլի 30-ի N 11 որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու և Արտաբույնքի համայնքապետարանի ներքին գործավարու-թյան կարգը հաստատելու մասին» Արտաբույնքի գյուղական համայնքի ավագանու 25 փետրվարի 2016 թ. N 13-Ն որոշումը

627

368

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Զառիթափի գյուղական համայնքի 2016 թ. տեղական տուր-քերի և վճարների դրույքաչափերի հաստատման մասին» Զառիթափի գյուղական համայնքի ավագանու 18 հունվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

638

369

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Զառիթափի գյուղական համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Զառիթափի գյուղական համայնքի ավագանու 18 հունվարի 2016 թ. N 4-Ն որոշումը

641

370

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Թառաթմբի գյուղական համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստա-տելու մասին» Թառաթմբի գյուղական համայնքի ավագանու 1 փետրվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

644

371

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Խաչիկի գյուղական համայնքի 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Խաչիկի գյուղական համայնքի ավագանու 22 հունվարի 2016 թ. N 4-Ն որոշումը

645

372

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Հորբատեղի գյուղական համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Հորբատեղի գյուղական համայնքի ավագանու 4 փետրվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

650

373

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Հորբատեղի գյուղական համայնքի տեղական տուրքերի և վճարների 2016 թ. դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Հորբատեղի գյուղական համայնքի ավագանու 4 փետրվարի 2016 թ. N 4-Ն որոշումը

652

374

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Հորբատեղի գյուղական համայնքի ղեկավարի հաշվետվու-թյունը 2015 թ. տարեկան բյուջեի կատարման մասին» Հորբատեղի գյուղական համայնքի ավագանու 4 փետրվարի 2016 թ. N 4-Ն որոշումը

654

375

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Մալիշկայի գյուղական համայնքի 2015 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Մալիշկայի գյուղական համայն-քի ավագանու 19 հունվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

655

376

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Մալիշկայի գյուղական համայնքի տեղական տուրքերի և վճարների 2016 թ. դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Մալիշկայի գյուղական համայնքի ավագանու 19 հունվարի 2016 թ. N 6-Ն որոշումը

658

377

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Մալիշկայի գյուղական համայնքի կողմից մատուցվող ծառայու-թյունների դիմաց գանձվող վճարների 2016 թ. դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Մալիշկայի գյուղական համայնքի ավագանու 19 հունվարի 2016 թ. N 7-Ն որոշումը

660

378

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Մալիշկայի գյուղական համայնքի 2016 թ. տարեկան բյուջեն հաստատելու մասին» Մալիշկայի գյուղական համայնքի ավագանու 19 հունվարի 2016 թ. N 6-Ն որոշումը

661

379

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Մարտիրոսի գյուղական համայնքի տարածքում տեղական տուրքերի և վճարների 2016 թ. դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Մարտիրոսի գյուղական համայնքի ավագանու 19 հունվարի 2016 թ. N 6-Ն որոշումը

666

380

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Մարտիրոսի գյուղական համայնքի 2016 թ. բյուջեի քննարկման և հաստատման մասին» Մարտիրոսի գյուղական համայնքի ավագանու 19 հունվարի 2016 թ. N 9-Ն որոշումը

669

381

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Շատինի գյուղական համայնքի 2016 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Շատինի գյուղական համայնքի ավագանու 26 հունվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

672

382

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Շատինի գյուղական համայնքի տարածքում տեղական տուրքերի և վճարների 2016 թ. դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Շատինի գյուղական համայնքի ավագանու 26 հունվարի 2016 թ. N 3-Ն որոշումը

675

383

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Չիվայի գյուղական համայնքի ավագանու կանոնակարգը ընդունելու մասին» Չիվայի գյուղական համայնքի ավագանու 19 փետրվարի 2016 թ. N 10-Ն որոշումը

678

384

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Սալլիի գյուղական համայնքի 2016 թ. բյուջեի քննարկման և հաստատման մասին» Սալլիի գյուղական համայնքի ավագանու 4 փետրվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

696

385

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Սալլիի գյուղական համայնքի 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Սալլիի գյուղական համայնքի ավագանու 4 փետրվարի 2016 թ. N 5-Ն որոշումը

698

386

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Վարդահովտի գյուղական համայնքի 2016 թ. տարեկան բյուջեն հաստատելու մասին» Վարդահովտի գյուղական համայնքի ավագանու 19 հունվարի 2016 թ. N 6-Ն որոշումը

700

387

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Վերնաշենի գյուղական համայնքի ավագանու կանոնակարգը հաստատելու մասին» Վերնաշենի գյուղական համայնքի ավագանու 17 դեկտեմբերի 2015 թ. N 31-Ն որոշումը

702

388

«Հանրային բաց լսումների և /կամ/ քննարկումների կազմակերպման, անցկացման և դրանց վերաբերյալ համայնքի ավագանուն տեղեկատվություն տրամադրելու կարգը հաստատելու մասին» Վերնաշենի գյուղական համայնքի ավագանու 17 դեկտեմբերի 2015 թ. N 32-Ն որոշումը

713

389

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Վերնաշենի գյուղական համայնքի ղեկավարին կից, հասարա-կական կարգով գործող խորհրդակցական մարմինների քանակը, անվանումները, ձևավորման և գործունեության կարգը հաստատելու մասին» Վերնաշենի գյուղական համայնքի ավագանու 17 դեկտեմբերի 2015 թ. N 33-Ն որոշումը

717

390

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Վերնաշենի գյուղական համայնքի 2015 թ. բյուջեի կատարման մասին» Վերնաշենի գյուղական համայնքի ավագանու 20 հունվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

722

391

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Վերնաշենի գյուղական համայնքի 2016 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Վերնաշենի գյուղական համայնքի ավագանու 29 հունվարի 2016 թ. N 3-Ն որոշումը

725

 

 

 

 

 

 

 

 

 

392

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Վերնաշենի գյուղական համայնքի վարչական տարածքում տեղական տուրքերի և վճարների 2016 թ. դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Վերնաշենի գյուղական համայնքի ավագանու 29 հունվարի 2016 թ. N 4-Ն որոշումը

727

393

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Քարագլխի գյուղական համայնքի 2016 թ. բյուջեի քննարկման և հաստատման մասին» Քարագլխի գյուղական համայնքի ավագանու 27 հունվարի 2016 թ. N 1/2-Ն որոշումը

730

394

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Քարագլխի գյուղական համայնքի 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերի սահմանման մասին» Քարագլխի գյուղական համայնքի ավագանու 28 հունվարի 2016 թ. N 1/5-Ն որոշումը

732

 

 

 

 

ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ

 

 

 

 

395

«ՀՀ Տավուշի մարզի Ազատամուտի գյուղական համայնքի 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ազատամուտի գյուղական համայնքի ավագանու 17 դեկտեմբերի 2015 թ. N 56-Ն որոշումը

736

396

«ՀՀ Տավուշի մարզի Ազատամուտի համայնքի 2016 թ. տարեկան բյուջեի վարչական մասում փոփոխություն կատարելու և դեֆիցիտը հաստատելու մասին» Ազատա-մուտի գյուղական համայնքի ավագանու 18 հունվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

739

397

«ՀՀ Տավուշի մարզի Ազատամուտի համայնքի 2015 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Ազատամուտի գյուղական համայնքի ավագանու 18 հունվարի 2016 թ. N 3-Ն որոշումը

741

398

«Ակնաղբյուրի համայնքի 2015 թ. տեղական բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվու-թյունը հաստատելու մասին» Ակնաղբյուրի գյուղական համայնքի ավագանու 10 փետրվարի 2016 թ. N 03-Ն որոշումը

744

399

«Այգեձորի համայնքի 2016 թ. տեղական բյուջեն հաստատելու մասին» Այգեձորի գյուղական համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2015 թ. N 20-Ն որոշումը

746

400

«Արծվաբերդի համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Արծվաբերդի գյուղա-կան համայնքի ավագանու 30 դեկտեմբերի 2015 թ. N 31-Ն որոշումը

756

401

«Արճիսի համայնքի ավագանու 2014 թ. դեկտեմբերի 25-ի «Արճիսի համայնքի 2015 թ. տարեկան բյուջեն հաստատելու մասին» N 25-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Արճիսի գյուղական համայնքի ավագանու 23 դեկ-տեմբերի 2015 թ. N 27-Ն որոշումը

776

402

«Արճիսի համայնքի 2016 թ. տեղական բյուջեն հաստատելու մասին» Արճիսի գյուղա-կան համայնքի ավագանու 23 դեկտեմբերի 2015 թ. N 28-Ն որոշումը

781

403

«Արճիսի համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 23-ի «Արճիսի համայնքի 2016 թ. տարեկան բյուջեն հաստատելու մասին» N 28-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Արճիսի գյուղական համայնքի ավագանու 21 հուն-վարի 2016 թ. N 02-Ն որոշումը

786

404

«Արճիսի համայնքի 2015 թ. տարեկան բյուջեի կատարման հաշվետվությունը հաստա-տելու մասին» Արճիսի գյուղական համայնքի ավագանու 21 հունվարի 2016 թ. N 03-Ն որոշումը

788

405

«Բարեկամավանի համայնքի 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Բարեկամավանի գյուղական համայնքի ավագանու 29 դեկտեմ-բերի 2015 թ. N 16-Ն որոշումը

793

406

«Բերքաբերի համայնքի 2016 թ. ճշգրտված բյուջեն հաստատելու մասին» Բերքաբերի գյուղական համայնքի ավագանու 20 հունվարի 2016 թ. N 3-Ն որոշումը

796

407

«Դեբեդավանի համայնքի 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Դեբեդավանի գյուղական համայնքի ավագանու 21 դեկտեմ-բերի 2015 թ. N 23-Ն որոշումը

810

408

«Դեղձավանի համայնքի 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Դեղձավանի գյուղական համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2015 թ. N 23-Ն որոշումը

813

409

«Դիտավանի համայնքի 2016 թ. տեղական բյուջեն հաստատելու մասին» Դիտավանի գյուղական համայնքի ավագանու 23 դեկտեմբերի 2015 թ. N 33-Ն որոշումը

816

 

 

 

 

 

 

 

 

 

410

«Թեղուտի համայնքի 2016 թ. բյուջեն քննարկելու և հաստատելու մասին» Թեղուտի գյուղական համայնքի ավագանու 23 դեկտեմբերի 2015 թ. N 35-Ն որոշումը

844

411

«ՀՀ Տավուշի մարզի Կողբի համայնքում 2016 թ. տեղական տուրքեր և վճարներ սահմանելու մասին» Կողբի գյուղական համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2015 թ. N 37-Ն որոշումը

905

412

«ՀՀ Տավուշի մարզի Կողբի համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Կողբի գյուղական համայնքի ավագանու 22 հունվարի 2016 թ. N 1-Ն որոշումը

911

413

«ՀՀ Տավուշի մարզի Ներքին Ծաղկավանի համայնքի 2016 թ. փոփոխված բյուջեն հաստատելու մասին» Ներքին Ծաղկավանի գյուղական համայնքի ավագանու 4 հունվարի 2016 թ. N 19-Ն որոշումը

957

414

«ՀՀ Տավուշի մարզի Չորաթանի գյուղական համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Չորաթանի գյուղական համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

967

415

«ՀՀ Տավուշի մարզի Պառավաքարի համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Պառավաքարի գյուղական համայնքի ավագանու 22 դեկտեմբերի 2015 թ. N 14-Ն որոշումը

1009

 

ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԵՎ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ

ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ 14-ՐԴ ՏԱՐԻ

N2 (55)

30 ՀՈՒՆԻՍԻ 2014

 

 


 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

 

 

 

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ

 

 

 

 

 

Աշտարակի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

416

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի քաղաքային համայնքի 2015 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Աշտարակի քաղաքային համայնքի ավագանու 29 փետրվարի 2016 թ. N 1-Ն որոշումը

11

417

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի քաղաքային համայնքային սեփականություն համարվող բնակավայրերի նշանակության 135 քմ հողամասն աճուրդ-վաճառքով օտարելու մասին» Աշտարակի քաղաքային համայնքի ավագանու 29 փետրվարի 2016 թ. N 4-Ն որոշումը

39

418

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի քաղաքային համայնքային սեփականություն համարվող գյուղատնտեսական նշանակության որոշ հողամասեր աճուրդ-վաճառքով օտարելու թույլտվություն տալու մասին» Աշտարակի քաղաքային համայնքի ավագանու 29 փետրվարի 2016 թ. N 5-Ն որոշումը

42

 

 

 

 

Թալինի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

419

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի քաղաքային համայնքի ավագանու 25.12.2015 թ. թիվ 45-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Թալինի քաղաքային համայնքի ավագանու 29 հունվարի 2016 թ. N 3-Ն որոշումը

49

420

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի քաղաքային համայնքի 2015 թ. տարեկան բյուջեի եկամուտների և ծախսերի կատարողականի մասին» Թալինի քաղաքային համայնքի ավագանու 29 հունվարի 2016 թ. N 4-Ն որոշումը

50

421

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի քաղաքային համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերը աճուրդ-վաճառքով օտարելու մասին» Թալինի քաղաքային համայնքի ավագանու 29 հունվարի 2016 թ. N 7-Ն որոշումը

52

422

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի քաղաքապետարանի աշխատակազմի համայնքային ծառայության թափուր պաշտոնները զբաղեցնելու համար մրցույթ անցկացնելու մասին» Թալինի քաղաքային համայնքի ավագանու 1 փետրվարի 2016 թ. N 17-Ն որոշումը

54

 

 

 

 

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

 

 

 

 

 

Արարատի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

423

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի քաղաքային համայնքի 2016 թ. բյուջեի եկամտային և ծախսային մասերի հոդվածներում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» Արարատի քաղաքային համայնքի ավագանու 5 փետրվարի 2016 թ. N 1-Ն որոշումը

58

424

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի քաղաքային համայնքի 2016 թ. բյուջեի եկամտային և ծախսային մասերի հոդվածներում փոփոխություններ կատարելու մասին» Արարատի քաղաքային համայնքի ավագանու 5 փետրվարի 2016 թ. N 5-Ն որոշումը

60

425

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի քաղաքային համայնքի 2016 թ. բյուջեի եկամտային և ծախսային մասերի հոդվածներում փոփոխություններ կատարելու մասին» Արարատի քաղաքային համայնքի ավագանու 18 մարտի 2016 թ. N 9-Ն որոշումը

61

426

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի քաղաքային համայնքի 2015 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Արարատի քաղաքային համայնքի ավագանու 18 մարտի 2016 թ. N 10-Ն որոշումը

63

 

 

 

 

Արտաշատի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումը

 

 

 

 

427

«ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատի քաղաքային համայնքի 2016 թ. բյուջեի եկամտային և ծախսային մասերի առաջարկվող փոփոխությունները հաստատելու մասին» Արտաշատի քաղաքային համայնքի ավագանու 26 փետրվարի 2016 թ. N 6-Ն որոշումը

66

 

 

 

 

Մասիսի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումը

 

 

 

 

428

«ՀՀ Արարատի մարզի Մասիսի քաղաքային համայնքի 2016 թ. վարչական ու ֆոնդային բյուջեներում փոփոխություններ կատարելու մասին» Մասիսի քաղաքային համայնքի ավագանու 29 հունվարի 2016 թ. N 01-Ն որոշումը

67

 

 

 

 

Վեդու քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

429

«ՀՀ Արարատի մարզի Վեդու քաղաքային համայնքի 2015 թ. տարեկան բյուջեի կատարման վերաբերյալ հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Վեդու քաղաքային համայնքի ավագանու 27 հունվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

70

430

«ՀՀ Արարատի մարզի Վեդու քաղաքային համայնքի 2015 թ. բյուջետային պարտքերը, տարեվերջյան ազատ մնացորդը 2016 թ. բյուջե տեղափոխելու և 2016 թ. բյուջեն ամբողջական տեսքով հաստատելու մասին» Վեդու քաղաքային համայնքի ավագանու 27 հունվարի 2016 թ. N 4-Ն որոշումը

73

 

 

 

 

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

 

 

 

 

 

Արմավիրի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

431

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիրի քաղաքային համայնքի 2015 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Արմավիրի քաղաքային համայնքի ավագանու 26 փետրվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

80

432

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիրի քաղաքային համայնքի ավագանու 24.12.2015 թ. թիվ 146-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Արմավիրի քաղաքային համայնքի ավագանու 26 փետրվարի 2016 թ. N 4-Ն որոշումը

123

433

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիրի քաղաքային համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի օտարման աճուրդի անցկացման, հողամասերը վաձակալության կամ կառուցապատման իրավունքով տրամադրելու մրցույթի կազմակերպման կանոնակարգը հաստատելու մասին» Արմավիրի քաղաքային համայնքի ավագանու 26 փետրվարի 2016 թ. N 6-Ն որոշումը

132

434

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիրի քաղաքային համայնքի սանիտարական մաքրման սխեման հաստատելու մասին» Արմավիրի քաղաքային համայնքի ավագանու 26 փետրվարի 2016 թ. N 7-Ն որոշումը

140

 

 

 

 

Մեծամորի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

435

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամորի քաղաքային համայնքի 2015 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Մեծամորի քաղաքային համայնքի ավագանու 4 փետրվարի 2016 թ. N 3-Ն որոշումը

143

436

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամորի քաղաքային համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 17-ի N 34-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Մեծամորի քաղաքային համայնքի ավագանու 4 փետրվարի 2016 թ. N 5-Ն որոշումը

148

 

 

 

 

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 

 

 

 

 

Գավառի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

437

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառի քաղաքային համայնքի 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Գավառի քաղաքային համայնքի ավագանու 12 հունվարի 2016 թ. N 1-Ն որոշումը

185

438

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառի քաղաքային համայնքի 2016 թ. բյուջեի քննարկման և հաստատման մասին» Գավառի քաղաքային համայնքի ավագանու 12 հունվարի 2016 թ. N 7-Ն որոշումը

190

 

 

 

 

Մարտունու քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումը

 

 

 

 

439

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունու քաղաքային համայնքի 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Մարտունու քաղաքային համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2015 թ. N 104-Ն որոշումը

222

 

 

 

 

Սևանի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

440

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սևանի քաղաքային համայնքի 2015 թ. տարեկան բյուջեի կատարման հաշվետվության հաստատման մասին» Սևանի քաղաքային համայնքի ավագանու 25 փետրվարի 2016 թ. N 6-Ն որոշումը

227

441

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սևանի քաղաքային համայնքի 2016 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Սևանի քաղաքային համայնքի ավագանու 25 փետրվարի 2016 թ. N 7-Ն որոշումը

233

442

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սևանի քաղաքային համայնքում հողօգտագործման, բնակելի ու ոչ բնակելի տարածքների օգտագործման վարձավճարներ և այլ տեղական վճարներ սահմանելու մասին» Սևանի քաղաքային համայնքի ավագանու 25 փետրվարի 2016 թ. N 9-Ն որոշումը

234

443

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սևանի քաղաքային համայնքի ավագանու 12.05.2014 թ. թիվ 17-Ն որոշմամբ հաստատված կարգում լրացում կատարելու մասին» Սևանի քաղաքային համայնքի ավագանու 25 փետրվարի 2016 թ. N 10-Ն որոշումը

236

 

 

 

 

Վարդենիսի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումը

 

 

 

 

444

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիսի քաղաքային համայնքի 2015 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Վարդենիսի քաղաքային համայնքի ավագանու 18 փետրվարի 2016 թ. N 7-Ն որոշումը

241

 

 

 

 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

 

 

 

 

 

Ալավերդու քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումը

 

 

 

 

445

«ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդու քաղաքային համայնքային սեփականություն համարվող հողամասերն աճուրդ-վաճառքի միջոցով օտարելու մասին» Ալավերդու քաղաքային համայնքի ավագանու 29 փետրվարի 2016 թ. N 10-Ն որոշումը

263

 

 

 

 

Թումանյանի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

446

«ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյանի քաղաքային համայնքապետարանի 2015 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Թումանյանի քաղաքային համայնքի ավագանու 8 փետրվարի 2016 թ. N 02-Ն որոշումը

265

447

«ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյանի քաղաքային համայնքի ավագանու կանոնակարգը հաստատելու մասին» Թումանյանի քաղաքային համայնքի ավագանու 23 փետրվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

269

448

«ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյանի քաղաքային համայնքապետարանի 2016 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Թումանյանի քաղաքային համայնքի ավագանու 8 փետրվարի 2016 թ. N 3-Ն որոշումը

290

449

«ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյանի քաղաքային համայնքի (բնակավայրի) գլխավոր հատակագծի փոփոխությունը հաստատելու մասին» Թումանյանի քաղաքային համայնքի ավագանու 8 փետրվարի 2016 թ. N 4-Ն որոշումը

291

450

«ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյանի քաղաքային համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության կարգը հաստատելու մասին» Թումանյանի քաղաքային համայնքի ավագանու 1 մարտի 2016 թ. N 10-Ն որոշումը

292

451

«Հանրային բաց լսումների և (կամ) քննարկումների կազմակերպման և անցկացման, դրանց վերաբերյալ Թումանյանի համայնքի ավագանուն տեղեկատվություն տրամադրելու կարգը հաստատելու մասին» Թումանյանի քաղաքային համայնքի ավագանու 1 մարտի 2016 թ. N 11-Ն որոշումը

298

452

«ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյանի քաղաքային համայնքի ղեկավարին կից, Թումանյանի համայնքի տարածքում հասարակական կարգով գործող խորհրդակցական մարմինների քանակը, անվանումները, ձևավորման և գործունեության կարգը հաստատելու մասին» Թումանյանի քաղաքային համայնքի ավագանու 15 մարտի 2016 թ. N 15-Ն որոշումը

302

453

«ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյանի քաղաքային համայնքապետարանի 2016 թ. բյուջեի ծախսերի նախահաշիվների եկամտային /մուտքային/ և ծախսային /ելքային/ բաշխման մասին» Թումանյանի քաղաքային համայնքի ավագանու 18 մարտի 2016 թ. N 18-Ն որոշումը

306

 

 

 

 

Շամլուղի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

454

«ՀՀ Լոռու մարզի Շամլուղի քաղաքային համայնքի 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Շամլուղի քաղաքային համայնքի ավագանու 23 դեկտեմբերի 2015 թ. N 33-Ն որոշումը

307

455

«ՀՀ Լոռու մարզի Շամլուղի քաղաքային համայնքի 2015 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Շամլուղի քաղաքային համայնքի ավագանու 17 փետվարիի 2016 թ. N 04-Ն որոշումը

310

 

 

 

 

Սպիտակի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

456

«ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակի քաղաքային համայնքի 2016 թ. ճշգրտված բյուջեն հաստատելու մասին» Սպիտակի քաղաքային համայնքի ավագանու 26 հունվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

315

457

«ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակի քաղաքային համայնքի զարգացման քառամյա ծրագրով 2013-2015 թթ. կատարված աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Սպիտակի քաղաքային համայնքի ավագանու 29 փետրվարի 2016 թ. N 5-Ն որոշումը

336

458

«ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակի քաղաքային համայնքի 2015 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Սպիտակի քաղաքային համայնքի ավագանու 29 փետրվարի 2016 թ. N 6-Ն որոշումը

357

459

«ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակի քաղաքային համայնքի ավագանու 2016 թ. հունվարի 26-ի թիվ 2-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Սպիտակի քաղաքային համայնքի ավագանու 29 փետրվարի 2016 թ. N 7-Ն որոշումը

381

 

 

 

 

Վանաձորի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

460

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի քաղաքային համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 23-ի «Վանաձորի համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 55-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» Վանաձորի քաղաքային համայնքի ավագանու 19 փետրվարի 2016 թ. N 1-Ն որոշումը

383

461

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի քաղաքային համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 23-ի «Վանաձորի համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 55-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» Վանաձորի քաղաքային համայնքի ավագանու 19 փետրվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

385

462

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի քաղաքային համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 23-ի «Վանաձորի համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 55-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» Վանաձորի քաղաքային համայնքի ավագանու 19 փետրվարի 2016 թ. N 3-Ն որոշումը

387

463

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի քաղաքային համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 23-ի «Վանաձորի համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 55-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» Վանաձորի քաղաքային համայնքի ավագանու 19 փետրվարի 2016 թ. N 4-Ն որոշումը

390

464

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի քաղաքային համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 23-ի «Վանաձորի համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 55-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» Վանաձորի քաղաքային համայնքի ավագանու 19 փետրվարի 2016 թ. N 5-Ն որոշումը

392

465

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի քաղաքային համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 23-ի «Վանաձորի համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 55-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» Վանաձորի քաղաքային համայնքի ավագանու 19 փետրվարի 2016 թ. N 6-Ն որոշումը

394

466

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի քաղաքային համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 23-ի «Վանաձորի համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 55-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» Վանաձորի քաղաքային համայնքի ավագանու 19 փետրվարի 2016 թ. N 7-Ն որոշումը

396

467

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի քաղաքային համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 23-ի «Վանաձորի համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 55-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» Վանաձորի քաղաքային համայնքի ավագանու 19 փետրվարի 2016 թ. N 8-Ն որոշումը

403

468

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի քաղաքային համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 23-ի «Վանաձորի համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 55-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» Վանաձորի քաղաքային համայնքի ավագանու 15 մարտի 2016 թ. N 14-Ն որոշումը

405

469

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի քաղաքային համայնքի 2015 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Վանաձորի քաղաքային համայնքի ավագանու 15 մարտի 2016 թ. N 15-Ն որոշումը

407

470

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի քաղաքային համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը համայնքի բնակիչների մասնակցության կարգը հաստատելու մասին» Վանաձորի քաղաքային համայնքի ավագանու 15 մարտի 2016 թ. N 20-Ն որոշումը

481

 

 

 

 

 

 

 

Վանաձորի քաղաքային համայնքի ղեկավարի որոշումները

 

 

 

 

471

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի քաղաքային համայնքի բյուջեի ծախսերում փոփոխություն կատարելու մասին» Վանաձորի քաղաքային համայնքի ղեկավարի 11 փետրվարի 2016 թ. N 94-Ն որոշումը

487

472

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի քաղաքային համայնքի բյուջեի ծախսերում փոփոխություն կատարելու մասին» Վանաձորի քաղաքային համայնքի ղեկավարի 2 մարտի 2016 թ. N 189-Ն որոշումը

489

473

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի քաղաքային համայնքի բյուջեի ծախսերում փոփոխություն կատարելու մասին» Վանաձորի քաղաքային համայնքի ղեկավարի 4 մարտի 2016 թ. N 198-Ն որոշումը

491

 

 

 

 

Տաշիրի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

474

«ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի քաղաքային համայնքի 2015 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Տաշիրի քաղաքային համայնքի ավագանու 22 հունվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

493

475

«ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի քաղաքային համայնքի 2015 թ. դեկտեմբերի 18-ի N 69-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և Տաշիրի համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Տաշիրի քաղաքային համայնքի ավագանու 22 հունվարի 2016 թ. N 3-Ն որոշումը

494

 

 

 

 

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ

 

 

 

 

 

Աբովյանի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

476

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյանի քաղաքային համայնքի 2016 թ. բյուջեով նախատեսված վարչական մասի պահուստային ֆոնդից գումար հատկացնելու մասին» Աբովյանի քաղաքային համայնքի ավագանու 2 մարտի 2016 թ. N 32-Ն որոշումը

529

477

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյանի քաղաքային համայնքի ավագանու 2008 թ. նոյեմբերի 19-ի N 113-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Աբովյանի քաղաքային համայնքի ավագանու 2 մարտի 2016 թ. N 33-Ն որոշումը

530

478

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյանի քաղաքային համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 10-ի N 98-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Աբովյանի քաղաքային համայնքի ավագանու 2 մարտի 2016 թ. N 34-Ն որոշումը

531

479

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյանի քաղաքային համայնքի 2015 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Աբովյանի քաղաքային համայնքի ավագանու 18 մարտի 2016 թ. N 52-Ն որոշումը

532

480

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյանի քաղաքային համայնքի 2016 թ. բյուջեով նախատեսված ֆոնդային մասի պահուստային ֆոնդից գումար հատկացնելու մասին» Աբովյանի քաղաքային համայնքի ավագանու 24 մարտի 2016 թ. N 55-Ն որոշումը

574

 

 

 

 

Բյուրեղավանի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

481

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավանի քաղաքային համայնքի ավագանու 2012 թ. նոյեմբերի 29-ի N 176-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Բյուրեղավանի քաղաքային համայնքի ավագանու 19 փետրվարի 2016 թ. N 34-Ն որոշումը

575

482

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավանի քաղաքային համայնքի ավագանու 2015 թ. մարտի 19-ի N 22-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Բյուրեղավանի քաղաքային համայնքի ավագանու 19 փետրվարի 2016 թ. N 35-Ն որոշումը

576

483

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավանի քաղաքային համայնքի սեփականություն համարվող գույքն օտարելու և օտարման մեկնարկային գները հաստատելու մասին» Բյուրեղավանի քաղաքային համայնքի ավագանու 19 փետրվարի 2016 թ. N 36-Ն որոշումը

577

 

 

 

 

Ծաղկաձորի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

484

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ծաղկաձորի քաղաքային համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 10-ի թիվ 82-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ծաղկաձորի քաղաքային համայնքի ավագանու 19 փետրվարի 2016 թ. N 11-Ն որոշումը

579

485

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ծաղկաձորի քաղաքային համայնքի 2015 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Ծաղկաձորի քաղաքային համայնքի ավագանու19 փետրվարի 2016 թ. N 12-Ն որոշումը

580

486

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ծաղկաձոր քաղաքի սեփականություն համարվող հողամասը աճուրդային կարգով օտարելու և մեկնարկային գին սահմանելու մասին» Ծաղկաձորի քաղաքային համայնքի ավագանու 19 փետրվարի 2016 թ. N 16-Ն որոշումը

605

 

 

 

 

Չարենցավանի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

487

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի քաղաքային համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 14-ի թիվ 59-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Չարենցավանի քաղաքային համայնքի ավագանու 12 փետրվարի 2016 թ. N 14-Ն որոշումը

606

488

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի քաղաքային համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 14-ի թիվ 59-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Չարենցավանի քաղաքային համայնքի ավագանու 15 մարտի 2016 թ. N 19-Ն որոշումը

607

 

 

 

 

ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ

 

 

 

 

 

Գյումրու քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

489

«ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու քաղաքային համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 17-ի N 219-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Գյումրու քաղաքային համայնքի ավագանու 4 փետրվարի 2016 թ. N 7-Ն որոշումը

608

490

«ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու քաղաքային համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերն աճուրդով օտարելու և աճուրդի մեկարկային գներն ու պայմանները հաստատելու մասին» Գյումրու քաղաքային համայնքի ավագանու 4 փետրվարի 2016 թ. N 20-Ն որոշումը

637

491

«ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու քաղաքային համայնքի սեփականություն հանդիսացող` Վազգեն Սարգսյան փողոց, N 26/7 հասցեի հողամասը մրցույթով կառուցապատման իրավունքով տրամադրելու և հողամասի վարձավճարի մեկնարկային չափը սահմանելու մասին» Գյումրու քաղաքային համայնքի ավագանու 4 փետրվարի 2016 թ. N 27-Ն որոշումը

639

 

 

 

 

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 

 

 

 

 

Ագարակի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

492

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Ագարակի քաղաքային համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 29-ի «ՀՀ Սյունիքի մարզի Ագարակի քաղաքային համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 57-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Ագարակի քաղաքային համայնքի ավագանու 24 փետրվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

640

493

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Ագարակի քաղաքային համայնքի 2015 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Ագարակի քաղաքային համայնքի ավագանու 24 փետրվարի 2016 թ. N 7-Ն որոշումը

681

 

 

 

 

Գորիսի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումը

 

 

 

 

494

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիսի քաղաքային համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 25-ի թիվ 86-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Գորիսի քաղաքային համայնքի ավագանու 27 հունվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

682

 

 

 

 

Դաստակերտի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

495

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Դաստակերտի քաղաքային համայնքի 2015 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Դաստակերտի քաղաքային համայնքի ավագանու 26 փետրվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

751

496

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Դաստակերտի քաղաքային համայնքի 2016 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Դաստակերտի քաղաքային համայնքի ավագանու 26 փետրվարի 2016 թ. N 3-Ն որոշումը

753

497

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Դաստակերտի քաղաքային համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերը 2016 թ. օգտագործման տրամադրելու և օտարելու, հրապարակային սակարկությունների վարձավճարները և օտարման մեկնարկային գները հաստատելու մասին» Դաստակերտի քաղաքային համայնքի ավագանու 26 փետրվարի 2016 թ. N 4-Ն որոշումը

754

 

 

 

 

Կապանի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

498

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի քաղաքային համայնքի 2015 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Կապանի քաղաքային համայնքի ավագանու 19 փետրվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

756

499

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի քաղաքային համայնքի 2015 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 97-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կապանի քաղաքային համայնքի ավագանու 19 փետրվարի 2016 թ. N 3-Ն որոշումը

783

500

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի քաղաքային համայնքի 2015 թ. հոկտեմբերի 8-ի թիվ 72-Ն որոշումն անվավեր ճանաչելու մասին» Կապանի քաղաքային համայնքի ավագանու 19 փետրվարի 2016 թ. N 10-Ն որոշումը

798

 

 

 

 

Մեղրիի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

501

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի քաղաքային համայնքի 2016 թ. տարեկան բյուջեն հաստատելու մասին» Մեղրիի քաղաքային համայնքի ավագանու 26 հունվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

799

502

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի քաղաքային համայնքի 2015 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Մեղրիի քաղաքային համայնքի ավագանու 26 հունվարի 2016 թ. N 6-Ն որոշումը

817

503

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի քաղաքային համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 23-ի «ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի քաղաքային համայնքի ավագանու կանոնակարգը ընդունելու մասին» թիվ 67-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Մեղրիի քաղաքային համայնքի ավագանու 26 հունվարի 2016 թ. N 7-Ն որոշումը

828

504

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի քաղաքային համայնքի ավագանու 2014 թ. փետրվարի 27-ի թիվ 97-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Մեղրիի քաղաքային համայնքի ավագանու 26 փետրվարի 2016 թ. N 8-Ն որոշումը

841

 

Սիսիանի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

505

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի քաղաքային համայնքի 2015 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Սիսիանի քաղաքային համայնքի ավագանու 14 մարտի 2016 թ. N 10-Ն որոշումը

853

506

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի քաղաքային համայնքի ավագանու 2015 թ. նոյեմբերի 30-ի թիվ 81-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Սիսիանի քաղաքային համայնքի ավագանու 4 մարտի 2016 թ. N 16-Ն որոշումը

886

 

 

 

 

Քաջարանի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումը

 

 

 

 

507

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարանի քաղաքապետարանի 2015 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Քաջարանի քաղաքային համայնքի ավագանու 1 մարտի 2016 թ. N 5-Ն որոշումը

888

 

 

 

 

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ

 

 

 

 

 

Եղեգնաձորի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումը

 

 

 

 

508

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգնաձորի քաղաքային համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Եղեգնաձորի քաղաքային համայնքի ավագանու 3 փետրվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

906

 

 

 

 

Ջերմուկի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

509

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկի քաղաքային համայնքի ավագանու 2013 թ. մայիսի 30-ի N 25-Ն և 2015 թ. հոկտեմբերի 15-ի N 23-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» Ջերմուկի քաղաքային համայնքի ավագանու 12 փետրվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

937

510

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկի քաղաքային համայնքի 2015 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Ջերմուկի քաղաքային համայնքի ավագանու 12 փետրվարի 2016 թ. N 3-Ն որոշումը

938

511

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկի քաղաքային համայնքի արվեստի դպրոցներում ուսման վարձերի և նախադպրոցական ու մարզական հիմնարկներում ծնողական վճարների 2016 թ. ամսական դրույքաչափերը և համայնքի ճոպանուղու վճարի չափը սահմանելու մասին» Ջերմուկի քաղաքային համայնքի ավագանու 12 փետրվարի 2016 թ. N 7-Ն որոշումը

941

512

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկի քաղաքային համայնքի 2015 թ. տեղական տուրքերի և վճարների միասնական դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ջերմուկի քաղաքային համայնքի ավագանու 12 փետրվարի 2016 թ. N 8-Ն որոշումը

942

513

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկի քաղաքային համայնքի 2016 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Ջերմուկի քաղաքային համայնքի ավագանու 12 փետրվարի 2016 թ. N 9-Ն որոշումը.

947

 

 

 

 

ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ

 

 

 

 

 

Այրումի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումը

 

 

 

 

514

«ՀՀ Տավուշի մարզի Այրումի քաղաքային համայնքի 2015 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Այրումի քաղաքային համայնքի ավագանու 26 փետրվարի 2016 թ. N 6-Ն որոշումը

951

 

 

 

 

Բերդի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

515

«ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդի քաղաքային համայնքի 2015 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Բերդի քաղաքային համայնքի ավագանու 29 մարտի 2016 թ. N 4-Ն որոշումը

955

516

«ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդի քաղաքային համայնքի 2016 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Բերդի քաղաքային համայնքի ավագանու 29 մարտի 2016 թ. N 5-Ն որոշումը

958

 

 

 

 

 

 

 

Դիլիջանի քաղաքային համայնքի ավագանու որոշումները

 

 

 

 

517

«ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջանի քաղաքային համայնքի 2015 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Դիլիջանի քաղաքային համայնքի ավագանու 16 փետրվարի 2016 թ. N 21-Ն որոշումը

961

518

«ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջանի քաղաքային համայնքի ավագանու կանոնակարգը հաստատելու մասին» Դիլիջանի քաղաքային համայնքի ավագանու 16 փետրվարի 2016 թ. N 24-Ն որոշումը

966

519

«ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջանի քաղաքային համայնքի կազմում ընդգրկված բնակավայրի վարչական ներկայացուցչի թեկնածությունը ներկայացնելու և համաձայնեցնելու կարգը հաստատելու մասին» Դիլիջանի քաղաքային համայնքի ավագանու 26 փետրվարի 2016 թ. N 25-Ն որոշումը

987

 

 

Մաս 2

 

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

 

 

 

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

 

 

 

 

520

«ՀՀ Արարատի մարզի Ազատաշենի գյուղական համայնքի ավագանու 2013 թ. մայիսի 21-ի թիվ 8-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու և կանոնադրությունը նոր խմբագրությամբ հաստատելու մասին» Ազատաշենի գյուղական համայնքի ավագանու 5 ապրիլի 2016 թ. N 9-Ն որոշումը

7

521

«ՀՀ Արարատի մարզի Այգեզարդի գյուղական համայնքի 2015 թ. բյուջեի տարեկան կատարողականը հաստատելու մասին» Այգեզարդի գյուղական համայնքի 25 մարտի 2016 թ. N 5-Ն որոշումը

16

522

«ՀՀ Արարատի մարզի Այգեպատի գյուղական համայնքի 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերի սահմանման մասին» Այգեպատի գյուղական համայնքի ավագանու 16 դեկտեմբերի 2015 թ. N 17-Ն որոշումը

19

523

«ՀՀ Արարատի մարզի Այնթապի գյուղական համայնքի 2016 թ. ֆոնդային բյուջեն հաստատելու մասին» Այնթապի գյուղական համայնքի ավագանու 12 հունվարի 2016 թ. N 02-Ն որոշումը

23

524

«ՀՀ Արարատի մարզի Ավշարի գյուղական համայնքի 2016 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Ավշարի գյուղական համայնքի ավագանու 12 հունվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

25

525

«ՀՀ Արարատի մարզի Արգավանդի գյուղական համայնքի ավագանու 2013 թ. մայիսի 22-ի թիվ 06-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Արգավանդի գյուղական համայնքի ավագանու 5 ապրիլի 2016 թ. N 10-Ն որոշումը

29

526

«ՀՀ Արարատի մարզի Արգավանդի գյուղական համայնքի 2016 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Արգավանդի գյուղական համայնքի ավագանու 5 ապրիլի 2016 թ. N 11-Ն որոշումը

38

527

«ՀՀ Արարատի մարզի Բարձրաշենի գյուղական համայնքի 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերի սահմանման մասին» Բարձաշենի գյուղական համայնքի ավագանու 11 դեկտեմբերի 2015 թ. N 32-Ն որոշումը

39

528

«ՀՀ Արարատի մարզի Բարձրաշենի գյուղական համայնքի 2016 թ. բյուջեն փոփոխություններով հաստատելու մասին» Բարձրաշենի գյուղական համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2016 թ. N 3-Ն որոշումը

42

529

«ՀՀ Արարատի մարզի Բյուրավանի գյուղական համայնքի 2016 թ. բյուջեն փոփոխություններով հաստատելու մասին» Բյուրավանի գյուղական համայնքի ավագանու 18 հունվարի 2016 թ. N 3-Ն որոշումը

44

530

«ՀՀ Արարատի մարզի Դալարի գյուղական համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 28-ի թիվ 27 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Դալարի գյուղական համայնքի ավագանու 29 հունվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

49

531

«ՀՀ Արարատի մարզի Դալարի գյուղական համայնքի 2015 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Դալարի գյուղական համայնքի ավագանու 17 փետրվարի 2016 թ. N 5-Ն որոշումը

51

532

«ՀՀ Արարատի մարզի Դիմիտրովի գյուղական համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 16-ի թիվ 31-Ն որոշումը ուժ կորցրած ճանաչելու մասին» Դիմիտրովի գյուղական համայնքի ավագանու 25 հունվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

54

533

«ՀՀ Արարատի մարզի Դիմիտրովի գյուղական համայնքի ղեկավարի հաշվետվությունը 2015 թ. բյուջեի կատարման մասին» Դիմիտրովի գյուղական համայնքի ավագանու 26 փետրվարի 2016 թ. N 4-Ն որոշումը

60

 

 

 

534

«ՀՀ Արարատի մարզի Դվինի գյուղական համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերը վարձակալության տրամադրելու մասին» Դվինի գյուղական համայնքի ավագանու 25 փետրվարի 2016 թ. N 3-Ն որոշումը

66

535

«ՀՀ Արարատի մարզի Եղեգնավանի գյուղական համայնքի ավագանու մի շարք որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» Եղեգնավանի գյուղական համայնքի ավագանու 26 փետրվարի 2016 թ. N 04-Ն որոշումը

67

536

«ՀՀ Արարատի մարզի Եղեգնավանի գյուղական համայնքի 2016 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Եղեգնավանի գյուղական համայնքի ավագանու 26 փետրվարի 2016 թ. N 05-Ն որոշումը

68

537

«ՀՀ Արարատի մարզի Եղեգնավանի գյուղական համայնքի 2015 թ. բյուջեի կատարման վերաբերյալ հաղորդումը հաստատելու մասին» Եղեգնավանի գյուղական համայնքի ավագանու 6 փետրվարի 2016 թ. N 06-Ն որոշումը

69

538

«ՀՀ Արարատի մարզի Խաչփարի գյուղական համայնքի 2015 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Խաչփարի գյուղական համայնքի ավագանու 29 փետրվարի 2016 թ. N 5-Ն որոշումը

72

539

«ՀՀ Արարատի մարզի Ղուկասավանի գյուղական համայնքի 2016 թ. վարչական բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Ղուկասավանի գյուղական համայնքի ավագանու 14 մարտի 2016 թ. N 6-Ն որոշումը

75

540

«ՀՀ Արարատի մարզի Մրգանուշի գյուղական համայնքի 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների մասին» Մրգանուշի գյուղական համայնքի ավագանու 10 դեկտեմբերի 2015 թ. N 16-Ն որոշումը

77

541

«ՀՀ Արարատի մարզի Մրգավանի գյուղական համայնքի 2015 թ. բյուջեի կատարման մասին» Մրգավանի գյուղական համայնքի ավագանու 18 հունվարի 2016 թ. N 02-Ն որոշումը

81

542

«ՀՀ Արարատի մարզի Մրգավանի գյուղական համայնքի 2016 թ. բյուջեի փոփոխված տարբերակի հաստատման մասին» Մրգավանի գյուղական համայնքի ավագանու 18 հունվարի 2016 թ. N 03-Ն որոշումը

85

543

«ՀՀ Արարատի մարզի Մրգավետի գյուղական համայնքի 2015 թ. բյուջեի կատարողական հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Մրգավետի գյուղական համայնքի ավագանու 19 հունվարի 2016 թ. N 02-Ն որոշումը

89

544

«ՀՀ Արարատի մարզի Մրգավետի գյուղական համայնքի 2016 թ. բյուջեի եկամտային և ծախսային մասերում փոփոխություններ կատարելու մասին» Մրգավետի գյուղական համայնքի ավագանու 19 հունվարի 2016 թ. N 03-Ն որոշումը

94

545

«ՀՀ Արարատի մարզի Նշավանի գյուղական համայնքի 2016 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Նշավանի գյուղական համայնքի ավագանու 19 հունվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

97

546

«ՀՀ Արարատի մարզի Նոր Խարբերդի գյուղական համայնքի 2016 թ. բյուջեի փոփոխված տարբերակը հաստատելու մասին» Նոր Խարբերդի գյուղական համայնքի ավագանու 19 հունվարի 2016 թ. N 02-Ն որոշումը

100

547

«ՀՀ Արարատի մարզի Նոր Խարբերդի գյուղական համայնքի քաղաքաշինական կանոնադրությունը հաստատելու մասին» Նոր Խարբերդի գյուղական համայնքի ավագանու 19 հունվարի 2016 թ. N 03-Ն որոշումը

105

548

«ՀՀ Արարատի մարզի Նոր Խարբերդի գյուղական համայնքի 2016 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Նոր Խարբերդի գյուղական համայնքի ավագանու 9 հունվարի 2016 թ. N 07-Ն որոշումը

109

549

«ՀՀ Արարատի մարզի Նոր Խարբերդի գյուղական համայնքի 2016 թ. վարչական և ֆոնդային բյուջեներում փոփոխություններ կատարելու մասին» Նոր Խարբերդի գյուղական համայնքի ավագանու 1 ապրիլի 2016 թ. N 12-Ն որոշումը

111

550

«ՀՀ Արարատի մարզի Նոր Խարբերդի գյուղական համայնքի տարածքում հասարակական կարգով գործող խորհրդակցական մարմինների քանակը, անվանումները, ձևավորման և գործունեության կարգը հաստատելու մասին» Նոր Խարբերդի գյուղական համայնքի ավագանու 1 ապրիլի 2016 թ. N 14-Ն որոշումը

113

551

«ՀՀ Արարատի մարզի Նոր Խարբերդի գյուղական համայնքի տարածքում հանրային բաց լսումների և (կամ) քննարկումների կազմակերպման և անցկացման, դրանց վերաբերյալ Նոր Խարբերդի համայնքի ավագանուն տեղեկատվություն տրամադրելու մասին» Նոր Խարբերդի գյուղական համայնքի ավագանու 1 ապրիլի 2016 թ. N 15-Ն որոշումը

117

552

«ՀՀ Արարատի մարզի Շահումյանի գյուղական համայնքի 2016 թ. բյուջեն փոփոխություններով հաստատելու մասին» Շահումյանի գյուղական համայնքի ավագանու 21 հունվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

120

553

«ՀՀ Արարատի մարզի Ոսկետափի գյուղական համայնքի 2016 թ. ֆոնդային բյուջեի հաստատման մասին» Ոսկետափի գյուղական համայնքի ավագանու 25 հունվարի 2016 թ. N 02-Ն որոշումը

123

554

«ՀՀ Արարատի մարզի Վարդաշենի գյուղական համայնքի 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու և հաստատելու մասին» Վարդաշենի գյուղական համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2016 թ. N 1-Ն որոշումը

125

555

«ՀՀ Արարատի մարզի Վարդաշենի գյուղական համայնքի 2016 թ. բյուջեի քննարկման և հաստատման մասին» Վարդաշենի գյուղական համայնքի ավագանու 22 հունվարի 2016 թ. N 4-Ն որոշումը

129

 

 

 

 

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

 

 

 

 

556

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ալաշկերտի գյուղական համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 24-ի թիվ 39-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ալաշկերտի գյուղական համայնքի ավագանու 19 փետրվարի 2016 թ. N 6-Ն որոշումը

132

557

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ակնաշենի գյուղական համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 19-ի թիվ 40-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Ակնաշենի գյուղական համայնքի ավագանու 12 մարտի 2016 թ. N 7-Ն որոշումը

167

558

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ապագայի գյուղական համայնքի ղեկավարի հաշվետվությունը 2015 թ. բյուջեի կատարման մասին» Ապագայի գյուղական համայնքի ավագանու 17 մարտի 2016 թ. N 10-Ն որոշումը

202

559

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արագածի գյուղական համայնքի կողմից 2016 թ. ընթացքում մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Արագածի գյուղական համայնքի ավագանու 10 փետրվարի 2016 թ. N 05-Ն որոշումը

205

 

 

 

560

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արազափի գյուղական համայնքում հանրային բաց լսումների և (կամ) քննարկումների կազմակերպման և անցկացման կարգը հաստատելու մասին» Արազափի գյուղական համայնքի ավագանու 12 ապրիլի 2016 թ. N 14-Ն որոշումը

209

561

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արազափի գյուղական համայնքի ղեկավարին կից խորհրդակցական մարմինների ձևավորման և գործունեության կարգը հաստատելու մասին» Արազափի գյուղական համայնքի ավագանու 12 ապրիլի 2016 թ. N 15-Ն որոշումը

221

562

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արազափի գյուղական համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության կարգը հաստատելու մասին» Արազափի գյուղական համայնքի ավագանու 12 ապրիլի 2016 թ. N 16-Ն որոշումը

234

563

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արգավանդի գյուղական համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 28-ի N 29-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Արգավանդի գյուղական համայնքի ավագանու 14 ապրիլի 2016 թ. N 5-Ն որոշումը

249

564

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արտիմետի գյուղական համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 4-ի թիվ 26-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Արտիմետի գյուղական համայնքի ավագանու 10 փետրվարի 2016 թ. N 3-Ն որոշումը

290

565

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արևաշատի գյուղական համայքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 33-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Արևաշատի գյուղական համայնքի ավագանու 23 փետրվարի 2016 թ. N 3-Ն որոշումը

315

566

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գայի գյուղական համայնքի 2015 թ. բյուջեի կատարման հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Գայի գյուղական համայնքի ավագանու 15 փետրվարի 2016 թ. N 3-Ն որոշումը

360

567

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Եղեգնուտի գյուղական համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 38-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Եղեգնուտի գյուղական համայնքի ավագանու 5 փետրվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

363

568

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Լուսագյուղի գյուղական համայնքում հանրային բաց լսումների և (կամ) քննարկումների կազմակերպման և անցկացման կարգը հաստատելու մասին» Լուսագյուղի գյուղական համայնքի ավագանու 31 մարտի 2016 թ. N 10-Ն որոշումը

405

569

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ծիածանի գյուղական համայնքի ղեկավարի հաշվետվությունը 2015 թ. բյուջեի կատարման մասին» Ծիածանի գյուղական համայնքի ավագանու 22 փետրվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

419

570

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հացիկի գյուղական համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 16-ի թիվ 46-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Հացիկի գյուղական համայնքի ավագանու 15 փետրվարի 2016 թ. N 8-Ն որոշումը

422

571

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամորի գյուղական համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 36-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Մեծամորի գյուղական համայնքի ավագանու 22 փետրվարի 2016 թ. N 8-Ն որոշումը

459

572

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մերձավանի գյուղական համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 15-ի թիվ 65-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Մերձավանի գյուղական համայնքի ավագանու 25 փետրվարի 2016 թ. N 10-Ն որոշումը

496

573

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մերձավանի գյուղական համայնքային սեփականություն համարվող հողամասերը աճուրդ-վաճառքով օտարելու մասին» Մերձավանի գյուղական համայնքի ավագանու 25 փետրվարի 2016 թ. N 14-Ն որոշումը

542

574

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մուսալեռի գյուղական համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 18-ի թիվ 91-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու, համայնքի բյուջեի տարեսկզբի ազատ մնացորդը հաստատելու մասին» Մուսալեռի գյուղական համայնքի ավագանու 18 փետրվարի 2016 թ. N 3-Ն որոշումը

543

575

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մուսալեռի գյուղական համայնքի 2015 թ. բյուջեի կատարման հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Մուսալեռի գյուղական համայնքի ավագանու 18 փետրվարի 2016 թ. N 5-Ն որոշումը

582

576

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Նալբանդյանի գյուղական համայնքում հանրային բաց լսումների և /կամ/ քննարկումների կազմակերպման և անցկացման կարգը հաստատելու մասին» Նալբանդյանի գյուղական համայնքի ավագանու 10 ապրիլի 2016 թ. N 11-Ն որոշումը

586

577

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Նալբանդյանի գյուղական համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության կարգը հաստատելու մասին» Նալբանդյանի գյուղական համայնքի ավագանու 10 ապրիլի 2016 թ. N 12-Ն որոշումը

597

578

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Նալբանդյանի գյուղական համայնքի ղեկավարին կից խորհրդակցական մարմինների ձևավորման և գործունեության կարգը հաստատելու մասին» Նալբանդյանի գյուղական համայնքի ավագանու 10 ապրիլի 2016 թ. N 13-Ն որոշումը

611

579

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Նոր Կեսարիայի գյուղական համայնքի զարգացման 2016-2019 թթ. քառամյա զարգացման ծրագիրը հաստատելու մասին» Նոր Կեսարիայի գյուղական համայնքի ավագանու 29 մարտի 2016 թ. N 11-Ն որոշումը

623

580

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Շահումյանի գյուղական համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 15-ի N 62-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Շահումյանի գյուղական համայնքի ավագանու 3 փետրվարի 2016 թ. N 12-Ն որոշումը

639

581

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ոսկեհատի գյուղական համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 8-ի N 32-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացումներ կատարելու մասին» Ոսկեհատի գյուղական համայնքի ավագանու 22 փետրվարի 2016 թ. N 7-Ն որոշումը

677

582

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ջրարբիի գյուղական համայնքի 2015 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Ջրարբիի գյուղական համայնքի ավագանու 9 փետրվարի 2016 թ. N 09-Ն որոշումը

723

583

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Վանանդի գյուղական համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 24-ի N 25-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Վանանդի գյուղական համայնքի ավագանու 25 հունվարի 2016 թ. N 02-Ն որոշումը

728

584

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Տանձուտի գյուղական համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության կարգը հաստատելու մասին» Տանձուտի գյուղական համայնքի ավագանու 27 հունվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

762

585

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Տանձուտի գյուղական համայնքի ղեկավարին կից, հասարակական կարգով գործող խորհրդակցական մարմինների քանակը, անվանումները, ձևավորման և գործունեության կարգը հաստատելու մասին» Տանձուտի գյուղական համայնքի ավագանու 27 հունվարի 2016 թ. N 3-Ն որոշումը

770

586

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Տանձուտի գյուղական համայնքի ղեկավարի կամավոր լիազորությունների իրականացման և անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների հատկացման կարգը հաստատելու մասին» Տանձուտի գյուղական համայնքի ավագանու 27 հունվարի 2016 թ. N 4-Ն որոշումը

774

587

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Փարաքարի գյուղական համայնքի 2015 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության հաստատման մասին» Փարաքարի գյուղական համայնքի ավագանու 18 փետրվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

780

588

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Փարաքարի գյուղական համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 46-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Փարաքարի գյուղական համայնքի ավագանու 18 փետրվարի 2016 թ. N 3-Ն որոշումը

787

 

 

 

 

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 

 

 

 

589

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Այրքի գյուղական համայնքի 2016 թ. տարեկան բյուջեի քննարկման և հաստատման մասին» Այրքի գյուղական համայնքի ավագանու 27 հունվարի 2016 թ. N 1-Ն որոշումը

804

590

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գանձակի գյուղական համայնքի 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Գանձակի գյուղական համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2016 թ. N 3-Ն որոշումը

806

591

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գանձակի գյուղական համայնքի 2016 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Գանձակի գյուղական համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2016 թ. N 9-Ն որոշումը

809

592

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Դդմաշենի գյուղական համայնքի 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակների ու դրույքաչափերի մասին» Դդմաշենի գյուղական համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2015 թ. N 38-Ն որոշումը

811

593

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Դդմաշենի գյուղական համայնքի 2016 թ. տարեկան բյուջեն հաստատելու մասին» Դդմաշենի գյուղական համայնքի ավագանու 13 հունվարի 2016 թ. N 1-Ն որոշումը

813

594

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Դդմաշենի գյուղական համայնքի 2015 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Դդմաշենի գյուղական համայնքիավագանու 3 փետրվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

816

 

 

 

595

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Երանոսի գյուղական համայնքի 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու, 2014 թ. դեկտեմբերի 18-ի N 48-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Երանոսի գյուղական համայնքի ավագանու 3 փետրվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

834

 

 

 

596

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Երանոսի գյուղական համայնքի 2015 թ. տեղական բյուջեի կատարման հաշվետվության հաստատում» Երանոսի գյուղական համայնքի ավագանու 29 փետրվարի 2016 թ. N 8-Ն որոշումը

837

597

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Զովաբերի գյուղական համայնքում տեղական տուրքերի և վճարների 2016 թ. դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Զովաբերի գյուղական համայնքի ավագանու 10 դեկտեմբերի 2015 թ. N 35-Ն որոշումը

841

598

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Զովաբերի գյուղական համայնքի 2016 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Զովաբերի գյուղական համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

845

599

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Զովաբերի գյուղական համայնքի 2015 թ. տարեկան բյուջեի կատարման հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Զովաբերի գյուղական համայնքի ավագանու 22 փետրվարի 2016 թ. N 7-Ն որոշումը

851

 

 

 

600

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Զովաբերի գյուղական համայնքի սոցիալ-տնտեսական զարգացման քառամյա ծրագիրը հաստատելու մասին» Զովաբերի գյուղական համայնքի ավագանու 22 փետրվարի 2016 թ. N 8-Ն որոշումը

859

 

 

 

601

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Զովաբերի գյուղական համայնքի ղեկավարին կից խորհրդակցական մարմինների ձևավորման և գործունեության կարգը հաստատելու մասին» Զովաբերի գյուղական համայնքի ավագանու 8 ապրիլի 2016 թ. N 15-Ն որոշումը

871

602

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Զովաբերի գյուղական համայնքում հանրային բաց լսումների և (կամ) քննարկումների կազմակերպման և անցկացման կարգը հաստատելու մասին» Զովաբերի գյուղական համայնքի ավագանու 8 ապրիլի 2016 թ. N 15-Ն որոշումը

882

603

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լճաշենի գյուղական համայնքում 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների միասնական դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Լճաշենի գյուղական համայնքի ավագանու 26 նոյեմբերի 2015 թ. N 67-Ն որոշումը

893

 

 

 

604

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լճաշենի գյուղական համայնքում հանրային բաց լսումների և /կամ/ քննարկումների կազմակերպման և անցկացման կարգը հաստատելու մասին» Լճաշենի գյուղական համայնքի ավագանու 8 ապրիլի 2016 թ. N 24-Ն որոշումը

895

605

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լճաշենի գյուղական համայնքի ղեկավարին կից խորհրդակցական մարմինների ձևավորման և գործունեության կարգը հաստատելու մասին» Լճաշենի գյուղական համայնքի ավագանու 8 ապրիլի 2016 թ. N 25-Ն որոշումը

906

606

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լճաշենի գյուղական համայնքի 2016 թ. տեղական բյուջեի առաջին եռամսյակի կատարման մասին» Լճաշենի գյուղական համայնքի ավագանու 8 ապրիլի 2016 թ. N 26-Ն որոշումը

918

607

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ծովագյուղի գյուղական համայնքի 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ծովագյուղի գյուղական համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2016 թ. N 3-Ն որոշումը

945

608

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Կալավանի գյուղական համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Կալավանի գյուղական համայնքի ավագանու 8 փետրվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

947

609

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Նորատուսի գյուղական համայնքում հանրային բաց լսումների և /կամ/ քննարկումների կազմակերպման և անցկացման կարգը հաստատելու մասին» Նորատուսի գյուղական համայնքի ավագանու 15 հոկտեմբերի 2015 թ. N 29-Ն որոշումը

988

610

«Համայնքի կողմից մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը սահմանելու և Վարդաձորի համայնքի ավագանու 2014 թ. դեկտեմբերի 23-ի N 24-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Վարդաձորի գյուղական համայնքի ավագանու 28 դեկտեմբերի 2015 թ. N 28-Ն որոշումը

996

611

«2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու և Վարդաձորի համայնքի ավագանու 2014 թ. դեկտեմբերի 23-ի N 22-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Վարդաձորի գյուղական համայնքի ավագանու 28 դեկտեմբերի 2015 թ. N 29-Ն որոշումը

997

 

 

Մաս 3

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

 

 

 

 

 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

 

 

 

 

612

«ՀՀ Լոռու մարզի Ազնվաձորի գյուղական համայնքի 2015 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Ազնվաձորի գյուղական համայնքի ավագանու 18 փետրվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

7

613

«ՀՀ Լոռու մարզի Ազնվաձորի գյուղական համայնքի 2016 թ. փոփոխված բյուջեի հաստատման մասին» Ազնվաձորի գյուղական համայնքի ավագանու 24 փետրվարի 2016 թ. N 4-Ն որոշումը

10

614

«ՀՀ Լոռու մարզի Անտառաշենի գյուղական համայնքի 2016 թ. բյուջեի ծախսերի եռամսյակային բաշխման մասին» Անտառաշենի գյուղական համայնքի ավագանու 29 փետրվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

41

615

«ՀՀ Լոռու մարզի Անտառաշենի գյուղական համայնքի 2015 թ. դեկտեմբերի 15-ի «Անտառաշենի համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 24-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Անտառաշենի գյուղական համայնքի ավագանու 29 փետրվարի 2016 թ. N 3-Ն որոշումը

42

616

«ՀՀ Լոռու մարզի Արդվու գյուղական համայնքի 2015 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Արդվու գյուղական համայնքի ավագանու 5 փետրվարի 2016 թ. N 04-Ն որոշումը

71

617

«ՀՀ Լոռու մարզի Արևաշողի գյուղական համայնքի 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Արևաշողի գյուղական համայնքի ավագանու 15 դեկտեմբերի 2015 թ. N 49-Ն որոշումը

74

618

«ՀՀ Լոռու մարզի Աքորու գյուղական համայնքի ղեկավարի հաշվետվությունը 2015 թ. բյուջեի կատարման մասին» Աքորու գյուղական համայնքի ավագանու 10 փետրվարի 2016 թ. N 4-Ն որոշումը

79

619

«ՀՀ Լոռու մարզի Աքորու գյուղական համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 21-ի «Աքորու համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 52-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Աքորու գյուղական համայնքի ավագանու 10 փետրվարի 2016 թ. N 7-Ն որոշումը

83

620

«ՀՀ Լոռու մարզի Բազումի գյուղական համայնքի 2016 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Բազումի գյուղական համայնքի ավագանու 18 փետրվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

85

621

«ՀՀ Լոռու մարզի Գեղասարի գյուղական համայնքի ղեկավարի հաշվետվությունը 2015 թ. տարեկան բյուջեի կատարման մասին» Գեղասարի գյուղական համայնքի ավագանու 19 փետրվարի 2016 թ. N 4-Ն որոշումը

99

622

«ՀՀ Լոռու մարզի Գոգարանի գյուղական համայնքի 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Գոգարանի գյուղական համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2015 թ. N 22-Ն որոշումը

102

623

«ՀՀ Լոռու մարզի Եղեգնուտի գյուղական համայնքի 2015 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Եղեգնուտի գյուղական համայնքի ավագանու 25 փետրվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

107

624

«ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտի գյուղական համայնքի 2016 թ. տարեկան բյուջեն հաստատելու մասին» Թեղուտի գյուղական համայնքի ավագանու 17 դեկտեմբերի 2015 թ. N 34-Ն որոշումը

111

625

«ՀՀ Լոռու մարզի Թեղուտի գյուղական համայնքի 2015 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Թեղուտի գյուղական համայնքի ավագանու 11 փետրվարի 2016 թ. N 6-Ն որոշումը

122

626

«ՀՀ Լոռու մարզի Լեռնապատի գյուղական համայնքի 2015 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Լեռնապատի գյուղական համայնքի ավագանու 26 փետրվարի 2016 թ. N 6-Ն որոշումը

124

627

«ՀՀ Լոռու մարզի Լեռնապատի գյուղական համայնքի ղեկավարին կից խորհրդակցական մարմինների ձևավորման և գործունեության կարգը հաստատելու մասին» Լեռնապատի գյուղական համայնքի ավագանու 13 ապրիլի 2015 թ. N 10-Ն որոշումը

126

628

«ՀՀ Լոռու մարզի Լերմոնտովոյի գյուղական համայնքի 2016 թ. ճշգրտված բյուջեն հաստատելու մասին» Լերմոնտովոյի գյուղական համայնքի ավագանու 11 փետրվարի 2016 թ. N 1-Ն որոշումը

138

629

«ՀՀ Լոռու մարզի Լուսաղբյուրի գյուղական համայնքի զարգացման 2016-2019 թթ. քառամյա ծրագիրը հաստատելու մասին» Լուսաղբյուրի գյուղական համայնքի ավագանու 2 փետրվարի 2016 թ. N 3-Ն որոշումը

171

630

«ՀՀ Լոռու մարզի Ծաթերի գյուղական համայնքի ղեկավարի վարձատրության, աշխատակազմի աշխատակիցների և հայեցողական պաշտոններում աշխատողների թվաքանակի, հաստիքացուցակի և պաշտոնային դրույքաչափերի մասին» Ծաթերի գյուղական համայնքի ավագանու 24 նոյեմբերի 2015 թ. N 19-Ն որոշումը

188

631

«ՀՀ Լոռու մարզի Ծաթերի գյուղական համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Ծաթերի գյուղական համայնքի ավագանու17 դեկտեմբերի 2015 թ. N 26-Ն որոշումը

192

632

«ՀՀ Լոռու մարզի Ծաթերի գյուղական համայնքի 2015 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Ծաթերի գյուղական համայնքի ավագանու 25 փետրվարի 2016 թ. N 04-Ն որոշումը

215

633

«ՀՀ Լոռու մարզի Հալավարի գյուղական համայնքի 2015 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Հալավարի գյուղական համայնքի ավագանու 26 փետրվարի 2016 թ. N 03-Ն որոշումը

234

634

«ՀՀ Լոռու մարզի Հաղպատի գյուղական համայնքի 2016 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Հաղպատի գյուղական համայնքի ավագանու 22 դեկտեմբերի 2015 թ. N 36-Ն որոշումը

237

635

«ՀՀ Լոռու մարզի Հաղպատի գյուղական համայնքի 2015 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Հաղպատի գյուղական համայնքի ավագանու 11 փետրվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

262

636

«ՀՀ Լոռու մարզի Հոբարձու գյուղական համայնքի 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Հոբարձու գյուղական համայնքի ավագանու 15 դեկտեմբերի 2015 թ. N 35-Ն որոշումը

265

637

«ՀՀ Լոռու մարզի Մարգահովտի գյուղական համայնքի 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Մարգահովտի գյուղական համայնքի ավագանու 26 նոյեմբերի 2015 թ. N 44-Ն որոշումը

269

638

«ՀՀ Լոռու մարզի Մարգահովտի գյուղական համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Մարգահովտի գյուղական համայնքի ավագանու 15 փետրվարի 2016 թ. N 05-Ն որոշումը

274

639

«ՀՀ Լոռու մարզի Մարգահովտի գյուղական համայնքի 2015 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության մասին» Մարգահովտի գյուղական համայնքի ավագանու 29 փետրվարի 2016 թ. N 7-Ն որոշումը

303

640

«ՀՀ Լոռու մարզի Միխայլովկայի գյուղական համայնքի 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Միխայլովկայի գյուղական համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2015 թ. N 29-Ն որոշումը

329

641

«ՀՀ Լոռու մարզի Նոր Խաչակապի գյուղական համայնքի 2015 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության մասին» Նոր Խաչակապի գյուղական համայնքի ավագանու 24 փետրվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

334

642

«ՀՀ Լոռու մարզի Շնողի գյուղական համայնքի 2015 թ. բյուջեի կատարման վերաբերյալ» Շնողի գյուղական համայնքի ավագանու 16 փետրվարի 2016 թ. N 4-Ն որոշումը

343

643

«ՀՀ Լոռու մարզի Շնողի գյուղական համայնքի 2016 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Շնողի գյուղական համայնքի ավագանու 16 փետրվարի 2016 թ. N 5-Ն որոշումը

345

644

«ՀՀ Լոռու մարզի Քարաձորի գյուղական համայնքի 2016 թ. դեկտեմբերի 18-ի «Քարաձորի համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 20-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Քարաձորի գյուղական համայնքի ավագանու 10 մարտի 2016 թ. N 5-Ն որոշումը

346

645

«ՀՀ Լոռու մարզի Ֆիոլետովոյի գյուղական համայնքի 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ֆիոլետովոյի գյուղական համայնքի ավագանու 24 նոյեմբերի 2015 թ. N 26-Ն որոշումը

370

646

«ՀՀ Լոռու մարզի Ֆիոլետովոյի գյուղական համայնքի 2016 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Ֆիոլետովոյի գյուղական համայնքի ավագանու 10 դեկտեմբերի 2015 թ. N 31-Ն որոշումը

375

647

«ՀՀ Լոռու մարզի Ֆիոլետովոյի գյուղական համայնքի 2016 թ. բյուջեի փոփոխությունը հաստատելու մասին» Ֆիոլետովոյի գյուղական համայնքի ավագանու 21 հունվարի 2016 թ. N 02-Ն որոշումը

405

 

 

 

 

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ

 

 

 

 

648

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ալափարսի գյուղական համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության կարգը հաստատելու մասին» Ալափարսի գյուղական համայնքի ավագանու 14 ապրիլի 2016 թ. N 12-Ն որոշումը

435

649

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ալափարսի գյուղական համայնքում հանրային բաց լսումների և (կամ) քննարկումների կազմակերպման և անցկացման կարգը հաստատելու մասին» Ալափարսի գյուղական համայնքի ավագանու 14 ապրիլի 2016 թ. N 13-Ն որոշումը

450

650

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ալափարսի գյուղական համայնքի ղեկավարին կից խորհրդակցական մարմինների ձևավորման և գործունեության կարգը հաստատելու մասին» Ալափարսի գյուղական համայնքի ավագանու 14 ապրիլի 2016 թ. N 14-Ն որոշումը

463

651

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունքի գյուղական համայնքի ղեկավարին կից խորհրդակցական մարմինների ձևավորման և գործունեության կարգը հաստատելու մասին» Ակունքի գյուղական համայնքի ավագանու 12 ապրիլի 2016 թ. N 13-Ն որոշումը

477

652

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունքի գյուղական համայնքում հանրային բաց լսումների և (կամ) քննարկումների կազմակերպման և անցկացման կարգը հաստատելու մասին» Ակունքի գյուղական համայնքի ավագանու 12 ապրիլի 2016 թ. N 14-Ն որոշումը

488

653

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունքի գյուղական համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության կարգը հաստատելու մասին» Ակունքի գյուղական համայնքի ավագանու12 ապրիլի 2016 թ. N 15-Ն որոշումը

498

654

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Առինջի գյուղական համայնքի ղեկավարին կից խորհրդակցական մարմինների ձևավորման և գործունեության կարգը հաստատելու մասին» Առինջի գյուղական համայնքի ավագանու 19 ապրիլի 2016 թ. N 28-Ն որոշումը

510

655

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Առինջի գյուղական համայնքում հանրային բաց լսումների և (կամ) քննարկումների կազմակերպման և անցկացման կարգը հաստատելու մասին» Առինջի գյուղական համայնքի ավագանու 19 ապրիլի 2016 թ. N 29-Ն որոշումը

519

656

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Առինջի գյուղական համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության կարգը հաստատելու մասին» Առինջի գյուղական համայնքի ավագանու 19 ապրիլի 2016 թ. N 30-Ն որոշումը

527

657

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Արտավազի գյուղական համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 11-ի թիվ 40-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Արտավազի գյուղական համայնքի ավագանու 14 ապրիլի 2016 թ. N 13-Ն որոշումը

538

658

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Արտավազի գյուղական համայնքի ղեկավարին կից խորհրդակցական մարմինների ձևավորման և գործունեության կարգը հաստատելու մասին» Արտավազի գյուղական համայնքի ավագանու 14 ապրիլի 2016 թ. N 15-Ն որոշումը

565

659

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Արտավազի գյուղական համայնքում հանրային բաց լսումների և (կամ) քննարկումների կազմակերպման և անցկացման կարգը հաստատելու մասին» Արտավազի գյուղական համայնքի ավագանու 14 ապրիլի 2016 թ. N 16-Ն որոշումը

573

660

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Արտավազի գյուղական համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության կարգը հաստատելու մասին» Արտավազի գյուղական համայնքի ավագանու 14 ապրիլի 2016 թ. N 17-Ն որոշումը

580

661

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Բջնիի գյուղական համայնքի ղեկավարին կից խորհրդակցական մարմինների ձևավորման և գործունեության կարգը հաստատելու մասին» Բջնիի գյուղական համայնքի ավագանու 12 ապրիլի 2016 թ. N 21-Ն որոշումը

590

662

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Բջնիի գյուղական համայնքում հանրային բաց լսումների և (կամ) քննարկումների կազմակերպման և անցկացման կարգը հաստատելու մասին» Բջնիի գյուղական համայնքի ավագանու 12 ապրիլի 2016 թ. N 22-Ն որոշումը

601

663

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Բջնիի գյուղական համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության կարգը հաստատելու մասին» Բջնիի գյուղական համայնքի ավագանու 12 ապրիլի 2016 թ. N 23-Ն որոշումը

613

664

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Գեղադիրի գյուղական համայնքի ղեկավարին կից խորհրդակցական մարմինների ձևավորման և գործունեության կարգը հաստատելու մասին» Գեղադիրի գյուղական համայնքի ավագանու 19 ապրիլի 2016 թ. N 17-Ն որոշումը

626

665

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Գեղադիրի գյուղական համայնքում հանրային բաց լսումների և (կամ) քննարկումների կազմակերպման և անցկացման կարգը հաստատելու մասին» Գեղադիրի գյուղական համայնքի ավագանու 19 ապրիլի 2016 թ. N 18-Ն որոշումը

636

666

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Գեղադիրի գյուղական համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության կարգը հաստատելու մասին» Գեղադիրի գյուղական համայնքի ավագանու 19 ապրիլի 2016 թ. N 19-Ն որոշումը

645

667

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Գետամեջի գյուղական համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության կարգը հաստատելու մասին» Գետամեջի գյուղական համայնքի ավագանու 11 ապրիլի 2016 թ. N 13-Ն որոշումը

658

668

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Գետամեջի գյուղական համայնքում հանրային բաց լսումների և (կամ) քննարկումների կազմակերպման և անցկացման կարգը հաստատելու մասին» Գետամեջի գյուղական համայնքի ավագանու 11 ապրիլի 2016 թ. N 14-Ն որոշումը

673

669

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Գետամեջի գյուղական համայնքի ղեկավարին կից խորհրդակցական մարմինների ձևավորման և գործունեության կարգը հաստատելու մասին» Գետամեջի գյուղական համայնքի ավագանու 11 ապրիլի 2016 թ. N 15-Ն որոշումը

685

670

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Կոտայքի գյուղական համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության կարգը հաստատելու մասին» Կոտայքի գյուղական համայնքի ավագանու 13 ապրիլի 2016 թ. N 14-Ն որոշումը

699

671

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Կոտայքի գյուղական համայնքում հանրային բաց լսումների և /կամ/ քննարկումների կազմակերպման և անցկացման կարգը հաստատելու մասին» Կոտայքի գյուղական համայնքի ավագանու 13 ապրիլի 2016 թ. N 15-Ն որոշումը

714

672

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Կոտայքի գյուղական համայնքի ղեկավարին կից խորհրդակցական մարմինների ձևավորման և գործունեության կարգը հաստատելու մասին» Կոտայքի գյուղական համայնքի ավագանու 13 ապրիլի 2016 թ. N 16-Ն որոշումը

727

673

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Հանքավանի գյուղական համայնքի 2015 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Հանքավանի գյուղական համայնքի ավագանու 10 մարտի 2016 թ. N 10-Ն որոշումը

741

674

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Հանքավանի գյուղական համայնքի ղեկավարին կից խորհրդակցական մարմինների ձևավորման և գործունեության կարգը հաստատելու մասին» Հանքավանի գյուղական համայնքի ավագանու 11 ապրիլի 2016 թ. N 14-Ն որոշումը

764

675

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Հանքավանի գյուղական համայնքում հանրային բաց լսումների և (կամ) քննարկումների կազմակերպման և անցկացման կարգը հաստատելու մասին» Հանքավանի գյուղական համայնքի ավագանու 11 ապրիլի 2016 թ. N 15-Ն որոշումը

775

676

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Հանքավանի գյուղական համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության կարգը հաստատելու մասին» Հանքավանի գյուղական համայնքի ավագանու 11 ապրիլի 2016 թ. N 16-Ն որոշումը

785

677

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Հանքավանի գյուղական համայնքի ավագանու 2013 թ. հունվարի 14-ի N 5-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Հանքավանի գյուղական համայնքի ավագանու 11 ապրիլի 2016 թ. N 19-Ն որոշումը

798

678

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Հանքավանի գյուղական համայնքի ավագանու 2013 թ. նոյեմբերի 28-ի N 19-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Հանքավանի գյուղական համայնքի ավագանու 11 ապրիլի 2016 թ. N 20-Ն որոշումը

799

 

 

 

679

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Հացավանի գյուղական համայնքի ղեկավարին կից խորհրդակցական մարմինների ձևավորման և գործունեության կարգը հաստատելու մասին» Հացավանի գյուղական համայնքի ավագանու 14 ապրիլի 2016 թ. N 17-Ն որոշումը

800

680

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Հացավանի գյուղական համայնքում հանրային բաց լսումների և (կամ) քննարկումների կազմակերպման և անցկացման կարգը հաստատելու մասին» Հացավանի գյուղական համայնքի ավագանու 14 ապրիլի 2016 թ. N 18-Ն որոշումը

808

681

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Հացավանի գյուղական համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության կարգը հաստատելու մասին» Հացավանի գյուղական համայնքի ավագանու 14 ապրիլի 2016 թ. N 19-Ն որոշումը

815

682

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ձորաղբյուրի գյուղական համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 23-ի N 47-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ձորաղբյուրի գյուղական համայնքի ավագանու 18 ապրիլի 2016 թ. N 20-Ն որոշումը

824

683

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ձորաղբյուրի գյուղական համայնքի ղեկավարին կից խորհրդակցական մարմինների ձևավորման և գործունեության կարգը հաստատելու մասին» Ձորաղբյուրի գյուղական համայնքի ավագանու 18 ապրիլի 2016 թ. N 21-Ն որոշումը

826

684

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ձորաղբյուրի գյուղական համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության կարգը հաստատելու մասին» Ձորաղբյուրի գյուղական համայնքի ավագանու 18 ապրիլի 2016 թ. N 22-Ն որոշումը

842

685

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ձորաղբյուրի գյուղական համայնքում հանրային բաց լսումների և /կամ/ քննարկումների կազմակերպման և անցկացման կարգը հաստատելու մասին» Ձորաղբյուրի գյուղական համայնքի ավագանու 18 ապրիլի 2016 թ. N 23-Ն որոշումը

859

686

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Մրգաշենի գյուղական համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության կարգը հաստատելու մասին» Մրգաշենի գյուղական համայնքի ավագանու 8 ապրիլի 2016 թ. N 13-Ն որոշումը

874

687

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Մրգաշենի գյուղական համայնքի ղեկավարին կից խորհրդակցական մարմինների ձևավորման և գործունեության կարգը հաստատելու մասին» Մրգաշենի գյուղական համայնքի ավագանու 8 ապրիլի 2016 թ. N 14-Ն որոշումը

887

688

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրաբերի գյուղական համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության կարգը հաստատելու մասին» Ջրաբերի գյուղական համայնքի ավագանու 14 ապրիլի 2016 թ. N 14-Ն որոշումը

899

689

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրաբերի գյուղական համայնքում հանրային բաց լսումների և (կամ) քննարկումների կազմակերպման և անցկացման կարգը հաստատելու մասին» Ջրաբերի գյուղական համայնքի ավագանու 14 ապրիլի 2016 թ. N 15-Ն որոշումը

913

690

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրաբերի գյուղական համայնքի ղեկավարին կից խորհրդակցական մարմինների ձևավորման և գործունեության կարգը հաստատելու մասին» Ջրաբերի գյուղական համայնքի ավագանու 14 ապրիլի 2016 թ. N 16-Ն որոշումը

924

 

 

 

 

ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ

 

 

 

 

691

«ՀՀ Շիրակի մարզի Այգաբացի գյուղական համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 17-ի թիվ 31-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» Այգաբացի գյուղական համայնքի ավագանու 27 հունվարի 2016 թ. N 3-Ն որոշումը

937

692

«ՀՀ Շիրակի մարզի Արևիկի գյուղական համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 17-ի թիվ 32-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Արևիկի գյուղական համայնքի ավագանու 25 փետրվարի 2016 թ. N 3-Ն որոշումը

940

693

«ՀՀ Շիրակի մարզի Բյուրակնի գյուղական համայնքի վարչական տարածքում 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու և համայնքի ավագանու 2014 թ. դեկտեմբերի 2-ի թիվ 29-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Բյուրակնի գյուղական համայնքի ավագանու 7 դեկտեմբերի 2015 թ. N 37-Ն որոշումը

941

694

«ՀՀ Շիրակի մարզի Բյուրակնի գյուղական համայնքի ղեկավարի հաշվետվությունը համայնքի 2015 թ. բյուջեի կատարման մասին» Բյուրակնի գյուղական համայնքի ավագանու 13 հունվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

946

695

«ՀՀ Շիրակի մարզի Բյուրակնի գյուղական համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 7-ի թիվ 38-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Բյուրակնի գյուղական համայնքի ավագանու 13 հունվարի 2016 թ. N 3-Ն որոշումը

948

696

«ՀՀ Շիրակի մարզի Գետափի գյուղական համայնքի 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու և համայնքի ավագանու 2014 թ. դեկտեմբերի 2-ի թիվ 18-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Գետափի գյուղական համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2015 թ. N 15-Ն որոշումը

949

 

 

 

697

«ՀՀ Շիրակի մարզի Գետափի գյուղական համայնքի 2016 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Գետափի գյուղական համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2015 թ. N 17-Ն որոշումը

955

698

«ՀՀ Շիրակի մարզի Գետափի գյուղական համայնքի ղեկավարի հաշվետվությունը համայնքի 2015 թ. բյուջեի կատարման մասին» Գետափի գյուղական համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2016 թ. N 1-Ն որոշումը

957

699

«ՀՀ Շիրակի մարզի Գետափի գյուղական համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 17-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Գետափի գյուղական համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

960

700

«ՀՀ Շիրակի մարզի Կամոյի գյուղական համայնքի 2015 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Կամոյի գյուղական համայնքի ավագանու 21 հունվարի 2016 թ. N 1-Ն որոշումը

963

701

«ՀՀ Շիրակի մարզի Կամոյի գյուղական համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 14-ի թիվ 17-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կամոյի գյուղական համայնքի ավագանու 21 հունվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

966

702

«ՀՀ Շիրակի մարզի Կարմրաքարի գյուղական համայնքի 2015 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Կարմրաքարի գյուղական համայնքի ավագանու 22 հունվարի 2016 թ. N 1-Ն որոշումը

968

703

«ՀՀ Շիրակի մարզի Կարմրաքարի գյուղական համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 14-ի թիվ 17-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կարմրաքարի գյուղական համայնքի ավագանու 22 հունվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

971

704

«ՀՀ Շիրակի մարզի Հայկավանի գյուղական համայնքի 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու և համայնքի ավագանու 2014 թ. դեկտեմբերի 4-ի թիվ 25-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Հայկավանի գյուղական համայնքի ավագանու 15 դեկտեմբերի 2015 թ. N 34-Ն որոշումը

972

705

«ՀՀ Շիրակի մարզի Հայկավանի գյուղական համայնքի 2016 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Հայկավանի գյուղական համայնքի ավագանու 15 դեկտեմբերի 2015 թ. N 37-Ն որոշումը

977

706

«ՀՀ Շիրակի մարզի Հայկավանի գյուղական համայնքի ավագանու 2014 թ. դեկտեմբերի 15-ի թիվ 37-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Հայկավանի գյուղական համայնքի ավագանու 19 հունվարի 2016 թ. N 1-Ն որոշումը

980

707

«ՀՀ Շիրակի մարզի Մեծ Սարիարի գյուղական համայնքի 2016 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու և համայնքի ավագանու 2014 թ. դեկտեմբերի 8-ի թիվ 13-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Մեծ Սարիարի գյուղական համայնքի ավագանու 16 դեկտեմբերի 2015 թ. N 15-Ն որոշումը

982

708

«ՀՀ Շիրակի մարզի Մեծ Սարիարի գյուղական համայնքի 2015 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Մեծ Սարիարի գյուղական համայնքի ավագանու 12 հունվարի 2016 թ. N 1-Ն որոշումը

987

709

«ՀՀ Շիրակի մարզի Մեծ Սարիարի գյուղական համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 16-ի թիվ 20-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» Մեծ Սարիարի գյուղական համայնքի ավագանու 19 հունվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը

989

710

«ՀՀ Շիրակի մարզի Մեղրաշենի գյուղական համայնքի 2015 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Մեղրաշենի գյուղական համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2016 թ. N 4-Ն որոշումը

990

711

«ՀՀ Շիրակի մարզի Ջաջուռի գյուղական համայնքի ավագանու 2015 թ. դեկտեմբերի 15-ի թիվ 21-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Ջաջուռի գյուղական համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2016 թ. N 1-Ն որոշումը

995

712

«ՀՀ Շիրակի մարզի Ջաջուռի գյուղական համայնքի 2015 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Ջաջուռի գյուղական համայնքի ավագանու 20 հունվարի 2016 թ. N 2-Ն որոշումը