ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ

ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ 16-ՐԴ ՏԱՐԻ

ԲԵՌՆԵԼ․․․N 1 (60)

30 ՄԱՐՏԻ 2018

 

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

   

ՄԱՍ 1

 
 

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ

   
 

Աշտարակի համայնքի ավագանու որոշումները

   

1

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի համայնքի 2017 թ. երրորդ եռամսյակի բյուջեի հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Աշտարակի համայնքի ավագանու 15 նոյեմբերի 2017 թ. N 2-Ն որոշումը

9

2

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի համայնքի 2017 թ. տարեկան բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Աշտարակի համայնքի ավագանու 15 նոյեմբերի 2017 թ. N 3-Ն որոշումը

31

3

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի համայնքի վարչական տարածքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Աշտարակի համայնքի ավագանու 15 նոյեմբերի 2017 թ. N 4-Ն որոշումը

83

4

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի համայնքային սեփականություն համարվող որոշ հողամասեր կառուցապատման իրավունքով տրամադրելու մասին» Աշտարակի համայնքի ավագանու 15 նոյեմբերի 2017 թ. N 9-Ն որոշումը

93

5

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի համայնքային սեփականություն համարվող գյուղատնտեսական նշանակության որոշ հողամասեր աճուրդ-վաճառքով և ուղղակի վաճառքով օտարելու մասին» Աշտարակի համայնքի ավագանու 15 նոյեմբերի 2017 թ. N 10-Ն որոշումը

96

6

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի համայնքային սեփականություն հանդիսացող բնակավայրերի նշանակության որոշ հողամասեր աճուրդ-վաճառքով օտարելու մասին» Աշտարակի համայնքի ավագանու 15 նոյեմբերի 2017 թ. N 11-Ն որոշումը

103

7

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի համայնքային սեփականություն հանդիսացող, քաղաքացուն որպես սեփականություն փոխանցված 301-002 և 301-003 ծածկագրերից 0.118 հա գյուղատնտեսական նշանակության հողամասը համայնքային սեփականություն ճանաչելու մասին» Աշտարակի համայնքի ավագանու 15 նոյեմբերի 2017 թ. N 12-Ն որոշումը

107

   
 

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

   
 

Արմավիրի համայնքի ավագանու որոշումը

   

8

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիրի համայնքի ավագանու 08.12.2016 թ. N 133-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Արմավիրի համայնքի ավագանու 15 նոյեմբերի 2017 թ. N 124-Ն որոշումը

109

   
 

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

   
 

Վարդենիսի համայնքի ավագանու որոշումները

   

9

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիսի համայնքի ավագանու կանոնակարգը ընդունելու մասին» Վարդենիսի համայնքի ավագանու 17 նոյեմբերի 2017 թ. N 2-Ն որոշումը

114

   

10

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիսի համայնքային կառավարչական հիմնարկ հիմնադրելու, «Համայնքապետարանի աշխատակազմ» համայնքային կառավարչական հիմնարկի կանոնադրությունը և կառուցվածքը հաստատելու և համայնքի կազմում ներառված նախկին համայնքների աշխատակազմերի գործունեությունը դադարեցնելու մասին» Վարդենիսի համայնքի ավագանու 17 նոյեմբերի 2017 թ. N 4-Ն որոշումը

123

   
 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

   
 

Թումանյանի համայնքի ավագանու որոշումը

   

11

«ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյանի համայնքի 2017 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Թումանյանի համայնքի ավագանու 21 նոյեմբերի 2017 թ. N 43-Ն որոշումը

132

   
 

Վանաձորի համայնքի ավագանու որոշումները

   

12

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի համայնքի 2017 թ. բյուջեի ծախսերում փոփոխություն կատարելու մասին» Վանաձորի համայնքի ղեկավարի 15 նոյեմբերի 2017 թ. N 1305-Ն որոշումը

133

13

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի համայնքի 2017 թ. բյուջեի ծախսերում փոփոխություն կատարելու մասին» Վանաձորի համայնքի ղեկավարի 23 նոյեմբերի 2017 թ. N 1333-Ն որոշումը

135

14

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի համայնքի 2017 թ. բյուջեի ծախսերում փոփոխություն կատարելու մասին» Վանաձորի համայնքի ղեկավարի 23 նոյեմբերի 2017 թ. N 1334-Ն որոշումը

137

   
 

Տաշիրի համայնքի ավագանու որոշումը

   

15

«ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքի ավագանու կանոնակարգը ընդունելու մասին» Տաշիրի համայնքի ավագանու 23 նոյեմբերի 2017 թ. N 2-Ն որոշումը

139

   
 

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ

   
 

Ծաղկաձորի համայնքի ավագանու որոշումը

   

16

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ծաղկաձորի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 105-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ծաղկաձորի համայնքի ավագանու 7 նոյեմբերի 2017 թ. N 68-Ն որոշումը

157

   
 

Չարենցավանի համայնքի ավագանու որոշումները

   

17

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի համայնքի ավագանու կանոնակարգն ընդունելու մասին» Չարենցավանի համայնքի ավագանու 20 նոյեմբերի 2017 թ. N 62-Ն որոշումը

159

18

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի համայնքի ղեկավարին կից խորհրդակցական մարմինների ձևավորման և գործունեության կարգը հաստատելու մասին» Չարենցավանի համայնքի ավագանու 20 նոյեմբերի 2017 թ. N 68-Ն որոշումը

171

19

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի համայնքում հանրային բաց լսումների և (կամ) քննարկումների կազմակերպման և անցկացման կարգը հաստատելու մասին» Չարենցավանի համայնքի ավագանու 20 նոյեմբերի 2017 թ. N 69-Ն որոշումը

183

20

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության կարգը հաստատելու մասին» Չարենցավանի համայնքի ավագանու 20 նոյեմբերի 2017 թ. N 70-Ն որոշումը

198

21

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 26-ի թիվ 68-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Չարենցավանի համայնքի ավագանու 20 նոյեմբերի 2017 թ. N 71-Ն որոշումը

213

   
 

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

   
 

Գորիսի համայնքի ավագանու որոշումը

   

22

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիսի համայնքի 2017 թ. երրորդ եռամսյակի բյուջեի կատարման ընթացքի մասին» Գորիսի համայնքի ավագանու 29 նոյեմբերի 2017 թ. N 62-Ն որոշումը

215

   
 

Կապանի համայնքի ավագանու որոշումը

   

23

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի համայնքի ավագանու կանոնակարգն ընդունելու մասին» Կապանի համայնքի ավագանու 21 նոյեմբերի 2017 թ. N 2-Ն որոշումը

254

   
 

Սիսիանի համայնքի ավագանու որոշումները

   

24

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքի ավագանու կանոնակարգը հաստատելու մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 21 նոյեմբերի 2017 թ. N 02-Ն որոշումը

268

25

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքի ավագանու կանոնակարգի ընդունման և փոփոխման կարգը հաստատելու մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 21 նոյեմբերի 2017 թ. N 03-Ն որոշումը

277

26

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքի ղեկավարին կից խորհրդակցական մարմինների ձևավորման և գործունեության կարգը հաստատելու մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 21 նոյեմբերի 2017 թ. N 08-Ն որոշումը

280

27

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության կարգը հաստատելու մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 21 նոյեմբերի 2017 թ. N 09-Ն որոշումը

284

28

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքում հանրային բաց լսումների և (կամ) քննարկումների կազմակերպման և անցկացման կարգը հաստատելու մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 21 նոյեմբերի 2017 թ. N 10-Ն որոշումը

287

29

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքի բյուջեի նախագծի քննարկման և հաստատման, բյուջեի վերանայման, վերահսկողության, հաշվետվությունների քննարկման ընթացակարգը հաստատելու մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 21 նոյեմբերի 2017 թ. N 11-Ն որոշումը

291

30

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքի զարգացման հնգամյա ծրագրի քննարկման և վերանայման ընթացակարգը հաստատելու մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 21 նոյեմբերի 2017 թ. N 12-Ն որոշումը

297

   
 

Քաջարանի համայնքի ավագանու որոշումը

   

31

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարանի համայնքի ավագանու կանոնակարգն ընդունելու մասին» Քաջարանի համայնքի ավագանու 17 նոյեմբերի 2017 թ. N 2-Ն որոշումը

301

   
 

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

   

32

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեշատի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Այգեշատի համայնքի ավագանու 15 նոյեմբերի 2017 թ. N 20-Ն որոշումը

313

33

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեշատի համայնքի կողմից մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Այգեշատի համայնքի ավագանու 15 նոյեմբերի 2017 թ. N 21-Ն որոշումը

317

34

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Առատաշենի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 7-ի թիվ 34-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Առատաշենի համայնքի ավագանու 14 սեպտեմբերի 2017 թ. N 27-Ն որոշումը

319

35

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Առատաշենի համայնքային սեփականություն հանդիսացող գույքն աճուրդային կարգով օտարելու մասին» Առատաշենի համայնքի ավագանու 14 սեպտեմբերի 2017 թ. N 29-Ն որոշումը

357

36

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Առատաշենի համայնքի 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու և հաստատելու մասին» Առատաշենի համայնքի ավագանու 14 նոյեմբերի 2017 թ. N 34-Ն որոշումը

359

37

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Առատաշենի համայնքի կողմից 2018 թ. մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Առատաշենի համայնքի ավագանու 14 նոյեմբերի 2017 թ. N 35-Ն որոշումը

366

38

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արևաշատի համայնքի իրավաբանական անձանց համար աղբահանության վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Արևաշատի համայնքի ավագանու 30 օգոստոսի 2017 թ. N 22-Ն որոշումը

368

39

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արևաշատի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի և դրան հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի բարեկարգման կարգը սահմանելու մասին» Արևաշատի համայնքի ավագանու 30 օգոստոսի 2017 թ. N 23-Ն որոշումը

370

40

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արևաշատի համայնքի վարչական տարածքում 2018 թ. բյուջետային տարվա տեղական տուրքերի և վճարների տեսակների ու դրույքաչափերի սահմանման մասին» Արևաշատի համայնքի ավագանու 24 նոյեմբերի 2017 թ. N 26-Ն որոշումը

373

41

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արևաշատի համայնքապետարանի կողմից մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերի սահմանման մասին» Արևաշատի համայնքի ավագանու 24 նոյեմբերի 2017 թ. N 27-Ն որոշումը

379

42

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գայի համայնքի վարչական տարածքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Գայի համայնքի ավագանու 17 նոյեմբերի 2017 թ. N 51-Ն որոշումը

381

43

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գայի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 14-ի «Բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 58-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» Գայի համայնքի ավագանու 17 նոյեմբերի 2017 թ. N 52-Ն որոշումը

386

44

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գեղակերտի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Գեղակերտի համայնքի ավագանու 14 նոյեմբերի 2017 թ. N 51-Ն որոշումը

408

45

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գեղակերտի համայնքում 2018 թ. ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Գեղակերտի համայնքի ավագանու 14 նոյեմբերի 2017 թ. N 52-Ն որոշումը

411

46

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Երվանդաշատի համայնքի վարչական տարածքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Երվանդաշատի համայնքի ավագանու 20 նոյեմբերի 2017 թ. N 2-Ն որոշումը

413

47

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Լեռնամերձի համայնքի վարչական տարածքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Լեռնամերձի համայնքի ավագանու 21 նոյեմբերի 2017 թ. N 16-Ն որոշումը

420

48

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Լեռնամերձի համայնքի վարչական սահմաներում գտնվող անշարժ գույքի և դրան հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի բարեկարգման կարգը սահմանելու մասին» Լեռնամերձի համայնքի ավագանու 21 նոյեմբերի 2017 թ. N 18-Ն որոշումը

430

49

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Խորոնքի համայնքի վարչական տարածքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Խորոնքի համայնքի ավագանու 17 նոյեմբերի 2017 թ. N 48-Ն որոշումը

434

50

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Խորոնքի համայնքի կողմից 2018 թ. մատուցվող ծառայութունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Խորոնքի համայնքի ավագանու 17 նոյեմբերի 2017 թ. N 49-Ն որոշումը

441

51

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հայկաշենի համայնքի վարչական տարածքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Հայկաշենի համայնքի ավագանու 27 նոյեմբերի 2017 թ. N 27-Ն որոշումը

443

52

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հայկավանի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 8-ի թիվ 40-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայկավանի համայնքի ավագանու 14 նոյեմբերի 2017 թ. N 32-Ն որոշումը

448

53

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հացիկի համայնքի վարչական տարածքում տեղական տուրքերի և վճարների 2018 թ. դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Հացիկի համայնքի ավագանու 20 նոյեմբերի 2017 թ. N 33-Ն որոշումը

485

54

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հացիկի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 9-ի թիվ 9-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Հացիկի համայնքի ավագանու 20 նոյեմբերի 2017 թ. N 35-Ն որոշումը

490

55

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հովտամեջի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 5-ի թիվ 13-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Հովտամեջի համայնքի ավագանու 8 նոյեմբերի 2017 թ. N 36-Ն որոշումը

509

56

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հովտամեջի համայնքի վարչական տարածքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու և ավագանու 2017 թ. օգոստոսի 25-ի թիվ 30-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Հովտամեջի համայնքի ավագանու 8 նոյեմբերի 2017 թ. N 37-Ն որոշումը

528

57

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Պտղունքի համայնքի վարչական տարածքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Պտղունքի համայնքի ավագանու 10 նոյեմբերի 2017 թ. N 46-Ն որոշումը

535

58

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Պտղունքի համայնքի ավագանու նիստի օրակարգը հաստատելու մասին» Պտղունքի համայնքի ավագանու 29 նոյեմբերի 2017 թ. N 52-Ն որոշումը

546

59

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ջրարբիի համայնքի վարչական տարածքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Ջրարբիի համայնքի ավագանու 17 նոյեմբերի 2017 թ. N 41-Ն որոշումը

584

60

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ջրարբիի համայնքի և համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների 2018 թ. դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Ջրարբիի համայնքի ավագանու 17 նոյեմբերի 2017 թ. N 42-Ն որոշումը

590

61

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ջրարբիի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 2-ի թիվ 68-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Ջրարբիի համայնքի ավագանու 17 նոյեմբերի 2017 թ. N 45-Ն որոշումը

594

62

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Տանձուտի համայնքի կողմից 2018 թ. մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Տանձուտի համայնքի ավագանու 17 նոյեմբերի 2017 թ. N 44-Ն որոշումը

596

63

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Տանձուտի համայնքի վարչական տարածքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Տանձուտի համայնքի ավագանու 17 նոյեմբերի 2017 թ. N 45-Ն որոշումը

598

   
 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

   

64

«ՀՀ Լոռու մարզի Եղեգնուտի համայնքի ավագանու 2016 թ. նոյեմբերի 29-ի «Եղեգնուտի համայնքի 2017 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 24-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Եղեգնուտի համայնքի ավագանու 10 նոյեմբերի 2017 թ. N 24-Ն որոշումը

605

65

«ՀՀ Լոռու մարզի Ձորագետի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ձորագետի համայնքի ավագանու 13 նոյեմբերի 2017 թ. N 21-Ն որոշումը

633

66

«ՀՀ Լոռու մարզի Ձորագյուղի համայնքի ավագանու կանոնակարգը ընդունելու մասին» Ձորագյուղի համայնքի ավագանու 3 հոկտեմբերի 2017 թ. N 09-Ն որոշումը

639

67

«ՀՀ Լոռու մարզի Վահագնաձորի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Վահագնաձորի համայնքի ավագանու 17 նոյեմբերի 2017 թ. N 25-Ն որոշումը

651

   
 

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ

   

68

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունքի համայնքի ավագանու կանոնակարգի ընդունման մասին» Ակունքի համայնքի ավագանու 17 նոյեմբերի 2017 թ. N 39-Ն որոշումը

657

69

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունքի համայնքի ղեկավարին կից հասարակական կարգով գործող խորհրդակցական մարմինների ձևավորման և գործունեության կարգը հաստատելու մասին» Ակունքի համայնքի ավագանու 17 նոյեմբերի 2017 թ. N 45-Ն որոշումը

672

70

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Բալահովտի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 7-ի թիվ 54-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Բալահովտի համայնքի ավագանու 10 նոյեմբերի 2017 թ. N 39-Ն որոշումը

686

71

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Լեռնանիստի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 78-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Լեռնանիստի համայնքի ավագանու 6 հոկտեմբերի 2017 թ. N 41-Ն որոշումը

716

72

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Լեռնանիստի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի սեփականատիրոջ կամ տիրապետողի՝ իր տիրապետման տակ գտնվող անշարժ գույքի և դրան հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր բարեկարգման կարգը սահմանելու մասին» Լեռնանիստի համայնքի ավագանու 6 հոկտեմբերի 2017 թ. N 42-Ն որոշումը

718

73

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Հացավանի համայնքում տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու և համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 15-ի թիվ 36-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Հացավանի համայնքի ավագանու 18 հոկտեմբերի 2017 թ. N 35-Ն որոշումը

723

74

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Հացավանի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 15-ի թիվ 40-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Հացավանի համայնքի ավագանու 2 նոյեմբերի 2017 թ. N 40-Ն որոշումը

727

75

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ձորաղբյուրի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 27-ի թիվ 61-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Ձորաղբյուրի համայնքի ավագանու 24 օգոստոսի 2017 թ. N 38-Ն որոշումը

741

76

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ձորաղբյուրի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 27-ի թիվ 61-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ձորաղբյուրի համայնքի ավագանու 26 հոկտեմբերի 2017 թ. N 47-Ն որոշումը

743

77

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրվեժի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 28-ի թիվ 73-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ջրվեժի համայնքի ավագանու 9 հոկտեմբերի 2017 թ. N 32-Ն որոշումը

745

78

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրվեժի համայնքի ավագանու կանոնակարգը ընդունելու մասին» Ջրվեժի համայնքի ավագանու 21 նոյեմբերի 2017 թ. N 34-Ն որոշումը

784

79

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրվեժի համայնքի ղեկավարին կից խորհրդակցական մարմինների ձևավորման և գործունեության կարգը հաստատելու մասին» Ջրվեժի համայնքի ավագանու 21 նոյեմբերի 2017 թ. N 40-Ն որոշումը

794

80

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրվեժի համայնքային ծառայության մրցութային և ատեստավորման հանձնաժողովի կազմում ընդգրկվող ավագանու անդամների քանակական և անհատական կազմի մասին» Ջրվեժի համայնքի ավագանու 21 նոյեմբերի 2017 թ. N 41-Ն որոշումը

805

81

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրվեժի համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության կարգը հաստատելու մասին» Ջրվեժի համայնքի ավագանու 28 նոյեմբերի 2017 թ. N 44-Ն որոշումը

806

82

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրվեժի համայնքում հանրային բաց լսումների և (կամ) քննարկումների կազմակերպման և անցկացման կարգը հաստատելու մասին» Ջրվեժի համայնքի ավագանու 28 նոյեմբերի 2017 թ. N 45-Ն որոշումը

816

   
 

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

   

83

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Անգեղակոթի համայնքի 2017 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Անգեղակոթի համայնքի ավագանու 22 սեպտեմբերի 2017 թ. N 11-Ն որոշումը

824

84

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Անտառաշատի համայնքի 2017 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Անտառաշատի համայնքի ավագանու 25 օգոստոսի 2017 թ. N 12-Ն որոշումը

826

85

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Արծվանիկի համայնքի ավագանու 2017 թ. հունվարի 23-ի «ՀՀ Սյունիքի մարզի Արծվանիկի համայնքի 2017 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 3-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Արծվանիկի համայնքի ավագանու 6 սեպտեմբերի 2017 թ. N 16-Ն որոշումը

829

86

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Բնունիսի համայնքի վարչական տարածքում գտնվող, համայնքային սեփականություն հանդիսացող գյուղ. նշանակության 18 կտոր վարելահողերը վարձակալության տրամադրելու և մեկ հեկտարի վարձավճարի մեկնարկային գինը սահմանելու մասին» Բնունիսի համայնքի ավագանու 16 սեպտեմբերի 2017 թ. N 15-Ն որոշումը

834

87

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Բռնակոթի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 37-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Բռնակոթի համայնքի ավագանու 22 սեպտեմբերի 2017 թ. N 19-Ն որոշումը

836

88

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Նոր Աստղաբերդի համայնքի 2017 թ. երրորդ եռամսյակի բյուջեի կատարման մասին» Նոր Աստղաբերդի համայնքի ավագանու 13 հոկտեմբերի 2017 թ. N 27-Ն որոշումը

838

89

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Նոր Աստղաբերդի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 9-ի թիվ 41-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Նոր Աստղաբերդի համայնքի ավագանու 13 հոկտեմբերի 2017 թ. N 28-Ն որոշումը

840

90

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Նոր Աստղաբերդի համայնքի ֆոնդային բյուջեից գումար հատկացնելու մասին» Նոր Աստղաբերդի համայնքի ավագանու 13 հոկտեմբերի 2017 թ. N 30-Ն որոշումը

846

91

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Տեղի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 28-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Տեղի համայնքի ավագանու 23 սեպտեմբերի 2017 թ. N 27-Ն որոշումը

847

92

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Ուժանիսի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի և դրան հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր բարեկարգման կարգը սահմանելու մասին» Ուժանիսի համայնքի ավագանու 15 օգոստոսի 2017 թ. N 15-Ն որոշումը

876

   
 

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ

   

93

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Ագարակաձորի համայնքի 2017 թ. բյուջեում հոդվածային վերաբաշխումներ կատարելու մասին» Ագարակաձորի համայնքի ավագանու 27 հուլիսի 2017 թ. N 25-Ն որոշումը

881

94

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգիսի համայնքի ավագանու կանոնակարգը հաստատելու մասին» Եղեգիսի համայնքի ավագանու 17 նոյեմբերի 2017 թ. N 18-Ն որոշումը

883

95

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգիսի համայնքում «Եղեգիսի համայնքապետարանի աշխատակազմ» համայնքային կառավարչական հիմնարկ հիմնադրելու և վերջինիս կանոնադրությանը հաստատելու մասին» Եղեգիսի համայնքի ավագանու 17 նոյեմբերի 2017 թ. N 20-Ն որոշումը

901

96

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգիսի համայնքի կազմում ներառված համայնքների համայնքապետարանների աշխատակազմերի գործունեությունը դադարեցնելու մասին» Եղեգիսի համայնքի ավագանու 17 նոյեմբերի 2017 թ. N 21-Ն որոշումը

911

97

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգիսի համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության կարգը հաստատելու մասին» Եղեգիսի համայնքի ավագանու 17 նոյեմբերի 2017 թ. N 23-Ն որոշումը

913

98

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգիսի համայնքի ղեկավարին կից խորհրդակցական մարմինների ձևավորման և գործունեության կարգը հաստատելու մասին» Եղեգիսի համայնքի ավագանու 17 նոյեմբերի 2017 թ. N 24-Ն որոշումը

927

99

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգիսի համայնքում հանրային բաց լսումների և քննարկումների կազմակերպման և անցկացման կարգը հաստատելու մասին» Եղեգիսի համայնքի ավագանու 17 նոյեմբերի 2017 թ. N 25-Ն որոշումը

942

100

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգիսի համայնքի ղեկավարի կամավոր լիազորությունների իրականացման և անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների հատկացման մասին» Եղեգիսի համայնքի ավագանու 17 նոյեմբերի 2017 թ. N 26-Ն որոշումը

955

 
 

ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ

   

101

«ՀՀ Տավուշի մարզի Այգեհովտի համայնքի ավագանու կանոնակարգը հաստատելու մասին» Այգեհովտի համայնքի ավագանու 24 նոյեմբերի 2017 թ. N 22-Ն որոշումը

961

102

«ՀՀ Տավուշի մարզի Այգեհովտի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Այգեհովտի համայնքի ավագանու 24 նոյեմբերի 2017 թ. N 24-Ն որոշումը

972

103  

«ՀՀ Տավուշի մարզի Կողբի համայնքի 2017 թ. բյուջեում փոփոխություն և վերաբաշխում կատարելու մասին» Կողբի համայնքի ավագանու 3 նոյեմբերի 2017 թ. N 40-Ն որոշումը

975

 

 

Մաս 2

 

   

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ

     
   

Աշտարակի համայնքի ավագանու որոշումները

      

104

 

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի համայնքի 2017 թ. տարեկան բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Աշտարակի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2017 թ. N 2-Ն որոշումը

 

9

105

 

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի համայնքի սեփականություն համարվող որոշ հողամասեր կառուցապատման իրավունքով տրամադրելու մասին» Աշտարակի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2017 թ. N 10-Ն որոշումը

 

61

106

 

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Աշտարակի համայնքի ավագանու 11 հունվարի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը

 

63

107

 

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի համայնքի 2018 թ. տարեկան բյուջեն հաստատելու մասին» Աշտարակի համայնքի ավագանու 11 հունվարի 2018 թ. N 3-Ն որոշումը

 

91

     
   

Թալինի համայնքի ավագանու որոշումները

     

108

 

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերը աճուրդ-վաճառքով օտարելու մասին» Թալինի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2017 թ. N 47-Ն որոշումը

 

143

109

 

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի համայնքի 2017 թ. տարեկան բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Թալինի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2017 թ. N 48-Ն որոշումը

 

145

110

 

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի համայնքի վարչական տարածքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Թալինի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2017 թ. N 49-Ն որոշումը

 

177

111

 

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի համայնքի սեփականություն հանդիսացող շինությունների վարձակալության վճար սահմանելու մասին» Թալինի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2017 թ. N 53-Ն որոշումը

 

187

112

 

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի համայնքի 2018 թ. տարեկան բյուջեն հաստատելու մասին» Թալինի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2017 թ. N 54-Ն որոշումը

 

188

113

 

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասը կառուցապատման իրավունքով օգտագործման տրամադրելու մասին» Թալինի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2017 թ. N 57-Ն որոշումը

 

220

     
   

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

     
   

Արարատի համայնքի ավագանու որոշումները

     

114

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի համայնքի 2017 թ. բյուջեի հոդվածներում փոփոխություն կատարելու մասին» Արարատի համայնքի ավագանու 24 նոյեմբերի 2017 թ. N 40-Ն որոշումը

 

221

115

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի համայնքի վարչական տարածքում աղբահանության և բազմաբնակարան բնակելի շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության պահպանման պարտադիր նորմերի կատարումն ապահովելու նպատակով 2018 թ. նախատեսված վճարների չափը սահմանելու մասին» Արարատի համայնքի ավագանու 24 նոյեմբերի 2017 թ. N 41-Ն որոշումը

 

222

116

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի համայնքային ենթակայության թիվ 1,2,3 մանկապարտեզներ հաճախող երեխաների և «Արվեստի միջնակարգ դպրոց» հաճախող սաների համար 2018 թ. գանձվող վճարների մասին» Արարատի համայնքի ավագանու 24 նոյեմբերի 2017 թ. N 42-Ն որոշումը

 

224

117

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Արարատի համայնքի ավագանու 24 նոյեմբերի 2017 թ. N 43-Ն որոշումը

 

225

118

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի համայնքի 2017 թ. բյուջեի եկամտային և ծախսային մասերի հոդվածներում փոփոխություն կատարելու մասին» Արարատի համայնքի ավագանու 15 դեկտեմբերի 2017 թ. N 51-Ն որոշումը

 

229

119

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի համայնքի ավագանու 21.11.2017 թ. թիվ 43-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Արարատի համայնքի ավագանու 15 դեկտեմբերի 2017 թ. N 52-Ն որոշումը

 

231

120

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի համայնքի 2017 թ. բյուջեի հոդվածներում փոփոխություն կատարելու մասին» Արարատի համայնքի ավագանու 15 դեկտեմբերի 2017 թ. N 53-Ն որոշումը

 

235

     
   

Արտաշատի համայնքի ավագանու որոշումները

     

121

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատի համայնքի 2017 թ. բյուջեի ծախսային մասի առաջարկվող փոփոխությունները հաստատելու մասին» Արտաշատի համայնքի ավագանու 29 նոյեմբերի 2017 թ. N 50-Ն որոշումը

 

236

122

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատի համայնքի 2017 թ. բյուջեի ծախսային և եկամտային մասերում առաջարկվող փոփոխությունները հաստատելու մասին» Արտաշատի համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2017 թ. N 60-Ն որոշումը

 

237

123

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատի համայնքի 2018 թ. տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Արտաշատի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2017 թ. N 62-Ն որոշումը

 

242

124

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Արտաշատի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2017 թ. N 67-Ն որոշումը

 

249

     
   

Մասիսի համայնքի ավագանու որոշումները

     

125

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Մասիսի համայնքի 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Մասիսի համայնքի ավագանու 7 դեկտեմբերի 2017 թ. N 112-Ն որոշումը

 

271

126

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Մասիսի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Մասիսի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2017 թ. N 120-Ն որոշումը

 

280

     
   

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

     
   

Արմավիրի համայնքի ավագանու որոշումները

     

127

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիրի համայնքի ավագանու 08.12.2016 թ. որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Արմավիրի համայնքի ավագանու 30 նոյեմբերի 2017 թ. N 128-Ն որոշումը

 

300

128

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիրի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Արմավիրի համայնքի ավագանու 27 դեկտեմբերի 2017 թ. N 140-Ն որոշումը

 

304

     
   

Էջմիածնի համայնքի ավագանու որոշումները

     

129

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Էջմիածնի համայնքի տեղական տուրքերի և վճարների սահմանման մասին» Էջմիածնի համայնքի ավագանու 29 նոյեմբերի 2017 թ. N 74-Ն որոշումը

 

362

130

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Էջմիածնի համայնքի «Կոմիտասի անվան մշակույթի պալատ», ՀՈԱԿ «Մ. Եկմալյանի անվան թիվ 1 երաժշտական դպրոց» և «Ս. Մելիքյանի անվան թիվ 2 երաժշտական դպրոց» ՀՈԱԿ-ների դահլիճների վարձակալության վճարների չափերը սահմանելու մասին» Էջմիածնի համայնքի ավագանու 29 նոյեմբերի 2017 թ. N 75-Ն որոշումը

 

371

131

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Էջմիածնի համայնքի «Թիվ 1 մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ի դահլիճների վարձակալության վճարների չափերը սահմանելու մասին» Էջմիածնի համայնքի ավագանու 29 նոյեմբերի 2017 թ. N 76-Ն որոշումը

 

372

132

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Էջմիածնի համայնքի «Կոմիտասի անվան մշակույթի պալատ» ՀՈԱԿ-ի պարասրահների վարձակալության վճարների չափերը սահմանելու մասին» Էջմիածնի համայնքի ավագանու 29 նոյեմբերի 2017 թ. N 77-Ն որոշումը

 

373

133

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Էջմիածնի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 19-ի թիվ 34-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Էջմիածնի համայնքի ավագանու 29 նոյեմբերի 2017 թ. N 78-Ն որոշումը

 

375

134

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Էջմիածնի համայնքի 2018 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Էջմիածնի համայնքի ավագանու 29 նոյեմբերի 2017 թ. N 85-Ն որոշումը

 

377

     
   

Մեծամորի համայնքի ավագանու որոշումը

     

135

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամորի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 14-ի թիվ 2 նիստի թիվ 46-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Մեծամորի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2017 թ. N 35-Ն որոշումը

 

378

     
   

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

     
   

Մարտունու համայնքի ավագանու որոշումը

     

136

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունու համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Մարտունու համայնքի ավագանու 7 դեկտեմբերի 2017 թ. N 89-Ն որոշումը

 

408

     
   

Սևանի համայնքի ավագանու որոշումները

     

137

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սևանի համայնքի 2017 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Սևանի համայնքի ավագանու 29 նոյեմբերի 2017 թ. N 20-Ն որոշումը

 

420

138

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սևանի համայնքի 2018 թ. բյուջեի նախագիծը հաստատելու մասին» Սևանի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2017 թ. N 21-Ն որոշումը

 

421

     
   

Վարդենիսի համայնքի ավագանու որոշումները

     

139

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիսի համայնքի ավագանու 2017 թ. հունվարի 23-ի թիվ 5-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Վարդենիսի համայնքի ավագանու 4 դեկտեմբերի 2017 թ. N 8-Ն որոշումը

 

440

140

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիսի համայնքում բաց լսումների և (կամ ) քննարկումների կազմակերպման և անցկացման կարգը հաստատելու մասին» Վարդենիսի համայնքի ավագանու 22 դեկտեմբերի 2017 թ. N 18-Ն որոշումը

 

457

141

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիսի համայնքի ղեկավարին կից խորհրդակցական մարմնի ձևավորման և գործունեության կարգը հաստատելու մասին» Վարդենիսի համայնքի ավագանու 22 դեկտեմբերի 2017 թ. N 19-Ն որոշումը

 

468

142

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիսի համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության կարգը հաստատելու և Վարդենիսի քաղաքային համայնքի ավագանու 15.04.2016 թ. թիվ 24-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Վարդենիսի համայնքի ավագանու 22 դեկտեմբերի 2017 թ. N 20-Ն որոշումը

 

478

     
   

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

     
   

Ալավերդու համայնքի ավագանու որոշումները

     

143

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքի ավագանու կանոնակարգն ընդունելու մասին» Ալավերդու համայնքի ավագանու 27 նոյեմբերի 2017 թ. N 2-Ն որոշումը

 

494

144

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքի տարածքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ալավերդու համայնքի ավագանու 27 դեկտեմբերի 2017 թ. N 18-Ն որոշումը

 

512

     
   

Թումանյանի համայնքի ավագանու որոշումը

     

145

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյանի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները և դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Թումանյանի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2017 թ. N 49-Ն որոշումը

 

520

     
   

Սպիտակի համայնքի ավագանու որոշումները

     

146

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակի համայնքի տարածքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Սպիտակի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2017 թ. N 66-Ն որոշումը

 

526

147

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակի համայնքում աղբահանության վճար վճարողների հաշվառման, աղբահանության վճարի հաշվարկման և գանձման կարգը հաստատելու մասին» Սպիտակի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2017 թ. N 67-Ն որոշումը

 

533

148

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Սպիտակի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2017 թ. N 71-Ն որոշումը

 

537

     
   

Վանաձորի համայնքի ավագանու որոշումները

     

149

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի համայնքի ավագանու 2017 թ. մարտի 31-ի «Վանաձորի համայնքի 2017 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 8-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Վանաձորի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2017 թ. N 107-Ն որոշումը

 

550

150

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Վանաձորի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2017 թ. N 109-Ն որոշումը

 

553

151

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի համայնքի 2017 թ. բյուջեի ծախսերում փոփոխություն կատարելու մասին» Վանաձորի համայնքի ղեկավարի 28 նոյեմբերի 2017 թ. N 1364-Ն որոշումը

 

630

152

 

«Վանաձորի քաղաքային համայնքի «Հաշվապահ» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության աշխատակազմի աշխատակիցների 2009 թ. թվաքանակը, հաստիքացուցակը և պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Վանաձորի համայնքի ղեկավարի 8 մայիսի 2009 թ. թիվ 438-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Վանաձորի համայնքի ղեկավարի 11 դեկտեմբերի 2017 թ. N 1407-Ն որոշումը

 

632

153

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի համայնքի 2017 թ. բյուջեի ծախսերում փոփոխություններ կատարելու մասին» Վանաձորի համայնքի ղեկավարի 25 դեկտեմբերի 2017 թ. N 1508-Ն որոշումը

 

633

154

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի համայնքի 2017 թ. բյուջեի ծախսերում փոփոխություն կատարելու մասին» Վանաձորի համայնքի ղեկավարի 26 դեկտեմբերի 2017 թ. N 1522-Ն որոշումը

 

635

     
   

Տաշիրի համայնքի ավագանու որոշումները

     

155

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքի ղեկավարին կից խորհրդակցական մարմինների ձևավորման և գործունեության կարգը հաստատելու մասին» Տաշիրի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2017 թ. N 10-Ն որոշումը

 

637

156

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքում հանրային բաց լսումների և (կամ) քննարկումների կազմակերպման և անցկացման կարգը հաստատելու մասին» Տաշիրի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2017 թ. N 11-Ն որոշումը

 

649

157

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության կարգը հաստատելու մասին» Տաշիրի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2017 թ. N 12-Ն որոշումը

 

658

158

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի սեփականատիրոջ կամ տիրապետողի՝ իր տիրապետման տակ գտնվող անշարժ գույքի և դրան հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր բարեկարգման էության, ծավալի, պայմանների և իրականացման մասին» Տաշիրի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2017 թ. N 13-Ն որոշումը

 

669

159

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Տաշիրի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2017 թ. N 15-Ն որոշումը

 

673

160

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքում տեղական վճարների արտոնություններ և արտոնությունները կիրառելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը սահմանելու մասին» Տաշիրի համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2017 թ. N 5-Ն որոշումը

 

695

     
   

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ

     
   

Աբովյանի համայնքի ավագանու որոշումները

     

161

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյանի համայնքի 2017 թ. բյուջեով նախատեսված վարչական մասի պահուստային ֆոնդից գումար հատկացնելու մասին» Աբովյանի համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 2017 թ. N 106-Ն որոշումը

 

698

162

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյանի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Աբովյանի համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 2017 թ. N 107-Ն որոշումը

 

699

163

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյանի համայնքում 2018 թ. տեղական վճարների դրույքաչափերը և արտոնությունները սահմանելու մասին» Աբովյանի համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 2017 թ. N 108-Ն որոշումը

 

705

164

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյանի համայնքի կողմից 2018 թ. մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը և արտոնությունները սահմանելու մասին» Աբովյանի համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 2017 թ. N 109-Ն որոշումը

 

715

165

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյանի համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողերի 2018 թ. վարձավճարների տարեկան չափը սահմանելու մասին» Աբովյանի համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 2017 թ. N 110-Ն որոշումը

 

723

166

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյանի համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողերի կառուցապատման իրավունքի տրամադրման տարեկան վճարների չափը սահմանելու մասին» Աբովյանի համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 2017 թ. N 111-Ն որոշումը

 

724

167

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյանի համայնքի սեփականություն հանդիսացող, վարձակալության տրվող բնակելի և ոչ բնակելի տարածքների 2018 թ. վարձավճարների չափը սահմանելու մասին» Աբովյանի համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 2017 թ. N 112-Ն որոշումը

 

726

168

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյանի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Աբովյանի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2017 թ. N 115-Ն որոշումը

 

728

169

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյանի համայնքի քաղաքաշինական կանոնադրությունը հաստատելու մասին» Աբովյանի համայնքի ավագանու 10 հունվարի 2017 թ. N 02-Ն որոշումը

 

746

170

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյանի համայնքի վարչական տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու կարգն ու պայմանները սահմանելու մասին» Աբովյանի համայնքի ավագանու 10 հունվարի 2017 թ. N 03-Ն որոշումը

 

777

171

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյանի համայնքի վարչական տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրականացման կանոնները սահմանելու մասին» Աբովյանի համայնքի ավագանու 10 հունվարի 2017 թ. N 04-Ն որոշումը

 

787

172

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 26-ի թիվ 115-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Աբովյանի համայնքի ավագանու 22 հունվարի 2017 թ. N 10-Ն որոշումը

 

790

     
   

Բյուրեղավանի համայնքի ավագանու որոշումները

     

173

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավանի համայնքի ավագանու կանոնակարգն ընդունելու մասին» Բյուրեղավանի համայնքի ավագանու 23 նոյեմբերի 2017 թ. N 02-Ն որոշումը

 

811

174

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավանի համայնքի ղեկավարին կից, համայնքի տարածքում հասարակական կարգով գործող խորհրդակցական մարմինների քանակի, անվանումների ու ձևավորման կարգի հաստատման մասին» Բյուրեղավանի համայնքի ավագանու 23 նոյեմբերի 2017 թ. N 08-Ն որոշումը

 

825

175

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավանի համայնքի 2017 թ. բյուջեում վերաբաշխում կատարելու մասին» Բյուրեղավանի համայնքի ավագանու 4 դեկտեմբերի 2017 թ. N 13-Ն որոշումը

 

837

176

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավանի համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության կարգը հաստատելու մասին» Բյուրեղավանի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2017 թ. N 14-Ն որոշումը

 

840

177

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավանի համայնքում հանրային բաց լսումների և (կամ) քննարկումների կազմակերպման և անցկացման կարգը հաստատելու մասին» Բյուրեղավանի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2017 թ. N 15-Ն որոշումը

 

855

178

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավանի համայնքի վարչական տարածքում արտաքին գովազդի տեղադրման կարգն ու պայմանները հաստատելու մասին» Բյուրեղավանի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2017 թ. N 16-Ն որոշումը

 

866

179

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավանի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի տեսակները ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Բյուրեղավանի համայնքի ավագանու 27 դեկտեմբերի 2017 թ. N 19-Ն որոշումը

 

874

180

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավանի համայնքում 2018 թ. տեղական վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Բյուրեղավանի համայնքի ավագանու 27 դեկտեմբերի 2017 թ. N 20-Ն որոշումը

 

880

181

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավանի համայնքի վարչական տարածքում աղբահանության վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Բյուրեղավանի համայնքի ավագանու 27 դեկտեմբերի 2017 թ. N 21-Ն որոշումը

 

884

182

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավանի համայնքի կողմից 2018 թ. մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Բյուրեղավանի համայնքի ավագանու 27 դեկտեմբերի 2017 թ. N 22-Ն որոշումը

 

886

183

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավանի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 28-ի թիվ 199-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Բյուրեղավանի համայնքի ավագանու 27 դեկտեմբերի 2017 թ. N 23-Ն որոշումը

 

887

184

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավանի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Բյուրեղավանի համայնքի ավագանու 27 դեկտեմբերի 2017 թ. N 24-Ն որոշումը

 

890

     
   

Եղվարդի համայնքի ավագանու որոշումները

     

185

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Եղվարդի համայնքի ավագանու կանոնակարգն ընդունելու մասին» Եղվարդի համայնքի ավագանու 21 նոյեմբերի 2017 թ. N 50-Ն որոշումը

 

914

186

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Եղվարդի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Եղվարդի համայնքի ավագանու 28 դեկտեմբերի 2017 թ. N 62-Ն որոշումը

 

931

187

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Եղվարդի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Եղվարդի համայնքի ավագանու 28 դեկտեմբերի 2017 թ. N 64-Ն որոշումը

 

946

     
   

Ծաղկաձորի համայնքի ավագանու որոշումները

     

188

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ծաղկաձորի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 105-Ն մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ծաղկաձորի համայնքի ավագանու 7 դեկտեմբերի 2017 թ. N 75-Ն որոշումը

 

966

189

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ծաղկաձորի համայնքի սեփականություն համարվող հողամասերը աճուրդային կարգով օտարելու և մեկնարկային գինը սահմանելու մասին» Ծաղկաձորի համայնքի ավագանու 7 դեկտեմբերի 2017 թ. N 79-Ն որոշումը

 

968

190

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ծաղկաձորի համայնքի տեղական տուրքերի և վճարների 2018 թ. դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ծաղկաձորի համայնքի ավագանու 22 դեկտեմբերի 2017 թ. N 85-Ն որոշումը

 

969

191

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ծաղկաձորի համայնքի 2018 թ. տարեկան բյուջեն հաստատելու մասին» Ծաղկաձորի համայնքի ավագանու 7 դեկտեմբերի 2017 թ. N 87-Ն որոշումը

 

979

     
   

Չարենցավանի համայնքի ավագանու որոշումները

     

192

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի համայնքի արտադպրոցական եվ նախադպրոցական կրթություն իրականացնող ՀՈԱԿ-ների սաների համար ծնողական վարձավճարի զեղչեր սահմանելու մասին» Չարենցավանի համայնքի ավագանու 22 դեկտեմբերի 2017 թ. N 77-Ն որոշումը

 

1020

193

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի համայնքի ղեկավարին կից խորհրդակցական մարմինների կազմը հաստատելու մասին» Չարենցավանի համայնքի ավագանու 22 դեկտեմբերի 2017 թ. N 78-Ն որոշումը

 

1021

194

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի սեփականատիրոջ կամ տիրապետողի՝ իր տիրապետման տակ գտնվող անշարժ գույքի եվ դրան հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր բարեկարգման կարգը սահմանելու մասին» Չարենցավանի համայնքի ավագանու 22 դեկտեմբերի 2017 թ. N 81-Ն որոշումը

 

1025

195

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի համայնքի վարչական տարածքում գտնվող բազմաբնակարան շենքերի պահպանման պարտադիր նորմերի շրջանակներում իրականացվող աշխատանքների համար (բազմաբնակարան շենքի ընդհանուր բաժնային սեփականության պահպանման պարտադիր նորմեր) անհրաժեշտ վճարների չափերը հաստատելու մասին» Չարենցավանի համայնքի ավագանու 22 դեկտեմբերի 2017 թ. N 84-Ն որոշումը

  

1030

196

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի համայնքում տեղական տուրքերի 2018 թ. դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Չարենցավանի համայնքի ավագանու 22 դեկտեմբերի 2017 թ. N 88-Ն որոշումը

 

1032

 

Մաս 3

 

ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Գյումրու համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

197

   

«ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 218-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Գյումրու համայնքի ավագանու 6 դեկտեմբերի 2017 թ. N 130-Ն որոշումը

7

198

«ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերն աճուրդով օտարելու և աճուրդի մեկնարկային գներն ու պայմանները հաստատելու մասին» Գյումրու համայնքի ավագանու 6 դեկտեմբերի 2017 թ. N 140-Ն որոշումը

32

199

«ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու համայնքի ավագանու 2016 թ. նոյեմբերի 10-ի թիվ 199-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Գյումրու համայնքի ավագանու 6 դեկտեմբերի 2017 թ. N 141-Ն որոշումը

34

200

«ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու համայնքի վարչական տարածքում տեղական տուրքերի և վճարների 2018 թ. դրույքաչափերը սահմանելու և Գյումրու համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 217-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Գյումրու համայնքի ավագանու 6 դեկտեմբերի 2017 թ. N 146-Ն որոշումը

36

201

«ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 218-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Գյումրու համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2017 թ. N 152-Ն որոշումը

52

202

«ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Գյումրու համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2017 թ. N 153-Ն որոշումը

77

203

«ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերն աճուրդով օտարելու և աճուրդի մեկնարկային գներն ու պայմանները հաստատելու մասին» Գյումրու համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2017 թ. N 155-Ն որոշումը

122

     
 

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Գորիսի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

204

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիսի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Գորիսի համայնքի ավագանու 28 դեկտեմբերի 2017 թ. N 67-Ն որոշումը

124

205

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիսի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Գորիսի համայնքի ավագանու 28 դեկտեմբերի 2017 թ. N 68-Ն որոշումը

134

     
 

Կապանի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

206

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի համայնքում տեղական տուրքերի և վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Կապանի համայնքի ավագանու 28 դեկտեմբերի 2017 թ. N 7-Ն որոշումը

154

207

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 82-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կապանի համայնքի ավագանու 28 դեկտեմբերի 2017 թ. N 9-Ն որոշումը

171

208

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Կապանի համայնքի ավագանու 28 դեկտեմբերի 2017 թ. N 10-Ն որոշումը

179

     
 

Մեղրիի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

209

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 27-ի «ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքի 2017 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 61-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Մեղրիի համայնքի ավագանու 28 նոյեմբերի 2017 թ. N 110-Ն որոշումը

208

210

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 8-ի թիվ 37-Ն և թիվ 39-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Մեղրիի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2017 թ. N 113-Ն որոշումը

212

211

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Մեղրիի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2017 թ. N 117-Ն որոշումը

213

212

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքի կողմից 2018 թ. մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Մեղրիի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2017 թ. N 118-Ն որոշումը

231

213

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերը 2018 թ. օգտագործման տրամադրելու և օտարելու, հրապարակային սակարկությունների վարձավճարների և օտարման մեկնարկային գները հաստատելու մասին» Մեղրիի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2017 թ. N 119-Ն որոշումը

233

214

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 27-ի «ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքի 2017 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 61-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Մեղրիի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2017 թ. N 129-Ն որոշումը

235

215

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 27-ի «ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքի 2017 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 61-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Մեղրիի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2017 թ. N 131-Ն որոշումը

239

216

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Մեղրիի համայնքի ավագանու 29 դեկտեմբերի 2017 թ. N 134-Ն որոշումը

245

     
 

Սիսիանի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

217

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 16-ի թիվ 66-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2017 թ. N 15-Ն որոշումը

287

218

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2017 թ. N 16-Ն որոշումը

289

219

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքի կողմից 2018 թ. մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2017 թ. N 17-Ն որոշումը

301

220

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքի վարչական տարածքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման կազմակերպման կարգը հաստատելու մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2017 թ. N 18-Ն որոշումը

309

221

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող գույքի կառավարման և ամենամյա գույքագրման փաստաթղթերի կարգը հաստատելու մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2017 թ. N 20-Ն որոշումը

319

222

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի սեփականատիրոջ կամ տիրապետողի՝ իր տիրապետման տակ գտնվող անշարժ գույքի և դրան հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր բարեկարգման կարգը սահմանելու մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2017 թ. N 25-Ն որոշումը

325

223

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքի սեփականություն համարվող գույքի (հողամասերի, շենքերի և շինությունների) օտարման 2018 թ. ծրագիրը հաստատելու մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2017 թ. N 26-Ն որոշումը

329

224

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքում տնային կենդանիներ պահելու համաքաղաքային կանոնները հաստատելու մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2017 թ. N 27-Ն որոշումը

331

225

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2017 թ. N 29-Ն որոշումը

337

     
 

Քաջարանի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

226

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարանի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 13-ի թիվ 58-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Քաջարանի համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2017 թ. N 9-Ն որոշումը

367

227

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարանի համայնքում հանրային բաց լսումների և (կամ) քննարկումների կազմակերպման և անցկացման կարգը հաստատելու մասին» Քաջարանի համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2017 թ. N 13-Ն որոշումը

373

228

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարանի համայնքի բյուջեի նախագծի քննարկման և հաստատման, բյուջեի վերանայման, կատարման վերահսկողության, հաշվետվությունների քննարկման ընթացակարգը հաստատելու մասին» Քաջարանի համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2017 թ. N 14-Ն որոշումը

384

229

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարանի համայնքի զարգացման հնգամյա ծրագրի քննարկման, հաստատման և վերանայման ընթացակարգը հաստատելու մասին» Քաջարանի համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2017 թ. N 15-Ն որոշումը

390

230

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարանի համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող գույքի կառավարման և ամենամյա գույքագրման փաստաթղթերի կարգը հաստատելու մասին» Քաջարանի համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2017 թ. N 17-Ն որոշումը

394

231

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարանի համայնքի 2018 թ. տեղական տուրքերի, վճարների տեսակները և դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Քաջարանի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2017 թ. N 23-Ն որոշումը

402

232

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարանի համայնքի կողմից մատուցվող ծառայությունների դիմաց 2018 թ. գանձվող վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Քաջարանի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2017 թ. N 24-Ն որոշումը

417

233

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարանի համայնքին մատուցված ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների չափը հաստատելու մասին» Քաջարանի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2017 թ. N 25-Ն որոշումը

419

234

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարանի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Քաջարանի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2017 թ. N 32-Ն որոշումը

423

     
 

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Եղեգնաձորի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

235

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգնաձորի համայնքում տեղական տուրքերի և վճարների 2018 թ. դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Եղեգնաձորի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2017 թ. N 75-Ն որոշումը

439

236

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգնաձորի 2018 թ. համայնքային բյուջեն հաստատելու մասին» Եղեգնաձորի համայնքի ավագանու 25 հունվարի 2018 թ. N 02-Ն որոշումը

444

     
 

Ջերմուկի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

237

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Ջերմուկի համայնքի ավագանու 19 հունվարի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը

479

238

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների միասնական դրույքաչափեր սահմանելու մասին» Ջերմուկի համայնքի ավագանու 19 հունվարի 2018 թ. N 7-Ն որոշումը

482

239

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկի համայնքի 2018 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Ջերմուկի համայնքի ավագանու 19 հունվարի 2018 թ. N 8-Ն որոշումը

494

240

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկի համայնքի վարչական տարածքում գտնվող քաղաքացիական հոգեհանգստի (հրաժեշտի) ծիսակատարության ծառայությունների իրականացման և (կամ) մատուցման համար նախատեսված շենքերին և շինություններին ներկայացվող սահմանափակումները, պահանջները և պայմանները սահմանելու մասին» Ջերմուկի համայնքի ավագանու 19 հունվարի 2018 թ. N 10-Ն որոշումը

533

241

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկի համայնքի վարչական տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրականացման կանոնները սահմանելու մասին» Ջերմուկի համայնքի ավագանու 19 հունվարի 2018 թ. N 11-Ն որոշումը

537

242

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկի համայնքի կամավոր խնդիրները, դրանց լուծմանն ուղղված սեփական լիազորությունները և դրանց իրականացման կարգը սահմանելու մասին» Ջերմուկի համայնքի ավագանու 19 հունվարի 2018 թ. N 12-Ն որոշումը

540

243

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկի համայնքի քաղաքաշինական կանոնադրությունը հաստատելու մասին» Ջերմուկի համայնքի ավագանու 19 հունվարի 2018 թ. N 13-Ն որոշումը

545

244

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկի համայնքի վարչական տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու կարգն ու պայմանները սահմանելու մասին» Ջերմուկի համայնքի ավագանու 19 հունվարի 2018 թ. N 14-Ն որոշումը

584

     
 

ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Այրումի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

245

«ՀՀ Տավուշի մարզի Այրումի համայնքում տեղական տուրքերի և վճարների 2018 թ. դրույքաչափերը ըստ գոտիավորման սահմանելու մասին» Այրումի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2017 թ. N 75-Ն որոշումը

594

246

«ՀՀ Տավուշի մարզի Այրումի համայնքի ենթակայության համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների սաների համար 2018 թ. վարձավճարներ սահմանելու մասին» Այրումի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2017 թ. N 79-Ն որոշումը

598

247

«ՀՀ Տավուշի մարզի Այրումի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 14-ի թիվ 29-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Այրումի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2017 թ. N 90-Ն որոշումը

599

248

«ՀՀ Տավուշի մարզի Այրումի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Այրումի համայնքի ավագանու 22 դեկտեմբերի 2017 թ. N 94-Ն որոշումը

604

249

«ՀՀ Տավուշի մարզի Այրումի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 14-ի թիվ 29-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Այրումի համայնքի ավագանու 22 դեկտեմբերի 2017 թ. N 95-Ն որոշումը

609

     
 

Բերդի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

250

«ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը ըստ գոտիավորման հաստատելու մասին» Բերդի համայնքի ավագանու 22 դեկտեմբերի 2017 թ. N 13-Ն որոշումը

614

251

«ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդի համայնքի 2018 թ. տեղական բյուջեն հաստատելու մասին» Բերդի համայնքի ավագանու 22 դեկտեմբերի 2017 թ. N 15-Ն որոշումը

622

     
 

Դիլիջանի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

252

«ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջանի համայնքի տարածքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների ըստ գոտիավորման հաստատման և դրույքաչափերի սահմանման մասին» Դիլիջանի համայնքի ավագանու 30 նոյեմբերի 2017 թ. N 103-Ն որոշումը

657

253

«ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջանի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Դիլիջանի համայնքի ավագանու 15 դեկտեմբերի 2017 թ. N 135-Ն որոշումը

669

     
 

Իջևանի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

254

«ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևանի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերի սահմանման մասին» Իջևանի համայնքի ավագանու 22 դեկտեմբերի 2017 թ. N 61-Ն որոշումը

721

255

«ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևանի համայնքի կողմից 2018 թ. մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Իջևանի համայնքի ավագանու 22 դեկտեմբերի 2017 թ. N 62-Ն որոշումը

725

256

«ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևանի համայնքի վարչական սահմաններում վարձակալությամբ օգտագործման տրամադրվող հողատարածքների վարձավճարներ սահմանելու մասին» Իջևանի համայնքի ավագանու 22 դեկտեմբերի 2017 թ. N 63-Ն որոշումը

728

257

«ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևանի համայնքապետարանի հաշվեկշռում գտնվող տարածքների աճուրդային վաճառքի մեկնարկային գինը սահմանելու մասին» Իջևանի համայնքի ավագանու 22 դեկտեմբերի 2017 թ. N 64-Ն որոշումը

729

258

«ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևանի համայնքի 2018 թ. բյուջեի տարեկան եկամուտների ու ծախսերի նախահաշիվը հաստատելու մասին» Իջևանի համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2017 թ. N 69-Ն որոշումը

730

     
 

Նոյեմբերյանի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

259

«ՀՀ Տավուշի մարզի Նոյեմբերյանի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերի սահմանման մասին» Նոյեմբերյանի համայնքի ավագանու 1 դեկտեմբերի 2017 թ. N 76-Ն որոշումը

734

     
 

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

 
     

260

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Աղավնատան համայնքի վարչական տարածքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Աղավնատան համայնքի ավագանու 27 նոյեմբերի 2017 թ. N 66-Ն որոշումը

742

261

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Աղավնատան համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 14-ի «Աղավնատան համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 72-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Աղավնատան համայնքի ավագանու 26 հունվարի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը

752

262

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Աղավնատան համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Աղավնատան համայնքի ավագանու 26 հունվարի 2018 թ. N 4-Ն որոշումը

789

263

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արագածի համայնքի վարչական տարածքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Արագածի համայնքի ավագանու 8 դեկտեմբերի 2017 թ. N 34-Ն որոշումը

793

264

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արագածի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու վերաբերյալ» Արագածի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2017 թ. N 38-Ն որոշումը

797

265

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արշալույսի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 11-ի թիվ 71-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Արշալույսի համայնքի ավագանու 25 հունվարի 2018 թ. N 5-Ն որոշումը

874

266

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արշալույսի համայնքի վարչական տարածքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու և 2017 թ. նոյեմբերի 24-ի թիվ 57-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Արշալույսի համայնքի ավագանու 25 հունվարի 2018 թ. N 11-Ն որոշումը

924

267

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Բերքաշատի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի «Բերքաշատի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 17-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Բերքաշատի համայնքի ավագանու 25 հունվարի 2018 թ. N 5-Ն որոշումը

931

268

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գեղակերտի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 11-ի թիվ 11-Ն նիստի թիվ 60-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Գեղակերտի համայնքի ավագանու 30 հունվարի 2018 թ. N 5-Ն որոշումը

376

269

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հացիկի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Հացիկի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2017 թ. N 40-Ն որոշումը

1027

270

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մյասնիկյանի համայնքի ղեկավարին կից խորհրդակցական մարմինների քանակը, ձևավորման և գործունեության կարգը հաստատելու և 2015 թ. դեկտեմբերի 16-ի թիվ 58-ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Մյասնիկյանի համայնքի ավագանու 28 նոյեմբերի 2017 թ. N 72-Ն որոշումը

1034

271

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Նոր Կեսարիայի համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերը մրցութային կարգով, վարձակալության իրավունքով տրամադրելու մասին» Նոր Կեսարիայի համայնքի ավագանու 29 հունվարի 2018 թ. N 4-Ն որոշումը

1044

272

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Նոր Կեսարիայի համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերը աճուրդային կարգով օտարելու մասին» Նոր Կեսարիայի համայնքի ավագանու 29 հունվարի 2018 թ. N 5-Ն որոշումը

1047

 

 

Մաս 4

 

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ

 
     

273

   

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ներքին Բազմաբերդի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերը հաստատելու մասին» Ներքին Բազմաբերդի համայնքի ավագանու 16 հունվարի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը

7

274

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ներքին Բազմաբերդի համայնքի 2018 թ. տեղական բյուջեն հաստատելու մասին» Ներքին Բազմաբերդի համայնքի ավագանու 16 հունվարի 2018 թ. N 3-Ն որոշումը

8

275

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ներքին Բազմաբերդի համայնքում աղբահանության վճարի չափի սահմանման մասին» Ներքին Բազմաբերդի համայնքի ավագանու 16 հունվարի 2018 թ. N 9-Ն որոշումը

11

     
 

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

 
     

276

«ՀՀ Արարատի մարզի Այգեզարդի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Այգեզարդի համայնքի ավագանու 15 դեկտեմբերի 2017 թ. N 29-Ն որոշումը

12

277

«ՀՀ Արարատի մարզի Այգեզարդի համայնքի 2018 թ. տարեկան բյուջեն հաստատելու մասին» Այգեզարդի համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2017 թ. N 36-Ն որոշումը

18

278

«ՀՀ Արարատի մարզի Ավշարի համայնքի 2018 թ. տարեկան բյուջեն հաստատելու մասին» Ավշարի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2017 թ. N 55-Ն որոշումը

27

279

«ՀՀ Արարատի մարզի Ավշարի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Ավշարի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2017 թ. N 58-Ն որոշումը

30

280

«ՀՀ Արարատի մարզի Գետափնյայի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Գետափնյայի համայնքի ավագանու 29 նոյեմբերի 2017 թ. N 29-Ն որոշումը

34

281

«ՀՀ Արարատի մարզի Գետափնյայի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Գետափնյայի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2017 թ. N 32-Ն որոշումը

40

282

«ՀՀ Արարատի մարզի Դիտակի համայնքի 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Դիտակի համայնքի ավագանու 11 դեկտեմբերի 2017 թ. N 27-Ն որոշումը

45

283

«ՀՀ Արարատի մարզի Դեղձուտի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Դեղձուտի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2017 թ. N 30-Ն որոշումը

51

284

«ՀՀ Արարատի մարզի Դեղձուտի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Դեղձուտի համայնքի ավագանու 23 հունվարի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը

58

285

«ՀՀ Արարատի մարզի Մրգավանի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Մրգավանի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2017 թ. N 30-Ն որոշումը

63

286

«ՀՀ Արարատի մարզի Մրգավանի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Մրգավանի համայնքի ավագանու 28 դեկտեմբերի 2017 թ. N 34-Ն որոշումը

67

287

«ՀՀ Արարատի մարզի Մրգավանի համայնքի 2018 թ. բյուջեի եկամուտների և ծախսերի կատարողականի մասին» Մրգավանի համայնքի ավագանու 26 հունվարի 2018 թ. N 02-Ն որոշումը

70

     
 

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

 
     

288

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արտիմետի համայնքի կողմից 2018 թ. ընթացքում մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Արտիմետի համայնքի ավագանու 23 նոյեմբերի 2017 թ. N 32-Ն որոշումը

73

289

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արտիմետի համայնքի վարչական տարածքում տեղական տուրքերի և վճարների 2018 թ. դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Արտիմետի համայնքի ավագանու 23 նոյեմբերի 2017 թ. N 33-Ն որոշումը

75

290

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արևիկի համայնքի վարչական տարածքում տեղական տուրքերի և վճարների 2018 թ. դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Արևիկի համայնքի ավագանու 30 նոյեմբերի 2017 թ. N 2-Ն որոշումը

80

291

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Երասխահունի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 5-ի թիվ 29-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Երասխահունի համայնքի ավագանու 23 հունվարի 2018 թ. N 3-Ն որոշումը

84

292

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Լուկաշինի համայնքի վարչական տարածքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Լուկաշինի համայնքի ավագանու 27 նոյեմբերի 2017 թ. N 29-Ն որոշումը

126

293

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Խանջյանի համայնքի 2018 թ. հաստատված բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Խանջյանի համայնքի ավագանու 31 հունվարի 2018 թ. N 5-Ն որոշումը

136

294

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Կողբավանի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Կողբավանի համայնքի ավագանու 29 նոյեմբերի 2017 թ. N 20-Ն որոշումը

172

295

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամորի համայնքի վարչական տարածքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու և 2017 թ. ապրիլի 14-ի թիվ 14-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Մեծամորի համայնքի ավագանու 27 նոյեմբերի 2017 թ. N 38-Ն որոշումը

216

296

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Նորավանի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Նորավանի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2017 թ. N 33-Ն որոշումը

223

     
 

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
     

297

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գեղամասարի համայնքի նորընտիր ավագանու կանոնակարգը հաստատելու մասին» Գեղամասարի համայնքի ավագանու 17 նոյեմբերի 2017 թ. N 2-Ն որոշումը

258

298

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գեղարքունիքի համայնքի 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերի մասին» Գեղարքունիքի համայնքի ավագանու 1 դեկտեմբերի 2017 թ. N 26-Ն որոշումը

275

299

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Դդմաշենի համայնքի 2018 թ. տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Դդմաշենի համայնքի ավագանու 13 դեկտեմբերի 2017 թ. N 20-Ն որոշումը

277

300

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Զովաբերի համայնքում տեղական տուրքերի և վճարների 2018 թ. դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Զովաբերի համայնքի ավագանու 11 դեկտեմբերի 2017 թ. N 38-Ն որոշումը

282

301

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Զովաբերի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Զովաբերի համայնքի ավագանու 9 հունվարի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը

287

302

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լճաշենի համայնքի 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների միասնական դրույքաչափեր սահմանելու մասին» Լճաշենի համայնքի ավագանու 13 նոյեմբերի 2017 թ. N 60-Ն որոշումը

297

303

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լճաշենի համայնքի 2018 թ. տեղական բյուջեն հաստատելու մասին» Լճաշենի համայնքի ավագանու 24 հունվարի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը

300

304

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ծովագյուղի համայնքի վարչական տարածքում ընթացիկ տարվա տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ծովագյուղի համայնքի ավագանու 12 հունվարի 2018 թ. N 3-Ն որոշումը

308

305

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ծովագյուղի համայնքի 2018 թ. տեղական բյուջեն հաստատելու մասին» Ծովագյուղի համայնքի ավագանու 12 հունվարի 2018 թ. N 8-Ն որոշումը

312

306

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Կարմիրգյուղի համայնքի տեղական տուրքերի և վճարների միասնական դրույքաչափերի հաստատման մասին» Կարմիրգյուղի համայնքի ավագանու 11 դեկտեմբերի 2017 թ. N 29-Ն որոշումը

317

307

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Նորատուսի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Նորատուսի համայնքի ավագանու 17 հունվարի 2018 թ. N 4-Ն որոշումը

322

308

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Շողակաթի համայնքի ավագանու կանոնակարգը հաստատելու մասին» Շողակաթի համայնքի ավագանու 17 նոյեմբերի 2017 թ. N 2-Ն որոշումը

364

309

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վաղաշենի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի, վճարների տեսակները և դրանց դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Վաղաշենի համայնքի ավագանու 13 դեկտեմբերի 2017 թ. N 22-Ն որոշումը

378

310

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վաղաշենի համայնքի 2018 թ. բյուջեի նախագիծը հաստատելու մասին» Վաղաշենի համայնքի ավագանու 13 դեկտեմբերի 2017 թ. N 25-Ն որոշումը

383

311

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վաղաշենի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Վաղաշենի համայնքի ավագանու 24 հունվարի 2018 թ. N 3-Ն որոշումը

393

312

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վաղաշենի համայնքում 2018 թ. աղբահանության վճարի դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Վաղաշենի համայնքի ավագանու 7 փետրվարի 2018 թ. N 7-Ն որոշումը

406

     
 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

 
     

313

«ՀՀ Լոռու մարզի Անտառաշենի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Անտառաշենի համայնքի ավագանու 9 նոյեմբերի 2017 թ. N 25-Ն որոշումը

409

314

«ՀՀ Լոռու մարզի Դարպասի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Դարպասի համայնքի ավագանու 11 դեկտեմբերի 2017 թ. N 30-Ն որոշումը

415

315

«ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի Բերդի համայնքի ավագանու կանոնակարգը ընդունելու մասին» Լոռի Բերդի համայնքի ավագանու 22 նոյեմբերի 2017 թ. N 1-Ն որոշումը

446

316

«ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի Բերդի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Լոռի Բերդի համայնքի ավագանու 27 դեկտեմբերի 2017 թ. N 15-Ն որոշումը

468

317

«ՀՀ Լոռու մարզի Խնկոյանի համայնքի 2018 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Խնկոյանի համայնքի ավագանու 22 դեկտեմբերի 2017 թ. N 35-Ն որոշումը

492

318

«ՀՀ Լոռու մարզի Շնողի համայնքի ավագանու կանոնակարգը ընդունելու մասին» Շնողի համայնքի ավագանու 20 նոյեմբերի 2017 թ. N 2-Ն որոշումը

518

319

«ՀՀ Լոռու մարզի Շնողի համայնքի ղեկավարին կից խորհրդակցական մարմինների ձևավորման և գործունեության կարգը հաստատելու մասին» Շնողի համայնքի ավագանու 6 դեկտեմբերի 2017 թ. N 11-Ն որոշումը

532

320

«ՀՀ Լոռու մարզի Շնողի համայնքում հանրային բաց լսումների և (կամ) քննարկումների կազմակերպման և անցկացման կարգը հաստատելու մասին» Շնողի համայնքի ավագանու 6 դեկտեմբերի 2017 թ. N 12-Ն որոշումը

546

321

«ՀՀ Լոռու մարզի Շնողի համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության կարգը հաստատելու մասին» Շնողի համայնքի ավագանու 6 դեկտեմբերի 2017 թ. N 13-Ն որոշումը

557

322

«ՀՀ Լոռու մարզի Սարչապետի համայնքի ավագանու կանոնակարգը ընդունելու մասին» Սարչապետի համայնքի ավագանու 24 նոյեմբերի 2017 թ. N 02-Ն որոշումը

571

323

«ՀՀ Լոռու մարզի Սարչապետի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Սարչապետի համայնքի ավագանու 29 դեկտեմբերի 2017 թ. N 12-Ն որոշումը

588

324

«ՀՀ Լոռու մարզի Օձունի համայնքի ավագանու կանոնակարգը ընդունելու մասին» Օձունի համայնքի ավագանու 20 նոյեմբերի 2017 թ. N 2-Ն որոշումը

594

325

«ՀՀ Լոռու մարզի Օձունի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Օձունի համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2017 թ. N 11-Ն որոշումը

609

326

«ՀՀ Լոռու մարզի Օձունի համայնքի սեփականություն հանդիսացող բնակավայրերի նպատակային նշանակության, հասարակական կառուցապատման գործառնական նշանակության հողամասերը ուղղակի վաճառքով օտարելու մասին» Օձունի համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2017 թ. N 18-Ն որոշումը

617

327

«ՀՀ Լոռու մարզի Օձունի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Օձունի համայնքի ավագանու 27 դեկտեմբերի 2017 թ. N 20-Ն որոշումը

619

     
 

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ

 
     

328

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Արգելի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Արգելի համայնքի ավագանու 27 դեկտեմբերի 2017 թ. N 28-Ն որոշումը

621

329

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Արգելի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 27-ի թիվ 34-Ն որոշումը փոփոխելու մասին» Արգելի համայնքի ավագանու 7 փետրվարի 2018 թ. N 8-Ն որոշումը

627

330

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Արզնիի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 70-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Արզնիի համայնքի ավագանու 5 փետրվարի 2018 թ. N 14-Ն որոշումը

650

331

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Գետամեջի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 18-ի թիվ 46-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Գետամեջի համայնքի ավագանու 16 հունվարի 2018 թ. N 4-Ն որոշումը

663

332

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Գետարգելի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 19-ի թիվ 42-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Գետարգելի համայնքի ավագանու 10 հունվարի 2018 թ. N 4-Ն որոշումը

675

333

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Գողթի համայնքի 2018 թ. բյուջեն նոր խմբագրությամբ հաստատելու մասին» Գողթի համայնքի ավագանու 19 հունվարի 2018 թ. N 4-Ն որոշումը

702

334

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Լեռնանիստի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 5-ի թիվ 50-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Լեռնանիստի համայնքի ավագանու 10 հունվարի 2018 թ. N 5-Ն որոշումը

728

335

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Կամարիսի համայնքի 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 59-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կամարիսի համայնքի ավագանու 18 հունվարի 2018 թ. N 3-Ն որոշումը

769

336

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Կամարիսի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 54-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կամարիսի համայնքի ավագանու 18 հունվարի 2018 թ. N 7-Ն որոշումը

793

     
 

ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ

 
     

337

«ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքի ավագանու կանոնակարգը ընդունելու մասին» Ախուրյանի համայնքի ավագանու 20 նոյեմբերի 2017 թ. N 2-Ն որոշումը

798

338

«ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության կարգը հաստատելու մասին» Ախուրյանի համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2017 թ. N 9-Ն որոշումը

813

339

«ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքում ղեկավարին կից խորհրդակցական մարմինների ձևավորման և գործունեության կարգը հաստատելու մասին» Ախուրյանի համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2017 թ. N 10-Ն որոշումը

829

340

«ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքում հանրային բաց լսումների և (կամ) քննարկումների կազմակերպման և անցկացման կարգը հաստատելու մասին» Ախուրյանի համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2017 թ. N 11-Ն որոշումը

841

341

«ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ախուրյանի համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2017 թ. N 13-Ն որոշումը

852

342

«ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքի «Ախուրյանի թիվ 1 հիմնական դպրոց» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության կաթսայատան զբաղեցրած 0.014268 հեկտար հողամասը Հայաստանի Հանրապետությանը նվիրաբերելու մասին» Ախուրյանի համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2017 թ. N 17-Ն որոշումը

862

343

«ՀՀ Շիրակի մարզի Անիի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի սեփականատիրոջ կամ տիրապետողի՝ իր տիրապետման տակ գտնվող անշարժ գույքի և դրան հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր բարեկարգման կարգը սահմանելու մասին» Անիի համայնքի ավագանու 22 դեկտեմբերի 2017 թ. N 16-Ն որոշումը

863

344

«ՀՀ Շիրակի մարզի Անիի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման վերաբերյալ համայնքի ղեկավարի տարեկան հաշվետվության մասին» Անիի համայնքի ավագանու 26 հունվարի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը

867

345

«ՀՀ Շիրակի մարզի Անիի համայնքի 2018 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Անիի համայնքի ավագանու 26 հունվարի 2018 թ. N 3-Ն որոշումը

872

346

«ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցքի համայնքի ղեկավարի կամավոր լիազորությունների իրականացման և այդ նպատակով անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների հատկացման կարգը սահմանելու մասին» Աշոցքի համայնքի ավագանու 24 նոյեմբերի 2017 թ. N 64-Ն որոշումը

877

347

«ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցքի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի սեփականատիրոջ կամ տիրապետողի՝ իր տիրապետման տակ գտնվող անշարժ գույքի և դրան հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր բարեկարգման կարգը սահմանելու մասին» Աշոցքի համայնքի ավագանու 24 նոյեմբերի 2017 թ. N 65-Ն որոշումը

881

348

«ՀՀ Շիրակի մարզի Աշոցքի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 28-ի թիվ 21-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» Աշոցքի համայնքի ավագանու 24 նոյեմբերի 2017 թ. N 66-Ն որոշումը

885

349

«ՀՀ Շիրակի մարզի Արևշատի համայնքի վարչական տարածքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու և 2016 թ. նոյեմբերի 25-ի թիվ 21-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Արևշատի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2017 թ. N 17-Ն որոշումը

887

350

«ՀՀ Շիրակի մարզի Արևշատի համայնքի 2018 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Արևշատի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2017 թ. N 20-Ն որոշումը

896

     
 

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ

 
     

351

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգիսի համայնքի ավագանու 17/11/2017 թ. թիվ 26-Ն որոշումը նոր խմբագրությամբ շարադրելու մասին» Եղեգիսի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2017 թ. N 29-Ն որոշումը

899

352

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգիսի համայնքի 2017 թ. բյուջեում հոդվածային վերաբաշխումներ կատարելու մասին» Եղեգիսի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2017 թ. N 30-Ն որոշումը

904

353

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգիսի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Եղեգիսի համայնքի ավագանու 22 հունվարի 2018 թ. N 3-Ն որոշումը

907

354

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգիսի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Եղեգիսի համայնքի ավագանու 22 հունվարի 2018 թ. N 5-Ն որոշումը

909

355

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգիսի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Եղեգիսի համայնքի ավագանու 22 հունվարի2018 թ. N 6-Ն որոշումը

913

     
 

ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ

 
     

356

«ՀՀ Տավուշի մարզի Ակնաղբյուրի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Ակնաղբյուրի համայնքի ավագանու 11 դեկտեմբերի 2017 թ. N 26-Ն որոշումը

919

357

«ՀՀ Տավուշի մարզի Ակնաղբյուրի համայնքի 2017-2021 թթ. համալիր զարգացման ծրագիրը հաստատելու մասին» Ակնաղբյուրի համայնքի ավագանու 25 հունվարի 2018 թ. N 04-Ն որոշումը

921

358

«ՀՀ Տավուշի մարզի Բերքաբերի համայնքի 2018 թ. ճշգրտված բյուջեն հաստատելու մասին» Բերքաբերի համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը

977

359

«ՀՀ Տավուշի մարզի Գետահովտի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Գետահովտի համայնքի ավագանու 27 նոյեմբերի 2017 թ. N 30-Ն որոշումը

984

360

«ՀՀ Տավուշի մարզի Դիտավանի համայնքի 2018 թ. տեղական բյուջեն հաստատելու մասին» Դիտավանի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2017 թ. N 35-Ն որոշումը

988

361

«ՀՀ Տավուշի մարզի Ենոքավանի համայնքի վարչական տարածքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ենոքավանի համայնքի ավագանու 4 դեկտեմբերի 2017 թ. N 2-Ն որոշումը

999

362

«ՀՀ Տավուշի մարզի Կողբի համայնքի վարչական տարածքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Կողբի համայնքի ավագանու 5 դեկտեմբերի 2017 թ. N 44-Ն որոշումը

1000

363

«ՀՀ Տավուշի մարզի Կողբի համայնքի 2018 թ. տեղական բյուջեն հաստատելու մասին» Կողբի համայնքի ավագանու 22 դեկտեմբերի 2017 թ. N 51-Ն որոշումը

1009

364

«ՀՀ Տավուշի մարզի Սարիգյուղի համայնքի 2018 թ. տեղական բյուջեն հաստատելու մասին» Սարիգյուղի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2017 թ. N 65-Ն որոշումը

1018

365

«ՀՀ Տավուշի մարզի Վազաշենի համայնքի 2018 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Վազաշենի համայնքի ավագանու 30 նոյեմբերի 2017 թ. N 8-Ն որոշումը

1047

 

 

Մաս 5

 

   

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ

 
       
   

Թալինի համայնքի ավագանու որոշումները

 
         

366

 

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Թալինի համայնքի ավագանու 26 հունվարի 2018 թ. N 4-Ն որոշումը

9

337

 

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերը աճուրդ-վաճառքով օտարելու մասին» Թալինի համայնքի ավագանու 7 փետրվարի 2018 թ. N 13-Ն որոշումը

11

       
   

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

 
       
   

Արարատի համայնքի ավագանու որոշումները

 
       

368

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Արարատի համայնքի ավագանու 15 դեկտեմբերի 2017 թ. N 54-Ն որոշումը

13

369

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի համայնքի 2018 թ. բյուջեի եկամտային և ծախսային մասերի հոդվածներում փոփոխություն կատարելու մասին» Արարատի համայնքի ավագանու 16 հունվարի 2018 թ. N 3-Ն որոշումը

23

370

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի համայնքի 2018 թ. բյուջեի ֆոնդային մասի հոդվածներում փոփոխություններ կատարելու մասին» Արարատի համայնքի ավագանու 7 փետրվարի 2018 թ. N 6-Ն որոշումը

25

       
   

Արտաշատի համայնքի ավագանու որոշումը

 
       

371

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատի համայնքի 2018 թ. ճշտված բյուջեն հաստատելու մասին» Արտաշատի համայնքի ավագանու 25 հունվարի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը

26

       
   

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

 
       
   

Արմավիրի համայնքի ավագանու որոշումները

 
       

372

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիրի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Արմավիրի համայնքի ավագանու 9 փետրվարի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը

51

373

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիրի համայնքի սանիտարական մաքրման սխեման հաստատելու մասին» Արմավիրի համայնքի ավագանու 9 փետրվարի 2018 թ. N 4-Ն որոշումը

91

       
   

Մեծամորի համայնքի ավագանու որոշումները

 
       

374

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամորի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման և համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի իրականացման վերաբերյալ հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Մեծամորի համայնքի ավագանու 12 փետրվարի 2018 թ. N 6-Ն որոշումը

94

375

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամորի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 38-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Մեծամորի համայնքի ավագանու 12 փետրվարի 2018 թ. N 13-Ն որոշումը

100

       
   

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
       
   

Գավառի համայնքի ավագանու որոշումները

 
       

376

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Գավառի համայնքի ավագանու 13 դեկտեմբերի 2017 թ. N 46-Ն որոշումը

134

377

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառի համայնքի 2018 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Գավառի համայնքի ավագանու 22 հունվարի 2018 թ. N 1-Ն որոշումը

141

       
   

Սևանի համայնքի ավագանու որոշումները

 
       

378

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սևանի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Սևանի համայնքի ավագանու 17 հունվարի 2018 թ. N 1-Ն որոշումը

173

379

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սևանի համայնքի 2018 թ. տեղական տուրքերի, վճարների տեսակները և դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Սևանի համայնքի ավագանու 17 հունվարի 2018 թ. N 3-Ն որոշումը

193

       
   

Վարդենիսի համայնքի ավագանու որոշումը

 
       

380

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիսի համայնքի 2018 թ. բյուջեն քննարկելու և հաստատելու մասին» Վարդենիսի համայնքի ավագանու 17 հունվարի 2018 թ. N 5-Ն որոշումը.. .

200

       
   

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

 
       
   

Ալավերդու համայնքի ավագանու որոշումները

 
       

381

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Ալավերդու համայնքի ավագանու 27 դեկտեմբերի 2017 թ. N 20-Ն որոշումը

218

382

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 27-ի թիվ 20-Ն որոշմամբ հաստատված 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Ալավերդու համայնքի ավագանու 25 հունվարի 2018 թ. N 4-Ն որոշումը

257

383

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքի ղեկավարին կից խորհրդակցական մարմինների ձևավորման և գործունեության կարգը հաստատելու մասին» Ալավերդու համայնքի ավագանու 25 հունվարի 2018 թ. N 5-Ն որոշումը .

259

384

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքում հանրային բաց լսումների և (կամ) կամ քննարկումների կազմակերպման և անցկացման կարգը հաստատելու մասին» Ալավերդու համայնքի ավագանու 25 հունվարի 2018 թ. N 6-Ն որոշումը

270

385

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության կարգը հաստատելու մասին» Ալավերդու համայնքի ավագանու 25 հունվարի 2018 թ. N 7-Ն որոշումը

280

       
   

Թումանյանի համայնքի ավագանու որոշումը

 
       

386

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյանի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան և հաշվետու տարում հնգամյա զարգացման ծրագրի իրականացման հաշվետվությունների մասին» Թումանյանի համայնքի ավագանու 12 փետրվարի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը

293

       
   

Սպիտակի համայնքի ավագանու որոշումները

 
       

387

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 14-ի թիվ 71-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Սպիտակի համայնքի ավագանու 31 հունվարի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը

300

388

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակի համայնքում տեղական տուրքերի և վճարների վճարման կարգի, ժամկետների և իրազեկման կարգի մասին» Սպիտակի համայնքի ավագանու 31 հունվարի 2018 թ. N 6-Ն որոշումը

317

       
   

Վանաձորի համայնքի ավագանու որոշումները

 
       

389

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան և հաշվետու տարում հնգամյա զարգացման ծրագրի իրականացման վերաբերյալ հաշվետվությունների մասին» Վանաձորի համայնքի ավագանու 31 հունվարի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը

319

390

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 20-ի «Վանաձորի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 109-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Վանաձորի համայնքի ավագանու 20 փետրվարի 2018 թ. N 4-Ն որոշումը

389

391

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 20-ի «Վանաձորի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 109-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Վանաձորի համայնքի ավագանու 20 փետրվարի 2018 թ. N 5-Ն որոշումը

391

392

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 20-ի «Վանաձորի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 109-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Վանաձորի համայնքի ավագանու 20 փետրվարի 2018 թ. N 6-Ն որոշումը

393

393

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 20-ի «Վանաձորի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 109-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Վանաձորի համայնքի ավագանու 20 փետրվարի 2018 թ. N 7-Ն որոշումը

397

394

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի համայնքի ավագանու 2017 թ. հոկտեմբերի 25-ի թիվ 85-Ն որոշման 1-ին կետի թիվ 2 հավելվածում լրացում կատարելու մասին» Վանաձորի համայնքի ավագանու 20 փետրվարի 2018 թ. N 8-Ն որոշումը

407

       
   

Տաշիրի համայնքի ավագանու որոշումները

 
       

395

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Տաշիրի համայնքի ավագանու 15 փետրվարի 2018 թ. N 10-Ն որոշումը

410

396

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 26-ի «Տաշիրի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 15-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Տաշիրի համայնքի ավագանու 15 փետրվարի 2018 թ. N 11-Ն որոշումը

436

       
   

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ

 
       
   

Աբովյանի համայնքի ավագանու որոշումները

 
       

397

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 26-ի թիվ 115-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Աբովյանի համայնքի ավագանու 7 փետրվարի 2018 թ. N 12-Ն որոշումը

459

398

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյանի համայնքի ավագանու 2009 թ. մարտի 4-ի թիվ 17-Ն և դեկտեմբերի 4-ի թիվ 117-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Աբովյանի համայնքի ավագանու 7 փետրվարի 2018 թ. N 13-Ն որոշումը

478

       
   

Բյուրեղավանի համայնքի ավագանու որոշումները

 
       

399

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 27-ի թիվ 24-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Բյուրեղավանի համայնքի ավագանու 2 փետրվարի 2018 թ. N 05-Ն որոշումը

479

400

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավանի համայնքում տեղական վճարների դրույքաչափի նվազեցման արտոնություն կիրառելու կարգը հաստատելու մասին» Բյուրեղավանի համայնքի ավագանու 2 փետրվարի 2018 թ. N 06-Ն որոշումը

483

401

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավանի համայնքի 2018 թ. բյուջեում վերաբաշխում կատարելու մասին» Բյուրեղավանի համայնքի ավագանու 15 փետրվարի 2018 թ. N 58-Ն որոշումը

485

       
   

Ծաղկաձորի համայնքի ավագանու որոշումները

 
       

402

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ծաղկաձորի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 87-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ծաղկաձորի համայնքի ավագանու 9 հունվարի 2018 թ. N 03-Ն որոշումը

487

403

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ծաղկաձորի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 85-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ծաղկաձորի համայնքի ավագանու 9 հունվարի 2018 թ. N 05-Ն որոշումը

528

404

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ծաղկաձորի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 87-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ծաղկաձորի համայնքի ավագանու 2 փետրվարի 2018 թ. N 11-Ն որոշումը

529

405

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ծաղկաձորի համայնքի սեփականություն համարվող հողամասերը աճուրդային կարգով օտարելու և մեկնարկային գինը սահմանելու մասին» Ծաղկաձորի համայնքի ավագանու 2 փետրվարի 2018 թ. N 15-Ն որոշումը

530

406

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ծաղկաձորի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 87-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ծաղկաձորի համայնքի ավագանու 15 փետրվարի 2018 թ. N 18-Ն որոշումը

531

407

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ծաղկաձորի համայնքի սեփականություն համարվող հողամասերը աճուրդային կարգով օտարելու և մեկնարկային գինը սահմանելու մասին» Ծաղկաձորի համայնքի ավագանու 22 փետրվարի 2018 թ. N 23-Ն որոշումը

533

       
   

Հրազդանի համայնքի ավագանու որոշումները

 
       

408

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Հրազդանի համայնքի ավագանու 15 դեկտեմբերի 2017 թ. N 115-Ն որոշումը

534

409

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի համայնքապետարանի ենթակայության արտադպրոցական դաստիարակության և նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների կողմից 2018 թ. մատուցվող ծառայությունների դիմաց տեղական վճարի և կիրառվող զեղչերի չափերը հաստատելու մասին» Հրազդանի համայնքի ավագանու 15 դեկտեմբերի 2017 թ. N 119-Ն որոշումը

539

410

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Հրազդանի համայնքի ավագանու 15 դեկտեմբերի 2017 թ. N 136-Ն որոշումը

541

411

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի համայնքի կողմից մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Հրազդանի համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2018 թ. N 04-Ն որոշումը

578

412

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 15-ի թիվ 136-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Հրազդանի համայնքի ավագանու 21 փետրվարի 2018 թ. N 14-Ն որոշումը

579

413

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի համայնքի 2018 թ. բյուջեի վարչական մասի պահուստային ֆոնդից գումար հատկացնելու մասին» Հրազդանի համայնքի ավագանու 21 փետրվարի 2018 թ. N 15-Ն որոշումը

580

414

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Հրազդանի համայնքի ավագանու 21 փետրվարի 2018 թ. N 16-Ն որոշումը

581

415

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի համայնքի քաղաքաշինական կանոնադրությունը հաստատելու մասին» Հրազդանի համայնքի ավագանու 21 փետրվարի 2018 թ. N 23-Ն որոշումը

612

416

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի համայնքում վարձակալությամբ կամ կառուցապատման իրավունքով հատկացվող ոչ գյուղատնտեսական և գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության հողամասերի մրցութային մեկնարկային վարձաչափերը հաստատելու մասին» Հրազդանի համայնքի ավագանու 21 փետրվարի 2018 թ. N 25-Ն որոշումը

624

417

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերի աճուրդով օտարման կարգը հաստատելու մասին» Հրազդանի համայնքի ավագանու 21 փետրվարի 2018 թ. N 26-Ն որոշումը

627

       
   

Չարենցավանի համայնքի ավագանու որոշումները

 
       

418

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի համայնքի 2017 թ. բյուջեի վարչական մասի պահուստային ֆոնդից գումար հատկացնելու մասին» Չարենցավանի համայնքի ավագանու 22 դեկտեմբերի 2017 թ. N 86-Ն որոշումը

629

419

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 26-ի թիվ 68-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Չարենցավանի համայնքի ավագանու 22 դեկտեմբերի 2017 թ. N 87-Ն որոշումը

630

420

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 89-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Չարենցավանի համայնքի ավագանու 18 հունվարի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը

632

421

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի համայնքի 2018 թ. բյուջեի վարչական մասի պահուստային ֆոնդից գումար հատկացնելու մասին» Չարենցավանի համայնքի ավագանու 18 հունվարի 2018 թ. N 3-Ն որոշումը

633

422

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի համայնքի «Չարենցավանի մշակույթ» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության կողմից մատուցվող ծառայությունների վճարները սահմանելու մասին» Չարենցավանի համայնքի ավագանու 18 հունվարի 2018 թ. N 5-Ն որոշումը

634

423

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 89-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Չարենցավանի համայնքի ավագանու 5 փետրվարի 2018 թ. N 10-Ն որոշումը

636

524

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 89-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Չարենցավանի համայնքի ավագանու 20 փետրվարի 2018 թ. N 14-Ն որոշումը

637

425

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի համայնքի 2018 թ. բյուջեի վարչական մասի պահուստային ֆոնդից գումար հատկացնելու մասին» Չարենցավանի համայնքի ավագանու 20 փետրվարի 2018 թ. N 15-Ն որոշումը

639

       
   

ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ

 
       
   

Գյումրու համայնքի ավագանու որոշումները

 
       

426

 

«ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 153-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու, Գյումրու համայնքի 2018 թ. բյուջեի վարչական մասի պահուստային ֆոնդից 15.101.500 (տասնհինգ միլիոն հարյուր մեկ հազար հինգ հարյուր) ՀՀ դրամը ֆոնդային մաս ուղղելու և օգտագործելու մասին» Գյումրու համայնքի ավագանու 19 փետրվարի 2018 թ. N 3-Ն որոշումը

640

427

 

«ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերն աճուրդով օտարելու և աճուրդի մեկնարկային գներն ու պայմանները հաստատելու մասին» Գյումրու համայնքի ավագանու 19 փետրվարի 2018 թ. N 7-Ն որոշումը

675

428

 

«ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 6-ի թիվ 140-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Գյումրու համայնքի ավագանու 19 փետրվարի 2018 թ. N 11-Ն որոշումը

677

429

 

«ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու համայնքի սեփականություն հանդիսացող առանձնացված հողամասերը մրցույթով կառուցապատման իրավունքով տրամադրելու և հողամասերի վարձավճարների մեկնարկային չափերը սահմանելու մասին» Գյումրու համայնքի ավագանու 19 փետրվարի 2018 թ. N 12-Ն որոշումը

679

430

 

«ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու համայնքում նոր կառուցվող (վերակառուցվող, վերանորոգվող) շենքերի և շինությունների տանիքների միասնական պահանջներ սահմանելու մասին» Գյումրու համայնքի ավագանու 19 փետրվարի 2018 թ. N 14-Ն որոշումը

681

431

 

«ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու համայնքում աղբահանության վճար վճարողների հաշվառման, աղբահանության վճարի հաշվարկման, ինչպես նաև այդ վճարի գանձման կարգը հաստատելու մասին» Գյումրու համայնքի ավագանու 19 փետրվարի 2018 թ. N 17-Ն որոշումը

682

       
   

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
       
   

Մեղրիի համայնքի ավագանու որոշումները

 
       

432

 

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 29-ի թիվ 134-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Մեղրիի համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2018 թ. N 4-Ն որոշում

690

433

 

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի և դրան հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր բարեկարգման կարգը սահմանելու մասին» Մեղրիի համայնքի ավագանու 2 փետրվարի 2018 թ. N 12-Ն որոշումը

695

       
   

Սիսիանի համայնքի ավագանու որոշումները

 
       

434

 

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 29-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 16 փետրվարի 2018 թ. N 02-Ն որոշումը

700

435

 

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրականացման կանոնները սահմանելու մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 16 փետրվարի 2018 թ. N 03-Ն որոշումը

734

436

 

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքում արտաքին գովազդ տեղադրելու կարգն ու պայմանները սահմանելու մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 16 փետրվարի 2018 թ. N 04-Ն որոշումը

737

       
   

Քաջարանի համայնքի ավագանու որոշումները

 
       

437

 

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 26-ի թիվ 32-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Քաջարանի համայնքի ավագանու 31 հունվարի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը

741

438

 

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարանի համայնքի սոցիալական աջակցության տրամադրման կարգը և չափորոշիչները հաստատելու մասին» Քաջարանի համայնքի ավագանու 31 հունվարի 2018 թ. N 5-Ն որոշումը

751

       
   

ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ

 
       
   

Այրումի համայնքի ավագանու որոշումը

 
       

439

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Այրումի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 94-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Այրումի համայնքի ավագանու 26 հունվարի 2018 թ. N 4-Ն որոշումը

754

       
   

Բերդի համայնքի ավագանու որոշումը

 
       

440

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի «Բերդի համայնքի 2018 թ. տեղական բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 15-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Բերդի համայնքի ավագանու 12 հունվարի 2018 թ. N 02-Ն որոշումը

756

       
   

Իջևանի համայնքի ավագանու որոշումները

 
       

441

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևանի համայնքի 2018 թ. տեղական տուրքերի դրույքաչափերում փոփոխություններ կատարելու մասին» Իջևանի համայնքի ավագանու 18 հունվարի 2018 թ. N 3/1-Ն որոշումը

787

442

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևանի համայնքի 2018 թ. բյուջեի տարեկան եկամուտների ու ծախսերի նախահաշիվը հաստատելու մասին» Իջևանի համայնքի ավագանու 18 հունվարի 2018 թ. N 3/2-Ն որոշումը

788

       
   

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

 
       

443

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեշատի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 11-ի թիվ 47-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Այգեշատի համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2018 թ. N 4-Ն որոշումը

791

444

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ապագայի համայնքի կամավոր խնդիրները, դրանց լուծմանն ուղղված սեփական լիազորությունները և իրականացման կարգը սահմանելու մասին» Ապագայի համայնքի ավագանու 12 փետրվարի 2018 թ. N 11-Ն որոշումը

835

445

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ապագայի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի սեփականատիրոջ կամ տիրապետողի՝ իր տիրապետման տակ գտնվող անշարժ գույքի և դրան հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր բարեկարգման էությունը՝ ծավալը, պայմանները և իրականացման կարգը սահմանելու մասին» Ապագայի համայնքի ավագանու 23 փետրվարի 2018 թ. N 15-Ն որոշումը

840

446

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ապագայի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան և հնգամյա զարգացման ծրագրի իրականացման վերաբերյալ հաշվետվությունները հաստատելու մասին» Ապագայի համայնքի ավագանու 23 փետրվարի 2018 թ. N 16-Ն որոշումը

844

447

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արտաշարի համայնքի 2018 թ. փոփոխված բյուջեն հաստատելու մասին» Արտաշարի համայնքի ավագանու 22 փետրվարի 2018 թ. N 4-Ն որոշումը

847

448

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Եղեգնուտի համայնքի վարչական տարածքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Եղեգնուտի համայնքի ավագանու 22 նոյեմբերի 2017 թ. N 38-Ն որոշումը

895

449

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Լուսագյուղի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Լուսագյուղի համայնքի ավագանու 26 փետրվարի 2018 թ. N 07-Ն որոշումը

901

450

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հացիկի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 40-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Հացիկի համայնքի ավագանու 20 փետրվարի 2018 թ. N 8-Ն որոշումը

907

451

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մուսալեռի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 72-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու, համայնքի բյուջեի տարեսկզբի ազատ մնացորդը հաստատելու մասին» Մուսալեռի համայնքի ավագանու 30 հունվարի 2018 թ. N 5-Ն որոշումը

942

452

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ոսկեհատի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Ոսկեհատի համայնքի ավագանու 1 մարտի 2018 թ. N 8-Ն որոշումը

981

453

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ջրաբերի համայնքի ավագանու 2017 թ. նոյեմբերի 17-ի թիվ 44-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Ջրաբերի համայնքի ավագանու 1 մարտի 2018 թ. N 8-Ն որոշումը

985

454

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Տանձուտի համայնքի ավագանու 2017 թ. նոյեմբերի 22-ի թիվ 56-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Տանձուտի համայնքի ավագանու 23 փետրվարի 2018 թ. N 6-Ն որոշումը

987

 

 

 

 

ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ

ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆԱԿՏԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ 16-ՐԴ ՏԱՐԻ

ԲԵՌՆԵԼ․․․N 2 (61)

29 ՀՈՒՆԻՍԻ 2018

 

     

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՄԱՍ 1

     
 

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ

 
     
    

Թալինի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

455

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի համայնքի ավագանու «Թալինի համայնքի 2018 թ. տարեկան բյուջեն հաստատելու մասին» 26.02.2018 թ. թիվ 3-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Թալինի համայնքի ավագանու 28 փետրվարի 2018 թ. N 15-Ն որոշումը

9

     
 

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Արարատի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

456

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի համայնքի 2018 թ. բյուջեի եկամուտներում և ծախսային հոդվածներում փոփոխություններ կատարելու մասին» Արարատի համայնքի ավագանու 16 մարտի 2018 թ. N 8-Ն որոշումը

41

457

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի համայնքի 2018 թ. բյուջեի եկամտային և ծախսային մասերի հոդվածներում փոփոխություններ կատարելու մասին» Արարատի համայնքի ավագանու 16 մարտի 2018 թ. N 9-Ն որոշումը

42

458

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Արարատի համայնքի ավագանու 16 մարտի 2018 թ. N 10-Ն որոշումը

44

     
 

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Սևանի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

459

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սևանի համայնքի 2017 թ. տարեկան բյուջեի կատարման հաշվետվության հաստատման մասին» Սևանի համայնքի ավագանու 5 մարտի 2018 թ. N 9-Ն որոշումը

47

460

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սևանի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Սևանի համայնքի ավագանու 5 մարտի 2018 թ. N 10-Ն որոշումը

52

     
 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

 
     
 

Ալավերդու համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

461

«ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան և Ալավերդու համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրով նախատեսված և 2017 թ. իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվությունները հաստատելու մասին» Ալավերդու համայնքի ավագանու 22 փետրվարի 2018 թ. N 11-Ն որոշումը

61

462

«ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Ալավերդու համայնքի ավագանու 22 փետրվարի 2018 թ. N 12-Ն որոշումը

67

463

«ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի սեփականատիրոջ կամ տիրապետողի՝ իր տիրապետման տակ գտնվող անշարժ գույքի և դրան հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր բարեկարգման էությունը, ծավալը, պայմանները և իրականացման կարգը սահմանելու մասին» Ալավերդու համայնքի ավագանու 22 փետրվարի 2018 թ. N 15-Ն որոշումը

68

     
 

Թումանյանի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

464

«ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյանի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի սեփականատիրոջ կամ տիրապետողի՝ իր տիրապետման տակ գտնվող անշարժ գույքի և դրան հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր բարեկարգման էությունը, ծավալը, պայմանները և իրականացման կարգը սահմանելու մասին» Թումանյանի համայնքի ավագանու 21 փետրվարի 2018 թ. N 9-Ն որոշումը

73

465

«ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյանի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Թումանյանի համայնքի ավագանու 21 փետրվարի 2018 թ. N 10-Ն որոշումը

79

     
 

Սպիտակի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

466

«ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան և 2017 թ. հաշվետու տարում համայնքի հնգամյա զարգացման ծրագրի իրականացման վերաբերյալ հաշվետվությունները հաստատելու մասին» Սպիտակի համայնքի ավագանու 28 փետրվարի 2018 թ. N 13-Ն որոշումը

81

467

«ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 14-ի թիվ 71-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Սպիտակի համայնքի ավագանու 28 փետրվարի 2018 թ. N 14-Ն որոշումը

129

     
 

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Աբովյանի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

468

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյանի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Աբովյանի համայնքի ավագանու 19 մարտի 2018 թ. N 29-Ն որոշումը

131

469

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 19-ի թիվ 109-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Աբովյանի համայնքի ավագանու 19 մարտի 2018 թ. N 30-Ն որոշումը

175

     
 

Բյուրեղավանի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

470

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավանի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Բյուրեղավանի համայնքի ավագանու 12 մարտի 2018 թ. N 9-Ն որոշումը

177

471

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 27-ի թիվ 24-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Բյուրեղավանի համայնքի ավագանու 12 մարտի 2018 թ. N 10-Ն որոշումը

216

472

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավանի համայնքում աղբահանության աշխատանքների իրականացման կարգը, աղբահանության պայմանագրերի ձևերը և համայնքի սանիտարական մաքրման սխեման հաստատելու մասին» Բյուրեղավանի համայնքի ավագանու 12 մարտի 2018 թ. N 13-Ն որոշումը

219

473

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավանի համայնքում աղբահանության վճարի հաշվարկման և գանձման (մուտքագրման) կարգը սահմանելու մասին» Բյուրեղավանի համայնքի ավագանու 12 մարտի 2018 թ. N 15-Ն որոշումը

235

474

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավանի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի սեփականատիրոջ կամ տիրապետողի՝ իր տիրապետման տակ գտնվող անշարժ գույքի և դրան հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր բարեկարգման էությունը, ծավալը, իրականացման կարգը սահմանելու մասին» Բյուրեղավանի համայնքի ավագանու 12 մարտի 2018 թ. N 16-Ն որոշումը

239

475

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավանի համայնքի կամավոր խնդիրները, դրանց իրականացման կարգը և համայնքի սոցիալական աջակցության վերաբերյալ կամավոր խնդիրների լուծման չափորոշիչները սահմանելու մասին» Բյուրեղավանի համայնքի ավագանու 12 մարտի 2018 թ. N 17-Ն որոշումը

244

476

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավանի համայնքի վարչական տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրականացման կանոնները սահմանելու մասին» Բյուրեղավանի համայնքի ավագանու 12 մարտի 2018 թ. N 18-Ն որոշումը

249

477

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավանի համայնքի զարգացման 2018-2022 թթ. հնգամյա ծրագիրը հաստատելու մասին» Բյուրեղավանի համայնքի ավագանու 12 մարտի 2018 թ. N 19-Ն որոշումը

256

     
 

Ծաղկաձորի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

478

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ծաղկաձորի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Ծաղկաձորի համայնքի ավագանու 19 մարտի 2018 թ. N 27-Ն որոշումը

310

479

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ծաղկաձորի համայնքի հաշվետու տարում հնգամյա զարգացման ծրագրի իրականացման վերաբերյալ հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Ծաղկաձորի համայնքի ավագանու 19 մարտի 2018 թ. N 28-Ն որոշումը

336

     
 

Հրազդանի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

480

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 15-ի թիվ 136-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Հրազդանի համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2018 թ. N 8-Ն որոշումը

347

481

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 15-ի թիվ 119-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Հրազդանի համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2018 թ. N 11-Ն որոշումը

389

482

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի համայնքի 2018 թ. բյուջեի վարչական մասի պահուստային ֆոնդից գումար հատկացնելու մասին» Հրազդանի համայնքի ավագանու 21 մարտի 2018 թ. N 42-Ն որոշումը

390

483

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 15-ի թիվ 136-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Հրազդանի համայնքի ավագանու 21 մարտի 2018 թ. N 43-Ն որոշումը

392

     
 

Չարենցավանի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

484

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 89-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Չարենցավանի համայնքի ավագանու 19 մարտի 2018 թ. N 28-Ն որոշումը

393

     
 

ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Գյումրու համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

485

«ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության հաստատման մասին» Գյումրու համայնքի ավագանու 19 մարտի 2018 թ. N 25-Ն որոշումը

395

486

«ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու համայնքի ավագանու 2016 թ. նոյեմբերի 10-ի թիվ 171-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Գյումրու համայնքի ավագանու 19 մարտի 2018 թ. N 30-Ն որոշումը

435

487

«ՀՀ Շիրակի մարզի Գյումրու համայնքի սեփականությունը հանդիսացող հողամասերն աճուրդով օտարելու և աճուրդի մեկնարկային գներն ու պայմանները հաստատելու մասին» Գյումրու համայնքի ավագանու 19 մարտի 2018 թ. N 33-Ն որոշումը

457

     
 

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Գորիսի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

488

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիսի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության հաստատման մասին» Գորիսի համայնքի ավագանու 12 մարտի 2018 թ. N 02-Ն որոշումը

459

489

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիսի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 8-ի թիվ 68-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Գորիսի համայնքի ավագանու 12 մարտի 2018 թ. N 05-Ն որոշումը

493

     
 

Կապանի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

490

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 28-ի թիվ 10-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կապանի համայնքի ավագանու 23 փետրվարի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը

515

491

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Կապանի համայնքի ավագանու 23 փետրվարի 2018 թ. N 3-Ն որոշումը

540

492

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքը վարձակալության իրավունքով օգտագործման տրամադրելու վարձավճարների չափերը հաստատելու մասին» Կապանի համայնքի ավագանու 23 փետրվարի 2018 թ. N 7-Ն որոշումը

568

493

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող, պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերը մրցույթով կառուցապատման և /կամ/ վարձակալության իրավունքով օգտագործման տրամադրելու տարեկան մեկնարկային վարձավճարներ սահմանելու մասին» Կապանի համայնքի ավագանու 23 փետրվարի 2018 թ. N 8-Ն որոշումը

571

494

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերը աճուրդով օտարելու մեկնարկային գներ սահմանելու մասին» Կապանի համայնքի ավագանու 23 փետրվարի 2018 թ. N 9-Ն որոշումը

574

495

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող, պետական և համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերն ուղղակի կառուցապատման և (կամ) վարձակալության իրավունքով օգտագործման տրամադրելու վարձավճարներ սահմանելու մասին» Կապանի համայնքի ավագանու 23 փետրվարի 2018 թ. N 10-Ն որոշումը

576

     
 

Մեղրիի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

496

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Մեղրիի համայնքի ավագանու 13 մարտի 2018 թ. N 18-Ն որոշումը

579

497

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 29-ի թիվ 134-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Մեղրիի համայնքի ավագանու 13 մարտի 2018 թ. N 19-Ն որոշումը

642

498

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքի վարչական տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրականացման կանոնները սահմանելու մասին» Մեղրիի համայնքի ավագանու 13 մարտի 2018 թ. N 20-Ն որոշումը

648

     
 

Սիսիանի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

499

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության հաստատման մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 13 մարտի 2018 թ. N 21-Ն որոշումը

651

500

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 26-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 13 մարտի 2018 թ. N 24-Ն որոշումը

689

     
 

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Ջերմուկի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

501

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկի համայնքի ավագանու 2015 թ. հոկտեմբերի 15-ի թիվ 23-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Ջերմուկի համայնքի ավագանու 16 մարտի 2018 թ. N 26-Ն որոշումը

691

     
 

ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Այրումի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

502

«ՀՀ Տավուշի մարզի Այրումի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Այրումի համայնքի ավագանու 28 փետրվարի 2018 թ. N 15-Ն որոշումը

701

503

«ՀՀ Տավուշի մարզի Այրումի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 94-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Այրումի համայնքի ավագանու 28 փետրվարի 2018 թ. N 16-Ն որոշումը

706

     
 

Բերդի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

504

«ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Բերդի համայնքի ավագանու 28 փետրվարի 2018 թ. N 08-Ն որոշումը

710

     
 

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

 
     

505

«ՀՀ Արարատի մարզի Այգեզարդի համայնքի 2017 թ. տարեկան բյուջեի եկամուտների և ծախսերի հաշվետվության մասին» Այգեզարդի համայնքի ավագանու 24 հունվարի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը

713

506

«ՀՀ Արարատի մարզի Այգեզարդի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Այգեզարդի համայնքի ավագանու 24 հունվարի 2018 թ. N 4-Ն որոշում

716

507

«ՀՀ Արարատի մարզի Արգավանդի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Արգավանդի համայնքի ավագանու 24 հունվարի 2018 թ. N 4-Ն որոշումը

718

508

«ՀՀ Արարատի մարզի Բյուրավանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 28-ի թիվ 11 նիստի թիվ 43-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Բյուրավանի համայնքի ավագանու 18 հունվարի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը

720

509

«ՀՀ Արարատի մարզի Բուրաստանի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Բուրաստանի համայնքի ավագանու 19 հունվարի 2018 թ. N 3-Ն որոշումը

724

510

«ՀՀ Արարատի մարզի Դարբնիկի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Դարբնիկի համայնքի ավագանու 12 հունվարի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը

727

511

«ՀՀ Արարատի մարզի Դիմիտրովի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Դիմիտրովի համայնքի ավագանու 18 հունվարի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը

729

512

«ՀՀ Արարատի մարզի Դվինի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Դվինի համայնքի ավագանու 22 հունվարի 2018 թ. N 5-Ն որոշումը

733

513

«ՀՀ Արարատի մարզի Լուսառատի համայնքի 2018 թ. համայնքային բյուջեի փոփոխությունները հաստատելու մասին» Լուսառատի համայնքի ավագանու 18 հունվարի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը

740

514

«ՀՀ Արարատի մարզի Խաչփարի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 19-ի թիվ 41-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Խաչփարի համայնքի ավագանու 19 հունվարի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը

744

515

«ՀՀ Արարատի մարզի Խաչփարի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Խաչփարի համայնքի ավագանու 7 մարտի 2018 թ. N 5-Ն որոշումը

747

516

«ՀՀ Արարատի մարզի Խաչփարի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի սեփականատիրոջ կամ տիրապետողի՝ իր տիրապետման տակ գտնվող անշարժ գույքի և դրան հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր բարեկարգման էությունը, ծավալը, պայմանները և իրականացման կարգը սահմանելու մասին» Խաչփարի համայնքի ավագանու 7 մարտի 2018 թ. N 6-Ն որոշումը

750

517

«ՀՀ Արարատի մարզի Հնաբերդի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հնաբերդի համայնքի ավագանու 22 հունվարի 2018 թ. N 02-Ն որոշումը

753

518

«ՀՀ Արարատի մարզի Հնաբերդի համայնքի 2018 թ. ֆոնդային բյուջեն հաստատելու մասին» Հնաբերդի համայնքի ավագանու 22 հունվարի 2018 թ. N 03-Ն որոշումը

755

519

«ՀՀ Արարատի մարզի Հնաբերդի համայնքի ավագանու 2017 թ. հոկտեմբերի 26-ի թիվ 32-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Հնաբերդի համայնքի ավագանու 22 հունվարի 2018 թ. N 5-Ն որոշումը

756

520

«ՀՀ Արարատի մարզի Մրգավանի համայնքի 2018 թ. բյուջեի փոփոխված տարբերակի հաստատման մասին» Մրգավանի համայնքի ավագանու 26 հունվարի 2018 թ. N 03-Ն որոշումը

757

521

«ՀՀ Արարատի մարզի Նոր Խարբերդի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 25-ի թիվ 46-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Նոր Խարբերդի համայնքի ավագանու 22 հունվարի 2018 թ. N 3-Ն որոշումը

759

522

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիսավանի համայնքի 2018 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Սիսավանի համայնքի ավագանու 19 հունվարի 2018 թ. N 3-Ն որոշումը

764

523

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիսավանի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու և համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 30-Ն որոշումը չեղյալ համարելու մասին» Սիսավանի համայնքի ավագանու 29 հունվարի 2018 թ. 775 N 7-Ն որոշումը

768

524

«ՀՀ Արարատի մարզի Ուրցաձորի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Ուրցաձորի համայնքի ավագանու 16 հունվարի 2018 թ. N 04-Ն որոշումը

775

525

«ՀՀ Արարատի մարզի Ուրցաձորի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության հաղորդման մասին» Ուրցաձորի համայնքի ավագանու 16 հունվարի 2018 թ. N 08-Ն որոշումը

800

     
 

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

 
     

526

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեկի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան և հնգամյա զարգացման ծրագրի իրականացման վերաբերյալ հաշվետվությունները հաստատելու մասին» Այգեկի համայնքի ավագանու 23 հունվարի 2018 թ. N 3-Ն որոշումը

803

527

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեկի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 8-ի թիվ 43-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Այգեկի համայնքի ավագանու 23 հունվարի 2018 թ. N 7-Ն որոշումը

807

528

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Բաղրամյանի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Բաղրամյանի համայնքի ավագանու 17 հունվարի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը

843

529

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Դողսի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության մասին» Դողսի համայնքի ավագանու 16 հունվարի 2018 թ. N 3-Ն որոշումը

847

530

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Երասխահունի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Երասխահունի համայնքի ավագանու 28 փետրվարի 2018 թ. N 9-Ն որոշումը

849

531

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Երասխահունի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 5-ի թիվ 29-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Երասխահունի համայնքի ավագանու 28 փետրվարի 2018 թ. N 10-Ն որոշումը

852

532

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հուշակերտի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 14-ի թիվ 71-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Հուշակերտի համայնքի ավագանու 1 մարտի 2018 թ. N 81-Ն որոշումը

894

533

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամորի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 41-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու, համայնքի բյուջեի տարեսկզբի ազատ մնացորդը հաստատելու մասին» Մեծամորի համայնքի ավագանու 5 մարտի 2018 թ. N 15-Ն որոշումը

938

534

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Պտղունքի համայնքի սեփականություն հանդիսացող բնակավայրերի նշանակության այլ հողեր աճուրդային կարգով վաճառելու մասին» Պտղունքի համայնքի ավագանու 3 ապրիլի 2018 թ. N 14-Ն որոշումը

980

535

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Վարդանաշենի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 13-ի թիվ 30-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Վարդանաշենի համայնքի ավագանու 6 ապրիլի 2018 թ. N 11-Ն որոշումը

982

 

 

Մաս 2

 

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ

 

Աշտարակի համայնքի ավագանու որոշումները

 

536

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի համայնքի 2018 թ. բյուջեի պահուստային ֆոնդից հատկացում կատարելու մասին» Աշտարակի համայնքի ավագանու 23 մարտի 2018 թ. N 4-Ն որոշումը

7

537

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի համայնքում անասնաբույժի ծառայությունների դիմաց տեղական վճարի դրույքաչափի սահմանման մասին» Աշտարակի համայնքի ավագանու 23 մարտի 2018 թ. N 6-Ն որոշումը

8

538

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի համայնքի ավագանու 13.12.2016 թ. թիվ 3-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Աշտարակի համայնքի ավագանու 23 մարտի 2018 թ. N 7-Ն որոշումը

9

539

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի սեփականատիրոջ կամ տիրապետողի՝ իր տիրապետման տակ գտնվող անշարժ գույքի և դրան հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր բարեկարգման կարգը սահմանելու մասին» Աշտարակի համայնքի ավագանու 23 մարտի 2018 թ. N 8-Ն որոշումը

11

540

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի համայնքային սեփականություն հանդիսացող բնակավայրերի նշանակության որոշ հողամասեր աճուրդ-վաճառքով օտարելու մասին» Աշտարակի համայնքի ավագանու 23 մարտի 2018 թ. N 15-Ն որոշումը

16

 

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

 

Արտաշատի համայնքի ավագանու որոշումները

 

541

«ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատի համայնքի 2018 թ. բյուջեի ծախսային մասում առաջարկվող փոփոխությունները հաստատելու մասին» Արտաշատի համայնքի ավագանու 27 փետրվարի 2018 թ. N 11-Ն որոշումը

22

542

«ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատի համայնքի սեփականություն հանդիսացող բնակավայրերի հողերից աճուրդային կարգով օտարման թույլտվություն տալու և օտարման մեկնարկային գինը սահմանելու մասին» Արտաշատի համայնքի ավագանու 27 փետրվարի 2018 թ. N 24-Ն որոշումը

24

543

«ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատի համայնքում նոր կառուցվող /վերակառուցվող, վերանորոգվող/ շենքերի և շինությունների տանիքների ու արտաքին այլ տարրերի նկատմամբ միասնական պահանջներ սահմանելու մասին» Արտաշատի համայնքի ավագանու 27 փետրվարի 2018 թ. N 26-Ն որոշումը

25

 

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

 

Արմավիրի համայնքի ավագանու որոշումները

 

544

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիրի համայնքի ավագանու 27.12.2017 թ. թիվ 140-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Արմավիրի համայնքի ավագանու 30 մարտի 2018 թ. N 8-Ն որոշումը

26

545

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիրի համայնքի վարչական տարածքում գտնվող, քաղաքացիական հոգեհանգստի (հրաժեշտի) ծիսակատարության ծառայությունների իրականացման և (կամ) մատուցման համար նախատեսված շենքերին և շինություններին ներկայացվող սահմանափակումները, պահանջները և պայմանները սահմանելու մասին» Արմավիրի համայնքի ավագանու 30 մարտի 2018 թ. N 28-Ն որոշումը .

37

 

Մեծամորի համայնքի ավագանու որոշումը

 

546

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամորի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 7 նիստի թիվ 38-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Մեծամորի համայնքի ավագանու 22 մարտի 2018 թ. N 15-Ն որոշումը

41

 

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 

Վարդենիսի համայնքի ավագանու որոշումները

 

547

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիսի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 9-ի թիվ 77-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Վարդենիսի համայնքի ավագանու 21 փետրվարի 2018 թ. N 8-Ն որոշումը

79

548

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիսի համայնքի ղեկավարի՝ 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Վարդենիսի համայնքի ավագանու 21 փետրվարի 2018 թ. N 13-Ն որոշումը

118

549

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիսի համայնքի վարչական տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրականացման կանոնները հաստատելու մասին» Վարդենիսի համայնքի ավագանու 21 փետրվարի 2018 թ. N 15-Ն որոշումը

119

550

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիսի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի սեփականատիրոջ կամ տիրապետողի՝ իր տիրապետման տակ գտնվող անշարժ գույքի և դրան հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր բարեկարգման էությունը, ծավալը, պայմանները և իրականացման կարգը սահմանելու մասին» Վարդենիսի համայնքի ավագանու 21 փետրվարի 2018 թ. N 17-Ն որոշումը

129

 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

 

Ալավերդու համայնքի ավագանու որոշումները

 

551

«ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Ալավերդու համայնքի ավագանու 29 մարտի 2018 թ. N 19-Ն որոշումը

133

552

«ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքային սեփականություն համարվող հողամասերն աճուրդ-վաճառքի միջոցով օտարելու թույլտվություն տալու մասին» Ալավերդու համայնքի ավագանու 29 մարտի 2018 թ. N 22-Ն որոշումը

134

 

Թումանյանի համայնքի ավագանու որոշումները

 

553

«ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյանի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները և դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Թումանյանի համայնքի ավագանու 23 մարտի 2018 թ. N 12-Ն որոշումը

136

554

«ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյանի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Թումանյանի համայնքի ավագանու 23 մարտի 2018 թ. N 14-Ն որոշումը

142

 

Սպիտակի համայնքի ավագանու որոշումը

 

555

«ՀՀ Լոռու մարզի Սպիտակի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 14-ի թիվ 71-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Սպիտակի համայնքի ավագանու 29 մարտի 2018 թ. N 19-Ն որոշումը

144

 

Վանաձորի համայնքի ավագանու որոշումները

 

556

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի համայնքի ավագանու 2017 թ. մարտի 31-ի թիվ 2-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Վանաձորի համայնքի ավագանու 29 մարտի 2018 թ. N 23-Ն որոշումը

148

557

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի համայնքի ավագանու կանոնակարգն ընդունելու և Վանաձորի համայնքի ավագանու 2012 թ. նոյեմբերի 7-ի թիվ 54-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Վանաձորի համայնքի ավագանու 29 մարտի 2018 թ. N 24-Ն որոշումը

149

558

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի համայնքի ավագանու 2017 թ. մարտի 31-ի թիվ 7-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Վանաձորի համայնքի ավագանու 29 մարտի 2018 թ. N 25-Ն որոշումը

165

559

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի համայնքի 2018-2021 թթ. զարգացման ծրագիրը հաստատելու մասին» Վանաձորի համայնքի ավագանու 29 մարտի 2018 թ. N 26-Ն որոշումը

166

560

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 20-ի «Վանաձորի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 109-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Վանաձորի համայնքի ավագանու 29 մարտի 2018 թ. N 27-Ն որոշումը

234

 

Վանաձորի համայնքի ղեկավարի որոշումը

 

561

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի համայնքի բյուջեի ծախսերում փոփոխություններ կատարելու մասին» Վանաձորի համայնքի ղեկավարի 4 ապրիլի 2018 թ. N 451-Ն որոշումը

236

 

Տաշիրի համայնքի ավագանու որոշումները

 

562

«ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքի զարգացման հնգամյա ծրագիրը հաստատելու մասին» Տաշիրի համայնքի ավագանու 30 մարտի 2018 թ. N 22-Ն որոշումը

238

563

«ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 26-ի թիվ 15-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Տաշիրի համայնքի ավագանու 30 մարտի 2018 թ. N 24-Ն որոշումը

282

564

«ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերը աճուրդ-վաճառքի միջոցով օտարելու թույլտվություն տալու մասին» Տաշիրի համայնքի ավագանու 30 մարտի 2018 թ. N 26-Ն որոշումը

304

 

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ

 

Բյուրեղավանի համայնքի ավագանու որոշումը

 

565

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավանի համայնքի 2018 թ. բյուջեում վերաբաշխում կատարելու մասին» Բյուրեղավանի համայնքի ավագանու 6 ապրիլի 2018 թ. N 134-Ն որոշումը

306

 

Չարենցավանի համայնքի ավագանու որոշումը

 

566

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողատարածքներն առանց մրցույթի, կառուցապատման իրավունքով տրամադրելու թույլտվություն տալու մասին» Չարենցավանի համայնքի ավագանու 5 ապրիլի 2018 թ. N 37-Ն որոշումը

308

 

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 

Մեղրիի համայնքի ավագանու որոշումները

 

567

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 20-ի «ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքի 2017-2021 թթ. հնգամյա զարգացման ծրագիրը հաստատելու մասին»» թիվ 51-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Մեղրիի համայնքի ավագանու 29 մարտի 2018 թ. N 27-Ն որոշումը

309

568

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 29-ի թիվ 134-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Մեղրիի համայնքի ավագանու 29 մարտի 2018 թ. N 29-Ն որոշումը

397

 

Քաջարանի համայնքի ավագանու որոշումները

 

569

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարանի համայնքապետարանի 2017 թ. բյուջեի կատարման հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Քաջարանի համայնքի ավագանու 16 մարտի2018 թ. N 8-Ն որոշումը

402

570

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 26-ի թիվ 32-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Քաջարանի համայնքի ավագանու 16 մարտի 2018 թ. N 9-Ն որոշումը

415

 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

 

571

«ՀՀ Լոռու մարզի Ազնվաձորի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Ազնվաձորի համայնքի ավագանու 29 հունվարի 2018 թ. N 02-Ն որոշումը

421

572

«ՀՀ Լոռու մարզի Ազնվաձորի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան և զարգացման ծրագրի իրականացման հաշվետվությունների մասին» Ազնվաձորի համայնքի ավագանու 22 փետրվարի 2018 թ. N 6-Ն որոշումը

450

573

«ՀՀ Լոռու մարզի Արևաշողի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Արևաշողի համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2017 թ. N 39-Ն որոշումը

477

574

«ՀՀ Լոռու մարզի Բազումի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի սեփականատիրոջ կամ տիրապետողի՝ իր տիրապետման տակ գտնվող անշարժ գույքի և դրան հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր բարեկարգման էության, ծավալի, պայմանների և իրականացման կարգի սահմանման մասին» Բազումի համայնքի ավագանու 22 փետրվարի 2018 թ. N 13-Ն որոշումը

483

575

«ՀՀ Լոռու մարզի Դսեղի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Դսեղի համայնքի ավագանու 22 նոյեմբերի 2018 թ. N 35-Ն որոշումը

488

576

«ՀՀ Լոռու մարզի Խնկոյանի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման և զարգացման ծրագրի իրականացման հաշվետվությունների մասին» Խնկոյանի համայնքի ավագանու 28 փետրվարի 2018 թ. N 11-Ն որոշումը

495

577

«ՀՀ Լոռու մարզի Նոր Խաչակապի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 26-ի 37-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Նոր Խաչակապի համայնքի ավագանու 26 հունվարի 2018 թ. N 01-Ն որոշումը

510

578

«ՀՀ Լոռու մարզի Շնողի համայնքի 2018-2022 թթ. սոցիալ-տնտեսական զարգացման հնգամյա ծրագիրը հաստատելու մասին» Շնողի համայնքի ավագանու 28 մարտի 2018 թ. N 35-Ն որոշումը

524

579

«ՀՀ Լոռու մարզի Վահագնաձորի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 19-ի թիվ 30-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Վահագնաձորի համայնքի ավագանու 23 փետրվարի 2018 թ. N 7-Ն որոշումը

564

 

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ

 

580

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունքի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 55-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ակունքի համայնքի ավագանու 12 հունվարի 2018 թ. N 3-Ն որոշումը

589

581

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունքի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 13-ի թիվ 49-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Ակունքի համայնքի ավագանու 23 փետրվարի 2018 թ. N 7-Ն որոշումը

619

582

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունքի համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողերը աճուրդ-վաճառքի միջոցով օտարելու և օգտագործման տրամադրելու մասին» Ակունքի համայնքի ավագանու 23 փետրվարի 2018 թ. N 10-Ն որոշումը

621

583

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Առինջի համայնքի քաղաքաշինական կանոնադրությունը հաստատելու մասին» Առինջի համայնքի ավագանու 5 մարտի 2018 թ. N 10-Ն որոշումը

623

584

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Մայակովսկու համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 13-ի թիվ 62-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Մայակովսկու համայնքի ավագանու 7 փետրվարի 2018 թ. N 08-Ն որոշումը

628

585

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Մայակովսկու համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասը աճուրդով օտարելու մասին» Մայակովսկու համայնքի ավագանու 20 փետրվարի 2018 թ. N 12-Ն որոշումը

632

586

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Մայակովսկու համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Մայակովսկու համայնքի ավագանու 7 մարտի 2018 թ. N 14-Ն որոշումը

634

587

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Մայակովսկու համայնքի ավագանու 2016 թ. մայիսի 26-ի թիվ 32-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Մայակովսկու համայնքի ավագանու 7 մարտի 2018 թ. N 16-Ն որոշումը

646

588

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Մայակովսկու համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 13-ի թիվ 62-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Մայակովսկու համայնքի ավագանու 11 ապրիլի 2018 թ. N 22-Ն որոշումը

650

589

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Արտամետի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Նոր Արտամետի համայնքի ավագանու 9 փետրվարի 2018 թ. N 06-Ն որոշումը

654

590

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Արտամետի համայնքային սեփականություն համարվող հակակարկտային կենտրոնը և հողամասը աճուրդ-վաճառքի միջոցով օտարելու մասին» Նոր Արտամետի համայնքի ավագանու 12 մարտի 2018 թ. N 13-Ն որոշումը

679

591

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Գեղիի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 19-ի թիվ 94-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Նոր Գեղիի համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը

681

592

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Գեղիի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության հաստատման մասին» Նոր Գեղիի համայնքի ավագանու 28 փետրվարի 2018 թ. N 11-Ն որոշումը

690

593

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Գեղիի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի սեփականատիրոջ կամ տիրապետողի՝ իր տիրապետման տակ գտնվող անշարժ գույքի և դրան հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր բարեկարգման կարգը սահմանելու մասին» Նոր Գեղիի համայնքի ավագանու 28 փետրվարի 2018 թ. N 13-Ն որոշումը

701

594

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Գեղիի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 19-ի թիվ 98-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Նոր Գեղիի համայնքի ավագանու 28 փետրվարի 2018 թ. N 17-Ն որոշումը

705

595

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Գեղիի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 19-ի թիվ 94-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Նոր Գեղիի համայնքի ավագանու 10 ապրիլի 2018 թ. N 27-Ն որոշումը

711

596

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Երզնկայի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 56-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Նոր Երզնկայի համայնքի ավագանու 17 հունվարի 2018 թ. N 16-Ն որոշումը

714

597

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Երզնկայի համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասի նկատմամբ սերվիտուտ սահմանելու մասին» Նոր Երզնկայի համայնքի ավագանու 17 հունվարի 2018 թ. N 17-Ն որոշումը

746

598

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Պտղնիի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 11-ի թիվ 39-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Պտղնիի համայնքի ավագանու 7 փետրվարի 2018 թ. N 6-Ն որոշումը

747

599

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Պտղնիի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման մասին համայնքի ղեկավարի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Պտղնիի համայնքի ավագանու 14 մարտի 2018 թ. N 12-Ն որոշումը

771

600

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Վերին Պտղնիի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 56-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Վերին Պտղնիի համայնքի ավագանու 12 հունվարի 2018 թ. N 5-Ն որոշումը

789

601

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Վերին Պտղնիի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 56-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Վերին Պտղնիի համայնքի ավագանու 13 փետրվարի 2018 թ. N 9-Ն որոշումը

830

602

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Վերին Պտղնիի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Վերին Պտղնիի համայնքի ավագանու 14 մարտի 2018 թ. N 14-Ն որոշումը

832

603

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Վերին Պտղնիի համայնքի քաղաքաշինական կանոնադրությունը հաստատելու մասին» Վերին Պտղնիի համայնքի ավագանու 13 ապրիլի 2018 թ. N 20-Ն որոշումը

853

604

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Քաղսիի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 29-ի թիվ 58-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Քաղսիի համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2018 թ. N 01-Ն որոշումը

857

605

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Քանաքեռավանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 19-ի թիվ 62-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Քանաքեռավանի համայնքի ավագանու 5 փետրվարի 2018 թ. N 13-Ն որոշումը

899

606

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Քասախի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 66-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Քասախի համայնքի ավագանու 5 փետրվարի 2018 թ. N 10-Ն որոշումը

902

607

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Քասախի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության մասին» Քասախի համայնքի ավագանու 28 փետրվարի 2018 թ. N 14-Ն որոշումը

904

608

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Քասախի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 66-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Քասախի համայնքի ավագանու 28 փետրվարի 2018 թ. N 20-Ն որոշումը

922

 

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 

609

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորայքի համայնքի տարածքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը և մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Գորայքի համայնքի ավագանու 16 փետրվարի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը

924

610

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորայքի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին /ծրագրային ձևաչափով/» Գորայքի համայնքի ավագանու 16 փետրվարի 2018 թ. N 7-Ն որոշումը

937

611

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Տեղի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման մասին» Տեղի համայնքի ավագանու 28 փետրվարի 2018 թ. N 3-Ն որոշումը

975

 

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ

 

612

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգիսի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի սեփականատիրոջ կամ տիրապետողի՝ տիրապետման տակ գտնվող անշարժ գույքի և դրան հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր բարեկարգման էությունը, ծավալը, պայմանները և իրականացման կարգը հաստատելու մասին» Եղեգիսի համայնքի ավագանու 28 փետրվարի 2018 թ. N 12-Ն որոշումը

1007

613

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգիսի համայնքի քաղաքաշինական կանոնադրությունը հաստատելու մասին» Եղեգիսի համայնքի ավագանու 28 փետրվարի 2018 թ. N 19-Ն որոշումը

1012

614

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգիսի համայնքի 2018 թ. բյուջեում վերաբաշխումներ կատարելու մասին» Եղեգիսի համայնքի ավագանու 18 ապրիլի 2018 թ. N 34-Ն որոշումը

1024

    

ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ

 

615

«ՀՀ Տավուշի մարզի Բերքաբերի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարողականի մասին» Բերքաբերի համայնքի ավագանու 28 փետրվարի 2018 թ. N 6-Ն որոշումը

1026

616

«ՀՀ Տավուշի մարզի Բերքաբերի համայնքի վարչական տարածքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Բերքաբերի համայնքի ավագանու 28 փետրվարի 2018 թ. N 9-Ն որոշումը

1036

 

 

Մաս 3

 

 

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Թալինի համայնքի ավագանու որոշումները

 
        

617

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի համայնքի 2018 թ. տարեկան բյուջեի 1-ին եռամսյակի եկամուտների և ծախսերի կատարողականի մասին» Թալինի համայնքի ավագանու 12 ապրիլի 2018 թ. N 18-Ն որոշումը

7

618

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերը աճուրդ-վաճառքով օտարելու մասին» Թալինի համայնքի ավագանու 12 ապրիլի 2018 թ. N 19-Ն որոշումը

9

619

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի համայնքի 2018 թ. տարեկան բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Թալինի համայնքի ավագանու 12 ապրիլի 2018 թ. N 20-Ն որոշումը

11

     
 

Թալինի համայնքի ղեկավարի որոշումը

 
     

620

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերը աճուրդ-վաճառքով օտարելու մասին» Թալինի համայնքի ղեկավարի 18 ապրիլի 2018 թ. N 79-Ն որոշումը

13

     
 

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Արարատի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

621

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի համայնքի 2018 թ. բյուջեի հոդվածներում փոփոխու-թյուններ կատարելու մասին» Արարատի համայնքի ավագանու 10 ապրիլի 2018 թ. N 20-Ն որոշումը

14

     
 

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Մարտունու համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

622

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունու համայնքի ավագանու 07.12.2017 թ. «Մարտունու համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» թիվ 89-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Մարտունու համայնքի ավագանու 10 ապրիլի 2018 թ. N 48-Ն որոշումը

16

623

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունու համայնքի ավագանու 20.02.2017 թ. «Մարտունու քաղաքաշինական կանոնադրությունը հաստատելու մասին» թիվ 17-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Մարտունու համայնքի ավագանու 10 ապրիլի 2018 թ. N 50-Ն որոշումը

17

624

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունու համայնքի կամավոր խնդիրները, դրանց լուծմանն ուղղված սեփական լիազորությունները և իրականացման կարգը սահմանելու մասին» Մարտունու համայնքի ավագանու 10 ապրիլի 2018 թ. N 60-Ն որոշումը

18

625

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունու համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Մարտունու համայնքի ավագանու 10 ապրիլի 2018 թ. N 63-Ն որոշումը

20

     
 

Վարդենիսի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

626

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիսի համայնքի վարչական բյուջեում եկամուտների և ծախսերի ավելացման մասին» Վարդենիսի համայնքի ավագանու 13 ապրիլի 2018 թ. N 33-Ն որոշումը

22

     
 

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Սիսիանի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

627

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 29-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 27 մարտի 2018 թ. N 33-Ն որոշումը

39

     
 

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

 
     

628

«ՀՀ Արարատի մարզի Այգեստանի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Այգեստանի համայնքի ավագանու 22 հունվարի 2018 թ. N 3-Ն որոշումը

66

629

«ՀՀ Արարատի մարզի Գետազատի համայնքի 2018 թ. փոփոխված բյուջեն հաստատելու մասին» Գետազատի համայնքի ավագանու 18 հունվարի 2018 թ. N 4-Ն որոշումը

69

630

«ՀՀ Արարատի մարզի Հնաբերդի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հնաբերդի համայնքի ավագանու 15 փետրվարի 2018 թ. N 09-Ն որոշումը

75

631

«ՀՀ Արարատի մարզի Ղուկասավանի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Ղուկասավանի համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը

77

632

«ՀՀ Արարատի մարզի Շահումյանի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու և 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 46-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Շահումյանի համայնքի ավագանու 22 հունվարի 2018 թ. N 03-Ն որոշումը .

79

633

«ՀՀ Արարատի մարզի Շահումյանի համայնքի 2018 թ. փոփոխված բյուջեն հաստատելու մասին» Շահումյանի համայնքի ավագանու 22 հունվարի 2018 թ. N 04-Ն որոշումը .

83

634

«ՀՀ Արարատի մարզի Շահումյանի համայնքի 2018 թ. բյուջեի ֆոնդային մասում փոփոխություն կատարելու մասին» Շահումյանի համայնքի ավագանու 22 փետրվարի 2018 թ. N 09-Ն որոշումը

86

635

«ՀՀ Արարատի մարզի Փոքր Վեդիի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Փոքր Վեդիի համայնքի ավագանու 19 հունվարի 2018 թ. N 3-Ն որոշումը

87

     
 

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

 
     

636

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեկի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 8-ի թիվ 43-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Այգեկի համայնքի ավագանու 23 մարտի 2018 թ. N 12-Ն որոշումը

92

637

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արգինայի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Արգինայի համայնքի ավագանու 22 մարտի 2018 թ. N 10-Ն որոշումը

117

638

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գետաշենի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 20-ի «Գետաշենի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին»» թիվ 37-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Գետաշենի համայնքի ավագանու 23 հունվարի 2018 թ. N 3-Ն որոշումը

155

639

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գետաշենի համայնքում աղբահանության վճար վճարողների հաշվառման, աղբահանության վճարի հաշվարկման և գանձման կարգը հաստատելու մասին» Գետաշենի համայնքի ավագանու 23 մարտի 2018 թ. N 14-Ն որոշումը

156

640

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գետաշենի համայնքում հանրային բաց լսումներ և քննարկումներ կազմակերպելու և անցկացնելու կարգը հաստատելու մասին» Գետաշենի համայնքի ավագանու 23 մարտի 2018 թ. N 15-Ն որոշումը

160

641

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գետաշենի համայնքի քաղաքաշինական կանոնադրությունը հաստատելու մասին» Գետաշենի համայնքի ավագանու 23 մարտի 2018 թ. N 16-Ն որոշումը .

171

642

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գետաշենի համայնքի կամավոր խնդիրները, դրանց լուծմանն ուղղված սեփական լիազորությունները և իրականացման կարգը հաստատելու մասին» Գետաշենի համայնքի ավագանու 23 մարտի 2018 թ. N 17-Ն որոշումը

181

643

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գետաշենի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 20-ի «Գետաշենի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 37-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Գետաշենի համայնքի ավագանու 23 մարտի 2018 թ. N 19-Ն որոշումը

185

644

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Եղեգնուտի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 42-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Եղեգնուտի համայնքի ավագանու 14 մարտի 2018 թ. N 8-Ն որոշումը

232

645

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Երասխահունի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 5-ի թիվ 29-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Երասխահունի համայնքի ավագանու 27 մարտի 2018 թ. N 14-Ն որոշումը

274

646

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մուսալեռի համայնքի խնամակալության և հոգաբարձության մարմինների կանոնադրությունը հաստատելու մասին» Մուսալեռի համայնքի ավագանու 7 մարտի 2018 թ. N 22-Ն որոշումը

317

647

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մուսալեռի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 72-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Մուսալեռի համայնքի ավագանու 7 մարտի 2018 թ. N 23-Ն որոշումը

329

648

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մուսալեռի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 72-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Մուսալեռի համայնքի ավագանու 26 մարտի 2018 թ. N 28-Ն որոշումը

364

649

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Պտղունքի համայնքի ավագանու 2017 թ. նոյեմբերի 29-ի թիվ 14 արտահերթ նիստի թիվ 52-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Պտղունքի համայնքի ավագանու 1 փետրվարի 2018 թ. N 4-Ն որոշումը

409

650

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Պտղունքի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Պտղունքի համայնքի ավագանու 1 փետրվարի 2018 թ. N 5-Ն որոշումը

440

651

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Պտղունքի համայնքի ավագանու 2017 թ. նոյեմբերի 29-ի թիվ 52-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Պտղունքի համայնքի ավագանու 19 մարտի 2018 թ. N 9-Ն որոշումը

443

652

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Պտղունքի համայնքի ավագանու 2017 թ. նոյեմբերի 29-ի թիվ 14 արտահերթ նիստի թիվ 52-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Պտղունքի համայնքի ավագանու 3 ապրիլի 2018 թ. N 12-Ն որոշումը

472

     
 

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
     

653

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Դդմաշենի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 13-ի «2018 թ. տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին» թիվ 20-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Դդմաշենի համայնքի ավագանու 12 հունվարի 2018 թ. N 1-Ն որոշումը

501

654

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Դդմաշենի համայնքի 2018 թ. տարեկան բյուջեն հաստատելու մասին» Դդմաշենի համայնքի ավագանու 12 հունվարի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը

503

655

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Դդմաշենի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Դդմաշենի համայնքի ավագանու 12 հունվարի 2018 թ. N 4-Ն որոշումը

506

656

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Դդմաշենի համայնքի 2018 թ. տարեկան բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Դդմաշենի համայնքի ավագանու 27 փետրվարի 2018 թ. N 6-Ն որոշումը

522

657

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Երանոսի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Երանոսի համայնքի ավագանու 9 հունվարի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը

524

658

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Երանոսի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Երանոսի համայնքի ավագանու 27 փետրվարի 2018 թ. N 8-Ն որոշումը

533

659

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Երանոսի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 40-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Երանոսի համայնքի ավագանու 27 փետրվարի 2018 թ. N 12-Ն որոշումը

537

660

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Զովաբերի համայնքի 2017 թ. տարեկան բյուջեի կատարման հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Զովաբերի համայնքի ավագանու 26 փետրվարի 2018 թ. N 5-Ն որոշումը

538

661

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լճաշենի համայնքի համայնքային սեփականություն հանդիսացող գյուղատնտեսական նշանակության հողերը 2018 թ. վարձակալության մրցույթով տրամադրելու և մեկնարկային գինը սահմանելու մասին» Լճաշենի համայնքի ավագանու 24 հունվարի 2018 թ. N 3-Ն որոշումը

547

662

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լճաշենի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Լճաշենի համայնքի ավագանու 7 փետրվարի 2018 թ. N 11-Ն որոշումը

548

663

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լճաշենի համայնքի ավագանու 13.11.2017 թ. թիվ 60-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու և 18.12.2017 թ. թիվ 72-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Լճաշենի համայնքի ավագանու 7 փետրվարի 2018 թ. N 12-Ն որոշումը

592

664

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Նորաշենի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների միասնական դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Նորաշենի համայնքի ավագանու 19 հունվարի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը

594

665

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Նորաշենի համայնքի ղեկավարի վարձատրության չափի մասին» Նորաշենի համայնքի ավագանու 19 հունվարի 2018 թ. N 3-Ն որոշումը

596

666

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Նորաշենի համայնքի ղեկավարի աշխատակազմի աշխատակիցների թվաքանակի, հաստիքացուցակի և պաշտոնային դրույքաչափերի հաստատման մասին» Նորաշենի համայնքի ավագանու 19 հունվարի 2018 թ. N 4-Ն որոշումը

597

667

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Նորաշենի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Նորաշենի համայնքի ավագանու 19 հունվարի 2018 թ. N 5-Ն որոշումը

598

668

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սեմյոնովկայի համայնքի վարչական տարածքում 2018 թ. համայնքապետարանի կողմից աղբահանության ծառայության մատուցման վճար սահմանելու մասին» Սեմյոնովկայի համայնքի ավագանու 8 հունվարի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը

602

669

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սեմյոնովկայի համայնքի վարչական տարածքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Սեմյոնովկայի համայնքի ավագանու 8 հունվարի 2018 թ. N 5-Ն որոշումը

603

670

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սեմյոնովկայի համայնքի 2018 թ. տարեկան բյուջեի հաստատման մասին» Սեմյոնովկայի համայնքի ավագանու 8 հունվարի 2018 թ. N 6-Ն որոշումը

604

671

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վաղաշենի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 13-ի «ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վաղաշենի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի, վճարների տեսակները և դրույքաչափերը հաստատելու մասին» թիվ 22-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Վաղաշենի համայնքի ավագանու 24 հունվարի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը

608

672

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդաձորի համայնքի 2018 թ. տարեկան բյուջեն քննարկելու և հաստատելու մասին» Վարդաձորի համայնքի ավագանու 10 հունվարի 2018 թ. N 01-Ն որոշումը

609

     
 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

 
     

673

«ՀՀ Լոռու մարզի Անտառաշենի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի սեփականատիրոջ կամ տիրապետողի՝ տիրապետման տակ գտնվող անշարժ գույքի և դրան հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր բարեկարգման էությունը, ծավալը և պայմանները հաստատելու մասին» Անտառաշենի համայնքի ավագանու 4 ապրիլի 2018 թ. N 8-Ն որոշումը

653

674

«ՀՀ Լոռու մարզի Գեղասարի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 14-ի «Գեղասարի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 48-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Գեղասարի համայնքի ավագանու 4 ապրիլի 2018 թ. N 18-Ն որոշումը

659

675

«ՀՀ Լոռու մարզի Գուգարքի համայնքի ավագանու 19.12.2017 թ. «Գուգարքի համայնքի 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» թիվ 25-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Գուգարքի համայնքի ավագանու 5 ապրիլի 2018 թ. N 06-Ն որոշումը

683

676

«ՀՀ Լոռու մարզի Դարպասի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի սեփականատիրոջ կամ տիրապետողի՝ տիրապետման տակ գտնվող անշարժ գույքի և դրան հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր բարեկարգման էությունը, ծավալը, պայմանները և իրականացման կարգը հաստատելու մասին» Դարպասի համայնքի ավագանու 12 ապրիլի 2018 թ. N 6-Ն որոշումը

685

677

«ՀՀ Լոռու մարզի Դարպասի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 11-ի «Դարպասի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 30-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Դարպասի համայնքի ավագանու 12 ապրիլի 2018 թ. N 10-Ն որոշումը

693

678

«ՀՀ Լոռու մարզի Ծաղկաբերի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 20-ի «Ծաղկաբերի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 31-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ծաղկաբերի համայնքի ավագանու 24 հունվարի 2018 թ. N 1-Ն որոշումը

709

679

«ՀՀ Լոռու մարզի Սարչապետի համայնքի ղեկավարին կից խորհրդակցական մարմինների ձևավորման և գործունեության կարգը հաստատելու մասին» Սարչապետի համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2018 թ. N 06-Ն որոշումը

735

680

«ՀՀ Լոռու մարզի Քարաբերդի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 8-ի «Քարաբերդի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 16-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Քարաբերդի համայնքի ավագանու 10 հունվարի 2018 թ. N 1-Ն որոշումը

749

681

«ՀՀ Լոռու մարզի Օձունի համայնքում հանրային բաց լսումների և (կամ) քննարկումների կազմակերպման և անցկացման կարգը հաստատելու մասին» Օձունի համայնքի ավագանու 12 հունվարի 2018 թ. N 3-Ն որոշումը

775

682

«ՀՀ Լոռու մարզի Օձունի համայնքի ղեկավարին կից խորհրդակցական մարմինների ձևավորման և գործունեության կարգը հաստատելու մասին» Օձունի համայնքի ավագանու 12 հունվարի 2018 թ. N 4-Ն որոշումը

788

683

«ՀՀ Լոռու մարզի Օձունի համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության կարգը հաստատելու մասին» Օձունի համայնքի ավագանու 12 հունվարի 2018 թ. N 6-Ն որոշումը

803

684

«ՀՀ Լոռու մարզի Օձունի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 27-ի թիվ 20-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Օձունի համայնքի ավագանու 12 հունվարի 2018 թ. N 8-Ն որոշումը

819

685

«ՀՀ Լոռու մարզի Օձունի համայնքի ավագանու, համայնքի կազմի մեջ ներառված համայնքների ավագանիների մի շարք որոշումներ ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Օձունի համայնքի ավագանու 12 հունվարի 2018 թ. N 9-Ն որոշումը

821

686

«ՀՀ Լոռու մարզի Օձունի համայնքի սեփականությունը հանդիսացող 06-112-0009 կադաստրային ծածկագրով 50 հեկտար և 06-112-0624-0009 կադաստրային ծածկագրով 50 հեկտար մակերեսներով գյուղատնտեսական նպատակային նշանակության արոտավայրերը օգտագործման տրամադրելու մասին» Օձունի համայնքի ավագանու 12 հունվարի 2018 թ. N 10-Ն որոշումը

826

687

«ՀՀ Լոռու մարզի Օձունի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Օձունի համայնքի ավագանու 12 հունվարի 2018 թ. N 11-Ն որոշումը

828

688

«ՀՀ Լոռու մարզի Օձունի համայնքի զարգացման 2017-2021 թթ. հնգամյա ծրագրով 2017 թ. իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ տարեկան հաշվետվության մասին» Օձունի համայնքի ավագանու 6 փետրվարի 2018 թ. N 12-Ն որոշումը

835

689

«ՀՀ Լոռու մարզի Օձունի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի սեփականատիրոջ կամ տիրապետողի՝ տիրապետման տակ գտնվող գույքի և դրան հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր բարեկարգման էությունը, ծավալը, պայմանները և իրականացման կարգը սահմանելու մասին» Օձունի համայնքի ավագանու 4 ապրիլի 2018 թ. N 30-Ն որոշումը

844

     
 

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ

 
     

690

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Թեղենիքի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 15-ի թիվ 34-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Թեղենիքի համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը

850

691

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Թեղենիքի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 15-ի թիվ 37-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Թեղենիքի համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2018 թ. N 03-Ն որոշումը

857

692

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Թեղենիքի համայնքապետարանի աշխատակազմի աշխատակիցների թվաքանակը, հաստիքացուցակը և պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատելու մասին»Թեղենիքի համայնքի ավագանու 15 փետրվարի 2018 թ. N 06-Ն որոշումը

888

693

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Կաթնաղբյուրի համայնքի ղեկավարի հաղորդումը 2017 թ. բյուջեի տարեկան կատարողականի մասին» Կաթնաղբյուրի համայնքի ավագանու 5 մարտի 2018 թ. N 12-Ն որոշումը

890

694

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Մրգաշենի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 45-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Մրգաշենի համայնքի ավագանու 12 հունվարի 2018 թ. N 4-Ն որոշումը

909

695

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Մրգաշենի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 48-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Մրգաշենի համայնքի ավագանու 5 փետրվարի 2018 թ. N 8-Ն որոշումը

915

696

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Մրգաշենի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Մրգաշենի համայնքի ավագանու 12 փետրվարի 2018 թ. N 10-Ն որոշումը

917

697

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Մրգաշենի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 48-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Մրգաշենի համայնքի ավագանու 5 մարտի 2018 թ. N 14-Ն որոշումը

937

698

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Արտամետի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 57-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Նոր Արտամետի համայնքի ավագանու 9 ապրիլի 2018 թ. N 16-Ն որոշումը

939

699

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Սոլակի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 51-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Սոլակի համայնքի ավագանու 5 փետրվարի 2018 թ. N 12-Ն որոշումը

951

700

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Սոլակի համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողատարածքները աճուրդ-վաճառքի միջոցով օտարելու թույլտվություն տալու մասին» Սոլակի համայնքի ավագանու 5 փետրվարի 2018 թ. N 13-Ն որոշումը

952

701

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Սոլակի համայնքի ավագանու 2017 թ. հուլիսի 24-ի թիվ 37-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Սոլակի համայնքի ավագանու 5 փետրվարի 2018 թ. N 17-Ն որոշումը

953

702

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Սոլակի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության մասին» Սոլակի համայնքի ավագանու 12 մարտի 2018 թ. N 20-Ն որոշումը

954

703

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Քաղսիի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի սեփականատիրոջ կամ տիրապետողի՝ տիրապետման տակ գտնվող անշարժ գույքի և դրան հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր բարեկարգման կարգը սահմանելու մասին» Քաղսիի համայնքի ավագանու 20 ապրիլի 2018 թ. N 16-Ն որոշումը

974

704

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Քասախի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 66-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Քասախի համայնքի ավագանու 20 ապրիլի 2018 թ. N 16-Ն որոշումը

980

     
 

ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ

 
     

705

«ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքի ավագանու 2018 թ. հունվարի 29-ի թիվ 2-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Ախուրյանի համայնքի ավագանու 12 փետրվարի 2018 թ. N 8-Ն որոշումը

982

706

«ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի սեփականատիրոջ կամ տիրապետողի՝ տիրապետման տակ գտնվող անշարժ գույքի և դրան հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր բարեկարգման կարգը սահմանելու մասին» Ախուրյանի համայնքի ավագանու 12 փետրվարի 2018 թ. N 11-Ն որոշումը

983

     
 

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ

 
     

707

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգիսի համայնքի զարգացման 2018-2022 թթ. ծրագիրը հաստատելու մասին» Եղեգիսի համայնքի ավագանու 19 մարտի 2018 թ. N 21-Ն որոշումը

988

 

Մաս 4

 

 

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Ծաղկաձորի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

708

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ծաղկաձորի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 87-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ծաղկաձորի համայնքի ավագանու 12 ապրիլի 2018 թ. N 38-Ն որոշումը

5

     
 

Հրազդանի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

709

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքի աճուրդային կարգով օտարման կանոնակարգը հաստատելու մասին» Հրազդանի համայնքի ավագանու 13 ապրիլի 2018 թ. N 60-Ն որոշումը

7

710

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի համայնքի 2018 թ. բյուջեի վարչական մասի պահուստային ֆոնդից գումար հատկացնելու մասին» Հրազդանի համայնքի ավագանու 13 ապրիլի 2018 թ. N 65-Ն որոշումը

10

711

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 15-ի թիվ 115-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Հրազդանի համայնքի ավագանու 13 ապրիլի 2018 թ. N 66-Ն որոշումը

11

     
 

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Մեղրիի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

712

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքի 2018 թ. առաջին եռամսյակի բյուջեի կատարման ընթացքի մասին» Մեղրիի համայնքի ավագանու 27 ապրիլի 2018 թ. N 33-Ն որոշումը

12

     
 

Սիսիանի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

713

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքի 2018 թ. առաջին եռամսյակի բյուջեի կատարման ընթացքի մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 12 ապրիլի 2018 թ. N 38-Ն որոշումը

82

714

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 29-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 12 ապրիլի 2018 թ. N 39-Ն որոշումը

98

815

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 26-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 12 ապրիլի 2018 թ. N 42-Ն որոշումը

130

     
 

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

 
        

716

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ակնալճի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 18-ի թիվ 53-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Ակնալճի համայնքի ավագանու 5 մարտի 2018 թ. N 7-Ն որոշումը

132

717

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ակնալճի համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերը օտարելու մասին» Ակնալճի համայնքի ավագանու 27 ապրիլի 2018 թ. N 17-Ն որոշումը

176

718

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ակնալճի համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերը օտարելու մասին» Ակնալճի համայնքի ավագանու 27 ապրիլի 2018 թ. N 27-Ն որոշումը

178

719

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ակնաշենի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 18-ի թիվ 50-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Ակնաշենի համայնքի ավագանու 23 մարտի 2018 թ. N 14-Ն որոշումը

181

720

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեշատի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 11-ի թիվ 47-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Այգեշատի համայնքի ավագանու 10 ապրիլի 2018 թ. N 15-Ն որոշումը

203

721

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արագածի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 38-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու վերաբերյալ» Արագածի համայնքի ավագանու 23 մարտի 2018 թ. N 16-Ն որոշումը

246

722

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արազափի համայնքում խնամակալության և հոգաբարձության մարմինների կանոնադրությունը հաստատելու մասին» Արազափի համայնքի ավագանու 30 մարտի 2018 թ. N 12-Ն որոշումը

289

723

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արազափի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 8-ի թիվ 52-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Արազափի համայնքի ավագանու 6 ապրիլի 2018 թ. N 16-Ն որոշումը

305

724

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արաքսի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 8-ի թիվ 39-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Արաքսի համայնքի ավագանու 4 ապրիլի 2018 թ. N 26-Ն որոշումը

346

725

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արգավանդի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 25-ի թիվ 73-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Արգավանդի համայնքի ավագանու 7 փետրվարի 2018 թ. N 17-Ն որոշումը .

419

726

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արտամետի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 19-ի թիվ 4-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Արտամետի համայնքի ավագանու 3 ապրիլի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը

491

727

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արտիմետի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 15-ի «ՀՀ Արմավիրի մարզի Արտիմետի համայնքի 2018 թ. բյուջեի հաստատման մասին» թիվ 41-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Արտիմետի համայնքի ավագանու 12 փետրվարի 2018 թ. N 12-Ն որոշումը

529

728

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արտիմետի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 15-ի թիվ 41-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Արտիմետի համայնքի ավագանու 4 ապրիլի 2018 թ. N 17-Ն որոշումը

564

729

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արտիմետի համայնքի ավագանու 2017 թ. նոյեմբերի 23-ի թիվ 32-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Արտիմետի համայնքի ավագանու 4 ապրիլի 2018 թ. N 18-Ն որոշումը

595

730

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ծաղկալանջի համայնքի ավագանու կանոնակարգը ընդունելու մասին» Ծաղկալանջի համայնքի ավագանու 30 մարտի 2018 թ. N 06-Նորոշումը

597

731

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ծաղկալանջի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 15-ի թիվ 26-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ծաղկալանջի համայնքի ավագանու 30 մարտի 2018 թ. N 07-Ն որոշումը

606

732

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մայիսյանի համայնքի ավագանու 2017 թ. «ՀՀ Արմավիրի մարզի Մայիսյանի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 56-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Մայիսյանի համայնքի ավագանու 30 մարտի 2018 թ. N 17-Ն որոշումը

645

733

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մերձավանի համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասը վարձակալության տրամադրելու թույլտվություն տալու մասին» Մերձավանի համայնքի ավագանու 31 հունվարի 2018 թ. N 5-Ն որոշումը

689

734

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մերձավանի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան և զարգացման հնգամյա ծրագրի իրականացման վերաբերյալ հաշվետվությունները հաստատելու մասին» Մերձավանի համայնքի ավագանու 12 փետրվարի 2018 թ. N 8-Ն որոշումը

690

735

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մերձավանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 8-ի թիվ 70-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Մերձավանի համայնքի ավագանու 12 փետրվարի 2018 թ. N 9-Ն որոշումը

730

736

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մերձավանի համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասն աճուրդային կարգով օտարելու թույլտվություն տալու մասին» Մերձավանի համայնքի ավագանու 12 փետրվարի 2018 թ. N 13-Ն որոշումը.

732

737

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մերձավանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 8-ի թիվ 70-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Մերձավանի համայնքի ավագանու 28 մարտի 2018 թ. N 15-Ն որոշումը

733

738

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մերձավանի համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերն աճուրդային կարգով օտարելու թույլտվություն տալու մասին» Մերձավանի համայնքի ավագանու 28 մարտի 2018 թ. N 16-Ն որոշումը

774

739

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մերձավանի համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը վարձակալության տրամադրելու թույլտվություն տալու մասին» Մերձավանի համայնքի ավագանու 28 մարտի 2018 թ. N 17-Ն որոշումը

776

740

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մերձավանի համայնքի 2018 թ. բյուջեում վերաբաշխում կատարելու մասին» Մերձավանի համայնքի ավագանու 27 ապրիլի 2018 թ. N 48-Ն որոշումը

777

     
 

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ

 
     

741

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Բալահովտի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 41-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Բալահովտի համայնքի ավագանու 12 ապրիլի 2018 թ. N 18-Ն որոշումը

778

742

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Բալահովտի համայնքի ավագանու 2018 թ. փետրվարի 2-ի թիվ 8-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Բալահովտի համայնքի ավագանու 12 ապրիլի 2018 թ. N 20-Ն որոշումը

807

743

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Գեղադիրի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 26-ի թիվ 52-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Գեղադիրի համայնքի ավագանու 12 մարտի 2018 թ. N 9-Ն որոշումը

811

744

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Գեղադիրի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Գեղադիրի համայնքի ավագանու 12 մարտի 2018 թ. N 10-Ն որոշումը

824

745

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Գեղադիրի համայնքում աղբահանության վճար վճարողների հաշվառման, աղբահանության վճարի հաշվարկման և գանձման կարգը հաստատելու մասին» Գեղադիրի համայնքի ավագանու 12 մարտի 2018 թ. N 12-Ն որոշումը

844

746

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Գեղադիրի համայնքում աղբահանության իրականացման կարգը, նվազագույն ժամանակացույցը և սանիտարական մաքրման սխեման հաստատելու մասին» Գեղադիրի համայնքի ավագանու 12 մարտի 2018 թ. N 13-Ն որոշումը

847

747

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Գեղադիրի համայնքի սեփականություն համարվող հողամասերից աճուրդով օտարելու մասին» Գեղադիրի համայնքի ավագանու 11 մայիսի 2018 թ. N 18-Ն որոշումը

852

748

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Գետամեջի համայնքում աղբահանության իրականացման կարգը, նվազագույն ժամանակացույցը և սանիտարական մաքրման սխեման հաստատելու մասին» Գետամեջի համայնքի ավագանու 12 փետրվարի 2018 թ. N 6-Ն որոշումը

854

749

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Գետամեջի համայնքում աղբահանության վճար վճարողների հաշվառման, աղբահանության վճարի հաշվարկման և գանձման կարգը հաստատելու մասին» Գետամեջի համայնքի ավագանու 12 փետրվարի 2018 թ. N 7-Ն որոշումը

859

750

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Գետամեջի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Գետամեջի համայնքի ավագանու 27 փետրվարի 2018 թ. N 11-Ն որոշումը

763

751

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Գետամեջի համայնքի (բնակավայրի) պարզեցված գլխավոր հատակագիծը հաստատելու մասին» Գետամեջի համայնքի ավագանու 27 ապրիլի 2018 թ. N 23-Ն որոշումը

874

752

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրվեժի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 28-ի թիվ 61-Ն մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ջրվեժի համայնքի ավագանու 12 հունվարի 2018 թ. N 3-Ն որոշումը

878

753

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրվեժի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի սեփականատիրոջ կամ տիրապետողի՝ տիրապետման տակ գտնվող անշարժ գույքի և դրան հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր բարեկարգման կարգը սահմանելու մասին» Ջրվեժի համայնքի ավագանու 15 փետրվարի 2018 թ. N 7-Ն որոշումը

881

754

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրվեժի համայնքի սեփականություն համարվող հողամասերից 2018 թ. աճուրդային կարգով օտարման առաջարկվող հողամասերի ցուցակը հաստատելու մասին» Ջրվեժի համայնքի ավագանու 15 փետրվարի 2018 թ. N 10-Ն որոշումը

885

755

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրվեժի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 28-ի թիվ 61-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ջրվեժի համայնքի ավագանու 15 փետրվարի 2018 թ. N 15-Ն որոշումը

889

756

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրվեժի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Ջրվեժի համայնքի ավագանու 19 մարտի 2018 թ. N 20-Ն որոշումը

898

757

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրվեժի համայնքի ավագանու 2018 թ. փետրվարի 15-ի թիվ 10-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Ջրվեժի համայնքի ավագանու 19 մարտի 2018 թ. N 23-Ն որոշումը

914

758

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրվեժի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 28-ի թիվ 61-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ջրվեժի համայնքի ավագանու 4 ապրիլի 2018 թ. N 26-Ն որոշումը

915

759

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրվեժի համայնքի 2018-2022 թթ. զարգացման հնգամյա ծրագիրը հաստատելու մասին» Ջրվեժի համայնքի ավագանու 4 ապրիլի 2018 թ. N 27-Ն որոշումը

954

     
 

ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ

 
     

760

«ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքային սեփականություն համարվող բնակավայրի հողերից կառուցապատման նպատակով օտարելու, օտարման մեկնարկային գինը և պայմանները հաստատելու մասին» Ախուրյանի համայնքի ավագանու 12 փետրվարի 2018 թ. N 13-Ն որոշումը

1038

761

«ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքի ավագանու 2018 թ. հունվարի 29-ի թիվ 2-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ախուրյանի համայնքի ավագանու 27 փետրվարի 2018 թ. N 18-Ն որոշումը

1040

762

«ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքի ավագանու 2018 թ. հունվարի 29-ի թիվ 2-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ախուրյանի համայնքի ավագանու 20 մարտի 2018 թ. N 24-Ն որոշումը

1041

763

«ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքային սեփականություն համարվող բնակավայրի հողերից կառուցապատման նպատակով օտարելու, օտարման մեկնարկային գինը և պայմանները հաստատելու մասին» Ախուրյանի համայնքի ավագանու 20 մարտի 2018 թ. N 33-Ն որոշումը

1043

764

«ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքում նոր կառուցվող (վերակառուցվող, վերանորոգվող) շենքերի և շինությունների տանիքների ու արտաքին այլ տարրերի նկատմամբ միասնական պահանջներ սահմանելու մասին» Ախուրյանի համայնքի ավագանու 20 մարտի 2018 թ. N 34-Ն որոշումը

1045

765

«ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքի ավագանու 2018 թ. հունվարի 29-ի թիվ 2-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ախուրյանի համայնքի ավագանու 13 ապրիլի 2018 թ. N 38-Ն որոշումը

1047

     
 

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
     

766

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Տեղի համայնքի կամավոր խնդիրները, դրանց լուծմանն ուղղված սեփական լիազորությունները և իրականացման կարգը սահմանելու մասին» Տեղի համայնքի ավագանու 28 փետրվարի 2018 թ. N 4-Ն որոշումը

1048

     
 

ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ

 
     

767

«ՀՀ Տավուշի մարզի Կողբի համայնքի 2018 թ. ճշտված բյուջեն և եռամսյակային համամասնությունները հաստատելու մասին» Կողբի համայնքի ավագանու 5 փետրվարի 2018 թ. N 1-Ն որոշումը

1053

768

 «Կողբի խոշորացված համայնքի կոմունալ ենթակառուցվածքների սպասարկման և համայնքային ծառայությունների մատուցման համակարգի բարելավում» ծրագրի իրականացման նպատակով Հայաստանի տարածքային զարգացման հիմնադրամի բանկային հաշվին համայնքի բյուջեից դրամական փոխանցում կատարելու և համայնքի բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Կողբի համայնքի ավագանու 26 փետրվարի 2018 թ. N 12-Ն որոշումը

1055

 

Մաս 5

 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

 
     
 

Ալավերդու համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

769

  

«ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Ալավերդու համայնքի ավագանու 12 ապրիլի 2018 թ. N 27-Ն որոշումը

7

770

«ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքի հաշվեկշռում գտնվող՝ համայնքային սեփականություն հանդիսացող (նախկին Աքորու համայնքի), ծառայողական մեքենան աճուրդային եղանակով օտարելու թույլտվություն տալու և մեկնարկային գինը հաստատելու մասին» Ալավերդու համայնքի ավագանու 26 ապրիլի 2018 թ. N 31-Ն որոշումը

8

771

«ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքի հաշվեկշռում գտնվող՝ համայնքային սեփականություն հանդիսացող (նախկին Հաղպատի համայնքի), ծառայողական մեքենան աճուրդային եղանակով օտարելու թույլտվություն տալու և մեկնարկային գինը հաստատելու մասին» Ալավերդու համայնքի ավագանու 26 ապրիլի 2018 թ. N 32-Ն որոշումը

9

772

«ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասն աճուրդ-վաճառքով օտարելու մասին» Ալավերդու համայնքի ավագանու 26 ապրիլի 2018 թ. N 33-Ն որոշումը

10

773

«ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Ալավերդու համայնքի ավագանու 26 ապրիլի 2018 թ. N 35-Ն որոշումը

12

     
 

Տաշիրի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

774

«ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 26-ի թիվ 15-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու և 2018 թ. մարտի 30-ի թիվ 24-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Տաշիրի համայնքի ավագանու 13 ապրիլի 2018 թ. N 35-Ն որոշումը

13

     
 

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Աբովյանի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

775

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյանի համայնքի 2018 թ. բյուջեի առաջին եռամսյակի եկամուտների և ծախսերի կատարողականի մասին» Աբովյանի համայնքի ավագանու 13 ապրիլի 2018 թ. N 33-Ն որոշումը

35

     
 

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Կապանի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

776

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի համայնքի 2018-2022 թթ. զարգացման ծրագիրը հաստատելու մասին» Կապանի համայնքի ավագանու 4 ապրիլի 2018 թ. N 41-Ն որոշումը

64

     
 

Սիսիանի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

777

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքի զարգացման ծրագիրը հաստատելու մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 27 մարտի 2018 թ. N 32-Ն որոշումը

128

     
 

Քաջարանի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

778

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարանի համայնքի զարգացման ծրագիրը հաստատելու մասին» Քաջարանի համայնքի ավագանու 12 ապրիլի 2018 թ. N 15-Ն որոշումը

195

778

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 26-ի թիվ 32-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Քաջարանի համայնքի ավագանու 12 ապրիլի 2018 թ. N 19-Ն որոշումը

248

780

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարանի համայնքի 2018 թ. բյուջեի առաջին եռամսյակային հաշվետվության հաստատման մասին» Քաջարանի համայնքի ավագանու 12 ապրիլի 2018 թ. N 20-Ն որոշումը

253

     
 

ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Այրումի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

781

«ՀՀ Տավուշի մարզի Այրումի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի սեփականատիրոջ կամ տիրապետողի՝ տիրապետման տակ գտնվող անշարժ գույքի և հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր բարեկարգման էությունը՝ ծավալը, պայմանները և իրականացման կարգը սահմանելու մասին» Այրումի համայնքի ավագանու 12 ապրիլի 2018 թ. N 28-Ն որոշումը

266

782

«ՀՀ Տավուշի մարզի Այրումի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 94-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Այրումի համայնքի ավագանու 12 ապրիլի 2018 թ. N 29-Ն որոշումը

271

     
 

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

 
     

783

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ալաշկերտի համայնքի ավագանու 19.12.2017 թ. թիվ 44-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ալաշկերտի համայնքի ավագանու 5 ապրիլի 2018 թ. N 14-Ն որոշումը

277

784

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ակնալճի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 18-ի թիվ 53-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Ակնալճի համայնքի ավագանու 20 մարտի 2018 թ. N 14-Ն որոշումը

312

785

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեշատի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 18-ի թիվ 28-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» Այգեշատի համայնքի ավագանու 6 փետրվարի 2018 թ. N 3-Ն որոշումը.

353

786

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեշատի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Այգեշատի համայնքի ավագանու 21 փետրվարի 2018 թ. N 9-Ն որոշումը

399

787

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ապագայի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 15-ի թիվ 56-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ապագայի համայնքի ավագանու 6 ապրիլի 2018 թ. N 25-Ն որոշումը

404

788

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Առատաշենի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 20-ի «ՀՀ Արմավիրի մարզի Առատաշենի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 45-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Առատաշենի համայնքի ավագանու 12 մարտի 2018 թ. N 12-Ն որոշումը

456

789

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գայի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 19-ի «Բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 64-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Գայի համայնքի ավագանու 3 ապրիլի 2018 թ. N 19-Ն որոշումը

493

790

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Լուսագյուղի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Լուսագյուղի համայնքի ավագանու 26 փետրվարի 2018 թ. N 06-Ն որոշումը

527

791

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Խորոնքի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 11-ի թիվ 9 արտահերթ նիստի «ՀՀ Արմավիրի մարզի Խորոնքի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 57-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Խորոնքի համայնքի ավագանու 13 ապրիլի 2018 թ. N 20-Ն որոշումը

563

792

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ծաղկունքի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 33-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ծաղկունքի համայնքի ավագանու 13 փետրվարի 2018 թ. N 07-Ն որոշումը

606

793

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Նորակերտի համայնքի ավագանու 15.12.2017 թ. թիվ 53-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Նորակերտի համայնքի ավագանու 15 փետրվարի 2018 թ. N 10-Ն որոշումը

608

     
 

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
     

794

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լճաշենի համայնքի ավագանու կանոնակարգը հաստատելու մասին» Լճաշենի համայնքի ավագանու 18 մայիսի 2018 թ. N 17-Ն որոշումը

661

795

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լճաշենի համայնքի տեղական բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Լճաշենի համայնքի ավագանու 18 մայիսի 2018 թ. N 19-Ն որոշումը

672

796

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լճաշենի համայնքի խնամակալության և հոգաբարձության հանձնաժողովի կանոնադրությունը, հանձնաժողովի աշխատակարգը հաստատելու և 28.07.2016 թ. թիվ 55 որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Լճաշենի համայնքի ավագանու 18 մայիսի 2018 թ. N 22-Ն որոշումը

673

     
 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

 
     

797

«ՀՀ Լոռու մարզի Դարպասի համայնքի ավագանու կանոնակարգը ընդունելու մասին» Դարպասի համայնքի ավագանու 15 մայիսի 2018 թ. N 15-Ն որոշումը

683

798

«ՀՀ Լոռու մարզի Լեռնավանի համայնքի ավագանու կանոնակարգը ընդունելու մասին» Լեռնավանի համայնքի ավագանու 3 մայիսի 2018 թ. N 09-Ն որոշումը

696

799

«ՀՀ Լոռու մարզի Լերմոնտովոյի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի սեփականատիրոջ կամ տիրապետողի՝ տիրապետման տակ գտնվող անշարժ գույքի և հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր բարեկարգման էությունը, ծավալը և պայմանները հաստատելու մասին» Լերմոնտովոյի համայնքի ավագանու 4 ապրիլի 2018 թ. N 9-Ն որոշումը

709

800

«ՀՀ Լոռու մարզի Լերմոնտովոյի համայնքում աղբահանության և սանիտարական մաքրման գործընթացի կազմակերպման ու իրականացման մասին» Լերմոնտովոյի համայնքի ավագանու 4 ապրիլի 2018 թ. N 11-Ն որոշումը

715

801

«ՀՀ Լոռու մարզի Խնկոյանի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի սեփականատիրոջ կամ տիրապետողի՝ տիրապետման տակ գտնվող անշարժ գույքի և հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր բարեկարգման էությունը, ծավալը և պայմանները հաստատելու մասին» Խնկոյանի համայնքի ավագանու 28 փետրվարի 2018 թ. N 12-Ն որոշումը

721

802

«ՀՀ Լոռու մարզի Շահումյանի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի սեփականատիրոջ կամ տիրապետողի՝ իր տիրապետման տակ գտնվող անշարժ գույքի և դրան հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր բարեկարգման էությունը, ծավալը և պայմանները հաստատելու մասին» Շահումյանի համայնքի ավագանու 6 մարտի 2018 թ. N 8-Ն որոշումը

726

803

«ՀՀ Լոռու մարզի Շիրակամուտի համայնքի 2018-2022 թթ. սոցիալ- տնտեսական զարգացման հնգամյա ծրագիրը հաստատելու մասին» Շիրակամուտի համայնքի ավագանու 6 փետրվարի 2018 թ. N 6-Ն որոշումը

732

804

«ՀՀ Լոռու մարզի Շնողի համայնքի ղեկավարի հաշվետվությունը 2017 թ. տարեկան բյուջեի կատարման վերաբերյալ» Շնողի համայնքի ավագանու 7 փետրվարի 2018 թ. N 14-Ն որոշումը

754

805

«ՀՀ Լոռու մարզի Շնողի համայնքի ղեկավարի հաշվետվությունը 2016-2021 թթ. հնգամյա զարգացման ծրագրով նախատեսված և 2017 թ. կատարված աշխատանքների մասին» Շնողի համայնքի ավագանու 7 փետրվարի 2018 թ. N 15-Ն որոշումը

756

806

«ՀՀ Լոռու մարզի Շնողի համայնքի 2018 թ. տարեկան բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Շնողի համայնքի ավագանու 6 մարտի 2018 թ. N 24-Ն որոշումը

760

807

«ՀՀ Լոռու մարզի Շնողի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 20-ի «ՀՀ Լոռու մարզի Շնողի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները և դրույքաչափերը սահմանելու մասին» թիվ 21-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Շնողի համայնքի ավագանու 6 մարտի 2018 թ. N 25-Ն որոշումը

762

808

«ՀՀ Լոռու մարզի Շնողի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի սեփականատիրոջ կամ տիրապետողի տիրապետման տակ գտնվող անշարժ գույքի և հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր բարեկարգման էության, ծավալի, պայմանների և իրականացման կարգի հաստատման մասին» Շնողի համայնքի ավագանու 6 մարտի 2018 թ. N 27-Ն որոշումը .

768

809

«ՀՀ Լոռու մարզի Շնողի համայնքի 2018 թ. տարեկան բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Շնողի համայնքի ավագանու 26 մարտի 2018 թ. N 33-Ն որոշումը

773

810

«ՀՀ Լոռու մարզի Շնողի համայնքի 2018 թ. տարեկան բյուջեի 2018 թ. առաջին եռամսյակի կատարողականի մասին» Շնողի համայնքի ավագանու 9 ապրիլի 2018 թ. N 41-Ն որոշումը

775

811

«ՀՀ Լոռու մարզի Սարչապետի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի սեփականատիրոջ կամ տիրապետողի՝ տիրապետման տակ գտնվող անշարժ գույքի և հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր բարեկարգման էության, ծավալի, պայմանների և իրականացման կարգի հաստատման մասին» Սարչապետի համայնքի ավագանու 27 փետրվարի 2018 թ. N 13-Ն որոշումը

777

812

«ՀՀ Լոռու մարզի Սարչապետի համայնքի տարածքում արտաքին գովազդի տեղաբաշխման (տեղադրման) համայնքային կանոնները հաստատելու մասին» Սարչապետի համայնքի ավագանու 27 փետրվարի 2018 թ. N 14-Ն որոշումը

782

813

«ՀՀ Լոռու մարզի Սարչապետի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 29-ի «ՀՀ Լոռու մարզի Սարչապետի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 13-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Սարչապետի համայնքի ավագանու 6 ապրիլի 2018 թ. N 24-Ն որոշումը

790

     
 

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ

 
     

814

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Արզնիի համայնքի աղբահանման աշխատանքների կազմակերպման համար տնտեսություններից վարձավճար գանձելու մասին» Արզնիի համայնքի ավագանու 12 հունվարի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը

820

815

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Արզնիի համայնքի «Ալյոնուշկա մանկապարտեզ» ՆՈՒՀ ՀՈԱԿ հաճախող երեխաների ծնողական գումարի չափը սահմանելու մասին» Արզնիի համայնքի ավագանու 12 հունվարի 2018 թ. N 7-Ն որոշումը

821

816

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Արզնիի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 70-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Արզնիի համայնքի ավագանու 12 հունվարի 2018 թ. N 8-Ն որոշումը

822

817

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Արզնիի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 70-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Արզնիի համայնքի ավագանու 10 ապրիլի 2018 թ. N 32-Ն որոշումը

863

818

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Հացավանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 49-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Հացավանի համայնքի ավագանու 11 հունվարի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը

876

819

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Հացավանի համայնքի 2018 թ. բյուջեում վերաբաշխում կատարելու մասին» Հացավանի համայնքի ավագանու 2 փետրվարի 2018 թ. N 3-Ն որոշումը

890

820

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Հացավանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 49-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Հացավանի համայնքի ավագանու 12 փետրվարի 2018 թ. N 7-Ն որոշումը

891

821

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Հացավանի համայնքի սեփականություն համարվող հողամասերից աճուրդ-վաճառքի միջոցով օտարելու մասին» Հացավանի համայնքի ավագանու 12 փետրվարի 2018 թ. N 8-Ն որոշումը

898

822

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Հացավանի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Հացավանի համայնքի ավագանու 12 մարտի 2018 թ. N 12-Ն որոշումը

900

823

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Հացավանի համայնքում աղբահանության իրականացման կարգը, նվազագույն ժամանակացույցը և սանիտարական մաքրման սխեման հաստատելու մասին» Հացավանի համայնքի ավագանու 12 մարտի 2018 թ. N 14-Ն որոշումը

911

824

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Հացավանի համայնքում աղբահանության վճար վճարողների հաշվառման, աղբահանության վճարի հաշվարկման և գանձման կարգը հաստատելու մասին» Հացավանի համայնքի ավագանու 12 մարտի 2018 թ. N 15-Ն որոշումը

915

825

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Հացավանի համայնքի 2018 թ. բյուջեում վերաբաշխում կատարելու մասին» Հացավանի համայնքի ավագանու 2 մայիսի 2018 թ. N 16-Ն որոշումը

918

826

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Մեղրաձորի համայնքի կողմից մատուցվող ծառայությունների դիմաց վճարներ սահմանելու մասին» Մեղրաձորի համայնքի ավագանու 23 հունվարի 2018 թ. N 7-Ն որոշումը

919

827

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Մեղրաձորի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 27-ի թիվ 89-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Մեղրաձորի համայնքի ավագանու 23 հունվարի 2018 թ. N 8-Ն որոշումը

920

828

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Մեղրաձորի համայնքի ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Մեղրաձորի համայնքի ավագանու 23 փետրվարի 2018 թ. N 10-Ն որոշումը

939

829

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Մեղրաձորի համայնքի սեփականություն համարվող հողերը աճուրդ-վաճառքի միջոցով օտարելու թույլտվություն տալու մասին» Մեղրաձորի համայնքի ավագանու 23 փետրվարի 2018 թ. N 18-Ն որոշումը

940

830

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Մեղրաձորի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 27-ի թիվ 89-Ն որոշման հավելվածում փոփոխություններ կատարելու մասին» Մեղրաձորի համայնքի ավագանու 23 փետրվարի 2018 թ. N 19-Ն որոշումը

942

831

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Մեղրաձորի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 27-ի թիվ 89-Ն որոշման հավելվածում փոփոխություններ կատարելու մասին» Մեղրաձորի համայնքի ավագանու 23 մարտի 2018 թ. N 23-Ն որոշումը

943

832

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Մեղրաձորի համայնքի սեփականություն համարվող հողերը աճուրդ-վաճառքի միջոցով օտարելու մասին» Մեղրաձորի համայնքի ավագանու 23 մարտի 2018 թ. N 25-Ն որոշումը

944

833

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Մեղրաձորի համայնքի սեփականություն հանդիսացող գյուղատնտեսական նշանակության այլ հողերը մրցութային կարգով վարձակալության իրավունքով տրամադրելու մասին» Մեղրաձորի համայնքի ավագանու 23 մարտի 2018 թ. N 26-Ն որոշումը

945

834

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Մեղրաձորի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի սեփականատիրոջ կամ տիրապետողի՝ տիրապետման տակ գտնվող անշարժ գույքի և հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր բարեկարգման կարգը սահմանելու մասին» Մեղրաձորի համայնքի ավագանու 23 մարտի 2018 թ. N 27-Ն որոշումը

947

835

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Մեղրաձորի համայնքի զարգացման ծրագիրը հաստատելու մասին» Մեղրաձորի համայնքի ավագանու 10 ապրիլի 2018 թ. N 30-Ն որոշումը

951

836

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Քաղսիի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման վերաբերյալ համայնքի ղեկավարի հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Քաղսիի համայնքի ավագանու 15 մայիսի 2018 թ. N 19-Ն որոշումը

1008

 

Մաս 6

 

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

      
 

Արարատի համայնքի ավագանու որոշումները

   

837

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի համայնքի 2018 թ. բյուջեի հոդվածներում փոփոխություն կատարելու մասին» Արարատի համայնքի ավագանու 18 մայիսի 2018 թ. N 24-Ն որոշումը

7

838

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի համայնքի 2018 թ. բյուջեի հոդվածներում փոփոխություն կատարելու մասին» Արարատի համայնքի ավագանու 18 մայիսի 2018 թ. N 25-Ն որոշումը

8

   
 

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

   
 

Գավառի համայնքի ավագանու որոշումը

   

839

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Գավառի համայնքի ավագանու 20 ապրիլի 2018 թ. N 18-Ն որոշումը

9

   
 

Մարտունու համայնքի ավագանու որոշումը

   

840

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունու համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու և «Մարտունու քաղաքային համայնքի Սմբատ Մհերյանի անվան մարզադպրոց» ՀՈԱԿ-ին ՀՀ ֆուտբոլի առաջնությանը մասնակցելու համար գումար հատկացնելու մասին» Մարտունու համայնքի ավագանու 22 մայիսի 2018 թ. N 82-Ն որոշումը

41

   
 

Սևանի համայնքի ավագանու որոշումները

   

841

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սևանի համայնքի 2018 թ. առաջին եռամսյակի բյուջեի կատարման մասին» Սևանի համայնքի ավագանու 11 մայիսի 2018 թ. N 16-Ն որոշումը

42

842

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սևանի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Սևանի համայնքի ավագանու11 մայիսի 2018 թ. N 17-Ն որոշումը

46

   
 

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ

   
 

Ծաղկաձորի համայնքի ավագանու որոշումը

   

843

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ծաղկաձորի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 87-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ծաղկաձորի համայնքի ավագանու 18 մայիսի 2018 թ. N 40-Ն որոշումը

54

   
 

Հրազդանի համայնքի ավագանու որոշումը

   

844

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի համայնքի 2018 թ. բյուջեի վարչական մասի պահուստային ֆոնդից գումար հատկացնելու մասին» Հրազդանի համայնքի ավագանու 22 մայիսի 2018 թ. N 68-Ն որոշումը

56

   
 

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

   

845

«ՀՀ Արարատի մարզի Ավշարի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Ավշարի համայնքի ավագանու 14 մայիսի 2018 թ. N 14-Ն որոշումը.

57

846

«ՀՀ Արարատի մարզի Արգավանդի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Արգավանդի համայնքի ավագանու 9 փետրվարի 2018 թ. N 06-Ն որոշումը

60

847

«ՀՀ Արարատի մարզի Արգավանդի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Արգավանդի համայնքի ավագանու 12 մարտի 2018 թ. N 14-Ն որոշումը

61

848

«ՀՀ Արարատի մարզի Արգավանդի համայնքի 2018 թ. բյուջեում եռամսյակային համամասնություններ սահմանելու մասին» Արգավանդի համայնքի ավագանու 12 մարտի 2018 թ. N 15-Ն որոշումը.

62

849

«ՀՀ Արարատի մարզի Արգավանդի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Արգավանդի համայնքի ավագանու 13 ապրիլի 2018 թ. N 18-Ն որոշումը

63

850

«ՀՀ Արարատի մարզի Դաշտավանի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Դաշտավանի համայնքի ավագանու 9 ապրիլի 2018 թ. N 10-Ն որոշումը

64

851

«ՀՀ Արարատի մարզի Դաշտավանի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Դաշտավանի համայնքի ավագանու 4 մայիսի 2018 թ. N 13-Ն որոշումը

65

852

«ՀՀ Արարատի մարզի Լուսառատի համայնքի ղեկավարի հաշվետվությունը համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման վերաբերյալ» Լուսառատի համայնքի ավագանու 14 մարտի 2018 թ. N 5-Ն որոշումը.

67

853

«ՀՀ Արարատի մարզի Լուսառատի համայնքային սեփականություն համարվող հողամասը վարձակալության տրամադրելու մասին» Լուսառատի համայնքի ավագանու 14 մարտի 2018 թ. N 9-Ն որոշումը

69

854

«ՀՀ Արարատի մարզի Լուսառատի համայնքի սեփականություն համարվող հողամասը աճուրդային կարգով օտարելու, օտարվող հողամասի մեկնարկային գինը, լոտի չափը և աճուրդի կազմակերպման ժամկետը սահմանելու մասին» Լուսառատի համայնքի ավագանու 14 մարտի 2018 թ. N 10-Ն որոշումը.

70

855

«ՀՀ Արարատի մարզի Հայանիստի համայնքի ավագանու 2017 թ. նոյեմբերի 27-ի թիվ 43-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Հայանիստի համայնքի ավագանու 20 մարտի 2018 թ. N 09-Ն որոշումը

71

856

«ՀՀ Արարատի մարզի Հայանիստի համայնքի սեփականություն հանդիսացող բնակելի կառուցապատման հողամասը օտարելու և ուղղակի վաճառքով վաճառելու մասին» Հայանիստի համայնքի ավագանու 20 մարտի 2018 թ. N 10-Ն որոշումը

72

857

«ՀՀ Արարատի մարզի Հայանիստի համայնքի 2018 թ. վարչական բյուջեի ծախսային փոփոխությունները հաստատելու մասին» Հայանիստի համայնքի ավագանու 20 մարտի 2018 թ. N 11-Ն որոշումը.

73

858

«ՀՀ Արարատի մարզի Հայանիստի համայնքային սեփականություն հանդիսացող արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության 03-052-0225-0021 կադաստրային ծածկագրով 0.0042 հա հողամասը աճուրդով վաճառելու և մեկնարկային գինը սահմանելու մասին» Հայանիստի համայնքի ավագանու 18 մայիսի 2018 թ. N 13-Ն որոշումը

74

859

«ՀՀ Արարատի մարզի Մրգավանի համայնքի 2018 թ. առաջին եռամսյակի բյուջեի եկամուտների և ծախսերի կատարողականի մասին» Մրգավանի համայնքի ավագանու 19 ապրիլի 2018 թ. N 11-Ն որոշումը

75

860

«ՀՀ Արարատի մարզի Մրգավանի համայնքային սեփականություն հանդիսացող ընդհանուր օգտագործման հողամասը վարձակալության տրամադրելու մասին» Մրգավանի համայնքի ավագանու 19 ապրիլի 2018 թ. N 12-Ն որոշումը

77

861

«ՀՀ Արարատի մարզի Մրգավանի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Մրգավանի համայնքի ավագանու 19 ապրիլի 2018 թ. N 13-Ն որոշումը

78

862

«ՀՀ Արարատի մարզի Մրգավանի համայնքային սեփականություն հանդիսացող հասարակական և բնակելի կառուցապատման հողամասերը օտարելու թույլտվություն տալու մասին» Մրգավանի համայնքի ավագանու 19 ապրիլի 2018 թ. N 14-Ն որոշումը

79

863

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիփանիկի համայնքի ավագանու կանոնակարգը ընդունելու մասին» Սիփանիկի համայնքի ավագանու 2 մայիսի 2018 թ. N 15-Ն որոշումը

80

864

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիփանիկի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Սիփանիկի համայնքի ավագանու 2 մայիսի 2018 թ. N 16-Ն որոշումը

88

865

«ՀՀ Արարատի մարզի Ուրցաձորի համայնքային ծառայողների դրույքաչափի հավելավճարի կիրառման կարգը և չափը հաստատելու մասին» Ուրցաձորի համայնքի ավագանու 16 հունվարի 2018 թ. N 02-Ն որոշումը

90

866

«ՀՀ Արարատի մարզի Ուրցաձորի համայնքի բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Ուրցաձորի համայնքի ավագանու 30 մարտի 2018 թ. N 11-Ն որոշումը

91

867

«ՀՀ Արարատի մարզի Ուրցաձորի համայնքի ավագանու 2018 թ. հունվարի 16-ի թիվ 3-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Ուրցաձորի համայնքի ավագանու 30 մարտի 2018 թ. N 12-Ն որոշումը

93

868

«ՀՀ Արարատի մարզի Ուրցաձորի համայնքի 2018 թ. առաջին եռամսյակի բյուջեի կատարման վերաբերյալ հաղորդումը հաստատելու մասին» Ուրցաձորի համայնքի ավագանու 17 ապրիլի 2018 թ. N 14-Ն որոշումը

94

869

«ՀՀ Արարատի մարզի Փոքր Վեդիի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Փոքր Վեդիի համայնքի ավագանու 20 մարտի 2018 թ. N 14-Ն որոշումը

97

870

«ՀՀ Արարատի մարզի Փոքր Վեդիի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Փոքր Վեդիի համայնքի ավագանու 28 մարտի 2018 թ. N 16-Ն որոշումը

98

871

«ՀՀ Արարատի մարզի Փոքր Վեդիի համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերը վարձակալության տրամադրելու մասին» Փոքր Վեդիի համայնքի ավագանու 28 մարտի 2018 թ. N 17-Ն որոշումը

100

872

«ՀՀ Արարատի մարզի Փոքր Վեդիի համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասերն աճուրդային կարգով օտարելու և ժամկետ սահմանելու մասին» Փոքր Վեդիի համայնքի ավագանու 28 մարտի 2018 թ. N 18-Ն որոշումը

101

873

«ՀՀ Արարատի մարզի Փոքր Վեդիի համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասն աճուրդային կարգով օտարելու և մեկնարկային գին սահմանելու մասին» Փոքր Վեդիի համայնքի ավագանու 28 մարտի 2018 թ. N 20-Ն որոշումը

102

   
 

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

   

874

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ալաշկերտի համայնքի ավագանու 19.12.2017 թ. թիվ 44-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ալաշկերտի համայնքի ավագանու 18 մայիսի 2018 թ. N 20-Ն որոշումը

103

875

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արշալույսի համայնքային սեփականություն հանդիսացող բնակավայրի նշանակության այլ հողը ուղղակի վաճառքով օտարելու մասին» Արշալույսի համայնքի ավագանու 27 մարտի 2018 թ. N 18-Ն որոշումը

135

876

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արշալույսի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 11-ի թիվ 71-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Արշալույսի համայնքի ավագանու 27 մարտի 2018 թ. N 23-Ն որոշումը

136

877

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արևադաշտի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 13-ի թիվ 31-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Արևադաշտի համայնքի ավագանու 20 փետրվարի 2018 թ. N 8-Ն որոշումը

186

878

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արևաշատի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 19-ի թիվ 32-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Արևաշատի համայնքի ավագանու 6 ապրիլի 2018 թ. N 12-Ն որոշումը

228

879

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արևիկի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 19-ի թիվ 2-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Արևիկի համայնքի ավագանու 9 փետրվարի 2018 թ. N 3-Ն որոշումը

271

880

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Բաղրամյանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 18-ի «ՀՀ Արմավիրի մարզի Բաղրամյանի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 51-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Բաղրամյանի համայնքի ավագանու 29 մարտի 2018 թ. N 14-Ն որոշումը

307

881

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գեղակերտի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի սեփականատիրոջ կամ տիրապետողի՝ տիրապետման տակ գտնվող անշարժ գույքի հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր բարեկարգման կարգը սահմանելու մասին» Գեղակերտի համայնքի ավագանու 7 մարտի 2018 թ. N 15-Ն որոշումը

333

882

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գեղակերտի համայնքի ավագանու 2017 թ. նոյեմբերի 14-ի թիվ 52-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Գեղակերտի համայնքի ավագանու 29 մարտի 2018 թ. N 24-Ն որոշումը

338

883

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գեղակերտի համայնքի ավագանու 2017 թ. նոյեմբերի 14-ի թիվ 52-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Գեղակերտի համայնքի ավագանու 18 ապրիլի 2018 թ. N 29-Ն որոշումը

340

884

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գեղակերտի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 11-ի թիվ 60-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Գեղակերտի համայնքի ավագանու 18 ապրիլի 2018 թ. N 33-Ն որոշումը

342

885

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գետաշենի համայնքի ավագանու կանոնակարգը հաստատելու մասին» Գետաշենի համայնքի ավագանու 23 մարտի 2018 թ. N 13-Ն որոշումը

390

886

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Լենուղու համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 7 նիստի թիվ 32-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Լենուղու համայնքի ավագանու 15 փետրվարի 2018 թ. N 6-Ն որոշումը.

400

887

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Լուկաշինի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 8-ի թիվ 32-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Լուկաշինի համայնքի ավագանու 30 մարտի 2018 թ. N 13-Ն որոշումը.

442

888

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Լուկաշինի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի սեփականատիրոջ կամ տիրապետողի՝ տիրապետման տակ գտնվող անշարժ գույքի և հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր բարեկարգման էության՝ ծավալի, պայմանների և իրականացման կարգի հաստատման մասին» Լուկաշինի համայնքի ավագանու 30 մարտի 2018 թ. N 15-Ն որոշումը

477

889

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Խորոնքի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 11-ի թիվ 9-Ն արտահերթ նիստի «ՀՀ Արմավիրի մարզի Խորոնքի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 57-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Խորոնքի համայնքի ավագանու 12 մարտի 2018 թ. N 10-Ն որոշումը

481

890

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Կողբավանի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Կողբավանի համայնքի ավագանու 23 ապրիլի 2018 թ. N 06-Ն որոշումը

527

891

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հուշակերտի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 14-ի «Արմավիրի մարզի Հուշակերտի համայնքի 2018 թ. բյուջեի մասին» թիվ 71-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Հուշակերտի համայնքի ավագանու 19 ապրիլի 2018 թ. N 85-Ն որոշումը

570

892

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մայիսյանի համայնքի սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքի օտարման մասին» Մայիսյանի համայնքի ավագանու 30 մարտի 2018 թ. N 18-Ն որոշումը

611

893

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մրգավանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 18-ի թիվ 6 հերթական նիստի թիվ 56-Ն որոշմամբ հաստատված «2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Մրգավանի համայնքի ավագանու 3 ապրիլի 2018 թ. N 15-Ն որոշումը.

613

894

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Նալբանդյանի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Նալբանդյանի համայնքի ավագանու 16 ապրիլի 2018 թ. N 17-Ն որոշումը

649

895

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Շահումյանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 63-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Շահումյանի համայնքի ավագանու 26 մարտի 2018 թ. N 18-Ն որոշումը.

684

896

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ոսկեհատի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 8-ի թիվ 31-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Ոսկեհատի համայնքի ավագանու 3 ապրիլի 2018 թ. N 11-Ն որոշումը.

728

897

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Սարդարապատի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 25-ի թիվ 59-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Սարդարապատի համայնքի ավագանու 26 ապրիլի 2018 թ. N 13-Ն որոշումը

771

898

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Վանանդի համայնքի սեփականություն հանդիսացող 2.8061 հա հողատարածքները աճուրդով օտարելու, մեկնարկային գինը և պայմանները սահմանելու մասին» Վանանդի համայնքի ավագանու 20 ապրիլի 2018 թ. N 07-Ն որոշումը

813

899

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Վանանդի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Վանանդի համայնքի ավագանու 20 ապրիլի 2018 թ. N 08-Ն որոշումը.

815

900

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Վանանդի համայնքի սեփականություն հանդիսացող 2.8061 հա հողատարածքները աճուրդով օտարելու, մեկնարկային գինը և պայմանները սահմանելու մասին» Վանանդի համայնքապետի 23 ապրիլի 2018 թ. N 25-Ն որոշումը

817

901

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Վարդանաշենի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 13-ի թիվ 30-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Վարդանաշենի համայնքի ավագանու 15 մարտի 2018 թ. N 8-Ն որոշումը.

819

902

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Տանձուտի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի և դրան հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի բարեկարգման կարգը սահմանելու մասին» Տանձուտի համայնքի ավագանու 27 ապրիլի 2018 թ. N 14-Ն որոշումը

860

903

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Տանձուտի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 56-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Տանձուտի համայնքի ավագանու 27 ապրիլի 2018 թ. N 15-Ն որոշումը.

864

904

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Տանձուտի համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողատարածքը մրցութային կարգով վարձակալության տրամադրելու մասին» Տանձուտի համայնքի ավագանու 27 ապրիլի 2018 թ. N 16-Ն որոշումը

103

   
 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

   

905

«ՀՀ Լոռու մարզի Ազնվաձորի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Ազնվաձորի համայնքի ավագանու 27 փետրվարի 2018 թ. N 08-Ն որոշումը

899

906

«ՀՀ Լոռու մարզի Գոգարանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 18-ի «Գոգարանի համայնքի 2018 բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 24-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Գոգարանի համայնքի ավագանու 22 հունվարի 2018 թ. N 01-Ն որոշումը

931

907

«ՀՀ Լոռու մարզի Գոգարանի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի սեփականատիրոջ կամ տիրապետողի՝ տիրապետման տակ գտնվող անշարժ գույքի և հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր բարեկարգման էության, ծավալի, պայմանների և իրականացման մասին» Գոգարանի համայնքի ավագանու 30 մարտի 2018 թ. N 05-Ն որոշումը

956

908

«ՀՀ Լոռու մարզի Հալավարի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի սեփականատիրոջ կամ տիրապետողի՝ տիրապետման տակ գտնվող անշարժ գույքի և հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր բարեկարգման էության, ծավալի, պայմանների և իրականացման մասին» Հալվարի համայնքի ավագանու 27 փետրվարի 2018 թ. N 4-Ն որոշումը

962

909

«ՀՀ Լոռու մարզի Ձորագետի համայնքի 2017 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 24-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ձորագետի համայնքի ավագանու 31 հունվարի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը

968

910

«ՀՀ Լոռու մարզի Ձորագետի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի սեփականատիրոջ կամ տիրապետողի՝ տիրապետման տակ գտնվող անշարժ գույքի և հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր բարեկարգման էության, ծավալի, պայմանների և իրականացման մասին» Ձորագետի համայնքի ավագանու 20 փետրվարի 2018 թ. N 6-Ն որոշումը

990

911

«ՀՀ Լոռու մարզի Ձորագյուղի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 16-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Ձորագյուղի համայնքի ավագանու 15 փետրվարի 2018 թ. N 5-Ն որոշումը

996

912

«ՀՀ Լոռու մարզի Ձորագյուղի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի և դրան հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր բարեկարգման էության, ծավալի, պայմանների և իրականացման կարգի մասին» Ձորագյուղի համայնքի ավագանու 20 փետրվարի 2018 թ. N 6-Ն որոշումը

999

913

«ՀՀ Լոռու մարզի Ձորագյուղի համայնքի 2018 թ. 1-ին եռամսյակի բյուջեի կատարման վերաբերյալ հաղորդումը հաստատելու մասին» Ձորագյուղի համայնքի ավագանու 11 ապրիլի 2018 թ. N 10-Ն որոշումը

1005

914

«ՀՀ Լոռու մարզի Ձորագյուղի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 16-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Ձորագյուղի համայնքի ավագանու 11 ապրիլի 2018 թ. N 11-Ն որոշումը

1007

915

«ՀՀ Լոռու մարզի Մարգահովտի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան և զարգացման ծրագրի իրականացման հաշվետվությունների մասին» Մարգահովտի համայնքի ավագանու 19 փետրվարի 2018 թ. N 11-Ն որոշումը

1009

916

«ՀՀ Լոռու մարզի Մարգահովտի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի սեփականատիրոջ կամ տիրապետողի՝ տիրապետման տակ գտնվող անշարժ գույքի և դրան հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի բարեկարգման էությունը, ծավալը և իրականացման կարգը սահմանելու մասին» Մարգահովտի համայնքի ավագանու 19 մարտի 2018 թ. N 13-Ն որոշումը

1011

917

«ՀՀ Լոռու մարզի Շահումյանի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան և զարգացման հնգամյա ծրագրի իրականացման հաշվետվությունների մասին» Շահումյանի համայնքի ավագանու 30 հունվարի 2018 թ. N 03-Ն որոշումը

1017

 

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ 16-ՐԴ ՏԱՐԻ

ԲԵՌՆԵԼ․․․N 3 (62)

28 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2018

 

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

 
     
 

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Աշտարակի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

918

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի համայնքային սեփականություն համարվող գյուղատնտեսական նշանակության որոշ հողամասեր աճուրդ-վաճառքով օտարելու թույլտվություն տալու մասին» Աշտարակի համայնքի ավագանու 23 մայիսի 2018 թ. N 4-Ն որոշումը

7

919

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի համայնքային սեփականություն համարվող բնակավայրերի նշանակության որոշ հողամասեր աճուրդ-վաճառքով օտարելու թույլտվություն տալու մասին» Աշտարակի համայնքի ավագանու 23 մայիսի 2018 թ. N 7-Ն որոշումը

17

     
 

Թալինի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

920

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի համայնքի ավագանու «Թալինի համայնքի 2018 թ. տարեկան բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» 12.04.2018 թ. թիվ 20-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Թալինի համայնքի ավագանու 28 հունիսի 2018 թ. N 23-Ն որոշումը

21

     
 

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Մեծամորի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

921

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամորի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 7 նիստի թիվ 38-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Մեծամորի համայնքի ավագանու 20 հունիսի 2018 թ. N 24-Ն որոշումը

53

     
 

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Մարտունու համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

922

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունու համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Մարտունու համայնքի ավագանու 6 հունիսի 2018 թ. N 85-Ն որոշումը

85

     
 

Վարդենիսի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

923

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիսի համայնքի 2018 թ. բյուջեի պահուստային ֆոնդից ֆոնդային հաշվին գումար տեղափոխելու մասին» Վարդենիսի համայնքի ավագանու 21 մայիսի 2018 թ. N 43-Ն որոշումը

87

     
 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

 
     
 

Ալավերդու համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

924

«ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Ալավերդու համայնքի ավագանու 31 մայիսի 2018 թ. N 37-Ն որոշումը

107

925

«ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքային սեփականություն հանդիսացող, Աքորի գյուղի տարածքում գտնվող (06-022-0225-0163 ծածկագրով) գյուղատնտեսական նշանակության հողամասի նկատմամբ վարձակալության իրավունքի մրցույթ կայացնելու թույլտվություն տալու մասին» Ալավերդու համայնքի ավագանու 31 մայիսի 2018 թ. N 40-Ն որոշումը

108

926

«ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքային սեփականություն հանդիսացող, Կաճաճկուտ գյուղի տարածքում գտնվող անասնագոմի և զբաղեցրած հողամասի նկատմամբ վարձակալության իրավունքի մրցույթ կայացնելու թույլտվություն տալու մասին» Ալավերդու համայնքի ավագանու 31 մայիսի 2018 թ. N 41-Ն որոշումը

109

927

«ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Ալավերդու համայնքի ավագանու 8 հունիսի 2018 թ. N 45-Ն որոշումը

110

     
 

Տաշիրի համայնքի ավագանու որոշումները

 
       

928

«ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասն աճուրդով օտարելու թույլտվություն տալու մասին» Տաշիրի համայնքի ավագանու 31 մայիսի 2018 թ. N 41-Ն որոշումը

111

929

«ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 26-ի «Տաշիրի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 15-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Տաշիրի համայնքի ավագանու 31 մայիսի 2018 թ. N 42-Ն որոշումը

113

     
 

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Ծաղկաձորի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

930

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ծաղկաձորի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 87-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ծաղկաձորի համայնքի ավագանու 12 հունիսի 2018 թ. N 46-Ն որոշումը

136

     
 

Չարենցավանի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

931

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 89-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Չարենցավանի համայնքի ավագանու 13 հունիսի 2018 թ. N 46-Ն որոշումը

138

     
 

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Մեղրիի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

932

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 29-ի թիվ 134-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու կատարելու մասին» Մեղրիի համայնքի ավագանու 5 հունիսի 2018 թ. N 43-Ն որոշումը

139

     
 

Սիսիանի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

933

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 29-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու կատարելու մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 5 հունիսի 2018 թ. N 46-Ն որոշումը

143

934

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 26-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 5 հունիսի 2018 թ. N 49-Ն որոշումը

176

935

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքի արոտավայրերի և խոտհարքների օգտագործման կարգը հաստատելու մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 5 հունիսի 2018 թ. N 50-Ն որոշումը

178

936

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքի արոտավայրերի և խոտհարքների օգտագործման համար վարձավճարի չափ սահմանելու մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 5 հունիսի 2018 թ. N 51-Ն որոշումը

182

     
 

Քաջարանի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

937

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 26-ի թիվ 32-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Քաջարանի համայնքի ավագանու 21 մայիսի 2018 թ. N 25-Ն որոշումը

183

     
 

ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Բերդի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

938

«ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի «Բերդի համայնքի 2018 թ. տեղական բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 15-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Բերդի համայնքի ավագանու 23 մայիսի 2018 թ. N 23-Ն որոշումը

188

     
 

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

 
     

939

«ՀՀ Արարատի մարզի Ազատաշենի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 25-ի թիվ 34-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ազատաշենի համայնքի ավագանու 1 մարտի 2018 թ. N 9-Ն որոշումը

191

940

«ՀՀ Արարատի մարզի Ազատաշենի համայնքի սեփականություն հանդիսացող արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման և այլ արտադրական նշանակության հողամասը օտարելու մասին» Ազատաշենի համայնքի ավագանու 1 մարտի 2018 թ. N 10-Ն որոշումը

192

941

«ՀՀ Արարատի մարզի Ազատաշենի համայնքային 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Ազատաշենի համայնքի ավագանու 16 մայիսի 2018 թ. N 16-Ն որոշումը

193

942

«ՀՀ Արարատի մարզի Լուսառատի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Լուսառատի համայնքի ավագանու 26 ապրիլի 2018 թ. N 12-Ն որոշումը

194

943

«ՀՀ Արարատի մարզի Լուսառատի համայնքային 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Լուսառատի համայնքի ավագանու 31 մայիսի 2018 թ. N 16-Ն որոշումը

196

944

«ՀՀ Արարատի մարզի Հայանիստի համայնքի ավագանու կանոնակարգը ընդունելու մասին» Հայանիստի համայնքի ավագանու 6 հունիսի 2018 թ. N 15-Ն որոշումը

197

945

«ՀՀ Արարատի մարզի Հայանիստի համայնքում Արմեն Գևորգյանին սեփականություն իրավունքով պատկանող հողամասի նպատակային նշանակությունը փոփոխելու մասին» Հայանիստի համայնքի ավագանու 6 հունիսի 2018 թ. N 16-Ն որոշումը

210

946

«ՀՀ Արարատի մարզի Նոր Խարբերդի համայնքի 2018 թ. վարչական և ֆոնդային բյուջեներում փոփոխություններ կատարելու մասին» Նոր Խարբերդի համայնքի ավագանու 22 մայիսի 2018 թ. N 12-Ն որոշումը

211

947

«ՀՀ Արարատի մարզի Նոր Խարբերդի համայնքի ավագանու 2017 թ. նոյեմբերի 30-ի թիվ 31-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Նոր Խարբերդի համայնքի ավագանու 22 մայիսի 2018 թ. N 14-Ն որոշումը

213

948

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիսավանի համայնքի 2018 թ. բյուջեում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» Սիսավանի համայնքի ավագանու 14 մարտի 2018 թ. N 16-Ն որոշումը

215

949

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիսավանի համայնքի 2018 թ. բյուջեում լրացում և փոփոխություն կատարելու մասին» Սիսավանի համայնքի ավագանու 28 մարտի 2018 թ. N 17-Ն որոշումը

216

     
 

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

 
     

950

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Աղավնատան համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 14-ի «Աղավնատան համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 72-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Աղավնատան համայնքի ավագանու 21 մայիսի 2018 թ. N 22-Ն որոշումը

217

951

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեկի համայնքային սեփականություն հանդիսացող գույքն աճուրդային կարգով օտարելու թույլտվություն տալու մասին» Այգեկի համայնքի ավագանու 23 մայիսի 2018 թ. N 18-Ն որոշումը

251

952

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ապագայի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 15-ի թիվ 56-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ապագայի համայնքի ավագանու 12 փետրվարի 2018 թ. N 10-Ն որոշումը

252

953

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արազափի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 8-ի թիվ 52-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Արազափի համայնքի ավագանու 18 հունիսի 2018 թ. N 28-Ն որոշումը

305

954

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արշալույսի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 11-ի թիվ 71-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Արշալույսի համայնքի ավագանու 30 մայիսի 2018 թ. N 30-Ն որոշումը

332

955

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Բաղրամյանի համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքը աճուրդային կարգով վաճառելու մասին» Բաղրամյանի համայնքի ավագանու 30 մայիսի 2018 թ. N 17-Ն որոշումը

381

956

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Բաղրամյանի /Վաղ./ համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքը վարձակալության տրամադրելու թույլտվություն տալու մասին» Բաղրամյանի համայնքի ավագանու 30 մայիսի 2018 թ. N 19-Ն որոշումը

382

957

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Բաղրամյանի /Վաղ./ համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 18-ի «ՀՀ Արմավիրի մարզի Բաղրամյանի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 51-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Բաղրամյանի համայնքի ավագանու 30 մայիսի 2018 թ. N 20-Ն որոշումը

383

958

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Երասխահունի համայնքի կամավոր խնդիրները, դրանց լուծմանն ուղղված սեփական լիազորությունները և իրականացման կարգը սահմանելու մասին» Երասխահունի համայնքի ավագանու 5 հունիսի 2018 թ. N 16-Ն որոշումը

399

959

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Երասխահունի համայնքի կողմից մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Երասխահունի համայնքի ավագանու 5 հունիսի 2018 թ. N 18-Ն որոշումը

403

960

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Երասխահունի համայնքի քաղաքաշինական կանոնադրությունը հաստատելու մասին» Երասխահունի համայնքի ավագանու 5 հունիսի 2018 թ. N 19-Ն որոշումը

406

961

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Լուկաշինի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 8-ի թիվ 32-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Լուկաշինի համայնքի ավագանու 19 հունիսի 2018 թ. N 16-Ն որոշումը

414

962

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Խորոնքի համայնքի ավագանու 2017 թ. նոյեմբերի 17-ի թիվ 8 նիստի «ՀՀ Արմավիրի մարզի Խորոնքի համայնքի կողմից 2018 թ. ընթացքում մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» թիվ 49-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Խորոնքի համայնքի ավագանու 24 մայիսի 2018 թ. N 23-Ն որոշումը

454

963

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ծաղկունքի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 33-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ծաղկունքի համայնքի ավագանու 12 հունիսի 2018 թ. N 17-Ն որոշումը

456

964

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հացիկի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 40-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Հացիկի համայնքի ավագանու 7 հունիսի 2018 թ. N 19-Ն որոշումը

457

965

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մերձավանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 8-ի թիվ 70-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Մերձավանի համայնքի ավագանու 13 հունիսի 2018 թ. N 25-Ն որոշումը

489

966

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մերձավանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 8-ի թիվ 70-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Մերձավանի համայնքի ավագանու 14 հունիսի 2018 թ. N 37-Ն որոշումը

531

967

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մյասնիկյանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 19-ի թիվ 76-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Մյասնիկյանի համայնքի ավագանու 14 մայիսի 2018 թ. N 34-Ն որոշումը

566

968

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մրգաստանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 18-ի թիվ 6 հերթական նիստի թիվ 76-Ն որոշմամբ հաստատված «2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Մրգաստանի համայնքի ավագանու 3 մայիսի 2018 թ. N 17-Ն որոշումը

590

969

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մուսալեռի համայնքի ավագանու 2016 թ. նոյեմբերի 24-ի թիվ 79-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Մուսալեռի համայնքի ավագանու 20 ապրիլի 2018 թ. N 31-Ն որոշումը

620

970

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մուսալեռի համայնքի ավագանու 2017 թ. նոյեմբերի 20-ի թիվ 72-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Մուսալեռի համայնքի ավագանու 17 մայիսի 2018 թ. N 38-Ն որոշումը

622

971

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Նոր Արտագերսի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 18-ի թիվ 36-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Նոր Արտագերսի համայնքի ավագանու 19 հունիսի 2018 թ. N 9-Ն որոշումը

665

972

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Պտղունքի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 29-ի թիվ 14 արտահերթ նիստի թիվ 52-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Պտղունքի համայնքի ավագանու 18 հունիսի 2018 թ. N 19-Ն որոշումը

704

973

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ջանֆիդայի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 18-ի թիվ 8 նիստի թիվ 39-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ջանֆիդայի համայնքի ավագանու 21 մայիսի 2018 թ. N 23-Ն որոշումը

734

974

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ջրարբիի համայնքի ավագանու 2017 թ. նոյեմբերի 17-ի թիվ 44-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ջրարբիի համայնքի ավագանու 4 ապրիլի 2018 թ. N 18-Ն որոշումը

766

975

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ջրարբիի համայնքի ավագանու 2017 թ. նոյեմբերի 17-ի թիվ 44-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ջրարբիի համայնքի ավագանու 25 մայիսի 2018 թ. N 23-Ն որոշումը

767

     
 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

 
     

976

«ՀՀ Լոռու մարզի Ազնվաձորի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Ազնվաձորի համայնքի ավագանու 4 հունիսի 2018 թ. N 16-Ն որոշումը

768

977

«ՀՀ Լոռու մարզի Բազումի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման և զարգացման ծրագրի իրականացման հաշվետվությունների մասին» Բազումի համայնքի ավագանու 22 փետրվարի 2018 թ. N 12-Ն որոշումը

799

978

«ՀՀ Լոռու մարզի Գեղասարի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան և զարգացման ծրագրի հաշվետվությունների մասին» Գեղասարի համայնքի ավագանու 27 փետրվարի 2018 թ. N 8-Ն որոշումը

803

979

«ՀՀ Լոռու մարզի Գեղասարի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի սեփականատիրոջ կամ տիրապետողի՝ տիրապետման տակ գտնվող անշարժ գույքի և դրան հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր բարեկարգման էության, ծավալի, պայմանների և իրականացման կարգի մասին» Գեղասարի համայնքի ավագանու 27 փետրվարի 2018 թ. N 10-Ն որոշումը

818

980

«ՀՀ Լոռու մարզի Գեղասարի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 14-ի «Գեղասարի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 48-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Գեղասարի համայնքի ավագանու 27 փետրվարի 2018 թ. N 11-Ն որոշումը

824

981

«ՀՀ Լոռու մարզի Գեղասարի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 14-ի «Գեղասարի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 48-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Գեղասարի համայնքի ավագանու 4 ապրիլի 2018 թ. N 15-Ն որոշումը

825

982

«ՀՀ Լոռու մարզի Գուգարքի համայնքի 2018 թ. բյուջեի փոփոխությունը հաստատելու մասին» Գուգարքի համայնքի ավագանու 4 ապրիլի 2018 թ. N 15-Ն որոշումը

826

983

«ՀՀ Լոռու մարզի Խնկոյանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 18-ի «Խնկոյանի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 35-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Խնկոյանի համայնքի ավագանու 19 հունվարի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը

852

984

«ՀՀ Լոռու մարզի Հալավարի համայնքի 2018 թ. բյուջեն փոփոխելու մասին» Հալավարի համայնքի ավագանու 5 փետրվարի 2018 թ. N 01-Ն որոշումը

885

985

«ՀՀ Լոռու մարզի Հալավարի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան և զարգացման ծրագրի իրականացման հաշվետվությունների մասին» Հալավարի համայնքի ավագանու 27 փետրվարի 2018 թ. N 03-Ն որոշումը

887

986

«ՀՀ Լոռու մարզի Ձորագետի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան և զարգացման ծրագրի իրականացման հաշվետվությունների մասին» Ձորագետի համայնքի ավագանու 20 փետրվարի 2018 թ. N 5-Ն որոշումը

892

987

«ՀՀ Լոռու մարզի Նոր Խաչակապի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Նոր Խաչակապի համայնքի ավագանու 15 մայիսի 2018 թ. N 11-Ն որոշումը

896

988

«ՀՀ Լոռու մարզի Քարաձորի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 15-ի «Քարաձորի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 21-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Քարաձորի համայնքի ավագանու 23 հունվարի 2018 թ. N 1-Ն որոշումը

897

989

«ՀՀ Լոռու մարզի Քարաձորի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի սեփականատիրոջ կամ տիրապետողի՝ տիրապետման տակ գտնվող անշարժ գույքի և դրան հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր բարեկարգման էության, ծավալի, պայմանների և իրականացման կարգի մասին» Քարաձորի համայնքի ավագանու 5 ապրիլի 2018 թ. N 06-Ն որոշումը

923

     
 

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ

 
     

990

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Առինջի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 49-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Առինջի համայնքի ավագանու 12 հունվարի 2018 թ. N 4-Ն որոշումը

929

991

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Առինջի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 49-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Առինջի համայնքի ավագանու 1 փետրվարի 2018 թ. N 6-Ն որոշումը

957

992

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Առինջի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Առինջի համայնքի ավագանու 12 մարտի 2018 թ. N 15-Ն որոշումը

984

 

Մաս 2

 

 

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Աշտարակի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

993

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի համայնքի 2018 թ. տարեկան բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Աշտարակի համայնքի ավագանու 18 հունիսի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը

7

     
 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

 
     
 

Վանաձորի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

994

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 109-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Վանաձորի համայնքի ավագանու 25 հունիսի 2018 թ. N 70-Ն որոշումը

43

     
 

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Ծաղկաձորի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

995

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ծաղկաձորի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 87-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ծաղկաձորի համայնքի ավագանու 4 հուլիսի 2018 թ. N 48-Ն որոշումը

45

     
 

Հրազդանի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

996

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի համայնքի 2018 թ. բյուջեի վարչական մասի պահուստային ֆոնդից գումար հատկացնելու մասին» Հրազդանի համայնքի ավագանու 2 հուլիսի 2018 թ. N 90-Ն որոշումը

47

     
 

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Քաջարանի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

997

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 26-ի թիվ 32-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Քաջարանի համայնքի ավագանու 25 հունիսի 2018 թ. N 32-Ն որոշումը

48

     
 

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

 
     

998

«ՀՀ Արարատի մարզի Դաշտավանի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Դաշտավանի համայնքի ավագանու 3 հուլիսի 2018 թ. N 17-Ն որոշումը

53

999

«ՀՀ Արարատի մարզի Դիմիտրովի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Դիմիտրովի համայնքի ավագանու 25 մայիսի 2018 թ. N 16-Ն որոշումը

54

1000

«ՀՀ Արարատի մարզի Հայանիստի համայնքի 2018 թ. վարչական և ֆոնդային բյուջեների փոփոխությունները հաստատելու մասին» Հայանիստի համայնքի ավագանու 11 հուլիսի 2018 թ. N 18-Ն որոշումը

56

1001

«ՀՀ Արարատի մարզի Ղուկասավանի համայնքի ավագանու 28.11.2017 թ. թիվ 29-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Ղուկասավանի համայնքի ավագանու 31 մայիսի 2018 թ. N 14-Ն որոշումը

58

1002

«ՀՀ Արարատի մարզի Մրգավանի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Մրգավանի համայնքի ավագանու 22 հունիսի 2018 թ. N 18-Ն որոշումը

60

1003

«ՀՀ Արարատի մարզի Նոր Խարբերդի համայնքի 2018 թ. վարչական բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Նոր Խարբերդի համայնքի ավագանու 29 հունիսի 2018 թ. N 16-Ն որոշումը

62

1004

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիսի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Սիսի համայնքի ավագանու 6 ապրիլի 2018 թ. N 08-Ն որոշումը

64

1005

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիսի համայնքի սեփականություն հանդիսացող 1.0841 հա հողամասի նպատակային նշանակության փոփոխման մասին» Սիսի համայնքի ավագանու 6 ապրիլի 2018 թ. N 09-Ն որոշումը

65

1006

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիսի համայնքային սեփականություն հանդիսացող գյուղնշանակության հողերից մեկ տարով վարձակալության տալու, հողամասերի տարեկան վարձավճարի չափը սահմանելու մասին» Սիսի համայնքի ավագանու 6 ապրիլի 2018 թ. N 10-Ն որոշումը

66

1007

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիսավանի համայնքի 2018 թ. բյուջեում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» Սիսավանի համայնքի ավագանու 10 հուլիսի 2018 թ. N 22-Ն որոշումը

67

1008

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիփանիկի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Սիփանիկի համայնքի ավագանու 28 հունիսի 2018 թ. N 19-Ն որոշումը

68

     
 

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

 
     

1009

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ալաշկերտի համայնքի ավագանու 19.12.2017 թ. թիվ 44-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ալաշկերտի համայնքի ավագանու 25 հունիսի 2018 թ. N 27-Ն որոշումը

69

1010

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ակնալճի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության հաստատում» Ակնալճի համայնքի ավագանու 5 մարտի 2018 թ. N 8-Ն որոշումը

101

1011

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեկի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 8-ի թիվ 44-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Այգեկի համայնքի ավագանու 4 հուլիսի 2018 թ. N 27-Ն որոշումը

104

1012

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արազափի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 8-ի թիվ 52-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Արազափի համայնքի ավագանու 2 հուլիսի 2018 թ. N 30-Ն որոշումը

125

1013

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արտամետի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 19-ի թիվ 4-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Արտամետի համայնքի ավագանու 25 հունվարի 2018 թ. N 4-Ն որոշումը

163

1014

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արևադաշտի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 13-ի թիվ 31-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Արևադաշտի համայնքի ավագանու 30 հունվարի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը

201

1015

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Բաղրամյանի համայնքի ղեկավարին կից խորհրդակցական մարմինների ձևավորման և գործունեության կարգը հաստատելու և 2015 թ. հուլիսի 14-ի թիվ 21-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Բաղրամյանի համայնքի ավագանու 6 հունիսի 2018 թ. N 25-Ն որոշումը

244

1016

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Բաղրամյանի համայնքի /Վաղ./ ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 18-ի «ՀՀ Արմավիրի մարզի Բաղրամյանի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 51-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Բաղրամյանի համայնքի ավագանու 6 հունիսի 2018 թ. N 28-Ն որոշումը

254

1017

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գրիբոյեդովի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 70-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Գրիբոյեդովի համայնքի ավագանու 26 հունվարի 2018 թ. N 7-Ն որոշումը

269

1018

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գրիբոյեդովի համայնքի ավագանու 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Գրիբոյեդովի համայնքի ավագանու 6 փետրվարի 2018 թ. N 12-Ն որոշումը

311

1019

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գրիբոյեդովի համայնքի ավագանու 2018 թ. մարտի 30-ի թիվ 23-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Գրիբոյեդովի համայնքի ավագանու 17 մայիսի 2018 թ. N 32-Ն որոշումը

316

1020

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գրիբոյեդովի համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքն աճուրդային կարգով օտարելու մասին» Գրիբոյեդովի համայնքի ավագանու 17 մայիսի 2018 թ. N 34-Ն որոշումը

319

1021

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Զարթոնքի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 12 արտահերթ նիստի թիվ 45-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Զարթոնքի համայնքի ավագանու 6 փետրվարի 2018 թ. N 4-Ն որոշումը

320

1022

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հայկավանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 14-ի թիվ 41-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայկավանի համայնքի ավագանու 15 փետրվարի 2018 թ. N 11-Ն որոշումը

364

1023

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հացիկի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 40-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Հացիկի համայնքի ավագանու 2 հուլիսի 2018 թ. N 21-Ն որոշումը

401

1024

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Նոր Արտագերսի համայնքի կամավոր խնդիրները, դրանց լուծմանն ուղղված սեփական լիազորությունները և իրականացման կարգը հաստատելու մասին» Նոր Արտագերսի համայնքի ավագանու 3 հուլիսի 2018 թ. N 13-Ն որոշումը

421

1025

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Նոր Արտագերսի համայնքի ղեկավարի աշխատավարձի չափը հաստատելու մասին» Նոր Արտագերսի համայնքի ավագանու 3 հուլիսի 2018 թ. N 14-Ն որոշումը

425

1026

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Նոր Արտագերսի համայնքի կողմից մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Նոր Արտագերսի համայնքի ավագանու 3 հուլիսի 2018 թ. N 15-Ն որոշումը

426

1027

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Նոր Արտագերսի համայնքի ղեկավարին կից խորհրդակցական մարմինների ձևավորման և գործունեության կարգը հաստատելու մասին» Նոր Արտագերսի համայնքի ավագանու 3 հուլիսի 2018 թ. N 16-Ն որոշումը

428

1028

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Նոր Արտագերսի համայնքում հանրային բաց լսումների և (կամ) քննարկումների կազմակերպման և անցկացման կարգը հաստատելու մասին» Նոր Արտագերսի համայնքի ավագանու 3 հուլիսի 2018 թ. N 17-Ն որոշումը

441

1029

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Վարդանաշենի համայնքում անասնաբույժի կողմից մատուցվող անասնաբուժական ծառայությունների վճար սահմանելու մասին» Վարդանաշենի համայնքի ավագանու 3 հուլիսի 2018 թ. N 20-Ն որոշումը

451

1030

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Վարդանաշենի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 13-ի թիվ 30-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Վարդանաշենի համայնքի ավագանու 3 հուլիսի 2018 թ. N 21-Ն որոշումը

455

1031

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Վարդանաշենի համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքն աճուրդային կարգով իրացնելու, հողամասերն ուղղակի վաճառքով վաճառելու կամ օգտագործման իրավունքով տրամադրելու կանոնակարգը հաստատելու մասին» Վարդանաշենի համայնքի ավագանու 3 հուլիսի 2018 թ. N 22-Ն որոշումը

470

1032

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Վարդանաշենի համայնքի կամավոր խնդիրների լուծմանն ուղղված սեփական լիազորությունները և իրականացման կարգը հաստատելու մասին» Վարդանաշենի համայնքի ավագանու 3 հուլիսի 2018 թ. N 24-Ն որոշումը

482

1033

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Վարդանաշենի համայնքի քաղաքաշինական կանոնադրությունը հաստատելու մասին» Վարդանաշենի համայնքի ավագանու 3 հուլիսի 2018 թ. N 26-Ն որոշումը

69

     
 

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
     

1034

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վաղաշենի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Վաղաշենի համայնքի ավագանու 14 մայիսի 2018 թ. N 9-Ն որոշումը

490

1035

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վաղաշենի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Վաղաշենի համայնքի ավագանու 26 հունիսի 2018 թ. N 12-Ն որոշումը

491

     
 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

 
     

1036

«ՀՀ Լոռու մարզի Ձորագյուղի համայնքի 2017 թ. բյուջեի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Ձորագյուղի համայնքի ավագանու 29 հունվարի 2018 թ. N 02-Ն որոշումը

493

1037

«ՀՀ Լոռու մարզի Ձորագյուղի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 16-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Ձորագյուղի համայնքի ավագանու 2 հուլիսի 2018 թ. N 17-Ն որոշումը

495

1038

«ՀՀ Լոռու մարզի Շահումյանի համայնքի 2018 թ. բյուջեի փոփոխությունները հաստատելու մասին» Շահումյանի համայնքի ավագանու 30 հունվարի 2018 թ. N 02-Ն որոշումը

497

1039

«ՀՀ Լոռու մարզի Շահումյանի համայնքի 2018 թ. փոփոխված բյուջեի եկամուտների և ծախսերի եռամսյակային բաշխման մասին» Շահումյանի համայնքի ավագանու 30 հունվարի 2018 թ. N 09-Ն որոշումը

498

1040

«ՀՀ Լոռու մարզի Վահագնաձորի համայնքի 2018 թ. բյուջեի եկամուտների և ծախսերի եռամսյակային բաշխման մասին» Վահագնաձորի համայնքի ավագանու 23 փետրվարի 2018 թ. N 5-Ն որոշումը

503

1041

«ՀՀ Լոռու մարզի Վահագնաձորի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի սեփականատիրոջ կամ տիրապետողի տիրապետման տակ գտնվող անշարժ գույքի և հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր բարեկարգման էության, ծավալի, պայմանների և իրականացման կարգի հաստատման մասին» Վահագնաձորի համայնքի ավագանու 23 փետրվարի 2018 թ. N 6-Ն որոշումը

504

1042

«ՀՀ Լոռու մարզի Վահագնաձորի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 19-ի թիվ 30-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Վահագնաձորի համայնքի ավագանու 27 հունիսի 2018 թ. N 11-Ն որոշումը

510

1043

«ՀՀ Լոռու մարզի Վահագնաձորի համայնքի 2018 թ. բյուջեի եկամուտների և ծախսերի եռամսյակային բաշխման մասին» Վահագնաձորի համայնքի ավագանու 27 հունիսի 2018 թ. N 17-Ն որոշումը

532

     
 

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ

 
     

1044

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունքի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 55-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ակունքի համայնքի ավագանու 23 փետրվարի 2018 թ. N 9-Ն որոշումը

533

1045

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ակունքի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման հաշվետվության հաստատման մասին» Ակունքի համայնքի ավագանու 12 մարտի 2018 թ. N 15-Ն որոշումը

534

1046

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Արգելի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության հաստատման մասին» Արգելի համայնքի ավագանու 5 մարտի 2018 թ. N 11-Ն որոշումը

557

1047

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Բալահովտի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 46-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Բալահովտի համայնքի ավագանու 12 հունվարի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը

597

1048

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Բալահովտի համայնքի սեփականություն համարվող հողամասերից 2018 թ. ընթացքում աճուրդային կարգով օտարման առաջարկվող հողամասերի ցուցակը հաստատելու մասին» Բալահովտի համայնքի ավագանու 2 փետրվարի 2018 թ. N 8-Ն որոշումը

626

1049

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Բալահովտի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 46-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Բալահովտի համայնքի ավագանու 13 փետրվարի 2018 թ. N 11-Ն որոշումը

630

1050

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Բալահովտի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության մասին» Բալահովտի համայնքի ավագանու 12 մարտի 2018 թ. N 13-Ն որոշումը

660

1051

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Բալահովտի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի սեփականատիրոջ կամ տիրապետողի տիրապետման տակ գտնվող անշարժ գույքի և դրան հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր բարեկարգման կարգը սահմանելու մասին» Բալահովտի համայնքի ավագանու 12 մարտի 2018 թ. N 14-Ն որոշումը

710

1052

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Բալահովտի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 46-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Բալահովտի համայնքի ավագանու 2 հուլիսի 2018 թ. N 25-Ն որոշումը.

715

1053

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Բալահովտի համայնքի ավագանու 2018 թ. ապրիլի 12-ի թիվ 18-Ն և թիվ 20-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» Բալահովտի համայնքի ավագանու 2 հուլիսի 2018 թ. N 26-Ն որոշումը.

745

1054

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Բալահովտի համայնքի ավագանու 2018 թ. փետրվարի 2-ի թիվ 8-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Բալահովտի համայնքի ավագանու 2 հուլիսի 2018 թ. N 28-Ն որոշումը.

746

1055

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Գեղադիրի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 26-ի թիվ 52-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Գեղադիրի համայնքի ավագանու 13 հունիսի 2018 թ. N 20-Ն որոշումը.

750

1056

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Գետամեջի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 18-ի թիվ 46-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Գետամեջի համայնքի ավագանու 12 փետրվարի 2018 թ. N 9-Ն որոշումը.

764

1057

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Լեռնանիստի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 5-ի թիվ 46-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Լեռնանիստի համայնքի ավագանու 28 փետրվարի 2018 թ. N 23-Ն որոշումը.

766

1058

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Լեռնանիստի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 5-ի թիվ 50-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Լեռնանիստի համայնքի ավագանու 9 հուլիսի 2018 թ. N 44-Ն որոշումը.

773

1059

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Կաթնաղբյուրի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 49-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կաթնաղբյուրի համայնքի ավագանու 9 ապրիլի 2018 թ. N 19-Ն որոշումը.

774

1060

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Կաթնաղբյուրի համայնքի ավագանու 2017 թ. ապրիլի 9-ի թիվ 19-Ն որոշման նախաբանում լրացում կատարելու մասին» Կաթնաղբյուրի համայնքի ավագանու 28 մայիսի 2018 թ. N 22-Ն որոշումը.

775

1061

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Կաթնաղբյուրի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 49-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կաթնաղբյուրի համայնքի ավագանու 27 հունիսի 2018 թ. N 24-Ն որոշումը.

776

1062

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Հացավանի համայնքի 2017-2022 թթ. զարգացման ծրագիրը հաստատելու և 2016 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 42-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Հացավանի համայնքի ավագանու 12 հունիսի 2018 թ. N 19-Ն որոշումը.

777

1063

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Հացավանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 49-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Հացավանի համայնքի ավագանու 9 հուլիսի 2018 թ. N 24-Ն որոշումը.

809

1064

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Մայակովսկու համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 13-ի թիվ 62-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Մայակովսկու համայնքի ավագանու 10 հունվարի 2018 թ. N 03-Ն որոշումը.

818

1065

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Մայակովսկու համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 13-ի թիվ 62-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Մայակովսկու համայնքի ավագանու 13 հունիսի 2018 թ. N 29-Ն որոշումը.

838

1066

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Մայակովսկու համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 13-ի թիվ 62-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Մայակովսկու համայնքի ավագանու 11 հուլիսի 2018 թ. N 32-Ն որոշումը.

842

1067

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Մեղրաձորի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 27-ի թիվ 89-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Մեղրաձորի համայնքի ավագանու 16 մայիսի 2018 թ. N 34-Ն որոշումը.

845

1068

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Մեղրաձորի համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող բնակավայրի նպատակային նշանակության հողամասերը աճուրդային կարգով օտարելու մասին» Մեղրաձորի համայնքի ավագանու 16 մայիսի 2018 թ. N 36-Ն որոշումը

846

1069

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Մեղրաձորի համայնքին սեփականության իրավունքով պատկանող արտադրական նշանակության անասնաշենքը սպասարկման տարածքով աճուրդային կարգով օտարելու մասին» Մեղրաձորի համայնքի ավագանու 16 մայիսի 2018 թ. N 37-Ն որոշումը

848

1070

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Մեղրաձորի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 27-ի թիվ 89-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Մեղրաձորի համայնքի ավագանու 15 հունիսի 2018 թ. N 39-Ն որոշումը

850

1071

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Մրգաշենի համայնքի ավագանու 2018 թ. ապրիլի 10-ի թիվ 17-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Մրգաշենի համայնքի ավագանու 8 հունիսի 2018 թ. N 19-Ն որոշումը

851

1072

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Մրգաշենի համայնքային սեփականություն համարվող հողերը աճուրդով և ուղղակի վաճառքով օտարելու թույլտվություն տալու մասին» Մրգաշենի համայնքի ավագանու 8 հունիսի 2018 թ. N 21-Ն որոշում

852

1073

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Արտամետի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 57-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Նոր Արտամետի համայնքի ավագանու 11 հունվարի 2018 թ. N 03-Ն որոշումը.

855

1074

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Արտամետի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 57-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Նոր Արտամետի համայնքի ավագանու 11 մայիսի 2018 թ. N 22-Ն որոշումը

867

1075

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Արտամետի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 57-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Նոր Արտամետի համայնքի ավագանու 25 մայիսի 2018 թ. N 27-Ն որոշումը

879

1076

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Գեղիի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 19-ի թիվ 94-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Նոր Գեղիի համայնքի ավագանու 2 փետրվարի 2018 թ. N 26-Ն որոշումը

891

1077

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Գեղիի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 19-ի թիվ 94-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Նոր Գեղիի համայնքի ավագանու 7 մայիսի 2018 թ. N 31-Ն որոշումը

894

1078

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Գեղիի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 19-ի թիվ 94-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Նոր Գեղիի համայնքի ավագանու 25 մայիսի 2018 թ. N 34-Ն որոշումը

896

1079

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Գեղիի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 19-ի թիվ 94-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասի» Նոր Գեղիի համայնքի ավագանու 13 հունիսի 2018 թ. N 37-Ն որոշումը

898

1080

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Երզնկայի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 56-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Նոր Երզնկայի համայնքի ավագանու 11 մայիսի 2018 թ. N 22-Ն որոշումը

900

1081

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Երզնկայի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 56-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Նոր Երզնկայի համայնքի ավագանու 22 մայիսի 2018 թ. N 25-Ն որոշումը

902

1082

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ողջաբերդի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 38-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ողջաբերդի համայնքի ավագանու 12 հունվարի 2018 թ. N 6-Ն որոշումը

904

1083

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Պտղնիի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 11-ի թիվ 39-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Պտղնիի համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը

936

1084

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Պտղնիի համայնքի սեփականություն համարվող հողամասն աճուրդ-վաճառքի միջոցով օտարելու թույլտվություն տալու մասին» Պտղնիի համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2018 թ. N 3-Ն որոշումը

960

1085

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Պտղնիի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 11-ի թիվ 39-Նորոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Պտղնիի համայնքի ավագանու 11 հունիսի 2018 թ. N 19-Ն որոշումը

961

1086

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրառատի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 15-ի թիվ 46-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ջրառատի համայնքի ավագանու 17 հունվարի 2018 թ. N 5-Ն որոշումը

986

 

Մաս 3

 

 

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Աշտարակի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

1087

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի համայնքի ավագանու 2018 թ. առաջին կիսամյակի բյուջեի հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Աշտարակի համայնքի ավագանու 2 օգոստոսի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը

9

1088

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի համայնքի ավագանու 15.11.2017 թ. թիվ 4-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Աշտարակի համայնքի ավագանու 2 օգոստոսի 2018 թ. N 4-Ն որոշումը

36

     
 

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Արարատի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

1089

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի համայնքի 2018 թ. բյուջեի հոդվածներում փոփոխություններ կատարելու մասին» Արարատի համայնքի ավագանու 20 հուլիսի 2018 թ. N 28-Ն որոշումը

39

1090

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի համայնքի 2018 թ. առաջին կիսամյակի բյուջեի կատարման մասին» Արարատի համայնքի ավագանու 20 հուլիսի 2018 թ. N 29-Ն որոշումը

41

     
 

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Սևանի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

1091

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սևանի համայնքի 2018 թ. 1-ին կիսամյակի բյուջեի կատարման մասին հաղորդագրություն» Սևանի համայնքի ավագանու 9 հուլիսի 2018 թ. N 19-Ն որոշումը

46

1092

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սևանի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Սևանի համայնքի ավագանու 9 հուլիսի 2018 թ. N 21-Ն որոշումը

50

     
 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

 
     
 

Թումանյանի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

1093

«ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյանի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Թումանյանի համայնքի ավագանու12 հուլիսի 2018 թ. N 36-Ն որոշումը

58

     
 

Վանաձորի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

1094

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 109-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Վանաձորի համայնքի ավագանու 20 հուլիսի 2018 թ. N 83-Ն որոշումը

60

1095

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 109-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Վանաձորի համայնքի ավագանու 20 հուլիսի 2018 թ. N 84-Ն որոշումը

62

1096

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 109-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Վանաձորի համայնքի ավագանու 20 հուլիսի 2018 թ. N 85-Ն որոշումը

64

     
 

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Ծաղկաձորի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

1097

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ծաղկաձորի համայնքի ավագանու 2018 թ. հունիսի 12-ի թիվ 46-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Ծաղկաձորի համայնքի ավագանու 27 հուլիսի 2018 թ. N 53-Ն որոշումը

66

     
 

Հրազդանի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

1098

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի համայնքի 2018 թ. բյուջեի վարչական մասի պահուստային ֆոնդից գումար հատկացնելու մասին» Հրազդանի համայնքի ավագանու 30 հուլիսի 2018 թ. N 97-Ն որոշումը

67

1099

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 15-ի թիվ 136-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Հրազդանի համայնքի ավագանու 30 հուլիսի 2018 թ. N 98-Ն որոշումը

68

     
 

Չարենցավանի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

1100

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 89-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Չարենցավանի համայնքի ավագանու12 հուլիսի 2018 թ. N 50-Ն որոշումը

69

1101

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Չարենցավանի համայնքային անասնաբույժի կողմից մատուցվող վճարովի անասնաբուժական ծառայությունների գնացուցակը հաստատելու մասին» Չարենցավանի համայնքի ավագանու 12 հուլիսի 2018 թ. N 54-Ն որոշումը

70

     
 

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Սիսիանի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

1102

  

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքի 2018 թ. բյուջեի երկրորդ եռամսյակի ընթացքի մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 12 հուլիսի 2018 թ. N 59-Ն որոշումը

72

     
 

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

 
     

1103

«ՀՀ Արարատի մարզի Ազատաշենի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Ազատաշենի համայնքի ավագանու 29 հունիսի 2018 թ. N 18-Ն որոշումը

107

1104

«ՀՀ Արարատի մարզի Այգավանի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Այգավանի համայնքի ավագանու12 փետրվարի 2018 թ. N 5-Ն որոշումը

108

1105

«ՀՀ Արարատի մարզի Այգավանի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Այգավանի համայնքի ավագանու 19 փետրվարի 2018 թ. N 10-Ն որոշումը

109

1106

«ՀՀ Արարատի մարզի Այգավանի համայնքի 1-ին եռամսյակի բյուջեի եկամուտների կատարողականի մասին» Այգավանի համայնքի ավագանու13 ապրիլի 2018 թ. N 17-Ն որոշումը

110

1107

«ՀՀ Արարատի մարզի Այգավանի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Այգավանի համայնքի ավագանու 13 ապրիլի 2018 թ. N 18-Ն որոշումը

112

1108

«ՀՀ Արարատի մարզի Այգավանի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Այգավանի համայնքի ավագանու 11 մայիսի 2018 թ. N 21-Ն որոշումը

113

1109

«ՀՀ Արարատի մարզի Այգավանի համայնքի ավագանու 2015 թ. հուլիսի 24-ի թիվ 21-Ն որոշման հավելվածում լրացում կատարելու մասին» Այգավանի համայնքի ավագանու 11 մայիսի 2018 թ. N 22-Ն որոշումը

114

1110

«ՀՀ Արարատի մարզի Այգավանի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Այգավանի համայնքի ավագանու 25 հունիսի 2018 թ. N 27-Ն որոշումը

115

1111

«ՀՀ Արարատի մարզի Խաչփարի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 11-ի թիվ 36-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Խաչփարի համայնքի ավագանու11 հունիսի 2018 թ. N 16-Ն որոշումը

116

1112

«ՀՀ Արարատի մարզի Խաչփարի համայնքի ավագանու կանոնակարգը ընդունելու մասին» Խաչփարի համայնքի ավագանու 20 հուլիսի 2018 թ. N 26-Ն որոշումը

117

1113

«ՀՀ Արարատի մարզի Շահումյանի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Շահումյանի համայնքի ավագանու 3 ապրիլի 2018 թ. N 17-Ն որոշումը

129

1114

«ՀՀ Արարատի մարզի Շահումյանի համայնքի բյուջեի եկամտային և ծախսային մասում գումար ավելացնելու մասին» Շահումյանի համայնքի ավագանու 7 հունիսի 2018 թ. N 25-Ն որոշումը

130

1115

«ՀՀ Արարատի մարզի Շահումյանի համայնքի 2018 թ. բյուջեի ֆոնդային մասում փոփոխություն կատարելու մասին» Շահումյանի համայնքի ավագանու 13 հուլիսի 2018 թ. N 32-Ն որոշումը

131

     
 

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

 
     

1116

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ալաշկերտի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Ալաշկերտի համայնքի ավագանու 21 փետրվարի 2018 թ. N 6-Ն որոշումը

132

1117

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ալաշկերտի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Ալաշկերտի համայնքի ավագանու 28 փետրվարի 2018 թ. N 7-Ն որոշումը

169

1118

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ալաշկերտի համայնքի ավագանու 19.12.2017 թ. թիվ 44-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ալաշկերտի համայնքի ավագանու 25 հունիսի 2018 թ. N 8-Ն որոշումը

171

1119

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ամբերդի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 8-ի թիվ 17 նիստի թիվ 48-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Ամբերդի համայնքի ավագանու 25 փետրվարի 2018 թ. N 17-Ն որոշումը

173

1120

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեկի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 8-ի թիվ 43-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Այգեկի համայնքի ավագանու 23 հուլիսի 2018 թ. N 31-Ն որոշումը

192

1121

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեվանի համայնքի ավագանու 2018 թ. փետրվարի 12-ի թիվ 31-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Այգեվանի համայնքի ավագանու 12 փետրվարի 2018 թ. N 8-Ն որոշումը

211

1122

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արգինայի համայնքում անասնաբուժական պայմանագրային ծառայություններ մատուցելու նպատակով բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Արգինայի համայնքի ավագանու 24 հուլիսի 2018 թ. N 25-Ն որոշումը

254

1123

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արշալույսի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 11-ի թիվ 71-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Արշալույսի համայնքի ավագանու 11 հուլիսի 2018 թ. N 37-Ն որոշումը

292

1124

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Բաղրամյանի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Բաղրամյանի համայնքի ավագանու 29 հունվարի 2018 թ. N 02-Ն որոշումը

342

1125

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Բաղրամյանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 18-ի թիվ 51-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Բաղրամյանի համայնքի ավագանու 15 փետրվարի 2018 թ. N 11-Ն որոշումը

345

1126

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գայի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 19-ի թիվ 64-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Գայի համայնքի ավագանու 18 հուլիսի 2018 թ. N 36-Ն որոշումը

382

1127

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Լենուղու համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Լենուղու համայնքի ավագանու 15 փետրվարի 2018 թ. N 5-Ն որոշումը

403

1128

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ծաղկունքի համայնքի պատվավոր քաղաքացի» կոչում շնորհելու կարգը հաստատելու մասին» Ծաղկունքի համայնքի ավագանու 3 հուլիսի 2018 թ. N 22-Ն որոշումը

406

1129

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հայկավանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 19-ի թիվ 41-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայկավանի համայնքի ավագանու 19 հուլիսի 2018 թ. N 30-Ն որոշումը

409

1130

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հուշակերտի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 14-ի թիվ 71-Ն «Արմավիրի մարզի Հուշակերտի համայնքի 2018 թ. բյուջեի մասին» որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Հուշակերտի համայնքի ավագանու 10 հուլիսի 2018 թ. N 87-Ն որոշումը

446

1131

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հուշակերտի համայնքի 2018 թ. 1-ին կիսամյակի բյուջեի կատարման հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Հուշակերտի համայնքի ավագանու 10 հուլիսի 2018 թ. N 89-Ն որոշումը

487

1132

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Պտղունքի համայնքի ավագանու 2017 թ. նոյեմբերի 29-ի թիվ 14 արտահերթ նիստի թիվ 52-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Պտղունքի համայնքի ավագանու 2 օգոստոսի 2018 թ. N 23-Ն որոշումը

489

1133

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ջանֆիդայի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 18-ի թիվ 8 նիստի թիվ 39-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Ջանֆիդայի համայնքի ավագանու 18 հուլիսի 2018 թ. N 27-Ն որոշումը

516

1134

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ջրարբիի համայնքի ավագանու 2017 թ. նոյեմբերի 14-ի թիվ 44-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Ջրարբիի համայնքի ավագանու 23 հուլիսի 2018 թ. N 35-Ն որոշումը

541

1135

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Վարդանաշենի համայնքի պատվավոր քաղաքացի» կոչում շնորհելու մասին» Վարդանաշենի համայնքի ավագանու 3 հուլիսի 2018 թ. N 25-Ն որոշումը

542

1136

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Վարդանաշենի համայնքի քաղաքաշինական կանոնադրությունը հաստատելու մասին» Վարդանաշենի համայնքի ավագանու 3 հուլիսի 2018 թ. N 26-Ն որոշումը

545

1137

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Տալվորիկի համայնքի վարչական և ֆոնդային բյուջեի տարեսկզբի ազատ մնացորդի օգտագործման մասին» Տալվորիկի համայնքի ավագանու 29 հունվարի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը

549

1138

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Տալվորիկի համայնքի 2018 թ. բյուջեի ֆոնդային և վարչական մասերում փոփոխություն կատարելու մասին» Տալվորիկի համայնքի ավագանու 17 հուլիսի 2018 թ. N12-Ն որոշումը

574

1139

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Քարակերտի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 53-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարել» Քարակերտի համայնքի ավագանու 23 հունվարի 2018 թ. N 02-Ն որոշումը

599

     
 

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
     

1140

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վաղաշենի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Վաղաշենի համայնքի ավագանու 13 հուլիսի 2018 թ. N 16-Ն որոշումը

631

1141

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վաղաշենի համայնքի 2018 թ. երկրորդ եռամսյակի բյուջեի կատարման մասին» Վաղաշենի համայնքի ավագանու 13 հուլիսի 2018 թ. N 17-Ն որոշումը

632

1142

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վաղաշենի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 13-ի թիվ 22-Ն և 2018 թ. փետրվարի 7-ի թիվ 7-Ն որոշումներում փոփոխություններ կատարելու մասին» Վաղաշենի համայնքի ավագանու 26 հուլիսի 2018 թ. N 20-Ն որոշումը

651

1143

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վաղաշենի համայնքի վարչական տարածքում կենցաղային աղբի հեռացման աշխատանքների իրականացման, աղբահանության վճար վճարողների հաշվառման, աղբահանության վճարի հաշվարկման ու գանձման կարգը հաստատելու մասին» Վաղաշենի համայնքի ավագանու 26 հուլիսի 2018 թ. N 26-Ն որոշումը

652

     
 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

 
     

1144

«ՀՀ Լոռու մարզի Անտառաշենի համայնքի 2018 թ. փոփոխված բյուջեն հաստատելու մասին» Անտառաշենի համայնքի ավագանու 4 հուլիսի 2018 թ. N 11-Ն որոշումը

657

1145

«ՀՀ Լոռու մարզի Գեղասարի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 14-ի թիվ 48-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Գեղասարի համայնքի ավագանու 21 հունիսի 2018 թ. N 24-Ն որոշումը

693

1146

«ՀՀ Լոռու մարզի Գեղասարի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 14-ի «Գեղասարի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 48-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Գեղասարի համայնքի ավագանու 4 հուլիսի 2018 թ. N 29-Ն որոշումը

694

1147

«ՀՀ Լոռու մարզի Գեղասարի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 14-ի «Գեղասարի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասի» թիվ 48-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Գեղասարի համայնքի ավագանու 16 հուլիսի 2018 թ. N 32-Ն որոշումը

695

1148

«ՀՀ Լոռու մարզի Գեղասարի համայնքի 2018 թ. տուրքերի և վճարների տեսակները և դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Գեղասարի համայնքի ավագանու 16 հուլիսի 2018 թ. N 34-Ն որոշումը

717

1149

«ՀՀ Լոռու մարզի Դարպասի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 11-ի «Դարպասի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 30-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Դարպասի համայնքի ավագանու 9 հուլիսի 2018 թ. N 21-Ն որոշումը

722

1150

«ՀՀ Լոռու մարզի Լեռնավանի համայնքի ավագանու 2018 թ. հունվարի 23-ի թիվ 1-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Լեռնավանի համայնքի ավագանու23 հուլիսի 2018 թ. N 16-Ն որոշումը

739

1151

«ՀՀ Լոռու մարզի Լերմոնտովոյի համայնքի 2018 թ. բյուջեի եկամուտների և ծախսերի եռամսյակային բաշխման մասին» Լերմոնտովոյի համայնքի ավագանու 19 փետրվարի 2018 թ. N 9-Ն որոշումը

740

1152

«ՀՀ Լոռու մարզի Ծաղկաբերի համայնքի ավագանու «Ծաղկաբերի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ծաղկաբերի համայնքի ավագանու 25 հուլիսի 2018 թ. N 20-Ն որոշումը

741

1153

«ՀՀ Լոռու մարզի Ձորագետի համայնքի 2018 թ. բյուջեի եկամուտների և ծախսերի եռամսյակային բաշխումը հաստատելու մասին» Ձորագետի համայնքի ավագանու 31 հունվարի 2018 թ. N 8-Ն որոշումը

766

1154

«ՀՀ Լոռու մարզի Նոր Խաչակապի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Նոր Խաչակապի համայնքի ավագանու10 հուլիսի 2018 թ. N 16-Ն որոշումը

767

1155

«ՀՀ Լոռու մարզի Շնողի համայնքի 2018 թ. երկրորդ եռամսյակի բյուջեի կատարման մասին» Շնողի համայնքի ավագանու 6 հուլիսի 2018 թ. N 57-Ն որոշումը

768

1156

«ՀՀ Լոռու մարզի Շնողի համայնքի 2018 թ. տարեկան բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Շնողի համայնքի ավագանու 6 հուլիսի 2018 թ. N 58-Ն որոշումը

770

     
 

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ

 
     

1157

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Առինջի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 49-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Առինջի համայնքի ավագանու 12 մարտի 2018 թ. N 18-Ն որոշումը

773

1158

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Առինջի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 49-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Առինջի համայնքի ավագանու 22 հունիսի 2018 թ. N 30-Ն որոշումը

774

1159

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Գառնիի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարողականը հաստատելու մասին» Գառնիի համայնքի ավագանու 28 փետրվարի 2018 թ. N 18-Ն որոշումը

775

1160

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Գեղադիրի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 26-ի թիվ 52-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Գեղադիրի համայնքի ավագանու 13 հուլիսի 2018 թ. N 22-Ն որոշումը

838

1161

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Գեղադիրի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 25-ի թիվ 52-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Գեղադիրի համայնքի ավագանու 20 հուլիսի 2018 թ. N 30-Ն որոշումը

852

1162

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Գետամեջի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի սեփականատիրոջ կամ տիրապետողի տիրապետման տակ գտնվող անշարժ գույքի և դրան հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր բարեկարգման կարգը սահմանելու մասին» Գետամեջի համայնքի ավագանու 12 մարտի 2018 թ. N 15-Ն որոշումը

854

1163

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Գետամեջի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 18-ի թիվ 46-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Գետամեջի համայնքի ավագանու 22 հունիսի 2018 թ. N 27-Ն որոշումը

859

1164

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Գետարգելի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 19-ի թիվ 42-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Գետարգելի համայնքի ավագանու 14 հունիսի 2018 թ. N 21-Ն որոշումը

862

1165

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Գետարգելի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 19-ի թիվ 42-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Գետարգելի համայնքի ավագանու 11 հուլիսի 2018 թ. N 26-Ն որոշումը

864

1166

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Լեռնանիստի համայնքի 2018 թ. վարչական բյուջեի տարեսկզբի ազատ մնացորդի գումարի տեղափոխումը ֆոնդային բյուջե» Լեռնանիստի համայնքի ավագանու 10 հունվարի 2018 թ. N 4-Ն որոշումը

866

1167

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Լեռնանիստի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի սեփականատիրոջ կամ տիրապետողի տիրապետման տակ գտնվող անշարժ գույքի և դրան հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր բարեկարգման կարգը սահմանելու մասին» Լեռնանիստի համայնքի ավագանու 28 փետրվարի 2018 թ. N 18-Ն որոշումը

867

1168

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Լեռնանիստի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 5-ի թիվ 50-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Լեռնանիստի համայնքի ավագանու 10 մայիսի 2018 թ. N 36-Ն որոշումը

871

1169

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Հացիկի համայնքի ավագանու 2018 թ. հունիսի 12-ի թիվ 19-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Հացիկի համայնքի ավագանու 17 հուլիսի 2018 թ. N 29-Ն որոշումը

872

1170

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Կաթնաղբյուրի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 49-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կաթնաղբյուրի համայնքի ավագանու 6 փետրվարի 2018 թ. N 9-Ն որոշումը

873

1171

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Մրգաշենի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 48-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Մրգաշենի համայնքի ավագանու 12 հունվարի 2018 թ. N 3-Ն որոշումը

875

1172

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Մրգաշենի համայնքի ավագանու 2015 թ. ապրիլի 27-ի թիվ 18-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Մրգաշենի համայնքի ավագանու 5 մարտի 2018 թ. N 13-Ն որոշումը

877

1173

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Արտամետի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 57-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Նոր Արտամետի համայնքի ավագանու 26 հուլիսի 2018 թ. N 35-Ն որոշումը

878

1174

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Գեղիի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 19-ի թիվ 94-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Նոր Գեղիի համայնքի ավագանու 10 հուլիսի 2018 թ. N 42-Ն որոշումը

890

1175

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Պտղնիի համայնքային սեփականություն համարվող հողամասն աճուրդ-վաճառքի միջոցով օտարելու թույլտվություն տալու մասին» Պտղնիի համայնքի ավագանու 12 ապրիլի 2018 թ. N 15-Ն որոշումը

892

1176

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Պտղնիի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 11-ի թիվ 39-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Պտղնիի համայնքի ավագանու 13 հուլիսի 2018 թ. N 21-Ն որոշումը

893

1177

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրառատի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Ջրառատի համայնքի ավագանու 15 փետրվարի 2018 թ. N 8-Ն որոշումը

917

1178

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրառատի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 15-ի թիվ 46-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ջրառատի համայնքի ավագանու 15 փետրվարի 2018 թ. N 10-Ն որոշումը

955

1179

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրառատի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 15-ի թիվ 46-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ջրառատի համայնքի ավագանու 16 ապրիլի 2018 թ. N 16-Ն որոշումը

956

1180

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ջրառատի համայնքի սեփականություն հանդիսացող գյուղատնտեսական նշանակության հողերը մրցութային կարգով վարձակալության իրավունքով տրամադրելու մասին» Ջրառատի համայնքի ավագանու 16 ապրիլի 2018 թ. N 17-Ն որոշումը

957

1181

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Սոլակի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 51-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Սոլակի համայնքի ավագանու 11 հունվարի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը

959

1182

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Սոլակի համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողատարածքը ուղղակի վաճառքով օտարելու մասին» Սոլակի համայնքի ավագանու 11 հունվարի 2018 թ. N 5-Ն որոշումը

985

1183

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Սոլակի համայնքի 2018 թ. բյուջեում վերաբաշխում կատարելու մասին» Սոլակի համայնքի ավագանու 8 փետրվարի 2018 թ. N 21-Ն որոշումը

986

1184

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Սոլակի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 51-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Սոլակի համայնքի ավագանու 4 հուլիսի 2018 թ. N 30-Ն որոշումը

987

1185

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Վերին Պտղնիի համայնքի 2017 թ. բյուջեի չորրորդ եռամսյակի ընթացքի վերաբերյալ համայնքի ղեկավարի հաղորդումն ի գիտություն ընդունելու մասին» Վերին Պտղնիի համայնքի ավագանու 12 հունվարի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը

988

1186

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Քաղսիի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 29-ի թիվ 58-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Քաղսիի համայնքի ավագանու 5 փետրվարի 2018 թ. N 6-Ն որոշումը

1009

1187

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Քաղսիի համայնքի վարչական տարածքում գտնվող համայնքային սեփականություն հանդիսացող հողամասը օտարելու մասին» Քաղսիի համայնքի ավագանու 1 մարտի 2018 թ. N 9-Ն որոշումը

1010

1188

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Քաղսիի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 29-ի թիվ 58-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Քաղսիի համայնքի ավագանու 20 ապրիլի 2018 թ. N 17-Ն որոշումը

1011

1189

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Քասախի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 66-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Քասախի համայնքի ավագանու 4 հունիսի 2018 թ. N 31-Ն որոշումը

1012

1190

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Քարաշամբի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 46-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Քարաշամբի համայնքի ավագանու 21 հունիսի 2018 թ. N 18-Ն որոշումը

1014

     
 

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
     

1191

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Տեղի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 28-ի թիվ 40-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Տեղի համայնքի ավագանու 18 հուլիսի 2018 թ. N 19-Ն որոշումը

1015

     
 

ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ

 
     

1192

«ՀՀ Տավուշի մարզի Ազատամուտի համայնքի ավագանու կանոնակարգը ընդունելու մասին» Ազատամուտի համայնքի ավագանու 8 հունիսի 2018 թ. N 4-Ն որոշումը

1030

1193

«ՀՀ Տավուշի մարզի Կողբի համայնքի բյուջեում փոփոխություն և վերաբաշխում կատարելու մասին» Կողբի համայնքի ավագանու 19 ապրիլի 2018 թ. N 21-Ն որոշումը

1050

1194

«ՀՀ Տավուշի մարզի Կողբի համայնքի բյուջեում փոփոխություն և վերաբաշխում կատարելու մասին» Կողբի համայնքի ավագանու 12 հունիսի 2018 թ. N 27-Ն որոշումը

1052

1195

«ՀՀ Տավուշի մարզի Կողբի համայնքի բյուջեում փոփոխություն և վերաբաշխում կատարելու մասին» Կողբի համայնքի ավագանու 25 հուլիսի 2018 թ. N 29-Ն որոշումը

1053

1196

«ՀՀ Տավուշի մարզի Ներքին Ծաղկավանի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Ներքին Ծաղկավանի համայնքի ավագանու 19 փետրվարի 2018 թ. N 3-Ն որոշումը

1054

 

Մաս 4

 

 

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
        
 

Սիսիանի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

1197

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 29-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 3 օգոստոսի 2018 թ. N 65-Ն որոշումը

5

     
 

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

 
     

1198

«ՀՀ Արարատի մարզի Արգավանդի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Արգավանդի համայնքի ավագանու 8 հունիսի 2018 թ. N 20-Ն որոշումը

34

1199

«ՀՀ Արարատի մարզի Արգավանդի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Արգավանդի համայնքի ավագանու 13 հուլիսի 2018 թ. N 22-Ն որոշումը

35

1200

«ՀՀ Արարատի մարզի Դարբնիկի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Դարբնիկի համայնքի ավագանու 25 ապրիլի 2018 թ. N 11-Ն որոշումը

36

1201

«ՀՀ Արարատի մարզի Դարբնիկի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Դարբնիկի համայնքի ավագանու 27 հունիսի 2018 թ. N 15-Ն որոշումը

37

1202

«ՀՀ Արարատի մարզի Լուսառատի համայնքային 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Լուսառատի համայնքի ավագանու 17 հուլիսի 2018 թ. N 18-Ն որոշումը

38

1203

«ՀՀ Արարատի մարզի Խաչփարի համայնքի 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Խաչփարի համայնքի ավագանու 11 դեկտեմբերի 2017 թ. N 36-Ն որոշումը

40

1204

«ՀՀ Արարատի մարզի Խաչփարի համայնքի (բնակավայրի) պարզեցված գլխավոր հատակագծի մշակման նախագիծը հաստատելու մասին» Խաչփարի համայնքի ավագանու 11 հունիսի 2018 թ. N 19-Ն որոշումը

45

     
 

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

 
     

1205

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեշատի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Այգեշատի համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2018 թ. N 28-Ն որոշումը

49

1206

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեվանի համայնքի վարչական տարածքում տեղական տուրքերի և վճարների 2018 թ. դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Այգեվանի համայնքի ավագանու 29 նոյեմբերի 2018 թ. N 29-Ն որոշումը

121

1207

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Առատաշենի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Առատաշենի համայնքի ավագանու 26 հունվարի 2018 թ. N 02-Ն որոշումը

126

1208

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արազափի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Արազափի համայնքի ավագանու 8 դեկտեմբերի 2018 թ. N 52-Ն որոշումը

132

1209

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արազափի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 8-ի թիվ 52-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Արազափի համայնքի ավագանու 15 փետրվարի 2018 թ. N 9-Ն որոշումը

146

1210

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արազափի համայնքում հողամասերի բաց աճուրդ-վաճառքի մասին» Արազափի համայնքի ավագանու 26 ապրիլի 2018 թ. N 18-Ն որոշումը

185

1211

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արշալույսի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Արշալույսի համայնքի ավագանու 11 դեկտեմբերի 2018 թ. N 71-Ն որոշումը

186

1212

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արշալույսի համայնքի 2017 թ. բյուջեի տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Արշալույսի համայնքի ավագանու 25 հունվարի 2018 թ. N 4-Ն որոշումը

243

1213

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արտաշարի համայնքի վարչական տարածքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Արտաշարի համայնքի ավագանու 13 դեկտեմբերի 2017 թ. N 26-Ն որոշումը

245

1214

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արտաշարի համայնքի կողմից 2018 թ. ընթացքում մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Արտաշարի համայնքի ավագանու 13 դեկտեմբերի 2017 թ. N 27-Ն որոշումը

251

1215

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արտաշարի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Արտաշարի համայնքի ավագանու 13 դեկտեմբերի 2017 թ. N 29-Ն որոշումը

252

1216

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Բերքաշատի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Բերքաշատի համայնքի ավագանու 22 դեկտեմբերի 2017 թ. N 17-Ն որոշումը

296

1217

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գեղակերտի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Գեղակերտի համայնքի ավագանու 27 դեկտեմբերի 2017 թ. N 60-Ն որոշումը

347

1218

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գեղակերտի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության հաստատման մասին» Գեղակերտի համայնքի ավագանու 30 հունվարի 2018 թ. N 3-Ն որոշումը

401

1219

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գեղակերտի համայնքի ավագանու 2017 թ. նոյեմբերի 14-ի թիվ 52-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Գեղակերտի համայնքի ավագանու 30 հունվարի 2018 թ. N 19-Ն որոշումը

404

1220

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Դալարիկի համայնքի վարչական տարածքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Դալարիկի համայնքի ավագանու 22 նոյեմբերի 2017 թ. N 23-Ն որոշումը

406

1221

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Դողսի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Դողսի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2017 թ. N 33-Ն որոշումը

411

1222

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Երասխահունի համայնքի ավագանու 2017 թ. նոյեմբերի 20-ի թիվ 26-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Երասխահունի համայնքի ավագանու 28 փետրվարի 2018 թ. N 11-Ն որոշումը

458

1223

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Զարթոնքի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 45-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Զարթոնքի համայնքի ավագանու 10 օգոստոսի 2018 թ. N 19-Ն որոշումը

460

1224

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Զարթոնքի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Զարթոնքի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2017 թ. N 45-Ն որոշումը

504

1225

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Լուսագյուղի համայնքի վարչական տարածքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Լուսագյուղի համայնքի ավագանու 30 նոյեմբերի 2017 թ. N 36-Ն որոշումը

549

1226

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Լուսագյուղի համայնքի կողմից 2018 թ. մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Լուսագյուղի համայնքի ավագանու 30 նոյեմբերի 2017 թ. N 37-Ն որոշումը

553

1227

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Լուսագյուղի համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքն աճուրդային կարգով վաճառելու մասին» Լուսագյուղի համայնքի ավագանու 30 նոյեմբերի 2017 թ. N 39-Ն որոշումը

555

1228

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ծաղկունքի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Ծաղկունքի համայնքի ավագանու 29 հունվարի 2018 թ. N 04-Ն որոշումը

556

1229

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ծիածանի համայնքի 2018 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Ծիածանի համայնքի ավագանու 15 դեկտեմբերի 2017 թ. N 36-Ն որոշումը

559

1230

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հուշակերտի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության հաստատման մասին» Հուշակերտի համայնքի ավագանու 8 փետրվարի 2018 թ. N 78-Ն որոշումը

628

1231

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամորի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության հաստատման մասին» Մեծամորի համայնքի ավագանու 31 հունվարի 2018 թ. N 9-Ն որոշումը

631

1232

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մայիսյանի համայնքի վարչական տարածքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Մայիսյանի համայնքի ավագանու 4 դեկտեմբերի 2017 թ. N 56-Ն որոշումը

634

1233

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մայիսյանի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Մայիսյանի համայնքի ավագանու 4 դեկտեմբերի 2017 թ. N 58-Ն որոշումը

639

1234

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մյասնիկյանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 19-ի թիվ 76-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Մյասնիկյանի համայնքի ավագանու 14 մարտի 2017 թ. N 14-Ն որոշումը

683

1235

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մուսալեռի համայնքի վարչական տարածքում 2018 թ. տեղական տուրքերի դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Մուսալեռի համայնքի ավագանու 4 դեկտեմբերի 2017 թ. N 63-Ն որոշումը

722

1236

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մուսալեռի համայնքի կողմից 2018 թ. մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Մուսալեռի համայնքի ավագանու 4 դեկտեմբերի 2017 թ. N 64-Ն որոշումը

730

1237

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մուսալեռի համայնքում առևտրի, հասարակական սննդի և կենցաղային ծառայությունների համայնքային կանոնները հաստատելու մասին» Մուսալեռի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2017 թ. N 74-Ն որոշումը

732

1238

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մուսալեռի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Մուսալեռի համայնքի ավագանու 30 հունվարի 2018 թ. N 7-Ն որոշումը

735

1239

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Շահումյանի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Շահումյանի համայնքի ավագանու 25 հունվարի 2018 թ. N 4-Ն որոշումը

739

1240

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ջանֆիդայի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 18-ի թիվ 39-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ջանֆիդայի համայնքի ավագանու 23 հունվարի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը

742

1241

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Շենիկի համայնքի վարչական տարածքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Շենիկի համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2017 թ. N 31-Ն որոշումը

771

1242

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Տալվորիկի համայնքի 2018 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Տալվորիկի համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2017 թ. N 2-Ն որոշումը

776

     
 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

 
     

1243

«ՀՀ Լոռու մարզի Անտառամուտի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Անտառամուտի համայնքի ավագանու 5 դեկտեմբերի 2017 թ. N 38-Ն որոշումը

807

1244

«ՀՀ Լոռու մարզի Արջուտի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Արջուտի համայնքի ավագանու 15 դեկտեմբերի 2017 թ. N 29-Ն որոշումը

813

1245

«ՀՀ Լոռու մարզի Արջուտի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Արջուտի համայնքի ավագանու 15 դեկտեմբերի 2017 թ. N 30-Ն որոշումը

822

1246

«ՀՀ Լոռու մարզի Աքորու համայնքի ավագանու կանոնակարգը ընդունելու մասին» Աքորու համայնքի ավագանու 7 ապրիլի 2017 թ. N 9-Ն որոշումը

823

1247

«ՀՀ Լոռու մարզի Գեղասարի համայնքի 2018 թ. տարեկան բյուջեն հաստատելու մասին» Գեղասարի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2017 թ. N 48-Ն որոշումը

835

1248

«ՀՀ Լոռու մարզի Գուգարքի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Գուգարքի համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 2017 թ. N 26-Ն որոշումը

857

1249

«ՀՀ Լոռու մարզի Դարպասի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Դարպասի համայնքի ավագանու 11 դեկտեմբերի 2017 թ. N 29-Ն որոշումը

899

1250

«ՀՀ Լոռու մարզի Եղեգնուտի համայնքի ավագանու կանոնակարգը ընդունելու մասին» Եղեգնուտի համայնքի ավագանու 4 ապրիլի 2017 թ. N 10-Ն որոշումը

907

1251

«ՀՀ Լոռու մարզի Լեռնապատի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Լեռնապատի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2017 թ. N 48-Ն որոշումը

920

1252

«ՀՀ Լոռու մարզի Լեռնապատի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Լեռնապատի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2017 թ. N 49-Ն որոշումը

926

1253

«ՀՀ Լոռու մարզի Լեռնավանի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Լեռնավանի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2017 թ. N 21-Ն որոշումը

928

1254

«ՀՀ Լոռու մարզի Լեռնավանի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Լեռնավանի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2017 թ. N 23-Ն որոշումը

933

1255

«ՀՀ Լոռու մարզի Լերմոնտովոյի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Լերմոնտովոյի համայնքի ավագանու 8 դեկտեմբերի 2017 թ. N 35-Ն որոշումը

946

1256

«ՀՀ Լոռու մարզի Լերմոնտովոյի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Լերմոնտովոյի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2017 թ. N 37-Ն որոշումը

952

1257

«ՀՀ Լոռու մարզի Լերմոնտովոյի համայնքի ավագանու կանոնակարգը ընդունելու մասին» Լերմոնտովոյի համայնքի ավագանու 8 ապրիլի 2017 թ. N 8-Ն որոշումը

992

1258

«ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի Բերդի համայնքի ղեկավարին կից խորհրդակցական մարմինների ձևավորման և գործունեության կարգը հաստատելու մասին» Լոռի Բերդի համայնքի ավագանու 27 դեկտեմբերի 2017 թ. N 9-Ն որոշումը

1004

1259

«ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի Բերդի համայնքում հանրային բաց լսումների և (կամ) քննարկումների կազմակերպման և անցկացման կարգը հաստատելու մասին» Լոռի Բերդի համայնքի ավագանու 27 դեկտեմբերի 2017 թ. N 10-Ն որոշումը

1019

1260

«ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի Բերդի համայնքում տեղական ինքնակառավարմանը բնակիչների մասնակցության կարգը հաստատելու մասին» Լոռի Բերդի համայնքի ավագանու 27 դեկտեմբերի 2017 թ. N 11-Ն որոշումը

1032

1261

«ՀՀ Լոռու մարզի Լոռի Բերդի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Լոռի Բերդի համայնքի ավագանու 27 դեկտեմբերի 2017 թ. N 13-Ն որոշումը

1047

 

Մաս 5

 

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ

 

Ծաղկաձորի համայնքի ավագանու որոշումը

 

1262

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ծաղկաձորի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի շթիվ 87-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ծաղկաձորի համայնքի ավագանու 10 օգոստոսի 2018 թ. N 49-Ն որոշումը

5

 

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

 

1263

  

«ՀՀ Արարատի մարզի Այգեզարդի համայնքի 2018 թ. տարեկան բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Այգեզարդի համայնքի ավագանու 20 հուլիսի 2018 թ. N 16-Ն որոշումը

6

1264

«ՀՀ Արարատի մարզի Արբաթի համայնքի 2018 թ. վարչական բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Արբաթի համայնքի ավագանու 29 մայիսի 2018 թ. N 12-Ն որոշումը

7

1265

«ՀՀ Արարատի մարզի Բերդիկի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Բերդիկի համայնքի ավագանու 22 հունիսի 2018 թ. N 17-Ն որոշումը

8

1266

«ՀՀ Արարատի մարզի Բերդիկի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Բերդիկի համայնքի ավագանու 10 օգոստոսի 2018 թ. N 23-Ն որոշումը

9

1267

«ՀՀ Արարատի մարզի Դաշտավանի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Դաշտավանի համայնքի ավագանու 18 հունիսի 2018 թ. N 15-Ն որոշումը

10

1268

«ՀՀ Արարատի մարզի Դիմիտրովի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Դիմիտրովի համայնքի ավագանու 25 հուլիսի 2018 թ. N 21-Ն որոշումը

11

1269

«ՀՀ Արարատի մարզի Հայանիստի համայնքի 2018 թ. վարչական բյուջեի փոփոխությունները հաստատելու մասին» Հայանիստի համայնքի ավագանու 26 հուլիսի 2018 թ. N 23-Ն որոշումը

12

1270

«ՀՀ Արարատի մարզի Հայանիստի համայնքի ավագանու 2017 թ. նոյեմբերի 27-ի թիվ 42-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Հայանիստի համայնքի ավագանու 26 հուլիսի 2018 թ. N 24-Ն որոշումը

13

1271

«ՀՀ Արարատի մարզի Հնաբերդի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Հնաբերդի համայնքի ավագանու 11 մայիսի 2018 թ. N 13-Ն որոշումը

14

1272

«ՀՀ Արարատի մարզի Նիզամիի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Նիզամիի համայնքի ավագանու 5 մայիսի 2018 թ. N 12-Ն որոշումը

15

 

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

 

1273

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արգավանդի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 25-ի թիվ 73-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Արգավանդի համայնքի ավագանու 1 օգոստոսի 2018 թ. N 49-Ն որոշումը

16

1274

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արշալույսի համայնքի ավագանու կանոնակարգը հաստատելու մասին» Արշալույսի համայնքի ավագանու 14 օգոստոսի 2018 թ. N 42-Ն որոշումը

76

1275

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արշալույսի համայնքի ղեկավարի կամավոր լիազորությունների իրականացման և դրանց համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցների հատկացման կարգը հաստատելու մասին» Արշալույսի համայնքի ավագանու 14 օգոստոսի 2018 թ. N 43-Ն որոշումը

90

1276

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արշալույսի համայնքի 2018 թ. երկրորդ եռամսյակի բյուջեի հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Արշալույսի համայնքի ավագանու 14 օգոստոսի 2018 թ. N 45-Ն որոշումը

95

1277

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արևադաշտի համայնքի վարչական տարածքում տեղական տուրքերի և վճարների 2018 թ. դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Արևադաշտի համայնքի ավագանու 5 դեկտեմբերի 2017 թ. N 29-Ն որոշումը

97

1278

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արևադաշտի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Արևադաշտի համայնքի ավագանու 13 դեկտեմբերի 2017 թ. N 31-Ն որոշումը

101

1279

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գետաշենի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Գետաշենի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2017 թ. N 37-Ն որոշումը

142

1280

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Դալարիկի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Դալարիկի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2017 թ. N 36-Ն որոշումը

188

1281

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Երասխահունի համայնքի ղեկավարին կից խորհրդակցական մարմինների ձևավորման և գործունեության կարգը հաստատելու մասին» Երասխահունի համայնքի ավագանու 6 օգոստոսի 2018 թ. N 21-Ն որոշումը

239

1282

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Լենուղու համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Լենուղու համայնքի ավագանու 22 դեկտեմբերի 2017 թ. N 32-Ն որոշումը

253

1283

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Խորոնքի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 11-ի թիվ 9 արտահերթ նիստի «ՀՀ Արմավիրի մարզի Խորոնքի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 57-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Խորոնքի համայնքի ավագանու 10 օգոստոսի 2018 թ. N 33-Ն որոշումը

329

1284

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ծաղկունքի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Ծաղկունքի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2017 թ. N 33-Ն որոշումը

364

1285

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հայկաշենի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 7-ի թիվ 31-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայկաշենի համայնքի ավագանու 3 օգոստոսի 2018 թ. N 17-Ն որոշումը

410

1286

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հայկավանի համայնքի 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Հայկավանի համայնքի ավագանու 30 նոյեմբերի 2018 թ. N 34-Ն որոշումը

442

1287

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հուշակերտի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 14-ի թիվ 71-Ն «Արմավիրի մարզի Հուշակերտի համայնքի 2018 թ. բյուջեի մասին» որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Հուշակերտի համայնքի ավագանու 9 օգոստոսի 2018 թ. N 92-Ն որոշումը

447

1288

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Նոր Կեսարիայի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Նոր Կեսարիայի համայնքի ավագանու 30 նոյեմբերի 2017 թ. N 28-Ն որոշումը

488

1289

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ոսկեհատի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Ոսկեհատի համայնքի ավագանու 8 դեկտեմբերի 2017 թ. N 31-Ն որոշումը

530

1290

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ջրաշենի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Ջրաշենի համայնքի ավագանու 5 դեկտեմբերի 2017 թ. N 2-Ն որոշումը

606

1291

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Վանանդի համայնքի սեփականությունը հանդիսացող 57.0047 հա հողատարածքները աճուրդով օտարելու, մեկնարկային գինը և պայմանները սահմանելու մասին» Վանանդի համայնքի ավագանու 23 նոյեմբերի 2017 թ. N 23-Ն որոշումը

671

1292

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Վանանդի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Վանանդի համայնքի ավագանու 22 դեկտեմբերի 2017 թ. N 31-Ն որոշումը

673

1293

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Վանանդի համայնքային անասնաբույժի կողմից 2018 թ. մատուցվող վճարովի անասնաբուժական ծառայությունների ցանկը հաստատելու և մատուցվող անասնաբուժական ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Վանանդի համայնքի ավագանու 3 օգոստոսի 2018 թ. N 13-Ն որոշումը

696

1294

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ֆերիկի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Ֆերիկի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2017 թ. N 13-Ն որոշումը

698

   

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

   

1295

«ՀՀ Լոռու մարզի Լուսաղբյուրի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափեր սահմանելու մասին» Լուսաղբյուրի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2017 թ. N 26-Ն որոշումը

767

1296

«ՀՀ Լոռու մարզի Լուսաղբյուրի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Լուսաղբյուրի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2017 թ. N 27-Ն որոշումը

773

1297

«ՀՀ Լոռու մարզի Խնկոյանի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Խնկոյանի համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2017 թ. N 33-Ն որոշումը

800

1298

«ՀՀ Լոռու մարզի Ծաղկաբերի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ծաղկաբերի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2017 թ. N 26-Ն որոշումը

805

1299

«ՀՀ Լոռու մարզի Ծաղկաբերի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Ծաղկաբերի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2017 թ. N 31-Ն որոշումը

810

1300

«ՀՀ Լոռու մարզի Կաթնաջրի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Կաթնաջրի համայնքի ավագանու 27 դեկտեմբերի 2017 թ. N 38-Ն որոշումը

838

1301

«ՀՀ Լոռու մարզի Հալավարի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Հալավարի համայնքի ավագանու 15 դեկտեմբերի 2017 թ. N 16-Ն որոշումը

843

1302

«ՀՀ Լոռու մարզի Հալավարի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Հալավարի համայնքի ավագանու 15 դեկտեմբերի 2017 թ. N 19-Ն որոշումը

849

1303

«ՀՀ Լոռու մարզի Ձորագետի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Ձորագետի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2017 թ. N 24-Ն որոշումը

851

1304

«ՀՀ Լոռու մարզի Ձորագետի համայնքի 2018 թ. բյուջեի եկամուտների և ծախսերի եռամսյակային բաշխումը հաստատելու մասին» Ձորագետի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2017 թ. N 30-Ն որոշումը

873

1305

«ՀՀ Լոռու մարզի Մարգահովտի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Մարգահովտի համայնքի ավագանու 15 դեկտեմբերի 2017 թ. N 57-Ն որոշումը

880

1306

«ՀՀ Լոռու մարզի Մղարթի համայնքի նորընտիր ավագանու կանոնակարգը ընդունելու մասին» Մղարթի համայնքի ավագանու 9 հունվարի 2018 թ. N 15-Ն որոշումը

887

1307

«ՀՀ Լոռու մարզի Նոր Խաչակապի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Նոր Խաչակապի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2017 թ. N 37-Ն որոշումը

904

1308

«ՀՀ Լոռու մարզի Շահումյանի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Շահումյանի համայնքի ավագանու 16 նոյեմբերի 2017 թ. N 33-Ն որոշումը

918

1309

«ՀՀ Լոռու մարզի Շահումյանի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Շահումյանի համայնքի ավագանու 15 դեկտեմբերի 2017 թ. N 38-Ն որոշումը

925

1310

«ՀՀ Լոռու մարզի Շահումյանի համայնքի 2018 թ. բյուջեի եկամուտների և ծախսերի եռամսյակային բաշխման մասին» Շահումյանի համայնքի ավագանու 15 դեկտեմբերի 2017 թ. N 88-Ն որոշումը

942

1311

«ՀՀ Լոռու մարզի Շիրակամուտի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Շիրակամուտի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2017 թ. N 32-Ն որոշումը

949

1312

«ՀՀ Լոռու մարզի Շնողի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Շնողի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2017 թ. N 21-Ն որոշումը

955

1313

«ՀՀ Լոռու մարզի Շնողի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Շնողի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2017 թ. N 22-Ն որոշումը

961

1314

«ՀՀ Լոռու մարզի Սարատովկայի համայնքի ավագանու կանոնակարգը ընդունելու մասին» Սարատովկայի համայնքի ավագանու 17 մարտի 2017 թ. N 6-Ն որոշումը

1023

1315

«ՀՀ Լոռու մարզի Ջրաշենի համայնքի 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ջրաշենի համայնքի ավագանու 22 դեկտեմբերի 2017 թ. N 32-Ն որոշումը

1034

   

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ

   

1316

«ՀՀ Վայոց ձորի Եղեգիսի համայնքի արոտավայրերի օգտագործման կարգը հաստատելու մասին» Եղեգիսի համայնքի ավագանու 5 հունիսի 2018 թ. N 47-Ն որոշումը

1039

1317

«ՀՀ Վայոց ձորի Եղեգիսի համայնքի 2018 թ. բյուջեում վերաբաշխումներ կատարելու մասին» Եղեգիսի համայնքի ավագանու 19 հուլիսի 2018 թ. N 47-Ն որոշումը

1047

 

Մաս 6

 

 

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ

 
 

Թալինի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

1318

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Թալինի համայնքի 2018 թ. տարեկան բյուջեն հաստատելու մասին» 21.12.2017 թ. թիվ 54-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Թալինի համայնքի ավագանու 26 հունվարի 2018 թ. N 3-Ն որոշումը

9

     
 

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Հրազդանի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

1319

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերի վարձակալության կամ կառուցապատման իրավունքով մրցութային կարգով տրամադրման կանոնակարգն ու կարգը հաստատելու մասին» Հրազդանի համայնքի ավագանու 21 փետրվարի 2018 թ. N 24-Ն որոշումը

41

     
 

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ

 
     

1320

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ներքին Բազմաբերդի համայնքի 2018 թ. տարեկան բյուջեում նախատեսված սոցիալական հատուկ արտոնությունների գումարները հաստատելու մասին» Ներքին Բազմաբերդի համայնքի ավագանու 16 հունվարի 2018 թ. N 8-Ն որոշումը

46

     
 

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

 
     

1321

«ՀՀ Արարատի մարզի Ազատաշենի համայնքի 2018 թ. բյուջեում լրացում կատարելու մասին» Ազատաշենի համայնքի ավագանու 11 հունվարի 2018 թ. N 02-Ն որոշումը

47

1322

«ՀՀ Արարատի մարզի Ազատաշենի համայնքի 2018 թ. բյուջեի վարչական մասում փոփոխություններ կատարելու մասին» Ազատաշենի համայնքի ավագանու 15 փետրվարի 2018 թ. N 04-Ն որոշումը

48

1323

«ՀՀ Արարատի մարզի Ազատաշենի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Ազատաշենի համայնքի ավագանու 13 ապրիլի 2018 թ. N 14-Ն որոշումը

49

1324

«ՀՀ Արարատի մարզի Ավշարի համայնքի 2018 թ. բյուջեի կատարողականի քննարկման մասին» Ավշարի համայնքի ավագանու 14 մարտի 2018 թ. N 6-Ն որոշումը

50

1325

«ՀՀ Արարատի մարզի Արալեզի համայնքի ավագանու 19.12.2017 թ. թիվ 30-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Արալեզի համայնքի ավագանու 16 հունվարի 2018 թ. N 3-Ն որոշումը

51

1326

«ՀՀ Արարատի մարզի Արբաթի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Արբաթի համայնքի ավագանու 9 հունվարի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը

52

1327

«ՀՀ Արարատի մարզի Արբաթի համայնքի 2018 թ. վարչական բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Արբաթի համայնքի ավագանու 7 փետրվարի 2018 թ. N 5-Ն որոշումը

53

1328

«ՀՀ Արարատի մարզի Բարձրաշենի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու և այն հաստատելու մասին» Բարձրաշենի համայնքի ավագանու 16 հունվարի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը

54

1329

«ՀՀ Արարատի մարզի Բարձրաշենի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Բարձրաշենի համայնքի ավագանու 26 փետրվարի 2018 թ. N 9-Ն որոշումը

56

1330

«ՀՀ Արարատի մարզի Դաշտավանի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Դաշտավանի համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը

57

1331

«ՀՀ Արարատի մարզի Դաշտավանի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Դաշտավանի համայնքի ավագանու 27 փետրվարի 2018 թ. N 05-Ն որոշումը

59

1332

«ՀՀ Արարատի մարզի Լուսառատի համայնքային սեփականություն համարվող հողամասը վարձակալության տրամադրելու մասին» Լուսառատի համայնքի ավագանու 14 մարտի 2018 թ. N 9-Ն որոշումը

60

1333

«ՀՀ Արարատի մարզի Լուսառատի համայնքային սեփականություն համարվող հողամասը աճուրդային կարգով օտարելու, օտարվող հողամասի մեկնարկային գինը, լոտի չափը և աճուրդի կազմակերպման ժամկետը սահմանելու մասին» Լուսառատի համայնքի ավագանու 14 մարտի 2018 թ. N 10-Ն որոշումը

61

1334

«ՀՀ Արարատի մարզի Խաչփարի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 19-ի թիվ 41-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Խաչփարի համայնքի ավագանու 19 մարտի 2018 թ. N 11-Ն որոշումը

62

1335

«ՀՀ Արարատի մարզի Խաչփարի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 19-ի թիվ 41-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Խաչփարի համայնքի ավագանու 11 ապրիլի 2018 թ. N 14-Ն որոշումը

63

1336

«ՀՀ Արարատի մարզի Հայանիստի համայնքի 2018 թ. վարչական բյուջեի փոփոխությունները և ֆոնդային բյուջեն հաստատելու մասին» Հայանիստի համայնքի ավագանու 24 հունվարի 2018 թ. N 02-Ն որոշումը

64

1337

«ՀՀ Արարատի մարզի Մրգանուշի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Մրգանուշի համայնքի ղեկավարի 22 հունվարի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը

66

1338

«ՀՀ Արարատի մարզի Մրգավանի համայնքային սեփականություն հանդիսացող հասարակական կառուցապատման հողամասը ուղղակի վաճառքով օտարելու մասին» Մրգավանի համայնքի ավագանու 26 հունվարի 2018 թ. N 04-Ն որոշումը

70

1339

«ՀՀ Արարատի մարզի Մրգավանի հողամասերը համայնքային սեփականություն ճանաչելու մասին» Մրգավանի համայնքի ավագանու 1 մարտի 2018 թ. N 6-Ն որոշումը

71

1340

«ՀՀ Արարատի մարզի Նիզամիի համայնքի 2018 թ. բյուջեի փոփոխված տարբերակի հաստատման մասին» Նիզամիի համայնքի ավագանու 16 հունվարի 2018 թ. N 03-Ն որոշումը

72

1341

«ՀՀ Արարատի մարզի Նիզամիի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Նիզամիի համայնքի ավագանու 21 փետրվարի 2018 թ. N 05-Ն որոշումը

75

1342

«ՀՀ Արարատի մարզի Նիզամիի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Նիզամիի համայնքի ավագանու 16 մարտի 2018 թ. N 07-Ն որոշումը

76

1343

«ՀՀ Արարատի մարզի Սայաթ-Նովայի համայնքի 2018 թ. ֆոնդային բյուջեն հաստատելու մասին» Սայաթ-Նովայի համայնքի ավագանու 2 փետրվարի 2018 թ. N 02-Ն որոշումը

77

1344

«ՀՀ Արարատի մարզի Սայաթ-Նովայի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Սայաթ-Նովայի համայնքի ավագանու 2 փետրվարի 2018 թ. N 03-Ն որոշումը.

79

1345

«ՀՀ Արարատի մարզի Սայաթ-Նովայի համայնքի 2017 թ. բյուջեի տարեկան կատարողականի քննարկում» Սայաթ-Նովայի համայնքի ավագանու 2 փետրվարի 2018 թ. N 05-Ն որոշումը.

80

1346

«ՀՀ Արարատի մարզի Սայաթ-Նովայի համայնքի բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Սայաթ-Նովայի համայնքի ավագանու 2 մարտի 2018 թ. N 09-Ն որոշումը

81

1347

«ՀՀ Արարատի մարզի Սայաթ-Նովայի համայնքի բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Սայաթ-Նովայի համայնքի ավագանու 27 ապրիլի 2018 թ. N 12-Ն որոշումը

82

1348

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիսի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Սիսի համայնքի ավագանու 22 փետրվարի 2018 թ. N 04-Ն որոշումը

83

1349

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիսի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Սիսի համայնքի ավագանու 20 հուլիսի 2018 թ. N 20-Ն որոշումը

84

1350

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիսավանի համայնքի 2018 թ. բյուջեում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» Սիսավանի համայնքի ավագանու 16 օգոստոսի 2018 թ. N 24-Ն որոշումը

85

1351

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիփանիկի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Սիփանիկի համայնքի ավագանու 17 հունվարի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը

86

1352

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիփանիկի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Սիփանիկի համայնքի ավագանու 16 փետրվարի 2018 թ. N 5-Ն որոշումը

87

     
 

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

 
     

1353

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ակնաշենի համայնքապետարանի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Ակնաշենի համայնքի ավագանու 31 հունվարի 2018 թ. N 04-Ն որոշումը

88

1354

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ակնաշենի համայնքային սեփականություն համարվող հողամասն աճուրդով օտարելու մասին» Ակնաշենի համայնքի ավագանու 31 հունվարի 2018 թ. N 08-Ն որոշումը

93

1355

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ակնաշենի համայնքային սեփականություն համարվող հողամասն աճուրդով օտարելու մասին» Ակնաշենի համայնքի ավագանու 31 հունվարի 2018 թ. N 09-Ն որոշումը

94

1356

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Աղավնատան համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 14-ի «Աղավնատան համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 72-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Աղավնատան համայնքի ավագանու 29 մարտի 2018 թ. N 19-Ն որոշումը

95

1357

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեշատի համայնքի սեփականություն հանդիսացող արդյունաբերական, ընդերքօգտագործման հողատեսքի օտարման թույլտվություն տալու, օտարման պայմանները և մեկնարկային գինը սահմանելու մասին» Այգեշատի համայնքի ավագանու 6 փետրվարի 2018 թ. N 5-Ն որոշումը

135

1358

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեշատի համայնքի սեփականություն հանդիսացող խաղահրապարակի տարածքը վարձակալության տրամադրելու մասին» Այգեշատի համայնքի ավագանու 6 փետրվարի 2018 թ. N 6-Ն որոշումը

136

1359

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեշատի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման մասին» համայնքի ղեկավարի հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Այգեշատի համայնքի ավագանու 6 փետրվարի 2018 թ. N 8-Ն որոշումը

137

1360

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արազափի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Արազափի համայնքի ավագանու 15 փետրվարի 2018 թ. N 08-Ն որոշումը

140

1361

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արշալույսի համայնքի 2017 թ. չորրորդ եռամսյակի բյուջեի հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Արշալույսի համայնքի ավագանու 25 հունվարի 2018 թ. N 3-Ն որոշումը

142

1362

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արևադաշտի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 13-ի թիվ 31-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Արևադաշտի համայնքի ավագանու 6 ապրիլի 2018 թ. N 11-Ն որոշումը

144

1363

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արևաշատի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Արևաշատի համայնքի ավագանու 12 փետրվարի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը

183

1364

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Բաղրամյանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 4-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Բաղրամյանի համայնքի ավագանու 12 փետրվարի 2018 թ. N 7-Ն որոշումը

185

1365

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Բաղրամյանի համայնքի կամավոր խնդիրները, դրանց լուծմանն ուղղված սեփական լիազորությունները և իրականացման կարգը սահմանելու մասին» Բաղրամյանի համայնքի ավագանու 19 փետրվարի 2018 թ. N 8-Ն որոշումը

187

1366

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Բաղրամյանի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Բաղրամյանի համայնքի ավագանու 19 փետրվարի 2018 թ. N 10-Ն որոշումը

192

1367

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Բաղրամյանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 4-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Բաղրամյանի համայնքի ավագանու 30 մարտի 2018 թ. N 15-Ն որոշումը

193

1368

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գայի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Գայի համայնքի ավագանու 19 փետրվարի 2018 թ. N 08-Ն որոշումը

195

1369

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գայի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 19-ի թիվ 64-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Գայի համայնքի ավագանու 19 փետրվարի 2018 թ. N 09-Ն որոշումը

198

1370

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գրիբոյեդովի համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքը աճուրդային կարգով օտարելու մասին» Գրիբոյեդովի համայնքի ավագանու 30 մարտի 2018 թ. N 23-Ն որոշումը

199

1371

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գրիբոյեդովի համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքը մրցութային կարգով վարձակալության տրամադրելու մասին» Գրիբոյեդովի համայնքի ավագանու 30 մարտի 2018 թ. N 24-Ն որոշումը

200

1372

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գրիբոյեդովի համայնքի ավագանու 2017 թ. նոյեմբերի 27-ի թիվ 56-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Գրիբոյեդովի համայնքի ավագանու 30 մարտի 2018 թ. N 25-Ն որոշումը

201

1373

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գրիբոյեդովի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 70-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Գրիբոյեդովի համայնքի ավագանու 30 մարտի 2018 թ. N 26-Ն որոշումը

202

1374

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Դալարիկի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 26-ի «Դալարիկի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 36-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Դալարիկի համայնքի ավագանու 23 հունվարի 2018 թ. N 03-Ն որոշումը

248

1375

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Դողսի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 33-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Դողսի համայնքի ավագանու 16 հունվարի 2018 թ. N 4-Ն որոշումը

250

1376

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Եղեգնուտի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 42-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Եղեգնուտի համայնքի ավագանու 11 ապրիլի 2018 թ. N 11-Ն որոշումը

282

1377

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Զարթոնքի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 45-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Զարթոնքի համայնքի ավագանու 10 ապրիլի 2018 թ. N 10-Ն որոշումը

324

1378

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Լենուղու համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 32-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Լենուղու համայնքի ավագանու 12 ապրիլի 2018 թ. N 11-Ն որոշումը

368

1379

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Լուսագյուղի համայնքի ավագանու 2017 թ. նոյեմբերի 30-ի թիվ 36-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Լուսագյուղի համայնքի ավագանու 26 փետրվարի 2018 թ. N 10-Ն որոշումը

411

1380

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ծաղկունքի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 33-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Ծաղկունքի համայնքի ավագանու 10 ապրիլի 2018 թ. N 14-Ն որոշումը

412

1381

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հայկաշենի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Հայկաշենի համայնքի ավագանու 29 հունվարի 2018 թ. N 04-Ն որոշումը

414

1382

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հայկավանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 14-ի թիվ 41-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայկավանի համայնքի ավագանու 3 ապրիլի 2018 թ. N 19-Ն որոշումը

418

1383

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հացիկի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության հաստատման մասին» Հացիկի համայնքի ավագանու 19 հունվարի 2018 թ. N 3-Ն որոշումը

456

1384

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հացիկի համայնքի և պետական սեփականություն հանդիսացող գյուղատնտեսական հողերի աճուրդ-վաճառքով օտարման մասին» Հացիկի համայնքի ավագանու 20 փետրվարի 2018 թ. N 10-Ն որոշումը

458

1385

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հացիկի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 40-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Հացիկի համայնքի ավագանու 6 ապրիլի 2018 թ. N 14-Ն որոշումը

459

1386

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մայիսյանի համայնքի ավագանու 2017 թ. «ՀՀ Արմավիրի մարզի Մայիսյանի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 56-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Մայիսյանի համայնքի ավագանու 29 հունվարի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը

490

1387

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մայիսյանի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության մասին» Մայիսյանի համայնքի ավագանու 29 հունվարի 2018 թ. N 3-Ն որոշումը

528

1388

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մյասնիկյանի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվության մասին» Մյասնիկյանի համայնքի ավագանու 31 հունվարի 2018 թ. N 8-Ն որոշումը

530

1389

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մյասնիկյանի համայնքի զարգացման հնգամյա ծրագրի իրականացման վերաբերյալ հաշվետվության հաստատման մասին» Մյասնիկյանի համայնքի ավագանու 31 հունվարի 2018 թ. N 9-Ն որոշումը

532

1390

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մասնիկյանի համայնքային սեփականություն համարվող հողերը աճուրդ-վաճառքի միջոցով օտարելու, 2017 թ. նոյեմբերի 28-ի թիվ 66-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Մյասնիկյանի համայնքի ավագանու 14 մարտի 2018 թ. N 19-Ն որոշումը

534

1391

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մյասնիկյանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 19-ի թիվ 76-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Մյասնիկյանի համայնքի ավագանու 13 ապրիլի 2018 թ. N 27-Ն որոշումը

536

1392

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Նոր Կեսարիայի համայնքի ավագանու 2017 թ. թիվ 28-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Նոր Կեսարիայի համայնքի ավագանու 29 հունվարի 2018 թ. N 8-Ն որոշումը

577

1393

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Նոր Կեսարիայի համայնքի ավագանու 2017 թ. թիվ 28-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Նոր Կեսարիայի համայնքի ավագանու 30 մարտի 2018 թ. N 14-Ն որոշումը

614

1394

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Նոր Կեսարիայի համայնքի ավագանու 30.11.2016 թ. թիվ 31-Ն որոշումը /աղբահանության սակագին սահմանելու մասին/ ուժը կորցրած ճանաչելու և աղբահանության նոր սակագին սահմանելու մասին» Նոր Կեսարիայի համայնքի ավագանու 30 մարտի 2018 թ. N 15-Ն որոշումը

655

1395

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Նորակերտի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Նորակերտի համայնքի ավագանու 15 փետրվարի 2018 թ. N 11-Ն որոշումը

656

1396

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Նորապատի համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքը աճուրդային կարգով վաճառելու մասին» Նորապատի համայնքի ավագանու 18 հունվարի 2018 թ. N 3-Ն որոշումը

658

1397

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Նորապատի համայնքի սեփականություն հանդիսացող գույքը աճուրդային կարգով վաճառելու մասին» Նորապատի համայնքի ավագանու 18 հունվարի 2018 թ. N 4-Ն որոշումը

659

1398

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Նորավանի համայնքի 2017 թ. բյուջեի ազատ մնացորդը հաստատելու և 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Նորավանի համայնքի ավագանու 30 մարտի 2018 թ. N 9-Ն որոշումը

660

1399

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ջրարբիի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Ջրարբիի համայնքի ավագանու 29 հունվարի 2018 թ. N 02-Ն որոշումը

698

1400

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ջրարբիի համայնքի ավագանու 2017 թ. նոյեմբերի 17-ի թիվ 44-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ջրարբիի համայնքի ավագանու 29 հունվարի 2018 թ. N 03-Ն որոշումը

703

1401

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Սարդարապատի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Սարդարապատի համայնքի ավագանու 12 փետրվարի 2018 թ. N 5-Ն որոշումը

704

1402

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Վանանդի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 31-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Վանանդի համայնքի ավագանու 5 փետրվարի 2018 թ. N 03-Ն որոշումը

709

1403

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Վանանդի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 31-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Վանանդի համայնքի ավագանու 20 ապրիլի 2018 թ. N 06-Ն որոշումը

739

1404

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Փարաքարի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 15-ի թիվ 47-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Փարաքարի համայնքի ավագանու 14 փետրվարի 2018 թ. N 5-Ն որոշումը

779

1405

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ֆերիկի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 14-ի թիվ 13-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Ֆերիկի համայնքի ավագանու 30 մարտի 2018 թ. N 09-Ն որոշումը

801

     
 

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
     

1406

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարսերի համայնքում տեղական տուրքերի և վճարների 2018 թ. դրույքաչափերի հաստատման մասին» Վարսերի համայնքի ավագանու 10 հունվարի 2018 թ. N 3-Ն որոշումը

803

1407  

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարսերի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 14-ի թիվ 13-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Վարսերի համայնքի ավագանու 10 հունվարի 2018 թ. N 4-Ն որոշումը

807

1408

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարսերի համայնքի ղեկավարի պաշտոնային դրույքաչափը հաստատելու մասին» Վարսերի համայնքի ավագանու 10 հունվարի 2018 թ. N 5-Ն որոշումը

809

1409

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարսերի համայնքում վարձակալական հիմունքներով տրամադրվող հողերի վարձավճարների հաստատման մասին» Վարսերի համայնքի ավագանու 10 հունվարի 2018 թ. N 4-Ն որոշումը

810

     
 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

 
     

1410

«ՀՀ Լոռու մարզի Անտառամուտի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 5-ի «Անտառամուտի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 40-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Անտառամուտի համայնքի ավագանու 25 հունվարի 2018 թ. N 02-Ն որոշումը

811

1411

«ՀՀ Լոռու մարզի Անտառամուտի համայնքի 2018 թ. բյուջեի եկամուտների և ծախսերի եռամսյակային բաշխման մասին» Անտառամուտի համայնքի ավագանու 25 հունվարի 2018 թ. N 04-Ն որոշումը

838

1412

«ՀՀ Լոռու մարզի Անտառամուտի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի սեփականատիրոջ կամ տիրապետողի տիրապետման տակ գտնվող անշարժ գույքի և դրան հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր բարեկարգման էության, ծավալի, պայմանների և իրականացման մասին» Անտառամուտի համայնքի ավագանու 27 մարտի 2018 թ. N 09-Ն որոշումը. . .

845

1413

«ՀՀ Լոռու մարզի Անտառաշենի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Անտառաշենի համայնքի ավագանու 19 փետրվարի 2018 թ. N 5-Ն որոշումը

851

1414

«ՀՀ Լոռու մարզի Բազումի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Բազումի համայնքի ավագանու 7 փետրվարի 2018 թ. N 08-Ն որոշումը

880

1415

«ՀՀ Լոռու մարզի Գուգարքի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման վերաբերյալ համայնքի ղեկավարի հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Գուգարքի համայնքի ավագանու 7 փետրվարի 2018 թ. N 01-Ն որոշումը

919

1416

«ՀՀ Լոռու մարզի Գուգարքի համայնքի 2018 թ. բյուջեի 06.02.2018 թ. փոփոխությունը հաստատելու մասին» Գուգարքի համայնքի ավագանու 7 փետրվարի 2018 թ. N 02-Ն որոշումը.

920

1417

«ՀՀ Լոռու մարզի Գուգարքի համայնքի 2017-2021 թթ. հնգամյա ծրագրի՝ 2017 թ. կատարված աշխատանքների հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Գուգարքի համայնքի ավագանու 7 փետրվարի 2018 թ. N 04-Ն որոշումը

955

1418

«ՀՀ Լոռու մարզի Գուգարքի համայնքի 2018 թ. բյուջեի 05.04.2018 թ. փոփոխությունը հաստատելու մասին» Գուգարքի համայնքի ավագանու 5 ապրիլի 2018 թ. N 07-Ն որոշումը

957

1419

«ՀՀ Լոռու մարզի Գուգարքի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի սեփականատիրոջ կամ տիրապետողի տիրապետման տակ գտնվող անշարժ գույքի և դրան հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր բարեկարգման էության՝ ծավալի, պայմանների և իրականացման կարգի սահմանման մասին» Գուգարքի համայնքի ավագանու 5 ապրիլի 2018 թ. N 08-Ն որոշումը

983

1420

«ՀՀ Լոռու մարզի Գուգարքի համայնքի 2018 թ. բյուջեի եռամսյակային բաշխումը հաստատելու մասին» Գուգարքի համայնքի ղեկավարի 7 փետրվարի 2018 թ. N 15-Ն որոշումը

989

1421

«ՀՀ Լոռու մարզի Եղեգնուտի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան և զարգացման ծրագրի իրականացման հաշվետվությունների մասին» Եղեգնուտի համայնքի ավագանու 27 փետրվարի 2018 թ. N 3-Ն որոշումը

990

1422

«ՀՀ Լոռու մարզի Եղեգնուտի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի սեփականատիրոջ կամ տիրապետողի տիրապետման տակ գտնվող անշարժ գույքի և դրան հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր բարեկարգման էության, ծավալի, պայմանների և իրականացման կարգի մասին» Եղեգնուտի համայնքի ղեկավարի 27 փետրվարի 2018 թ. N 4-Ն որոշումը

994

1423

«ՀՀ Լոռու մարզի Լեռնապատի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Լեռնապատի համայնքի ավագանու 13 ապրիլի 2018 թ. N 10-Ն որոշումը

1000

1424

«ՀՀ Լոռու մարզի Լեռնավանի համայնքի 2018 թ. բյուջեի կատարման տարեկան և զարգացման ծրագրի իրականացման հաշվետվությունների մասին» Լեռնավանի համայնքի ավագանու 12 փետրվարի 2018 թ. N 03-Ն որոշումը

10002

1425

«ՀՀ Լոռու մարզի Լուսաղբյուրի համայնքի 2018 թ. ճշտված բյուջեն հաստատելու մասին» Լուսաղբյուրի ավագանու 22 հունվարի 2018 թ. N 02-Ն որոշումը

1019

 

Մաս 7

 

 

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Թալինի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

1426

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի համայնքի ավագանու «Թալինի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» 28.06.2018 թ. թիվ 23-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Թալինի համայնքի ավագանու 12 սեպտեմբերի 2018 թ. N 36-Ն որոշումը

9

1427

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի համայնքի ավագանու «Թալինի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» 12.09.2018 թ. թիվ 36-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Թալինի համայնքի ավագանու 28 սեպտեմբերի 2018 թ. N 46-Ն որոշումը

41

     
 

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Արարատի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

1428

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի համայնքի 2018 թ. բյուջեի հոդվածներում փոփոխություն կատարելու մասին» Արարատի համայնքի ավագանու 20 սեպտեմբերի 2018 թ. N 37-Ն որոշումը

73

     
 

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Սևանի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

1429

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Սևանի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Սևանի համայնքի ավագանու 5 սեպտեմբերի 2018 թ. N 24-Ն որոշումը

76

     
 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

 
     
 

Ալավերդու համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

1430

«ՀՀ Լոռու մարզի Ալավերդու համայնքի 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ալավերդու համայնքի ավագանու 30 օգոստոսի 2018 թ. N 57-Ն որոշումը

89

     
 

Վանաձորի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

1431

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 109-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Վանաձորի համայնքի ավագանու 14 սեպտեմբերի 2018 թ. N 92-Ն որոշումը

97

1432

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 109-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Վանաձորի համայնքի ավագանու 14 սեպտեմբերի 2018 թ. N 93-Ն որոշումը

99

1433

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 109-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Վանաձորի համայնքի ավագանու 14 սեպտեմբերի 2018 թ. N 94-Ն որոշումը

101

1434

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 109-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Վանաձորի համայնքի ավագանու 14 սեպտեմբերի 2018 թ. N 95-Ն որոշումը

103

     
 

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Ծաղկաձորի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

1435

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ծաղկաձորի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 87-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ծաղկաձորի համայնքի ավագանու 10 սեպտեմբերի 2018 թ. N 69-Ն որոշումը

105

1436

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ծաղկաձորի համայնքի բյուջեից գումար վերադարձնելու մասին» Ծաղկաձորի համայնքի ավագանու 10 սեպտեմբերի 2018 թ. N 70-Ն որոշումը

107

     
 

Հրազդանի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

1437

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի համայնքի սեփական լիազորությունների իրականացման կարգը սահմանելու մասին» Հրազդանի համայնքի ավագանու 28 օգոստոսի 2018 թ. N 103-Ն որոշումը

108

1438

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի համայնքում սոցիալական աջակցության վերաբերյալ կամավոր խնդիրների լուծման չափորոշիչները, սոցիալական պաշտպանության բնագավառում Հրազդանի համայնքի կամավոր խնդիրների և դրանց ուղղված սեփական լիազորությունների իրականացման կարգը սահմանելու մասին» Հրազդանի համայնքի ավագանու 28 օգոստոսի 2018 թ. N 104-Ն որոշումը

113

1439

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի համայնքի զարգացման հնգամյա ծրագրի 2017 թ. հաշվետվությունը ներկայացնելու մասին» Հրազդանի համայնքի ավագանու 28 օգոստոսի 2018 թ. N 107-Ն որոշումը

116

1440  

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 15-ի թիվ 136-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Հրազդանի համայնքի ավագանու 14 սեպտեմբերի 2018 թ. N 120-Ն որոշումը

121

     
 

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Մեղրու համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

1441

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրու համայնքի կամավոր խնդիրները, դրանց լուծմանն ուղղված սեփական լիազորությունները և իրականացման կարգը սահմանելու մասին» Մեղրու համայնքի ավագանու 18 սեպտեմբերի 2018 թ. N 88-Ն որոշումը

122

     
 

Սիսիանի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

1442

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 29-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 28 օգոստոսի 2018 թ. N 72-Ն որոշումը

127

     
 

Քաջարանի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

1443

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 26-ի թիվ 32-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Քաջարանի համայնքի ավագանու 24 օգոստոսի 2018 թ. N 41-Ն որոշումը

160

1444

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 26-ի թիվ 32-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Քաջարանի համայնքի ավագանու 17 սեպտեմբերի 2018 թ. N 48-Ն որոշումը

167

     
 

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

 
     

1445

«ՀՀ Արարատի մարզի Ազատաշենի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Ազատաշենի համայնքի ավագանու 20 օգոստոսի 2018 թ. N 23-Ն որոշումը

173

1446

«ՀՀ Արարատի մարզի Ազատաշենի համայնքի ավագանու 2017 թ. նոյեմբերի 27-ի թիվ 28-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Ազատաշենի համայնքի ավագանու 12 սեպտեմբերի 2018 թ. N 29-Ն որոշումը

174

1447

«ՀՀ Արարատի մարզի Այգավանի համայնքի 2018 թ. 2-րդ եռամսյակի բյուջեի եկամուտների կատարողականի մասին» Այգավանի համայնքի ավագանու 20 օգոստոսի 2018 թ. N 25-Ն որոշումը

176

1448

«ՀՀ Արարատի մարզի Այգավանի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Այգավանի համայնքի ավագանու 20 օգոստոսի 2018 թ. N 30-Ն որոշումը

180

1449

«ՀՀ Արարատի մարզի Արբաթի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Արբաթի համայնքի ավագանու 17 սեպտեմբերի 2018 թ. N 21-Ն որոշումը

181

1450

«ՀՀ Արարատի մարզի Արգավանդի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Արգավանդի համայնքի ավագանու 6 սեպտեմբերի 2018 թ. N 28-Ն որոշումը

182

1451

«ՀՀ Արարատի մարզի Բարձրաշենի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Բարձրաշենի համայնքի ավագանու 23 ապրիլի 2018 թ. N 12-Ն որոշումը

184

1452

«ՀՀ Արարատի մարզի Բարձրաշենի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Բարձրաշենի համայնքի ավագանու 18 հունիսի 2018 թ. N 17-Ն որոշումը

185

1453

«ՀՀ Արարատի մարզի Բարձրաշենի համայնքի ավագանու 08.12.2017 թ. թիվ 33-Ն և 34-Ն որոշումներում լրացում կատարելու մասին» Բարձրաշենի համայնքի ավագանու 18 հունիսի 2018 թ. N 19-Ն որոշումը

186

1454

«ՀՀ Արարատի մարզի Բարձրաշենի համայնքի 2018 թ. առաջին կիսամյակի բյուջեի պլան-կատարողականի մասին» Բարձրաշենի համայնքի ավագանու 16 հուլիսի 2018 թ. N 24-Ն որոշումը

188

1455

«ՀՀ Արարատի մարզի Դաշտավանի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Դաշտավանի համայնքի ավագանու 19 սեպտեմբերի 2018 թ. N 20-Ն որոշումը

189

1456

«ՀՀ Արարատի մարզի Դաշտավանի համայնքի ավագանու 2017 թ. նոյեմբերի 30-ի թիվ 28-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Դաշտավանի համայնքի ավագանու 19 սեպտեմբերի 2018 թ. N 21-Ն որոշումը

190

1457

«ՀՀ Արարատի մարզի Դարբնիկի համայնքի ավագանու 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Դարբնիկի համայնքի ավագանու 20 օգոստոսի 2018 թ. N 22-Ն որոշումը

192

1458

«ՀՀ Արարատի մարզի Լուսառատի համայնքային 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Լուսառատի համայնքի ավագանու 14 սեպտեմբերի 2018 թ. N 21-Ն որոշումը

193

1459

«ՀՀ Արարատի մարզի Խաչփարի համայնքի վարչական տարածքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրականացման կանոնները հաստատելու մասին» Խաչփարի համայնքի ավագանու 7 սեպտեմբերի 2018 թ. N 33-Ն որոշումը

194

1460

«ՀՀ Արարատի մարզի Խաչփարի համայնքի վարչական տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու կարգն ու պայմանները սահմանելու մասին» Խաչփարի համայնքի ավագանու 7 սեպտեմբերի 2018 թ. N 34-Ն որոշումը

197

1461

«ՀՀ Արարատի մարզի Հայանիստի համայնքի 2018 թ. ֆոնդային բյուջեի փոփոխությունները հաստատելու մասին» Հայանիստի համայնքի ավագանու 31 օգոստոսի 2018 թ. N 26-Ն որոշումը

201

1462

«ՀՀ Արարատի մարզի Մրգավանի համայնքի 2018 թ. երկրորդ եռամսյակի վարչական բյուջեի եկամուտների կատարողականի մասին» Մրգավանի համայնքի ավագանու 10 օգոստոսի 2018 թ. N 22-Ն որոշումը

202

1463

«ՀՀ Արարատի մարզի Մրգավանի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Մրգավանի համայնքի ավագանու 10 օգոստոսի 2018 թ. N 23-Ն որոշումը

204

1464

«ՀՀ Արարատի մարզի Շահումյանի համայնքի 2018 թ. բյուջեի եկամտային և ծախսային մասերում գումար ավելացնելու մասին» Շահումյանի համայնքի ավագանու 13 սեպտեմբերի 2018 թ. N 34-Ն որոշումը

205

1465

«ՀՀ Արարատի մարզի Շահումյանի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Շահումյանի համայնքի ավագանու 13 սեպտեմբերի 2018 թ. N 36-Ն որոշումը

206

1466

«ՀՀ Արարատի մարզի Սայաթ-Նովայի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Սայաթ-Նովայի համայնքի ավագանու 10 սեպտեմբերի 2018 թ. N 21-Ն որոշումը

207

1467

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիսավանի համայնքի 2018 թ. բյուջեում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» Սիսավանի համայնքի ավագանու 1 սեպտեմբերի 2018 թ. N 26-Ն որոշումը

208

1468

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիփանիկի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Սիփանիկի համայնքի ավագանու 22 օգոստոսի 2018 թ. N 22-Ն որոշումը

209

1469

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիփանիկի համայնքի ավագանու 30.11.2017 թ. թիվ 30-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Սիփանիկի համայնքի ավագանու 22 օգոստոսի 2018 թ. N 24-Ն որոշումը

210

1470

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիփանիկի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Սիփանիկի համայնքի ավագանու 22 սեպտեմբերի 2018 թ. N 27-Ն որոշումը

211

     
 

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

 
     

1471

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Աղավնատան համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 14-ի «Աղավնատան համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 72-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Աղավնատան համայնքի ավագանու 18 սեպտեմբերի 2018 թ. N 45-Ն որոշումը

212

1472

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեկի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 8-ի թիվ 43-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Այգեկի համայնքի ավագանու 24 սեպտեմբերի 2018 թ. N 34-Ն որոշումը

246

1473

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեվանի համայնքի վարչական տարածքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Այգեվանի համայնքի ավագանու 10 սեպտեմբերի 2018 թ. N 13-Ն որոշումը

259

1474

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արշալույսի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 11-ի թիվ 71-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Արշալույսի համայնքի ավագանու 27 սեպտեմբերի 2018 թ. N 63-Ն որոշումը

264

1475

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արտաշարի համայնքի 2018 թ. փոփոխված բյուջեն հաստատելու մասին» Արտաշարի համայնքի ավագանու 24 սեպտեմբերի 2018 թ. N 25-Ն որոշումը

313

1476

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արևադաշտի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 13-ի թիվ 31-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Արևադաշտի համայնքի ավագանու 25 սեպտեմբերի 2018 թ. N 20-Ն որոշումը

315

1477

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գեղակերտի համայնքի ավագանու 2017 թ. նոյեմբերի 14-ի թիվ 52-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Գեղակերտի համայնքի ավագանու 11 սեպտեմբերի 2018 թ. N 9-Ն որոշումը

348

1478

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գետաշենի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 20-ի «Գետաշենի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին»» թիվ 37-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Գետաշենի համայնքի ավագանու 24 սեպտեմբերի 2018 թ. N 36-Ն որոշումը

350

1479

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Դողսի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների միասնական դրույքաչափեր սահմանելու մասին» Դողսի համայնքի ավագանու 14 սեպտեմբերի 2018 թ. N 19-Ն որոշումը

397

1480

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Եղեգնուտի համայնքի կամավոր խնդիրները, դրանց լուծմանն ուղղված սեփական լիազորությունները և իրականացման կարգը հաստատելու մասին» Եղեգնուտի համայնքի ավագանու 15 օգոստոսի 2018 թ. N 38-Ն որոշումը

402

1481

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Լուկաշինի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 8-ի թիվ 32-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Լուկաշինի համայնքի ավագանու 10 սեպտեմբերի 2018 թ. N 26-Ն որոշումը

407

1482

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հացիկի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 40-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Հացիկի համայնքի ավագանու 19 սեպտեմբերի 2018 թ. N 29-Ն որոշումը

444

1483

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հուշակերտի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 14-ի «Արմավիրի մարզի Հուշակերտի համայնքի 2018 թ. բյուջեի մասին» որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Հուշակերտի համայնքի ավագանու 14 սեպտեմբերի 2018 թ. N 95-Ն որոշումը

470

1484

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մարգարայի համայնքի հատուկ նշանակության հողատարածքները «Զորամասի» սահմանապահ ուղեկալին անհատույց օգտագործման հատկացնելու մասին» Մարգարայի համայնքի ավագանու 5 փետրվարի 2018 թ. N 3-Ն որոշումը

505

1485

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մարգարայի համայնքի կողմից մատուցվող աղբահանության վարձավճարների սահմանման մասին» Մարգարայի համայնքի ավագանու 5 փետրվարի 2018 թ. N 5-Ն որոշումը

506

1486

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մարգարայի համայնքի կողմից իրավաբանական անձանց մատուցվող աղբահանության վարձավճարների սահմանման մասին» Մարգարայի համայնքի ավագանու 23 հուլիսի 2018 թ. N 10-Ն որոշումը

507

1487

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մերձավանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 8-ի թիվ 70-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Մերձավանի համայնքի ավագանու 28 մարտի 2018 թ. N 15-Ն որոշումը

508

1488

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մերձավանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 8-ի թիվ 70-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Մերձավանի համայնքի ավագանու 13 սեպտեմբերի 2018 թ. N 47-Ն որոշումը

509

1489

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մյասնիկյանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 19-ի թիվ 76-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Մյասնիկյանի համայնքի ավագանու 13 սեպտեմբերի 2018 թ. N 47-Ն որոշումը

553

1490

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Նոր Արտագերսի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Նոր Արտագերսի համայնքի ավագանու 19 փետրվարի 2018 թ. N 7-Ն որոշումը

593

1491

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Նորապատի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 25-ի թիվ 13 հերթական նիստի թիվ 4-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Նորապատի համայնքի ավագանու 24 օգոստոսի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը

598

1492

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Շահումյանի թ/ֆ համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 8-ի թիվ 33-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» Շահումյանի թ/ֆ համայնքի ավագանու 4 ապրիլի 2018 թ. N 15-Ն որոշումը

626

1493

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Շենիկի համայնքի կողմից մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների մասին» Շենիկի համայնքի ավագանու 16 մարտի 2018 թ. N 13-Ն որոշումը

627

1494

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Պտղունքի համայնքի ավագանու 2017 թ. նոյեմբերի 29-ի թիվ 14 արտահերթ նիստի թիվ 52-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Պտղունքի համայնքի ավագանու 26 սեպտեմբերի 2018 թ. N 33-Ն որոշումը

629

1495

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ջրառատի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 29-ի թիվ 49-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Ջրառատի համայնքի ավագանու 16 փետրվարի 2018 թ. N 6-Ն որոշումը

656

1471

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ջրարբիի համայնքի ավագանու 2017 թ. նոյեմբերի 17-ի թիվ 44-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Ջրարբիի համայնքի ավագանու 24 սեպտեմբերի 2018 թ. N 41-Ն որոշումը

691

     
 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

 
     

1497

«ՀՀ Լոռու մարզի Եղեգնուտի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 23-ի «Եղեգնուտի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 28-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Եղեգնուտի համայնքի ավագանու 10 սեպտեմբերի 2018 թ.N 15-Ն որոշումը

693

1498

«ՀՀ Լոռու մարզի Լերմոնտովոյի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման և զարգացման ծրագրի իրականացման հաշվետվությունների մասին» Լերմոնտովոյի համայնքի ավագանու 19 փետրվարի 2018 թ. N 5-Ն որոշումը

736

1499

«ՀՀ Լոռու մարզի Նոր Խաչակապի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան և զարգացման ծրագրի իրականացման հաշվետվությունների մասին» Նոր Խաչակապի համայնքի ավագանու 13 փետրվարի 2018 թ. N 05-Ն որոշումը

760

1500

«ՀՀ Լոռու մարզի Նոր Խաչակապի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Նոր Խաչակապի համայնքի ավագանու 5 ապրիլի 2018 թ. N 08-Ն որոշումը

778

1501

«ՀՀ Լոռու մարզի Նոր Խաչակապի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի սեփականատիրոջ կամ տիրապետողի տիրապետման տակ գտնվող անշարժ գույքի և դրան հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր բարեկարգման էության, ծավալի, պայմանների և իրականացման կարգի հաստատման մասին» Նոր Խաչակապի համայնքի ավագանու 5 ապրիլի 2018 թ. N 10-Ն որոշումը. . .

779

1502

«ՀՀ Լոռու մարզի Շահումյանի համայնքի ավագանու 16.11.2017 թ. «Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շահումյանի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» թիվ 33-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Շահումյանի համայնքի ավագանու 6 մարտի 2018 թ. N 07-Ն որոշումը

785

1503

«ՀՀ Լոռու մարզի Շիրակամուտի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան և զարգացման ծրագրի իրականացման հաշվետվությունների մասին» Շիրակամուտի համայնքի ավագանու 23 փետրվարի 2018 թ. N 13-Ն որոշումը

786

1504

«ՀՀ Լոռու մարզի Շնողի համայնքի 2017 թ. 4-րդ եռամսյակի բյուջեի կատարման մասին» Շնողի համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը

804

1505

«ՀՀ Լոռու մարզի Ջրաշենի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի «Ջրաշենի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 34-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Ջրաշենի համայնքի ավագանու 6 փետրվարի 2018 թ. N 1-Ն որոշումը

806

1506

«ՀՀ Լոռու մարզի Ջրաշենի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Ջրաշենի համայնքի ավագանու 20 հուլիսի 2018 թ. N 15-Ն որոշումը

832

1507

«ՀՀ Լոռու մարզի Սարչապետի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան և հնգամյա զարգացման ծրագրի հաշվետվությունների մասին» Սարչապետի համայնքի ավագանու 27 փետրվարի 2018 թ. N 17-Ն որոշումը

833

1508

«ՀՀ Լոռու մարզի Քարաբերդի համայնքի 2018 թ. բյուջեի եկամուտների և ծախսերի եռամսյակային համամասնությունները հաստատելու մասին» Քարաբերդի համայնքի ավագանու 10 հունվարի 2018 թ. N 1-Ն որոշումը

868

1509

«ՀՀ Լոռու մարզի Քարաձորի համայնքի 2017 թ. բյուջեի կատարման տարեկան և զարգացման ծրագրի իրականացման վերաբերյալ հաշվետվությունների մասին» Քարաձորի համայնքի ավագանու 13 փետրվարի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը

869

1510

«ՀՀ Լոռու մարզի Օձունի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 27-ի թիվ 20-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Օձունի համայնքի ավագանու 28 փետրվարի 2018 թ. N 19-Ն որոշումը

883

1511

«ՀՀ Լոռու մարզի Օձունի համայնքի սեփականություն հանդիսացող 06-014-0102-0002 կադաստրային ծածկագրով բնակավայրերի նպատակային նշանակության 0.02286 հեկտար մակերեսով հողամասը և հողամասում առկա շինությունը ուղղակի վաճառքով օտարելու մասին» Օձունի համայնքի ավագանու 28 փետրվարի 2018 թ. N 21-Ն որոշումը

885

     
 

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ

 
     

1512

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Արամուսի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 75-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Արամուսի համայնքի ավագանու 25 սեպտեմբերի 2018 թ. N 67-Ն որոշումը

887

1513

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Արգելի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 27-ի թիվ 34-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Արգելի համայնքի ավագանու 8 օգոստոսի 2018 թ. N 27-Ն որոշումը

900

1514

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Գեղադիրի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 26-ի թիվ 52-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Գեղադիրի համայնքի ավագանու 7 սեպտեմբերի 2018 թ. N 34-Ն որոշումը

902

1515

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Գեղարդի համայնքի ավագանու 2017 թ. օգոստոսի 6-ի թիվ 33-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու և 2018 թ. հունիսի 25-ի թիվ 21-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Գեղարդի համայնքի ավագանու 5 սեպտեմբերի 2018 թ. N 37-Ն որոշումը

916

1516

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Լեռնանիստի համայնքի 2017-2021 թթ. զարգացման ծրագրով 2017 թ. իրականացված աշխատանքների մասին» Լեռնանիստի համայնքի ավագանու 15 օգոստոսի 2018 թ. N 49-Ն որոշումը

924

1517

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Լեռնանիստի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 5-ի թիվ 50-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Լեռնանիստի համայնքի ավագանու 15 օգոստոսի 2018 թ. N 51-Ն որոշումը

925

1518

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Լեռնանիստի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 5-ի թիվ 50-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Լեռնանիստի համայնքի ավագանու 3 սեպտեմբերի 2018 թ. N 54-Ն որոշումը

926

1519

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Կաթնաղբյուրի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 49-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կաթնաղբյուրի համայնքի ավագանու 28 օգոստոսի 2018 թ. N 37-Ն որոշումը

927

1520

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Մայակովսկու համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 13-ի թիվ 62-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Մայակովսկու համայնքի ավագանու 9 սեպտեմբերի 2018 թ. N 41-Ն որոշումը

928

1521

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Մեղրաձորի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 27-ի թիվ 89-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Մեղրաձորի համայնքի ավագանու 20 սեպտեմբերի 2018 թ. N 48-Ն որոշումը

932

1522

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Մրգաշենի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 48-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Մրգաշենի համայնքի ավագանու 28 օգոստոսի 2018 թ. N 31-Ն որոշումը

934

1523

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Մրգաշենի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 48-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Մրգաշենի համայնքի ավագանու 4 սեպտեմբերի 2018 թ. N 33-Ն որոշումը

936

1524

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Արտամետի համայնքի ավագանու կանոնակարգն ընդունելու մասին» Նոր Արտամետի համայնքի ավագանու 24 օգոստոսի 2018 թ. N 37-Ն որոշումը

938

1525

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Արտամետի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 57-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Նոր Արտամետի համայնքի ավագանու 24 օգոստոսի 2018 թ. N 46-Ն որոշումը

948

1526

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Գեղիի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 19-ի թիվ 94-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Նոր Գեղիի համայնքի ավագանու 24 օգոստոսի 2018 թ. N 50-Ն որոշումը

960

1527

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Գեղիի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 19-ի թիվ 94-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Նոր Գեղիի համայնքիավագանու 13 սեպտեմբերի 2018 թ. N 58-Ն որոշումը

962

1528

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Երզնկայի համայնքի վարչական տարածքում ոչ կենցաղային և խոշոր եզրաչափերի աղբի հավաքման և տեղափոխման թույլտվության տրամադրման պայմանների և աղբահանության վճար վճարողների հաշվառման կարգը սահմանելու մասին» Նոր Երզնկայի համայնքի ավագանու 4 սեպտեմբերի 2018 թ. N 39-Ն որոշումը. .

963

1529

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Երզնկայի համայնքում աղբահանության վճար վճարողների հաշվառման, աղբահանության վճարի հաշվարկման, ինչպես նաև գանձման կարգը սահմանելու մասին» Նոր Երզնկայի համայնքի ավագանու 4 սեպտեմբերի 2018 թ. N 40-Ն որոշումը

965

1530

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Երզնկայի համայնքի ավագանու 2018 թ. մայիսի 22-ի թիվ 25-Նորոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Նոր Երզնկայի համայնքի ավագանու 6 սեպտեմբերի 2018 թ. N 41-Ն որոշումը

968

1531

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Ողջաբերդի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 38-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ողջաբերդի համայնքի ավագանու 4 օգոստոսի 2018 թ. N 24-Ն որոշումը

970

1532

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Սոլակի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 51-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Սոլակի համայնքի ավագանու 10 սեպտեմբերի 2018 թ. N 39-Ն որոշումը

972

1533

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Քաղսիի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 29-ի թիվ 58-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Քաղսիի համայնքի ավագանու 19 սեպտեմբերի 2018 թ. N 27-Ն որոշումը

973

1534

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Քասախի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 66-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Քասախի համայնքի ավագանու 3 սեպտեմբերի 2018 թ. N 37-Ն որոշումը

974

     
 

ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ

 
     

1535

«ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքի ավագանու 2017 թ. հունվարի 29-ի թիվ 2-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ախուրյանի համայնքի ավագանու 13 հուլիսի 2018 թ. N 48-Ն որոշումը

 
     
 

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ

 
     

1536

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Գլաձորի համայնքի 2018 թ. բյուջեում վերաբաշխում կատարելու մասին» Գլաձորի համայնքի ավագանու 19 հունիսի 2018 թ. N 57-Ն որոշումը

979

1537

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Գլաձորի համայնքի 2018 թ. բյուջեում վերաբաշխում կատարելու մասին» Գլաձորի համայնքի ավագանու 16 հուլիսի 2018 թ. N 64-Ն որոշումը

980

1538

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Գլաձորի համայնքի ավագանու կանոնակարգում լրացում կատարելու մասին» Գլաձորի համայնքի ավագանու 16 հուլիսի 2018 թ. N 65-Ն որոշումը

981

1539

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Գլաձորի համայնքի 2018 թ. բյուջեում վերաբաշխում կատարելու մասին» Գլաձորի համայնքի ավագանու 14 սեպտեմբերի 2018 թ. N 70-Ն որոշումը

982

1540

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Գլաձորի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Գլաձորի համայնքի ավագանու 28 սեպտեմբերի 2018 թ. N 76-Ն որոշումը

983

1541

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգիսի համայնքի 2018 թ. բյուջեում վերաբաշխում կատարելու մասին» Եղեգիսի համայնքի ավագանու 5 հունիսի 2018 թ. N 46-Ն որոշումը

984

1542

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգիսի համայնքի ավագանու 2018 թ. հուլիսի 19-ի թիվ 52-Ն որոշման հավելվածը նոր խմբագրությամբ շարադրելու մասին» Եղեգիսի համայնքի ավագանու 31 օգոստոսի 2018 թ. N 59-Ն որոշումը

986

     
 

ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ

 
     

1543

«ՀՀ Տավուշի մարզի Ակնաղբյուրի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Ակնաղբյուրի համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2018 թ. N 01-Ն որոշումը

989

1544

«ՀՀ Տավուշի մարզի Դիտավանի համայնքի 2018 թ. բյուջեի ֆոնդային մասում փոփոխություններ կատարելու մասին» Դիտավանի համայնքի ավագանու 18 հունվարի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը

991

1545

«ՀՀ Տավուշի մարզի Սևքարի համայնքի 2018 թ. բյուջեում հոդվածային փոփոխություն կատարելու մասին» Սևքարի համայնքի ավագանու 9 ապրիլի 2018 թ. N 9-Ն որոշումը

992

1546

«ՀՀ Տավուշի մարզի Սևքարի համայնքի 2018 թ. բյուջեում հոդվածային փոփոխություն կատարելու մասին» Սևքարի համայնքի ավագանու 19 հուլիսի 2018 թ. N 15-Ն որոշումը

993

1547

«ՀՀ Տավուշի մարզի Սևքարի համայնքի 2018 թ. բյուջեում հոդվածային փոփոխություն կատարելու մասին» Սևքարի համայնքի ավագանու 12 սեպտեմբերի 2018 թ. N 17-Ն որոշումը

994

1548

«ՀՀ Տավուշի մարզի Վազաշենի համայնքի 2018 թ. բյուջեի հոդվածային փոփոխության մասին» Վազաշենի համայնքի ավագանու 25 հունվարի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը

995

1549

«ՀՀ Տավուշի մարզի Վազաշենի համայնքի 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների մասին» Վազաշենի համայնքի ավագանու 25 հունվարի 2018 թ. N 3-Ն որոշումը

997

1550

«ՀՀ Տավուշի մարզի Վազաշենի համայնքի 2018 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Վազաշենի համայնքի ավագանու 25 հունվարի 2018 թ. N 4-Ն որոշումը

999

 

Մաս 8

 

 

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Աշտարակի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

1551  

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի համայնքի ավագանու 18.09.2018 թ. թիվ 5-Ն որոշումն անվավեր ճանաչելու մասին» Աշտարակի համայնքի ավագանու 5 հոկտեմբերի 2018 թ. N 3-Ն որոշումը

7

     
 

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Մեծամորի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

1552

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամորի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Մեծամորի համայնքի ավագանու 17 հոկտեմբերի 2018 թ. N 33-Ն որոշումը

8

     
 

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Բյուրեղավանի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

1553

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Բյուրեղավանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 27-ի թիվ 24-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Բյուրեղավանի համայնքի ավագանու 15 հոկտեմբերի 2018 թ. N 57-Ն որոշումը

14

     
 

Հրազդանի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

1554

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի համայնքի զարգացման հնգամյա ծրագրով 2017 թ. իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ հաշվետվություն ներկայացնելու մասին» Հրազդանի համայնքի ավագանու 28 օգոստոսի 2018 թ. N 107-Ն որոշումը

19

1555

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 15-ի թիվ 136-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Հրազդանի համայնքի ավագանու 28 օգոստոսի 2018 թ. N 108-Ն որոշումը

24

1556

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 15-ի թիվ 136-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Հրազդանի համայնքի ավագանու 15 հոկտեմբերի 2018 թ. N 128-Ն որոշումը

25

     
 

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Մեղրու համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

1557

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրու համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 29-ի թիվ 134-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Մեղրու համայնքի ավագանու 9 հոկտեմբերի 2018 թ. N 91-Ն որոշումը

27

     
 

Սիսիանի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

1558

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 29-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 10 հոկտեմբերի 2018 թ. N 76-Ն որոշումը

32

     
 

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

 
     

1559

«ՀՀ Արարատի մարզի Այգավանի համայնքի բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Այգավանի համայնքի ավագանու 14 սեպտեմբերի 2018 թ. N 32-Ն որոշումը

67

1560

«ՀՀ Արարատի մարզի Այգավանի համայնքի բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Այգավանի համայնքի ավագանու 16 հոկտեմբերի 2018 թ. N 35-Ն որոշումը

68

1561

«ՀՀ Արարատի մարզի Բարձրաշենի համայնքի բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Բարձրաշենի համայնքի ավագանու 16 հուլիսի 2018 թ. N 25-Ն որոշումը

69

1562

«ՀՀ Արարատի մարզի Լուսառատի համայնքային 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Լուսառատի համայնքի ավագանու 15 հոկտեմբերի 2018 թ. N 23-Նորոշումը

70

1563

«ՀՀ Արարատի մարզի Խաչփարի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 19-ի թիվ 41-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Խաչփարի համայնքի ավագանու 27 օգոստոսի 2018 թ. N 30-Ն որոշումը

71

1564

«ՀՀ Արարատի մարզի Հնաբերդի համայնքի բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Հնաբերդի համայնքի ավագանու 31 օգոստոսի 2018 թ. N 21-Ն որոշումը

72

1565

«ՀՀ Արարատի մարզի Հնաբերդի համայնքի բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Հնաբերդի համայնքի ավագանու 5 հոկտեմբերի 2018 թ. N 23-Ն որոշումը

73

1566

«ՀՀ Արարատի մարզի Սայաթ-Նովայի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 6-ի թիվ 24-Ն որոշման մեջ և համայնքի 2018 թ. հաստիքացուցակում լրացում կատարելու մասին» Սայաթ-Նովայի համայնքի ավագանու 10 սեպտեմբերի 2018 թ. N 20-Ն որոշումը

74

1567

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիսի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Սիսի համայնքի ավագանու 5 հոկտեմբերի 2018 թ. N 23-Ն որոշումը

76

     
 

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

 
     

1568

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ալաշկերտի համայնքի ավագանու 19.12.2017 թ. թիվ 44-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ալաշկերտի համայնքի ավագանու 27 սեպտեմբերի 2018 թ. N 32-Ն որոշումը

77

1569

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արգավանդի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 25-ի թիվ 73-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Արգավանդի համայնքի ավագանու 28 սեպտեմբերի 2018 թ. N 63-Ն որոշումը

103

1570

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արտամետի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 19-ի թիվ 4-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Արտամետի համայնքի ավագանու 22 օգոստոսի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը

177

1571

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արտիմետի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 15-ի «ՀՀ Արմավիրի մարզի Արտիմետի համայնքի 2018 թ. բյուջեի հաստատման մասին» թիվ 73-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Արտի