ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ

ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ 17-ՐԴ ՏԱՐԻ

ԲԵՌՆԵԼ․․․N 1 (63)

29 ՄԱՐՏԻ 2019

 

 

ՄԱՍ 1

 
 

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Աշտարակի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

1

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի համայնքի 2018 թ. տարեկան բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Աշտարակի համայնքի ավագանու 23 նոյեմբերի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը

7

     
 

Թալինի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

2

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի համայնքի ավագանու «Թալինի համայնքի 2018 թ. տարեկան բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» 28.09.2018 թ. թիվ 46-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Թալինի համայնքի ավագանու 21 նոյեմբերի 2018 թ. N 53-Ն որոշումը

60

     
 

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Արարատի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

3

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի համայնքի 2018 թ. բյուջեի հոդվածներում փոփոխություններ կատարելու մասին» Արարատի համայնքի ավագանու 23 նոյեմբերի 2018 թ. N 43-Ն որոշումը

92

4

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի համայնքի ենթակայության թիվ 1, 2 և 3 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ներ հաճախող երեխաների 2019 թ. ծնողական վճարների մասին» Արարատի համայնքի ավագանու 23 նոյեմբերի 2018 թ. N 45-Ն որոշումը

94

5

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի համայնքի «Ղազարոս Սարյանի անվան միջնակարգ-մասնագիտական արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ հաճախող սաների 2019 թ. ծնողական վճարների մասին» Արարատի համայնքի ավագանու 23 նոյեմբերի 2018 թ. N 46-Ն որոշումը

95

6

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի համայնքի տարածքում աղբահանության և բազմաբնակարան բնակելի շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության պահպանման պարտադիր նորմերի կատարումն ապահովելու նպատակով 2019 թ. նախատեսված վճարների չափը սահմանելու մասին» Արարատի համայնքի ավագանու 23 նոյեմբերի 2018 թ. N 47-Ն որոշումը

96

7

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Արարատի համայնքի ավագանու 23 նոյեմբերի 2018 թ. N 51-Ն որոշումը

98

     
 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

 
     
 

Թումանյանի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

8

«ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 26-ի թիվ 54-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Թումանյանի համայնքի ավագանու 12 նոյեմբերի 2018 թ. N 48-Ն որոշումը

102

     
 

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Հրազդանի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

9

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 15-ի թիվ 136-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Հրազդանի համայնքի ավագանու 19 նոյեմբերի 2018 թ. N 157-Ն որոշումը

128

     
 

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Սիսիանի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

10

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 29-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 20 նոյեմբերի 2018 թ. N 89-Ն որոշումը

130

11

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 20 նոյեմբերի 2018 թ. N 90-Ն որոշումը

161

12

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքի կողմից 2019 թ. մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 20 նոյեմբերի 2018 թ. N 91-Ն որոշումը

174

13

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 18-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 20 նոյեմբերի 2018 թ. N 92-Ն որոշումը

177

     
 

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

 
     

14

«ՀՀ Արարատի մարզի Այգավանի համայնքի բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Այգավանի համայնքի ավագանու 23 նոյեմբերի 2018 թ. N 38-Ն որոշումը

179

15

«ՀՀ Արարատի մարզի Այգավանի համայնքի 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների մասին» Այգավանի համայնքի ավագանու 23 նոյեմբերի 2018 թ. N 41-Ն որոշումը

180

16  

«ՀՀ Արարատի մարզի Հայանիստի համայնքում տեղական տուրքերի և վճարների 2019 թ. դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Հայանիստի համայնքի ավագանու 27 նոյեմբերի 2018 թ. N 37-Ն որոշումը

186

17

«ՀՀ Արարատի մարզի Հնաբերդի համայնքում տեղական տուրքերի և վճարների 2019 թ. դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Հնաբերդի համայնքի ավագանու 27 նոյեմբերի 2018 թ. N 30-Ն որոշումը

190

18

«ՀՀ Արարատի մարզի Մրգավանի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Մրգավանի համայնքի ավագանու 22 նոյեմբերի 2018 թ. N 30-Ն որոշումը

196

19

«ՀՀ Արարատի մարզի Նարեկի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Նարեկի համայնքի ավագանու 26 նոյեմբերի 2018 թ. N 60-Ն որոշումը

197

20

«ՀՀ Արարատի մարզի Սայաթ-Նովայի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Սայաթ-Նովայի համայնքի ավագանու 19 նոյեմբերի 2018 թ. N 25-Ն որոշումը

198

21

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիսի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Սիսի համայնքի ավագանու 19 նոյեմբերի 2018 թ. N 27-Ն որոշումը

199

     
 

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

 
     

22

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեկի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 8-ի թիվ 43-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Այգեկի համայնքի ավագանու 23 նոյեմբերի 2018 թ. N 42-Ն որոշումը

200

23

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արագածի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 38-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Արագածի համայնքի ավագանու 12 նոյեմբերի 2018 թ. N 36-Ն որոշումը

222

24

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արգինայի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Արգինայի համայնքի ավագանու 22 նոյեմբերի 2018 թ. N 30-Ն որոշումը

267

25

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արշալույսի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու և ավագանու 2017 թ. նոյեմբերի 24-ի թիվ 57-Ն և 2018 թ. հունվարի 25-ի թիվ 11-Ն որոշումները ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Արշալույսի համայնքի ավագանու 16 նոյեմբերի 2018 թ. N 71-Ն որոշումը

304

26

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արշալույսի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 11-ի թիվ 71-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Արշալույսի համայնքի ավագանու 16 նոյեմբերի 2018 թ. N 74-Ն որոշումը

311

27

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արտաշարի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Արտաշարի համայնքի ավագանու 22 նոյեմբերի 2018 թ. N 28-Ն որոշումը

360

28

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արտաշարի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Արտաշարի համայնքի ավագանու 22 նոյեմբերի 2018 թ. N 29-Ն որոշումը

367

29

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Բագարանի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Բագարանի համայնքի ավագանու 26 նոյեմբերի 2018 թ. N 12-Ն որոշումը

369

30

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Բաղրամյանի համայնքի վարչական սահմաններում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Բաղրամյանի համայնքի ավագանու 22 նոյեմբերի 2018 թ. N 43-Ն որոշումը

375

31

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Բաղրամյանի համայնքի կողմից 2019 թ. մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերի սահմանման մասին» Բաղրամյանի համայնքի ավագանու 22 նոյեմբերի 2018 թ. N 44-Ն որոշումը

380

32

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գայի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Գայի համայնքի ավագանու 19 նոյեմբերի 2018 թ. N 53-Ն որոշումը

382

33

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գեղակերտի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Գեղակերտի համայնքի ավագանու 23 նոյեմբերի 2018 թ. N 61-Ն որոշումը

388

34

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գեղակերտի համայնքում 2019 թ. մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Գեղակերտի համայնքի ավագանու 23 նոյեմբերի 2018 թ. N 62-Ն որոշումը

391

35

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Դաշտի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Դաշտի համայնքի ավագանու 20 նոյեմբերի 2018 թ. N 25-Ն որոշումը

393

36

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Դողսի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 33-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Դողսի համայնքի ավագանու 14 նոյեմբերի 2018 թ. N 24-Ն որոշումը

398

37

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Դողսի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Դողսի համայնքի ավագանու 14 նոյեմբերի 2018 թ. N 25-Ն որոշումը

431

38

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Երասխահունի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Երասխահունի համայնքի ավագանու 9 նոյեմբերի 2018 թ. N 25-Ն որոշումը

475

39

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Երասխահունի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Երասխահունի համայնքի ավագանու 9 նոյեմբերի 2018 թ. N 27-Ն որոշումը

511

40

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Լեռնամերձի համայնքապետարանի կողմից 2019 թ. բյուջետային տարում մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերի սահմանման մասին» Լեռնամերձի համայնքի ավագանու 20 նոյեմբերի 2018 թ. N 21-Ն որոշումը

516

41

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հայկաշենի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Հայկաշենի համայնքի ավագանու 22 նոյեմբերի 2018 թ. N 22-Ն որոշումը

518

42

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հայկավանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 14-ի թիվ 41-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայկավանի համայնքի ավագանու 19 նոյեմբերի 2018 թ. N 41-Ն որոշումը

525

43

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հացիկի համայնքի վարչական տարածքում տեղական տուրքերի և վճարների 2019 թ. դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Հացիկի համայնքի ավագանու 19 նոյեմբերի 2018 թ. N 37-Ն որոշումը

558

44

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամորի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Մեծամորի համայնքի ավագանու 12 նոյեմբերի 2018 թ. N 58-Ն որոշումը

565

45

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամորի համայնքի կողմից 2019 թ. մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Մեծամորի համայնքի ավագանու 12 նոյեմբերի 2018 թ. N 59-Ն որոշումը...

572

46

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մերձավանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 8-ի թիվ 70-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Մերձավանի համայնքի ավագանու 14 նոյեմբերի 2018 թ. N 56-Ն որոշումը

574

47

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մերձավանի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակների ու դրույքաչափերի սահմանման մասին» Մերձավանի համայնքի ավագանու 14 նոյեմբերի 2018 թ. N 59-Ն որոշումը

609

48

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մերձավանի համայնքապետարանի կողմից մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների 2019 թ. դրույքաչափերի սահմանման մասին» Մերձավանի համայնքի ավագանու 14 նոյեմբերի 2018 թ. N 60-Ն որոշումը

615

49

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մյասնիկյանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 19-ի թիվ 76-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Մյասնիկյանի համայնքի ավագանու 15 նոյեմբերի 2018 թ. N 62-Ն որոշումը

617

50

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մյասնիկյանի համայնքի 2018 թ. բյուջեում հոդվածային փոփոխություն կատարելու մասին» Մյասնիկյանի համայնքի ավագանու 23 նոյեմբերի 2018 թ. N 88-Ն որոշումը

650

51

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Շահումյանի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերի սահմանման մասին» Շահումյանի համայնքի ավագանու 26 նոյեմբերի 2018 թ. N 50-Ն որոշումը

670

52

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Շենիկի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 35-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Շենիկի համայնքի ավագանու 19 նոյեմբերի 2018 թ. N 29-Ն որոշումը

677

53

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Շենիկի համայնքի վարչական սահմաններում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերի սահմանման մասին» Շենիկի համայնքի ավագանու 6 դեկտեմբերի 2018 թ. N 32-Ն որոշումը

713

54

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Շենիկի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 35-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Շենիկի համայնքի ավագանու 6 դեկտեմբերի 2018 թ. N 33-Ն որոշումը

718

55

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Շենիկի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Շենիկի համայնքի ավագանու 10 դեկտեմբերի 2018 թ. N 37-Ն որոշումը

757

56

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Պտղունքի համայնքի վարչական սահմաններում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերի սահմանման մասին» Պտղունքի համայնքի ավագանու 19 նոյեմբերի 2018 թ. N 41-Ն որոշումը

803

57

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Վանանդի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 31-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Վանանդի համայնքի ավագանու 26 նոյեմբերի 2018 թ. N 19-Ն որոշումը

814

58

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Վանանդի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Վանանդի համայնքի ավագանու 26 նոյեմբերի 2018 թ. N 20-Ն որոշումը

853

59

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Վանանդի համայնքապետարանի կողմից 2019 թ. մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Վանանդի համայնքի ավագանու 26 նոյեմբերի 2018 թ. N 22-Ն որոշումը

859

60

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Վանանդի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Վանանդի համայնքի ավագանու 3 դեկտեմբերի 2018 թ. N 25-Ն որոշումը

861

61

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Տալվորիկի համայնքի վարչական տարածքում տեղական տուրքերի և վճարների 2019 թ. դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Տալվորիկի համայնքի ավագանու 3 դեկտեմբերի 2018 թ. N 4-Ն որոշումը

901

62

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Տալվորիկի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. համայնքապետարանի կողմից մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Տալվորիկի համայնքի ավագանու 3 դեկտեմբերի 2018 թ. N 5-Ն որոշումը

906

63

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Տալվորիկի համայնքի ֆոնդային բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Տալվորիկի համայնքի ավագանու 3 դեկտեմբերի 2018 թ. N 7-Ն որոշումը

908

64

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Տանձուտի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 56-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Տանձուտի համայնքի ավագանու 14 նոյեմբերի 2018 թ. N 36-Ն որոշումը

909

65

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Տանձուտի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Տանձուտի համայնքի ավագանու 14 նոյեմբերի 2018 թ. N 37-Ն որոշումը

948

66

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Տանձուտի համայնքի կողմից 2019 թ. մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Տանձուտի համայնքի ավագանու 14 նոյեմբերի 2018 թ. N 38-Ն որոշումը

955

     
 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

 
     

67

«ՀՀ Լոռու մարզի Ազնվաձորի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Ազնվաձորի համայնքի ավագանու 8 նոյեմբերի 2018 թ. N 34-Ն որոշումը

958

68

«ՀՀ Լոռու մարզի Ձորագյուղի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ձորագյուղի համայնքի ավագանու 26 նոյեմբերի 2018 թ. N 31-Ն որոշումը

989

69

«ՀՀ Լոռու մարզի Մեծ Պարնու համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Մեծ Պարնու համայնքի ավագանու 21 նոյեմբերի 2018 թ. N 31-Ն որոշումը

996

     
 

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ

 
     

70

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Գեղադիրի համայնքի ավագանու 2018 թ. հունիսի 13-ի թիվ 20-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Գեղադիրի համայնքի ավագանու 3 օգոստոսի 2018 թ. N 29-Ն որոշումը

998

71

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Գեղադիրի համայնքի ենթակայության մանկապարտեզի ծառայություններից օգտվողների համար մասնակի փոխհատուցման գումարի դրույքաչափեր և արտոնություններ սահմանելու մասին» Գեղադիրի համայնքի ավագանու 27 նոյեմբերի 2018 թ. N 38-Ն որոշումը

999

72

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Գեղադիրի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 26-ի թիվ 52-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Գեղադիրի համայնքի ավագանու 27 նոյեմբերի 2018 թ. N 39-Ն որոշումը

1001

73

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Լեռնանիստի համայնքի 2018 թ. բյուջեում վերաբաշխում կատարելու մասին» Լեռնանիստի համայնքի ավագանու 17 ապրիլի 2018 թ. N 43-Ն որոշումը

1015

74

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Լեռնանիստի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 5-ի թիվ 50-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Լեռնանիստի համայնքի ավագանու 26 հոկտեմբերի 2018 թ. N 59-Ն որոշումը

1016

75

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Մրգաշենի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 48-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Մրգաշենի համայնքի ավագանու 1 նոյեմբերի 2018 թ. N 38-Ն որոշումը

1019

76

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Գեղիի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 19-ի թիվ 94-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Նոր Գեղիի համայնքի ավագանու 23 նոյեմբերի 2018 թ. N 69-Ն որոշումը

1021

77

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Գեղիի համայնքի վարչական տարածքում քաղաքացիական հոգեհանգստի /հրաժեշտի/ ծիսակատարության ծառայությունների իրականացման և /կամ/ մատուցման համար նախատեսված շենքերին և շինություններին ներկայացվող սահմանափակումները, պահանջները և պայմանները սահմանելու մասին» Նոր Գեղիի համայնքի ավագանու 23 նոյեմբերի 2018 թ. N 71-Ն որոշումը

1024

78

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Սոլակի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 51-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Սոլակի համայնքի ավագանու 9 նոյեմբերի 2018 թ. N 44-Ն որոշումը

1028

79

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Քաղսիի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 29-ի թիվ 58-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Քաղսիի համայնքի ավագանու 29 հոկտեմբերի 2018 թ. N 35-Ն որոշումը

1030

80

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Քաղսիի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 29-ի թիվ 58-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Քաղսիի համայնքի ավագանու 5 նոյեմբերի 2018 թ. N 38-Ն որոշումը

1031

     
 

ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ

 
     

81

«ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքի սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքի օտարման 2018 թ. ծրագիրը հաստատելու մասին» Ախուրյանի համայնքի ավագանու 5 հոկտեմբերի 2018 թ. N 83-Ն որոշումը

1032

     
 

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ

 
     

82

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Գլաձորի համայնքի 2018 թ. տարեկան բյուջեում վերաբաշխում կատարելու մասին» Գլաձորի համայնքի ավագանու 6 նոյեմբերի 2018 թ. N 91-Ն որոշումը

1036

     
 

ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ

 
     

83

«ՀՀ Տավուշի մարզի Կողբի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքեր և տեղական վճարներ սահմանելու մասին» Կողբի համայնքի ավագանու 29 հոկտեմբերի 2018 թ. N 47-Ն որոշումը

1037

84

«ՀՀ Տավուշի մարզի Կողբի համայնքի բյուջեում փոփոխություն և վերաբաշխում կատարելու մասին» Կողբի համայնքի ավագանու 29 հոկտեմբերի 2018 թ. N 48-Ն որոշումը

1046

85

«ՀՀ Տավուշի մարզի Սևքարի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Սևքարի համայնքի ավագանու 6 նոյեմբերի 2018 թ. N 22-Ն որոշումը

1049

86

«ՀՀ Տավուշի մարզի Սևքարի համայնքի 2018 թ. բյուջեում հոդվածային փոփոխություն կատարելու մասին» Սևքարի համայնքի ավագանու 6 նոյեմբերի 2018 թ. N 24-Ն որոշումը

1055

87

«ՀՀ Տավուշի մարզի Սևքարի համայնքի 2018 թ. բյուջեում հոդվածային փոփոխություն կատարելու մասին» Սևքարի համայնքի ավագանու 6 նոյեմբերի 2018 թ. N 25-Ն որոշումը

1056

 

 

ԲԵՌՆԵԼ․․․

Մաս 2

 

 

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Աշտարակի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

88

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի համայնքի 2019 թ. տարեկան բյուջեն հաստատելու մասին» Աշտարակի համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը

7

89

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Աշտարակի համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2018 թ. N 3-Ն որոշումը

58

     
 

Թալինի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

90

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Թալինի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2018 թ. N 57-Ն որոշումը

70

91

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի համայնքում տնային կենդանիներ պահելու համաքաղաքային կանոնները հաստատելու մասին» Թալինի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2018 թ. N 58-Ն որոշումը

79

92

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի համայնքում արտաքին գովազդ տեղադրելու կարգն ու պայմանները սահմանելու մասին» Թալինի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2018 թ. N 59-Ն որոշումը

84

93

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի համայնքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրականացման կանոնները սահմանելու մասին» Թալինի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2018 թ. N 61-Ն որոշումը

88

94

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի համայնքի 2019 թ. տարեկան բյուջեն հաստատելու մասին» Թալինի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2018 թ. N 62-Ն որոշումը

92

95

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Թալինի համայնքի 2018 թ. տարեկան բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» 21.11.2018 թ. թիվ 53-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Թալինի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2018 թ. N 65-Ն որոշումը

124

96

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի սեփականատիրոջ կամ տիրապետողի տիրապետման տակ գտնվող անշարժ գույքի և դրան հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր բարեկարգման կարգը սահմանելու մասին» Թալինի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2018 թ. N 67-Ն որոշումը

156

     
 

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Արարատի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

97

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի համայնքի 2018 թ. բյուջեի հոդվածներում փոփոխություն կատարելու մասին» Արարատի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2018 թ. N 56-Ն որոշումը

161

98

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի համայնքի 2018 թ. նոյեմբերի 23-ի թիվ 51-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» Արարատի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2018 թ. N 57-Ն որոշումը

162

     
 

Մասիսի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

99

«ՀՀ Արարատի մարզի Մասիսի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Մասիսի համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2018 թ. N 91-Ն որոշումը

168

100

«ՀՀ Արարատի մարզի Մասիսի համայնքի 2018 թ. վարչական և ֆոնդային բյուջեներում փոփոխություններ կատարելու մասին» Մասիսի համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2018 թ. N 92-Ն որոշումը

187

     
 

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Մեծամորի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

101

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամորի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 7 նիստի թիվ 38-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Մեծամորի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2018 թ. N 43-Ն որոշումը

191

102

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամորի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Մեծամորի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2018 թ. N 44-Ն որոշումը

220

     
 

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Մարտունու համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

103

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունու համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Մարտունու համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2018 թ. N 122-Ն որոշումը

295

     
 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

 
     
 

Թումանյանի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

104

«ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյանի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները և դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Թումանյանի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 56-Ն որոշումը

310

105

«ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 26-ի թիվ 54-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Թումանյանի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 61-Ն որոշումը

317

106

«ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Թումանյանի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 62-Ն որոշումը

321

 

 

 
 

Վանաձորի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

107

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Վանաձորի համայնքի ավագանու 29 նոյեմբերի 2018 թ. N 129-Ն որոշումը

347

108

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 109-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Վանաձորի համայնքի ավագանու 29 նոյեմբերի 2018 թ. N 130-Ն որոշումը

429

109

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 109-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» Վանաձորի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 134-Ն որոշումը

432

     
 

Տաշիրի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

110

«ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Տաշիրի համայնքի ավագանու 24 դեկտեմբերի 2018 թ. N 103-Ն որոշումը

436

111

«ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Տաշիրի համայնքի ավագանու 24 դեկտեմբերի 2018 թ. N 104-Ն որոշումը

445

     
 

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Գորիսի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

112

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիսի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 28-ի թիվ 68-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Գորիսի համայնքի ավագանու 27 նոյեմբերի 2018 թ. N 95-Ն որոշումը

470

113

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիսի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Գորիսի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2018 թ. N 103-Ն որոշումը

492

114

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիսի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Գորիսի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2018 թ. N 104-Ն որոշումը

512

     
 

Սիսիանի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

115

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 29-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 11 դեկտեմբերի 2018 թ. N 102-Ն որոշումը

526

116

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 11 դեկտեմբերի 2018 թ. N 104-Ն որոշումը

560

     
 

Քաջարանի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

117

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 26-ի թիվ 32-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Քաջարանի համայնքի ավագանու 16 նոյեմբերի 2018 թ. N 62-Ն որոշումը

595

118

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարանի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի, վճարների տեսակները և դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Քաջարանի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 69-Ն որոշումը

602

119

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարանի համայնքի կողմից մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Քաջարանի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 70-Ն որոշումը

618

120

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարանի համայնքին մատուցած ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների չափը հաստատելու մասին» Քաջարանի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 71-Ն որոշումը

620

121

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Քաջարանի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 74-Ն որոշումը

624

122

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարանի համայնքի 2017 թ. դեկտեմբերի 26-ի թիվ 32-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Քաջարանի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 79-Ն որոշումը

640

     
 

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Եղեգնաձորի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

123

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգնաձորի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Եղեգնաձորի համայնքի ավագանու 17 դեկտեմբերի 2018 թ. N 94-Ն որոշումը

649

124

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգնաձորի համայնքի 2019 թ. բյուջեի նախագիծը հաստատելու մասին» Եղեգնաձորի համայնքի ավագանու 17 դեկտեմբերի 2018 թ. N 99-Ն որոշումը

656

     
 

Վայքի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

125

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Վայքի համայնքում տեղական տուրքերի և վճարների 2019 թ. դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Վայքի համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2018 թ. N 72-Ն որոշումը

675

     
 

ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Այրումի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

126

«ՀՀ Տավուշի մարզի Այրումի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Այրումի համայնքի ավագանու 24 դեկտեմբերի 2018 թ. N 74-Ն որոշումը

687

     
 

Բերդի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

127

«ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդի համայնքի տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը ըստ գոտիավորման հաստատելու մասին» Բերդի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 86-Ն որոշումը

692

128

«ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդի համայնքի 2019 թ. տեղական բյուջեն հաստատելու մասին» Բերդի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 87-Ն որոշումը

700

     
 

Դիլիջանի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

129

«ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջանի համայնքի տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերի (ըստ գոտիավորման) նախագծին հավանություն տալու մասին» Դիլիջանի համայնքի ավագանու 1 նոյեմբերի 2018 թ. N 117-Ն որոշումը

727

     
 

Իջևանի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

130

«ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևանի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Իջևանի համայնքի ավագանու 6 դեկտեմբերի 2018 թ. N 55-Ն որոշումը

740

     
 

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

 
     

131

«ՀՀ Արարատի մարզի Ազատաշենի համայնքի 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները և դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ազատաշենի համայնքի ավագանու 27 նոյեմբերի 2018 թ. N 32-Ն որոշումը

742

132

«ՀՀ Արարատի մարզի Ազատաշենի համայնքապետարանի առանձին համայնքային ծառայողների հավելավճարի կարգը սահմանելու և Ազատաշենի համայնքի ավագանու 2015 թ. նոյեմբերի 20-ի թիվ 37-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Ազատաշենի համայնքի ավագանու 27 նոյեմբերի 2018 թ. N 33-Ն որոշումը

748

133

«ՀՀ Արարատի մարզի Ազատաշենի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Ազատաշենի համայնքի ավագանու 27 նոյեմբերի 2018 թ. N 35-Ն որոշումը

749

134

«ՀՀ Արարատի մարզի Ազատաշենի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Ազատաշենի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 37-Ն որոշումը

750

135

«ՀՀ Արարատի մարզի Ազատաշենի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Ազատաշենի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 39-Ն որոշումը

751

136

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Արարատի համայնքի ավագանու 27 դեկտեմբերի 2018 թ. N 56-Ն որոշումը

754

137

«ՀՀ Արարատի մարզի Արգավանդի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Արգավանդի համայնքի ավագանու 10 դեկտեմբերի 2018 թ. N 36-Ն որոշումը

792

138

«ՀՀ Արարատի մարզի Արգավանդի համայնքի 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Արգավանդի համայնքի ավագանու 10 դեկտեմբերի 2018 թ. N 39-Ն որոշումը

793

139

«ՀՀ Արարատի մարզի Արգավանդի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Արգավանդի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2018 թ. N 43-Ն որոշումը

799

140

«ՀՀ Արարատի մարզի Արգավանդի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Արգավանդի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2018 թ. N 44-Ն որոշումը

803

141

«ՀՀ Արարատի մարզի Արմաշի համայնքի 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերի հաստատման մասին» Արմաշի համայնքի ավագանու 7 դեկտեմբերի 2018 թ. N 29-Ն որոշումը

804

     
 

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

 
     

142

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արտամետի համայնքի 2019 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Արտամետի համայնքի ավագանու 11 դեկտեմբերի 2018 թ. N 4-Ն որոշումը

811

143

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արտիմետի համայնքի կողմից 2019 թ. մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Արտիմետի համայնքի ավագանու 15 նոյեմբերի 2018 թ. N 50-Ն որոշումը

833

144

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արտիմետի համայնքի վարչական տարածքում տեղական տուրքերի և վճարների 2019 թ. դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Արտիմետի համայնքի ավագանու 15 նոյեմբերի 2018 թ. N 51-Ն որոշումը

835

145

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արտիմետի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Արտիմետի համայնքի ավագանու 10 դեկտեմբերի 2018 թ. N 55-Ն որոշումը

841

146  

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արևադաշտի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Արևադաշտի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2018 թ. N 27-Ն որոշումը

920

147

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արևիկի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Արևիկի համայնքի ավագանու 26 նոյեմբերի 2018 թ. N 25-Ն որոշումը

964

148

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հայկաշենի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 7-ի թիվ 31-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայկաշենի համայնքի ավագանու 7 դեկտեմբերի 2018 թ. N 27-Ն որոշումը

969

 

 

ԲԵՌՆԵԼ․․․

Մաս 3

 

   

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ

 
       
   

Թալինի համայնքի ավագանու որոշումը

 
       

149

 

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի համայնքի 2019 թ. տարեկան բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» 26.12.18 թ. թիվ 62-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Թալինի համայնքի ավագանու 26 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

9

       
   

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
       
   

Կապանի համայնքի ավագանու որոշումները

 
       

150

 

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի համայնքի տարածքում տնտեսվարողների կողմից առևտրի և ծառայությունների օբյեկտների գիշերային անդորրն ապահովելու մասին» Կապանի համայնքի ավագանու 27 դեկտեմբերի 2018 թ. N 142-Ն որոշումը...

41

151

 

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները և դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Կապանի համայնքի ավագանու 27 դեկտեմբերի 2018 թ. N 143-Ն որոշումը

42

152

 

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 28-ի թիվ 10-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կապանի համայնքի ավագանու 27 դեկտեմբերի 2018 թ. N 144-Ն որոշումը

53

153

 

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Կապանի համայնքի ավագանու 27 դեկտեմբերի 2018 թ. N 145-Ն որոշումը

61

       
   

ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ

 
       
   

Այրումի համայնքի ավագանու որոշումները

 
       

154

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Այրումի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 94-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Այրումի համայնքի ավագանու 28 նոյեմբերի 2018 թ. N 53-Ն որոշումը

92

155

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Այրումի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Այրումի համայնքի ավագանու 28 նոյեմբերի 2018 թ. N 55-Ն որոշումը

94

156

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Այրումի համայնքի ենթակայության ոչ առևտրային կազմակերպություններում 2019 թ. վարձավճարներ սահմանելու մասին» Այրումի համայնքի ավագանու 28 նոյեմբերի 2018 թ. N 59-Ն որոշումը

99

       
   

Բերդի համայնքի ավագանու որոշումները

 
       

157

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 21-ի «Բերդի համայնքի 2019 թ. տեղական բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 84-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Բերդի համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2019 թ. N 02-Ն որոշումը

104

       
   

Իջևանի համայնքի ավագանու որոշումները

 
       

158

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևանի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Իջևանի համայնքի ավագանու 28 դեկտեմբերի 2018 թ. N 57-Ն որոշումը

133

159

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևանի համայնքում 2019 թ. մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Իջևանի համայնքի ավագանու 28 դեկտեմբերի 2018 թ. N 58-Ն որոշումը

137

160

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևանի համայնքի սահմաններում վարձակալությամբ օգտագործման տրամադրվող հողատարածքների վարձավճարներ սահմանելու մասին» Իջևանի համայնքի ավագանու 28 դեկտեմբերի 2018 թ. N 59-Ն որոշումը

139

161

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևանի համայնքապետարանի հաշվեկշռում գտնվող տարածքների աճուրդային վաճառքի մեկնարկային գին սահմանելու մասին» Իջևանի համայնքի ավագանու 28 դեկտեմբերի 2018 թ. N 60-Ն որոշումը

140

162

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևանի համայնքի 2019 թ. բյուջեի եկամուտների ու ծախսերի նախահաշիվը հաստատելու մասին» Իջևանի համայնքի ավագանու 28 դեկտեմբերի 2018 թ. N 63-Ն որոշումը

141

       
    

Նոյեմբերյանի համայնքի ավագանու որոշումները

 
       

163

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Նոյեմբերյանի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Նոյեմբերյանի համայնքի ավագանու 30 նոյեմբերի 2018 թ. N 82-Ն որոշումը

144

164

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Նոյեմբերյանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Նոյեմբերյանի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 97-Ն որոշումը

155

       
   

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

 
       

165

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Արալեզի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Արալեզի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2018 թ. N 31-Ն որոշումը

157

166

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Արալեզի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Արալեզի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2018 թ. N 32-Ն որոշումը

158

167

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Բերդիկի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Բերդիկի համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2018 թ. N 33-Ն որոշումը

161

168

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Բուրաստանի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Բուրաստանի համայնքի ավագանու 30 նոյեմբերի 2018 թ. N 33-Ն որոշումը

164

169

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Գեղանիստի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Գեղանիստի համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 2018 թ. N 30-Ն որոշումը

169

170

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Գեղանիստի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Գեղանիստի համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 2018 թ. N 33-Ն որոշումը

176

171

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Գետափնյայի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Գետափնյայի համայնքի ավագանու 29 նոյեմբերի 2018 թ. N 30-Ն որոշումը

178

172

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Գետափնյայի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Գետափնյայի համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2018 թ. N 34-Ն որոշումը

185

173

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Դաշտավանի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Դաշտավանի համայնքի ավագանու 5 դեկտեմբերի 2018 թ. N 29-Ն որոշումը

189

174

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Դաշտավանի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Դաշտավանի համայնքի ավագանու 5 դեկտեմբերի 2018 թ. N 30-Ն որոշումը

196

175

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Դաշտավանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Դաշտավանի համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 2018 թ. N 34-Ն որոշումը

197

176

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Դաշտավանի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Դաշտավանի համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 2018 թ. N 35-Ն որոշումը

201

177

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Դարբնիկի համայնքի 2019 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Դարբնիկի համայնքի ավագանու 30 նոյեմբերի 2018 թ. N 34-Ն որոշումը

202

178

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Դարբնիկի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Դարբնիկի համայնքի ավագանու 30 նոյեմբերի 2018 թ. N 35-Ն որոշումը. . .

206

179

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Դարբնիկի համայնքի 2019 թ. տեղական տուրքերի ու վճարների տեսակները և դրույքաչափերը սահմանելու և 2018 թ. նոյեմբերի 20-ի թիվ 28-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Դարբնիկի համայնքի ավագանու 13 դեկտեմբերի 2018 թ. N 38-Ն որոշումը

207

180

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Դեղձուտի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Դեղձուտի համայնքի ավագանու 17 դեկտեմբերի 2018 թ. N 27-Ն որոշումը

213

181

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Դիտակի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Դիտակի համայնքի ավագանու 17 դեկտեմբերի 2018 թ. N 33-Ն որոշումը

219

182

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Զորակի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Զորակի համայնքի ավագանու 4 դեկտեմբերի 2018 թ. N 28-Ն որոշումը

225

183

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Լուսառատի համայնքային 2018 թ. բյուջեի կատարման և 2019 թ. բյուջեի քննարկման ու հաստատման մասին» Լուսառատի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2018 թ. N 33-Ն որոշումը

229

184

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Խաչփարի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Խաչփարի համայնքի ավագանու 13 դեկտեմբերի 2018 թ. N 40-Ն որոշումը

233

185

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Խաչփարի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 29-ի թիվ 41-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Խաչփարի համայնքի ավագանու 13 դեկտեմբերի 2018 թ. N 43-Ն որոշումը

239

186

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Խաչփարի համայնքի 2019 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Խաչփարի համայնքի ավագանու 13 դեկտեմբերի 2018 թ. N 45-Ն որոշումը

240

187

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Հայանիստի համայնքի 2019 թ. վարչական բյուջեի հաստատման մասին» Հայանիստի համայնքի ավագանու 10 դեկտեմբերի 2018 թ. N 40-Ն որոշումը

250

188

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Հնաբերդի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Հնաբերդի համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2018 թ. N 33-Ն որոշումը

254

189

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Հնաբերդի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հնաբերդի համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2018 թ. N 34-Ն որոշումը

260

190

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Հնաբերդի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Հնաբերդի համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2018 թ. N 36-Ն որոշումը

262

191

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Ղուկասավանի համայնքապետարանի 2019 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Ղուկասավանի համայնքի ավագանու 30 նոյեմբերի 2018 թ. N 31-Ն որոշումը

266

192

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Ղուկասավանի համայնքի ավագանու 09.11.2018 թ. թիվ 27-Ն որոշումն անվավեր ճանաչելու մասին» Ղուկասավանի համայնքի ավագանու 30 նոյեմբերի 2018 թ. N 34-Ն որոշումը

272

193

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Ղուկասավանի համայնքում 2019 թ. տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ղուկասավանի համայնքի ավագանու 30 նոյեմբերի 2018 թ. N 35-Ն որոշումը

273

194

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Ղուկասավանի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Ղուկասավանի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2018 թ. N 37-Ն որոշումը

280

195

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Մրգավանի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Մրգավանի համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 2018 թ. N 33-Ն որոշումը

281

196

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Մրգավանի համայնքի 2019 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Մրգավանի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2018 թ. N 38-Ն որոշումը.

286

197

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Մրգավանի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Մրգավանի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2018 թ. N 39-Ն որոշումը

289

198

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Նարեկի համայնքի ավագանու 15.11.2018 թ. թիվ 53-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Նարեկի համայնքի ավագանու 16 հունվարի 2019 թ. N 5-Ն որոշումը

290

199

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Նիզամիի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու և 2018 թ. դեկտեմբերի 7-ի թիվ 28-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Նիզամիի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2018 թ. N 32-Ն որոշումը

296

200

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Նիզամիի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Նիզամիի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2018 թ. N 34-Ն որոշումը

301

201

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Նիզամիի համայնքի 2019 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Նիզամիի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2018 թ. N 35-Ն որոշումը

302

202

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Նշավանի համայնքի 2019 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Նշավանի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2018 թ. N 45-Ն որոշումը

305

203

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Նոր Խարբերդի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքեր և վճարներ սահմանելու մասին» Նոր Խարբերդի համայնքի ավագանու 26 նոյեմբերի 2018 թ. N 26-Ն որոշումը

308

204

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Նոր Խարբերդի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Նոր Խարբերդի համայնքի ավագանու 26 նոյեմբերի 2018 թ. N 28-Ն որոշումը

316

205

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Նոր Խարբերդի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Նոր Խարբերդի համայնքի ավագանու 26 նոյեմբերի 2018 թ. N 29-Ն որոշում

320

206

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Նոր Խարբերդի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Նոր Խարբերդի համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2018 թ. N 34-Ն որոշումը

322

207

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Շահումյանի համայնքի 2018 թ. բյուջեի վարչական մասում փոփոխություն կատարելու մասին» Շահումյանի համայնքի ավագանու 10 դեկտեմբերի 2018 թ. N 48-Ն որոշումը

324

208

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Շահումյանի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Շահումյանի համայնքի ավագանու 10 դեկտեմբերի 2018 թ. N 49-Ն որոշումը

325

209

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Ոսկետափի համայնքի բյուջեում հոդվածների փոփոխություն կատարելու մասին» Ոսկետափի համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 2018 թ. N 43-Ն որոշումը

332

210

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Ոսկետափի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Ոսկետափի համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 2018 թ. N 44-Ն որոշումը

333

211

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Ոսկետափի համայնքի 2018 թ. բյուջեում հոդվածների փոփոխություն կատարելու մասին» Ոսկետափի համայնքի ավագանու 27 դեկտեմբերի 2018 թ. N 47-Ն որոշումը

338

212

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Ոսկետափի համայնքի 2019 թ. վարչական բյուջեի հաստատման մասին» Ոսկետափի համայնքի ավագանու 27 դեկտեմբերի 2018 թ. N 48-Ն որոշումը

339

213

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Ռանչպարի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերի սահմանման մասին» Ռանչպարի համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 2018 թ. N 19-Ն որոշումը

342

214

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Սայաթ-Նովայի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները և դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Սայաթ-Նովայի համայնքի ավագանու 13 դեկտեմբերի 2018 թ. N 27-Ն որոշումը

347

215

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Սայաթ-Նովայի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Սայաթ-Նովայի համայնքի ավագանու 13 դեկտեմբերի 2018 թ. N 29-Ն որոշումը

352

216

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Սայաթ-Նովայի համայնքի 2019 թ. բյուջեի քննարկում և հաստատում» Սայաթ-Նովայի համայնքի ավագանու 13 դեկտեմբերի 2018 թ. N 34-Ն որոշումը

353

217

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Սայաթ-Նովայի համայնքի 13.12.2018 թ. թիվ 30-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Սայաթ-Նովայի համայնքի ավագանու 13 դեկտեմբերի 2018 թ. N 35-Ն որոշումը

356

218

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիսի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Սիսի համայնքի ավագանու 11 դեկտեմբերի 2018 թ. N 31-Ն որոշումը

357

219

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիսի համայնքի «Անուշիկ» մ/մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ում վարձավճարի չափ սահմանելու մասին» Սիսի համայնքի ավագանու 11 դեկտեմբերի 2018 թ. N 32-Ն որոշումը

363

220

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիսի համայնքի 2019 թ. բյուջեի վարչական մասի քննարկման և հաստատման մասին» Սիսի համայնքի ավագանու 24 դեկտեմբերի 2018 թ. N 34-Ն որոշումը

364

221

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիսավանի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Սիսավանի համայնքի ավագանու 6 դեկտեմբերի 2018 թ. N 29-Ն որոշումը

367

222

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիսավանի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Սիսավանի համայնքի ավագանու 24 դեկտեմբերի 2018 թ. N 32-Ն որոշումը

368

223

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիսավանի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Սիսավանի համայնքի ավագանու 24 դեկտեմբերի 2018 թ. N 34-Ն որոշումը

374

224

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիփանիկի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Սիփանիկի համայնքի ավագանու 29 նոյեմբերի 2018 թ. N 32-Ն որոշումը

375

225

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիփանիկի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Սիփանիկի համայնքի ավագանու 29 նոյեմբերի 2018 թ. N 35-Ն որոշումը

380

226

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիփանիկի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Սիփանիկի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 37-Ն որոշումը..

381

227

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիփանիկի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Սիփանիկի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 38-Ն որոշումը

383

       
   

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

 
       

228

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ակնալճի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ակնալճի համայնքի ավագանու 5 դեկտեմբերի 2018 թ. N 35-Ն որոշումը

384

229

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ակնալճի համայնքի կողմից 2019 թ. մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ակնալճի համայնքի ավագանու 5 դեկտեմբերի 2018 թ. N 36-Ն որոշումը

391

230

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ակնալճի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Ակնալճի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 41-Ն որոշումը

393

231

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ակնաշենի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ակնաշենի համայնքի ավագանու 30 նոյեմբերի 2018 թ. N 36-Ն որոշումը

443

232

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ակնաշենի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 18-ի թիվ 50-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Ակնաշենի համայնքի ավագանու 30 նոյեմբերի 2018 թ. N 37-Ն որոշումը

449

233

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ակնաշենի համայնքի 2019 թ. տարեկան բյուջեն հաստատելու մասին» Ակնաշենի համայնքի ավագանու 17 դեկտեմբերի 2018 թ. N 42-Ն որոշումը

466

234

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ակնաշենի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 18-ի թիվ 50-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Ակնաշենի համայնքի ավագանու 17 դեկտեմբերի 2018 թ. N 43-Ն որոշումը

496

235

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Աղավնատան համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Աղավնատան համայնքի ավագանու 26 նոյեմբերի 2018 թ. N 51-Ն որոշումը

505

236

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Աղավնատան համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 14-ի «Աղավնատան համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 72-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Աղավնատան համայնքի ավագանու 26 նոյեմբերի 2018 թ. N 52-Ն որոշումը

517

237

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Աղավնատան համայնքի 2019 թ. բյուջեի նախագիծը հաստատելու մասին» Աղավնատան համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2018 թ. N 57-Ն որոշումը

551

       
   

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
       

238

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Զովաբերի համայնքում տեղական տուրքերի և վճարների 2019 թ. դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Զովաբերի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2018 թ. N 36-Ն որոշումը

595

239

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Զովաբերի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Զովաբերի համայնքի ավագանու 14 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

601

240

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լճաշենի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների միասնական դրույքաչափեր սահմանելու մասին» Լճաշենի համայնքի ավագանու 27 նոյեմբերի 2018 թ. N 51-Ն որոշումը

611

241

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Կարմիրգյուղի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների միասնական դրույքաչափեր սահմանելու մասին» Կարմիրգյուղի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2018 թ. N 29-Ն որոշումը

614

242

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վաղաշենի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի, վճարների տեսակները և դրանց դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Վաղաշենի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2018 թ. N 37-Ն որոշումը

619

243

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վաղաշենի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Վաղաշենի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2018 թ. N 38-Ն որոշումը

620

244

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վաղաշենի համայնքում 2019 թ. աղբահանության վճարի դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Վաղաշենի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2018 թ. N 39-Ն որոշումը

626

245

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վաղաշենի համայնքի 2019 թ. բյուջեի նախագիծը հաստատելու մասին» Վաղաշենի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2018 թ. N 42-Ն որոշումը

628

       
   

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

 
       

246

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Անտառամուտի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Անտառամուտի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2018 թ. N 30-Ն որոշումը

639

247

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Անտառամուտի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Անտառամուտի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2018 թ. N 31-Ն որոշումը

646

248

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Անտառաշենի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Անտառաշենի համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2018 թ. N 20-Ն որոշումը

673

249

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Անտառաշենի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Անտառաշենի համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2018 թ. N 22-Ն որոշումը

679

250

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Արջուտի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Արջուտի համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2018 թ. N 45-Ն որոշումը

712

251

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Արջուտի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Արջուտի համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2018 թ. N 46-Ն որոշումը

721

252

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Արևաշողի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Արևաշողի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 38-Ն որոշումը

722

253

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Արևաշողի համայնքի 2019 թ. տարեկան բյուջեն հաստատելու մասին» Արևաշողի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 41-Ն որոշումը

729

       
   

ԿԱՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ

 
       

254

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Արամուսի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 27-ի թիվ 92-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Արամուսի համայնքի ավագանու 11 հունվարի 2019 թ. N 3-Ն որոշումը

755

255

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Արզնիի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Արզնիի համայնքի ավագանու 27 դեկտեմբերի 2018 թ. N 90-Ն որոշումը

768

256

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Արզնիի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Արզնիի համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2019 թ. N 4-Ն որոշումը

809

       
   

ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ

 
       

257

 

«ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքի ավագանու 2018 թ. հունվարի 29-ի թիվ 2-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ախուրյանի համայնքի ավագանու 30 նոյեմբերի 2018 թ. N 111-Ն որոշումը

851

258

 

«ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և տեղական վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ախուրյանի համայնքի ավագանու 28 դեկտեմբերի 2018 թ. N 129-Ն որոշումը

853

259

 

«ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Ախուրյանի համայնքի ավագանու 28 դեկտեմբերի 2018 թ. N 134-Ն որոշումը

864

       
   

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
       

260

 

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Տեղի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Տեղի համայնքի ավագանու 28 դեկտեմբերի 2018 թ. N 30-Ն որոշումը

912

261

 

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Տեղի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Տեղի համայնքի ավագանու 28 դեկտեմբերի 2018 թ. N 31-Ն որոշումը

920

262

 

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Տեղի համայնքի ավագանու 2019 թ. դեկտեմբերի 28-ի թիվ 40-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Տեղի համայնքի ավագանու 28 դեկտեմբերի 2018 թ. N 33-Ն որոշումը

934

       
   

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ

 
       

263

 

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Գլաձորի համայնքի 2018 թ. տարեկան բյուջեում վերաբաշխում կատարելու մասին» Գլաձորի համայնքի ավագանու 5 դեկտեմբերի 2018 թ. N 96-Ն որոշումը

948

264

 

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգիսի համայնքի տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Եղեգիսի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2018 թ. N 74-Ն որոշումը

949

265

 

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգիսի համայնքի 2019 թ. տարեկան բյուջեի նախագծի հաստատման մասին» Եղեգիսի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2018 թ. N 75-Ն որոշումը

954

266

 

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգիսի համայնքի 2018 թ. բյուջեում վերաբաշխումներ կատարելու մասին» Եղեգիսի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2018 թ. N 76-Ն որոշումը

957

       
   

ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ

 
       

267

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Ազատամուտի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ազատամուտի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2018 թ. N 9-Ն որոշումը

959

268

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Ազատամուտի համայնքի 2019 թ. բյուջեի նախագիծը հաստատելու մասին» Ազատամուտի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2018 թ. N 10-Ն որոշումը

964

269

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Ակնաղբյուրի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ակնաղբյուրի համայնքի ավագանու 6 դեկտեմբերի 2018 թ. N 30-Ն որոշումը

965

270

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Ակնաղբյուրի համայնքի 2019 թ. տեղական բյուջեն հաստատելու մասին» Ակնաղբյուրի համայնքի ավագանու 17 դեկտեմբերի 2018 թ. N 31-Ն որոշումը

966

271

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Ակնաղբյուրի համայնքի 2018 թ. տեղական բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Ակնաղբյուրի համայնքի ավագանու 17 դեկտեմբերի 2018 թ. N 32-Ն որոշումը

977

272

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Ակնաղբյուրի համայնքի 2019 թ. տեղական բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Ակնաղբյուրի համայնքի ավագանու 11 հունվարի 2019 թ. N 02-Ն որոշումը

978

273

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Բերքաբերի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Բերքաբերի համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 2018 թ. N 37-Ն որոշումը

980

274

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Բերքաբերի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Բերքաբերի համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 2018 թ. N 38-Ն որոշումը

984

275

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Գետահովտի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Գետահովտի համայնքի ավագանու 13 դեկտեմբերի 2018 թ. N 63-Ն որոշումը

990

276

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Դիտավանի համայնքի 2019 թ. տեղական բյուջեն հաստատելու մասին» Դիտավանի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 39-Ն որոշումը

994

277

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Սարիգյուղի համայնքի 2019 թ. տեղական բյուջեի մասին» Սարիգյուղի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 70-Ն որոշումը

1006

 

 

ԲԵՌՆԵԼ․․․

Մաս 4

 

   

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ

 
       
   

Աշտարակի համայնքի ավագանու որոշումը

 
       

278

  

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի համայնքի 2019 թ. տարեկան բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Աշտարակի համայնքի ավագանու 24 հունվարի 2019 թ. N 3-Ն որոշումը

5

       
   

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

 
       
   

Արարատի համայնքի ավագանու որոշումները

 
       

279

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Արարատի համայնքի ավագանու 18 հունվարի 2019 թ. N 3-Ն որոշումը

57

280

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի համայնքի 2019 թ. բյուջեի հոդվածներում փոփոխություն կատարելու մասին» Արարատի համայնքի ավագանու 18 հունվարի 2019 թ. N 4-Ն որոշումը

66

       
   

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
       
   

Մեղրիի համայնքի ավագանու որոշումները

 
       

281

 

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 29-ի թիվ 134-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Մեղրիի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2018 թ. N 102-Ն որոշումը

68

282

 

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Մեղրիի համայնքի ավագանու 29 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

72

       
   

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

 
       

283

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Այգավանի համայնքի բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Այգավանի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 43-Ն որոշումը

116

284

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Այգավանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Այգավանի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 47-Ն որոշումը

118

285

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Այգավանի համայնքի տեղական տուրքերի և վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու և 23.11.2018 թ. թիվ 41-Ն որոշումը անվավեր ճանաչելու մասին» Այգավանի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 48-Ն որոշումը

121

286

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Այնթապի համայնքի տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Այնթապի համայնքի ավագանու 23 նոյեմբերի 2018 թ. N 40-Ն որոշումը

127

287

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Արալեզի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Արալեզի համայնքի ավագանու 7 դեկտեմբերի 2018 թ. N 26-Ն որոշումը

135

288

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Արալեզի համայնքի տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Արալեզի համայնքի ավագանու 7 դեկտեմբերի 2018 թ. N 27-Ն որոշումը

136

289

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Արբաթի համայնքի 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Արբաթի համայնքի ավագանու 10 դեկտեմբերի 2018 թ. N 31-Ն որոշումը

140

290

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Արբաթի համայնքի 2019 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Արբաթի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2018 թ. N 35-Ն որոշումը

146

291

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Արբաթի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Արբաթի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2018 թ. N 36-Ն որոշումը

151

292

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Արբաթի համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Արբաթի համայնքի ավագանու 14 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

152

293

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Դաշտավանի համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Դաշտավանի համայնքի ավագանու 18 հունվարի 2019 թ. N 02-Ն որոշումը

153

294

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Դեղձուտի համայնքի 2019 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Դեղձուտի համայնքի ավագանու 17 հունվարի 2019 թ. N 3-Ն որոշումը

154

295

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Հայանիստի համայնքի 2019 թ. վարչական բյուջեի փոփոխությունները և ֆոնդային բյուջեն հաստատելու մասին» Հայանիստի համայնքի ավագանու 22 հունվարի 2019 թ. N 02-Ն որոշումը

159

296

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Նիզամիի համայնքի 2019 թ. բյուջեի փոփոխված տարբերակի հաստատման մասին» Նիզամիի համայնքի ավագանու 22 հունվարի 2019 թ. N 03-Ն որոշումը

160

297

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Նշավանի համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Նշավանի համայնքի ավագանու 17 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

161

       
   

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

 
       

298

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ալաշկերտի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Ալաշկերտի համայնքի ավագանու 29 նոյեմբերի 2018 թ. N 35-Ն որոշումը

164

299

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ալաշկերտի համայնքի ավագանու 19.12.2017 թ. թիվ 44-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ալաշկերտի համայնքի ավագանու 29 նոյեմբերի 2018 թ. N 37-Ն որոշումը

169

300

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ալաշկերտի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Ալաշկերտի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2018 թ. N 42-Ն որոշումը

200

301

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արագածի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 38-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Արագածի համայնքի ավագանու 12 նոյեմբերի 2018 թ. N 36-Ն որոշումը

243

302

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արագածի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու և Արագածի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 8-ի թիվ 34-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Արագածի համայնքի ավագանու 10 դեկտեմբերի 2018 թ. N 41-Ն որոշումը

245

303

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արագածի համայնքի կողմից 2019 թ. մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Արագածի համայնքի ավագանու 10 դեկտեմբերի 2018 թ. N 42-Ն որոշումը

249

304

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Բաղրամյանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Բաղրամյանի համայնքի ավագանու 7 դեկտեմբերի 2018 թ. N 48-Ն որոշումը

251

305

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Բերքաշատի համայնքի վարչական տարածքում տեղական տուրքերի և վճարների 2019 թ. դրույքաչափերի մասին» Բերքաշատի համայնքի ավագանու 28 նոյեմբերի 2018 թ. N 7-Ն որոշումը

298

306

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Բերքաշատի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Բերքաշատի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2018 թ. N 11-Ն որոշումը

304

307

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գայի համայնքի 2019 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Գայի համայնքի ավագանու 7 դեկտեմբերի 2018 թ. N 63-Ն որոշումը

355

308

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գայի համայնքի ավագանու 2018 թ. նոյեմբերի 19-ի թիվ 53-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Գայի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2018 թ. N 65-Ն որոշումը

393

309

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գայի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Գայի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2018 թ. N 66-Ն որոշումը

394

310

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Դալարիկի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 20-ի «Դալարիկի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 52-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Դալարիկի համայնքի ավագանու 19 հունվարի 2019 թ. N 06-Ն որոշումը

400

311

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Երասխահունի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Երասխահունի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 29-Ն որոշումը

438

312

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Խորոնքի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Խորոնքի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2018 թ. N 48-Ն որոշումը

439

313

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Խորոնքի համայնքի կողմից 2019 թ. մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Խորոնքի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2018 թ. N 49-Ն որոշումը

446

314

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Խորոնքի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Խորոնքի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2018 թ. N 50-Ն որոշումը

448

315

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Խորոնքի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 11-ի թիվ 9 արտահերթ նիստի «ՀՀ Արմավիրի մարզի Խորոնքի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 57-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Խորոնքի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2018 թ. N 54-Ն որոշումը

499

       
   

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

 
       

316

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Բազումի համայնքի 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները սահմանելու մասին» Բազումի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2018 թ. N 65-Ն որոշումը

501

317

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Բազումի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Բազումի համայնքի ավագանու 20 փետրվարի 2018 թ. N 67-Ն որոշումը

508

318

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Բազումի համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Բազումի համայնքի ավագանու 12 փետրվարի 2019 թ. N 02-Ն որոշումը

564

319

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Գեղասարի համայնքի 2019 թ. տարեկան բյուջեն հաստատելու մասին» Գեղասարի համայնքի ավագանու 5 դեկտեմբերի 2018 թ. N 58-Ն որոշումը

620

320

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Գեղասարի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 14-ի «Գեղասարի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 48-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Գեղասարի համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2018 թ. N 63-Ն որոշումը

647

321

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Գեղասարի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 5-ի «Գեղասարի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 58-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Գեղասարի համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

648

322

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Գոգարանի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Գոգարանի համայնքի ավագանու 15 դեկտեմբերի 2018 թ. N 21-Ն որոշումը

672

323

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Գոգարանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Գոգարանի համայնքի ավագանու 15 դեկտեմբերի 2018 թ. N 22-Ն որոշումը

678

324

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Դարպասի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Դարպասի համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2018 թ. N 33-Ն որոշումը

703

       
   

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ

 
       

325

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Կաթնաղբյուրի համայնքի վարչական տարածքում տեղական տուրքերի և վճարների 2019 թ. դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Կաթնաղբյուրի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2018 թ. N 41-Ն որոշումը

711

326

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Գեղիի համայնքի 2019 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Նոր Գեղիի համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2018 թ. N 74-Ն որոշումը

720

327

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Գեղիի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Նոր Գեղիի համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2018 թ. N 78-Ն որոշումը

732

328

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի «Նոր Գեղիի համայնքի թիվ 1, Կառլեն Առաքելյանի անվան թիվ 2, թիվ 3 մանկապարտեզ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» և «Նոր Գեղիի Ֆրոնտիկ Թևոսյանի անվան արվեստի դպրոց» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների վճարների հաստատման մասին» Նոր Գեղիի համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2018 թ. N 80-Ն որոշումը

743

329

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Գեղիի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 19-ի թիվ 94-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Նոր Գեղիի համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2018 թ. N 84-Ն որոշումը

744

330

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Գեղիի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 25-ի թիվ 74-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Նոր Գեղիի համայնքի ավագանու 14 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

747

331

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Սոլակի համայնքի 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների միասնական դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Սոլակի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2018 թ. N 50-Ն որոշումը

760

332

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Սոլակի համայնքի 2019 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Սոլակի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2018 թ. N 53-Ն որոշումը

765

333

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Սոլակի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 14-ի թիվ 50-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Սոլակի համայնքի ավագանու 16 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը.

792

334

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Սոլակի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 14-ի թիվ 53-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Սոլակի համայնքի ավագանու 16 հունվարի 2019 թ. N 3-Ն որոշումը

793

335

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Քաղսիի համայնքի 2019 թ. տարեկան բյուջեն հաստատելու մասին» Քաղսիի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2018 թ. N 46-Ն որոշումը

819

336

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Քաղսիի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 46-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Քաղսիի համայնքի ավագանու 21 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

872

       
   

ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ

 
       

337

 

«ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքի սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքի օտարման 2019 թ. տարեկան ծրագիրը հաստատելու մասին» Ախուրյանի համայնքի ավագանու 21 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

925

       
   

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
       

338

 

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Տեղի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 28-ի թիվ 31-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Տեղի համայնքի ավագանու 24 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

928

       
   

ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ

 
       

339

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Ներքին Ծաղկավանի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ներքին Ծաղկավանի համայնքի ավագանու 27 նոյեմբերի 2018 թ. N 20-Ն որոշումը

943

340

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Ներքին Ծաղկավանի համայնքի 2019 թ. տեղական բյուջեի քննարկում և հաստատում» Ներքին Ծաղկավանի համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2018 թ. N 26-Ն որոշումը

944

341

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Սարիգյուղի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Սարիգյուղի համայնքի ավագանու 7 դեկտեմբերի 2018 թ. N 66-Ն որոշումը

956

342

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Սևքարի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Սևքարի համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2018 թ. N 26-Ն որոշումը

959

 

ԲԵՌՆԵԼ․․․

Մաս 5

 

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

     
 

Գավառի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

343

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառի համայնքի 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Գավառի համայնքի ավագանու 17 դեկտեմբերի 2018 թ. N 108-Ն որոշումը

5

344

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառի համայնքի 2019 թ. բյուջեի քննարկման և հաստատման մասին» Գեղարքունիքի համայնքի ավագանու 22 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

12

     
 

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Մեղրու համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

345

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրու համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 51-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Մեղրու համայնքի ավագանու 19 փետրվարի 2019 թ. N 7-Ն որոշումը

44

346

  

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրու համայնքի ավագանու 2019 թ. հունվարի 29-ի թիվ 2-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Մեղրու համայնքի ավագանու 19 փետրվարի 2019 թ. N 8-Ն որոշումը

45

     
 

Սիսիանի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

347

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 11-ի թիվ 104-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 25 հունվարի 2019 թ. N 02-Ն որոշումը

49

348

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքի սեփականություն համարվող գույքի (հողամասերի, շենքերի և շինությունների) օտարման 2019 թ. ծրագիրը հաստատելու մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 25 հունվարի 2019 թ. N 03-Ն որոշումը

87

     
 

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ

 
     

349

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ներքին Բազմաբերդի համայնքի 2019 թ. տեղական տուրքերի հաստատման մասին» Ներքին Բազմաբերդի համայնքի ավագանու 22 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

89

350

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ներքին Բազմաբերդի համայնքի 2019 թ. տարեկան բյուջեի հաստատման մասին» Ներքին Բազմաբերդի համայնքի ավագանու 22 հունվարի 2019 թ. N 3-Ն որոշումը

90

351

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ներքին Բազմաբերդի համայնքի գյուղացիական տնտեսությունների անասնաբուժական ծառայության վճարի վերաբերյալ» Ներքին Բազմաբերդի համայնքի ավագանու 22 հունվարի 2019 թ. N 12-Ն որոշումը

93

352

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ներքին Բազմաբերդի համայնքում աղբահանության վճարի սահմանման մասին» Ներքին Բազմաբերդի համայնքի ավագանու 22 հունվարի 2019 թ. N 13-Ն որոշումը

94

353

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ներքին Բազմաբերդի համայնքի 2019 թ. տարեկան բյուջեի ֆոնդային մասում նախատեսված գումարը համայնքի փողոցների լուսավորության նախագծմանը և կառուցմանը տրամադրելու մասին» Ներքին Բազմաբերդի համայնքի ավագանու 22 հունվարի 2019 թ. N 15-Ն որոշումը

95

354

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ներքին Բազմաբերդի համայնքի 2019 թ. տարեկան բյուջեի վարչական մասի հաստատման մասին» Ներքին Բազմաբերդի համայնքի ավագանու 22 հունվարի 2019 թ. N 16-Ն որոշումը

96

     
 

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

 
     

355

«ՀՀ Արարատի մարզի Այգեզարդի համայնքի 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Այգեզարդի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2018 թ. N 36-Ն որոշումը

97

356

«ՀՀ Արարատի մարզի Այգեզարդի համայնքում մանկապարտեզի ծնողական գումարի և արվեստի դպրոց հաճախող երեխաների վարձավճարի չափը հաստատելու մասին» Այգեզարդի համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2018 թ. N 46-Ն որոշումը

103

357

«ՀՀ Արարատի մարզի Այգեզարդի համայնքի 2019 թ. տարեկան բյուջեն հաստատելու մասին» Այգեզարդի համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2018 թ. N 48-Ն որոշումը

104

358

«ՀՀ Արարատի մարզի Այգեզարդի համայնքի 2019 թ. տարեկան բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Այգեզարդի համայնքի ավագանու 18 հունվարի 2019 թ. N 5-Ն որոշումը

111

359

«ՀՀ Արարատի մարզի Արալեզի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Արալեզի համայնքի ավագանու 22 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

112

360

«ՀՀ Արարատի մարզի Բարձրաշենի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Բարձրաշենի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2018 թ. N 35-Ն որոշումը

115

361

«ՀՀ Արարատի մարզի Բարձրաշենի համայնքի 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերի սահմանման մասին» Բարձրաշենի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2018 թ. N 36-Ն որոշումը

117

362

«ՀՀ Արարատի մարզի Բարձրաշենի համայնքի 2019 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Բարձրաշենի համայնքի ավագանու 24 դեկտեմբերի 2018 թ. N 39-Ն որոշումը

123

363

«ՀՀ Արարատի մարզի Բարձրաշենի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Բարձրաշենի համայնքի ավագանու 18 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

125

364

«ՀՀ Արարատի մարզի Բերդիկի համայնքի 2019 թ. տարեկան բյուջեի փոփոխման և հաստատման մասին» Բերդիկի համայնքի ավագանու 24 հունվարի 2019 թ. N 3-Ն որոշումը

127

365

«ՀՀ Արարատի մարզի Բյուրավանի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Բյուրավանի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2018 թ. N 32-Ն որոշումը

131

366

«ՀՀ Արարատի մարզի Բյուրավանի համայնքի 2019 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Բյուրավանի համայնքի ավագանու 18 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

136

367

«ՀՀ Արարատի մարզի Բուրաստանի համայնքի 2019 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Բուրաստանի համայնքի ավագանու 17 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

142

368

«ՀՀ Արարատի մարզի Գետազատի համայնքի 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Գետազատի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2018 թ. N 34-Ն որոշումը

145

369

«ՀՀ Արարատի մարզի Գետազատի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Գետազատի համայնքի ավագանու 16 հունվարի 2019 թ. N 4-Ն որոշումը

152

370

«ՀՀ Արարատի մարզի Դարբնիկի համայնքի ավագանու 2018 թ. նոյեմբերի 30-ի թիվ 34-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Դարբնիկի համայնքի ավագանու 23 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

159

371

«ՀՀ Արարատի մարզի Լուսառատի համայնքի 2019 թ. բյուջեի փոփոխությունները հաստատելու մասին» Լուսառատի համայնքի ավագանու 23 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

160

372

«ՀՀ Արարատի մարզի Խաչփարի համայնքի 2019 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Խաչփարի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 45-Ն որոշումը

166

373

«ՀՀ Արարատի մարզի Խաչփարի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 45-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Խաչփարի համայնքի ավագանու 21 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

171

374

«ՀՀ Արարատի մարզի Հնաբերդի համայնքի 2019 թ. ֆոնդային բյուջեն հաստատելու մասին» Հնաբերդի համայնքի ավագանու 22 հունվարի 2019 թ. N 02-Ն որոշումը

179

375

«ՀՀ Արարատի մարզի Ղուկասավանի համայնքի 2019 թ. ֆոնդային բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Ղուկասավանի համայնքի ավագանու 16 հունվարի 2019 թ. N 3-Ն որոշումը

180

376

«ՀՀ Արարատի մարզի Մրգանուշի համայնքի 2019 թ. տարեկան բյուջեի փոփոխված տարբերակի հաստատման մասին» Մրգանուշի համայնքի ավագանու 21 հունվարի 2019 թ. N 4-Ն որոշումը

181

377

«ՀՀ Արարատի մարզի Մրգավանի համայնքի 2019 թ. բյուջեի փոփոխված տարբերակը հաստատելու մասին» Մրգավանի համայնքի ավագանու 29 հունվարի 2019 թ. N 3-Ն որոշումը

185

378

«ՀՀ Արարատի մարզի Նարեկի համայնքի 2019 թ. տարեկան բյուջեի փոփոխում և հաստատում» Նարեկի համայնքի ավագանու 24 հունվարի 2019 թ. N 7-Ն որոշումը

187

379

«ՀՀ Արարատի մարզի Նոր Խարբերդի համայնքի ավագանու 2018 թ. նոյեմբերի 26-ի թիվ 28-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Նոր Խարբերդի համայնքի ավագանու 29 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

190

380

«ՀՀ Արարատի մարզի Շահումյանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Շահումյանի համայնքի ավագանու 29 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

195

381

«ՀՀ Արարատի մարզի Ոստանի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների սահմանման մասին» Ոստանի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 32-Ն որոշումը

198

382

«ՀՀ Արարատի մարզի Ոստանի համայնքի 2018 թ. բյուջեի կատարողականը և 2019 թ. փոփոխված բյուջեն հաստատելու մասին» Ոստանի համայնքի ավագանու 25 հունվարի 2019 թ. N 4-Ն որոշումը

204

383

«ՀՀ Արարատի մարզի Սայաթ-Նովայի համայնքի 2018 թ. ֆոնդային բյուջեն հաստատելու մասին» Սայաթ-Նովայի համայնքի ավագանու 29 հունվարի 2019 թ. N 02-Ն որոշումը

209

384

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիսի համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Սիսի համայնքի ավագանու 29 հունվարի 2019 թ. N 02-Ն որոշումը

211

385

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիսավանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Սիսավանի համայնքի ավագանու 30 հունվարի 2019 թ. N 3-Ն որոշումը

212

     
 

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

 
     

386

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեկի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Այգեկի համայնքի ավագանու 4 դեկտեմբերի 2018 թ. N 46-Ն որոշումը

216

387

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեշատի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Այգեշատի համայնքի ավագանու 11 դեկտեմբերի 2018 թ. N 29-Ն որոշումը

239

388

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեշատի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 18-ի թիվ 28-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Այգեշատի համայնքի ավագանու 24 դեկտեմբերի 2018 թ. N 49-Ն որոշումը

316

389

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Առատաշենի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Առատաշենի համայնքի ավագանու 26 նոյեմբերի 2018 թ. N 44-Ն որոշումը

362

390

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Առատաշենի համայնքի կողմից 2019 թ. մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Առատաշենի համայնքի ավագանու 26 նոյեմբերի 2018 թ. N 45-Ն որոշումը

369

391

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Առատաշենի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 45-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Առատաշենի համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 2018 թ. N 47-Ն որոշումը

371

392

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Առատաշենի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Առատաշենի համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 2018 թ. N 51-Ն որոշումը

409

393

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Առատաշենի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 45-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Առատաշենի համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 2018 թ. N 55-Ն որոշումը

436

394

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արգինայի համայնքի 2019 թ. ֆոնդային բյուջեն հաստատելու, 2018 թ. բյուջեի եկամուտների և ծախսերի տարեկան կատարողականը հաստատելու մասին» Արգինայի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2018 թ. N 54-Ն որոշումը

482

395

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Խորոնքի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 11-ի թիվ 57-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Խորոնքի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2018 թ. N 54-Ն որոշումը

519

396

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ծաղկալանջի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Ծաղկալանջի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2018 թ. N 27-Ն որոշումը

554

397

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ծաղկունքի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Ծաղկունքի համայնքի ավագանու 4 դեկտեմբերի 2018 թ. N 38-Ն որոշումը

628

398

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հայթաղի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Հայթաղի համայնքի ավագանու 13 դեկտեմբերի 2018 թ. N 24-Ն որոշումը

676

     
 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

 
     

399

«ՀՀ Լոռու մարզի Անտառամուտի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 31-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Անտառամուտի համայնքի ավագանու 23 հունվարի 2019 թ. N 02-Ն որոշումը

750

400

«ՀՀ Լոռու մարզի Գոգարանի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 15-ի թիվ 22-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Գոգարանի համայնքի ավագանու 21 հունվարի 2019 թ. N 01-Ն որոշումը

776

401

«ՀՀ Լոռու մարզի Գուգարքի համայնքի 2019 թ. տեղական վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Գուգարքի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 32-Ն որոշումը

802

402

«ՀՀ Լոռու մարզի Գուգարքի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Գուգարքի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 34-Ն որոշումը

812

403

«ՀՀ Լոռու մարզի Լեռնապատի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Լեռնապատի համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2018 թ. N 43-Ն որոշումը

839

404

«ՀՀ Լոռու մարզի Լեռնապատի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Լեռնապատի համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2018 թ. N 46-Ն որոշումը

846

405

«ՀՀ Լոռու մարզի Լեռնավանի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Լեռնավանի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2018 թ. N 27-Ն որոշումը

848

406

«ՀՀ Լոռու մարզի Լեռնավանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Լեռնավանի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2018 թ. N 29-Ն որոշումը

853

407

«ՀՀ Լոռու մարզի Լերմոնտովոյի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Լերմոնտովոյի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2018 թ. N 34-Ն որոշումը

866

408

«ՀՀ Լոռու մարզի Լերմոնտովոյի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Լերմոնտովոյի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 36-Ն որոշումը

872

409

«ՀՀ Լոռու մարզի Լուսաղբյուրի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Լուսաղբյուրի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 23-Ն որոշումը

912

410

«ՀՀ Լոռու մարզի Լուսաղբյուրի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Լուսաղբյուրի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 24-Ն որոշումը

919

411

«ՀՀ Լոռու մարզի Կաթնաջրի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Կաթնաջրի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 38-Ն որոշումը

947

412

«ՀՀ Լոռու մարզի Հալավարի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Հալավարի համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2018 թ. N 23-Ն որոշումը

953

413

«ՀՀ Լոռու մարզի Հալավարի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Հալավարի համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2018 թ. N 25-Ն որոշումը

959

414

«ՀՀ Լոռու մարզի Հարթագյուղի համայնքի 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Հարթագյուղի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2018 թ. N 16-Ն որոշումը

961

415

«ՀՀ Լոռու մարզի Շնողի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Շնողի համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2018 թ. N 104-Ն որոշումը

966

     
 

ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ

 
     

416

«ՀՀ Տավուշի մարզի Այգեհովտի համայնքի բյուջեի պահուստային ֆոնդից գումար հատկացնելու մասին» Այգեհովտի համայնքի ավագանու 19 նոյեմբերի 2018 թ. N 28-Ն որոշումը

1021

417

«ՀՀ Տավուշի մարզի Այգեհովտի համայնքային բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Այգեհովտի համայնքի ավագանու 23 հունվարի 2019 թ. N 05-Ն որոշումը

1022

417

«ՀՀ Տավուշի մարզի Դիտավանի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Դիտավանի համայնքի ավագանու 27 նոյեմբերի 2018 թ. N 34-Ն որոշումը

1023

 

ԲԵՌՆԵԼ․․․

Մաս 6

 

 

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Վարդենիսի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

419

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիսի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Վարդենիսի համայնքի ավագանու 25 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

5

     
 

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Սիսիանի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

420

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 11-ի թիվ 104-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 15 փետրվարի 2019 թ. N 12-Ն որոշումը

21

     
 

Քաջարանի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

421

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարանի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 74-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Քաջարանի համայնքի ավագանու 8 փետրվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

50

422

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարանի համայնքում աղբահանության իրականացման կարգը, նվազագույն ժամանակացույցը, աղբամանների կամ կոնտեյներների տեղադրման վայրերը և քանակը հաստատելու մասին» Քաջարանի համայնքի ավագանու 8 փետրվարի 2019 թ. N 6-Ն որոշումը

57

     
 

ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Այրումի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

423

«ՀՀ Տավուշի մարզի Այրումի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 74-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Այրումի համայնքի ավագանու 24 հունվարի 2019 թ. N 02-Ն որոշումը

62

     
 

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

 
     

424

«ՀՀ Արարատի մարզի Արաքսավանի համայնքի 2019 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Արաքսավանի համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

65

425

«ՀՀ Արարատի մարզի Հնաբերդի համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Հնաբերդի համայնքի ավագանու 15 փետրվարի 2019 թ. N 06-Ն որոշումը

69

     
 

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

 
     

426

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ալաշկերտի համայնքի ավագանու 12.12.2018 թ. թիվ 42-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ալաշկերտի համայնքի ավագանու 21 հունվարի 2019 թ. N 4-Ն որոշումը

70

427

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Աղավնատան համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 14-ի «Աղավնատուն համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 57-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Աղավնատան համայնքի ավագանու 29 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

88

428

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Աղավնատան համայնքի 2018 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Աղավնատան համայնքի ավագանու 29 հունվարի 2019 թ. N 3-Ն որոշումը

130

429

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ամբերդի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Ամբերդի համայնքի ավագանու 3 դեկտեմբերի 2018 թ. N 29-Ն որոշումը

134

430

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեկի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 4-ի թիվ 46-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Այգեկի համայնքի ավագանու 23 հունվարի 2019 թ. N 7-Ն որոշումը

186

431

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեշատի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Այգեշատի համայնքի ավագանու 11 դեկտեմբերի 2018 թ. N 26-Ն որոշումը

219

432

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեվանի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Այգեվանի համայնքի ավագանու 7 դեկտեմբերի 2018 թ. N 18-Ն որոշումը

293

433

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեվանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 33-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Այգեվանի համայնքի ավագանու 7 դեկտեմբերի 2018 թ. N 20-Ն որոշումը

298

434

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեվանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Այգեվանի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 24-Ն որոշումը

340

435

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեվանի համայնքի ղեկավարին կից խորհրդակցական մարմին ձևավորելու և գործունեության կարգը հաստատելու մասին» Այգեվանի համայնքի ավագանու 16 հունվարի 2019 թ. N 4-Ն որոշումը

399

436

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեվանի համայնքի 2019 թ. կամավոր խնդիրների իրականացման կարգը սահմանելու մասին» Այգեվանի համայնքի ավագանու 16 հունվարի 2019 թ. N 6-Ն որոշումը

412

437

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գեղակերտի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 73-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Գեղակերտի համայնքի ավագանու 11 փետրվարի 2019 թ. N 3-Ն որոշումը

416

438

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մայիսյանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Մայիսյանի համայնքի ավագանու 3 դեկտեմբերի 2018 թ. N 56-Ն որոշումը

466

     
 

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
     

439

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Նորատուսի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Նորատուսի համայնքի ավագանու 22 հունվարի 2019 թ. N 4-Ն որոշումը

512

     
 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

 
     

440

«ՀՀ Լոռու մարզի Եղեգնուտի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Եղեգնուտի համայնքի ավագանու 17 դեկտեմբերի 2018 թ. N 22-Ն որոշումը

554

441

«ՀՀ Լոռու մարզի Եղեգնուտի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Եղեգնուտի համայնքի ավագանու 17 դեկտեմբերի 2018 թ. N 24-Ն որոշումը

561

442

«ՀՀ Լոռու մարզի Եղեգնուտի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 17-ի «Եղեգնուտի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 24-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Եղեգնուտի համայնքի ավագանու 16 հունվարի 2019 թ. N 1-Ն որոշումը

615

443

«ՀՀ Լոռու մարզի Ծաղկաբերի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ծաղկաբերի համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2018 թ. N 32-Ն որոշումը

671

444

«ՀՀ Լոռու մարզի Ծաղկաբերի համայնքի բյուջեի փոփոխությունները հաստատելու մասին» Ծաղկաբերի համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2018 թ. N 35-Ն որոշումը

676

445

«ՀՀ Լոռու մարզի Ծաղկաբերի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Ծաղկաբերի համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2018 թ. N 37-Ն որոշումը

677

446

«ՀՀ Լոռու մարզի Ծաղկաբերի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 25-ի «Ծաղկաբերի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 37-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ծաղկաբերի համայնքի ավագանու 25 հունվարի 2019 թ. N 1-Ն որոշումը

704

447

«ՀՀ Լոռու մարզի Ձորագետի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 22-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Ձորագետի համայնքի ավագանու 8 փետրվարի 2019 թ. N 3-Ն որոշումը

730

448

«ՀՀ Լոռու մարզի Նոր Խաչակապի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Նոր Խաչակապի համայնքի ավագանու 30 նոյեմբերի 2018 թ. N 23-Ն որոշումը

752

449

«ՀՀ Լոռու մարզի Նոր Խաչակապի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները սահմանելու մասին» Նոր Խաչակապի համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 2018 թ. N 25-Ն որոշումը

753

450

«ՀՀ Լոռու մարզի Նոր Խաչակապի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Նոր Խաչակապի համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 2018 թ. N 26-Ն որոշումը

760

451

«ՀՀ Լոռու մարզի Նոր Խաչակապի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Նոր Խաչակապի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 26-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Նոր Խաչակապի համայնքի ավագանու 24 հունվարի 2019 թ. N 02-Ն որոշումը

774

452

«ՀՀ Լոռու մարզի Շիրակամուտի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Շիրակամուտի համայնքի ավագանու 29 նոյեմբերի 2018 թ. N 39-Ն որոշումը

788

453

«ՀՀ Լոռու մարզի Շիրակամուտի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Շիրակամուտի համայնքի ավագանու 24 դեկտեմբերի 2018 թ. N 44-Ն որոշումը

795

454

«ՀՀ Լոռու մարզի Շիրակամուտի համայնքի 2018 թ. դեկտեմբերի 24-ի թիվ 44-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Շիրակամուտի համայնքի ավագանու 24 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

813

     
 

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ

 
     

455

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Գողթի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 26-ի թիվ 49-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Գողթի համայնքի ավագանու 17 հունվարի 2019 թ. N 4-Ն որոշումը

842

456

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Լեռնանիստի համայնքի 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների միասնական դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Լեռնանիստի համայնքի ավագանու 5 դեկտեմբերի 2018 թ. N 63-Ն որոշումը

868

457

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Լեռնանիստի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 5-ի թիվ 50-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Լեռնանիստի համայնքի ավագանու 5 դեկտեմբերի 2018 թ. N 67-Ն որոշումը

875

458

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Լեռնանիստի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Լեռնանիստի համայնքի ավագանու 5 դեկտեմբերի 2018 թ. N 68-Ն որոշումը

877

459

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Լեռնանիստի համայնքի 2019 թ. բյուջեի կատարման ընթացքում համայնքի ավագանու որոշմանը չհակասող վերաբաշխումներ կատարելու թույլտվություն տալու մասին» Լեռնանիստի համայնքի 5 դեկտեմբերի 2018 թ. N 69-Ն որոշումը

918

460

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Լեռնանիստի համայնքի 2019 թ. վարչական բյուջեի տարեսկզբի ազատ մնացորդի տեղափոխումը ֆոնդային բյուջե» Լեռնանիստի համայնքի ավագանու 10 հունվարի 2019 թ. N 4-Ն որոշումը

919

461

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Լեռնանիստի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 5-ի թիվ 68-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Լեռնանիստի համայնքի ավագանու 10 հունվարի 2019 թ. N 5-Ն որոշումը

920

462

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Կաթնաղբյուրի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Կաթնաղբյուրի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի ավագանու 2018 թ. N 43-Ն որոշումը

962

463

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Կաթնաղբյուրի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 43-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կաթնաղբյուրի համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2019 թ. N 07-Ն որոշումը

10006

464

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Մրգաշենի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 47-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Մրգաշենի համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2019 թ. N 03-Ն որոշումը

1050

465

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Մրգաշենի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 47-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Մրգաշենի համայնքի ավագանու 12 փետրվարի 2019 թ. N 07-Ն որոշումը

1052

     
 

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ

 
     

466

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգիսի համայնքի 2019 թ. տարեկան բյուջեն հաստատելու մասին» Եղեգիսի համայնքի ավագանու 23 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

1054

     
 

ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ

 
     

467

«ՀՀ Տավուշի մարզի Ազատամուտի համայնքի 2019 թ. տարեկան բյուջեի վարչական մասում փոփոխություն կատարելու և 2019 թ. տարեկան բյուջեի դեֆիցիտը հաստատելու մասին» Ազատամուտի համայնքի ավագանու 21 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

1057

468

«ՀՀ Տավուշի մարզի Ազատամուտի համայնքի 2019 թ. ֆոնդային բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Ազատամուտի համայնքի ավագանու 14 փետրվարի 2019 թ. N 6-Ն որոշումը

1058

469

«ՀՀ Տավուշի մարզի Այգեհովտի համայնքի 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Այգեհովտի համայնքի ավագանու 19 նոյեմբերի 2018 թ. N 27-Ն որոշումը

1059

470

«ՀՀ Տավուշի մարզի Կիրանցի համայնքի 2019 թ. տեղական բյուջեն հաստատելու մասին» Կիրանցի համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2019 թ. N 01-Ն որոշումը

1063

471

«ՀՀ Տավուշի մարզի Կողբի համայնքի բյուջեում փոփոխություն և վերաբաշխում կատարելու մասին» Կողբի համայնքի ավագանու 17 դեկտեմբերի 2018 թ. N 56-Ն որոշումը

1066

472

  

«ՀՀ Տավուշի մարզի Կողբի համայնքի 2019 թ. բյուջեի նախագիծը հաստատելու մասին» Կողբի համայնքի ավագանու 17 դեկտեմբերի 2018 թ. N 57-Ն որոշումը

1068

473

«ՀՀ Տավուշի մարզի Սևքարի համայնքի բյուջեում հոդվածային փոփոխություն կատարելու մասին» Սևքարի համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2018 թ. N 28-Ն որոշումը

1070

474

«ՀՀ Տավուշի մարզի Սևքարի համայնքային բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Սևքարի համայնքի ավագանու 16 հունվարի 2019 թ. N 1-Ն որոշումը

1072

475

«ՀՀ Տավուշի մարզի Սևքարի համայնքի բյուջեում հոդվածային փոփոխություն կատարելու մասին» Սևքարի համայնքի ավագանու 26 փետրվարի 2019 թ. N 7-Ն որոշումը

1073

476

«ՀՀ Տավուշի մարզի Վազաշենի համայնքի 2019 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Վազաշենի համայնքի ավագանու 3 դեկտեմբերի 2018 թ. N 29-Ն որոշումը

1074

477

«ՀՀ Տավուշի մարզի Վազաշենի համայնքի տեղական տուրքերի և վճարների հաստատման մասին» Վազաշենի համայնքի ավագանու 3 դեկտեմբերի 2018 թ. N 31-Ն որոշումը

1077

 

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ 17-ՐԴ ՏԱՐԻ

ԲԵՌՆԵԼ․․․N 2 (64)

28 ՀՈՒՆԻՍԻ 2019

 

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

     
 

ՄԱՍ 1

     
 

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

     
   

Արարատի համայնքի ավագանու որոշումը

     

478

  

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի համայնքի 2019 թ. բյուջեի հոդվածներում փոփոխություն կատարելու մասին» Արարատի համայնքի ավագանու 27 փետրվարի 2019 թ. N 8-Ն որոշումը

5

     
   

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

     
   

Մեծամորի համայնքի ավագանու որոշումը

     

479

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամորի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 14-ի թիվ 44-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Մեծամորի համայնքի ավագանու 14 փետրվարի 2019 թ. N 7-Ն որոշումը

7

     
   

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

     
   

Վանաձորի համայնքի ավագանու որոշումը

     

480

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի համայնքի ավագանու 2018 թ. նոյեմբերի 29-ի թիվ 129-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Վանաձորի համայնքի ավագանու 15 փետրվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

35

     
   

Տաշիրի համայնքի ավագանու որոշումը

     

481

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Տաշիրի համայնքի ավագանու 27 փետրվարի 2019 թ. N 10-Ն որոշումը

41

     
   

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

     

482

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Այգավանի համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Այգավանի համայնքի ավագանու 20 փետրվարի 2019 թ. N 6-Ն որոշումը

66

483

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Այգավանի համայնքի բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Այգավանի համայնքի ավագանու 26 փետրվարի 2019 թ. N 9-Ն որոշումը

67

484

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Դաշտավանի համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Դաշտավանի համայնքի ավագանու 19 փետրվարի 2019 թ. N 05-Ն որոշումը

68

485

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Հնաբերդի համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Հնաբերդի համայնքի ավագանու 20 փետրվարի 2019 թ. N 08-Ն որոշումը

70

486

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Ոստանի համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Ոստանի համայնքի ավագանու 28 փետրվարի 2019 թ. N 6-Ն որոշումը

71

487

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիսի համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Սիսի համայնքի ավագանու 25 փետրվարի 2019 թ. N 04-Ն որոշումը

73

     
   

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

     

488

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ակնալճի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 41-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Ակնալճի համայնքի ավագանու 19 փետրվարի 2019 թ. N 4-Ն որոշումը

74

489

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեկի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 4-ի թիվ 46-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Այգեկի համայնքի ավագանու 21 փետրվարի 2019 թ. N 9-Ն որոշումը

118

490

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեշատի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 11-ի թիվ 26-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» Այգեշատի համայնքի ավագանու 13 փետրվարի 2019 թ. N 3-Ն որոշումը

143

491

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեշատի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 7-ի թիվ 9-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Այգեշատի համայնքի ավագանու 1 փետրվարի 2019 թ. N 6-Ն որոշումը

189

492

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Առատաշենի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 19-ի «ՀՀ Արմավիրի մարզի Առատաշենի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 51-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Առատաշենի համայնքի ավագանու 4 մարտի 2019 թ. N 11-Ն որոշումը

233

493

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արագածի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Արագածի համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 2018 թ. N 51-Ն որոշումը

270

494

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արազափի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Արազափի համայնքի ավագանու 30 նոյեմբերի 2018 թ. N 54-Ն որոշումը

349

495

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արազափի համայնքի ավագանու 2018 թ. նոյեմբերի 2-ի թիվ 47-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Արազափի համայնքի ավագանու 1 մարտի 2019 թ. N 08-Ն որոշումը

401

496

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արազափի համայնքի ավագանու 2018 թ. նոյեմբերի 30-ի թիվ 54-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Արազափի համայնքի ավագանու 1 մարտի 2019 թ. N 09-Ն որոշումը

410

497

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արգավանդի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Արգավանդի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2018 թ. N 81-Ն որոշումը

449

498

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արգավանդի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 81-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Արգավանդի համայնքի ավագանու 23 հունվարի 2019 թ. N 4-Ն որոշումը

564

499

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արգինայի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների հաստատման մասին» Արգինայի համայնքի ավագանու 7 դեկտեմբերի 2018 թ. N 32-Ն որոշումը

630

500

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արգինայի համայնքի 2019 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Արգինայի համայնքի ավագանու 7 դեկտեմբերի 2018 թ. N 34-Ն որոշումը

631

501

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արգինայի համայնքի բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Արգինայի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 36-Ն որոշումը

676

502

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիրի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Արմավիրի համայնքի ավագանու 3 դեկտեմբերի 2018 թ. N 33-Ն որոշումը

713

503

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիրի համայնքում 2019 թ. մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Արմավիրի համայնքի ավագանու 3 դեկտեմբերի 2018 թ. N 34-Ն որոշումը

718

504

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիրի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Արմավիրի համայնքի ավագանու 11 դեկտեմբերի 2018 թ. N 38-Ն որոշումը

720

505

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Բերքաշատի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 12-ի «Բերքաշատի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 11-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Բերքաշատի համայնքի ավագանու 7 փետրվարի 2019 թ. N 03-Ն որոշումը

761

506

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գայի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 19-ի «Բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 14-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Գայի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2018 թ. N 67-Ն որոշումը

799

     
     
   

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

     

507

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Դդմաշենի համայնքի 2019 թ. տարեկան բյուջեն հաստատելու մասին» Դդմաշենի համայնքի ավագանու 11 հունվարի 2019 թ. N 1-Ն որոշումը

829

508

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Զովաբերի համայնքային սեփականություն հանդիսացող գյուղատնտեսական նշանակության հողերը 2019 թ. մրցույթով վարձակալության տրամադրելու և մեկնարկային գինը սահմանելու մասին» Զովաբերի համայնքի ավագանու 15 փետրվարի 2019 թ. N 6-Ն որոշումը

832

509

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լուսակունքի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Լուսակունքի համայնքի ավագանու 29 հունվարի 2019 թ. N 1-Ն որոշումը

833

510

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ծաղկունքի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Ծաղկունքի համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2019 թ. N 1-Ն որոշումը

861

511

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ծաղկունքի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակների և չափերի հաստատման մասին» Ծաղկունքի համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

868

512

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Նորաշենի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների միասնական դրույքաչափեր սահմանելու մասին» Նորաշենի համայնքի ավագանու 18 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

872

513

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Նորաշենի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Նորաշենի համայնքի ավագանու 18 հունվարի 2019 թ. N 5-Ն որոշումը

874

514

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարսերի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Վարսերի համայնքի ավագանու 21 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

879

515

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարսերի համայնքի տարածքում տեղական տուրքերի և վճարների 2019 թ. դրույքաչափերի հաստատման մասին» Վարսերի համայնքի ավագանու 21 հունվարի 2019 թ. N 3-Ն որոշումը

 

890

516

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարսերի համայնքում վարձակալական հիմունքներով տրամադրվող հողերի վարձավճարների հաստատման մասին» Վարսերի համայնքի ավագանու 21 հունվարի 2019 թ. N 6-Ն որոշումը

894

     
   

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

     

517

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Խնկոյանի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Խնկոյանի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2018 թ. N 33-Ն որոշումը

895

518

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Խնկոյանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Խնկոյանի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2018 թ. N 35-Ն որոշումը

900

519

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Խնկոյանի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 26-ի «Խնկոյանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 35-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Խնկոյանի համայնքի ավագանու 22 հունվարի 2019 թ. N 3-Ն որոշումը

927

520

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Հալավարի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 18-ի «Հալավարի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Հալավարի համայնքի ավագանու 14 հունվարի 2019 թ. N 02-Ն որոշումը

953

521

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Հարթագյուղի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Հարթագյուղի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2018 թ. N 18-Ն որոշումը

955

522

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Ձորագետի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները և դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ձորագետի համայնքի ավագանու 5 դեկտեմբերի 2018 թ. N 19-Ն որոշումը

961

523

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Ձորագետի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Ձորագետի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 22-Ն որոշումը

967

524

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Ձորագյուղի համայնքի ավագանու 30.11.2018 թ. թիվ 31-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Ձորագյուղի համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2018 թ. N 35-Ն որոշումը

989

525

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Ձորագյուղի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Ձորագյուղի համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2018 թ. N 36-Ն որոշումը

991

526

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Ձորագյուղի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 25-ի թիվ 32-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Ձորագյուղի համայնքի ավագանու 12 փետրվարի 2019 թ. N 06-Ն որոշումը

993

527

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Շնողի համայնքի ավագանու 2018 թ. տարեկան բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Շնողի համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2018 թ. N 97-Ն որոշումը

895

528

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Շնողի համայնքի ավագանու 2019 թ. տարեկան բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Շնողի համայնքի ավագանու 7 փետրվարի 2019 թ. N 9-Ն որոշումը

900

 

 

ԲԵՌՆԵԼ․․․

Մաս 2

 

 

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

   
         
   

Մեղրիի համայնքի ավագանու որոշումը

   
         

529

 

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքի ավագանու 2019 թ. հունվարի 29-ի թիվ 2-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Մեղրիի համայնքի ավագանու 7 մարտի 2019 թ. N 15-Ն որոշումը

 

5

         
   

ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ

   
         
   

Բերդի համայնքի ավագանու որոշումը

   
         

530

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդի համայնքի ավագանու 2019 թ. հունվարի 15-ի «Բերդի համայնքի 2019 թ. տեղական բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 02-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Բերդի համայնքի ավագանու 25 փետրվարի 2019 թ. N 11-Ն որոշումը

 

9

         
   

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

   
         

531

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արշալույսի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Արշալույսի համայնքի ավագանու 27 նոյեմբերի 2018 թ. N 83-Ն որոշումը

 

42

532

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արշալույսի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 11-ի թիվ 71-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Արշալույսի համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2018 թ. N 94-Ն որոշումը

 

100

533

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արշալույսի համայնքի ավագանու 2018 թ. նոյեմբերի 27-ի թիվ 83-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Արշալույսի համայնքի ավագանու 30 հունվարի 2019 թ. N 11-Ն որոշումը

 

150

534

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արտաշարի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Արտաշարի համայնքի ավագանու 30 նոյեմբերի 2018 թ. N 33-Ն որոշումը

 

200

535

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արտիմետի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 10-ի «Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արտիմետի համայնքի 2019 թ. բյուջեի հաստատման մասին» թիվ 55-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Արտիմետի համայնքի ավագանու 8 փետրվարի 2019 թ. N 6-Ն որոշումը

 

253

536

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արևադաշտի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 13-ի թիվ 31-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Արևադաշտի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 31-Ն որոշումը

 

283

537

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արևադաշտի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 27-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Արևադաշտի համայնքի ավագանու 4 փետրվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

 

322

538

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արևաշատի համայնքի 2019-2023 թթ. հնգամյա զարգացման ծրագիրը հաստատելու մասին» Արևաշատի համայնքի ավագանու 4 փետրվարի 2019 թ. N 7-Ն որոշումը

 

360

539

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արևաշատի համայնքի վարչական տարածքում տեղական տուրքերի և վճարների տեսակների ու դրույքաչափերի սահմանման մասին» Արևաշատի համայնքի ավագանու 30 նոյեմբերի 2018 թ. N 31-Ն որոշումը

 

384

540

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արևաշատի համայնքի կողմից մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների մասին» Արևաշատի համայնքի ավագանու 30 նոյեմբերի 2018 թ. N 32-Ն որոշումը

 

390

541

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արևաշատի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 19-ի թիվ 32-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Արևաշատի համայնքի ավագանու 30 նոյեմբերի 2018 թ. N 33-Ն որոշումը

 

393

542

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արևաշատի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Արևաշատի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2018 թ. N 38-Ն որոշումը

 

431

543

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արևաշատի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 14-ի թիվ 38-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Արևաշատի համայնքի ավագանու 4 փետրվարի 2019 թ. N 6-Ն որոշումը

 

505

544

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արևիկի համայնքի կողմից 2019 թ. մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Արևիկի համայնքի ավագանու 26 նոյեմբերի 2018թ. N 28-Ն որոշումը

 

542

545

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արևիկի համայնքում իրավաբանական անձանց համար աղբահանության վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Արևիկի համայնքի ավագանու 26 նոյեմբերի 2018 թ. N 31-Ն որոշումը

 

544

546

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արևիկի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Արևիկի համայնքի ավագանու 11 դեկտեմբերի 2018 թ. N 33-Ն որոշումը

 

546

547

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արևիկի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 11-ի թիվ 33-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Արևիկի համայնքի ավագանու 15 փետրվարի 2019 թ. N 3-Ն որոշումը

 

584

548

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Բաղրամյանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Բաղրամյանի համայնքի ավագանու 11 դեկտեմբերի 2018 թ. N 38-Ն որոշումը

 

615

549

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Բաղրամյանի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Բաղրամյանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 38-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Բաղրամյանի համայնքի ավագանու 25 հունվարի 2019 թ. N 5-Ն որոշումը

 

619

550

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Բաղրամյանի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 7-ի «Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Բաղրամյանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 48-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Բաղրամյանի (Վաղ.) համայնքի ավագանու 25 հունվարի 2019 թ. N 5-Ն որոշումը

 

624

551

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Բաղրամյանի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 7-ի «Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Բաղրամյանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 13 նիստի թիվ 48-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Բաղրամյանի համայնքի ավագանու 25 հունվարի 2019 թ. N 8-Ն որոշումը

 

663

552

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Բաղրամյանի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 7-ի «Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Բաղրամյանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 48-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Բաղրամյանի համայնքի ավագանու 4 մարտի 2019 թ. N 10-Ն որոշումը

 

690

553

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գեղակերտի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Գեղակերտի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2018 թ. N 73-Ն որոշումը

 

717

554

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գեղակերտի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 11-ի թիվ 60-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Գեղակերտի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2018 թ. N 74-Ն որոշումը

 

772

555

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գետաշենի համայնքի վարչական տարածքում տեղական տուրքերի և վճարների 2019 թ. դրույքաչափերի մասին» Գետաշենի համայնքի ավագանու 23 նոյեմբերի 2018 թ. N 44-Ն որոշումը

 

812

556

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գետաշենի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 20-ի «Գետաշենի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 37-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Գետաշենի համայնքի ավագանու 23 նոյեմբերի 2018 թ. N 45-Ն որոշումը

 

816

         
   

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

   
         

557

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Ազնվաձորի համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Ազնվաձորի համայնքի ավագանու 5 փետրվարի 2019 թ. N 02-Ն որոշումը

 

863

558

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Դարպասի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 18-ի «Դարպասի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 35-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Դարպասի համայնքի ավագանու 26 փետրվարի 2019 թ. N 4-Ն որոշումը

 

895

559

    

«ՀՀ Լոռու մարզի Լեռնապատի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 18-ի «Լեռնապատի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 46-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Լեռնապատի համայնքի ավագանու 7 փետրվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

  

925

560

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Շահումյանի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Շահումյանի համայնքի ավագանու 23 նոյեմբերի 2018 թ. N 37-Ն որոշումը

 

927

561

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Շահումյանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Շահումյանի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 41-Ն որոշումը

 

934

562

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Շահումյանի համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Շահումյանի համայնքի ավագանու 14 փետրվարի 2019 թ. N 02-Ն որոշումը

 

945

563

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Չկալովի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները և դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Չկալովի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2018 թ. N 29-Ն որոշումը

 

969

564

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Չկալովի համայնքի 2019 թ. ճշգրտված բյուջեն հաստատելու մասին» Չկալովի համայնքի ավագանու 17 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

 

977

565

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Սարահարթի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Սարահարթի համայնքի ավագանու 29 նոյեմբերի 2018 թ. N 30-Ն որոշումը

 

1014

         
   

ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ

   
         

566

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Վազաշենի համայնքի 2019 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Վազաշենի համայնքի ավագանու 22 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

 

1022

 

 

ԲԵՌՆԵԼ․․․

Մաս 3

 

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Արարատի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

567

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի համայնքի 2019 թ. բյուջեի եկամտային և ծախսային մասերի հոդվածներում փոփոխություն կատարելու մասին» Արարատի համայնքի ավագանու 22 մարտի 2019 թ. N 13-Ն որոշումը

5

568

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի համայնքի 2019 թ. բյուջեի եկամտային և ծախսային մասերի հոդվածներում փոփոխություն կատարելու մասին» Արարատի համայնքի ավագանու 22 մարտի 2019 թ. N 15-Ն որոշումը

6

569

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի համայնքի 2019 թ. բյուջեի հոդվածներում փոփոխություն կատարելու մասին» Արարատի համայնքի ավագանու 22 մարտի 2019 թ. N 18-Ն որոշումը

7

     
 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

 
     
 

Թումանյանի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

570

«ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյանի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 62-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Թումանյանի համայնքի ավագանու 4 մարտի 2019 թ. N 8-Ն որոշումը

8

     
 

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Կապանի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

571

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 27-ի թիվ 145-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կապանի համայնքի ավագանու26 փետրվարի 2019 թ. N 3-Ն որոշումը

10

     
 

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

 
     

572

«ՀՀ Արարատի մարզի Հայանիստի համայնքի 2019 թ. վարչական և ֆոնդային բյուջեի փոփոխությունները հաստատելու մասին» Հայանիստի համայնքի ավագանու 21 մարտի 2019 թ. N 6-Ն որոշումը

31

573

«ՀՀ Արարատի մարզի Նիզամիի համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Նիզամիի համայնքի ավագանու 19 մարտի 2019 թ. N 06-Ն որոշումը

32

     
 

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

 
     

574

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գետաշենի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 7-ի «Գետաշենի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 48-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Գետաշենի համայնքի ավագանու 18 հունվարի 2019 թ. N 02-Ն որոշումը

33

575

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գրիբոյեդովի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 70-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Գրիբոյեդովի համայնքի ավագանու 26 նոյեմբերի 2018 թ. N 60-Ն որոշումը

73

576

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գրիբոյեդովի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Գրիբոյեդովի համայնքի ավագանու 13 դեկտեմբերի 2018 թ. N 62-Ն որոշումը

110

577

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գրիբոյեդովի համայնքի կողմից 2019 թ. մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Գրիբոյեդովի համայնքի ավագանու 13 դեկտեմբերի 2018 թ. N 63-Ն որոշումը

118

578

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գրիբոյեդովի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Գրիբոյեդովի համայնքի ավագանու 13 դեկտեմբերի 2018 թ. N 66-Ն որոշումը

121

579

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գրիբոյեդովի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 13-ի թիվ 66-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Գրիբոյեդովի համայնքի ավագանու 24 հունվարի 2019 թ. N 4-Ն որոշումը

184

580

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Դալարիկի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Դալարիկի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2018 թ. N 52-Ն որոշումը

225

581

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Դաշտի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Դաշտի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2018 թ. N 31-Ն որոշումը

276

582

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Դողսի համայնքի ավագանու 2018 թ. նոյեմբերի 14-ի թիվ 25-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Դողսի համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2019 թ. N 4-Ն որոշումը

282

583

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Երասխահունի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Երասխահունի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 29-Ն որոշումը

307

584

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Երասխահունի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 29-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Երասխահունի համայնքի ավագանու 25 հունվարի 2019 թ. N 4-Ն որոշումը

348

585

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Երվանդաշատի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Երվանդաշատի համայնքի ավագանու 6 դեկտեմբերի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը

390

586

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Զարթոնքի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Զարթոնքի համայնքի ավագանու 5 դեկտեմբերի 2018 թ. N 30-Ն որոշումը

431

587

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Զարթոնքի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 45-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Զարթոնքի համայնքի ավագանու 5 դեկտեմբերի 2018 թ. N 31-Ն որոշումը

437

588

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Զարթոնքի համայնքի 2019 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Զարթոնքի համայնքի ավագանու 5 դեկտեմբերի 2018 թ. N 32-Ն որոշումը

481

589

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Զարթոնքի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 45-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Զարթոնքի համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2018 թ. N 35-Ն որոշումը

526

590

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Զարթոնքի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 5-ի թիվ 32-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Զարթոնքի համայնքի ավագանու 6 մարտի 2019 թ. N 4-Ն որոշումը

571

591

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Լենուղու համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Լենուղու համայնքի ավագանու 23 նոյեմբերի 2018 թ. N 23-Ն որոշումը

610

592

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Լենուղու համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 32-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Լենուղու համայնքի ավագանու 11 դեկտեմբերի 2018 թ. N 26-Ն որոշումը

614

593

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Լենուղու համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Լենուղու համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2018 թ. N 30-Ն որոշումը

654

594

   

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Լենուղու համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 30-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Լենուղու համայնքի ավագանու 14 փետրվարի 2019 թ. N 7-Ն որոշումը

733

     
 

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
     

595

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Նորատուսի համայնքի 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Նորատուսի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2018 թ. N 43-Ն որոշումը

776

596

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վաղաշենի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Վաղաշենի համայնքի ավագանու 22 հունվարի 2019 թ. N 3-Ն որոշումը

777

     
     
 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

 
     

597

«ՀՀ Լոռու մարզի Ազնվաձորի համայնքի 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ազնվաձորի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2018 թ. N 39-Ն որոշումը

790

598

«ՀՀ Լոռու մարզի Ազնվաձորի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Ազնվաձորի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2018 թ. N 40-Ն որոշումը

797

599

«ՀՀ Լոռու մարզի Մեծ Պարնու համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 17-ի «Մեծ Պարնու համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 39-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Մեծ Պարնու համայնքի ավագանու 23 հունվարի 2019 թ. N 1-Ն որոշումը

829

600

«ՀՀ Լոռու մարզի Սարչապետի համայնքի 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Սարչապետի համայնքի ավագանու 27 դեկտեմբերի 2018 թ. N 54-Ն որոշումը

848

601

«ՀՀ Լոռու մարզի Սարչապետի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Սարչապետի համայնքի ավագանու 27 դեկտեմբերի 2018 թ. N 55-Ն որոշումը

855

602

«ՀՀ Լոռու մարզի Սարչապետի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 27-ի թիվ 55-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Սարչապետի համայնքի ավագանու 5 փետրվարի 2019 թ. N 05-Ն որոշումը

911

603

«ՀՀ Լոռու մարզի Վահագնաձորի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Վահագնաձորի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 23-Ն որոշումը

967

604

«ՀՀ Լոռու մարզի Վահագնաձորի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Վահագնաձորի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 25-Ն որոշումը

974

605

«ՀՀ Լոռու մարզի Վահագնիի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Վահագնիի համայնքի ավագանու 17 դեկտեմբերի 2018 թ. N 38-Ն որոշումը

996

     
 

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ

 
     

606

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Գեղաշենի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Գեղաշենի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 43-Ն որոշումը

1005

607

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Գեղաշենի համայնքի 2019 թ. տարեկան բյուջեն հաստատելու մասին» Գեղաշենի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 52-Ն որոշումը

1010

608

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Գեղաշենի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 52-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Գեղաշենի համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2019 թ. N 3-Ն որոշումը

1025

 

ԲԵՌՆԵԼ․․․

Մաս 4

 

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Կապանի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

609

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի և դրան հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր բարեկարգման կարգը սահմանելու և Կապանի համայնքի ավագանու 2017 թ. օգոստոսի 23-ի թիվ 71-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»» Կապանի համայնքի ավագանու 29 մարտի 2019 թ. N 15-Ն որոշումը

5

610

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի համայնքի կամավոր խնդիրները, դրանց լուծմանն ուղղված սեփական լիազորությունները և իրականացման կարգը սահմանելու և Կապանի համայնքի ավագանու 2017 թ. օգոստոսի 23-ի թիվ 72-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կապանի համայնքի ավագանու 29 մարտի 2019 թ. N 16-Ն որոշումը

10

611

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի համայնքում հանրային սննդի կազմակերպման ևիրականացման կանոնները սահմանելու մասին» Կապանի համայնքի ավագանու 29 մարտի 2019 թ. N 17-Ն որոշումը

14

612

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի համայնքի կողմից սոցիալական աջակցության տրամադրման կարգը և չափորոշիչները սահմանելու և Կապանի համայնքի ավագանու 2017 թ. օգոստոսի 23-ի թիվ 73-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կապանի համայնքի ավագանու 29 մարտի 2019 թ. N 18-Ն որոշումը

17

613

   

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի համայնքի վարչական տարածքում գտնվող քաղաքացիական հոգեհանգստի ծիսակատարության ծառայությունների իրականացման և (կամ) մատուցման համար նախատեսված շենքերին և շինություններին ներկայացվող սահմանափակումները, պահանջները և պայմանները սահմանելու մասին» Կապանի համայնքի ավագանու 29 մարտի 2019 թ. N 19-Ն որոշումը

20

614

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի համայնքի վարչական տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու կարգն ու պայմանները սահմանելու և Կապանի համայնքի ավագանու 2013 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 131-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կապանի համայնքի ավագանու 29 մարտի 2019 թ. N 20-Ն որոշումը

24

615

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի համայնքի բնակիչների մասնակցության կարգը հաստատելու և Կապանի համայնքի ավագանու 2014 թ. հունիսի 20-ի թիվ 36-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կապանի համայնքի ավագանու 29 մարտի 2019 թ. N 22-Ն որոշումը. .

28

616

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի համայնքում աղբահանության վճար վճարողների հաշվառման, աղբահանության վճարի հաշվարկման և գանձման կարգը սահմանելու, ավագանու 2014 թ. դեկտեմբերի 18-ի թիվ 74-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կապանի համայնքի ավագանու 29 մարտի 2019 թ. N 23-Ն որոշումը

31

617

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի համայնքում հանրային բաց լսումների և քննարկումների կազմակերպման և անցկացման կարգը հաստատելու և Կապանի համայնքի ավագանու 2014 թ. հունվարի 20-ի թիվ 35-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կապանի համայնքի ավագանու 29 մարտի 2019 թ. N 24-Ն որոշումը

34

     
 

Քաջարանի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

618

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարանի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 74-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Քաջարանի համայնքի ավագանու 6 մարտի 2019 թ. N 8-Ն որոշումը

37

     
 

ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Այրումի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

619

«ՀՀ Տավուշի մարզի Այրումի համայնքի ավագանու 2018 թ. նոյեմբերի 28-ի թիվ 55-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Այրումի համայնքի ավագանու 4 մարտի 2019 թ. N 21-Ն որոշումը

43

     
 

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

 
     

620

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեվանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Այգեվանի համայնքի ավագանու 22 փետրվարի 2019 թ. N 12-Ն որոշումը

48

621

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արագածի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 19-ի թիվ 51-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Արագածի համայնքի ավագանու 5 մարտի 2019 թ. N 10-Ն որոշումը

91

622

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արտամետի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 11-ի թիվ 04-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Արտամետի համայնքի ավագանու 25 հունվարի 2019 թ. N 3-Ն որոշումը

138

623

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գեղակերտի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 73-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Գեղակերտի համայնքի ավագանու 22 մարտի 2019 թ. N 16-Ն որոշումը

170

624

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գեղակերտի համայնքի ավագանու 2018 թ. նոյեմբերի 23-ի թիվ 62-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Գեղակերտի համայնքի ավագանու 22 մարտի 2019 թ. N 17-Ն որոշումը

220

625

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Լեռնագոգի համայնքում 2019 թ. ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Լեռնագոգի համայնքի ավագանու 22 նոյեմբերի 2018 թ. N 40-Ն որոշումը

222

626

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Լեռնագոգի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Լեռնագոգի համայնքի ավագանու 22 նոյեմբերի 2018 թ. N 41-Ն որոշումը

225

627

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Լեռնագոգի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Լեռնագոգի համայնքի ավագանու 7 դեկտեմբերի 2018 թ. N 48-Ն որոշումը

229

628

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Լեռնամերձի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Լեռնամերձի համայնքի ավագանու 11 դեկտեմբերի 2018 թ. N 24-Ն որոշումը

278

629

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Լուկաշինի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Լուկաշինի համայնքի ավագանու 30 նոյեմբերի 2018 թ. N 37-Ն որոշումը

308

630

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Լուկաշինի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 8-ի թիվ 32-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Լուկաշինի համայնքի ավագանու 30 նոյեմբերի 2018 թ. N 38-Ն որոշումը

319

631

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Լուկաշինի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Լուկաշինի համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2018 թ. N 44-Ն որոշումը

357

632

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Լուկաշինի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 18-ի թիվ 44-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Լուկաշինի համայնքի ավագանու 30 հունվարի 2019 թ. N 06-Ն որոշումը

396

633

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Լուսագյուղի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Լուսագյուղի համայնքի ավագանու 26 նոյեմբերի 2018 թ. N 31-Ն որոշումը

440

634

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Լուսագյուղի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Լուսագյուղի համայնքի ավագանու 6 դեկտեմբերի 2018 թ. N 36-Ն որոշումը

444

635

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Լուսագյուղի համայնքի բյուջեում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Լուսագյուղի համայնքի ավագանու 24 դեկտեմբերի 2018 թ. N 42-Ն որոշումը

488

636

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Լուսագյուղի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Լուսագյուղի համայնքի ավագանու 28 փետրվարի 2019 թ. N 08-Ն որոշումը

521

637

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ծաղկունքի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 4-ի թիվ 38-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ծաղկունքի համայնքի ավագանու 14 փետրվարի 2019 թ. N 06-Ն որոշումը

550

638

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ծիածանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Ծիածանի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2018 թ. N 26-Ն որոշումը

552

639

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Կողբավանի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Կողբավանի համայնքի ավագանու 29 նոյեմբերի 2018 թ. N 17-Ն որոշումը

627

640

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Կողբավանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Կողբավանի համայնքի ավագանու 29 նոյեմբերի 2018 թ. N 18-Ն որոշումը

670

641

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Կողբավանի համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Կողբավանի համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2019 թ. N 02-Ն որոշումը

678

642

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Կողբավանի համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Կողբավանի համայնքի ավագանու 29 հունվարի 2019 թ. N 06-Ն որոշումը

718

643

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հայթաղի համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայթաղի համայնքի ավագանու 25 հունվարի 2019 թ. N 3-Ն որոշումը

747

644

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հայթաղի համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայթաղի համայնքի ավագանու 12 մարտի 2019 թ. N 12-Ն որոշումը

776

645

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հայկաշենի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Հայկաշենի համայնքի ավագանու 7 դեկտեմբերի 2018 թ. N 26-Ն որոշումը

812

646

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հայկաշենի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 7-ի թիվ 31-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայկաշենի համայնքի ավագանու 24 դեկտեմբերի 2018 թ. N 30-Ն որոշումը

874

647

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հայկավանի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Հայկավանի համայնքի ավագանու 29 նոյեմբերի 2018 թ. N 44-Ն որոշումը

906

648

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հայկավանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Հայկավանի համայնքի ավագանու 7 դեկտեմբերի 2018 թ. N 48-Ն որոշումը

911

649

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հայկավանի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 7-ի թիվ 48-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայկավանի համայնքի ավագանու 18 մարտի 2019 թ. N 10-Ն որոշումը

977

650

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հայկավանի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայկավանի համայնքի ավագանու 18 մարտի 2019 թ. N 14-Ն որոշումը

1011

651

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հացիկի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 4-ի թիվ 41-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Հացիկի համայնքի ավագանու 15 փետրվարի 2019 թ. N 9-Ն որոշումը

1013

652

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Նալբանդյանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Նալբանդյանի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2018 թ. N 36-Ն որոշումը

1048

 

ԲԵՌՆԵԼ․․․

Մաս 5

 

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

       

653

      

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արտամետի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 11-ի թիվ 04-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Արտամետի համայնքի ավագանու 7 մարտի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

5

654

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գայի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 7-ի «Բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 63-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Գայի համայնքի ավագանու 13 մարտի 2019 թ. N 10-Ն որոշումը

40

655

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Խանջյանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Խանջյանի համայնքի ավագանու 17 դեկտեմբերի 2018 թ. N 32-Ն որոշումը

81

656

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հացիկի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Հացիկի համայնքի ավագանու 4 դեկտեմբերի 2018 թ. N 41-Ն որոշումը

154

657

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հովտամեջի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Հովտամեջի համայնքի ավագանու 6 դեկտեմբերի 2018 թ. N 42-Ն որոշումը

217

658

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հուշակերտի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 14-ի թիվ 71-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Հուշակերտի համայնքի ավագանու 20 նոյեմբերի 2018 թ. N 105-Ն որոշումը

246

659

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հուշակերտի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերի հաստատման մասին» Հուշակերտի համայնքի ավագանու 11 դեկտեմբերի 2018 թ. N 109-Ն որոշումը

287

660

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հուշակերտի համայնքի 2019 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Հուշակերտի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 112-Ն որոշումը

293

661

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հուշակերտի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 14-ի «Արմավիրի մարզի Հուշակերտի համայնքի 2018 թ. բյուջեի մասին» թիվ 71-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Հուշակերտի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 115-Ն որոշումը

336

662

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հուշակերտի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 21-ի «Արմավիրի մարզի Հուշակերտի համայնքի 2018 թ. բյուջեի մասին» թիվ 112-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Հուշակերտի համայնքի ավագանու 17 հունվարի 2019 թ. N 121-Ն որոշումը

371

663

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մարգարայի համայնքի 2019 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Մարգարայի համայնքի ավագանու 5 մարտի 2019 թ. N 05-Ն որոշումը

408

664

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամորի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Մեծամորի համայնքի ավագանու 10 դեկտեմբերի 2018 թ. N 65-Ն որոշումը

438

665

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մերձավանի համայնքի 2019 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Մերձավանի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2018 թ. N 65-Ն որոշումը

487

666

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մյասնիկյանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 19-ի թիվ 76-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Մյասնիկյանի համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 2018 թ. N 69-Ն որոշումը

535

667

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մյասնիկյանի համայնքի տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Մյասնիկյանի համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 2018 թ. N 71-Ն որոշումը

561

668

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մյասնիկյանի համայնքի կողմից 2019 թ. ընթացքում մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերի սահմանման մասին» Մյասնիկյանի համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 2018 թ. N 72-Ն որոշումը

567

669

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մյասնիկյանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Մյասնիկյանի համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 2018 թ. N 74-Ն որոշումը

569

670

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մյասնիկյանի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 19-ի թիվ 74-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Մյասնիկյանի համայնքի ավագանու 22 հունվարի 2019 թ. N 3-Ն որոշումը

583

671

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մյասնիկյանի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 19-ի թիվ 74-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Մյասնիկյանի համայնքի ավագանու 15 փետրվարի 2019 թ. N 16-Ն որոշումը

618

672

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Շահումյանի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Շահումյանի համայնքի ավագանու 30 նոյեմբերի 2018 թ. N 30-Ն որոշումը

655

673

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Շահումյանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Շահումյանի համայնքի ավագանու 6 դեկտեմբերի 2018 թ. N 33-Ն որոշումը

663

674

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Շահումյանի համայնքապետարանի աշխատակազմի, «Մշակույթ և սպորտ» ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցների թվաքանակը, հաստիքացուցակը և պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Շահումյանի համայնքի ավագանու 26 նոյեմբերի 2018 թ. N 49-Ա որոշումը

700

675

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Շահումյանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Շահումյանի համայնքի ավագանու 5 դեկտեմբերի 2018 թ. N 52-Ն որոշումը

712

676

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Շահումյանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 63-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Շահումյանի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2018 թ. N 55-Ն որոշումը

743

677

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Շենիկի համայնքի վարչական բյուջեի փոփոխման մասին» Շենիկի համայնքի ավագանու 7 փետրվարի 2019 թ. N 3-Ն որոշումը

770

678

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Շենիկի համայնքի վարչական բյուջեի տարեսկզբի ազատ մնացորդի մասին» Շենիկի համայնքի ավագանու 7 փետրվարի 2019 թ. N 4-Ն որոշումը

771

       
   

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

 
       

679

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Անտառամուտի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Անտառամուտի համայնքի ավագանու 18 մարտի 2019 թ. N 10-Ն որոշումը

806

680

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Անտառաշենի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 22-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Անտառաշենի համայնքի ավագանու 25 փետրվարի 2019 թ. N 3-Ն որոշումը

833

681

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Լերմոնտովոյի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 36-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Լերմոնտովոյի համայնքի ավագանու 25 փետրվարի 2019 թ. N 3-Ն որոշումը

866

682

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Ձորագետի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 22-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Ձորագետի համայնքի ավագանու 22 մարտի 2019 թ. N 8-Ն որոշումը

905

683

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Ղուրսալի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Ղուրսալի համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2018 թ. N 20-Ն որոշումը

928

684

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Ղուրսալի համայնքի 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ղուրսալի համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2018 թ. N 21-Ն որոշումը

955

685

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Նոր Խաչակապի համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Նոր Խաչակապի համայնքի ավագանու 25 փետրվարի 2019 թ. N 06-Ն որոշումը.

960

686

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Շնողի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Շնողի համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2018 թ. N 99-Ն որոշումը

961

       
   

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ

 
       

687

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Կաթնաղբյուրի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 43-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կաթնաղբյուրի համայնքի ավագանու 20 մարտի 2019 թ. N 10-Ն որոշումը

967

688

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Գեղիի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 25-ի թիվ 80-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Նոր Գեղիի համայնքի ավագանու 25 մարտի 2019 թ. N 10-Ն որոշումը

968

689

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Գեղիի համայնքի 2019 թ. բյուջեն փոփոխելու մասին» Նոր Գեղիի համայնքի ավագանու 8 ապրիլի 2019 թ. N 19-Ն որոշումը

969

       
   

ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ

 
       

690

 

«ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 28-ի թիվ 134-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից հատկացումներ կատարելու մասին» Ախուրյանի համայնքի ավագանու 11 մարտի 2019 թ. N 15-Ն որոշումը

983

       
   

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
       

691

 

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորայքի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Գորայքի համայնքի ավագանու 1 մարտի 2019 թ. N 8-Ն որոշումը

985

       
   

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ

 
       

692

 

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգիսի համայնքի 2019 թ. բյուջեում վերաբաշխումներ կատարելու մասին» Եղեգիսի համայնքի ավագանու 26 ապրիլի 2019 թ. N 29-Ն որոշումը

996

       
   

ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ

 
       

693

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Ազատամուտի համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Ազատամուտի համայնքի ավագանու 12 ապրիլի 2019 թ. N 11-Ն որոշումը

997

694

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Սևքարի համայնքի 2019 թ. բյուջեում հոդվածային փոփոխություն կատարելու մասին» Սևքարի համայնքի ավագանու 21 մարտի 2019 թ. N 8-Ն որոշումը

998

695

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Վազաշենի համայնքի 2019 թ. բյուջեի փոփոխության մասին» Վազաշենի համայնքի ավագանու 4 ապրիլի 2019 թ. N 9-Ն որոշումը

999

 

ԲԵՌՆԵԼ․․․

Մաս 6

 

 

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ

 
       
          
   

Աշտարակ համայնքի ավագանու որոշումը

 
       

696

 

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակ համայնքի 2019 թ. տարեկան բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Աշտարակ համայնքի ավագանու 23 ապրիլի 2019 թ. N 19-Ն որոշումը.

5

       
   

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

 
       
   

Արարատ համայնքի ավագանու որոշումները

 
       

697

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատ համայնքի 2019 թ. բյուջեի եկամտային և ծախսային մասերի հոդվածներում փոփոխություն կատարելու մասին» Արարատ համայնքի ավագանու 16 ապրիլի 2019 թ. N 21-Ն որոշումը

56

698

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատ համայնքի 2019 թ. բյուջեի հոդվածներում փոփոխություն կատարելու մասին» Արարատ համայնքի ավագանու 16 ապրիլի 2019 թ. N 22-Ն որոշումը

57

699

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատ համայնքի 2019 թ. բյուջեի հոդվածներում փոփոխություն կատարելու մասին» Արարատ համայնքի ավագանու 26 ապրիլի 2019 թ. N 28-Ն որոշումը

59

     

 

   

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

 

     

 

   

Մեծամոր համայնքի ավագանու որոշումը

 

       

700

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի ավագանու 2018 թ.դեկտեմբերի 14-ի թիվ 44-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Մեծամոր համայնքի ավագանու 18 ապրիլի 2019 թ. N 14-Ն որոշումը

60

       
   

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

 
       
   

Վանաձոր համայնքի ավագանու որոշումները

 
       

701

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի ավագանու 2018 թ. նոյեմբերի 29-ի թիվ 129-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Վանաձոր համայնքի ավագանու 26 ապրիլի 2019 թ. N 33-Ն որոշումը

93

702

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի ավագանու 2018 թ. նոյեմբերի 29-ի թիվ 129-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Վանաձոր համայնքի ավագանու 26 ապրիլի 2019 թ. N 34-Ն որոշումը

95

703

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի ղեկավարին կից խորհրդակցական մարմինների ձևավորման և գործունեության կարգը հաստատելու, Վանաձոր քաղաքային համայնքի ավագանու 2013 թ. հոկտեմբերի 9-ի թիվ 74-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Վանաձոր համայնքի ավագանու 26 ապրիլի 2019 թ. N 35-Ն որոշումը

97

704

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի ավագանու 2018 թ. հոկտեմբերի 26-ի թիվ 116-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Վանաձոր համայնքի ավագանու 26 ապրիլի 2019 թ. N 44-Ն որոշումը

110

     

 

   

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
       
   

Գորիս համայնքի ավագանու որոշումները

 
       

705

 

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 26-ի թիվ 103-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Գորիս համայնքի ավագանու 2 մայիսի 2019 թ. N 16-Ն որոշումը

112

706

 

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրի համայնքի ավագանու 2019 թ. հունվարի 29-ի թիվ 2-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Մեղրի համայնքի ավագանու 7 մայիսի 2019 թ. N 35-Ն որոշումը

136

     

 

   

ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ

 
       
   

Այրում համայնքի ավագանու որոշումը

 
       

707

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Այրում համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 74-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Այրում համայնքի ավագանու 29 մարտի 2019 թ. N 25-Ն որոշումը

140

       
   

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

 
       

708

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Հայանիստ համայնքի 2019 թ. ֆոնդային բյուջեի փոփոխությունները հաստատելու մասին» Հայանիստ համայնքի ավագանու 19 ապրիլի 2019 թ. N 08-Ն որոշումը

145

709

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Մրգավան համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Մրգավան համայնքի ավագանու 27 փետրվարի 2019 թ. N 06-Ն որոշումը

146

710

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Մրգավան համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Մրգավան համայնքի ավագանու 28 մարտի 2019 թ. N 09-Ն որոշումը

147

711

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Մրգավան համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Մրգավան համայնքի ավագանու 17 ապրիլի 2019 թ. N 16-Ն որոշումը

148

712

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Նիզամի համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Նիզամի համայնքի ավագանու 16 ապրիլի 2019 թ. N 10-Ն որոշումը

149

713

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Նոր Խարբերդ համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Նոր Խարբերդ համայնքի ավագանու 29 մարտի 2019 թ. N 06-Ն որոշումը

150

714

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Շահումյան համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Շահումյան համայնքի ավագանու 29 մարտի 2019 թ. N 11-Ն որոշումը

152

715

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Շահումյան համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Շահումյան համայնքի ավագանու 17 ապրիլի 2019 թ. N 17-Ն որոշումը

153

716

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Ոստան համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Ոստան համայնքի ավագանու 1 ապրիլի 2019 թ. N 9-Ն որոշումը

154

717

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Սայաթ-Նովա համայնքի 2018 թ. դեկտեմբերի 13-ի թիվ 27-Ն որոշման 3-րդ մասի 7-րդ կետում փոփոխություն կատարելու մասին» Սայաթ-Նովա համայնքի ավագանու 28 մարտի 2019 թ. N 09-Ն որոշումը

155

718

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիս համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Սիս համայնքի ավագանու 3 ապրիլի 2019 թ. N 06-Ն որոշումը

156

     

 

   

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

 
       

719

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ալաշկերտ համայնքի ավագանու 12.12.2018 թ. թիվ 42-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ալաշկերտ համայնքի ավագանու 25 մարտի 2019 թ. N 11-Ն որոշումը

157

720

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեկ համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 4-ի թիվ 46-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Այգեկ համայնքի ավագանու 22 մարտի 2019 թ. N 15-Ն որոշումը

194

721

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արազափ համայնքի ավագանու 2018 թ. նոյեմբերի 30-ի թիվ 54-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Արազափ համայնքի ավագանու 15 ապրիլի 2019 թ. N 20-Ն որոշումը

226

722

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գեղակերտ համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 73-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Գեղակերտ համայնքի ավագանու 22 մարտի 2019 թ. N 16-Ն որոշումը

260

723

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մուսալեռ համայնքի առևտրի, հասարակական սննդի և կենցաղային ծառայությունների ոլորտի գործունեության կանոնները հաստատելու մասին» Մուսալեռ համայնքի ավագանու 17 դեկտեմբերի 2018 թ. N 110-Ն որոշումը

311

724

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մուսալեռ համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Մուսալեռ համայնքի ավագանու 17 դեկտեմբերի 2018 թ. N 111-Ն որոշումը

314

725

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մուսալեռ համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 17-ի թիվ 111-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու, համայնքի բյուջեի տարեսկզբի ազատ մնացորդը հաստատելու մասին» Մուսալեռ համայնքի ավագանու 5 փետրվարի 2019 թ. N 12-Ն որոշումը

358

726

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Նոր Արտագերս համայնքի 2019 թ. տեղական տուրքերի և մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Նոր Արտագերս համայնքի ավագանու 28 նոյեմբերի 2018 թ. N 25-Ն որոշումը

396

727

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Նոր Արտագերս համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Նոր Արտագերս համայնքի ավագանու 10 դեկտեմբերի 2018 թ. N 31-Ն որոշումը

402

728

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Նոր Արտագերս համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 18-ի թիվ 36-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Նոր Արտագերս համայնքի ավագանու 10 դեկտեմբերի 2018 թ. N 33-Ն որոշումը

475

729

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Նոր Արտագերս համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 10-ի թիվ 31-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Նոր Արտագերս համայնքի ավագանու 19 փետրվարի 2019 թ. N 9-Ն որոշումը

518

730

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Նոր Կեսարիա համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Նոր Կեսարիա համայնքի ավագանու 30 նոյեմբերի 2018 թ. N 33-Ն որոշումը

560

731

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Նոր Կեսարիա համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Նոր Կեսարիա համայնքի ավագանու 30 նոյեմբերի 2018 թ. N 34-Ն որոշումը

565

732

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Նոր Կեսարիա համայնքի ավագանու 2017 թ. թիվ 28-Ն որոշման մեջ (համայնքի 2018 թ. բյուջեում) փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Նոր Կեսարիա համայնքի ավագանու 17 դեկտեմբերի 2018 թ. N 42-Ն որոշումը

610

733

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Նոր Կեսարիա համայնքի ավագանու 2018 թ. նոյեմբերի 30-ի թիվ 35-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Նոր Կեսարիա համայնքի ավագանու 22 հունվարի 2019 թ. N 3-Ն որոշումը

651

734

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Նոր Կեսարիա համայնքի ավագանու 2018 թ. թիվ 34-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Նոր Կեսարիա համայնքի ավագանու 31 հունվարի 2019 թ. N 7-Ն որոշումը

652

735

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Նորակերտ համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Նորակերտ համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 2018 թ. N 11-Ն որոշումը

690

736

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Նորակերտ համայնքի կողմից մատուցվող ծառայությունների դիմաց 2019 թ. գանձվող վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Նորակերտ համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 2018 թ. N 12-Ն որոշումը

695

737

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Նորակերտ համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Նորակերտ համայնքի ավագանու 17 հունվարի 2019 թ. N 02-Ն որոշումը

697

738

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Նորակերտ համայնքի ավագանու 17.01.2019 թ. թիվ 02-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Նորակերտ համայնքի ավագանու 7 փետրվարի 2019 թ. N 05-Ն որոշումը

754

739

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Նորապատ համայնքի 2019 թ. տեղական տուրքերի դրույքաչափերի մասին» Նորապատ համայնքի ավագանու 13 դեկտեմբերի 2018 թ. N 6-Ն որոշումը

810

740

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Նորապատ համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Նորապատ համայնքի ավագանու 13 դեկտեմբերի 2018 թ. N 7-Ն որոշումը

814

741

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Նորապատ համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 13-ի թիվ 10 արտահերթ նիստի թիվ 5-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Նորապատ համայնքի ավագանու 4 փետրվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

839

742

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Նորավան համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Նորավան համայնքի ավագանու 30 նոյեմբերի 2018 թ. N 38-Ն որոշումը

840

743

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Նորավան համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Նորավան համայնքի ավագանու 30 նոյեմբերի 2018 թ. N 41-Ն որոշումը

874

744

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ոսկեհատ համայնքի վարչական տարածքում, 2019 թ. բյուջետային տարվա, տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ոսկեհատ համայնքի ավագանու 3 դեկտեմբերի 2018 թ. N 28-Ն որոշումը

903

745

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ոսկեհատ համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Ոսկեհատ համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2018 թ. N 31-Ն որոշումը

909

     

 

   

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

 

     

 

746

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Անտառամուտ համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Անտառամուտ համայնքի ավագանու 29 ապրիլի 2019 թ. N 17-Ն որոշումը

982

747

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Քարաձոր համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 18-ի «Քարաձոր համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 21-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Քարաձոր համայնքի ավագանու 23 հունվարի 2019 թ. N 01-Ն որոշումը

 1027

 

ԲԵՌՆԵԼ․․․

Մաս 7

 

 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

 
       
   

Վանաձոր համայնքի ավագանու որոշումը

 
       

748

    

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի ավագանու 2018 թ. նոյեմբերի 29-ի թիվ 129-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Վանաձոր համայնքի ավագանու 19 մարտի 2019 թ. N 18-Ն որոշումը

7

       
   

Տաշիր համայնքի ավագանու որոշումը

 
       

749

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 24-ի թիվ 104-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Տաշիր համայնքի ավագանու 15 մայիսի 2019 թ. N 45-Ն որոշումը

9

       
   

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
       
   

Քաջարան համայնքի ավագանու որոշումը

 
       

750

 

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 74-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Քաջարան համայնքի ավագանու 8 մայիսի 2019 թ. N 16-Ն որոշումը

34

       
   

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

 
       

751

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Հնաբերդ համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Հնաբերդ համայնքի ավագանու 8 մայիսի 2019 թ. N 15-Ն որոշումը

43

752

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Նոր Խարբերդ համայնքի 2019 թ. վարչական և ֆոնդային բյուջեներում փոփոխություններ կատարելու մասին» Նոր Խարբերդ համայնքի ավագանու 8 մայիսի 2019 թ. N 10-Ն որոշումը

45

753

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Ոստան համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Ոստան համայնքի ավագանու 29 ապրիլի 2019 թ. N 13-Ն որոշումը

47

754

   

«ՀՀ պետական բյուջեի համաֆինանսավորմամբ իրականացվող՝ Սիսավան համայնքի Հ. Բաղրամյան և Վարդանանց փողոցների ասֆալտապատման աշխատանքներն իրականացնելու համար բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Սիսավան համայնքի ավագանու 8 մայիսի 2019 թ. N 12-Ն որոշումը

48

       
   

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

 
       

755

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արգավանդ համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 81-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Արգավանդ համայնքի ավագանու 26 մարտի 2019 թ. N 23-Ն որոշումը

50

756

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արտաշար համայնքի ավագանու 2018 թ. նոյեմբերի 30-ի «Արտաշար համայնքի 2019 թ բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 11 արտահերթ նիստի թիվ 33-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Արտաշար համայնքի ավագանու 29 մարտի 2019 թ. N 8-Ն որոշումը

95

757

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արտիմետ համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 10-ի «Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արտիմետ համայնքի 2019 թ. բյուջեի հաստատման մասին» թիվ 55-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Արտիմետ համայնքի ավագանու 20 մարտի 2019 թ. N 17-Ն որոշումը

139

758

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արևիկ համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 11-ի թիվ 33-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Արևիկ համայնքի ավագանու 15 ապրիլի 2019 թ. N 10-Ն որոշումը

171

759

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Խորոնք համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 11-ի թիվ 9 արտահերթ նիստի «Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Խորոնք համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 57-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Խորոնք համայնքի ավագանու 26 մարտի 2019 թ. N 13-Ն որոշումը

202

760

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ծաղկունք համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 4-ի թիվ 38-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Ծաղկունք համայնքի ավագանու 11 ապրիլի 2019 թ. N 17-Ն որոշումը

241

761

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մայիսյան համայնքի ավագանու 2018 թ. «Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մայիսյան համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 56-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Մայիսյան համայնքի ավագանու 5 փետրվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

243

762

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մարգարա համայնքի 2019 թ. թիվ 02 ավագանու արտահերթ նիստով հաստատված բյուջեի եկամտային և ծախսային մասերում փոփոխություններ կատարելու մասին» Մարգարա համայնքի ավագանու 9 ապրիլի 2019 թ. N 16-Ն որոշումը

271

763

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մարգարա համայնքի 2019 թ. բյուջեի նախահաշիվներում փոփոխություններ կատարելու մասին» Մարգարա համայնքի ավագանու 9 ապրիլի 2019 թ. N 17-Ն որոշումը

273

764

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մերձավան համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 12-ի «Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մերձավան համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 65-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Մերձավան համայնքի ավագանու 12 փետրվարի 2019 թ. N 3-Ն որոշումը

302

765

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մրգաշատ համայնքի վարչական տարածքում տեղական տուրքերի և վճարների 2019 թ. դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Մրգաշատ համայնքի ավագանու 6 դեկտեմբերի 2018 թ. N 34-Ն որոշումը

339

766

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մրգաշատ համայնքի մատուցած ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների 2019 թ. դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Մրգաշատ համայնքի ավագանու 6 դեկտեմբերի 2018 թ. N 35-Ն որոշումը

344

767

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մրգաստան համայնքի վարչական տարածքում գործող, 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Մրգաստան համայնքի ավագանու 3 դեկտեմբերի 2018 թ. N 42-Ն որոշումը

346

768

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մրգաստան համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Մրգաստան համայնքի ավագանու 3 դեկտեմբերի 2018 թ. N 46-Ն որոշումը

350

769

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մրգաստան համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 3-ի, թիվ 5 հերթական նիստի, թիվ 46-Ն որոշմամբ հաստատված «2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին», որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և տարեսկզբի ազատ մնացորդը հաստատելու մասին» Մրգաստան համայնքի ավագանու 21 փետրվարի 2019 թ. N 3-Ն որոշումը

415

770

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Նորապատ համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 13-ի թիվ 10 արտահերթ նիստի թիվ 5-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Նորապատ համայնքի ավագանու 19 ապրիլի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

449

771

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Շահումյանի թ/ֆ համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 6-ի թիվ 33-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Շահումյանի թ/ֆ համայնքի ավագանու 26 մարտի 2019 թ. N 20-Ն որոշումը

455

772

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ոսկեհատ համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 31-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Ոսկեհատ համայնքի ավագանու 18 փետրվարի 2019 թ. N 8-Ն որոշումը

496

773

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Պտղունք համայնքի 2019 թ. բյուջեի եկամտային և ծախսային մասերի քննարկման և հաստատման մասին» Պտղունք համայնքի ավագանու 29 նոյեմբերի 2018 թ. N 45-Ն որոշումը

539

774

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Պտղունք համայնքի ավագանու 2018 թ. նոյեմբերի 29-ի թիվ 12 արտահերթ նիստի թիվ 45-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Պտղունք համայնքի ավագանու 4 փետրվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

574

775

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ջանֆիդա համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Ջանֆիդա համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2018 թ. N 43-Ն որոշումը

600

776

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ջրաշեն համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Ջրաշեն համայնքի ավագանու 11 հունվարի 2019 թ. N 1-Ն որոշումը

661

777

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ջրառատ համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Ջրառատ համայնքի ավագանու 25 փետրվարի 2019 թ. N 4-Ն որոշումը

704

778

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ջրառատ համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերում փոփոխություն կատարելու մասին» Ջրառատ համայնքի ավագանու 28 մարտի 2019 թ. N 17-Ն որոշումը

739

779

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ջրարբի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Ջրարբի համայնքի ավագանու 26 նոյեմբերի 2018 թ. N 55-Ն որոշումը

747

780

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ջրարբի համայնքի և համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների կողմից մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների 2019 թ. դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Ջրարբի համայնքի ավագանու 26 նոյեմբերի 2018 թ. N 56-Ն որոշումը

753

781

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ջրարբի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Ջրարբի համայնքի ավագանու 26 նոյեմբերի 2018 թ. N 59-Ն որոշումը

754

782

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ջրարբի համայնքի ավագանու 2017 թ. նոյեմբերի 17-ի թիվ 44-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Ջրարբի համայնքի ավագանու 26 նոյեմբերի 2018 թ. N 66-Ն որոշումը

756

783

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ջրարբի համայնքի ավագանու 2017 թ. նոյեմբերի 17-ի թիվ 44-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Ջրարբի համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 2018 թ. N 70-Ն որոշումը

757

784

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ջրարբի համայնքի ավագանու 2018 թ. նոյեմբերի 26-ի թիվ 59-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Ջրարբի համայնքի ավագանու 19 մարտի 2019 թ. N 10-Ն որոշումը

759

785

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ջրարբի համայնքի ավագանու 2018 թ. նոյեմբերի 26-ի թիվ 59-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Ջրարբի համայնքի ավագանու 29 մարտի 2019 թ. N 18-Ն որոշումը

761

786

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Փարաքար համայնքի ավագանու 2019 թ. հունվարի 11-ի թիվ 6-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Փարաքար համայնքի ավագանու 13 փետրվարի 2019 թ. N 10-Ն որոշումը

762

787

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Փարաքար համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. ընթացքում անասնաբույժի ծառայություններից օգտվելու համար տեղական վճարի տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Փարաքար համայնքի ավագանու 13 փետրվարի 2019 թ. N 11-Ն որոշումը

775

788

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Քարակերտ համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Քարակերտ համայնքի ավագանու 28 նոյեմբերի 2018 թ. N 46-Ն որոշումը

777

       
   

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

 
       

789

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Ազնվաձոր համայնքում անասնաբուժական ծառայությունների համար մատուցվող տեղական վճարների դրույքաչափեր սահմանելու և Ազնվաձոր համայնքի 2018 թ. դեկտեմբերի 14-ի թիվ 39-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ազնվաձոր համայնքի ավագանու 13 մարտի 2019 թ. N 09-Ն որոշումը

784

790

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Ազնվաձոր համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Ազնվաձոր համայնքի ավագանու 26 մարտի 2019 թ. N 13-Ն որոշումը

786

791

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Գեղասար համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 5-ի «Գեղասար համայնքի 2019 թ. տարեկան բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 58-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Գեղասար համայնքի ավագանու 3 ապրիլի 2019 թ. N 12-Ն որոշումը

818

792

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Գեղասար համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 5-ի «Գեղասար համայնքի 2019 թ. տարեկան բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 58-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Գեղասար համայնքի ավագանու 25 ապրիլի 2019 թ. N 20-Ն որոշումը

820

793

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Դարպաս համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 18-ի «Դարպաս համայնքի 2019 թ. տարեկան բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 35-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Դարպաս համայնքի ավագանու 29 մարտի 2019 թ. N 7-Ն որոշումը

821

794

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Ձորագյուղ համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 25-ի թիվ 32-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Ձորագյուղ համայնքի ավագանու 27 մարտի 2019 թ. N 12-Ն որոշումը

837

795

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Ձորագյուղ համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 25-ի թիվ 32-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Ձորագյուղ համայնքի ավագանու 15 ապրիլի 2019 թ. N 16-Ն որոշումը

841

796

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Նոր Խաչակապ համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Նոր Խաչակապ համայնքի ավագանու 5 ապրիլի 2019 թ. N 09-Ն որոշումը

845

797

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Շնող համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 25-ի թիվ 104-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և պահուստային ֆոնդից գումար հատկացնելու մասին» Շնող համայնքի ավագանու 15 ապրիլի 2019 թ. N 24-Ն որոշումը

846

798

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Փամբակ համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Փամբակ համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2018 թ. N 28-Ն որոշումը

848

799

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Փամբակ համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Փամբակ համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2018 թ. N 29-Ն որոշումը

855

800

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Քարաբերդ համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Քարաբերդ համայնքի ավագանու 17 դեկտեմբերի 2018 թ. N 17-Ն որոշումը

856

801

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Քարաբերդ համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 17-ի «Քարաբերդ համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 17-Ն որոշման մեջ հոդվածային փոփոխություն կատարելու մասին» Քարաբերդ համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2019 թ. N 1-Ն որոշումը

897

802

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Քարաձոր համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Քարաձոր համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2018 թ. N 20-Ն որոշումը

925

803

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Քարաձոր համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Քարաձոր համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2018 թ. N 21-Ն որոշումը

932

       
   

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ

 
       

804

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Գեղաշեն համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 43-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Գեղաշեն համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2019 թ. N 4-Ն որոշումը

977

805

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Գեղաշեն համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 43-Ն որոշմամբ հաստատված հավելվածի մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Գեղաշեն համայնքի ավագանու 27 փետրվարի 2019 թ. N 17-Ն որոշումը

984

806

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Գետարգել համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 18-ի թիվ 55-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Գետարգել համայնքի ավագանու 15 մայիսի 2019 թ. N 18-Ն որոշումը

993

807

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Լեռնանիստ համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 5-ի թիվ 68-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Լեռնանիստ համայնքի ավագանու 8 ապրիլի 2019 թ. N 21-Ն որոշումը

995

808

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Լեռնանիստ համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 5-ի թիվ 68-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Լեռնանիստ համայնքի ավագանու 10 մայիսի 2019 թ. N 24-Ն որոշումը

996

       
   

ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ

 
       

809

 

«ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 28-ի թիվ 134-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Ախուրյան համայնքի ավագանու 30 ապրիլի 2019 թ. N 36-Ն որոշումը

997

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ 17-ՐԴ ՏԱՐԻ

ԲԵՌՆԵԼ․․․N 3 (65)

30 ՍԵՊՏԵՄԲԵՐԻ 2019

 

    ՄԱՍ 1  
       
   

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

 
       
   

Արարատ համայնքի ավագանու որոշումը

 
       

810

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատ համայնքի 2019 թ. բյուջեի հոդվածներում փոփոխություն կատարելու մասին» Արարատ համայնքի ավագանու 24 մայիսի 2019 թ. N 31-Ն որոշումը

5

       
   

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

 
       
   

Վանաձոր համայնքի ավագանու որոշումը

 
       

811

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի ավագանու 2018 թ. նոյեմբերի 29-ի թիվ 129-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Վանաձոր համայնքի ավագանու 31 մայիսի 2019 թ. N 63-Ն որոշումը

7

       
   

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

 
       

812

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Հայանիստ համայնքի 2019 թ. վարչական բյուջեի ծախսային մասի փոփոխությունները հաստատելու մասին» Հայանիստ համայնքի ավագանու 23 մայիսի 2019 թ. N 11-Ն որոշումը

9

       
   

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

 
       

813

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեկ համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 4-ի թիվ 46-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Այգեկ համայնքի ավագանու 23 մայիսի 2019 թ. N 20-Ն որոշումը

10

814

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Առատաշեն համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Առատաշեն համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 51-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Առատաշեն համայնքի ավագանու 10 մայիսի 2019 թ. N 17-Ն որոշումը

30

815

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արգավանդ համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 81-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Արգավանդ համայնքի ավագանու 22 մայիսի 2019 թ. N 38-Ն որոշումը

68

816

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արշալույս համայնքի ավագանու 2018 թ. նոյեմբերի 27-ի թիվ 83-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Արշալույս համայնքի ավագանու 6 մայիսի 2019 թ. N 15-Ն որոշումը

127

817

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արշալույս համայնքի 2018 թ. նոյեմբերի 27-ի թիվ 83-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Արշալույս համայնքի ավագանու 7 հունիսի 2019 թ. N 34-Ն որոշումը

175

818

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արևադաշտ համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 27-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Արևադաշտ համայնքի ավագանու 13 մայիսի 2019 թ. N 12-Ն որոշումը

224

819

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արևադաշտ համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի և դրան հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի բարեկարգման կարգը սահմանելու մասին» Արևադաշտ համայնքի ավագանու 13 մայիսի 2019 թ. N 13-Ն որոշումը

257

820

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Բաղրամյան (Վաղ.) համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 7-ի «Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Բաղրամյան համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին»» թիվ 13 նիստի թիվ 48-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Բաղրամյան (Վաղ.) համայնքի ավագանու 24 մայիսի 2019 թ. N 15-Ն որոշումը

260

821

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Բաղրամյան (Բաղրամյան) համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Բաղրամյան համայնքի ավագանու 8 մայիսի 2019 թ. N 22-Ն որոշումը

286

822

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գեղակերտ համայնքի ավագանու 2019 թ. մարտի 22-ի թիվ 17-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Գեղակերտ համայնքի ավագանու 25 ապրիլի 2019 թ. N 26-Ն որոշումը

288

823

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գեղակերտ համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 73-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Գեղակերտ համայնքի ավագանու 7 հունիսի 2019 թ. N 33-Ն որոշումը

289

824

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գետաշեն համայնքի 2018 թ. դեկտեմբերի 7-ի «Գետաշեն համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 48-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Գետաշեն համայնքի ավագանու 20 մայիսի 2019 թ. N 16-Ն որոշումը

338

825

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Երվանդաշատ համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 6-ի թիվ 07 նիստի թիվ 2-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Երվանդաշատ համայնքի ավագանու 16 ապրիլի 2019 թ. N 5-Ն որոշումը

375

826

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Երվանդաշատ համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 6-ի թիվ 07 նիստի թիվ 2-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Երվանդաշատ համայնքի ավագանու 22 մայիսի 2019 թ. N 4-Ն որոշումը

417

827

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Լուկաշին համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 18-ի թիվ 44-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Լուկաշին համայնքի ավագանու 31 մայիսի 2019 թ. N 16-Ն որոշումը

459

828

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Խորոնք համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 9 նիստի «Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Խորոնք համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 50-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Խորոնք համայնքի ավագանու 27 մայիսի 2019 թ. N 17-Ն որոշումը

496

829

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Կողբավան համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Կողբավան համայնքի ավագանու 22 ապրիլի 2019 թ. N 18-Ն որոշումը

531

830

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հայկաշեն համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 7-ի թիվ 26-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայկաշեն համայնքի ավագանու 24 մայիսի 2019 թ. N 14-Ն որոշումը

574

831

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հացիկ համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 4-ի թիվ 41-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Հացիկ համայնքի ավագանու 6 մայիսի 2019 թ. N 14-Ն որոշումը

607

832

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հովտամեջ համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 6-ի թիվ 42-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Հովտամեջ համայնքի ավագանու 13 մայիսի 2019 թ. N 14-Ն որոշումը

633

833

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մարգարա համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Մարգարա համայնքի ավագանու 6 մայիսի 2019 թ. N 24-Ն որոշումը

651

834

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մարգարա համայնքի 2019 թ. բյուջեի նախահաշիվներում փոփոխություններ կատարելու մասին» Մարգարա համայնքի ավագանու 6 մայիսի 2019 թ. N 25-Ն որոշումը

679

835

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մերձավան համայնքի 2019 թ. բյուջեում վերաբաշխում կատարելու մասին» Մերձավան համայնքի ավագանու 7 մայիսի 2019 թ. N 64-Ն որոշումը

681

836

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մերձավան համայնքի 2019 թ. բյուջեում վերաբաշխում կատարելու մասին» Մերձավան համայնքի ավագանու 20 մայիսի 2019 թ. N 71-Ն որոշումը

706

837

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մերձավան համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 12-ի «Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մերձավան համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 65-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Մերձավան համայնքի ավագանու 12 հունիսի 2019 թ. N 26-Ն որոշումը

732

838

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մյասնիկյան համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 19-ի թիվ 74-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Մյասնիկյան համայնքի ավագանու 17 մայիսի 2019 թ. N 32-Ն որոշումը

770

839

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Նոր Արտագերս համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 10-ի թիվ 31-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Նոր Արտագերս համայնքի ավագանու 23 մայիսի 2019 թ. N 15-Ն որոշումը

803

840

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Նոր Կեսարիա համայնքի ավագանու 2018 թ. թիվ 34-Ն որոշման մեջ /2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին/ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Նոր Կեսարիա համայնքի ավագանու 30 մայիսի 2019 թ. N 17-Ն որոշումը

842

841

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Նոր Կեսարիա համայնքի ավագանու 2018 թ. թիվ 34-Ն որոշման մեջ /2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին/ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Նոր Կեսարիա համայնքի ավագանու 10 հունիսի 2019 թ. N 21-Ն որոշումը

859

842

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Նորապատ համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 13-ի թիվ 10 արտահեթ նիստի թիվ 5-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Նորապատ համայնքի ավագանու 24 մայիսի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

876

843

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Շահումյան համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 5-ի թիվ 52-Ն որոշման մեջփոփոխություններ կատարելու մասին» Շահումյան համայնքի ավագանու 8 մայիսի 2019 թ. N 42-Ն որոշումը

877

844

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Շահումյան համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 5-ի թիվ 52-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Շահումյան համայնքի ավագանու 7 հունիսի 2019 թ. N 53-Ն որոշումը

900

845

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Շենիկ համայնքի 2019 թ. բյուջեի փոփոխման մասին» Շենիկ համայնքի ավագանու 20 մայիսի 2019 թ. N 12-Ն որոշումը

921

846

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Տանձուտ համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Տանձուտ համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 48-Ն որոշումը

952

 

ԲԵՌՆԵԼ․․․

Մաս 2

 

 

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Աշտարակ համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

847  

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակ համայնքի 2019 թ. տարեկան բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Աշտարակ համայնքի ավագանու 21 հունիսի 2019 թ. N 28-Ն որոշումը

5

     
 

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Արարատ համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

848

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատ համայնքի 2019 թ. բյուջեի եկամտային և ծախսային մասերի հոդվածներում փոփոխություն կատարելու մասին» Արարատ համայնքի ավագանու 22 հուլիսի 2019 թ. N 38-Ն որոշումը

56

     
 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

 
     
 

Վանաձոր համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

849

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի ավագանու 2018 թ. նոյեմբերի 29-ի թիվ 129-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Վանաձոր համայնքի ավագանու 21 հունիսի 2019 թ. N 79-Ն որոշումը

59

850

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի ավագանու 2018 թ. նոյեմբերի 29-ի թիվ 129-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Վանաձոր համայնքի ավագանու 21 հունիսի 2019 թ. N 80-Ն որոշումը

63

851

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի ավագանու 2018 թ. նոյեմբերի 29-ի թիվ 129-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Վանաձոր համայնքի ավագանու 21 հունիսի 2019 թ. N 81-Ն որոշումը

65

     
 

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Կապան համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

852

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 27-ի թիվ 145-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կապան համայնքի ավագանու 9 հուլիսի 2019 թ. N 54-Ն որոշումը

67

853

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 27-ի թիվ 145-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Կապան համայնքի ավագանու 23 հուլիսի 2019 թ. N 76-Ն որոշումը

82

854

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 27-ի թիվ 143-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կապան համայնքի ավագանու 23 հուլիսի 2019 թ. N 77-Ն որոշումը

87

     
 

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

 
     

855

«ՀՀ Արարատի մարզի Հայանիստ համայնքի բյուջեի ծախսային մասի փոփոխությունները հաստատելու մասին» Հայանիստ համայնքի ավագանու 11 հուլիսի 2019 թ. N 14-Ն որոշումը

88

856

«ՀՀ Արարատի մարզի Մրգավան համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Մրգավան համայնքի ավագանու 4 հուլիսի 2019 թ. N 24-Ն որոշումը

89

857

«ՀՀ Արարատի մարզի Նիզամի համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Նիզամի համայնքի ավագանու 24 հունիսի 2019 թ. N 14-Ն որոշումը

90

858

«ՀՀ Արարատի մարզի Շահումյան համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Շահումյան համայնքի ավագանու 17 հունիսի 2019 թ. N 27-Ն որոշումը

91

859

«ՀՀ Արարատի մարզի Ոստան համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Ոստան համայնքի ավագանու 8 հուլիսի 2019 թ. N 22-Ն որոշումը

92

860

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիսավան համայնքի 2019 թ. բյուջեում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» Սիսավան համայնքի ավագանու 30 մայիսի 2019 թ. N 15-Ն որոշումը

94

     
 

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

 
     

861

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ալաշկերտ համայնքի ավագանու 12.12.2018 թ. թիվ 42-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ալաշկերտ համայնքի ավագանու 11 հուլիսի 2019 թ. N 24-Ն որոշումը

95

862

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արևիկ համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի արևիկ համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին»թիվ 33-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Արևիկ համայնքի ավագանու 6 հունիսի 2019 թ. N 15-Ն որոշումը

112

863

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Բաղրամյան (Բաղ.) համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Բաղրամյան (Բաղ.) համայնքի ավագանու 27 հունիսի 2019 թ. N 27-Ն որոշումը

145

864

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Բաղրամյան (Վաղ.) համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 7-ի «Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Բաղրամյան (Վաղ.) համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 13 նիստի թիվ 48-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Բաղրամյան (Վաղ.) համայնքի ավագանու 4 հուլիսի 2019 թ. N 21-Ն որոշումը

147

865

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ծաղկունք համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 4-ի թիվ 38-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ծաղկունք համայնքի ավագանու 9 հուլիսի 2019 թ. N 24-Ն որոշումը

174

866

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մարգարա համայնքի ավագանու 2019 թ. մարտի 5-ի թիվ 5-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Մարգարա համայնքի ավագանու 22 հուլիսի 2019 թ. N 37-Ն որոշումը

176

867

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մարգարա համայնքի 2019 թ. բյուջեի նախահաշիվներում փոփոխություններ կատարելու մասին» Մարգարա համայնքի ավագանու 22 հուլիսի 2019 թ. N 38-Ն որոշում

178

868

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մերձավան համայնքի 2019 թ. բյուջեում վերաբաշխում կատարելու մասին» Մերձավան համայնքի ավագանու 24 հունիսի 2019 թ. N 100-Ն որոշումը

209

869

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Նոր Արմավիր համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 30-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Նոր Արմավիր համայնքի ավագանու 19 հունիսի 2019 թ. N 15-Ն որոշումը

235

870

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Նոր Արտագերս համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 10-ի թիվ 31-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Նոր Արտագերս համայնքի ավագանու 19 հունիսի 2019 թ. N 19-Ն որոշումը

296

871

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Նորապատ համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 13-ի թիվ 10 արտահերթ նիստի թիվ 5-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Նորապատ համայնքի ավագանու 18 հուլիսի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

337

872

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Պտղունք համայնքի ավագանու 2018 թ. նոյեմբերի 29-ի թիվ 12 արտահերթ նիստի թիվ 45-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Պտղունք համայնքի ավագանու 8 հուլիսի 2019 թ. N 20-Ն որոշումը

338

873

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ջանֆիդա համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 08 նիստի թիվ 43-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ջանֆիդա համայնքի ավագանու 23 մայիսի 2019 թ. N 32-Ն որոշումը

368

874

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ջրարբի համայնքի ավագանու 2018 թ. նոյեմբերի 26-ի թիվ 59-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Ջրարբի համայնքի ավագանու 27 մայիսի 2019 թ. N 29-Ն որոշումը

396

875

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Սարդարապատ համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Սարդարապատ համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2018 թ. N 41-Ն որոշումը

398

876

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Վարդանաշեն համայնքի տարածքում, 2019 թ. համար տեղական տուրքերի և վճարների տեսակների և դրույքաչափերի սահմանման մասին» Վարդանաշեն համայնքի ավագանու 17 դեկտեմբերի 2018 թ. N 35-Ն որոշումը

478

877

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Վարդանաշեն համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Վարդանաշեն համայնքի ավագանու 17 դեկտեմբերի 2018 թ. N 36-Ն որոշումը

482

878

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Վարդանաշեն համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 17-ի թիվ 35-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Վարդանաշեն համայնքի ավագանու 31 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշում

490

879

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Տանձուտ համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 48-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Տանձուտ համայնքի ավագանու 22 փետրվարի 2019 թ. N 3-Ն որոշումը

527

880

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Տանձուտ համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 48-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Տանձուտ համայնքի ավագանու 26 ապրիլի 2019 թ. N 14-Ն որոշումը

565

881

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Տանձուտ համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 48-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Տանձուտ համայնքի ավագանու 28 հունիսի 2019 թ. N 29-Ն որոշումը

598

882

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Փարաքար համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Փարաքար համայնքի ավագանու 11 հունվարի 2019 թ. N 6-Ն որոշումը

637

883

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Քարակերտ համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 11-ի թիվ 52-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Քարակերտ համայնքի ավագանու 18 հունվարի 2019 թ. N 02-Ն որոշումը

678

884

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ֆերիկ համայնքի ավագանու 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Ֆերիկ համայնքի ավագանու 13 դեկտեմբերի 2018 թ. N 24-Ն որոշումը

714

     
 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

 
     

885

«ՀՀ Լոռու մարզի Ազնվաձոր համայնքի բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Ազնվաձոր համայնքի ավագանու 17 հունիսի 2019 թ. N 18-Ն որոշումը

732

886

«ՀՀ Լոռու մարզի Անտառամուտ համայնքի 2018 թ. դեկտեմբերի 12-ի «Անտառամուտ համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 31-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Անտառամուտ համայնքի ավագանու 12 հուլիսի 2019 թ. N 22-Ն որոշումը

764

887

«ՀՀ Լոռու մարզի Բազում համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Բազում համայնքի ավագանու 4 հուլիսի 2019 թ. N 45-Ն որոշումը

812

888

«ՀՀ Լոռու մարզի Գեղասար համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 5-ի «Գեղասար համայնքի 2019 թ. տարեկան բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 58-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Գեղասար համայնքի ավագանու 21 հունիսի 2019 թ. N 27-Ն որոշումը

866

889

«ՀՀ Լոռու մարզի Լեռնապատ համայնքի ավագանու 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Լեռնապատ համայնքի ավագանու 3 հուլիսի 2019 թ. N 28-Ն որոշումը

867

890

«ՀՀ Լոռու մարզի Խնկոյան համայնքի 2019 թ. հունվարի 22-ի «Խնկոյան համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 3-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Խնկոյան համայնքի ավագանու 10 հուլիսի 2019 թ. N 24-Ն որոշումը

869

891

«ՀՀ Լոռու մարզի Ձորագյուղ համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 25-ի թիվ 32-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Ձորագյուղ համայնքի ավագանու 16 մայիսի 2019 թ. N 18-Ն որոշումը

894

892

«ՀՀ Լոռու մարզի Նոր Խաչակապ համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Նոր Խաչակապ համայնքի ավագանու 4 հունիսի 2019 թ. N 15-Ն որոշումը

896

893

«ՀՀ Լոռու մարզի Շնող համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 25-ի թիվ 104-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և պահուստային ֆոնդից գումար հատկացնելու մասին» Շնող համայնքի ավագանու 10 հուլիսի 2019 թ. N 43-Ն որոշումը

897

894

«ՀՀ Լոռու մարզի Քարաձոր համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 18-ի «Քարաձոր համայնքի ավագանու 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 21-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Քարաձոր համայնքի ավագանու 27 հունիսի 2019 թ. N 05-Ն որոշումը

900

     
 

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ

 
     

895

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Լեռնանիստ համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 5-ի թիվ 68-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Լեռնանիստ համայնքի ավագանու 4 հունիսի 2019 թ. N 26-Ն որոշումը

947

     
 

ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ

 
     

896

«ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 25-ի թիվ 20-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ախուրյան համայնքի ավագանու 30 ապրիլի 2019 թ. N 37-Ն որոշումը

948

897

«ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի ավագանու 2019 թ. հունվարի 31-ի թիվ 2-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Ախուրյան համայնքի ավագանու 30 ապրիլի 2019 թ. N 38-Ն որոշումը

949

898

«ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 28-ի թիվ 134-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Ախուրյան համայնքի ավագանու 30 ապրիլի 2019 թ. N 68-Ն որոշումը

952

899

«ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի ավագանու 2019 թ. հունվարի 31-ի թիվ 2-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Ախուրյան համայնքի ավագանու 31 մայիսի 2019 թ. N 48-Ն որոշումը

953

900

«ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 28-ի թիվ 134-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ախուրյան համայնքի ավագանու 31 մայիսի 2019 թ. N 57-Ն որոշումը

956

 

ԲԵՌՆԵԼ․․․

Մաս 3

 

 

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Արագածոտն համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

901

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակ համայնքի 2019 թ. տարեկան բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Աշտարակ համայնքի ավագանու 25 սեպտեմբերի 2019 թ. N 47-Ն որոշումը

5

902

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակ համայնքի ավագանու 25.12.18 թիվ 3-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Աշտարակ համայնքի ավագանու 25 սեպտեմբերի 2019 թ. N 50-Ն որոշումը

56

     
 

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Արարատ համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

903

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատ համայնքի 2019 թ. բյուջեի եկամտային և ծախսային մասերի հոդվածներում փոփոխություն կատարելու մասին» Արարատ համայնքի ավագանու 22 հուլիսի 2019 թ. N 38-Ն որոշումը

57

904  

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատ համայնքի 2019 թ. բյուջեի ծախսային մասի հոդվածում փոփոխություն կատարելու մասին» Արարատ համայնքի ավագանու 13 օգոստոսի 2019 թ. N 43-Ն որոշումը

59

905

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատ համայնքի 2019 թ. բյուջեի եկամտային և ծախսային մասի հոդվածներում փոփոխություններ կատարելու մասին» Արարատ համայնքի ավագանու 24 սեպտեմբերի 2019 թ. N 46-Ն որոշումը

60

     
 

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Մեծամոր համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

906

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 14-ի թիվ 44-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Մեծամոր համայնքի ավագանու 27 օգոստոսի 2019 թ. N 29-Ն որոշումը

62

     
 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

 
     
 

Թումանյան համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

907

«ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյան համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 62-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Թումանյան համայնքի ավագանու 3 սեպտեմբերի 2019 թ. N 32-Ն որոշումը

93

     
 

Վանաձոր համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

908

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի ավագանու 2018 թ. նոյեմբերի 29-ի թիվ 129-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Վանաձոր համայնքի ավագանու 19 սեպտեմբերի 2019 թ. N 103-Ն որոշումը

95

     
     
 

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Գորիս համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

909

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 26-ի թիվ 103-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Գորիս համայնքի ավագանու 9 հոկտեմբերի 2019 թ. N 76-Ն որոշումը

97

     
 

Կապան համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

910

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 27-ի թիվ 145-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կապան համայնքի ավագանու 8 հոկտեմբերի 2019 թ. N 88-Ն որոշումը

120

     
 

Մեղրի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

911

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրի համայնքի ավագանու 2019 թ. հունվարի 29-ի թիվ 2-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Մեղրի համայնքի ավագանու 28 օգոստոսի 2019 թ. N 65-Ն որոշումը

130

912

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրի համայնքի վարչական տարածքում աղբահանության իրականացման կարգը, սանիտարական մաքրման սխեման հաստատելու մասին» Մեղրի համայնքի ավագանու 28 օգոստոսի 2019 թ. N 68-Ն որոշումը

134

913

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրի համայնքի ավագանու 2019 թ. հունվարի 29-ի թիվ 2-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Մեղրի համայնքի ավագանու 11 հոկտեմբերի 2019 թ. N 70-Ն որոշումը

143

     
 

Քաջարան համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

914

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 74-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Քաջարան համայնքի ավագանու 30 հուլիսի 2019 թ. N 22-Ն որոշումը

148

915

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 74-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Քաջարան համայնքի ավագանու 19 սեպտեմբերի 2019 թ. N 32-Ն որոշումը

153

     
 

ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Այրում համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

916

«ՀՀ Տավուշի մարզի Այրում համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 74-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Այրում համայնքի ավագանու 8 հուլիսի 2019 թ. N 48-Ն որոշումը

162

917

«ՀՀ Տավուշի մարզի Այրում համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 74-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Այրում համայնքի ավագանու 2 հոկտեմբերի 2019 թ. N 68-Ն որոշումը

168

     
 

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

 
     

918

«ՀՀ Արարատի մարզի Հայանիստ համայնքի 2019 թ. բյուջեի ծախսային մասի փոփոխությունները հաստատելու մասին» Հայանիստ համայնքի ավագանու 12 սեպտեմբերի 2019 թ. N 20-Ն որոշումը

174

919

«ՀՀ Արարատի մարզի Հնաբերդ համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Հնաբերդ համայնքի ավագանու 23 օգոստոսի 2019 թ. N 20-Ն որոշումը

175

920

«ՀՀ Արարատի մարզի Մրգավան համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Մրգավան համայնքի ավագանու 8 օգոստոսի 2019 թ. N 28-Ն որոշումը

176

921

«ՀՀ Արարատի մարզի Մրգավան համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Մրգավան համայնքի ավագանու 11 հոկտեմբերի 2019 թ. N 31-Ն որոշումը

177

922

«ՀՀ Արարատի մարզի Նիզամի համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Նիզամի համայնքի ավագանու 26 հուլիսի 2019 թ. N 16-Ն որոշումը

179

923

«ՀՀ Արարատի մարզի Նոր Խարբերդ համայնքի 2019 թ. ֆոնդային բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Նոր Խարբերդ համայնքի ավագանու 24 հուլիսի 2019 թ. N 15-Ն որոշումը

180

924

«ՀՀ Արարատի մարզի Նոր Խարբերդ համայնքի 2019 թ. վարչական և ֆոնդային բյուջեներում փոփոխություններ կատարելու մասին» Նոր Խարբերդ համայնքի ավագանու 12 սեպտեմբերի 2019 թ. N 19-Ն որոշումը

182

925

«ՀՀ Արարատի մարզի Նոր Խարբերդ համայնքի 2018 թ. նոյեմբերի 26-ի թիվ 26-Ն որոշման հավելվածում փոփոխություն կատարելու մասին» Նոր Խարբերդ համայնքի ավագանու 4 հոկտեմբերի 2019 թ. N 21-Ն որոշումը

184

926

«ՀՀ Արարատի մարզի Նոր Խարբերդ համայնքի 2019 թ. ֆոնդային բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Նոր Խարբերդ համայնքի ավագանու 4 հոկտեմբերի 2019 թ. N 22-Ն որոշումը

185

927

«ՀՀ Արարատի մարզի Շահումյան համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Շահումյան համայնքի ավագանու 1 հոկտեմբերի 2019 թ. N 40-Ն որոշումը

187

928

«ՀՀ Արարատի մարզի Սայաթ-Նովա համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Սայաթ-Նովա համայնքի ավագանու 26 հուլիսի 2019 թ. N 14-Ն որոշումը

188

929

«ՀՀ Արարատի մարզի Սայաթ-Նովա համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Սայաթ-Նովա համայնքի ավագանու 22 օգոստոսի 2019 թ. N 19-Ն որոշումը

189

930

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիսավան համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Սիսավան համայնքի ավագանու 4 սեպտեմբերի 2019 թ. N 22-Ն որոշումը

190

931

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիսավան համայնքի 2019 թ. բյուջեում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» Սիսավան համայնքի ավագանու 11 հոկտեմբերի 2019 թ. N 25-Ն որոշումը

191

     
 

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

 
     

932

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ակնալիճ համայնքի 2018 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 41-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Ակնալիճ համայնքի ավագանու 19 օգոստոսի 2019 թ. N 31-Ն որոշումը

192

933

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեշատ (Արմավիր) համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 11-ի թիվ 26-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» Այգեշատ (Արմավիր) համայնքի ավագանու 9 հոկտեմբերի 2019 թ. N 23-Ն որոշումը

227

934

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արգավանդ համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 81-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Արգավանդ համայնքի ավագանու 20 սեպտեմբերի 2019 թ. N 48-Ն որոշումը

272

935

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արգինա համայնքի բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Արգինա համայնքի ավագանու 25 սեպտեմբերի 2019 թ. N 15-Ն որոշումը

339

936

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Բաղրամյան (Բաղրամյան) համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Բաղրամյան (Բաղրամյան) համայնքի ավագանու 24 հուլիսի 2019 թ. N 31-Ն որոշումը

376

937

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գեղակերտ համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 73-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Գեղակերտ համայնքի ավագանու 5 օգոստոսի 2019 թ. N 48-Ն որոշումը

378

938

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Դողս համայնքի ավագանու 2018 թ. նոյեմբերի 14-ի թիվ 25-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Դողս համայնքի ավագանու 13 սեպտեմբերի 2019 թ. N 33-Ն որոշումը

428

939

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Դողս համայնքում 2020 թ. տեղական տուրքերի և վճարների միասնական դրույքաչափեր սահմանելու մասին» Դողս համայնքի ավագանու 13 սեպտեմբերի 2019 թ. N 34-Ն որոշումը

464

940

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Եղեգնուտ համայնքի 2020 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Եղեգնուտ համայնքի ավագանու 16 հոկտեմբերի 2019 թ. N 3-Ն որոշումը

469

941

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Երասխահուն համայնքի ավագանու 2019 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Երասխահուն համայնքի ավագանու 5 սեպտեմբերի 2019 թ. N 13-Ն որոշումը

512

942

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Լուկաշին համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 18-ի թիվ 44-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Լուկաշին համայնքի ավագանու 12 օգոստոսի 2019 թ. N 25-Ն որոշումը

538

943

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Լուսագյուղ համայնքի բյուջեում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Լուսագյուղ համայնքի ավագանու 31 հուլիսի 2019 թ. N 29-Ն որոշումը

578

944

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Խանջյան համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Խանջյան համայնքի ավագանու 24 սեպտեմբերի 2019 թ. N 17-Ն որոշումը

603

     
 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

 
     

945

«ՀՀ Լոռու մարզի Արջուտ համայնքի ավագանու 18.12.2018 թ. «Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Արջուտ համայնքում 2019 թ. համար տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքչափերը հաստատելու մասին» թիվ 45-Ն որոշման հավելվածում լրացում կատարելու մասին» Արջուտ համայնքի ավագանու 15 օգոստոսի 2019 թ. N 24-Ն որոշումը

660

946

«ՀՀ Լոռու մարզի Լեռնապատ համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Լեռնապատ համայնքի ավագանու 7 հոկտեմբերի 2019 թ. N 45-Ն որոշումը

661

947

«ՀՀ Լոռու մարզի Ձորագյուղ համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 25-ի թիվ 32-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Ձորագյուղ համայնքի ավագանու 15 հուլիսի 2019 թ. N 25-Ն որոշումը

663

948

«ՀՀ Լոռու մարզի Ձորագյուղ համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 25-ի թիվ 32-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Ձորագյուղ համայնքի ավագանու 19 օգոստոսի 2019 թ. N 27-Ն որոշումը

667

949

«ՀՀ Լոռու մարզի Ջրաշեն համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Ջրաշեն համայնքի ավագանու 28 օգոստոսի 2019 թ. N 20-Ն որոշումը

671

950

«ՀՀ Լոռու մարզի Ջրաշեն համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Ջրաշեն համայնքի ավագանու 9 հոկտեմբերի 2019 թ. N 24-Ն որոշումը

672