ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ

ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ 17-ՐԴ ՏԱՐԻ

ԲԵՌՆԵԼ․․․N 1 (63)

29 ՄԱՐՏԻ 2019

 

 

ՄԱՍ 1

 
 

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Աշտարակի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

1

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի համայնքի 2018 թ. տարեկան բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Աշտարակի համայնքի ավագանու 23 նոյեմբերի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը

7

     
 

Թալինի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

2

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի համայնքի ավագանու «Թալինի համայնքի 2018 թ. տարեկան բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» 28.09.2018 թ. թիվ 46-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Թալինի համայնքի ավագանու 21 նոյեմբերի 2018 թ. N 53-Ն որոշումը

60

     
 

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Արարատի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

3

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի համայնքի 2018 թ. բյուջեի հոդվածներում փոփոխություններ կատարելու մասին» Արարատի համայնքի ավագանու 23 նոյեմբերի 2018 թ. N 43-Ն որոշումը

92

4

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի համայնքի ենթակայության թիվ 1, 2 և 3 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ներ հաճախող երեխաների 2019 թ. ծնողական վճարների մասին» Արարատի համայնքի ավագանու 23 նոյեմբերի 2018 թ. N 45-Ն որոշումը

94

5

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի համայնքի «Ղազարոս Սարյանի անվան միջնակարգ-մասնագիտական արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ հաճախող սաների 2019 թ. ծնողական վճարների մասին» Արարատի համայնքի ավագանու 23 նոյեմբերի 2018 թ. N 46-Ն որոշումը

95

6

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի համայնքի տարածքում աղբահանության և բազմաբնակարան բնակելի շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության պահպանման պարտադիր նորմերի կատարումն ապահովելու նպատակով 2019 թ. նախատեսված վճարների չափը սահմանելու մասին» Արարատի համայնքի ավագանու 23 նոյեմբերի 2018 թ. N 47-Ն որոշումը

96

7

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Արարատի համայնքի ավագանու 23 նոյեմբերի 2018 թ. N 51-Ն որոշումը

98

     
 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

 
     
 

Թումանյանի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

8

«ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 26-ի թիվ 54-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Թումանյանի համայնքի ավագանու 12 նոյեմբերի 2018 թ. N 48-Ն որոշումը

102

     
 

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Հրազդանի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

9

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 15-ի թիվ 136-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Հրազդանի համայնքի ավագանու 19 նոյեմբերի 2018 թ. N 157-Ն որոշումը

128

     
 

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Սիսիանի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

10

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 29-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 20 նոյեմբերի 2018 թ. N 89-Ն որոշումը

130

11

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 20 նոյեմբերի 2018 թ. N 90-Ն որոշումը

161

12

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքի կողմից 2019 թ. մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 20 նոյեմբերի 2018 թ. N 91-Ն որոշումը

174

13

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 18-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 20 նոյեմբերի 2018 թ. N 92-Ն որոշումը

177

     
 

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

 
     

14

«ՀՀ Արարատի մարզի Այգավանի համայնքի բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Այգավանի համայնքի ավագանու 23 նոյեմբերի 2018 թ. N 38-Ն որոշումը

179

15

«ՀՀ Արարատի մարզի Այգավանի համայնքի 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների մասին» Այգավանի համայնքի ավագանու 23 նոյեմբերի 2018 թ. N 41-Ն որոշումը

180

16  

«ՀՀ Արարատի մարզի Հայանիստի համայնքում տեղական տուրքերի և վճարների 2019 թ. դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Հայանիստի համայնքի ավագանու 27 նոյեմբերի 2018 թ. N 37-Ն որոշումը

186

17

«ՀՀ Արարատի մարզի Հնաբերդի համայնքում տեղական տուրքերի և վճարների 2019 թ. դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Հնաբերդի համայնքի ավագանու 27 նոյեմբերի 2018 թ. N 30-Ն որոշումը

190

18

«ՀՀ Արարատի մարզի Մրգավանի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Մրգավանի համայնքի ավագանու 22 նոյեմբերի 2018 թ. N 30-Ն որոշումը

196

19

«ՀՀ Արարատի մարզի Նարեկի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Նարեկի համայնքի ավագանու 26 նոյեմբերի 2018 թ. N 60-Ն որոշումը

197

20

«ՀՀ Արարատի մարզի Սայաթ-Նովայի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Սայաթ-Նովայի համայնքի ավագանու 19 նոյեմբերի 2018 թ. N 25-Ն որոշումը

198

21

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիսի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Սիսի համայնքի ավագանու 19 նոյեմբերի 2018 թ. N 27-Ն որոշումը

199

     
 

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

 
     

22

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեկի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 8-ի թիվ 43-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Այգեկի համայնքի ավագանու 23 նոյեմբերի 2018 թ. N 42-Ն որոշումը

200

23

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արագածի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 38-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Արագածի համայնքի ավագանու 12 նոյեմբերի 2018 թ. N 36-Ն որոշումը

222

24

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արգինայի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Արգինայի համայնքի ավագանու 22 նոյեմբերի 2018 թ. N 30-Ն որոշումը

267

25

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արշալույսի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու և ավագանու 2017 թ. նոյեմբերի 24-ի թիվ 57-Ն և 2018 թ. հունվարի 25-ի թիվ 11-Ն որոշումները ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Արշալույսի համայնքի ավագանու 16 նոյեմբերի 2018 թ. N 71-Ն որոշումը

304

26

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արշալույսի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 11-ի թիվ 71-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Արշալույսի համայնքի ավագանու 16 նոյեմբերի 2018 թ. N 74-Ն որոշումը

311

27

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արտաշարի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Արտաշարի համայնքի ավագանու 22 նոյեմբերի 2018 թ. N 28-Ն որոշումը

360

28

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արտաշարի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Արտաշարի համայնքի ավագանու 22 նոյեմբերի 2018 թ. N 29-Ն որոշումը

367

29

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Բագարանի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Բագարանի համայնքի ավագանու 26 նոյեմբերի 2018 թ. N 12-Ն որոշումը

369

30

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Բաղրամյանի համայնքի վարչական սահմաններում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Բաղրամյանի համայնքի ավագանու 22 նոյեմբերի 2018 թ. N 43-Ն որոշումը

375

31

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Բաղրամյանի համայնքի կողմից 2019 թ. մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերի սահմանման մասին» Բաղրամյանի համայնքի ավագանու 22 նոյեմբերի 2018 թ. N 44-Ն որոշումը

380

32

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գայի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Գայի համայնքի ավագանու 19 նոյեմբերի 2018 թ. N 53-Ն որոշումը

382

33

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գեղակերտի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Գեղակերտի համայնքի ավագանու 23 նոյեմբերի 2018 թ. N 61-Ն որոշումը

388

34

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գեղակերտի համայնքում 2019 թ. մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Գեղակերտի համայնքի ավագանու 23 նոյեմբերի 2018 թ. N 62-Ն որոշումը

391

35

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Դաշտի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Դաշտի համայնքի ավագանու 20 նոյեմբերի 2018 թ. N 25-Ն որոշումը

393

36

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Դողսի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 33-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Դողսի համայնքի ավագանու 14 նոյեմբերի 2018 թ. N 24-Ն որոշումը

398

37

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Դողսի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Դողսի համայնքի ավագանու 14 նոյեմբերի 2018 թ. N 25-Ն որոշումը

431

38

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Երասխահունի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Երասխահունի համայնքի ավագանու 9 նոյեմբերի 2018 թ. N 25-Ն որոշումը

475

39

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Երասխահունի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Երասխահունի համայնքի ավագանու 9 նոյեմբերի 2018 թ. N 27-Ն որոշումը

511

40

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Լեռնամերձի համայնքապետարանի կողմից 2019 թ. բյուջետային տարում մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերի սահմանման մասին» Լեռնամերձի համայնքի ավագանու 20 նոյեմբերի 2018 թ. N 21-Ն որոշումը

516

41

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հայկաշենի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Հայկաշենի համայնքի ավագանու 22 նոյեմբերի 2018 թ. N 22-Ն որոշումը

518

42

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հայկավանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 14-ի թիվ 41-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայկավանի համայնքի ավագանու 19 նոյեմբերի 2018 թ. N 41-Ն որոշումը

525

43

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հացիկի համայնքի վարչական տարածքում տեղական տուրքերի և վճարների 2019 թ. դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Հացիկի համայնքի ավագանու 19 նոյեմբերի 2018 թ. N 37-Ն որոշումը

558

44

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամորի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Մեծամորի համայնքի ավագանու 12 նոյեմբերի 2018 թ. N 58-Ն որոշումը

565

45

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամորի համայնքի կողմից 2019 թ. մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Մեծամորի համայնքի ավագանու 12 նոյեմբերի 2018 թ. N 59-Ն որոշումը...

572

46

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մերձավանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 8-ի թիվ 70-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Մերձավանի համայնքի ավագանու 14 նոյեմբերի 2018 թ. N 56-Ն որոշումը

574

47

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մերձավանի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակների ու դրույքաչափերի սահմանման մասին» Մերձավանի համայնքի ավագանու 14 նոյեմբերի 2018 թ. N 59-Ն որոշումը

609

48

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մերձավանի համայնքապետարանի կողմից մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների 2019 թ. դրույքաչափերի սահմանման մասին» Մերձավանի համայնքի ավագանու 14 նոյեմբերի 2018 թ. N 60-Ն որոշումը

615

49

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մյասնիկյանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 19-ի թիվ 76-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Մյասնիկյանի համայնքի ավագանու 15 նոյեմբերի 2018 թ. N 62-Ն որոշումը

617

50

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մյասնիկյանի համայնքի 2018 թ. բյուջեում հոդվածային փոփոխություն կատարելու մասին» Մյասնիկյանի համայնքի ավագանու 23 նոյեմբերի 2018 թ. N 88-Ն որոշումը

650

51

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Շահումյանի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերի սահմանման մասին» Շահումյանի համայնքի ավագանու 26 նոյեմբերի 2018 թ. N 50-Ն որոշումը

670

52

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Շենիկի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 35-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Շենիկի համայնքի ավագանու 19 նոյեմբերի 2018 թ. N 29-Ն որոշումը

677

53

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Շենիկի համայնքի վարչական սահմաններում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերի սահմանման մասին» Շենիկի համայնքի ավագանու 6 դեկտեմբերի 2018 թ. N 32-Ն որոշումը

713

54

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Շենիկի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 35-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Շենիկի համայնքի ավագանու 6 դեկտեմբերի 2018 թ. N 33-Ն որոշումը

718

55

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Շենիկի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Շենիկի համայնքի ավագանու 10 դեկտեմբերի 2018 թ. N 37-Ն որոշումը

757

56

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Պտղունքի համայնքի վարչական սահմաններում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերի սահմանման մասին» Պտղունքի համայնքի ավագանու 19 նոյեմբերի 2018 թ. N 41-Ն որոշումը

803

57

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Վանանդի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 31-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Վանանդի համայնքի ավագանու 26 նոյեմբերի 2018 թ. N 19-Ն որոշումը

814

58

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Վանանդի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Վանանդի համայնքի ավագանու 26 նոյեմբերի 2018 թ. N 20-Ն որոշումը

853

59

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Վանանդի համայնքապետարանի կողմից 2019 թ. մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Վանանդի համայնքի ավագանու 26 նոյեմբերի 2018 թ. N 22-Ն որոշումը

859

60

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Վանանդի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Վանանդի համայնքի ավագանու 3 դեկտեմբերի 2018 թ. N 25-Ն որոշումը

861

61

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Տալվորիկի համայնքի վարչական տարածքում տեղական տուրքերի և վճարների 2019 թ. դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Տալվորիկի համայնքի ավագանու 3 դեկտեմբերի 2018 թ. N 4-Ն որոշումը

901

62

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Տալվորիկի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. համայնքապետարանի կողմից մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Տալվորիկի համայնքի ավագանու 3 դեկտեմբերի 2018 թ. N 5-Ն որոշումը

906

63

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Տալվորիկի համայնքի ֆոնդային բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Տալվորիկի համայնքի ավագանու 3 դեկտեմբերի 2018 թ. N 7-Ն որոշումը

908

64

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Տանձուտի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 56-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Տանձուտի համայնքի ավագանու 14 նոյեմբերի 2018 թ. N 36-Ն որոշումը

909

65

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Տանձուտի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Տանձուտի համայնքի ավագանու 14 նոյեմբերի 2018 թ. N 37-Ն որոշումը

948

66

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Տանձուտի համայնքի կողմից 2019 թ. մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Տանձուտի համայնքի ավագանու 14 նոյեմբերի 2018 թ. N 38-Ն որոշումը

955

     
 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

 
     

67

«ՀՀ Լոռու մարզի Ազնվաձորի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Ազնվաձորի համայնքի ավագանու 8 նոյեմբերի 2018 թ. N 34-Ն որոշումը

958

68

«ՀՀ Լոռու մարզի Ձորագյուղի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ձորագյուղի համայնքի ավագանու 26 նոյեմբերի 2018 թ. N 31-Ն որոշումը

989

69

«ՀՀ Լոռու մարզի Մեծ Պարնու համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Մեծ Պարնու համայնքի ավագանու 21 նոյեմբերի 2018 թ. N 31-Ն որոշումը

996

     
 

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ

 
     

70

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Գեղադիրի համայնքի ավագանու 2018 թ. հունիսի 13-ի թիվ 20-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Գեղադիրի համայնքի ավագանու 3 օգոստոսի 2018 թ. N 29-Ն որոշումը

998

71

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Գեղադիրի համայնքի ենթակայության մանկապարտեզի ծառայություններից օգտվողների համար մասնակի փոխհատուցման գումարի դրույքաչափեր և արտոնություններ սահմանելու մասին» Գեղադիրի համայնքի ավագանու 27 նոյեմբերի 2018 թ. N 38-Ն որոշումը

999

72

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Գեղադիրի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 26-ի թիվ 52-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Գեղադիրի համայնքի ավագանու 27 նոյեմբերի 2018 թ. N 39-Ն որոշումը

1001

73

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Լեռնանիստի համայնքի 2018 թ. բյուջեում վերաբաշխում կատարելու մասին» Լեռնանիստի համայնքի ավագանու 17 ապրիլի 2018 թ. N 43-Ն որոշումը

1015

74

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Լեռնանիստի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 5-ի թիվ 50-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Լեռնանիստի համայնքի ավագանու 26 հոկտեմբերի 2018 թ. N 59-Ն որոշումը

1016

75

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Մրգաշենի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 48-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Մրգաշենի համայնքի ավագանու 1 նոյեմբերի 2018 թ. N 38-Ն որոշումը

1019

76

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Գեղիի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 19-ի թիվ 94-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Նոր Գեղիի համայնքի ավագանու 23 նոյեմբերի 2018 թ. N 69-Ն որոշումը

1021

77

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Գեղիի համայնքի վարչական տարածքում քաղաքացիական հոգեհանգստի /հրաժեշտի/ ծիսակատարության ծառայությունների իրականացման և /կամ/ մատուցման համար նախատեսված շենքերին և շինություններին ներկայացվող սահմանափակումները, պահանջները և պայմանները սահմանելու մասին» Նոր Գեղիի համայնքի ավագանու 23 նոյեմբերի 2018 թ. N 71-Ն որոշումը

1024

78

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Սոլակի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 51-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Սոլակի համայնքի ավագանու 9 նոյեմբերի 2018 թ. N 44-Ն որոշումը

1028

79

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Քաղսիի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 29-ի թիվ 58-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Քաղսիի համայնքի ավագանու 29 հոկտեմբերի 2018 թ. N 35-Ն որոշումը

1030

80

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Քաղսիի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 29-ի թիվ 58-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Քաղսիի համայնքի ավագանու 5 նոյեմբերի 2018 թ. N 38-Ն որոշումը

1031

     
 

ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ

 
     

81

«ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքի սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքի օտարման 2018 թ. ծրագիրը հաստատելու մասին» Ախուրյանի համայնքի ավագանու 5 հոկտեմբերի 2018 թ. N 83-Ն որոշումը

1032

     
 

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ

 
     

82

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Գլաձորի համայնքի 2018 թ. տարեկան բյուջեում վերաբաշխում կատարելու մասին» Գլաձորի համայնքի ավագանու 6 նոյեմբերի 2018 թ. N 91-Ն որոշումը

1036

     
 

ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ

 
     

83

«ՀՀ Տավուշի մարզի Կողբի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքեր և տեղական վճարներ սահմանելու մասին» Կողբի համայնքի ավագանու 29 հոկտեմբերի 2018 թ. N 47-Ն որոշումը

1037

84

«ՀՀ Տավուշի մարզի Կողբի համայնքի բյուջեում փոփոխություն և վերաբաշխում կատարելու մասին» Կողբի համայնքի ավագանու 29 հոկտեմբերի 2018 թ. N 48-Ն որոշումը

1046

85

«ՀՀ Տավուշի մարզի Սևքարի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Սևքարի համայնքի ավագանու 6 նոյեմբերի 2018 թ. N 22-Ն որոշումը

1049

86

«ՀՀ Տավուշի մարզի Սևքարի համայնքի 2018 թ. բյուջեում հոդվածային փոփոխություն կատարելու մասին» Սևքարի համայնքի ավագանու 6 նոյեմբերի 2018 թ. N 24-Ն որոշումը

1055

87

«ՀՀ Տավուշի մարզի Սևքարի համայնքի 2018 թ. բյուջեում հոդվածային փոփոխություն կատարելու մասին» Սևքարի համայնքի ավագանու 6 նոյեմբերի 2018 թ. N 25-Ն որոշումը

1056

 

 

ԲԵՌՆԵԼ․․․

Մաս 2

 

 

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Աշտարակի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

88

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի համայնքի 2019 թ. տարեկան բյուջեն հաստատելու մասին» Աշտարակի համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը

7

89

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Աշտարակի համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2018 թ. N 3-Ն որոշումը

58

     
 

Թալինի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

90

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Թալինի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2018 թ. N 57-Ն որոշումը

70

91

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի համայնքում տնային կենդանիներ պահելու համաքաղաքային կանոնները հաստատելու մասին» Թալինի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2018 թ. N 58-Ն որոշումը

79

92

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի համայնքում արտաքին գովազդ տեղադրելու կարգն ու պայմանները սահմանելու մասին» Թալինի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2018 թ. N 59-Ն որոշումը

84

93

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի համայնքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրականացման կանոնները սահմանելու մասին» Թալինի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2018 թ. N 61-Ն որոշումը

88

94

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի համայնքի 2019 թ. տարեկան բյուջեն հաստատելու մասին» Թալինի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2018 թ. N 62-Ն որոշումը

92

95

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Թալինի համայնքի 2018 թ. տարեկան բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» 21.11.2018 թ. թիվ 53-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Թալինի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2018 թ. N 65-Ն որոշումը

124

96

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի սեփականատիրոջ կամ տիրապետողի տիրապետման տակ գտնվող անշարժ գույքի և դրան հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր բարեկարգման կարգը սահմանելու մասին» Թալինի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2018 թ. N 67-Ն որոշումը

156

     
 

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Արարատի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

97

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի համայնքի 2018 թ. բյուջեի հոդվածներում փոփոխություն կատարելու մասին» Արարատի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2018 թ. N 56-Ն որոշումը

161

98

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի համայնքի 2018 թ. նոյեմբերի 23-ի թիվ 51-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» Արարատի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2018 թ. N 57-Ն որոշումը

162

     
 

Մասիսի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

99

«ՀՀ Արարատի մարզի Մասիսի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Մասիսի համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2018 թ. N 91-Ն որոշումը

168

100

«ՀՀ Արարատի մարզի Մասիսի համայնքի 2018 թ. վարչական և ֆոնդային բյուջեներում փոփոխություններ կատարելու մասին» Մասիսի համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2018 թ. N 92-Ն որոշումը

187

     
 

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Մեծամորի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

101

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամորի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 7 նիստի թիվ 38-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Մեծամորի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2018 թ. N 43-Ն որոշումը

191

102

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամորի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Մեծամորի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2018 թ. N 44-Ն որոշումը

220

     
 

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Մարտունու համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

103

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունու համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Մարտունու համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2018 թ. N 122-Ն որոշումը

295

     
 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

 
     
 

Թումանյանի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

104

«ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյանի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները և դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Թումանյանի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 56-Ն որոշումը

310

105

«ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 26-ի թիվ 54-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Թումանյանի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 61-Ն որոշումը

317

106

«ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Թումանյանի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 62-Ն որոշումը

321

 

 

 
 

Վանաձորի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

107

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Վանաձորի համայնքի ավագանու 29 նոյեմբերի 2018 թ. N 129-Ն որոշումը

347

108

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 109-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Վանաձորի համայնքի ավագանու 29 նոյեմբերի 2018 թ. N 130-Ն որոշումը

429

109

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 109-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» Վանաձորի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 134-Ն որոշումը

432

     
 

Տաշիրի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

110

«ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Տաշիրի համայնքի ավագանու 24 դեկտեմբերի 2018 թ. N 103-Ն որոշումը

436

111

«ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Տաշիրի համայնքի ավագանու 24 դեկտեմբերի 2018 թ. N 104-Ն որոշումը

445

     
 

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Գորիսի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

112

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիսի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 28-ի թիվ 68-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Գորիսի համայնքի ավագանու 27 նոյեմբերի 2018 թ. N 95-Ն որոշումը

470

113

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիսի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Գորիսի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2018 թ. N 103-Ն որոշումը

492

114

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիսի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Գորիսի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2018 թ. N 104-Ն որոշումը

512

     
 

Սիսիանի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

115

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 29-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 11 դեկտեմբերի 2018 թ. N 102-Ն որոշումը

526

116

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 11 դեկտեմբերի 2018 թ. N 104-Ն որոշումը

560

     
 

Քաջարանի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

117

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 26-ի թիվ 32-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Քաջարանի համայնքի ավագանու 16 նոյեմբերի 2018 թ. N 62-Ն որոշումը

595

118

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարանի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի, վճարների տեսակները և դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Քաջարանի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 69-Ն որոշումը

602

119

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարանի համայնքի կողմից մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Քաջարանի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 70-Ն որոշումը

618

120

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարանի համայնքին մատուցած ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների չափը հաստատելու մասին» Քաջարանի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 71-Ն որոշումը

620

121

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Քաջարանի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 74-Ն որոշումը

624

122

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարանի համայնքի 2017 թ. դեկտեմբերի 26-ի թիվ 32-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Քաջարանի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 79-Ն որոշումը

640

     
 

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Եղեգնաձորի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

123

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգնաձորի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Եղեգնաձորի համայնքի ավագանու 17 դեկտեմբերի 2018 թ. N 94-Ն որոշումը

649

124

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգնաձորի համայնքի 2019 թ. բյուջեի նախագիծը հաստատելու մասին» Եղեգնաձորի համայնքի ավագանու 17 դեկտեմբերի 2018 թ. N 99-Ն որոշումը

656

     
 

Վայքի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

125

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Վայքի համայնքում տեղական տուրքերի և վճարների 2019 թ. դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Վայքի համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2018 թ. N 72-Ն որոշումը

675

     
 

ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Այրումի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

126

«ՀՀ Տավուշի մարզի Այրումի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Այրումի համայնքի ավագանու 24 դեկտեմբերի 2018 թ. N 74-Ն որոշումը

687

     
 

Բերդի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

127

«ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդի համայնքի տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը ըստ գոտիավորման հաստատելու մասին» Բերդի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 86-Ն որոշումը

692

128

«ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդի համայնքի 2019 թ. տեղական բյուջեն հաստատելու մասին» Բերդի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 87-Ն որոշումը

700

     
 

Դիլիջանի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

129

«ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջանի համայնքի տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերի (ըստ գոտիավորման) նախագծին հավանություն տալու մասին» Դիլիջանի համայնքի ավագանու 1 նոյեմբերի 2018 թ. N 117-Ն որոշումը

727

     
 

Իջևանի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

130

«ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևանի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Իջևանի համայնքի ավագանու 6 դեկտեմբերի 2018 թ. N 55-Ն որոշումը

740

     
 

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

 
     

131

«ՀՀ Արարատի մարզի Ազատաշենի համայնքի 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները և դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ազատաշենի համայնքի ավագանու 27 նոյեմբերի 2018 թ. N 32-Ն որոշումը

742

132

«ՀՀ Արարատի մարզի Ազատաշենի համայնքապետարանի առանձին համայնքային ծառայողների հավելավճարի կարգը սահմանելու և Ազատաշենի համայնքի ավագանու 2015 թ. նոյեմբերի 20-ի թիվ 37-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Ազատաշենի համայնքի ավագանու 27 նոյեմբերի 2018 թ. N 33-Ն որոշումը

748

133

«ՀՀ Արարատի մարզի Ազատաշենի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Ազատաշենի համայնքի ավագանու 27 նոյեմբերի 2018 թ. N 35-Ն որոշումը

749

134

«ՀՀ Արարատի մարզի Ազատաշենի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Ազատաշենի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 37-Ն որոշումը

750

135

«ՀՀ Արարատի մարզի Ազատաշենի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Ազատաշենի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 39-Ն որոշումը

751

136

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Արարատի համայնքի ավագանու 27 դեկտեմբերի 2018 թ. N 56-Ն որոշումը

754

137

«ՀՀ Արարատի մարզի Արգավանդի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Արգավանդի համայնքի ավագանու 10 դեկտեմբերի 2018 թ. N 36-Ն որոշումը

792

138

«ՀՀ Արարատի մարզի Արգավանդի համայնքի 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Արգավանդի համայնքի ավագանու 10 դեկտեմբերի 2018 թ. N 39-Ն որոշումը

793

139

«ՀՀ Արարատի մարզի Արգավանդի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Արգավանդի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2018 թ. N 43-Ն որոշումը

799

140

«ՀՀ Արարատի մարզի Արգավանդի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Արգավանդի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2018 թ. N 44-Ն որոշումը

803

141

«ՀՀ Արարատի մարզի Արմաշի համայնքի 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերի հաստատման մասին» Արմաշի համայնքի ավագանու 7 դեկտեմբերի 2018 թ. N 29-Ն որոշումը

804

     
 

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

 
     

142

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արտամետի համայնքի 2019 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Արտամետի համայնքի ավագանու 11 դեկտեմբերի 2018 թ. N 4-Ն որոշումը

811

143

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արտիմետի համայնքի կողմից 2019 թ. մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Արտիմետի համայնքի ավագանու 15 նոյեմբերի 2018 թ. N 50-Ն որոշումը

833

144

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արտիմետի համայնքի վարչական տարածքում տեղական տուրքերի և վճարների 2019 թ. դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Արտիմետի համայնքի ավագանու 15 նոյեմբերի 2018 թ. N 51-Ն որոշումը

835

145

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արտիմետի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Արտիմետի համայնքի ավագանու 10 դեկտեմբերի 2018 թ. N 55-Ն որոշումը

841

146  

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արևադաշտի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Արևադաշտի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2018 թ. N 27-Ն որոշումը

920

147

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արևիկի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Արևիկի համայնքի ավագանու 26 նոյեմբերի 2018 թ. N 25-Ն որոշումը

964

148

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հայկաշենի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 7-ի թիվ 31-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայկաշենի համայնքի ավագանու 7 դեկտեմբերի 2018 թ. N 27-Ն որոշումը

969

 

 

ԲԵՌՆԵԼ․․․

Մաս 3

 

   

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ

 
       
   

Թալինի համայնքի ավագանու որոշումը

 
       

149

 

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի համայնքի 2019 թ. տարեկան բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» 26.12.18 թ. թիվ 62-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Թալինի համայնքի ավագանու 26 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

9

       
   

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
       
   

Կապանի համայնքի ավագանու որոշումները

 
       

150

 

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի համայնքի տարածքում տնտեսվարողների կողմից առևտրի և ծառայությունների օբյեկտների գիշերային անդորրն ապահովելու մասին» Կապանի համայնքի ավագանու 27 դեկտեմբերի 2018 թ. N 142-Ն որոշումը...

41

151

 

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները և դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Կապանի համայնքի ավագանու 27 դեկտեմբերի 2018 թ. N 143-Ն որոշումը

42

152

 

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 28-ի թիվ 10-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կապանի համայնքի ավագանու 27 դեկտեմբերի 2018 թ. N 144-Ն որոշումը

53

153

 

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Կապանի համայնքի ավագանու 27 դեկտեմբերի 2018 թ. N 145-Ն որոշումը

61

       
   

ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ

 
       
   

Այրումի համայնքի ավագանու որոշումները

 
       

154

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Այրումի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 94-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Այրումի համայնքի ավագանու 28 նոյեմբերի 2018 թ. N 53-Ն որոշումը

92

155

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Այրումի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Այրումի համայնքի ավագանու 28 նոյեմբերի 2018 թ. N 55-Ն որոշումը

94

156

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Այրումի համայնքի ենթակայության ոչ առևտրային կազմակերպություններում 2019 թ. վարձավճարներ սահմանելու մասին» Այրումի համայնքի ավագանու 28 նոյեմբերի 2018 թ. N 59-Ն որոշումը

99

       
   

Բերդի համայնքի ավագանու որոշումները

 
       

157

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 21-ի «Բերդի համայնքի 2019 թ. տեղական բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 84-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Բերդի համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2019 թ. N 02-Ն որոշումը

104

       
   

Իջևանի համայնքի ավագանու որոշումները

 
       

158

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևանի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Իջևանի համայնքի ավագանու 28 դեկտեմբերի 2018 թ. N 57-Ն որոշումը

133

159

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևանի համայնքում 2019 թ. մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Իջևանի համայնքի ավագանու 28 դեկտեմբերի 2018 թ. N 58-Ն որոշումը

137

160

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևանի համայնքի սահմաններում վարձակալությամբ օգտագործման տրամադրվող հողատարածքների վարձավճարներ սահմանելու մասին» Իջևանի համայնքի ավագանու 28 դեկտեմբերի 2018 թ. N 59-Ն որոշումը

139

161

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևանի համայնքապետարանի հաշվեկշռում գտնվող տարածքների աճուրդային վաճառքի մեկնարկային գին սահմանելու մասին» Իջևանի համայնքի ավագանու 28 դեկտեմբերի 2018 թ. N 60-Ն որոշումը

140

162

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևանի համայնքի 2019 թ. բյուջեի եկամուտների ու ծախսերի նախահաշիվը հաստատելու մասին» Իջևանի համայնքի ավագանու 28 դեկտեմբերի 2018 թ. N 63-Ն որոշումը

141

       
    

Նոյեմբերյանի համայնքի ավագանու որոշումները

 
       

163

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Նոյեմբերյանի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Նոյեմբերյանի համայնքի ավագանու 30 նոյեմբերի 2018 թ. N 82-Ն որոշումը

144

164

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Նոյեմբերյանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Նոյեմբերյանի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 97-Ն որոշումը

155

       
   

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

 
       

165

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Արալեզի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Արալեզի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2018 թ. N 31-Ն որոշումը

157

166

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Արալեզի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Արալեզի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2018 թ. N 32-Ն որոշումը

158

167

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Բերդիկի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Բերդիկի համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2018 թ. N 33-Ն որոշումը

161

168

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Բուրաստանի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Բուրաստանի համայնքի ավագանու 30 նոյեմբերի 2018 թ. N 33-Ն որոշումը

164

169

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Գեղանիստի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Գեղանիստի համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 2018 թ. N 30-Ն որոշումը

169

170

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Գեղանիստի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Գեղանիստի համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 2018 թ. N 33-Ն որոշումը

176

171

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Գետափնյայի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Գետափնյայի համայնքի ավագանու 29 նոյեմբերի 2018 թ. N 30-Ն որոշումը

178

172

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Գետափնյայի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Գետափնյայի համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2018 թ. N 34-Ն որոշումը

185

173

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Դաշտավանի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Դաշտավանի համայնքի ավագանու 5 դեկտեմբերի 2018 թ. N 29-Ն որոշումը

189

174

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Դաշտավանի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Դաշտավանի համայնքի ավագանու 5 դեկտեմբերի 2018 թ. N 30-Ն որոշումը

196

175

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Դաշտավանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Դաշտավանի համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 2018 թ. N 34-Ն որոշումը

197

176

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Դաշտավանի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Դաշտավանի համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 2018 թ. N 35-Ն որոշումը

201

177

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Դարբնիկի համայնքի 2019 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Դարբնիկի համայնքի ավագանու 30 նոյեմբերի 2018 թ. N 34-Ն որոշումը

202

178

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Դարբնիկի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Դարբնիկի համայնքի ավագանու 30 նոյեմբերի 2018 թ. N 35-Ն որոշումը. . .

206

179

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Դարբնիկի համայնքի 2019 թ. տեղական տուրքերի ու վճարների տեսակները և դրույքաչափերը սահմանելու և 2018 թ. նոյեմբերի 20-ի թիվ 28-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Դարբնիկի համայնքի ավագանու 13 դեկտեմբերի 2018 թ. N 38-Ն որոշումը

207

180

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Դեղձուտի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Դեղձուտի համայնքի ավագանու 17 դեկտեմբերի 2018 թ. N 27-Ն որոշումը

213

181

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Դիտակի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Դիտակի համայնքի ավագանու 17 դեկտեմբերի 2018 թ. N 33-Ն որոշումը

219

182

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Զորակի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Զորակի համայնքի ավագանու 4 դեկտեմբերի 2018 թ. N 28-Ն որոշումը

225

183

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Լուսառատի համայնքային 2018 թ. բյուջեի կատարման և 2019 թ. բյուջեի քննարկման ու հաստատման մասին» Լուսառատի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2018 թ. N 33-Ն որոշումը

229

184

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Խաչփարի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Խաչփարի համայնքի ավագանու 13 դեկտեմբերի 2018 թ. N 40-Ն որոշումը

233

185

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Խաչփարի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 29-ի թիվ 41-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Խաչփարի համայնքի ավագանու 13 դեկտեմբերի 2018 թ. N 43-Ն որոշումը

239

186

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Խաչփարի համայնքի 2019 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Խաչփարի համայնքի ավագանու 13 դեկտեմբերի 2018 թ. N 45-Ն որոշումը

240

187

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Հայանիստի համայնքի 2019 թ. վարչական բյուջեի հաստատման մասին» Հայանիստի համայնքի ավագանու 10 դեկտեմբերի 2018 թ. N 40-Ն որոշումը

250

188

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Հնաբերդի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Հնաբերդի համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2018 թ. N 33-Ն որոշումը

254

189

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Հնաբերդի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հնաբերդի համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2018 թ. N 34-Ն որոշումը

260

190

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Հնաբերդի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Հնաբերդի համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2018 թ. N 36-Ն որոշումը

262

191

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Ղուկասավանի համայնքապետարանի 2019 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Ղուկասավանի համայնքի ավագանու 30 նոյեմբերի 2018 թ. N 31-Ն որոշումը

266

192

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Ղուկասավանի համայնքի ավագանու 09.11.2018 թ. թիվ 27-Ն որոշումն անվավեր ճանաչելու մասին» Ղուկասավանի համայնքի ավագանու 30 նոյեմբերի 2018 թ. N 34-Ն որոշումը

272

193

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Ղուկասավանի համայնքում 2019 թ. տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ղուկասավանի համայնքի ավագանու 30 նոյեմբերի 2018 թ. N 35-Ն որոշումը

273

194

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Ղուկասավանի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Ղուկասավանի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2018 թ. N 37-Ն որոշումը

280

195

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Մրգավանի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Մրգավանի համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 2018 թ. N 33-Ն որոշումը

281

196

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Մրգավանի համայնքի 2019 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Մրգավանի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2018 թ. N 38-Ն որոշումը.

286

197

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Մրգավանի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Մրգավանի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2018 թ. N 39-Ն որոշումը

289

198

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Նարեկի համայնքի ավագանու 15.11.2018 թ. թիվ 53-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Նարեկի համայնքի ավագանու 16 հունվարի 2019 թ. N 5-Ն որոշումը

290

199

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Նիզամիի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու և 2018 թ. դեկտեմբերի 7-ի թիվ 28-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Նիզամիի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2018 թ. N 32-Ն որոշումը

296

200

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Նիզամիի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Նիզամիի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2018 թ. N 34-Ն որոշումը

301

201

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Նիզամիի համայնքի 2019 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Նիզամիի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2018 թ. N 35-Ն որոշումը

302

202

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Նշավանի համայնքի 2019 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Նշավանի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2018 թ. N 45-Ն որոշումը

305

203

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Նոր Խարբերդի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքեր և վճարներ սահմանելու մասին» Նոր Խարբերդի համայնքի ավագանու 26 նոյեմբերի 2018 թ. N 26-Ն որոշումը

308

204

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Նոր Խարբերդի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Նոր Խարբերդի համայնքի ավագանու 26 նոյեմբերի 2018 թ. N 28-Ն որոշումը

316

205

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Նոր Խարբերդի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Նոր Խարբերդի համայնքի ավագանու 26 նոյեմբերի 2018 թ. N 29-Ն որոշում

320

206

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Նոր Խարբերդի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Նոր Խարբերդի համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2018 թ. N 34-Ն որոշումը

322

207

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Շահումյանի համայնքի 2018 թ. բյուջեի վարչական մասում փոփոխություն կատարելու մասին» Շահումյանի համայնքի ավագանու 10 դեկտեմբերի 2018 թ. N 48-Ն որոշումը

324

208

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Շահումյանի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Շահումյանի համայնքի ավագանու 10 դեկտեմբերի 2018 թ. N 49-Ն որոշումը

325

209

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Ոսկետափի համայնքի բյուջեում հոդվածների փոփոխություն կատարելու մասին» Ոսկետափի համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 2018 թ. N 43-Ն որոշումը

332

210

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Ոսկետափի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Ոսկետափի համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 2018 թ. N 44-Ն որոշումը

333

211

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Ոսկետափի համայնքի 2018 թ. բյուջեում հոդվածների փոփոխություն կատարելու մասին» Ոսկետափի համայնքի ավագանու 27 դեկտեմբերի 2018 թ. N 47-Ն որոշումը

338

212

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Ոսկետափի համայնքի 2019 թ. վարչական բյուջեի հաստատման մասին» Ոսկետափի համայնքի ավագանու 27 դեկտեմբերի 2018 թ. N 48-Ն որոշումը

339

213

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Ռանչպարի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերի սահմանման մասին» Ռանչպարի համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 2018 թ. N 19-Ն որոշումը

342

214

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Սայաթ-Նովայի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները և դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Սայաթ-Նովայի համայնքի ավագանու 13 դեկտեմբերի 2018 թ. N 27-Ն որոշումը

347

215

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Սայաթ-Նովայի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Սայաթ-Նովայի համայնքի ավագանու 13 դեկտեմբերի 2018 թ. N 29-Ն որոշումը

352

216

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Սայաթ-Նովայի համայնքի 2019 թ. բյուջեի քննարկում և հաստատում» Սայաթ-Նովայի համայնքի ավագանու 13 դեկտեմբերի 2018 թ. N 34-Ն որոշումը

353

217

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Սայաթ-Նովայի համայնքի 13.12.2018 թ. թիվ 30-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Սայաթ-Նովայի համայնքի ավագանու 13 դեկտեմբերի 2018 թ. N 35-Ն որոշումը

356

218

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիսի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Սիսի համայնքի ավագանու 11 դեկտեմբերի 2018 թ. N 31-Ն որոշումը

357

219

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիսի համայնքի «Անուշիկ» մ/մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ում վարձավճարի չափ սահմանելու մասին» Սիսի համայնքի ավագանու 11 դեկտեմբերի 2018 թ. N 32-Ն որոշումը

363

220

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիսի համայնքի 2019 թ. բյուջեի վարչական մասի քննարկման և հաստատման մասին» Սիսի համայնքի ավագանու 24 դեկտեմբերի 2018 թ. N 34-Ն որոշումը

364

221

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիսավանի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Սիսավանի համայնքի ավագանու 6 դեկտեմբերի 2018 թ. N 29-Ն որոշումը

367

222

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիսավանի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Սիսավանի համայնքի ավագանու 24 դեկտեմբերի 2018 թ. N 32-Ն որոշումը

368

223

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիսավանի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Սիսավանի համայնքի ավագանու 24 դեկտեմբերի 2018 թ. N 34-Ն որոշումը

374

224

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիփանիկի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Սիփանիկի համայնքի ավագանու 29 նոյեմբերի 2018 թ. N 32-Ն որոշումը

375

225

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիփանիկի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Սիփանիկի համայնքի ավագանու 29 նոյեմբերի 2018 թ. N 35-Ն որոշումը

380

226

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիփանիկի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Սիփանիկի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 37-Ն որոշումը..

381

227

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիփանիկի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Սիփանիկի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 38-Ն որոշումը

383

       
   

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

 
       

228

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ակնալճի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ակնալճի համայնքի ավագանու 5 դեկտեմբերի 2018 թ. N 35-Ն որոշումը

384

229

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ակնալճի համայնքի կողմից 2019 թ. մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ակնալճի համայնքի ավագանու 5 դեկտեմբերի 2018 թ. N 36-Ն որոշումը

391

230

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ակնալճի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Ակնալճի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 41-Ն որոշումը

393

231

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ակնաշենի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ակնաշենի համայնքի ավագանու 30 նոյեմբերի 2018 թ. N 36-Ն որոշումը

443

232

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ակնաշենի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 18-ի թիվ 50-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Ակնաշենի համայնքի ավագանու 30 նոյեմբերի 2018 թ. N 37-Ն որոշումը

449

233

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ակնաշենի համայնքի 2019 թ. տարեկան բյուջեն հաստատելու մասին» Ակնաշենի համայնքի ավագանու 17 դեկտեմբերի 2018 թ. N 42-Ն որոշումը

466

234

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ակնաշենի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 18-ի թիվ 50-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Ակնաշենի համայնքի ավագանու 17 դեկտեմբերի 2018 թ. N 43-Ն որոշումը

496

235

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Աղավնատան համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Աղավնատան համայնքի ավագանու 26 նոյեմբերի 2018 թ. N 51-Ն որոշումը

505

236

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Աղավնատան համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 14-ի «Աղավնատան համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 72-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Աղավնատան համայնքի ավագանու 26 նոյեմբերի 2018 թ. N 52-Ն որոշումը

517

237

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Աղավնատան համայնքի 2019 թ. բյուջեի նախագիծը հաստատելու մասին» Աղավնատան համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2018 թ. N 57-Ն որոշումը

551

       
   

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
       

238

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Զովաբերի համայնքում տեղական տուրքերի և վճարների 2019 թ. դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Զովաբերի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2018 թ. N 36-Ն որոշումը

595

239

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Զովաբերի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Զովաբերի համայնքի ավագանու 14 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

601

240

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լճաշենի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների միասնական դրույքաչափեր սահմանելու մասին» Լճաշենի համայնքի ավագանու 27 նոյեմբերի 2018 թ. N 51-Ն որոշումը

611

241

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Կարմիրգյուղի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների միասնական դրույքաչափեր սահմանելու մասին» Կարմիրգյուղի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2018 թ. N 29-Ն որոշումը

614

242

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վաղաշենի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի, վճարների տեսակները և դրանց դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Վաղաշենի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2018 թ. N 37-Ն որոշումը

619

243

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վաղաշենի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Վաղաշենի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2018 թ. N 38-Ն որոշումը

620

244

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վաղաշենի համայնքում 2019 թ. աղբահանության վճարի դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Վաղաշենի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2018 թ. N 39-Ն որոշումը

626

245

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վաղաշենի համայնքի 2019 թ. բյուջեի նախագիծը հաստատելու մասին» Վաղաշենի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2018 թ. N 42-Ն որոշումը

628

       
   

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

 
       

246

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Անտառամուտի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Անտառամուտի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2018 թ. N 30-Ն որոշումը

639

247

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Անտառամուտի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Անտառամուտի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2018 թ. N 31-Ն որոշումը

646

248

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Անտառաշենի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Անտառաշենի համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2018 թ. N 20-Ն որոշումը

673

249

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Անտառաշենի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Անտառաշենի համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2018 թ. N 22-Ն որոշումը

679

250

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Արջուտի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Արջուտի համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2018 թ. N 45-Ն որոշումը

712

251

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Արջուտի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Արջուտի համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2018 թ. N 46-Ն որոշումը

721

252

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Արևաշողի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Արևաշողի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 38-Ն որոշումը

722

253

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Արևաշողի համայնքի 2019 թ. տարեկան բյուջեն հաստատելու մասին» Արևաշողի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 41-Ն որոշումը

729

       
   

ԿԱՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ

 
       

254

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Արամուսի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 27-ի թիվ 92-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Արամուսի համայնքի ավագանու 11 հունվարի 2019 թ. N 3-Ն որոշումը

755

255

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Արզնիի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Արզնիի համայնքի ավագանու 27 դեկտեմբերի 2018 թ. N 90-Ն որոշումը

768

256

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Արզնիի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Արզնիի համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2019 թ. N 4-Ն որոշումը

809

       
   

ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ

 
       

257

 

«ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքի ավագանու 2018 թ. հունվարի 29-ի թիվ 2-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ախուրյանի համայնքի ավագանու 30 նոյեմբերի 2018 թ. N 111-Ն որոշումը

851

258

 

«ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և տեղական վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ախուրյանի համայնքի ավագանու 28 դեկտեմբերի 2018 թ. N 129-Ն որոշումը

853

259

 

«ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Ախուրյանի համայնքի ավագանու 28 դեկտեմբերի 2018 թ. N 134-Ն որոշումը

864

       
   

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
       

260

 

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Տեղի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Տեղի համայնքի ավագանու 28 դեկտեմբերի 2018 թ. N 30-Ն որոշումը

912

261

 

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Տեղի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Տեղի համայնքի ավագանու 28 դեկտեմբերի 2018 թ. N 31-Ն որոշումը

920

262

 

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Տեղի համայնքի ավագանու 2019 թ. դեկտեմբերի 28-ի թիվ 40-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Տեղի համայնքի ավագանու 28 դեկտեմբերի 2018 թ. N 33-Ն որոշումը

934

       
   

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ

 
       

263

 

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Գլաձորի համայնքի 2018 թ. տարեկան բյուջեում վերաբաշխում կատարելու մասին» Գլաձորի համայնքի ավագանու 5 դեկտեմբերի 2018 թ. N 96-Ն որոշումը

948

264

 

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգիսի համայնքի տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Եղեգիսի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2018 թ. N 74-Ն որոշումը

949

265

 

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգիսի համայնքի 2019 թ. տարեկան բյուջեի նախագծի հաստատման մասին» Եղեգիսի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2018 թ. N 75-Ն որոշումը

954

266

 

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգիսի համայնքի 2018 թ. բյուջեում վերաբաշխումներ կատարելու մասին» Եղեգիսի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2018 թ. N 76-Ն որոշումը

957

       
   

ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ

 
       

267

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Ազատամուտի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ազատամուտի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2018 թ. N 9-Ն որոշումը

959

268

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Ազատամուտի համայնքի 2019 թ. բյուջեի նախագիծը հաստատելու մասին» Ազատամուտի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2018 թ. N 10-Ն որոշումը

964

269

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Ակնաղբյուրի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ակնաղբյուրի համայնքի ավագանու 6 դեկտեմբերի 2018 թ. N 30-Ն որոշումը

965

270

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Ակնաղբյուրի համայնքի 2019 թ. տեղական բյուջեն հաստատելու մասին» Ակնաղբյուրի համայնքի ավագանու 17 դեկտեմբերի 2018 թ. N 31-Ն որոշումը

966

271

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Ակնաղբյուրի համայնքի 2018 թ. տեղական բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Ակնաղբյուրի համայնքի ավագանու 17 դեկտեմբերի 2018 թ. N 32-Ն որոշումը

977

272

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Ակնաղբյուրի համայնքի 2019 թ. տեղական բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Ակնաղբյուրի համայնքի ավագանու 11 հունվարի 2019 թ. N 02-Ն որոշումը

978

273

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Բերքաբերի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Բերքաբերի համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 2018 թ. N 37-Ն որոշումը

980

274

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Բերքաբերի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Բերքաբերի համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 2018 թ. N 38-Ն որոշումը

984

275

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Գետահովտի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Գետահովտի համայնքի ավագանու 13 դեկտեմբերի 2018 թ. N 63-Ն որոշումը

990

276

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Դիտավանի համայնքի 2019 թ. տեղական բյուջեն հաստատելու մասին» Դիտավանի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 39-Ն որոշումը

994

277

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Սարիգյուղի համայնքի 2019 թ. տեղական բյուջեի մասին» Սարիգյուղի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 70-Ն որոշումը

1006

 

 

ԲԵՌՆԵԼ․․․

Մաս 4

 

   

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ

 
       
   

Աշտարակի համայնքի ավագանու որոշումը

 
       

278

  

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի համայնքի 2019 թ. տարեկան բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Աշտարակի համայնքի ավագանու 24 հունվարի 2019 թ. N 3-Ն որոշումը

5

       
   

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

 
       
   

Արարատի համայնքի ավագանու որոշումները

 
       

279

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Արարատի համայնքի ավագանու 18 հունվարի 2019 թ. N 3-Ն որոշումը

57

280

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի համայնքի 2019 թ. բյուջեի հոդվածներում փոփոխություն կատարելու մասին» Արարատի համայնքի ավագանու 18 հունվարի 2019 թ. N 4-Ն որոշումը

66

       
   

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
       
   

Մեղրիի համայնքի ավագանու որոշումները

 
       

281

 

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 29-ի թիվ 134-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Մեղրիի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2018 թ. N 102-Ն որոշումը

68

282

 

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Մեղրիի համայնքի ավագանու 29 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

72

       
   

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

 
       

283

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Այգավանի համայնքի բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Այգավանի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 43-Ն որոշումը

116

284

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Այգավանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Այգավանի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 47-Ն որոշումը

118

285

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Այգավանի համայնքի տեղական տուրքերի և վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու և 23.11.2018 թ. թիվ 41-Ն որոշումը անվավեր ճանաչելու մասին» Այգավանի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 48-Ն որոշումը

121

286

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Այնթապի համայնքի տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Այնթապի համայնքի ավագանու 23 նոյեմբերի 2018 թ. N 40-Ն որոշումը

127

287

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Արալեզի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Արալեզի համայնքի ավագանու 7 դեկտեմբերի 2018 թ. N 26-Ն որոշումը

135

288

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Արալեզի համայնքի տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Արալեզի համայնքի ավագանու 7 դեկտեմբերի 2018 թ. N 27-Ն որոշումը

136

289

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Արբաթի համայնքի 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Արբաթի համայնքի ավագանու 10 դեկտեմբերի 2018 թ. N 31-Ն որոշումը

140

290

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Արբաթի համայնքի 2019 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Արբաթի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2018 թ. N 35-Ն որոշումը

146

291

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Արբաթի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Արբաթի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2018 թ. N 36-Ն որոշումը

151

292

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Արբաթի համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Արբաթի համայնքի ավագանու 14 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

152

293

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Դաշտավանի համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Դաշտավանի համայնքի ավագանու 18 հունվարի 2019 թ. N 02-Ն որոշումը

153

294

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Դեղձուտի համայնքի 2019 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Դեղձուտի համայնքի ավագանու 17 հունվարի 2019 թ. N 3-Ն որոշումը

154

295

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Հայանիստի համայնքի 2019 թ. վարչական բյուջեի փոփոխությունները և ֆոնդային բյուջեն հաստատելու մասին» Հայանիստի համայնքի ավագանու 22 հունվարի 2019 թ. N 02-Ն որոշումը

159

296

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Նիզամիի համայնքի 2019 թ. բյուջեի փոփոխված տարբերակի հաստատման մասին» Նիզամիի համայնքի ավագանու 22 հունվարի 2019 թ. N 03-Ն որոշումը

160

297

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Նշավանի համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Նշավանի համայնքի ավագանու 17 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

161

       
   

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

 
       

298

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ալաշկերտի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Ալաշկերտի համայնքի ավագանու 29 նոյեմբերի 2018 թ. N 35-Ն որոշումը

164

299

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ալաշկերտի համայնքի ավագանու 19.12.2017 թ. թիվ 44-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ալաշկերտի համայնքի ավագանու 29 նոյեմբերի 2018 թ. N 37-Ն որոշումը

169

300

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ալաշկերտի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Ալաշկերտի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2018 թ. N 42-Ն որոշումը

200

301

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արագածի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 38-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Արագածի համայնքի ավագանու 12 նոյեմբերի 2018 թ. N 36-Ն որոշումը

243

302

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արագածի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու և Արագածի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 8-ի թիվ 34-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Արագածի համայնքի ավագանու 10 դեկտեմբերի 2018 թ. N 41-Ն որոշումը

245

303

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արագածի համայնքի կողմից 2019 թ. մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Արագածի համայնքի ավագանու 10 դեկտեմբերի 2018 թ. N 42-Ն որոշումը

249

304

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Բաղրամյանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Բաղրամյանի համայնքի ավագանու 7 դեկտեմբերի 2018 թ. N 48-Ն որոշումը

251

305

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Բերքաշատի համայնքի վարչական տարածքում տեղական տուրքերի և վճարների 2019 թ. դրույքաչափերի մասին» Բերքաշատի համայնքի ավագանու 28 նոյեմբերի 2018 թ. N 7-Ն որոշումը

298

306

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Բերքաշատի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Բերքաշատի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2018 թ. N 11-Ն որոշումը

304

307

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գայի համայնքի 2019 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Գայի համայնքի ավագանու 7 դեկտեմբերի 2018 թ. N 63-Ն որոշումը

355

308

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գայի համայնքի ավագանու 2018 թ. նոյեմբերի 19-ի թիվ 53-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Գայի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2018 թ. N 65-Ն որոշումը

393

309

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գայի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Գայի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2018 թ. N 66-Ն որոշումը

394

310

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Դալարիկի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 20-ի «Դալարիկի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 52-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Դալարիկի համայնքի ավագանու 19 հունվարի 2019 թ. N 06-Ն որոշումը

400

311

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Երասխահունի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Երասխահունի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 29-Ն որոշումը

438

312

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Խորոնքի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Խորոնքի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2018 թ. N 48-Ն որոշումը

439

313

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Խորոնքի համայնքի կողմից 2019 թ. մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Խորոնքի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2018 թ. N 49-Ն որոշումը

446

314

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Խորոնքի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Խորոնքի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2018 թ. N 50-Ն որոշումը

448

315

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Խորոնքի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 11-ի թիվ 9 արտահերթ նիստի «ՀՀ Արմավիրի մարզի Խորոնքի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 57-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Խորոնքի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2018 թ. N 54-Ն որոշումը

499

       
   

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

 
       

316

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Բազումի համայնքի 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները սահմանելու մասին» Բազումի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2018 թ. N 65-Ն որոշումը

501

317

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Բազումի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Բազումի համայնքի ավագանու 20 փետրվարի 2018 թ. N 67-Ն որոշումը

508

318

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Բազումի համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Բազումի համայնքի ավագանու 12 փետրվարի 2019 թ. N 02-Ն որոշումը

564

319

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Գեղասարի համայնքի 2019 թ. տարեկան բյուջեն հաստատելու մասին» Գեղասարի համայնքի ավագանու 5 դեկտեմբերի 2018 թ. N 58-Ն որոշումը

620

320

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Գեղասարի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 14-ի «Գեղասարի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 48-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Գեղասարի համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2018 թ. N 63-Ն որոշումը

647

321

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Գեղասարի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 5-ի «Գեղասարի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 58-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Գեղասարի համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

648

322

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Գոգարանի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Գոգարանի համայնքի ավագանու 15 դեկտեմբերի 2018 թ. N 21-Ն որոշումը

672

323

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Գոգարանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Գոգարանի համայնքի ավագանու 15 դեկտեմբերի 2018 թ. N 22-Ն որոշումը

678

324

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Դարպասի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Դարպասի համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2018 թ. N 33-Ն որոշումը

703

       
   

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ

 
       

325

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Կաթնաղբյուրի համայնքի վարչական տարածքում տեղական տուրքերի և վճարների 2019 թ. դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Կաթնաղբյուրի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2018 թ. N 41-Ն որոշումը

711

326

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Գեղիի համայնքի 2019 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Նոր Գեղիի համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2018 թ. N 74-Ն որոշումը

720

327

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Գեղիի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Նոր Գեղիի համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2018 թ. N 78-Ն որոշումը

732

328

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի «Նոր Գեղիի համայնքի թիվ 1, Կառլեն Առաքելյանի անվան թիվ 2, թիվ 3 մանկապարտեզ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» և «Նոր Գեղիի Ֆրոնտիկ Թևոսյանի անվան արվեստի դպրոց» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների վճարների հաստատման մասին» Նոր Գեղիի համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2018 թ. N 80-Ն որոշումը

743

329

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Գեղիի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 19-ի թիվ 94-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Նոր Գեղիի համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2018 թ. N 84-Ն որոշումը

744

330

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Գեղիի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 25-ի թիվ 74-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Նոր Գեղիի համայնքի ավագանու 14 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

747

331

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Սոլակի համայնքի 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների միասնական դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Սոլակի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2018 թ. N 50-Ն որոշումը

760

332

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Սոլակի համայնքի 2019 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Սոլակի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2018 թ. N 53-Ն որոշումը

765

333

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Սոլակի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 14-ի թիվ 50-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Սոլակի համայնքի ավագանու 16 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը.

792

334

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Սոլակի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 14-ի թիվ 53-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Սոլակի համայնքի ավագանու 16 հունվարի 2019 թ. N 3-Ն որոշումը

793

335

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Քաղսիի համայնքի 2019 թ. տարեկան բյուջեն հաստատելու մասին» Քաղսիի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2018 թ. N 46-Ն որոշումը

819

336

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Քաղսիի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 46-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Քաղսիի համայնքի ավագանու 21 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

872

       
   

ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ

 
       

337

 

«ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքի սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքի օտարման 2019 թ. տարեկան ծրագիրը հաստատելու մասին» Ախուրյանի համայնքի ավագանու 21 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

925

       
   

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
       

338

 

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Տեղի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 28-ի թիվ 31-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Տեղի համայնքի ավագանու 24 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

928

       
   

ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ

 
       

339

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Ներքին Ծաղկավանի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ներքին Ծաղկավանի համայնքի ավագանու 27 նոյեմբերի 2018 թ. N 20-Ն որոշումը

943

340

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Ներքին Ծաղկավանի համայնքի 2019 թ. տեղական բյուջեի քննարկում և հաստատում» Ներքին Ծաղկավանի համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2018 թ. N 26-Ն որոշումը

944

341

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Սարիգյուղի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Սարիգյուղի համայնքի ավագանու 7 դեկտեմբերի 2018 թ. N 66-Ն որոշումը

956

342

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Սևքարի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Սևքարի համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2018 թ. N 26-Ն որոշումը

959