ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ

ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ 17-ՐԴ ՏԱՐԻ

ԲԵՌՆԵԼ․․․N 1 (63)

29 ՄԱՐՏԻ 2019

 

 

ՄԱՍ 1

 
 

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Աշտարակի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

1

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի համայնքի 2018 թ. տարեկան բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Աշտարակի համայնքի ավագանու 23 նոյեմբերի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը

7

     
 

Թալինի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

2

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի համայնքի ավագանու «Թալինի համայնքի 2018 թ. տարեկան բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» 28.09.2018 թ. թիվ 46-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Թալինի համայնքի ավագանու 21 նոյեմբերի 2018 թ. N 53-Ն որոշումը

60

     
 

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Արարատի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

3

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի համայնքի 2018 թ. բյուջեի հոդվածներում փոփոխություններ կատարելու մասին» Արարատի համայնքի ավագանու 23 նոյեմբերի 2018 թ. N 43-Ն որոշումը

92

4

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի համայնքի ենթակայության թիվ 1, 2 և 3 մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ներ հաճախող երեխաների 2019 թ. ծնողական վճարների մասին» Արարատի համայնքի ավագանու 23 նոյեմբերի 2018 թ. N 45-Ն որոշումը

94

5

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի համայնքի «Ղազարոս Սարյանի անվան միջնակարգ-մասնագիտական արվեստի դպրոց» ՀՈԱԿ հաճախող սաների 2019 թ. ծնողական վճարների մասին» Արարատի համայնքի ավագանու 23 նոյեմբերի 2018 թ. N 46-Ն որոշումը

95

6

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի համայնքի տարածքում աղբահանության և բազմաբնակարան բնակելի շենքերի ընդհանուր բաժնային սեփականության պահպանման պարտադիր նորմերի կատարումն ապահովելու նպատակով 2019 թ. նախատեսված վճարների չափը սահմանելու մասին» Արարատի համայնքի ավագանու 23 նոյեմբերի 2018 թ. N 47-Ն որոշումը

96

7

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Արարատի համայնքի ավագանու 23 նոյեմբերի 2018 թ. N 51-Ն որոշումը

98

     
 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

 
     
 

Թումանյանի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

8

«ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 26-ի թիվ 54-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Թումանյանի համայնքի ավագանու 12 նոյեմբերի 2018 թ. N 48-Ն որոշումը

102

     
 

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Հրազդանի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

9

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Հրազդանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 15-ի թիվ 136-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Հրազդանի համայնքի ավագանու 19 նոյեմբերի 2018 թ. N 157-Ն որոշումը

128

     
 

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Սիսիանի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

10

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 29-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 20 նոյեմբերի 2018 թ. N 89-Ն որոշումը

130

11

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 20 նոյեմբերի 2018 թ. N 90-Ն որոշումը

161

12

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքի կողմից 2019 թ. մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 20 նոյեմբերի 2018 թ. N 91-Ն որոշումը

174

13

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 18-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 20 նոյեմբերի 2018 թ. N 92-Ն որոշումը

177

     
 

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

 
     

14

«ՀՀ Արարատի մարզի Այգավանի համայնքի բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Այգավանի համայնքի ավագանու 23 նոյեմբերի 2018 թ. N 38-Ն որոշումը

179

15

«ՀՀ Արարատի մարզի Այգավանի համայնքի 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների մասին» Այգավանի համայնքի ավագանու 23 նոյեմբերի 2018 թ. N 41-Ն որոշումը

180

16  

«ՀՀ Արարատի մարզի Հայանիստի համայնքում տեղական տուրքերի և վճարների 2019 թ. դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Հայանիստի համայնքի ավագանու 27 նոյեմբերի 2018 թ. N 37-Ն որոշումը

186

17

«ՀՀ Արարատի մարզի Հնաբերդի համայնքում տեղական տուրքերի և վճարների 2019 թ. դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Հնաբերդի համայնքի ավագանու 27 նոյեմբերի 2018 թ. N 30-Ն որոշումը

190

18

«ՀՀ Արարատի մարզի Մրգավանի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Մրգավանի համայնքի ավագանու 22 նոյեմբերի 2018 թ. N 30-Ն որոշումը

196

19

«ՀՀ Արարատի մարզի Նարեկի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Նարեկի համայնքի ավագանու 26 նոյեմբերի 2018 թ. N 60-Ն որոշումը

197

20

«ՀՀ Արարատի մարզի Սայաթ-Նովայի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Սայաթ-Նովայի համայնքի ավագանու 19 նոյեմբերի 2018 թ. N 25-Ն որոշումը

198

21

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիսի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Սիսի համայնքի ավագանու 19 նոյեմբերի 2018 թ. N 27-Ն որոշումը

199

     
 

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

 
     

22

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեկի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 8-ի թիվ 43-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Այգեկի համայնքի ավագանու 23 նոյեմբերի 2018 թ. N 42-Ն որոշումը

200

23

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արագածի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 38-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Արագածի համայնքի ավագանու 12 նոյեմբերի 2018 թ. N 36-Ն որոշումը

222

24

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արգինայի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Արգինայի համայնքի ավագանու 22 նոյեմբերի 2018 թ. N 30-Ն որոշումը

267

25

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արշալույսի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու և ավագանու 2017 թ. նոյեմբերի 24-ի թիվ 57-Ն և 2018 թ. հունվարի 25-ի թիվ 11-Ն որոշումները ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Արշալույսի համայնքի ավագանու 16 նոյեմբերի 2018 թ. N 71-Ն որոշումը

304

26

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արշալույսի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 11-ի թիվ 71-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Արշալույսի համայնքի ավագանու 16 նոյեմբերի 2018 թ. N 74-Ն որոշումը

311

27

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արտաշարի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Արտաշարի համայնքի ավագանու 22 նոյեմբերի 2018 թ. N 28-Ն որոշումը

360

28

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արտաշարի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Արտաշարի համայնքի ավագանու 22 նոյեմբերի 2018 թ. N 29-Ն որոշումը

367

29

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Բագարանի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Բագարանի համայնքի ավագանու 26 նոյեմբերի 2018 թ. N 12-Ն որոշումը

369

30

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Բաղրամյանի համայնքի վարչական սահմաններում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Բաղրամյանի համայնքի ավագանու 22 նոյեմբերի 2018 թ. N 43-Ն որոշումը

375

31

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Բաղրամյանի համայնքի կողմից 2019 թ. մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերի սահմանման մասին» Բաղրամյանի համայնքի ավագանու 22 նոյեմբերի 2018 թ. N 44-Ն որոշումը

380

32

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գայի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Գայի համայնքի ավագանու 19 նոյեմբերի 2018 թ. N 53-Ն որոշումը

382

33

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գեղակերտի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Գեղակերտի համայնքի ավագանու 23 նոյեմբերի 2018 թ. N 61-Ն որոշումը

388

34

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գեղակերտի համայնքում 2019 թ. մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Գեղակերտի համայնքի ավագանու 23 նոյեմբերի 2018 թ. N 62-Ն որոշումը

391

35

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Դաշտի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Դաշտի համայնքի ավագանու 20 նոյեմբերի 2018 թ. N 25-Ն որոշումը

393

36

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Դողսի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 33-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Դողսի համայնքի ավագանու 14 նոյեմբերի 2018 թ. N 24-Ն որոշումը

398

37

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Դողսի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Դողսի համայնքի ավագանու 14 նոյեմբերի 2018 թ. N 25-Ն որոշումը

431

38

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Երասխահունի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Երասխահունի համայնքի ավագանու 9 նոյեմբերի 2018 թ. N 25-Ն որոշումը

475

39

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Երասխահունի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Երասխահունի համայնքի ավագանու 9 նոյեմբերի 2018 թ. N 27-Ն որոշումը

511

40

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Լեռնամերձի համայնքապետարանի կողմից 2019 թ. բյուջետային տարում մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերի սահմանման մասին» Լեռնամերձի համայնքի ավագանու 20 նոյեմբերի 2018 թ. N 21-Ն որոշումը

516

41

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հայկաշենի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Հայկաշենի համայնքի ավագանու 22 նոյեմբերի 2018 թ. N 22-Ն որոշումը

518

42

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հայկավանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 14-ի թիվ 41-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայկավանի համայնքի ավագանու 19 նոյեմբերի 2018 թ. N 41-Ն որոշումը

525

43

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հացիկի համայնքի վարչական տարածքում տեղական տուրքերի և վճարների 2019 թ. դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Հացիկի համայնքի ավագանու 19 նոյեմբերի 2018 թ. N 37-Ն որոշումը

558

44

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամորի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Մեծամորի համայնքի ավագանու 12 նոյեմբերի 2018 թ. N 58-Ն որոշումը

565

45

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամորի համայնքի կողմից 2019 թ. մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Մեծամորի համայնքի ավագանու 12 նոյեմբերի 2018 թ. N 59-Ն որոշումը...

572

46

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մերձավանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 8-ի թիվ 70-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Մերձավանի համայնքի ավագանու 14 նոյեմբերի 2018 թ. N 56-Ն որոշումը

574

47

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մերձավանի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակների ու դրույքաչափերի սահմանման մասին» Մերձավանի համայնքի ավագանու 14 նոյեմբերի 2018 թ. N 59-Ն որոշումը

609

48

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մերձավանի համայնքապետարանի կողմից մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների 2019 թ. դրույքաչափերի սահմանման մասին» Մերձավանի համայնքի ավագանու 14 նոյեմբերի 2018 թ. N 60-Ն որոշումը

615

49

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մյասնիկյանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 19-ի թիվ 76-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Մյասնիկյանի համայնքի ավագանու 15 նոյեմբերի 2018 թ. N 62-Ն որոշումը

617

50

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մյասնիկյանի համայնքի 2018 թ. բյուջեում հոդվածային փոփոխություն կատարելու մասին» Մյասնիկյանի համայնքի ավագանու 23 նոյեմբերի 2018 թ. N 88-Ն որոշումը

650

51

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Շահումյանի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերի սահմանման մասին» Շահումյանի համայնքի ավագանու 26 նոյեմբերի 2018 թ. N 50-Ն որոշումը

670

52

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Շենիկի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 35-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Շենիկի համայնքի ավագանու 19 նոյեմբերի 2018 թ. N 29-Ն որոշումը

677

53

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Շենիկի համայնքի վարչական սահմաններում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերի սահմանման մասին» Շենիկի համայնքի ավագանու 6 դեկտեմբերի 2018 թ. N 32-Ն որոշումը

713

54

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Շենիկի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 35-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Շենիկի համայնքի ավագանու 6 դեկտեմբերի 2018 թ. N 33-Ն որոշումը

718

55

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Շենիկի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Շենիկի համայնքի ավագանու 10 դեկտեմբերի 2018 թ. N 37-Ն որոշումը

757

56

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Պտղունքի համայնքի վարչական սահմաններում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերի սահմանման մասին» Պտղունքի համայնքի ավագանու 19 նոյեմբերի 2018 թ. N 41-Ն որոշումը

803

57

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Վանանդի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 31-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Վանանդի համայնքի ավագանու 26 նոյեմբերի 2018 թ. N 19-Ն որոշումը

814

58

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Վանանդի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Վանանդի համայնքի ավագանու 26 նոյեմբերի 2018 թ. N 20-Ն որոշումը

853

59

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Վանանդի համայնքապետարանի կողմից 2019 թ. մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Վանանդի համայնքի ավագանու 26 նոյեմբերի 2018 թ. N 22-Ն որոշումը

859

60

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Վանանդի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Վանանդի համայնքի ավագանու 3 դեկտեմբերի 2018 թ. N 25-Ն որոշումը

861

61

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Տալվորիկի համայնքի վարչական տարածքում տեղական տուրքերի և վճարների 2019 թ. դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Տալվորիկի համայնքի ավագանու 3 դեկտեմբերի 2018 թ. N 4-Ն որոշումը

901

62

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Տալվորիկի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. համայնքապետարանի կողմից մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Տալվորիկի համայնքի ավագանու 3 դեկտեմբերի 2018 թ. N 5-Ն որոշումը

906

63

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Տալվորիկի համայնքի ֆոնդային բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Տալվորիկի համայնքի ավագանու 3 դեկտեմբերի 2018 թ. N 7-Ն որոշումը

908

64

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Տանձուտի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 56-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Տանձուտի համայնքի ավագանու 14 նոյեմբերի 2018 թ. N 36-Ն որոշումը

909

65

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Տանձուտի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Տանձուտի համայնքի ավագանու 14 նոյեմբերի 2018 թ. N 37-Ն որոշումը

948

66

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Տանձուտի համայնքի կողմից 2019 թ. մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Տանձուտի համայնքի ավագանու 14 նոյեմբերի 2018 թ. N 38-Ն որոշումը

955

     
 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

 
     

67

«ՀՀ Լոռու մարզի Ազնվաձորի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Ազնվաձորի համայնքի ավագանու 8 նոյեմբերի 2018 թ. N 34-Ն որոշումը

958

68

«ՀՀ Լոռու մարզի Ձորագյուղի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ձորագյուղի համայնքի ավագանու 26 նոյեմբերի 2018 թ. N 31-Ն որոշումը

989

69

«ՀՀ Լոռու մարզի Մեծ Պարնու համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Մեծ Պարնու համայնքի ավագանու 21 նոյեմբերի 2018 թ. N 31-Ն որոշումը

996

     
 

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ

 
     

70

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Գեղադիրի համայնքի ավագանու 2018 թ. հունիսի 13-ի թիվ 20-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Գեղադիրի համայնքի ավագանու 3 օգոստոսի 2018 թ. N 29-Ն որոշումը

998

71

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Գեղադիրի համայնքի ենթակայության մանկապարտեզի ծառայություններից օգտվողների համար մասնակի փոխհատուցման գումարի դրույքաչափեր և արտոնություններ սահմանելու մասին» Գեղադիրի համայնքի ավագանու 27 նոյեմբերի 2018 թ. N 38-Ն որոշումը

999

72

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Գեղադիրի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 26-ի թիվ 52-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Գեղադիրի համայնքի ավագանու 27 նոյեմբերի 2018 թ. N 39-Ն որոշումը

1001

73

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Լեռնանիստի համայնքի 2018 թ. բյուջեում վերաբաշխում կատարելու մասին» Լեռնանիստի համայնքի ավագանու 17 ապրիլի 2018 թ. N 43-Ն որոշումը

1015

74

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Լեռնանիստի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 5-ի թիվ 50-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Լեռնանիստի համայնքի ավագանու 26 հոկտեմբերի 2018 թ. N 59-Ն որոշումը

1016

75

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Մրգաշենի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 48-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Մրգաշենի համայնքի ավագանու 1 նոյեմբերի 2018 թ. N 38-Ն որոշումը

1019

76

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Գեղիի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 19-ի թիվ 94-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Նոր Գեղիի համայնքի ավագանու 23 նոյեմբերի 2018 թ. N 69-Ն որոշումը

1021

77

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Գեղիի համայնքի վարչական տարածքում քաղաքացիական հոգեհանգստի /հրաժեշտի/ ծիսակատարության ծառայությունների իրականացման և /կամ/ մատուցման համար նախատեսված շենքերին և շինություններին ներկայացվող սահմանափակումները, պահանջները և պայմանները սահմանելու մասին» Նոր Գեղիի համայնքի ավագանու 23 նոյեմբերի 2018 թ. N 71-Ն որոշումը

1024

78

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Սոլակի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 51-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Սոլակի համայնքի ավագանու 9 նոյեմբերի 2018 թ. N 44-Ն որոշումը

1028

79

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Քաղսիի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 29-ի թիվ 58-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Քաղսիի համայնքի ավագանու 29 հոկտեմբերի 2018 թ. N 35-Ն որոշումը

1030

80

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Քաղսիի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 29-ի թիվ 58-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Քաղսիի համայնքի ավագանու 5 նոյեմբերի 2018 թ. N 38-Ն որոշումը

1031

     
 

ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ

 
     

81

«ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքի սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքի օտարման 2018 թ. ծրագիրը հաստատելու մասին» Ախուրյանի համայնքի ավագանու 5 հոկտեմբերի 2018 թ. N 83-Ն որոշումը

1032

     
 

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ

 
     

82

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Գլաձորի համայնքի 2018 թ. տարեկան բյուջեում վերաբաշխում կատարելու մասին» Գլաձորի համայնքի ավագանու 6 նոյեմբերի 2018 թ. N 91-Ն որոշումը

1036

     
 

ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ

 
     

83

«ՀՀ Տավուշի մարզի Կողբի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքեր և տեղական վճարներ սահմանելու մասին» Կողբի համայնքի ավագանու 29 հոկտեմբերի 2018 թ. N 47-Ն որոշումը

1037

84

«ՀՀ Տավուշի մարզի Կողբի համայնքի բյուջեում փոփոխություն և վերաբաշխում կատարելու մասին» Կողբի համայնքի ավագանու 29 հոկտեմբերի 2018 թ. N 48-Ն որոշումը

1046

85

«ՀՀ Տավուշի մարզի Սևքարի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Սևքարի համայնքի ավագանու 6 նոյեմբերի 2018 թ. N 22-Ն որոշումը

1049

86

«ՀՀ Տավուշի մարզի Սևքարի համայնքի 2018 թ. բյուջեում հոդվածային փոփոխություն կատարելու մասին» Սևքարի համայնքի ավագանու 6 նոյեմբերի 2018 թ. N 24-Ն որոշումը

1055

87

«ՀՀ Տավուշի մարզի Սևքարի համայնքի 2018 թ. բյուջեում հոդվածային փոփոխություն կատարելու մասին» Սևքարի համայնքի ավագանու 6 նոյեմբերի 2018 թ. N 25-Ն որոշումը

1056

 

 

ԲԵՌՆԵԼ․․․

Մաս 2

 

 

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Աշտարակի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

88

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի համայնքի 2019 թ. տարեկան բյուջեն հաստատելու մասին» Աշտարակի համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը

7

89

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Աշտարակի համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2018 թ. N 3-Ն որոշումը

58

     
 

Թալինի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

90

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Թալինի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2018 թ. N 57-Ն որոշումը

70

91

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի համայնքում տնային կենդանիներ պահելու համաքաղաքային կանոնները հաստատելու մասին» Թալինի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2018 թ. N 58-Ն որոշումը

79

92

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի համայնքում արտաքին գովազդ տեղադրելու կարգն ու պայմանները սահմանելու մասին» Թալինի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2018 թ. N 59-Ն որոշումը

84

93

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի համայնքում հանրային սննդի կազմակերպման և իրականացման կանոնները սահմանելու մասին» Թալինի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2018 թ. N 61-Ն որոշումը

88

94

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի համայնքի 2019 թ. տարեկան բյուջեն հաստատելու մասին» Թալինի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2018 թ. N 62-Ն որոշումը

92

95

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի «Թալինի համայնքի 2018 թ. տարեկան բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» 21.11.2018 թ. թիվ 53-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Թալինի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2018 թ. N 65-Ն որոշումը

124

96

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի սեփականատիրոջ կամ տիրապետողի տիրապետման տակ գտնվող անշարժ գույքի և դրան հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր բարեկարգման կարգը սահմանելու մասին» Թալինի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2018 թ. N 67-Ն որոշումը

156

     
 

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Արարատի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

97

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի համայնքի 2018 թ. բյուջեի հոդվածներում փոփոխություն կատարելու մասին» Արարատի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2018 թ. N 56-Ն որոշումը

161

98

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի համայնքի 2018 թ. նոյեմբերի 23-ի թիվ 51-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» Արարատի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2018 թ. N 57-Ն որոշումը

162

     
 

Մասիսի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

99

«ՀՀ Արարատի մարզի Մասիսի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Մասիսի համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2018 թ. N 91-Ն որոշումը

168

100

«ՀՀ Արարատի մարզի Մասիսի համայնքի 2018 թ. վարչական և ֆոնդային բյուջեներում փոփոխություններ կատարելու մասին» Մասիսի համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2018 թ. N 92-Ն որոշումը

187

     
 

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Մեծամորի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

101

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամորի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 7 նիստի թիվ 38-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Մեծամորի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2018 թ. N 43-Ն որոշումը

191

102

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամորի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Մեծամորի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2018 թ. N 44-Ն որոշումը

220

     
 

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Մարտունու համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

103

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մարտունու համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Մարտունու համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2018 թ. N 122-Ն որոշումը

295

     
 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

 
     
 

Թումանյանի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

104

«ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյանի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները և դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Թումանյանի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 56-Ն որոշումը

310

105

«ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 26-ի թիվ 54-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Թումանյանի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 61-Ն որոշումը

317

106

«ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Թումանյանի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 62-Ն որոշումը

321

 

 

 
 

Վանաձորի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

107

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Վանաձորի համայնքի ավագանու 29 նոյեմբերի 2018 թ. N 129-Ն որոշումը

347

108

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 109-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Վանաձորի համայնքի ավագանու 29 նոյեմբերի 2018 թ. N 130-Ն որոշումը

429

109

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 109-Ն որոշման մեջ լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» Վանաձորի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 134-Ն որոշումը

432

     
 

Տաշիրի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

110

«ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Տաշիրի համայնքի ավագանու 24 դեկտեմբերի 2018 թ. N 103-Ն որոշումը

436

111

«ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Տաշիրի համայնքի ավագանու 24 դեկտեմբերի 2018 թ. N 104-Ն որոշումը

445

     
 

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Գորիսի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

112

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիսի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 28-ի թիվ 68-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Գորիսի համայնքի ավագանու 27 նոյեմբերի 2018 թ. N 95-Ն որոշումը

470

113

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիսի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Գորիսի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2018 թ. N 103-Ն որոշումը

492

114

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորիսի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Գորիսի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2018 թ. N 104-Ն որոշումը

512

     
 

Սիսիանի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

115

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 29-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 11 դեկտեմբերի 2018 թ. N 102-Ն որոշումը

526

116

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 11 դեկտեմբերի 2018 թ. N 104-Ն որոշումը

560

     
 

Քաջարանի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

117

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 26-ի թիվ 32-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Քաջարանի համայնքի ավագանու 16 նոյեմբերի 2018 թ. N 62-Ն որոշումը

595

118

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարանի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի, վճարների տեսակները և դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Քաջարանի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 69-Ն որոշումը

602

119

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարանի համայնքի կողմից մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Քաջարանի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 70-Ն որոշումը

618

120

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարանի համայնքին մատուցած ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների չափը հաստատելու մասին» Քաջարանի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 71-Ն որոշումը

620

121

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Քաջարանի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 74-Ն որոշումը

624

122

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարանի համայնքի 2017 թ. դեկտեմբերի 26-ի թիվ 32-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Քաջարանի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 79-Ն որոշումը

640

     
 

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Եղեգնաձորի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

123

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգնաձորի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Եղեգնաձորի համայնքի ավագանու 17 դեկտեմբերի 2018 թ. N 94-Ն որոշումը

649

124

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգնաձորի համայնքի 2019 թ. բյուջեի նախագիծը հաստատելու մասին» Եղեգնաձորի համայնքի ավագանու 17 դեկտեմբերի 2018 թ. N 99-Ն որոշումը

656

     
 

Վայքի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

125

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Վայքի համայնքում տեղական տուրքերի և վճարների 2019 թ. դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Վայքի համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2018 թ. N 72-Ն որոշումը

675

     
 

ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Այրումի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

126

«ՀՀ Տավուշի մարզի Այրումի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Այրումի համայնքի ավագանու 24 դեկտեմբերի 2018 թ. N 74-Ն որոշումը

687

     
 

Բերդի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

127

«ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդի համայնքի տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը ըստ գոտիավորման հաստատելու մասին» Բերդի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 86-Ն որոշումը

692

128

«ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդի համայնքի 2019 թ. տեղական բյուջեն հաստատելու մասին» Բերդի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 87-Ն որոշումը

700

     
 

Դիլիջանի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

129

«ՀՀ Տավուշի մարզի Դիլիջանի համայնքի տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերի (ըստ գոտիավորման) նախագծին հավանություն տալու մասին» Դիլիջանի համայնքի ավագանու 1 նոյեմբերի 2018 թ. N 117-Ն որոշումը

727

     
 

Իջևանի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

130

«ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևանի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Իջևանի համայնքի ավագանու 6 դեկտեմբերի 2018 թ. N 55-Ն որոշումը

740

     
 

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

 
     

131

«ՀՀ Արարատի մարզի Ազատաշենի համայնքի 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները և դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ազատաշենի համայնքի ավագանու 27 նոյեմբերի 2018 թ. N 32-Ն որոշումը

742

132

«ՀՀ Արարատի մարզի Ազատաշենի համայնքապետարանի առանձին համայնքային ծառայողների հավելավճարի կարգը սահմանելու և Ազատաշենի համայնքի ավագանու 2015 թ. նոյեմբերի 20-ի թիվ 37-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Ազատաշենի համայնքի ավագանու 27 նոյեմբերի 2018 թ. N 33-Ն որոշումը

748

133

«ՀՀ Արարատի մարզի Ազատաշենի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Ազատաշենի համայնքի ավագանու 27 նոյեմբերի 2018 թ. N 35-Ն որոշումը

749

134

«ՀՀ Արարատի մարզի Ազատաշենի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Ազատաշենի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 37-Ն որոշումը

750

135

«ՀՀ Արարատի մարզի Ազատաշենի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Ազատաշենի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 39-Ն որոշումը

751

136

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Արարատի համայնքի ավագանու 27 դեկտեմբերի 2018 թ. N 56-Ն որոշումը

754

137

«ՀՀ Արարատի մարզի Արգավանդի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Արգավանդի համայնքի ավագանու 10 դեկտեմբերի 2018 թ. N 36-Ն որոշումը

792

138

«ՀՀ Արարատի մարզի Արգավանդի համայնքի 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Արգավանդի համայնքի ավագանու 10 դեկտեմբերի 2018 թ. N 39-Ն որոշումը

793

139

«ՀՀ Արարատի մարզի Արգավանդի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Արգավանդի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2018 թ. N 43-Ն որոշումը

799

140

«ՀՀ Արարատի մարզի Արգավանդի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Արգավանդի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2018 թ. N 44-Ն որոշումը

803

141

«ՀՀ Արարատի մարզի Արմաշի համայնքի 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերի հաստատման մասին» Արմաշի համայնքի ավագանու 7 դեկտեմբերի 2018 թ. N 29-Ն որոշումը

804

     
 

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

 
     

142

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արտամետի համայնքի 2019 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Արտամետի համայնքի ավագանու 11 դեկտեմբերի 2018 թ. N 4-Ն որոշումը

811

143

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արտիմետի համայնքի կողմից 2019 թ. մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Արտիմետի համայնքի ավագանու 15 նոյեմբերի 2018 թ. N 50-Ն որոշումը

833

144

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արտիմետի համայնքի վարչական տարածքում տեղական տուրքերի և վճարների 2019 թ. դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Արտիմետի համայնքի ավագանու 15 նոյեմբերի 2018 թ. N 51-Ն որոշումը

835

145

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արտիմետի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Արտիմետի համայնքի ավագանու 10 դեկտեմբերի 2018 թ. N 55-Ն որոշումը

841

146  

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արևադաշտի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Արևադաշտի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2018 թ. N 27-Ն որոշումը

920

147

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արևիկի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Արևիկի համայնքի ավագանու 26 նոյեմբերի 2018 թ. N 25-Ն որոշումը

964

148

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հայկաշենի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 7-ի թիվ 31-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայկաշենի համայնքի ավագանու 7 դեկտեմբերի 2018 թ. N 27-Ն որոշումը

969

 

 

ԲԵՌՆԵԼ․․․

Մաս 3

 

   

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ

 
       
   

Թալինի համայնքի ավագանու որոշումը

 
       

149

 

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Թալինի համայնքի 2019 թ. տարեկան բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» 26.12.18 թ. թիվ 62-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Թալինի համայնքի ավագանու 26 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

9

       
   

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
       
   

Կապանի համայնքի ավագանու որոշումները

 
       

150

 

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի համայնքի տարածքում տնտեսվարողների կողմից առևտրի և ծառայությունների օբյեկտների գիշերային անդորրն ապահովելու մասին» Կապանի համայնքի ավագանու 27 դեկտեմբերի 2018 թ. N 142-Ն որոշումը...

41

151

 

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները և դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Կապանի համայնքի ավագանու 27 դեկտեմբերի 2018 թ. N 143-Ն որոշումը

42

152

 

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 28-ի թիվ 10-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կապանի համայնքի ավագանու 27 դեկտեմբերի 2018 թ. N 144-Ն որոշումը

53

153

 

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Կապանի համայնքի ավագանու 27 դեկտեմբերի 2018 թ. N 145-Ն որոշումը

61

       
   

ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ

 
       
   

Այրումի համայնքի ավագանու որոշումները

 
       

154

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Այրումի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 94-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Այրումի համայնքի ավագանու 28 նոյեմբերի 2018 թ. N 53-Ն որոշումը

92

155

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Այրումի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Այրումի համայնքի ավագանու 28 նոյեմբերի 2018 թ. N 55-Ն որոշումը

94

156

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Այրումի համայնքի ենթակայության ոչ առևտրային կազմակերպություններում 2019 թ. վարձավճարներ սահմանելու մասին» Այրումի համայնքի ավագանու 28 նոյեմբերի 2018 թ. N 59-Ն որոշումը

99

       
   

Բերդի համայնքի ավագանու որոշումները

 
       

157

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 21-ի «Բերդի համայնքի 2019 թ. տեղական բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 84-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Բերդի համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2019 թ. N 02-Ն որոշումը

104

       
   

Իջևանի համայնքի ավագանու որոշումները

 
       

158

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևանի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Իջևանի համայնքի ավագանու 28 դեկտեմբերի 2018 թ. N 57-Ն որոշումը

133

159

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևանի համայնքում 2019 թ. մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Իջևանի համայնքի ավագանու 28 դեկտեմբերի 2018 թ. N 58-Ն որոշումը

137

160

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևանի համայնքի սահմաններում վարձակալությամբ օգտագործման տրամադրվող հողատարածքների վարձավճարներ սահմանելու մասին» Իջևանի համայնքի ավագանու 28 դեկտեմբերի 2018 թ. N 59-Ն որոշումը

139

161

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևանի համայնքապետարանի հաշվեկշռում գտնվող տարածքների աճուրդային վաճառքի մեկնարկային գին սահմանելու մասին» Իջևանի համայնքի ավագանու 28 դեկտեմբերի 2018 թ. N 60-Ն որոշումը

140

162

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևանի համայնքի 2019 թ. բյուջեի եկամուտների ու ծախսերի նախահաշիվը հաստատելու մասին» Իջևանի համայնքի ավագանու 28 դեկտեմբերի 2018 թ. N 63-Ն որոշումը

141

       
    

Նոյեմբերյանի համայնքի ավագանու որոշումները

 
       

163

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Նոյեմբերյանի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Նոյեմբերյանի համայնքի ավագանու 30 նոյեմբերի 2018 թ. N 82-Ն որոշումը

144

164

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Նոյեմբերյանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Նոյեմբերյանի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 97-Ն որոշումը

155

       
   

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

 
       

165

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Արալեզի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Արալեզի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2018 թ. N 31-Ն որոշումը

157

166

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Արալեզի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Արալեզի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2018 թ. N 32-Ն որոշումը

158

167

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Բերդիկի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Բերդիկի համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2018 թ. N 33-Ն որոշումը

161

168

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Բուրաստանի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Բուրաստանի համայնքի ավագանու 30 նոյեմբերի 2018 թ. N 33-Ն որոշումը

164

169

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Գեղանիստի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Գեղանիստի համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 2018 թ. N 30-Ն որոշումը

169

170

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Գեղանիստի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Գեղանիստի համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 2018 թ. N 33-Ն որոշումը

176

171

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Գետափնյայի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Գետափնյայի համայնքի ավագանու 29 նոյեմբերի 2018 թ. N 30-Ն որոշումը

178

172

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Գետափնյայի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Գետափնյայի համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2018 թ. N 34-Ն որոշումը

185

173

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Դաշտավանի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Դաշտավանի համայնքի ավագանու 5 դեկտեմբերի 2018 թ. N 29-Ն որոշումը

189

174

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Դաշտավանի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Դաշտավանի համայնքի ավագանու 5 դեկտեմբերի 2018 թ. N 30-Ն որոշումը

196

175

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Դաշտավանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Դաշտավանի համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 2018 թ. N 34-Ն որոշումը

197

176

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Դաշտավանի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Դաշտավանի համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 2018 թ. N 35-Ն որոշումը

201

177

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Դարբնիկի համայնքի 2019 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Դարբնիկի համայնքի ավագանու 30 նոյեմբերի 2018 թ. N 34-Ն որոշումը

202

178

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Դարբնիկի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Դարբնիկի համայնքի ավագանու 30 նոյեմբերի 2018 թ. N 35-Ն որոշումը. . .

206

179

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Դարբնիկի համայնքի 2019 թ. տեղական տուրքերի ու վճարների տեսակները և դրույքաչափերը սահմանելու և 2018 թ. նոյեմբերի 20-ի թիվ 28-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Դարբնիկի համայնքի ավագանու 13 դեկտեմբերի 2018 թ. N 38-Ն որոշումը

207

180

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Դեղձուտի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Դեղձուտի համայնքի ավագանու 17 դեկտեմբերի 2018 թ. N 27-Ն որոշումը

213

181

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Դիտակի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Դիտակի համայնքի ավագանու 17 դեկտեմբերի 2018 թ. N 33-Ն որոշումը

219

182

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Զորակի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Զորակի համայնքի ավագանու 4 դեկտեմբերի 2018 թ. N 28-Ն որոշումը

225

183

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Լուսառատի համայնքային 2018 թ. բյուջեի կատարման և 2019 թ. բյուջեի քննարկման ու հաստատման մասին» Լուսառատի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2018 թ. N 33-Ն որոշումը

229

184

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Խաչփարի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Խաչփարի համայնքի ավագանու 13 դեկտեմբերի 2018 թ. N 40-Ն որոշումը

233

185

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Խաչփարի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 29-ի թիվ 41-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Խաչփարի համայնքի ավագանու 13 դեկտեմբերի 2018 թ. N 43-Ն որոշումը

239

186

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Խաչփարի համայնքի 2019 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Խաչփարի համայնքի ավագանու 13 դեկտեմբերի 2018 թ. N 45-Ն որոշումը

240

187

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Հայանիստի համայնքի 2019 թ. վարչական բյուջեի հաստատման մասին» Հայանիստի համայնքի ավագանու 10 դեկտեմբերի 2018 թ. N 40-Ն որոշումը

250

188

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Հնաբերդի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Հնաբերդի համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2018 թ. N 33-Ն որոշումը

254

189

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Հնաբերդի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հնաբերդի համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2018 թ. N 34-Ն որոշումը

260

190

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Հնաբերդի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Հնաբերդի համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2018 թ. N 36-Ն որոշումը

262

191

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Ղուկասավանի համայնքապետարանի 2019 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Ղուկասավանի համայնքի ավագանու 30 նոյեմբերի 2018 թ. N 31-Ն որոշումը

266

192

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Ղուկասավանի համայնքի ավագանու 09.11.2018 թ. թիվ 27-Ն որոշումն անվավեր ճանաչելու մասին» Ղուկասավանի համայնքի ավագանու 30 նոյեմբերի 2018 թ. N 34-Ն որոշումը

272

193

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Ղուկասավանի համայնքում 2019 թ. տեղական հարկերի, տուրքերի և վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ղուկասավանի համայնքի ավագանու 30 նոյեմբերի 2018 թ. N 35-Ն որոշումը

273

194

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Ղուկասավանի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Ղուկասավանի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2018 թ. N 37-Ն որոշումը

280

195

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Մրգավանի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Մրգավանի համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 2018 թ. N 33-Ն որոշումը

281

196

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Մրգավանի համայնքի 2019 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Մրգավանի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2018 թ. N 38-Ն որոշումը.

286

197

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Մրգավանի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Մրգավանի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2018 թ. N 39-Ն որոշումը

289

198

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Նարեկի համայնքի ավագանու 15.11.2018 թ. թիվ 53-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Նարեկի համայնքի ավագանու 16 հունվարի 2019 թ. N 5-Ն որոշումը

290

199

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Նիզամիի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու և 2018 թ. դեկտեմբերի 7-ի թիվ 28-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Նիզամիի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2018 թ. N 32-Ն որոշումը

296

200

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Նիզամիի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Նիզամիի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2018 թ. N 34-Ն որոշումը

301

201

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Նիզամիի համայնքի 2019 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Նիզամիի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2018 թ. N 35-Ն որոշումը

302

202

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Նշավանի համայնքի 2019 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Նշավանի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2018 թ. N 45-Ն որոշումը

305

203

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Նոր Խարբերդի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքեր և վճարներ սահմանելու մասին» Նոր Խարբերդի համայնքի ավագանու 26 նոյեմբերի 2018 թ. N 26-Ն որոշումը

308

204

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Նոր Խարբերդի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Նոր Խարբերդի համայնքի ավագանու 26 նոյեմբերի 2018 թ. N 28-Ն որոշումը

316

205

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Նոր Խարբերդի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Նոր Խարբերդի համայնքի ավագանու 26 նոյեմբերի 2018 թ. N 29-Ն որոշում

320

206

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Նոր Խարբերդի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Նոր Խարբերդի համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2018 թ. N 34-Ն որոշումը

322

207

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Շահումյանի համայնքի 2018 թ. բյուջեի վարչական մասում փոփոխություն կատարելու մասին» Շահումյանի համայնքի ավագանու 10 դեկտեմբերի 2018 թ. N 48-Ն որոշումը

324

208

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Շահումյանի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Շահումյանի համայնքի ավագանու 10 դեկտեմբերի 2018 թ. N 49-Ն որոշումը

325

209

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Ոսկետափի համայնքի բյուջեում հոդվածների փոփոխություն կատարելու մասին» Ոսկետափի համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 2018 թ. N 43-Ն որոշումը

332

210

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Ոսկետափի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Ոսկետափի համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 2018 թ. N 44-Ն որոշումը

333

211

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Ոսկետափի համայնքի 2018 թ. բյուջեում հոդվածների փոփոխություն կատարելու մասին» Ոսկետափի համայնքի ավագանու 27 դեկտեմբերի 2018 թ. N 47-Ն որոշումը

338

212

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Ոսկետափի համայնքի 2019 թ. վարչական բյուջեի հաստատման մասին» Ոսկետափի համայնքի ավագանու 27 դեկտեմբերի 2018 թ. N 48-Ն որոշումը

339

213

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Ռանչպարի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերի սահմանման մասին» Ռանչպարի համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 2018 թ. N 19-Ն որոշումը

342

214

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Սայաթ-Նովայի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները և դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Սայաթ-Նովայի համայնքի ավագանու 13 դեկտեմբերի 2018 թ. N 27-Ն որոշումը

347

215

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Սայաթ-Նովայի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Սայաթ-Նովայի համայնքի ավագանու 13 դեկտեմբերի 2018 թ. N 29-Ն որոշումը

352

216

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Սայաթ-Նովայի համայնքի 2019 թ. բյուջեի քննարկում և հաստատում» Սայաթ-Նովայի համայնքի ավագանու 13 դեկտեմբերի 2018 թ. N 34-Ն որոշումը

353

217

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Սայաթ-Նովայի համայնքի 13.12.2018 թ. թիվ 30-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Սայաթ-Նովայի համայնքի ավագանու 13 դեկտեմբերի 2018 թ. N 35-Ն որոշումը

356

218

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիսի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Սիսի համայնքի ավագանու 11 դեկտեմբերի 2018 թ. N 31-Ն որոշումը

357

219

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիսի համայնքի «Անուշիկ» մ/մանկապարտեզ ՀՈԱԿ-ում վարձավճարի չափ սահմանելու մասին» Սիսի համայնքի ավագանու 11 դեկտեմբերի 2018 թ. N 32-Ն որոշումը

363

220

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիսի համայնքի 2019 թ. բյուջեի վարչական մասի քննարկման և հաստատման մասին» Սիսի համայնքի ավագանու 24 դեկտեմբերի 2018 թ. N 34-Ն որոշումը

364

221

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիսավանի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Սիսավանի համայնքի ավագանու 6 դեկտեմբերի 2018 թ. N 29-Ն որոշումը

367

222

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիսավանի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Սիսավանի համայնքի ավագանու 24 դեկտեմբերի 2018 թ. N 32-Ն որոշումը

368

223

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիսավանի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Սիսավանի համայնքի ավագանու 24 դեկտեմբերի 2018 թ. N 34-Ն որոշումը

374

224

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիփանիկի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Սիփանիկի համայնքի ավագանու 29 նոյեմբերի 2018 թ. N 32-Ն որոշումը

375

225

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիփանիկի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Սիփանիկի համայնքի ավագանու 29 նոյեմբերի 2018 թ. N 35-Ն որոշումը

380

226

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիփանիկի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Սիփանիկի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 37-Ն որոշումը..

381

227

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիփանիկի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Սիփանիկի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 38-Ն որոշումը

383

       
   

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

 
       

228

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ակնալճի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ակնալճի համայնքի ավագանու 5 դեկտեմբերի 2018 թ. N 35-Ն որոշումը

384

229

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ակնալճի համայնքի կողմից 2019 թ. մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ակնալճի համայնքի ավագանու 5 դեկտեմբերի 2018 թ. N 36-Ն որոշումը

391

230

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ակնալճի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Ակնալճի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 41-Ն որոշումը

393

231

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ակնաշենի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ակնաշենի համայնքի ավագանու 30 նոյեմբերի 2018 թ. N 36-Ն որոշումը

443

232

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ակնաշենի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 18-ի թիվ 50-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Ակնաշենի համայնքի ավագանու 30 նոյեմբերի 2018 թ. N 37-Ն որոշումը

449

233

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ակնաշենի համայնքի 2019 թ. տարեկան բյուջեն հաստատելու մասին» Ակնաշենի համայնքի ավագանու 17 դեկտեմբերի 2018 թ. N 42-Ն որոշումը

466

234

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ակնաշենի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 18-ի թիվ 50-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Ակնաշենի համայնքի ավագանու 17 դեկտեմբերի 2018 թ. N 43-Ն որոշումը

496

235

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Աղավնատան համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Աղավնատան համայնքի ավագանու 26 նոյեմբերի 2018 թ. N 51-Ն որոշումը

505

236

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Աղավնատան համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 14-ի «Աղավնատան համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 72-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Աղավնատան համայնքի ավագանու 26 նոյեմբերի 2018 թ. N 52-Ն որոշումը

517

237

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Աղավնատան համայնքի 2019 թ. բյուջեի նախագիծը հաստատելու մասին» Աղավնատան համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2018 թ. N 57-Ն որոշումը

551

       
   

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
       

238

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Զովաբերի համայնքում տեղական տուրքերի և վճարների 2019 թ. դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Զովաբերի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2018 թ. N 36-Ն որոշումը

595

239

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Զովաբերի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Զովաբերի համայնքի ավագանու 14 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

601

240

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լճաշենի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների միասնական դրույքաչափեր սահմանելու մասին» Լճաշենի համայնքի ավագանու 27 նոյեմբերի 2018 թ. N 51-Ն որոշումը

611

241

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Կարմիրգյուղի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների միասնական դրույքաչափեր սահմանելու մասին» Կարմիրգյուղի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2018 թ. N 29-Ն որոշումը

614

242

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վաղաշենի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի, վճարների տեսակները և դրանց դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Վաղաշենի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2018 թ. N 37-Ն որոշումը

619

243

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վաղաշենի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Վաղաշենի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2018 թ. N 38-Ն որոշումը

620

244

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վաղաշենի համայնքում 2019 թ. աղբահանության վճարի դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Վաղաշենի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2018 թ. N 39-Ն որոշումը

626

245

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վաղաշենի համայնքի 2019 թ. բյուջեի նախագիծը հաստատելու մասին» Վաղաշենի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2018 թ. N 42-Ն որոշումը

628

       
   

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

 
       

246

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Անտառամուտի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Անտառամուտի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2018 թ. N 30-Ն որոշումը

639

247

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Անտառամուտի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Անտառամուտի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2018 թ. N 31-Ն որոշումը

646

248

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Անտառաշենի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Անտառաշենի համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2018 թ. N 20-Ն որոշումը

673

249

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Անտառաշենի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Անտառաշենի համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2018 թ. N 22-Ն որոշումը

679

250

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Արջուտի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Արջուտի համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2018 թ. N 45-Ն որոշումը

712

251

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Արջուտի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Արջուտի համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2018 թ. N 46-Ն որոշումը

721

252

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Արևաշողի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Արևաշողի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 38-Ն որոշումը

722

253

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Արևաշողի համայնքի 2019 թ. տարեկան բյուջեն հաստատելու մասին» Արևաշողի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 41-Ն որոշումը

729

       
   

ԿԱՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ

 
       

254

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Արամուսի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 27-ի թիվ 92-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Արամուսի համայնքի ավագանու 11 հունվարի 2019 թ. N 3-Ն որոշումը

755

255

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Արզնիի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Արզնիի համայնքի ավագանու 27 դեկտեմբերի 2018 թ. N 90-Ն որոշումը

768

256

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Արզնիի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Արզնիի համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2019 թ. N 4-Ն որոշումը

809

       
   

ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ

 
       

257

 

«ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքի ավագանու 2018 թ. հունվարի 29-ի թիվ 2-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ախուրյանի համայնքի ավագանու 30 նոյեմբերի 2018 թ. N 111-Ն որոշումը

851

258

 

«ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և տեղական վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ախուրյանի համայնքի ավագանու 28 դեկտեմբերի 2018 թ. N 129-Ն որոշումը

853

259

 

«ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Ախուրյանի համայնքի ավագանու 28 դեկտեմբերի 2018 թ. N 134-Ն որոշումը

864

       
   

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
       

260

 

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Տեղի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Տեղի համայնքի ավագանու 28 դեկտեմբերի 2018 թ. N 30-Ն որոշումը

912

261

 

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Տեղի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Տեղի համայնքի ավագանու 28 դեկտեմբերի 2018 թ. N 31-Ն որոշումը

920

262

 

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Տեղի համայնքի ավագանու 2019 թ. դեկտեմբերի 28-ի թիվ 40-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Տեղի համայնքի ավագանու 28 դեկտեմբերի 2018 թ. N 33-Ն որոշումը

934

       
   

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ

 
       

263

 

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Գլաձորի համայնքի 2018 թ. տարեկան բյուջեում վերաբաշխում կատարելու մասին» Գլաձորի համայնքի ավագանու 5 դեկտեմբերի 2018 թ. N 96-Ն որոշումը

948

264

 

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգիսի համայնքի տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Եղեգիսի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2018 թ. N 74-Ն որոշումը

949

265

 

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգիսի համայնքի 2019 թ. տարեկան բյուջեի նախագծի հաստատման մասին» Եղեգիսի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2018 թ. N 75-Ն որոշումը

954

266

 

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգիսի համայնքի 2018 թ. բյուջեում վերաբաշխումներ կատարելու մասին» Եղեգիսի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2018 թ. N 76-Ն որոշումը

957

       
   

ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ

 
       

267

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Ազատամուտի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ազատամուտի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2018 թ. N 9-Ն որոշումը

959

268

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Ազատամուտի համայնքի 2019 թ. բյուջեի նախագիծը հաստատելու մասին» Ազատամուտի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2018 թ. N 10-Ն որոշումը

964

269

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Ակնաղբյուրի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ակնաղբյուրի համայնքի ավագանու 6 դեկտեմբերի 2018 թ. N 30-Ն որոշումը

965

270

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Ակնաղբյուրի համայնքի 2019 թ. տեղական բյուջեն հաստատելու մասին» Ակնաղբյուրի համայնքի ավագանու 17 դեկտեմբերի 2018 թ. N 31-Ն որոշումը

966

271

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Ակնաղբյուրի համայնքի 2018 թ. տեղական բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Ակնաղբյուրի համայնքի ավագանու 17 դեկտեմբերի 2018 թ. N 32-Ն որոշումը

977

272

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Ակնաղբյուրի համայնքի 2019 թ. տեղական բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Ակնաղբյուրի համայնքի ավագանու 11 հունվարի 2019 թ. N 02-Ն որոշումը

978

273

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Բերքաբերի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Բերքաբերի համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 2018 թ. N 37-Ն որոշումը

980

274

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Բերքաբերի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Բերքաբերի համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 2018 թ. N 38-Ն որոշումը

984

275

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Գետահովտի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Գետահովտի համայնքի ավագանու 13 դեկտեմբերի 2018 թ. N 63-Ն որոշումը

990

276

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Դիտավանի համայնքի 2019 թ. տեղական բյուջեն հաստատելու մասին» Դիտավանի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 39-Ն որոշումը

994

277

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Սարիգյուղի համայնքի 2019 թ. տեղական բյուջեի մասին» Սարիգյուղի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 70-Ն որոշումը

1006

 

 

ԲԵՌՆԵԼ․․․

Մաս 4

 

   

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ

 
       
   

Աշտարակի համայնքի ավագանու որոշումը

 
       

278

  

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակի համայնքի 2019 թ. տարեկան բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Աշտարակի համայնքի ավագանու 24 հունվարի 2019 թ. N 3-Ն որոշումը

5

       
   

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

 
       
   

Արարատի համայնքի ավագանու որոշումները

 
       

279

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Արարատի համայնքի ավագանու 18 հունվարի 2019 թ. N 3-Ն որոշումը

57

280

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի համայնքի 2019 թ. բյուջեի հոդվածներում փոփոխություն կատարելու մասին» Արարատի համայնքի ավագանու 18 հունվարի 2019 թ. N 4-Ն որոշումը

66

       
   

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
       
   

Մեղրիի համայնքի ավագանու որոշումները

 
       

281

 

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 29-ի թիվ 134-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Մեղրիի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2018 թ. N 102-Ն որոշումը

68

282

 

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Մեղրիի համայնքի ավագանու 29 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

72

       
   

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

 
       

283

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Այգավանի համայնքի բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Այգավանի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 43-Ն որոշումը

116

284

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Այգավանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Այգավանի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 47-Ն որոշումը

118

285

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Այգավանի համայնքի տեղական տուրքերի և վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու և 23.11.2018 թ. թիվ 41-Ն որոշումը անվավեր ճանաչելու մասին» Այգավանի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 48-Ն որոշումը

121

286

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Այնթապի համայնքի տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Այնթապի համայնքի ավագանու 23 նոյեմբերի 2018 թ. N 40-Ն որոշումը

127

287

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Արալեզի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Արալեզի համայնքի ավագանու 7 դեկտեմբերի 2018 թ. N 26-Ն որոշումը

135

288

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Արալեզի համայնքի տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Արալեզի համայնքի ավագանու 7 դեկտեմբերի 2018 թ. N 27-Ն որոշումը

136

289

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Արբաթի համայնքի 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Արբաթի համայնքի ավագանու 10 դեկտեմբերի 2018 թ. N 31-Ն որոշումը

140

290

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Արբաթի համայնքի 2019 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Արբաթի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2018 թ. N 35-Ն որոշումը

146

291

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Արբաթի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Արբաթի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2018 թ. N 36-Ն որոշումը

151

292

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Արբաթի համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Արբաթի համայնքի ավագանու 14 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

152

293

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Դաշտավանի համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Դաշտավանի համայնքի ավագանու 18 հունվարի 2019 թ. N 02-Ն որոշումը

153

294

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Դեղձուտի համայնքի 2019 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Դեղձուտի համայնքի ավագանու 17 հունվարի 2019 թ. N 3-Ն որոշումը

154

295

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Հայանիստի համայնքի 2019 թ. վարչական բյուջեի փոփոխությունները և ֆոնդային բյուջեն հաստատելու մասին» Հայանիստի համայնքի ավագանու 22 հունվարի 2019 թ. N 02-Ն որոշումը

159

296

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Նիզամիի համայնքի 2019 թ. բյուջեի փոփոխված տարբերակի հաստատման մասին» Նիզամիի համայնքի ավագանու 22 հունվարի 2019 թ. N 03-Ն որոշումը

160

297

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Նշավանի համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Նշավանի համայնքի ավագանու 17 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

161

       
   

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

 
       

298

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ալաշկերտի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Ալաշկերտի համայնքի ավագանու 29 նոյեմբերի 2018 թ. N 35-Ն որոշումը

164

299

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ալաշկերտի համայնքի ավագանու 19.12.2017 թ. թիվ 44-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ալաշկերտի համայնքի ավագանու 29 նոյեմբերի 2018 թ. N 37-Ն որոշումը

169

300

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ալաշկերտի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Ալաշկերտի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2018 թ. N 42-Ն որոշումը

200

301

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արագածի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 38-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Արագածի համայնքի ավագանու 12 նոյեմբերի 2018 թ. N 36-Ն որոշումը

243

302

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արագածի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու և Արագածի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 8-ի թիվ 34-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Արագածի համայնքի ավագանու 10 դեկտեմբերի 2018 թ. N 41-Ն որոշումը

245

303

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արագածի համայնքի կողմից 2019 թ. մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Արագածի համայնքի ավագանու 10 դեկտեմբերի 2018 թ. N 42-Ն որոշումը

249

304

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Բաղրամյանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Բաղրամյանի համայնքի ավագանու 7 դեկտեմբերի 2018 թ. N 48-Ն որոշումը

251

305

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Բերքաշատի համայնքի վարչական տարածքում տեղական տուրքերի և վճարների 2019 թ. դրույքաչափերի մասին» Բերքաշատի համայնքի ավագանու 28 նոյեմբերի 2018 թ. N 7-Ն որոշումը

298

306

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Բերքաշատի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Բերքաշատի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2018 թ. N 11-Ն որոշումը

304

307

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գայի համայնքի 2019 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Գայի համայնքի ավագանու 7 դեկտեմբերի 2018 թ. N 63-Ն որոշումը

355

308

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գայի համայնքի ավագանու 2018 թ. նոյեմբերի 19-ի թիվ 53-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Գայի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2018 թ. N 65-Ն որոշումը

393

309

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գայի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Գայի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2018 թ. N 66-Ն որոշումը

394

310

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Դալարիկի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 20-ի «Դալարիկի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 52-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Դալարիկի համայնքի ավագանու 19 հունվարի 2019 թ. N 06-Ն որոշումը

400

311

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Երասխահունի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Երասխահունի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 29-Ն որոշումը

438

312

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Խորոնքի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Խորոնքի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2018 թ. N 48-Ն որոշումը

439

313

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Խորոնքի համայնքի կողմից 2019 թ. մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Խորոնքի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2018 թ. N 49-Ն որոշումը

446

314

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Խորոնքի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Խորոնքի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2018 թ. N 50-Ն որոշումը

448

315

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Խորոնքի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 11-ի թիվ 9 արտահերթ նիստի «ՀՀ Արմավիրի մարզի Խորոնքի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 57-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Խորոնքի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2018 թ. N 54-Ն որոշումը

499

       
   

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

 
       

316

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Բազումի համայնքի 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները սահմանելու մասին» Բազումի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2018 թ. N 65-Ն որոշումը

501

317

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Բազումի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Բազումի համայնքի ավագանու 20 փետրվարի 2018 թ. N 67-Ն որոշումը

508

318

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Բազումի համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Բազումի համայնքի ավագանու 12 փետրվարի 2019 թ. N 02-Ն որոշումը

564

319

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Գեղասարի համայնքի 2019 թ. տարեկան բյուջեն հաստատելու մասին» Գեղասարի համայնքի ավագանու 5 դեկտեմբերի 2018 թ. N 58-Ն որոշումը

620

320

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Գեղասարի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 14-ի «Գեղասարի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 48-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Գեղասարի համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2018 թ. N 63-Ն որոշումը

647

321

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Գեղասարի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 5-ի «Գեղասարի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 58-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Գեղասարի համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

648

322

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Գոգարանի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Գոգարանի համայնքի ավագանու 15 դեկտեմբերի 2018 թ. N 21-Ն որոշումը

672

323

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Գոգարանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Գոգարանի համայնքի ավագանու 15 դեկտեմբերի 2018 թ. N 22-Ն որոշումը

678

324

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Դարպասի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Դարպասի համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2018 թ. N 33-Ն որոշումը

703

       
   

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ

 
       

325

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Կաթնաղբյուրի համայնքի վարչական տարածքում տեղական տուրքերի և վճարների 2019 թ. դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Կաթնաղբյուրի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2018 թ. N 41-Ն որոշումը

711

326

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Գեղիի համայնքի 2019 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Նոր Գեղիի համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2018 թ. N 74-Ն որոշումը

720

327

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Գեղիի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Նոր Գեղիի համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2018 թ. N 78-Ն որոշումը

732

328

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի «Նոր Գեղիի համայնքի թիվ 1, Կառլեն Առաքելյանի անվան թիվ 2, թիվ 3 մանկապարտեզ նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» և «Նոր Գեղիի Ֆրոնտիկ Թևոսյանի անվան արվեստի դպրոց» համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունների վճարների հաստատման մասին» Նոր Գեղիի համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2018 թ. N 80-Ն որոշումը

743

329

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Գեղիի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 19-ի թիվ 94-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Նոր Գեղիի համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2018 թ. N 84-Ն որոշումը

744

330

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Գեղիի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 25-ի թիվ 74-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Նոր Գեղիի համայնքի ավագանու 14 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

747

331

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Սոլակի համայնքի 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների միասնական դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Սոլակի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2018 թ. N 50-Ն որոշումը

760

332

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Սոլակի համայնքի 2019 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Սոլակի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2018 թ. N 53-Ն որոշումը

765

333

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Սոլակի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 14-ի թիվ 50-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Սոլակի համայնքի ավագանու 16 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը.

792

334

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Սոլակի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 14-ի թիվ 53-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Սոլակի համայնքի ավագանու 16 հունվարի 2019 թ. N 3-Ն որոշումը

793

335

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Քաղսիի համայնքի 2019 թ. տարեկան բյուջեն հաստատելու մասին» Քաղսիի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2018 թ. N 46-Ն որոշումը

819

336

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Քաղսիի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 46-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Քաղսիի համայնքի ավագանու 21 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

872

       
   

ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ

 
       

337

 

«ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքի սեփականություն հանդիսացող անշարժ գույքի օտարման 2019 թ. տարեկան ծրագիրը հաստատելու մասին» Ախուրյանի համայնքի ավագանու 21 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

925

       
   

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
       

338

 

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Տեղի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 28-ի թիվ 31-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Տեղի համայնքի ավագանու 24 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

928

       
   

ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ

 
       

339

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Ներքին Ծաղկավանի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ներքին Ծաղկավանի համայնքի ավագանու 27 նոյեմբերի 2018 թ. N 20-Ն որոշումը

943

340

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Ներքին Ծաղկավանի համայնքի 2019 թ. տեղական բյուջեի քննարկում և հաստատում» Ներքին Ծաղկավանի համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2018 թ. N 26-Ն որոշումը

944

341

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Սարիգյուղի համայնքում 2018 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Սարիգյուղի համայնքի ավագանու 7 դեկտեմբերի 2018 թ. N 66-Ն որոշումը

956

342

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Սևքարի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Սևքարի համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2018 թ. N 26-Ն որոշումը

959

 

ԲԵՌՆԵԼ․․․

Մաս 5

 

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

     
 

Գավառի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

343

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառի համայնքի 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Գավառի համայնքի ավագանու 17 դեկտեմբերի 2018 թ. N 108-Ն որոշումը

5

344

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառի համայնքի 2019 թ. բյուջեի քննարկման և հաստատման մասին» Գեղարքունիքի համայնքի ավագանու 22 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

12

     
 

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Մեղրու համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

345

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրու համայնքի ավագանու 2016 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 51-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Մեղրու համայնքի ավագանու 19 փետրվարի 2019 թ. N 7-Ն որոշումը

44

346

  

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրու համայնքի ավագանու 2019 թ. հունվարի 29-ի թիվ 2-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Մեղրու համայնքի ավագանու 19 փետրվարի 2019 թ. N 8-Ն որոշումը

45

     
 

Սիսիանի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

347

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 11-ի թիվ 104-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 25 հունվարի 2019 թ. N 02-Ն որոշումը

49

348

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքի սեփականություն համարվող գույքի (հողամասերի, շենքերի և շինությունների) օտարման 2019 թ. ծրագիրը հաստատելու մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 25 հունվարի 2019 թ. N 03-Ն որոշումը

87

     
 

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ

 
     

349

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ներքին Բազմաբերդի համայնքի 2019 թ. տեղական տուրքերի հաստատման մասին» Ներքին Բազմաբերդի համայնքի ավագանու 22 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

89

350

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ներքին Բազմաբերդի համայնքի 2019 թ. տարեկան բյուջեի հաստատման մասին» Ներքին Բազմաբերդի համայնքի ավագանու 22 հունվարի 2019 թ. N 3-Ն որոշումը

90

351

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ներքին Բազմաբերդի համայնքի գյուղացիական տնտեսությունների անասնաբուժական ծառայության վճարի վերաբերյալ» Ներքին Բազմաբերդի համայնքի ավագանու 22 հունվարի 2019 թ. N 12-Ն որոշումը

93

352

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ներքին Բազմաբերդի համայնքում աղբահանության վճարի սահմանման մասին» Ներքին Բազմաբերդի համայնքի ավագանու 22 հունվարի 2019 թ. N 13-Ն որոշումը

94

353

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ներքին Բազմաբերդի համայնքի 2019 թ. տարեկան բյուջեի ֆոնդային մասում նախատեսված գումարը համայնքի փողոցների լուսավորության նախագծմանը և կառուցմանը տրամադրելու մասին» Ներքին Բազմաբերդի համայնքի ավագանու 22 հունվարի 2019 թ. N 15-Ն որոշումը

95

354

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Ներքին Բազմաբերդի համայնքի 2019 թ. տարեկան բյուջեի վարչական մասի հաստատման մասին» Ներքին Բազմաբերդի համայնքի ավագանու 22 հունվարի 2019 թ. N 16-Ն որոշումը

96

     
 

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

 
     

355

«ՀՀ Արարատի մարզի Այգեզարդի համայնքի 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Այգեզարդի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2018 թ. N 36-Ն որոշումը

97

356

«ՀՀ Արարատի մարզի Այգեզարդի համայնքում մանկապարտեզի ծնողական գումարի և արվեստի դպրոց հաճախող երեխաների վարձավճարի չափը հաստատելու մասին» Այգեզարդի համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2018 թ. N 46-Ն որոշումը

103

357

«ՀՀ Արարատի մարզի Այգեզարդի համայնքի 2019 թ. տարեկան բյուջեն հաստատելու մասին» Այգեզարդի համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2018 թ. N 48-Ն որոշումը

104

358

«ՀՀ Արարատի մարզի Այգեզարդի համայնքի 2019 թ. տարեկան բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Այգեզարդի համայնքի ավագանու 18 հունվարի 2019 թ. N 5-Ն որոշումը

111

359

«ՀՀ Արարատի մարզի Արալեզի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Արալեզի համայնքի ավագանու 22 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

112

360

«ՀՀ Արարատի մարզի Բարձրաշենի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Բարձրաշենի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2018 թ. N 35-Ն որոշումը

115

361

«ՀՀ Արարատի մարզի Բարձրաշենի համայնքի 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերի սահմանման մասին» Բարձրաշենի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2018 թ. N 36-Ն որոշումը

117

362

«ՀՀ Արարատի մարզի Բարձրաշենի համայնքի 2019 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Բարձրաշենի համայնքի ավագանու 24 դեկտեմբերի 2018 թ. N 39-Ն որոշումը

123

363

«ՀՀ Արարատի մարզի Բարձրաշենի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Բարձրաշենի համայնքի ավագանու 18 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

125

364

«ՀՀ Արարատի մարզի Բերդիկի համայնքի 2019 թ. տարեկան բյուջեի փոփոխման և հաստատման մասին» Բերդիկի համայնքի ավագանու 24 հունվարի 2019 թ. N 3-Ն որոշումը

127

365

«ՀՀ Արարատի մարզի Բյուրավանի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Բյուրավանի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2018 թ. N 32-Ն որոշումը

131

366

«ՀՀ Արարատի մարզի Բյուրավանի համայնքի 2019 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Բյուրավանի համայնքի ավագանու 18 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

136

367

«ՀՀ Արարատի մարզի Բուրաստանի համայնքի 2019 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Բուրաստանի համայնքի ավագանու 17 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

142

368

«ՀՀ Արարատի մարզի Գետազատի համայնքի 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Գետազատի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2018 թ. N 34-Ն որոշումը

145

369

«ՀՀ Արարատի մարզի Գետազատի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Գետազատի համայնքի ավագանու 16 հունվարի 2019 թ. N 4-Ն որոշումը

152

370

«ՀՀ Արարատի մարզի Դարբնիկի համայնքի ավագանու 2018 թ. նոյեմբերի 30-ի թիվ 34-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Դարբնիկի համայնքի ավագանու 23 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

159

371

«ՀՀ Արարատի մարզի Լուսառատի համայնքի 2019 թ. բյուջեի փոփոխությունները հաստատելու մասին» Լուսառատի համայնքի ավագանու 23 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

160

372

«ՀՀ Արարատի մարզի Խաչփարի համայնքի 2019 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Խաչփարի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 45-Ն որոշումը

166

373

«ՀՀ Արարատի մարզի Խաչփարի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 45-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Խաչփարի համայնքի ավագանու 21 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

171

374

«ՀՀ Արարատի մարզի Հնաբերդի համայնքի 2019 թ. ֆոնդային բյուջեն հաստատելու մասին» Հնաբերդի համայնքի ավագանու 22 հունվարի 2019 թ. N 02-Ն որոշումը

179

375

«ՀՀ Արարատի մարզի Ղուկասավանի համայնքի 2019 թ. ֆոնդային բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Ղուկասավանի համայնքի ավագանու 16 հունվարի 2019 թ. N 3-Ն որոշումը

180

376

«ՀՀ Արարատի մարզի Մրգանուշի համայնքի 2019 թ. տարեկան բյուջեի փոփոխված տարբերակի հաստատման մասին» Մրգանուշի համայնքի ավագանու 21 հունվարի 2019 թ. N 4-Ն որոշումը

181

377

«ՀՀ Արարատի մարզի Մրգավանի համայնքի 2019 թ. բյուջեի փոփոխված տարբերակը հաստատելու մասին» Մրգավանի համայնքի ավագանու 29 հունվարի 2019 թ. N 3-Ն որոշումը

185

378

«ՀՀ Արարատի մարզի Նարեկի համայնքի 2019 թ. տարեկան բյուջեի փոփոխում և հաստատում» Նարեկի համայնքի ավագանու 24 հունվարի 2019 թ. N 7-Ն որոշումը

187

379

«ՀՀ Արարատի մարզի Նոր Խարբերդի համայնքի ավագանու 2018 թ. նոյեմբերի 26-ի թիվ 28-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Նոր Խարբերդի համայնքի ավագանու 29 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

190

380

«ՀՀ Արարատի մարզի Շահումյանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Շահումյանի համայնքի ավագանու 29 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

195

381

«ՀՀ Արարատի մարզի Ոստանի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների սահմանման մասին» Ոստանի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 32-Ն որոշումը

198

382

«ՀՀ Արարատի մարզի Ոստանի համայնքի 2018 թ. բյուջեի կատարողականը և 2019 թ. փոփոխված բյուջեն հաստատելու մասին» Ոստանի համայնքի ավագանու 25 հունվարի 2019 թ. N 4-Ն որոշումը

204

383

«ՀՀ Արարատի մարզի Սայաթ-Նովայի համայնքի 2018 թ. ֆոնդային բյուջեն հաստատելու մասին» Սայաթ-Նովայի համայնքի ավագանու 29 հունվարի 2019 թ. N 02-Ն որոշումը

209

384

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիսի համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Սիսի համայնքի ավագանու 29 հունվարի 2019 թ. N 02-Ն որոշումը

211

385

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիսավանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Սիսավանի համայնքի ավագանու 30 հունվարի 2019 թ. N 3-Ն որոշումը

212

     
 

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

 
     

386

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեկի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Այգեկի համայնքի ավագանու 4 դեկտեմբերի 2018 թ. N 46-Ն որոշումը

216

387

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեշատի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Այգեշատի համայնքի ավագանու 11 դեկտեմբերի 2018 թ. N 29-Ն որոշումը

239

388

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեշատի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 18-ի թիվ 28-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Այգեշատի համայնքի ավագանու 24 դեկտեմբերի 2018 թ. N 49-Ն որոշումը

316

389

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Առատաշենի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Առատաշենի համայնքի ավագանու 26 նոյեմբերի 2018 թ. N 44-Ն որոշումը

362

390

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Առատաշենի համայնքի կողմից 2019 թ. մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Առատաշենի համայնքի ավագանու 26 նոյեմբերի 2018 թ. N 45-Ն որոշումը

369

391

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Առատաշենի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 45-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Առատաշենի համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 2018 թ. N 47-Ն որոշումը

371

392

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Առատաշենի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Առատաշենի համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 2018 թ. N 51-Ն որոշումը

409

393

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Առատաշենի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 45-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Առատաշենի համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 2018 թ. N 55-Ն որոշումը

436

394

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արգինայի համայնքի 2019 թ. ֆոնդային բյուջեն հաստատելու, 2018 թ. բյուջեի եկամուտների և ծախսերի տարեկան կատարողականը հաստատելու մասին» Արգինայի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2018 թ. N 54-Ն որոշումը

482

395

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Խորոնքի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 11-ի թիվ 57-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Խորոնքի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2018 թ. N 54-Ն որոշումը

519

396

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ծաղկալանջի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Ծաղկալանջի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2018 թ. N 27-Ն որոշումը

554

397

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ծաղկունքի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Ծաղկունքի համայնքի ավագանու 4 դեկտեմբերի 2018 թ. N 38-Ն որոշումը

628

398

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հայթաղի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Հայթաղի համայնքի ավագանու 13 դեկտեմբերի 2018 թ. N 24-Ն որոշումը

676

     
 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

 
     

399

«ՀՀ Լոռու մարզի Անտառամուտի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 31-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Անտառամուտի համայնքի ավագանու 23 հունվարի 2019 թ. N 02-Ն որոշումը

750

400

«ՀՀ Լոռու մարզի Գոգարանի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 15-ի թիվ 22-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Գոգարանի համայնքի ավագանու 21 հունվարի 2019 թ. N 01-Ն որոշումը

776

401

«ՀՀ Լոռու մարզի Գուգարքի համայնքի 2019 թ. տեղական վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Գուգարքի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 32-Ն որոշումը

802

402

«ՀՀ Լոռու մարզի Գուգարքի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Գուգարքի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 34-Ն որոշումը

812

403

«ՀՀ Լոռու մարզի Լեռնապատի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Լեռնապատի համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2018 թ. N 43-Ն որոշումը

839

404

«ՀՀ Լոռու մարզի Լեռնապատի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Լեռնապատի համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2018 թ. N 46-Ն որոշումը

846

405

«ՀՀ Լոռու մարզի Լեռնավանի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Լեռնավանի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2018 թ. N 27-Ն որոշումը

848

406

«ՀՀ Լոռու մարզի Լեռնավանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Լեռնավանի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2018 թ. N 29-Ն որոշումը

853

407

«ՀՀ Լոռու մարզի Լերմոնտովոյի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Լերմոնտովոյի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2018 թ. N 34-Ն որոշումը

866

408

«ՀՀ Լոռու մարզի Լերմոնտովոյի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Լերմոնտովոյի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 36-Ն որոշումը

872

409

«ՀՀ Լոռու մարզի Լուսաղբյուրի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Լուսաղբյուրի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 23-Ն որոշումը

912

410

«ՀՀ Լոռու մարզի Լուսաղբյուրի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Լուսաղբյուրի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 24-Ն որոշումը

919

411

«ՀՀ Լոռու մարզի Կաթնաջրի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Կաթնաջրի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 38-Ն որոշումը

947

412

«ՀՀ Լոռու մարզի Հալավարի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Հալավարի համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2018 թ. N 23-Ն որոշումը

953

413

«ՀՀ Լոռու մարզի Հալավարի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Հալավարի համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2018 թ. N 25-Ն որոշումը

959

414

«ՀՀ Լոռու մարզի Հարթագյուղի համայնքի 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Հարթագյուղի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2018 թ. N 16-Ն որոշումը

961

415

«ՀՀ Լոռու մարզի Շնողի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Շնողի համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2018 թ. N 104-Ն որոշումը

966

     
 

ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ

 
     

416

«ՀՀ Տավուշի մարզի Այգեհովտի համայնքի բյուջեի պահուստային ֆոնդից գումար հատկացնելու մասին» Այգեհովտի համայնքի ավագանու 19 նոյեմբերի 2018 թ. N 28-Ն որոշումը

1021

417

«ՀՀ Տավուշի մարզի Այգեհովտի համայնքային բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Այգեհովտի համայնքի ավագանու 23 հունվարի 2019 թ. N 05-Ն որոշումը

1022

417

«ՀՀ Տավուշի մարզի Դիտավանի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Դիտավանի համայնքի ավագանու 27 նոյեմբերի 2018 թ. N 34-Ն որոշումը

1023

 

ԲԵՌՆԵԼ․․․

Մաս 6

 

 

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Վարդենիսի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

419

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիսի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Վարդենիսի համայնքի ավագանու 25 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

5

     
 

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Սիսիանի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

420

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիանի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 11-ի թիվ 104-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Սիսիանի համայնքի ավագանու 15 փետրվարի 2019 թ. N 12-Ն որոշումը

21

     
 

Քաջարանի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

421

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարանի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 74-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Քաջարանի համայնքի ավագանու 8 փետրվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

50

422

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարանի համայնքում աղբահանության իրականացման կարգը, նվազագույն ժամանակացույցը, աղբամանների կամ կոնտեյներների տեղադրման վայրերը և քանակը հաստատելու մասին» Քաջարանի համայնքի ավագանու 8 փետրվարի 2019 թ. N 6-Ն որոշումը

57

     
 

ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Այրումի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

423

«ՀՀ Տավուշի մարզի Այրումի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 74-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Այրումի համայնքի ավագանու 24 հունվարի 2019 թ. N 02-Ն որոշումը

62

     
 

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

 
     

424

«ՀՀ Արարատի մարզի Արաքսավանի համայնքի 2019 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Արաքսավանի համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

65

425

«ՀՀ Արարատի մարզի Հնաբերդի համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Հնաբերդի համայնքի ավագանու 15 փետրվարի 2019 թ. N 06-Ն որոշումը

69

     
 

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

 
     

426

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ալաշկերտի համայնքի ավագանու 12.12.2018 թ. թիվ 42-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ալաշկերտի համայնքի ավագանու 21 հունվարի 2019 թ. N 4-Ն որոշումը

70

427

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Աղավնատան համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 14-ի «Աղավնատուն համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 57-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Աղավնատան համայնքի ավագանու 29 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

88

428

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Աղավնատան համայնքի 2018 թ. բյուջեի կատարման տարեկան հաշվետվությունը հաստատելու մասին» Աղավնատան համայնքի ավագանու 29 հունվարի 2019 թ. N 3-Ն որոշումը

130

429

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ամբերդի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Ամբերդի համայնքի ավագանու 3 դեկտեմբերի 2018 թ. N 29-Ն որոշումը

134

430

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեկի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 4-ի թիվ 46-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Այգեկի համայնքի ավագանու 23 հունվարի 2019 թ. N 7-Ն որոշումը

186

431

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեշատի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Այգեշատի համայնքի ավագանու 11 դեկտեմբերի 2018 թ. N 26-Ն որոշումը

219

432

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեվանի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Այգեվանի համայնքի ավագանու 7 դեկտեմբերի 2018 թ. N 18-Ն որոշումը

293

433

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեվանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 33-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Այգեվանի համայնքի ավագանու 7 դեկտեմբերի 2018 թ. N 20-Ն որոշումը

298

434

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեվանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Այգեվանի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 24-Ն որոշումը

340

435

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեվանի համայնքի ղեկավարին կից խորհրդակցական մարմին ձևավորելու և գործունեության կարգը հաստատելու մասին» Այգեվանի համայնքի ավագանու 16 հունվարի 2019 թ. N 4-Ն որոշումը

399

436

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեվանի համայնքի 2019 թ. կամավոր խնդիրների իրականացման կարգը սահմանելու մասին» Այգեվանի համայնքի ավագանու 16 հունվարի 2019 թ. N 6-Ն որոշումը

412

437

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գեղակերտի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 73-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Գեղակերտի համայնքի ավագանու 11 փետրվարի 2019 թ. N 3-Ն որոշումը

416

438

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մայիսյանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Մայիսյանի համայնքի ավագանու 3 դեկտեմբերի 2018 թ. N 56-Ն որոշումը

466

     
 

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
     

439

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Նորատուսի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Նորատուսի համայնքի ավագանու 22 հունվարի 2019 թ. N 4-Ն որոշումը

512

     
 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

 
     

440

«ՀՀ Լոռու մարզի Եղեգնուտի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Եղեգնուտի համայնքի ավագանու 17 դեկտեմբերի 2018 թ. N 22-Ն որոշումը

554

441

«ՀՀ Լոռու մարզի Եղեգնուտի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Եղեգնուտի համայնքի ավագանու 17 դեկտեմբերի 2018 թ. N 24-Ն որոշումը

561

442

«ՀՀ Լոռու մարզի Եղեգնուտի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 17-ի «Եղեգնուտի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 24-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Եղեգնուտի համայնքի ավագանու 16 հունվարի 2019 թ. N 1-Ն որոշումը

615

443

«ՀՀ Լոռու մարզի Ծաղկաբերի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ծաղկաբերի համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2018 թ. N 32-Ն որոշումը

671

444

«ՀՀ Լոռու մարզի Ծաղկաբերի համայնքի բյուջեի փոփոխությունները հաստատելու մասին» Ծաղկաբերի համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2018 թ. N 35-Ն որոշումը

676

445

«ՀՀ Լոռու մարզի Ծաղկաբերի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Ծաղկաբերի համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2018 թ. N 37-Ն որոշումը

677

446

«ՀՀ Լոռու մարզի Ծաղկաբերի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 25-ի «Ծաղկաբերի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 37-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ծաղկաբերի համայնքի ավագանու 25 հունվարի 2019 թ. N 1-Ն որոշումը

704

447

«ՀՀ Լոռու մարզի Ձորագետի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 22-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Ձորագետի համայնքի ավագանու 8 փետրվարի 2019 թ. N 3-Ն որոշումը

730

448

«ՀՀ Լոռու մարզի Նոր Խաչակապի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Նոր Խաչակապի համայնքի ավագանու 30 նոյեմբերի 2018 թ. N 23-Ն որոշումը

752

449

«ՀՀ Լոռու մարզի Նոր Խաչակապի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները սահմանելու մասին» Նոր Խաչակապի համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 2018 թ. N 25-Ն որոշումը

753

450

«ՀՀ Լոռու մարզի Նոր Խաչակապի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Նոր Խաչակապի համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 2018 թ. N 26-Ն որոշումը

760

451

«ՀՀ Լոռու մարզի Նոր Խաչակապի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Նոր Խաչակապի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 26-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Նոր Խաչակապի համայնքի ավագանու 24 հունվարի 2019 թ. N 02-Ն որոշումը

774

452

«ՀՀ Լոռու մարզի Շիրակամուտի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Շիրակամուտի համայնքի ավագանու 29 նոյեմբերի 2018 թ. N 39-Ն որոշումը

788

453

«ՀՀ Լոռու մարզի Շիրակամուտի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Շիրակամուտի համայնքի ավագանու 24 դեկտեմբերի 2018 թ. N 44-Ն որոշումը

795

454

«ՀՀ Լոռու մարզի Շիրակամուտի համայնքի 2018 թ. դեկտեմբերի 24-ի թիվ 44-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Շիրակամուտի համայնքի ավագանու 24 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

813

     
 

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ

 
     

455

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Գողթի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 26-ի թիվ 49-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Գողթի համայնքի ավագանու 17 հունվարի 2019 թ. N 4-Ն որոշումը

842

456

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Լեռնանիստի համայնքի 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների միասնական դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Լեռնանիստի համայնքի ավագանու 5 դեկտեմբերի 2018 թ. N 63-Ն որոշումը

868

457

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Լեռնանիստի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 5-ի թիվ 50-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Լեռնանիստի համայնքի ավագանու 5 դեկտեմբերի 2018 թ. N 67-Ն որոշումը

875

458

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Լեռնանիստի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Լեռնանիստի համայնքի ավագանու 5 դեկտեմբերի 2018 թ. N 68-Ն որոշումը

877

459

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Լեռնանիստի համայնքի 2019 թ. բյուջեի կատարման ընթացքում համայնքի ավագանու որոշմանը չհակասող վերաբաշխումներ կատարելու թույլտվություն տալու մասին» Լեռնանիստի համայնքի 5 դեկտեմբերի 2018 թ. N 69-Ն որոշումը

918

460

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Լեռնանիստի համայնքի 2019 թ. վարչական բյուջեի տարեսկզբի ազատ մնացորդի տեղափոխումը ֆոնդային բյուջե» Լեռնանիստի համայնքի ավագանու 10 հունվարի 2019 թ. N 4-Ն որոշումը

919

461

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Լեռնանիստի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 5-ի թիվ 68-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Լեռնանիստի համայնքի ավագանու 10 հունվարի 2019 թ. N 5-Ն որոշումը

920

462

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Կաթնաղբյուրի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Կաթնաղբյուրի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի ավագանու 2018 թ. N 43-Ն որոշումը

962

463

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Կաթնաղբյուրի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 43-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կաթնաղբյուրի համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2019 թ. N 07-Ն որոշումը

10006

464

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Մրգաշենի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 47-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Մրգաշենի համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2019 թ. N 03-Ն որոշումը

1050

465

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Մրգաշենի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 47-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Մրգաշենի համայնքի ավագանու 12 փետրվարի 2019 թ. N 07-Ն որոշումը

1052

     
 

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ

 
     

466

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգիսի համայնքի 2019 թ. տարեկան բյուջեն հաստատելու մասին» Եղեգիսի համայնքի ավագանու 23 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

1054

     
 

ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ

 
     

467

«ՀՀ Տավուշի մարզի Ազատամուտի համայնքի 2019 թ. տարեկան բյուջեի վարչական մասում փոփոխություն կատարելու և 2019 թ. տարեկան բյուջեի դեֆիցիտը հաստատելու մասին» Ազատամուտի համայնքի ավագանու 21 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

1057

468

«ՀՀ Տավուշի մարզի Ազատամուտի համայնքի 2019 թ. ֆոնդային բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Ազատամուտի համայնքի ավագանու 14 փետրվարի 2019 թ. N 6-Ն որոշումը

1058

469

«ՀՀ Տավուշի մարզի Այգեհովտի համայնքի 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Այգեհովտի համայնքի ավագանու 19 նոյեմբերի 2018 թ. N 27-Ն որոշումը

1059

470

«ՀՀ Տավուշի մարզի Կիրանցի համայնքի 2019 թ. տեղական բյուջեն հաստատելու մասին» Կիրանցի համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2019 թ. N 01-Ն որոշումը

1063

471

«ՀՀ Տավուշի մարզի Կողբի համայնքի բյուջեում փոփոխություն և վերաբաշխում կատարելու մասին» Կողբի համայնքի ավագանու 17 դեկտեմբերի 2018 թ. N 56-Ն որոշումը

1066

472

  

«ՀՀ Տավուշի մարզի Կողբի համայնքի 2019 թ. բյուջեի նախագիծը հաստատելու մասին» Կողբի համայնքի ավագանու 17 դեկտեմբերի 2018 թ. N 57-Ն որոշումը

1068

473

«ՀՀ Տավուշի մարզի Սևքարի համայնքի բյուջեում հոդվածային փոփոխություն կատարելու մասին» Սևքարի համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2018 թ. N 28-Ն որոշումը

1070

474

«ՀՀ Տավուշի մարզի Սևքարի համայնքային բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Սևքարի համայնքի ավագանու 16 հունվարի 2019 թ. N 1-Ն որոշումը

1072

475

«ՀՀ Տավուշի մարզի Սևքարի համայնքի բյուջեում հոդվածային փոփոխություն կատարելու մասին» Սևքարի համայնքի ավագանու 26 փետրվարի 2019 թ. N 7-Ն որոշումը

1073

476

«ՀՀ Տավուշի մարզի Վազաշենի համայնքի 2019 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Վազաշենի համայնքի ավագանու 3 դեկտեմբերի 2018 թ. N 29-Ն որոշումը

1074

477

«ՀՀ Տավուշի մարզի Վազաշենի համայնքի տեղական տուրքերի և վճարների հաստատման մասին» Վազաշենի համայնքի ավագանու 3 դեկտեմբերի 2018 թ. N 31-Ն որոշումը

1077

 

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ 17-ՐԴ ՏԱՐԻ

ԲԵՌՆԵԼ․․․N 2 (64)

28 ՀՈՒՆԻՍԻ 2019

 

 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

     
 

ՄԱՍ 1

     
 

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

     
   

Արարատի համայնքի ավագանու որոշումը

     

478

  

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի համայնքի 2019 թ. բյուջեի հոդվածներում փոփոխություն կատարելու մասին» Արարատի համայնքի ավագանու 27 փետրվարի 2019 թ. N 8-Ն որոշումը

5

     
   

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

     
   

Մեծամորի համայնքի ավագանու որոշումը

     

479

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամորի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 14-ի թիվ 44-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Մեծամորի համայնքի ավագանու 14 փետրվարի 2019 թ. N 7-Ն որոշումը

7

     
   

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

     
   

Վանաձորի համայնքի ավագանու որոշումը

     

480

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձորի համայնքի ավագանու 2018 թ. նոյեմբերի 29-ի թիվ 129-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Վանաձորի համայնքի ավագանու 15 փետրվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

35

     
   

Տաշիրի համայնքի ավագանու որոշումը

     

481

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Տաշիրի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Տաշիրի համայնքի ավագանու 27 փետրվարի 2019 թ. N 10-Ն որոշումը

41

     
   

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

     

482

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Այգավանի համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Այգավանի համայնքի ավագանու 20 փետրվարի 2019 թ. N 6-Ն որոշումը

66

483

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Այգավանի համայնքի բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Այգավանի համայնքի ավագանու 26 փետրվարի 2019 թ. N 9-Ն որոշումը

67

484

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Դաշտավանի համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Դաշտավանի համայնքի ավագանու 19 փետրվարի 2019 թ. N 05-Ն որոշումը

68

485

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Հնաբերդի համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Հնաբերդի համայնքի ավագանու 20 փետրվարի 2019 թ. N 08-Ն որոշումը

70

486

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Ոստանի համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Ոստանի համայնքի ավագանու 28 փետրվարի 2019 թ. N 6-Ն որոշումը

71

487

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիսի համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Սիսի համայնքի ավագանու 25 փետրվարի 2019 թ. N 04-Ն որոշումը

73

     
   

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

     

488

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ակնալճի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 41-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Ակնալճի համայնքի ավագանու 19 փետրվարի 2019 թ. N 4-Ն որոշումը

74

489

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեկի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 4-ի թիվ 46-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Այգեկի համայնքի ավագանու 21 փետրվարի 2019 թ. N 9-Ն որոշումը

118

490

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեշատի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 11-ի թիվ 26-Ն որոշման մեջ լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» Այգեշատի համայնքի ավագանու 13 փետրվարի 2019 թ. N 3-Ն որոշումը

143

491

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեշատի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 7-ի թիվ 9-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Այգեշատի համայնքի ավագանու 1 փետրվարի 2019 թ. N 6-Ն որոշումը

189

492

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Առատաշենի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 19-ի «ՀՀ Արմավիրի մարզի Առատաշենի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 51-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Առատաշենի համայնքի ավագանու 4 մարտի 2019 թ. N 11-Ն որոշումը

233

493

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արագածի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Արագածի համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 2018 թ. N 51-Ն որոշումը

270

494

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արազափի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Արազափի համայնքի ավագանու 30 նոյեմբերի 2018 թ. N 54-Ն որոշումը

349

495

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արազափի համայնքի ավագանու 2018 թ. նոյեմբերի 2-ի թիվ 47-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Արազափի համայնքի ավագանու 1 մարտի 2019 թ. N 08-Ն որոշումը

401

496

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արազափի համայնքի ավագանու 2018 թ. նոյեմբերի 30-ի թիվ 54-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Արազափի համայնքի ավագանու 1 մարտի 2019 թ. N 09-Ն որոշումը

410

497

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արգավանդի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Արգավանդի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2018 թ. N 81-Ն որոշումը

449

498

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արգավանդի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 81-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Արգավանդի համայնքի ավագանու 23 հունվարի 2019 թ. N 4-Ն որոշումը

564

499

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արգինայի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների հաստատման մասին» Արգինայի համայնքի ավագանու 7 դեկտեմբերի 2018 թ. N 32-Ն որոշումը

630

500

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արգինայի համայնքի 2019 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Արգինայի համայնքի ավագանու 7 դեկտեմբերի 2018 թ. N 34-Ն որոշումը

631

501

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արգինայի համայնքի բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Արգինայի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 36-Ն որոշումը

676

502

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիրի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Արմավիրի համայնքի ավագանու 3 դեկտեմբերի 2018 թ. N 33-Ն որոշումը

713

503

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիրի համայնքում 2019 թ. մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Արմավիրի համայնքի ավագանու 3 դեկտեմբերի 2018 թ. N 34-Ն որոշումը

718

504

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիրի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Արմավիրի համայնքի ավագանու 11 դեկտեմբերի 2018 թ. N 38-Ն որոշումը

720

505

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Բերքաշատի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 12-ի «Բերքաշատի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 11-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Բերքաշատի համայնքի ավագանու 7 փետրվարի 2019 թ. N 03-Ն որոշումը

761

506

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գայի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 19-ի «Բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 14-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Գայի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2018 թ. N 67-Ն որոշումը

799

     
     
   

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

     

507

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Դդմաշենի համայնքի 2019 թ. տարեկան բյուջեն հաստատելու մասին» Դդմաշենի համայնքի ավագանու 11 հունվարի 2019 թ. N 1-Ն որոշումը

829

508

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Զովաբերի համայնքային սեփականություն հանդիսացող գյուղատնտեսական նշանակության հողերը 2019 թ. մրցույթով վարձակալության տրամադրելու և մեկնարկային գինը սահմանելու մասին» Զովաբերի համայնքի ավագանու 15 փետրվարի 2019 թ. N 6-Ն որոշումը

832

509

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Լուսակունքի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Լուսակունքի համայնքի ավագանու 29 հունվարի 2019 թ. N 1-Ն որոշումը

833

510

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ծաղկունքի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Ծաղկունքի համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2019 թ. N 1-Ն որոշումը

861

511

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Ծաղկունքի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակների և չափերի հաստատման մասին» Ծաղկունքի համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

868

512

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Նորաշենի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների միասնական դրույքաչափեր սահմանելու մասին» Նորաշենի համայնքի ավագանու 18 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

872

513

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Նորաշենի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Նորաշենի համայնքի ավագանու 18 հունվարի 2019 թ. N 5-Ն որոշումը

874

514

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարսերի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Վարսերի համայնքի ավագանու 21 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

879

515

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարսերի համայնքի տարածքում տեղական տուրքերի և վճարների 2019 թ. դրույքաչափերի հաստատման մասին» Վարսերի համայնքի ավագանու 21 հունվարի 2019 թ. N 3-Ն որոշումը

 

890

516

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարսերի համայնքում վարձակալական հիմունքներով տրամադրվող հողերի վարձավճարների հաստատման մասին» Վարսերի համայնքի ավագանու 21 հունվարի 2019 թ. N 6-Ն որոշումը

894

     
   

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

     

517

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Խնկոյանի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Խնկոյանի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2018 թ. N 33-Ն որոշումը

895

518

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Խնկոյանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Խնկոյանի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2018 թ. N 35-Ն որոշումը

900

519

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Խնկոյանի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 26-ի «Խնկոյանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 35-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Խնկոյանի համայնքի ավագանու 22 հունվարի 2019 թ. N 3-Ն որոշումը

927

520

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Հալավարի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 18-ի «Հալավարի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Հալավարի համայնքի ավագանու 14 հունվարի 2019 թ. N 02-Ն որոշումը

953

521

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Հարթագյուղի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Հարթագյուղի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2018 թ. N 18-Ն որոշումը

955

522

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Ձորագետի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները և դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ձորագետի համայնքի ավագանու 5 դեկտեմբերի 2018 թ. N 19-Ն որոշումը

961

523

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Ձորագետի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Ձորագետի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 22-Ն որոշումը

967

524

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Ձորագյուղի համայնքի ավագանու 30.11.2018 թ. թիվ 31-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Ձորագյուղի համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2018 թ. N 35-Ն որոշումը

989

525

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Ձորագյուղի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Ձորագյուղի համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2018 թ. N 36-Ն որոշումը

991

526

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Ձորագյուղի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 25-ի թիվ 32-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Ձորագյուղի համայնքի ավագանու 12 փետրվարի 2019 թ. N 06-Ն որոշումը

993

527

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Շնողի համայնքի ավագանու 2018 թ. տարեկան բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Շնողի համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2018 թ. N 97-Ն որոշումը

895

528

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Շնողի համայնքի ավագանու 2019 թ. տարեկան բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Շնողի համայնքի ավագանու 7 փետրվարի 2019 թ. N 9-Ն որոշումը

900

 

 

ԲԵՌՆԵԼ․․․

Մաս 2

 

 

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

   
         
   

Մեղրիի համայնքի ավագանու որոշումը

   
         

529

 

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրիի համայնքի ավագանու 2019 թ. հունվարի 29-ի թիվ 2-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Մեղրիի համայնքի ավագանու 7 մարտի 2019 թ. N 15-Ն որոշումը

 

5

         
   

ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ

   
         
   

Բերդի համայնքի ավագանու որոշումը

   
         

530

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդի համայնքի ավագանու 2019 թ. հունվարի 15-ի «Բերդի համայնքի 2019 թ. տեղական բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 02-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Բերդի համայնքի ավագանու 25 փետրվարի 2019 թ. N 11-Ն որոշումը

 

9

         
   

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

   
         

531

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արշալույսի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Արշալույսի համայնքի ավագանու 27 նոյեմբերի 2018 թ. N 83-Ն որոշումը

 

42

532

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արշալույսի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 11-ի թիվ 71-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Արշալույսի համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2018 թ. N 94-Ն որոշումը

 

100

533

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արշալույսի համայնքի ավագանու 2018 թ. նոյեմբերի 27-ի թիվ 83-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Արշալույսի համայնքի ավագանու 30 հունվարի 2019 թ. N 11-Ն որոշումը

 

150

534

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արտաշարի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Արտաշարի համայնքի ավագանու 30 նոյեմբերի 2018 թ. N 33-Ն որոշումը

 

200

535

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արտիմետի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 10-ի «Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արտիմետի համայնքի 2019 թ. բյուջեի հաստատման մասին» թիվ 55-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Արտիմետի համայնքի ավագանու 8 փետրվարի 2019 թ. N 6-Ն որոշումը

 

253

536

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արևադաշտի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 13-ի թիվ 31-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Արևադաշտի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 31-Ն որոշումը

 

283

537

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արևադաշտի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 27-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Արևադաշտի համայնքի ավագանու 4 փետրվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

 

322

538

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արևաշատի համայնքի 2019-2023 թթ. հնգամյա զարգացման ծրագիրը հաստատելու մասին» Արևաշատի համայնքի ավագանու 4 փետրվարի 2019 թ. N 7-Ն որոշումը

 

360

539

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արևաշատի համայնքի վարչական տարածքում տեղական տուրքերի և վճարների տեսակների ու դրույքաչափերի սահմանման մասին» Արևաշատի համայնքի ավագանու 30 նոյեմբերի 2018 թ. N 31-Ն որոշումը

 

384

540

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արևաշատի համայնքի կողմից մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների մասին» Արևաշատի համայնքի ավագանու 30 նոյեմբերի 2018 թ. N 32-Ն որոշումը

 

390

541

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արևաշատի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 19-ի թիվ 32-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Արևաշատի համայնքի ավագանու 30 նոյեմբերի 2018 թ. N 33-Ն որոշումը

 

393

542

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արևաշատի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Արևաշատի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2018 թ. N 38-Ն որոշումը

 

431

543

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արևաշատի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 14-ի թիվ 38-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Արևաշատի համայնքի ավագանու 4 փետրվարի 2019 թ. N 6-Ն որոշումը

 

505

544

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արևիկի համայնքի կողմից 2019 թ. մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Արևիկի համայնքի ավագանու 26 նոյեմբերի 2018թ. N 28-Ն որոշումը

 

542

545

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արևիկի համայնքում իրավաբանական անձանց համար աղբահանության վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Արևիկի համայնքի ավագանու 26 նոյեմբերի 2018 թ. N 31-Ն որոշումը

 

544

546

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արևիկի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Արևիկի համայնքի ավագանու 11 դեկտեմբերի 2018 թ. N 33-Ն որոշումը

 

546

547

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արևիկի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 11-ի թիվ 33-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Արևիկի համայնքի ավագանու 15 փետրվարի 2019 թ. N 3-Ն որոշումը

 

584

548

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Բաղրամյանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Բաղրամյանի համայնքի ավագանու 11 դեկտեմբերի 2018 թ. N 38-Ն որոշումը

 

615

549

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Բաղրամյանի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Բաղրամյանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 38-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Բաղրամյանի համայնքի ավագանու 25 հունվարի 2019 թ. N 5-Ն որոշումը

 

619

550

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Բաղրամյանի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 7-ի «Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Բաղրամյանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 48-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Բաղրամյանի (Վաղ.) համայնքի ավագանու 25 հունվարի 2019 թ. N 5-Ն որոշումը

 

624

551

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Բաղրամյանի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 7-ի «Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Բաղրամյանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 13 նիստի թիվ 48-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Բաղրամյանի համայնքի ավագանու 25 հունվարի 2019 թ. N 8-Ն որոշումը

 

663

552

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Բաղրամյանի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 7-ի «Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Բաղրամյանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 48-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Բաղրամյանի համայնքի ավագանու 4 մարտի 2019 թ. N 10-Ն որոշումը

 

690

553

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գեղակերտի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Գեղակերտի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2018 թ. N 73-Ն որոշումը

 

717

554

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գեղակերտի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 11-ի թիվ 60-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Գեղակերտի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2018 թ. N 74-Ն որոշումը

 

772

555

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գետաշենի համայնքի վարչական տարածքում տեղական տուրքերի և վճարների 2019 թ. դրույքաչափերի մասին» Գետաշենի համայնքի ավագանու 23 նոյեմբերի 2018 թ. N 44-Ն որոշումը

 

812

556

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գետաշենի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 20-ի «Գետաշենի համայնքի 2018 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 37-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Գետաշենի համայնքի ավագանու 23 նոյեմբերի 2018 թ. N 45-Ն որոշումը

 

816

         
   

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

   
         

557

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Ազնվաձորի համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Ազնվաձորի համայնքի ավագանու 5 փետրվարի 2019 թ. N 02-Ն որոշումը

 

863

558

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Դարպասի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 18-ի «Դարպասի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 35-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Դարպասի համայնքի ավագանու 26 փետրվարի 2019 թ. N 4-Ն որոշումը

 

895

559

    

«ՀՀ Լոռու մարզի Լեռնապատի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 18-ի «Լեռնապատի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 46-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Լեռնապատի համայնքի ավագանու 7 փետրվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

  

925

560

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Շահումյանի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Շահումյանի համայնքի ավագանու 23 նոյեմբերի 2018 թ. N 37-Ն որոշումը

 

927

561

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Շահումյանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Շահումյանի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 41-Ն որոշումը

 

934

562

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Շահումյանի համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Շահումյանի համայնքի ավագանու 14 փետրվարի 2019 թ. N 02-Ն որոշումը

 

945

563

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Չկալովի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները և դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Չկալովի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2018 թ. N 29-Ն որոշումը

 

969

564

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Չկալովի համայնքի 2019 թ. ճշգրտված բյուջեն հաստատելու մասին» Չկալովի համայնքի ավագանու 17 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

 

977

565

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Սարահարթի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Սարահարթի համայնքի ավագանու 29 նոյեմբերի 2018 թ. N 30-Ն որոշումը

 

1014

         
   

ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ

   
         

566

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Վազաշենի համայնքի 2019 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Վազաշենի համայնքի ավագանու 22 հունվարի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

 

1022

 

 

ԲԵՌՆԵԼ․․․

Մաս 3

 

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Արարատի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

567

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի համայնքի 2019 թ. բյուջեի եկամտային և ծախսային մասերի հոդվածներում փոփոխություն կատարելու մասին» Արարատի համայնքի ավագանու 22 մարտի 2019 թ. N 13-Ն որոշումը

5

568

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի համայնքի 2019 թ. բյուջեի եկամտային և ծախսային մասերի հոդվածներում փոփոխություն կատարելու մասին» Արարատի համայնքի ավագանու 22 մարտի 2019 թ. N 15-Ն որոշումը

6

569

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատի համայնքի 2019 թ. բյուջեի հոդվածներում փոփոխություն կատարելու մասին» Արարատի համայնքի ավագանու 22 մարտի 2019 թ. N 18-Ն որոշումը

7

     
 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

 
     
 

Թումանյանի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

570

«ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյանի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 62-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Թումանյանի համայնքի ավագանու 4 մարտի 2019 թ. N 8-Ն որոշումը

8

     
 

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Կապանի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

571

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 27-ի թիվ 145-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կապանի համայնքի ավագանու26 փետրվարի 2019 թ. N 3-Ն որոշումը

10

     
 

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

 
     

572

«ՀՀ Արարատի մարզի Հայանիստի համայնքի 2019 թ. վարչական և ֆոնդային բյուջեի փոփոխությունները հաստատելու մասին» Հայանիստի համայնքի ավագանու 21 մարտի 2019 թ. N 6-Ն որոշումը

31

573

«ՀՀ Արարատի մարզի Նիզամիի համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Նիզամիի համայնքի ավագանու 19 մարտի 2019 թ. N 06-Ն որոշումը

32

     
 

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

 
     

574

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գետաշենի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 7-ի «Գետաշենի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 48-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Գետաշենի համայնքի ավագանու 18 հունվարի 2019 թ. N 02-Ն որոշումը

33

575

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գրիբոյեդովի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 70-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Գրիբոյեդովի համայնքի ավագանու 26 նոյեմբերի 2018 թ. N 60-Ն որոշումը

73

576

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գրիբոյեդովի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Գրիբոյեդովի համայնքի ավագանու 13 դեկտեմբերի 2018 թ. N 62-Ն որոշումը

110

577

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գրիբոյեդովի համայնքի կողմից 2019 թ. մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Գրիբոյեդովի համայնքի ավագանու 13 դեկտեմբերի 2018 թ. N 63-Ն որոշումը

118

578

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գրիբոյեդովի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Գրիբոյեդովի համայնքի ավագանու 13 դեկտեմբերի 2018 թ. N 66-Ն որոշումը

121

579

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գրիբոյեդովի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 13-ի թիվ 66-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Գրիբոյեդովի համայնքի ավագանու 24 հունվարի 2019 թ. N 4-Ն որոշումը

184

580

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Դալարիկի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Դալարիկի համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2018 թ. N 52-Ն որոշումը

225

581

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Դաշտի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Դաշտի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2018 թ. N 31-Ն որոշումը

276

582

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Դողսի համայնքի ավագանու 2018 թ. նոյեմբերի 14-ի թիվ 25-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Դողսի համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2019 թ. N 4-Ն որոշումը

282

583

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Երասխահունի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Երասխահունի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 29-Ն որոշումը

307

584

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Երասխահունի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 29-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Երասխահունի համայնքի ավագանու 25 հունվարի 2019 թ. N 4-Ն որոշումը

348

585

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Երվանդաշատի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Երվանդաշատի համայնքի ավագանու 6 դեկտեմբերի 2018 թ. N 2-Ն որոշումը

390

586

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Զարթոնքի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Զարթոնքի համայնքի ավագանու 5 դեկտեմբերի 2018 թ. N 30-Ն որոշումը

431

587

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Զարթոնքի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 45-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Զարթոնքի համայնքի ավագանու 5 դեկտեմբերի 2018 թ. N 31-Ն որոշումը

437

588

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Զարթոնքի համայնքի 2019 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Զարթոնքի համայնքի ավագանու 5 դեկտեմբերի 2018 թ. N 32-Ն որոշումը

481

589

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Զարթոնքի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 45-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Զարթոնքի համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2018 թ. N 35-Ն որոշումը

526

590

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Զարթոնքի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 5-ի թիվ 32-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Զարթոնքի համայնքի ավագանու 6 մարտի 2019 թ. N 4-Ն որոշումը

571

591

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Լենուղու համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Լենուղու համայնքի ավագանու 23 նոյեմբերի 2018 թ. N 23-Ն որոշումը

610

592

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Լենուղու համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 22-ի թիվ 32-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Լենուղու համայնքի ավագանու 11 դեկտեմբերի 2018 թ. N 26-Ն որոշումը

614

593

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Լենուղու համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Լենուղու համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2018 թ. N 30-Ն որոշումը

654

594

   

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Լենուղու համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 30-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Լենուղու համայնքի ավագանու 14 փետրվարի 2019 թ. N 7-Ն որոշումը

733

     
 

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
     

595

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Նորատուսի համայնքի 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Նորատուսի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2018 թ. N 43-Ն որոշումը

776

596

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վաղաշենի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Վաղաշենի համայնքի ավագանու 22 հունվարի 2019 թ. N 3-Ն որոշումը

777

     
     
 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

 
     

597

«ՀՀ Լոռու մարզի Ազնվաձորի համայնքի 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ազնվաձորի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2018 թ. N 39-Ն որոշումը

790

598

«ՀՀ Լոռու մարզի Ազնվաձորի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Ազնվաձորի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2018 թ. N 40-Ն որոշումը

797

599

«ՀՀ Լոռու մարզի Մեծ Պարնու համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 17-ի «Մեծ Պարնու համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 39-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Մեծ Պարնու համայնքի ավագանու 23 հունվարի 2019 թ. N 1-Ն որոշումը

829

600

«ՀՀ Լոռու մարզի Սարչապետի համայնքի 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Սարչապետի համայնքի ավագանու 27 դեկտեմբերի 2018 թ. N 54-Ն որոշումը

848

601

«ՀՀ Լոռու մարզի Սարչապետի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Սարչապետի համայնքի ավագանու 27 դեկտեմբերի 2018 թ. N 55-Ն որոշումը

855

602

«ՀՀ Լոռու մարզի Սարչապետի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 27-ի թիվ 55-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Սարչապետի համայնքի ավագանու 5 փետրվարի 2019 թ. N 05-Ն որոշումը

911

603

«ՀՀ Լոռու մարզի Վահագնաձորի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Վահագնաձորի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 23-Ն որոշումը

967

604

«ՀՀ Լոռու մարզի Վահագնաձորի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Վահագնաձորի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 25-Ն որոշումը

974

605

«ՀՀ Լոռու մարզի Վահագնիի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Վահագնիի համայնքի ավագանու 17 դեկտեմբերի 2018 թ. N 38-Ն որոշումը

996

     
 

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ

 
     

606

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Գեղաշենի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Գեղաշենի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 43-Ն որոշումը

1005

607

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Գեղաշենի համայնքի 2019 թ. տարեկան բյուջեն հաստատելու մասին» Գեղաշենի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 52-Ն որոշումը

1010

608

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Գեղաշենի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 52-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Գեղաշենի համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2019 թ. N 3-Ն որոշումը

1025

 

ԲԵՌՆԵԼ․․․

Մաս 4

 

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Կապանի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

609

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող անշարժ գույքի և դրան հարակից ընդհանուր օգտագործման տարածքի պարտադիր բարեկարգման կարգը սահմանելու և Կապանի համայնքի ավագանու 2017 թ. օգոստոսի 23-ի թիվ 71-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին»» Կապանի համայնքի ավագանու 29 մարտի 2019 թ. N 15-Ն որոշումը

5

610

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի համայնքի կամավոր խնդիրները, դրանց լուծմանն ուղղված սեփական լիազորությունները և իրականացման կարգը սահմանելու և Կապանի համայնքի ավագանու 2017 թ. օգոստոսի 23-ի թիվ 72-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կապանի համայնքի ավագանու 29 մարտի 2019 թ. N 16-Ն որոշումը

10

611

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի համայնքում հանրային սննդի կազմակերպման ևիրականացման կանոնները սահմանելու մասին» Կապանի համայնքի ավագանու 29 մարտի 2019 թ. N 17-Ն որոշումը

14

612

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի համայնքի կողմից սոցիալական աջակցության տրամադրման կարգը և չափորոշիչները սահմանելու և Կապանի համայնքի ավագանու 2017 թ. օգոստոսի 23-ի թիվ 73-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կապանի համայնքի ավագանու 29 մարտի 2019 թ. N 18-Ն որոշումը

17

613

   

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի համայնքի վարչական տարածքում գտնվող քաղաքացիական հոգեհանգստի ծիսակատարության ծառայությունների իրականացման և (կամ) մատուցման համար նախատեսված շենքերին և շինություններին ներկայացվող սահմանափակումները, պահանջները և պայմանները սահմանելու մասին» Կապանի համայնքի ավագանու 29 մարտի 2019 թ. N 19-Ն որոշումը

20

614

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի համայնքի վարչական տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու կարգն ու պայմանները սահմանելու և Կապանի համայնքի ավագանու 2013 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 131-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կապանի համայնքի ավագանու 29 մարտի 2019 թ. N 20-Ն որոշումը

24

615

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի համայնքի բնակիչների մասնակցության կարգը հաստատելու և Կապանի համայնքի ավագանու 2014 թ. հունիսի 20-ի թիվ 36-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կապանի համայնքի ավագանու 29 մարտի 2019 թ. N 22-Ն որոշումը. .

28

616

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի համայնքում աղբահանության վճար վճարողների հաշվառման, աղբահանության վճարի հաշվարկման և գանձման կարգը սահմանելու, ավագանու 2014 թ. դեկտեմբերի 18-ի թիվ 74-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կապանի համայնքի ավագանու 29 մարտի 2019 թ. N 23-Ն որոշումը

31

617

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապանի համայնքում հանրային բաց լսումների և քննարկումների կազմակերպման և անցկացման կարգը հաստատելու և Կապանի համայնքի ավագանու 2014 թ. հունվարի 20-ի թիվ 35-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կապանի համայնքի ավագանու 29 մարտի 2019 թ. N 24-Ն որոշումը

34

     
 

Քաջարանի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

618

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարանի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 74-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Քաջարանի համայնքի ավագանու 6 մարտի 2019 թ. N 8-Ն որոշումը

37

     
 

ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Այրումի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

619

«ՀՀ Տավուշի մարզի Այրումի համայնքի ավագանու 2018 թ. նոյեմբերի 28-ի թիվ 55-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Այրումի համայնքի ավագանու 4 մարտի 2019 թ. N 21-Ն որոշումը

43

     
 

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

 
     

620

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեվանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Այգեվանի համայնքի ավագանու 22 փետրվարի 2019 թ. N 12-Ն որոշումը

48

621

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արագածի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 19-ի թիվ 51-Ն որոշման մեջ փոփոխություն և լրացում կատարելու մասին» Արագածի համայնքի ավագանու 5 մարտի 2019 թ. N 10-Ն որոշումը

91

622

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արտամետի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 11-ի թիվ 04-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Արտամետի համայնքի ավագանու 25 հունվարի 2019 թ. N 3-Ն որոշումը

138

623

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գեղակերտի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 73-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Գեղակերտի համայնքի ավագանու 22 մարտի 2019 թ. N 16-Ն որոշումը

170

624

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գեղակերտի համայնքի ավագանու 2018 թ. նոյեմբերի 23-ի թիվ 62-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Գեղակերտի համայնքի ավագանու 22 մարտի 2019 թ. N 17-Ն որոշումը

220

625

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Լեռնագոգի համայնքում 2019 թ. ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Լեռնագոգի համայնքի ավագանու 22 նոյեմբերի 2018 թ. N 40-Ն որոշումը

222

626

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Լեռնագոգի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Լեռնագոգի համայնքի ավագանու 22 նոյեմբերի 2018 թ. N 41-Ն որոշումը

225

627

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Լեռնագոգի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Լեռնագոգի համայնքի ավագանու 7 դեկտեմբերի 2018 թ. N 48-Ն որոշումը

229

628

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Լեռնամերձի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Լեռնամերձի համայնքի ավագանու 11 դեկտեմբերի 2018 թ. N 24-Ն որոշումը

278

629

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Լուկաշինի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Լուկաշինի համայնքի ավագանու 30 նոյեմբերի 2018 թ. N 37-Ն որոշումը

308

630

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Լուկաշինի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 8-ի թիվ 32-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Լուկաշինի համայնքի ավագանու 30 նոյեմբերի 2018 թ. N 38-Ն որոշումը

319

631

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Լուկաշինի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Լուկաշինի համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2018 թ. N 44-Ն որոշումը

357

632

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Լուկաշինի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 18-ի թիվ 44-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Լուկաշինի համայնքի ավագանու 30 հունվարի 2019 թ. N 06-Ն որոշումը

396

633

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Լուսագյուղի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Լուսագյուղի համայնքի ավագանու 26 նոյեմբերի 2018 թ. N 31-Ն որոշումը

440

634

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Լուսագյուղի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Լուսագյուղի համայնքի ավագանու 6 դեկտեմբերի 2018 թ. N 36-Ն որոշումը

444

635

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Լուսագյուղի համայնքի բյուջեում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Լուսագյուղի համայնքի ավագանու 24 դեկտեմբերի 2018 թ. N 42-Ն որոշումը

488

636

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Լուսագյուղի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Լուսագյուղի համայնքի ավագանու 28 փետրվարի 2019 թ. N 08-Ն որոշումը

521

637

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ծաղկունքի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 4-ի թիվ 38-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ծաղկունքի համայնքի ավագանու 14 փետրվարի 2019 թ. N 06-Ն որոշումը

550

638

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ծիածանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Ծիածանի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2018 թ. N 26-Ն որոշումը

552

639

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Կողբավանի համայնքի 2018 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Կողբավանի համայնքի ավագանու 29 նոյեմբերի 2018 թ. N 17-Ն որոշումը

627

640

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Կողբավանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Կողբավանի համայնքի ավագանու 29 նոյեմբերի 2018 թ. N 18-Ն որոշումը

670

641

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Կողբավանի համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Կողբավանի համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2019 թ. N 02-Ն որոշումը

678

642

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Կողբավանի համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Կողբավանի համայնքի ավագանու 29 հունվարի 2019 թ. N 06-Ն որոշումը

718

643

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հայթաղի համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայթաղի համայնքի ավագանու 25 հունվարի 2019 թ. N 3-Ն որոշումը

747

644

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հայթաղի համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայթաղի համայնքի ավագանու 12 մարտի 2019 թ. N 12-Ն որոշումը

776

645

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հայկաշենի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Հայկաշենի համայնքի ավագանու 7 դեկտեմբերի 2018 թ. N 26-Ն որոշումը

812

646

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հայկաշենի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 7-ի թիվ 31-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայկաշենի համայնքի ավագանու 24 դեկտեմբերի 2018 թ. N 30-Ն որոշումը

874

647

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հայկավանի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Հայկավանի համայնքի ավագանու 29 նոյեմբերի 2018 թ. N 44-Ն որոշումը

906

648

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հայկավանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Հայկավանի համայնքի ավագանու 7 դեկտեմբերի 2018 թ. N 48-Ն որոշումը

911

649

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հայկավանի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 7-ի թիվ 48-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայկավանի համայնքի ավագանու 18 մարտի 2019 թ. N 10-Ն որոշումը

977

650

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հայկավանի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայկավանի համայնքի ավագանու 18 մարտի 2019 թ. N 14-Ն որոշումը

1011

651

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հացիկի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 4-ի թիվ 41-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Հացիկի համայնքի ավագանու 15 փետրվարի 2019 թ. N 9-Ն որոշումը

1013

652

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Նալբանդյանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Նալբանդյանի համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2018 թ. N 36-Ն որոշումը

1048

 

ԲԵՌՆԵԼ․․․

Մաս 5

 

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

       

653

      

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արտամետի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 11-ի թիվ 04-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Արտամետի համայնքի ավագանու 7 մարտի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

5

654

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Գայի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 7-ի «Բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 63-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Գայի համայնքի ավագանու 13 մարտի 2019 թ. N 10-Ն որոշումը

40

655

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Խանջյանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Խանջյանի համայնքի ավագանու 17 դեկտեմբերի 2018 թ. N 32-Ն որոշումը

81

656

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հացիկի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Հացիկի համայնքի ավագանու 4 դեկտեմբերի 2018 թ. N 41-Ն որոշումը

154

657

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հովտամեջի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Հովտամեջի համայնքի ավագանու 6 դեկտեմբերի 2018 թ. N 42-Ն որոշումը

217

658

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հուշակերտի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 14-ի թիվ 71-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Հուշակերտի համայնքի ավագանու 20 նոյեմբերի 2018 թ. N 105-Ն որոշումը

246

659

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հուշակերտի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերի հաստատման մասին» Հուշակերտի համայնքի ավագանու 11 դեկտեմբերի 2018 թ. N 109-Ն որոշումը

287

660

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հուշակերտի համայնքի 2019 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Հուշակերտի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 112-Ն որոշումը

293

661

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հուշակերտի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 14-ի «Արմավիրի մարզի Հուշակերտի համայնքի 2018 թ. բյուջեի մասին» թիվ 71-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Հուշակերտի համայնքի ավագանու 21 դեկտեմբերի 2018 թ. N 115-Ն որոշումը

336

662

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հուշակերտի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 21-ի «Արմավիրի մարզի Հուշակերտի համայնքի 2018 թ. բյուջեի մասին» թիվ 112-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Հուշակերտի համայնքի ավագանու 17 հունվարի 2019 թ. N 121-Ն որոշումը

371

663

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մարգարայի համայնքի 2019 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Մարգարայի համայնքի ավագանու 5 մարտի 2019 թ. N 05-Ն որոշումը

408

664

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամորի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Մեծամորի համայնքի ավագանու 10 դեկտեմբերի 2018 թ. N 65-Ն որոշումը

438

665

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մերձավանի համայնքի 2019 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Մերձավանի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2018 թ. N 65-Ն որոշումը

487

666

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մյասնիկյանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 19-ի թիվ 76-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Մյասնիկյանի համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 2018 թ. N 69-Ն որոշումը

535

667

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մյասնիկյանի համայնքի տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Մյասնիկյանի համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 2018 թ. N 71-Ն որոշումը

561

668

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մյասնիկյանի համայնքի կողմից 2019 թ. ընթացքում մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերի սահմանման մասին» Մյասնիկյանի համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 2018 թ. N 72-Ն որոշումը

567

669

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մյասնիկյանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Մյասնիկյանի համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 2018 թ. N 74-Ն որոշումը

569

670

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մյասնիկյանի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 19-ի թիվ 74-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Մյասնիկյանի համայնքի ավագանու 22 հունվարի 2019 թ. N 3-Ն որոշումը

583

671

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մյասնիկյանի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 19-ի թիվ 74-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Մյասնիկյանի համայնքի ավագանու 15 փետրվարի 2019 թ. N 16-Ն որոշումը

618

672

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Շահումյանի համայնքի վարչական տարածքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Շահումյանի համայնքի ավագանու 30 նոյեմբերի 2018 թ. N 30-Ն որոշումը

655

673

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Շահումյանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Շահումյանի համայնքի ավագանու 6 դեկտեմբերի 2018 թ. N 33-Ն որոշումը

663

674

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Շահումյանի համայնքապետարանի աշխատակազմի, «Մշակույթ և սպորտ» ՀՈԱԿ-ի աշխատակիցների թվաքանակը, հաստիքացուցակը և պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Շահումյանի համայնքի ավագանու 26 նոյեմբերի 2018 թ. N 49-Ա որոշումը

700

675

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Շահումյանի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Շահումյանի համայնքի ավագանու 5 դեկտեմբերի 2018 թ. N 52-Ն որոշումը

712

676

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Շահումյանի համայնքի ավագանու 2017 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 63-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Շահումյանի համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2018 թ. N 55-Ն որոշումը

743

677

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Շենիկի համայնքի վարչական բյուջեի փոփոխման մասին» Շենիկի համայնքի ավագանու 7 փետրվարի 2019 թ. N 3-Ն որոշումը

770

678

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Շենիկի համայնքի վարչական բյուջեի տարեսկզբի ազատ մնացորդի մասին» Շենիկի համայնքի ավագանու 7 փետրվարի 2019 թ. N 4-Ն որոշումը

771

       
   

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

 
       

679

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Անտառամուտի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Անտառամուտի համայնքի ավագանու 18 մարտի 2019 թ. N 10-Ն որոշումը

806

680

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Անտառաշենի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 22-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Անտառաշենի համայնքի ավագանու 25 փետրվարի 2019 թ. N 3-Ն որոշումը

833

681

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Լերմոնտովոյի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 36-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Լերմոնտովոյի համայնքի ավագանու 25 փետրվարի 2019 թ. N 3-Ն որոշումը

866

682

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Ձորագետի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 22-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Ձորագետի համայնքի ավագանու 22 մարտի 2019 թ. N 8-Ն որոշումը

905

683

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Ղուրսալի համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Ղուրսալի համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2018 թ. N 20-Ն որոշումը

928

684

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Ղուրսալի համայնքի 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ղուրսալի համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2018 թ. N 21-Ն որոշումը

955

685

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Նոր Խաչակապի համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Նոր Խաչակապի համայնքի ավագանու 25 փետրվարի 2019 թ. N 06-Ն որոշումը.

960

686

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Շնողի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Շնողի համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2018 թ. N 99-Ն որոշումը

961

       
   

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ

 
       

687

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Կաթնաղբյուրի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 43-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Կաթնաղբյուրի համայնքի ավագանու 20 մարտի 2019 թ. N 10-Ն որոշումը

967

688

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Գեղիի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 25-ի թիվ 80-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Նոր Գեղիի համայնքի ավագանու 25 մարտի 2019 թ. N 10-Ն որոշումը

968

689

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Նոր Գեղիի համայնքի 2019 թ. բյուջեն փոփոխելու մասին» Նոր Գեղիի համայնքի ավագանու 8 ապրիլի 2019 թ. N 19-Ն որոշումը

969

       
   

ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ

 
       

690

 

«ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյանի համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 28-ի թիվ 134-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և վարչական բյուջեի պահուստային ֆոնդից հատկացումներ կատարելու մասին» Ախուրյանի համայնքի ավագանու 11 մարտի 2019 թ. N 15-Ն որոշումը

983

       
   

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
       

691

 

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Գորայքի համայնքում 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Գորայքի համայնքի ավագանու 1 մարտի 2019 թ. N 8-Ն որոշումը

985

       
   

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ

 
       

692

 

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգիսի համայնքի 2019 թ. բյուջեում վերաբաշխումներ կատարելու մասին» Եղեգիսի համայնքի ավագանու 26 ապրիլի 2019 թ. N 29-Ն որոշումը

996

       
   

ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ

 
       

693

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Ազատամուտի համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Ազատամուտի համայնքի ավագանու 12 ապրիլի 2019 թ. N 11-Ն որոշումը

997

694

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Սևքարի համայնքի 2019 թ. բյուջեում հոդվածային փոփոխություն կատարելու մասին» Սևքարի համայնքի ավագանու 21 մարտի 2019 թ. N 8-Ն որոշումը

998

695

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Վազաշենի համայնքի 2019 թ. բյուջեի փոփոխության մասին» Վազաշենի համայնքի ավագանու 4 ապրիլի 2019 թ. N 9-Ն որոշումը

999