ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ

ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ 18-ՐԴ ՏԱՐԻ

ԲԵՌՆԵԼ․․․N 1 (66)

31 ՄԱՐՏԻ 2020

 

 

ՄԱՍ 1

 
     
 

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Արարատ համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

1

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատ համայնքի 2019 թ. բյուջեի եկամտային և ծախսային մասերի հոդվածներում փոփոխություններ կատարելու մասին» Արարատ համայնքի ավագանու 30 հոկտեմբերի 2019 թ. N 53-Ն որոշումը

5

     
 

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Մեծամոր համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

2

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի վարչական տարածքում 2020 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Մեծամոր համայնքի ավագանու 25 հոկտեմբերի 2019 թ. N 38-Ն որոշումը

7

     
 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

 
     
 

Թումանյան համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

3

«ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյան համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 62-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Թումանյան համայնքի ավագանու 30 հոկտեմբերի 2019 թ. N 42-Ն որոշումը

14

     
 

Վանաձոր համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

4

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի ավագանու 2018 թ. նոյեմբերի 29-ի թիվ 129-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Վանաձոր համայնքի ավագանու 18 հոկտեմբերի 2019 թ. N 122-Ն որոշումը

15

5

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի ավագանու 2013 թ. հոկտեմբերի 2-ի թիվ 70-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Վանաձոր համայնքի ավագանու 18 հոկտեմբերի 2019 թ. N 123-Ն որոշումը

17

     
 

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Քաջարան համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

6

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի 2018 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 74-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Քաջարան համայնքի ավագանու 28 հոկտեմբերի 2019 թ. N 40-Ն որոշումը

18

     
 

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

 
     

7

«ՀՀ Արարատի մարզի Հայանիստ համայնքի 2019 թ. վարչական բյուջեի և ֆոնդային բյուջեի փոփոխությունները հաստատելու մասին» Հայանիստ համայնքի ավագանու 12 նոյեմբերի 2019 թ. N 23-Ն որոշումը

25

8

«ՀՀ Արարատի մարզի Ոստան համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Ոստան համայնքի ավագանու 23 հոկտեմբերի 2019 թ. N 36-Ն որոշումը

26

9

«ՀՀ Արարատի մարզի Սայաթ-Նովա համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Սայաթ-Նովա համայնքի ավագանու 25 հոկտեմբերի 2019 թ. N 24-Ն որոշումը

27

     
 

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

 
     

10

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Խորոնք համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 50-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Խորոնք համայնքի ավագանու 26 սեպտեմբերի 2019 թ. N 39-Ն որոշումը

28

11

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Կողբավան համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Կողբավան համայնքի ավագանու 20 օգոստոսի 2019 թ. N 26-Ն որոշումը

63

12

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Կողբավան համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Կողբավան համայնքի ավագանու 15 հոկտեմբերի 2019 թ. N 29-Ն որոշումը

107

13

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հայկաշեն համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 7-ի թիվ 26-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայկաշեն համայնքի ավագանու 17 հոկտեմբերի 2019 թ. N 30-Ն որոշումը

150

14

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հայկավան համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 15-ի թիվ 48-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայկավան համայնքի ավագանու 8 նոյեմբերի 2019 թ. N 33-Ն որոշումը

183

15

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մարգարա համայնքի ավագանու 2019 թ. մարտի 5-ի թիվ 5-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Մարգարա համայնքի ավագանու 9 հոկտեմբերի 2019 թ. N 42-Ն որոշումը

222

16

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մարգարա համայնքի ավագանու 2019 թ. մարտի 5-ի թիվ 5-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Մարգարա համայնքի ավագանու 9 հոկտեմբերի 2019 թ. N 43-Ն որոշումը

225

17

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մարգարա համայնքի տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Մարգարա համայնքի ավագանու 6 նոյեմբերի 2019 թ. N 46-Ն որոշումը

257

18

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մերձավան համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 12-ի «Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մերձավան համայնքի ավագանու 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 65-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Մերձավան համայնքի ավագանու 24 հուլիսի 2019 թ. N 37-Ն որոշումը

260

19

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մյասնիկյան համայնքիավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 19-ի թիվ 74-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Մյասնիկյան համայնքի ավագանու 15 օգոստոսի 2019 թ. N 57-Ն որոշումը

285

20

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մյասնիկյան համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 19-ի թիվ 74-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Մյասնիկյան համայնքի ավագանու 14 հոկտեմբերի 2019 թ. N 70-Ն որոշումը

322

21

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մրգաստան համայնքի ավագանու 2018 թ. թիվ 46-Ն որոշմամբ հաստատված «2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին», որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և փոփոխված բյուջեի նախագիծը հաստատելու մասին» Մրգաստան համայնքի ավագանու 14 հոկտեմբերի 2019 թ. N 41-Ն որոշումը

361

22

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Նոր Արտագերս համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 10-ի թիվ 31-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Նոր Արտագերս համայնքի ավագանու 22 հոկտեմբերի 2019 թ. N 30-Ն որոշումը

392

23

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Նոր Կեսարիա համայնքի 2018 թ. նոյեմբերի 30-ի «Նոր Կեսարիա համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 34-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Նոր Կեսարիա համայնքի ավագանու 30 հուլիսի 2019 թ. N 29-Ն որոշումը

427

24

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Նոր Կեսարիա համայնքի ավագանու 2018 թ. 34-Ն որոշման մեջ «2019 թ. համայնքի բյուջեն հաստատելու մասին»/ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Նոր Կեսարիա համայնքի ավագանու 10 սեպտեմբերի 2019 թ. N 36-Ն որոշումը

470

25

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Շենիկ համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 10-ի թիվ 37-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Շենիկ համայնքի ավագանու 1 հոկտեմբերի 2019 թ. N 23-Ն որոշումը

504

26

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Պտղունք համայնքի ավագանու 2018 թ. նոյեմբերի 29-ի թիվ 12 արտահերթ նիստի թիվ 45-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Պտղունք համայնքի ավագանու 6 սեպտեմբերի 2019 թ. N 23-Ն որոշումը

541

27

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Պտղունք համայնքի 2020 թ. բյուջեի եկամտային և ծախսային քննարկման և նախագծի հաստատման մասին» Պտղունք համայնքի ավագանու 15 նոյեմբերի 2019 թ. N 33-Ն որոշումը

570

28

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ջանֆիդա համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 08 նիստի թիվ 43-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ջանֆիդա համայնքի ավագանու 27 օգոստոսի 2019 թ. N 43-Ն որոշումը

609

29

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Վարդանաշեն համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Վարդանաշեն համայնքի ավագանու 16 օգոստոսի 2019 թ. N 17-Ն որոշումը

634

30

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Վարդանաշեն համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 17-ի թիվ 35-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Վարդանաշեն համայնքի ավագանու 8 նոյեմբերի 2019 թ. N 29-Ն որոշումը

697

31

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Տանձուտ համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 48-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Տանձուտ համայնքի ավագանու 25 հոկտեմբերի 2019 թ. N 33-Ն որոշումը

733

     
 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

 
     

32

«ՀՀ Լոռու մարզի Ազնվաձոր համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Ազնվաձոր համայնքի ավագանու 30 սեպտեմբերի 2019 թ. N 28-Ն որոշումը

774

33

«ՀՀ Լոռու մարզի Անտառամուտ համայնքի 2018 թ. դեկտեմբերի 12-ի «Անտառամուտ համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 31-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Անտառամուտ համայնքի ավագանու 29 օգոստոսի 2019 թ. N 28-Ն որոշումը

805

34

«ՀՀ Լոռու մարզի Անտառամուտ համայնքի 2018 թ. դեկտեմբերի 12-ի «Անտառամուտ համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 31-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Անտառամուտ համայնքի ավագանու 24 հոկտեմբերի 2019 թ. N 31-Ն որոշումը

853

35

«ՀՀ Լոռու մարզի Բազում համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Բազում համայնքի ավագանու 4 նոյեմբերի 2019 թ. N 57-Ն որոշումը

880

36

«ՀՀ Լոռու մարզի Ձորագետ համայնքի 2018 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 22-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Ձորագետ համայնքի ավագանու 15 հոկտեմբերի 2019 թ. N 25-Ն որոշումը

935

37

«ՀՀ Լոռու մարզի Նոր Խաչակապ համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Նոր Խաչակապ համայնքի ավագանու 26 հուլիսի 2019 թ. N 26-Ն որոշումը

957

38

«ՀՀ Լոռու մարզի Շնող համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 25-ի թիվ 104-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և պահուստային ֆոնդից գումար հատկացնելու մասին» Շնող համայնքի ավագանու 10 հոկտեմբերի 2019 թ. N 55-Ն որոշումը

958

39

«ՀՀ Լոռու մարզի Սարչապետ համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 27-ի թիվ 55-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Սարչապետ համայնքի ավագանու 26 օգոստոսի 2019 թ. N 29-Ն որոշումը

961

     
 

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ

 
     

40

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Լեռնանիստ համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 5-ի թիվ 68-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Լեռնանիստ համայնքի ավագանու 3 սեպտեմբերի 2019 թ. N 37-Ն որոշումը

989

41

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Լեռնանիստ համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 5-ի թիվ 68-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Լեռնանիստ համայնքի ավագանու 8 հոկտեմբերի 2019 թ. N 40-Ն որոշումը

991

     
 

ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ

 
     

42

«ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 28-ի թիվ 134-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ախուրյան համայնքի ավագանու 2 օգոստոսի 2019 թ. N 70-Ն որոշումը

993

43

«ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի ավագանու 2019 թ. հունվարի 31-ի թիվ 2-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Ախուրյան համայնքի ավագանու 6 սեպտեմբերի 2019 թ. N 79-Ն որոշումը

994

44

«ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 28-ի թիվ 134-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ախուրյան համայնքի ավագանու 6 սեպտեմբերի 2019 թ. N 80-Ն որոշումը

997

45

«ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 28-ի թիվ 134-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ախուրյան համայնքի ավագանու 14 հոկտեմբերի 2019 թ. N 92-Ն որոշումը

999

     
 

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
     

46

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Տեղ համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 28-ի թիվ 31-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Տեղ համայնքի ավագանու 15 հուլիսի 2019 թ. N 29-Ն որոշումը

1000

     
 

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ

 
     

47

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգիս համայնքի վարչական տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու կարգն ու պայմանները սահմանելու մասին» Եղեգիս համայնքի ավագանու 27 սեպտեմբերի 2019 թ. N 61-Ն որոշումը

1014

48

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգիս համայնքի վարչական տարածքում հանրային սննդի կազմակրպման և իրականացման կանոնները սահմանելու մասին» Եղեգիս համայնքի ավագանու 27 սեպտեմբերի 2019 թ. N 62-Ն որոշումը

1024

     
 

ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ

 
     

49

«ՀՀ Տավուշի մարզի Ազատամուտ համայնքի 2019 թ. վարչական բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Ազատամուտ համայնքի ավագանու 5 հունիսի 2019 թ. N 17-Ն որոշումը

1027

50

«ՀՀ Տավուշի մարզի Ազատամուտ համայնքի 2019 թ. վարչական բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Ազատամուտ համայնքի ավագանու 28 օգոստոսի 2019 թ. N 19-Ն որոշումը

1028

51

«ՀՀ Տավուշի մարզի Ազատամուտ համայնքի 2019 թ. վարչական բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Ազատամուտ համայնքի ավագանու 28 հոկտեմբերի 2019 թ. N 23-Ն որոշումը

1029

52

«ՀՀ Տավուշի մարզի Ակնաղբյուր համայնքի 2019 թ. տեղական բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Ակնաղբյուր համայնքի ավագանու 19 ապրիլի 2019 թ. N 13-Ն որոշումը

1030

53

«ՀՀ Տավուշի մարզի Այգեհովիտ համայնքի բյուջեի պահուստային ֆոնդի ֆոնդային մասից գումար հատկացնելու մասին» Այգեհովիտ համայնքի ավագանու 2 սեպտեմբերի 2019 թ. N 28-Ն որոշումը

1031

54   

«ՀՀ Տավուշի մարզի Այգեհովիտ համայնքի բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Այգեհովիտ համայնքի ավագանու 2 սեպտեմբերի 2019 թ. N 32-Ն որոշումը

1032

 

 

ԲԵՌՆԵԼ․․․

Մաս 2

 

 

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Աշտարակ համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

55

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակ համայնքի 2019 թ. տարեկան բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Աշտարակ համայնքի ավագանու 11 դեկտեմբերի 2019 թ. N 70-Ն որոշումը

7

56

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակ համայնքի 2020 թ. տարեկան բյուջեն հաստատելու մասին» Աշտարակ համայնքի ավագանու 11 դեկտեմբերի 2019 թ. N 71-Ն որոշումը

59

57

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակ համայնքի վարչական տարածքում 2020 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Աշտարակ համայնքի ավագանու 11 դեկտեմբերի 2019 թ. N 72-Ն որոշումը

110

     
 

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Արարատ համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

58

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատ համայնքի 2019 թ. բյուջեի եկամտային և ծախսային մասերի հոդվածներում փոփոխություններ կատարելու մասին» Արարատ համայնքի ավագանու16 դեկտեմբերի 2019 թ. N 59-Ն որոշումը

121

     
 

Մասիս համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

59

«ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի 2020 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Մասիս համայնքի ավագանու 9 դեկտեմբերի 2019 թ. N 117-Ն որոշումը

157

60

«ՀՀ Արարատի մարզի Մասիս համայնքի 2020 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Մասիս համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2019 թ. N 138-Ն որոշումը

164

     
 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

 
     
 

Թումանյան համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

61

«ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյան համայնքում 2020 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները և դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Թումանյան համայնքի ավագանու 6 դեկտեմբերի 2019 թ. N 49-Ն որոշումը

166

62

«ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյան համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 62-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Թումանյան համայնքի ավագանու 6 դեկտեմբերի 2019 թ. N 50-Ն որոշումը

178

     
 

Վանաձոր համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

63

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի 2020 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները և դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Վանաձոր համայնքի ավագանու 28 նոյեմբերի 2019 թ. N 150-Ն որոշումը

166

64

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի ավագանու 11 փետրվարի 2005 թ. թիվ 22-Ն և 11 փետրվարի 2005 թ. թիվ 23-Ն որոշումներն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Վանաձոր համայնքի ավագանու 28 նոյեմբերի 2019 թ. N 152-Ն որոշումը

178

65

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքում տեղական վճարների գծով արտոնություններ սահմանելու մասին» Վանաձոր համայնքի ավագանու 28 նոյեմբերի 2019 թ. N 153-Ն որոշումը

179

66

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի տարվա 10 լավագույն մարզիկների ընտրության, մարզիկներին և մարզիչներին սպորտային նպաստ տրամադրելու կարգը հաստատելու և Վանաձոր համայնքի ավագանու 2012 թ. դեկտեմբերի 17-ի թիվ 68-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Վանաձոր համայնքի ավագանու 28 նոյեմբերի 2019 թ. N 156-Ն որոշումը

181

67

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի վարչական տարածքում գտնվող քաղաքացիականհոգեհանգստի (հրաժեշտի) ծիսակատարության ծառայությունների իրականացման և (կամ) մատուցման համար նախատեսված շենքերին և շինություններին ներկայացվող սահմանափակումները, պահանջները և պայմանները սահմանելու մասին» Վանաձոր համայնքի ավագանու 28 նոյեմբերի 2019 թ. N 157-Ն որոշումը

185

68

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի 2020 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Վանաձոր համայնքի ավագանու 23 դեկտեմբերի 2019 թ. N 167-Ն որոշումը

189

69

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի ավագանու 2018 թ. նոյեմբերի 29-ի թիվ 129-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Վանաձոր համայնքի ավագանու 23 դեկտեմբերի 2019 թ. N 171-Ն որոշումը

264

70

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող հողամասերի գոտիավորումը և գործակիցները սահմանելու, համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերի, գույքի, ոչ բնակելի և բնակելի տարածքների վարձավճարների սակագները սահմանելու և Վանաձոր համայնքի ավագանու 2017 թ. հոկտեմբերի 25-ի թիվ 86-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Վանաձոր համայնքի ավագանու 23 դեկտեմբերի 2019 թ. N 175-Ն որոշումը

266

     
 

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Կապան համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

71

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 27-ի թիվ 145-Ն որոշման մեջփոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կապան համայնքի ավագանու 5 դեկտեմբերի 2019 թ. N 106-Ն որոշումը

237

72

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան համայնքում տեղական տուրքերի և վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Կապան համայնքի ավագանու 5 դեկտեմբերի 2019 թ. N 107-Ն որոշումը

278

73

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի 2020 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Կապան համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2019 թ. N 129-Ն որոշումը

290

74

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի ավագանու 2019 թ. դեկտեմբերի 5-ի թիվ 107-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասին» Կապան համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2019 թ. N 140-Ն որոշումը

319

     
 

Մեղրի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

75

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրի համայնքի ավագանու 2019 թ. հունվարի 29-ի թիվ 2-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Մեղրի համայնքի ավագանու 5 դեկտեմբերի 2019 թ. N 78-Ն որոշումը

320

76

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրի համայնքում 2020 թ. օրենքով սահմանված տեղական տուրքերի և վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Մեղրի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2019 թ. N 99-Ն որոշումը

324

77

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրի համայնքում 2020 թ. համար օրենքով չսահմանված տեղական վճարների տեսակները և դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Մեղրի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2019 թ. N 100-Ն որոշումը

344

78

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրի համայնքի սեփականություն հանդիսացող հողամասերը 2020 թ. օգտագործման տրամադրելու և օտարելու, հրապարակային սակարկությունների վարձավճարների և օտարման մեկնարկային գները հաստատելու մասին» Մեղրի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2019 թ. N 101-Ն որոշումը

349

79

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրի համայնքի 2020 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Մեղրի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2019 թ. N 112-Ն որոշումը

351

80

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրի համայնքի ավագանու 2019 թ. հունվարի 29-ի թիվ 2 որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Մեղրի համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2019 թ. N 113-Ն որոշումը

394

     
 

Սիսիան համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

81

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Սիսիան համայնքում 2020 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Սիսիան համայնքի ավագանու 29 նոյեմբերի 2019 թ. N 86-Ն որոշումը

399

     
 

Քաջարան համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

82

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 74-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Քաջարան համայնքի ավագանու 23 դեկտեմբերի 2019 թ. N 45-Ն որոշումը

413

83

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի 2020 թ. տեղական տուրքերը, վճարների տեսակները և դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Քաջարան համայնքի ավագանու 23 դեկտեմբերի 2019 թ. N 49-Ն որոշումը

425

84

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի 2020 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Քաջարան համայնքի ավագանու 23 դեկտեմբերի 2019 թ. N 61-Ն որոշումը

448

     
 

ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Այրում համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

85

«ՀՀ Տավուշի մարզի Այրում համայնքում ըստ գոտիավորման 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Այրում համայնքի ավագանու 10 դեկտեմբերի 2019 թ. N 82-Ն որոշումը

464

86

«ՀՀ Տավուշի մարզի Այրում համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 74-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Այրում համայնքի ավագանու 10 դեկտեմբերի 2019 թ. N 83-Ն որոշումը

469

87

«ՀՀ Տավուշի մարզի Այրում համայնքի 2020 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Այրում համայնքի ավագանու 14 դեկտեմբերի 2019 թ. N 86-Ն որոշումը

475

     
 

Բերդ համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

88

«ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդ համայնքի տարածքում 2020 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը ըստ գոտիավորման հաստատելու մասին» Բերդ համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2019 թ. N 130-Ն որոշումը

481

89

«ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդ համայնքի 2020 թ.տեղական բյուջեն հաստատելու մասին» Բերդ համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2019 թ. N 131-Ն որոշումը

488

     
 

Իջևան համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

90

«ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևան համայնքի տարածքում 2020 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Իջևան համայնքի ավագանու 17 դեկտեմբերի 2019 թ. N 72-Ն որոշումը

523

91

«ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևան համայնքի տարածքում 2020 թ. մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Իջևան համայնքի ավագանու 17 դեկտեմբերի 2019 թ. N 73-Ն որոշումը

529

92

«ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևան համայնքի վարչական սահմաններում վարձակալությամբ օգտագործման տրամադրվող հողատարածքների վարձավճարներ սահմանելու մասին» Իջևան համայնքի ավագանու 17 դեկտեմբերի 2019 թ. N 74-Ն որոշումը

533

93

«ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևան համայնքապետարանի հաշվեկշռում գտնվող տարածքների աճուրդային վաճառքի մեկնարկային գին սահմանելու մասին» Իջևան համայնքի ավագանու 17 դեկտեմբերի 2019 թ. N 75-Ն որոշումը

534

94

«ՀՀ Տավուշի մարզի Իջևան համայնքի 2020 թ. բյուջեի տարեկան եկամուտների ու ծախսերի նախահաշիվը հաստատելու մասին» Իջևան համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2019 թ. N 80-Ն որոշումը

535

     
 

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

 
     

95

«ՀՀ Արարատի մարզի Արբաթ համայնքի 2019 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Արբաթ համայնքի ավագանու 9 դեկտեմբերի 2019 թ. N 23-Ն որոշումը

538

96

«ՀՀ Արարատի մարզի Արբաթ համայնքի 2020 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Արբաթ համայնքի ավագանու 24 դեկտեմբերի 2019 թ. N 26-Ն որոշումը

544

97

«ՀՀ Արարատի մարզի Արմաշ համայնքի 2020 թ. տեղական տուրքերը և վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Արմաշ համայնքի ավագանու 2 դեկտեմբերի 2019 թ. N 28-Ն որոշումը

549

98

«ՀՀ Արարատի մարզի Բուրաստան համայնքի վարչական տարածքում տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը 2020 թ. համար սահմանելու մասին» Բուրաստան համայնքի ավագանու 9 դեկտեմբերի 2019 թ. N 57-Ն որոշումը

556

99

«ՀՀ Արարատի մարզի Գեղանիստ համայնքի 2020 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Գեղանիստ համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2019 թ. N 18-Ն որոշումը

561

100

«ՀՀ Արարատի մարզի Գեղանիստ համայնքի 2020 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Գեղանիստ համայնքի ավագանու 24 դեկտեմբերի 2019 թ. N 21-Ն որոշումը

567

101

«ՀՀ Արարատի մարզի Գետափնյա համայնքի 2020 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Գետափնյա համայնքի ավագանու 10 դեկտեմբերի 2019 թ. N 26-Ն որոշումը

569

102

«ՀՀ Արարատի մարզի Գետափնյա համայնքի 2020 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Գետափնյա համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2019 թ. N 29-Ն որոշումը

678

103

«ՀՀ Արարատի մարզի Հայանիստ համայնքի 2020 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Հայանիստ համայնքի ավագանու 27 նոյեմբերի 2019 թ. N 26-Ն որոշումը

582

104

«ՀՀ Արարատի մարզի Հայանիստ համայնքի 2019 թ. ֆոնդային բյուջեի փոփոխությունները հաստատելու մասին» Հայանիստ համայնքի ավագանու 27 նոյեմբերի 2019 թ. N 28-Ն որոշումը

586

105

«ՀՀ Արարատի մարզի Հայանիստ համայնքի 2020 թ. վարչական բյուջեի հաստատման մասին» Հայանիստ համայնքի ավագանու 10 դեկտեմբերի 2019 թ. N 30-Ն որոշումը

587

106

«ՀՀ Արարատի մարզի Հայանիստ համայնքի 2019 թ. վարչական բյուջեի փոփոխությունները հաստատելու մասին» Հայանիստ համայնքի ավագանու 23 դեկտեմբերի 2019 թ. N 36-Ն որոշումը.

591

107

«ՀՀ Արարատի մարզի Հնաբերդ համայնքում 2020 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Հնաբերդ համայնքի ավագանու 19 նոյեմբերի 2019 թ. N 27-Ն որոշումը

592

108

«ՀՀ Արարատի մարզի Հնաբերդ համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Հնաբերդ համայնքի ավագանու 19 նոյեմբերի 2019 թ. N 28-Ն որոշումը

599

109

«ՀՀ Արարատի մարզի Հնաբերդ համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Հնաբերդ համայնքի ավագանու 6 դեկտեմբերի 2019 թ. N 32-Ն որոշումը

602

110

«ՀՀ Արարատի մարզի Հնաբերդ համայնքի 2020 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Հնաբերդ համայնքի ավագանու 6 դեկտեմբերի 2019 թ. N 33-Ն որոշումը

603

111

«ՀՀ Արարատի մարզի Հնաբերդ համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Հնաբերդ համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 2019 թ. N 35-Ն որոշումը

607

112

«ՀՀ Արարատի մարզի Մրգավան համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Մրգավան համայնքի ավագանու 6 դեկտեմբերի 2019 թ. N 37-Ն որոշումը

608

113

«ՀՀ Արարատի մարզի Մրգավան համայնքի վարչական տարածքում 2020 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Մրգավան համայնքի ավագանու 6 դեկտեմբերի 2019 թ. N 38-Ն որոշումը

609

114

«ՀՀ Արարատի մարզի Մրգավան համայնքի 2020 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Մրգավան համայնքի ավագանու 24 դեկտեմբերի 2019 թ. N 42-Ն որոշումը

613

115

«ՀՀ Արարատի մարզի Մրգավան համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Մրգավան համայնքի ավագանու 24 դեկտեմբերի 2019 թ. N 43-Ն որոշումը

616

116

«ՀՀ Արարատի մարզի Նիզամի համայնքի 2020 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Նիզամի համայնքի ավագանու 3 դեկտեմբերի 2019 թ. N 25-Ն որոշումը

617

117

«ՀՀ Արարատի մարզի Նիզամի համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Նիզամի համայնքի ավագանու 3 դեկտեմբերի 2019 թ. N 26-Ն որոշումը

622

118

«ՀՀ Արարատի մարզի Նիզամի համայնքի 2020 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Նիզամի համայնքի ավագանու 23 դեկտեմբերի 2019 թ. N 30-Ն որոշումը

623

119

«ՀՀ Արարատի մարզի Նոր Խարբերդ համայնքում 2020 թ. տեղական տուրքեր և վճարներ սահմանելու մասին» Նոր Խարբերդ համայնքի ավագանու 29 նոյեմբերի 2019 թ. N 26-Ն որոշումը

626

120

«ՀՀ Արարատի մարզի Նոր Խարբերդ համայնքի 2020 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Նոր Խարբերդ համայնքի ավագանու 29 նոյեմբերի 2019 թ. N 28-Ն որոշումը

633

121

«ՀՀ Արարատի մարզի Նոր Խարբերդ համայնքի 2019 թ. վարչական և ֆոնդային բյուջեներում փոփոխություններ կատարելու մասին» Նոր Խարբերդ համայնքի ավագանու 29 նոյեմբերի 2019 թ. N 29-Ն որոշումը

637

122

«ՀՀ Արարատի մարզի Նոր Խարբերդ համայնքի 2019 թ. վարչական բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Նոր Խարբերդ համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2019 թ. N 35-Ն որոշումը

639

123

«ՀՀ Արարատի մարզի Ոստան համայնքի 2020 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերի սահմանման մասին» Ոստան համայնքի ավագանու 11 դեկտեմբերի 2019 թ. N 40-Ն որոշումը

641

124

«ՀՀ Արարատի մարզի Սայաթ-Նովա համայնքի 2020 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները և դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Սայաթ-Նովա համայնքի ավագանու 2 դեկտեմբերի 2019 թ. N 28-Ն որոշումը

647

125

«ՀՀ Արարատի մարզի Սայաթ-Նովա համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Սայաթ-Նովա համայնքի ավագանու 2 դեկտեմբերի 2019 թ. N 32-Ն որոշումը

653

126

«ՀՀ Արարատի մարզի Սայաթ-Նովա համայնքի 2020 թ. Սբյուջեի քննարկման և հաստատման մասին» Սայաթ-Նովա համայնքի ավագանու 24 դեկտեմբերի 2019 թ. N 33-Ն որոշումը

654

127

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիս համայնքի տարածքում 2020 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Սիս համայնքի ավագանու 25 նոյեմբերի 2019 թ. N 21-Ն որոշումը

658

128

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիս համայնքի 2020 թ. բյուջեի վարչական մասի քննարկման և հաստատման մասին» Սիս համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 2019 թ. N 27-Ն որոշումը

664

129

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիսավան համայնքի 2020 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Սիսավան համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2019 թ. N 28-Ն որոշումը

667

130   

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիսավան համայնքի 2019 թ. բյուջեում լրացում և փոփոխություններ կատարելու մասին» Սիսավան համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2019 թ. N 30-Ն որոշումը

674

     
 

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

 
     

131

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Այգեշատ համայնքի 2020 թ. վարչական տարածքում տեղական տուրքերի և վճարների մասին» Այգեշատ համայնքի ավագանու 25 նոյեմբերի 2019 թ. N 21-Ն որոշումը

676

132

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արգինա համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 7-ի թիվ 34-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Արգինա համայնքի ավագանու 10 դեկտեմբերի 2019 թ. N 24-Ն որոշումը

681

133

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 11-ի «Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համանյքի 2019 թ. բյուջեի հաստատման մասին» թիվ 38-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Արմավիր համայնքի ավագանու 27 նոյեմբերի 2019 թ. N 42-Ն որոշումը

719

134

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի վարչական տարածքում 2020 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Արմավիր համայնքի ավագանու 27 նոյեմբերի 2019 թ. N 44-Ն որոշումը

747

135

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի կողմից 2020 թ. ընթացքում մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Արմավիր համայնքի ավագանու 27 նոյեմբերի 2019 թ. N 45-Ն որոշումը

750

136

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի 2020 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Արմավիր համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2019 թ. N 52-Ն որոշումը

753

     
 

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
     

137

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գեղարքունիք համայնքի 2020 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերի մասին» Գեղարքունիք համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 2019 թ. N 33-Ն որոշումը

796

138

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Կարմիրգյուղ համայնքի 2020 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Կարմիրգյուղ համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2019 թ. N 36-Ն որոշումը

798

139

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդաձոր համայնքի 2020 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Վարդաձոր համայնքի ավագանու 9 դեկտեմբերի 2019 թ. N 34-Ն որոշումը

803

140

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդաձոր համայնքի տարածքում արոտի վարձավճարի չափերը սահմանելու մասին» Վարդաձոր համայնքի ավագանու 9 դեկտեմբերի 2019 թ. N 35-Ն որոշումը

809

141

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդաձոր համայնքի կողմից մատուցվող ծառայությունների դիմաց գանձվող վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Վարդաձոր համայնքի ավագանու 9 դեկտեմբերի 2019 թ. N 36-Ն որոշումը

810

142

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդաձոր համայնքի ղեկավարի 2020 թ. վարձատրության չափը սահմանելու մասին» Վարդաձոր համայնքի ավագանու 9 դեկտեմբերի 2019 թ. N 38-Ն որոշումը

811

143

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վարդաձոր համայնքի 2020 թ. տարեկան բյուջեի նախագիծը քննարկելու և հաստատելու մասին» Վարդաձոր համայնքի ավագանու 9 դեկտեմբերի 2019 թ. N 41-Ն որոշումը.

812

     
 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

 
     

144

«ՀՀ Լոռու մարզի Ազնվաձոր համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Ազնվաձոր համայնքի ավագանու 17 դեկտեմբերի 2019 թ. N 35-Ն որոշումը

856

145

«ՀՀ Լոռու մարզի Ազնվաձոր համայնքի 2020 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Ազնվաձոր համայնքի ավագանու 27 դեկտեմբերի 2019 թ. N 40-Ն որոշումը

886

146

«ՀՀ Լոռու մարզի Ազնվաձոր համայնքի 2020 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ազնվաձոր համայնքի ավագանու 27 դեկտեմբերի 2019 թ. N 41-Ն որոշումը

918

     
 

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ

 
     

147

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Արզնի համայնքի 2020 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Արզնի համայնքի ավագանու 22 նոյեմբերի 2019 թ. N 80-Ն որոշումը

925

148

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Արզնի համայնքի 2020 թ. բյուջեի նախագիծը հաստատելու մասին» Արզնի համայնքի ավագանու 22 նոյեմբերի 2019 թ. N 90-Ն որոշումը

933

149

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Գետարգել համայնքի ավագանու 2019 թ. դեկտեմբերի 18-ի թիվ 48-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Գետարգել համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2020 թ. N 04-Ն որոշումը

974

 

 

ԲԵՌՆԵԼ․․․

Մաս 3

 

   

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

 
       
   

Թումանյան համայնքի ավագանու որոշումը

 
       

150

   

«ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյան համայնքի 2020 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Թումանյան համայնքի ավագանու 17 հունվարի 2020 թ. N 2-Ն որոշումը

5

       
   

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
       
   

Կապան համայնքի ավագանու որոշումները

 
       

151

 

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի ավագանու 2019 թ. դեկտեմբերի 26-ի թիվ 129-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կապան համայնքի ավագանու 22 հունվարի 2020 թ. N 2-Ն որոշումը

38

152

 

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի ավագանու 2019 թ. դեկտեմբերի 5-ի թիվ 107-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Կապան համայնքի ավագանու 22 հունվարի 2020 թ. N 3-Ն որոշումը

44

       
   

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

 
       

153

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Դվին համայնքի 2020 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Դվին համայնքի ավագանու 17 հունվարի 2020 թ. N 3-Ն որոշումը

45

154

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Հայանիստ համայնքի 2019 թ. ֆոնդային բյուջեի փոփոխությունները հաստատելու մասին» Հայանիստ համայնքի ավագանու 1 նոյեմբերի 2019 թ. N 34-Ն որոշումը

52

155

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Հայանիստ համայնքի 2020 թ. վարչական բյուջեի փոփոխությունները և ֆոնդային բյուջեն հաստատելու մասին» Հայանիստ համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2020 թ. N 02-Ն որոշումը

53

156

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Հնաբերդ համայնքի ավագանու 2019 թ. թիվ 27-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Հնաբերդ համայնքի ավագանու 16 հունվարի 2020 թ. N 03-Ն որոշումը

54

157

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Հնաբերդ համայնքի 2020 թ. տարեկան բյուջեն հաստատելու մասին» Հնաբերդ համայնքի ավագանու 16 հունվարի 2020 թ. N 04-Ն որոշումը

55

158

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Հնաբերդ համայնքի 2020 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Հնաբերդ համայնքի ավագանու 16 հունվարի 2020 թ. N 06-Ն որոշումը

56

159

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Նիզամի համայնքի 2020 թ. բյուջեի փոփոխված տարբերակը հաստատելու մասին» Նիզամի համայնքի ավագանու 16 հունվարի 2020 թ. N 03-Ն որոշումը

57

160

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Նոր Կյուրին համայնքի 2020 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Նոր Կյուրին համայնքի ավագանու 26 նոյեմբերի 2019 թ. N 29-Ն որոշումը

58

161

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Նոր Կյուրին համայնքի 2020 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Նոր Կյուրին համայնքի ավագանու 16 դեկտեմբերի 2019 թ. N 34-Ն որոշումը

65

162

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Ոստան համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Ոստան համայնքի ավագանու 27 դեկտեմբերի 2019 թ. N 40-Ն որոշումը

71

163

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Ոստան համայնքի 2020 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Ոստան համայնքի ավագանու 27 դեկտեմբերի 2019 թ. N 41-Ն որոշումը

73

164

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Ոստան համայնքի 2019 թ. բյուջեի կատարողականը և 2020 թ. փոփոխված բյուջեն հաստատելու մասին» Ոստան համայնքի ավագանու 23 հունվարի 2020 թ. N 2-Ն որոշումը

78

165

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Սայաթ-Նովա համայնքի 2020 թ. ֆոնդային բյուջեն հաստատելու մասին» Սայաթ-Նովա համայնքի ավագանու 20 հունվարի 2020 թ. N 03-Ն որոշումը

84

166

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Սայաթ-Նովա համայնքի 2020 թ. վարչական բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Սայաթ-Նովա համայնքի ավագանու 20 հունվարի 2020 թ. N 04-Ն որոշումը

86

167

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիս համայնքի 2020 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Սիս համայնքի ավագանու 17 հունվարի 2020 թ. N 02-Ն որոշումը

87

168

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիսավան համայնքի 2020 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Սիսավան համայնքի ավագանու 16 հունվարի 2020 թ. N 3-Ն որոշումը

89

       
   

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

 
       

169

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արևադաշտ համայնքի վարչական տարածքում տեղական տուրքերի և վճարների 2020 թ. դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Արևադաշտ համայնքի ավագանու 20 նոյեմբերի 2019 թ. N 22-Ն որոշումը

94

170

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արևաշատ համայնքի 2020 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Արևաշատ համայնքի ավագանու 27 դեկտեմբերի 2019 թ. N 38-Ն որոշումը

98

171

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Դաշտ համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 31-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Դաշտ համայնքի ավագանու 22 նոյեմբերի 2019 թ. N 36-Ն որոշումը

172

172

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Դաշտ համայնքի վարչական տարածքում տեղական տուրքերի 2020 թ. դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Դաշտ համայնքի ավագանու 22 նոյեմբերի 2019 թ. N 37-Ն որոշումը

174

173

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Դաշտ համայնքի վարչական տարածքում տեղական վճարների 2020 թ. դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Դաշտ համայնքի ավագանու 22 նոյեմբերի 2019 թ. N 38-Ն որոշումը

180

174

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Դաշտ համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 12-ի թիվ 31-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացում կատարելու մասին» Դաշտ համայնքի ավագանու 10 դեկտեմբերի 2019 թ. N 43-Ն որոշումը

182

175

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Դաշտ համայնքի 2020 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Դաշտ համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 2019 թ. N 49-Ն որոշումը

183

176

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Երասխահուն համայնքի 2020 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Երասխահուն համայնքի ավագանու 14 հունվարի 2020 թ. N 3-Ն որոշումը

186

177

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Երասխահուն համայնքի վարչական տարածքում 2020 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Երասխահուն համայնքի ավագանու 14 հունվարի 2020 թ. N 5-Ն որոշումը

187

178

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Զարթոնք համայնքի վարչական տարածքում 2020 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Զարթոնք համայնքի ավագանու 24 դեկտեմբերի 2019 թ. N 28-Ն որոշումը

233

179

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Զարթոնք համայնքի 2020 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Զարթոնք համայնքի ավագանու 24 դեկտեմբերի 2019 թ. N 29-Ն որոշումը

238

180

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Զարթոնք համայնքի համայնքապետարանի և գրադարանի աշխատակիցների 2020 թ. քանակը, հաստիքացուցակը և պաշտոնային դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Զարթոնք համայնքի ավագանու 24 դեկտեմբերի 2019 թ. N 30-Ն որոշումը

367

181

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ծաղկալանջ համայնքի վարչական տարածքում տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերի սահմանման մասին» Ծաղկալանջ համայնքի ավագանու 13 նոյեմբերի 2019 թ. N 21-Ն որոշումը

369

182

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Նոր Կեսարիա համայնքի վարչական տարածքում 2020 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Նոր Կեսարիա համայնքի ավագանու 29 նոյեմբերի 2019 թ. N 42-Ն որոշումը

374

183

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ջրաշեն համայնքի 2020 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Ջրաշեն համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2019 թ. N 33-Ն որոշումը

381

184

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Վարդանաշեն համայնքի տարածքում տեղական տուրքերի և վճարների 2020 թ. դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Վարդանաշեն համայնքի ավագանու 13 դեկտեմբերի 2019 թ. N 31-Ն որոշումը

458

185

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Վարդանաշեն համայնքի 2020 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Վարդանաշեն համայնքի ավագանու 23 դեկտեմբերի 2019 թ. N 37-Ն որոշումը

462

186

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Տալվորիկ համայնքի 2020 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Տալվորիկ համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2019 թ. N 2-Ն որոշումը

494

187

 

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Տարոնիկ համայնքի 2020 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Տարոնիկ համայնքի ավագանու 12 դեկտեմբերի 2019 թ. N 8-Ն որոշումը

525

       
   

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

 
       

188

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Բազում համայնքում 2020 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները սահմանելու մասին» Բազում համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2019 թ. N 73-Ն որոշումը

572

189

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Գեղասար համայնքի 2020 թ. տարեկան բյուջեն հաստատելու մասին» Գեղասար համայնքի ավագանու 6 դեկտեմբերի 2019 թ. N 57-Ն որոշումը

578

190

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Գոգարան համայնքում 2020 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Գոգարան համայնքի ավագանու 23 դեկտեմբերի 2019 թ. N 20-Ն որոշումը

606

191

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Գոգարան համայնքի 2020 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Գոգարան համայնքի ավագանու 23 դեկտեմբերի 2019 թ. N 22-Ն որոշումը

612

192

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Դեբետ համայնքում 2020 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Դեբետ համայնքի ավագանու 24 դեկտեմբերի 2019 թ. N 55-Ն որոշումը

650

193

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Դեբետ համայնքի 2020 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Դեբետ համայնքի ավագանու 24 դեկտեմբերի 2019 թ. N 56-Ն որոշումը

657

194

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Փամբակ համայնքի 2020 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Փամբակ համայնքի ավագանու 16 դեկտեմբերի 2019 թ. N 32-Ն որոշումը

707

195

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Քարաձոր համայնքի 2020 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Քարաձոր համայնքի ավագանու 24 դեկտեմբերի 2019 թ. N 20-Ն որոշումը

709

196

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Քարաբերդ համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Քարաբերդ համայնքի ավագանու 25 նոյեմբերի 2019 թ. N 13-Ն որոշումը

758

       
   

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ

 
       

197

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Գեղարդ համայնքի վարչական տարածքում 2020 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Գեղարդ համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2019 թ. N 26-Ն որոշումը

791

198

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Գեղարդ համայնքի 2020 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Գեղարդ համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2019 թ. N 29-Ն որոշումը

797

199

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Գողթ համայնքի ավագանու 2019 թ. դեկտեմբերի 26-ի թիվ 51-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Գողթ համայնքի ավագանու 13 հունվարի 2020 թ. N 3-Ն որոշումը

836

200

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Թեղենիք համայնքի 2020 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Թեղենիք համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2019 թ. N 34-Ն որոշումը

875

201

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Թեղենիք համայնքի ավագանու 2019 թ. դեկտեմբերի 25-ի թիվ 37-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Թեղենիք համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2020 թ. N 03-Ն որոշումը

880

202

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Լեռնանիստ համայնքում 2020 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Լեռնանիստ համայնքի ավագանու 5 դեկտեմբերի 2019 թ. N 48-Ն որոշումը

881

203

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Լեռնանիստ համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 5-ի թիվ 68-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Լեռնանիստ համայնքի ավագանու 5 դեկտեմբերի 2019 թ. N 52-Ն որոշումը

890

204

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Լեռնանիստ համայնքի 2020 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Լեռնանիստ համայնքի ավագանու 5 դեկտեմբերի 2019 թ. N 53-Ն որոշումը

892

205

 

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Լեռնանիստ համայնքապետարանի 2020 թ. բյուջեի կատարման ընթացքում համայնքի ավագանու որոշմանը չհակասող վերաբաշխումներ կատարելու թույլտվության մասին» Լեռնանիստ համայնքի ավագանու 5 դեկտեմբերի 2019 թ. N 54-Ն որոշումը

934

       
   

ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ

 
       

206

 

«ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 28-ի թիվ 134-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ախուրյան համայնքի ավագանու 25 նոյեմբերի 2019 թ. N 97-Ն որոշումը

935

207

 

«ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 28-ի թիվ 134-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ախուրյան համայնքի ավագանու 13 դեկտեմբերի 2019 թ. N 104-Ն որոշումը

937

208

 

«ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի վարչական տարածքում 2020 թ. տեղական տուրքերի և տեղական վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ախուրյան համայնքի ավագանու 13 դեկտեմբերի 2019 թ. N 105-Ն որոշումը

939

209

 

«ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի 2020 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Ախուրյան համայնքի ավագանու 13 դեկտեմբերի 2019 թ. N 108-Ն որոշումը

955

       
   

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
       

210

 

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Տեղ համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 28-ի թիվ 31-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Տեղ համայնքի ավագանու 20 սեպտեմբերի 2019 թ. N 31-Ն որոշումը

1004

211

 

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Տեղ համայնքում 2020 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Տեղ համայնքի ավագանու 27 դեկտեմբերի 2019 թ. N 40-Ն որոշումը

1018

212

 

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Տեղ համայնքի 2020 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Տեղ համայնքի ավագանու 27 դեկտեմբերի 2019 թ. N 45-Ն որոշումը

1026

       
   

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ

 
       

213

 

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգիս համայնքի 2019 թ. բյուջեում վերաբաշխումներ կատարելու մասին» Եղեգիս համայնքի ավագանու 19 հուլիսի 2019 թ. N 49-Ն որոշումը

1053

       
   

ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ

 
       

214

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Ազատամուտ համայնքի 2019 թ. տարեկան բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Ազատամուտ համայնքի ավագանու 16 դեկտեմբերի 2019 թ. N 31-Ն որոշումը

1055

 

 

ԲԵՌՆԵԼ․․․

Մաս 4

 

 

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

 
       
   

Արարատ համայնքի ավագանու որոշումները

 
       

215

     

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատ համայնքում 2020 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափեր սահմանելու մասին» Արարատ համայնքի ավագանու 14 հունվարի 2020 թ. N 06-Ն որոշումը

5

216

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատ համայնքի 2020 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Արարատ համայնքի ավագանու 24 հունվարի 2020 թ. N 15-Ն որոշումը

13

217

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատ համայնքի 2020 թ. բյուջեի հոդվածներում փոփոխություն կատարելու մասին» Արարատ համայնքի ավագանու 24 հունվարի 2020 թ. N 16-Ն որոշումը

23

       
   

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
       

218

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնքի 2020 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Գավառ համայնքի ավագանու 23 դեկտեմբերի 2019 թ. N 123-Ն որոշումը

25

219

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնքի 2020 թ. բյուջեի քննարկման և հաստատման մասին» Գավառ համայնքի ավագանու 27 հունվարի 2020 թ. N 2-Ն որոշումը

31

       
   

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

 
       
   

Թումանյան համայնքի ավագանու որոշումը

 
       

220

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյան համայնքի ավագանու 2020 թ. հունվարի 17-ի «Թումանյան համայնքի 2020 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 2-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Թումանյան համայնքի ավագանու 10 փետրվարի 2020 թ. N 8-Ն որոշումը

63

       
   

ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ

 
       
   

Այրում համայնքի ավագանու որոշումը

 
       

221

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Այրում համայնքի ավագանու 2019 թ. դեկտեմբերի 24-ի թիվ 19-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Այրում համայնքի ավագանու 23 հունվարի 2020 թ. N 02-Ն որոշումը

65

       
   

Բերդ համայնքի ավագանու որոշումը

 
       

222

 

«ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդ համայնքի ավագանու 2019 թ. դեկտեմբերի 26-ի «Բերդ համայնքի 2020 թ. տեղական բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 131-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Բերդ համայնքի ավագանու 17 հունվարի 2020 թ. N 02-Ն որոշումը

72

       
   

ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ

 
       
   

Կապան համայնքի ավագանու որոշումը

 
       

223

 

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի ավագանու 2019 թ. դեկտեմբերի 26-ի թիվ 129-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կապան համայնքի ավագանու 14 փետրվարի 2020 թ. N 11-Ն որոշումը

106

       
   

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

 
       
       

224

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Բերդիկ համայնքի 2020 թ. տարեկան բյուջեի հաստատման մասին» Բերդիկ համայնքի ավագանու 22 հունվարի 2020 թ. N 3-Ն որոշումը

126

225

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Գեղանիստ համայնքի 2020 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Գեղանիստ համայնքի ավագանու 20 հունվարի 2020 թ. N 02-Ն որոշումը

130

226

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Մրգավան համայնքի 2020 թ. բյուջեի փոփոխված տարբերակի հաստատման մասին» Մրգավան համայնքի ավագանու 17 հունվարի 2020 թ. N 02-Ն որոշումը

132

227

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Նիզամի համայնքի 2020 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Նիզամի համայնքի ավագանու 6 փետրվարի 2020 թ. N 05-Ն որոշումը

134

228

 

«ՀՀ Արարատի մարզի Նոր Խարբերդ համայնքի 2020 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Նոր Խարբերդ համայնքի ավագանու 29 հունվարի 2020 թ. N 3-Ն որոշումը

135

       
   

ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
       

229

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Կարմիրգյուղ համայնքի 2020 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Կարմիրգյուղ համայնքի ավագանու 16 հունվարի 2020 թ. N 1-Ն որոշումը

139

230

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Կարմիրգյուղ համայնքի 2020 թ. տեղական տուրքերի և վճարների միասնական դրույքաչափերը հաստատելու մասին» Կարմիրգյուղ համայնքի ավագանու 16 հունվարի 2020 թ. N 6-Ն որոշումը

174

231

 

«ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Նորատուս համայնքի 2020 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Նորատուս համայնքի ավագանու 29 հունվարի 2020 թ. N 2-Ն որոշումը

179

       
   

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

 
       

232

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Ազնվաձոր համայնքի 2020 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Ազնվաձոր համայնքի ավագանու 31 հունվարի 2020 թ. N 02-Ն որոշումը

181

233

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Ազնվաձոր համայնքի 2020 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Ազնվաձոր համայնքի ավագանու 31 հունվարի 2020 թ. N 03-Ն որոշումը

210

234

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Բազում համայնքի 2020 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Բազում համայնքի ավագանու 30 հունվարի 2020 թ. N 02-Ն որոշումը

239

235

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Գոգարան համայնքի ավագանու 2019 թ. դեկտեմբերի 23-ի «Գոգարան համայնքի 2020 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 22-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Գոգարան համայնքի ավագանու 24 հունվարի 2020 թ. N 02-Ն որոշումը

294

236

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Եղեգնուտ համայնքում 2020 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Եղեգնուտ համայնքի ավագանու 23 դեկտեմբերի 2019 թ. N 31-Ն որոշումը

344

237

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Եղեգնուտ համայնքի 2020 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Եղեգնուտ համայնքի ավագանու 23 դեկտեմբերի 2019 թ. N 33-Ն որոշումը

351

238

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Լեռնանցք համայնքում 2020 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները և դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Լեռնանցք համայնքի ավագանու 23 դեկտեմբերի 2019 թ. N 46-Ն որոշումը

405

239

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Լեռնանցք համայնքի 2020 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Լեռնանցք համայնքի ավագանու 23 դեկտեմբերի 2019 թ. N 49-Ն որոշումը

410

240

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Լեռնապատ համայնքի 2020 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Լեռնապատ համայնքի ավագանու 14 նոյեմբերի 2019 թ. N 53-Ն որոշումը

443

241

«ՀՀ Լոռու մարզի Լեռնավան համայնքում 2020 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Լեռնավան համայնքի ավագանու 23 դեկտեմբերի 2019 թ. N 14-Ն որոշումը

445

242

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Լեռնավան համայնքի 2020 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Լեռնավան համայնքի ավագանու 23 դեկտեմբերի 2019 թ. N 16-Ն որոշումը

450

243

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Լուսաղբյուր համայնքում 2020 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Լուսաղբյուր համայնքի ավագանու 23 դեկտեմբերի 2019 թ. N 24-Ն որոշումը

465

244

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Լուսաղբյուր համայնքի 2020 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Լուսաղբյուր համայնքի ավագանու 23 դեկտեմբերի 2019 թ. N 25-Ն որոշումը

472

245

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Լուսաղբյուր համայնքի 2020 թ. ճշտված բյուջեն հաստատելու մասին» Լուսաղբյուր համայնքի ավագանու 23 հունվարի 2020 թ. N 1-Ն որոշումը

499

246

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Խնկոյան համայնքում 2020 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Խնկոյան համայնքի ավագանու 24 դեկտեմբերի 2019 թ. N 56-Ն որոշումը

525

247

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Խնկոյան համայնքի 2020 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Խնկոյան համայնքի ավագանու 24 դեկտեմբերի 2019 թ. N 58-Ն որոշումը

530

248

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Խնկոյան համայնքի ավագանու 2019 թ. դեկտեմբերի 24-ի «Խնկոյան համայնքի 2020 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 58-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Խնկոյան համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2020 թ. N 3-Ն որոշումը

555

249

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Ծաղկաբեր համայնքում 2020 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափեր սահմանելու մասին» Ծաղկաբեր համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2019 թ. N 29-Ն որոշումը

582

250

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Ծաղկաբեր համայնքի 2019 թ. բյուջեի փոփոխությունները հաստատելու մասին» Ծաղկաբեր համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2019 թ. N 32-Ն որոշումը

587

251

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Ծաղկաբեր համայնքի 2020 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Ծաղկաբեր համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2019 թ. N 34-Ն որոշումը

588

252

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Ծաղկաբեր համայնքի 2019 թ. դեկտեմբերի 18-ի «Ծաղկաբեր համայնքի 2020 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 34-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ծաղկաբեր համայնքի ավագանու 22 հունվարի 2020 թ. N 2-Ն որոշումը

616

253

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Ծաղկաբեր համայնքի ավագանու 2019 թ. դեկտեմբերի 18-ի «Ծաղկաբեր համայնքի 2020 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 34-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ծաղկաբեր համայնքի ավագանու 1 փետրվարի 2020 թ. N 4-Ն որոշումը

643

254

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Հարթագյուղ համայնքում 2020 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Հարթագյուղ համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2019 թ. N 24-Ն որոշումը

670

255

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Հարթագյուղ համայնքի 2020 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Հարթագյուղ համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2019 թ. N 26-Ն որոշումը

675

256

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Ձորագետ համայնքում 2020 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ձորագետ համայնքի ավագանու 4 դեկտեմբերի 2019 թ. N 34-Ն որոշումը

681

257

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Ձորագետ համայնքի 2020 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Ձորագետ համայնքի ավագանու 23 դեկտեմբերի 2019 թ. N 39-Ն որոշումը

688

258

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Ձորագետ համայնքի ավագանու 2019 թ. դեկտեմբերի 23-ի թիվ 39-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Ձորագետ համայնքի ավագանու 24 հունվարի 2020 թ. N 2-Ն որոշումը

716

259

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Ղուրսալ համայնքի 2020 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Ղուրսալ համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 2019 թ. N 22-Ն որոշումը

744

260

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Ղուրսալ համայնքում 2020 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ղուրսալ համայնքի ավագանու 19 դեկտեմբերի 2019 թ. N 23-Ն որոշումը

774

261

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Նոր Խաչակապ համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 19-ի «Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Նոր Խաչակապ համայնքի ավագանու 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին»» թիվ 26-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Նոր Խաչակապ համայնքի ավագանու 13 դեկտեմբերի 2019 թ. N 34-Ն որոշումը

780

262

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Նոր Խաչակապ համայնքում 2020 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Նոր Խաչակապ համայնքի ավագանու 13 դեկտեմբերի 2019 թ. N 36-Ն որոշումը

794

263

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Նոր Խաչակապ համայնքի 2020 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Նոր Խաչակապ համայնքի ավագանու 13 դեկտեմբերի 2019 թ. N 38-Ն որոշումը

801

264

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Նոր Խաչակապ համայնքի ավագանու 2019 թ. դեկտեմբերի 13-ի «Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Նոր Խաչակապ համայնքի ավագանու 2020 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 38-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Նոր Խաչակապ համայնքի ավագանու 21 հունվարի 2020 թ. N 01-Ն որոշումը

815

265

«ՀՀ Լոռու մարզի Շիրակամուտ համայնքում 2020 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Շիրակամուտ համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2019 թ. N 41-Ն որոշումը

829

266

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Շիրակամուտ համայնքի 2020 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Շիրակամուտ համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2019 թ. N 42-Ն որոշումը

834

267

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Շիրակամուտ համայնքի ավագանու 2019 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 42-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Շիրակամուտ համայնքի ավագանու 24 հունվարի 2020 թ. N 3-Ն որոշումը

861

268

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Շնող համայնքում 2020 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Շնող համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2019 թ. N 75-Ն որոշումը

885

269

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Շնող համայնքի 2020 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Շնող համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2019 թ. N 83-Ն որոշումը

894

270

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Շնող համայնքի 2020 թ. տարեկան բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Շնող համայնքի ավագանու 31 հունվարի 2020 թ. N 9-Ն որոշումը

957

271

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Ջրաշեն համայնքի 2020 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ջրաշեն համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2019 թ. N 36-Ն որոշումը

961

272

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Ջրաշեն համայնքի 2020 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Ջրաշեն համայնքի ավագանու 18 դեկտեմբերի 2019 թ. N 37-Ն որոշումը

967

273

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Ջրաշեն համայնքի ավագանու 2019 թ. դեկտեմբերի 18-ի «Ջրաշեն համայնքի 2020 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 37-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Ջրաշեն համայնքի ավագանու 29 հունվարի 2020 թ. N 03-Ն որոշումը

992

274

 

«ՀՀ Լոռու մարզի Սարահարթ համայնքի 2020 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Սարահարթ համայնքի ավագանու 27 դեկտեմբերի 2019 թ. N 54-Ն որոշումը

1017

 

 

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ 18-ՐԴ ՏԱՐԻ

ԲԵՌՆԵԼ․․․N 2 (67)

30 ՀՈՒՆԻՍԻ 2020

 

ՄԱՍ 1

     
 

ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Արագածոնի համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

275  

«ՀՀ Արագածոտնի մարզի Աշտարակ համայնքի 2020 թ. տարեկան բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Աշտարակ համայնքի ավագանու 23 մարտի 2020 թ. N 15-Ն որոշումը

5

     
 

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Կոտայքի մարզպետի որոշումը

 
     

276

«ՀՀ Կոտայքի մարզպետի 2012 թ. փետրվարի 2-ի թիվ 33-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Կոտայքի մարզպետի 4 մարտի 2020 թ. N 79-Ն որոշումը

57

     
 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

 
     
 

Վանաձոր համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

277

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի ավագանու 2019 թ. դեկտեմբերի 23-ի թիվ 167-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Վանաձոր համայնքի ավագանու 14 փետրվարի 2020 թ. N 2-Ն որոշումը

58

278

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի ավագանու 2019 թ. դեկտեմբերի 23-ի թիվ 167-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Վանաձոր համայնքի ավագանու 14 փետրվարի 2020 թ. N 3-Ն որոշումը

73

     
 

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Կապան համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

279

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի ավագանու 2019 թ. դեկտեմբերի 26-ի թիվ 129-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Կապան համայնքի ավագանու 4 մարտի 2020 թ. N 23-Ն որոշումը

75

     
 

Մեղրի համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

280

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրի համայնքի ավագանու 2019 թ. դեկտեմբերի 26-ի թիվ 101-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Մեղրի համայնքի ավագանու 20 փետրվարի 2020 թ. N 2-Ն որոշումը

80

281

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրի համայնքի ավագանու 2019 թ. դեկտեմբերի 26-ի թիվ 112-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Մեղրի համայնքի ավագանու 20 փետրվարի 2020 թ. N 3-Ն որոշումը

82

283

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրի համայնքի ավագանու 2019 թ. դեկտեմբերի 26-ի թիվ 99-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Մեղրի համայնքի ավագանու 6 մարտի 2020 թ. N 36-Ն որոշումը

91

284

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Մեղրի համայնքի ավագանու 2019 թ. դեկտեմբերի 26-ի թիվ 112-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Մեղրի համայնքի ավագանու 6 մարտի 2020 թ. N 13-Ն որոշումը

92

     
 

Քաջարան համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

284

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի ավագանու 2019 թ. դեկտեմբերի 23-ի թիվ 61-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Քաջարան համայնքի ավագանու 21 փետրվարի 2020 թ. N 06-Ն որոշումը

138

     
 

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

 
     

285

«ՀՀ Արարատի մարզի Բյուրավան համայնքի տարածքում 2020 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Բյուրավան համայնքի ավագանու 2 դեկտեմբերի 2019 թ. N 21-Ն որոշումը

149

286

«ՀՀ Արարատի մարզի Բյուրավան համայնքի 2019 թ. դեկտեմբերի 23-ի թիվ 8 նիստի թիվ 32 որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Բյուրավան համայնքի ավագանու 15 հունվարի 2020 թ. N 2-Ն որոշումը

155

287

«ՀՀ Արարատի մարզի Հայանիստ համայնքի 2020 թ. վարչական բյուջեի փոփոխությունները հաստատելու մասին» Հայանիստ համայնքի ավագանու 25 փետրվարի 2020 թ. N 08-Ն որոշումը

160

288

«ՀՀ Արարատի մարզի Հայանիստ համայնքի 2020 թ. վարչական և ֆոնդային բյուջեի փոփոխությունները հաստատելու մասին» Հայանիստ համայնքի ավագանու 9 մարտի 2020 թ. N 10-Ն որոշումը

161

289

«ՀՀ Արարատի մարզի Մրգավան համայնքի 2020 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Մրգավան համայնքի ավագանու 6 մարտի 2020 թ. N 08-Ն որոշումը

162

290

«ՀՀ Արարատի մարզի Նիզամի համայնքի 2020 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Նիզամի համայնքի ավագանու 24 փետրվարի 2020 թ. N 07-Ն որոշումը

163

291

«ՀՀ Արարատի մարզի Սիսավան համայնքի 2020 թ. բյուջեում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» Սիսավան համայնքի ավագանու 24 փետրվարի 2020 թ. N 8-Ն որոշումը

164

     
 

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

 
     

292

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Արգինա համայնքի 2020 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Արգինա համայնքի ավագանու 17 հունվարի 2020 թ. N 02-Ն որոշումը

205

293

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Երասխահուն համայնքի ավագանու 2020 թ. հունվարի 14-ի թիվ 3-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Երասխահուն համայնքի ավագանու 26 փետրվարի 2020 թ. N 8-Ն որոշումը

245

     
 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

 
     

294

«ՀՀ Լոռու մարզի Եղեգնուտ համայնքի ավագանու 2019 թ. դեկտեմբերի 23-ի «Եղեգնուտ համայնքի 2020 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 33-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Եղեգնուտ համայնքի ավագանու 22 հունվարի 2020 թ. N 2-Ն որոշումը

247

295

«ՀՀ Լոռու մարզի Խնկոյան համայնքի ավագանու 2020 թ. հունվարի 15-ի «Խնկոյան համայնքի 2020 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 3-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Խնկոյան համայնքի ավագանու 13 մարտի 2020 թ. N 14-Ն որոշումը

305

296

«ՀՀ Լոռու մարզի Ձորագետ համայնքի վարչական տարածքում արտաքին գովազդի տեղադրման կարգն ու պայմանները հաստատելու մասին» Ձորագետ համայնքի ավագանու 18 փետրվարի 2020 թ. N 6-Ն որոշումը

332

297

«ՀՀ Լոռու մարզի Ձորագետ համայնքի ավագանու 2019 թ. դեկտեմբերի 23-ի թիվ 39-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Ձորագետ համայնքի ավագանու 27 մարտի 2020 թ. N 8-Ն որոշումը

341

298

«ՀՀ Լոռու մարզի Շնող համայնքի 2020 թ. տարեկան բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Շնող համայնքի ավագանու 31 մարտի 2020 թ. N 23-Ն որոշումը

370

299

«ՀՀ Լոռու մարզի Սարահարթ համայնքում 2020 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Սարահարթ համայնքի ավագանու 9 դեկտեմբերի 2019 թ. N 48-Ն որոշումը

371

300

«ՀՀ Լոռու մարզի Սարչապետ համայնքում 2020 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Սարչապետ համայնքի ավագանու 24 դեկտեմբերի 2019 թ. N 54-Ն որոշումը

379

301

«ՀՀ Լոռու մարզի Սարչապետ համայնքի 2020 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Սարչապետ համայնքի ավագանու 24 դեկտեմբերի 2019 թ. N 60-Ն որոշումը

386

302

«ՀՀ Լոռու մարզի Սարչապետ համայնքի 2019 թ. դեկտեմբերի 24-ի թիվ 60-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Սարչապետ համայնքի ավագանու 29 հունվարի 2020 թ. N 04-Ն որոշումը

414

303

«ՀՀ Լոռու մարզի Սարչապետ համայնքի 2019 թ. դեկտեմբերի 24-ի թիվ 60-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Սարչապետ համայնքի ավագանու 1 ապրիլի 2020 թ. N 16-Ն որոշումը

442

304

«ՀՀ Լոռու մարզի Փամբակ համայնքում 2020 թ. տեղական տուրքերի և վճարների տեսակները, դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Փամբակ համայնքի ավագանու 16 դեկտեմբերի 2019 թ. N 31-Ն որոշումը

496

     
 

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ

 
     

305

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Արզնի համայնքի 2020 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Արզնի համայնքի ավագանու 16 հունվարի 2020 թ. N 02-Ն որոշումը

503

306

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Արզնի համայնքի ավագանու 2020 թ. հունվարի 16-ի թիվ 02-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Արզնի համայնքի ավագանու 7 հունվարի 2020 թ. N 14-Ն որոշումը

548

307

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Լեռնանիստ համայնքի 2020 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Լեռնանիստ համայնքի ավագանու 5 դեկտեմբերի 2019 թ. N 53-Ն որոշումը

594

308

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Լեռնանիստ համայնքի 2020 թ. վարչական բյուջեի տարեսկզբի ազատ մնացորդի գումարի տեղափոխումը ֆոնդային բյուջե» Լեռնանիստ համայնքի ավագանու 10 հունվարի 2020 թ. N 4-Ն որոշումը

595

309

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Լեռնանիստ համայնքի ավագանու 2019 թ. դեկտեմբերի 5-ի թիվ 53-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Լեռնանիստ համայնքի ավագանու 10 հունվարի 2020 թ. N 5-Ն որոշումը

596

     
 

ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ

 
     

310

«ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի ավագանու 2019 թ. դեկտեմբերի 13-ի թիվ 108-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ախուրյան համայնքի ավագանու 31 հունվարի 2020 թ. N 2-Ն որոշումը

638

     
 

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
     

311

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Տեղ համայնքի ավագանու 2019 թ. դեկտեմբերի 27-ի թիվ 45-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Տեղ համայնքի ավագանու 27 փետրվարի 2020 թ. N 2-Ն որոշումը

644

     
 

ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ

 
     

312

«ՀՀ Տավուշի մարզի Ազատամուտ համայնքի 2019 թ. տարեկան բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Ազատամուտ համայնքի ավագանու 13 նոյեմբերի 2019 թ. N 29-Ն որոշումը

667

313

«ՀՀ Տավուշի մարզի Ազատամուտ համայնքի 2020 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ազատամուտ համայնքի ավագանու 16 դեկտեմբերի 2019 թ. N 32-Ն որոշումը

668

314

«ՀՀ Տավուշի մարզի Ազատամուտ համայնքի 2020 թ. տարեկան բյուջեի նախագիծը հաստատելու մասին» Ազատամուտ համայնքի ավագանու 30 դեկտեմբերի 2019 թ. N 36-Ն որոշումը

673

315

«ՀՀ Տավուշի մարզի Այգեհովիտ համայնքում 2020 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Այգեհովիտ համայնքի ավագանու 11 նոյեմբերի 2019 թ. N 35-Ն որոշումը

674

316

«ՀՀ Տավուշի մարզի Բերքաբեր համայնքի 2020 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Բերքաբեր համայնքի ավագանու 25 դեկտեմբերի 2019 թ. N 45-Ն որոշումը

677

317

«ՀՀ Տավուշի մարզի Գետահովիտ համայնքի 2020 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Գետահովիտ համայնքի ավագանու 6 դեկտեմբերի 2019 թ. N 47-Ն որոշումը

684

318

«ՀՀ Տավուշի մարզի Ներքին Ծաղկավան (Իջևանի շրջ.) համայնքի 2020 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Ներքին Ծաղկավան (Իջևանի շրջ.) համայնքի ավագանու 15 նոյեմբերի 2019 թ. N 46-Ն որոշումը

689

319

«ՀՀ Տավուշի մարզի Կողբ համայնքի բյուջեում փոփոխություն և վերաբաշխում կատարելու մասին» Կողբ համայնքի ավագանու 26 օգոստոսի 2019 թ. N 41-Ն որոշումը

691

320

«ՀՀ Տավուշի մարզի Կողբ համայնքում 2020 թ. տեղական տուրքեր և վճարներ սահմանելու մասին» Կողբ համայնքի ավագանու 26 նոյեմբերի 2019 թ. N 61-Ն որոշումը

693

321

«ՀՀ Տավուշի մարզի Կողբ համայնքի բյուջեում փոփոխություն և վերաբաշխում կատարելու մասին» Կողբ համայնքի ավագանու 26 նոյեմբերի 2019 թ. N 62-Ն որոշումը

703

322

«ՀՀ Տավուշի մարզի Սարիգյուղ համայնքում 2020 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Սարիգյուղ համայնքի ավագանու 26 նոյեմբերի 2019 թ. N 83-Ն որոշումը

705

323

«ՀՀ Տավուշի մարզի Սարիգյուղ համայնքի ղեկավարի 2020 թ. վարձատրության չափը հաստատելու մասին» Սարիգյուղ համայնքի ավագանու 26 նոյեմբերի 2019 թ. N 84-Ն որոշումը

708

324

«ՀՀ Տավուշի մարզի Սարիգյուղ համայնքի 2020 թ. տեղական բյուջեի քննարկման մասին» Սարիգյուղ համայնքի ավագանու 2 դեկտեմբերի 2019 թ. N 86-Ն որոշումը

709

325

«ՀՀ Տավուշի մարզի Սևքար համայնքի 2019 թ. բյուջեում հոդվածային փոփոխություն կատարելու մասին» Սևքար համայնքի ավագանու 20 սեպտեմբերի 2019 թ. N 22-Ն որոշումը

739

326

«ՀՀ Տավուշի մարզի Սևքար համայնքի 2020 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Սևքար համայնքի ավագանու 29 նոյեմբերի 2019 թ. N 25-Ն որոշումը

741

327

«ՀՀ Տավուշի մարզի Սևքար համայնքի 2019 թ. բյուջեում հոդվածային փոփոխություն կատարելու մասին» Սևքար համայնքի ավագանու 29 նոյեմբերի 2019 թ. N 26-Ն որոշումը

744

328

«ՀՀ Տավուշի մարզի Սևքար համայնքի 2019 թ. բյուջեում հոդվածային փոփոխություն կատարելու մասին» Սևքար համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2019 թ. N 29-Ն որոշումը

745

329

«ՀՀ Տավուշի մարզի Սևքար համայնքի 2020 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» Սևքար համայնքի ավագանու 20 դեկտեմբերի 2019 թ. N 30-Ն որոշումը

746

330

«ՀՀ Տավուշի մարզի Սևքար համայնքի 2020 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Սևքար համայնքի ավագանու 20 հունվարի 2020 թ. N 1-Ն որոշումը

748

331

«ՀՀ Տավուշի մարզի Վազաշեն համայնքի տեղական տուրքերի և վճարների մասին» Վազաշեն համայնքի ավագանու 26 նոյեմբերի 2019 թ. N 17-Ն որոշումը

749

332

«ՀՀ Տավուշի մարզի Վազաշեն համայնքի բյուջեի փոփոխման մասին» Վազաշեն համայնքի ավագանու 26 նոյեմբերի 2019 թ. N 19-Ն որոշումը

751

333

«ՀՀ Տավուշի մարզի Վազաշեն համայնքի 2020 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Վազաշեն համայնքի ավագանու 11 դեկտեմբերի 2019 թ. N 22-Ն որոշումը

753

334

«ՀՀ Տավուշի մարզի Վազաշեն համայնքի 2020 թ. բյուջեի հաստատման մասին» Վազաշեն համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2019 թ. N 26-Ն որոշումը

756

335

«ՀՀ Տավուշի մարզի Վազաշեն համայնքի բյուջեի փոփոխության մասին» Վազաշեն համայնքի ավագանու 26 դեկտեմբերի 2019 թ. N 28-Ն որոշումը

759