ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ

ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԺՈՂՈՎԱԾՈՒ

ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ 18-ՐԴ ՏԱՐԻ

ԲԵՌՆԵԼ․․․N 1 (66)

31 ՄԱՐՏԻ 2020

 

 

ՄԱՍ 1

 
     
 

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Արարատ համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

1

«ՀՀ Արարատի մարզի Արարատ համայնքի 2019 թ. բյուջեի եկամտային և ծախսային մասերի հոդվածներում փոփոխություններ կատարելու մասին» Արարատ համայնքի ավագանու 30 հոկտեմբերի 2019 թ. N 53-Ն որոշումը

5

     
 

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Մեծամոր համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

2

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի վարչական տարածքում 2020 թ. տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Մեծամոր համայնքի ավագանու 25 հոկտեմբերի 2019 թ. N 38-Ն որոշումը

7

     
 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

 
     
 

Թումանյան համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

3

«ՀՀ Լոռու մարզի Թումանյան համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 62-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Թումանյան համայնքի ավագանու 30 հոկտեմբերի 2019 թ. N 42-Ն որոշումը

14

     
 

Վանաձոր համայնքի ավագանու որոշումները

 
     

4

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի ավագանու 2018 թ. նոյեմբերի 29-ի թիվ 129-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Վանաձոր համայնքի ավագանու 18 հոկտեմբերի 2019 թ. N 122-Ն որոշումը

15

5

«ՀՀ Լոռու մարզի Վանաձոր համայնքի ավագանու 2013 թ. հոկտեմբերի 2-ի թիվ 70-Ն որոշումը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» Վանաձոր համայնքի ավագանու 18 հոկտեմբերի 2019 թ. N 123-Ն որոշումը

17

     
 

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
     
 

Քաջարան համայնքի ավագանու որոշումը

 
     

6

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի 2018 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 74-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Քաջարան համայնքի ավագանու 28 հոկտեմբերի 2019 թ. N 40-Ն որոշումը

18

     
 

ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ

 
     

7

«ՀՀ Արարատի մարզի Հայանիստ համայնքի 2019 թ. վարչական բյուջեի և ֆոնդային բյուջեի փոփոխությունները հաստատելու մասին» Հայանիստ համայնքի ավագանու 12 նոյեմբերի 2019 թ. N 23-Ն որոշումը

25

8

«ՀՀ Արարատի մարզի Ոստան համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Ոստան համայնքի ավագանու 23 հոկտեմբերի 2019 թ. N 36-Ն որոշումը

26

9

«ՀՀ Արարատի մարզի Սայաթ-Նովա համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Սայաթ-Նովա համայնքի ավագանու 25 հոկտեմբերի 2019 թ. N 24-Ն որոշումը

27

     
 

ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶ

 
     

10

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Խորոնք համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 50-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Խորոնք համայնքի ավագանու 26 սեպտեմբերի 2019 թ. N 39-Ն որոշումը

28

11

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Կողբավան համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Կողբավան համայնքի ավագանու 20 օգոստոսի 2019 թ. N 26-Ն որոշումը

63

12

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Կողբավան համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություններ կատարելու մասին» Կողբավան համայնքի ավագանու 15 հոկտեմբերի 2019 թ. N 29-Ն որոշումը

107

13

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հայկաշեն համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 7-ի թիվ 26-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Հայկաշեն համայնքի ավագանու 17 հոկտեմբերի 2019 թ. N 30-Ն որոշումը

150

14

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Հայկավան համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 15-ի թիվ 48-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Հայկավան համայնքի ավագանու 8 նոյեմբերի 2019 թ. N 33-Ն որոշումը

183

15

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մարգարա համայնքի ավագանու 2019 թ. մարտի 5-ի թիվ 5-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Մարգարա համայնքի ավագանու 9 հոկտեմբերի 2019 թ. N 42-Ն որոշումը

222

16

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մարգարա համայնքի ավագանու 2019 թ. մարտի 5-ի թիվ 5-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Մարգարա համայնքի ավագանու 9 հոկտեմբերի 2019 թ. N 43-Ն որոշումը

225

17

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մարգարա համայնքի տեղական տուրքերի և վճարների դրույքաչափերը սահմանելու մասին» Մարգարա համայնքի ավագանու 6 նոյեմբերի 2019 թ. N 46-Ն որոշումը

257

18

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մերձավան համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 12-ի «Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մերձավան համայնքի ավագանու 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 65-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Մերձավան համայնքի ավագանու 24 հուլիսի 2019 թ. N 37-Ն որոշումը

260

19

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մյասնիկյան համայնքիավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 19-ի թիվ 74-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Մյասնիկյան համայնքի ավագանու 15 օգոստոսի 2019 թ. N 57-Ն որոշումը

285

20

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մյասնիկյան համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 19-ի թիվ 74-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Մյասնիկյան համայնքի ավագանու 14 հոկտեմբերի 2019 թ. N 70-Ն որոշումը

322

21

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Մրգաստան համայնքի ավագանու 2018 թ. թիվ 46-Ն որոշմամբ հաստատված «2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին», որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և փոփոխված բյուջեի նախագիծը հաստատելու մասին» Մրգաստան համայնքի ավագանու 14 հոկտեմբերի 2019 թ. N 41-Ն որոշումը

361

22

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Նոր Արտագերս համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 10-ի թիվ 31-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Նոր Արտագերս համայնքի ավագանու 22 հոկտեմբերի 2019 թ. N 30-Ն որոշումը

392

23

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Նոր Կեսարիա համայնքի 2018 թ. նոյեմբերի 30-ի «Նոր Կեսարիա համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 34-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Նոր Կեսարիա համայնքի ավագանու 30 հուլիսի 2019 թ. N 29-Ն որոշումը

427

24

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Նոր Կեսարիա համայնքի ավագանու 2018 թ. 34-Ն որոշման մեջ «2019 թ. համայնքի բյուջեն հաստատելու մասին»/ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Նոր Կեսարիա համայնքի ավագանու 10 սեպտեմբերի 2019 թ. N 36-Ն որոշումը

470

25

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Շենիկ համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 10-ի թիվ 37-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Շենիկ համայնքի ավագանու 1 հոկտեմբերի 2019 թ. N 23-Ն որոշումը

504

26

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Պտղունք համայնքի ավագանու 2018 թ. նոյեմբերի 29-ի թիվ 12 արտահերթ նիստի թիվ 45-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Պտղունք համայնքի ավագանու 6 սեպտեմբերի 2019 թ. N 23-Ն որոշումը

541

27

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Պտղունք համայնքի 2020 թ. բյուջեի եկամտային և ծախսային քննարկման և նախագծի հաստատման մասին» Պտղունք համայնքի ավագանու 15 նոյեմբերի 2019 թ. N 33-Ն որոշումը

570

28

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Ջանֆիդա համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 20-ի թիվ 08 նիստի թիվ 43-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ջանֆիդա համայնքի ավագանու 27 օգոստոսի 2019 թ. N 43-Ն որոշումը

609

29

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Վարդանաշեն համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Վարդանաշեն համայնքի ավագանու 16 օգոստոսի 2019 թ. N 17-Ն որոշումը

634

30

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Վարդանաշեն համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 17-ի թիվ 35-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» Վարդանաշեն համայնքի ավագանու 8 նոյեմբերի 2019 թ. N 29-Ն որոշումը

697

31

«ՀՀ Արմավիրի մարզի Տանձուտ համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 48-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Տանձուտ համայնքի ավագանու 25 հոկտեմբերի 2019 թ. N 33-Ն որոշումը

733

     
 

ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ

 
     

32

«ՀՀ Լոռու մարզի Ազնվաձոր համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Ազնվաձոր համայնքի ավագանու 30 սեպտեմբերի 2019 թ. N 28-Ն որոշումը

774

33

«ՀՀ Լոռու մարզի Անտառամուտ համայնքի 2018 թ. դեկտեմբերի 12-ի «Անտառամուտ համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 31-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Անտառամուտ համայնքի ավագանու 29 օգոստոսի 2019 թ. N 28-Ն որոշումը

805

34

«ՀՀ Լոռու մարզի Անտառամուտ համայնքի 2018 թ. դեկտեմբերի 12-ի «Անտառամուտ համայնքի 2019 թ. բյուջեն հաստատելու մասին» թիվ 31-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Անտառամուտ համայնքի ավագանու 24 հոկտեմբերի 2019 թ. N 31-Ն որոշումը

853

35

«ՀՀ Լոռու մարզի Բազում համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Բազում համայնքի ավագանու 4 նոյեմբերի 2019 թ. N 57-Ն որոշումը

880

36

«ՀՀ Լոռու մարզի Ձորագետ համայնքի 2018 թ. դեկտեմբերի 21-ի թիվ 22-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Ձորագետ համայնքի ավագանու 15 հոկտեմբերի 2019 թ. N 25-Ն որոշումը

935

37

«ՀՀ Լոռու մարզի Նոր Խաչակապ համայնքի 2019 թ. բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Նոր Խաչակապ համայնքի ավագանու 26 հուլիսի 2019 թ. N 26-Ն որոշումը

957

38

«ՀՀ Լոռու մարզի Շնող համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 25-ի թիվ 104-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու և պահուստային ֆոնդից գումար հատկացնելու մասին» Շնող համայնքի ավագանու 10 հոկտեմբերի 2019 թ. N 55-Ն որոշումը

958

39

«ՀՀ Լոռու մարզի Սարչապետ համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 27-ի թիվ 55-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Սարչապետ համայնքի ավագանու 26 օգոստոսի 2019 թ. N 29-Ն որոշումը

961

     
 

ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ

 
     

40

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Լեռնանիստ համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 5-ի թիվ 68-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Լեռնանիստ համայնքի ավագանու 3 սեպտեմբերի 2019 թ. N 37-Ն որոշումը

989

41

«ՀՀ Կոտայքի մարզի Լեռնանիստ համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 5-ի թիվ 68-Ն որոշման մեջ փոփոխություն կատարելու մասին» Լեռնանիստ համայնքի ավագանու 8 հոկտեմբերի 2019 թ. N 40-Ն որոշումը

991

     
 

ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ

 
     

42

«ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 28-ի թիվ 134-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ախուրյան համայնքի ավագանու 2 օգոստոսի 2019 թ. N 70-Ն որոշումը

993

43

«ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի ավագանու 2019 թ. հունվարի 31-ի թիվ 2-Ն որոշման մեջ լրացում կատարելու մասին» Ախուրյան համայնքի ավագանու 6 սեպտեմբերի 2019 թ. N 79-Ն որոշումը

994

44

«ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 28-ի թիվ 134-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ախուրյան համայնքի ավագանու 6 սեպտեմբերի 2019 թ. N 80-Ն որոշումը

997

45

«ՀՀ Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 28-ի թիվ 134-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Ախուրյան համայնքի ավագանու 14 հոկտեմբերի 2019 թ. N 92-Ն որոշումը

999

     
 

ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ

 
     

46

«ՀՀ Սյունիքի մարզի Տեղ համայնքի ավագանու 2018 թ. դեկտեմբերի 28-ի թիվ 31-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ կատարելու մասին» Տեղ համայնքի ավագանու 15 հուլիսի 2019 թ. N 29-Ն որոշումը

1000

     
 

ՎԱՅՈՑ ՁՈՐԻ ՄԱՐԶ

 
     

47

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգիս համայնքի վարչական տարածքում արտաքին գովազդ տեղադրելու կարգն ու պայմանները սահմանելու մասին» Եղեգիս համայնքի ավագանու 27 սեպտեմբերի 2019 թ. N 61-Ն որոշումը

1014

48

«ՀՀ Վայոց ձորի մարզի Եղեգիս համայնքի վարչական տարածքում հանրային սննդի կազմակրպման և իրականացման կանոնները սահմանելու մասին» Եղեգիս համայնքի ավագանու 27 սեպտեմբերի 2019 թ. N 62-Ն որոշումը

1024

     
 

ՏԱՎՈՒՇԻ ՄԱՐԶ

 
     

49

«ՀՀ Տավուշի մարզի Ազատամուտ համայնքի 2019 թ. վարչական բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Ազատամուտ համայնքի ավագանու 5 հունիսի 2019 թ. N 17-Ն որոշումը

1027

50

«ՀՀ Տավուշի մարզի Ազատամուտ համայնքի 2019 թ. վարչական բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Ազատամուտ համայնքի ավագանու 28 օգոստոսի 2019 թ. N 19-Ն որոշումը

1028

51

«ՀՀ Տավուշի մարզի Ազատամուտ համայնքի 2019 թ. վարչական բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Ազատամուտ համայնքի ավագանու 28 հոկտեմբերի 2019 թ. N 23-Ն որոշումը

1029

52

«ՀՀ Տավուշի մարզի Ակնաղբյուր համայնքի 2019 թ. տեղական բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Ակնաղբյուր համայնքի ավագանու 19 ապրիլի 2019 թ. N 13-Ն որոշումը

1030

53

«ՀՀ Տավուշի մարզի Այգեհովիտ համայնքի բյուջեի պահուստային ֆոնդի ֆոնդային մասից գումար հատկացնելու մասին» Այգեհովիտ համայնքի ավագանու 2 սեպտեմբերի 2019 թ. N 28-Ն որոշումը

1031

54   

«ՀՀ Տավուշի մարզի Այգեհովիտ համայնքի բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին» Այգեհովիտ համայնքի ավագանու 2 սեպտեմբերի 2019 թ. N 32-Ն որոշումը

1032