Համարը 
N 52
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 1998.12.21/15(21)
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Էներգետիկայի հանձնաժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
11.11.1998
Ստորագրող մարմինը 
Էներգետիկայի հանձնաժողովի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
11.11.1998
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
26.12.1998
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
01.04.2009

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻՆ ԱՌԱՔՎՈՂ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

600.0052.11.11.98

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

11 նոյեմբերի 1998 թվականի N 52

քաղ. Երևան

 

ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻՆ ԱՌԱՔՎՈՂ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Էներգետիկայի մասին» ՀՀ օրենքի 14-րդ հոդվածով և 20-րդ հոդվածի ա) կետով Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի հանձնաժողովը որոշում է.

1. Սահմանել 1999 թ. հունվարի 1-ից սպառողներին առաքվող էլեկտրաէներգիայի հետևյալ սակագները, ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը.

 

ա) 35 կՎ բարձր լարման բջիջներով սնվող  
  սպառողներին` 16 դրամ/կՎտԺ
բ) 6 (10) կՎ լարման ուղիղ բջիջներով սնվող  
  սպառողներին` 20 դրամ/կՎտԺ
գ) 6 (10) կՎ լարման ոչ ուղիղ բջիջներով սնվող  
  սպառողներին` 25 դրամ/կՎտԺ
դ) 0,38 կՎ լարման ցանցերից սնվող  
  սպառողներին` 25 դրամ/կՎտԺ
 


այդ թվում`

 
բնակչությանը (անկախ մեկ բաժանորդի էլեկտրաէներգիայի
սպառման ծավալից)`
25 դրամ/կՎտԺ

 

2. Սահմանել 6 (10) կՎ և բարձր լարման ցանցից սնվող սպառողներին (համապատասխան հաշվառքի սարքի առկայության պայմաններում) ժամը 23.00-7.00 էլեկտրաէներգիայի սպառման համար գիշերային զեղչ սակագին, ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը` - 12 դրամ/կՎտԺ:

3. 1999 թ. հունվարի 1-ից ուժը կորցրած ճանաչել ՀՀ էներգետիկայի հանձնաժողովի 1997 թ. օգոստոսի 1-ի N 6 որոշման 1-ին կետի է), ը), թ) ենթակետերը և 4-րդ կետը:

4. 1999 թ. հունվարի 1-ից ուժը կորցրած ճանաչել ՀՀ էներգետիկայի հանձնաժողովի 1997 թ. օգոստոսի 22-ի N 10 որոշումը:


ՀՀ էներգետիկայի հանձնաժողովի
նախագահ

Վ. Մովսեսյան