Համարը 
N 385-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2010.08.17/19(371) Հոդ.217
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
28.07.2010
Ստորագրող մարմինը 
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
28.07.2010
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
27.08.2010
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
12.12.2013

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ
Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 15-Ի N 272-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

4 օգոստոսի 2010 թ.

Պետական գրանցման թիվ 60010278

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

 

28 հուլիսի 2010 թ.
ք. Երևան

 N 385-Ն

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ 2007 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆԻՍԻ 15-Ի N 272-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Էներգետիկայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 22-րդ հոդվածի 1 -ին կետը և «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 70-րդ հոդվածի 5-րդ մասը` Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2007 թվականի հունիսի 15-ի «Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում սակագների սահմանման ու վերանայման կարգը հաստատելու մասին» N 272-Ն որոշման 1-ին կետով հաստատված հավելվածի` Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի բնագավառում սակագների սահմանման ու վերանայման կարգի`

1) N 1 հավելվածի ցանկի 19-րդ կետը շարադրել նոր խմբագրությամբ.

 

19

«Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից սպառողներին վաճառվող էլեկտրական էներգիայի միջին սակագնի և սակագնային մարժայի հաշվարկ (Հավելված 5, Ձև 5-7)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2) ուժը կորցրած ճանաչել N 1 հավելվածի ցանկի 20-րդ, 21-րդ, 22-րդ կետերը, N 4 հավելվածի Ձև 4-7 աղյուսակի 1.1.7 ենթակետը, N 5 հավելվածի 5-8, 5-9 և 5-10 ձևերը.

3) N 5 հավելվածի Ձև 5-7 աղյուսակը շարադրել նոր խմբագրությամբ` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

ՀՀ հանրային ծառայությունները

կարգավորող հանձնաժողովի

նախագահ`

Ռ. Նազարյան
 

 

Հավելված

ՀՀ հանրային ծառայությունները

կարգավորող հանձնաժողովի

2010 թվականի հուլիսի 28-ի

N 385-Ն որոշման

 

Հավելված N 5

ՀՀ հանրային ծառայությունները

կարգավորող հանձնաժողովի

2007 թվականի հունիսի 15-ի

N 272-Ն որոշմամբ

 

հաստատված

Հայաստանի Հանրապետության

էներգետիկայի բնագավառում

սակագների սահմանման ու

վերանայման կարգի

Ձև 5-7

 

__________________________________________________________

(ընկերության անվանումը)

 

«ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵՐ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻՆ ՎԱՃԱՌՎՈՂ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՄԻՋԻՆ ՍԱԿԱԳՆԻ ԵՎ ՍԱԿԱԳՆԱՅԻՆ ՄԱՐԺԱՅԻ ՀԱՇՎԱՐԿ

 

NN

 

Չափի
միավոր

Կանխատեսվող տարի
200_ թ.___ -ից
200_ թ. __ -ից

1

2

3

4

1

Էլեկտրական էներգիայի մուտքը բաշխման ցանցեր ներքին սպառման համար

մլն կՎտժ

 

2

Էլեկտրական էներգիայի անխուսափելի տեխնոլոգիական կորուստները բաշխման ցանցերում՝

   

2.1

 բնեղեն արտահայտությամբ

մլն կՎտժ

 

2.2

 տոկոսային արտահայտությամբ ((տ.1) -ի նկատմամբ)

%

 

3

Էլեկտրական էներգիայի առևտրային կորուստները բաշխման ցանցերում՝

   

3.1

 բնեղեն արտահայտությամբ

մլն կՎտժ

 

3.2

 տոկոսային արտահայտությամբ ((տ.1) -ի նկատմամբ)

%

 

4

Էլեկտրական էներգիայի օգտակար առաքումը սպառողներին - ընդամենը

մլն կՎտժ

 

4.1

ցերեկային սպառում - ընդամենը, որից`

-

 

4.1.1

- 35 կՎ և բարձր լարման բջիջներով սնվող սպառողներին առաքվող էլեկտրական էներգիա

-

 

4.1.2

- 6 (10) կՎ լարման ուղիղ բջիջներով սնվող սպառողներին առաքվող էլեկտրական էներգիա

-

 

4.1.3

- 6 (10) կՎ լարման ոչ ուղիղ բջիջներով սնվող սպառողներին առաքվող էլեկտրական էներգիա

-

 

4.1.4

- 0,38 կՎ լարման ցանցերից սնվող սպառողներին առաքվող էլեկտրական էներգիա

-

 

4.2

գիշերային սպառում - ընդամենը, որից`

-

 

4.2.1

- 35 կՎ և բարձր լարման բջիջներով սնվող սպառողներին առաքվող էլեկտրական էներգիա

-

 

4.2.2

- 6 (10) կՎ լարման ուղիղ բջիջներով սնվող սպառողներին առաքվող էլեկտրական էներգիա

-

 

4.2.3

- 6 (10) կՎ լարման ոչ ուղիղ բջիջներով սնվող սպառողներին առաքվող էլեկտրական էներգիա

-

 

4.2.4

- 0,38 կՎ լարման ցանցերից սնվող սպառողներին առաքվող էլեկտրական էներգիա

-

 

5

Էլեկտրական էներգիայի գնման մեծածախ սակագինը առանց ԱԱՀ-ի

դրամ/կՎտժ

 

6

Գնված էլեկտրական էներգիայի արժեքը առանց ԱԱՀ-ի

մլն դրամ

 

7

Էլեկտրական էներգիայի բաշխման ծառայության շահագործման և պահպանման ծախսեր (տ.7.1+տ.7.2+տ.7.3+տ.7.4+տ.7.5+տ.7.6)

մլն դրամ

 

7.1

այդ թվում` նյութական ծախսեր

-

 

7.2

նորոգման ծախսեր

-

 

7.3

հաշվարկներ աշխատակազմի հետ (աշխատավարձ)

-

 

7.4

հատկացումներ սոցիալ ապահովագրության հիմնադրամին

-

 

7.5

վարկի սպասարկում

-

 

7.6

այլ ծախսեր

-

 

8

Մաշվածություն

մլն դրամ

 

9

Շահույթ

մլն դրամ

 

10

Անհուսալի դեբիտորական պարտքեր

մլն դրամ

 

11

Ընդամենը հասույթ (առանց ԱԱՀ -ի) (տ.6+տ.7+տ.8+տ.9+տ.10)

մլն դրամ

 

12

Սպառողներին առաքվող էլեկտրական էներգիայի վաճառքի միջին սակագինը առանց ԱԱՀ-ի

դրամ/կՎտժ

 

13

Սպառողներին առաքվող էլեկտրական էներգիայի վաճառքի միջին սակագինը ներառյալ ԱԱՀ-ն

դրամ/կՎտժ

 

14

35 կՎ և բարձր լարման բջիջներով սնվող սպառողներին առաքվող էլեկտրական էներգիայի վաճառքի սակագինը ներառյալ ԱԱՀ-ն

ցերե-կային

դրամ/կՎտժ

 

գիշե-րային

դրամ/կՎտժ

 

15

6 (10) կՎ լարման ուղիղ բջիջներով սնվող սպառողներին առաքվող էլեկտրական էներգիայի վաճառքի սակագինը ներառյալ ԱԱՀ-ն

ցերե-կային

դրամ/կՎտժ

 

գիշե-րային

դրամ/կՎտժ

 

16

6 (10) կՎ լարման ոչ ուղիղ բջիջներով սնվող սպառողներին առաքվող էլեկտրական էներգիայի վաճառքի սակագինը ներառյալ ԱԱՀ-ն

ցերե-կային

դրամ/կՎտժ

 

գիշե-րային

դրամ/կՎտժ

 

17

0,38 կՎ լարման ցանցերից սնվող սպառողներին առաքվող էլեկտրական էներգիայի վաճառքի սակագինը ներառյալ ԱԱՀ-ն

ցերե-կային

դրամ/կՎտժ

 

գիշե-րային

դրամ/կՎտժ

 

18

Էլեկտրական էներգիայի բաշխման ծառայության մատուցման միավորի արժեքը (առանց ԱԱՀ-ի)

դրամ/կՎտժ

 

______________________  ______________________
  (ընկերության ղեկավարի ստորագրությունը)

(անունը, ազգանունը)

 
   Կ. Տ.