Համարը 
N 1184-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2015.10.21/70(1159).1 Հոդ.916.6
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
15.10.2015
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
16.10.2015
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
22.10.2015
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀԱՆՐԱՔՎԵԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ՈՒ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐԸ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 18-Ի N 1515-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

15 հոկտեմբերի 2015 թվականի N 1184-Ն

 

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության փոփոխությունների 2015 թվականի հանրաքվեի նախապատրաստման ու անցկացման ծախսերը ֆինանսավորելու ԵՎ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1515-Ն որոշման մեջ լրացումներ կատարելու մասինուղղ.

 

Համաձայն «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 19-րդ հոդվածի 3-րդ կետի՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարին` 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ին կայանալիք՝ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության փոփոխությունների հանրաքվեի նախապատրաստման և անցկացման ծախսերը ֆինանսավորելու համար Հայաստանի Հանրապետության 2015 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահուստային ֆոնդի հաշվին 2015 թվականին հատկացնել՝ուղղ.

1) Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին՝ 1,576,209.5 հազ. դրամ.

2) Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությանը՝ 210,550.4 հազ. դրամ:

2. Առաջարկել Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահին կենտրոնական, ընտրատարածքային և տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների ֆինանսավորումը կատարել նախահաշվին համապատասխան` համաձայն NN 1, 2, 3 և 4 հավելվածների:

3. Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության պետին` ընտրողների ցուցակների կազմման, վարման և ընտրողների ծանուցագրերի տպագրման, առաքման ֆինանսավորումը կատարել նախահաշվին համապատասխան` համաձայն N 5 հավելվածի:

4. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից Հայաստանի Հանրապետության 2015 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահուստային ֆոնդի հաշվին 2015 թվականին նախատեսված միջոցների հաշվին վարկային քարտային հաշիվներով շրջանառվող միջոցների չափաքանակները՝ համաձայն N 6 հավելվածի:

5. Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի «Հայաստանի Հանրապետության 2015 թվականի պետական բյուջեի կատարումն ապահովող միջոցառումների մասին» N 1515-Ն որոշման NN 11 և 12 հավելվածներում կատարել լրացումներ` համաձայն NN 7, 8 և 9 հավելվածների:

6. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Հ. Աբրահամյան

 

2015 թ. հոկտեմբերի 16

Երևան

 

Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
հոկտեմբերի 15-ի N 1184-Ն որոշման

 

Ն Ա Խ Ա Հ Ա Շ Ի Վ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԾԱԽՍԵՐԻ՝ ԿԱՊՎԱԾ 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ին կայանալիք՝ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության փոփոխությունների հանրաքվեի նախապատրաստման ԵՎ անցկացման հետուղղ.

 


NN
ը/կ
Ծախսերը Գումարը
(դրամ)

1.

Աշխատանքի վարձատրության ֆոնդ

8,407,811

այդ թվում`

1)

ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի պայմանագրային հիմունքով աշխատողների աշխատավարձ
(10 անձ x 2 ամիս x 72751 դրամ)

1,455,020

2)

թարգմանիչներ (41 անձ x 1 ամիս x 72751 դրամ)

2,982,791

3)

ծրագրային ապահովում (2 անձ x 1 ամիս x 1985000)

3,970,000

2.

Գործուղման ծախսեր

1,500,000

3.

Կապի ծառայության վճարներ

1,500,000

4.

Գրասենյակային նյութեր և հագուստ

2,500,000

5.

Համակարգչային ծառայություններ

1,220,000

6.

Ներկայացուցչական ծախսեր

2,000,000

7.

Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ
(ընտրական հանձնաժողովների անդամների ուսուցման ծախսեր)

40,069,762

8.

Այլ ծախսեր

139,028,225

այդ թվում`

1)

տպագրական թղթի ձեռքբերման ծախսեր

21,000,000

2)

տպագրական ծախսեր

74,036,225

3)

քարոզչական աշխատանքների կազմակերպման ծախսեր

2,600,000

4)

դրոշմակնիքների պատրաստում (2000 հանձնաժողով x 2000 դրամ)

4,000,000

5)

տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների անդամների անհատական կնիքների պատրաստում
(1962 հանձնաժողով x 8 անդամ x 2000 դրամ)

31,392,000

6)

ինկասացիայի ծառայությունների ծախսեր

5,000,000

7)

չնախատեսված ծախսեր

1,000,000


Ընդամենը

196,225,798

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
հոկտեմբերի 15-ի N 1184-Ն որոշման

 

Ն Ա Խ Ա Հ Ա Շ Ի Վ

 

NN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ԸՆՏՐԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐԻ՝ ԿԱՊՎԱԾ 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ին կայանալիք՝ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության փոփոխությունների հանրաքվեի նախապատրաստման ԵՎ անցկացման հետուղղ.


NN
ը/կ
Ծախսերը Գումարը
(դրամ)

1.

Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ

2,625,752

այդ թվում`

1) հանձնաժողովի նախագահի

496,050

2) հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի

496,050

2) հանձնաժողովի քարտուղարի

496,050

3) հանձնաժողովի անդամների
(4 անդամ x 248025 դրամ)

992,100

4) համակարգչային օպերատորի (1 անձ x 72751 x 2 ամիս)

145,502

2.

Կապի ծառայություններ

34,104

3.

Գրասենյակային նյութեր և հագուստ

41,550

4.

Տրանսպորտային նյութեր

30,000


ընդամենը

2,731,406

13 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովների ծախսեր
(13 x 2731406)

35,508,278

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

Հավելված N 3
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
հոկտեմբերի 15-ի N 1184-Ն որոշման

 

Ն Ա Խ Ա Հ Ա Շ Ի Վ

 

NN 16, 17, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 39, 40, 41 ԸՆՏՐԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐԻ՝ ԿԱՊՎԱԾ 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ին կայանալիք՝ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության փոփոխությունների հանրաքվեի նախապատրաստման ԵՎ անցկացման հետուղղ.


NN
ը/կ
Ծախսերը Գումարը
(դրամ)

1.

Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ

2,480,250

այդ թվում`

1) հանձնաժողովի նախագահի

496,050

2) հանձնաժողովի նախագահի տեղակալի

496,050

2) հանձնաժողովի քարտուղարի

496,050

3) հանձնաժողովի անդամների
(4 անդամ x 248025 դրամ)

992,100

2.

Գործուղման ծախսեր

50,000

3.

Կապի ծառայություններ

26,904

4.

Գրասենյակային նյութեր և հագուստ

41,550

5.

Տրանսպորտային նյութեր

59,280


ընդամենը

2,657,984

15 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովների ծախսեր
(15 x 2657984 դրամ)

39,869,760

Ն Ա Խ Ա Հ Ա Շ Ի Վ

NN 14, 15, 19, 20, 21, 23, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38 ԸՆՏՐԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐԻ՝ ԿԱՊՎԱԾ 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ին կայանալիք՝ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության փոփոխությունների հանրաքվեի նախապատրաստման ԵՎ անցկացման հետուղղ.

 


NN
ը/կ

Ծախսերը

Գումարը
(դրամ)


1.

Գործուղման ծախսեր

50,000

2.

Կապի ծառայություններ

26,904

3.

Գրասենյակային նյութեր և հագուստ

41,550

4.

Տրանսպորտային նյութեր

59,280


ընդամենը

177,734

13 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովների ծախսեր

(13 x 177734 դրամ)

2,310,542

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

Հավելված N 4
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
հոկտեմբերի 15-ի N 1184-Ն որոշման

 

Ն Ա Խ Ա Հ Ա Շ Ի Վ

 

ՏԵՂԱՄԱՍԱՅԻՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ԾԱԽՍԵՐԻ՝ ԿԱՊՎԱԾ 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ին կայանալիք՝ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության փոփոխությունների հանրաքվեի նախապատրաստման ԵՎ անցկացման հետուղղ.


NN
ը/կ
Ծախսերը Գումարը
(դրամ)

1.

Աշխատողների աշխատավարձեր և հավելավճարներ

654,759

այդ թվում`

1) հանձնաժողովի նախագահի

145,502

2) հանձնաժողովի քարտուղարի

72,751

3) հանձնաժողովի անդամների
(6 անդամ x 72751 դրամ)

436,506

2.

Կապի ծառայություններ

1,000

3.

Գրասենյակային նյութեր և հագուստ

3,000

4.

Տրանսպորտային նյութեր

5,000


ընդամենը

663,759

1962 տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների ծախսեր
(1962 x 663759)

1,302,295,158

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

Հավելված N 5
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
հոկտեմբերի 15-ի N 1184-Ն որոշման

 

Ն Ա Խ Ա Հ Ա Շ Ի Վ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ՝ ԿԱՊՎԱԾ 2015 թվականի դեկտեմբերի 6-ին կայանալիք՝ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության փոփոխությունների հանրաքվեի անցկացման հետուղղ.


NN
ը/կ
Ծախսերը Գումարը
(դրամ)

1.

Կապի ծառայություններ
(ընտրողների ծանուցագրեր, 2031500 ընտրող x 98.75 դրամ)

200,610,625

2.

Գրասենյակային նյութեր և հագուստ
(ընտրողների ցուցակներ, 2548654 ընտրող x 3,9 դրամ)

9,939,751


Ընդամենը

210,550,376

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

Հավելված N 6
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
հոկտեմբերի 15-ի N 1184-Ն որոշման

 

չ ա փ ա ք ա ն ա կ ն ե ր

 

 Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի կողմից Հայաստանի Հանրապետության 2015 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված Հայաստանի Հանրապետության կառավարության պահուստային ֆոնդի հաշվին 2015 թվականին նախատեսված միջոցների հաշվին վարկային քարտային հաշիվներով շրջանառվող միջոցների

Բաժինը

Խումբը

Դասը

Ծրագրի համարը

Նախարարությունը,
գերատեսչությունը

 

Վարկային քարտային հաշիվներով շրջանառվող միջոցները
(հազ. դրամ)

11

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԲԱԺԻՆՆԵՐԻՆ ՉԴԱՍՎՈՂ ՖՈՆԴԵՐ

 

այդ թվում՝

 

01

ՀՀ կառավարության և համայնքների պահուստային ֆոնդ

   

01

ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ

     

01

ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ

       

ՀՀ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

         

Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ

20,000.0

         

Այլ ծախսեր

25,000.0

         

Ընդամենը

45,000.0

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

Հավելված N 7
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
հոկտեմբերի 15-ի N 1184-Ն որոշման

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 18-Ի N 1515-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 12 ՀԱՎԵԼՎԱԾՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

Կոդը

Անվանումը

Գնման
ձևը

Չափի միավորը

Միավորի
գինը

Քանակը

Գումարը (հազ. դրամ)

1

2

3

4

5

6

7

ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

170,448.3

Բաժին N 11

Խումբ N 01

Դաս N 01

ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ

170,448.3

01. ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ

170,448.3

 

ՄԱՍ I. ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ

       

43,849.4

09132200/10

Բենզին «Ռեգուլյար»

ՇՀ

լիտր

425.0

27905.5

11,859.8

09221200/11

Պարաֆինե մոմ

ՇՀ

հատ

30.0

6378.0

191.3

19431700/11

Փաթեթավորման թել

ՇՀ

հատ

55.0

4252.0

233.9

19731110/8

Թել՝ ամրակով

ՇՀ

հատ

60.0

16024.0

961.4

30141200/11

Հաշվասարք՝ գրասենյակային

ՇՀ

հատ

580.0

2126.0

1,233.1

30192111/11

Թանաքի բարձիկներ

ՇՀ

հատ

230.0

6378.0

1,466.9

30192114/11

Թանաք՝ կնիքի բարձիկի համար

ՇՀ

հատ

120.0

2126.0

255.1

30192121/11

Գրիչ՝ գնդիկավոր

ՇՀ

հատ

25.0

31890.0

797.3

30192137/11

Մատիտ՝ գրաֆիտե միջուկով, հասարակ

ՇՀ

հատ

15.0

8504.0

127.6

30192210/11

Պոլիմերային ինքնակպչուն ժապավեն՝ 48 մմ x 100 մ, տնտեսական, մեծ

ՇՀ

հատ

250.0

2126.0

531.5

30192710/11

Սոսնձամատիտ՝ գրասենյակային

ՇՀ

հատ

80.0

4252.0

340.2

30197121/11

Կոճգամ՝ երկաթյա

ՇՀ

տուփ

50.0

4252.0

212.6

30197624/1

Թուղթ՝ օֆսեթ

ՇՀ

կգ

864.0

24305.6

21,000.0

30197631/11

Թուղթ՝ A4 ֆորմատի, 1 (21 x 29.7)

ՇՀ

հատ

3.4

410449.0

1,395.5

30199232/11

Ծրար՝ մեծ, A4 ֆորմատի ձևաչափի համար

ՇՀ

հատ

35.0

2126.0

74.4

30232231/1

Համակարգչի կոշտ սկավառակ

ՇՀ

հատ

558,000.0

2.0

1,116.0

31711410/1

Հեռախոսային քարտեր

ԲԸԱՀ

հատ

1,000.0

900.0

900.0

32341250/1

Ձայնային հաճախականությունների ուժեղացուցիչ

ԲԸԱՀ

հատ

600,000.0

1.0

600.0

39241210/11

Մկրատ՝ գրասենյակային

ՇՀ

հատ

170.0

2126.0

361.4

39292510/11

Քանոն՝ պլաստիկ

ՇՀ

հատ

30.0

6378.0

191.3

 

ՄԱՍ II. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

       

109,020.2

30192153/9

Տեքստ պարունակող կնիքներ

ԲԸՀ

հատ

2,000.0

2000.0

4,000.0

30192153/10

Տեքստ պարունակող կնիքներ

ԲԸՀ

հատ

2,000.0

15696.0

31,392.0

22451180/15

Պատվերով տպագրվող նյութեր

ԲԸՀ

հատ

250.0

15500.0

3,875.0

22451180/16

Պատվերով տպագրվող նյութեր

ԲԸՀ

հատ

150.0

2500.0

375.0

22451180/17

Պատվերով տպագրվող նյութեր

ԲԸՀ

հատ

200.0

21000.0

4,200.0

22451180/18

Պատվերով տպագրվող նյութեր

ԲԸՀ

հատ

150.0

15600.0

2,340.0

22451180/19

Պատվերով տպագրվող նյութեր

ԲԸՀ

հատ

500.0

100.0

50.0

22451180/20

Պատվերով տպագրվող նյութեր

ԲԸՀ

հատ

25.0

56000.0

1,400.0

22451180/21

Պատվերով տպագրվող նյութեր

ԲԸՀ

հատ

20.0

10000.0

200.0

22451180/22

Պատվերով տպագրվող նյութեր

ԲԸՀ

հատ

35.0

13000.0

455.0

22451180/23

Պատվերով տպագրվող նյութեր

ԲԸՀ

հատ

25.0

60000.0

1,500.0

22451180/24

Պատվերով տպագրվող նյութեր

ԲԸՀ

հատ

20.0

4000.0

80.0

22451180/25

Պատվերով տպագրվող նյութեր

ԲԸՀ

հատ

200.0

6000.0

1,200.0

22451180/26

Պատվերով տպագրվող նյութեր

ԲԸՀ

հատ

400.0

2100.0

840.0

22451180/27

Պատվերով տպագրվող նյութեր

ԲԸՀ

հատ

50.0

4200.0

210.0

22451180/28

Պատվերով տպագրվող նյութեր

ԲԸՀ

հատ

1,800.0

5000.0

9,000.0

22451180/29

Պատվերով տպագրվող նյութեր

ԲԸՀ

հատ

90.0

20000.0

1,800.0

22451180/30

Պատվերով տպագրվող նյութեր

ԲԸՀ

հատ

11.0

3000000.0

33,000.0

22451180/31

Պատվերով տպագրվող նյութեր

ԲԸՀ

հատ

5.0

2548645.0

12,743.2

22451180/32

Պատվերով տպագրվող նյութեր

ԲԸՀ

հատ

30.0

12000.0

360.0

 

ՄԱՍ III. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

       

17,578.7

48761200/1

Համացանցային կայքի անվտանգության հավաստագիր

ԲԸԱՀ

դրամ

500,000.0

1.0

500.0

48621900/2

Փակ օպերացիոն համակարգեր

ՇՀ

դրամ

720,000.0

1.0

720.0

60171100/1

Ուղևորափոխադրող տրանսպորտային միջոցների վարձակալություն` վարորդի հետ միասին

ՇՀ

դրամ

10,200,000.0

1.0

10,200.0

64211120/11

Միջքաղաքային հեռախոսային ծառայություններ

ԲԸԱՀ

դրամ

3,758,664.0

1.0

3,758.7

70311200/1

Տարածքների վարձակալության ծառայություններ

ԲԸԱՀ

դրամ

400,000.0

1.0

400.0

79111200/2

Ներկայացուցչական ծառայություններ

ԲԸԱՀ

դրամ

2,000,000.0

1.0

2,000.0

ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն

210,550.4

Բաժին N 11

Խումբ N 01

Դաս N 01

ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ

210,550.4

01. ՀՀ կառավարության պահուստային ֆոնդ

210,550.4

 

ՄԱՍ I. ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ

       

9,939.8

30197631/12

Թուղթ՝ A4 ֆորմատի, 1 (21 x 29.7)

ԲԸԱՀ

հատ

3.4

500221.0

1,700.8

30121460/5

Տոներային քարթրիջ

ԲԸԱՀ

հատ

30,000.0

19.0

570.0

30121460/6

Տոներային քարթրիջ

ԲԸԱՀ

հատ

32,700.0

20.0

654.0

30121460/7

Տոներային քարթրիջ

ԲԸԱՀ

հատ

90,000.0

21.0

1,890.0

30121460/8

Տոներային քարթրիջ

ԲԸԱՀ

հատ

102,500.0

50.0

5,125.0

 

ՄԱՍ III. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

       

200,610.6

64111200/7

Փոստային ծառայություններ` կապված նամակների հետ

ԲԸԱՀ

դրամ

200,610,625.0

1.0

200,610.6

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

Հավելված N 8
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
հոկտեմբերի 15-ի N 1184-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 18-Ի N 1515-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 12 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

 

Բաժին 2.

 

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

Ծրագրային դասիչը

Գործառական դասիչը
(բաժինը/խումբը/դասը)

Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով)

ծրագիրը

միջոցառումը

ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջե
(հազ. դրամ)

1096

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Հանրաքվեի գործընթացների համակարգման, կանոնակարգման և տեղեկատվության տրամադրման ծառայություններ

1,576,209.5

Ծրագրի նկարագրությունը
Հանրաքվեի գործընթացների համակարգում, նախապատրաստում, իրականացում, հաշվետվական համակարգի կազմակերպում, վերլուծություն, վերահսկողություն, տեղեկատվություն, քաղաքացիների դիմումների և բողոքների քննարկում

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Հանրաքվեի գործընթացների ժողովրդավարության և թափանցիկության բարելավում

     

Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ

 
 

ԱԾ 07

 

Հանրաքվեի կազմակերպման ծառայություններ

1,576,209.5

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը
Հանրաքվեի կազմակերպում, անցկացում և արդյունքների ամփոփում

Ծառայություն մատուցողի անվանումը
ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով և ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովներ

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն

 

Բաժին 2.

 

Գերատեսչության կողմից իրականացվող քաղաքականության միջոցառումների ծրագրային խմբավորումը

Ծրագրային դասիչը

Գործառական դասիչը
(բաժինը/խումբը/դասը)

Ծրագիրը/քաղաքականության միջոցառումը

Ցուցանիշների փոփոխությունը (ավելացումները նշված են դրական նշանով)

ծրագիրը

միջոցառումը

ՀՀ 2015 թվականի պետական բյուջե
(հազ. դրամ)

1096

   

ԾՐԱԳԻՐ

 
     

Հանրաքվեի գործընթացների համակարգման, կանոնակարգման և տեղեկատվության տրամադրման ծառայություններ

210,550.4

Ծրագրի նկարագրությունը
Հանրաքվեի գործընթացների համակարգում, նախապատրաստում, իրականացում, հաշվետվական համակարգի կազմակերպում, վերլուծություն, վերահսկողություն, տեղեկատվություն, քաղաքացիների դիմումների և բողոքների քննարկում

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Հանրաքվեի գործընթացների ժողովրդավարության և թափանցիկության բարելավում

     

Քաղաքականության միջոցառումներ. Ծառայություններ

 
 

ԱԾ10

 

Հանրաքվեի կազմակերպմանը տեղեկատվական աջակցություն

210,550.4

Մատուցվող ծառայության նկարագրությունը
Հանրաքվեի կազմակերպման համար ընտրողների ցուցակների տպագրում և ընտրությունների ժամանակ քվեարկության օրվա, տեղի և ժամանակի մասին ընտրողներին ծանուցում

Ծառայություն մատուցողի անվանումը
ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

Հավելված N 9
ՀՀ կառավարության 2015 թվականի
հոկտեմբերի 15-ի N 1184-Ն որոշման

 

Աղյուսակ N 1

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 18-Ի N 1515-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.28 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով

Չափորոշիչներ

Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են դրական նշանով)

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ

ֆինանսական ցուցանիշներ

տարի

տարի

ՄԱՍ Բ: Կառավարչական հիմնարկի անմիջական գործունեության արդյունքները
1. Անմիջականորեն մատուցվող ծառայությունների արդյունքային ցուցանիշները

Ծրագրային դասիչը

Մատուցվող ծառայության անվանումը
Հանրաքվեի կազմակերպման ծառայություններ

Նկարագրությունը
Հանրաքվեի կազմակերպում, անցկացում և արդյունքների ամփոփում

1096

ԱԾ04

Քանակական

Ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովների թիվը

41

X

Տեղամասային ընտրական հանձնաժողովների թիվը

1,962

X

Որակական

 

Մշակված չէ

 

X

Ժամկետայնության

 

Մշակված չէ

 

X

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)

X

1,576,209.5

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը
1096 Հանրաքվեի գործընթացների համակարգման, կանոնակարգման և տեղեկատվության տրամադրման ծառայություններ

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Հանրաքվեի գործընթացների ժողովրդավարության և թափանցիկության բարելավում

Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը (անվանումները)
ՀՀ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով և ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովներ

Աղյուսակ N 2

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 18-Ի N 1515-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ N 11 ՀԱՎԵԼՎԱԾԻ N 11.38 ԱՂՅՈՒՍԱԿՈՒՄ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ԼՐԱՑՈՒՄՆԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն

Չափորոշիչներ

Ցուցանիշների փոփոխությունը
(ավելացումները նշված են դրական նշանով)

ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ

ֆինանսական ցուցանիշներ

տարի

տարի

ՄԱՍ Բ: Կառավարչական հիմնարկի անմիջական գործունեության արդյունքները
1. Անմիջականորեն մատուցվող ծառայությունների արդյունքային ցուցանիշները

Ծրագրային դասիչը

Մատուցվող ծառայության անվանումը
Հանրաքվեի կազմակերպման, տեղեկատվական աջակցություն

Նկարագրությունը
Հանրաքվեի կազմակերպման համար ընտրողների ցուցակների տպագրում և ընտրությունների ժամանակ քվեարկության օրվա, տեղի և ժամանակի մասին ընտրողներին ծանուցում

1096

ԱԾ10

Քանակական

Ընտրողների ծանուցում (մարդ)

2031500

X

Ցուցակների տպագրում (մարդ)

2548654

X

Որակական

Մշակված չէ

 

X

Ժամկետայնության

Կիրառելի չէ

 

X

Մատուցվող ծառայության վրա կատարվող ծախսը (հազ. դրամ)

X

210,550.4

Ծրագիրը (ծրագրերը), որի (որոնց) շրջանակներում իրականացվում է քաղաքականության միջոցառումը
1096 Հանրաքվեի գործընթացների համակարգման, կանոնակարգման և տեղեկատվության տրամադրման ծառայություններ

Վերջնական արդյունքի նկարագրությունը
Հանրաքվեի գործընթացների ժողովրդավարության և թափանցիկության բարելավում

Ծառայություն մատուցողի (մատուցողների) անվանումը (անվանումները)
ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն, «Հայփոստ» ՓԲԸ

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան