Համարը 
N 327-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2007.04.11/19(543) Հոդ.478
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
15.03.2007
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
22.03.2007
Վավերացնող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Վավերացման ամսաթիվը 
29.03.2007
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
21.04.2007
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
15.05.2021

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՕԶՈՆԱՅԻՆ ՇԵՐՏԸ ՔԱՅՔԱՅՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԸ (ՔՎՈՏԱՆԵՐԸ) ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Վավերացնում եմ»
Հայաստանի Հանրապետության
Նախագահ Ռ. Քոչարյան
29 մարտի 2007 թ.

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

15 մարտի 2007 թվականի N 327-Ն

ՕԶՈՆԱՅԻՆ ՇԵՐՏԸ ՔԱՅՔԱՅՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԸ (ՔՎՈՏԱՆԵՐԸ) ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
(վերնագիրը փոփ. 11.02.16 N 137-Ն)

Ղեկավարվելով «Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 4-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ կետերով` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. (կետն ուժը կորցրել է 05.02.15 N 90-Ն)

2. Սահմանել օզոնային շերտը քայքայող նյութերի ներմուծման ընդհանուր չափաքանակները (քվոտաները)` համաձայն N 2 հավելվածի:

3. (կետն ուժը կորցրել է 03.11.11 N 1554-Ն)

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ա. Մարգարյան


2007 թ. մարտի 22
Երևան

Հավելված N 1
ՀՀ կառավարության 2007 թվականի
մարտի 15-ի N 327-Ն որոշման

Ց Ա Ն Կ

ՕԶՈՆԱՅԻՆ ՇԵՐՏԸ ՔԱՅՔԱՅՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ
(հավելվածն ուժը կորցրել է 05.02.15 N 90-Ն)


 

Հավելված N 2
ՀՀ կառավարության 2007 թվականի
մարտի 15-ի N 327-Ն որոշման

ՕԶՈՆԱՅԻՆ ՇԵՐՏԸ ՔԱՅՔԱՅՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՆԵՐՄՈՒԾՄԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԸ (ՔՎՈՏԱՆԵՐԸ)

 

1. Օզոնային շերտը քայքայող նյութերի` Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծման թույլատրելի ընդհանուր չափաքանակները (քվոտաները) սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2015 թվականի փետրվարի 5-ի N 90-Ն որոշման NN 1 և 5 հավելվածներին համապատասխան խմբերի և տարիների:

 

Խումբը

Տարին

Ներմուծման առավելագույն
չափաքանակը (տոննա/տարի)

Անվանացանկ A-ի խումբ I, II
Անվանացանկ B-ի խումբ I, II, III
Անվանացանկ C-ի խումբ II, III
Անվանացանկ E-ի խումբ I

2011 թ-ից սկսած

0

Անվանացանկ C-ի խումբ I

2011-2012 թթ.
2013-2014 թթ.
2015-2019 թթ.
2020-2024 թթ.
2025-2029 թթ.
2030-2039 թթ.
2040թ-ից սկսած

անսահմանափակ

126,69

114,02

82,35

41,17

3,17

0

(1-ին կետը խմբ. 11.02.16 N 137-Ն)

2. Սահմանվում են օզոնային շերտը քայքայող նյութերի ներմուծման հետևյալ ընդհանուր չափաքանակները (քվոտաները)`

 

Խումբը

Տարին

Ներմուծման առավելագույն

չափաքանակը (տոննա/տարի)

I-V, VII, VIII

2011 թ-ից սկսած

0

VI

2011-2012 թթ.

2013-2014 թթ.

2015-2019 թթ.

2020-2024 թթ.

2025-2029 թթ.

2030-2039 թթ.

2040 թ-ից սկսած

անսահմանափակ

126.69

114.02

82.35

41.17

3.17

0

(2-րդ կետը խմբ. 03.11.11 N 1554-Ն, 07.06.12 N 715-Ն)

(հավելվածը խմբ. 03.11.11 N 1554-Ն, 07.06.12 N 715-Ն, 11.02.16 N 137-Ն)


Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար
Մ. Թոփուզյան