Համարը 
N 243-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2016.03.23/22(1202) Հոդ.251
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
03.03.2016
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
15.03.2016
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
02.04.2016
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԱՎԻԱՑԻՈՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ ԵՎ ԱՅՆ ԿՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

3 մարտի 2016 թվականի N 243-Ն

 

ԱՎԻԱՑԻՈՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ ԵՎ ԱՅՆ ԿՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Ավիացիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 52-րդ հոդվածի 7-րդ մասով` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Սահմանել ավիացիոն անվտանգության ծառայությունների աշխատողների համազգեստի նկարագիրը և այն կրելու կարգը՝ համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վա
րչապետ

Հ. Աբրահամյան


2016 թ. մարտի 15
Երևան

 

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2016 թվականի
մարտի 3-ի N 243-Ն որոշման

 

ԱՎԻԱՑԻՈՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ ԵՎ ԱՅՆ ԿՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

 

I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

1. Սույն կարգով կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օդանավակայանների ավիացիոն անվտանգության ծառայությունների (վերահսկողության և ավիացիոն անվտանգության հսկողության ստորաբաժանումների) (այսուհետ՝ ծառայություն) աշխատողների համազգեստի նկարագրի և այն կրելու հետ կապված հարաբերությունները:

2. Ծառայության աշխատողները համազգեստը կրում են ծառայողական պարտականությունների կատարման ժամանակ:

3. Համազգեստը պետք է համապատասխանի սույն կարգի պահանջներին և պահվի անթերի վիճակում:

 

II. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄՈՒՏՔԵՐԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ

 

4. Ծառայության մուտքերի վերահսկողության ստորաբաժանման աշխատողների կրծքանշանն աստղաձև է, 6 անկյունով՝ պատրաստված դեղին գույնի մետաղից: Կրծքանշանի կենտրոնում սև տառերով դրոշմագրված են հայերեն «ԱՎԻԱՑԻՈՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» և անգլերեն «AVIATION SECURITY» բառերն ու կրծքանշանի համարը: Կրում են կրծքավանդակի ձախ կողմում:

5. Ծառայության մուտքերի վերահսկողության ստորաբաժանման տղամարդկանց համազգեստն է՝

1) գլխարկ՝ ձմեռային՝ կիսաբրդյա, սև գույնի.

2) գլխարկ՝ ամառային (կեպկա)՝ սև գույնի, առջևի հատվածում սպիտակ տառերով գրված են հայերեն «ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» և անգլերեն «SECURITY» բառերը.

3) տաբատ՝ ձմեռային՝ կիսաբրդյա, սև կտորից, 2 ներկարված կողային գրպանով, ծնկների հատվածում և հետևի մասում՝ 2 արտաքին գրպանով՝ կափույրով.

4) տաբատ՝ ամառային՝ սև կտորից, 2 ներկարված կողային գրպանով, ծնկների հատվածում և հետևի մասում՝ 2 արտաքին գրպանով՝ կափույրով.

5) բաճկոն` կապույտ գույնի, ձմեռային՝ շղթայով և ամրացնող կոճակներով, օձիքով և հանովի գլխարկով, գոտկատեղում և թևամասում` զուգահեռ 3 լուսարձակող ժապավենով, առջևի հատվածում՝ դեպի վեր բարձրացող 4 գրպանով, կրծքամասի գրպանի վերևում և հետևամասում սպիտակ տառերով գրված են հայերեն «ԱՎԻԱՑԻՈՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» և անգլերեն «AVIATION SECURITY» բառերն ու տվյալ օդանավակայանի անվանումը.

6) բաճկոն՝ սև գույնի՝ շղթայով և օձիքով, կողային գրպաններով, առջևի վերևի աջ հատվածում՝ ներկարված շղթայով գրպան, կրծքավանդակի հատվածում սպիտակ գույնով պատկերված է «Արմենիա» միջազգային օդանավակայաններ» փակ բաժնետիրական ընկերության տարբերանշանը (այսուհետ՝ տարբերանշան), իսկ թիկունքին՝ սպիտակ տառերով գրված են հայերեն «ԱՎԻԱՑԻՈՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» և անգլերեն «AVIATION SECURITY» բառերը.

7) սվիտեր՝ կապույտ և սև գույների՝ կիսաբրդյա կտորից, ձախ թևքի վրա 12 չափսի տառատեսակով դեղին կամ կարմիր գույնի թելով ասեղնագործված են հայերեն «ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» և անգլերեն «SECURITY» բառերն ու տարբերանշանը.

8) սվիտեր՝ կարմիր՝ բրդյա, ձմեռային, երկար թևքերով, առջևի մասում կոճկվում է շղթայով, առջևի ձախ հատվածում սպիտակ գույնով պատկերված է տարբերանշանը, թիկունքին սպիտակ տառերով գրված են հայերեն «ԱՎԻԱՑԻՈՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» և անգլերեն «AVIATION SECURITY» բառերը, սպիտակ գույնով պատկերված են տարբերանշանը, տվյալ օդանավակայանի անվանումն ու հայերեն «Արմենիա» միջազգային օդանավակայաններ» ՓԲԸ» և անգլերեն «Armenia» international airports» CJSC» բառերը.

9) շապիկ՝ կարճաթև՝ սև գույնի, բամբակյա, թիկունքին սպիտակ տառերով գրված են հայերեն «ԱՎԻԱՑԻՈՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» և անգլերեն «AVIATION SECURITY» բառերը, իսկ կրծքավանդակի հատվածում սպիտակ գույնով պատկերված է տարբերանշանը.

10) ժիլետ՝ անդրադարձիչ, առանց թևերի՝ օդանավակայանի տարածքում գիշերային ժամերին ծառայություն իրականացնելու համար` գազարագույն պոլիէթիլենից, էլաստիկ: Առջևի հատվածում և թիկունքին՝ լուսարձակող ժապավեններով: Թիկունքի հատվածում կապույտ տառերով գրված են հայերեն «ԱՎԻԱՑԻՈՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» և անգլերեն «AVIATION SECURITY» բառերը.

11) կոշիկ՝ կիսաճտքավոր՝ կարված է սև բնական կաշվից, միջադիրը` բյազ կամ համանման կտոր, երեսամասից կապվում է քուղերով:

6. Ծառայության մուտքերի վերահսկողության ստորաբաժանման կանանց համազգեստ է՝

1) գլխարկ՝ ձմեռային՝ կիսաբրդյա, սև գույնի.

2) գլխարկ՝ ամառային (կեպկա)՝ սև գույնի, առջևի հատվածում սպիտակ տառերով գրված են հայերեն «ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» և անգլերեն «SECURITY» բառերը.

3) տաբատ՝ ձմեռային՝ կիսաբրդյա, սև կտորից, 2 ներկարված կողային գրպանով, ծնկների հատվածում և հետևի մասում՝ 2 արտաքին գրպանով՝ կափույրով.

4) տաբատ՝ ամառային՝ սև կտորից, 2 ներկարված կողային գրպանով, ծնկների հատվածում և հետևի մասում՝ 2 արտաքին գրպանով՝ կափույրով.

5) բաճկոն` կապույտ գույնի, ձմեռային՝ շղթայով և ամրացնող կոճակներով, օձիքով և հանովի գլխարկով, գոտկատեղում և թևամասում` զուգահեռ 3 լուսարձակող ժապավենով, առջևի հատվածում՝ դեպի վեր բարձրացող 4 գրպանով, կրծքամասի գրպանի վերևում և հետևամասում սպիտակ տառերով գրված են հայերեն «ԱՎԻԱՑԻՈՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» և անգլերեն «AVIATION SECURITY» բառերն ու տվյալ օդանավակայանի անվանումը.

6) սվիտեր՝ կապույտ և սև գույների՝ կիսաբրդյա կտորից, ձախ թևքի վրա 12 չափսի տառատեսակով դեղին կամ կարմիր գույնի թելով ասեղնագործված են հայերեն «ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» և անգլերեն «SECURITY» բառերն ու տարբերանշանը.

7) սվիտեր՝ կարմիր՝ բրդյա, ձմեռային, երկար թևքերով առջևի մասում կոճկվում է շղթայով, առջևի ձախ հատվածում սպիտակ գույնով պատկերված է տարբերանշանը, թիկունքին սպիտակ տառերով գրված են հայերեն «ԱՎԻԱՑԻՈՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» և անգլերեն «AVIATION SECURITY» բառերը, սպիտակ գույնով պատկերված են տարբերանշանը, տվյալ օդանավակայանի անվանումն ու հայերեն «Արմենիա» միջազգային օդանավակայաններ» ՓԲԸ» և անգլերեն «Armenia international airports» CJSC» բառերը.

8) շապիկ՝ կարճաթև՝ սև գույնի, բամբակյա, թիկունքին սպիտակ տառերով գրված են հայերեն «ԱՎԻԱՑԻՈՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» և անգլերեն «AVIATION SECURITY» բառերը, իսկ կրծքավանդակի հատվածում սպիտակ գույնով պատկերված է տարբերանշանը.

9) կոշիկ՝ կիսաճտքավոր՝ կարված է սև բնական կաշվից, միջադիրը` բյազ կամ համանման կտոր, երեսամասից կապվում է քուղերով:

 

III. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՎԻԱՑԻՈՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՄԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏԸ

 

7. Ծառայության ավիացիոն անվտանգության հսկողության ստորաբաժանման տղամարդկանց համազգեստն է՝

1) վերնաշապիկ՝ տղամարդու, սպիտակ՝ երկար և կարճ թևքերով, ծալովի օձիքով, կոճակներով, կրծքամասում` վրադիր գրպան, գրպանի վերևի ձախ հատվածում՝ կապույտ գույնի թելով ասեղնագործված է տարբերանշանը.

2) փողկապ՝ կարմիր գույնի.

3) տաբատ՝ տղամարդու, կիսաբրդյա՝ մոխրագույն կտորից, ուղիղ ուրվագծով: Գոտին՝ գոտեմակօղերով, կոճկվում է կոճակով և շղթայով, արտաքին գրպանները՝ թեք, ներկարված: Հետևամասի աջ կողմում՝ կոճակով կոճկվող գրպան.

4) տաբատ՝ տղամարդու՝ մոխրագույն կտորից, ուղիղ ուրվագծով: Գոտին՝ գոտեմակօղերով, կոճկվում է կոճակով և շղթայով, արտաքին գրպանները՝ թեք, ներկարված: Հետևամասի աջ կողմում՝ կոճակով կոճկվող գրպան.

5) պիջակ՝ տղամարդու՝ կապույտ գույնի կտորից, կոճկվում է առաջամասի կենտրոնում տեղադրված կոճակներով, առաջամասի ներքևում դեպի վեր բարձրացող ներկարված գրպաններով, կրծքամասում՝ դեպի վեր բարձրացող գրպանով, որի ձախ անկյունում սպիտակ գույնի թելով ասեղնագործված են տարբերանշանը, հայերեն «ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» և անգլերեն «SECURITY» բառերը.

6) սվիտեր՝ կարմիր՝ բրդյա, ձմեռային, երկար թևքերով, առջևի մասում կոճկվում է շղթայով, առջևի ձախ հատվածում սպիտակ գույնով պատկերված է տարբերանշանը, թիկունքին սպիտակ տառերով գրված են հայերեն «ԱՎԻԱՑԻՈՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» և անգլերեն «AVIATION SECURITY» բառերը, սպիտակ գույնով պատկերված են տարբերանշանը, տվյալ օդանավակայանի անվանումն ու հայերեն «Արմենիա» միջազգային օդանավակայաններ» ՓԲԸ» և անգլերեն «Armenia» international airports» CJSC» բառերը.

7) բաճկոն` կապույտ գույնի, ձմեռային՝ շղթայով և ամրացնող կոճակներով, օձիքով և հանովի գլխարկով, գոտկատեղում և թևամասում` զուգահեռ 3 լուսարձակող ժապավենով, առջևի հատվածում՝ դեպի վեր բարձրացող 4 գրպանով, կրծքամասի գրպանի վերևում և հետևամասում սպիտակ տառերով գրված են հայերեն «ԱՎԻԱՑԻՈՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» և անգլերեն «AVIATION SECURITY» բառերն ու տվյալ օդանավակայանի անվանումը.

8) կոշիկներ՝ սև գույնի, բնական կաշվից.

9) կոշիկ՝ կիսաճտքավոր, ձմեռային՝ կարված է սև բնական կաշվից, միջադիրը` մորթի, կոճկվում է շղթայով:

8. Ծառայության ավիացիոն անվտանգության հսկողության ստորաբաժանման կանանց համազգեստն է՝

1) վերնաշապիկ՝ կանացի, սպիտակ՝ երկար և կարճ թևքերով, ծալովի օձիքով, կոճակներով, կրծքամասում` ձախ հատվածում կապույտ գույնի թելով ասեղնագործված է տարբերանշանը.

2) տաբատ՝ կանացի, կիսաբրդյա՝ կապույտ գույնի կտորից, ուղիղ ուրվագծով: Կոճկվում է կոճակով և շղթայով.

3) տաբատ՝ կանացի՝ կապույտ գույնի կտորից, ուղիղ ուրվագծով: Կոճկվում է կոճակով և շղթայով.

4) պիջակ՝ կանացի՝ կապույտ գույնի կտորից: Կոճկվում է առաջամասի կենտրոնում տեղադրված կոճակներով, առաջամասի ներքևում՝ դեպի վեր բարձրացող ներկարված գրպաններով, կրծքամասում սպիտակ գույնի թելով ասեղնագործված են տարբերանշանը, հայերեն «ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» և անգլերեն «SECURITY» բառերը.

5) սվիտեր՝ կարմիր՝ բրդյա, ձմեռային, երկար թևքերով, առջևի մասում կոճկվում է շղթայով, առջևի ձախ հատվածում սպիտակ գույնով պատկերված է տարբերանշանը, թիկունքին սպիտակ տառերով գրված են հայերեն «ԱՎԻԱՑԻՈՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» և անգլերեն «AVIATION SECURITY» բառերը, սպիտակ գույնով պատկերված են տարբերանշանը, տվյալ օդանավակայանի անվանումն ու «Արմենիա» միջազգային օդանավակայաններ» ՓԲԸ» և անգլերեն «Armenia» international airports» CJSC» բառերը.

6) բաճկոն` կապույտ գույնի, ձմեռային՝ շղթայով և ամրացնող կոճակներով, օձիքով և հանովի գլխարկով, գոտկատեղում և թևամասում` զուգահեռ 3 լուսարձակող ժապավենով, առջևի հատվածում՝ դեպի վեր բարձրացող 4 գրպանով, կրծքամասի գրպանի վերևում և հետևամասում սպիտակ տառերով գրված են հայերեն «ԱՎԻԱՑԻՈՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ» և անգլերեն «AVIATION SECURITY» բառերն ու տվյալ օդանավակայանի անվանումը.

7) կոշիկներ՝ սև գույնի, բնական կաշվից.

8) կոշիկ՝ կիսաճտքավոր, ձմեռային՝ կարված է սև բնական կաշվից, միջադիրը` մորթի, կոճկվում է շղթայով:

 

IV. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏ ԿՐԵԼՈՒ ԿԱՐԳԸ

 

9. Վերնազգեստը, տաբատը և վերնաշապիկը պետք է կրել մաքուր, հարդարված և արդուկված վիճակում, թույլատրվում է վերնաշապիկը կրել առանց բաճկոնի, փողկապով:

10. Ամառային կամ ձմեռային համազգեստի անցնելը հայտարարվում է ծառայության ղեկավարի կարգադրությամբ:

11. Թույլատրվում է սույն կարգի աղյուսակի 13-րդ կետով սահմանված կարճաթև վերնաշապիկը փոխարինել երկարաթև վերնաշապիկով և հակառակը, իսկ 19-րդ կետով սահմանված ձմեռային կոշիկները՝ կոշիկներով և հակառակը:

12. Ծառայության ստորաբաժանումնների աշխատողներին համազգեստ կրելու օգտագործման ժամկետները սահմանված են աղյուսակում.

 

Աղյուսակ

NN
ը/կ

Անվանումը

Քանակը` մեկ
մարդու համար (հատ)

Կրելու ժամկետը
(տարի)

1.

Գլխարկ՝ ձմեռային

1

2

2.

Գլխարկ՝ ամառային

1

1

3.

Տաբատ՝ ձմեռային

1

1

4.

Տաբատ՝ ամառային

1

1

5.

Բաճկոն՝ կապույտ գույնի, ձմեռային

1

3

6.

Բաճկոն՝ սև գույնի

1

2

7.

Սվիտեր՝ կապույտ և սև

2

1

8.

Սվիտեր՝ կարմիր

1

2

9.

Շապիկ՝ կարճաթև

2

1

10.

Ժիլետ՝ անդրադարձիչ, առանց թևերի

1

1

11.

Կոշիկ՝ կիսաճտքավոր

1

1

12.

Վերնաշապիկ՝ սպիտակ, երկար թևքերով

2

1

13.

Վերնաշապիկ՝ սպիտակ, կարճ թևքերով

2

1

14.

Փողկապ

1

1

15.

Տաբատ՝ տղամարդու

1

1

16.

Տաբատ՝ տղամարդու, կիսաբրդյա

1

1

17.

Պիջակ՝ տղամարդու

1

2

18.

Կոշիկ

1

2

19.

Կոշիկ՝ կիսաճտքավոր, ձմեռային

1

2

20.

Տաբատ՝ կանացի

1

1

21.

Տաբատ՝ կանացի, կիսաբրդյա

1

1

22.

Պիջակ՝ կանացի

1

2

23.

Կրծքանշան

1

2

V. ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆՆԵՐԻ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱԶԳԵՍՏՆԵՐԻ ՆԿԱՐՆԵՐԸ

 

13. Ծառայության մուտքերի վերահսկողության ստորաբաժանման աշխատողների համազգեստի թևքի նշանը (Նկար 1) և կրծքանշանը (Նկար 2) ունեն հետևյալ տեսքը.

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_9136         Ներմուծեք նկարագրությունը_9137

 

Նկար 1 և Նկար 2

 

14. Ծառայության ստորաբաժանումների աշխատողների համազգեստի տարբերանշանը (Նկար 3) ունի հետևյալ տեսքը.

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_9138

 

Նկար 3

 

15. Ծառայության մուտքերի վերահսկողության ստորաբաժանման աշխատողների համազգեստը (Նկար 4) ունի հետևյալ տեսքը.

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_9139

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_9144

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_9145             Ներմուծեք նկարագրությունը_9146

 

Նկար 4

 

16. Ծառայության ավիացիոն անվտանգության հսկողության ստորաբաժանման աշխատողների համազգեստը (Նկար 5) ունի հետևյալ տեսքը.

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_9147

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_9148

 

Նկար 5

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան