Համարը 
թիվ 04-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2016.05.16/11(554) Հոդ.117
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
20.04.2016
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
20.04.2016
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
26.05.2016
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԻՐԱՑՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ԱԾ ՄԻԱՆՎԱԳ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԸ ԵՎ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

5 մայիսի 2016 թ.

Պետական գրանցման թիվ 60316141

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

20 ապրիլի 2016 թ.

թիվ 04-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԻՐԱՑՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՄԱՍԻՆ» ՁԵՎ ԹԻՎ 1-ԱԾ ՄԻԱՆՎԱԳ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԸ ԵՎ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի հոդված 10-ի երրորդ մասի ե) կետով, և 14-րդ կետի 2-րդ և 3-րդ մասերով Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

հաստատել «Կազմակերպության կողմից արտադրանքի արտադրության և իրացման ծախսերի մասին» Ձև թիվ 1-ԱԾ հետազոտության հարցաթերթը և հրահանգը` համաձայն հավելվածի:

 

Նախագահ

Ս. Մնացականյան

 

Հավելված

Ներմուծեք նկարագրությունը_19430

Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրությանպետական

խորհրդի 2016 թվականի ապրիլի 20-ի թիվ 04-Ն որոշման

 

ՁԵՎ 1-ԱԾ  

 

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹ

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԻՐԱՑՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

2015թ.

Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենքի (2000թ. ապրիլի 4-ի, ՀՕ-48)

Lրացված հարցաթերթի ներկայացման ժամկետը` մինչև 2016թ. հուլիսի 20-ը

Ներկայացնում է ____________________________________________________________________

(անվանումը)

Գտնվելու վայրը __________________________________________________________ I__I__I__I__I

(գործունեության իրականացման վայրը)

(փոստային դասիչ)

Մարզը ____________________________________________________________________ I___I___I

(լրացվում է ՀՀ ԱՎԾ կողմից)

Համայնքը /Վարչական շրջանը _________________________________________________ I__I__I__I

(լրացվում է ՀՀ ԱՎԾ կողմից)

Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը

_______________________________________________________________I___I___I___I___I___I

(լրացվում է ՀՀ ԱՎԾ կողմից)

Պետական ռեգիստրի գրանցման համարը                I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

 

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը                             I___I___I___I___I___I___I___I___I

 

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)                                       I___I___I___I___I___I___I___I___I

 

Հեռախոսահամար(ներ) ___________________________________________________

 

Էլեկտրոնային փոստ

@

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ

Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն՝ օրենքով սահմանված կարգով:

1. Լրացվել է հարցաթերթ  

2. Հարցաթերթ չլրացնելու պատճառը

 

Տողի համարը

 

Այո

1000

→ 3.

Ոչ

1001

→ 2.

 

Չի հայտնաբերվել

2000

 → Հարցման ավարտ

Չի գործում (ժամանակավորապես դադարեցրել է գործունեությունը)

2001

Հարցման ավարտ

Լուծարվել է

2002

Հարցման ավարտ

3. Արտադրանքի (ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների) արտադրության և իրացման նպատակով ձեռք բերված ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների արժեքը (առանց պատվիրատուի հումքի և վերավաճառքի համար ձեռք բերված ապրանքների արժեքի), հազար դրամ, առանց տասնորդական նիշի

Արտադրանքի անվանումը

Ծածկա-գիրն ըստ ԱԴԳՏ

Տողի համարը

Ընդամենը

այդ թվում

որից՝ ձեռք է բերվել որպես ոչ ընթացիկ նյութական և ոչ նյութական ակտիվ

տեղական արտադրության

ներմուծված

սեփական արտադրության

Ա

Բ

Գ

1=2+3+4

2

3

4

5

Ընդամենը հաշվետու տարում ձեռք բերված ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների արժեքը (տող3000=∑տող3001…տող3570)

x

3000

         

այդ թվում ըստ արտադրանքի (ապրանքների,ծառայությունների,աշխատանքների) տեսակների

x

           

Հացահատիկային մշակաբույսեր (բացի բրնձից), հատիկաընդեղենային և յուղատու մշակաբույսեր

01.11

3001

         

Բրինձ չթեփահանված

01.12

3002

         

Բանջարեղեն, բոստանային մշակաբույսեր և արմատապալարապտուղներ

01.13

3003

         

Շաքարեղեգ

01.14

3004

         

Ծխախոտ անմշակ

01.15

3005

         

Թելատու մշակաբույսեր

01.16

3006

         

Հատիկային և դաշտային ոչ բազմամյա այլ մշակաբույսեր

01.19

3007

         

Խաղող թարմ

01.21

3008

         

Արևադարձային և մերձարևադարձային պտուղներ

01.22

3009

         

Ցիտրուսային պտուղներ

01.23

3010

         

Կորիզավոր և հնդավոր պտուղներ

01.24

3011

         

Հատապտուղներ, ընկույզներ և այլ պտուղներ

01.25

3012

         

Յուղատու պտուղներ

01.26

3013

         

Մշակաբույսեր ըմպելիքների պատրաստման համար

01.27

3014

         

Համեմական, անուշահոտ, թմրեցուցիչ և դեղային մշակաբույսեր

01.28

3015

         

Բազմամյա այլ մշակաբույսեր

01.29

3016

         

Բուսական նյութեր (կենդանի բույսեր, կոճղեզներ, պալարներ և արմատներ, անդալիսներ և շիվեր, սնկամարմիններ)

01.30

3017

         

Կաթնատու խոշոր եղջերավոր կենդանիներ և անմշակ կաթ խոշոր եղջերավոր կենդանիների

01.41

3018

         

Գոմեշներ ու այլ խոշոր եղջերավոր կենդանիներ և դրանց սերմնահեղուկը

01.42

3019

         

Ձիեր և ձիազգիներ կենդանի

01.43

3020

         

Ուղտեր կենդանի

01.44

3021

         

Ոչխարներ և այծեր կենդանի, ոչխարների և այծերի անմշակ կաթ ու խուզած բուրդ

01.45

3022

         

Խոզեր կենդանի

01.46

3023

         

Ընտանի թռչուններ կենդանի, ձու

01.47

3024

         

Կենդանիների բուծմամբ զբաղվող տնտեսություններում բուծված այլ կենդանիներ, կենդանիների բուծմամբ զբաղվող տնտեսությունների արտադրանք

01.49

3025

         

Մշակաբույսերի աճեցման հետ կապված օժանադակ ծառայություններ բուսաբուծության բնագավառում

01.61

3026

         

Կենդանիների բուծման հետ կապված օժանդակ ծառայություններ

01.62

3027

         

Բերքի նախնական մշակում բերքահավաքից հետո

01.63

3028

         

Սերմերի մշակման և սերմացուի ֆոնդի ձևավորման հետ կապված ծառայություններ

01.64

3029

         

Որսորդություն, վայրի կենդանիների որսում և հարակից ծառայություններ

01.70

3030

         

Անտառատնկարանների ծառայություններ, տնկիների աճեցման հետ կապված ծառայություններ

02.10

3031

         

Անտառանյութ անմշակ

02.20

3032

         

Վայրի բույսեր և անտառամթերք

02.30

3033

         

Փայտամթերումներ և հարակից ծառայություններ

02.40

3034

         

Ձուկ և ձկնորսության այլ արտադրանք, ձկնաբուծության արտադրանք, ձկնորսության և ձկնաբուծության հետ կապված ծառայություններ

03.00

3035

         

Ձուկ և ձկնորսության այլ արտադրանք, ձկնաբուծության արտադրանք, ձկնորսության և ձկնաբուծության հետ կապված ծառայություններ

03.01

3036

         

Քարածուխ

05.10

3037

         

Գորշ ածուխ (լիգնիտ)

05.20

3038

         

Անմշակ նավթ

06.10

3039

         

Բնական գազ հեղուկ կամ գազանման վիճակում

06.20

3040

         

Երկաթի հանքաքարեր

07.10

3041

         

Ուրանի և թորիումի հանքաքարեր

07.21

3042

         

Հանքաքարեր և խտանյութեր այլ գունավոր մետաղների

07.29

3043

         

Գեղազարդային և շինարարական քարեր, կրաքար, գիպս, կավիճ, թերթաքար արդյունահանում

08.11

3044

         

Ավազ, խիճ, կավեր և ճենակավ (կաոլին)

08.12

3045

         

Միներալներ քիմիական արդյունաբերության և պարարտանյութերի արտադրության համար

08.91

3046

         

Տորֆ

08.92

3047

         

Աղ և նատրիումի քլորիդ, մաքուր. ծովի ջուր

08.93

3048

         

Հանքագործական արդյունաբերության այլ արտադրանք, չներառված ուրիշ խմբավորումներում

08.99

3049

         

Նավթի և բնական գազի արդյունահանման հետ կապված տեխնիկական ծառայություններ

09.10

3050

         

Հանքագործական արդյունաբերության այլ ճյուղերի տեխնիկական ծառայություններ

09.90

3051

         

Միս թարմ և պահածոյացված

10.11

3052

         

Միս ընտանի թռչունների` մշակված կամ պահածոյացված

10.12

3053

         

Մսամթերք, այդ թվում թռչնամսից

10.13

3054

         

Ձուկ, խեցեմորթներ և կակղամորթներ մշակված կամ պահածոյացված

10.20

3055

         

Կարտոֆիլ մշակված և պահածոյացված

10.31

3056

         

Մրգահյութեր և բանջարահյութեր

10.32

3057

         

Մրգեր և բանջարեղեն մշակված և պահածոյացված այլ եղանակով

10.39

3058

         

Յուղեր և ճարպեր

10.41

3059

         

Մարգարին և համանման ուտելի յուղեր

10.42

3060

         

Կաթնամթերք և պանիր

10.51

3061

         

Պաղպաղակ

10.52

3062

         

Ալրաղաց արդյունաբերության մթերք

10.61

3063

         

Օսլա և օսլա պարունակող մթերք

10.62

3064

         

Հացաբուլկեղեն. թարմ (ոչ երկարատև պահման) ալյուրե հրուշակեղեն, տորթեր, հրուշակներ (պիրոժնիներ)

10.71

3065

         

Պաքսիմատներ, թխվածքաբլիթներ, ալյուրե հրուշակեղեն երկարատև պահման

10.72

3066

         

Մակարոնեղեն և համանման ալյուրե արտադրատեսակներ

10.73

3067

         

Շաքար

10.81

3068

         

Կակաո, շոկոլադ և շաքարե հրուշակեղեն

10.82

3069

         

Սուրճ և թեյ մշակված

10.83

3070

         

Համեմունքներ

10.84

3071

         

Պատրաստի սննդամթերք և կերակրատեսակներ

10.85

3072

         

Համասեռված և սննդակարգային (դիետիկ) սնունդ

10.86

3073

         

Այլ սննդամթերք, չներառված ուրիշ խմբավորումներում

10.89

3074

         

Պատրաստի կեր գյուղատնտեսական կենդանիների համար

10.91

3075

         

Պատրաստի կեր տնային կենդանիների համար

10.92

3076

         

Ալկոհոլային խմիչքներ թորած

11.01

3077

         

Գինի խաղողի

11.02

3078

         

Գինի խնձորի և այլ պտղային ու հատապտղային գինիներ

11.03

3079

         

Չթորած, խմորման ենթարկված այլ խմիչքներ

11.04

3080

         

Գարեջուր

11.05

3081

         

Ածիկ

11.06

3082

         

Ոչ ալկոհոլային խմիչքներ. հանքային և շշալցված այլ ջրեր

11.07

3083

         

Ծխախոտային արտադրատեսակներ

12.00

3084

         

Մանածագործական թելք և թելեր

13.10

3085

         

Գործվածքներ

13.20

3086

         

Մանվածքի և գործվածքի վերջնամշակման ծառայություններ

13.30

3087

         

Գործվածքներ տրիկոտաժե, մեքենայական կամ ձեռքի հյուսքի

13.91

3088

         

Մանածագործական արտադրատեսակներ պատրաստի, բացի հագուստից

13.92

3089

         

Գորգեր և գորգագործական արտադրատեսակներ

13.93

3090

         

Ճոպաններ, պարաններ, առասաններ և ցանցեր

13.94

3091

         

Ոչ գործվածքային մանածագործական նյութեր և դրանցից արտադրատեսակներ, բացի հագուստից

13.95

3092

         

Տեխնիկական և արդյունաբերական նշանակության այլ մանածագործական արտադրատեսակներ

13.96

3093

         

Մանածագործական արտադրատեսակներ այլ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում

13.99

3094

         

Կաշվե հագուստ

14.11

3095

         

Արտահագուստ

14.12

3096

         

Վերնազգեստ, բացի արտահագուստից

14.13

3097

         

Ներքնազգեստ

14.14

3098

         

Այլ հագուստ և հագուստի պարագաներ

14.19

3099

         

Մորթե արտադրատեսակներ

14.20

3100

         

Գուլպեղեն տրիկոտաժե և գործած

14.31

3101

         

Հագուստի այլ առարկաներ, տրիկոտաժե և գործած

14.39

3102

         

Կաշվի դաբաղած և վերջնամշակած, մորթի վերջնամշակած և ներկած

15.11

3103

         

Ճամպրուկներ, պայուսակներ և համանման արտադրատեսակներ, թամբալծասարքային արտադրատեսակներ

15.12

3104

         

Կոշիկ

15.20

3105

         

Բնափայտ սղոցած և ռանդած

16.10

3106

         

Նրբատախտակ և պանելներ

16.21

3107

         

Հատակի հավաքովի փայտածածկեր

16.22

3108

         

Փայտե այլ շինարարական կոնստրուկցիաներ և ատաղձագործական արտադրատեսակներ

16.23

3109

         

Փայտե տարա

16.24

3110

         

Փայտից, խցանակեղևից, ծղոտից և հյուսման համար այլ նյութերից արտադրատեսակներ

16.29

3111

         

Թաղանթանյութ

17.11

3112

         

Թուղթ և ստվարաթուղթ

17.12

3113

         

Թուղթ և ստվարաթուղթ ալիքավոր, տարա թղթից և ստվարաթղթից

17.21

3114

         

Թղթե արտադրատեսակներ սանիտարահիգիենիկ և կենցաղային նշանակության

17.22

3115

         

Թղթե պիտույքներ, գրասենյակային

17.23

3116

         

Պաստառներ (պատի)

17.24

3117

         

Թղթե և ստվարաթղթե այլ արտադրատեսակներ

17.29

3118

         

Թերթերի տպագրության ծառայություններ

18.11

3119

         

Տպագրական այլ ծառայություններ

18.12

3120

         

Նախատպագրական և տպագրական ծառայություններ

18.13

3121

         

Կազմարարական և զուգընթաց ծառայություններ

18.14

3122

         

Ձայնա-տեսագրությունների, ծրագրային միջոցների պատճենահանման ծառայություններ

18.20

3123

         

Կոքսավառարանների արտադրանք

19.10

3124

         

Նավթամթերք

19.20

3125

         

Արդյունաբերական գազեր

20.11

3126

         

Ներկանյութեր և գունանյութեր

20.12

3127

         

Այլ հիմնային քիմիական անօրգանական նյութեր

20.13

3128

         

Այլ հիմնային օրգանական քիմիական նյութեր

20.14

3129

         

Պարարտանյութեր և ազոտական միացություններ

20.15

3130

         

Պլաստմասսաներ առաջնային ձևերով

20.16

3131

         

Սինթետիկ կաուչուկ առաջնային ձևերով

20.17

3132

         

Թունաքիմիկատներ և այլ ագրոքիմիական արտադրանք

20.20

3133

         

Լաքաներկային և ծածկապատման համար համանման նյութեր, պոլիգրաֆիական ներկեր և մածիկներ

20.30

3134

         

Օճառ և մաքրող, լվացող ու փայլեցնող միջոցներ

20.41

3135

         

Օծանելիք և կոսմետիկական միջոցներ

20.42

3136

         

Պայթուցիկ նյութեր

20.51

3137

         

Սոսինձներ

20.52

3138

         

Եթերային յուղեր

20.53

3139

         

Քիմիական այլ արտադրանք, չներառված ուրիշ խմբավորումներում

20.59

3140

         

Թելք քիմիական

20.60

3141

         

Հիմնային դեղագործական մթերք

21.10

3142

         

Դեղագործական պատրաստուկներ

21.20

3143

         

Ռետինե դողեր, դողածածկաններ և օդախցիկներ. ռետինե դողերի և դողածածկանների վերականգնում

22.11

3144

         

Ռետինե այլ արտադրատեսակներ

22.19

3145

         

Պոլիմերային սալեր, թերթեր, խողովակներ և տրամատներ

22.21

3146

         

Պոլիմերային արտադրատեսակներ փաթեթավորման համար

22.22

3147

         

Պոլիմերային շինարարական արտադրատեսակներ

22.23

3148

         

Այլ պոլիմերային արտադրատեսակներ

22.29

3149

         

Թերթապակի

23.11

3150

         

Թերթապակի կաղապարված և մշակված

23.12

3151

         

Ապակի սնամեջ

23.13

3152

         

Ապակեթելք

23.14

3153

         

Այլ ապակի, ներառյալ տեխնիկական արտադրատեսակներ ապակուց

23.19

3154

         

Հրահեստ արտադրատեսակներ

23.20

3155

         

Խեցեգործական սալիկներ և սալեր

23.31

3156

         

Աղյուս, կղմինդր և այլ շինարարական արտադրատեսակներ թրծակավից

23.32

3157

         

Խեցեգործական տնտեսական և գեղազարդ արտադրատեսակներ

23.41

3158

         

Խեցեգործական սանիտարատեխնիկական արտադրատեսակներ

23.42

3159

         

Խեցեգործական էլեկտրամեկուսիչներ և մեկուսիչ ամրաններ

23.43

3160

         

Խեցեգործական այլ տեխնիկական արտադրատեսակներ

23.44

3161

         

Այլ խեցեգործական արտադրատեսակներ

23.49

3162

         

Ցեմենտ

23.51

3163

         

Կիր, գիպս և գաջ

23.52

3164

         

Շինվածքներ բետոնից, շինարարությունում օգտագործման համար

23.61

3165

         

Շինվածքներ գիպսից, շինարարությունում օգտագործման համար

23.62

3166

         

Ապրանքային բետոն

23.63

3167

         

Շինարարական շաղախներ

23.64

3168

         

Թելքավոր ցեմենտ

23.65

3169

         

Այլ շինվածքներ բետոնից, գիպսից և ցեմենտից

23.69

3170

         

Քար սղոցած, մշակած և վերջնամշակած

23.70

3171

         

Հղկանյութեր

23.91

3172

         

Ոչ մետաղական հանքային այլ արտադրատեսակներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում

23.99

3173

         

Երկաթ, թուջ, պողպատ և ֆեռոհամահալվածքներ

24.10

3174

         

Պողպատե խողովակներ, սնամեջ տրամատներ և դրանց կցամասերը

24.20

3175

         

Ձողեր սառնաձգած

24.31

3176

         

Սառնագլոցած նեղ շերտեր

24.32

3177

         

Սառը դրոշմամբ կամ ճկմամբ ստացված արտադրատեսակներ

24.33

3178

         

Մետաղալար սառնաձգված

24.34

3179

         

Թանկարժեք մետաղներ

24.41

3180

         

Ալյումին

24.42

3181

         

Կապար, ցինկ և անագ

24.43

3182

         

Պղինձ

24.44

3183

         

Այլ գունավոր մետաղներ

24.45

3184

         

Միջուկային վառելիք, հարստացած

24.46

3185

         

Թուջի և երկաթի ձուլման ծառայություններ

24.51

3186

         

Պողպատի ձուլման ծառայություններ

24.52

3187

         

Թեթև մետաղների ձուլման ծառայություններ

24.53

3188

         

Այլ գունավոր մետաղների ձուլման ծառայություններ

24.54

3189

         

Մետաղե կոնստրուկցիաներ և դրանց մասերը

25.11

3190

         

Մետաղե դռներ և լուսամուտներ

25.12

3191

         

Ջեռուցիչ մարտկոցներ և ջրատաքացման կաթսաներ կենտրոնական ջեռուցման համակարգի

25.21

3192

         

Այլ մետաղե ցիստեռններ, պահեստարաններ (ռեզերվուարներ) և համանման տարողություններ

25.29

3193

         

Շոգեկաթսաներ, բացի կենտրոնական ջեռուցման համակարգի ջրատաքացման կաթսաներից

25.30

3194

         

Զենք և զինամթերք

25.40

3195

         

Թերթավոր մետաղի կռման, մամլման, դրոշմման և պրոֆիլավորման ծառայություններ. փոշեմետաղագործության եղանակով արտադրատեսակների արտադրության ծառայություններ

25.50

3196

         

Մետաղների մշակման և ծածկապատման ծառայություններ

25.61

3197

         

Դանակային արտադրատեսակներ

25.71

3198

         

Կողպեքներ և ծխնիներ

25.72

3199

         

Գործիքներ

25.73

3200

         

Պողպատե տակառներ և համանման տարողություններ

25.91

3201

         

Թեթև մետաղական տարա

25.92

3202

         

Մետաղալարե արտադրատեսակներ, շղթաներ, զսպանակներ

25.93

3203

         

Ամրակման արտադրատեսակներ և ամրակման մանր պտուտակներ

25.94

3204

         

Այլ պատրաստի մետաղե արտադրատեսակներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում

25.99

3205

         

Էլեկտրոնային բաղադրամասեր

26.11

3206

         

Հավաքած Էլեկտրոնային մեկուսատախտակներ

26.12

3207

         

Համակարգիչներ և ծայրամասային սարքվածքներ

26.2

3208

         

Հաղորդակցական սարքավորանք

26.3

3209

         

Կենցաղային էլեկտրոնային սարքավորանք

26.4

3210

         

Չափիչ, ստուգիչ, փորձարկիչ և նավագնացական գործիքներ ու սարքեր. ժամացույցներ բոլոր տեսակի

26.51

3211

         

Ժամացույցներ բոլոր տեսակների

26.52

3212

         

Ճառագայթահարող, էլեկտրաբժշկական և էլեկտրաբուժական սարքավորանք

26.6

3213

         

Օպտիկական գործիքներ և լուսանկարչական սարքավորանք

26.7

3214

         

Մագնիսական և օպտիկական կրիչներ

26.8

3215

         

Էլեկտրաշարժիչներ, գեներատորներ և տրանսֆորմատորներ

27.11

3216

         

Բաշխիչ և կարգավորող էլեկտրական սարքեր

27.12

3217

         

Մարտկոցներ և կուտակիչներ

27.2

3218

         

Մալուխներ թելքաօպտիկական

27.31

3219

         

Այլ էլեկտրահաղորդալարեր և մալուխներ

27.32

3220

         

Էլեկտրահաղորդալարերի միացման սարքվածքներ

27.33

3221

         

Էլեկտրական լուսավորման սարքավորանք

27.4

3222

         

Կենցաղային էլեկտրասարքեր

27.51

3223

         

Կենցաղային ոչ էլեկտրական սարքեր

27.52

3224

         

Այլ էլեկտրական սարքավորանք

27.9

3225

         

Շարժիչներ և տուրբիններ, բացի ավտոմեքենաների, մոտոցիկլային և օդագնացական շարժիչներից

28.11

3226

         

Հիդրավլիկական և օդաճնշական ուժային սարքավորանք

28.12

3227

         

Այլ պոմպեր և ճնշակներ

28.13

3228

         

Այլ ծորակներ և կափույրներ

28.14

3229

         

Առանցքակալներ, ատամնանիվներ, ատամնավոր փոխանցիչներ և շարժաբերների տարրեր

28.15

3230

         

Վառարաններ, սալեր և վառարանային հրածորաններ

28.21

3231

         

Ամբարձիչ և բեռնման-բեռնաթափման սարքավորանք

28.22

3232

         

Գրասենյակային մեքենաներ և սարքավորանք (բացի համակարգիչներից և ծայրամասային սարքվածքներից)

28.23

3233

         

Ձեռքի գործիքներ մեխանիկական շարժաբերով

28.24

3234

         

Սառեցնող և օդափոխիչ ոչ կենցաղային սարքավորանք

28.25

3235

         

Ընդհանուր նշանակության այլ մեքենաներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում

28.29

3236

         

Գյուղատնտեսության և անտառային տնտեսության համար մեքենաներ

28.3

3237

         

Մետաղամշակման սարքավորանք

28.41

3238

         

Այլ հաստոցներ

28.49

3239

         

Մետաղագործական արդյունաբերության համար մեքենաներ

28.91

3240

         

Հանքագործական արդյունաբերության, բացահանքերի շահագործման և շինարարության համար մեքենաներ

28.92

3241

         

Սննդամթերքի, խմիչքների և ծխախոտի մշակման համար մեքենաներ

28.93

3242

         

Մանածագործական, կարի և կաշվե արտադրատեսակների արտադրության համար սարքավորանք

28.94

3243

         

Թղթի և ստվարաթղթի արտադրության համար սարքավորանք

28.95

3244

         

Ռետինի և պլաստմասսաների արտադրության համար սարքավորանք

28.96

3245

         

Հատուկ նշանակության այլ սարքավորանք, չներառված ուրիշ խմբավորումներում

28.99

3246

         

Ավտոտրանսպորտային միջոցներ

29.1

3247

         

Թափքեր (հիմնամարմիններ) ավտոտրանսպորտային միջոցների համար. կցանքներ և կիսակցանքներ

29.2

3248

         

Էլեկտրական և էլեկտրոնային սարքավորանք ավտոտրանսպորտային միջոցների համար

29.31

3249

         

Այլ մասեր և պարագաներ ավտոտրանսպորտային միջոցների համար

29.32

3250

         

Նավեր և լողուն կառույցներ

30.11

3251

         

Զբոսանավեր և սպորտային նավեր

30.12

3252

         

Երկաթուղային գնացքաքարշեր և շարժակազմեր

30.2

3253

         

Օդանավեր, տիեզերանավեր և այլ թռչող ապարատներ

30.3

3254

         

Ռազմական մարտական մեքենաներ

30.4

3255

         

Մոտոցիկլներ

30.91

3256

         

Հեծանիվներ և սայլակներ հաշմանդամների համար

30.92

3257

         

Այլ տրանսպորտային միջոցներ և սարքավորանք, չներառված ուրիշ խմբավորումներում

30.99

3258

         

Կահույք գրասենյակների և խանութների համար

31.01

3259

         

Խոհանոցի կահույք

31.02

3260

         

Ներքնակներ

31.03

3261

         

Այլ կահույք

31.09

3262

         

Մետաղադրամներ

32.11

3263

         

Ոսկերչական և համանման արտադրատեսակներ

32.12

3264

         

Ոչ թանկարժեք զարդեր և համանման արտադրատեսակներ

32.13

3265

         

Երաժշտական գործիքներ

32.2

3266

         

Սպորտային արտադրատեսակներ

32.3

3267

         

Խաղեր և խաղալիքներ

32.4

3268

         

Բժշկական ու ատամնաբուժական գործիքներ և պարագաներ

32.5

3269

         

Ավելներ և խոզանակներ

32.91

3270

         

Այլ արդյունաբերական արտադրատեսակներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում

32.99

3271

         

Պատրաստի մետաղե արտադրատեսակների նորոգման ծառայություններ

33.11

3272

         

Սարքավորանքի նորոգման ծառայություններ

33.12

3273

         

Էլեկտրոնային և օպտիկական սարքավորանքի նորոգման ծառայություններ

33.13

3274

         

Էլեկտրական սարքավորանքի նորոգման ծառայություններ

33.14

3275

         

Նավերի և նավակների նորոգման և տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ

33.15

3276

         

Օդանավերի և տիեզերանավերի նորոգման և տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ

33.16

3277

         

Այլ տրանսպորտային միջոցների և սարքավորանքի նորոգման և տեխնիկական սպասարկման ծառայություններ

33.17

3278

         

Այլ սարքավորանքի նորոգման ծառայություններ

33.19

3279

         

Արդյունաբերական մեքենաների և սարքավորանքի հավաքակցման ծառայություններ

33.2

3280

         

Էլեկտրաէներգիա

35.11

3281

         

Էլեկտրաէներգիայի փոխանցման ծառայություններ

35.12

3282

         

Էլեկտրաէներգիայի բաշխման ծառայություններ

35.13

3283

         

Էլեկտրաէներգիայի վաճառքի ծառայություններ

35.14

3284

         

Գազ

35.21

3285

         

Խողովակաշարերով գազակերպ վառելիքի բաշխման ծառայություններ

35.22

3286

         

Գազամատակարարման համակարգով գազի վաճառքի ծառայություններ

35.23

3287

         

Գոլորշու և լավորակ օդի մատակարարման ծառայություններ

35.3

3288

         

Բնական ջուր, ջրի մաքրման և մատակարարման ծառայություններ

36

3289

         

Կոյուղու ծառայություններ. կեղտաջրերի ապարախյուս (շլամ)

37

3290

         

Ոչ վնասակար թափոններ. ոչ վնասակար թափոնների հավաքման ծառայություններ

38.11

3291

         

Վնասակար թափոններ. վնասակար թափոնների հավաքման ծառայություններ

38.12

3292

         

Ոչ վնասակար թափոնների մշակման և հեռացման ծառայություններ

38.21

3293

         

Վնասակար թափոնների մշակման և հեռացման ծառայություններ

38.22

3294

         

Ջարդոնի մասնատում

38.31

3295

         

Տեսակավորված նյութերի օգտահանման ծառայություններ. երկրորդային հումք

38.32

3296

         

Աղտոտվածքի վնասազերծման և թափոնների հեռացման այլ ծառայություններ

39

3297

         

Շենքեր և կառույցներ. շենքերի և կառույցների կառուցման ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ

41

3298

         

Ավտոմոբիլային ճանապարհներ և ավտոմայրուղիներ. ավտոմոբիլային ճանապարհների և ավտոմայրուղիների շինարարության ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ

42.11

3299

         

Երկաթուղիներ վերգետնյա և ստորգետնյա. վերգետնյա և ստորգետնյա երկաթուղիների շինարարության ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ

42.12

3300

         

Կամուրջներ և թունելներ. կամուրջների և թունելների շինարարության ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ

42.13

3301

         

Ջրային և գազային տնտեսության կոմունալ կառույցներ և դրանց շինարարության ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ

42.21

3302

         

Էլեկտրահաղորդման և հեռահաղորդակցական համակարգերի համար կոմունալ կառույցներ և դրանց շինարարության ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ

42.22

3303

         

Ջրային կառույցներ և դրանց շինարարության ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ

42.91

3304

         

Քաղաքացիական շինարարության այլ կառույցներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, և դրանց շինարարության ընդհանուր շինարարական աշխատանքներ

42.99

3305

         

Շենքերի և շինությունների քանդման աշխատանքներ

43.11

3306

         

Շինհրապարակների նախապատրաստման աշխատանքներ

43.12

3307

         

Հետախուզական հորատում և գայլիկոնում

43.13

3308

         

Էլեկտրահավաքակցման աշխատանքներ

43.21

3309

         

Ջրամատակարարման, կոյուղու, ջեռուցման և օդի լավորակման համակարգերի հավաքակցման աշխատանքներ

43.22

3310

         

Այլ շինարարական հավաքակցման աշխատանքներ

43.29

3311

         

Սվաղի աշխատանքներ

43.31

3312

         

Ատաղձագործական և հյուսնի աշխատանքներ

43.32

3313

         

Հատակների հարդարման, ծածկապատման և պատերի երեսպատման աշխատանքներ

43.33

3314

         

Ներկարարական և ապակեպատման աշխատանքներ

43.34

3315

         

Շենքերի ու կառույցների շինարարության ավարտական փուլի այլ շինարարական և վերջնամշակման աշխատանքներ

43.39

3316

         

Տանիքածածկման աշխատանքներ

43.91

3317

         

Այլ մասնագիտացված շինարարական աշխատանքներ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում

43.99

3318

         

Մարդատար ավտոմոբիլների և թեթև ավտոտրանսպորտային միջոցների առևտրի ծառայություններ

45.11

3319

         

Այլ ավտոտրանսպորտային միջոցների առևտրի ծառայություններ

45.19

3320

         

Ավտոտրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկման և նորոգման ծառայություններ

45.20

3321

         

Ավտոմեքենաների մասերի, հանգույցների և պարագաների մեծածախ առևտրի ծառայություններ

45.31

3322

         

Ավտոմեքենաների մասերի, հանգույցների և պարագաների մանրածախ առևտրի ծառայություններ

45.32

3323

         

Մոտոցիկլների և դրանց մասերի, հանգույցների ու պարագաների առևտրի, տեխնիկական սպասարկման և նորոգման ծառայություններ

45.40

3324

         

Գյուղատնտեսական հումքի, կենդանի կենդանիների, մանածագործական հումքի և կիսապատրաստվածքների մեծածախ առևտրի ծառայություններ` վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով

46.11

3325

         

Վառելիքի, հանքաքարերի, մետաղների և արդյունաբերական քիմիական նյութերի մեծածախ առևտրի ծառայություններ` վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով

46.12

3326

         

Բնափայտի և շինանյութի մեծածախ առևտրի ծառայություններ` վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով

46.13

3327

         

Մեքենաների, արդյունաբերական սարքավորանքի, նավերի և թռչող սարքերի մեծածախ առևտրի ծառայություններ` վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով

46.14

3328

         

Կահույքի, կենցաղային ապրանքների և երկաթեղենի, դանակային և այլ մետաղական արտադրատեսակների մեծածախ առևտրի ծառայություններ` վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով

46.15

3329

         

Մանածագործական արտադրատեսակների, հագուստի, մորթե արտադրատեսակների, կոշիկի և կաշվե արտադրատեսակների մեծածախ առևտրի ծառայություններ` վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով

46.16

3330

         

Սննդամթերքի, խմիչքների և ծխախոտային արտադրատեսակների մեծածախ առևտրի ծառայություններ` վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով

46.17

3331

         

Այլ ապրանքների մեծածախ առևտրի ծառայություններ` վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով

46.18

3332

         

Լայն տեսականու ապրանքների մեծածախ առևտրի ծառայություններ` վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով

46.19

3333

         

Հացահատիկի, անմշակ ծխախոտի, սերմերի և անասնակերերի մեծածախ առևտրի ծառայություններ` վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով

46.21

3334

         

Ծաղիկների և բույսերի մեծածախ առևտրի ծառայություններ` վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով

46.22

3335

         

Կենդանի կենդանիների մեծածախ առևտրի ծառայություններ` վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով

46.23

3336

         

Մորթիների, կաշվի և մշակված կաշվի մեծածախ առևտրի ծառայություններ` վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով

46.24

3337

         

Մրգերի և բանջարեղենի մեծածախ առևտրի ծառայություններ

46.31

3338

         

Մսի և մսամթերքի մեծածախ առևտրի ծառայություններ

46.32

3339

         

Կաթնամթերքի, ձվի, սննդային յուղերի և ճարպերի մեծածախ առևտրի ծառայություններ

46.33

3340

         

Ալկոհոլային և այլ խմիչքների մեծածախ առևտրի ծառայություններ

46.34

3341

         

Ծխախոտային արտադրատեսակների մեծածախ առևտրի ծառայություններ

46.35

3342

         

Շաքարի, շոկոլադի, շաքարային հրուշակեղենի մեծածախ առևտրի ծառայություններ

46.36

3343

         

Սուրճի, թեյի, կակաոյի և համեմունքների մեծածախ առևտրի ծառայություններ

46.37

3344

         

Այլ սննդամթերքի, ներառյալ ձկան, խեցեմորթների և կակղամորթների մեծածախ առևտրի ծառայություններ

46.38

3345

         

Սննդամթերքի, խմիչքների և ծխախոտային արտադրատեսակների ոչ մասնագիտացված մեծածախ առևտրի ծառայություններ

46.39

3346

         

Մանածագործական արտադրատեսակների մեծածախ առևտրի ծառայություններ

46.41

3347

         

Հագուստի և կոշիկի մեծածախ առևտրի ծառայություններ

46.42

3348

         

Կենցաղային Էլեկտրասարքերի մեծածախ առևտրի ծառայություններ

46.43

3349

         

Ճենապակե և ապակե արտադրատեսակների և մաքրող միջոցների մեծածախ առևտրի ծառայություններ

46.44

3350

         

Օծանելիքի և կոսմետիկական միջոցների մեծածախ առևտրի ծառայություններ

46.45

3351

         

Դեղագործական ապրանքների մեծածախ առևտրի ծառայություններ

46.46

3352

         

Կահույքի, գորգերի և լուսավորման սարքերի մեծածախ առևտրի ծառայություններ

46.47

3353

         

Ժամացույցների և ոսկերչական արտադրատեսակների մեծածախ առևտրի ծառայություններ

46.48

3354

         

Այլ կենցաղային ապրանքների մեծածախ առևտրի ծառայություններ

46.49

3355

         

Համակարգիչների, համակարգչային ու ծայրամասային սարքավորանքի և ծրագրային ապահովման մեծածախ առևտրի ծառայություններ

46.51

3356

         

Էլեկտրոնային ու հեռահաղորդակցական սարքավորանքի և դրանց մասերի մեծածախ առևտրի ծառայություններ

46.52

3357

         

Գյուղատնտեսական մեքենաների, սարքավորանքի և գործիքների մեծածախ առևտրի ծառայություններ

46.61

3358

         

Հաստոցների մեծածախ առևտրի ծառայություններ

46.62

3359

         

Հանքագործական և շինարարական մեքենաների մեծածախ առևտրի ծառայություններ

46.63

3360

         

Մանածագործական, կարի և տրիկոտաժի արտադրության համար մեքենաների մեծածախ առևտրի ծառայություններ

46.64

3361

         

Գրասենյակային կահույքի մեծածախ առևտրի ծառայություններ

46.65

3362

         

Այլ գրասենյակային մեքենաների և սարքավորանքի մեծածախ առևտրի ծառայություններ

46.66

3363

         

Այլ մեքենաների և սարքավորանքի մեծածախ առևտրի ծառայություններ

46.69

3364

         

Պինդ, հեղուկ ու գազակերպ վառելիքի և հարակից արտադրանքի մեծածախ առևտրի ծառայություններ

46.71

3365

         

Մետաղների և մետաղական հանքաքարի մեծածախ առևտրի ծառայություններ

46.72

3366

         

Փայտանյութի, շինանյութերի և սանտեխնիկական սարքավորանքի մեծածախ առևտրի ծառայություններ

46.73

3367

         

Երկաթեղենի, ջրմուղի ու ջեռուցման սարքավորանքի և պարագաների մեծածախ առևտրի ծառայություններ

46.74

3368

         

Քիմիական արտադրանքի մեծածախ առևտրի ծառայություններ

46.75

3369

         

Այլ միջանկյալ արտադրանքի մեծածախ առևտրի ծառայություններ

46.76

3370

         

Թափոնների և ջարդոնի մեծածախ առևտրի ծառայություններ

46.77

3371

         

Ոչ մասնագիտացված մեծածախ առևտրի ծառայություններ

46.90

3372

         

Մանրածախ առևտրի ծառայություններ, բացի տրանսպորտային միջոցների և մոտոցիկլների առևտրի ծառայություններից

47.00

3373

         

Երկաթուղային միջքաղաքային մարդատար տրանսպորտի ծառայություններ

49.10

3374

         

Երկաթուղային բեռնատար տրանսպորտի ծառայություններ

49.20

3375

         

Ցամաքային մարդատար տրանսպորտի ներքաղաքային և մերձքաղաքային ուղևորափոխադրման ծառայություններ

49.31

3376

         

Տաքսի ծառայություններ

49.32

3377

         

Ցամաքային մարդատար տրանսպորտի այլ ծառայություններ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում

49.39

3378

         

Ավտոճանապարհային տրանսպորտով բեռնափոխադրման ծառայություններ

49.41

3379

         

Տեղափոխման հետ կապված ծառայություններ

49.42

3380

         

Խողովակաշարերով փոխադրման ծառայություններ

49.50

3381

         

Ծովային և մերձափնյա ջրային մարդատար տրանսպորտի ծառայություններ

50.10

3382

         

Ծովային և մերձափնյա ջրային բեռնատար տրանսպորտի ծառայություններ

50.20

3383

         

Ներքին ջրային մարդատար տրանսպորտի ծառայություններ

50.30

3384

         

Ներքին ջրային բեռնատար տրանսպորտի ծառայություններ

50.40

3385

         

Օդային մարդատար տրանսպորտի ծառայություններ

51.10

3386

         

Օդային բեռնատար տրանսպորտի ծառայություններ

51.21

3387

         

Տիեզերական տրանսպորտի ծառայություններ

51.22

3388

         

Պահեստավորման և պահման ծառայություններ

52.10

3389

         

Ցամաքային տրանսպորտի հետ կապված ծառայություններ

52.21

3390

         

Ջրային տրանսպորտի ծառայություններ

52.22

3391

         

Օդային տրանսպորտի օժանդակ ծառայություններ

52.23

3392

         

Բեռների մշակման ծառայություններ

52.24

3393

         

Այլ օժանդակ տրանսպորտային ծառայություններ

52.29

3394

         

Փոստային ծառայություններ, մատուցվող համակողմանի պայմանագրի հիման վրա

53.10

3395

         

Այլ փոստային և սուրհանդակային ծառայություններ

53.20

3396

         

Հյուրանոցների ծառայություններ և ժամանակավոր բնակատեղերի տրամադրման համանման ծառայություններ

55.10

3397

         

Հանգստի և այլ վայրերում ժամանակավոր բնակատեղերի տրամադրման ծառայություններ

55.20

3398

         

Քեմպինգների, շարժական ամառանոցների և բնակելի ավտոկցանքների համար կայանատեղիների ծառայություններ

55.30

3399

         

Ժամանակավոր բնակատեղերի տրամադրման այլ ծառայություններ

55.90

3400

         

Ռեստորանների ծառայություններ և սննդի ապահովման ծառայություններ փոխադրամիջոցների օգտագործմամբ

56.10

3401

         

Հանրային սննդի մատակարարման և տոնական միջոցառումների սպասարկման ծառայություններ

56.21

3402

         

Սննդի կազմակերպման այլ ծառայություններ

56.29

3403

         

Խմիչքների մատուցման ծառայություններ

56.30

3404

         

Գրքի հրատարակման ծառայություններ

58.11

3405

         

Հասցեագրքերի և հասցեատերերի ցուցակների հրատարակություն

58.12

3406

         

Թերթերի հրատարակման ծառայություններ

58.13

3407

         

Ամսագրերի և պարբերական հրատարակությունների հրատարակման ծառայություններ

58.14

3408

         

Այլ հրատարակչական ծառայություններ

58.19

3409

         

Համակարգչային խաղերի հրատարակման ծառայություններ

58.21

3410

         

Այլ ծրագրային ապահովման հրատարակման ծառայություններ

58.29

3411

         

Կինոնկարների, տեսաֆիլմերի և հեռուստածրագրերի արտադրության ծառայություններ

59.11

3412

         

Կինոնկարների և տեսաֆիլմերի նկարահանված նյութերի խմբագրման, հեռուստատեսային ծրագրերի հավաքման և կազմման ծառայություններ

59.12

3413

         

Կինո- և տեսաֆիլմերի, հեռուստատեսային ծրագրերի տարածման ծառայություններ

59.13

3414

         

Կինոֆիլմերի ցուցադրության ծառայություններ

59.14

3415

         

Ձայնագրությունների և երաժշտական ստեղծագործությունների հրատարակման ծառայություններ

59.20

3416

         

Ռադիոհեռարձակման ծառայություններ

60.10

3417

         

Հեռուստածրագրերի կազզման և հեռուստահաղորդման ծառայություններ. հեռուստահաղորդումների բնօրինակներ

60.20

3418

         

Լարային (մալուխային) հեռահաղորդակցական ծառայություններ

61.10

3419

         

Անլար հեռահաղորդակցական կապի ծառայություններ

61.20

3420

         

Արբանյակային կապի ծառայություններ

61.30

3421

         

Հեռահաղորդակցական կապի այլ ծառայություններ

61.90

3422

         

Համակարգչային ծրագրավորման ծառայություններ

62.01

3423

         

Խորհրդատվական ծրայություններ հաշվողական տեխնիկայի բնագավառում

62.02

3424

         

Համակարգչային սարքավորանքի կառավարման ծառայություններ

62.03

3425

         

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և հաշվողական տեխնիկայի բնագավառում այլ ծառայություններ

62.09

3426

         

Տվյալների մշակման, տեղաբաշխման և հարակից ծառայություններ

63.11

3427

         

Համացանցում պորտալների բովանդակությունը

63.12

3428

         

Տեղեկատվական գործակալությունների ծառայություններ

63.91

3429

         

Տեղեկատվության բնագավառում այլ ծառայություններ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում

63.99

3430

         

Կենտրոնական բանկի ծառայություններ

64.11

3431

         

Դրամավարկային ոլորտի միջնորդության այլ ծառայություններ

64.19

3432

         

Հոլդինգ ընկերությունների ծառայություններ

64.20

3433

         

Հիմնադրամների և դրամական միջոցներ տրամադրող համանման ֆինանսական կազմակերպությունների ծառայություններ

64.30

3434

         

Ֆինանսական վարձակալության (լիզինգի) ծառայություններ

64.91

3435

         

Վարկերի տրամադրման այլ ծառայություններ

64.92

3436

         

Այլ ֆինանսական ծառայություններ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում, բացի ապահովագրության և կենսաթոշակային ապահովման ծառայություններից

64.99

3437

         

Կյանքի ապահովագրության ծառայություններ

65.11

3438

         

Ընդհանուր ապահովագրության ծառայություններ

65.12

3439

         

Վերաապահովագրության ծառայություններ

65.20

3440

         

Կենսաթոշակային ապահովության ծառայություններ

65.30

3441

         

Ֆինանսական շուկաների կազմակերպման հետ կապված ծառայություններ

66.11

3442

         

Արժեթղթերի և ապրանքների հետ կապված միջնորդային գործառնությունների ծառայություններ

66.12

3443

         

Ֆինանսական ծառայություններին առնչվող այլ օժանդակ ծառայություններ, բացի ապահովագրությունից և կենսաթոշակային ապահովությունից

66.19

3444

         

Ապահովագրական ռիսկերի և վնասների գնահատման ծառայություններ

66.21

3445

         

Ապահովագրության գործակալների և միջնորդների ծառայություններ

66.22

3446

         

Ապահովագրության և կենսաթոշակային ապահովության վերաբերյալ այլ օժանդակ ծառայություններ

66.29

3447

         

Հիմնադրամների կառավարման ծառայություններ

66.30

3448

         

Սեփական անշարժ գույքի առուվաճառքի ծառայություններ

68.10

3449

         

Սեփական կամ վարձակալված անշարժ գույքի հանձնում վարձակալության

68.20

3450

         

Անշարժ գույքի գործառքների հետ կապված ծառայությունների մատուցում` վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով

68.31

3451

         

Անշարժ գույքի կառավարման ծառայություններ` վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքով

68.32

3452

         

Իրավաբանական ծառայություններ

69.10

3453

         

Հաշիվների կազմման, հաշվապահական հաշվառման, ֆինանսական վերստուգման ծառայություններ. խորհրդատվական ծառայություններ հարկադրման բնագավառում

69.20

3454

         

Գլխամասային գրասենյակների ծառայություններ

70.10

3455

         

Հասարակության հետ կապերի և հաղորդակցության ծառայություններ

70.21

3456

         

Ձեռնարկատիրական և կառավարման հարցերով այլ խորհրդատվական ծառայություններ

70.22

3457

         

Ճարտարապետության բնագավառում ծառայություններ

71.11

3458

         

Ճարտարագիտական ծառայություններ և փոխկապակցված տեխնիկական խորհրդատվական ծառայություններ

71.12

3459

         

Տեխնիկական փորձարկումների և վերլուծությունների հետ կապված ծառայություններ

71.20

3460

         

Գիտական հետազոտությունների և փորձարարական մշակումների հետ կապված ծառայություններ կենսատեխնոլոգիաների բնագավառում

72.11

3461

         

Գիտական հետազոտությունների և փորձարարական մշակումների հետ կապված ծառայություններ այլ բնական և տեխնիկական գիտությունների բնագավառում

72.19

3462

         

Գիտական հետազոտությունների և փորձարարական մշակումների հետ կապված ծառայություններ հասարարական և հումանիտար գիտությունների բնագավառում

72.20

3463

         

Գովազդային գործակալությունների ծառայություններ

73.11

3464

         

Զանգվածային լրատվական միջոցներում ներկայացուցչական ծառայություններ

73.12

3465

         

Շուկայի իրավիճակի հետազոտության և հասարակական կարծիքի ուսումնասիրության ծառայություններ

73.20

3466

         

Դիզայնի բնագավառում մասնագիտացված ծառայություններ

74.10

3467

         

Լուսանկարչության բնագավառում ծառայություններ

74.20

3468

         

Գրավոր և բանավոր թարգմանության ծառայություններ

74.30

3469

         

Այլ մասնագիտական, գիտական և տեխնիկական ծառայություններ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում

74.90

3470

         

Կենդանիների բուժման ծառայություններ

75.00

3471

         

Մարդատար ավտոմեքենաների և թեթևաքաշ ավտոտրանսպորտային միջոցների վարձույթի և լիզինգի ծառայություններ

77.11

3472

         

Բեռնատար ավտոմեքենաների վարձույթի և լիզինգի ծառայություններ

77.12

3473

         

Հանգստի, զվարճանքի և սպորտի համար պարագաների վարձույթի և լիզինգի ծառայություններ

77.21

3474

         

Տեսաերիզների և տեսասկավառակների վարձույթի ծառայություններ

77.22

3475

         

Այլ կենցաղային արտադրատեսակների և անձնական օգտագործման պարագաների վարձույթի ծառայություններ

77.29

3476

         

Գյուղատնտեսական մեքենաների ու սարքավորանքի վարձույթի և լիզինգի ծառայություններ

77.31

3477

         

Շինարարական մեքենաների ու քաղաքացիական օբյեկտների շինարարության համար սարքավորանքի վարձույթի և լիզինգի ծառայություններ

77.32

3478

         

Գրասենյակային մեքենաների և սարքավորանքի (ներառյալ հաշվողական տեխնիկան) վարձույթի և լիզինգի ծառայություններ

77.33

3479

         

Ջրային տրանսպորտային միջոցների ու սարքավորանքի վարձույթի և լիզինգի ծառայություններ

77.34

3480

         

Օդային տրանսպորտային միջոցների ու սարքավորանքի վարձույթի և լիզինգի ծառայություններ

77.35

3481

         

Ուրիշ խմբավորումներում չներառված այլ մեքենաների, սարքավորանքի և նյութական միջոցների վարձույթի և լիզինգի ծառայություններ

77.39

3482

         

Մտավոր սեփականության և համանման արտադրանքի (բացի հեղինակային իրավունքով պահպանվող ստեղծագործություններից) օգտագործման իրավունքի համար լիցենզիաների տրամադրման ծառայություններ

77.40

3483

         

Աշխատանքի տեղավորման գործակալությունների ծառայություններ

78.10

3484

         

Ժամանակավոր աշխատանքի տեղավորման գործակալությունների կողմից մատուցվող ծառայություններ

78.20

3485

         

Աշխատանքային ռեսուրսների բնագավառում անձնակազմի ապահովման այլ ծառայություններ

78.30

3486

         

Զբոսաշրջային գործակալությունների ծառայություններ

79.11

3487

         

Զբոսաշրջային օպերատորների ծառայություններ

79.12

3488

         

Ամրագրման այլ ծառայություններ և փոխկապակցված ծառայություններ

79.90

3489

         

Մասնավոր պահապանական գործակալությունների ծառայություններ

80.10

3490

         

Անվտանգության ապահովման համակարգերի ծառայություններ

80.20

3491

         

Հետաքննությունների անցկացման ծառայություններ

80.30

3492

         

Շենքերի սպասարկման համալիր ծառայություններ

81.10

3493

         

Ընդհանուր նշանակության շենքերի մաքրման և հավաքման ծառայություններ

81.21

3494

         

Շենքերի մաքրման ու հավաքման և արդյունաբերական հավաքման այլ ծառայություններ

81.22

3495

         

Մաքրման և հավաքման այլ ծառայություններ

81.29

3496

         

Բնատեսարանի հատակագծման ծառայություններ

81.30

3497

         

Վարչարարական սպասարկման բնագավառում համալիր ծառայություններ

82.11

3498

         

Լուսապատճենման ծառայություններ, փաստաթղթերի պատրաստման և մասնագիտացված գրասենյակային սպասարկման այլ ծառայություններ

82.19

3499

         

Հեռախոսային կանչերի մշակման կենտրոնների ծառայություններ

82.20

3500

         

Վեհաժողովների, առևտրային ցուցահանդեսների կազմակերպման ծառայություններ

82.30

3501

         

Վճարների գանձման գործակալությունների և վարկային գործառնությունների վերաբերյալ հաշվետվությունների կազմման ծառայություններ

82.91

3502

         

Փաթեթավորման ծառայություններ

82.92

3503

         

Ձեռնարկատիրական գործունեության հետ կապված այլ օժանդակ ծառայություններ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում

82.99

3504

         

Պետական կառավարման ընդհանուր բնույթի ծառայություններ

84.11

3505

         

Առողջապահության, կրթության, մշակույթի բնագավառներում վարչական ծառայություններ և այլ սոցիալական ծառայություններ, բացի սոցիալական ապահովագրության բնագավառի ծառայություններից

84.12

3506

         

Առևտրային գործունեության արդյունավետության բարձրացման հետ կապված վարչական ծառայություններ

84.13

3507

         

Արտաքին հարաբերությունների բնագավառում ծառայություններ

84.21

3508

         

Պաշտպանության բնագավառում ծառայություններ

84.22

3509

         

Արդարադատության բնագավառում ծառայություններ

84.23

3510

         

Հասարակական անվտանգության և իրավակարգի ապահովման հետ կապված ծառայություններ

84.24

3511

         

Հրշեջ խմբերի ծառայություններ

84.25

3512

         

Պարտադիր սոցիալական ապահովագրության բնագավառում ծառայություններ

84.30

3513

         

Նախադպրոցական կրթության բնագավառում ծառայություններ

85.10

3514

         

Տարրական կրթության բնագավառում ծառայություններ

85.20

3515

         

Հիմնական և միջնակարգ ընդհանուր կրթության բնագավառում ծառայություններ

85.31

3516

         

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) և միջին մասնագիտական կրթության բնագավառում ծառայություններ

85.32

3517

         

Հետմիջնակարգ ոչ բարձրագույն կրթության բնագավառում ծառայություններ

85.41

3518

         

Բարձրագույն կրթության բնագավառում ծառայություններ

85.42

3519

         

Սպորտի և հանգստի կազմակերպման բնագավառում ուսուցման ծառայություններ

85.51

3520

         

Մշակույթի ոլորտում կրթության բնագավառի ծառայություններ

85.52

3521

         

Տրանսպորտային միջոցների համար անձնակազմի պատրաստման դպրոցների ծառայություններ

85.53

3522

         

Կրթության բնագավառում այլ ծառայություններ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում

85.59

3523

         

Կրթության բնագավառում օժանդակ ծառայություններ

85.60

3524

         

Հիվանդանոցների ծառայություններ

86.10

3525

         

Ընդհանուր բժշկական պրակտիկայի բնագավառում ծառայություններ

86.21

3526

         

Մասնագիտացված բժշկական պրակտիկայի բնագավառում ծառայություններ

86.22

3527

         

Ստոմատոլոգիական ծառայություններ

86.23

3528

         

Մարդու առողջության պահպանման բնագավառում այլ ծառայություններ

86.90

3529

         

Բժշկական խնամքի ծառայություններ, կացության ապահովմամբ

87.10

3530

         

Մտավոր թերզարգացած, հոգեկան կամ ֆիզիկական թերություններով, նարկոլոգիական խնդիրներ ունեցող անձանց խնամքի ծառայություններ, կացության ապահովմամբ

87.20

3531

         

Անգործունակների և տարեցների խնամքի ծառայություններ, կացության ապահովմամբ

87.30

3532

         

Խնամքի այլ ծառայություններ, կացության ապահովմամբ

87.90

3533

         

Անգործունակներին և տարեցներին մատուցվող սոցիալական ծառայություններ առանց կացության ապահովման

88.10

3534

         

Երեխաների խնամքի ծառայություններ, մատուցվող ցերեկային ժամերին

88.91

3535

         

Այլ սոցիալական ծառայություններ առանց կացության ապահովման, չներառված ուրիշ խմբավորումներում

88.99

3536

         

Կատարողական արվեստի բնագավառում ծառայություններ

90.01

3537

         

Կատարողական արվեստի բնագավառում օժանդակ ծառայություններ

90.02

3538

         

Գեղարվեստական ստեղծագործություն

90.03

3539

         

Համերգային և թատերական դահլիճների շահագործման ծառայություններ

90.04

3540

         

Գրադարանների և արխիվների ծառայություններ

91.01

3541

         

Թանգարանների ծառայություններ

91.02

3542

         

Պատմավայրերի, պատմական շենքերի և զբոսաշրջային համանման տեսարժան վայրերի շահագործման ծառայություններ

91.03

3543

         

Բուսաբանական և կենդանաբանական այգիների ու բնական արգելոցների ծառայություններ

91.04

3544

         

Մոլեխաղերի և գրազի կազմակերպման ծառայություններ

92.00

3545

         

Սպորտային օբյեկտների շահագործման ծառայություններ

93.11

3546

         

Սպորտային ակումբների ծառայություններ

93.12

3547

         

Մարմնամարզական կենտրոնների (ֆիտնես-կենտրոնների) ծառայություններ

93.13

3548

         

Սպորտի բնագավառում այլ ծառայություններ

93.19

3549

         

Զվարճությունների և թեմատիկ ցուցադրությունների կազմակերպման հետ կապված զբոսայգիների ծառայություններ

93.21

3550

         

Զվարճությունների և հանգստի կազմակերպման բնագավառում այլ ծառայություններ

93.29

3551

         

Անդամության վրա հիմնված առևտրային և ձեռնարկատիրական կազմակերպությունների կողմից մատուցվող ծառայություններ

94.11

3552

         

Անդամության վրա հիմնված մասնագիտական կազմակերպությունների կողմից մատուցվող ծառայություններ

94.12

3553

         

Արհեստակցական միությունների կողմից մատուցվող ծառայություններ

94.20

3554

         

Կրոնական կազմակերպությունների կողմից մատուցվող ծառայություններ

94.91

3555

         

Քաղաքական կազմակերպությունների կողմից մատուցվող ծառայություններ

94.92

3556

         

Անդամության վրա հիմնված այլ կազմակերպությունների կողմից մատուցվող ծառայություններ

94.99

3557

         

Համակարգիչների և ծայրամասային սարքավորանքի նորոգման ծառայություններ

95.11

3558

         

Կապի սարքավորանքի նորոգման ծառայություններ

95.12

3559

         

Կենցաղային էլեկտրոնային սարքվածքների նորոգում

95.21

3560

         

Կոշիկի և կաշվե արտադրատեսակների նորոգման ծառայություններ

95.23

3561

         

Կահույքի և տան կահավորանքի նորոգման ծառայություններ

95.24

3562

         

Ժամացույցների և ոսկերչական արտադրատեսակների նորոգման ծառայություններ

95.25

3563

         

Անձնական օգտագործման առարկաների և կենցաղային այլ արտադրատեսակների նորոգման ծառայություններ

95.29

3564

         

Մանածագործական և մորթե արտադրատեսակների քիմմաքրման, լվացման ծառայություններ

96.01

3565

         

Վարսավիրանոցների և արտաքին տեսքի խնամքի այլ ծառայություններ

96.02

3566

         

Թաղումների կազմակերպման և դրա հետ կապված ծառայություններ

96.03

3567

         

Ֆիզիկական առողջության պահպանման ծառայություններ

96.04

3568

         

Այլ անհատական ծառայություններ, չներառված ուրիշ խմբավորումներում

96.09

3569

         

Օտարերկրյա կազմակերպությունների և մարմինների կողմից մատուցվող ծառայություններ

99.00

3570

         

4. Լրացուցիչ տեղեկություններ

հազար դրամ, առանց տասնորդական նիշի 

Ցուցանիշի անվանումը

Տողի համարը

Ընդամենը` հաշվետու ժամանակաշրջանում

Ա

Բ

1

Սեփական արտադրության արտադրանքի թողարկում (առանց ԱԱՀ և ակցիզային հարկի)

4000

 

Ոչ սեփական արտադրության ապրանքների իրացումից հասույթ (առանց ԱԱՀ և ակցիզային հարկի)

4001

 

 որից` վերավաճառված ապրանքների ձեռքբերման արժեքը

4002

 

Աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված վճարումներ (ներառյալ` խթանող և փոխհատուցող վճարները, եկամտային հարկը)

4003

 

Նյութական ոչ ընթացիկ ակտիվների ամորտիզացիոն մասհանումներ

4004

 

Ոչ նյութական ոչ ընթացիկ ակտիվների ամորտիզացիոն մասհանումներ

4005

 

Արտադրության հարկեր

4006

 

 որից՝ արտադրանքի հարկեր

4007

 

Արտադրության սուբսիդիաներ

4008

 

Ոչ ընթացիկ ոչ ֆինանսական ակտիվների (ներառյալ անավարտ և ոչ նյութական ակտիվները) զուտ ձեռքբերում (հանած բոլոր տեսակի նվազեցումները)

4009

 

Ոչ ընթացիկ ոչ ֆինանսական ակտիվների մնացորդը 2014թ. վերջին

4010

 

Ոչ ընթացիկ ոչ ֆինանսական ակտիվների մնացորդը 2015թ. վերջին

4011

 

Ընթացիկ նյութական ակտիվների պաշարների առկայությունը 2014թ. վերջին

4012

 

Ընթացիկ նյութական ակտիվների պաշարների առկայությունը 2015թ. վերջին

4013

 

Աշխատավարձի հաշվարկման համար կիրառվող աշխատողների միջին թվաքանակը (մարդ)

4014

 

Կազմակերպության

ղեկավար կամ այլ

լիազորված անձ

   

(ազգանուն, անուն)

 (ստորագրություն, պաշտոն)

«  »

 _________________

20 16 թ.

   (լրացման ամսաթիվը)

Հարցազրուցավար

   

 (ազգանուն, անուն)

 (ստորագրություն)

 

Շնորհակալություն  ՀՀ ԱՎԾ մակրոտնտեսական ցուցանիշների և ազգային հաշիվների բաժին
 
հեռ.՝ 011 523996

էլ.փոստ info@armstat.am

 

Հ Ր Ա Հ Ա Ն Գ

 

ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԻՐԱՑՄԱՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ՄԻԱՆՎԱԳ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻ ԼՐԱՑՄԱՆ

 

I. Ընդհանուր դրույթներ

 

1. Հրահանգը սահմանում է «Կազմակերպության կողմից արտադրանքի արտադրության և իրացման ծախսերի մասին» միանվագ հետազոտության հարցաթերթի լրացման կարգը:

2. Հետազոտության հարցաթերթը լրացնում են ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության բիզնես-ռեգիստրի գործող կազմակերպությունների բազայում գրանցված իրավաբանական անձ հանդիսացող բոլոր խոշոր և միջին կազմակերպությունները և ընտրանքային կարգով ընտրանքում ընդգրկված փոքր կազմակերպությունները, հիմնարկները (այսուհետ` կազմակերպություններ) հարցազրուցավարի օգնությամբ:

3. Հարցաթերթում լրացվում են կազմակերպության 2015 թվականի վերաբերյալ տարեկան տվյալները:

4. Հարցաթերթում տվյալները լրացվում են հազար դրամներով` առանց տասնորդական նիշի:

5. Հարցաթերթը լրացվում է կազմակերպության սկզբնական հաշվառման (ապրանքների, հումքի ու նյութերի հաշվառման գրքերի, հաշիվ-ապրանքագրերի, պահանջագրերի, պահեստային հաշվառման քարտերի, նյութական գույքագրման և այլն) և հաշվապահական հաշվառման (շրջանառու գրանցամատյանների, հումքի և նյութերի շարժի մասին հաշվետվությունների, հաշվապահական մատյանների և այլն) տվյալներով:

6. Հարցաթերթը լրացվում է հաշվապահական հաշվառումը և ֆինանսական հաշվետվությունները կարգավորող օրենքներով և այլ իրավական ակտերով սահմանված սկզբունքների և կանոնների հիման վրա, եթե վիճակագրությունը կարգավորող օրենքներով և իրավական ակտերով դրանց կիրառման այլ առանձնահատկություններ չեն նախատեսվում:

7. Հարցաթերթում տվյալները լրացվում են իրավաբանական անձի համար ամբողջապես՝ ներառելով վերջինիս ՀՀ ռեզիդենտ համարվող մասնաճյուղերի վերաբերյալ տվյալները՝ անկախ նրանց գտնվելու վայրից:

8. Հարցաթերթում պարունակվող տվյալներն (տեղեկություններն) օգտագործվելու են բացառապես վիճակագրական նպատակներով:

 

II. Հարցաթերթի լրացման կարգը

 

9. Հարցաթերթի 1-ին՝ «Լրացվել է հարցաթերթ», և 2-րդ՝ «Հարցաթերթ չլրացնելու պատճառը» բաժիններում տրվում է տեղեկություն հարցաթերթի լրացված լինելու կամ չլրացման պատճառի վերաբերյալ՝ նշագրելով պատասխանը «ü» նշանով:

10. Հարցաթերթի 3-րդ՝ «Արտադրանքի (ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների) արտադրության և իրացման նպատակով ձեռք բերված ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների արժեքը (առանց պատվիրատուի հումքի և վերավաճառքի համար ձեռք բերված ապրանքների արժեքի)» բաժնի 3000 տողում լրացվում են տվյալներ կազմակերպության հիմնական և երկրորդային (ոչ հիմնական) գործունեության տեսակի արտադրանքի (ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների) արտադրության և իրացման նպատակով ձեռք բերված ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների ընդհանուր արժեքի (առանց պատվիրատուի հումքի և վերավաճառքի համար ձեռք բերված ապրանքների արժեքի) վերաբերյալ:

11. Հարցաթերթի 3-րդ բաժնի տող 3001-ից մինչև տող 3570-ը լրացվում են տվյալներ կազմակերպության հիմնական և երկրորդային (ոչ հիմնական) գործունեության տեսակի արտադրանքի (ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների) արտադրության և իրացման նպատակով ձեռք բերված ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների (հումք և նյութեր, գնովի կիսապատրաստուկներ, համալրող շինվածքներ և դետալներ, վառելիք, էներգիա, մեքենաներ, սարքավորումներ, արտադրական բնույթի աշխատանքների և տարբեր ծառայությունների դիմաց վճարներ` շինարարական, փոխադրումների, փոստային, տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության, կոմունալ և սպասարկումների ոլորտի, ներկայացուցչական, կադրերի պատրաստման, վերապատրաստման և գործուղման, բանկային և ապահովագրական, դատական, իրավաբանական, այլ խորհրդատվական և կառավարման, շենքերի, շինությունների, մեքենաների ու սարքավորումների վարձույթի դիմաց և այլն) արժեքների վերաբերյալ՝ ըստ ապրանքների և ծառայությունների և աշխատանքների առանձին տեսակների՝ համաձայն «Հայաստանի Հանրապետության՝ ըստ գործունեության տեսակների արտադրանքի դասակարգչի» (ԱԴԳՏ) քառանիշ դասակարգման:

12. Հարցաթերթի 3-րդ բաժնի 1-ին սյունակում լրացվում են 3000-ից մինչև 3570 տողերին վերաբերող ընդամենը տվյալները, 2-րդ, 3-րդ և 4-րդ սյունակներում վերջինները լրացվում են համապատասխանաբար՝ տեղական (հայրենական), ներմուծված և սեփական արտադրության բաշխվածությամբ, ընդ որում, տեղական և ներմուծված ապրանքների ու ծառայությունների ձեռք բերման արժեքը ներկայացվում է ձեռք բերման գնով, իսկ սեփական արտադրությանը` ըստ ինքնարժեքի:

13. Հարցաթերթի 3-րդ բաժնի 5-րդ սյունակում լրացվում են 3000-ից մինչև 3570 տողերում արտացոլված այն արտադրանքներին (ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների) վերաբերող տվյալները, որոնք ձեռք են բերվել որպես ոչ ընթացիկ ոչ ֆինանսական նյութական և ոչ նյութական ոչ ֆինանսական ակտիվներ՝ ըստ Հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլանի հաշիվների ցանկին համապատասխան հաշիվներում (Դաս 1` Ոչ ընթացիկ ակտիվներ, 11-12 խումբ` Ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվներ, խումբ 13` Ոչ նյութական ակտիվներ) հաշվառված ապրանքների և ծառայությունների վերաբերյալ տվյալների:

14. Հարցաթերթի 4-րդ՝ «Լրացուցիչ տեղեկություններ» բաժնի 4000 տողում լրացվում է տեղեկություն կազմակերպության սեփական արտադրության արտադրանքի թողարկման (առանց ԱԱՀ և ակցիզային հարկի) վերաբերյալ, որն իրենից ներկայացնում է սեփական արտադրության արտադրանքի, աշխատանքների, ծառայությունների իրացումից ստացված հասույթի (առանց ԱԱՀ և ակցիզային հարկի), բարտերով փոխանակված, բնաիրային ձևով վճարված (ներառյալ բնաիրային ձևով տրված աշխատավարձը կամ փոխհատուցումը), անհատույց փոխանցված, կազմակերպության ներսում օգտագործված սեփական արտադրության ապրանքների և ծառայությունների արժեքների, պատրաստի արտադրանքի պաշարների փոփոխության և անավարտ արտադրության պաշարների փոփոխության արժեքների հանրագումար:

15. Հարցաթերթի 4-րդ բաժնի 4001 և 4002 տողերում լրացվում են տեղեկություններ վերավաճառքի նպատակով ձեռք բերված ոչ սեփական արտադրության ապրանքների իրացումից հասույթի (առանց ԱԱՀ և ակցիզային հարկի), ինչպես նաև վերավաճառված ապրանքների ձեռք բերման արժեքի վերաբերյալ:

16. Հարցաթերթի 4-րդ բաժնի 4003 տողում լրացվում է տեղեկություն աշխատանքի վարձատրության և դրան հավասարեցված վճարումների (ներառյալ` խթանող և փոխհատուցող վճարները, եկամտային հարկը) վերաբերյալ:

17. Հարցաթերթի 4-րդ բաժնի 4004 և 4005 տողերում լրացվում են տեղեկություններ համապատասխանաբար նյութական և ոչ նյութական ոչ ընթացիկ ակտիվների ամորտիզացիոն մասհանումների վերաբերյալ:

18. Հարցաթերթի 4-րդ բաժնի 4006, 4007 և 4008 տողերում լրացվում են տեղեկություններ համապատասխանաբար արտադրության հարկերի (ավելացված արժեքի հարկ, ակցիզային հարկ, մաքսատուրք, հաստատագրված վճար, շրջանառության հարկ, հողի հարկ, գույքահարկ, այլ հարկեր և պարտադիր վճարներ), որից՝ արտադրանքի հարկերի և արտադրության սուբսիդիաների վերաբերյալ:

19. Հարցաթերթի 4-րդ բաժնի 4009 տողում լրացվում է տեղեկություն ոչ ընթացիկ ոչ ֆինանսական ակտիվների (ներառյալ անավարտ և ոչ նյութական ակտիվները) զուտ ձեռքբերման (հանած բոլոր տեսակի նվազեցումները) վերաբերյալ, որն իրենից ներկայացնում է ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվների (շենքեր, կառուցվածքներ, փոխանցող հարմարանքներ, մեքենաներ և սարքավորումներ, տրանսպորտային միջոցներ, արտադրական գույք, տնտեսական գույք, գործիքներ և այլ հիմնական միջոցներ, հողամասեր, պտղատու այգիներ, ծառեր տնկադաշտում, թփեր, խաղողի վազեր, կաթնատու հոտ, մսատու կենդանիներ) և ոչ նյութական ակտիվների (ֆիրմային անուններ, հրապարակումների անուններ, համակարգչային ծրագրեր, լիցենզիաներ և վստահագրեր (ֆրանշիզներ) հեղինակային իրավունքներ, արտոնագրեր, ծառայությունների մատուցման և շահագործման իրավունքներ, բանաձևեր, մոդելներ, նախագծեր, բաղադրատոմսեր և փորձանմուշներ) ձեռքբերումը՝ հանած բոլոր նվազեցումները (օտարում, լուծարում, մաշվածություն, վերագնահատում):

20. Հարցաթերթի 4-րդ բաժնի 4010 և 4011 տողերում լրացվում են տեղեկություններ ոչ ընթացիկ ոչ ֆինանսական ակտիվների մնացորդների վերաբերյալ 2014 և 2015 թվականների վերջին:

21. Հարցաթերթի 4-րդ բաժնի 4012 և 4013 տողերում լրացվում են տեղեկություններ ընթացիկ նյութական ակտիվների պաշարների մնացորդների վերաբերյալ 2014 և 2015 թվականների վերջին: Դրանց մեջ ներառվում են հումքի, նյութերի, վառելիքի, շինանյութերի, գյուղատնտեսական նշանակության նյութերի (կեր և սերմեր), աճեցվող և բտվող կենդանիների, արագամաշ առարկաների, անավարտ արտադրության, պատրաստի արտադրանքի և ապրանքների պաշարները:

22. Հարցաթերթի 4-րդ բաժնի 4014 տողում լրացվում է տեղեկություն աշխատավարձի հաշվարկման համար կիրառվող աշխատողների միջին թվաքանակի վերաբերյալ: