Համարը 
N 51-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2016.07.01/14(557) Հոդ.180
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ
Ընդունման ամսաթիվը 
18.05.2016
Ստորագրող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
18.05.2016
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.09.2016
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
11.06.2018

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՍԵՑՈՒՄԸ ՏՈՒԳԱՆՔՈՎ ՓՈԽԱՐԻՆԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

27 հունիսի 2016 թ.

Պետական գրանցման թիվ 12416203

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ

 

18 մայիսի 2016 թ.

N 51-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՀԱՐԿ ՎՃԱՐՈՂԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՍԵՑՈՒՄԸ ՏՈՒԳԱՆՔՈՎ ՓՈԽԱՐԻՆԵԼՈՒ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ԴԻՄՈՒՄԻ ՁԵՎԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի 5-րդ մասը, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2016 թվականի մարտի 10-ի N 224-Ն որոշմամբ հաստատված ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի կանոնադրության 18-րդ կետի 1-ին ենթակետը`

 

Հրամայում եմ`

 

1. Հաստատել հարկ վճարողի գործունեության կասեցումը տուգանքով փոխարինելու վերաբերյալ հարկային մարմին ներկայացվող դիմումի ձևը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում 2016 թվականի սեպտեմբերի 1-ից:

 

Նախագահ

Հ. Հովսեփյան

 

Հավելված
ՀՀ կառավարությանն առընթեր
պետական եկամուտների կոմիտեի
նախագահի 2016 թվականի
մայիսի 18-ի N 51-Ն հրամանի

 

Ձև

 

__________________________________________

Հարկային (տարածքային) տեսչության անվանումը

 

Դիմումի ստացման ամսաթիվը (օր, ամիս, տարի)

_______ _______________20  թ.

(լրացվում է հարկային տեսչության կողմից)

 

ԴԻՄՈՒՄ

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՍԵՑՈՒՄԸ ՏՈՒԳԱՆՔՈՎ ՓՈԽԱՐԻՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Փաստաթղթի հերթական համարը

___________________________________

(լրացվում է հարկային մարմնի կողմից)

1. Հարկ վճարողի հաշվառման համարը

               

2. Կազմակերպության անվանումը կամ անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը

 

3. Կասեցման օբյեկտի գտնվելու վայրի հասցեն (հասցեները)

 

4. Գործունեության կասեցման որոշման

համարը

ամսաթիվը
(օր, ամիս, տարի)

                 

5. Գործունեության կասեցման ժամանակաշրջանի

սկիզբ

ավարտ

օր

ամիս

տարի

օր

ամիս

տարի

                               

6. Գործունեության կասեցումը տուգանքի վճարմամբ փոխարինվող ժամանակաշրջանի

սկիզբ

ավարտ

օր

ամիս

տարի

օր

ամիս

տարի

                               

7. Հաշվարկված և վճարված տուգանքի գումարը (ՀԴՄ-ներով նախորդ եռամսյակի ընթացքում արձանագրված միջին օրական շրջանառություն X 0.7% (բայց ոչ պակաս 60.0 հազար դրամ) X օրերի թիվ)

դրամ

Խնդրում եմ «Հսկիչ-դրամարկղային մեքենաների կիրառման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 11-րդ հոդվածի 5-րդ մասի համաձայն` գործունեության կասեցման օրերից` ____________ օրերը փոխարինել տուգանքի վճարումով:

Կից ներկայացվում է վճարումը հաստատող փաստաթուղթը (անդորրագիրը):

 

Կազմակերպության տնօրեն
(անհատ ձեռնարկատեր)

_____________________________

ստորագրությունը, անունը, ազգանունը