Համարը 
ՀՕ-18
Տեսակը 
Ինկորպորացիա
Տիպը 
Օրենք
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԱԺՏ 1995/9
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ Ազգային ժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
07.11.1995
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
04.12.1995
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
15.12.1995
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ՀՀ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

Օ Ր Ե Ն Ք Ը

 

Ընդունված է Ազգային ժողովի կողմից

7 նոյեմբերի 1995թ. Ն-062-I

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

 

Հոդված 1. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային միավորներն են մարզերը և համայնքները:

Համայնքը կարող է ընդգրկել մեկ կամ ավելի թվով բնակավայրեր:

Մեկից ավելի բնակավայրերից բաղկացած համայնքը կոչվում է բազմաբնակավայր համայնք:

(1-ին հոդվածը խմբ. 26.12.08 ՀՕ-10-Ն, լրաց. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 2. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԵՐԸ և ՄԱՐԶԵՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության տարածքը բաժանվում է տասը մարզի:

Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և նրանց վարչական կենտրոններն են`

 

Մարզը

 

Մարզկենտրոնը

Արագածոտն

Աշտարակ

Արարատ

Արտաշատ

Արմավիր

Արմավիր

Գեղարքունիք

Գավառ

Լոռի

Վանաձոր

Կոտայք

Հրազդան

Շիրակ

Գյումրի

Սյունիք

Կապան

Վայոց ձոր

Եղեգնաձոր

Տավուշ

Իջևան

 

(2-րդ հոդվածը փոփ. 26.12.08 ՀՕ-10-Ն)

 

Հոդված 3. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԸ, ՄԱՐԶԵՐԻ և ԵՐևԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԸ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՔԱՐՏԵԶԸ

 

Մարզի տարածքը կազմված է նրա մեջ ընդգրկված համայնքների տարածքներից և պետական սեփականություն հանդիսացող հողային և ջրային այլ տարածքներից:

Արագածոտնի մարզն ընդգրկում է Աշտարակի, Ապարանի, Արագածի և Թալինի նախկին վարչական շրջանների տարածքները:

Արարատի մարզն ընդգրկում է Արարատի, Արտաշատի և Մասիսի նախկին վարչական շրջանների տարածքները:

Արմավիրի մարզն ընդգրկում է Արմավիրի, Բաղրամյանի և Էջմիածնի նախկին վարչական շրջանների տարածքները:

Գեղարքունիքի մարզն ընդգրկում է Կամոյի, Կրասնոսելսկի, Մարտունու, Սևանի և Վարդենիսի նախկին վարչական շրջանների տարածքները:

Լոռվա մարզն ընդգրկում է Գուգարքի, Թումանյանի, Սպիտակի, Ստեփանավանի և Տաշիրի նախկին վարչական շրջանների տարածքները:

Կոտայքի մարզն ընդգրկում է Կոտայքի, Հրազդանի և Նաիրիի նախկին վարչական շրջանների տարածքները:

Շիրակի մարզն ընդգրկում է Ախուրյանի, Ամասիայի, Անիի, Աշոցքի և Արթիկի նախկին վարչական շրջանների տարածքները:

Սյունիքի մարզն ընդգրկում է Գորիսի, Կապանի, Մեղրիի և Սիսիանի նախկին վարչական շրջանների տարածքները:

Վայոց ձորի մարզն ընդգրկում է Եղեգնաձորի և Վայքի նախկին վարչական շրջանների տարածքները:

Տավուշի մարզն ընդգրկում է Իջևանի, Նոյեմբերյանի և Տավուշի նախկին վարչական շրջանների տարածքները:

(պարբերությունն ուժը կորցրել է 14.12.04 ՀՕ-41-Ն)

(3-րդ հոդվածը փոփ. 14.12.04 ՀՕ-41-Ն)

 

Հոդված 4. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԸ, ՆՐԱՆՑ ՑԱՆԿԸ և ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԸ

 

Բնակավայրը բնակչություն ունեցող, կառուցապատված, տարածքային ամբողջականություն կազմող և այլ բնակավայրերից տարածքային, տնտեսական կամ պատմական առումով տարանջատված տարածքային միավոր է:

Հայաստանի Հանրապետության բնակավայրերի ցանկը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 2-ում:

(4-րդ հոդվածը փոփ 14.12.04 ՀՕ-41-Ն, 26.12.08 ՀՕ-10-Ն, լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, խմբ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 5. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԸ, ՆՐԱՆՑ ՑԱՆԿԸ և ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԸ
 

Համայնքներն ինքնակառավարվող վարչատարածքային միավորներ են:

Հայաստանի Հանրապետության բոլոր բնակավայրերը` առանձին կամ այլ բնակավայրի (բնակավայրերի) հետ միասին, ընդգրկվում են համայնքների մեջ:

(մասն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

Հայաստանի Հանրապետության համայնքների ցանկը, ըստ նրանց կազմում ընդգրկված բնակավայրերի, տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մասը կազմող հավելված 2-ում:

(մասն ուժը կորցրել է 26.12.08 ՀՕ-10-Ն)

(պարբերությունն ուժը կորցրել է 14.12.04 ՀՕ-41-Ն)

Երևան քաղաքի սահմանները որոշվում են «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով:

Մեկից ավելի բնակավայր ընդգրկող համայնքի կենտրոնը և դրա անվանումը սահմանվում են սույն օրենքով: Սույն օրենքի հավելված 2-ում նշված բազմաբնակավայր համայնքների կազմում նշված բնակավայրերի ցանկի առաջին տողում նշված բնակավայրը համարվում է համայնքային կենտրոն:

(5-րդ հոդվածը փոփ. 14.12.04 ՀՕ-41-Ն, փոփ., խմբ. 26.12.08 ՀՕ-10-Ն, փոփ., լրաց., խմբ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 5.1. Նոր համայնքների ձևավորումը

 

1. Նոր համայնքներ ձևավորվում են համայնքների միավորման կամ բաժանման միջոցով:

2. Համայնքների միավորումը մեկից ավելի համայնքների միավորման միջոցով մեկ նոր համայնքի ձևավորումն է:

3. Համայնքների բաժանումը մեկ համայնքի բաժանման միջոցով մեկից ավելի նոր համայնքների ձևավորումն է:

4. Միավորվել կարող են միևնույն մարզի ընդհանուր վարչական սահմաններ ունեցող համայնքները, ինչպես նաև սահմանակից մարզի ընդհանուր վարչական սահմաններ ունեցող համայնքները:

5. Սահմանակից մարզերի համայնքների միավորման դեպքում սույն օրենքի 6-րդ հոդվածի առաջին պարբերությամբ սահմանված կարգով փոփոխվում է Հայաստանի Հանրապետության մարզային բաժանումը:

(5.1-ին հոդվածը լրաց. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 5.2. Համայնքների միավորման կամ բաժանման սկզբունքները

 

1. Համայնքների միավորման կամ բաժանման սկզբունքներն են՝

1) տնտեսական նպատակահարմարությունը և զարգացման ապահովումը.

2) հանրային ծառայությունների մատչելիությունը և հասանելիությունը.

3) մարդկային (մասնագիտական) ռեսուրսներով ապահովվածությունը.

4) տեղական ինքնակառավարման մարմինների ինքնուրույնության ապահովումը.

5) ներհամայնքային տրանսպորտային հաղորդակցության, ինչպես նաև հաղորդակցության այլ միջոցների հասանելիության ապահովումը.

6) արդյունավետ կառավարման իրականացումը:

(5.2-րդ հոդվածը լրաց. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 5.3. Համայնքների միավորման կամ բաժանման չափորոշիչները

 

Համայնքների միավորումը կամ բաժանումն իրականացվում է համայնքների միավորման կամ բաժանման չափորոշիչներին համապատասխան, որոնք սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության որոշմամբ:

(5.3-րդ հոդվածը լրաց. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 6. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒՄԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության մարզային բաժանման, մարզերի վարչական կենտրոնների, համայնքների, նոր համայնքների ստեղծումը կամ նոր բնակավայրերի հիմնումը, բնակավայրերի դասակարգման փոփոխումը, ինչպես նաև մարզերի, բնակավայրերի, թաղամասերի, համայնքների անվանումներն ու վերանվանումները կատարվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության ներկայացմամբ` սույն օրենքի մեջ համապատասխան փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու միջոցով:

Բնակավայրերի վերանվանումները կատարվում են միայն պատմական անվանումները վերականգնելու, օտար, ոչ բարեհունչ և կրկնվող անվանումները վերացնելու նպատակով` հաշվի առնելով բնակավայրի բնակչության կարծիքը:

 Մարզերի, Երևան քաղաքի և համայնքների սահմանների նկարագրությունը և սահմանների նկարագրության փոփոխությունները կառավարության առաջարկությամբ սահմանվում են սույն օրենքով։

Համայնքների և մարզերի սահմանների ամրացումը իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը:

(6-րդ հոդվածը փոփ., լրաց. 14.12.04 ՀՕ-41-Ն, խմբ. 28.11.06 ՀՕ-217-Ն, փոփ. 26.12.08 ՀՕ-10-Ն, լրաց. 05.02.09 ՀՕ-50-Ն, 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 6.1. Հայաստանի Հանրապետության Երևան քաղաքի սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Երևան քաղաքի սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 6-ում։

(6.1-ին հոդվածը լրաց. 05.02.09 ՀՕ-50-Ն)

 

Հոդված 7. ԱՆՑՈՒՄԱՅԻՆ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

 

(7-րդ հոդվածը խմբ. 30.06.96 ՀՕ-73, ուժը կորցրել է 14.12.04 ՀՕ-41-Ն)

 

Հոդված 8. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 8.1-8.43-ում:

(8-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 8.1. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.1-ում:

(8.1-ին հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.2. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Եղվարդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Եղվարդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.2-ում:

(8.2-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.3. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ծաղկաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ծաղկաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.3-ում:

(8.3-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.4. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ալափարս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
 

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ալափարս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.4-ում:

(8.4-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.5. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Աղավնաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
 

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Աղավնաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.5-ում:

(8.5-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.6.

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Առինջ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Առինջ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.6-ում:

(8.6-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.7. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Արգել համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
 

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Արգել համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.7-ում:

(8.7-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.8. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Արզական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
 

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Արզական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.8-ում:

(8.8-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.9. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Արտավազ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
 

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Արտավազ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.9-ում:

(8.9-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.10. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Բջնի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Բջնի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.10-ում:

(8.10-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.11. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Բուժական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Բուժական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.11-ում:

(8.11-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.12. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Գառնի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Գառնի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.12-ում:

(8.12-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.13. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Գեղադիր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
 

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Գեղադիր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.13-ում:

(8.13-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.14. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Գեղաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Գեղաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.14-ում:

(8.14-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.15. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Գեղարդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Գեղարդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.15-ում:

(8.15-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.16. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Գողթ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Գողթ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.16-ում:

(8.16-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.17. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Զառ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Զառ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.17-ում:

(8.17-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.18. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Զովաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Զովաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.18-ում:

(8.18-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.19. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Զովունի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Զովունի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.19-ում:

(8.19-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.20. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Զորավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Զորավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.20-ում:

(8.20-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.21. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Թեղենիք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Թեղենիք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.21-ում:

(8.21-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.22. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Լեռնանիստ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Լեռնանիստ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.22-ում:

(8.22-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.23. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Կամարիս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Կամարիս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.23-ում:

(8.23-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.24. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հանքավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հանքավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.24-ում:

(8.24-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.25. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հատիս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
 

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հատիս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.25-ում:

(8.25-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.26. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հացավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հացավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.26-ում:

(8.26-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.27. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ձորաղբյուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
 

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ձորաղբյուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.27-ում:

(8.27-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.28. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Մարմարիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Մարմարիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.28-ում:

(8.28-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.29. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Մեղրաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Մեղրաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.29-ում:

(8.29-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.30. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Մրգաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
 

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Մրգաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.30-ում:

(8.30-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.31. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Նոր Արտամետ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
 

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Նոր Արտամետ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.31-ում:

(8.31-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.32. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ողջաբերդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
 

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ողջաբերդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.32-ում:

(8.32-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.33. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Պտղնի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
 

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Պտղնի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.33-ում:

(8.33-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.34. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Պռոշյան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
 

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Պռոշյան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.34-ում:

(8.34-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.35. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ջրվեժ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ջրվեժ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.35-ում:

(8.35-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.36. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Սարալանջ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
 

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Սարալանջ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.36-ում:

(8.36-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.37. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Սոլակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
 

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Սոլակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.37-ում:

(8.37-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.38. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Սևաբերդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Սևաբերդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.38-ում:

(8.38-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.39. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Վերին Պտղնի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
  

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Վերին Պտղնի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.39-ում:

(8.39-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.40. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Քանաքեռավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
  

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Քանաքեռավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.40-ում:

(8.40-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.41. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Քաղսի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Քաղսի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.41-ում:

(8.41-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.42. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Քասախ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Քասախ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.42-ում:

(8.42-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 8.43. Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ֆանտան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Ֆանտան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 8.43-ում:

(8.43-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 9. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 9.1-9.50-ում:

(9-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 9.1. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մարալիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 9.2. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ալվար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 9.3. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ախուրյան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 9.4. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ամասիա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ամասիա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.4-ում:

(9.4-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 9.5. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Անիավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 9.6. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Անիպեմզա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Անիպեմզա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.6-ում:

(9.6-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 9.7. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Աշոցք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.7-ում:

(9.7-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 9.8. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արեգնադեմ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 9.9. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արևշատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արևշատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.9-ում:

(9.9-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 9.10. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Բաշգյուղ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Բաշգյուղ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.10-ում:

(9.10-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 9.11. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Բասեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
 

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Բասեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.11-ում:

(9.11-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 9.12. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Բավրա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 9.13. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Արփի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն, 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Բերդաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.13-ում:

(9.13-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 9.14. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Գառնառիճ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
   (հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 9.15. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Զարիշատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 9.16. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Զորակերտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 9.17. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Զույգաղբյուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 9.18. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Թավշուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 9.19. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Լեռնագյուղ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 9.20. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Լեռնակերտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Լեռնակերտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.20-ում:

(9.20-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 9.21. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Լուսաղբյուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Լուսաղբյուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.21-ում:

(9.21-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 9.22. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ծաղկուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 9.23. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Կաքավասար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 9.24. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Կրասար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 9.25. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Հառիճ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Հառիճ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.25-ում:

(9.25-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 9.26. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Հարթաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 9.27. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Հոռոմ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Հոռոմ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.27-ում:

(9.27-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 9.28. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ձորակապ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ձորակապ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.28-ում:

(9.28-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 9.29. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ձորաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 9.30. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ղազանչի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ղազանչի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.30-ում:

(9.30-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 9.31. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մայիսյան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մայիսյան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.31-ում:

(9.31-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 9.32. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մարմաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մարմաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.32-ում:

(9.32-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 9.33. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մեծ Մանթաշ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մեծ Մանթաշ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.33-ում:

(9.33-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 

Հոդված 9.34. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մեծ Սարիար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մեծ Սարիար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.34-ում:

(9.34-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 9.35. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մեծ Սեպասար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 9.36. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Մուսայելյան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 9.37. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Նահապետավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Նահապետավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.37-ում:

(9.37-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 9.38. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Նորշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Նորշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.38-ում:

(9.38-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 9.39. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Շաղիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 9.40. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Պեմզաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Պեմզաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.40-ում:

(9.40-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 9.41. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ջրաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 9.42. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ջրառատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ջրառատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.42-ում:

(9.42-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 9.43. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ջրափի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Ջրափի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.43-ում:

(9.43-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 9.44. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Սառնաղբյուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Սառնաղբյուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.44-ում:

(9.44-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 9.45. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Սարագյուղ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 9.46. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Սարալանջ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Սարալանջ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.46-ում:

(9.46-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 9.47. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Սարապատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Սարապատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.47-ում:

(9.47-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 9.48. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Սիզավետ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 9.49. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Փոքր Մանթաշ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Փոքր Մանթաշ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.49-ում:

(9.49-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 9.50. Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Փոքր Սարիար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Շիրակի մարզի Փոքր Սարիար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 9.50-ում:

(9.50-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 10. Համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկվող պետական սեփականություն հանդիսացող հողամասերի օտարումը, անհատույց (մշտական) օգտագործման, վարձակալության և կառուցապատման տրամադրելը

 

Օրենքն ուժի մեջ մտնելուց հետո` տասը տարվա ընթացքում, համայնքների վարչական սահմաններում ընդգրկվող պետական սեփականություն հանդիսացող հողերը համայնքների ղեկավարների կողմից կարող են օտարվել, ինչպես նաև անհատույց (մշտական) օգտագործման, վարձակալության և կառուցապատման իրավունքով տրամադրվել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանած կարգով:

(10-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն)

 

Հոդված 11. Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 11.1-11.36-ում:

(11-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

Հոդված 11.1. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Այգեզարդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Այգեզարդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.1-ում:

(11.1-ին հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 11.2.

 Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Ավշար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Ավշար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.2-ում:

(11.2-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 11.3.

 Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արարատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արարատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.3-ում:

(11.3-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 11.4. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արբաթ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արբաթ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.4-ում:

(11.4-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 11.5.

 Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արգավանդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արգավանդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.5-ում:

(11.5-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 11.6. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արմաշ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արմաշ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.6-ում:

(11.6-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 11.7. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Այնթապ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Այնթապ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.7-ում:

(11.7-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 11.8.

 Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Բարձրաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Բարձրաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.8-ում:

(11.8-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 11.9. 

 Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Բուրաստան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Բուրաստան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.9-ում:

(11.9-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 11.10.

 Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Գետազատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Գետազատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.10-ում:

(11.10-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 11.11. 

 Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Գետափնյա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Գետափնյա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.11-ում:

(11.11-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 11.12. 

 Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Գինեվետ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

  

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Գինեվետ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.12-ում:

(11.12-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 11.13.

 Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Դաշտաքար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Դաշտաքար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.13-ում:

(11.13-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 11.14.

 Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Դարակերտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Դարակերտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.14-ում:

(11.14-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 11.15. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Դվին համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Դվին համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.15-ում:

(11.15-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 11.16.

 Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Երասխ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Երասխ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.16-ում:

(11.16-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 11.17. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Զանգակատուն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Զանգակատուն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.17-ում:

(11.17-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 11.18. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Լանջազատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Լանջազատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.18-ում:

(11.18-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 11.19. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Լանջանիստ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

 Հոդված 11.20.

 Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Լանջառ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Լանջառ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.20-ում:

(11.20-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 11.21. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Լուսաշող համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Լուսաշող համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.21-ում:

(11.21-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 11.22. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Ղուկասավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Ղուկասավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.22-ում:

(11.22-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 11.23. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նարեկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նարեկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.23-ում:

(11.23-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 11.24. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նորաբաց համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նորաբաց համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.24-ում:

(11.24-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 11.25. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նորաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

  

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նորաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.25-ում:

(11.25-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 11.26. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նոր Խարբերդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նոր Խարբերդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.26-ում:

(11.26-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 11.27.

 Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նոր Կյուրին համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նոր Կյուրին համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.27-ում:

(11.27-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 11.28. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նոր ուղի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Նոր ուղի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.28-ում:

(11.28-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

Հոդված 11.29. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Շահումյան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Շահումյան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.29-ում:

(11.29-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 11.30. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Շաղափ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 11.31. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Պարույր Սևակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Պարույր Սևակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.31-ում:

(11.31-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 11.32. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Ջրաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Ջրաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.32-ում:

(11.32-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 11.33. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Սուրենավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Սուրենավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.33-ում:

(11.33-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 11.34. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Վերին Դվին համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Վերին Դվին համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.34-ում:

(11.34-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 11.35. 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Ուրցաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Ուրցաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.35-ում:

(11.35-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 11.36.  

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Քաղցրաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Քաղցրաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 11.36-ում:

(11.36-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

Հոդված 12.

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 12.1-12.21-ում:

(12-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

Հոդված 12.1. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արմավիր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.1-ում:

(12.1-ին հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 12.2.  Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մեծամոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.2-ում:

(12.2-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 12.3.

 Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արևաշատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արևաշատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.3-ում:

(12.3-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 12.4. 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արագած համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արագած համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.4-ում:

(12.4-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 12.5.

 Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արազափ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արազափ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.5-ում:

(12.5-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 12.6. 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արաքս (Արմավիրի շրջ.) համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Արաքս (Արմավիրի շրջ.) համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.6-ում:

(12.6-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 12.7. 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Բաղրամյան (Բաղրամյանի շրջ.) համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Բաղրամյան (Բաղրամյանի շրջ.) համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.7-ում:

(12.7-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 12.8. 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Եղեգնուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Եղեգնուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.8-ում:

(12.8-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 12.9.

 Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Երասխահուն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Երասխահուն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.9-ում:

(12.9-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 12.10. 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Երվանդաշատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Երվանդաշատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.10-ում:

(12.10-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 12.11. 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Ծաղկալանջ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Ծաղկալանջ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.11-ում:

(12.11-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 12.12.

 Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Հայկաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Հայկաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.12-ում:

(12.12-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 12.13.

 Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մերձավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մերձավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.13-ում:

(12.13-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 12.14. Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մուսալեռ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մուսալեռ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.14-ում:

(12.14-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 12.15.

 Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մայիսյան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Մայիսյան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.15-ում:

(12.15-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

Հոդված 12.16. 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Նորավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Նորավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.16-ում:

(12.16-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 12.17. 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Նոր Կեսարիա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

  

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Նոր Կեսարիա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.17-ում:

(12.17-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 12.18. 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Պտղունք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Պտղունք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.18-ում:

(12.18-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 12.19. 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Վարդանաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Վարդանաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.19-ում:

(12.19-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 12.20.

 Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Տարոնիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Տարոնիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.20-ում:

(12.20-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 12.21. 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Փարաքար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արմավիրի մարզի Փարաքար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 12.21-ում:

(12.21-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 13. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 13.1-13.36-ում:

(13-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն)

 

Հոդված 13.1. 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Ջերմուկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.1-ում:

(13.1-ին հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 Հոդված 13.2.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Վայք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Վայք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.2-ում:

(13.2-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 13.3. 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Ազատեկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 13.4. 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Աղավնաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Աղավնաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.4-ում:

(13.4-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 13.5. 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Աղնջաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Աղնջաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.5-ում:

(13.5-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 13.6.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Արին համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 13.7. 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Արտավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 13.8. 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Արտաբույնք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Արտաբույնք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.8-ում:

(13.8-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 13.9.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Արփի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Արփի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.9-ում:

(13.9-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 Հոդված 13.10.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Բարձրունի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

 Հոդված 13.11.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Գետափ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Գետափ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.11-ում:

(13.11-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 13.12.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Գլաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Գլաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.12-ում:

(13.12-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 13.13.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Գնդեվազ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

 Հոդված 13.14.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Գողթանիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Գողթանիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.14-ում:

(13.14-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 13.15.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Գոմք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

 Հոդված 13.16.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Ելփին համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Ելփին համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.16-ում:

(13.16-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 13.17. 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Եղեգիս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Եղեգիս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.17-ում:

(13.17-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

Հոդված 13.18. 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Զառիթափ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Զառիթափ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.18-ում:

(13.18-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 13.19.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Զեդեա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

 Հոդված 13.20. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Թառաթումբ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Թառաթումբ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.20-ում:

(13.20-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 13.21.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Կարմրաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

 Հոդված 13.22.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Հերմոն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Հերմոն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.22-ում:

(13.22-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 13.23.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Հերհեր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 13.24. 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Հորբատեղ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Հորբատեղ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.24-ում:

(13.24-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 13.25. Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Հորս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Հորս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.25-ում:

(13.25-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

Հոդված 13.26. 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Մալիշկա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Մալիշկա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.26-ում:

(13.26-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 13.27.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Մարտիրոս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 13.28. 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Շատին համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Շատին համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.28-ում:

(13.28-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 13.29. 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Չիվա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Չիվա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.29-ում:

(13.29-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 13.30. 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Ռինդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Ռինդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.30-ում: 

(13.30-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 13.31.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Սալլի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Սալլի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.31-ում:

(13.31-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 13.32.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Սարավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

 Հոդված 13.33.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Սերս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

Հոդված 13.34. 

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Վարդահովիտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Վարդահովիտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.34-ում:

(13.34-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 13.35.

 Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Վերնաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Վերնաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.35-ում:

(13.35-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 13.36.

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Քարագլուխ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Վայոց ձորի մարզի Քարագլուխ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 13.36-ում:

(13.36-րդ հոդվածը լրաց. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 14.1-14.64-ում:

(14-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 19.05.14 ՀՕ-44-Ն)

 

 Հոդված 14.1. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ագարակավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ագարակավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.1-ում:

(14.1-ին հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 14.2. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արագած համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արագած համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.2-ում:

(14.2-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.3. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արագածավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արագածավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.3-ում:

(14.3-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 14.4. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Անտառուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Անտառուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.4-ում:

(14.4-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 14.5. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Աշնակ  համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Աշնակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.5-ում:

(14.5-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.6. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը 

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.6-ում:

(14.6-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.7. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արայի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը 

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արայի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.7-ում:

(14.7-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.8. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արտաշավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արտաշավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.8-ում:

(14.8-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.9. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արտենի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը 

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արտենի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.9-ում:

(14.9-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.10. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արուճ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը  

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Արուճ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.10-ում:

(14.10-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 14.11. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Բազմաղբյուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը  

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Բազմաղբյուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.11-ում:

(14.11-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.12. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Բյուրական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը   

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Բյուրական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.12-ում:

(14.12-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 14.13. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Գեղաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը    

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Գեղաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.13-ում:

(14.13-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.14. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Դավթաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Դավթաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.14-ում:

(14.14-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 14.15. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Դդմասար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը 

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Դդմասար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.15-ում:

(14.15-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.16. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Դիան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը  

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Դիան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.16-ում:

(14.16-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.17. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Եղիպատրուշ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Եղիպատրուշ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.17-ում:

(14.17-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 14.18. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Երնջատափ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Երնջատափ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.18-ում:

(14.18-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.19. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Զովասար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Զովասար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.19-ում:

(14.19-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.20. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Թաթուլ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը 

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Թաթուլ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.20-ում:

(14.20-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.21. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Թթուջուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Թթուջուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.21-ում:

(14.21-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.22. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Իրինդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Իրինդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.22-ում:

(14.22-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.23. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Լեռնարոտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Լեռնարոտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.23-ում:

(14.23-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 14.24. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Լուսագյուղ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Լուսագյուղ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.24-ում:

(14.24-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 14.25. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Լուսակն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Լուսակն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.25-ում:

(14.25-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.26. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ծաղկահովիտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ծաղկահովիտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.26-ում:

(14.26-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.27. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ծաղկաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ծաղկաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.27-ում:

(14.27-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.28. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Կաթնաղբյուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Կաթնաղբյուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.28-ում:

(14.28-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.29. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Կայք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Կայք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.29-ում:

(14.29-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 

Հոդված 14.30. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Կարբի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Կարբի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.30-ում:

(14.30-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.31. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Կարմրաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Կարմրաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.31-ում:

(14.31-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.32. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Հարթավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Հարթավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.32-ում:

(14.32-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.33. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ձորագլուխ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ձորագլուխ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.33-ում:

(14.33-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.34. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ղազարավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ղազարավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.34-ում:

(14.34-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 14.35. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Մեծաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Մեծաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.35-ում:

(14.35-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.36. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Նիգավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Նիգավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.36-ում:

(14.36-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.37. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ներքին Բազմաբերդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ներքին Բազմաբերդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.37-ում:

(14.37-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.38. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ներքին Սասնաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ներքին Սասնաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.38-ում:

(14.38-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.39. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Նոր Ամանոս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Նոր Ամանոս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.39-ում:

(14.39-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.40. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Նոր Եդեսիա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Նոր Եդեսիա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.40-ում:

(14.40-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.41. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Շենավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Շենավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.41-ում:

(14.41-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 14.42. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Շողակն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Շողակն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.42-ում:

(14.42-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.43. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Շղարշիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Շղարշիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.43-ում:

(14.43-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 14.44. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ոսկեթաս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ոսկեթաս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.44-ում:

(14.44-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.45. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Չքնաղ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Չքնաղ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.45-ում:

(14.45-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.46. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Պարտիզակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Պարտիզակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.46-ում:

(14.46-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.47. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ջրամբար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ջրամբար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.47-ում:

(14.47-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.48. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Սադունց համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Սադունց համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.48-ում:

(14.48-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.49. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Սաղմոսավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Սաղմոսավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.49-ում:

(14.49-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.50. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Սասունիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Սասունիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.50-ում:

(14.50-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.51. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Սարալանջ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Սարալանջ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.51-ում:

(14.51-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.52. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Վարդենիս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Վարդենիս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.52-ում:

(14.52-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.53. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Վարդենուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Վարդենուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.53-ում:

(14.53-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.54. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Վերին Բազմաբերդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
 

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Վերին Բազմաբերդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.54-ում:

(14.54-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 14.55. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Վերին Սասնաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Վերին Սասնաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.55-ում:

(14.55-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 14.56. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Վերին Սասունիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Վերին Սասունիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.56-ում:

(14.56-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.57. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Տեղեր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Տեղեր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.57-ում:

(14.57-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.58. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ուշի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ուշի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.58-ում:

(14.58-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.59. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Փարպի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Փարպի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.59-ում:

(14.59-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.60. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Քուչակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Քուչակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.60-ում:

(14.60-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.61. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Օթևան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Օթևան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.61-ում:

(14.61-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 14.62. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Օհանավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Օհանավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.62-ում:

(14.62-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 14.63. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Օրգով համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Օրգով համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 14.63-ում:

(14.63-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 14.64. Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ապարան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Ապարան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող 14.64 հավելվածում:

(14.64-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.14 ՀՕ-44-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 15. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 15.1-15.83-ում:

(15-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 19.05.14 ՀՕ-44-Ն)

 

Հոդված 15.1 Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գավառ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.1-ում:

(15.1-ին հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 15.2. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.2-ում:

(15.2-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 15.3. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ճամբարակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.3-ում:

(15.3-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 15.4. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ազատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ազատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.4-ում:

(15.4-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 15.5. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ախպրաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ախպրաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.5-ում:

(15.5-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 15.6. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ակունք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ակունք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.6-ում:

(15.6-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 15.7. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Աղբերք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Աղբերք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.7-ում:

(15.7-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 15.8. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Այրք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Այրք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.8-ում:

(15.8-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 15.9. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Այգուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Այգուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.9-ում:

(15.9-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 15.10. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Անտառամեջ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Անտառամեջ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.10-ում:

(15.10-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 15.11. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Աստղաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Աստղաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.11-ում:

(15.11-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 15.12. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ավազան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ավազան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.12-ում:

(15.12-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 15.13. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Արեգունի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Արեգունի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15. 13-ում:

(15.13-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 15.14. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Արծվանիստ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Արծվանիստ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.14-ում:

(15.14-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 15.15. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Արտանիշ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Արտանիշ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.15-ում:

(15.15-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 15.16. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Արփունք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Արփունք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.16-ում:

(15.16-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)`

 

Հոդված 15.17. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Բերդկունք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Բերդկունք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.17-ում:

(15.17-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 15.18. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գանձակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գանձակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.18-ում:

(15.18-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 15.19. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղամավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղամավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.19-ում:

(15.19-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 15.20. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղամասար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղամասար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.20-ում:

(15.20-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 15.21. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղարքունիք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղարքունիք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.21-ում:

(15.21-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 15.22. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղաքար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղաքար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.22-ում:

(15.22-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 15.23. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղհովիտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գեղհովիտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.23-ում:

(15.23-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 15.24. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գետիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Գետիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.24-ում:

(15.24-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 15.25. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Դարանակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Դարանակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.25-ում:

(15.25-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 15.26. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Դդմաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Դդմաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.26-ում:

(15.26-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 15.27. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Դպրաբակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Դպրաբակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.27-ում:

(15.27-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 15.28. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Դրախտիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Դրախտիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.28-ում:

(15.28-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 15.29. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Երանոս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Երանոս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.29-ում:

(15.29-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 15.30. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Զոլաքար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը 

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Զոլաքար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.30-ում:

(15.30-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 15.31. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Զովաբեր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Զովաբեր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.31-ում:

(15.31-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 15.32. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Թթուջուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Թթուջուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.32-ում:

(15.32-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 15.33. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լանջաղբյուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լանջաղբյուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.33-ում:

(15.33-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 15.34. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լճաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լճաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.34-ում:

(15.34-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 15.35. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լճավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լճավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.35-ում:

(15.35-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 15.36. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լճափ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լճափ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.36-ում:

(15.36-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

 Հոդված 15.37. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լիճք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լիճք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.37-ում:

(15.37-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 15.38. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լուսակունք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Լուսակունք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.38-ում:

(15.38-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 15.39. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Խաչաղբյուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Խաչաղբյուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.39-ում:

(15.39-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 15.40. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծաղկունք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծաղկունք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.40-ում:

(15.40-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

 Հոդված 15.41. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծաղկաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծաղկաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.41-ում:

(15.41-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 15.42. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծակքար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծակքար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.42-ում:

(15.42-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 15.43. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծափաթաղ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծափաթաղ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.43-ում:

(15.43-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

 Հոդված 15.44. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծովագյուղ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծովագյուղ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.44-ում:

(15.44-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 15.45. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծովազարդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծովազարդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.45-ում:

(15.45-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 15.46. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծովասար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծովասար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.46-ում:

(15.46-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 15.47. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծովինար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծովինար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.47-ում:

(15.47-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 15.48. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծովակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ծովակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.48-ում:

(15.48-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 15.49. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կախակն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կախակն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.49-ում:

(15.49-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 15.50. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կալավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կալավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.50-ում:

(15.50-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 15.51. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կարճաղբյուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կարճաղբյուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.51-ում:

(15.51-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

 Հոդված 15.52. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կարմիրգյուղ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կարմիրգյուղ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.52-ում:

(15.52-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 15.53. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կութ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կութ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.53-ում:

(15.53-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 15.54. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կուտական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Կուտական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.54-ում:

(15.54-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

 Հոդված 15.55. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Հայրավանք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Հայրավանք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.55-ում:

(15.55-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 15.56. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ձորագյուղ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ձորագյուղ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.56-ում:

(15.56-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 15.57. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ձորավանք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ձորավանք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.57-ում:

(15.57-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 15.58. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Մադինա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Մադինա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.58-ում:

(15.58 -րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 15.59. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը 

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.59-ում:

(15.59-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 15.60. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Մաքենիս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Մաքենիս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.60-ում:

(15.60-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

 Հոդված 15.61. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Մեծ Մասրիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Մեծ Մասրիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.61-ում:

(15.61-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 

 Հոդված 15.62. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Նորաբակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Նորաբակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.62-ում:

(15.62-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 15.63. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Նորաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Նորաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.63-ում:

(15.63-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 15.64. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Նորատուս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Նորատուս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.64-ում:

(15.64-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 15.65. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Նորակերտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Նորակերտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.65-ում:

(15.65-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

 Հոդված 15.66. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ներքին Գետաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ներքին Գետաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.66-ում:

(15.66-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 15.67. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ներքին Շորժա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ներքին Շորժա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.67-ում:

(15.67-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 15.68. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Շորժա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Շորժա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.68-ում:

(15.68-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 15.69. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Չկալովկա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Չկալովկա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.69-ում:

(15.69-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 15.70. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ջիլ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Ջիլ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.70-ում:

(15.70-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 15.71. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Սարուխան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Սարուխան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.71-ում:

(15.71-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 15.72. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Սոթք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Սոթք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.72-ում:

(15.72-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 15.73. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վահան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վահան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.73-ում:

(15.73-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 15.74. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վաղաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վաղաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.74-ում:

(15.74-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 15.75. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վարսեր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վարսեր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.75-ում:

(15.75-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 15.76. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վարդաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վարդաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.76-ում:

(15.76-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 

 Հոդված 15.77. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վարդենիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.77-ում:

(15.77-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 15.78. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վերին Գետաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վերին Գետաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.78-ում:

(15.78-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 15.79. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վերին Շորժա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Վերին Շորժա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.79-ում:

(15.79-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 15.80. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Տորֆավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Տորֆավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.80-ում:

(15.80-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 15.81. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Տրետուք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Տրետուք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.81-ում:

(15.81-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 15.82. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Փամբակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Փամբակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 15.82-ում:

(15.82-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 15.83. Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Սևան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը
 

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի Սևան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող 15.83 հավելվածում:

(15.83-րդ հոդվածը լրաց. 19.05.14 ՀՕ-44-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 16.1-16.77-ում:

(16-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն)

 

 Հոդված 16.1. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.1-ում:

(16.1-ին հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.2. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ախթալա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ախթալա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.2-ում:

(16.2-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.3. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Թումանյան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Թումանյան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.3-ում:

(16.3-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.4. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շամլուղ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շամլուղ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.4-ում:

(16.4-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.5. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Տաշիր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.5-ում:

(16.5-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.6. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ագարակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ագարակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.6-ում:

(16.6-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

 Հոդված 16.7. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Աթան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.8. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ազնվաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ազնվաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.8-ում:

(16.8-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

 Հոդված 16.9. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ահնիձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)


 

 Հոդված 16.10. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ամրակից համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ամրակից համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.10-ում:

(16.10-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)`

 

 Հոդված 16.11. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Այգեհատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Այգեհատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.11-ում:

(16.11-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.12. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Անտառամուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Անտառամուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.12-ում:

(16.12-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.13. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Անտառաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Անտառաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.13-ում:

(16.13-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.14. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Արդվի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Արդվի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.14-ում:

(16.14-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.15. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Արջուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Արջուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.15-ում:

(16.15-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

 Հոդված 16.16. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Արևաշող համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Արևաշող համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.16-ում:

(16.16-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

 Հոդված 16.17. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Աքորի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Աքորի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.17-ում:

(16.17-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.18. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Բազում համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Բազում համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.18-ում:

(16.18-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.19. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Բլագոդարնոյե համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Բլագոդարնոյե համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.19-ում:

(16.19-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.20. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Գարգառ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Գարգառ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.20-ում:

(16.20-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.21. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Գյուլագարակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Գյուլագարակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.21-ում:

(16.21-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.22. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Գոգարան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Գոգարան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.22-ում:

(16.22-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.23. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Գուգարք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Գուգարք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.23-ում:

(16.23-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 16.24. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Դաշտադեմ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Դաշտադեմ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.24-ում:

(16.24-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

 Հոդված 16.25. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Դարպաս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Դարպաս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.25-ում:

(16.25-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.26. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Դեբետ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Դեբետ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.26-ում:

(16.26-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.27. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Դսեղ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Դսեղ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.27-ում:

(16.27-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

 Հոդված 16.28. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Եղեգնուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Եղեգնուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.28-ում:

(16.28-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

 Հոդված 16.29. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Թեղուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Թեղուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.29-ում:

(16.29-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.30. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լեջան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լեջան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.30-ում:

(16.30-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.31. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լեռնապատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լեռնապատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.31-ում:

(16.31-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.32. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լերմոնտովո համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լերմոնտովո համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.32-ում:

(16.32-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.33. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լորուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.34. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լոռի Բերդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը 

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լոռի Բերդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.34-ում:

(16.34-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.35. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լուսաղբյուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լուսաղբյուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.35-ում:

(16.35-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.36. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ծաղկաշատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ծաղկաշատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.36-ում:

(16.36-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.37. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Կաթնաղբյուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Կաթնաղբյուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.37-ում:

(16.37-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.38. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Կաթնառատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Կաթնառատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.38-ում:

(16.38-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.39. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Կաճաճկուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Կաճաճկուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.39-ում:

(16.39-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.40. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Կուրթան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Կուրթան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.40-ում:

(16.40-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.41. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հագվի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հագվի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.41-ում:

(16.41-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.42. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հալավար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հալավար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.42-ում:

(16.42-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.43. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հաղպատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հաղպատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.43-ում:

(16.43-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.44. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հոբարձի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հոբարձի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.44-ում:

(16.44-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.45. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հովնանաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Հովնանաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.45-ում:

(16.45-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.46. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ղուրսալ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ղուրսալ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.46-ում:

(16.46-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.47. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ճոճկան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ճոճկան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.47-ում:

(16.47-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.48. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մարգահովիտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մարգահովիտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.48-ում:

(16.48 -րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.49. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մարց համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.50. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մեղվահովիտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մեղվահովիտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.50-ում:

(16.50-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.51. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մեծավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մեծավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.51-ում:

(16.51-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.52. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մեծ Այրում համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մեծ Այրում համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.52-ում:

(16.52-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.53. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մեծ Պարնի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Մեծ Պարնի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.53-ում:

(16.53-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.54. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Յաղդան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Յաղդան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.54-ում:

(16.54-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.55. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Նեղոց համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Նեղոց համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.55-ում:

(16.55-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.56. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Նոր Խաչակապ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Նոր Խաչակապ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.56-ում:

(16.56-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.57. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շահումյան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շահումյան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.57-ում:

(16.57-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.58. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շամուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.59. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շենավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շենավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.59-ում:

(16.59-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.60. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շնող համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Շնող համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.60-ում:

(16.60-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.61. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Պաղաղբյուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Պաղաղբյուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.61-ում:

(16.61-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 16.62.  Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Պետրովկա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Պետրովկա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.62-ում:

(16.62-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

 Հոդված 16.63. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Պրիվոլնոյե համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Պրիվոլնոյե համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.63-ում:

(16.63-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.64. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Պուշկինո համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Պուշկինո համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.64-ում:

(16.64-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

 Հոդված 16.65. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ջիլիզա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ջիլիզա համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.65-ում:

(16.65-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.66. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Սարալանջ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Սարալանջ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.66-ում:

(16.66-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.67. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Սարահարթ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Սարահարթ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.67-ում:

(16.67-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.68. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Սվերդլով համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Սվերդլով համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.68-ում:

(16.68-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.69. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վահագնաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վահագնաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.69-ում:

(16.69-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.70. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վահագնի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վահագնի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.70-ում:

(16.70-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

 Հոդված 16.71. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վարդաբլուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Վարդաբլուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.71-ում:

(16.71-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.72.  Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ուրասար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ուրասար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.72-ում:

(16.72-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.73. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Փամբակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Փամբակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.73-ում:

(16.73-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.74. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Քարաբերդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Քարաբերդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.74-ում:

(16.74-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.75. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Քարինջ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.76. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Օձուն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Օձուն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.76-ում:

(16.76-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 Հոդված 16.77. Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ֆիոլետովո համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Ֆիոլետովո համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 16.77-ում:

(16.77-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 17. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 17.1-17.81-ում:

(17-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 17.1. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կապան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.1-ում:

(17.1-ին հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 17.2. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Դաստակերտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը 

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Դաստակերտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.2-ում:

(17.2-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 17.3. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.3-ում:

(17.3 -րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 17.4. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ագարակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 17.5. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ալվանք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 17.6. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ակներ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 17.7. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Աղիտու համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Աղիտու համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.7-ում:

(17.7-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 17.8. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Աղվանի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Աղվանի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.8-ում:

(17.8-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 17.9. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Աճանան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Աճանան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.9-ում:

(17.9-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 17.10. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Անգեղակոթ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Անգեղակոթ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.10-ում:

(17.10-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 17.11. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Անտառաշատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը 

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Անտառաշատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.11-ում:

(17.11-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 17.12. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Աշոտավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Աշոտավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.12-ում:

(17.12-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 17.13. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Առաջաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Առաջաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.13-ում:

(17.13-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 17.14. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Արծվանիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Արծվանիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.14-ում:

(17.14-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 17.15. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Արևիս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Արևիս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.15-ում:

(17.15-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 17.16. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Բարձրավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 17.17. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Բնունիս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Բնունիս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.17-ում:

(17.17-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 17.18. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Բռնակոթ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Բռնակոթ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.18-ում:

(17.18-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 17.19. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գեղանուշ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գեղանուշ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.19-ում:

(17.19-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 17.20. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գեղի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գեղի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.20-ում:

(17.20-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 17.21. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորայք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորայք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.21-ում:

(17.21-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 17.22. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գուդեմնիս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 17.23. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Դավիթ Բեկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Դավիթ Բեկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.23-ում:

(17.23-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 17.24. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Եղեգ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Եղեգ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.24-ում:

(17.24-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 17.25. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Թանահատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Թանահատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.25-ում:

(17.25-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 17.26. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Թասիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Թասիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.26-ում:

(17.26-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 17.27. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Իշխանասար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Իշխանասար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.27-ում:

(17.27-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 17.28. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Լեհվազ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 17.29. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Լեռնաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Լեռնաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.29-ում:

(17.29-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 17.30. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Լիճք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 17.31. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Լոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Լոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.31-ում:

(17.31-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 17.32. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Խնածախ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 17.33. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Խնձորեսկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 17.34. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Խոզնավար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 17.35. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ծավ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ծավ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.35-ում:

(17.35-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 17.36. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ծղուկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 17.37. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կաղնուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կաղնուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.37-ում:

(17.37-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 17.38. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կարճևան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 17.39. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Կուրիս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 17.40. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Հալիձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 17.41. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Հարժիս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 17.42. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ձորաստան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ձորաստան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.42-ում:

(17.42-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 17.43. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ճակատեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ճակատեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.43-ում:

(17.43-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 17.44. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Մուցք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Մուցք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.44-ում:

(17.44-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 17.45. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ներքին Հանդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ներքին Հանդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.45-ում:

(17.45-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 17.46. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Նժդեհ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Նժդեհ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.46-ում:

(17.46-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 17.47. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Նորաշենիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Նորաշենիկ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.47-ում:

(17.47-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 17.48. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Նորավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Նորավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.48-ում:

(17.48-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 17.49. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Նոր Աստղաբերդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը 

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Նոր Աստղաբերդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.49-ում:

(17.49-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 17.50. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շաղատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շաղատ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.50-ում:

(17.50-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 17.51. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շաքի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շաքի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.51-ում:

(17.51-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 17.52. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շենաթաղ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շենաթաղ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.52-ում:

(17.52-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 17.53. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շիկահող համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շիկահող համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.53-ում:

(17.53-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 17.54. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շինուհայր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 17.55. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շվանիձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 17.56. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Շուռնուխ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 17.57. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Որոտան (Գորիսի շրջան) համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 17.58. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սալվարդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սալվարդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.58-ում:

(17.58-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 17.59. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սառնակունք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը 

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 17.60. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սյունիք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սյունիք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.60-ում:

(17.60-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 17.61. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սպանդարյան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 17.62. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սրաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սրաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.62-ում:

(17.62-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 17.63. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սևաքար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Սևաքար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.63-ում:

(17.63-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 17.64. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վահրավար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 17.65. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վաղատուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 17.66. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վանեք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վանեք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.66-ում:

(17.66-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 17.67. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վարդանիձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 17.68. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վարդավանք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վարդավանք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.68-ում:

(17.68-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 17.69. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վերին Խոտանան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վերին Խոտանան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.69-ում:

(17.69-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 17.70. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Վերիշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 17.71. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տաթև համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տաթև համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.71-ում:

(17.71-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 17.72. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տանձավեր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տանձավեր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.72-ում:

(17.72-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 17.73. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տանձատափ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 17.74. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տաշտուն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 17.75. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տավրուս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տավրուս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.75-ում:

(17.75-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 17.76. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տոլորս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տոլորս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.76-ում:

(17.76-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 17.77. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ուժանիս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Ուժանիս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.77-ում:

(17.77-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 17.78. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Քաշունի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 17.79. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Քաջարան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.79-ում:

(17.79-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 17.80. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Քարահունջ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 17.81. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Օխտար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Օխտար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.81-ում:

(17.81-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 17.82. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Գորիս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.82-ում:

(17.82-րդ  հոդվածը լրաց. 17.06.16 ՀՕ-100-Ն) 

 

Հոդված 17.83. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Մեղրի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Մեղրի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.83-ում:

(17.83-րդ  հոդվածը լրաց. 17.06.16 ՀՕ-100-Ն) 

 

Հոդված 17.84. Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տեղ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի Տեղ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 17.84-ում:

(17.84-րդ  հոդվածը լրաց. 17.06.16 ՀՕ-100-Ն) 

 

Հոդված 18. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի համայնքների վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելվածներ 18.1-18.50-ում:

(18-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն)

 

Հոդված 18.1. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Դիլիջան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.1-ում:

(18.1-ին հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 18.2. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ազատամուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ազատամուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.2-ում:

(18.2-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 18.3. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ակնաղբյուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ակնաղբյուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.3-ում:

(18.3-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 18.4. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Աղավնավանք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 18.5. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Աճարկուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Աճարկուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.5-ում:

(18.5-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 18.6. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Այգեհովիտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Այգեհովիտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.6-ում:

(18.6-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 18.7. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Այգեձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Այգեձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.7-ում:

(18.7-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 18.8. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Աչաջուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Աչաջուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.8-ում:

(18.8-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-15-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 18.9. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Արծվաբերդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Արծվաբերդ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.9-ում:

(18.9-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 18.10. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Արճիս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 18.11. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Բաղանիս համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 18.12. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Բարեկամավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 18.13. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Բերդավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 18.14. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Գանձաքար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Գանձաքար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.14-ում:

(18.14-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 18.15. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Գետահովիտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Գետահովիտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.15-ում:

(18.15-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 18.16. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Գոշ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 18.17. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Դիտավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Դիտավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.17-ում:

(18.17-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 18.18. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Դովեղ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 18.19. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ենոքավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ենոքավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.19-ում:

(18.19-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 18.20. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Զորական համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 18.21. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Թեղուտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 18.22. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Իծաքար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Իծաքար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.22-ում:

(18.22-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 18.23. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Լճկաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 18.24. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Լուսահովիտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Լուսահովիտ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.24-ում:

(18.24-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 18.25. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Լուսաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Լուսաձոր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.25-ում:

(18.25-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 18.26. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Խաշթառակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Խաշթառակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.26-ում:

(18.26-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 18.27. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Խաչարձան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 18.28. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ծաղկավան (Իջևանի շրջան) համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ծաղկավան (Իջևանի շրջան) համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.28-ում:

(18.28-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 18.29. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ծաղկավան (Տավուշի շրջան) համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ծաղկավան (Տավուշի շրջան) համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.29-ում:

(18.29-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 18.30. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Կիրանց համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Կիրանց համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.30-ում:

(18.30-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 18.31. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Կոթի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 18.32. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Կողբ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Կողբ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.32-ում:

(18.32-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 18.33. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Հաղարծին համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 18.34. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Հաղթանակ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 18.35. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Հովք համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 18.36. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Նավուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Նավուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.36-ում:

(18.36-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն) 

 

Հոդված 18.37. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ներքին Կարմիր աղբյուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ներքին Կարմիր աղբյուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.37-ում:

(18.37-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 18.38. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Նորաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Նորաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.38-ում:

(18.38-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 18.39. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ոսկեպար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 18.40. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ոսկեվան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 18.41. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Չինարի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Չինարի համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.41-ում:

(18.41-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 18.42. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Չինչին համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Չինչին համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.42-ում:

(18.42-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 18.43. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Պառավաքար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Պառավաքար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.43-ում:

(18.43-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 18.44. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Ջուջևան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(հոդվածն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 18.45. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Սարիգյուղ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Սարիգյուղ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.45-ում:

(18.45-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 18.46. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Սևքար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Սևքար համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.46-ում:

(18.46-րդ հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 18.47. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Վազաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Վազաշեն համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.47-ում:

(18.47-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 18.48. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Վարագավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Վարագավան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.48-ում:

(18.48-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 18.49. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Վերին Կարմիր աղբյուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Վերին Կարմիր աղբյուր համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.49-ում:

(18.49-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 18.50. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Տավուշ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը 

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Տավուշ համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.50-ում:

(18.50-րդ  հոդվածը լրաց. 24.06.10 ՀՕ-115-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Հոդված 18.51. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Այրում համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Այրում համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.51-ում:

(18.51-րդ  հոդվածը լրաց. 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

Հոդված 18.52. Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Նոյեմբերյան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը

 

Հայաստանի Հանրապետության Տավուշի մարզի Նոյեմբերյան համայնքի վարչական սահմանների նկարագրությունը տրվում է սույն օրենքի բաղկացուցիչ մաս կազմող հավելված 18.52-ում:

(18.52-րդ  հոդվածը լրաց. 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)

 

 

Հավելված 2

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

Ց Ա Ն Կ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ

 

2.1. Արագածոտն մարզի համայնքներն ու բնակավայրերը

 

Հ. Համայնքի անվանումը

Բնակավայրի անվանումը

1. Աշտարակ

Աշտարակ քաղաք

 

Մուղնի գյուղ

2. Ապարան Ապարան քաղաք
3. Թալին Թալին քաղաք
4. Ագարակ (Աշտարակի շրջ.) Ագարակ գյուղ
5. Ագարակավան Ագարակավան գյուղ
6. Ալագյազ Ալագյազ գյուղ
7. Ակունք Ակունք գյուղ
8. Աղձք Աղձք գյուղ
9. Սադունց Սադունց գյուղ
10. Անտառուտ Անտառուտ գյուղ
11. Աշնակ Աշնակ գյուղ
12. Ավան Ավան գյուղ
  Խնուսիկ գյուղ
13. Մեծաձոր Մեծաձոր գյուղ
14. Ավշեն Ավշեն գյուղ
15. Արագած (Ապարանի շրջ.) Արագած գյուղ
16. Արագածավան Արագածավան գյուղ
17. Արագածոտն Արագածոտն գյուղ
18. Արայի

Արայի գյուղ

19. Թաթուլ Թաթուլ գյուղ
20. Արտաշատավան    Արտաշատավան գյուղ
  Լուսաղբյուր գյուղ
   Նիգատուն գյուղ
21. Արտենի Արտենի գյուղ
22. Արուճ Արուճ գյուղ
23. Ափնագյուղ Ափնագյուղ գյուղ
24. Բազմաղբյուր Բազմաղբյուր գյուղ
25. Օթևան Օթևան գյուղ
26. Արևուտ Արևուտ գյուղ
27. Բերքառատ  Բերքառատ գյուղ
28. Բյուրական Բյուրական գյուղ
29. Գառնահովիտ Գառնահովիտ գյուղ
30. Գեղադիր Գեղադիր գյուղ
31. Գեղաձոր Գեղաձոր գյուղ
32. Գեղարոտ Գեղարոտ գյուղ
33. Գետափ Գետափ գյուղ
34. Կանչ Կանչ գյուղ
35. Դաշտադեմ Դաշտադեմ գյուղ
36. Դավթաշեն Դավթաշեն գյուղ
37. Ճարճակիս Ճարճակիս գյուղ
38. Դիան Դիան գյուղ
39. Դպրևանք Դպրևանք գյուղ
40. Եղիպատրուշ Եղիպատրուշ գյուղ
41. Եղնիկ Եղնիկ գյուղ
42. Երնջատափ Երնջատափ գյուղ
43. (կետն ուժը կորցրել է 13.06.06 ՀՕ-147-Ն)
44. Զարինջա Զարինջա գյուղ
45. Զովասար Զովասար գյուղ
46. Թթուջուր Թթուջուր գյուղ
47. Թլիկ Թլիկ գյուղ
48. Իրինդ  Իրինդ գյուղ
49. Լեռնապար Լեռնապար գյուղ
50. Լեռնարոտ Լեռնարոտ գյուղ
51. Լուսագյուղ Լուսագյուղ գյուղ
52. Լուսակն Լուսակն գյուղ
53. Ծակղահովիտ Ծաղկահովիտ գյուղ
54. Ծաղկաշեն Ծաղկաշեն գյուղ
55. Ծաղկասար Ծաղկասար գյուղ
56. Ծիլքար Ծիլքար գյուղ
57. Կաթնաղբյուր Կաթնաղբյուր գյուղ
58. Կարբի Կարբի գյուղ
59. Կարմրաշեն Կարմրաշեն գյուղ
60. Կաքավաձոր Կաքավաձոր գյուղ
61. Կոշ Կոշ գյուղ
62. Հակո Հակո գյուղ
63. Հարթավան Հարթավան գյուղ
64. Հացաշեն Հացաշեն գյուղ
65. Հնաբերդ Հնաբերդ գյուղ
66. Ձորագլուխ Ձորագլուխ գյուղ
67. Դդմասար Դդմասար գյուղ
68. Ղազարավան Ղազարավան գյուղ
69. Մաստարա  Մաստարա գյուղ
   Ձորագյուղ գյուղ
70. Մելիքգյուղ  Մելիքգյուղ գյուղ
71. Միրաք Միրաք գյուղ
72. Կայք Կայք գյուղ
73. Ներքին Բազմաբերդ Ներքին Բազմաբերդ գյուղ
74. Ներքին Սասնաշեն Ներքին Սասնաշեն գյուղ
75. Նիգավան Նիգավան գյուղ
76. Նոր Ամանոս Նոր Ամանոս գյուղ
77. Շողակն Շողակն գյուղ
78. Նորաշեն (Արագածի շրջ.) Նորաշեն գյուղ
79. Նոր Արթիկ Նոր Արթիկ գյուղ
80. Նոր Եդեսիա Նոր Եդեսիա գյուղ
81. Շամիրամ Շամիրամ գյուղ
82. Շենավան Շենավան գյուղ
83. Շենկանի Շենկանի գյուղ
84. Շղարշիկ Շղարշիկ գյուղ
85. Ոսկեթաս Ոսկեթաս գյուղ
86. Ոսկեհատ Ոսկեհատ գյուղ
87. Ոսկեվազ Ոսկեվազ գյուղ
88. Չքնաղ Չքնաղ գյուղ
89. Պարտիզակ Պարտիզակ գյուղ
90. Ջամշլու Ջամշլու գյուղ
91. Ջրամբար  Ջրամբար գյուղ
92. Ռյա թազա Ռյա թազա գյուղ
93. Սաղմոսավան Սաղմոսավան գյուղ
94. Կանիաշիր Կանիաշիր գյուղ
95. Սասունիկ  Սասունիկ գյուղ
   Կարին գյուղ
96. Սարալանջ Սարալանջ գյուղ
97. Սիփան Սիփան գյուղ
98. Սորիկ Սորիկ գյուղ
99. Սուսեր Սուսեր գյուղ
100. Վարդաբյուր Վարդաբյուր գյուղ
101. Վարդենիս Վարդենիս գյուղ
102. Վարդենուտ Վարդենուտ գյուղ
103. Վերին Բազմաբերդ Վերին Բազմաբերդ գյուղ
104. Վերին Սասնաշեն Վերին Սասնաշեն գյուղ
105. Վերին Սասունիկ Վերին Սասունիկ գյուղ
106. Տեղեր  Տեղեր գյուղ
107. Ցամաքասար Ցամաքասար գյուղ
108. Ուշի Ուշի գյուղ
109. Ուջան Ուջան գյուղ
110. Փարպի Փարպի գյուղ
111. Քուչակ Քուչակ գյուղ
112. Օհանավան Օհանավան գյուղ
113. Օշական Օշական գյուղ
114. Օրգով Օրգով գյուղ
115. Միջնատուն Միջնատուն գյուղ

 

2.2. Արարատ մարզի համայնքներն ու բնակավայրերը

 

Հ. Համայնքի անվանումը Բնակավայրի անվանումը
1. Արտաշատ Արտաշատ քաղաք
2. Արարատ Արարատ քաղաք
3. Մասիս Մասիս քաղաք
4. Վեդի Վեդի քաղաք
5. Աբովյան Աբովյան գյուղ
6. Ազատաշեն  Ազատաշեն գյուղ
7. Ազատավան Ազատավան գյուղ
8. Այգավան Այգավան գյուղ
9. Այգեզարդ Այգեզարդ գյուղ
10. Այգեպատ Այգեպատ գյուղ
11. Այգեստան Այգեստան գյուղ
12. Այնթապ Այնթապ գյուղ
13. Ավշար Ավշար գյուղ
14. Արալեզ Արալեզ գյուղ
15. Արարատ Արարատ գյուղ
16. Արաքսավան Արաքսավան գյուղ
17. Արբաթ Արբաթ գյուղ
18. Արգավանդ Արգավանդ գյուղ
19. Արմաշ Արմաշ գյուղ
20. Արևաբույր Արևաբույր գյուղ
21. Արևշատ Արևշատ գյուղ
22. Բաղրամյան Բաղրամյան գյուղ
23. Բարձրաշեն  Բարձրաշեն գյուղ
   Կաքավաբերդ գյուղ
24. Բերդիկ Բերդիկ գյուղ
25. Բերքանուշ Բերքանուշ գյուղ
26. Բյուրավան Բյուրավան գյուղ
27. Բուրաստան Բուրաստան գյուղ
28. Գեղանիստ Գեղանիստ գյուղ
29. Գետազատ Գետազատ գյուղ
30. Գետափնյա Գետափնյա գյուղ
31. Գոռավան Գոռավան գյուղ
32. Դալար Դալար գյուղ
33. Դաշտավան Դաշտավան գյուղ
34. Դաշտաքար Դաշտաքար գյուղ
35. Դարակերտ Դարակերտ գյուղ
36. Դարբնիկ Դարբնիկ գյուղ
37. Դեղձուտ Դեղձուտ գյուղ
38. Դիմիտրով Դիմիտրով գյուղ
39. Դիտակ Դիտակ գյուղ
40. Դվին Դվին գյուղ
41. Եղեգնավան Եղեգնավան գյուղ
42. Երասխ Երասխ գյուղ
43. Զանգակատուն Զանգակատուն գյուղ
44. Զորակ Զորակ գյուղ
45. Լանջազատ Լանջազատ գյուղ
46. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
47. Լանջառ Լանջառ գյուղ
48. Լուսաշող Լուսաշող գյուղ
49. Լուսառատ Լուսառատ գյուղ
50. Խաչփառ Խաչփառ գյուղ
51. Կանաչուտ Կանաչուտ գյուղ
52. Հայանիստ Հայանիստ գյուղ
53. Հնաբերդ Հնաբերդ գյուղ
54. Հովտաշատ Հովտաշատ գյուղ
55. Հովտաշեն Հովտաշեն գյուղ
56. Ղուկասավան Ղուկասավան գյուղ
57. Մասիս Մասիս գյուղ
58. Մարմարաշեն Մարմարաշեն գյուղ
59. Մխչյան Մխչյան գյուղ
60. Մրգանուշ Մրգանուշ գյուղ
61. Մրգավան Մրգավան գյուղ
62. Մրգավետ Մրգավետ գյուղ
63. Նարեկ Նարեկ գյուղ
64. Նիզամի Նիզամի գյուղ
65. Նշավան Նշավան գյուղ
66. Նոյակերտ Նոյակերտ գյուղ
67. Նորաբաց Նորաբաց գյուղ
68. Նորամարգ Նորամարգ գյուղ
69. Նորաշեն Նորաշեն գյուղ
70. Նոր Խարբերդ Նոր Խարբերդ գյուղ
71. Նոր կյանք Նոր կյանք գյուղ
72. Նոր Կյուրին Նոր Կյուրին գյուղ
73. Նոր ուղի Նոր ուղի գյուղ
74. Շահումյան Շահումյան գյուղ
75. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
76. Ոսկետափ Ոսկետափ գյուղ
77. Ոստան Ոստան գյուղ
78. Պարույր Սևակ Պարույր Սևակ գյուղ
 

Տիգրանաշեն գյուղ

79. Ջրահովիտ Ջրահովիտ գյուղ
80. Ջրաշեն Ջրաշեն գյուղ
81. Ռանչպար Ռանչպար գյուղ
82. Սայաթ-Նովա Սայաթ-Նովա գյուղ
83. Սիս Սիս գյուղ
84. Սիսավան Սիսավան գյուղ
85. Սիփանիկ Սիփանիկ գյուղ
86. Սուրենավան Սուրենավան գյուղ
87. Վանաշեն Վանաշեն գյուղ
88. Վարդաշատ Վարդաշատ գյուղ
89. Վարդաշեն Վարդաշեն գյուղ
90. Գինեվետ Գինեվետ գյուղ
91. Վերին Արտաշատ Վերին Արտաշատ գյուղ
92. Վերին Դվին Վերին Դվին գյուղ
93. Տափերական Տափերական գյուղ
94. Ուրցալանջ Ուրցալանջ գյուղ
95. Ուրցաձոր Ուրցաձոր գյուղ
 

Լանջանիստ գյուղ

 

Շաղափ գյուղ

96. Փոքր Վեդի Փոքր Վեդի գյուղ
97. Քաղցրաշեն Քաղցրաշեն գյուղ

 

2.3. Արմավիր մարզի համայնքներն ու բնակավայրերը

 

Հ. Համայնքի անվանումը Բնակավայրի անվանումը
1. Արմավիր (Հոկտեմբերյան) Արմավիր (Հոկտեմբերյան) քաղաք
2. Վաղարշապատ (Էջմիածին) Վաղարշապատ (Էջմիածին) քաղաք
3. Մեծամոր Մեծամոր քաղաք
4. Ակնալիճ Ակնալիճ գյուղ
5. Ակնաշեն Ակնաշեն գյուղ
6. Աղավնատուն Աղավնատուն գյուղ
7. Ամասիա Ամասիա գյուղ
8. Ամբերդ Ամբերդ գյուղ
9. Այգեկ Այգեկ գյուղ
10. Այգեշատ (Արմավիրի շրջ.) Այգեշատ գյուղ
11. Այգեշատ (Էջմիածնի շրջ.) Այգեշատ գյուղ
12. Ապագա Ապագա գյուղ
13. Առատաշեն Առատաշեն գյուղ
14. Արագած Արագած գյուղ
15. Արազափ Արազափ գյուղ
16. Արաքս (Արմավիրի շրջ.) Արաքս գյուղ
17. Արաքս (Էջմիածնի շրջ.) Արաքս գյուղ
18. Արգավանդ Արգավանդ գյուղ
19. Արգինա Արգինա գյուղ
20. Արմավիր Արմավիր գյուղ
21. Արշալույս Արշալույս գյուղ
22. Արտամետ Արտամետ գյուղ
23. Արտիմետ Արտիմետ գյուղ
24. Արտաշար Արտաշար գյուղ
25. Արևադաշտ Արևադաշտ գյուղ
26. Արևաշատ Արևաշատ գյուղ
27. Արևիկ Արևիկ գյուղ
28. Բագարան Բագարան գյուղ
29. Բաղրամյան (Բաղրամյանի շրջ.) Բաղրամյան գյուղ
30. Բաղրամյան (Էջմիածնի շրջ.) Բաղրամյան գյուղ
31. Բամբակաշատ Բամբակաշատ գյուղ
32. Բերքաշատ Բերքաշատ գյուղ
33. Գայ Գայ գյուղ
34. Գետաշեն Գետաշեն գյուղ
35. Գրիբոյեդով  Գրիբոյեդով գյուղ
36. Դալարիկ Դալարիկ գյուղ
37. Դաշտ Դաշտ գյուղ
38. Դողս Դողս գյուղ
39. Եղեգնուտ Եղեգնուտ գյուղ
40. Երասխահուն Երասխահուն գյուղ
41. Երվանդաշատ Երվանդաշատ գյուղ
42. Զարթոնք Զարթոնք գյուղ
43. Մայիսյան Մայիսյան գյուղ
44. Լենուղի Լենուղի գյուղ
45. Լեռնագոգ Լեռնագոգ գյուղ
46. Լեռնամերձ Լեռնամերձ գյուղ
47. Լուկաշին Լուկաշին գյուղ
48. Լուսագյուղ Լուսագյուղ գյուղ
49. Խանջյան Խանջյան գյուղ
50. Խորոնք Խորոնք գյուղ
51. Ծաղկալանջ Ծաղկալանջ գյուղ
52. Ծաղկունք Ծաղկունք գյուղ
53. Ծիածան Ծիածան գյուղ
54. Կողբավան

Կողբավան գյուղ

55. Հայթաղ Հայթաղ
56. Հայկաշեն Հայկաշեն գյուղ
57. Հայկավան Հայկավան գյուղ
58. Հացիկ Հացիկ գյուղ
59. Սարդարապատ Սարդարապատ գյուղ
60. Հովտամեջ Հովտամեջ գյուղ
61. Հուշակերտ Հուշակերտ գյուղ
62. Այգեվան Այգեվան գյուղ
63. Մարգարա Մարգարա գյուղ
64. Մեծամոր Մեծամոր գյուղ
65. Մերձավան Մերձավան գյուղ
66. Մյասնիկյան Մյասնիկյան գյուղ
67. Մրգաշատ Մրգաշատ գյուղ
68. Մրգաստան Մրգաստան գյուղ
69. Մուսալեռ Մուսալեռ գյուղ
70. Նալբանդյան Նալբանդյան գյուղ
71. Նոր Արմավիր Նոր Արմավիր գյուղ
72. Նոր Արտագերս Նոր Արտագերս գյուղ
73. Նոր Կեսարիա Նոր Կեսարիա գյուղ
74. Նորակերտ Նորակերտ գյուղ
75. Նորապատ Նորապատ գյուղ
76. Նորավան Նորավան գյուղ
77. Շահումյան Շահումյան գյուղ
78. Շահումյանի թռչնաֆաբրիկա Շահումյանի թռչնաֆաբրիկա գյուղ
79. Շենավան Շենավան գյուղ
80. Շենիկ Շենիկ գյուղ
81. Ոսկեհատ Ոսկեհատ գյուղ
82. Պտղունք Պտղունք գյուղ
83. Ջանֆիդա Ջանֆիդա գյուղ
84. Ջրաշեն Ջրաշեն գյուղ
85. Ջրառատ Ջրառատ գյուղ
86. Ջրարբի Ջրարբի գյուղ
87. Գեղակերտ Գեղակերտ գյուղ
88. Ալաշկերտ Ալաշկերտ գյուղ
89. Վանանդ Վանանդ գյուղ
90. Վարդանաշեն Վարդանաշեն գյուղ
91. Տալվորիկ Տալվորիկ գյուղ
92. Տանձուտ Տանձուտ գյուղ
93. Տարոնիկ Տարոնիկ գյուղ
94. Փարաքար  Փարաքար գյուղ
   Թաիրով գյուղ
95. Փշատավան Փշատավան գյուղ
96. Քարակերտ Քարակերտ գյուղ
97. Ֆերիկ Ֆերիկ գյուղ

 

2.4. Գեղարքունիք մարզի համայնքներն ու բնակավայրերը

 

Հ. Համայնքի անվանումը
Բնակավայրի անվանումը
1. Գավառ (Կամո) Գավառ (Կամո) քաղաք
2. Ճամբարակ Ճամբարակ քաղաք
3. Մարտունի Մարտունի քաղաք
4. Սևան  Սևան քաղաք
   Գագարին գյուղ
5. Վարդենիս Վարդենիս քաղաք
6. Ազատ Ազատ գյուղ
7. Ախպրաձոր Ախպրաձոր գյուղ
8. Ակունք Ակունք գյուղ
9. Աղբերք Աղբերք գյուղ
10. Այգուտ Այգուտ գյուղ
   Ճապկուտ գյուղ
11. Այրք Այրք գյուղ
12. Անտառամեջ Անտառամեջ գյուղ
13. Աստղաձոր Աստղաձոր գյուղ
14. Ավազան Ավազան գյուղ
15. Արեգունի Արեգունի գյուղ
16. Արծվանիստ Արծվանիստ գյուղ
17. Արծվաշեն Արծվաշեն գյուղ
18. Արտանիշ գյուղ Արտանիշ գյուղ
19. Արփունք Արփունք գյուղ
20. Բերդկունք Բերդկունք գյուղ
21. Գանձակ Գանձակ գյուղ
22. Գեղամաբակ Գեղամաբակ գյուղ
23. Գեղամասար Գեղամասար գյուղ
24. Գեղամավան Գեղամավան գյուղ
25. Գեղարքունիք  Գեղարքունիք գյուղ
26. Գեղաքար Գեղաքար գյուղ
27. Գեղհովիտ  Գեղհովիտ գյուղ
   Լեռնակերտ գյուղ
   Նշխարք գյուղ
28. Գետիկ  Գետիկ գյուղ
29. Դարանակ Դարանակ գյուղ
30. Դդմաշեն Դդմաշեն գյուղ
31. Դպրաբակ Դպրաբակ գյուղ
32. Դրախտիկ Դրախտիկ գյուղ
33. Երանոս Երանոս գյուղ
34. Զոլաքար Զոլաքար գյուղ
35. Զովաբեր Զովաբեր գյուղ
36. Ծովասար Ծովասար գյուղ
37. Թթուջուր Թթուջուր գյուղ
38. Լանջաղբյուր Լանջաղբյուր գյուղ
39. Լիճք Լիճք գյուղ
40. Լճաշեն Լճաշեն գյուղ
41. Լճավան Լճավան գյուղ
42. Լճափ Լճափ գյուղ
43. Լուսակունք Լուսակունք գյուղ
44. Խաչաղբյուր Խաչաղբյուր գյուղ
45. Ծակքար Ծակքար գյուղ
46. Ծաղկաշեն Ծաղկաշեն գյուղ
47. Ծաղկունք Ծաղկունք գյուղ
48. Ծափաթաղ Ծափաթաղ գյուղ
49. Ծովագյուղ Ծովագյուղ
50. Ծովազարդ Ծովազարդ գյուղ
51. Ծովակ Ծովակ գյուղ
52. Ծովինար Ծովինար գյուղ
53. Կալավան  Կալավան գյուղ
   Բարեպատ գյուղ
54. Կախակն Կախակն գյուղ
55. Կարճաղբյուր Կարճաղբյուր գյուղ
56. Կարմիրգյուղ Կարմիրգյուղ գյուղ
57. Կութ Կութ գյուղ
58. Կուտական  Կուտական գյուղ
   Զառիվեր գյուղ
59. Հայրավանք Հայրավանք գյուղ
60. Ձորագյուղ Ձորագյուղ գյուղ
61. Ձորավանք Ձորավանք գյուղ
62. Մադինա Մադինա գյուղ
63. Մարտունի Մարտունի գյուղ
64. Մաքենիս Մաքենիս գյուղ
65. Մեծ Մասրիկ Մեծ Մասրիկ գյուղ
66. Ներքին Գետաշեն Ներքին Գետաշեն գյուղ
67. Ներքին Շորժա Ներքին Շորժա գյուղ
68. Նորաբակ Նորաբակ գյուղ
69. Նորակերտ Նորակերտ գյուղ
70. Նորաշեն Նորաշեն գյուղ
71. Նորատուս Նորատուս գյուղ
72. Շատջրեք Շատջրեք գյուղ
73. Շատվան Շատվան գյուղ
74. Շորժա Շորժա գյուղ
75. Չկալովկա Չկալովկա գյուղ
76. Ջաղացաձոր Ջաղացաձոր գյուղ
77. Ջիլ Ջիլ գյուղ
78. Սարուխան Սարուխան գյուղ
79. Սեմյոնովկա Սեմյոնովկա գյուղ
80. Սոթք Սոթք գյուղ
81. Վահան Վահան գյուղ
82. Վաղաշեն Վաղաշեն գյուղ
83. Վանևան Վանևան գյուղ
84. Վարդաձոր Վարդաձոր գյուղ
85. Վարդենիկ Վարդենիկ գյուղ
86. Վարսեր Վարսեր գյուղ
87. Վերին Գետաշեն Վերին Գետաշեն գյուղ
88. Վերին Շորժա Վերին Շորժա գյուղ
89. Տորֆավան Տորֆավան գյուղ
90. Տրետուք Տրետուք գյուղ
91. Փամբակ Փամբակ գյուղ
92. Փոքր Մասրիկ Փոքր Մասրիկ գյուղ

 

 2.5. Լոռի մարզի համայնքներն ու բնակավայրերը

 

Հ. Համայնքի անվանումը
Բնակավայրի անվանումը
1. Վանաձոր Վանաձոր քաղաք
2. Ալավերդի  Ալավերդի քաղաք
   Ակներ գյուղ
3. Ախթալա  Ախթալա քաղաք
   Առողջարանին կից գյուղ
4. Թումանյան  Թումանյան քաղաք
  Մարց գյուղ
  Քարինջ գյուղ
  Լորուտ գյուղ
  Շամուտ գյուղ
  Աթան գյուղ
  Ահնիձոր գյուղ
   Քոբեր կայարանի գյուղ
5. Շամլուղ  Շամլուղ քաղաք
   Ախթալա գյուղ
   Բենդիկ գյուղ
6. Սպիտակ Սպիտակ քաղաք
7. Ստեփանավան  Ստեփանավան քաղաք
   Արմանիս գյուղ
8. Տաշիր Տաշիր քաղաք
9. Ագարակ Ագարակ գյուղ
10. Ազնվաձոր Ազնվաձոր գյուղ
11. (կետն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)
12. (կետն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)
13. Ամրակից Ամրակից գյուղ
14. Այգեհատ Այգեհատ գյուղ
15. Անտառամուտ Անտառամուտ գյուղ
16. Ապավեն Ապավեն գյուղ
17. Արդվի Արդվի գյուղ
18. Արծնի Արծնի գյուղ
19. Արջուտ   Արջուտ գյուղ
   Արջուտ կայարանին կից գյուղ
20. Արևածագ Արևածագ գյուղ
21. Արևաշող Արևաշող գյուղ
22. Աքորի Աքորի գյուղ
23. Բազում Բազում գյուղ
24. Բլագոդարնոյե Բլագոդարնոյե գյուղ
25. Բովաձոր Բովաձոր գյուղ
26. Անտառաշեն Անտառաշեն գյուղ
27. Գարգառ Գարգառ գյուղ
28. Գեղասար Գեղասար գյուղ
29. Գյուլագարակ Գյուլագարակ գյուղ
30. Գոգարան Գոգարան գյուղ
31. Գուգարք  Գուգարք գյուղ
32. Դաշտադեմ Դաշտադեմ գյուղ
33. Դարպաս Դարպաս գյուղ
34. Դեբետ Դեբետ գյուղ
35. Դսեղ Դսեղ գյուղ
36. Եղեգնուտ Եղեգնուտ գյուղ
37. Թեղուտ Թեղուտ գյուղ
38. Լեջան Լեջան գյուղ
39. Լեռնահովիտ Լեռնահովիտ գյուղ
40. Լեռնանցք Լեռնանցք գյուղ
41. Լեռնապատ Լեռնապատ գյուղ
42. Լեռնավան Լեռնավան գյուղ
43. Լերմոնտովո Լերմոնտովո գյուղ
44. Լոռի Բերդ Լոռի Բերդ գյուղ
45. (կետն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)
46. Լուսաղբյուր Լուսաղբյուր գյուղ
47. Խնկոյան Խնկոյան գյուղ
48. Ծաթեր Ծաթեր գյուղ
49. Ծաղկաբեր Ծաղկաբեր գյուղ
50. Ծաղկաշատ  Ծաղկաշատ գյուղ
51. Կաթնաղբյուր Կաթնաղբյուր գյուղ
52. Կաթնաջուր Կաթնաջուր գյուղ
53. Կաթնառատ Կաթնառատ գյուղ
54. Կաճաճկուտ Կաճաճկուտ գյուղ
55. Կարմիր Աղեկ Կարմիր Աղեկ գյուղ
56. Կողես Կողես գյուղ
57. Կուրթան Կուրթան գյուղ
58. Հագվի Հագվի գյուղ
59. Հալավար  Հալավար գյուղ
   Գյուլլուդարա գյուղ
   Հայդարլի գյուղ
   Քիլիսա գյուղ
60. Հաղպատ Հաղպատ գյուղ
61. Հարթագյուղ Հարթագյուղ գյուղ
62. Հոբարձի Հոբարձի գյուղ
63. Հովնանաձոր Հովնանաձոր գյուղ
64. Ձյունաշող Ձյունաշող գյուղ
65. Ձորագետ Ձորագետ գյուղ
66. Ձորագյուղ Ձորագյուղ գյուղ
67. Ձորամուտ  Ձորամուտ գյուղ
   Գոգավան գյուղ
68. Ղուրսալ Ղուրսալ գյուղ
69. Ճոճկան Ճոճկան գյուղ
70. Մարգահովիտ Մարգահովիտ գյուղ
71. (կետն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)
72. Մեդովկա  Մեդովկա գյուղ
   Կրուգլայա շիշկա գյուղ
73. Մեծ Այրում  Մեծ Այրում գյուղ
   Փոքր Այրում գյուղ
74. Մեծավան Մեծավան գյուղ
75. Մեծ Պարնի Մեծ Պարնի գյուղ
76. Մեղվահովիտ  Մեղվահովիտ գյուղ
   Նորամուտ գյուղ
77. Միխայելովկա Միխայելովկա գյուղ
78. Մղարթ  Մղարթ գյուղ
79. Յաղդան Յաղդան գյուղ
80. Նեղոց Նեղոց գյուղ
81. Նովոսելցովո Նովոսելցովո գյուղ
82. Նորաշեն Նորաշեն գյուղ
83. Նոր Խաչակապ Նոր Խաչակապ գյուղ
84. Շահումյան Շահումյան գյուղ
85. (կետն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)
86. Շենավան Շենավան գյուղ
87. Շիրակամուտ Շիրակամուտ գյուղ
88. Շնող Շնող գյուղ
89. Չկալով Չկալով գյուղ
90. Պաղաղբյուր Պաղաղբյուր գյուղ
91. Պետրովկա Պետրովկա գյուղ
92. Պրիվոլնոյե Պրիվոլնոյե գյուղ
93. Պուշկինո Պուշկինո գյուղ
94. Ջիլիզա Ջիլիզա գյուղ
95. Ջրաշեն Ջրաշեն գյուղ
96. Սարալանջ Սարալանջ գյուղ
97. Սարահարթ Սարահարթ գյուղ
98. Սարամեջ Սարամեջ գյուղ
99. Սարատովկա  Սարատովկա գյուղ
   Գետավան գյուղ
100. Սարչապետ Սարչապետ գյուղ
101. Սվերդլով Սվերդլով գյուղ
102. Վահագնաձոր Վահագնաձոր գյուղ
103. Վահագնի Վահագնի գյուղ
104. Վարդաբլուր Վարդաբլուր գյուղ
105. Ուռուտ Ուռուտ գյուղ
106. Ուրասար Ուրասար գյուղ
107. Փամբակ  Փամբակ գյուղ
   Փամբակ կայարանին կից գյուղ
108. Քարաբերդ Քարաբերդ գյուղ
109. Քարաձոր Քարաձոր գյուղ
110. (կետն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)
111. Քարկոփ Քարկոփ գյուղ
112. Օձուն  Օձուն գյուղ
   Ամոջ գյուղ
113. Ֆիոլետովո Ֆիոլետովո գյուղ

 

2.6. Կոտայք մարզի համայնքներն ու բնակավայրերը
 

Հ. Համայնքի անվանումը
Բնակավայրի անվանումը
1. Հրազդան Հրազդան քաղաք
2. Աբովյան Աբովյան քաղաք
3. Բյուրեղավան Բյուրեղավան քաղաք
4. Եղվարդ Եղվարդ քաղաք
5. Ծաղկաձոր Ծաղկաձոր քաղաք
6. Նոր Հաճն Նոր Հաճն քաղաք
7. Չարենցավան Չարենցավան քաղաք
8. Ալափարս Ալափարս գյուղ
9. Ակունք Ակունք գյուղ
10. Աղավնաձոր Աղավնաձոր գյուղ
11. Առինջ Առինջ գյուղ
12. Արագյուղ Արագյուղ
13. Արամուս Արամուս գյուղ
14. Արգել Արգել գյուղ
15. Արզական Արզական գյուղ
16. Արզնի Արզնի գյուղ
17. Արտավազ  Արտավազ գյուղ
   Փյունիկ գյուղ
18. Բալահովիտ Բալահովիտ գյուղ
19. Բջնի Բջնի գյուղ
20. Բուժական Բուժական գյուղ
21. Գառնի Գառնի գյուղ
22. Գեղադիր Գեղադիր գյուղ
23. Գեղաշեն Գեղաշեն գյուղ
24. Գեղարդ Գեղարդ գյուղ
25. Գետամեջ Գետամեջ գյուղ
26. Գողթ Գողթ գյուղ
27. Զառ Զառ գյուղ
28. Զովաշեն  Զովաշեն գյուղ
29. Զովունի Զովունի գյուղ
30. Զովք Զովք գյուղ
31. Զորավան Զորավան գյուղ
32. Թեղենիք Թեղենիք գյուղ
33. Լեռնանիստ Լեռնանիստ գյուղ
34. Կաթնաղբյուր Կաթնաղբյուր գյուղ
35. Կամարիս Կամարիս գյուղ
36. Կապուտան Կապուտան գյուղ
37. Կարենիս Կարենիս գյուղ
38. Կոտայք Կոտայք գյուղ
39. Հանքավան  Հանքավան գյուղ
40. Հատիս Հատիս գյուղ
41. Հացավան Հացավան գյուղ
42. Ձորաղբյուր Ձորաղբյուր գյուղ
43. Մայակովսկի Մայակովսկի գյուղ
44. Մարմարիկ Մարմարիկ գյուղ
45. Մեղրաձոր  Մեղրաձոր գյուղ
   Գոռգոչ գյուղ
46. Մրգաշեն Մրգաշեն գյուղ
47. Նոր Արտամետ Նոր Արտամետ գյուղ
48. Նոր Գեղի Նոր Գեղի գյուղ
49. Նոր գյուղ Նոր գյուղ
50. Նոր Երզնկա Նոր Երզնկա գյուղ
51. Նուռնուս Նուռնուս գյուղ
52. Ողջաբերդ Ողջաբերդ գյուղ
53. Պռոշյան Պռոշյան գյուղ
54. Պտղնի Պտղնի գյուղ
55. Ջրաբեր  Ջրաբեր գյուղ
56. Ջրառատ Ջրառատ գյուղ
57. Ջրվեժ Ջրվեժ գյուղ
58. Գետարգել Գետարգել գյուղ
59. Սարալանջ Սարալանջ գյուղ
60. Սոլակ Սոլակ գյուղ
61. Սևաբերդ Սևաբերդ գյուղ
62. Վերին Պտղնի Վերին Պտղնի գյուղ
63. Քաղսի Քաղսի գյուղ
64. Քանաքեռավան Քանաքեռավան գյուղ
65. Քասախ Քասախ գյուղ
66. Քարաշամբ Քարաշամբ գյուղ
67. Ֆանտան Ֆանտան գյուղ

 

2.7. Շիրակ մարզի համայնքներն ու բնակավայրերը

 

Հ. Համայնքի անվանումը Բնակավայրի անվանումը
1. Գյումրի Գյումրի քաղաք
2. Արթիկ Արթիկ քաղաք
3. Մարալիկ Մարալիկ քաղաք
4. Ազատան Ազատան գյուղ
5. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
6. Ախուրիկ Ախուրիկ գյուղ
7. Ախուրյան Ախուրյան գյուղ
8. Աղին  Աղին գյուղ
   Աղին կայարանի գյուղ
9. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
10. Ամասիա Ամասիա գյուղ
 

Արեգնադեմ գյուղ

 

Բանդիվան գյուղ

 

Բյուրակն գյուղ

 

Գտաշեն գյուղ

 

Կամխուտ գյուղ

 

Հովտուն գյուղ

 

Մեղրաշատ գյուղ

 

Ողջի գյուղ

 

Ջրաձոր գյուղ

11. Այգաբաց Այգաբաց գյուղ
12. Անիավան Անիավան գյուղ
13. Անիպեմզա Անիպեմզա գյուղ
14. Անուշավան Անուշավան գյուղ
15. Աշոցք Աշոցք գյուղ
 

Բավրա գյուղ

 

Զույգաղբյուր գյուղ

 

Թավշուտ գյուղ

 

Կարմրավան գյուղ

 

Կրասար գյուղ

 

Ղազանչի գյուղ

 

Մեծ Սեպասար գյուղ

 

Սարագյուղ գյուղ

 

Սիզավետ գյուղ

 

Փոքր Սեպասար գյուղ

16. Առափի Առափի գյուղ
17. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
18. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
19. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
20. Արևիկ Արևիկ գյուղ
21. Արևշատ Արևշատ գյուղ
22. Բագրավան Բագրավան գյուղ
 

Նորշեն գյուղ

23. Բայանդուր Բայանդուր գյուղ
24. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
25. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
26. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
27. Բենիամին Բենիամին գյուղ

28. Արփի

Բերդաշեն գյուղ
 

Ալվար գյուղ

 

Աղվորիկ գյուղ

 

Արավետ գյուղ

 

Արդենիս գյուղ

 

Գառնառիճ գյուղ

 

Դարիկ գյուղ

 

Եղնաջուր գյուղ

 

Երիզակ գյուղ

 

Զարիշատ գյուղ

 

Զորակերտ գյուղ

 

Լորասար գյուղ

 

Ծաղկուտ գյուղ

 

Շաղիկ գյուղ

 

Պաղակն գյուղ

29. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
30. Գեղանիստ Գեղանիստ գյուղ
31. Գետափ Գետափ գյուղ
32. Գետք Գետք գյուղ
33. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
34. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
35. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
36. Գուսանագյուղ Գուսանագյուղ գյուղ
37. Երազգավորս Երազգավորս գյուղ
38. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
39. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
40. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
41. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
42. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
43. Իսահակյան  Իսահակյան գյուղ
   Բարձրաշեն գյուղ
44. Լանջիկ Լանջիկ գյուղ
45. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
46. Լեռնակերտ Լեռնակերտ գյուղ
47. Լեռնուտ Լեռնուտ գյուղ
48. Լուսակերտ Լուսակերտ գյուղ
49. Լուսաղբյուր Լուսաղբյուր գյուղ
50. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
51. Կամո Կամո գյուղ
52. Կապս Կապս գյուղ
53. Կառնուտ Կառնուտ գյուղ
54. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
55. Կարմրաքար Կարմրաքար գյուղ
56. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
57. Կրաշեն  Կրաշեն գյուղ
58. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
59. Հայկաձոր Հայկաձոր գյուղ
60. Հայկասար Հայկասար գյուղ
61. Հայկավան Հայկավան գյուղ
62. Հայրենյաց Հայրենյաց գյուղ
63. Հառիճ Հառիճ գյուղ
64. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
65. Հացիկ  Հացիկ գյուղ
   Հացիկավան գյուղ
66. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
67. Հոռոմ Հոռոմ գյուղ
68. Հովիտ Հովիտ գյուղ
69. Հովտաշեն Հովտաշեն գյուղ
70. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
71. Հովունի Հովունի գյուղ
72. Ձիթհանքով Ձիթհանքով գյուղ
73. Ձորակապ Ձորակապ գյուղ
74. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
75. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
76. Ղարիբջանյան  Ղարիբջանյան գյուղ
   Ախուրյան կայարանի գյուղ
77. Մայիսյան Մայիսյան գյուղ
78. Մարմաշեն Մարմաշեն գյուղ
79. Մեծ Մանթաշ Մեծ Մանթաշ գյուղ
80. Մեծ Սարիար   Մեծ Սարիար գյուղ
81. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
82. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
83.Մեղրաշեն Մեղրաշեն գյուղ
84. Բասեն Բասեն գյուղ
85. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
86. Նահապետավան Նահապետավան գյուղ
87. Նոր Կյանք Նոր Կյանք գյուղ
88. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
89. Շիրակ Շիրակ գյուղ
90. Շիրակավան Շիրակավան գյուղ
91. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
92. Ոսկեհասկ Ոսկեհասկ գյուղ
93. Պեմզաշեն Պեմզաշեն գյուղ
94. Ջաջուռ Ջաջուռ գյուղ
95. Ջաջուռավան Ջաջուռավան գյուղ
96. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
97. Ջրառատ Ջրառատ գյուղ
98. Ջրափի Ջրափի գյուղ
99. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
100. Սառնաղբյուր Սառնաղբյուր գյուղ
101. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
102. Սարալանջ Սարալանջ գյուղ
103. Սարակապ Սարակապ գյուղ
104. Սարապատ

Թորոսգյուղ գյուղ

 

Արփենի գյուղ

 

Բաշգյուղ գյուղ

 

Գոգհովիտ գյուղ

 

Լեռնագյուղ գյուղ

 

Կաքավասար գյուղ

 

Հարթաշեն գյուղ

 

Հողմիկ գյուղ

 

Ձորաշեն գյուղ

 

Մուսայելյան գյուղ

 

Սալուտ գյուղ

 

Սարապատ գյուղ

 

Վարդաղբյուր գյուղ

 

Ցողամարգ գյուղ

 

Փոքր Սարիար գյուղ

105. Սարատակ Սարատակ գյուղ
106. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
107. Սպանդարյան Սպանդարյան գյուղ
108. Վահրամաբերդ Վահրամաբերդ գյուղ
109. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
110. Վարդաքար Վարդաքար գյուղ
111. Տուֆաշեն Տուֆաշեն գյուղ
112. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
113. Փանիկ Փանիկ գյուղ
114. Փոքրաշեն Փոքրաշեն գյուղ
115. Փոքր Մանթաշ Փոքր Մանթաշ գյուղ
116. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
117. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
118. Քարաբերդ Քարաբերդ գյուղ
119. Քեթի Քեթի գյուղ

 

2.8. Սյունիք մարզի համայնքներն ու բնակավայրերը

 

Հ. Համայնքի անվանումը
Բնակավայրի անվանումը
1. Կապան Կապան քաղաք
2. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
3. Գորիս Գորիս քաղաք
 

Ակներ գյուղ

 

Աղբուլաղ գյուղ

 

Բարձրավան գյուղ

 

Խնձորեսկ գյուղ

 

Հարթաշեն գյուղ

 

Ձորակ գյուղ

 

Ներքին Խնձորեսկ գյուղ

 

Շուռնուխ գյուղ

 

Որոտան գյուղ

 

Վանանդ գյուղ

 

Վերիշեն գյուղ

 

Քարահունջ գյուղ

4. Դաստակերտ Դաստակերտ քաղաք
5. Մեղրի Մեղրի քաղաք
 

Ագարակ քաղաք

 

Ալվանք գյուղ

 

Այգեձոր գյուղ

 

Գուդեմնիս գյուղ

 

Թխկուտ գյուղ

 

Լեհվազ գյուղ

 

Լիճք գյուղ

 

Կարճևան գյուղ

 

Կուրիս գյուղ

 

Նռնաձոր գյուղ

 

Շվանիձոր գյուղ

 

Վահրավար գյուղ

 

Վարդանիձոր գյուղ

 

Տաշտուն գյուղ

6. Սիսիան  Սիսիան քաղաք
7. Քաջարան Քաջարան քաղաք
8. Ագարակ Ագարակ գյուղ
9. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
10. Ախլաթյան Ախլաթյան գյուղ
11. Աղիտու Աղիտու գյուղ
12. Աղվանի Աղվանի գյուղ
13. Անգեղակոթ Անգեղակոթ գյուղ
14. Անտառաշատ Անտառաշատ գյուղ
15. Աշոտավան Աշոտավան գյուղ
16. Առաջաձոր Առաջաձոր գյուղ
17. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
18. Արծվանիկ Արծվանիկ գյուղ
19. Արևիս Արևիս գյուղ
20. Բալաք Բալաք գյուղ
21. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
22. Բնունիս Բնունիս գյուղ
23. Բռնակոթ Բռնակոթ գյուղ
24. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
25. Գեղանուշ  Գեղանուշ գյուղ
   Գոմարան գյուղ
26. Գեղի Գեղի գյուղ
   Գեղավանք գյուղ
   Կարդ գյուղ
   Կիցք գյուղ
   Վերին Գեղավանք գյուղ
   Քարուտ գյուղ
27. Գետաթաղ Գետաթաղ գյուղ
28. Գորայք Գորայք գյուղ
 

Ծղուկ գյուղ

 

Սառնակունք գյուղ

 

Սպանդարյան գյուղ

29. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
30. Դավիթ Բեկ Դավիթ Բեկ գյուղ
31. Դարբաս  Դարբաս գյուղ
   Շամբ գյուղ
32. Տավրուս Տավրուս գյուղ
33. Եղեգ Եղեգ գյուղ
34. Եղվարդ Եղվարդ գյուղ
35. Թանահատ Թանահատ գյուղ
36. Թասիկ Թասիկ գյուղ
37. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
38. Լեռնաձոր  Լեռնաձոր գյուղ
   Կավճուտ գյուղ
   Մուսալլամ գյուղ
   Ներքին Գիրաթաղ գյուղ
   Վերին Գիրաթաղ գյուղ
39. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
40. Լծեն Լծեն գյուղ
41. Լոր Լոր գյուղ
42. Աճանան Աճանան գյուղ
43. Խդրանց Խդրանց գյուղ
44. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
45. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
46. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
47. (կետն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)
48. Ծավ  Ծավ գյուղ
   Շիշկերտ գյուղ
49. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
50. Կաղնուտ Կաղնուտ գյուղ
51. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
52. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
53. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
54. (կետն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)
55. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
56. (կետն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)
57. Հացավան Հացավան գյուղ
58. Ձորաստան Ձորաստան գյուղ
59. (կետն ուժը կորցրել է 13.06.06 ՀՕ-147-Ն)
60. Իշխանասար Իշխանասար գյուղ
61. Ճակատեն Ճակատեն գյուղ
62. Մուցք Մուցք գյուղ
63. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
64. Ներքին Խոտանան Ներքին Խոտանան
65. Ներքին Հանդ Ներքին Հանդ գյուղ
66. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
67. Նորաշենիկ Նորաշենիկ գյուղ
68. Նորավան Նորավան գյուղ
69. Շաղատ Շաղատ գյուղ
70. Շաքի Շաքի գյուղ
71. Շենաթաղ Շենաթաղ գյուղ
72. Շիկահող Շիկահող գյուղ
73. (կետն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)
74. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
75. Շրվենանց Շրվենանց գյուղ
76. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
77. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
78. Որոտան (Սիսիանի շրջ.) Որոտան գյուղ
79. Չափնի Չափնի գյուղ
80. Սալվարդ Սալվարդ գյուղ
81. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
82. Սյունիք  Սյունիք գյուղ
   Բարգուշատ գյուղ
   Դիցմայրի գյուղ
   Խորձոր գյուղ
   Սզնակ գյուղ
83. Նժդեհ   Նժդեհ գյուղ
   Ցղունի գյուղ
84. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
85. (կետն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)
86. Սրաշեն Սրաշեն գյուղ
87. Սևաքար Սևաքար գյուղ
88. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
89. Վաղատին Վաղատին գյուղ
90. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
91. Վանեք Վանեք գյուղ
92. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
93. (կետն ուժը կորցրել է 13.06.06 ՀՕ-147-Ն)
94. Վարդավանք Վարդավանք գյուղ
95. Վերին Խոտանան Վերին Խոտանան գյուղ
96. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
97. Տաթև

Շինուհայր գյուղ

  Տաթև գյուղ
 

Հալիձոր գյուղ

 

Հարժիս գյուղ

 

Սվարանց գյուղ

 

Խոտ գյուղ

 

Տանձատափ գյուղ

 

Քաշունի գյուղ

98. Տանձավեր Տանձավեր գյուղ
99. (կետն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)
100. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
101. Տեղ Տեղ գյուղ
 

Արավուս գյուղ

 

Խնածախ գյուղ

 

Խոզնավար գյուղ

 

Կոռնիձոր գյուղ

 

Վաղատուր գյուղ

 

Քարաշեն գյուղ

102. Տոլորս Տոլորս գյուղ
103. Տորունիք Տորունիք գյուղ
104. Ուժանիս Ուժանիս գյուղ
105. Ույծ Ույծ գյուղ
106. Նոր Աստղաբերդ  Նոր Աստղաբերդ գյուղ
   Աջաբաջ գյուղ
   Գետիշեն գյուղ
   Ոչեթի գյուղ
107. (կետն ուժը կորցրել է 13.06.06 ՀՕ-147-Ն)
108. (կետն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)
109. Քաջարան Քաջարան գյուղ
110. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
111. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
112. (կետն ուժը կորցրել է 13.06.06 ՀՕ-147-Ն)
113. Օխտար Օխտար գյուղ

 

2.9. Վայոց Ձոր մարզի համայնքներն ու բնակավայրերը

 

Հ. Համայնքի անվանումը Բնակավայրի անվանումը
1. Եղեգնաձոր Եղեգնաձոր քաղաք
2. Ջերմուկ Ջերմուկ քաղաք
 

Գնդեվազ գյուղ

  

Կարմրաշեն գյուղ

 

Կեչուտ գյուղ

 

Հերհեր գյուղ

3. Վայք Վայք քաղաք
 

Ազատեկ գյուղ

 

Արին գյուղ

 

Զեդեա գյուղ

 

Հորադիս գյուղ

 

Փոռ գյուղ

4. Ագարակաձոր Ագարակաձոր գյուղ
5. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
6. Աղավնաձոր Աղավնաձոր գյուղ
7. Աղնջաձոր Աղնջաձոր գյուղ
8. Արենի  Արենի գյուղ
   Ամաղու գյուղ
9. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
10. Արտաբույնք Արտաբույնք գյուղ
11. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
12. Արփի Արփի գյուղ
13. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
14. Գետափ Գետափ գյուղ
15. Գլաձոր Գլաձոր գյուղ
16. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
17. Գնիշիկ  Գնիշիկ գյուղ
   Մոզրով գյուղ
18. Գողթանիկ Գողթանիկ գյուղ
19. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
20. Ելփին Ելփին գյուղ
21. Եղեգիս Եղեգիս գյուղ
22. Զառիթափ Զառիթափ գյուղ
 

Ախտա գյուղ

 

Արտավան գյուղ

 

Բարձրունի գյուղ

 

Գոմք գյուղ

 

Խնձորուտ գյուղ

 

Կապույտ գյուղ

 

Մարտիրոս գյուղ

 

Նոր Ազնաբերդ գյուղ

 

Ուղեձոր գյուղ

 

Սարավան գյուղ

 

Սերս գյուղ

23. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
24. Թառաթումբ Թառաթումբ գյուղ
25. Խաչիկ Խաչիկ գյուղ
26. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
27. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
28. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
29. Հերմոն  Հերմոն գյուղ
   Արատես գյուղ
   Կալասար գյուղ
30. Հորբատեղ Հորբատեղ գյուղ
31. Հորս Հորս գյուղ
32. Մալիշկա Մալիշկա գյուղ
33. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
34. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
35. Շատին Շատին գյուղ
36. Չիվա Չիվա գյուղ
37. Ռինդ Ռինդ գյուղ
38. Սալլի Սալլի գյուղ
39. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
40. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
41. Վարդահովիտ  Վարդահովիտ
   Գետիկվանք գյուղ
   Սևաժայռ գյուղ
42. Վերնաշեն Վերնաշեն գյուղ
43. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
44. Քարագլուխ Քարագլուխ գյուղ

 

2.10 ՏԱՎՈՒՇ ՄԱՐԶԻ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՆ ՈՒ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԸ
 

Հ. Համայնքի անվանումը
Բնակավայրերի անվանումը
1. Իջևան Իջևան քաղաք
1.1 Այրում Այրում քաղաք
 

Արճիս գյուղ

 

Բագրատաշեն գյուղ

 

Դեբեդավան գյուղ

 

Դեղձավան գյուղ

 

Լճկաձոր գյուղ

 

Հաղթանակ գյուղ

 

Պտղավան գյուղ

2. Բերդ Բերդ քաղաք
3. Դիլիջան Դիլիջան քաղաք
 

Հաղարծին գյուղ

 

Թեղուտ գյուղ

 

Գոշ գյուղ

 

Աղավնավանք գյուղ

 

Հովք գյուղ

 

Խաչարձան գյուղ

 

Ճերմակավան գյուղ

  Գեղատափ գյուղ
4. Նոյեմբերյան Նոյեմբերյան քաղաք
 

Բաղանիս գյուղ

 

Բարեկամավան գյուղ

 

Բերդավան գյուղ

 

Դովեղ գյուղ

 

Կոթի գյուղ

 

Ոսկեպար գյուղ

 

Ոսկեվան գյուղ

 

Ջուջևան գյուղ

5. Ազատամուտ Ազատամուտ գյուղ
 

Բարխուդարլու գյուղ

6. Ակնաղբյուր Ակնաղբյուր գյուղ
7. (կետն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)
8. Աճարկուտ Աճարկուտ գյուղ
9. Այգեհովիտ Այգեհովիտ գյուղ
Կայան գյուղ
10. Այգեձոր Այգեձոր գյուղ
11. Այգեպար Այգեպար գյուղ
12. (կետն ուժը կորցրել է 13.06.06 ՀՕ-147-Ն)
13. Աչաջուր Աչաջուր գյուղ
14. Արծվաբերդ Արծվաբերդ գյուղ
15. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
16. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
17. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
18. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
19. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
20. Բերքաբեր Բերքաբեր գյուղ
21. Գանձաքար Գանձաքար գյուղ
22. Գետահովիտ Գետահովիտ գյուղ
23. (կետն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)
24. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
25. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
26. Դիտավան Դիտավան գյուղ
27. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
28. Ենոքավան Ենոքավան գյուղ
29. (կետն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)
30. Տավուշ Տավուշ գյուղ
31. Իծաքար Իծաքար գյուղ
32. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
33. Լուսահովիտ Լուսահովիտ գյուղ
34. Լուսաձոր Լուսաձոր գյուղ
35. Խաշթառակ Խաշթառակ գյուղ
36. (կետն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)
37. Ծաղկավան (Իջևանի շրջ.) Ծաղկավան գյուղ
38. Ծաղկավան (Տաուշի շրջ.) Ծաղկավան գյուղ
39. Կիրանց Կիրանց գյուղ
40. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
41. Կողբ Կողբ գյուղ

Զորական գյուղ

42. (կետն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)
43. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
44. (կետն ուժը կորցրել է 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)
45. Մոսեսգեղ Մոսեսգեղ գյուղ
46. Նավուր Նավուր գյուղ
47. Ներքին Կարմիր աղբյուր Ներքին Կարմիր աղբյուր գյուղ
48. Նորաշեն Նորաշեն գյուղ
49. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
50. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
51. Չինարի Չինարի գյուղ
52. Չինչին Չինչին գյուղ
53. Չորաթան Չորաթան գյուղ
54. Պառավաքար Պառավաքար գյուղ
55. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
56. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)
57. Սարիգյուղ Սարիգյուղ գյուղ
58. Սևքար Սևքար գյուղ
59. Վազաշեն Վազաշեն գյուղ
60. Վարագավան Վարագավան գյուղ
61. Վերին Կարմիր աղբյուր Վերին Կարմիր աղբյուր գյուղ
62. (կետն ուժը կորցրել է 17.06.16 ՀՕ-100-Ն)


(հավելվածը խմբ. 14.12.04 ՀՕ-41-Ն, խմբ, լրաց., փոփ. 13.06.06 ՀՕ-147-Ն, խմբ. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, 24.06.10 ՀՕ-114-Ն, խմբ., փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն, խմբ., փոփ. 17.06.16 ՀՕ-100-Ն) 
 

 

Հավելված 3

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

Ց Ա Ն Կ

 

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԹԱՂԱՅԻՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ, ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԵՎ ԹԱՂԱՄԱՍԵՐԻ

 

N

Թաղային համանյքի անվանումը Բնակավայրերի և թաղամասերի անվանումները

1.

Աջափնյակ Աջափնյակ թաղամաս

2.

Ավան Ավան թաղամաս

3.

Արաբկիր Արաբկիր թաղամաս

4.

Դավթաշեն Դավթաշեն թաղամաս

5.

Էրեբունի Էրեբունի թաղամաս

6.

Կենտրոն Կենտրոն թաղամաս

7.

Մալաթիա - Սեբաստիա Մալաթիա-Սեբաստիա թաղամաս

8.

Նոր Նորք Նոր Նորք թաղամաս

9.

Նորք - Մարաշ Նորք - Մարաշ թաղամաս

10.

Նուբարաշեն Նուբարաշեն թաղամաս

11.

Շենգավիթ Շենգավիթ թաղամաս

12.

Քանաքեռ - Զեյթուն Քանաքեռ - Զեյթուն թաղամաս


(հավելվածը լրաց. 30.06.96 ՀՕ-73)

 

Հավելված 5

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

 ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԵՎ ԹԱՂԱՄԱՍԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 26.12.08 ՀՕ-10-Ն)

 

 

Հավելված 6

«Հայաստանի Հանրապետության

վարչատարածքային բաժանման մասին»

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Երևան քաղաքը սահմանակից է Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի, Արարատի, Արմավիրի և Արագածոտնի մարզերին։

 

Երևան-Կոտայքի մարզ

 

Սահմանագիծը «Ա-Բ» կետերով հարում է Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Պռոշյանի, Քասախի, Զովունիի, Ներքին Պտղնիի, Վերին Պտղնիի, Առինջի, Ջրվեժի, Հացավանի համայնքների արտաքին սահմաններին։

Սահմանագիծն սկսվում է «Ա» հանգուցային կետից, որն ընդհանուր է Երևան քաղաքի, Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Պռոշյանի և Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզի Սասունիկի համայնքների համար։ Սահմանագիծը հենակետ թիվ 1-ից շարունակվում է արևելյան ուղղությամբ մինչև Մասիս-Նուռնուս երկաթգիծը և հատում այն` հենակետ թիվ 2, այնուհետև մինչև անձրևատար ձորակը` հենակետ թիվ 3, ձորակով թեքվում է դեպի հյուսիս` մինչև ջրատարը` հենակետ թիվ 4։ Այնուհետև շարունակվում է ջրատարի հյուսիսային եզրով դեպի արևելք և անցնելով թ.թ. 5-8 հենակետերը, հասնում է մինչև հենակետ թիվ 9: Թիվ 9 հենակետից սահմանագիծը անցնում է զինվորական մասի հյուսիսարևմտյան կողմից շրջանցող ճանապարհով և հասնում Երևան-Աշտարակ մայրուղուն, հատում այն` հենակետ թիվ 10, այնուհետև մայրուղու երթևեկելի մասի հյուսիսային եզրով շարունակվում է հարավարևելյան ուղղությամբ մինչև հենակետ թիվ 11, որն ընդհանուր է Երևան քաղաքի, Պռոշյանի և Քասախի համայնքների համար։

Թիվ 11 հենակետից սահմանագիծը շարունակվում է Երևան-Աշտարակ մայրուղու երթևեկելի մասի հյուսիսային եզրով մինչև հենակետ թիվ 12, թեքվում է հյուսիս-արևելք` մինչև Գևորգ Չաուշի 50 հասցեում գտնվող պարիսպը (նախկին Հայֆիլմ)` հենակետ թիվ 13, և, հյուսիսային մասով ընդգրկելով հենակետ թիվ 14` շրջանցում է այն, հասնում հենակետ թիվ 15։ Թիվ 15 հենակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք` մինչև հենակետ թիվ 16։ Սահմանագիծը, արևելյան եզրով շրջանցելով Կարմիր խաչի պարիսպը, հասնում է հենակետ թիվ 17, որը գտնվում է Քասախ գյուղի Զորավար Անդրանիկի 2-րդ փողոցի եզրին։ Այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք և շարունակվում մինչև ջրատար խողովակի հյուսիսային եզրին գտնվող թիվ 18 հենակետ, ջրատար խողովակով շարունակվում մինչև Դավթաշեն թաղամասի խմելու ջրի կարգավորիչ ջրամբարի պարսպի հարավարևմտյան անկյունը` հենակետ թիվ 19։

Այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք և, շրջանցելով ջրամբարը, անցնում է թիվ 20 հենակետով, հասնում հենակետ թիվ 21, որը գտնվում է ջրատար խողովակի հյուսիսային մասում, շարունակվում ջրատար խողովակով մինչև «Դավթաշեն-2» էլեկտրաենթակայանի պարիսպը` հենակետ թիվ 22, թեքվում հյուսիս` մինչև հենակետ թիվ 23, այնուհետև հյուսիս-արևելք և, անցնելով թ.թ. 24-27 հենակետերով, հասնում է անձրևատար ձորակին` հենակետ թիվ 28, ձորակով բարձրանում հյուսիս` մինչև հենակետ թիվ 29, որն ընդհանուր է Երևան քաղաքի, Քասախի և Զովունիի համայնքների համար։

Սահմանագիծը թիվ 29 հենակետից թեքվում է հյուսիս-արևելք մինչև զինվորական մասի պարիսպը` հենակետ թիվ 30։ Այնուհետև հյուսիսային կողմով շրջանցելով զինվորական մասի պարիսպը և անցնելով թ.թ. 31-33 հենակետերը` հասնում է հենակետ թիվ 34-ին, որը գտնվում է զինվորական մասը շրջանցող պարսպի և Զովունի գյուղի 35-րդ փողոցի հատման մասում։ Թիվ 34 հենակետից սահմանագիծը անցնում է Դավթաշենի կաթսայատան պարսպին զուգահեռ ճանապարհի հյուսիսային եզրով դեպի հարավ, այնուհետև դեպի արևելք, անցնելով թ.թ. 35-37 հենակետերը, հասնում է հենակետ թիվ 38-ին, թեքվում դեպի հյուսիս` հենակետ թիվ 39, որը գտնվում է 4-րդ թաղամասով անցնող փողոցի եզրին։ Նույն փողոցով շարունակվում է հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ, հասնում հենակետ թիվ 40, այնուհետև մինչև հենակետ թիվ 41, թեքվում է հյուսիս` էլեկտրական գծին զուգահեռ հասնում է հենակետ թիվ 42, որը գտնվում է Զովունի գյուղի գերեզմանոցից իջնող փողոցի եզրին։ Այնուհետև թեքվելով դեպի արևելք` ուղիղ գծով շարունակվում է մինչև «Արաքս» արդյունաբերական հանգույցի պարսպի հյուսիսային անկյունը` հենակետ թիվ 43, պարսպով անցնելով թիվ 44 հենակետը` շրջանցում է արդյունաբերական հանգույցը, հասնում հենակետ թիվ 45-ին, թեքվում դեպի հարավ-արևելք, մինչև Երևան-Եղվարդ ճանապարհը` հենակետ թիվ 46, հատում է ճանապարհը, հասնում հենակետ թիվ 47, որը գտնվում է էլեկտրաենթակայանի պարսպի հյուսիսարևմտյան անկյունում։ Թիվ 47 հենակետից հարավարևելյան կողմի պարսպով շրջանցում է այն և հասնում ենթակայանի պարսպի հյուսիսարևելյան անկյունը` հենակետ թիվ 48, թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հասնում Հրազդան գետը` հենակետ թիվ 49, որը գտնվում է գետի աջ ափին։ Սահմանագիծը շարունակվում է Հրազդան գետի աջ ափով` իր մեջ ընդգրկելով թ.թ. 50-52 հենակետերը։ Թիվ 52 հենակետից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում է կիրճի հարավարևելյան եզրով՝ թիվ 53 հենակետով, հատում է ոռոգման ջրանցքը և շարունակվում մինչև ռադիոկայանի պարիսպը` հենակետ թիվ 54։ Թիվ 54 հենակետից թեքվելով դեպի արևելք, անցնում է կիրճի հարավային եզրով մինչև արտադրական օբյեկտի պարիսպը` հենակետ թիվ 55, ապա հենակետ թիվ 56, որն ընդհանուր է Երևան քաղաքի, Ներքին Պտղնի և Վերին Պտղնի համայնքների համար։ Այստեղից սահմանագիծը շրջանցում է պարիսպը, թեքվում հարավ-արևելք, հատելով երկաթգիծը մինչև հենակետ թիվ 57, թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, երկաթուղուն զուգահեռ շարունակվում մինչև թիվ 58 հենակետ և թեքվելով դեպի հարավ-արևելք` հենակետ թիվ 59, ճանապարհի եզրով հասնում Երևան-Սևան մայրուղուն` հենակետ թիվ 60։ Այստեղից ճանապարհային հանգույցի հյուսիսային եզրով շարունակվում է դեպի հարավ-արևմուտք` մինչև Հ. Աճառյան փողոցին հատվելը` հենակետ թիվ 61, շարունակվում Աճառյան փողոցով մինչև Առինջ գյուղի մուտքի հարավարևմտյան եզր և հատում այն` հենակետ թիվ 62, որը գտնվում է երկաթգծի կամրջի եզրին և շարունակվելով երկաթգծի հյուսիսային եզրով մինչև Առինջ գյուղի Մաշտոցի 1-ին փակուղու վերջնամասը` Առինջ գյուղի կառուցապատման եզրով անցնում մինչև Առինջ գյուղի գերեզմանոցի հյուսիսարևմտյան անկյունը` հենակետ թիվ 63, շրջանցում է այն հարավային պարսպով մինչև գերեզմանատան հարավարևմտյան անկյունը` հենակետ թիվ 64։ Թիվ 64 հենակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք` շրջանցելով գերեզմանոցը հարավային կողմով, հիմնարկ-ձեռնարկությունների պարիսպներով շարունակվում է մինչև գերեզմանոցի արևելյան անկյունը` հենակետ թիվ 65, այնուհետև Աշխաբադի փողոցի երթևեկելի մասի արևելյան եզրով շարունակվում է դեպի հարավ` մինչև Գեներալ Բաբաջանյան փողոցին հատվելը` հենակետ թիվ 66, Գեներալ Բաբաջանյան փողոցի հյուսիսային եզրով թեքվում արևելք և հասնում հենակետ թիվ 67, նույն ուղղությամբ շարունակվում մինչև հենակետ թիվ 68, որը գտնվում է նույն փողոցի մայթի եզրին։ Այստեղից Առինջ գյուղի կառուցապատման եզրով շարունակվում է մինչև ջերմատան տարածքի հյուսիսարևելյան անկյունը` հենակետ թիվ 69, թեքվում հարավ, ջերմատան պարսպին զուգահեռ շարունակվում մինչև հենակետ թիվ 70, շարունակվում է մինչև հենակետ թիվ 71, որը գտնվում է Սաֆարյան փողոցի եզրին։ Թիվ 71 հենակետից սահմանագիծը շարունակվում է Սաֆարյան փողոցի արևելյան եզրով դեպի հարավ-արևմուտք, մինչև հենակետ թիվ 72, թեքվելով հարավ-արևելք` հասնում ջրատարին` հենակետ թիվ 73, որն ընդհանուր է Երևան քաղաքի, Առինջի և Ձորաղբյուրի համայնքների համար։ Սահմանագիծը թիվ 73 հենակետից թեքվում է դեպի արևմուտք, ջրատարով և Ջրվեժի այգեգործական ընկերության հարավային սահմանով շարունակվում է հարավարևմտյան ուղղությամբ մինչև Բագրևանդի փողոցի եզրը` հենակետ թիվ 74, թեքվում հարավ և Բագրևանդի փողոցի երթևեկելի մասի արևելյան եզրով շարունակվում մինչև հենակետ թիվ 75, որը գտնվում է Բագրևանդի և Թևոսյան փողոցների հատման անկյունում։ Այս հենակետից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք` մինչև հենակետ թիվ 76, այնուհետև անցնում «Ռադիոէլեկտրոնիկայի» և «Բազալտ» գործարանների տարածքների հյուսիսային եզրով մինչև ջրի կարգավորիչ ջրամբարի հյուսիսարևելյան եզրը՝ հենակետ թիվ 77։ Թիվ 77 հենակետից թեքվում է հարավ և ջրամբարը շրջանցող ճանապարհով հասնում ձորակին` հենակետ թիվ 78, թեքվում է արևմուտք, ջրամբարի հարավային սահմանով հասնում «Բազալտ» գործարանի պարիսպը` հենակետ թիվ 79, թեքվում է հարավ և գործարանի տարածքի արևելյան եզրով շարունակվում մինչև Քոչինյան փողոց` թիվ 80 հենակետ, և փողոցի երթևեկելի մասի հարավային եզրով շարունակվում մինչև «Մայակ» բնակելի թաղամասի կառուցապատման արևելյան եզրը՝ թիվ 81 հենակետ։ Այդտեղից սահմանը թեքվում է հարավ, շարունակվում մինչև Ջրվեժի կիրճի եզրը, կիրճի եզրով թեքվում հարավ և հարավ-արևմուտք ու Ջրվեժ գյուղի կառուցապատման արևելյան եզրով հասնում է մինչև Քոչինյան փողոցի եզրը` հենակետ թիվ 83։ Այնուհետև նույն փողոցի հարավային եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, շարունակվում սելավատար ձորակով մինչև «Մասիս» գործարանի տարածքի արևմտյան անկյունը` թիվ 84 հենակետ։ Այս հենակետից թեքվում է դեպի արևելք, անցնում «Ջրվեժ» արտադրական հանգույցի տարածքի և Ջրվեժ գյուղի կառուցապատման հարավային մասով մինչև գաջի նոր գործարան տանող ճանապարհի արևելյան եզրը՝ թիվ 85 հենակետ, որտեղից շարունակվում է հարավարևմտյան ուղղությամբ գաջի նոր գործարան տանող ճանապարհի հարավային եզրով մինչև գործարանի տարածքի հյուսիսային եզրը, շրջանցում գործարանի տարածքը արևելյան ուղղությամբ` ընդգրկելով թ.թ. 86-88 հենակետերը։ Թիվ 88 հենակետից շարունակվում է ձորակով դեպի հարավ` մինչև թիվ 89 հենակետ, թեքվում է արևելք, բարձրանում մինչև թիվ 90 հենակետ։ Այստեղից թեքվում է հարավ-արևելք, հատում Երևանը շրջանցող ճանապարհը և հասնում թիվ 91 հենակետ։ Թիվ 91 հենակետից սահմանագիծը ձորակով շարունակվում է հյուսիսարևելյան ուղղությամբ մինչև թիվ 92 հենակետ։ Թիվ 92 հենակետից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք` մինչև «Ցորեն» արգելավայրի տարածքի հարավարևմտյան անկյունում գտնվող թիվ 93 հենակետ։ Այստեղից սահմանագիծը «Ցորեն» արգելավայրի հարավային եզրով շարունակվում է մինչև հենակետ թիվ 94, այնուհետև շարունակվում է հարավարևմտյան ուղղությամբ` մինչև Նուբարաշենի սարավանդի հյուսիսարևելյան եզրը` Երևան քաղաքի, Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հացավան, Արարատի մարզի Բարձրաշեն համայնքների հանգուցային «Բ» հենակետ թիվ 95։

 

Երևան-Արարատի մարզ

 

Երևան քաղաքի, Հայաստանի Հանրապետության Կոտայքի մարզի Հացավան, Արարատի մարզի Բարձրաշեն համայնքների հանգուցային «Բ» թիվ 95 հենակետից սահմանն անցնում է Գառնու ջրատարի հարավարևելյան մասով, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, Նուբարաշենի սարահարթի արևելյան եզրով անցնելով թիվ 96 հենակետով, շարունակվում մինչև թիվ 97 հենակետ։ Թիվ 97 հենակետից սահմանագիծը հատում է անձրևատար ձորակը և հարավարևմտյան ուղղությամբ շարունակվում մինչև Գառնու ջրատարի պոմպակայանի հարավարևելյան անկյունը` հենակետ թիվ 98։ Թիվ 98 հենակետից սահմանագիծը, Նուբարաշենի սարահարթի հարավարևմտյան ուղղությամբ անցնելով թ.թ. 99-100 հենակետերը, հասնում է թիվ 101 հենակետին։ Թիվ 101 հենակետից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, շարունակվում մինչև թիվ 102 հենակետ։ Թիվ 102 հենակետից թեքվում է հարավ-արևելք` մինչև բլրի գագաթը` թիվ 103 հենակետ, և թեքվելով հարավ-արևմուտք` շարունակվում է մինչև թիվ 104 հենակետ, որն ընդհանուր է Բարձրաշեն, Ջրաշեն համայնքների և Երևան քաղաքի համար, և նորից թեքվում դեպի հյուսիս-արևմուտք` մինչև թիվ 105 հենակետ, որը գտնվում է թռչնաբուծական ֆաբրիկա տանող ճանապարհի հարավային եզրին գտնվող ջրավազանի մոտ։ Թիվ 105 հենակետից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք` թիվ 106 հենակետ, շարունակվում թռչնաբուծական ֆաբրիկայի հարավարևելյան եզրով մինչև թիվ 107 հենակետ և թեքվելով դեպի հյուսիս և հյուսիս-արևմուտք` բարձր լարման էլեկտրական գծերի հարավարևմտյան եզրով շարունակվում մինչև թիվ 108 հենակետ։ Թիվ 108 հենակետից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորակի ջրահավաքով շարունակվում է մինչև Արտաշատի ջրանցքի հյուսիսարևելյան եզրը` թիվ 109 հենակետ, որն ընդհանուր է Ջրաշեն, Նոր Կյուրին համայնքների և Երևան քաղաքի համար, և անցնում ջրանցքի ձախ ափով մինչև թիվ 113 հենակետ, որը գտնվում է ջրանցքի կամրջակի մոտ և ընդհանուր է Նոր Կյուրին, Նոր Խարբերդ համայնքների և Երևան քաղաքի համար։ Այս հատվածն ընդգրկում է թ.թ. 110-112 հենակետերը։ Սահմանագիծը, թիվ 113 հենակետից ջրանցքով անցնելով թիվ 114 հենակետը, շարունակվում է մինչև «Վիտամին» գործարանի տարածքի հարավային սահմանը` թիվ 115 հենակետ։ Թիվ 115 հենակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք և Նոր Խարբերդ համայնքի վարչական տարածքի հյուսիսային եզրի ճանապարհով հասնում է թիվ 116 հենակետին, որն ընդհանուր է Այնթապ, Նոր Խարբերդ համայնքների և Երևան քաղաքի համար։ Այնուհետև սահմանագիծը հատում է Երևան-Արտաշատ խճուղին` թիվ 117 հենակետ, և հասնում մինչև ոռոգման ջրանցքը` թիվ 118 հենակետ, այնուհետև ջրանցքի արևմտյան եզրով թեքվում է դեպի հարավ և ջրանցքով հասնում է մինչև թիվ 122 հենակետ։ Թիվ 122 հենակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք` թիվ 123 հենակետ, թեքվում է հյուսիս-արևմուտք` թիվ 124 հենակետ, թեքվում է հյուսիս-արևելք` թիվ 125 հենակետ։ Թիվ 125 հենակետից թեքվում է դեպի արևմուտք, հատում է երկաթգիծը և հասնում թիվ 126 հենակետին, որը գտնվում է Մասիս-Նորաբաց ճանապարհի եզրին և ընդհանուր է Երևան քաղաքի, Այնթապ և Նորաբաց համայնքների համար։ Թիվ 126 հենակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, Մասիս-Զորակ ճանապարհով շարունակվում մինչև Դարակերտ համայնք տանող ճանապարհի հետ հատվելը` թիվ 127 հենակետ, այնուհետև թեքվում հարավ-արևմուտք` Դարակերտի ճանապարհով մինչև թիվ 128 հենակետ, որն ընդհանուր է Երևան քաղաքի, Գետափնյա և Դարակերտ համայնքների համար։ Թիվ 128 հենակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս` մինչև Ն. Չարբախի ջրանցքի հետ հատվելը` թիվ 129 հենակետ։ Թիվ 129 հենակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք և ջրանցքի հարավարևելյան եզրով շարունակվում մինչև թիվ 130 հենակետ, որը գտնվում է ջրանցքի և ոռոգման առվի հատման մասում։ Թիվ 130 հենակետից ոռոգման առվից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք` մինչև ոռոգման ջրանցքի եզրի թիվ 131 հենակետ։ Այնուհետև ջրանցքով թեքվում է դեպի հյուսիս` մինչև Երևանի կեղտաջրերի մաքրման կայանի տարածքի հարավարևմտյան անկյունը` թիվ 132 հենակետ, շարունակվում պարսպով դեպի հյուսիս` մինչև պարսպի հյուսիսարևմտյան անկյունը՝ հենակետ թիվ 133։ Այնուհետև թեքվելով դեպի արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, անցնելով թ.թ. 134-136 հենակետերը` սահմանագիծը հասնում է Շիրակի փողոցի 5-րդ նրբանցքին` հենակետ թիվ 137։ Նույն փողոցի մայթի արևմտյան եզրով սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս և հասնում մինչև թիվ 138 հենակետ, որը գտնվում է Շիրակի փողոցի 5-րդ նրբանցքից Գետափնյա համայնք մտնող ճանապարհի խաչմերուկում։ Այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս և հյուսիս-արևելք, հասնում թիվ 139 հենակետին, որը գտնվում է Մասիս-Նուռնուս երկաթգծի և ոռոգման առվի հատման տեղում։ Թիվ 139 հենակետից սահմանագիծը շարունակվում է ոռոգման առվով, ջրի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ` մինչև թիվ 140 հենակետ, որը գտնվում է «Կարմիր բլուր» հնագիտական հողատարածքի եզրին։ Այստեղից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, հատում Հրազդան գետը և նախագծային ճանապարհի արևմտյան եզրով շարունակվում մինչև Իսակովի պողոտային հատվելը` թիվ 141 հենակետ։ Սահմանագիծը շարունակվում է Իսակովի պողոտայի հարավարևելյան եզրով դեպի արևմուտք` մինչև թիվ 142 հենակետ, որն ընդհանուր է Երևան քաղաքի, Արարատի մարզի Արգավանդ և Արմավիրի մարզի Փարաքար համայնքների համար։

 

Երևան-Արմավիրի մարզ

 

Երևան քաղաքի, Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզի Արգավանդ և Արմավիրի մարզի Փարաքար համայնքների համար ընդհանուր «Գ» թիվ 142 հանգուցային հենակետից սահմանագիծը հատում է Իսակովի պողոտան, շարունակվում մինչև Էջմիածնի ջրանցքը` թիվ 143 հենակետ, այնուհետև թեքվելով դեպի արևմուտք` շարունակվում է ջրանցքի հյուսիսային եզրով, ջրի հոսանքի ուղղությամբ, մինչև Մերձավան համայնք տանող ճանապարհի հետ հատվելը` թիվ 144 հենակետ, որն ընդհանուր է Երևան քաղաքի, Փարաքարի և Մերձավանի համայնքների համար։ Այստեղից Մերձավան տանող ճանապարհի արևելյան եզրով սահմանագիծը շարունակվում է մինչև թիվ 145 հենակետ։ Թիվ 145 հենակետից սահմանագիծը Մերձավան գյուղը շրջանցող ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք` մինչև թիվ 146 հենակետ, ապա հյուսիս-արևմուտք` մինչև Այգեգինեգործության ինստիտուտի Հիդրոպոնիկայի տնտեսության հարավային սահմանը՝ հենակետ թիվ 147, այնուհետև արևելյան կողմով շրջանցելով Հիդրոպոնիկայի տնտեսությունը` պարսպի երկայնքով հասնում է հենակետ թիվ 148, որը գտնվում է Հիդրոպոնիկայի տնտեսության տարածքի հյուսիսարևմտյան անկյունում, այնուհետև ճանապարհով շարունակվում է հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ մինչև Ստորին Հրազդանի ջրանցքի հարավային ափը` հենակետ թիվ 149։ Այս հենակետից սահմանագիծը անցնում է Ստորին Հրազդանի ջրանցքի հարավային եզրով արևելյան ուղղությամբ մինչև թիվ 150 հենակետ, որը գտնվում է կամրջի եզրին: Այստեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք` մինչև «Սպանդարյան» արտադրական հանգույցը շրջանցող ճանապարհը` թիվ 151 հենակետ, այնուհետև Սասունիկ տանող ճանապարհի արևմտյան եզրով հասնում է թիվ 152 հենակետին, որն ընդհանուր է Երևան քաղաքի, Արմավիրի մարզի Մերձավան համայնքի և Արագածոտնի մարզի Սասունիկ համայնքի համար։

 

Երևան-Արագածոտնի մարզ

 

Սահմանագծի` Հայաստանի Հանրապետության Արագածոտնի մարզին հարող հատված սկսվում է «Դ» թիվ 152 հանգուցային հենակետից, որը գտնվում է Սասունիկ համայնք տանող ճանապարհի եզրին։ Սահմանագիծն այս հենակետից դաշտային ճանապարհով շարունակվում է դեպի հյուսիս-արևելք` մինչև ոռոգման ջրանցքը` թիվ 153 հենակետ։ Այս հենակետից սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է հյուսիսարևմտյան ուղղությամբ և շարունակվում մինչև թիվ 1 հենակետ։

«Ա» թիվ 1 հենակետով ամփոփվում է Երևանի սահմանագիծը։

 

Երևանի «Զվարթնոց» օդանավակայանի սահմանագծի նկարագրությունը

 

Երևան քաղաքի վարչական տարածքում է գտնվում նաև «Զվարթնոց» օդանավակայանը` կից տրանսպորտային, արտադրական և պահեստային տնտեսությունների («Տերմինալ») հողատարածքներով, ինչպես նաև «Զվարթնոց» օդանավակայանը Երևան քաղաքին կապող ճանապարհի երթևեկելի մասն իր ճամփեզրով` Փարաքար և Թաիրով գյուղերի տարածքում։

Երևանի «Զվարթնոց» օդանավակայանի տարածքը հարում է Հայաստանի Հանրապետության Արարատի մարզին` «Ե» (հենակետ թիվ 154)-«Զ» (հենակետ թիվ 162) և Արմավիրի մարզին` «Զ» (հենակետ թիվ 162)-«Ե» (հենակետ թիվ 154)։

(հավելվածը լրաց. 05.02.09 ՀՕ-50-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 

Հավելված 8.1

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՀՐԱԶԴԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Մեղրաձոր համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Լեռնանիստ համայնքին, հարավ-արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Քաղսի համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Ծաղկաձոր համայնքին, «Զ»-«Ա» հատվածով` Աղավնաձոր համայնքին:

 

ՀՐԱԶԴԱՆ-ՄԵՂՐԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Հրազդան, Մեղրաձոր և Աղավնաձոր համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1 սահմանակետերով անցնում 960մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 682մ, հասնում է Կյումուրլու գետի ափին գտնվող թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է նույն ուղղությամբ թիվ 4-5 սահմանակետերով, անցնում 1063մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք` հատելով Խուրաձոր գետը, թիվ 7 սահմանակետով անցնում է 650մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 9 սահմանակետով անցնում 786մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 956մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է արևելք` հատելով Կյումուրլու գետը, անցնում է 1273մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք` կրկին հատելով գետը, անցնում է 369մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, հատում գետը, անցնում 532մ, հասնում ձորի եզրին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հարավ, թիվ 15 սահմանակետով անցնում 879մ, հասնում է 2421.2մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 17-18 սահմանակետերով անցնում 1582մ, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, որտեղից ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 20 սահմանակետով անցնում 1202մ, հասնում է 2614.3մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող Հրազդան, Մեղրաձոր համայնքների և Հայաստանի Հանրապետության Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10935մ է:

 

ՀՐԱԶԴԱՆ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

«Բ»-«Գ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանների հետ:

 

ՀՐԱԶԴԱՆ-ԼԵՌՆԱՆԻՍՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Հրազդան, Լեռնանիստ և Քաղսի համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 598մ, հասնում է Լեռնանիստ բնակավայրի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից նույն ուղղությամբ բնակավայրի եզրագծով թիվ 3-9 սահմանակետերով անցնում 1350մ, հասնում է ձորակում գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, ապա նույն ուղղությամբ ձորակով թիվ 11-27 սահմանակետերով անցնում 2581մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 29-30 սահմանակետերով անցնում 1239մ, հասնում է 2049.1մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող «Վերին Ախտա» գեոդեզիական կետին, որը համընկնում է թիվ 31 սահմանակետին, որտեղից հարավարևելյան ուղղությամբ անցնում է 5366մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 33-34 սահմանակետերով անցնում 1754մ, հասնում է թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս, անցնում 70մ, հասնում է թիվ 36 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևելք, անցնում 51մ, հասնում է թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, թիվ 38-39 սահմանակետերով անցնում 988մ, հասնում է թիվ 40 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 41-43 սահմանակետերով անցնում 2569մ, հասնում է թիվ 44 սահմանակետին: Թիվ 44 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 45 սահմանակետով անցնում 677մ, հասնում է առվի եզրին գտնվող թիվ 46 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 677մ, հասնում է Հրազդան, Լեռնանիստ և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 17919մ է:

 

ՀՐԱԶԴԱՆ-ՔԱՂՍԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Հրազդան, Ծաղկաձոր և Քաղսի համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 131մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 164մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 64մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 156մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա արևելք, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 245մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը անտառով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 128մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 8-13 սահմանակետերով անցնում 644մ, հասնում է ժայռի մոտ գտնվող թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է նույն ուղղությամբ, անցնում 108մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 16-17 սահմանակետերով անցնում է 581մ, հատելով առուն և դաշտային ճանապարհը, հասնում է առվի եզրին գտնվող թիվ 18 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 19-20 սահմանակետերով անցնում 559մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 71մ, հասնում է առվի եզրին գտնվող թիվ 22 սահմանակետին, առվով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք և հարավ-արևելք, թիվ 23-32 սահմանակետերով անցնում 2137մ, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 34-36 սահմանակետերով անցնում է 1130մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 37 սահմանակետին, դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 38 սահմանակետով անցնում է 440մ, հասնում է թիվ 39 սահմանակետին, թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 640մ, հասնում է թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 41մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 41 սահմանակետին: Թիվ 41 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 42 սահմանակետով անցնում 543մ, հասնում է թիվ 43 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 538մ, հասնում է 1988 նիշ ունեցող Սուր Սար լեռան գագաթին գտնվող թիվ 44 սահմանակետին: Թիվ 44 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է կրկին դեպի հարավ-արևելք, անցնում 337մ, հասնում է թիվ 45 սահմանակետին: Թիվ 45 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 193մ, հասնում է թիվ 46 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է արևելք, անցնում 473մ, հասնում է թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 48 սահմանակետով անցնում 587մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում է Հրազդան գետի ափին գտնվող թիվ 49 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 50 սահմանակետով անցնում 492մ, հատում երկաթգիծը, հասնում թիվ 51 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է նորից հարավ-արևելք, թիվ 52-53 սահմանակետերով անցնում 783մ, հասնում է թիվ 54 սահմանակետին: Այնուհետև սահմանագիծը բնակավայրի սահմանով, թիվ 55-59 սահմանակետերով անցնում է 695մ, հատելով Քաղսի-Հրազդան միջհամայնքային և Երևան-Սևան միջպետական նշանակության ճանապարհները, հասնում է թիվ 60 սահմանակետին: Թիվ 60 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 61-62 սահմանակետերով անցնում է 1468մ, հասնում է թիվ 63 սահմանակետին, ապա դաշտային ճանապարհով նորից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 64-65 սահմանակետերով անցնում 1166մ, հասնում է Հրազդան, Քաղսի և Լեռնանիստ համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14511մ է:

 

ՀՐԱԶԴԱՆ-ԾԱՂԿԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Ծաղկաձոր տանող հին ճանապարհի եզրին գտնվող Հրազդան, Ծաղկաձոր և Աղավնաձոր համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 622մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 200մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ, թիվ 6-7 սահմանակետերով անցնում 602մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 300մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 10-13 սահմանակետերով անցնում 897մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, որտեղից ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, թիվ 15-26 սահմանակետերով անցնում 1197մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 28-30 սահմանակետերով անցնում 218մ, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 31 սահմանակետին, որտեղից ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, Ծաղկաձոր-Երևան մայրուղով, թիվ 32-35 սահմանակետերով անցնում 1161մ, հասնում է թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում ճանապարհը, անցնում 400 մ, հասնում է թիվ 37 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 350 մ, հասնում է թիվ 38 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 226 մ, հասնում է թիվ 39 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 234մ, հասնում է թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, անցնում 41-42 սահմանակետերով 273մ, հասնում թիվ 43 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, անցնում թիվ 44-46 սահմանակետերով 175 մ, հասնում է թիվ 47 սահմանակետին, որտեղից կտրուկ թեքվում է հյուսիս, անցնում 30մ, հասնում է թիվ 48 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, հյուսիս-արևելք, ապա նորից հարավ-արևելք, անցնում թիվ 49 սահմանակետով 759 մ, հասնում է թիվ 50 սահմանակետին: Թիվ 50 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք անցնում թիվ 51 սահմանակետով 453 մ, հասնում է թիվ 52 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 258 մ, հասնում է թիվ 53 սահմանակետին: Թիվ 53 սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 54 սահմանակետով անցնում 175մ, հասնում է թիվ 55 սահմանակետին, որտեղից Ծաղկաձոր քաղաքի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 56-60 սահմանակետերով անցնում 465մ, հասնում է թիվ 61 սահմանակետին: Թիվ 61 սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 62-65 սահմանակետերով անցնում 573մ, հասնում է թիվ 66 սահմանակետին: Թիվ 66 սահմանակետից սահմանագիծը մարզական համալիրի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, թիվ 67-70 սահմանակետերով անցնում 1176մ, հասնում է թիվ 71 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 190մ, հասնում է թիվ 72 սահմանակետին: Թիվ 72 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 170մ, հասնում է թիվ 73 սահմանակետին, այնուհետև անտառով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 74-75 սահմանակետերով անցնում 485մ, հասնում է թիվ 76 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, անտառով անցնում 83մ, հասնում է թիվ 77 սահմանակետին: Թիվ 77 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին անտառով թեքվում է դեպի հարավ, ապա արևմուտք, թիվ 78 սահմանակետով անցնում 159մ, հասնում է թիվ 79 սահմանակետին: Թիվ 79 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անտառով, թիվ 80-81 սահմանակետերով անցնում 442մ, հասնում է թիվ 82 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 260մ, հասնում Հրազդան, Ծաղկաձոր և Քաղսի համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12532 մ է:

 

ՀՐԱԶԴԱՆ-ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա»

 

Հրազդան և Աղավնաձոր, Մեղրաձոր համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով, ջրբաժանով անցնում 1245մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, որը համընկնում է Մարիամդարասի եռանկյունաչափական կետին, այնուհետև սահմանագիծը շարունակվում է հարավարևելյան ուղղությամբ, անցնում 450մ, հասնում է դաշտամիջյան ճանապարհների խաչմերուկում գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից նույն ուղղությամբ դաշտամիջյան ճանապարհով անցնում 417մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտամիջյան ճանապարհով անցնում 321մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 8 սահմանակետով, դաշտամիջյան ճանապարհով անցնում 383մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտամիջյան ճանապարհով անցնում 465մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, դուրս գալով դաշտամիջյան ճանապարհից, անցնում 126մ, հասնում է 2275.2մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 12-14 սահմանակետերով անցնելով 1662մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 16 սահմանակետով անցնում 375մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի հարավ, թիվ 18-20 սահմանակետերով, դաշտամիջյան ճանապարհով անցնում 871մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 21-25 սահմանակետերով անցնում 1049մ, հատելով Հրազդան-Մեղրաձոր միջհամայնքային ճանապարհը և Մարմարիկ գետը, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անտառի եզրագծով, թիվ 27 սահմանակետով անցնում է 339մ, հասնում դաշտամիջյան ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 28 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, անտառի եզրով անցնում 532մ, հասնում 1938մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 29 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 30 սահմանակետով անցնում է 358մ, հասնում թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 32 սահմանակետով անցնում է 461մ, հատելով դաշտամիջյան ճանապարհները և ձորակը, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անտառի եզրագծով, թիվ 34-48 սահմանակետերով անցնում է 4434մ, հասնում թիվ 49 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անտառի եզրագծով, թիվ 50-57 սահմանակետերով անցնում է 2013մ, հասնում թիվ 58 սահմանակետին: Թիվ 58 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անտառի եզրագծով, թիվ 59 սահմանակետով անցնում 411մ, հասնում է թիվ 60 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, անտառի եզրագծով թիվ 61-74 սահմանակետերով անցնում 1314մ, հասնում է դաշտամիջյան ճանապարհի եզրին գտնվող Հրազդան և Ծաղկաձոր, Աղավնաձոր համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 17225մ է:

(հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, խմբ. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 

Հավելված 8.2

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԵՂՎԱՐԴ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Եղվարդ համայնքը գտնվում է մարզի արևմտյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Զորավան համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Նոր Գեղի համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով` Նոր Արտամետ համայնքին, հարավ-արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Մրգաշեն համայնքին և «Ե»-«Զ» հատվածով` Զովունի համայնքին, հարավից «Զ»-«Է» հատվածով` Քասախ համայնքին և «Է»-«Ը» հատվածով` Պռոշյան համայնքին, արևմուտքից «Ը»-«Թ» հատվածով` Արագածոտնի մարզին, «Թ»-«Ժ» հատվածով` Նոր Երզնկա համայնքին և «Ժ»-«Ա» հատվածով` Արագածոտնի մարզին:

 

ԵՂՎԱՐԴ-ԶՈՐԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Եղվարդ, Զորավան համայնքների և Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 1432մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 3 սահմանակետով 1291մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է արևելք և, անցնելով 183մ, հասնում է ձորակում գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 6-16 սահմանակետերով, ձորակով անցնում 1329մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 18-22 սահմանակետերով անցնում 864մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 238մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 24 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 25-27 սահմանակետերով, դաշտամիջյան ճանապարհով անցնում 1196մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 29-31 սահմանակետերով անցնում 655մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 72մ, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին, ապա թեքվում է արևելք, անցնում 48մ, հասնում է թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, ապա հարավ-արելք, թիվ 35-39 սահմանակետերով անցնում 546մ, հասնում Եղվարդ-Զորավան ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 40 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը, շարունակվելով հարավարևելյան ուղղությամբ, թիվ 41-51 սահմանակետերով անցնում է 1346մ, հասնում թիվ 52 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 53-56 սահմանակետերով անցնում 542մ, հասնում է թիվ 57 սահմանակետին: Թիվ 57 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 156մ, հասնում է Եղվարդ-Նոր Գեղի ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 58 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, ավտոճանապարհով, թիվ 59 սահմանակետով անցնում է 1326մ, հասնում թիվ 60 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևելք և, անցնելով 138մ, հասնում է Նոր Գեղի-Եղվարդ մարզային նշանակության ճանապարհի եզրին գտնվող Եղվարդ, Զորավան և Նոր Գեղի համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 11362մ է:

 

ԵՂՎԱՐԴ-ՆՈՐ ԳԵՂԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Նոր Գեղի-Եղվարդ մարզային նշանակության ճանապարհի եզրին գտնվող Եղվարդ, Զորավան և Նոր Գեղի համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 1581մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 503մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ և, անցնելով 189մ, հասնում է Եղվարդ, Նոր Արտամետ և Նոր Գեղի համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2273մ է:

 

ԵՂՎԱՐԴ-ՆՈՐ ԱՐՏԱՄԵՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Եղվարդ և Նոր Արտամետ, Նոր Գեղի համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ուղիղ գծով անցնում 636մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 2-4 սահմանակետերով, առվով անցնում 182մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 6, 7 սահմանակետերով անցնում 656մ, հասնում է Մասիս-Նուռնուս երկաթգծի եզրին գտնվող Եղվարդ և Նոր Արտամետ, Մրգաշեն համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1473մ է:

 

ԵՂՎԱՐԴ-ՄՐԳԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Եղվարդ, Մրգաշեն և Նոր Արտամետ համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Մասիս-Նուռնուս երկաթգծի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, երկաթգծով անցնում 1339մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, դարձյալ երկաթգծով անցնում 737մ, հասնում է երկաթգծի և Արզնի-Շամիրամ ջրանցքի հատման տեղում գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, Արզնի-Շամիրամ ջրանցքով, թիվ 3-21 սահմանակետերով անցնում 1391մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 88մ, հասնում է Մասիս-Նուռնուս երկաթգծի եզրին գտնվող թիվ 23 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, երկաթգծով անցնում 459մ, հասնում է թիվ 24 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, մտնում ձորը, թիվ 25-46 սահմանակետերով, ձորով անցնում 1957մ, հասնում երկու ձորերի հատման տեղում գտնվող Եղվարդ, Մրգաշեն և Զովունի համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5971մ է:

 

ԵՂՎԱՐԴ-ԶՈՎՈՒՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Ջրանցքի եզրին գտնվող Եղվարդ, Զովունի և Քասախ համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է ջրանցքի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, ապա հյուսիս-արևելք, ջրանցքով` հոսանքին հակառակ, թիվ 1-20 սահմանակետերով անցնում 2253մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 22-31 սահմանակետերով անցնում 1496մ, հասնում է երկու ձորերի հատման տեղում գտնվող Եղվարդ, Մրգաշեն և Զովունի համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3749մ է:

 

ԵՂՎԱՐԴ-ՔԱՍԱԽ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

Եղվարդ, Քասախ և Պռոշյան համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է դաշտամիջյան ճանապարհի եզրին, սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 1384մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 3 սահմանակետով անցնում 1076մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 783մ, հասնում ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, ջրանցքով` հոսանքին հակառակ, թիվ 7-17 սահմանակետերով անցնում 845մ, հասնում է ջրանցքի եզրին գտնվող Եղվարդ, Զովունի և Քասախ համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4088մ է:

 

ԵՂՎԱՐԴ-ՊՌՈՇՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը»

 

Եղվարդ, Պռոշյան համայնքների և Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է 1344.3մ նիշ ունեցող բարձունքի գագաթին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 890մ, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 1024մ, հասնում Եղվարդ, Քասախ և Պռոշյան համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1914մ է:

 

ԵՂՎԱՐԴ-ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Թ»

 

«Ը»-«Թ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Արագածոտնի մարզերի սահմանների հետ:

 

ԵՂՎԱՐԴ-ՆՈՐ ԵՐԶՆԿԱ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Թ»-«Ժ»

 

Ձորակում գտնվող Եղվարդ, Նոր Երզնկա համայնքների և Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման «Ժ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ձորակով, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 476մ, հասնում Արզնի-Շամիրամ ջրանցքի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, Արզնի-Շամիրամ ջրանցքով, թիվ 5-17 սահմանակետերով անցնում 1575մ, հասնում թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 296մ, հասնում է թիվ 19 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 451մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 742մ, հասնում Եղվարդ-Նոր Երզնկա հին ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ավտոճանապարհով անցնում 147մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 23-25 սահմանակետերով անցնում 1254մ, հատելով Աշտարակ-Եղվարդ մարզային նշանակության ավտոճանապարհը, հասնում է Եղվարդ, Նոր Երզնկա համայնքների և Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային սահմանակետին:

«Թ»-«Ժ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4941մ է:

 

ԵՂՎԱՐԴ-ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ժ»-«Ա»

 

«Ժ»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Արագածոտնի մարզերի սահմանների հետ:

(հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 

Հավելված 8.3

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԾԱՂԿԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Ծաղկաձոր համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Աղավնաձոր համայնքին, հյուսիսից, արևելքից և հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Հրազդան համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Քաղսի համայնքին, «Դ»-«Ե» հատվածով` Սոլակ համայնքին, հարավից և արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Բջնի համայնքին:

 

ԾԱՂԿԱՁՈՐ-ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Ծաղկաձոր, Աղավնաձոր և Բջնի համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1-6 սահմանակետերով անցնում 1573մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 8-9 սահմանակետերով անցնում 889մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 42մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա արևելք, թիվ 12-20 սահմանակետերով անցնում 2472մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով, ապա ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք և հյուսիս-արևելք, թիվ 22–24 սահմանակետերով անցնում 424մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 26-29 սահմանակետերով անցնում 750մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը, հատելով ձորը, լանջով թեքվում է դեպի հյուսիս, թիվ 31-32 սահմանակետերով անցնում 558մ, հասնում է Ծաղկաձոր տանող հին ճանապարհի եզրին գտնվող Ծաղկաձոր, Հրազդան և Աղավնաձոր համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6709մ է:

 

ԾԱՂԿԱՁՈՐ-ՀՐԱԶԴԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Ծաղկաձոր տանող հին ճանապարհի եզրին գտնվող Ծաղկաձոր, Հրազդան և Աղավնաձոր համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 622մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 200մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ, թիվ 6-7 սահմանակետերով անցնում 602մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 300մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 10-13 սահմանակետերով անցնում 897մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, որտեղից ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, թիվ 15-26 սահմանակետերով անցնում 1197մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 28-30 սահմանակետերով անցնում 218մ, հասնում է ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 31 սահմանակետին, որտեղից ճանապարհով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, Ծաղկաձոր-Երևան մայրուղով, թիվ 32-35 սահմանակետերով անցնում 1161մ, հասնում է թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը կտրուկ թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում ճանապարհը, անցնում 400 մ, հասնում է թիվ 37 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 350 մ, հասնում է թիվ 38 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 226 մ, հասնում է թիվ 39 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 234մ, հասնում է թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, անցնում 41-42 սահմանակետերով 273մ, հասնում թիվ 43 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս արևմուտք, անցնում թիվ 44-46 սահմանակետերով 175 մ, հասնում է թիվ 47 սահմանակետին, որտեղից կտրուկ թեքվում է հյուսիս, անցնում 30մ, հասնում է թիվ 48 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, հյուսիս-արևելք, ապա նորից հարավ-արևելք, անցնում թիվ 49 սահմանակետով 759 մ, հասնում է թիվ 50 սահմանակետին: Թիվ 50 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 51 սահմանակետով 453 մ, հասնում է թիվ 52 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 258 մ, հասնում է թիվ 53 սահմանակետին: Թիվ 53 սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 54 սահմանակետով անցնում 175մ, հասնում է թիվ 55 սահմանակետին, որտեղից Ծաղկաձոր քաղաքի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 56-60 սահմանակետերով անցնում 465մ, հասնում է թիվ 61 սահմանակետին: Թիվ 61 սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 62-65 սահմանակետերով անցնում 573մ, հասնում է թիվ 66 սահմանակետին: Թիվ 66 սահմանակետից սահմանագիծը մարզական համալիրի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, թիվ 67-70 սահմանակետերով անցնում 1176մ, հասնում է թիվ 71 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 190մ, հասնում է թիվ 72 սահմանակետին: Թիվ 72 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 170մ, հասնում է թիվ 73 սահմանակետին, այնուհետև անտառով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հյուսիս-արևմուտք, թիվ 74-75 սահմանակետերով անցնում 485մ, հասնում է թիվ 76 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, անտառով անցնում 83մ, հասնում է թիվ 77 սահմանակետին: Թիվ 77 սահմանակետից սահմանագիծը կրկին անտառով թեքվում է դեպի հարավ, ապա արևմուտք, թիվ 78 սահմանակետով անցնում 159մ, հասնում է թիվ 79 սահմանակետին: Թիվ 79 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անտառով, թիվ 80-81 սահմանակետերով անցնում 442մ, հասնում է թիվ 82 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 260մ, հասնում Ծաղկաձոր, Հրազդան և Քաղսի համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12532 մ է:

 

ԾԱՂԿԱՁՈՐ-ՔԱՂՍԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Ծաղկաձոր, Քաղսի և Սոլակ համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը լանջերով և ջրբաժանով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1-12 սահմանակետերով անցնում 1400մ, հասնում է Ծաղկաձոր, Հրազդան և Քաղսի համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1400մ է:

 

ԾԱՂԿԱՁՈՐ-ՍՈԼԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Ծաղկաձոր, Բջնի և Սոլակ համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 464մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 69մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, ապա հատելով ձորակները, թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 5-16 սահմանակետերով անցնում 1272մ, հասնում է բարձունքի վրա գտնվող Ծաղկաձոր, Քաղսի և Սոլակ համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1805մ է:

 

ԾԱՂԿԱՁՈՐ-ԲՋՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա»

 

Ծաղկաձոր, Աղավնաձոր և Բջնի համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 306մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից Ծաղկունյաց լեռան արևմտյան լանջով, թիվ 3-5 սահմանակետերով անցնում է 511մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, որը գտնվում է 2820.5մ նիշ ունեցող լեռան գագաթին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 7-8 սահմանակետերով անցնում 927մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 38մ, հասնում է 2631.8մ նիշ ունեցող սարի գագաթին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 134մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 583մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 170մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 516մ, հասնում է Բջնի գետի ափին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին, ապա Բջնի գետով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 6-9 սահմանակետերով անցնում 723մ, հասնում է բարձունքի վրա գտնվող Ծաղկաձոր, Բջնի և Սոլակ համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3908մ է:

(հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, խմբ. 06.10.09 ՀՕ-190-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 

Հավելված 8.4

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱԼԱՓԱՐՍ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Ալափարս համայնքը գտնվում է Կոտայքի մարզի կենտրոնական մասում:

Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Բջնի համայնքին, հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով՝ Սոլակի համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով՝ Ֆանտան համայնքին, «Դ»-«Ե» հատվածով՝ Կարենիս համայնքին, «Ե»-«Զ» հատվածով՝ Չարենցավան համայնքին, «Զ»-«Է» հատվածով՝ Կարենիս, «Է»-«Ա» հատվածով՝ Արզական համայնքներին:

 

ԱԼԱՓԱՐՍ-ԲՋՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Ալափարս, Բջնի և Արզական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Հրազդան գետի ափին, սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 1606մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 6-8 սահմանակետերով անցնում 691մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, ապա թեքվում հարավ-արևելք, թիվ 10 սահմանակետով անցնում 452մ, հասնում Ալափարս-Սոլակ միջգյուղյա ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը, նույն ուղղությամբ թիվ 12-19 սահմանակետերով անցնելով 2077մ, հատելով Երևան-Սևան երկաթգիծը, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող թիվ 20 սահմանակետին, որտեղից ուղղվելով դեպի հարավ-արևելք, թիվ 21-27 սահմանակետերով հատելով Երևան-Սևան ավտոմայրուղին, անցնում է 2685մ, հասնում Երևան-Սևան հին ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը հարավարևելյան ուղղությամբ թիվ 29-38 սահմանակետերով անցնելով 4420մ, հասնում է թիվ 39 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը, թեքվելով հյուսիս-արևելք, անցնում է 41մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 41 սահմանակետով 319մ, հասնում է թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 42 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 43 սահմանակետով անցնելով 94մ, հասնում է թիվ 44 սահմանակետին: Թիվ 44 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք և, անցնելով թիվ 45-46 սահմանակետերով 524մ, հասնում է թիվ 47 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս և, անցնելով 46մ, հասնում է թիվ 48 սահմանակետին: Թիվ 48 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 48-53 սահմանակետերով սահմանագիծն անցնում է 512մ, հասնում թիվ 54 սահմանակետին: Թիվ 54 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 703մ, հասնում թիվ 55 սահմանակետին: Թիվ 55 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 420 մ, հասնում է Ալափարս, Բջնի և Սոլակ համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14588մ է:

 

ԱԼԱՓԱՐՍ-ՍՈԼԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Ալափարս, Սոլակ և Բջնի համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 241մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից բարձունքներով և լանջերով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 2-5 սահմանակետերով անցնում 1791մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 804մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է արևելք, թիվ 9 սահմանակետով անցնում 723մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 887մ, հասնում է Ալափարս, Սոլակ և Ֆանտան համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4444 մ է:

 

ԱԼԱՓԱՐՍ-ՖԱՆՏԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Ալափարս, Ֆանտան և Կարենիս համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 2897 մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 437մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 346մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 413մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 9 սահմանակետով անցնում 1260մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ արևելք, թիվ 11-12 սահմանակետերով անցնում 720 մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 414 մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 15-26 սահմանակետերով անցնում 2266 մ, հասնում թիվ 27 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 28-29 սահմանակետերով անցնում 1276մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 31-32 սահմանակետերով անցնում 856մ, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 475 մ, հասնում թիվ 34 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի հարավ-արևելք, թիվ 36-37 սահմանակետերով անցնում 1268մ, հասնում թիվ 38 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 198մ, հասնում թիվ 39 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 206մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 41 սահմանակետով անցնում 408մ, հասնում թիվ 42 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 430մ, հասնում թիվ 43 սահմանակետին, թիվ 43 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակով անցնում 1172մ, հասնում Ալափարս, Սոլակ և Ֆանտան համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15040մ է:

 

ԱԼԱՓԱՐՍ-ԿԱՐԵՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Ալափարս, Կարենիս և Չարենցավան համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, հատելով երկաթգիծը և Գյումուշհէկին մոտեցող ջրանցքը, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 915մ, հասնում բլրի գագաթին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ, անցնում 111մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 4-5 սահմանակետերով անցնում 85մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 85մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, հատում Սևան-Երևան մայրուղին, անցնում 196մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 241մ, հասնում Կարենիս, Ալափարս և Ֆանտան համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1633 մ է:

 

ԱԼԱՓԱՐՍ-ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Կարենիս, Ալափարս և Չարենցավան համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է քաղաքի կողմից բաժանված տնամերձերի հարավարևմտյան մասում, սահմանագիծը տնամերձերի եզրագծով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1-12 սահմանակետերով անցնում 795մ, հասնում ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 13 սահմանակետին, ապա շարունակվում է նույն ուղղությամբ թիվ 14-18 սահմանակետերով, ճանապարհով անցնում 1491մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 20-21 սահմանակետերով անցնում 1011մ, հասնում Ալափարս բնակավայրի եզրին գտնվող թիվ 22 սահմանակետին, թեքվում է արևելք և Ալափարս բնակավայրի եզրագծով անցնում 308մ, թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 23 սահմանակետով հասնում թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24-35 սահմանակետերով 2022մ երկարությամբ սահմանագիծը անցնում է ձորակով, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, ջրանցքով, թիվ 35-39 սահմանակետերով անցնում է 624մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին, ապա շրջանցելով բենզալցակայանը, անցնելով թիվ 41 սահմանակետով 145մ, հասնում է Երևան- Չարենցավան ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 42-48 սահմանակետերով սահմանագիծը ավտոճանապարհով անցնում է 1346մ, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք և, անտառային հողերի սահմանագծով անցնելով 1410մ, հասնում է թիվ 55 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է հյուսիս-արևմուտք և, անցնելով 893մ, հասնում է երկաթգծի եզրին գտնվող թիվ 56 սահմանակետին: Թիվ 56 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք և, անցնելով 156մ, հասնում է ավտոճանապարհի եզրին գտնվող Ալափարս, Կարենիս և Չարենցավան համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10201մ է:

 

ԱԼԱՓԱՐՍ-ԿԱՐԵՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

Ալափարս, Կարենիս և Արզական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Կարենիս-Ալափարս միջգյուղյա ճանապարհի և ձորակի հատման տեղում, սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 1414 մ, հասնում Կարենիս, Ալափարս համայնքների և Չարենցավան քաղաքի տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1414մ է:

 

ԱԼԱՓԱՐՍ-ԱՐԶԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ա»

 

Ալափարս, Բջնի և Արզական համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Հրազդան գետի ափին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-8 սահմանակետերով, գետով անցնում 1405մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից շարունակվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 10-12 սահմանակետերով, առվով անցնում 1431 մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, ապա շարունակվում է հարավարևմտյան ուղղությամբ, թիվ 14-15 սահմանակետերով անցնում 875մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 633մ, հասնում դաշատային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 18-25 սահմանակետերով, դաշտային ճանապարհով անցնում 1861մ, հասնում առվի ափին գտնվող Ալափարս, Արզական և Կարենիս համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

«Է»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6202 մ է:

(հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 

Հավելված 8.5

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Աղավնաձոր համայնքը գտնվում է Կոտայքի մարզի հյուսիսարևելյան մասում:

Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Հրազդան համայնքին, հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Ծաղկաձոր համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով` Բջնի համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Մարմարիկ համայնքին, հյուսիս-արևմուտքից «Ե»-«Ա» հատվածով` Մեղրաձոր համայնքին:

 

ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ-ՀՐԱԶԴԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Աղավնաձոր, Մեղրաձոր և Հրազդան համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով, ջրբաժանով անցնում 1245մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, որը համընկնում է Մարիամդարասի եռանկյունաչափական կետին, այնուհետև սահմանագիծը շարունակվում է հարավարևելյան ուղղությամբ, անցնում 450մ, հասնում է դաշտամիջյան ճանապարհների խաչմերուկում գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից նույն ուղղությամբ դաշտամիջյան ճանապարհով անցնում 417մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտամիջյան ճանապարհով անցնում 321մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևելք, թիվ 8 սահմանակետով, դաշտամիջյան ճանապարհով անցնում 383մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտամիջյան ճանապարհով անցնում 465մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, դուրս գալով դաշտամիջյան ճանապարհից, անցնում է 126մ, հասնում 2275.2 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 12-14 սահմանակետերով անցնելով 1662մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 16 սահմանակետով անցնում 375մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, ապա թեքվում դեպի հարավ, թիվ 18-20 սահմանակետերով, դաշտամիջյան ճանապարհով անցնում 871մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 21-25 սահմանակետերով անցնում 1049մ, հատելով Հրազդան-Մեղրաձոր միջհամայնքային ճանապարհը և Մարմարիկ գետը, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անտառի եզրագծով, թիվ 27 սահմանակետով անցնում 339մ, հասնում է դաշտամիջյան ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 28 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, անտառի եզրով անցնում 532մ, հասնում 1938մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 29 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 30 սահմանակետով անցնում 358մ, հասնում է թիվ 31 սահմանակետին: Թիվ 31 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 32 սահմանակետով անցնում է 461մ, հատելով դաշտամիջյան ճանապարհները և ձորակը, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին: Թիվ 33 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անտառի եզրագծով, թիվ 34-48 սահմանակետերով անցնում 4434մ, հասնում է թիվ 49 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անտառի եզրագծով, թիվ 50-57 սահմանակետերով անցնում 2013մ, հասնում է թիվ 58 սահմանակետին: Թիվ 58 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անտառի եզրագծով, թիվ 59 սահմանակետով անցնում է 411մ, հասնում թիվ 60 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևմուտք, անտառի եզրագծով, թիվ 61-74 սահմանակետերով անցնում 1314մ, հասնում է դաշտամիջյան ճանապարհի եզրին գտնվող Աղավնաձոր, Հրազդան և Ծաղկաձոր համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 17225մ է:

 

ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ-ԾԱՂԿԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Աղավնաձոր, Բջնի և Ծաղկաձոր համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1-6 սահմանակետերով անցնում 1573մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 8-9 սահմանակետերով անցնում 889մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 42մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա արևելք, թիվ 12-20 սահմանակետերով անցնում 2472մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը լանջով, ապա ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք և հյուսիս-արևելք, թիվ 22–24 սահմանակետերով անցնում 424մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 26-29 սահմանակետերով անցնում է 750մ, հասնում թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը, հատելով ձորը, լանջով թեքվում է դեպի հյուսիս, թիվ 31-32 սահմանակետերով անցնում է 558մ, հասնում Ծաղկաձոր տանող հին ճանապարհի եզրին գտնվող Աղավնաձոր և Ծաղկաձոր, Հրազդան համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6709մ է:

 

ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ-ԲՋՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Աղավնաձոր, Մարմարիկ և Բջնի համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ջրբաժանով անցնում 646մ, հասնում է 2790.4մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնում 865մ, հասնում է 2821.1մ նիշ ունեցող Աղավնաձոր, Բջնի և Ծաղկաձոր համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1510մ է:

 

ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ-ՄԱՐՄԱՐԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Աղավնաձոր, Մարմարիկ և Մեղրաձոր համայնքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 1001մ, հասնում է 2169.6 մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է նույն ուղղությամբ թիվ 2 սահմանակետով, ջրբաժանով անցնում 941մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է արևմուտք, անցնում 362մ, հասնում թին 4 սահմանակետին: Ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 5-6 սահմանակետերով անցնում 395մ, հասնում է Հրազդան–Մեղրաձոր միջհամայնքային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, նշված ճանապարհով, թիվ 8-10 սահմանակետերով անցնում 489մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, գյուղի եզրագծով, թիվ 12-13 սահմանակետերով անցնում 682մ, հատելով Մարմարիկ գետը, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 152մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 16-19 սահմանակետերով անցնում 904մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 174մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 22-36 սահմանակետերով անցնում 1758մ, հասնում է թիվ 37 սահմանակետին: Թիվ 37 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 38-53 սահմանակետերով անցնում 3397մ, հասնում է Աղավնաձոր, Մարմարիկ և Բջնի համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10255մ է:

 

ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ-ՄԵՂՐԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Ա»

 

Աղավնաձոր, Մեղրաձոր և Մարմարիկ համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 846մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս, թիվ 4 սահմանակետով անցնում 549մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 6-8 սահմանակետերով անցնում 2217մ, հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում է Աղավնաձոր, Մեղրաձոր և Հրազդան համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3612 մ է:

(հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 

Հավելված 8.6

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՌԻՆՋ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Առինջ համայնքը գտնվում է Կոտայքի մարզի հարավարևմտյան մասում:

Համայնքն արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Բալահովիտ համայնքին, «Բ»-«Գ» հատվածով` Գետարգել համայնքին, հյուսիսից «Գ»-«Դ» հատվածով` Բալահովտի համայնքին, արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Մայակովսկի համայնքին, հարավից «Ե»-«Զ» հատվածով` Ձորաղբյուր համայնքին, «Զ»-«Է» հատվածով` Ջրվեժի համայնքին, արևմուտքից «Է»-«Ը» հատվածով` Երևան քաղաքին, հյուսիսից «Ը»-«Ա» հատվածով` Վերին Պտղնի համայնքին:

 

ԱՌԻՆՋ-ԲԱԼԱՀՈՎԻՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Առինջ, Վերին Պտղնի և Բալահովիտ համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 1-2 սահմանակետերով անցնում 526մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, առվով անցնում 50մ, հասնում է Առինջ, Բալահովիտ և Գետարգել համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 576մ է:

 

ԱՌԻՆՋ-ԳԵՏԱՐԳԵԼ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Առինջ, Բալահովիտ և Գետարգել համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 50մ, հասնում է առվի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, թիվ 2-6 սահմանակետերով անցնում 528մ, հատելով Գետարգել-Երևան ճանապարհը, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 173մ, հասնում է առվի եզրին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 9 սահմանակետով անցնում 278մ, հասնում է գերեզմանոցի սահմանագծի մոտ գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը գերեզմանոցի կողքով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 11 սահմանակետով անցնում է 551մ, հասնում է Առինջ, Գետարգել և Բալահովիտ համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1579մ է:

 

ԱՌԻՆՋ-ԲԱԼԱՀՈՎԻՏ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Առինջ, Գետարգել և Բալահովիտ համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 310մ, հասնում է Առինջ, Բալահովիտ և Մայակովսկի համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 310մ է:

 

ԱՌԻՆՋ-ՄԱՅԱԿՈՎՍԿԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Առինջ, Բալահովիտ և Մայակովսկի համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ճանապարհով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 681մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք և հարավ, թիվ 5-25 սահմանակետերով անցնում 2705մ, հասնում է Առինջ, Մայակովսկի և Ձորաղբյուր համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3386մ է:

 

ԱՌԻՆՋ-ՁՈՐԱՂԲՅՈՒՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Առինջ, Ջրվեժ և Ձորաղբյուր համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրանցքով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ապա արևելք, թիվ 1-9 սահմանակետերով անցնում 1220մ, հասնում է Առինջ, Ձորաղբյուր և Մայակովսկի համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 12206մ է:

 

ԱՌԻՆՋ-ՋՐՎԵԺ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

Առինջ, Ջրվեժ համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում 69մ, հատելով Աբովյան-Մասիս հանրապետական նշանակության ճանապարհը, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, ապա ջրանցքով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 3-4 սահմանակետերով անցնում 272մ, հասնում է Առինջ, Ջրվեժ և Ձորաղբյուր համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 341մ է:

 

ԱՌԻՆՋ-ԵՐԵՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը»

 

«Է»-«Ը» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի մարզի և Երևան քաղաքի սահմանների հետ:

 

ԱՌԻՆՋ-ՎԵՐԻՆ ՊՏՂՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Ա»

 

Առինջ, Բալահովիտ և Վերին Պտղնի համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 715մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում Աբովյան-Մասիս ճանապարհը, թիվ 6-12 սահմանակետերով երկաթգծին զուգահեռ անցնում է 1384մ, հասնում երկաթգծի և խճուղային ճանապարհը հատող կամրջի վրա գտնվող թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը առվով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 14-22 սահմանակետերով անցնում 1459մ, հասնում է Առինջ, Վերին Պտղնի համայնքների և Երևան քաղաքի տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին:

«Ը»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3559մ է:

(հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 

Հավելված 8.7

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԳԵԼ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Արգել համայնքը գտնվում է մարզի կենտրոնական մասում:

Համայնքն արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Կարենիս համայնքին, «Բ»-«Գ» հատվածով` Նուռնուս համայնքին, հարավից և հարավ-արևմուտքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Նոր Գեղի համայնքին, արևմուտքից «Դ»-«Ա» հատվածով` Քարաշամբ համայնքին:

 

ԱՐԳԵԼ-ԿԱՐԵՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Հրազդան գետի ափին գտնվող Արգել, Քարաշամբ և Կարենիս համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, Հրազդան գետի հունով, թիվ 1-9 սահմանակետերով անցնում 2244մ, հասնում Արգել, Կարենիս և Նուռնուս համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 2244մ է:

 

ԱՐԳԵԼ-ՆՈՒՌՆՈՒՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Հրազդան գետի հունում գտնվող Արգել, Կարենիս և Նուռնուս համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, ապա հարավ, գետի հունով, թիվ 1-6 սահմանակետերով անցնում 1149մ, հասնում գետի հունում գտնվող Արգել, Նուռնուս և Նոր Գեղի համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1149մ է:

 

ԱՐԳԵԼ-ՆՈՐ ԳԵՂԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Արգել, Նոր Գեղի և Քարաշամբ համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 551մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 5-10 սահմանակետերով անցնում 661մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 12-16 սահմանակետերով անցնում 516մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 304մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, թիվ 19-21 սահմանակետերով, վարելահողերի եզրով անցնում 276մ, հասնում թիվ 22 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, վարելահողերի եզրով, թիվ 23-25 սահմանակետերով անցնում 499մ, հասնում թիվ 26 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 27-31 սահմանակետերով անցնում 426մ, հասնում թիվ 32 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 33-34 սահմանակետերով անցնում 302մ, հասնում թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 36-39 սահմանակետերով անցնում 243մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 41-42 սահմանակետերով անցնում 172մ, հասնում թիվ 43 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 186մ, հասնում թիվ 44 սահմանակետին: Թիվ 44 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս, անցնում 83մ, հասնում է թիվ 45 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, ապա հյուսիս, դաշտամիջյան ճանապարհով, թիվ 46-47 սահմանակետերով անցնում 595մ, հասնում թիվ 48 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 49 սահմանակետով անցնում 943մ, հասնում թիվ 50 սահմանակետին: Թիվ 50 սահմանակետից սահմանագիծը նույն ուղղությամբ լանջով անցնում է 374մ, հասնում թիվ 51 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 337մ, հասնում Արգել-Նոր Գեղի մարզային նշանակության ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 52 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, ավտոճանապարհով, թիվ 53 սահմանակետով անցնում է 278մ, հասնում ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 54 սահմանակետին: Թիվ 54 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 49մ, հասնում թիվ 55 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 56-59 սահմանակետերով անցնում 217մ, հասնում է Հրազդան գետի ափին գտնվող Արգել, Նուռնուս և Նոր Գեղի համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 7012մ է:

 

ԱՐԳԵԼ-ՔԱՐԱՇԱՄԲ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա»

 

Հրազդան գետի ափին գտնվող Արգել, Քարաշամբ և Կարենիս համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, կիրճից դուրս գալով, ամառանոցների եզրագծով անցնում է 163մ, հատելով Քարաշամբ-Արգել ավտոճանապարհը, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ, անցնում 59մ, հասնում թիվ 2 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 90մ, հասնում թիվ 3 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ, անցնում 151մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին, ապա դարձյալ թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 105մ, հասնում թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 6-8 սահմանակետերով անցնում 2130մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 398մ, հասնում Արգել-Դովրի ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, ճանապարհով, թիվ 11-21 սահմանակետերով անցնում 1465մ, հասնում է Արգել, Քարաշամբ և Նոր Գեղի համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4558մ է:

(հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 

 

Հավելված 8.8

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐԶԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Արզական համայնքը գտնվում է մարզի արևմտյան մասում:

Համայնքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Մարմարիկ համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Բջնի համայնքին և «Գ»-«Դ» հատվածով` Ալափարս համայնքին, հարավ-արևելքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Կարենիս համայնքին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Քարաշամբ համայնքին, «Զ»-«Է» հատվածով` Թեղենիք համայնքին և «Է»-«Ը» հատվածով` Բուժական համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Ը»-«Թ» հատվածով` Արագածոտնի մարզին, հյուսիսից «Թ»-«Ա» հատվածով` Մեղրաձոր համայնքին:

 

ԱՐԶԱԿԱՆ-ՄԱՐՄԱՐԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Արզական, Մարմարիկ և Մեղրաձոր համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 1815մ, հասնում լեռան գագաթին գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով և բարձունքներով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 9-16 սահմանակետերով անցնում 2738մ, հասնում է 2787.5մ նիշ ունեցող բարձունքի վրա գտնվող Արզական, Բջնի և Մարմարիկ համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային կետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4553մ է:

 

ԱՐԶԱԿԱՆ-ԲՋՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

2787.5մ նիշ ունեցող Արզական, Բջնի, և Մարմարիկ համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 1 սահմանակետով 521մ, հասնում 2577մ նիշ ունեցող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում թիվ 3 սահմանակետով 463մ, հասնում է անասնագոմերի մոտ գտնվող ճանապարհի եզրի թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 165մ, հասնում 2530.6մ նիշ ունեցող թիվ 5 գեոդեզիական սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 6-9 սահմանակետերով անցնում 683մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը նորից ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում թիվ 11-13 սահմանակետերով 433մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 172մ, հասնում է 2257.5մ նիշ ունեցող թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում թիվ 16 սահմանակետով 472մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 18-20 սահմանակետերով անցնում 543մ, հասնում է 1849մ նիշ ունեցող թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը ձորակով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 22-27 սահմանակետերով 820մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, հանգստյան տան եզրագծով, թիվ 29-43 սահմանակետերով անցնում 1604մ, հասնում է թիվ 44 սահմանակետին: Թիվ 44 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 105մ, հասնում է թիվ 45 սահմանակետին: Թիվ 45 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 46-52 սահմանակետերով անցնում 712մ, հասնում թիվ 53 սահմանակետին: Թիվ 53 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 54-62 սահմանակետերով 886մ, հասնում թիվ 63 սահմանակետին: Թիվ 63 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 64-67 սահմանակետերով անցնում 1850մ, հասնում է թիվ 68 սահմանակետին: Թիվ 68 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 69-72 սահմանակետերով անցնում 1585մ, հասնում է թիվ 73 սահմանակետին: Թիվ 73 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք` անցնելով թիվ 74-77 սահմանակետերով 2022մ, հասնում է ձորակում գտնվող թիվ 78 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակով, թիվ 79-84 սահմանակետերով անցնում 1204մ, հասնում է Հրազդան գետի ափին գտնվող Արզական, Բջնի և Ալափարս համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14247 մ է:

 

ԱՐԶԱԿԱՆ-ԱԼԱՓԱՐՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Արզական, Բջնի և Ալափարս համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Հրազդան գետի ափին, սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-8 սահմանակետերով, գետով անցնում է 1405մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից շարունակվում է նույն ուղղությամբ, թիվ 10-12 սահմանակետերով, առվով անցնում 1431, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, ապա հարավ-արևմտյան ուղղությամբ թիվ 14-15 սահմանակետերով անցնում 875մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 633մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 17 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 18-25 սահմանակետերով, դաշտային ճանապարհով անցնում 1861մ, հասնում առվի ափին գտնվող Արզական, Ալափարս և Կարենիս համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6202 մ է:

 

ԱՐԶԱԿԱՆ-ԿԱՐԵՆԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Կարենիս-Ալափարս միջհամայնքային ճանապարհի և ձորակի հատման տեղում գտնվող Արզական, Ալափարս և Կարենիս համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-7 սահմանակետերով, ձորակով անցնում 1134մ, հասնում է Հրազդան գետի ափին գտնվող Արզական, Կարենիս և Քարաշամբ համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1134մ է:

 

ԱՐԶԱԿԱՆ-ՔԱՐԱՇԱՄԲ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Հրազդան գետի ափին գտնվող Արզական, Քարաշամբ և Թեղենիք համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը գետով՝ հոսանքի ուղղությամբ, թիվ 1-33 սահմանակետերով անցնում է 4428մ, հասնում Հրազդան գետի ափին գտնվող Արզական, Կարենիս և Քարաշամբ համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4428 մ է:

 

ԱՐԶԱԿԱՆ-ԹԵՂԵՆԻՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

Արզական, Թեղենիք և Բուժական համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 1 սահմանակետով անցնում է 818մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից դաշտային ճանապարհով թեքվում է հյուսիս-արևելք, թիվ 3-13 սահմանակետերով անցնում 1042մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, դաշտային ճանապարհով, թիվ 15-22 սահմանակետերով անցնում 787մ, հասնում է թիվ 23 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 24-28 սահմանակետերով անցնում 501մ, հատելով ձորը, հասնում է թիվ 29 սահմանակետին: Թիվ 29 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 30-34 սահմանակետերով 890մ հատելով դաշտային ճանապարհը, հասնում թիվ 35 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 36-39 սահմանակետերով անցնում 505մ, հասնում է թիվ 40 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 41-46 սահմանակետերով անցնում 464մ, հասնում է թիվ 47 սահմանակետին: Թիվ 47 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում է 91մ, հասնում 1450.3 մ նիշ ունեցող թիվ 48 սահմանակետին: Թիվ 48 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 49-52 սահմանակետերով անցնում 1248մ, հասնում է թիվ 53 սահմանակետին: Թիվ 53 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 2829մ, հասնում 2268մ նիշ ունեցող թիվ 54 սահմանակետին: Թիվ 54 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 55 սահմանակետով անցնում 1549մ, հասնում է թիվ 56 սահմանակետին: Թիվ 56 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 57-58 սահմանակետերով անցնում 689մ, հասնում է 2211.4մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին տեղադրված «Կիրաշլու» գեոդեզիական կետից 100մ դեպի հարավ` թիվ 59 սահմանակետին: Թիվ 59 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 60 սահմանակետով անցնում 1897մ, հասնում է 1880.6մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 61 սահմանակետին, որտեղից շարունակվում է նույն ուղղությամբ, անցնելով թիվ 62 սահմանակետով 9614մ, հասնում է թիվ 63 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 64-68 սահմանակետերով անցնում 2109մ, հատելով Հրազդան-Նոր Գեղի ավտոճանապարհը, հասնում է Հրազդան գետի ափին գտնվող թիվ 69 սահմանակետին: Թիվ 69 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 70-75 սահմանակետերով, գետով անցնում 1600մ, հասնում Արզական, Թեղենիք և Քարաշամբ համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 15433մ է:

 

ԱՐԶԱԿԱՆ-ԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը»

 

Արզական, Բուժական համայնքների և Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետից, որը համընկնում է 2851.1մ նիշ ունեցող Թեղենիս սարի գագաթին գտնվող Ալիբեկ գեոդեզիական կետի հետ, սահմանագիծը սարի գագաթի հարթություններով անցնում է 117մ դեպի արևելք, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, Թեղենիսի լեռնաշղթայով անցնում 939մ, հասնում 2763.6մ նիշ ունեցող գագաթին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, լանջով իջնում 624մ, հասնում անտառային հողերի եզրագծի վրա գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև անտառային հողերի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 1526մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 847մ, հասնում է Արզական, Բուժական և Թեղենիք համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետին:

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4951մ է:

 

ԱՐԶԱԿԱՆ-ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Թ»

 

«Ը»-«Թ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Արագածոտնի մարզերի սահմանների հետ:

 

ԱՐԶԱԿԱՆ-ՄԵՂՐԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Թ»-«Ա»

 

Արզական, Մեղրաձոր և Մարմարիկ համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը դաշտային ճանապարհով թեքվում է դեպի արևմուտք, թիվ 1-21 սահմանակետերով անցնում 4667մ, հասնում Արզական, Մեղրաձոր համայնքների և Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման «Թ» հանգուցային սահմանակետին:

«Թ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4667մ է:

(հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 

 

Հավելված 8.9

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱՐՏԱՎԱԶ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Արտավազ համայնքը գտնվում է մարզի հյուսիսարևմտյան մասում:

Տարածքը հյուսիսից և արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Լոռու մարզին, արևելքից և հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Մեղրաձոր համայնքին, արևմուտքից «Գ»-«Ա» հատվածով` Հանքավան համայնքին:

 

ԱՐՏԱՎԱԶ-ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Լոռու մարզերի սահմանների հետ:

 

ԱՐՏԱՎԱԶ-ՄԵՂՐԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Արտավազ, Մեղրաձոր համայնքների և Լոռու մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ձորակով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 1-3 սահմանակետերով անցնում 556մ, հասնում 3040.7մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, որտեղից ժայռերի եզրով, ձորակով, ապա ջրբաժանով թեքվում է հարավ-արևելք և հարավ, թիվ 5-20 սահմանակետերով անցնում 1728մ, հասնում թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 21-27 սահմանակետերով անցնում 2646մ, հասնում թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 29-30 սահմանակետերով անցնում 1242մ, հասնում առվի եզրին գտնվող թիվ 31 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 32-37 սահմանակետերով անցնում 979մ, հասնում թիվ 38 սահմանակետին: Թիվ 38 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում է 91մ, հասնում թիվ 39 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 40 սահմանակետով անցնում 486մ, հասնում թիվ 41 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը, անցնելով թիվ 42 սահմանակետով 945մ, հասնում է թիվ 43 սահմանակետին, թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 200մ, հասնում թիվ 44 սահմանակետին: Թիվ 44 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 45 սահմանակետով անցնում 1090մ, հասնում թիվ 46 սահմանակետին, որը գտնվում է Մեղրաձոր-Արտավազ միջհամայնքային ճանապարհի եզրին, ապա բնակավայրի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 138մ, հասնում թիվ 47 սահմանակետին, որտեղ հատվում է գետի հետ, այնուհետև կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հասնում թիվ 49 սահմանակետին: Թիվ 49 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 50 սահմանակետով անցնում 526մ, հասնում թիվ 51 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 164մ, հասնում թիվ 52 սահմանակետին: Թիվ 52 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 53 սահմանակետով անցնում 470մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 54 սահմանակետին, որտեղից անտառի եզրագծով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 55-64 սահմանակետերով անցնում 1367մ, հասնում թիվ 65 սահմանակետին: Թիվ 65 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք և հյուսիս-արևմուտք, թիվ 66-67 սահմանակետերով անցնում 1430մ, հասնում թիվ 68 սահմանակետին: Թիվ 68 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 69 սահմանակետով անցնում 1399մ, հասնում թիվ 70 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է արևմուտք, անցնում 309մ, հասնում թիվ 71 սահմանակետին: Թիվ 71 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, թիվ 72 սահմանակետով անցնում 1257մ, հասնում դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 73 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 553մ, հասնում Արտավազ, Մեղրաձոր և Հանքավան համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 17992մ է:

 

ԱՐՏԱՎԱԶ-ՀԱՆՔԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Ա»

 

Արտավազ, Հանքավան համայնքների և Լոռու մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակով անցնում է 4306մ, հասնում ձորակների հատման կետում գտնվող թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 296մ, հասնում Ուզունչայ գետի ափին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 931մ և, հատելով առուն, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում է 217մ, հասնում թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 740մ և, հատելով դաշտային ճանապարհները, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 5 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 257մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 997մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում առուն և, անցնելով 901մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 121մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 645մ, հասնում ձորակի եզրին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորով, գետով անցնում է 125մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, ապա գետով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 12 սահմանակետով անցնում 413մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով անցնում 208մ, հասնում ճանապարհի մոտ գտնվող թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը լանջով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 238մ, հասնում է ջրբաժանի մոտ գտնվող թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 288մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին: Թիվ 16 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 236մ, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում թիվ 18 սահմանակետով 123մ, հասնում թիվ 19 սահմանակետին: Թիվ 19 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անտառի եզրով անցնում 420մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 327մ, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 22 սահմանակետով անցնում 527մ, հասնում թիվ 23 սահմանակետին: Թիվ 23 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 137մ, հասնում է թիվ 24 սահմանակետին: Թիվ 24 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 230մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 273մ, հասնում է թիվ 26 սահմանակետին: Թիվ 26 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անտառի եզրով անցնում 208մ, հասնում է թիվ 27 սահմանակետին: Թիվ 27 սահմանակետից սահմանագիծը նորից անտառի եզրով թեքվում է դեպի արևելք, անցնում 257մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անտառի եզրով անցնում 84մ, հասնում է ձորակի եզրին գտնվող թիվ 29 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 136մ, հասնում անտառի եզրին գտնվող թիվ 30 սահմանակետին: Թիվ 30 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 31-34 սահմանակետերով անցնում 561մ, հասնում է թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 66մ, հասնում է թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում թիվ 37-38 սահմանակետերով 363մ, հասնում է թիվ 39 սահմանակետին: Թիվ 39 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում թիվ 40 սահմանակետով 295մ, հասնում է անտառի եզրի թիվ 41 սահմանակետին: Թիվ 41 սահմանակետից սահմանագիծը անտառի եզրով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 137մ, հասնում թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 42 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 43 սահմանակետով անցնում 934մ, հասնում է անտառի եզրի թիվ 44 սահմանակետին: Թիվ 44 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը, թիվ 45 սահմանակետով անցնում 904մ, հասնում է թիվ 46 սահմանակետին, ապա կրկին թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատելով առուն ու դաշտային ճանապարհը, թիվ 47 սահմանակետով անցնում է 1328մ, հասնում թիվ 48 սահմանակետին: Թիվ 48 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 801մ, հասնում է Արտավազ, Հանքավան և Մեղրաձոր համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 19032մ է:

(հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 

Հավելված 8.10

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԲՋՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Բջնի համայնքը գտնվում է Կոտայքի մարզի կենտրոնական մասում:

Համայնքը հյուսիսից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Մարմարիկ համայնքին, «Բ»-«Գ» հատվածով` Աղավնաձոր համայնքին, արևելքից «Գ»-«Դ» հատվածով` Ծաղկաձոր համայնքին և «Դ»-«Ե» հատվածով` Սոլակ համայնքին, հարավից և արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Ալափարս համայնքին, արևմուտքից «Զ»-«Ա» հատվածով` Արզական համայնքին:

 

ԲՋՆԻ-ՄԱՐՄԱՐԻԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

2787.5մ նիշ ունեցող Բջնի, Արզական և Մարմարիկ համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում թիվ 1-2 սահմանակետերով 590մ, հասնում է 2845.5մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին գտնվող Բջնի, Մարմարիկ և Աղավնաձոր համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 590մ է:

 

ԲՋՆԻ-ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Բջնի, Մարմարիկ և Աղավնաձոր համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, ջրբաժանով անցնում 646մ, հասնում է 2790.4մ նիշ ունեցող բլրի գագաթի թիվ 1 սահմանակետին: Թիվ 1 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում թիվ 2-3 սահմանակետերով 865մ, հասնում 2821.1մ նիշ ունեցող Բջնի, Աղավնաձոր և Ծաղկաձոր համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 1510մ է:

 

ԲՋՆԻ-ԾԱՂԿԱՁՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

2821.1մ նիշ ունեցող Բջնի, Աղավնաձոր և Ծաղկաձոր համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ, թիվ 1-5 սահմանակետերով անցնում 817մ, հասնում է 2820.5մ նիշ ունեցող Ալիբեկ լեռան գագաթին գտնվող թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է արևելք, անցնում 250մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 8 սահմանակետով 677մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 38մ, հասնում է 2631.8մ նիշ ունեցող սարի գագաթին գտնվող թիվ 10 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 134մ, հասնում թիվ 11 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 583մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին: Թիվ 12 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 170մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 516 մ, հասնում է Բջնի գետի ափին գտնվող թիվ 14 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի արևելք, Բջնի գետի հունով՝ հոսանքի ուղղությամբ, թիվ 15-18 սահմանակետերով անցնում 500մ, հասնում Բջնի, Սոլակ և Ծաղկաձոր համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 3908 մ է:

 

ԲՋՆԻ-ՍՈԼԱԿ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

Ձորի եզրին գտնվող Բջնի, Սոլակ և Ծաղկաձոր համայնքների տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 174մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 2-3 սահմանակետերով անցնում 842մ, հասնում է թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 183մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 695մ, հասնում թիվ 6 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 7 սահմանակետով անցնում 1319մ, հասնում թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը հատում է դաշտային ճանապարհը, ապա շարունակվելով հարավարևմտյան ուղղությամբ, թիվ 9-12 սահմանակետերով անցնում 3417մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 282մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 15-18 սահմանակետերով անցնում 2285մ, հասնում Հրազդան գետի ափին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 20-33 սահմանակետերով անցնում 1567մ, հասնում թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով 64 մ, հասնում է թիվ 35 սահմանակետին: Թիվ 35 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 36-44 սահմանակետերով անցնելով 6654մ, հասնում է Բջնի, Սոլակ և Ալափարս համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Դ»-«Ե» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 17481մ է:

 

ԲՋՆԻ-ԱԼԱՓԱՐՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Բջնի, Ալափարս և Արզական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից, որը գտնվում է Հրազդան գետի ափին, սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 1-4 սահմանակետերով անցնում 1606մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 6-8 սահմանակետերով անցնում 691մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, ապա թեքվում հարավ-արևելք, թիվ 10 սահմանակետով անցնում 452մ, հասնում Ալափարս-Սոլակ միջգյուղյա ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը, նույն ուղղությամբ թիվ 12-19 սահմանակետերով անցնելով 2077մ, հատելով Երևան-Սևան երկաթգիծը, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող թիվ 20 սահմանակետին, որտեղից ուղղվելով դեպի հարավ-արևելք, թիվ 21-27 սահմանակետերով հատելով Երևան-Սևան ավտոմայրուղին, անցնում է 2685մ, հասնում Երևան-Սևան հին ավտոճանապարհի եզրին գտնվող թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը, հարավարևելյան ուղղությամբ թիվ 29-38 սահմանակետերով անցնելով 4420մ, հասնում է թիվ 39 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը, թեքվելով հյուսիս-արևելք, անցնում է 41մ, հասնում թիվ 40 սահմանակետին: Թիվ 40 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնելով թիվ 41 սահմանակետով 319մ, հասնում է թիվ 42 սահմանակետին: Թիվ 42 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, թիվ 43 սահմանակետով անցնելով 94մ, հասնում է թիվ 44 սահմանակետին: Թիվ 44 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք և, անցնելով թիվ 45-46 սահմանակետերով 524մ, հասնում է թիվ 47 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս և, անցնելով 46մ, հասնում է թիվ 48 սահմանակետին: Թիվ 48 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 48-53 սահմանակետերով սահմանագիծը անցնում է 512մ, հասնում թիվ 54 սահմանակետին: Թիվ 54 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 703մ, հասնում թիվ 55 սահմանակետին: Թիվ 55 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևելք, անցնում 420 մ, հասնում է Բջնի, Ալափարս և Սոլակ համայնքների տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14588մ է:

 

ԲՋՆԻ-ԱՐԶԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Ա»

 

2787.5մ նիշ ունեցող Բջնի, Արզական և Մարմարիկ համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 1 սահմանակետով 521մ, հասնում 2577մ նիշ ունեցող թիվ 2 սահմանակետին: Թիվ 2 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում թիվ 3 սահմանակետով 463մ, հասնում անասնագոմերի մոտ գտնվող ճանապարհի եզրի թիվ 4 սահմանակետին: Թիվ 4 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 165մ, հասնում 2530.6մ նիշ ունեցող թիվ 5 գեոդեզիական սահմանակետին: Թիվ 5 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 6-9 սահմանակետերով անցնում 683մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը նորից ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 11-13 սահմանակետերով անցնում 433մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 172մ, հասնում 2257.5մ նիշ ունեցող թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում թիվ 16 սահմանակետով 472մ, հասնում թիվ 17 սահմանակետին: Թիվ 17 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ջրբաժանով, թիվ 18-20 սահմանակետերով անցնում 543մ, հասնում 1849մ նիշ ունեցող թիվ 21 սահմանակետին: Թիվ 21 սահմանակետից սահմանագիծը ձորակով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում թիվ 22-27 սահմանակետերով 820մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, ապա հարավ-արևմուտք, հանգստյան տան եզրագծով, թիվ 29-43 սահմանակետերով անցնում 1604մ, հասնում թիվ 44 սահմանակետին: Թիվ 44 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 105մ, հասնում թիվ 45 սահմանակետին: Թիվ 45 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 46-52 սահմանակետերով անցնում 712մ, հասնում թիվ 53 սահմանակետին: Թիվ 53 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 54-62 սահմանակետերով անցնում 886մ, հասնում թիվ 63 սահմանակետին: Թիվ 63 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 64-67 սահմանակետերով անցնում 1850մ, հասնում թիվ 68 սահմանակետին: Թիվ 68 սահմանակետից սահմանագիծը ջրբաժանով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, թիվ 69-72 սահմանակետերով անցնում 1585մ, հասնում թիվ 73 սահմանակետին: Թիվ 73 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա հարավ-արևելք, անցնելով թիվ 74-77 սահմանակետերով 2022մ, հասնում է ձորակում գտնվող թիվ 78 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, ձորակով, թիվ 79-84 սահմանակետերով անցնում 1204մ, հասնում Հրազդան գետի ափին գտնվող Բջնի, Ալափարս և Արզական համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 14274մ է:

(հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 

Հավելված 8.11

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԲՈՒԺԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Բուժական համայնքը գտնվում է մարզի արևմտյան մասում:

Համայնքը հյուսիս-արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Արզական համայնքին, արևելքից «Բ»-«Գ» հատվածով` Թեղենիք համայնքին, հարավից «Գ»-«Դ» հատվածով` Արագյուղ համայնքին, «Դ»-«Ա» հատվածով` Արագածոտնի մարզին:

 

ԲՈՒԺԱԿԱՆ-ԱՐԶԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Բուժական, Արզական համայնքների և Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից, որը համընկնում է 2851.1մ նիշ ունեցող Թեղենիս սարի գագաթին գտնվող Ալիբեկ գեոդեզիական կետի հետ, սահմանագիծը սարի գագաթի հարթություններով անցնում է 117մ դեպի արևելք, հասնում թիվ 1 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, Թեղենիսի լեռնաշղթայով անցնում 939մ, հասնում 2763.6մ նիշ ունեցող գագաթին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հյուսիս-արևելք, լանջով իջնում 624մ, հասնում անտառային հողերի եզրագծի վրա գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև անտառային հողերի եզրագծով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 5 սահմանակետով անցնում 1526մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, անցնում 847մ, հասնում է Բուժական, Արզական և Թեղենիք համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 4951մ է:

 

ԲՈՒԺԱԿԱՆ-ԹԵՂԵՆԻՔ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Բուժական, Թեղենիք և Արզական համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 301մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 2-4 սահմանակետերով անցնում 1869մ, հասնում է թիվ 5 սահմանակետին, ապա անցնում 393մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծն անցնում է 239մ, հասնում թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 8-9 սահմանակետերով անցնում է 193մ, հասնում թիվ 10 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում դեպի հարավ, թիվ 11 սահմանակետով անցնում 738մ, հասնում է անտառի եզրին գտնվող թիվ 12 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 125մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, լանջով, թիվ 14 սահմանակետով անցնում 517մ, հասնում է թիվ 15 սահմանակետին: Թիվ 15 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 110մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 450մ, հատելով դաշտային ճանապարհը և ձորակը, հասնում է թիվ 17 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 480մ, հասնում է թիվ 18 սահմանակետին, որտեղից անտառային հողերով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 19 սահմանակետով անցնում 775մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնում 678մ, հատելով ձորակը, հասնում է թիվ 21 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի արևելք, հատում դաշտային ճանապարհը, թիվ 22 սահմանակետով անցնում 375մ, հասնում է ձորակի եզրին գտնվող թիվ 23 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևելք, թիվ 24 սահմանակետով անցնում 306մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին: Թիվ 25 սահմանակետից սահմանագիծն անտառային հողերով թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, թիվ 26-27 սահմանակետերով անցնում 876մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից, որը գտնվում է 2109մ նիշ ունեցող բլրի գագաթին, սահմանագիծը ջրբաժանով դեպի հարավ անցնում է 554մ, հասնում է թիվ 29 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, լանջով իջնում 715մ, հասնում է թիվ 30 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, լանջով իջնում, թիվ 31-32 սահմանակետերով անցնում 319մ, հասնում է թիվ 33 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 189մ, հասնում է դաշտային ճանապարհի եզրին գտնվող Բուժական, Թեղենիք և Արագյուղ համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10202մ է:

 

ԲՈՒԺԱԿԱՆ-ԱՐԱԳՅՈՒՂ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Բուժական, Արագյուղ համայնքների, Արագածոտնի մարզի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, լանջով իջնում 508մ, հասնում է ձորակում գտնվող թիվ 1 սահմանակետին, որից թեքվում է դեպի արևելք, ապա հյուսիս-արևելք, ձորակով իջնում 1641մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, որից դուրս գալով` ձորակից թեքվում է դեպի հարավ-արևելք` հատելով Եղվարդ-Հարթավան ավտոճանապարհը և, վարելահողերի եզրով անցնելով 1536մ, հասնում է Չալիձոր գետակի աջ ափին գտնվող թիվ 19 սահմանակետին: Այստեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևելք, հատելով գետը, լանջով բարձրանում է 1034մ, հասնում է բլրի գագաթին գտնվող թիվ 22 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, անցնում 880մ և հասնում է Բուժական, Թեղենիք և Արագյուղ համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5580մ է:

 

ԲՈՒԺԱԿԱՆ-ԱՐԱԳԱԾՈՏՆԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ա»

 

«Դ»-«Ա» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Արագածոտնի մարզերի սահմանների հետ:

(հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 

Հավելված 8.12

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԱՌՆԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Գառնի համայնքը գտնվում է մարզի հարավարևելյան մասում:

Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գեղարքունիքի մարզին, հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Գեղարդ համայնքին, «Գ»-«Դ» հատվածով` Գողթ համայնքին, հարավից և հարավ-արևմուտքից «Դ»-«Ե» հատվածով` Արարատի մարզին, արևմուտքից «Ե»-«Զ» հատվածով` Հացավան համայնքին, «Զ»-«Է» հատվածով` Գեղադիր համայնքին, հյուսիսից «Է»-«Ը» հատվածով` Կամարիս համայնքին, «Ը»-«Ա» հատվածով` Գեղաշեն համայնքին:

 

ԳԱՌՆԻ-ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

«Ա»-«Բ» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզերի սահմանների հետ:

 

ԳԱՌՆԻ-ԳԵՂԱՐԴ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Ժայռի եզրին գտնվող Գառնի, Գեղարդ համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատելով Կանաչ լիճը, անցնելով ջրբաժանով, թիվ 1-3 սահմանակետերով 1487մ, հասնում է 3530.2մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 4 սահմանակետին, այնուհետև շարունակվելով նույն ուղղությամբ և անցնելով թիվ 5-7 սահմանակետերով 1387մ, հասնում է բլրի վրա գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք և, անցնելով 1429մ, հասնում է 3177մ նիշ ունեցող բլրի թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է արևմուտք, անցնելով ձորակով, հետո լանջով, թիվ 10-21 սահմանակետերով 4480մ, հասնում է 2788.1մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 22 սահմանակետին: Թիվ 22 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում հարավ-արևմուտք, հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնելով ձորակով, թիվ 23-27 սահմանակետերով 4470մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք և, անցնելով թիվ 29-31 սահմանակետերով 2122մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին, որտեղից թեքվելով հարավ-արևմուտք և անցնելով թիվ 33 սահմանակետով 1173մ, հասնում է թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 582մ, հասնում է թիվ 35 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, առվով, այնուհետև ձորով, թիվ 36-48 սահմանակետերով անցնում 2556մ, հասնում է Գառնի, Գեղարդ և Գողթ համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետին:

«Բ»-«Գ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 19687մ է:

 

ԳԱՌՆԻ-ԳՈՂԹ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Գ»-«Դ»

 

Գառնի, Գողթ և Գեղարդ համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, սեփականաշնորհված խոտհարքների կողքով, ձորով, թիվ 1-7 սահմանակետերով անցնում 1263մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, սեփականաշնորհված խոտհարքների կողքով անցնում 2164մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին: Թիվ 9 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, հատում ճանապարհը և գետը, անցնում թիվ 10 սահմանակետով 1403մ, հասնում է թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ և, անցնելով 301մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 454մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին: Թիվ 13 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ և, անցնելով 400մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ-արևելք և, անցնելով թիվ 15 սահմանակետով 722մ, հասնում է Գառնի, Գողթ համայնքների և Արարատի մարզի տարածքների բաժանման «Դ» հանգուցային սահմանակետին:

«Գ»-«Դ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6707մ է:

 

ԳԱՌՆԻ-ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Դ»-«Ե»

 

«Դ»-«Ե» հատվածով սահմանագիծը համընկնում է Կոտայքի և Արարատի մարզերի սահմանների հետ:

 

ԳԱՌՆԻ-ՀԱՑԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ե»-«Զ»

 

Գառնի, Հացավան և Գեղադիր համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով թիվ 1-2 սահմանակետերով 795մ, հասնում է թիվ 3 սահմանակետին: Թիվ 3 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 4-6 սահմանակետերով, ձորով անցնում 1088մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, այնուհետև հարավ-արևելք, նորից հարավ, թիվ 8-11 սահմանակետերով անցնելով 953մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, ձորով անցնում 650մ, հասնում է թիվ 12 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, անցնում 650մ, հասնում թիվ 13 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 596մ, հասնում է թիվ 14 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ, անցնում թիվ 15 սահմանակետով 248մ, հասնում թիվ 16 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 17-19 սահմանակետերով անցնում 1122մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին: Թիվ 20 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ, առվով, թիվ 21-27 սահմանակետերով անցնում 1361մ, հասնում է Գառնի, Հացավան համայնքների և Արարատի մարզի տարածքների բաժանման «Ե» հանգուցային սահմանակետին:

«Ե»-«Զ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 6813մ է:

 

ԳԱՌՆԻ-ԳԵՂԱԴԻՐ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Զ»-«Է»

 

Գառնի, Գեղադիր և Կամարիս համայնքների տարածքների բաժանման «Է» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 321մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է արևմուտք և, անցնելով 215մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, այդտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք և, անցնելով թիվ 3-5 սահմանակետերով 846մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք և, անցնելով 509մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ, անցնում է 187մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 488մ, հասնում է թիվ 9 սահմանակետին, այդտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 583մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 11-13 սահմանակետերով անցնում 1116մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, առվով, թիվ 15-19 սահմանակետերով անցնելով 922մ, հասնում թիվ 20 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, միջհամայնքային ճանապարհով, թիվ 21 սահմանակետով անցնում 289մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին, այդտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 414մ, հասնում է Գառնի, Գեղադիր և Հացավան համայնքների տարածքների բաժանման «Զ» հանգուցային սահմանակետին:

«Զ»-«Է» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5889մ է:

 

ԳԱՌՆԻ-ԿԱՄԱՐԻՍ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Է»-«Ը»

 

Գառնի, Գեղաշեն և Կամարիս համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 50մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 708մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 2 սահմանակետին, որտեղից ձորով թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, ապա հարավ-արևմուտք, թիվ 3-6 սահմանակետով անցնում 2146մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին: Թիվ 7 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք, ապա հարավ-արևմուտք, հատելով ձորը, թիվ 8 սահմանակետով անցնում է 419մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 156մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին, ապա թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 375մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 11 սահմանակետին: Թիվ 11 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 12 սահմանակետով անցնում 690մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից բարձունքով թեքվում է դեպի արևելք, թիվ 14-15 սահմանակետերով անցնում 1291մ, հասնում է թիվ 16 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ, թիվ 17 սահմանակետով անցնում 591մ, հասնում է ձորի եզրին գտնվող թիվ 18 սահմանակետին: Թիվ 18 սահմանակետից սահմանագիծը ձորով թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ապա արևմուտք, թիվ 19-24 սահմանակետերով անցնում 1669մ, հասնում է թիվ 25 սահմանակետին, որտեղից լանջով թեքվում է դեպի հարավ, թիվ 26-27 սահմանակետով անցնում 762մ, հասնում է թիվ 28 սահմանակետին: Թիվ 28 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, թիվ 29-31 սահմանակետերով անցնում 1049մ, հասնում է թիվ 32 սահմանակետին, այդտեղից թեքվում է դեպի հյուսիս-արևմուտք, թիվ 33 սահմանակետով անցնում 859մ, ձորով հասնում թիվ 34 սահմանակետին: Թիվ 34 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, լանջով անցնում 581մ, հասնում բարձունքի վրա գտնվող թիվ 35 սահմանակետին, որից հետո թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, անցնում 272մ, հասնում թիվ 36 սահմանակետին: Թիվ 36 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ձորով անցնում 248մ, հասնում թիվ 37 սահմանակետին, ապա թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնում 433մ, հասնում է թիվ 38 սահմանակետին, դարձյալ թեքվում է հարավ, անցնում 114մ, հասնում է թիվ 39 սահմանակետին, նորից թեքվում հարավ-արևմուտք, անցնում 279մ, հասնում է թիվ 40 սահմանակետին, ապա թեքվում է դեպի հարավ, անցնելով 520մ, հասնում է Գառնի, Կամարիս և Գեղադիր համայնքների տարածքների բաժանման «Է» սահմանակետին:

«Է»-«Ը» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 13211 մ է:

 

ԳԱՌՆԻ-ԳԵՂԱՇԵՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ը»-«Ա»

 

Գառնի, Գեղաշեն համայնքների և Գեղարքունիքի մարզի տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, ջրբաժանով, թիվ 1-6 սահմանակետերով անցնում 4214մ, հասնում 3139.4մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 7 սահմանակետին, որտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, սկզբում ջրբաժանով, հետո ջրհավաքով հատելով դաշտային ճանապարհը, անցնում 2409մ, հասնում 2756մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 8 սահմանակետին: Թիվ 8 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, անցնում 783մ, հասնում է 2651.6մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 9 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, հատում դաշտային ճանապարհը, անցնում 869մ, հասնում 2566մ նիշ ունեցող բլրի վրա գտնվող թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, 2486մ նիշ ունեցող թիվ 11 սահմանակետով անցնում 1312մ, հասնում թիվ 12 սահմանակետին, այնուհետև սահմանագիծը թեքվում է հյուսիս-արևմուտք, անցնելով 304մ, հասնում է թիվ 13 սահմանակետին, որտեղից կտրուկ թեքվում է հարավ-արևմուտք և, անցնելով 158մ, հասնում է Գառնի, Գեղաշեն և Կամարիս համայնքների տարածքների բաժանման «Ը» հանգուցային սահմանակետին:

«Ը»-«Ա» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 10049մ է:

(հավելվածը լրաց. 19.05.09 ՀՕ-137-Ն, փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

 

Հավելված 8.13

«Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԳԵՂԱԴԻՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

(վերնագիրը փոփ. 24.11.15 ՀՕ-148-Ն)

 

Գեղադիր համայնքը գտնվում է մարզի հարավային մասում:

Համայնքը արևելքից «Ա»-«Բ» հատվածով սահմանակից է Գառնի համայնքին, հարավից «Բ»-«Գ» հատվածով` Հացավան համայնքին, արևմուտքից և հյուսիսից «Գ»-«Դ» հատվածով` Ողջաբերդ համայնքին, հյուսիսից «Դ»-«Ե» հատվածով` Զովք համայնքին և «Ե»-«Ա» հատվածով` Կամարիս համայնքին:

 

ԳԵՂԱԴԻՐ-ԳԱՌՆԻ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Ա»-«Բ»

 

Գեղադիր, Գառնի և Կամարիս համայնքների տարածքների բաժանման «Ա» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, անցնում 321մ, հասնում է թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է արևմուտք և, անցնելով 215մ, հասնում է թիվ 2 սահմանակետին, այդտեղից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք և, անցնելով թիվ 3-5 սահմանակետերով 846մ, հասնում է թիվ 6 սահմանակետին: Թիվ 6 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է հարավ-արևելք և, անցնելով 509մ, հասնում է թիվ 7 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է հարավ, անցնում 187մ, հասնում է թիվ 8 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է հարավ-արևելք, անցնում 488մ, հասնում թիվ 9 սահմանակետին, այդտեղից թեքվում է հարավ-արևմուտք, անցնում 583մ, հասնում է թիվ 10 սահմանակետին: Թիվ 10 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, դաշտային ճանապարհով, թիվ 11-13 սահմանակետերով անցնում 1116մ, հասնում թիվ 14 սահմանակետին: Թիվ 14 սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ, առվով, թիվ 15-19 սահմանակետերով անցնելով 922մ, հասնում է թիվ 20 սահմանակետին, որտեղից թեքվում է դեպի հարավ-արևմուտք, միջհամայնքային ճանապարհով , թիվ 21 սահմանակետով անցնում 289մ, հասնում է թիվ 22 սահմանակետին, այդտեղից սահմանագիծը թեքվում է դեպի արևմուտք, անցնում 414մ, հասնում է Գեղադիր, Գառնի և Հացավան համայնքների տարածքների բաժանման «Բ» հանգուցային սահմանակետին:

«Ա»-«Բ» սահմանագծի ընդհանուր երկարությունը 5889մ է:

 

ԳԵՂԱԴԻՐ-ՀԱՑԱՎԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԳԻԾԸ` «Բ»-«Գ»

 

Գեղադիր, Ողջաբերդ և Հացավան համայնքների տարածքների բաժանման «Գ» հանգուցային սահմանակետից սահմանագիծը թեքվում է դեպի հարավ-արևելք, լեռնաշղթայով անցնելով 314մ, հասնում է սարի գագաթի թիվ 1 սահմանակետին, այնուհետև թեքվում է դեպի հյուսիս-արևելք, առվով անցնելով 322մ, հա