Համարը 
թիվ 12-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2016.10.03/20(563) Հոդ.261
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
22.09.2016
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
22.09.2016
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.01.2017
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
01.01.2018

Ծանուցում
14.07.17 թիվ 15-Ն որոշման 3-րդ կետով սույն որոշումն ուժը կկորցնի 01.01.2018 թվականին:

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԵՎ ՄՆԱՑՈՐԴԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» ՁԵՎ 3-ԱՌԵՎՏՈՒՐ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎՆ ՈՒ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 4-Ի ԹԻՎ 28-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

30 սեպտեմբերի 2016 թ.

Պետական գրանցման թիվ 60316320

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

22 սեպտեմբերի 2016 թ.

թիվ 12-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԵՎ ՄՆԱՑՈՐԴԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» ՁԵՎ 3-ԱՌԵՎՏՈՒՐ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎՆ ՈՒ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2014 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒԼԻՍԻ 4-Ի ԹԻՎ 28-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պետական վիճակագրության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի երրորդ մասի ե) կետով, 14-րդ հոդվածի երկրորդ և երրորդ մասերով, ինչպես նաև «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 72-րդ հոդվածի առաջին մասի առաջին կետի ա) ենթակետով` Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Տեղեկատվություն ապրանքների վաճառքի և մնացորդի վերաբերյալ» Ձև 3-առևտուր (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը` համաձայն հավելված 1-ի:

2. Հաստատել «Տեղեկատվություն ապրանքների վաճառքի և մնացորդի վերաբերյալ» Ձև 3-առևտուր (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևի լրացման հրահանգը` համաձայն հավելված 2-ի:

3. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2014 թվականի հուլիսի 4-ի ««Մանրածախ առևտրի շրջանառության կառուցվածքի մասին» ձև 3-առևտուր (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2004 թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 34-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 28-Ն որոշումը:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2017 թվականի հունվարի 1-ից:

 

Նախագահ

Ս. Մնացականյան

 

Հավելված 1

ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի

2016 թվականի սեպտեմբերի 22-ի

թիվ 12-Ն որոշման

ՁԵՎ 3-առևտուր
(տարեկան)

Ներմուծեք նկարագրությունը_19430

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԵՎ ՄՆԱՑՈՐԴԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

20   թ.

Ներկայացվում է համաձայն «Պետական վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենքի (4 ապրիլի 2000թ., ՀՕ-48)

Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը`

մինչև հաշվետու ժամանակաշրջանին հաջորդող տարվա փետրվարի 10-ը

Ներկայացնում է ____________________________________________________________________

(անվանումը, անհատ ձեռնարկատիրոջ դեպքում` անունը, ազգանունը)

Գտնվելու վայրը _____________________________________________________ I___I___I___I___I

(գործունեության իրականացման վայրը)

(փոստային դասիչ)

Մարզը _________________________________________________________________ I____I____I

(լրացվում է ՀՀ ԱՎԾ կողմից)

Համայնքը /Վարչական շրջանը _____________________________________________ I___I___I___I

(լրացվում է ՀՀ ԱՎԾ կողմից)

Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակը_____________________________________________

______________________________________________________________ I___I___I___I___I___I

(լրացվում է ՀՀ ԱՎԾ կողմից)

Պետական գրանցման (հաշվառման) համարը       I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

Նույնականացման (իդենտիֆիկացիոն) ծածկագիրը                          I___I___I___I___I___I___I___I___I

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)                                   I___I___I___I___I___I___I___I___I

Հեռախոսահամար(ներ) ___________________________________________________

Էլեկտրոնային փոստ ________________________________@__________________

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ

Պետական վիճակագրության մասին օրենսդրության խախտումը վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների, ինչպես նաև պետական վիճակագրություն իրականացնող մարմնի պաշտոնատար անձանց համար առաջացնում է պատասխանատվություն՝ օրենքով սահմանված կարգով:

 

ԲԱԺԻՆ 1. ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱԾԱԽ ՎԱՃԱՌՔԸ ԵՎ ՄՆԱՑՈՐԴՆ ԸՍՏ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ

 

հազար դրամ (մեկ տասնորդական նիշով),
առանց ավելացված արժեքի և այլ անուղղակի հարկերի

Ապրանքի անվանումը

Տողի համարը

Վաճառվել է ընդամենը

Մնացորդը հաշվետու ժամանակա-շրջանի վերջում

Ա

Բ

1

2

Պարենային ապրանքներ, ընդամենը
(115, 120-140, 145, 150-175, 180-205, 210-235 տողերի
գումարը)
այդ թվում`

110

   

Միս

115

   

որից` անասունի միս

115.1

   

թռչնի միս

115.2

   

 Մսամթերք

120

   

 Մսի պահածո

125

   

 Ձուկ, խեցեմորթներ և կակղամորթներ

130

   

 Ձկան և ձկնամթերքի պահածո

135

   

 Սննդային յուղեր և ճարպեր

140

   

որից` կենդանական յուղ

140.1

   

բուսական յուղ

140.2

   

հալած յուղ և այլ սննդային ճարպեր

140.3

   

մարգարինային արտադրանք

140.4

   

մայոնեզային արտադրանք

140.5

   

 Կաթ, կաթնամթերք

145

   

որից` պանիր

145.1

   

 Պահածոյացված միրգ և բանջարեղեն

150

   

 Ձու

155

   

 Շաքար

160

   

 Շաքարային հրուշակեղեն

165

   

 Պաղպաղակ

170

   

 Թեյ , սուրճ. կակաո, համեմունքներ

175

   

որից` թեյ

175.1

   

 Աղ

180

   

 Ալյուր

185

   

 Հացաբուլկեղեն

190

   

 Ձավար և լոբազգիներ

195

   

 Մակարոնեղեն

200

   

 Թարմ մրգեր և բանջարեղեն

205

   

որից՝ թարմ բանջարեղեն

205.1

   

Թարմ կարտոֆիլ

210

   

Համասեռացված և սննդակարգային (դիետիկ) սննդամթերք

215

   

 Ոգելից խմիչքներ

220

   

 Այլ խմիչքներ

225

   

 Ծխախոտային արտադրատեսակներ

230

   

 Այլ պարենային ապրանքներ

235

   

Ոչ պարենային ապրանքներ, ընդամենը
(245, 295, 315, 360, 410, 465, 515 տողերի գումարը) այդ թվում`

240

   

Կենցաղային արտադրատեսակներ, ընդամենը
(250, 255,260,265-290 տողերի գումարը) այդ թվում`

245

   

Մանածագործական արտադրատեսակներ, որից՝

250

   

գործվածք (250.1.1-250.1.3 տողերի գումարը ) այդ թվում `

250.1

   

բամբակյա

250.1.1

   

բրդյա

250.1.2

   

մետաքսե

250.1.3

   

սպիտակեղեն

250.2

   

թելեր

250.3

   

 Վարագույրներ և շղարշե վարագույրներ

255

   

 Պաստառներ, հատակի ծածկեր, գորգեր և գորգիկներ

260

   

որից՝ գորգեր և գորգագործական արտադրատեսակներ

260.1

   

 Կենցաղային էլեկտրասարքեր

265

   

 Կահույք

270

   

 Լուսավորման սարքեր

275

   

 Փայտից, խցանակեղևից և հյուսած արտադրատեսակներ

280

   

 Երաժշտական գործիքներ

285

   

 Հախճապակե և կավե սպասք, ոչ էլեկտրական կենցաղային սարքեր, արտադրատեսակներ և այլն

290

   

Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցական սարքավորանք
(300-310 տողերի գումարը ) այդ թվում`

295

   

Համակարգիչներ, ծայրամասային սարքավորանք և այլն

300

   

Հեռահաղորդակցության սարքավորանք

305

   

Ձայնա- և տեսասարքեր

310

   

Շինանյութ և երկաթեղեն
(320-355 տողերի գումարը) այդ թվում`

315

   

 Երկաթեղեն

320

   

 Լաքաներկանյութեր

325

   

 Թերթապակի

330

   

Այգեգործական ու բանջարանոցային տեխնիկա և գույք

335

   

 Ջրմուղի և ջեռուցման սարքավորանք և պարագաներ

340

   

 Սանտեխնիկական սարքավորանք

345

   

 Ձեռքի գործիքներ

350

   

 Այլ շինանյութ

355

   

Մշակութային և հանգստի համար նախատեսված արտադրատեսակներ
(365-405 տողերի գումարը) այդ թվում`

360

   

 Գրքեր

365

   

 Թերթեր և ամսագրեր

370

   

 Գրենական և գրասենյակային պիտույքներ

375

   

 Ձայնագրություններ և տեսագրություններ

380

   

 Սպորտային գույք

385

   

 Զբոսաշրջության հանդերձանք և գույք

390

   

 Խաղեր և խաղալիքներ

395

   

 Փոստային նամականիշներ և մետաղադրամներ

400

   

Հուշանվերներ և արվեստի առարկաներ

405

   

Հագուստ, դեղագործական ու բժշկական ապրանքներ, արդուզարդի պարագաներ, ծաղիկներ, բույսեր, կենդանիների սնունդ և այլն
(415-440, 445-455 տողերի գումարը) այդ թվում`

410

   

 Հագուստ

415

   

 Կոշիկ

420

   

Կաշվե արտադրատեսակներ և ճանապարհորդական պարագաներ

425

   

Դեղագործական ապրանքներ

430

   

 Բժշկական և օրթոպեդիկ ապրանքներ

435

   

 Կոսմետիկական և արդուզարդի միջոցներ, որից՝

440

   

տնտեսական օճառ

440.1

   

ձեռքի օճառ

440.2

   

 Ծաղիկներ, բույսեր և սերմեր

445

   

Պարարտանյութեր և ագրոքիմիական նյութեր

450

   

Ընտանի և տնային կենդանիների սնունդ

455

   

Շարժիչային վառելիք (ավտոմեքենաների համար), այլ նոր ապրանքներ չներառված ուրիշ խմբավորումներում
(465,470-510 _տողերի գումարը) այդ թվում`

460

   

Ավտոմեքենաների համար շաժիչային վառելիք
(465.1-465.4 տողերի գումարը) այդ թվում`

465

   

բենզին

465.1

   

դիզելային վառելիք

465.2

   

քսանյութեր և պաղեցնող նյութեր

465.3

   

հեղուկ գազ և գազօլին

465.4

   

 Ժամացույցներ և ոսկերչական արտադրատեսակներ

470

   

 Լուսանկարչական, օպտիկական, ճշգրիտ չափման սարքեր

475

   

 Մաքրող, լվացող և փայլեցնող սինթետիկ միջոցներ

480

   

 Լուցկի

485

   

Կենցաղային հեղուկ վառելիք, բալոններով գազ, ածուխ և վառելափայտ

490

   

Այլ կենցաղային արտադրատեսակներ

495

   

Գյուղատնտեսական հումք

500

   

Այլ մեքենաներ և սարքավորումներ

505

   

Այլ ոչ պարենային ապրանքներ

510

   

 Գործածված ապրանքներ
(520-530 տողերի գումարը) այդ թվում՝

515

   

Հնարժեք (անտիկվարային) առարկաներ

520

   

Հնագրավաճառքի գրքեր

525

   

Այլ օգտագործված ապրանքներ

530

   

Ընդամենը` (տող 110 + տող 240)

535

   

 

ԲԱԺԻՆ 1.1. ԵՐԿԱՐԱԺԱՄԿԵՏ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱԾԱԽ ՎԱՃԱՌՔԸ ԵՎ ՄՆԱՑՈՐԴԸ

 

Ապրանքի անվանումը

Տողի համարը

 Վաճառվել է ընդամենը

Մնացորդը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում (հատ)

հատ

հազ. դրամ

Ա

Բ

1

2

3

470 տողից՝ ժամացույցներ

540

     

265 տողից՝ սառնարաններ և սառցախցիկներ

545

     

լվացքի մեքենաներ

550

     

էլեկտրական փոշեծծիչներ

555

     

միկրոալիքային վառարաններ

560

     

արդուկներ

565

     

սպասք լվացող մեքենաներ

570

     

կարող և գործող մեքենաներ

575

     

սալօջախներ

580

     

290 տողից՝ գազօջախներ

585

     

390 տողից՝ հեծանիվներ և մոպեդներ

590

     

675 տողից` մոտոցիկլներ

595

     

655 տողից՝ ավտոմեքենաներ (տող 600.1+ տող 600.2) այդ թվում`

600

     

մարդատար

600.1

     

բեռնատար

600.2

     

310 տողից՝ աուդիոսարքավորանքներ

605

     

որից` ռադիոընդունիչ սարքավորանքներ

605.1

     

հեռուստացույցներ

610

     

տեսամագնիտոֆոններ

615

     

475 տողից՝ ֆոտոապրանքներ և ֆոտոսարքավորանքներ

620

     

305 տողից՝ բջջային հեռախոսներ

625

     

300 տողից՝ համակարգիչներ

630

     

510 տողից՝ այլ երկարաժամկետ օգտագործման ապրանքներ

635

     

 

ԲԱԺԻՆ 1.2. ՈԳԵԼԻՑ ԽՄԻՉՔՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱԾԱԽ ՎԱՃԱՌՔԸ ԵՎ ՄՆԱՑՈՐԴԸ

 

Ապրանքի անվանումը

Տողի համարը

 Վաճառվել է ընդամենը

 Մնացորդը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում
(լիտր)

լիտր

հազ. դրամ

Ա

Բ

1

2

3

220 տղից՝ ոգելից խմիչքներ,
ընդամենը (640.1-640.7 տողերի գումարը) այդ թվում`

640

     

 օղի և օղելիկյորային արտադրանք

640.1

     

 գինի

640.2

     

 շամպայն

640.3

     

 կոնյակ

640.4

     

 վիսկի

640.5

     

 գարեջուր

640.6

     

 այլ

640.7

     

 

ԲԱԺԻՆ 2. ԱՎՏՈՄԵՔԵՆԱՆԵՐԻ ԵՎ ՄՈՏՈՑԻԿԼՆԵՐԻ ՄԱՆՐԱԾԱԽ ՈՒ ՄԵԾԱԾԱԽ ՎԱՃԱՌՔԸ ԵՎ ՆՈՐՈԳՈՒՄԸ

 

հազար դրամ (մեկ տասնորդական նիշով),
առանց ավելացված արժեքի և այլ անուղղակի հարկերի

Ապրանքի անվանումը

Տողի համարը

 Վաճառվել է ընդամենը

 Մնացորդը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում

Ա

Բ

1

2

Ընդամենը, որից`

645

   

Նոր մարդատար ավտոտրանսպորտային միջոցների մանրածախ առևտուր

650

   

Նոր մասնագիտացված մարդատար տրանսպորտային միջոցների մեծածախ առևտուր

655

   

Մարդատար ավտոմոբիլների և թեթև ավտոտրանս-պորտային միջոցների մեծածախ առևտուր ինտերնետ ցանցի միջոցով վարձատրությամբ և պայմանագրային հիմունքներով

660

   

Այլ ավտոտրանսպորտային միջոցների մեծածախ առևտուր

665

   

Այլ ավտոտրանսպորտային միջոցների մանրածախ առևտուր

670

   

Մոտոցիկլների և դրանց մասերի, հանգույցների ու պարագաների մանրածախ առևտուր

675

   

Մոտոցիկլների և դրանց մասերի, հանգույցների ու պարագաների մեծածախ առևտուր

680

   

Ավտոմեքենաների մասերի, հանգույցների և պարագաների մեծածախ առևտուր

685

   

որից՝ ռետինե անվադողերի և դողերի համար օդախցիկներ

685.1

   

այլ մասեր, հանգույցներ և պարագաներ

685.2

   

Ավտոմեքենաների մասերի, հանգույցների և պարագաների մանրածախ առևտուր խանութներում

690

   

որից՝ ավտոդողեր

690.1

   

այլ մասեր, հանգույցներ և պարագաներ

690.2

   

 Ընթացիկ տեխնիկական սպասարկում և նորոգում

695

   

 Էլեկտրասարքավորանքի նորոգում

700

   

 Ավտոդողերի նորոգում, անիվների կարգավորում և հավասարակշռում

705

   

 Թափքերի և համանման մասերի նորոգում

710

   

 Սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազով աշխատելու համար գազի բալոնների տեղադրում

715

   

 Ավտոտրանսպորտային միջոցների լվացում, փայլեցում և այլն

720

   

 Մոտոցիկլների տեխնիկական սպասարկում և նորոգում

725

   

Այլ նշել՝

730

   

 

ԲԱԺԻՆ 3. ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՄԵԾԱԾԱԽ ՎԱՃԱՌՔԸ ԵՎ ՄՆԱՑՈՐԴՆ ԸՍՏ ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ

 

հազար դրամ (մեկ տասնորդական նիշով),
առանց ավելացված արժեքի և այլ անուղղակի հարկերի

Ապրանքի անվանումը

Տողի համարը

 Վաճառվել է ընդամենը

 Մնացորդը հաշվետու ժամանակաշրջանի
վերջում

Ա

Բ

1

2

Պարենային ապրանքների մեծածախ առևտուր, ընդամենը
(740-825 տողերի գումարը) այդ թվում՝

735

   

Միս (ներառյալ թռչնի միսը)

740

   

Մսամթերք (ներառյալ թռչնի մսից մթերքը)

745

   

Կաթնամթերք

750

   

Ձու

755

   

Սննդային յուղեր և ճարպեր

760

   

Թարմ մրգեր և բանջարեղեն

765

   

Պահածոյացված մրգեր և բանջարեղեն

770

   

Ոգելից խմիչքներ

775

   

Ոչ ոգելից խմիչքներ

780

   

Ծխախոտային արտադրատեսակներ

785

   

Շաքար

790

   

Հացաբուլկեղեն

795

   

Շոկոլադ և շաքարային հրուշակեղեն

800

   

Սուրճ, թեյ, կակաո և համեմունքներ

805

   

Ձուկ, խեցեմորթներ և կակղամորթներ

810

   

Համասեռացված սննդամթերքի և սննդակարգային (դիետիկ) սննդամթերք

815

   

Սառեցրած սննդամթերք

820

   

Այլ պարենային ապրանքներ

825

   

Ոչ պարենային ապրանքների մեծածախ առևտուր, ընդամենը
(835, 985, 1010, 1095 տողերի գումարը) այդ թվում՝

830

   

Կենցաղային արտադրատեսակների մեծածախ առևտուր, ընդամենը
(840-980 տողերի գումարը) այդ թվում`

835

   

 Մանվածք

840

   

 Գործվածք

845

   

 Սեղանի և անկողնու սպիտակեղեն, վարագույրներ և այլ մանածագործական կենցաղային արտադրատեսակ

850

   

 Արդուզարդ

855

   

 Հագուստ

860

   

 Կոշիկ

865

   

Կենցաղային էլեկտրասարքեր (բացի ռադիո-, հեռուստասարքերից և լուսանկարչական սարքերը)

870

   

Ռադիո-, հեռուստա- և տեսասարքերի ու թվային տեսասկավառակների ( DVD) համար սարքեր

875

   

Գրառված ձայնասկավառակներ, ձայնա- և տեսաերիզներ, խտասկավառակներ (CD) և թվային տեսասկավառակներ (DVD)

880

   

Ճենապակի, ապակի և խեցեգործական արտադրանք

885

   

Մաքրող միջոցներ

890

   

Օծանելիք և կոսմետիկական միջոցներ

895

   

Դեղագործական արտադրատեսակներ և պատրաստուկներ

900

   

Վիրաբուժական, բժշկական և օրթոպեդիկ սարքեր և գործիքներ

905

   

Կենցաղային կահույք

910

   

Լուսավորման սարքեր

915

   

Գորգեր և գորգիկներ

920

   

Ժամացույցներ և ոսկերչական արտադրատեսակներ

925

   

Դանակային արտադրատեսակներ և կենցաղային մետաղական սպասք

930

   

Հյուսած արտադրատեսակների, խցանակեղևի, տակառագործական և փայտի կենցաղային արտադրատեսակներ

935

   

Այլ կենցաղային իրեր և սարքավորանք

940

   

Գրքեր

945

   

Թերթեր և ամսագրեր

950

   

Գրենական և գրասենյակային պիտույքներ

955

   

Երաժշտական գործիքներ

960

   

Խաղեր և խաղալիքներ

965

   

Սպորտային ապրանքներ

970

   

Կաշվե արտադրատեսակներ և ճանապարհորդական պարագաներ

975

   

Հուշանվերներ և արվեստի առարկաներ

980

   

Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաների մեծածախ առևտուր
 (990-1005 տողերի գումարը), այդ թվում`

985

   

Համակարգիչներ, համակարգչային ծայրամասային սարքավորանք

990

   

Հեռահաղորդակցական սարքավորանք և դրանց մասեր

995

   

Էլեկտրոնային սարքավորանք և դրանց մասեր

1000

   

Չգրառված ձայնա-, տեսաերիզներ, սկավառակներ և այլն

1005

   

Այլ մեքենաների, սարքավորանքի և գործիքների մեծածախ առևտուր
(1015-1090 տողերի գումարը) այդ թվում`

1010

   

Գյուղատնտեսական մեքենաներ, սարքավորանք և գործիքներ

1015

   

Այգեգործական և բանջարանոցային տեխնիկա և գույք

1020

   

Փայտամշակման հաստոցներ

1025

   

Մետաղամշակման հաստոցներ

1030

   

Այլ հաստոցներ

1035

   

Հանքագործական և շինարարական մեքենաներ

1040

   

Մանածագործական, կարի և տրիկոտաժի արտադրության համար մեքենաներ

1045

   

Գրասենյակային կահույք

1050

   

Այլ գրասենյակային մեքենաներ և սարքավորանք

1055

   

Տրանսպորտային սարքավորանք (բացի ավտոմեքենաներից, մոտոցիկլներից, հեծանիվներից)

1060

   

Մեքենաների և սարքավորանքի պարագաներ և պիտույքներ

1065

   

Ամբարձիչ-փոխադրիչ մեքենաներ և սարքավորանք

1070

   

Սննդամթերքի, խմիչքների և ծխախոտային արտադրատեսակների արտադրության համար մեքենաներ

1075

   

Արտադրական էլեկտրական մեքենաներ, ապարատներ և նյութեր

1080

   

Զենք և զինամթերք

1085

   

Այլ մեքենաներ, ապարատներ, սարքավորումներ

1090

   

Այլ մասնագիտացված մեծածախ առևտուր
(1100 -1220 տողերի գումարը) այդ թվում`

1095

   

Պինդ վառելիք

1100

   

Շարժիչային վառելիք (ներառյալ ավիացոն կերոսինը)

1105

   

Մետաղական հանքաքար

1110

   

Գունավոր մետաղներ

1115

   

Սև մետաղներ (առաջնային ձևերով)

1120

   

Գունավոր մետաղներ (առաջնային ձևերով)

1125

   

Բնափայտ և անմշակ անտառանյութ

1130

   

Սղոցանյութեր

1135

   

Սանտեխնիկական սարքավորանք

1140

   

Լաքաներկանյութեր

1145

   

Թերթապակի

1150

   

Այլ շինարարական նյութեր և արտադրատեսակներ

1155

   

Պաստառներ

1160

   

Հատակի ծածկեր (բացի գորգերից)

1165

   

Երկաթեղեն

1170

   

Ջրմուղի և ջեռուցման սարքավորանք ու պարագաներ

1175

   

Ձեռքի գործիքներ

1180

   

Պարարտանյութեր և ագրոքիմիական արտադրանք

1185

   

Արդյունաբերական քիմիական նյութեր

1190

   

Թուղթ և ստավարաթուղթ

1195

   

Մանածագործական թելք

1200

   

Պլաստմասսա և ռետին (առաջնային ձևերով)

1205

   

Ուրիշ խմբավորումներում չներառված միջանկյալ արտադրանք, բացի գյուղատնտեսական մթերքը

1210

   

Թափոններ և ջարդոն

1215

   

Այլ ոչ մասնագիտացված մեծածախ առևտուր

1220

   

Մեծածախ առևտուր՝ վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքներով, որից՝

1225

   

 Կենդանի կենդանիներ

1230

   

 Ծաղիկներ և բույսեր

1235

   

Այլ գյուղատնտեսական հումք, մանածագործական հումք և կիսապատրաստվածքներ

1240

   

Պինդ, հեղուկ և գազային վառելիք

1245

   

Մետաղական հանքաքարեր

1250

   

Արդյունաբերական քիմիական նյութեր, պարարտանյութեր և ագրոքիմիկատներ

1255

   

Բնափայտ և անտառանյութ

1260

   

Շինանյութ

1265

   

Համակարգիչներ, ծրագրային ապահովում, էլեկտրոնային և հեռահաղորդակցության սարքավորանք, այլ գրասենյակային սարքավորանք

1270

   

Այլ մեքենաներ և արդյունաբերական սարքավորանք

1275

   

Կահույք

1280

   

Ռադիո-, հեռուստա- և տեսասարքավորումներ

1285

   

Երկաթեղեն և ձեռքի գործիքներ

1290

   

Դանակային արտադրատեսակներ և կենցաղային ապրանքներ

1295

   

Մանածագործական արտադրատեսակներ

1300

   

Հագուստի, մորթե արտադրատեսակներ և կոշիկ

1305

   

Կաշվե արտադրատեսակներ և ճանապարհորդական պարագաներ

1310

   

Սննդամթերք

1315

   

Խմիչքներ

1320

   

Ծխախոտային արտադրատեսակներ

1325

   

Դեղագործական և բժշկական ապրանքներ, օծանելիք ու կոսմետիկ, մաքրող միջոցներ

1330

   

Խաղեր և խաղալիքներ, սպորտային ապրանքներ, հեծանիվ, գիրք, գրենական պիտույքներ և այլն

1335

   

Լայն տեսականու ապրանքներ

1340

   

Կենդանիների համար կերեր

1345

   

Մորթիներ, կաշի և մշակված կաշի

1350

   

Այլ մեծածախ առևտուր վարձատրությամբ կամ պայմանագրային հիմունքներով

1355

   

Ընդամենը մեծածախ առևտուր
(735, 830,1225 տողերի գումարը)

1360

   

 

ԲԱԺԻՆ 4. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

 

Զբաղեցրած առևտրական մակերեսը, քառ. մ

1365

 

Աշխատողների միջին տարեկան թվաքանակը, մարդ

1370

 
 
Ղեկավար

_________________________

(Ազգանուն, անուն)

___________________

(Ստորագրություն)

     

Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ կամ այլ լիազորված անձ)

__________________________

(Ազգանուն, անուն)

____________________

(Ստորագրություն)

 
   

«__»____ ___20__թ.

 

 

Հավելված 2

ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի

2016 թվականի սեպտեմբերի 22-ի

թիվ 12-Ն որոշման

 
 ՀՐԱՀԱՆԳ
 
«ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ՎԱՃԱՌՔԻ ԵՎ ՄՆԱՑՈՐԴԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ» ՁԵՎ 3-ԱՌԵՎՏՈՒՐ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՊԵՏԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ԼՐԱՑՄԱՆ
 
I. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ
 

1. Սույն հրահանգը սահմանում է «Տեղեկատվություն ապրանքների վաճառքի և մնացորդի վերաբերյալ» Ձև 3-առևտուր (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության (այսուհետ` հաշվետվություն) լրացման կարգը:

2. Հաշվետվությունը ներկայացնում են իրավաբանական անձինք, հիմնարկները, անհատ ձեռնարկատերերը, որոնք այդ մասին իրազեկվում են Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի` 2016 թվականի հունիսի 20-ի թիվ 05-Ն որոշմամբ հաստատված կարգի դրույթներին համապատասխան:

3. Հաշվետվությունը ներկայացվում է Հայաստանի Հանրապետության ազգային վիճակագրական ծառայության Երևան քաղաքի և մարզային գործակալություններ (տարածքային բաժին)` հաշվետվության ձևի վրա նշված ժամկետներում և պարբերականությամբ:

4. Հաշվետվությունների իմաստով փաստացի գործունեության հիմնական տեսակ է համարվում գործունեության այն տեսակը, որը հաշվետու ժամանակաշրջանում հավելյալ արժեքի ընդհանուր ծավալում փաստացի ունեցել է առավել մեծ տեսակարար կշիռ: Առավել մեծ տեսակարար կշռի որոշման համար առաջարկվում է կողմնորոշվել ընդհանուր հասույթի, հավելյալ արժեքի կամ աշխատողների ընդհանուր թվաքանակի մեջ ունեցած բաժնով և այլ համանման բնութագրող ցուցանիշներով:

5. Վիճակագրական տեղեկությունների ներկայացման հետ կապված այլ հարցերը կարգավորվում են Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ:

 

II. ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄՆԵՐ

 

6. Հաշվետվության մեջ ներառվում են ցուցանիշներ մանրածախ, մեծածախ և ավտոմեքենաների առևտրի վերաբերյալ:

7. Մանրածախ առևտրի շրջանառությունը վերջնական սպառման կամ տնային տնտեսությունում օգտագործման համար նախատեսված սպառողական ապրանքների վաճառքն է արժեքային արտահայտությամբ:

8. Մեծածախ է համարվում առևտրի այն տեսակը (գործունեությունը), երբ գնորդը մեծ խմբաքանակով ապրանքներ է ձեռք բերում դրանց հետագա վերավաճառքի համար այլ վաճառողներին, վերամշակողներին, բայց ոչ վերջնական սպառողներին` համապատասխան հաշվարկային փաստաթղթերով:

9. Մեծածախ առևտրի շրջանառության ցուցանիշը ներառում է նաև արտահանման ծավալները (բացառությամբ արտադրողների կողմից անմիջական արտահանումը):

10. Ավտոմեքենաների առևտուրը ներառում է ինչպես մասնագիտացված առևտրի կետերի միջոցով իրականացված ավտոմեքենաների, դրանց մասերի և պարագաների վաճառքը, այնպես էլ դրանց տեխնիկական սպասարկումը և նորոգումը:

11. Առևտրի շրջանառությունը ներառում է բոլոր տեսակի հարկերը, բացառությամբ ավելացված արժեքի հարկը և այլ նմանատիպ (անուղղակի) հարկերը:

12. Մանրածախ առևտրի շրջանառության մեջ չի ներառվում

1) գնորդի կողմից վերադարձված ապրանքի արժեքը,

2) ապակե տարաներով վաճառված և հետ վերադարձված, կամ ապրանքի հետ փոխանակման դիմաց տրված տարայի արժեքը,

3) ապրանքափոխանակությամբ կատարված առևտուրը,

4) միջազգային կապի և լիցքավորման քարտերի արժեքը,

5) տրանսպորտի բոլոր տեսակներով ուղևորափոխադրման տոմսերի արժեքը, վիճակախաղի տոմսերի արժեքը և այլն:

13. Ապրանքային մնացորդը մինչև իրացման պահը շրջանառության ոլորտում գտնվող փաստացի առկա ապրանքների քանակն է` հաշվարկված վաճառքի ընթացիկ գներով:

14. Հաշվետվությունը ներառում է.

1) առևտրի բնագավառի գործունեության տեսակները (համաձայն փաստացի գործունեության հիմնական տեսակի ծածկագրի ըստ «Տնտեսական գործունեության տեսակների Հայաստանի Հանրապետության դասակարգչի» (ՏԳՏԴ) (հաստատված Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարի 19.09.2013թ., թիվ 874-Ն հրամանով, գրանցված Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարությունում` 24.10.2013թ. (պետ. գրանցման թիվ` 10313406) և հրապարակված Հայաստանի Հանրապետության գերատեսչական նորմատիվ ակտերի 04.11.2013թ. թիվ 30(474).1 տեղեկագրում).

2) ըստ գործունեության տեսակների արտադրանքները (համաձայն «Արտադրանքի դասակարգում ըստ գործունեության տեսակների Հայաստանի Հանրապետության դասակարգչի» (ԱԴԳՏ) (հաստատված Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարի 19.09.2013թ., թիվ 875-Ն հրամանով և հրապարակված Հայաստանի Հանրապետության գերատեսչական նորմատիվ ակտերի 04.11.2013թ. թիվ 30(474).1 տեղեկագրում):

 

 III. ԼՐԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ

 

15. Հաշվետվությունը կազմված է չորս բաժնից և երեք ենթաբաժիններից.

1) բաժին 1` ապրանքների մանրածախ վաճառքը և մնացորդն ըստ տեսակների,

2) բաժին 1.1` երկարաժամկետ օգտագործման ապրանքների մանրածախ վաճառքը և մնացորդը,

3) բաժին 1.2` ոգելից խմիչքների մանրածախ վաճառքը և մնացորդը,

4) բաժին 2` ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների մանրածախ ու մեծածախ վաճառքը և նորոգումը,

5) բաժին 2.1` մարդատար ավտոմոբիլների և թեթև բեռնատար ավտոտրանսպորտային միջոցների տեխնիկական սպասարկումը և նորոգումը,

6) բաժին 3` ապրանքների մեծածախ վաճառքը և մնացորդն ըստ տեսակների,

7) բաժին 4` ընդհանուր տեղեկություններ:

16. 1-ին բաժնի 1-ին և 2-րդ սյունակներում ներառվում են պարենային և ոչ պարենային ապրանքների մանրածախ վաճառքը և մնացորդը` դրամական արտահայտությամբ (հազ. դրամ), 1.1 բաժնի ցուցանիշները լրացվում են քանակային (հատ) և դրամական (հազ. դրամ) արտահայտությամբ, իսկ 1.2 բաժնի ցուցանիշները` քանակային (լիտր) և դրամական (հազ. դրամ) արտահայտությամբ:

17. 2-րդ բաժնի 1-ին և 2-րդ սյունակներում ներառվում են ավտոմեքենաների և մոտոցիկլների մեծածախ վաճառքը և մնացորդը` դրամական արտահայտությամբ (հազ. դրամ), 2.1 բաժնի ցուցանիշները լրացվում են միայն դրամական (հազ. դրամ) արտահայտությամբ:

18. 3-րդ բաժնի 1-ին և 2-րդ սյունակներում ներառվում են ապրանքների մեծածախ վաճառքը և մնացորդը` դրամական արտահայտությամբ (հազ. դրամ):

19. 4-րդ բաժնում լրացվում է զբաղեցրած մակերեսը (քառ. մ) և աշխատավարձի հաշվարկման համար կիրառվող աշխատողների թվաքանակը (մարդ):

20. Հաշվետվության 1-ին բաժնի 110 տողը ներառում է 115, 120-140, 145, 150-175, 180-205, 210-235 տողերի հանրագումարը:

21. Տող 115-ը ներառում է ըստ ԱԴԳՏ-ի 47.00.13 ծածկագրով, տող 120-ը` 47.00.14, տող 130-ը` 47.00.15,տող 140-ը` 47.00.22, տող 145-ը` 47.00.18, տող 150-ը` 47.00.12, տող 155-ը` 47.00.19, տող 165-ը` 47.00.17, տող 175-ը` 47.00.21, տող 190-ը` 47.00.16, տող 205-ը` 47.00.11, տող 215-ը` 47.00.23, տող 220-ը` 47.00.25, տող 225-ը` 47.00.26, տող 230-ը` 47.00.27 և տող 235-ը` 47.00.24 ծածկագրերով ապրանքների վաճառքը և մնացորդը:

22. Տող 240-ը ներառում է 245, 295, 315, 360, 410, 465, 515 տողերի հանրագումարը:

23. Տող 245-ը ներառում է 250 տողի` ըստ ԱԴԳՏ-ի 47.00.51 ծածկագրով, տող 255-ը` 47.00.52, տող 260-ը` 47.00.53, տող 265-ը` 47.00.54, տող 270-ը` 47.00.55, տող 275-ը` 47.00.56, տող 280-ը` 47.00.57, տող 285-ը` 47.00.58, տող 290-ը` 47.00.59 ծածկագրերով ապրանքների վաճառքը և մնացորդը:

24. Տող 295-ը ներառում է 300-310 տողերի հանրագումարը:

25. Տող 300-ը ներառում է ըստ ԱԴԳՏ-ի 47.00.31 ծածկագրով, տող 305-ը` 47.00.32, տող 310-ը` 47.00.33 ծածկագրերով ապրանքների վաճառքը և մնացորդը:

26. Տող 315-ը ներառում է 320-355 տողերի հանրագումարը:

27. Տող 320-ը ներառում է ըստ ԱԴԳՏ-ի 47.00.41 ծածկագրով, տող 325-ը` 47.00.42, տող 330-ը` 47.00.43, տող 335-ը` 47.00.44, տող 340-ը` 47.00.45, տող 345-ը` 47.00.46, տող 350-ը` 47.00.47, տող 355-ը` 47.00.49, ծածկագրերով ապրանքների վաճառքը և մնացորդը:

28. Տող 360-ը ներառում է 365-405 տողերի հանրագումարը:

29. Տող 365-ը ներառում է ըստ ԱԴԳՏ-ի 47.00.61 ծածկագրով, տող 370-ը` 47.00.62, տող 375-ը` 47.00.63, տող 380-ը` 47.00.64, տող 385-ը` 47.00.65, տող 390-ը` 47.00.66, տող 395-ը` 47.00.67, տող 400-ը` 47.00.68, տող 405-ը` 47.00.69 ծածկագրերով ապրանքների վաճառքը և մնացորդը:

30. Տող 410-ը ներառում է 415-440 և 445-455 տողերի հանրագումարը:

31. Տող 415-ը ներառում է ըստ ԱԴԳՏ-ի 47.00.71 ծածկագրով, տող 420-ը` 47.00.72, տող 425-ը` 47.00.73, տող 430-ը` 47.00.74, տող 435-ը` 47.00.75, տող 440-ը` 47.00.76, տող 445-ը` 47.00.77, տող 450-ը` 47.00.78, տող 455-ը` 47.00.79 ծածկագրերով ապրանքների վաճառքը և մնացորդը։

32. Տող 460-ը ներառում է 465, 470-510 տողերի հանրագումարը:

33. Տող 465-ը ներառում է ըստ ԱԴԳՏ-ի 47.00.81 ծածկագրով, տող 470-ը` 47.00.82, տող 475-ը` 47.00.83, տող 480-ը` 47.00.84, տող 490-ը` 47.00.85, տող 495-ը` 47.00.86, տող 500-ը` 47.00.87, տող 505-ը` 47.00.88, տող 510-ը` 47.00.89 ծածկագրերով ապրանքների վաճառքը և մնացորդը:

34. Տող 515-ը ներառում է 520-530 տողերի հանրագումարը:

35. Տող 520-ը ներառում է ըստ ԱԴԳՏ-ի 47.00.91 ծածկագրով, տող 525-ը` 47.00.92, տող 530-ը` 47.00.99 ծածկագրերով ապրանքների վաճառքը և մնացորդը:

36. Տող 535-ը ներառում է 110 և 240 տողերի հանրագումարը:

37. Հաշվետվության բաժին 1.1-ի 2-րդ սյունակի 540 տողը լրացվում է բաժին 1-ի 1-ին սյունակի 470 տողից, 545-ից 580 տողերը` 265 տողից, 585 տողը` 290 տողից, 590 տողը` 390 տողից, 605-ից 615 տողերը` 310 տողից, 620 տողը` 475 տողից, 625 տողը` 305 տողից, 630 տողը` 300 տողից, 635 տողը` 510 տողից, իսկ 600 տողի 2-րդ սյունակը լրացվում է բաժին 2-ի 1-ին սյունակի 675 տողից:

38. Հաշվետվության բաժին 1.2-ի 640 տողի 2-րդ սյունակը լրացվում է բաժին 1-ի 1-ին սյունակի 220 տողից:

39. Հաշվետվության 2-րդ բաժնի 650 տողը ներառում է ըստ ԱԴԳՏ-ի 45.11.21 ծածկագրով , տող 655-ը` 45.11.23, տող 660-ը` 45.11.41, տող 675-ը` 45.40.20, տող 680` 45.40.10, տող 685-ը` 45.31.1, տող 685.1-ը` 45.31.11, տող 685.2-ը` 45.31.12, տող 690-ը` 45.32.1, տող 690.1-ը` 45.32.11 և տող 690.2-ը 45.32.22 ծածկագրերով ապրանքների վաճառքը և մնացորդը:

40. Հաշվետվության 2.1 բաժնի 695 տողը ներառում է ըստ ԱԴԳՏ-ի 45.20.11 ծածկագրով , տող 700-ը` 45.20.12, տող 705-ը` 45.20.13, տող 710-ը` 45.20.14, տող 715-ը` 45.20.15, տող 720-ը` 45.20.30, և տող 725-ը` 45.40.50 ծածկագրերով ապրանքների վաճառքը և մնացորդը:

41. Հաշվետվության 3-րդ բաժնի 735 տողը ներառում է 740-825 տողերի հանրագումարը:

42. Տող 740-ը ներառում է ըստ ԱԴԳՏ-ի 46.32.11 ծածկագրով, տող 745-ը` 46.32.12, տող 750-ը` 46.33.11, տող 755-ը` 46.33.12, տող 760-ը` 46.33.13, տող 765-ը` 46.31.11, տող 770-ը` 46.31.12, տող 775-ը` 46.34.12, տող 780-ը` 46.34.11, տող 785-ը` 46.35.10, տող 790-ը` 46.36.11, տող 795-ը` 46.36.12, տող 800-ը` 46.36.13, տող 805-ը` 46.37.10, տող 810-ը` 46.38.10, տող 815-ը` 46.38.21, տող 820-ը` 46.39.11 և տող 825-ը` 46.38.29 ծածկագրերով ապրանքների վաճառքը և մնացորդը:

43. Տող 830-ը ներառում է 835, 985, 1010 և 1095 տողերի հանրագումարը:

44. Տող 835-ը ներառում է 840-980 տողերի հանրագումարը:

45. Տող 840-ը ներառում է ըստ ԱԴԳՏ-ի 46.41.11 ծածկագրով, տող 845-ը` 46.41.12, տող 850-ը` 46.41.13, տող 855-ը` 46.41.14, տող 860-ը` 46.42.11, տող 865-ը` 46.42.12, տող 870-ը` 46.43.11, տող 875-ը` 46.43.12, տող 880-ը` 46.43.13, տող 885-ը` 46.44.11, տող 890-ը` 46.44.12, տող 895-ը` 46.45.10, տող 900-ը` 46.46.11, տող 905-ը` 46.46.12, տող 910-ը` 46.47.11, տող 915-ը` 46.47.12, տող 920-ը` 46.47.13, տող 925-ը` 46.48.10, տող 930-ը` 46.49.11, տող 935-ը` 46.49.12, տող 940-ը` 46.49.19, տող 945-ը` 46.49.21, տող 950-ը` 46.49.22, տող 955-ը` 46.49.23, տող 960-ը` 46.49.31, տող 965-ը` 46.49.32, տող 970-ը` 46.49.33, տող 975-ը` 46.49.34 և տող 980-ը` 46.49.36 ծածկագրերով ապրանքների վաճառքը և մնացորդը:

46. Տող 985-ը ներառում է 990-1005 տողերի հանրագումարը:

47. Տող 990-ը ներառում է ըստ ԱԴԳՏ-ի 46.51.10 ծածկագրով, տող 995-ը` 46.52.11, տող 1000-ը` 46.52.12 և տող 1005-ը` 46.52.13 ծածկագրերով ապրանքների վաճառքը և մնացորդը:

48. Տող 1010-ը ներառում է 1015-1090 տողերի հանրագումարը:

49. Տող 1015-ը ներառում է ըստ ԱԴԳՏ-ի 46.61.11 ծածկագրով, տող 1020-ը` 46.61.12, տող 1025-ը` 46.62.11, տող 1030-ը` 46.62.12, տող 1035-ը` 46.62.19, տող 1040-ը` 46.63.10, տող 1045-ը` 46.64.10, տող 1050-ը` 46.65.10, տող 1055-ը` 46.66.10, տող 1060-ը` 46.69.11, տող 1065-ը` 46.69.12, տող 1070-ը` 46.69.13, տող 1075-ը` 46.69.14, տող 1080-ը` 46.69.15, տող 1085-ը` 46.69.16 և տող 1090-ը` 46.69.19 ծածկագրերով ապրանքների վաճառքը և մնացորդը:

50. Տող 1095-ը ներառում է 1100-1220 տողերի հանրագումարը:

51. Տող 1100-ը ներառում է ըստ ԱԴԳՏ-ի 46.71.11 ծածկագրով, տող 1105-ը` 46.71.12, տող 1110-ը` 46.72.11, տող 1115-ը` 46.72.12, տող 1120-ը` 46.72.13, տող 1125-ը` 46.72.14, տող 1130-ը` 46.73.11, տող 1135-ը` 46.73.12, տող 1140-ը` 46.73.13, տող 1145-ը` 46.73.14, տող 1150-ը` 46.73.15, տող 1155-ը` 46.73.16, տող 1160-ը` 46.73.17, տող 1165-ը` 46.73.18, տող 1170-ը` 46.74.11, տող 1175-ը` 46.74.12, տող 1180-ը` 46.74.13, տող 1185-ը` 46.75.11, տող 1190-ը` 46.75.12, տող 1195-ը` 46.76.11, տող 1200-ը` 46.76.12, տող 1205-ը` 46.76.13, տող 1210-ը` 46.76.19, տող 1215-ը` 46.77.10 և տող 1220-ը` 46.90.10 ծածկագրերով ապրանքների վաճառքը և մնացորդը:

52. Տող 1225-ը ներառում է ըստ ԱԴԳՏ-ի 46.1 ծածկագրով, տող 1230-ը` 46.11.11, տող 1235-ը` 46.11.12, տող 1240-ը` 46.11.19, տող 1245-ը` 46.12.11, տող 1250-ը` 46.12.12, տող 1255-ը` 46.12.13, տող 1260-ը` 46.13.11, տող 1265-ը` 46.13.12, տող 1270-ը` 46.14.11, տող 1275-ը` 46.14.12 և 46.14.19, տող 1280-ը` 46.15.11, տող 1285-ը` 46.15.12, տող 1290-ը` 46.15.13, տող 1295-ը` 46.15.19, տող 1300-ը` 46.16.11, տող 1305-ը` 46.16.12, տող 1310-ը` 46.16.13, տող 1315-ը` 46.17.11, տող 1320-ը` 46.17.12, տող 1325-ը` 46.17.13, տող 1330-ը` 46.18.11, տող 1335-ը` 46.18.12, տող 1340-ը` 46.19.10, տող 1345-ը` 46.21.14 և տող 1350-ը` 46.24.10 ծածկագրերով ապրանքների վաճառքը և մնացորդը:

53. Տող 1360-ը ներառում է 735, 830, 1225 տողերի հանրագումարը:

54. Տող 1370-ի ցուցանիշը հաշվարկվում է հաշվետու տարվա բոլոր ամիսների աշխատողների միջին ամսական թվաքանակների հանրագումարը տարվա ամիսների թվին` 12-ի, բաժանելով: