Համարը 
N 530-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2007.12.17/33(273) Հոդ.433
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողով
Ընդունման ամսաթիվը 
16.11.2007
Ստորագրող մարմինը 
Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
16.11.2007
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.01.2008
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Ծանուցում
26.05.21 N 210-Ն որոշման փոփոխությունն ուժի մեջ կմտնի 15.06.2021 թվականին:


ՀՀ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԱՐՄԵՆՏԵԼ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԱՌԱՆՁԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

5 դեկտեմբերի 2007 թ.

Պետական գրանցման թիվ 60007439

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

 

16 նոյեմբերի 2007 թ.
ք. Երևան

N 530-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ԱՐՄԵՆՏԵԼ» ՓԱԿ ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՄԱՏՈՒՑՎՈՂ ԱՌԱՆՁԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Էլեկտրոնային հաղորդակցության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետը, 27-րդ հոդվածի 1-ին, 6-րդ մասերը և հաշվի առնելով Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2007 թվականի օգոստոսի 24-ի «ԱրմենՏել» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից մատուցվող ծառայությունների սակագների սահմանման մասին» N 340-Ն որոշման 3-րդ կետը` Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը որոշում է.

1. Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի 2007 թվականի օգոստոսի 24-ի «ԱրմենՏել» փակ բաժնետիրական ընկերության կողմից մատուցվող ծառայությունների սակագների սահմանման մասին» N 340-Ն որոշմամբ չսահմանված, մինչև 2006 թվականի հունվարի 1-ը «ԱրմենՏել» փակ բաժնետիրական ընկերության համար իրավասու մարմինների կողմից հաստատված և սույն որոշման ընդունման պահին գործող սակագները սահմանել որպես առավելագույն սակագներ` համաձայն NN 1-8 հավելվածների:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2008 թվականի հունվարի 1-ից:

 

ՀՀ հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողովի
նախագահ՝
Ռ. Նազարյան

 

 

Հավելված N 1

 

Հաստատված է
ՀՀ հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողովի
2007 թ. նոյեմբերի 16-ի
N 530-Ն որոշմամբ

 

ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐ

 

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՏԵՂԱԿԱՆ ՀԵՌԱԽՈՍԱԿԱՊԻ ԱՌԱՆՁԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

 

 դրամ

Հ/հ

ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ

Սակագինը
(առանց ավելացված արժեքի հարկի)

Ավելացված արժեքի հարկ

Սակագինը
(ներառյալ ավելացված արժեքի հարկը)

1

Հիմնական հեռախոսագծի ժամանակավոր տեղադրում (մեկ ամսից ոչ ավելի)

     

1.1

Բնակիչ բաժանորդի համար

8,000.00

1,600.00

9,600.00

1.2

Գործարար բաժանորդի համար

10,000.00

2,000.00

12,000.00

2

Միացնող գծի տրամադրում` անկախ գծերի քանակից (միացնող գիծը որպես ուղիղ գծի բաղադրիչ օգտագործելու դեպքում միացնող գծի տրամադրման վարձ չի գանձվում` անկախ միացնող գծերի քանակից)

2.1

Բնակիչ բաժանորդի համար

41,666.67

8,333.33

50,000.00

2.2

Գործարար բաժանորդի համար

50,000.00

10,000.00

60,000.00

3

Ուղիղ գծի տրամադրում

     

3.1

Բնակիչ բաժանորդի համար

41,666.67

8,333.33

50,000.00

3.2

Գործարար բաժանորդի համար

50,000.00

10,000.00

60,000.00

4

Հիմնական հեռախոսագծի վերատեղադրում նույն շենքում

     

4.1

Բնակիչ բաժանորդի համար

5,000.00

1,000.00

6,000.00

4.2

Գործարար բաժանորդի համար

6,000.00

1,200.00

7,200.00

5

Հիմնական հեռախոսագծի վերատեղադրում այլ շենք

     

5.1

Բնակիչ բաժանորդի համար

10,000.00

2,000.00

12,000.00

5.2

Գործարար բաժանորդի համար

12,000.00

2,400.00

14,400.00

6

Ուղիղ գծի վերատեղադրում նույն շենքում

     

6.1

Բնակիչ բաժանորդի համար

20,833.33

4,166.67

25,000.00

6.2

Գործարար բաժանորդի համար

25,000.00

5,000.00

30,000.00

7

Ուղիղ գծի վերատեղադրում այլ շենք

     

8.1

Բնակիչ բաժանորդի համար

41,666.67

8,333.33

50,000.00

9.2

Գործարար բաժանորդի համար

50,000.00

10,000.00

60,000.00

8

Զուգտակ հեռախոսահամարի տարանջատում

     

8.1

Բնակիչ բաժանորդի համար (բաժանորդի նախաձեռնությամբ` յուրաքանչյուրից)

5,000.00

1,000.00

6,000.00

8.2

Գործարար բաժանորդի համար (բաժանորդի նախաձեռնությամբ՝ յուրաքանչյուրից)

6,000.00

1,200.00

7,200.00

8.3

Օպերատորի նախաձեռնությամբ

անվճար

9

Հեռախոսագծի վերականգնում նախքան պայմանագրի խզումը (անկախ բաժանորդի կարգավիճակից)

5,000.00

1,000.00

6,000.00

10

Բաժանորդի անվանափոխություն

833.33

166.67

1,000.00

11

Հեռախոսահամարի փոխում

     

11.1

Բնակիչ բաժանորդի համար (բաժանորդի նախաձեռնությամբ)

833.33

166.67

1,000.00

11.2

Գործարար բաժանորդի համար (բաժանորդի նախաձեռնությամբ)

1,000.00

200.00

1,200.00

11.3

Օպերատորի նախաձեռնությամբ

անվճար

12

Զանգերի վերծանման (ներառյալ՝ տեղական, միջքաղաքային, միջազգային) տրամադրում` բաժանորդի ցանկության դեպքում (յուրաքաչյուր էջը)

8.33

1.67

10.00

13

Մատուցված ծառայությունների հաշվի առաքում բաժանորդին

83.33

16.67

100.00

(հավելվածը խմբ., փոփ. 11.07.08 N 370-Ն, խմբ. 28.12.11 N 619-Ն)

 

 

Հավելված N 2

 

Հաստատված է
ՀՀ հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողովի
2007 թ. նոյեմբերի 16-ի
N 530-Ն որոշմամբ

 

Ա Ռ Ա Վ Ե Լ Ա Գ ՈՒ Յ Ն  Ս Ա Կ Ա Գ Ն Ե Ր

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿՑՄԱՆ ՀԵՌԱԽՈՍԱՅԻՆ ՑԱՆՑԻ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ (ԹՎԱՅԻՆ ԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆՈՐԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ)

(հավելվածն ուժը կորցրել է 28.12.11 N 619-Ն)

 

 

 

 

 

Հավելված N 3

 

Հաստատված է
ՀՀ հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողովի
2007 թ. նոյեմբերի 16-ի
N 530-Ն որոշմամբ

 

Ա Ռ Ա Վ Ե Լ Ա Գ ՈՒ Յ Ն  Ս Ա Կ Ա Գ Ն Ե Ր

ISDN (2B+D) BRA 128 ԿԲԻԹ/ՎՐԿ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 28.12.11 N 619-Ն)

 

 

 

 

Հավելված N 4

 

Հաստատված է
ՀՀ հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողովի
2007 թ. նոյեմբերի 16-ի
N 530-Ն որոշմամբ

 

ԱՌԱՎԵԼԱԳՈՒՅՆ ՍԱԿԱԳՆԵՐ

 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂԻ ՀԱՄԱՐ 800 ՀԱՏՈՒԿ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ (ՄԻԱՅՆ ՁԱՅՆԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՄԱՏՈՒՑՈՂՆԵՐԻՆ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՀԱՄԱՐՆԵՐԻ ՄԱՍՈՎ)

(հավելվածն ուժը կորցրել է 05.10.16 N 278-Ն)

 

 

 

Հավելված N 5

 

Հաստատված է
ՀՀ հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողովի
2007 թ. նոյեմբերի 16-ի
N 530-Ն որոշմամբ

 

Ա Ռ Ա Վ Ե Լ Ա Գ ՈՒ Յ Ն  Ս Ա Կ Ա Գ Ն Ե Ր

900 ԱՈՒԴԻՈՏԵՔՍՏ (ՀԱՎԵԼԱՎճԱՐՈՎ) ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 29.04.09 N 188-Ն)

 

 

Հավելված N 6

 

Հաստատված է
ՀՀ հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողովի
2007 թ. նոյեմբերի 16-ի
N 530-Ն որոշմամբ

 

Ա Ռ Ա Վ Ե Լ Ա Գ ՈՒ Յ Ն  Ս Ա Կ Ա Գ Ն Ե Ր

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԻՆՏԵՐՆԵՏԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ՁԱՅՆԻ ՓՈԽԱՆՑՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 28.12.11 N 619-Ն)

 

 

 

 

Հավելված N 7

 

Հաստատված է
ՀՀ հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողովի
2007 թ. նոյեմբերի 16-ի
N 530-Ն որոշմամբ

 

Ա Ռ Ա Վ Ե Լ Ա Գ ՈՒ Յ Ն  Ս Ա Կ Ա Գ Ն Ե Ր

ՔԱՌԱՆԻՇ (8-XXX) ՀԱՄԱՐՆԵՐՈՎ ՀԵՌԱԽՈՍԱԳԾԵՐԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

(հավելվածն ուժը կորցրել է 28.12.11 N 619-Ն)

 

 

 

 

Հավելված N 8

 

Հաստատված է
ՀՀ հանրային ծառայությունները
կարգավորող հանձնաժողովի
2007 թ. նոյեմբերի 16-ի
N 530-Ն որոշմամբ

 

Ա Ռ Ա Վ Ե Լ Ա Գ ՈՒ Յ Ն  Ս Ա Կ Ա Գ Ն Ե Ր

ՄԻՋՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԿԱՊՈՒՂՈՒ ՎԱՐՁԱԿԱԼՄԱՆ

 

ՀՀ դրամ

Հ/h ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ Սակագինը
(առանց ԱԱՀ)
ԱԱՀ,
20%
Սակագինը
(ԱԱՀ-ով)
Միջքաղաքային մեկ կապուղու վարձակալման տարեկան վարձ
1 0-ից մինչև 100 կմ երկարության
1.1 Բնակիչ բաժանորդ 430,000.00 86,000.00 516,000.00
1.2 Կառավարական բաժանորդ 215,000.00 43,000.00 258,000.00
1.3 Գործարար բաժանորդ 430,000.00 86,000.00 516,000.00
2 100 կմ-ից ավելի երկարության
2.1 Բնակիչ բաժանորդ 520,000.00 104,000.00 624,000.00
2.2 Կառավարական բաժանորդ 260,000.00 52,000.00 312,000.00
2.3 Գործարար բաժանորդ 520,000.00 104,000.00 624,000.00