Համարը 
N 188-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2010.11.19/27(379).1 Հոդ.351.12
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչություն
Ընդունման ամսաթիվը 
20.10.2010
Ստորագրող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
20.10.2010
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
29.11.2010
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
05.03.2022

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՄԻԱՑՅԱԼ ԱՎԻԱՑԻՈՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ/ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻՈՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ «ԿՈՄԵՐՑԻՈՆ ՕԴԱՆԱՎԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ» ԱՐՄ ԷՅՐ ՕՊՍ-Ի (ARM AIR ՕPS ) ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

10 նոյեմբերի 2010 թ.

Պետական գրանցման թիվ 32010420

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

 

20 հոկտեմբերի 2010 թ.

 N 188-Ն

Հ Ր Ա Մ Ա Ն


ՄԻԱՑՅԱԼ ԱՎԻԱՑԻՈՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ/ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻՈՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ «ԿՈՄԵՐՑԻՈՆ ՕԴԱՆԱՎԵՐԻ ՇԱՀԱԳՈՐԾՈՒՄ» ԱՐՄ ԷՅՐ ՕՊՍ-Ի (ARM AIR ՕPS ) ՄԱՍԻՆ

(վերնագիրը խմբ. 06.11.14 N 277-Ն)

 

Համաձայն «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 36-րդ հոդվածի 1.1 մասի

 

ՀՐԱՄԱՅՈՒՄ ԵՄ՝

 

1. Ընդունել և 2014 թվականի դեկտեմբերի 16-ից անգլերեն լեզվով կիրառել անգլերեն լեզվով Միացյալ ավիացիոն իշխանությունների/Եվրոպական ավիացիոն անվտանգության գործակալության «Կոմերցիոն օդանավերի շահագործում» ԱՐՄ ԷՅՐ ՕՊՍ-ը՝ համաձայն հավելվածի:

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում 2014 թվականի դեկտեմբերի 16-ից:

(հրամանը խմբ. 06.11.14 N 277-Ն)

 

Գլխավոր վարչության պետ

Ա. Մովսեսյան

 

 

  

Հավելված

Հայաստանի Հանրապետության

 կառավարությանն առընթեր

քաղաքացիական ավիացիայի
գլխավոր վարչության պետի
2010 թվականի հոկտեմբերի 20-ի

թիվ 188-Ն հրամանի

 

 

ARM - AIR OPS

 

/Arm Air Operations/

 

ANNEX I. Part - DEF

DEFINITIONS,

GUIDANCE MATERIAL and

ACCEPTABLE MEANS & COMPLIANCE

 

ANNEX II. Part - ARO

AUTHORITY REQUIREMENTS FOR AIR OPERATIONS

 

ANNEX III. Part - ORO

ORGANIZATION REQUIREMENTS FOR AIR OPERATIONS

 

ANNEX IV. Part - CAT

COMMERCIAL AIR TRANSPORT OPERATIONS

 

ANNEX V. Part - SPA

SPECIFIC APPROVALS

 

ANNEX VI. Part - NCC

NON - COMMERCIAL AIR OPERATIONS with

COMPLEX MOTOR - POWERED AIRCRAFT

 

ANNEX VII. Part - NCO

NON - COMMERCIAL AIR OPERATIONS WITH OTHER - THAN

COMPLEX MOTOR - POWERED AIRCRAFT

 

ANNEX VIII. Part - SPO

SPECIALISED OPERATIONS

(հավելվածը խմբ. 06.11.14 N 277-Ն, 30.01.17 N 10-Ն)