Համարը 
N 206-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2017.03.15/15(1290).1 Հոդ.243.1
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
02.03.2017
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
03.03.2017
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
16.03.2017
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՏՐԱՆՇ 2, ԲԱԲԱՋԱՆՅԱՆ-ՏԻՉԻՆԱ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՀԱՏՎԱԾԻ ՀՈՂԻ ՕՏԱՐՄԱՆ ԵՎ ՏԱՐԱԲՆԱԿԵՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

2 մարտի 2017 թվականի N 206-Ն

 

ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԿԱՅՈՒՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ԾՐԱԳՐԻ ՏՐԱՆՇ 2, ԲԱԲԱՋԱՆՅԱՆ-ՏԻՉԻՆԱ ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՀԱՏՎԱԾԻ ՀՈՂԻ ՕՏԱՐՄԱՆ ԵՎ ՏԱՐԱԲՆԱԿԵՑՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության և Ասիական զարգացման բանկի միջև 2015 թվականի հոկտեմբերի 13-ին ստորագրված «Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի Տրանշ-2» վարկային համաձայնագիրը և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012 թվականի մարտի 7-ի «Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի՝ հողի օտարման և տարաբնակեցման շրջանակը և փոխհատուցման առանձին տեսակների հաշվարկման կարգը հաստատելու մասին» N 273-Ն որոշումը, ինչպես նաև Ասիական զարգացման բանկի կողմից ֆինանսավորվող Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի իրականացման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Քաղաքային կայուն զարգացման ներդրումային ծրագրի Տրանշ 2, Բաբաջանյան-Տիչինա ճանապարհահատվածի հողի օտարման և տարաբնակեցման ծրագիրը՝ համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Կ. Կարապետյան

 

2017 թ. մարտի 3

Երևան

 

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
մարտի 2-ի N 206-Ն որոշման

 

Հավելված N 1

ՔԿԶՆԾ Տրանշ 2 Բաբաջանյան-Տիչինա

ճանապարհահատվածի Հողի օտարման և
տարաբնակեցման ծրագրի

 

Հավելված N 2

ՔԿԶՆԾ Տրանշ 2 Բաբաջանյան-Տիչինա

ճանապարհահատվածի Հողի օտարման և
տարաբնակեցման ծրագրի

 

Հավելված N 3

ՔԿԶՆԾ Տրանշ 2 Բաբաջանյան-Տիչինա

ճանապարհահատվածի Հողի օտարման և
տարաբնակեցման ծրագրի

 

Հավելված N 4

ՔԿԶՆԾ Տրանշ 2 Բաբաջանյան-Տիչինա

ճանապարհահատվածի Հողի օտարման և
տարաբնակեցման ծրագրի

 

Հավելված N 5

ՔԿԶՆԾ Տրանշ 2 Բաբաջանյան-Տիչինա

ճանապարհահատվածի Հողի օտարման և
տարաբնակեցման ծրագրի

 

Հավելված N 6

ՔԿԶՆԾ Տրանշ 2 Բաբաջանյան-Տիչինա

ճանապարհահատվածի Հողի օտարման և
տարաբնակեցման ծրագրի

 

Հավելված N 7

ՔԿԶՆԾ Տրանշ 2 Տիչինա-Աշտարակ

ճանապարհահատվածի Հողի օտարման և
տարաբնակեցման ծրագրի

 

Հավելված N 8

ՔԿԶՆԾ Տրանշ 2 Բաբաջանյան-Տիչինա

ճանապարհահատվածի Հողի օտարման և
տարաբնակեցման ծրագրի

 

Հավելված N 9

ՔԿԶՆԾ Տրանշ 2 Բաբաջանյան-Տիչինա

ճանապարհահատվածի Հողի օտարման և
տարաբնակեցման ծրագրի

 

Հավելված N 10

ՔԿԶՆԾ Տրանշ 2 Բաբաջանյան-Տիչինա

ճանապարհահատվածի Հողի օտարման և
տարաբնակեցման ծրագրի

 

Հավելված N 11

ՔԿԶՆԾ Տրանշ 2 Բաբաջանյան-Տիչինա
մայրուղի
ճանապարհահատվածի Հողի
օտարման և տարաբնակեցման ծրագրի

 

Հավելված N 12

ՔԿԶՆԾ Տրանշ 2 Բաբաջանյան-Տիչինա

ճանապարհահատվածի Հողի օտարման և
տարաբնակեցման ծրագրի

 

Հավելված N 13

ՔԿԶՆԾ Տրանշ 2 Բաբաջանյան-Տիչինա

ճանապարհահատվածի Հողի օտարման և
տարաբնակեցման ծրագրի

 

Հավելված N 14

ՔԿԶՆԾ Տրանշ 2 Բաբաջանյան-Տիչինա

ճանապարհահատվածի Հողի օտարման և
տարաբնակեցման ծրագրի

 

Հավելված N 15

ՔԿԶՆԾ Տրանշ 2 Բաբաջանյան-Տիչինա

ճանապարհահատվածի Հողի օտարման և
տարաբնակեցման ծրագրի

 

Հավելված N 16

ՔԿԶՆԾ Տրանշ 2 Բաբաջանյան-Տիչինա

ճանապարհահատվածի Հողի օտարման և
տարաբնակեցման ծրագրի