Համարը 
N 434-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2017.05.03/28(1303) Հոդ.455
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
20.04.2017
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
28.04.2017
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
04.05.2017
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2017/2018 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ՝ ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԵՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ԶԵՂՉԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ (ՎՃԱՐՈՎԻ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՒ ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

20 ապրիլի 2017 թվականի N 434-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 2017/2018 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ՝ ԸՍՏ ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԵՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ԶԵՂՉԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ (ՎՃԱՐՈՎԻ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՒ ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 28-րդ հոդվածի 6-րդ մասին ու «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 5-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 6-րդ կետին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների` բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրերով 2017/2018 ուսումնական տարվա առկա ուսուցմամբ ընդունելության տեղերը` համաձայն NN 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 և 8 հավելվածների:

2. Սահմանել, որ`

1) պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար), պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքով ընդունված արական սեռի ուսանողներն ուսումնառության ամբողջ ընթացքում, անկախ փոխատեղման արդյունքից, օգտվում են պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքից.

2) միջպետական համաձայնագրերով Հայաստանի Հանրապետության պետական բուհեր ընդունված ուսանողների ուսուցման ֆինանսավորումը կատարվում է Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների հաշվին.

3) պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների վճարովի ուսուցման համակարգում ուսման վարձի չափը որոշում է տվյալ ուսումնական հաստատությունը.

4) Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանին հատկացված նպատակային ընդունելության տեղերից մեկական տեղ տրամադրվում է բարձր լեռնային և սահմանամերձ շրջանների դիմորդների նպատակային ընդունելության համար:

3. Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարին` սույն որոշումն ուժի մեջ մտնելուց հետո մեկշաբաթյա ժամկետում հաստատել բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում, առանց պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքի, վճարովի հիմունքներով ուսուցմամբ ընդունելության տեղերը` ըստ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների և մասնագիտությունների:

4. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Կ. Կարապետյան

 

2017 թ. ապրիլի 28

Երևան

 

 

Հավելված N 1

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի

ապրիլի 20-ի N 434-Ն որոշման

 

 

2017/2018 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ) ԵՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ՄԱՍՆԱԿԻ ԶԵՂՉԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ (ՎՃԱՐՈՎԻ) ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՒ ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ

 

NN
ը/կ

Ուսումնական հաստատության անվանումը

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների
ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուց-մամբ (անվճար), ինչպես նաև պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքով

Առանց ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսա-վորման,
պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքով

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների
ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուց-
մամբ (անվճար),
առանց պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքի

Ուսման վարձի մասնակի զեղչի կիրառմամբ
(վճարովի), առանց պարտադիր զինվորական ծառայու-
թյունից տարկետման իրավունքի

1

2

3

4

5

6

 

Բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ

1826

137

674

19000

 

այդ թվում`

       

1.

ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ

 (այդ թվում՝ նաև «Արարատյան բակալավրիատ» ծրագիր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտներին հատկացված տեղերը)

1634

     

2.

Սփյուռքահայ ուսանողների ընդունելություն

   

70

 

3.

Միջպետական համաձայնագրերի շրջանակներում ընդունելություն

   

13

 

4.

ԼՂՀ-ին հատկացված
նպատակային տեղեր
(ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրին և ՀՀ ԱԻՆ ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիային հատկացված տեղերը ներառված չեն)

   

60

 

5.

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն

110

2

416

 

6.

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիր
(այդ թվում` ԼՂՀ-ին հատկացված 3 տեղ)

   

55

 

7.

ՀՀ ԱԻՆ ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա (այդ թվում`
ԼՂՀ-ին հատկացված 5 տեղ)

   

60

 

8.

Պահուստային տեղ (այդ թվում` Մեղրիին հատկացված 4 նպատակային ուսուցման տեղ)

57

     

9.

Հայ-ռուսական
համալսարան

10

70

   

10.

«Հայաստանում ֆրան-սիական համալսարան» հիմնադրամ

 

35

   

11.

«Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիա» հիմնադրամ

 

10

   

12.

«Հայաստանի ամերիկյան համալսարան»
հիմնադրամ

 

15

   

13.

Մոսկվայի Մ. Վ. Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի Երևանի մասնաճյուղ

15

5

   

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի

ապրիլի 20-ի N 434-Ն որոշման

 

2017/2018 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՏԱՐԿԵՏՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՒ ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ և Հայ-ռուսական համալսարանի հայկական բաժանմունք

 

Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարություն

 

Դասիչը

Բուհը, մասնագիտությունը, կրթական ծրագիրը

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների
ձևով ուսման
վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար), ինչպես նաև
պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքով

Այդ թվում`

ժամկետային զինվորական ծառայու-
թյունից զորացրված դիմորդների տեղ

նպա-տակային ընդու-նելու-
թյան տեղ

1

2

3

4

5

 

Ընդամենը

1688

155

41

1

Երևանի պետական համալսարան

350

35

5

011301.00.6

Ընդհանուր մանկավարժություն

     
 

011301.03.6 Սոցիալական մանկավարժություն

2

   

021801.00.6

Արվեստի տեսություն և պատմություն

     
 

021801.02.6 Արվեստաբանություն

4

   

022102.00.6

Աստվածաբանություն

     
 

022102.01.6 Աստվածաբանություն

4

   
 

022102.02.6 Եկեղեցաբանություն

4

   

022201.00.6

Պատմություն

     
 

022201.01.6 Պատմություն

9

1

 

022301.00.6

Փիլիսոփայություն

     
 

022301.01.6 Փիլիսոփայություն

5

1

 

022801.00.6

Արևելագիտություն

     
 

022801.01.6 Արաբագիտություն

5

1

 
 

022801.02.6 Թյուրքագիտություն (այդ թվում՝ իրավապահ համակարգի համար նախատեսված նպատակային ընդունելության տեղերը)

10

1

5

 

022801.03.6 Իրանագիտություն

5

1

 

022802.00.6

Կովկասագիտություն

     
 

022802.01.6 Կովկասագիտություն

4

   

023101.00.6

Հայոց լեզու և գրականություն

     
 

023101.01.6 Հայոց լեզու և գրականություն

16

2

 

023102.00.6

Օտար լեզու և գրականություն

     
 

023102.01.6 Ռուսաց լեզու և գրականություն

9

1

 
 

023102.02.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն

6

1

 
 

023102.03.6 Գերմաներեն լեզու և գրականություն

4

   
 

023102.04.6 Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն

4

   
 

023102.05.6 Իսպաներեն լեզու և գրականություն

3

   
 

023102.06.6 Իտալերեն լեզու և գրականություն

2

   

023201.00.6

Լեզվաբանություն

     
 

023201.01.6 Թարգմանչական գործ (անգլերեն և հայերեն)

3

   
 

023201.02.6 Միջմշակութային հաղորդակցություն (ըստ լեզուների)

     
 

անգլերեն

3

   
 

ռուսերեն

5

   

031101.00.6

Տնտեսագիտություն

     
 

031101.01.6 Տնտեսագիտություն

3

1

 

031201.00.6

Քաղաքագիտություն

     
 

031201.01.6 Քաղաքագիտություն

5

1

 

031301.00.6

Հոգեբանություն

     
 

031301.01.6 Հոգեբանություն

5

1

 

031401.00.6

Սոցիոլոգիա

     
 

031401.01.6 Սոցիոլոգիա

5

1

 

031501.00.6

Մշակութաբանություն

     
 

031501.01.6 Մշակութաբանություն

4

   

031801.00.6

Միջազգային հարաբերություններ

     
 

031801.01.6 Միջազգային հարաբերություններ

2

   

032101.00.6

Լրագրություն

     
 

032101.01.6 Լրագրություն

5

1

 

041201.00.6

Ֆինանսներ

     
 

041201.01.6 Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի)

2

   

041301.00.6

Կառավարում

     
 

041301.01.6 Կառավարում (ըստ ոլորտի)

2

   
 

041301.02.6 Հանրային կառավարում

3

   

042101.00.6

Իրավագիտություն

     
 

042101.01.6 Իրավագիտություն

2

   

051101.00.6

Կենսաբանություն

     
 

051101.01.6 Կենսաբանություն

7

1

 

051201.00.6

Կենսաքիմիա

     
 

051201.01.6 Կենսաքիմիա

4

   

051202.00.6

Կենսաֆիզիկա

     
 

051202.01.6 Կենսաֆիզիկա և կենսաինֆորմատիկա

7

1

 

053101.00.6

Քիմիա

     
 

053101.01.6 Քիմիա

7

1

 
 

053101.03.6 Կիրառական քիմիա

4

   

054101.00.6

Երկրաբանություն

     
 

054101.01.6 Երկրաբանություն

6

1

 

054201.00.6

Աշխարհագրություն

     
 

054201.01.6 Աշխարհագրություն

6

1

 
 

054201.02.6 Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ

2

   

055101.00.6

Ֆիզիկա

     
 

055101.01.6 Ֆիզիկա

27

2

 
 

055101.02.6 Միջուկային ռեակտորների ֆիզիկա

15

2

 

055102.00.6

Ռադիոֆիզիկա

     
 

055102.01.6 Ռադիոֆիզիկա

20

2

 

056101.00.6

Մաթեմատիկա

     
 

056201.01.6 Մաթեմատիկա

18

2

 

056801.00.6

Մեխանիկա

     
 

056801.01.6 Մեխանիկա

6

1

 

056802.00.6

Ֆինանսական մաթեմատիկա

     
 

056802.01.6 Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա

7

1

 

061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

     
 

061101.02.6 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

32

3

 

061901.00.6

Տեղեկատվական անվտանգություն

     
 

061901.01.6 Տեղեկատվական անվտանգություն

12

1

 

071401.00.6

Էլեկտրոնիկա

     
 

071401.02.6 Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա

6

1

 

071403.00.6

Ռադիոտեխնիկա և կապ

     
 

071403.03.6 Հեռահաղորդակցություն և ազդանշանների մշակում

4

   

091601.00.6

Ֆարմացիա

     
 

091601.01.6 Ֆարմացիա

6

1

 

092301.00.6

Սոցիալական աշխատանք

     
 

092301.01.6 Սոցիալական աշխատանք

5

   

101801.00.6

Սերվիս

     
 

101801.01.6 Սերվիս

4

   

2

Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

41

5

0

011301.00.6

Ընդհանուր մանկավարժություն

     
 

011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

4

1

 

021201.00.6

Դիզայն

     
 

021201.01.6 Դիզայն

4

   
 

021201.04.6 Համակարգչային գրաֆիկա

     

022201.00.6

Պատմություն

     
 

022201.01.6 Պատմություն

4

1

 

023101.00.6

Հայոց լեզու և գրականություն

     
 

023101.01.6 Հայոց լեզու և գրականություն

3

   

023102.00.6

Օտար լեզու և գրականություն

     
 

023102.02.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն

5

1

 
 

023102.04.6 Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն

2

   

041201.00.6

Ֆինանսներ

     
 

041201.01.6 Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի)

5

1

 

054201.00.6

Աշխարհագրություն

     
 

054201.02.6 Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ

3

   

061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

     
 

061101.02.6 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

5

1

 

092301.00.6

Սոցիալական աշխատանք

     
 

092301.01.6 Սոցիալական աշխատանք

3

   

101501.00.6

Զբոսաշրջություն

     
 

101501.01.6 Զբոսաշրջություն

3

   

3

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան

262

22

0

021201.00.6

Դիզայն

     
 

021201.01.6 Դիզայն

6

1

 
 

021201.04.6 Համակարգչային գրաֆիկա

4

   

031101.00.6

Տնտեսագիտություն

     
 

031101.01.6 Տնտեսագիտություն

5

1

 

061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

     
 

061101.02.6 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

12

1

 

061102.00.6

Ծրագրային ճարտարագիտություն

     
 

061102.01.6 Ծրագրային ճարտարագիտություն

17

1

 

061103.00.6

Համակարգչային ճարտարագիտություն

     
 

061103.01.6 Համակարգչային ճարտարագիտություն

17

1

 

061104.00.6

Տեղեկատվական համակարգեր

     
 

061104.01.6 Տեղեկատվական համակարգեր

12

1

 

061105.00.6

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

     
 

061105.01.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

3

   

061901.00.6

Տեղեկատվական անվտանգություն

     
 

061901.01.6 Տեղեկատվական անվտանգություն

14

1

 

071101.00.6

Քիմիական տեխնոլոգիա

     
 

071101.01.6 Քիմիական տեխնոլոգիա

6

1

 

071201.00.6

Շրջակա միջավայրի պահպանություն

     
 

071201.01.6 Շրջակա միջավայրի պահպանություն

6

1

 

071301.00.6

Էներգետիկա

     
 

071301.01.6 Ջերմաէներգետիկա

7

   
 

071301.02.6 Ատոմային էներգետիիկա

7

1

 
 

071301.03.6 Էլեկտրաէներգետիկա

8

   

071302.00.6

Էլեկտրատեխնիկա

     
 

071302.02.6 Էլեկտրատեխնիկա, էլեկտրամեխանիկա և էլեկտրատեխնոլոգիաներ

18

1

 

071401.00.6

Էլեկտրոնիկա

     
 

071401.01.6 Էլեկտրոնիկա

20

   
 

071401.02.6 Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա

5

1

 

071402.00.6

Ավտոմատացում

     
 

071402.01.6 Ավտոմատացում

9

1

 

071403.00.6

Ռադիոտեխնիկա և կապ

     
 

071403.02.6 Ռադիոտեխնիկա

14

   
 

071403.03.6 Հեռահաղորդակցություն և ազդանշանների մշակում

13

1

 

071501.00.6

Մետալուրգիա

     
 

071501.01.6 Մետալուրգիա

7

1

 

071502.00.6

Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում

     
 

071502.01.6 Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում

5

1

 
 

071502.02.6 Տեխնոլոգիական մեքենաներ և սարքավորումներ

5

   

071503.00.6

Մեքենագիտություն

     
 

071503.01.6 Մեխանիկական համակարգերի քոմփյութերային նախագծում

3

   
 

071503.02.6 Պոլիգրաֆիա

4

   
 

071503.03.6 Ռոբոտատեխնիկա և մեխատրոնիկա

4

1

 

071506.00.6

Սարքաշինություն և չափագիտություն

     
 

071506.03.6 Կենսաբժշկական ճարտարագիտություն

5

   
 

071506.02.6 Չափագիտություն

5

1

 

071601.00.6

Տրանսպորտային համակարգեր

     
 

071601.01.6 Տրանսպորտային համակարգեր

4

   
 

071601.03.6 Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում

4

1

 

071603.00.6

Ավիացիոն և հրթիռային տեխնիկա

     
 

071603.02.6 Թռչող ապարատների ավիացիոն սարքավորումներ

4

1

 

072401.00.6

Լեռնային գործ և օգտակար հանածոների արդյունահանում

     
 

072401.01.6 Լեռնային գործ և օգտակար հանածոների արդյունահանում

5

1

 

072101.00.6

Պարենամթերքի տեխնոլոգիա

     
 

072101.01.6 Պարենամթերքի տեխնոլոգիա

4

1

 

4

ՀԱՊՀ Գյումրու մասնաճյուղ

27

3

0

061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

     
 

061101.02.6 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

2

1

 

021201.00.6

Դիզայն

     
 

021201.04.6 Համակարգչային գրաֆիկա

4

1

 

031101.00.6

Տնտեսագիտություն

     
 

031101.01.6 Տնտեսագիտություն

3

   

061105.00.6

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

     
 

061105.01.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

5

1

 

071502.00.6

Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում

     
 

071502.01.6 Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում

4

   

072301.00.6

Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության նյութերի և արտադրանքների տեխնոլոգիա

     
 

072301.01.6 Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության նյութերի և արտադրանքների տեխնոլոգիա, սարքավորումների տեխնիկական շահագործում

5

   

073201.00.6

Շինարարություն

     
 

073201.02.6 Շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների և կոնստրուկցիաների արտադրություն

4

   

5

ՀԱՊՀ Վանաձորի մասնաճյուղ

27

3

0

031101.00.6

Տնտեսագիտություն

     
 

031101.01.6 Տնտեսագիտություն

5

1

 

071502.00.6

Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում

     
 

071502.01.6 Մեքենաշինություն և նյութերի մշակում

5

   

071601.00.6

Տրանսպորտային համակարգեր

     
 

071601.03.6 Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում

5

   

061102.00.6

Ծրագրային ճարտարագիտություն

     
 

061102.01.6 Ծրագրային ճարտարագիտություն

7

1

 

073201.00.6

Շինարարություն

     
 

073201.01.6 Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն

5

1

 

6

ՀԱՊՀ Կապանի մասնաճյուղ

14

1

0

031101.00.6

Տնտեսագիտություն

     
 

031101.01.6 Տնտեսագիտություն

3

   

061105.00.6

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

     
 

061105.01.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

4

   

072401.00.6

Լեռնային գործ և օգտակար հանածոների արդյունահանում

     
 

072401.01.6 Լեռնային գործ և օգտակար հանածոների արդյունահանում

4

1

 

071501.00.6

Մետալուրգիա

     
 

071501.01.6 Մետալուրգիա

3

   

7

Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան

79

7

0

073101.00.6

Ճարտարապետություն

     
 

073101.01.6 Ճարտարապետություն

12

1

 

073102.00.6

Քաղաքային տնտեսություն

     
 

073102.01.6 Քաղաքային տնտեսություն

5

1

 
 

073102.02.6 Ջերմագազամատակարարում և օդափոխություն

5

   

073201.00.6

Շինարարություն

     
 

073201.01.6 Արդյունաբերական և քաղաքացիական շինարարություն

7

1

 
 

073201.02.6 Շինարարական նյութերի, պատրաստվածքների և կոնստրուկցիաների արտադրություն

3

   
 

073201.03.6 Ջրային համակարգերի շինարարություն և շահագործում

4

1

 
 

073201.04.6 Գեոդեզիա և կադաստր

3

   
 

073201.06.6 Անշարժ գույքի փորձաքննություն

3

   
 

073201.08.6 Շենքերի նախագծում

3

   
 

073201.09.6 Տրանսպորտային ուղիների շինարարություն և շահագործում

4

   

061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

     
 

061101.01.6 Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

6

   

061104.00.6

Տեղեկատվական համակարգեր

     
 

061104.01.6 Տեղեկատվական համակարգեր

6

1

 

021201.00.6

Դիզայն

     
 

021201.01.6 Դիզայն

8

1

 
 

021201.02.6 Գրաֆիկական դիզայն

2

   
 

021201.05.6 Միջավայրի դիզայն

2

   

071601.00.6

Տրանսպորտային համակարգեր

     
 

071601.03.6 Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում

4

1

 

101501.00.6

Զբոսաշրջություն

     
 

101501.01.6 Զբոսաշրջություն

2

   

8

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան

60

9

0

031101.00.6

Տնտեսագիտություն

     
 

031101.01.6 Տնտեսագիտություն

13

2

 

041101.00.6

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

     
 

041101.01.6 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի)

9

2

 

041201.00.6

Ֆինանսներ

     
 

041201.01.6 Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի)

11

2

 

041301.00.6

Կառավարում

     
 

041301.01.6 Կառավարում (ըստ ոլորտի)

10

2

 

041401.00.6

Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)

     
 

041401.01.6 Շուկայագիտություն (մարքեթինգ) (ըստ ոլորտի)

5

1

 

052201.00.6

Բնապահպանություն և բնօգտագործում

     
 

052201.01.6 Բնապահպանություն և բնօգտագործում

1

   

056201.00.6

Վիճակագրություն

     
 

056201.01.6 Վիճակագրություն

7

   

056802.00.6

Ֆինանսական մաթեմատիկա

     
 

056802.01.6 Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա

1

   

061104.00.6

Տեղեկատվական համակարգեր

     
 

061104.01.6 Տեղեկատվական համակարգեր

1

   

101501.00.6

Զբոսաշրջություն

     
 

101501.01.6 Զբոսաշրջություն

1

   

101801.00.6

Սերվիս

     
 

101801.01.6 Սերվիս

1

   

9

ՀՊՏՀ Գյումրու մասնաճյուղ

7

1

0

041101.00.6

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

     
 

041101.01.6 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի)

3

   

041201.00.6

Ֆինանսներ

     
 

041201.01.6 Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի)

2

1

 

041301.00.6

Կառավարում

     
 

041301.01.6 Կառավարում (ըստ ոլորտի)

2

   

10

ՀՊՏՀ Եղեգնաձորի մասնաճյուղ

3

0

0

041101.00.6

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

     
 

041101.01.6 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի)

1

   

041201.00.6

Ֆինանսներ

     
 

041201.01.6 Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի)

1

   

041301.00.6

Կառավարում

     
 

041301.01.6 Կառավարում (ըստ ոլորտի)

1

   

11

Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարան

95

10

7

011201.00.6

Նախադպրոցական մանկավարժություն

     
 

011201.00.6 Նախադպրոցական մանկավարժություն և մեթոդիկա

2

   

011301.00.6

Ընդհանուր մանկավարժություն

     
 

011301.03.6 Սոցիալական մանկավարժություն

2

   
 

011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

2

   
 

011301.02.6 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա ռուսաց լեզվի ուսուցմամբ

1

   

011302.00.06

Հատուկ մանկավարժություն

     
 

011302.01.6 Սուրդոմանկավարժություն

1

   
 

011302.02.6 Տիֆլոմանկավարժություն

1

   
 

011302.03.6 Օլիգոֆրենոմանկավարժություն

1

   
 

011302.04.6 Լոգոպեդիա

2

   

011401.00.6

Մասնագիտական մանկավարժություն

     
 

011401.19.6 Հայոց լեզու և գրականություն

3

 

1

 

011401.04.6 Ֆիզիկա

4

1

 
 

011401.07.6 Բնագիտություն

     
 

011401.12.6 Տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն

3

1

1

 

011401.05.6 Մաթեմատիկա

4

1

1

 

011401.06.6 Ինֆորմատիկա

2

1

 
 

011401.02.6 Քիմիա

2

1

 
 

011401.01.6 Կենսաբանություն

3

1

1

 

011401.03.6 Աշխարհագրություն

3

1

1

 

011401.18.6 Պատմություն

5

1

1

 

011401.11.6 Կերպարվեստ

3

1

 
 

011401.13.6 Երաժշտական կրթություն

3

   
 

011401.14.6 Պարարվեստ

3

   
 

011401.21.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն

2

   
 

011401.22.6 Գերմաներեն լեզու և գրականություն

1

   
 

011401.23.6 Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն

1

   
 

011401.20.6 Ռուսաց լեզու և գրականություն

2

 

1

 

011401.08.6 Հասարակագիտություն

2

   
 

011401.15.6 Շախմատ

2

   

021101.00.6

Տեսալսողական արվեստ

     
 

021101.01.6 Գեղարվեստական լուսանկարչություն

3

1

 
 

021101.02.6 Օպերատորություն

3

   

021401.00.6

Կիրառական արվեստ

     
 

021401.01.6 Դեկորատիվ կիրառական արվեստ

1

   

021502.00.6

Կատարողական արվեստ

     
 

021502.01.6 Գործիքային կատարողականություն

5

   

021503.00.6

Թատերական արվեստ

     
 

021503.02.6 Ռեժիսուրա

4

   

021801.00.6

Արվեստի տեսություն և պատմություն

     
 

021801.01.6 Արվեստի տեսություն, պատմություն և կառավարում

3

   

023102.00.6

Օտար լեզու և գրականություն

     
 

023102.05.6 Իսպաներեն լեզու և գրականություն

1

   

031301.00.6

Հոգեբանություն

     
 

031301.01.6 Հոգեբանություն

2

   

031401.00.6

Սոցիոլոգիա

     
 

031401.01.6 Սոցիոլոգիա

2

   

031501.00.6

Մշակութաբանություն

     
 

031501.01.6 Մշակութաբանություն

2

   

032101.00.6

Լրագրություն

     
 

032101.01.6 Լրագրություն

2

   

032201.00.6

Գրադարանային-տեղեկատվական աղբյուրներ

     
 

032201.01.6 Գրադարանային-տեղեկատվական աղբյուրներ

2

   

052101.00.6

Շրջակա միջավայրի գիտություններ

     
 

052101.01.6 Շրջակա միջավայրի գիտություններ

1

   

041301.00.6

Կառավարում

     
 

041301.01.6 Կառավարում (ըստ ոլորտի)

2

   

092301.00.6

Սոցիալական աշխատանք

     
 

092301.01.6 Սոցիալական աշխատանք

2

   

12

Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան պետական լեզվահասարակագիտական համալսարան

45

4

2

011401.00.6

Մասնագիտական մանկավարժություն

     
 

011401.21.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն

5

1

1

 

011401.22.6 Գերմաներեն լեզու և գրականություն

2

   
 

011401.23.6 Ֆրանսերեն լեզու և գրականություն

2

   

023201.00.6

Լեզվաբանություն

     
 

023201.04.6 Անգլերեն լեզու

8

2

1

 

023201.06.6 Ֆրանսերեն լեզու

1

   
 

023201.05.6 Գերմաներեն լեզու

1

   
 

023201.08.6 Իտալերեն լեզու

1

   
 

023201.03.6 Ռուսաց լեզու

1

   
 

023201.02.6 Միջմշակութային հաղորդակցություն (ըստ լեզուների)

     
 

անգլերեն լեզու

5

1

 
 

գերմաներեն լեզու

1

   
 

ֆրանսերեն լեզու

1

   
 

ռուսաց լեզու

2

   
 

023201.01.6 Թարգմանչական գործ (ըստ լեզուների)

     
 

անգլերեն և հայերեն լեզուներ

3

   
 

ֆրանսերեն և հայերեն լեզուներ

1

   
 

ռուսերեն և հայերեն լեզուներ

1

   
 

գերմաներեն և հայերեն լեզուներ

1

   
 

ռուսերեն, անգլերեն և հայերեն լեզուներ

1

   
 

չինարեն և հայերեն լեզուներ

1

   
 

կորեերեն և հայերեն լեզուներ

1

   
 

իսպաներեն և հայերեն լեզուներ

1

   

023102.00.6

Օտար լեզու և գրականություն

     
 

023102.01.6 Ռուսաց լեզու և գրականություն

2

   

101801.00.6

Սերվիս

     
 

101801.01.6 Սերվիս

1

   

032101.00.6

Լրագրություն

     
 

032101.01.6 Լրագրություն

1

   

031201.00.6

Քաղաքագիտություն

     
 

031201.01.6 Քաղաքագիտություն

1

   

13

Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան

71

7

0

011401.00.6

Մասնագիտական մանկավարժություն

     
 

011401.01.6 Կենսաբանություն

2

   
 

011401.03.6 Աշխարհագրություն

1

   
 

011401.04.6 Ֆիզիկա

1

   
 

011401.05.6 Մաթեմատիկա

2

   
 

011401.09.6 Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ

7

2

 
 

011401.16.6 Նախնական զինվորական պատրաստություն

7

2

 
 

011401.18.6 Պատմություն

2

   
 

011401.19.6 Հայոց լեզու և գրականություն

2

   
 

011401.20.6 Ռուսաց լեզու և գրականություն

2

   
 

011401.21.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն

2

   

021201.00.6

Դիզայն

     
 

021201.04.6 Համակարգչային գրաֆիկա

4

   
 

021201.01.6 Դիզայն

4

   

021401.00.6

Կիրառական արվեստ

     
 

021401.01.6 Դեկորատիվ կիրառական արվեստ

4

   

023201.00.6

Լեզվաբանություն

     
 

023201.01.6 Թարգմանչական գործ (ըստ լեզուների)

     
 

անգլերեն և հայերեն լեզուներ

2

   
 

անգլերեն և ռուսերեն լեզուներ

2

   
 

023201.02.6 Միջմշակութային հաղորդակցություն (ֆրանսերեն և հայերեն)

2

   
 

023201.02.6 Միջմշակութային հաղորդակցություն (գերմաներեն և հայերեն)

2

   

031201.00.6

Քաղաքագիտություն

     
 

031201.01.6 Քաղաքագիտություն

2

   

031401.00.6

Սոցիոլոգիա

     
 

031401.01.6 Սոցիոլոգիա

2

   

041101.00.6

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

     
 

041101.01.6 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի)

3

1

 

041301.00.6

Կառավարում

     
 

041301.01.6 Կառավարում (ըստ ոլորտի)

3

1

 

041401.00.6

Շուկայագիտություն (մարքեթինգ)

     
 

041401.01.6 Շուկայագիտություն (մարքեթինգ) (ըստ ոլորտի)

3

1

 

054201.00.6

Աշխարհագրություն

     
 

054201.02.6 Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ

1

   

061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

     
 

061101.02.6 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

3

   

061105.00.6

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

     
 

061105.01.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

2

   

092301.00.6

Սոցիալական աշխատանք

     
 

092301.01.6 Սոցիալական աշխատանք

2

   

101801.00.6

Սերվիս

     
 

101801.01.6 Սերվիս

2

   

14

Վանաձորի Հ. Թումանյանի անվան պետական համալսարան

56

5

0

011301.00.6

Ընդհանուր մանկավարժություն

     
 

011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

4

   
 

011301.03.6 Սոցիալական մանկավարժություն

3

   

011401.00.6

Մասնագիտական մանկավարժություն

     
 

011401.09.6 Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ

3

1

 
 

011401.11.6 Կերպարվեստ

     
 

011401.13.6 Երաժշտական կրթություն

1

   

022201.00.6

Պատմություն

     
 

022201.01.6 Պատմություն

3

1

 

023101.00.6

Հայոց լեզու և գրականություն

     
 

023101.01.6 Հայոց լեզու և գրականություն

3

   

023102.00.6

Օտար լեզու և գրականություն

     
 

023102.01.6 Ռուսաց լեզու և գրականություն

3

   
 

023102.02.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն

3

1

 

031301.00.6

Հոգեբանություն

     
 

031301.01.6 Հոգեբանություն

3

   

032101.00.6

Լրագրություն

     
 

032101.01.6 Լրագրություն

2

   

041301.00.6

Կառավարում

     
 

041301.01.6 Կառավարում (ըստ ոլորտի)

4

1

 

051101.00.6

Կենսաբանություն

     
 

051101.01.6 Կենսաբանություն

4

1

 

053101.00.6

Քիմիա

     
 

053101.02.6 Դեղագործական քիմիա

3

   

055102.00.6

Ռադիոֆիզիկա

     
 

055102.01.6 Ռադիոֆիզիկա

3

   

056101.00.6

Մաթեմատիկա

     
 

056201.01.6 Մաթեմատիկա

3

   

056802.00.6

Ֆինանսական մաթեմատիկա

     
 

056802.01.6 Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա

3

   

061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

     
 

061101.02.6 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

3

   

092301.00.6

Սոցիալական աշխատանք

     
 

092301.01.6 Սոցիալական աշխատանք

3

   

101801.00.6

Սերվիս

     
 

101801.01.6 Սերվիս

2

   

15

Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիա

60

6

2

021501.00.6

Երաժշտական արվեստ

     
 

021501.01.6 Երաժշտական արվեստ

3

1

 

021502.00.6

Կատարողական արվեստ

     
 

021502.01.6 Գործիքային կատարողականություն

40

2

 1

 

021502.02.6 Դիրիժորություն

4

1

 
 

021502.04.6 Վոկալ արվեստ

8

1

 1

021801.00.6

Արվեստի տեսություն և պատմություն

     
 

021801.03.6 Երաժշտագիտություն

5

1

 

Նպատակային ընդունելության տեղերը նախատեսված են Սյունիքի մարզի դիմորդների համար

16

ԵՊԿ Գյումրու մասնաճյուղ

10

1

0

021501.00.6

Երաժշտական արվեստ

     
 

021501.01.6 Երաժշտական արվեստ

1

   

021502.00.6

Կատարողական արվեստ

     
 

021502.01.6 Գործիքային կատարողականություն

4

1

 
 

021502.02.6 Դիրիժորություն

1

   
 

021502.04.6 Վոկալ արվեստ

3

   

021801.00.6

Արվեստի տեսություն և պատմություն

     
 

021801.03.6 Երաժշտագիտություն

1

   

17

Երևանի գեղարվեստի պետական ակադեմիա

38

3

0

021201.00.6

Դիզայն

     
 

021201.01.6 Դիզայն

8

1

 
 

021201.03.6 Հագուստի մոդելավորում

6

   
 

021201.04.6 Համակարգչային գրաֆիկա

6

1

 

021301.00.6

Կերպարվեստ

     
 

021301.01.6 Գեղանկարչություն

5

1

 
 

021301.02.6 Գրաֆիկա

4

   
 

021301.03.6 Քանդակագործություն

4

   

021401.00.6

Կիրառական արվեստ

     
 

021401.01.6 Դեկորատիվ կիրառական արվեստ

2

   

021801.00.6

Արվեստի տեսություն և պատմություն

     
 

021801.02.6 Արվեստաբանություն

3

   

18

ԵԳՊԱ Գյումրու մասնաճյուղ

10

0

0

021201.00.6

Դիզայն

     
 

021201.01.6 Դիզայն

1

   
 

021201.03.6 Հագուստի մոդելավորում

2

   

021301.00.6

Կերպարվեստ

     
 

021301.01.6 Գեղանկարչություն

2

   
 

021301.02.6 Գրաֆիկա

2

   
 

021301.03.6 Քանդակագործություն

2

   

021401.00.6

Կիրառական արվեստ

     
 

021401.01.6 Դեկորատիվ կիրառական արվեստ

1

   

19

ԵԳՊԱ Դիլիջանի մասնաճյուղ

3

0

0

021401.00.6

Կիրառական արվեստ

     
 

021401.01.6 Դեկորատիվ կիրառական արվեստ

3

   

20

Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտ

42

4

0

021101.00.6

Տեսալսողական արվեստ

     
 

021101.02.6 Օպերատորություն

2

1

 

021103.00.6

Կինոարվեստ

     
 

021103.01.6 Կինոարվեստ

7

1

 

021301.00.6

Կերպարվեստ

     
 

021301.04.6 Թատրոնի, կինոյի և հեռուստաոլորտի նկարչություն

2

   

021503.00.6

Թատերական արվեստ

     
 

021503.01.6 Դերասանական արվեստ

15

1

 
 

021503.02.6 Ռեժիսուրա

6

1

 

021504.00.6

Պարարվեստի ռեժիսուրա

     
 

021504.01.6 Պարարվեստի ռեժիսուրա

2

   

021801.00.6

Արվեստի տեսություն և պատմություն

     
 

021801.01.6 Արվեստի տեսություն, պատմություն և կառավարում

2

   
 

021801.04.6 Թատերագիտություն

2

   
 

021801.05.6 Կինոգիտություն

2

   
 

021801.06.6 Սցենարադրամատուրգիական արվեստ

2

   

21

ԵԹԿՊԻ Գյումրու մասնաճյուղ

9

0

0

021503.00.6

Թատերական արվեստ

     
 

021503.01.6 Դերասանական արվեստ

2

   
 

021503.02.6 Ռեժիսուրա

2

   

021101.00.6

Տեսալսողական արվեստ

     
 

021101.02.6 Օպերատորություն

2

   

021103.00.6

Կինոարվեստ

     
 

021103.01.6 Կինոարվեստ

1

   

021502.00.6

Կատարողական արվեստ

     
 

021502.03.6 Պարարվեստ

2

   

22

ԵԹԿՊԻ Վանաձորի մասնաճյուղ

6

1

0

021503.00.6

Թատերական արվեստ

     
 

021503.01.6 Դերասանական արվեստ

2

1

 
 

021503.02.6 Ռեժիսուրա

1

   

021502.00.6

Կատարողական արվեստ

     
 

021502.03.6 Պարարվեստ

1

   

021103.00.6

Կինոարվեստ

     
 

021103.01.6 Կինոարվեստ

1

   

021801.00.6

Արվեստի տեսություն և պատմություն

     
 

021801.06.6 Սցենարադրամատուրգիական արվեստ

1

   

23

ԵԹԿՊԻ Գորիսի մասնաճյուղ

1

0

0

021503.00.6

Թատերական արվեստ

     
 

021503.01.6 Դերասանական արվեստ

1

   

24

Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան

73

7

0

091201.00.7

Բուժական գործ

     
 

091201.01.7 Բուժական գործ

60

5

 

091101.00.7

Ստոմատոլոգիա

     
 

091101.01.7 Ստոմատոլոգիա

8

1

 

091601.00.6

Ֆարմացիա

     
 

091601.01.6 Ֆարմացիա

5

1

 

25

Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտ

59

6

12

011401.00.6

Մասնագիտական մանկավարժություն

     
 

011401.09.6 Ֆիզիկական դաստիարակություն և սպորտային մարզումներ

59

6

12

26

Գավառի պետական համալսարան

27

3

0

011301.00.6

Ընդհանուր մանկավարժություն

     
 

011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

3

   

011401.00.6

Մասնագիտական մանկավարժություն

     
 

011401.18.6 Պատմություն

2

   
 

011401.19.6 Հայոց լեզու և գրականություն

3

   
 

011401.21.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն

3

   

041101.00.6

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

     
 

041101.01.6 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի)

3

1

 

041201.00.6

Ֆինանսներ

     
 

041201.01.6 Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի)

3

1

 

031101.00.6

Տնտեսագիտություն

     
 

031101.01.6 Տնտեսագիտություն

2

   

053101.00.6

Քիմիա

     
 

053101.02.6 Դեղագործական քիմիա

2

   

061103.00.6

Համակարգչային ճարտարագիտություն

     
 

061103.01.6 Համակարգչային ճարտարագիտություն

4

1

 

101801.00.6

Սերվիս

     
 

101801.01.6 Սերվիս

2

   

27

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

121

10

11

031802.00.6

Ագրոէկոնոմիկա

     
 

031802.01.6 Ագրոէկոնոմիկա և սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա

2

   
 

031802.02.6 Ագրարային քաղաքականություն, խորհրդատվություն և տեղեկատվություն

4

   

041101.00.6

Հաշվապահական հաշվառում և հարկում

     
 

041101.01.6 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի)

1

   

041201.00.6

Ֆինանսներ

     
 

041201.01.6 Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի)

1

   

041801.00.6

Ագրոբիզնես

     
 

041801.01.6 Ագրոբիզնես

3

   
 

041801.02.6 Ապահովագրական գործ

1

   
 

041801.03.6 Ապրանքագիտություն

1

   

052201.00.6

Բնապահպանություն և բնօգտագործում

     

 

052201.02.6 Ագրոէկոլոգիա

5

 

1

071202.00.6

Կենսագործունեության անվտանգություն

     

071202.01.6 Կենսագործունեության անվտանգություն

3

1

 

071601.00.6

Տրանսպորտային համակարգեր

     
 

071601.03.6 Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում

5

1

 

071602.00.6

Գյուղատնտեսական արտադրության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ

     

 

071602.01.6 Գյուղատնտեսության մեքենայացում, մեքենաներ և սարքավորումներ

6

1

 

 

071602.02.6 Գյուղատնտեսության էլեկտրիֆիկացիա և ավտոմատացում

2

   

072101.00.6

Պարենամթերքի տեխնոլոգիա

     

072101.02.6 Խմորման արտադրության տեխնոլոգիա և գինեգործություն

5

   

072101.03.6 Հացի, հրուշակեղենի և մակարոնի արտադրության տեխնոլոգիա

4

   

072101.04.6 Պահածոյացման և սննդախտանյութերի տեխնոլոգիա

4

1

 

072101.05.6 Ձկան և ձկնամթերքի տեխնոլոգիա

3

   

072101.06.6 Կաթի, կաթնամթերքի, մանկական և ֆունկցիոնալ սննդի տեխնոլոգիա

8

1

 

072101.07.6 Մսի և մսամթերքի տեխնոլոգիա

4

1

 

072101.09.6 Գյուղատնտեսական հումքի և պարենամթերքի փորձաքննություն, ստանդարտացում և սերտիֆիկացում

4

   

072301.00.6

Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության նյութերի և արտադրանքների տեխնոլոգիա

     

072301.03.6 Գյուղատնտեսության և պարենային ապրանքի փաթեթավորման տեխնոլոգիա և դիզայն

2

   

072301.02.6 Կաշվի և մորթու արտադրանքի տեխնոլոգիա

3

   

073201.00.6

Շինարարություն

     
 

073201.05.6 Հողաշինարարություն, հողային կադաստր

3

   

073201.07.6 Հողաբարելավում, հողային և ջրային պաշարների օգտագործում, հիդրոտեխնիկական կառուցվածքներ

5

1

 

081101.00.6

Ագրոնոմիա

     

081101.01.6 Ագրոնոմիա, սելեկցիա և գենետիկա

10

1

1

081101.02.6 Բույսերի պաշտպանություն

6

 

1

081101.03.6 Պաշտպանված գրունտի տեխնոլոգիա

4

 

1

081102.00.6

Անասնաբուծություն

     

081102.02.6 Գյուղատնտեսական կենդանիների սելեկցիա, գենետիկա և կենսատեխնոլոգիա

6

1

1

082101.00.6

Անտառային տնտեսություն

     

082101.01.6 Անտառային տնտեսություն և բնակավայրերի կանաչապատում

4

 

2

084101.00.6

Անասնաբուժություն

     

084101.01.6 Անասնաբուժություն

7

1

2

084101.02.6 Անասնաբուժական-սանիտարական փորձաքննություն

5

 

2

28

Գորիսի պետական համալսարան

20

0

2

011401.00.6

Մասնագիտական մանկավարժություն

     
 

011401.01.6 Կենսաբանություն

2

   
 

011401.05.6 Մաթեմատիկա

4

 

2

 

011401.11.6 Կերպարվեստ

1

   
 

011401.18.6 Պատմություն

2

   
 

011401.19.6 Հայոց լեզու և գրականություն

2

   
 

011401.21.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն

2

   

011301.00.6

Ընդհանուր մանկավարժություն

     
 

011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

2

   

041301.00.6

Կառավարում

     
 

041301.01.6 Կառավարում (ըստ ոլորտի)

1

   

053101.00.6

Քիմիա

     
 

053101.02.6 Դեղագործական քիմիա

2

   

071401.00.6

Էլեկտրոնիկա

     
 

071401.01.6 Էլեկտրոնիկա

2

   

Նպատակային ընդունելության տեղերը նախատեսված են Սյունիքի մարզի դիմորդների համար

29

Հայ-ռուսական համալսարան (Հայկական բաժանմունք)

10

2

0

061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

     
 

061101.02.6 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

4

2

 

056802.00.6

Ֆինանսական մաթեմատիկա

     
 

056802.01.6 Ակտուարական և ֆինանսական մաթեմատիկա

2

   

031101.00.6

Տնտեսագիտություն

     
 

031101.01.6 Տնտեսագիտություն

1

   

041201.00.6

Ֆինանսներ

     
 

041201.01.6 Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի)

1

   

022801.00.6

Արևելագիտություն

     
 

022801.02.6 Թյուրքագիտություն

1

   
 

022801.03.6 Իրանագիտություն

1

   

30

Երևանի «Գլաձոր» կառավարման համալսարան

5

0

0

032101.00.6

Լրագրություն

     
 

032101.01.6 Լրագրություն

2

   

023102.00.6

Օտար լեզու և գրականություն

     
 

023102.02.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն

2

   

041201.00.6

Ֆինանսներ

     
 

041201.01.6 Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի)

1

   

Պահուստային տեղ (այդ թվում` Մեղրիին ատկացված 4 տեղ, որից՝ 2-ը՝ Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարանի «Բուժական գործ» մասնագիտությանը, 2-ը՝ մանկավարժական մասնագիտություններին)

57

   

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

 

Հավելված N 3

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի

ապրիլի 20-ի N 434-Ն որոշման

 

 

2017/2018 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՏԱՐԿԵՏՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՒ ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ«Արարատյան բակալավրիատ» ծրագիր իրականացնող ուսումնական հաստատությունների շրջանավարտներին հատկացվող տեղեր

 

Դասիչը

Ուսումնական հաստատության
անվանումը

Տեղերը

 

Ընդամենը

13

 

Երևանի պետական համալսարան

9

055101.00.6

Ֆիզիկա

 
 

055101.01.6 Ֆիզիկա

2

055102.00.6

Ռադիոֆիզիկա

 
 

055102.01.6 Ռադիոֆիզիկա

2

061101.00.6

Ինֆորմատիկա (համակարգչային գիտություն)

 
 

061101.02.6 Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա

3

051101.00.6

Կենսաբանություն

 
 

051101.01.6 Կենսաբանություն

1

053101.00.6

Քիմիա

 
 

053101.01.6 Քիմիա

1

 

Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան

4

091201.00.7

Բուժական գործ

 
 

091201.01.7 Բուժական գործ

3

091101.00.7

Ստոմատոլոգիա

 
 

091101.01.7 Ստոմատոլոգիա

1

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 4

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի

ապրիլի 20-ի N 434-Ն որոշման

 

2017/2018 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ՝ ԱՌԱՆՑ Հայաստանի Հանրապետության ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՅՈՒՋԵԻՑ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ, ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՏԱՐԿԵՏՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ

 

Միջպետական համաձայնագրերով հիմնադրված բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ

 

Դասիչը

Ուսումնական հաստատության
անվանումը

Տեղերը

1.

Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիա հիմնադրամ

10

061105.00.6

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

 
 

061105.01.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

3

101801.00.6

Սերվիս

 
 

101801.01.6 Սերվիս

1

031801.00.6

Միջազգային հարաբերություններ

 
 

031801.01.6 Միջազգային հարաբերություններ

2

042101.00.6

Իրավագիտություն

 
 

042101.01.6 Իրավագիտություն

2

041301.00.6

Կառավարում

 
 

041301.01.6 Կառավարում (ըստ ոլորտի)

2

2.

«Հայաստանի ամերիկյան համալսարան» հիմնադրամ

15

3.

«Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան» հիմնադրամ

35

4.

Հայ-ռուսական համալսարան (ռուսական բաժանմունք)

70

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 5

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի

ապրիլի 20-ի N 434-Ն որոշման

 

2017/2018 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ՝ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՏԱՐԿԵՏՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ, ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

Ռուսաստանի Դաշնության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություն

 

Ուսումնական հաստատության անվանումը

պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ (անվճար)

առանց ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորման

Մոսկվայի Մ. Վ. Լոմոնոսովի անվան պետական համալսարանի Երևանի մասնաճյուղ

15

5

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 6

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի

ապրիլի 20-ի N 434-Ն որոշման

 

2017/2018 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ՈՒ ԱՆԸՆԴՀԱՏ ԵՎ ԻՆՏԵԳՐԱՑՎԱԾ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարություն

 

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ

 

Ուսումնական հաստատության անվանումը

Տեղերը

Ընդամենը

320

ՀՀ ՊՆ Վ. Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարան

250

ՀՀ ՊՆ Մարշալ Ա. Խանփերյանցի անվան ռազմական ավիացիոն համալսարան

70

 

Օտարերկրյա այլ ռազմաուսումնական հաստատություններ

Տեղերը

96

 

Պետության կողմից ուսանողական նպաստների ձևով ուսման վարձի լրիվ փոխհատուցմամբ, պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքով ընդունելության տեղերը

 

Ուսումնական հաստատության անվանումը

Տեղերը

Ընդամենը

110

Երևանի Մ. Հերացու անվան պետական բժշկական համալսարան (անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագիր)

75

091202.00.7 Բուժական գործ զինված ուժերում
091202.01.7 Բուժական գործ զինված ուժերում

20

091201.00.7 Բուժական գործ
091201.01.7 Բուժական գործ

40

091101.00.7 Ստոմատոլոգիա
091101.01.7 Ստոմատոլոգիա

15

Երևանի պետական համալսարան

18

022801.00.6 Արևելագիտություն
022801.03.6 Իրանագիտություն 1
022801.02.6 Թյուրքագիտություն 3

4

055102.00.6 Ռադիոֆիզիկա
055102.01.6 Ռադիոֆիզիկա

10

041201.00.6 Ֆինանսներ
041201.01.6 Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի)

1

031101.00.6 Տնտեսագիտություն
031101.01.6 Տնտեսագիտություն

1

031301.00.6 Հոգեբանություն
031301.01.6 Հոգեբանություն

2

Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարան

8

061105.00.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ
061105.01.6 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ

2

071401.00.6 Էլեկտրոնիկա
071401.01.6 Էլեկտրոնիկա՝ 2
071401.02.6 Կիսահաղորդիչների ֆիզիկա և միկրոէլեկտրոնիկա՝ 2

4

071402.00.6 Ավտոմատացում

071402.01.6 Ավտոմատացում

2

Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային համալսարան

1

071601.00.6 Տրանսպորտային համակարգեր
071601.03.6 Փոխադրումների և ճանապարհային երթևեկության կազմակերպում և կառավարում

1

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան

6

041101.00.6 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում
041101.01.6 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի)

6

Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարան

2

031802.00.6 Ագրոէկոնոմիկա
031802.01.6 Ագրոէկոնոմիկա և սննդարդյունաբերության էկոնոմիկա

2

 

Առանց ՀՀ պետական բյուջեից լրացուցիչ ֆինանսավորման, պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքով ընդունելության տեղերը

 

Հայաստանի ամերիկյան համալսարան

2

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 7

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի

ապրիլի 20-ի N 434-Ն որոշման

 

2017/2018 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԱՆՑ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՏԱՐԿԵՏՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություն

 

Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանություն

 

Ուսումնական հաստատության անվանումը

Տեղերը

Ընդամենը

55

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիր

52

ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիր` ԼՂՀ-ին հատկացված նպատակային տեղեր

3

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան

 

 

Հավելված N 8

ՀՀ կառավարության 2017 թվականի

ապրիլի 20-ի N 434-Ն որոշման

 

2017/2018 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ` ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ՆՊԱՍՏՆԵՐԻ ՁԵՎՈՎ ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ ԼՐԻՎ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՄԲ (ԱՆՎՃԱՐ), ԱՌԱՆՑ ՊԱՐՏԱԴԻՐ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ՏԱՐԿԵՏՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՏԵՂԵՐԸ

 

Հայաստանի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատություն

 

Հայաստանի Հանրապետության արտակարգ իրավիճակների նախարարություն

 

Ուսումնական հաստատության անվանումը

Տեղերը

Ընդամենը

60

Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա

55

Ճգնաժամային կառավարման պետական ակադեմիա` ԼՂՀ-ին հատկացված նպատակային տեղեր (առանց պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման իրավունքի)

5

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար-նախարար

Դ. Հարությունյան