Համարը 
N 181-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Չի գործում
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2010.11.19/27(379).1 Հոդ.351.5
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետ
Ընդունման ամսաթիվը 
20.10.2010
Ստորագրող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
20.10.2010
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
29.11.2010
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 
05.03.2022

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ «ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ՏԵԽՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ՓԱՐՏ-147-Ի, «ՎԿԱՅԱԳՐՈՂ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ» ՓԱՐՏ-66-Ի, ԱՐՄ-ԷՅՐ-ՔՐՈՒ (ARM-AIR-CREW)

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

10 նոյեմբերի 2010 թ.

Պետական գրանցման թիվ 32010413

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ


 ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ

 

20 հոկտեմբերի 2010 թ.

N 181-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ԱՎԻԱՑԻԱՅԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ «ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ՏԵԽՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ԵՎ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ» ՓԱՐՏ-147-Ի, «ՎԿԱՅԱԳՐՈՂ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄ» ՓԱՐՏ-66-Ի, ԱՐՄ-ԷՅՐ-ՔՐՈՒ (ARM-AIR-CREW)

(վերնագիրը փոփ. 06.05.15 N 98-Ն)

 

Համաձայն «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 36-րդ հոդվածի 1.1 մասի և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 19.11.2009թ. N 1318-Ա որոշման.

 

Հրամայում եմ`

 

 1. Ընդունել և 2011 թվականի մարտի 1-ից անգլերեն լեզվով կիրառել Եվրոպական ավիացիայի անվտանգության գործակալության (EASA) «Հաստատված տեխսպասարկման ուսուցում և քննություններ» ՓԱՐՏ-147-ը (PART-147), «Վկայագրող տեխնիկական սպասարկման անձնակազմ» ՓԱՐՏ-66-ը (PART-66), ԱՐՄ-ԷՅՐ-ՔՐՈՒ (ARM-AIR-CREW)՝ համաձայն հավելված N 1-ի, հավելված N 2-ի, հավելված N 3-ի:

(1-ին կետը փոփ. 06.05.15 N 98-Ն)

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ մտնելու պահից ուսումնական հաստատություններին քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպությունների սահմանված պահանջներին համապատասխանության վկայական է տրվում Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր քաղաքացիական ավիացիայի գլխավոր վարչության պետի 2007 թվականի մայիսի 14-ի «Հայաստանի Հանրապետության ուսումնական հաստատություններին քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպությունների սահմանված պահանջներին համապատասխանության վկայականների տրման կարգը հաստատելու մասին» N 79-Ն հրամանով հաստատված «Հայաստանի Հանրապետության ուսումնական հաստատություններին քաղաքացիական ավիացիայի միջազգային կազմակերպությունների սահմանված պահանջներին համապատասխանության վկայականների տրման կարգը»-ին կամ սույն հրամանի 1-ին կետում նշված փաստաթղթերին համապատասխան՝ ելնելով հայտատուի հայտից:

(2-րդ կետը փոփ. 05.03.15 N 46-Ն)

3. (կետն ուժը կորցրել է 05.03.15 N 46-Ն)

4. Սույն հրամանն ուժի մեջ է պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Գլխավոր վարչության պետ

Ա. Մովսեսյան

 

Հավելված 1
Հայաստանի Հանրապետության
կառավարությանն առընթեր
քաղաքացիական ավիացիայի
գլխավոր վարչության պետի
2010 թվականի հոկտեմբերի 20-ի
թիվ 181-Ն հրամանի


(հավելվածը խմբ. 10.04.17 N 102-Ն)

 

Հավելված 2
Հայաստանի Հանրապետության
կառավարությանն առընթեր
քաղաքացիական ավիացիայի
գլխավոր վարչության պետի
2010 թվականի հոկտեմբերի 20-ի
թիվ 181-Ն հրամանի


(հավելվածը խմբ. 10.04.17 N 102-Ն)

 

Հավելված N 3

ՀՀ կառավարությանն առընթեր

քաղաքացիական ավիացիայի

գլխավոր վարչության պետի

2010 թվականի հոկտեմբերի 20-ի

N 181-Ն հրամանի

ARM - AIR CREW

 

Annex I ARM-FCL

AMC & GM to Annex I

Annex II

Annex III

Annex IV

Annex V ARM-CC

AMC & GM to Annex V

Annex VI ARM-ARA

AMC & GM to Annex VI

Annex VII ARM-ORA

AMC & GM to Annex VII

(հավելվածը խմբ. 06.05.15 N 98-Ն, 15.12.15 N 280-Ն)

 

Հավելված N 4

ՀՀ կառավարությանն առընթեր

քաղաքացիական ավիացիայի

գլխավոր վարչության պետի

2010 թվականի հոկտեմբերի 20-ի

N 181-Ն հրամանի

(հավելվածն ուժը կորցրել է  06.05.15 N 98-Ն)

 

Հավելված N 5
ՀՀ կառավարությանն առընթեր
քաղաքացիական ավիացիայի
գլխավոր վարչության պետի
2010 թվականի հոկտեմբերի 20-ի
N 181-Ն հրամանի

(հավելվածն ուժը կորցրել է  06.05.15 N 98-Ն)