Համարը 
N 662-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2017.06.28/41(1316) Հոդ.640
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
15.06.2017
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
20.06.2017
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
08.07.2017
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

15 հունիսի 2017 թվականի N 662-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՂ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Հայաստանի Հանրապետությունում ստուգումների կազմակերպման և անցկացման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 3-րդ հոդվածի 1.1-ին մասին համապատասխան՝ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության կողմից իրականացվող ստուգումների ստուգաթերթը՝ համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վա
րչապետ

Կ. Կարապետյան

 

2017 թ. հունիսի 20

Երևան

 

 

 

 

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2017 թվականի
հունիսի 15-ի N 662-Ն որոշման

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՍՏՈՒԳԱԹԵՐԹ N

ՊԵՍՏԻՑԻԴՆԵՐԻ ԵՎ ԱԳՐՈՔԻՄԻԿԱՏՆԵՐԻ ԻՐԱՑՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

(ՏԳՏԴ ԾԱԾԿԱԳԻՐ` 46.75.2, 47.76.2)

____ ___________20  թ.

 

______________________________

(ստորաբաժանման անվանումը)

_____________

(գտնվելու վայրը)

___________________________________

(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

 

       

___________________

(անձնական ծածկագիրը)

_____________

(պաշտոնը)

__________________________________

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

 

 

 

 

       

__________________

(անձնական ծածկագիրը)

_____________

(պաշտոնը)

__________________________________

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

       

       

__________________

(անձնական ծածկագիրը)

_____________

(պաշտոնը)

__________________________________

(ազգանունը, անունը, հայրանունը)

 

Ստուգման սկիզբը _________________

(տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)

ավարտը ___________________________________

(տարեթիվը, ամիսը, ամսաթիվը)

 

Ստուգման հիմքը __________________________________________________________

(ստուգման տարեկան ծրագիրը, դիմում-բողոքը և այլն)

 

_____________________________________________

(տնտեսավարող սուբյեկտի անվանումը)

               

(ՀՎՀՀ)

_______________________________________________

(տնտեսավարող սուբյեկտի գտնվելու վայրը, կոնտակտային տվյալները)

____________________________________

(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

_______________________________________________

(տնտեսավարող սուբյեկտի ղեկավարի կամ լիազորված անձի ազգանունը,
անունը, հայրանունը)

____________________________________

(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

________________________________________________

(ստուգվող օբյեկտի անվանումը, գտնվելու վայրը, կոնտակտային տվյալները)

___________________________________

(հեռախոսահամարը (ֆաքսը), էլ. հասցեն)

_______________________________________________

_________________________________

 

Ստուգման հրամանի համարը __________ ամսաթիվը _____________________________________

Ստուգման նպատակը (ընդգրկված հարցերի համարները) ___________________________________

Աղյուսակ N 1

 

Վերահսկողական բնույթի հարցեր

NN
ը/կ

Հարցերը

Այո

Ոչ

Չ/Պ

Կշիռը

Ստուգման եղանակը

Նորմատիվ-իրավական ակտը

Մեկնաբանու-թյուններ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

ՊԵՍՏԻՑԻԴՆԵՐԻ ԵՎ ԱԳՐՈՔԻՄԻԿԱՏՆԵՐԻ ՊԱՀԵՍՏԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ

             

1.1

Պեստիցիդների ու ագրոքիմիկատների պահեստներում առկա չեն սննդամթերք, ֆուրաժ, զանազան տնտեսական և կենցաղային նշանակության իրեր

     

2

ակնադիտական զննում

«Բուսասանիտարիայի մասին» ՀՀ օրենք, 10-րդ հոդված, 2-րդ մաս, 3-րդ կետ, ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հոկտեմբերի 15-ի
N 1195-Ն որոշման հավելվածի 41-րդ կետ

 

1.2

Հեղուկ պեստիցիդներով ու ագրոքիմիկատներով լցված տարաները պահեստավորված են խցանները դեպի վեր դիրքով

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հոկտեմբերի 15-ի N 1195-Ն որոշման հավելվածի 44-րդ կետ

 

1.3

Պեստիցիդների և ագրոքիմիկատների վնասազերծման համար կազմակերպությունն ապահովված է վնասազերծող (դեզակտիվացնող) միջոցներով՝ քլորակիր, կալցիումացված սոդա և այդ նպատակի համար նախատեսված նյութեր

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հոկտեմբերի 15-ի N 1195-Ն որոշման հավելվածի 39-րդ կետ

 

1.4

Պեստիցիդների և ագրոքիմիկատների պահպանման վայրերում տեղադրված է տեղեկատվություն՝ նշված միջոցների պահպանման առանձնահատկությունների, անվտանգության, այդ թվում՝ վթարային իրավիճակում իրականացվող միջոցառումների մասին

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հոկտեմբերի 15-ի N 1195-Ն որոշման հավելվածի 47-րդ կետ

 

2.

ՊԵՍՏԻՑԻԴՆԵՐԻ ԵՎ ԱԳՐՈՔԻՄԻԿԱՏՆԵՐԻ ՓՈԽԱԴՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

     

 

     

2.1

Պեստիցիդների ու ագրոքիմիկատների և սննդամթերքի միաժամանակյա փոխադրում փոխադրամիջոցներով չի իրականացվում

     

2

ակնադիտական զննում

«Բուսասանիտարիայի մասին» ՀՀ օրենք, 10-րդ հոդված, 2-րդ մաս, 3-րդ կետ

 

2.2

Տրանսպորտային միջոցն ապահովված է առաջին բժշկական օգնություն ցուցաբերելու համար նախատեսված դեղատուփով, կրակմարիչով և մաքրման պարագաներով

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հոկտեմբերի 15-ի
N 1195-Ն որոշման հավելվածի 50-րդ կետ

 

3.

ՊԵՍՏԻՑԻԴՆԵՐԻ ԵՎ ԱԳՐՈՔԻՄԻԿԱՏՆԵՐԻ ՓԱԹԵԹԱՎՈՐՈՒՄԸ ԵՎ ՄԱԿՆՇՈՒՄԸ

     

 

     

3.1

Պեստիցիդները և ագրոքիմիկատները փաթեթավորված են և ցրված վիճակում չեն

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հոկտեմբերի 15-ի
N 1195-Ն որոշման հավելվածի 38-րդ կետ

 

3.2

Պեստիցիդների և ագրոքիմիկատների պահպանման ու տեղափոխման համար նախատեսված տարաները համապատասխանորեն մակնշված են

     

2

ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հոկտեմբերի 15-ի
N 1195-Ն որոշման հավելվածի 25-րդ կետ

 

3.3

Պեստիցիդների և ագրոքիմիկատների սպառողական փաթեթավորման յուրաքանչյուր միավոր ուղեկցվում է պիտակով, որի վրա նշվում է անվանումը, քաշը

     

7

փաստաթղթային և ակնադիտական զննում

ՀՀ կառավարության 2015 թվականի հոկտեմբերի 15-ի
N 1195-Ն որոշման հավելվածի 36-րդ կետ

 

3.4

Պեստիցիդների և ագրոքիմիկատների մակնշումը զետեղված է անմիջապես տարայի և (կամ) տարայի պահպանումն ապահովող փաթեթվածքին ամրացված պիտակի վրա:

     

2

ակնադիտական զննում

«Բուսասանիտարիայի մասին» ՀՀ օրենք, 9-րդ հոդված, 2-րդ մաս

 

3.5

Չափածրարված պեստիցիդների և ագրոքիմիկատների վրա առկա է հայերեն մակնշում

     

10

ակնադիտական զննում

«Բուսասանիտարիայի մասին» ՀՀ օրենք, 9-րդ հոդված, 1-ին մաս

 

3.6

Մակնշումը հստակ է և ընթեռնելի

     

5

ակնադիտական զննում

«Բուսասանիտարիայի մասին» ՀՀ օրենք, 9-րդ հոդված, 5-րդ և 6-րդ մասեր

 

3.7

Մակնշումը ներառում է պեստիցիդի կամ ագրոքիմիկատի անվանումը և նշանակությունը

     

2

ակնադիտական զննում

«Բուսասանիտարիայի մասին» ՀՀ օրենք, 9-րդ հոդված, 3-րդ մաս, 1-ին կետ

 

3.8

Մակնշումը ներառում է տարայի ծավալը և (կամ) զտաքաշը, ազդող նյութի անվանումը, պարունակությունը

     

2

ակնադիտական զննում

«Բուսասանիտարիայի մասին» ՀՀ օրենք, 9-րդ հոդված, 3-րդ մաս, 2-րդ և 5-րդ կետեր

 

3.9

Մակնշումը ներառում է արտադրողի անվանումը և գտնվելու վայրը (երկիրը, իրավաբանական հասցեն)

     

2

ակնադիտական զննում

«Բուսասանիտարիայի մասին» ՀՀ օրենք, 9-րդ հոդված 3-րդ մաս, 3-րդ կետ

 

3.10

Մակնշումը ներառում է պեստիցիդների և ագրոքիմիկատների ֆիզիկական վիճակը (պատրաստուկային ձևը)

     

2

ակնադիտական զննում

«Բուսասանիտարիայի մասին» ՀՀ օրենք, 9-րդ հոդված, 3-րդ մաս, 4-րդ կետ

 

3.11

Մակնշումը ներառում է մանիպուլյացիոն նշանները

     

2

ակնադիտական զննում

«Բուսասանիտարիայի մասին» ՀՀ օրենք, 9-րդ հոդված, 3-րդ մաս, 7-րդ կետ

 

3.12

Մակնշումը ներառում է տեղեկատվություն կիրառման վերաբերյալ (մշակվող մշակաբույսերը կամ օբյեկտը, ծախսի նորմաները, մշակումների առավելագույն քանակը, պարբերականությունը, վնասակար օրգանիզմը, սպասման ֆիկսացիայի ժամկետները)

     

4

ակնադիտական զննում

«Բուսասանիտարիայի մասին» ՀՀ օրենք, 9-րդ հոդված, 3-րդ մաս, 8-րդ կետ

 

3.13

Մակնշումը ներառում է պեստիցիդների և ագրոքիմիկատների գրանցման վկայականի համարը

     

2

ակնադիտական զննում

«Բուսասանիտարիայի մասին» ՀՀ օրենք, 9-րդ հոդված, 3-րդ մաս, 9-րդ կետ

 

3.14

Մակնշումը ներառում է պիտանիության ժամկետը

     

2

ակնադիտական զննում

«Բուսասանիտարիայի մասին» ՀՀ օրենք, 9-րդ հոդված, 3-րդ մաս, 12-րդ կետ

 

3.15

Մակնշումը ներառում է պահման պայմանները

     

2

ակնադիտական զննում

«Բուսասանիտարիայի մասին» ՀՀ օրենք, 9-րդ հոդված, 3-րդ մաս, 11-րդ կետ

 

3.16

Մակնշումը ներառում է նույնականացման կոդը (շտրիխը)

     

2

ակնադիտական զննում

«Բուսասանիտարիայի մասին» ՀՀ օրենք, 9-րդ հոդված, 3-րդ մաս, 13-րդ կետ

 

3.17

Մակնշումը ներառում է կիրառման սահմանափակումները (այլ պեստիցիդների և ագրոքիմիկատների հետ համատեղելիություն, բուսաթունունակություն (ֆիտոտոքսիկություն)

     

2

ակնադիտական զննում

«Բուսասանիտարիայի մասին» ՀՀ օրենք, 9-րդ հոդված, 3-րդ մաս, 14-րդ կետ

 

3.18

Մակնշումը ներառում է անվտանգության մասին տեղեկատվություն՝ աշխատելիս, տեղափոխելիս և պահպանելիս

     

3

ակնադիտական զննում

«Բուսասանիտարիայի մասին» ՀՀ օրենք, 9-րդ հոդված, 3-րդ մաս, 6-րդ և 15-րդ կետեր

 

3.19

Մակնշումը ներառում է թափված պեստիցիդների և ագրոքիմիկատների վնասազերծման և դատարկ տարաների վնասազերծման և (կամ) ոչնչացման եղանակները

     

3

ակնադիտական զննում

«Բուսասանիտարիայի մասին» ՀՀ օրենք, 9-րդ հոդված, 3-րդ մաս, 16-րդ և 17-րդ կետեր

 

4.

ՊԵՍՏԻՑԻԴՆԵՐԻ ԵՎ ԱԳՐՈՔԻՄԻԿԱՏՆԵՐԻ ԻՐԱՑՈՒՄԸ

     

 

     

4.1

Իրացվում են միայն Հայաստանի Հանրապետությունում գրանցված պեստիցիդներ և ագրոքիմիկատներ

     

20

փաստաթղթային և ակնադիտական զննում

«Բուսասանիտարիայի մասին» ՀՀ օրենք, 10-րդ հոդված, 2-րդ մաս, 1-ին կետ

 

4.2

Ժամկետանց պեստիցիդների և ագրոքիմիկատների իրացում չի իրականացվում

     

10

ակնադիտական զննում

«Բուսասանիտարիայի մասին» ՀՀ օրենք, 10-րդ հոդված, 2-րդ մաս, 1-ին կետ

 

 

1.

«Այո»` առկա է, համապատասխանում է, բավարարում է
(«Այո»` նշվում է հարցում ներառված պահանջների կեսի և կեսից ավելիի դրական պատասխանի դեպքում, որը չի կշռավորվում)

V

   

2.

«Ոչ»` ոչ, առկա չէ, չի համապատասխանում, չի բավարարում
(«Ոչ»` նշվում է հարցում ներառված պահանջների` մինչև կեսի դրական պատասխանի դեպքում, որը կշռավորվում է)

 

V

 

3.

«Չ/Պ»՝ չի պահանջվում, չի վերաբերում

   

V

 

Աղյուսակ N 2

Ամփոփ

«Այո» պատասխանների քանակը __________
«Ոչ» պատասխանների քանակը __________, ընդհանուր կշիռը _______________


Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար

Վ. Ստեփանյան