Համարը 
N 245-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2017.08.15/24(593) Հոդ.286
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ
Ընդունման ամսաթիվը 
27.07.2017
Ստորագրող մարմինը 
Կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
27.07.2017
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.01.2018
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Կապեր այլ փաստաթղթերի հետ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵԻ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՀԱՄԱՏԵՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՏՈՒ ՄԱՍՆԱԿԻՑ ԼԻՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

3 օգոստոսի 2017 թ.

Պետական գրանցման թիվ 12417325

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

 

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆՆ ԱՌԸՆԹԵՐ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ

ՆԱԽԱԳԱՀ

 

27 հուլիսի 2017 թ.

N 245-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՀԱՄԱՏԵՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՏՈՒ ՄԱՍՆԱԿԻՑ ԼԻՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎԸ ՍԱՀՄԱՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 32-րդ հոդվածի 7-րդ մասը`

 

Հրամայում եմ՝

 

1. Սահմանել համատեղ գործունեության հաշվետու մասնակից լինելու մասին հայտարարության ձևը՝ համաձայն հավելվածի:

2. Սույն հրամանն ուժի մեջ է մտնում 2018 թվականի հունվարի 1-ից:

 

Վ. Հարությունյան

 

 

Հավելված
ՀՀ կառավարությանն առընթեր
պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի
2017 թվականի հուլիսի 27-ի N 245-Ն հրամանի

 

Ձև

_________________________________

(Հաշվառման վայրի հարկային մարմին)    

 

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՀԱՄԱՏԵՂ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՇՎԵՏՈՒ ՄԱՍՆԱԿԻՑ ԼԻՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հայտնում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության հարկային օրենսգրքի 32-րդ հոդվածի 7-րդ մասին համապատասխան՝

_____________________________________________________________________________________ -ը,

(կազմակերպության անվանումը (անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը))

 

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)

                                                     

համարվում է համատեղ գործունեության հաշվետու մասնակից, ինչի համար ստորև ստորագրում են.

 

Համատեղ գործունեության մասնակիցներ

Հ/Հ

Կազմակերպության անվանումը (անհատ ձեռնարկատիրոջ անունը, ազգանունը)

ՀՎՀՀ

Գտնվելու վայրը

Ստորա-գրությունը

         
         
         

Կցվում է համատեղ գործունեության մասին պայմանագրի պատճենը:

 

Հայտարարություն ներկայացնող
կազմակերպության տնօրեն
(անհատ ձեռնարկատեր)

________________
(ստորագրությունը)

______________________
(անունը, ազգանունը)

___________________________
(հայտարարության ներկայացման
ամսաթիվը, ամիսը, տարեթիվը)