Համարը 
N 1244-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2017.11.08/66(1341) Հոդ.1085
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ընդունման ամսաթիվը 
02.11.2017
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
02.11.2017
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
09.11.2017
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 6-Ի N 413-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

2 նոյեմբերի 2017 թվականի N 1244-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉԱՊԵՏԻ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 6-Ի N 413-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ԼՐԱՑՈՒՄ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Հիմք ընդունելով «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 70-րդ հոդվածը՝

1. Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի 2017 թվականի մայիսի 6-ի «Արարատյան դաշտի ջրային ռեսուրսների արդյունավետ կառավարման միջոցառումների ծրագիրը հաստատելու մասին» N 413-Ն որոշման հավելվածում կատարել հետևյալ փոփոխությունները և լրացումը՝

1 ) 1-ին կետում «2017-2018» թվերը փոխարինել «2021-2022» թվերով.

2) 2-րդ կետում «2018» թիվը փոխարինել «2022» թվով.

3) 3-րդ կետում «2018» թիվը փոխարինել «2022» թվով.

4) 4-րդ կետում «2017» թիվը փոխարինել «2021» թվով.

5) 5-րդ կետում «2017 թ. 2-րդ և 3-րդ եռամսյակ» բառերը փոխարինել «2018 թ. 2-րդ եռամսյակ» բառերով.

6) 7-րդ կետում «2017 թ. 3-րդ եռամսյակ» բառերը փոխարինել «2017 թ. 4-րդ եռամսյակ» բառերով.

7) 8-րդ կետում «2017» թիվը փոխարինել «2018» թվով.

8) 9-րդ կետում «2017 թ. 3-րդ եռամսյակ» բառերը փոխարինել «2018 թ. 2-րդ եռամսյակ» բառերով.

9) 19-րդ կետում «2018 թ. 2-րդ եռամսյակ» բառերը փոխարինել «2020 թ. 4-րդ եռամսյակ» բառերով.

10) 24-րդ կետում «2018 թ. 1-ին եռամսյակ» բառերը փոխարինել «2019 թ. 1-ին եռամսյակ» բառերով.

11) 26-րդ կետում «2018 թ. 3-րդ եռամսյակ» բառերը փոխարինել «2018-2020 թթ.» բառերով.

12) 27-րդ կետից հետո հավելվածը լրացնել հետևյալ բովանդակությամբ նոր՝ 28-րդ կետով.

«

28. Արարատյան դաշտի ձկնաբուծական տնտեսություններում ավտոմատ, կենտրոնացված կառավարման համակարգի ներդրում

Արարատյան դաշտի ձկնաբուծական տնտեսությունների և խորքային հորերի ջրառի ծավալի հաշվառում

ՀՀ բնապահ-պանության նախարարություն

ՀՀ գյուղա-տնտեսության նախարարություն

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն

2021-2022 թթ.

ՀՀ պետական բյուջե և օրենքով չարգելված այլ միջոցներ

»:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Կ. Կարապետյան


2017 թ. նոյեմբերի 2
Երևան