Համարը 
N 1793-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2004.02.11/8(307) Հոդ.161
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
24.12.2003
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
13.01.2004
Վավերացնող մարմինը 
ՀՀ Նախագահ
Վավերացման ամսաթիվը 
15.01.2004
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
12.02.2004
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԱՆՇԱՐԺ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«ՎԱՎԵՐԱՑՆՈՒՄ ԵՄ»

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԱՀ Ռ. ՔՈՉԱՐՅԱՆ

15 հունվարի 2004 թ.

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

24 դեկտեմբերի 2003 թվականի N 1793-Ն

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԱՆՇԱՐԺ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների ու պատմական միջավայրի պահպանության և օգտագործման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածին համապատասխան` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել Կոտայքի մարզի պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանների պետական ցուցակը` համաձայն հավելվածի:

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայկական ՍՍՀ Մինիստրների խորհրդի 1983 թվականի հուլիսի 4-ի «Հայկական ՍՍՀ տարածքում պետական պահպանության տակ վերցված պատմության և կուլտուրայի հուշարձանների և նրանց պահպանական գոտիների ցուցակների հաստատման մասին» N 377 որոշման 1-ին կետը` նախկին Աբովյանի, Եղվարդի և Հրազդանի շրջանների պատմության և կուլտուրայի հուշարձանների ցուցակի մասով:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

Ա. Մարգարյան
   

2004 թ. հունվարի 13
Երևան

 

 

 

Հավելված
ՀՀ կառավարության 2003 թվականի
դեկտեմբերի 24-ի N 1793-Ն որոշման

 

Պ Ե Տ Ա Կ Ա Ն   Ց ՈՒ Ց Ա Կ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ԱՆՇԱՐԺ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԻ

 

6. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶ

 

6.1 ՀՐԱԶԴԱՆ քաղաք

 

Հուշարձանի
համարը

Հուշարձանի ենթահամարը (ենթահամարները)

Հուշարձանախումբը, հուշարձանը

Ժամանակը

Տեղը բնակավայրի նկատմամբ, հասցեն

Նշանակությունը.
հանրապետական/
տեղական

Ծանոթագրություն

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.       ԱՄՐՈՑ Ք.ա. 2-1 հազ. քաղաքից 2.5 կմ հվ-աե, Բերդի դար սարի գագաթին  Հ  
  1.1     Դամբարանադաշտ Ք.ա. 2-1 հազ. ամրոցի ամ ստորոտին Հ  
2.       ԳԵՐԵԶՄԱՆՈՑ միջնադար
19-20 դդ.
Աղբյուրակ թաղամաս, հվ-աե եզրին Տ  
3.       ԳԵՐԵԶՄԱՆՈՑ 13-20 դդ. Կաքավաձոր թաղամասի ամ մասում, բարձունքի վրա Տ  
  3.1     Մատուռ 16-17 դդ.    Տ  
    3.1.1   Խաչքար 12-13 դդ. ագուցված է մատուռի հս պատին, ներքուստ Հ  
    3.1.2   Խաչքար 13 դ. ագուցված է մատուռի հս պատին, ներքուստ Հ  
  3.2       Խաչքար 13 դ. մատուռի մուտքից հս Հ պատվանդանի վրա
4.       ԳԵՐԵԶՄԱՆՈՑ միջնադար Մաքրավան թաղամաս, Մաքրավանքից 700-800 մ հս-աե Հ  
  4.1     Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
5.       ԳԵՐԵԶՄԱՆՈՑ 13-20 դդ. Վանատուր թաղամասում, երկրորդ աշխարհամարտում զոհվածների հուշարձանի մոտ Հ  նախկին Աթարբեկյան գյուղում
  5.1     Խաչքար 13 դ.   Հ թաղված է հողի մեջ
  5.2     Խաչքար 13-14 դդ.   Տ  
  5.3     Խաչքար 13-14 դդ. գերեզմանոցի կենտրոնում Հ  
  5.4     Խաչքար 14-15 դդ. գերեզմանոցի մուտքի մոտ Հ կանգնեցված է գետի վրա
  5.5     Խաչքար 14-15 դդ. գերեզմանոցի ամ եզրին Տ  պատվանդանի վրա
6.       ԳԵՐԵԶՄԱՆՈՑ 19-20 դդ. քաղաքի մեջ, N 4 դպրոցի մոտ Տ  
  6.1     Խաչքար 12 դ.    Հ  
7.       ԳՅՈՒՂԱՏԵՂԻ 12-15 դդ. Կաքավաձոր թաղամասից 2 կմ հվ-աե Տ «Զիարաթ» վայրում
  7.1     Գերեզմանոց 12-15 դդ.   Տ  
    7.1.1   Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
    7.1.2   Խաչքար 1216 թ.   Հ պահպանվել է արձանագիր պատվանդանը
8.       ԳՅՈՒՂԱՏԵՂԻ միջնադար Մաքրավան թաղամաս, Ծաղկաձորից 6 կմ ամ Տ «Սարի տակի խարաբեք» վայրում
  8.1     Մատուռ միջնադար   Տ  
    8.1.1   Խաչքար 11 դ.   Հ  
  8.2     Գերեզմանոց միջնադար   Տ  
    8.2.1   Խաչքար 10 դ.   Հ  
    8.2.2   Խաչքար 10 դ.   Հ  
    8.2.3   Խաչքար 10-11 դդ.   Հ  
    8.2.4   Խաչքար 10-11 դդ.   Հ  
       8.2.5   Խաչքար 10-11 դդ.   Հ  
    8.2.6   Խաչքար 11 դ.   Հ  
    8.2.7   Խաչքար 11-12 դդ.   Հ  
    8.2.8   Խաչքար 11-12 դդ.   Հ  
    8.2.9   Խաչքար 11-12 դդ.   Հ  
    8.2.10   Խաչքար 11-12 դդ.   Հ  
    8.2.11   Խաչքար 11-12 դդ.   Հ  
    8.2.12   Խաչքար 12 դդ.   Հ  
    8.2.13   Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
    8.2.14   Խաչքար 14-15 դդ.   Հ  
9.       ԳՅՈՒՂԱՏԵՂԻ միջնադար քաղաքից 3 կմ հվ-աե Տ «Չամանգյուլ» վայրում
  9.1     Եկեղեցի Սբ. Ամենափրկիչ միջնադար   Տ  
    9.1.1   Խաչքար 9-10 դդ.   Հ  
    9.1.2   Խաչքար 9-10 դդ.   Հ  
    9.1.3   Խաչքար 9-10 դդ.   Հ  
    9.1.4   Խաչքար 10 դ.   Հ  
    9.1.5   Խաչքար 10 դ.   Հ  
    9.1.6   Խաչքար 11-12 դդ.   Հ  
    9.1.7   Խաչքար 11-12 դդ.   Հ  
  9.2     Գերեզմանոց  ուշ միջնադար   Տ  
       9.2.1   Տապանաքար 1669 թ.   Տ արձանագիր
    9.2.2   Տապանաքար 1672 թ.   Տ արձանագիր
     9.2.3   Տապանաքար 1675 թ.   Տ արձանագիր
    9.2.4   Տապանաքար 1691 թ.   Տ արձանագիր
    9.2.5   Տապանաքար 17 դ.   Տ  
    9.2.6   Տապանաքար 1709 թ.   Տ արձանագիր
10.       ԳՅՈՒՂԱՏԵՂԻ զարգացած միջնադար Վանատուր թաղամասից Թեղենիս սար տանող ճանապարհի երկու կողմում Հ պահպանվել են
  10.1     Գերեզմանոց 10-17 դդ. գյուղատեղիում Հ ավերված, տապանաքարերը տեղահանված
    10.1.1   Խաչքար 10-11 դդ.   Հ  
    10.1.2   Խաչքար 11 դ.   Հ  
    10.1.3   Խաչքար 12 դ.   Հ  
    10.1.4   Խաչքար 13 դ.   Հ  
    10.1.5   Խաչքար 13 դ.   Հ  
    10.1.6   Խաչքար 13 դ.   Հ  
    10.1.7   Խաչքար 13 դ.   Հ  
    10.1.8   Խաչքար 13 դ.   Հ  
    10.1.9   Խաչքար 15 դ.   Հ  
    10.1.10   Խաչքար 1676 թ.   Հ  
    10.1.11   Խաչքար 17 դ.   Հ  
    10.1.12   Տապանաքար Սարգսի 12-13 դդ.   Հ երկլանջ
11.       ԴԱՄԲԱՐԱՆԱԴԱՇՏ Ք.ա. 2-1 հազ. քաղաքից 5 կմ հվ-աե Հ  
12.       ԴԱՄԲԱՐԱՆԱԴԱՇՏ Ք.ա. 2-1 հազ.  քաղաքից 10 կմ հվ-աե Հ  
13.       ԵԿԵՂԵՑԻ 10-12 դդ. Աղբյուրակ թաղամասում, բլրի վրա  Հ նախկին Աղբյուրակ գյուղում
  13.1     Խաչքար 10 դ. ագուցված է եկեղեցու հս ավանդատան աե պատին Հ երկատված
  13.2     Խաչքար 10-11 դդ. ագուցված է աե ճակատին  Հ  
  13.3     Խաչքար 11-12 դդ. ագուցված է եկեղեցու հս-աե անկյունում, արտաքուստ  Հ  
  13.4     Խաչքար 12-13 դդ. դրված է եկեղեցու մուտքի վերևում, արտաքուստ Հ վերաշարված է որպես ճակատակալ քար 
  13.5     Խաչքար 12-13 դդ. դրված է եկեղեցու մուտքի վերևում, արտաքուստ Հ վերաշարված է որպես ճակատակալ քար
  13.6     Խաչքար 12-13 դդ. եկեղեցում,  հվ պատի տակ Հ  
  13.7     Խաչքար 12-13 դդ. ագուցված է եկեղեցու հս-աե անկյունում, արտաքուստ Հ  
  13.8     Խաչքար 14 դ. եկեղեցու հս-աե անկյունում, արտաքուստ Հ  
  13.9     Գերեզմանոց 9-17 դդ. եկեղեցու շուրջը Հ  
    13.9.1   Խաչքար` Կապույտ խաչ     Հ Ա. Խաչատրյանի տնամերձ հողամասում
    13.9.2   Խաչքար 9-10 դդ. գերեզմանոցի հս-ամ մասում Հ կանգնեցված է գետնի վրա
    13.9.3   Խաչքար 10-11 դդ. եկեղեցու ավ-աե անկյան մոտ      
    13.9.4   Խաչքար 10-11 դդ.   Հ խաչազարդ պատվանդանի վրա
    13.9.5   Խաչքար 12-13 դդ. գերեզմանոցի հս-ամ մասում Հ արձանագիր, հենած է մի քարի
    13.9.6   Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
    13.9.7   Խաչքար 12-13 դդ. գերեզմանոցի կենտրոնական մասում Հ կանգնեցված է գետնի վրա
    13.9.8   Խաչքար 1248 թ. գերեզմանոցի հս-ամ մասում   Ա. Խաչատրյանի տնամերձ հողամասի եզրին
    13.9.9   Խաչքար 13 դ. եկեղեցուց 1,5 կմ ամ  Հ գլխիվայր ամրացված է պատվանդանի վրա
    13.9.10   Խաչքար 13-14 դդ. գերեզմանոցի հս-ամ մասում Հ ավազաքարից, թերի
     13.9.11   Խաչքար 13-14 դդ. գերեզմանոցի հս մասում Հ պատվանդանի վրա
    13.9.12   Խաչքար 14 դ. եկեղեցուց աե, բլրի ստորոտում  Հ տեղահանված
    13.9.13   Խաչքար 14-15 դդ. եկեղեցու հս պատի մոտ  Հ կանգնեցված է գետնի վրա
    13.9.14   Խաչքար 15 դ. եկեղեցուց մոտ 15 մ աե Հ կանգնեցված է գետնի վրա
    13.9.15   Տապանաքար 16-17 դդ. եկեղեցու հս պատի տակ  Հ արձանագիր
14.       ԵԿԵՂԵՑԻ 1861 թ. քաղաքի հվ-ամ մասում, Գր. Նարեկացու փող. Հ  
  14.1     Խաչքար 10 դ. ագուցված է  եկեղեցու բեմի ճակատին Հ  
  14.2     Խաչքար

10-11 դդ.

ագուցված է եկեղեցու աե ճակատին Հ  
  14.3     Խաչքար

10-11 դդ.

ագուցված է եկեղեցու աե ճակատին Հ  
  14.4     Խաչքար 13 դ. ագուցված է եկեղեցու հվ ճակատին, մուտքից վերև  Հ  
  14.5     Խաչքար 13-14 դդ. ագուցված է եկեղեցու հվ ճակատին Հ  
  14.6     Խաչքար 13-14 դդ. ագուցված է եկեղեցու հվ ճակատին, նախորդի մոտ Հ  
  14.7     Խաչքար 13-14 դդ. ագուցված է եկեղեցու հվ ճակատին,
նախորդի մոտ
Հ  
  14.8     Խաչքար 16-17 դդ. ագուցված է եկեղեցու բեմի ճակատին Հ  
  14.9     Խաչքար 16-17 դդ. ագուցված է եկեղեցու բեմի ճակատին Հ  
  14.10     Խաչքար 16-17 դդ. ագուցված է եկեղեցու բեմի ճակատին Հ  
  14.11     Զանգակատուն 19 դ. կից է եկեղեցուն հվ-ից Հ  
  14.12     Գերեզմանոց 10-19 դդ.    Հ  
    14.12.1   Խաչքար 10-11 դդ. եկեղեցուց 8 մ ամ Հ  
    14.12.2   Խաչքար 12-13 դդ. գերեզմանոցի կենտրոնական մասում Հ  
    14.12.3   Խաչքար 14-15 դդ. գերեզմանոցի աե մասում Հ  
    14.12.4   Խաչքար 1546 թ. գերեզմանոցի աե մասում Հ արձանագիր
15       ԵԿԵՂԵՑԻ ՍԲ. ԱՍՏՎԱԾԱԾԻՆ 1897 թ. Կաքավաձոր թաղամասում Հ նախկին Կաքավաձոր գյուղում
  15.1     Խաչքար 10-11 դդ. ագուցված է եկեղեցու ամ ճակատին, մուտքից վերև   Տ  
  15.2     Խաչքար 11 դ. ագուցված է եկեղեցու հվ ճակատին, արտաքուստ Տ  
  15.3     Խաչքար 12-13 դդ. ագուցված է եկեղեցու ամ ճակատին, մուտքից հվ Հ  
  15.4     Խաչքար 13 դ. ագուցված է եկեղեցու ամ ճակատին, մուտքից հս Հ ստորին հատվածը
  15.5     Գերեզմանոց 12-19 դդ.   Հ  
    15.5.1   Խաչքար     Հ  
    15.5.2   Խաչքար     Հ  
    15.5.3   Տապանաքար Նիկողայոս քահանայի   եկեղեցուց հս Տ  
16       ԵԿԵՂԵՑԻ ՍԲ. ԱՍՏՎԱԾԱԾԻՆ 1881-1883 թթ. Վանատուր թաղամասի հս-ամ մասում Հ  
  16.1     Խաչքար 1223 թ. Վանատուր թաղամասի հս-ամ մասում Հ  
  16.2     Խաչքար 13-14 դդ. ագուցված է եկեղեցու հս ճակատին, մուտքից աջ Հ  
  16.3     Խաչքար 13-14 դդ. ագուցված է եկեղեցու հս ճակատին, մուտքից ձախ Հ  
  16.4     Խաչքար 13-14 դդ. ագուցված է եկեղեցու ամ ճակատին, մուտքից հս Հ  
  16.5     Խաչքար 13-14 դդ. ագուցված է եկեղեցու ամ ճակատին, զանգակատան հվ-աե մույթի տակ  Հ երևում է  ձախակողմյան եզրագոտին
  16.6     Խաչքար 15-16 դդ. ագուցված է եկեղեցու հս ճակատին, մուտքից ձախ Հ  
  16.7     Խաչքար 18 դ. ագուցված է եկեղեցու ամ մուտքի վերևում  Հ արձանագիր
  16.8     Զանգակատուն 19 դ. կից է եկեղեցուն ամ-ից  Հ  
    16.8.1   Խաչքար 13 դ. ագուցված է զանգակատան հվ-ամ առագաստի վրա   Հ ստորին հատվածը
  16.9     Գերեզմանոց 9-17 դդ. եկեղեցուց հվ և աե   Հ  
    16.9.1   Խաչքար 9-10 դդ. եկեղեցուց 5 մ հվ Հ  
    16.9.2   Խաչքար 10 դ. եկեղեցուց 7-8 մ հվ-աե  Հ պատվանդանի վրա
    16.9.3   Խաչքար 13 դ. եկեղեցուց հվ-աե Հ ընկած է գետնին 
    16.9.4   Խաչքար 13 դ. եկեղեցուց 10 մ հվ-աե Հ ընկած է գետնին
    16.9.5   Խաչքար 13 դ. նախորդի մոտ Հ պատվանդանի վրա
    16.9.6   Խաչքար 13-14 դդ. եկեղեցուց հվ-աե Հ ընկած է գետնին
    16.9.7   Խաչքար 13-14 դդ. եկեղեցուց 10 մ հվ-աե Հ  
    16.9.8   Խաչքար 13-14 դդ. եկեղեցուց 7 մ հվ-աե Հ կանգնեցված է գետնի վրա
    16.9.9   Խաչքար 15-16 դդ. եկեղեցուց հվ պատի մոտ Հ  
    16.9.10   Տապանաքար 16-17 դդ. եկեղեցուց 15 մ հվ Հ խաչազարդ
    16.9.11   Տապանաքար 16-17 դդ. նախորդի մոտ Հ ձիու հարթաքանդակով
17.       ԽԱՉՔԱՐ 9-10 դդ. Մաքրավան թաղամասից 2,5 կմ հվ, նորաշեն մատուռում Հ  
18.       ԽԱՉՔԱՐ 9-10 դդ. նախորդի մոտ Հ  
19.       ԽԱՉՔԱՐ 9-10 դդ. Վանատուր թաղամասի հս եզրին, բլրի գագաթին, նորաշեն մատուռում Հ խաչքարի տեղում վերջերս կառուցել են Սբ. Խաչ մատուռը
20       ԽԱՉՔԱՐ 10 դ. Շահումյան փող. 120, նորաշեն մատուռում   Հ  
21.       ԽԱՉՔԱՐ 10 դ. քաղաքի հվ մասում Հ Խ. Հարությունյանի տնամերձում 
22.       ԽԱՉՔԱՐ 10-11 դդ. Մաքրավան թաղամասում Հ Մարգարյանների տան մոտ
23.       ԽԱՉՔԱՐ 11 դ. նախորդի մոտ Հ  
24.       ԽԱՉՔԱՐ 11 դ. նախորդի մոտ Հ  
25.       ԽԱՉՔԱՐ 11 դ. Մաքրավանքից 1,5 կմ հվ-ամ Հ  
26.       ԽԱՉՔԱՐ 11 դ. քաղաքից 1 կմ հվ-աե Հ «Չիմնի» վայրում
27.       ԽԱՉՔԱՐ 11-12 դդ. քաղաքի ամ մասում Հ  
28.       ԽԱՉՔԱՐ 11-12 դդ. քաղաքի ամ մասում Հ  
29.       ԽԱՉՔԱՐ 11-12 դդ. քաղաքի ամ մասում Հ Ֆ. Հարությունյանի հողամասում
30.       ԽԱՉՔԱՐ 12-13 դդ. քաղաքից 1 կմ հվ-աե Հ «Չիմնի» վայրում
31.       ԽԱՉՔԱՐ 12 դ. Մաքրավան թաղամասից հս-ամ, սարալանջին Հ երկատված
32.       ԽԱՉՔԱՐ 12 դ.  Մաքրավան թաղամասում, նորաշեն մատուռում Հ երկատված
33.       ԽԱՉՔԱՐ 12-13 դդ. Մաքրավանքից մոտ 150 մ հս-ամ Հ Յավրյանների տան մոտ, կանգնեցված է գետնի վրա
34.       ԽԱՉՔԱՐ 13 դ. Վանատուր թաղամասի հվ մասում  Հ Խ. Հարությունյանի տնամերձում, նորաշեն սրբատեղիում
35.       ԽԱՉՔԱՐ 13 դ. Վանատուր թաղամաս տանող ճանապարհի աջ կողմում, գետափին   պատվանդանից տեղահանված և երկատված
36.       ԽԱՉՔԱՐ 13 դ. Մաքրավանքից մոտ 150 մ հս-ամ Հ Մարգարյանների տան մոտ
37.       ԽԱՉՔԱՐ 13 դ. Մաքրավանք տանող  ճանապարհի ձախ կողմում, աղբյուրի մոտ  Հ տեղացիները կոչում են «Սրբի քար»
38.       ԽԱՉՔԱՐ 13 դ. Մաքրավանք տանող  ճանապարհի ձախ կողմում, աղբյուրի մոտ     
39.       ԽԱՉՔԱՐ` ԳՐԻԳՈՐԻ 13 դ. Մաքրավանք տանող ճանապարհի ձախ կողմում, աղբյուրից մոտ 20 մ հվ-ամ   Հ քարաբեկորի վրա երկատված
40.       ԽԱՉՔԱՐ 13-14 դդ. Մաքրավանք տանող ճանապարհի ձախ կողմում, աղբյուրի մոտ Հ երկատված
41.       ԽԱՉՔԱՐ 13-14 դդ. Աղբյուրակից Բջնի տանող ճանապարհի մոտ, սարի գագաթին  Հ բարձր լարման էլ. հոսանքի աշտարակից 20 մ աե, արտերի մեջ, երկատված 
42.       ԽԱՉՔԱՐ 14-15 դդ. քաղաքից 1 կմ հվ-աե  Հ «Չիմնի» վայրում
43.       ԽԱՉՔԱՐ 14-15 դդ. քաղաքից 5 կմ հվ-աե Հ «Զոմնե» վայրում
44.       ԽԱՉՔԱՐ 15 դ. Կաքավաձոր թաղամասից 1 կմ հվ  Հ   
45.       ԽԱՉՔԱՐ 15 դ. Մաքրավանք տանող ճանապարհի ձախ կողմում, աղբյուրից  մոտ 20 մ հվ-ամ Հ ծառի տակ
46.       ԽԱՉՔԱՐ 15 դ. Շահումյան փող. 120, նորաշեն մատուռում   Հ  
47.       ԽԱՉՔԱՐ 1557 թ. քաղաքից 10 կմ հվ Հ «Կարմիր դար» սարի գագաթին
48.       ԽԱՉՔԱՐ միջնադար քաղաքի մեջ, Սբ. Խաչ եկեղեցուց հվ Հ Վ. Ասատրյանի տան մոտ
49.       ՀՈՒՇԱՂԲՅՈՒՐ 1957 թ. քաղաքի մեջ Տ  
50.       ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏՈՒՄ ԶՈՀՎԱԾՆԵՐԻՆ 1975 թ. Կաքավաձոր թաղամասում, եկեղեցուց հս Տ  
51.       ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏՈՒՄ ԶՈՀՎԱԾՆԵՐ 1989 թ. Ներքին Աղբյուրակ թաղամասում Տ ճարտ.` Վ. Ակշեհիրլյան
52       ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏՈՒՄ ԶՈՀՎԱԾՆԵՐԻՆ   Վանատուր թաղամասում Հ տարածքում թաղված են Արցախյան ազատամարտի հերոսները  
  52.1     Գերեզմանոց Արցախում զոհված ազատամարտիկների 1992-2001 թթ.   Տ  
53.       ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏՈՒՄ ԶՈՀՎԱԾՆԵՐԻՆ 1981 թ. քաղաքային զբոսայգում Հ  
54.       ՄԱՏՈՒՌ  18-19 դդ. Կաքավաձոր թաղամասի հս մասում  Հ վերականգ. 20 դ.
55.       ՄԱՏՈՒՌ միջնադար քաղաքի Սբ. Խաչ եկեղեցուց հվ Հ   Մ. Ավետիսյանի տան մոտ
  55.1     Խաչքար 10 դ.   Հ  
  55.2     Խաչքար 10 դ.   Հ  
  55.3     Խաչքար 10 դ.   Հ  
  55.4     Խաչքար 10-11 դդ.      
  55.5     Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
  55.6     Խաչքար 13 դ.   Հ  
56.       ՄԱՏՈՒՌ ՍԲ. ԱՍՏՎԱԾԱԾԻՆ  վերակառ. 1915 թ. Կաքավաձոր թաղամասի ամ մասում Տ  
  56.1     Գերեզմանոց 12-20 դդ.   Տ  
    56.1   Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
    56.2   Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
    56.3   Խաչքար 16 դ.   Հ  
57.       ՄԱՏՈՒՌ «ՎԵՐԻՆ ՎԱՆՔ»  4-7 դդ. Կաքավաձոր թաղամասից մոտ 1 կմ հս Հ  
  57.1     Խաչքար   ագուցված է մատուռի ամ ճակատին, մուտքի վերևում Տ  
  57.2     Գերեզմանոց   մատուռի մոտ Տ  
    57.2.1   Խաչքար 13 դ. մատուռի ամ պատի մոտ, մուտքից հվ  Հ պատվանդանի վրա
    57.2.2   Խաչքար 13 դ. նախորդի մոտ Հ պատվանդանի վրա
    57.2.3   Խաչքար 13 դ. մատուռի ամ պատի մոտ, մուտքից հս Հ  
58.       ՄԱՏՈՒՌ «ԿԱՊՈՒՅՏ ԽԱՉ» 9 դ. Վանատուր թաղամասում Հ հիմնովին վերաշինված 1990-ական թթ.
  58.1     Գերեզմանոց 9-13 դդ. մատուռի մոտ Հ շրջապատված է քարե ցանկապատով
    58.1.1   Խաչքար 9-10 դդ. մատուռից աե Հ պատվանդանի վրա
    58.1.2   Խաչքար 10 դ. մատուռից աե Հ կանգնեցված է քարե ցանկապատի վրա
    58.1.3   Խաչքար 10 դ. մատուռից հվ-աե Հ կանգնեցված է քարե ցանկապատի վրա
    58.1.4   Խաչքար 10-11 դդ. մատուռից աե Հ քարե ցանկապատի հս-աե անկյունում
    58.1.5   Խաչքար 10-11 դդ. մատուռից աե Հ նախորդի մոտ
    58.1.6   Խաչքար 10-11 դդ. մատուռից աե Հ նախորդի մոտ
    58.1.7   Խաչքար 10-11 դդ. մատուռից աե Հ  
    58.1.8   Խաչքար 10-11 դդ. մատուռից մոտ 15 մ հվ Հ պատվանդանի վրա
    58.1.9   Խաչքար 12-13 դդ. մատուռից հվ-աե Հ արձանագիր, պատվանդանի վրա
    58.1.10   Խաչքար 12-13 դդ. մատուռից աե Հ  
    58.1.11   Խաչքար 12-13 դդ. մատուռից աե, ճանապարհի եզրին Հ դրված է քարե ցանկապատի վրա, երեք բեկոր
    58.1.12   Խաչքար 12-13 դդ. մատուռից աե, ճանապարհի եզրին Հ պատվանդանի վրա
    58.1.13   Խաչքար 12-13 դդ. մատուռից հվ-աե Հ կանգնեցված է քարե ցանկապատի վրա
    58.1.14   Խաչքար 12-13 դդ. մատուռից մոտ 10 մ աե Հ  
    58.1.15   Խաչքար 12-13 դդ. մատուռից հվ-աե, ճանապարհի եզրին Հ ստորին հատվածը
    58.1.16   Խաչքար 13 դ. մատուռից աե Հ վերին հատվածը
    58.1.17   Խաչքար 13-14 դդ. մատուռից հվ-աե Հ պատվանդանի վրա
    58.1.18   Խաչքար 13-14 դդ մատուռից 15 մ հվ Հ պատվանդանի վրա
    58.1.19   Խաչքար 13-14 դդ. մատուռից 15 մ հվ Հ պատվանդանի վրա, նախորդի մոտ
    58.1.20   Խաչքար 13-14 դդ. մատուռից 20 մ հվ Հ պատվանդանի վրա
    58.1.21   Խաչքար 13-14 դդ. մատուռից հվ-աե, ճանապարհի եզրին Հ կանգնեցված է քարե ցանկապատի վրա
    58.1.22   Խաչքար 14-15 դդ. գերեզմանոցի հվ-աե մասում Հ պատվանդանի վրա
59.       ՎԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ ՄԱՔՐԱՎԱՆՔ 10-17 դդ. Մաքրավան թաղամասում, բլրակի վրա Հ  
  59.1     Եկեղեցի Սբ. Ամենափրկիչ  10 դ.   Հ միանավ սրահ
    59.1.1   Խաչքար 12 դ.   Հ  
    59.1.2   Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
    59.1.3   Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
    59.1.4   Խաչքար 13 դ.   Հ  
  59.2     Եկեղեցի Սբ. Կաթողիկե 1211 թ.   Հ կենտրոնագմբեթ
    59.2.1   Արձանագրություն 1211 թ. հվ ավանդատան մուտքի վերևու Հ Սմբատ իշխանի և Շահնշահի շինարարական նվիրատվական արձ.
    59.2.2   Խաչքար 1221 թ. եկեղեցու մուտքից հս  Հ  
    59.2.3   Խաչքար 13 դ. եկեղեցու մուտքից հվ Հ  
    59.2.4   Խաչքար 13 դ. եկեղեցու մուտքից հս Հ  
    59.2.5   Խաչքար Հովհաննեսի 1629 թ. եկեղեցու մուտքից հվ Հ  
    59.2.6   Տապանաքար 1623 թ. եկեղեցում Հ  
  59.3     Գավիթ 13 դ.   Հ  
    59.3.1   Խաչքար 9-10դդ.   Հ  
    59.3.2   Խաչքար 9-10դդ.   Հ  
    59.3.3   Խաչքար 959 թ. գավթի մեջ  Հ արձանագիր 
    59.3.4   Խաչքար 1039 դդ. գավթի մեջ Հ  արձանագիր, հատված
    59.3.5   Խաչքար 11-12 դ.   Հ  
    59.3.6   Խաչքար 12 դ.   Հ  
    59.3.7   Խաչքար 12դ.   Հ  
    59.3.8   Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
    59.3.9   Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
    59.3.10   Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
    59.3.11   Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
    59.3.12   Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
    59.3.13   Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
    59.3.14   Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
    59.3.15   Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
    59.3.16   Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
    59.3.17   Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
    59.3.18   Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
    59.3.19   Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
    59.3.20   Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
    59.3.21   Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
    59.3.22   Խաչքար 122 թ. ագուցված է գավթի հվ պատին Հ  
    59.3.23   Խաչքար 1251 թ.   Հ  
    59.3.24   Խաչքար 13 դ. ագուցված է գավթի հվ-աե անկյունում, որմնասյան մոտ   Հ կենտրոնական հատվածը
    59.3.25   Խաչքար 13 դ.   Հ  
    59.3.26   Խաչքար 13 դ.   Հ  
    59.3.27   Խաչքար 1339 թ.   Հ  
    59.3.28   Խաչքար 15-16 դդ.   Հ  
    59.3.29   Խաչքար 1629 թ.   Հ  
59.4       Մատուռ   Մաքրավանքից 100 մ ամ, բլրակի վրա   Ասատրյանների տան մոտ, կիսավեր
    59.4.1   Նախասրահ   մատուռին կից Հ  
    59.4.2   Գերեզմանոց   մատուռի մոտ    
  59.5   Գերեզմանոց 10-14 դդ.   Հ  
    59.5.1   Խաչքար 10 դ.   Հ  
    59.5.2   Խաչքար 10 դ.   Հ  
    59.5.3   Խաչքար 12 դ.   Հ  
    59.5.4   Խաչքար 12 դ.   Հ  
    59.5.5   Խաչքար 12 դ.   Հ  
    59.5.6   Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
    59.5.7   Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
    59.5.8   Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
    59.5.9   Խաչքար 12-13 դդ. գերեզմանոցի աե մասում Հ կանգնեցված է գետնի վրա, զույգ խաչքարերից աջակողմյանը 
    59.5.10   Խաչքար 12-13 դդ. գերեզմանոցի աե մասում Հ վերնամասը կոտրված
    59.5.11   Խաչքար Անդրեասի 1259 թ. եկեղեցու մուտքից հվ  Հ երկաստիճան պատվանդանի վրա, արձանագրությունը շարունակվում է կողքի խաչքարի վրա
    59.5.12   Խաչքար 1259 թ. նախորդի կողքին  Հ արձանագիր
    59.5.13   Խաչքար 13 դ. գերեզմանոցի աե մասում Հ կանգնեցված է գետնի վրա, զույգ խաչքարերից ձախակողմյանը
    59.5.14   Խաչքար 13 դ.   Հ  
    59.5.15   Խաչքար 13 դ. գերեզմանոցի աե մասում Հ  
    59.5.16   Խաչքար 13 դ.   Հ  
    59.5.17   Խաչքար     Հ  
    59.5.18   Խաչքար 15 դ.   Հ  
    59.5.19   Խաչքար Անանի 1577 թ. գերեզմանոցի աե մասում Հ արձանագիր 
    59.5.20   Խաչքար 16 դ. գերեզմանոցի աե մասում Հ  վերին աջ անկյունը կոտրված
    59.5.21   Խաչքար 17 դ. գերեզմանոցի աե մասում Հ  
    59.5.22   Խաչքար 17 դ. գերեզմանոցի աե մասում Հ կանգնեցված է պատվանդանի վրա, զույգ խաչքարերից ձախակողմյանը, արձանագիր
     59.5.23   Տապանաքար 16-17 դդ.   Տ  
    59.5.24   Տապանաքար 16-17 դդ.   Տ  
    59.5.25   Տապանաքար 16-17 դդ.   Տ  
    59.5.26   Տապանաքար 16-17 դդ.   Տ  
    59.5.27   Տապանաքար 16-17 դդ.   Տ  
  59.6     Պարիսպ     Հ հս և հվ հատվածները
  59.7     Օժանդակ շինություններ   համալիրի հվ կողմում Հ  
  59.8     Գերեզմանոց 12-14 դդ. Մաքրավանքից հս-ամ, սարալանջին  Հ  
    59.8.1   Խաչքար 12 դ.   Հ  
    59.8.2   Խաչքար 12 դ.   Հ  
    59.8.3   Խաչքար 13 դ.   Հ  
    58.8.4   Խաչքար 13 դ.   Հ տեղահանված
    58.8.5   Խաչքար 13 դ.   Հ ժայռաբեկորի վրա
    59.8.6   Խաչքար 13 դ.   Հ նախորդի կողքին
    59.8.7   Խաչքար 13 դ.   Հ նախորդի կողքին
    59.8.8   Խաչքար 13 դ.   Հ  
    59.8.9   Խաչքար 14 դ.   Հ ժայռաբեկորի վրա
    58.8.10   Խաչքար 14 դ.   Հ  
    58.8.11   Խաչքար 14 դ.   Հ  
    58.8.12   Խաչքար 16 դ.   Հ  
    59.8.13   Խաչքար 16 դ.   Հ  
    59.8.14   Տապանաքար 13-14 դդ.   Հ  
    59.8.15   Տապանաքար 14-15 դդ.   Հ  
    59.8.16   Տապանաքար Մելիքբեկի 16-17 դդ.   Հ  
 60.        ՎԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ ՍԲ. ՍՏԵՓԱՆՈՍ 10-14 դդ. Աղբյուրակ թաղամասից 3-4 կմ հս-ամ, անտառի մեջ Հ  
  60.1        Եկեղեցի Սբ. Ստեփանոս վանք 10-12 դդ.   Հ հս պատին, 1223 թ. նվիրատվական արձանագրություն
     60.1.1   Խաչքար 13 դ. եկեղեցում Հ  
       60.1.2   Տապանաքար 13-14 դդ. հս ավանդատան մեջ Հ խաչազարդ
  60.2      Գերեզմանոց 10-17 դդ. եկեղեցու մոտ Հ ավերված
    60.2.1    Խաչքար 13 դ. հենած է եկեղեցու ամ պատին, մուտքից հս Հ  
    60.2.2   Տապանաքար Հովհաննեսի 1656 թ. եկեղեցուց հվ, բլրալանջին Հ տեղահանված
61.       ՔԱՆԴԱԿ 1975 թ. քաղաքի մեջ, հանրախանութի դիմաց Տ  
62.       ՔԱՆԴԱԿ 20 դ. քաղաքային զբոսայգում Տ  
63.       ՔԱՆԴԱԿ «ՆԺՈՒՅԳ» 20 դ. քաղաքային զբոսայգում Տ  
64.       ՔԱՐԱՎԱՆԱՏՈՒՆ 13 դ. Վանատուր թաղամասում Հ Վ. Բարսեղյանի տան մոտ

 

* Հուշարձանների պետական ցուցակը կազմելիս հիմք է ընդունվել «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով սահմանված կառուցվածքը` մարզի և բնակավայրերի նույն համարակալմամբ:

 

6.2 ԱԲՈՎՅԱՆ քաղաք

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.       ԱՄՐՈՑ «ԴԱՐԱՆԻ» Ք.ա. 3-1 հազ. քաղաքի հվ եզրին, Էլար թաղամասում Հ  
  1.1     Միջնաբերդ Ք.ա. 3-1 հազ.   Հ  
  1.2     Դամբարանադաշտ Ք.ա. 3-1 հազ. միջնաբերդից ամ  Հ  
  1.3     Դամբարանադաշտ Ք.ա. 3-1 հազ. ավազահանքի մոտ Հ ավերված
2.       ԲԱՑՕԹՅԱ ԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԼԻՐ հին քարի դար քաղաքից ամ, դեպի Հատիս լեռն ընկած բլուրների վրա Հ  
  2.1     Բացօթյա կայան Աբովյան-1  հին քարի դար   Հ  
  2.2     Բացօթյա կայան Աբովյան-2 հին քարի դար   Հ  
  2.3     Բացօթյա կայան Աբովյան-3 հին քարի դար   Հ  
  2.4     Բացօթյա կայան Աբովյան-4 հին քարի դար   Հ  
  2.5     Բացօթյա կայան Աբովյան-5 հին քարի դար   Հ  
  2.6     Բացօթյա կայան Աբովյան-6 հին քարի դար   Հ  
3.       ԳԵՐԵԶՄԱՆՈՑ 20 դ. կես գազի նախկին գրասենյակի շենքի ետևում, «Դարանի» հանրախանութի մոտ Հ թաղված են երկրորդ աշխարհամարտի ռազմագերիները
4.       ԵԿԵՂԵՑԻ ՍԲ. ՍՏԵՓԱՆՈՍ 1851 թ. քաղաքի հվ եզրին Հ  
  4.1     Զանգակատուն 19 դ. կից է եկեղեցուն հվ-ից Տ  
    4.1.1   Խաչքար 12-13 դդ. հվ պատին Հ  
    4.1.2   Տապանաքար 1612 թ. հվ պատի մեջ Տ արձանագիր
    4.1.3   Տապանաքար 16-17 թթ. հվ պատի մեջ Տ  
  4.2     Գերեզմանոց 15-20 դդ. եկեղեցու շուրջը Տ  
    4.2.1   Խաչքար 16-17 դդ. եկեղեցու բակում Հ  
    4.2.2   Կոթող 5-6 դդ. եկեղեցու բակում Հ  
    4.2.3   Տապանաքար 1689 թ.   Տ արձանագիր
5.       ԿՈԹՈՂ «ԿԱՊՈՒՅՏ ԽԱՉ»   քաղաքի կենտրոնում Հ  
6.       ՀՈՒՇԱՀԱՄԱԼԻՐ` ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ՌՈՒՍԱՍՏԱՆԻՆ ՄԻԱՑՄԱՆ 150-ԱՄՅԱԿԻՆ 1978 թ. քաղաքի կենտրոնում Հ ճարտ.` Ս. Բարխուդարյան
    6.1   Թանգարան հայ և ռուս ժողովուրդների բարեկամության 1978 թ.   Հ ճարտ.` Ս. Բարխուդարյան
    6.2   Հուշարձան Խաչատուր Աբովյանին 1978 թ.  թանգարանի առջև Հ ճարտ.` Ս. Բարխուդարյան
7.       ՀՈՒՇԱՂԲՅՈՒՐ 1974 թ. Էլար թաղամասում Հ  
8.       ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏՈՒՄ ԶՈՀՎԱԾՆԵՐԻՆ 1977 թ. քաղաքի կենտրոնում Հ  
9.       ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏՈՒՄ ԶՈՀՎԱԾՆԵՐԻՆ   Էլար թաղամասում Հ  
10.       ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ ՏՐԴԱՏ Գ ԱՐՔԱՅԻՆ 1976 թ. քաղաքի Սարալանջ թաղամասում   քանդ.` Կ. Նուրիջանյան

 

 6.3 ԲՅՈՒՐԵՂԱՎԱՆ քաղաք
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.       ԲԱՑՕԹՅԱ ԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԼԻՐ քարի դար քաղաքի հվ եզրին, Հրազդան գետի ափեզրի բլուրներին Հ «Ճաթկռան» վայրում
  1.1     Բացօթյա կայան «Ճատկռան-1» քարի դար   Հ  
  1.2     Բացօթյա կայան «Ճատկռան-2» քարի դար   Հ  

 

6.4 ԵՂՎԱՐԴ քաղաք
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.       ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ 3-15 դդ. քաղաքից 3 կմ հս-աե Հ   
2.       ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ «ՍԵՂԱՆԱՍԱՐ» Ք.ա. 20-18 դդ. քաղաքից հվ-աե Հ  
  2.1     Դամբարանադաշտ Ք.ա. 2 հազ. 1 կես Սեղանասար բլրի ստորոտում Հ  
3.        ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՈՒՆ 19-20 դդ. եռանավ եկեղեցուց հս Հ  
4.        ԵԿԵՂԵՑԻ 4 դ. գործող գերեզմանոցի հվ մասում, բլրի գագաթին Հ պահպանվել են հիմքերը և առանձին մանրամասներ
  4.1     Գերեզմանոց 5-17 դդ. գործող գերեզմանոցի կենտր., աե և հվ մասերում Հ  
    4.1.1   Խաչքար 11-12 դդ. գերեզմանոցի կենտրոնական մասում  Հ երկաստիճան պատվանդանի վրա
    4.1.2   Խաչքար, կազմող` Վարդան 12 դ. գերեզմանոցի կենտրոնական մասում  Հ որմնափակ 3 խաչքարերից ձախակողմյանը
   

4.1.3

  Խաչքար 12 դ. գերեզմանոցի կենտրոնական մասում  Հ որմնափակ 3 խաչքարերից կենտրոնինը
     4.1.4   Խաչքար 12 դ. գերեզմանոցի կենտրոնական մասում  Հ որմնափակ 3 խաչքարերից աջակողմյանը
    4.1.5   Խաչքար 12 դ. գերեզմանոցի հվ-ամ մասում  Հ խաչազարդ, երկաստիճան պատվանդանի վրա
    4.1.6   Խաչքար 12 դ. նախորդից հվ Հ երկաստիճան պատվանդանի վրա
    4.1.7   Խաչքար 12 դ.   Հ ստորին հատվածը, պատվանդանի վրա 
    4.1.8   Խաչքար 12 դ. որմնափակ խաչքարերից հս-աե  Հ  
    4.1.9   Խաչքար 12 դ.   Հ երկաստիճան պատվանդանին կանգնեցված 4 խաչքարերից աջակողմյանը
    4.1.10   Խաչքար 12 դ. նախորդի մոտ Հ երկաստիճան պատվանդանին կանգնեցված 4 խաչքարերից աջից երկրորդը 
    4.1.11   Խաչքար 12 դ. նախորդի մոտ Հ երկաստիճան պատվանդանին կանգնեցված 4 խաչքարերից ձախից երկրորդը
    4.1.12   Խաչքար 12 դ. նախորդի մոտ Հ երկաստիճան պատվանդանին կանգնեցված 4 խաչքարերից ձախակողմյանը 
    4.1.13   Խաչքար 12 դ. գերեզմանոցի կենտրոնական մասում երկ-
աստիճան պատվանդանին կանգնեցված 4 խաչքարերից 15 մ հս  
Հ   
    4.1.14   Խաչքար 12 դ. նախորդից 20 մ հս-ամ Հ երկաստիճան պատվանդանի վրա, վերնամասը կոտրված
    4.1.15   Խաչքար 12 դ. նախորդից 10 մ հս-ամ Հ երկաստիճան պատվանդանի վրա
    4.1.16   Խաչքար 12 դ. նախորդից հս Հ երկաստիճան պատվանդանի վրա, վերնանասը և ստորին ձախ անկյունը կոտրված
    4.1.17   Խաչքար 12 դ. նախորդից հվ Հ պատվանդանի վրա
    4.1.18   Խաչքար 12 դ. գերեզմանոցի կենտրոնական մասում Հ երկաստիճան պատվանդանի վրա, ստորին հատվածը
    4.1.19   Խաչքար 12 դ. նախորդից 4-5 մ հվ Հ պատվանդանի վրա
    4.1.20   Խաչքար 12 դ. նախորդից 2 մ ամ Հ  
    4.1.21   Խաչքար 12-13 դդ.  գերեզմանոցի կենտրոնական մասում, երկաստիճան պատվանդանին կանգնեցված 4 խաչքարերից 15 մ հս Հ երկաստիճան պատվանդանի վրա
    4.1.22   Խաչքար 12-13 դդ. ճանապարհի եզրին Հ պատվանդանի վրա
    4.1.23   Խաչքար 12-13 դդ. նախորդի մոտ Հ պատվանդանի վրա, ստորին հատվածը
    4.1.24   Խաչքար 12-13 դդ. գերեզմանոցի հս-աե մասում Հ վերականգնված
    4.1.25   Խաչքար 13 դ. գերեզմանոցի հվ մասում Հ պատվանդանի վրա, ստորին հատվածը
    4.1.26   Խաչքար 13 դ. գերեզմանոցի կենտրոնական մասում Հ պատվանդանի վրա
    4.1.27   Խաչքար 13 դ. գերեզմանոցի կենտրոնական մասում Հ երկաստիճան պատվանդանի վրա, ձախակողմյանը
    4.1.28   Խաչքար 13 դ. գերեզմանոցի կենտրոնական մասում Հ երկաստիճան պատվանդանի վրա, աջակողմյանը
    4.1.29   Կոթող 5-6 դդ. եկեղեցու մոտ Հ պահպանվել է խոյակը և հավասարաթև խաչի պատկերով վերնամասը
    4.1.30   Տապանաքար Կարապետի և այլոց 1560 թ. գերեզմանոցի կենտրոնական մասում Հ արձանագիր
5.       ԵԿԵՂԵՑԻ 5-6 դդ. Տերյան փող. N 4 տան բակում Հ միանավ սրահ
6.       ԵԿԵՂԵՑԻ 5 դ. վերակառ. 6-7 դդ. Տերյան փող. N 1 տան մոտ  Հ եռանավ բազիլիկ սրահ
  6.1     Խաչքար 16-17 դդ. եկեղեցու մեջ Հ կոտրված
  6.2     Տապանաքար եկեղեցուց 5 մ հվ-աե Հ  
7.       ԵԿԵՂԵՑԻ ՍԲ. ԱՍՏՎԱԾԱԾԻՆ 1301 թ. քաղաքի կենտրոնական մասում Հ տարածքը պարսպապատված է
  7.1     Խաչքար 13 դ. եկեղեցուց 15 մ հվ-ամ  Հ  
  7.2     Խաչքար 13 դ. եկեղեցուց հս-աե Հ ստորին հատվածը
  7.3     Խաչքար 15 դ. եկեղեցուց 15 մ հվ-ամ Հ դրված է գլխիվայր
  7.4     Խաչքար 1558 թ. եկեղեցուց հս-աե Հ  
  7.5     Խաչքար,կազմող` Քիրամ 1591 թ. եկեղեցուց հս-աե Հ  
  7.6     Խաչքար 16-17 դդ. եկեղեցուց հվ-ամ Հ արձանագիր
  7.7     Խաչքար 16-17 դդ. եկեղեցու հվ պատի տակ Հ արձանագիր
  7.8     Խաչքար Մեծ եղեռնի զոհերին 1999 թ. եկեղեցու տարածքում Հ  
8.       ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏՈՒՄ ԶՈՀՎԱԾՆԵՐԻՆ 1975 թ. քաղաքի կենտրոնական մասում Տ  
9.       ԿՈԹՈՂ 5-6 դդ.   Հ  
10.       ՄԱՏՈՒՌ ՍԲ. ՍԱՐԳԻՍ վերակառ. 20 դ. զոհվածների հուշարձանի դիմաց, այգիների մեջ  Հ պահպանվել են հին եկեղեցու հիմքերը
  10.1     Խաչքար 16-17 դդ. ագուցված է ամ ճակատին, մուտքի աջ կողմում  Տ հատված

6.5 ԾԱՂԿԱՁՈՐ քաղաք

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.        ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՈՒՆ 19 դ. վերջ-20 դ. սկիզբ Կեչառեցու փող. 51 Տ  
2.       ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՈՒՆ 19 դ. վերջ-20 դ. սկիզբ Չարենցի փող. 34 Տ  
3.       ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՈՒՆ 19 դ. վերջ-20 դ. սկիզբ  Չարենցի փող. 62 Տ  
4.       ԹԱՆԳԱՐԱՆ ՕՐԲԵԼԻ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐԻ   քաղաքի կենտրոնում Հ  
  4.1     Հուշարձան Լևոն, Հովսեփ և Ռուբեն Օրբելի եղբայրներին 1997 թ.   Տ քանդ.` Ա. Հովսեփյան ճարտ.` Ռ. Ջուլհակյան
5.       ԽԱՉՔԱՐ 11 դ. քաղաքի մեջ, Մ. Մաշտոցի անվան ճամբարի մոտ Հ  
6.       ԽԱՉՔԱՐ 11 դ. քաղաքի մեջ, «Նարեկ» հանգստյան տան մոտ Հ  
7.       ԽԱՉՔԱՐ 12 դ. Նախարարների խորհրդի հանգստյան տան տարածքում Հ  
8.       ԽԱՉՔԱՐ 12 դ. Նախարարների խորհրդի հանգստյան տան տարածքում Հ  
9.       ԽԱՉՔԱՐ 12-13 դդ. քաղաքի ամ եզրին, «Եղևնիների բացատ»-ում  Հ  
10.       ԽԱՉՔԱՐ 12-13 դդ. Գրողների միության հանգստյան տան տարածքում Հ  
11.       ԽԱՉՔԱՐ 12-13 դդ. քաղաքի մեջ, Մ. Մաշտոցի անվան ճամբարի մոտ Հ  
12.       ԽԱՉՔԱՐ 12-13 դդ. «Արցախ» հանգստյան տան մոտ Հ  
13.       ԽԱՉՔԱՐ ԱՊՈՒՏԱՀԼԻ 1255 թ. «Մոր և մանկան» հանգստյան տան բակում Հ  
14.       ԽԱՉՔԱՐ 13 դ.  Նախարարների խորհրդի հանգստյան տան տարածքում   Հ  
15.       ՎԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ ԿԵՉԱՌԻՍ 11-13 դդ. քաղաքի հս-ամ մասում  Հ  
  15.1     Եկեղեցի Սբ. Գրիգոր Լուսավորիչ  1003 թ.    Հ կառուցել է Գր. Մագիստրոս Պահլավունին
  15.2     Եկեղեցի Սբ. Նշան  11 դ. Սբ. Գր. Լուսավորիչ եկեղեցուց հվ  Հ  
  15.3     Եկեղեցի Սբ. Կաթողիկե 1203-1214 թթ.   Հ  
  15.4     Գավիթ Սբ. Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու   12 դ. վերջ կից է եկեղեցուն ամ-ից  Հ  
    15.4.1   Խաչքար 12 դ.   Հ  
    15.4.2   Խաչքար 1214 թ.   Հ արձանագիր
  15.5     Եկեղեցի 5 դ.   Հ  
  15.6     Մատուռ 13 դ.   Հ  
  15.7     Մատուռ 13 դ.   Հ  
  15.8     Գերեզմանոց 11-17 դդ. համալիրի տարածքում Հ  
    15.8.1   Խաչքար 11 դ.   Հ  
    15.8.2   Խաչքար 11 դ.   Հ  
    15.8.3   Խաչքար 11-12 դդ.   Հ  
    15.8.4   Խաչքար 11-12 դդ.   Հ  
    15.8.5   Խաչքար 11-12 դդ.   Հ  
    15.8.6   Խաչքար 11-12 դդ.   Հ  
    15.8.7   Խաչքար 11-12 դդ.   Հ  
    15.8.8   Խաչքար 11-12 դդ.   Հ  
    15.8.9   Խաչքար 12 դ.   Հ  
    15.8.10   Խաչքար 12 դ.   Հ  
    15.8.11   Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
    15.8.12   Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
    15.8.13   Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
    15.8.14   Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
    15.8.15   Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
    15.8.16   Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
    15.8.17   Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
    15.8.18   Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
    15.8.19   Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
    15.8.20   Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
    15.8.21   Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
    15.8.22   Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
    15.8.23   Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
    15.8.24   Խաչքար Աղալարի 1252 թ. Վեցիկ ճարտարապետի խաչքարի մոտ Հ արձանագիր
    15.8.25   Խաչքար Գրիգոր Եպիսկոպոսի և Սահակի 1574 թ. Սբ. Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու աե կողմում Հ արձանագիր
    15.8.26   Խաչքար Դեղկրոնա 1220 թ. Սբ. Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու աե կողմում Հ արձանագիր
    15.8.27   Խաչքար Յոհաննեսի 1251 թ. Սբ. Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու աե կողմում Հ արձանագիր
    15.8.28   Խաչքար Յովհաննէս քահանայի 1251 թ. համալիրի ցանկապատի հվ պատի մոտ   պահպանվել է արձանագիր պատվանդանը
    15.8.29   Խաչքար Սարգսի 13 դ. Սբ. Նշան և Սբ. Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցիների միջև Հ արձանագիր
    15.8.30   Խաչքար Վահրամի 1248 թ. Սբ. Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու աե կողմում  Հ արձանագիր, հատված
    15.8.31   Խաչքար Վեցիկ ճարտարապետի 13 դ. Սբ. Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցու աե կողմում Հ արձանագիր
    15.8.32   Խաչքար 13-14 դդ.   Հ  
    15.8.33   Խաչքար 13-14 դդ.   Հ  
    15.8.34   Խաչքար 13-14 դդ.   Հ  
    15.8.35   Խաչքար 15-16 դդ.   Հ  
    15.8.36   Խաչքար 15-16 դդ.   Հ  
    15.8.37   Խաչքար 16-17 դդ.   Հ  
    15.8.38   Կոթող 6-7 դդ.   Հ  
    15.8.39   Տապանաքար Աբրէհամ քահանայի 1273 թ. եկեղեցու մուտքի առջև Հ արձանագիր
    15.8.40   Տապանաքար Գրիգոր Սարկավագի 13 դ. եկեղեցու մուտքի առջև Հ արձանագիր
    15.8.41   Տապանաքար Ելբէքի 13 դ. եկեղեցու մուտքի առջև Հ արձանագիր
    15.8.42   Տապանաքար Լաշքաբեի 1221 թ. եկեղեցու մուտքի առջև Հ արձանագիր
    15.8.43   Տապանաքար Մարիամի 13 դ. եկեղեցու մուտքի առջև Հ արձանագիր
    15.8.44   Տապանաքար Սիմէոն վարդապետի 13 դ. եկեղեցու մուտքի առջև Հ արձանագիր
    15.8.45   Տապանաքար Վասակի 13 դ. եկեղեցու մուտքի առջև Հ արձանագիր
    15.8.46   Տապանաքար Վարդան Քահանայի 13 դ. եկեղեցու մուտքի առջև Հ արձանագիր
    15.8.47   Տապանաքար Սեդրակ Քահանայի 1355 թ. եկեղեցու մուտքի առջև Հ արձանագիր
16        ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ ՍԲ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 1220 թ. Կեչառիս վանական համալիրից 120 մ ամ Հ  
  16.1     Գավիթ 13 դ. կից է եկեղեցուն ամ-ից Հ  
  16.2     Գերեզմանոց 12-16 դդ. եկեղեցու շուրջը Հ  
    16.2.1   Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
    16.2.2   Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
    16.2.3   Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
    16.2.4   Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
    16.2.5   Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
    16.2.6   Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
    16.2.7   Խաչքար 13-14 դդ.   Հ  
    16.2.8   Խաչքար 15-16 դդ.   Հ  
    16.2.9   Տապանաքար Գրիգորի, Սարգսի 16-17 դդ.   Հ  

 6.6 ՆՈՐ ՀԱՃՆ քաղաք

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.       ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ ՆՎԻՐՎԱԾ ՀԱՃՆԻ 1920 Թ. ԻՆՔՆԱՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆԸ 1974 թ. քաղաքի կենտրոնում  Հ ճարտ.` Ռ. Իսրայելյան

 6.7 ՉԱՐԵՆՑԱՎԱՆ քաղաք

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

 

 

 

ԲԱՑՕԹՅԱ ԿԱՅԱՆ

հին քարի դար

քաղաքի հս եզրին, բլրի վրա

Հ

 

2.

 

 

 

ԽԱՉՔԱՐ

1256 թ.

քաղաքի հվ  մասում, գործող գերեզմանոցի տարածքում, նորաշեն մատուռում

Հ

 

3.

 

 

 

ՀՈՒՇԱՀԱՄԱԼԻՐ «ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴ»

1980 թ

քաղաքի մուտքի մոտ

Հ

ճարտ.` Հ. Առաքելյան քանդ.` Խ. Միրիջանյան

4.

 

 

 

ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ ԵՂԻՇԵ ՉԱՐԵՆՑԻ

1987 թ.

Ե. Չարենցի տուն-թանգարանի առջև 

Տ

քանդ.` Ա. Շիրազ

 6.8 ԱԼԱՓԱՐՍ գյուղ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.       ԱՄՐՈՑ ԱՅԼԱԲԵՐԴ Ք.ա. 2-1 հազ. գյուղի հվ մասում Հ  
2.       ԲԱՑՕԹՅԱ ԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԼԻՐ «ԱԼԱՓԱՐՍ» քարի դար գյուղի հվ-աե մասում Յամազ բլրի վրա  Հ  
  2.1     Բացօթյա կայան «Ալափարս-1» քարի դար   Հ  
  2.2     Բացօթյա կայան «Ալափարս-2» քարի դար   Հ  
3.       ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՈՒՆ 20 դ. սկիզբ Սբ. Վարդան եկեղեցու մոտ  Տ պատկանում է Խ.Ղազարյանին
4.        ԳԵՐԵԶՄԱՆՈՑ 13-20 դդ. գյուղի մեջ, երկրորդ աշխարհամարտում զոհվածների հուշարձանի մոտ Հ  
  4.1     Խաչքար 10 դ.   Հ  
  4.2     Խաչքար 10 դ.   Հ  
  4.3     Խաչքար 10-11 դդ.   Հ  
  4.4     Խաչքար 1275 թ.   Հ արձանագիր
5.       ԳԵՐԵԶՄԱՆՈՑ ուշ միջնադար գյուղի ամ մասում Տ  
  5.1     Խաչքար 14-15 դդ.   Հ  
6.       ԳԼԽԱՏՈՒՆ 19 դ. վերջ գյուղի մեջ Տ Վ. Գալստյանի տան մոտ
7.       ԳԼԽԱՏՈՒՆ 1908 թ. գյուղի մեջ Տ Գ. Կարապետյանի տան մոտ
8.       ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ 10-19 դդ. գյուղի մեջ Հ   
  8.1     Եկեղեցի Վարդան Զորավար 901 թ.   Հ վերականգ. 1857 թ.
    8.1.1   Խաչքար 13 դ. եկեղեցուն կից Հ  
    8.1.2   Խաչքար 13 դ. ագուցված է եկեղեցու պատի մեջ Հ  
    8.1.3   Խաչքար Յոհաննեսի և Շահերի 13 դ. ագուցված է եկեղեցու պատի մեջ Հ  
    8.1.4   Խաչքար 13-15 դդ. ագուցված է եկեղեցու պատի մեջ Հ  
  8.2     Եկեղեցի 10 դ.  ագուցված է եկեղեցու պատի մեջ Հ խաչաձև հատակագծով
    8.2.1   Խաչքար 13-15 դդ.   Տ  
  8.3     Եկեղեցի 1858 թ.   Տ եռանավ սրահ
    8.3.1   Զանգակատուն 19 դ. եկեղեցուն կից Տ  
9.       ԵԿԵՂԵՑԻ ՍԲ. ԱՍՏՎԱԾԱԾԻՆ 1891-1897 թթ. գյուղի մեջ Հ  
  9.1     Գերեզմանոց 19-20 դդ.   Տ  
    9.1.1   Խաչքար 1275 թ.   Հ  
10.       ԵԿԵՂԵՑԻ ՍԲ. ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 7 դ. գյուղի մեջ Հ  
  10.1     Խաչքար 9-10 դդ.   Հ  
  10.2     Խաչքար 13 դ.   Հ  
  10.3     Խաչքար 13 դ.   Հ  
  10.4     Խաչքար 13 դ.   Հ  
  10.5     Խաչքար 13 դ.   Հ  
11.       ՀՈՒՇԱՂԲՅՈՒՐ 1955 թ. գյուղի մեջ Տ  
12.       ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏՈՒՄ ԶՈՀՎԱԾՆԵՐԻՆ 1968 թ. գյուղի մեջ Տ   
13.       ՄԱՏՈՒՌ ԹՈՒԽ ՄԱՆՈՒԿ 19 դ. գյուղի հվ-աե եզրին Տ  
  13.1     Խաչքար 9-10 դդ.      

6.9 ԱԿՈՒՆՔ գյուղ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.       ԱՄՐՈՑ Ք.ա. 2-1 հազ. գյուղից 2 կմ հս-աե Հ  
2.       ԱՄՐՈՑ միջնադար գյուղի հվ-ամ եզրին  Հ  
3.       ԲԱՑՕԹՅԱ ԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԼԻՐ քարի դար գյուղից 1 կմ հս-ամ, Հատիս լեռան ստորոտին Հ  
  3.1     Բացօթյա կայան «Ակունք-1» քարի դար   Հ  
  3.2     Բացօթյա կայան «Ակունք-2» քարի դար   Հ  
  3.3     Բացօթյա կայան «Ակունք-3» քարի դար   Հ  
4.       ԲԱՑՕԹՅԱ ԿԱՅԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԼԻՐ քարի դար գյուղից 1.5 կմ հս-ամ, Սբ. Պողոս-Պետրոս համալիրի մոտ  Հ  
  4.1     Բացօթյա կայան «Հատիս-1» քարի դար   Հ  
  4.2     Բացօթյա կայան «Հատիս-2» քարի դար   Հ  
  4.3     Բացօթյա կայան «Հատիս-3» քարի դար   Հ  
  4.4     Բացօթյա կայան «Հատիս-4» քարի դար   Հ  
  4.5     Բացօթյա կայան «Հատիս-5» քարի դար   Հ  
  4.6     Բացօթյա կայան «Հատիս-6» քարի դար   Հ  
  4.7     Բացօթյա կայան «Հատիս-7» քարի դար   Հ  
  4.8     Բացօթյա կայան «Հատիս-8» քարի դար   Հ  
  4.9     Բացօթյա կայան «Հատիս-9» քարի դար   Հ  
  4.10     Բացօթյա կայան «Հատիս-10» քարի դար   Հ  
5.       ԳԵՐԵԶՄԱՆՈՑ 13-16 դդ. գյուղի հվ-ամ եզրին Հ  
  5.1     Խաչքար 13-14 դդ.   Հ  
  5.2     Խաչքար 13-14 դդ.   Հ  
  5.3     Խաչքար 13-14 դդ.   Հ  
  5.4     Խաչքար 14-15 դդ.   Հ  
  5.5     Խաչքար 14-15 դդ.   Հ  
  5.6     Խաչքար 15-16 դդ.   Հ  
  5.7     Խաչքար 15-16 դդ.   Հ  
  5.8     Խաչքար 15-16 դդ.   Հ  
  5.9     Խաչքար 15-16 դդ.   Հ  
6.       ԳՅՈՒՂԱՏԵՂԻ 17-19 դդ. գյուղից 4 կմ հս, Հատիս լեռան ստորոտին Հ «Բաբաջուր» վայրում
  6.1     Խաչքար 17-18 դդ.   Հ  
  6.2     Խաչքար 17-18 դդ.   Հ  
7.       ԳՅՈՒՂԱՏԵՂԻ 10-20 դդ. գյուղից 6-7 կմ հս Հ «Դամաջլու» վայրում
  7.1     Եկեղեցի 10-12 դդ. գյուղատեղի հվ կողմում  Հ պահպանվել են հիմնապատերը
  7.2     Գերեզմանոց 10-17 դդ. գյուղատեղի հվ կողմում Տ  
  7.3     Խաչքար 10 դ.   Հ  
  7.4     Խաչքար 11 դ.   Հ  
  7.5     Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
  7.6     Խաչքար 13 դ.   Հ  
8.       ԳՅՈՒՂԱՏԵՂԻ «ՀՈԼԻԿՆԵՐ» 17-18 դդ. գյուղից 5 կմ հս Տ  
9.       ԴԱՄԲԱՐԱՆԱԴԱՇՏ Ք.ա. 2-1 հազ. գյուղից 800 կմ աե Հ  
10.       ԴԱՄԲԱՐԱՆԱԴԱՇՏ Ք.ա. 2-1 հազ. գյուղից 1 կմ հս-աե, Սբ. Պողոս-Պետրոս համալիրի ճանապարհին Հ  
11.       ԵԿԵՂԵՑԻ 5, 10-11 դդ. գյուղի մեջ Հ Մ. Գալստյանի հողամասում, ավերված
12.        ԵԿԵՂԵՑԻ ՍԲ. ԿԱՐԱՊԵՏ 19 դ. գյուղի մեջ Տ  
  12.1     Զանգակատուն` 19 դ.   Տ  
13.       ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ ՊՈՂՈՍ-ՊԵՏՐՈՍ  12-19 դդ. գյուղից 2 կմ հս-աե Հ  
  13.1     Եկեղեցի Սբ. Մարիամ Աստվածածին 13 դ.   Հ  
  13.2     Եկեղեցի Սբ. Պետրոս 13 դ.   Հ  
  13.3     Եկեղեցի Սբ. Պողոս 12-13 դդ.   Հ  
  13.4     Մատուռ Սբ. Ամենափրկիչ 13-14 դդ.   Հ  
  13.5     Մատուռ Սբ. Սարգիս 17 դ.   Հ  
  13.6     Գերեզմանոց 19-20 դդ.      
14.       ԶՈՀԱՍԵՂԱՆ Ք.ա. 2-1 հազ.   Հ  
15.       ԽԱՉՔԱՐ 12-13 դդ. համալիրից 200 մ Հ  
16.       ԽԱՉՔԱՐ 12-13 դդ. համալիրից 200 մ Հ  
17.       ԽԱՉՔԱՐ ՍԲ. ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 15 դ. գյուղի մեջ, «Բանդի ժամ» նորաշեն մատուռի ամ կողմում Հ Խ. Գալստյանի հողամասում
18.       ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏՈՒՄ ԶՈՀՎԱԾՆԵՐԻՆ 1969 թ. գյուղի մեջ Տ ճարտ.` Ֆ. Վաղարշակյան
19.       ՔԱՐԱՅՐ-ԿԱՑԱՐԱՆ քարի դար-միջնադար գյուղից 2 կմ հս-աե, Սբ. Պողոս-Պետրոս համալիրի մոտ Հ  
20.       ՔԱՐԱՅՐ-ԿԱՑԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԼԻՐ քարի դար-միջնադար գյուղից 6-7 կմ հս, «Դամջլու» գյուղատեղիի մոտ Հ  
  20.1     Քարայր-կացարան քարի դար-միջնադար   Հ  
  20.2     Քարայր-կացարան քարի դար-միջնադար   Հ  

6.9 ԱՂԱՎՆԱՁՈՐ գյուղ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.       ԱՄՐՈՑ Ք.ա. 8-6 դդ., վաղ միջնադար  գյուղից 1.5 կմ հվ-աե Հ «Չընգլի քարեր» վայրում
  1.1     Դամբարանադաշտ Ք.ա. 1 հազ.   Հ  
2.       ԳԵՐԵԶՄԱՆՈՑ միջնադար-20 դ. գյուղի աե մասում, ՊՇԷԿ-ի հանգստյան տան տարածքում Տ  
  2.1     Խաչքար 12 դ.   Հ  
3.       ԳԼԽԱՏՈՒՆ 20 դ. սկիզբ գյուղի մեջ Տ Գ. Սարգսյանի տան մոտ
4.       ԴԱՄԲԱՐԱՆԱԴԱՇՏ Ք.ա. 4-3 հազ. գյուղից 5 կմ հվ, «Զոմմե» վայրում Հ  
5.       ԵԿԵՂԵՑԻ միջնադար գյուղից 1 կմ հվ-ամ, ցեմենտի գործարանի հանգստյան տան տարածքում  Տ  
  5.1     Գերեզմանոց միջնադար   Տ  
6.       ԵԿԵՂԵՑԻ ՍԲ. ԱՍՏՎԱԾԱԾԻՆ 17 դ. գյուղի հվ-աե եզրին Հ  
  6.1     Գերեզմանոց 11-20 դդ. եկեղեցու շուրջը Հ  
    6.1.1   Խաչքար 11-12 դդ.   Հ  
    6.1.2   Խաչքար 11-12 դդ.   Հ  
    6.1.3   Խաչքար 11-12 դդ.   Տ  
    6.1.4   Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
    6.1.5   Խաչքար 12-13 դդ.   Տ  պահպանվել է պատվանդանը
    6.1.6   Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
    6.1.7   Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
    6.1.8   Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
    6.1.9   Խաչքար 1276 թ.   Հ արձանագիր 
    6.1.10   Խաչքար 13-14 դդ.   Տ  
    6.1.11   Խաչքար 13-14 դդ.   Տ  
    6.1.12   Խաչքար 13-14 դդ. մատուռի մոտ Տ  
    6.1.13   Խաչքար 13-14 դդ. եկեղեցու մոտ Տ  
    6.1.14   Խաչքար 14 դ.   Տ  
    6.1.15   Խաչքար 14 դ.   Հ  
    6.1.16   Խաչքար 14 դ.   Տ  
    6.1.17   Խաչքար 14-15 դդ.   Տ  
    6.1.18   Խաչքար 14-15 դդ.   Տ  
    6.1.19   Խաչքար 14-15 դդ.   Տ  
    6.1.20   Խաչքար 14-15 դդ. եկեղեցու մոտ Տ  
    6.1.21   Խաչքար 14-15 դդ. մատուռի մոտ Տ  
    6.1.22   Խաչքար 16-17 դդ.   Հ  
    6.1.23   Խաչքար 16-17 դդ.   Հ  
    6.1.24   Խաչքար 16-17 դդ.   Հ  
    6.1.25   Խաչքար 16-17 դդ.   Հ  
    6.1.26   Խաչքար 16-17 դդ.   Հ  
    6.1.27   Խաչքար 16-17 դդ.   Հ  
    6.1.28   Խաչքար 16-17 դդ.   Հ  
    6.1.29   Խաչքար 16-17 դդ.   Հ  
    6.1.30   Խաչքար 16-17 դդ. եկեղեցու մոտ Հ  
    6.1.31   Խաչքար 16-17 դդ. մատուռի մոտ Տ պահպանվել է պատվանդանը
    6.1.32   Մատուռ 17-18 դդ.   Տ  
7.       ԵԿԵՂԵՑԻ ՍԲ. ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 17 դ. մատուռից մոտ 50 մ հվ Հ  
  7.1     Խաչքար 13-14 դդ. ագուցված է եկեղեցու ճակատին Տ  
  7.2     Խաչքար 14-15 դդ. ագուցված է եկեղեցու ճակատին Տ  
  7.3     Խաչքար 13 դ. ագուցված է եկեղեցու բեմին Տ  
  7.4     Գերեզմանոց 12-17 դդ. եկեղեցու շուրջը Տ  
    7.4.1   Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
    7.4.2   Խաչքար 13 դ.   Հ  
    7.4.3   Խաչքար 13-14 դդ.   Հ  
    7.4.4   Խաչքար 14 դ.   Հ  
    7.4.5   Խաչքար 14-15 դդ.   Հ  
    7.4.6   Խաչքար 14-15 դդ.   Հ  
    7.4.7   Խաչքար 16-17 դդ.   Տ  
    7.4.8   Խաչքար 16-17 դդ.   Տ  
8.       ԽԱՉՔԱՐ 12-13 դդ. գյուղի հվ մասում, ճանապարհի աջ կողմում, նորաշեն սրբատեղիում Հ  
9.       ԽԱՉՔԱՐ 12-13 դդ. գյուղից 800 մ ամ, սարի գագաթին Հ «Ճգնավոր» սրբատեղիում
10.       ՄԱՏՈՒՌ «ՆԱՐԵԿ» 17 դ. գյուղի աե մասում Տ վերակառ.` 1946 թ.
  10.1     Խաչքար 10 դ.   Հ  
  10.2     Խաչքար 10 դ.   Հ  
  10.3     Խաչքար 13 դ.   Հ  
  10.4     Խաչքար 13-14 դդ.   Հ  
11.       ՋՐԱՂԱՑ 19 դ. գյուղի հվ մասում Տ  

6.10 ԱՌԻՆՋ գյուղ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.       ԱՄՐՈՑ Ք. ա. 2 հազ. կես գյուղից 2,5 կմ աե, բլրի գագաթի վրա Հ հվ-ամ լանջին ժամանակակից գերեզմանոց է
  1.1     Մատուռ Ձագավանք 17 դ. ամրոցից 100 մ հվ, բլրի հվ լանջին Հ ուխտավայր
    1.1.1   Խաչքար 14-15 դդ.   Հ  
    1.1.2   Խաչքար 16 դ.   Հ  
2.       ԱՄՐՈՑ Ք. ա. 8 դ. Ք. հ. 17 դ. գյուղից 400 մ հս, բլրի գագաթին Հ  
  2.1     Եկեղեցի Սբ. Աստվածածին 15 դ. ամրոցի ներսում Հ  
    2.1.1   Արձանագիր քար 1501 թ.   Հ արծվաքանդակով և Ստեփանոս եպիսկոպոսի հիշատակությամբ
    2.1.2   Խաչքար 14 դ.   Հ   
    2.1.3   Խաչքար 16 դ. ագուցված է  եկեղեցու պատին, մուտքից ձախ Հ  
    2.1.4   Խաչքար 16-17 դդ. ագուցված է  եկեղեցու պատին, մուտքից աջ Տ  
    2.1.5   Խաչքար 1605 թ.   Հ  
  2.2     Գերեզմանոց 15-19 դդ.   Հ  
    2.2.1   Խաչքար 15 դ.   Հ արձանագիր, վերնամասը` կոտրված
    2.2.2   Խաչքար 15 դ.   Հ  
    2.2.3   Խաչքար 15-16 դդ.   Հ  
    2.2.4   Խաչքար 1648 թ.   Տ ընկած է գետնին, վերնամասը` կոտրված  
3. 3.1     ԳԵՐԵԶՄԱՆՈՑ 12-19 դդ. գյուղի հս մասում Հ փոքր
  3.2     Մատուռ Կարմրավոր 13 դ. գերեզմանոցի եզրին Հ  
  3.3     Խաչքար 13-14 դդ.   Հ  
  3.4     Խաչքար 13-14 դդ.   Հ  
  3.5     Խաչքար 13-14 դդ.   Հ  
  3.6     Խաչքար 14-15 դդ.   Հ ընկած է գետնին
  3.7     Խաչքար 14-15 դդ.   Հ  
  3.8     Խաչքար 14-15 դդ.   Հ  
  3.9     Խաչքար 14-15 դդ.   Հ  
  3.10     Խաչքար 14-15 դդ.   Հ  
  3.11     Խաչքար Խաթունճանի 1475 թ.   Հ արձանագիր
  3.12     Խաչքար Թումի 1491 թ.   Հ արձանագիր
  3.13     Խաչքար 15 դ.   Հ կանգնեցված է գետնի վրա
  3.14     Խաչքար 15-16 դդ.   Տ պատվանդանի վրա, վերնամասը` կոտրված
  3.15     Խաչքար Ակոբի 15-16 դդ.   Հ արձանագիր
  3.16     Խաչքար Մելիքպեկի, կազմող` Հակոբ 15-16 դդ.   Հ արձանագիր
  3.17     Խաչքար Մխիթարի 15-16 դդ.   Հ արձանագիր
  3.18     Խաչքար Վախտանգի 15-16 դդ.   Հ արձանագիր
  3.19     Խաչքար 1551 թ.   Հ հատված
  3.20     Խաչքար Ավետիսի և Եղիսաբեթի, կազմող` Դավիթ  1596 թ.   Հ արձանագիր
  3.21     Խաչքար Հակոբ վարդապետի, Հովհաննեսի  16-17 դդ.   Հ երկատված
  3.22     Խաչքար 16-17 դդ.   Հ վերին ձախ անկյունը կոտրված
  3.23     Խաչքար 1601 թ.   Հ արձանագիր
  3.24     Խաչքար Անլիզատի 1638 թ.   Հ արձանագիր
  3.25     Խաչքար պարոն Րուպի և այլոց 17 դ.   Հ վերին ձախ անկյունը կոտրված
  3.26     Տապանաքար 1471 թ.   Հ արձանագիր
  3.27     Տապանաքար Թուրվանդի 1514 թ.   Հ արձանագիր
  3.28     Տապանաքար 16-17 դդ.   Տ  
4.       ԳԵՐԵԶՄԱՆՈՑ 5-20 դդ. գյուղի հվ-աե եզրին Հ 1266 թվակիր խաչքարը ցուցադրվում է Լուվրի թանգարանում, իսկ 1523-ինը` Սարդարապատի ազգագրական թանգարանում
  4.1     Եկեղեցի 12-13 դդ. գերեզմանոցի միջնադարյան հատվածի հս-աե եզրին, բարձունքի վրա Հ պահպանվել են հիմնապատերը, քանդակազարդ և արձանագիր որմնաքարեր
  4.2     Խաչքար 9-10 դդ. գերեզմանոցի ամ եզրին Հ ընդհանուր պատվանդանի վրա` հվ կողմինը
  4.3     Խաչքար 9-10 դդ. գերեզմանոցի ամ եզրին  Հ ընդհանուր պատվանդանի վրա` հս կողմինը
  4.4     Խաչքար 10 դ. եկեղեցուց 10 մ աե Հ խաչքարերի շարքում` հվ կողմինը
  4.5     Խաչքար 9-10 դդ. գերեզմանոցի հս-ամ մասում Հ ստորին հատվածը` պատվանդանին հենած
  4.6     Խաչքար 10 դ. եկեղեցուց 10 մ աե Հ խաչքարերի շարքում
  4.7     Խաչքար 10 դ. եկեղեցուց 12 մ հվ-աե Հ ամրացվել է մի խաչքարի թիկունքին` գլխիվայր
  4.8     Խաչքար 10-11 դդ. գերեզմանոցի կենտր. մասում Հ  
  4.9     Խաչքար 10-11 դդ. գերեզմանոցի հվ-ամ մասում Հ կանգնեցված է գետնին
  4.10     Խաչքար 10-11 դդ. գերեզմանոցի կենտր. մասում Հ կանգնեցված է գետնին
  4.11     Խաչքար 10-11 դդ. գերեզմանոցի կենտր. մասում Հ կանգնեցված է գետնին
  4.12     Խաչքար 10-11 դդ. գերեզմանոցի կենտր. մասում Հ պատվանդանի վրա
  4.13     Խաչքար 11 դ. գերեզմանոցի հվ-ամ մասում Հ  
  4.14     Խաչքար 11 դ. գերեզմանոցի հս-ամ մասում Հ պատվանդանի վրա
  4.15     Խաչքար 11 դ. գերեզմանոցի հս-ամ մասում Հ  
  4.16     Խաչքար 11 դ. գերեզմանոցի հս-ամ մասում Հ պատվանդանի վրա
  4.17     Խաչքար 11 դ. գերեզմանոցի կենտր. մասում Հ պատվանդանի վրա
  4.18     Խաչքար 11 դ. գերեզմանոցի հս-ամ մասում Հ կանգնեցված է գետնին
  4.19     Խաչքար 11 դ. գերեզմանոցի ամ մասում Հ ընկած է գետնին
  4.20     Խաչքար 11 դ. գերեզմանոցի կենտր. մասում Հ ընկած է գետնին
  4.21     Խաչքար 11-12 դդ. գերեզմանոցի ամ մասում Հ պատվանդանի վրա
  4.22     Խաչքար 11-12 դդ. գերեզմանոցի հվ-աե մասում Հ վերնամասը` ընկած գետնին 
  4.23     Խաչքար 11-12 դդ. գերեզմանոցի հվ-աե եզրին Հ վերնամասը` պատվանդանի վրա
  4.24     Խաչքար 11-12 դդ. գերեզմանոցի հս-ամ մասում Հ հենած է պատվանդանին
  4.25     Խաչքար 11-12 դդ. գերեզմանոցի կենտր. մասում Հ պատվանդանի վրա
  4.26     Խաչքար 11-12 դդ. գերեզմանոցի հվ-ամ մասում Հ պատվանդանի վրա, զույգ խաչքարից հս-այինը
  4.27     Խաչքար 11-12 դդ. գերեզմանոցի կենտր. մասում Հ պատվանդանի վրա, ստորին հատվածը
  4.28     Խաչքար 11-12 դդ. գերեզմանոցի հս-ամ մասում Հ պատվանդանի վրա
  4.29     Խաչքար 11-12 դդ. գերեզմանոցի կենտր. մասում Հ պատվանդանի վրա
  4.30     Խաչքար 11-12 դդ. գերեզմանոցի կենտր. մասում Հ պատվանդանի վրա
  4.31     Խաչքար 11-12 դդ.    Հ ստորին հատվածը
  4.32     Խաչքար 11-12 դդ. գերեզմանոցի հվ-աե մասում Հ ընդհ. պատվանդանի վրա, զույգ խաչքարերից հվ կողմինը
  4.33     Խաչքար 11-12 դդ. եկեղեցուց 10 մ աե Հ խաչքարերի շարքում
  4.34     Խաչքար 11-12 դդ. գերեզմանոցի կենտր. մասում Հ պատվանդանի վրա
  4.35     Խաչքար 11-12 դդ. գերեզմանոցի կենտր. մասում Հ պատվանդանի վրա
  4.36     Խաչքար 1181 թ. գերեզմանոցի հս-ամ մասում մուտքի մոտ Հ պատվանդանի վրա
  4.37     Խաչքար 12 դ. գերեզմանոցի հս-ամ մասում Հ ընդհ. պատվանդանի վրա հս-այինը վերնամասը` կոտրված
  4.38     Խաչքար 12 դ. նախորդի մոտ Հ ընդհ. պատվանդանի վրա հվ- կողմինը, ստորին հատվածը 
  4.39     Խաչքար 12 դ. գերեզմանոցի կենտր. մասում Հ կանգնեցված է գետնին
  4.40     Խաչքար 12 դ. գերեզմանոցի կենտր. մասում Հ պատվանդանի վրա
  4.41     Խաչքար 12 դ. գերեզմանոցի հվ-ամ մասում Հ պատվանդանի վրա
  4.42     Խաչքար 12 դ. գերեզմանոցի հս-ամ մասում Հ պատվանդանի վրա
  4.43     Խաչքար 12 դ. գերեզմանոցի կենտր. մասում Հ պատվանդանի վրա
  4.44     Խաչքար 12 դ. գերեզմանոցի կենտր. մասում Հ պատվանդանի վրա
  4.45     Խաչքար 12 դ. գերեզմանոցի ամ մասում Հ պատվանդանի վրա
  4.46     Խաչքար 12 դ. գերեզմանոցի հս եզրին, ցանկապատի մոտ Հ պատվանդանի վրա
  4.47     Խաչքար 12 դ. եկեղեցուց 10 մ հս-ամ Հ վերնամասը` պատվանդանի վրա
  4.48     Խաչքար 12-13 դդ. գերեզմանոցի ամ մասում Հ ստորին հատվածը` պատվանդանի վրա
  4.49     Խաչքար 12-13 դդ. գերեզմանոցի հս-ամ մասում Հ ստորին հատվածը` պատվանդանի վրա
  4.50     Խաչքար 12-13 դդ. գերեզմանոցի հս-ամ եզրին Հ երկու բեկոր գետնին ընկած
  4.51     Խաչքար 12-13 դդ. գերեզմանոցի կենտր. մասում Հ պատվանդանի վրա, թռչնապատկերներով
  4.52     Խաչքար 12-13 դդ. գերեզմանոցի հս-ամ մասում Հ պատվանդանի վրա, զույգ խաչքարից հվ-ինը
  4.53     Խաչքար 12-13 դդ. գերեզմանոցի հս-ամ մասում Հ խաչազարդ պատվանդանի վրա
  4.54     Խաչքար 12-13 դդ. գերեզմանոցի կենտր. մասում Հ  
  4.55     Խաչքար 12-13 դդ. գերեզմանոցի հվ-աե մասում Հ հավերժության խորհրդանշանով, վերնամասը` կոտրված
  4.56     Խաչքար 12-13 դդ. գերեզմանոցի հս-ամ մասում Հ հատված, ընկած է գետնին
  4.57     Խաչքար 12 դ. եկեղեցուց 15 մ հվ-աե Հ ստորին հատվածը` պատվանդանի մոտ
  4.58     Խաչքար Նրճըսի և այլոց, պատվիրատու` Ավետիս 1208 թ. գերեզմանոցի հս-ամ մասում Հ ստորին հատվածը, պատվանդանի վրա
  4.59     Խաչքար Մաստունի, պատվիրատուներ` Բարսեղ և Ստեփանոս քահանաներ  1219 թ. գերեզմանոցի կենտր. մասում Հ պատվանդանի վրա
  4.60     Խաչքար Սարգսի պատվիրատուներ` Բարսեղ և Ստեփանոս  քահանաներ  1219 թ. նախորդի մոտ Հ պատվանդանի վրա
  4.61     Խաչքար` պատվիրատու` Գրիգոր  13 դ. նախորդի մոտ Հ պատվանդանի վրա
  4.62     Խաչքար 13 դ. նախորդի մոտ Հ պատվանդանի վրա
  4.63     Խաչքար 13 դ. գերեզմանոցի հս-ամ մասում Հ վերնամաս, խաչազարդ պատվանդանի վրա  
  4.64     Խաչքար 13 դ. գերեզմանոցի ամ մասում Հ երկու բեկոր, գետնին ընկած
  4.65     Խաչքար 13 դ. գերեզմանոցի հս-ամ մասում Հ  վերնամասը, գետնին ընկած
  4.66     Խաչքար 13 դ. գերեզմանոցի հս-ամ մասում Հ պատվանդանի վրա
  4.67     Խաչքար 13 դ. գերեզմանոցի հս-ամ մասում Հ պատվանդանի վրա
  4.68     Խաչքար 13 դ. գերեզմանոցի հս-ամ մասում Հ պատվանդանի վրա
  4.69     Խաչքար 13 դ. գերեզմանոցի կենտր. մասում Հ ստորին հատվածը, գետնին ընկած 
  4.70     Խաչքար 13 դ. գերեզմանոցի կենտր. մասում, նախորդի մոտ Հ ստորին հատվածը
  4.71     Խաչքար 13 դ. գերեզմանոցի հս-ամ մասում Հ բազմաստիճան պատվանդանի վրա
  4.72     Խաչքար 13 դ. գերեզմանոցի կենտր. մասում Հ ստորին հատվածը, արձանագիր 
  4.73     Խաչքար 13 դ. գերեզմանոցի հս-ամ մասում Հ ստորին հատվածը, պատվանդանի վրա, արձանագիր
  4.74     Խաչքար 13 դ. գերեզմանոցի հս-ամ մասում Հ պատվանդանի վրա, 2 միացված բեկորներ  
  4.75     Խաչքար 13 դ. գերեզմանոցի ամ մասում Հ պատվանդանի վրա
  4.76     Խաչքար 13 դ. գերեզմանոցի հս-ամ մասում Հ պատվանդանի վրա, վերականգնված
  4.77     Խաչքար 13 դ. գերեզմանոցի հս-ամ մասում Հ պատվանդանի վրա, պահպանվել է 2/3-ը
  4.78     Խաչքար 13 դ. գերեզմանոցի հս-ամ մասում Հ  
  4.79     Խաչքար 13 դ. գերեզմանոցի հվ-աե մասում Հ պատվանդանի վրա, պահպանվել է 3/4-ը
  4.80     Խաչքար 13 դ. գերեզմանոցի կենտր. մասում Հ պատվանդանի վրա
  4.81     Խաչքար 13 դ. գերեզմանոցի կենտր. մասում Հ երկաթե ձողով ամրացված վերնամասի բեկորներ, գետնի վրա  
  4.82     Խաչքար 13 դ. գերեզմանոցի հս-ամ մասում Հ ընկած է գետնին
  4.83     Խաչքար 13 դ. գերեզմանոցի կենտր. մասում Հ պատվանդանի վրա
  4.84     Խաչքար 13 դ. եկեղեցուց 15 մ ամ Հ Հիսուս Քրիստոսի պատկերաքանդակով
  4.85     Խաչքար 13-14 դդ. գերեզմանոցի կենտր. մասում Հ պատվանդանի վրա, ստորին հատվածը
  4.86     Խաչքար 13-14 դդ. գերեզմանոցի հվ-աե մասում Հ պատվանդանի վրա, ստորին հատվածը
  4.87     Խաչքար 13-14 դդ. գերեզմանոցի հս եզրին, Գ. Կարապետյանի գերեզմանի մոտ Հ ստորին հատվածը, պատվանդանի վրա
  4.88     Խաչքար 13-14 դդ. գերեզմանոցի հս-ամ մասում Հ միջնամասի երկու բեկոր, գետնին ընկած
  4.89     Խաչքար 13-14 դդ. գերեզմանոցի հս-ամ մասում Հ պատվանդանի վրա, միջնամասը 
  4.90     Խաչքար 13-14 դդ. եկեղեցուց 10 մ հս-ամ Հ վերականգնված պատվանդանի վրա
  4.91     Խաչքար 13-14 դդ. գերեզմանոցի հս-ամ եզրին, ցանկապատից դուրս Հ ստորին հատվածը, պատվանդանի վրա, վերինը` 2 մ աե, գետնի վրա  
  4.92     Խաչքար 14 դ. գերեզմանոցի կենտր. մասում Հ պատվանդանի վրա
  4.93     Խաչքար 14-15 դդ. եկեղեցուց 10 մ աե Հ խաչքարերի շարքում
  4.94     Խաչքար 14-15 դդ. գերեզմանոցի հս մասում Հ պատվանդանի վրա
  4.95     Խաչքար 14-15 դդ. գերեզմանոցի հվ-ամ մասում Հ խաչազարդ պատվանդանի վրա, թերի
  4.96     Խաչքար Խոցադեղի, կազմող` Աստվածատուր  1424 թ. գերեզմանոցի ամ մասում Հ պատվանդանի վրա
  4.97     Խաչքար, կազմող` Գրիգոր 1448 թ. գերեզմանոցի կենտր. մասում Հ ստորին հատվածը, պատվանդանի վրա, վերնամասը` գետնին ընկած
  4.98     Խաչքար 1451 թ. գերեզմանոցի հվ-աե եզրին  Հ գետնին ընկած
  4.99     Խաչքար 1455 թ. գերեզմանոցի հս եզրին, 1460 թ. խաչքարի մոտ Հ գետնին ընկած
  4.100     Խաչքար Բեմիշի, Աստվածատուրի 1455 թ. գերեզմանոցի կենտր. մասում Հ պատվանդանի վրա, վերականգնված
  4.101     Խաչքար Արղութի 1458 թ. գերեզմանոցի ամ եզրին Հ  
  4.102     Խաչքար Հերայպետի և այլոց, կազմող` Վարդ 1459 թ. գերեզմանոցի հվ-ամ մասում Հ պատվանդանի վրա, վերականգնված
  4.103     Խաչքար Եղբայրի 1460 թ. գերեզմանոցի հս եզրին Հ վերին հատվածը թաղված գետնի մեջ
  4.104     Խաչքար Սարգսի և Թանսուղի, կազմող` Ստեփանոս 1461 թ. գերեզմանոցի հվ-աե մասում Հ պատվանդանի վրա
  4.105     Խաչքար Գրիգորի 1462 թ. գերեզմանոցի կենտր. մասում Հ գետնին ընկած
  4.106     Խաչքար 1466 թ. գերեզմանոցի ամ մասում Հ պատվանդանի վրա կարմիր և սպիտակ գույնի հավերժության նշաններով
  4.107     Խաչքար Մխիթարի 1468 թ. գերեզմանոցի հվ-աե մասում Հ պատվանդանի վրա
  4.108     Խաչքար 1472 թ. գերեզմանոցի ամ մասում Հ վերին հատվածը, գետնին ընկած
  4.109     Խաչքար 1475 թ. եկեղեցուց 15 մ հվ-ամ Հ ստորին հատվածը, պատվանդանի վրա, երեք խաչքարից հս կողմինը
  4.110     Խաչքար Թումի և այլոց, կազմող` Գրիգոր 1491 թ. գերեզմանոցի հվ-աե մասում Հ պատվանդանի վրա
  4.111     Խաչքար 15 դ. գերեզմանոցի հս-ամ մասում Հ վերնամասը, գետնին ընկած 
  4.112     Խաչքար 15 դ. գերեզմանոցի հս-ամ մասում Հ եռաստիճան պատվանդանի վրա, վերականգնված  
  4.113     Խաչքար 15 դ. եկեղեցուց 18 մ ամ Հ խաչազարդ, պատվանդանի վրա
  4.114     Խաչքար 15 դ. կից է նախորդին հս-ից Հ պատվանդանի վրա
  4.115     Խաչքար 15 դ. գերեզմանոցի հս եզրին Հ թերի
  4.116     Խաչքար 15 դ. եկեղեցուց 10 մ ամ Հ ստորին հատվածը` ընդհանուր պատվանդանի վրա
  4.117     Խաչքար 15 դ. նախորդի կողքին Հ  
  4.118     Խաչքար 15 դ. գերեզմանոցի հս-ամ եզրին Հ պատվանդանի վրա
  4.119     Խաչքար 15 դ. գերեզմանոցի կենտր. մասում Հ կանգնեցված է գետնին
  4.120     Խաչքար 15 դ. եկեղեցուց 12 մ հվ-աե Հ պատվանդանի վրա, թիկունքին գլխիվայր ամրացվել է մի փոքր խաչքար
  4.121     Խաչքար 15 դ. եկեղեցուց 15 մ հվ-աե Հ խաչազարդ պատվանդանի վրա
  4.122     Խաչքար 15 դ. նախորդի մոտ Հ վերնամասը, գետնին ընկած 
  4.123     Խաչքար 15 դ. գերեզմանոցի հվ-աե մասում Հ ստորին հատվածը, պատվանդանի վրա
  4.124     Խաչքար 15 դ. գերեզմանոցի հվ-աե մասում Հ պատվանդանի վրա
  4.125     Խաչքար 15 դ. գերեզմանոցի կենտր. մասում Հ ստորին ձախակողմյան հատվածը 
  4.126     Խաչքար 15 դ. նախորդի մոտ Հ ստորին հատվածը, գետնին ընկած 
  4.127     Խաչքար 15 դ. գերեզմանոցի կենտր. մասում Հ միջնամասը, գետնին ընկած 
  4.128     Խաչքար 15 դ. գերեզմանոցի կենտր. մասում Հ վերնամասը, արձանագիր
  4.129     Խաչքար 15 դ. գերեզմանոցի հվ-աե մասում Հ պատվանդանի վրա
  4.130     Խաչքար 15 դ. եկեղեցուց 20 մ ամ, Ջահանի խաչքարի մոտ Հ վերնամասը, գետնին ընկած
  4.131     Խաչքար 15 դ. եկեղեցուց 15 մ հվ-ամ  Հ ստորին հատվածը, պատվանդանի վրա
  4.132     Խաչքար 15 դ. եկեղեցուց 15 մ հվ-ամ Հ ստորին հատվածը, պատվանդանի վրա,  երեք խաչքարից հվ կողմինը 
  4.133     Խաչքար 15 դ. եկեղեցուց 10 մ աե խաչքարերի շարքում Հ ստորին հատվածը
  4.134     Խաչքար 15 դ. եկեղեցուց 10 մ աե խաչքարերի շարքում Հ երեք բեկոր
  4.135     Խաչքար 15 դ. եկեղեցուց 10 մ հվ-ամ Հ ստորին մաս, պատվանդանի վրա
  4.136     Խաչքար 15 դ. գերեզմանոցի կենտր. մասում Հ վերին ձախակողմյան  հատվածը, գետնին ընկած 
  4.137     Խաչքար 15 դ. գերեզմանոցի կենտր. մասում Հ երեք բեկոր դրված հարթ տապանաքարի վրա
  4.138     Խաչքար, կազմող` Գրիգոր 15 դ. գերեզմանոցի հս-ամ մասում, մուտքի մոտ Հ պատվանդանի վրա
  4.139     Խաչքար Խաթունի 15 դ. եկեղեցուց 15 մ հվ-ամ Հ պատվանդանի վրա, երեք խաչքարից կենտրոնինը
  4.140     Խաչքար Վախթանգի  15 դ. գերեզմանոցի հվ-ամ եզրին Հ ընկած է գետնին
  4.141     Խաչքար 15-16 դդ. գերեզմանոցի հս-ամ մասում Հ ստորին մաս, պատվանդանի վրա, արձանագիր
  4.142     Խաչքար 15-16 դդ. գերեզմանոցի կենտր. մասում Հ ստորին հատ. բեկորներ, գետնին ընկած 
  4.143     Խաչքար 15-16 դդ. գերեզմանոցի հս-ամ մասում Հ ստորին հատվածը` վարդյակով, ընկած է գետնին
   4.144     Խաչքար 15-16 դդ. գերեզմանոցի կենտր. մասում Հ ստորին հատվածը պատվանդանի վրա
  4.145     Խաչքար 15-16 դդ. եկեղեցու հս-աե անկյան մոտ Հ ստորին կեսը, գետնին ընկած
  4.146     Խաչքար 15-16 դդ. գերեզմանոցի կենտր. մասում, Ավետիս քահանայի տապանաքարի մոտ Հ պատվանդանի վրա, արձանագիր
  4.147     Խաչքար 15-16 դդ. գերեզմանոցի հվ-ամ մասում Հ հատված, ընկած է գետնին
  4.148     Խաչքար, կազմող` Գալուստ 15-16 դդ. գերեզմանոցի հվ մասում Հ   
  4.149     Խաչքար Զաքարի 15-16 դդ. գերեզմանոցի հվ-աե մասում Հ պատվանդանի վրա
  4.150     Խաչքար 1503 թ. գերեզմանոցի կենտր. մասում Հ պատվանդանի վրա, վերնամասը կոտրված
  4.151     Խաչքար Մելիքի, կազմող` Ավագ 1511 թ. գերեզմանոցի կենտր. մասում Հ  ստորին կեսը` պատվանդանի վրա, վերինը` հողի մեջ խրված
  4.152     Խաչքար 1515 թ. գերեզմանոցի ամ եզրին Հ պատվանդանի վրա
  4.153     Խաչքար Ուհանի, կազմող` Ստեփանոս 1551 թ. գերեզմանոցի հս-ամ եզրին, մուտքի մոտ Հ պատվանդանի վրա
  4.154     Խաչքար Ավետիսի, Եղիսաբեթի, կազմող` Դավիթ 1596 թ. եկեղեցուց 10 մ հվ-ամ Հ պատվանդանի վրա
  4.155     Խաչքար 16 դ. գերեզմանոցի հս-ամ եզրին, ցանկապատի մոտ Հ ստորին հատվածը, գետնին ընկած
  4.156     Խաչքար 16 դ. գերեզմանոցի կենտր. մասում Հ պատվանդանի վրա
  4.157     Խաչքար 16 դ. գերեզմանոցի հս-ամ մասում Հ գետնին ընկած
  4.158     Խաչքար 16 դ. գերեզմանոցի հս-ամ մասում Հ ստորին հատվածը, գետնին ընկած
  4.159     Խաչքար 16 դ. գերեզմանոցի կենտր. մասում Հ ստորին հատվածը` պատվանդանի վրա
  4.160     Խաչքար 16 դ. գերեզմանոցի հվ-աե մասում Հ պատվանդանի վրա, պահպանվել է 2/3-ը
  4.161     Խաչքար 16 դ. գերեզմանոցի կենտր. մասում Հ ստորին բեկոր
  4.162     Խաչքար Ավագի 16 դ. գերեզմանոցի հվ-աե եզրին Հ ստորին հատվածը, պատվանդանի վրա
  4.163     Խաչքար Հակոբի 16 դ. գերեզմանոցի հվ-աե մասում Հ պատվանդանի վրա 
  4.164     Խաչքար Վախթանգի և կողակցի 16 դ. եկեղեցուց 10 մ հվ-ամ Հ պատվանդանի վրա
  4.165     Խաչքար 16-17 դդ. գերեզմանոցի հս-ամ եզրին Հ ստորին հատվածը, գետնին ընկած  
  4.166     Խաչքար 16-17 դդ. գերեզմանոցի ամ եզրին Հ պատվանդանի վրա, ստորին հատվածը
  4.167     Խաչքար 16-17 դդ. գերեզմանոցի կենտր. մասում Հ միջնամասը, գետնին ընկած
  4.168     Խաչքար 16-17 դդ. գերեզմանոցի կենտր. մասում Հ վերնամասը, արձանագիր, գետնին ընկած 
  4.169     Խաչքար 16-17 դդ. գերեզմանոցի հս-ամ եզրին Հ արձանագիր, գետնին ընկած
  4.170     Խաչքար 16-17 դդ. գերեզմանոցի կենտր. մասում Հ  Վ. Խաչատրյանի գերեզմանի մոտ
  4.171     Խաչքար 16-17 դդ. գերեզմանոցի կենտր. մասում Հ վերին կեսը, ընկած է գետնին 
  4.172     Խաչքար Ամիրջանի 16-17 դդ. գերեզմանոցի կենտր. մասում Հ վերնամաս, ընկած է գետնին
  4.173     Խաչքար Գուլխանի 16-17 դդ. գերեզմանոցի ամ մասում Հ պատվանդանի վրա
  4.174     Խաչքար Ծերի 16-17 դդ. գերեզմանոցի ամ մասում Հ վերնամասը, արձանագիր
  4.175     Խաչքար Մելիքբեկի, Պարոն Խաթունի, կազմող` Հակոբ  16-17 դդ. եկեղեցուց 10 մ հվ-ամ Հ պատվանդանի վրա
  4.176     Խաչքար Սարգսի 16-17 դդ. գերեզմանոցի հս եզրին, ցանկապատի մոտ  Հ վերնամասը, հողի մեջ խրված
  4.177     Խաչքար 1608 թ. գերեզմանոցի հս-ամ եզրին Հ պատվանդանի վրա, քիվի աջ անկյունը և ստորին մասը կոտրված
  4.178     Խաչքար պարոն Խոճիի 1614 թ. գերեզմանոցի հվ-աե մասում Հ պատվանդանի վրա
  4.179     Խաչքար Հերանի, Գազալի 1615 թ. գերեզմանոցի ամ մասում Հ պատվանդանի վրա
  4.180     Խաչքար Ասլիզատի 1638 թ. գերեզմանոցի հվ-աե մասում Հ ստորին մասը` պատվանդանի վրա, վերնամասը` 5 մ ամ, այլ պատվանդանի վրա
  4.181     Խաչքար Եղիսաբեթի 1644 թ. գերեզմանոցի հվ-աե մասում Հ ստորին մասը` պատվանդանի վրա, վերինը` ընկած 
  4.182     Խաչքար 1651 թ.   Հ պատվանդանի վրա, ստորին հատվածը
  4.183     Խաչքար 17 դ. գերեզմանոցի հվ-աե մասում Հ պատվանդանի վրա, ստորին հատվածը
  4.184     Խաչքար 17 դ. եկեղեցուց 10 մ ամ Հ ընդհանուր պատվանդանի վրա` հս կողմինը
  4.185     Խաչքար 17 դ. եկեղեցուց 10 մ հս-ամ Հ ստորին կեսը, պատվանդանի վրա
  4.186     Խաչքար 17 դ. գերեզմանոցի կենտր. մասում Հ միջնամասը և հատված քիվից, գետնին ընկած
  4.187     Խաչքար 17 դ. գերեզմանոցի կենտր. մասում Հ պատվանդանի վրա
  4.188     Խաչքար 17 դ. գերեզմանոցի կենտր. մասում, 1219 թ. խաչքարի մոտ Հ քիվը արձանագիր, գետնին ընկած
  4.189     Խաչքար Կարապետի 17 դ. նախորդի մոտ Հ վերնամասը
  4.190     Խաչքար Մելքումի կազմող` Հովհաննես 17 դ. գերեզմանոցի կենտր. մասում Հ հատված, ընկած է գետնին
  4.191     Խաչքար Ջահանի 17 դ. եկեղեցուց մոտ 20 մ ամ Հ վերնամասը` գլխիվայր դրված, արձանագիր
  4.192     Կոթող 5-6 դդ. գերեզմանոցի հվ-աե մասում Հ ընկած է գետնին
  4.193     Կոթող 5-6 դդ. գերեզմանոցի կենտր. մասում Հ խաչազարդ ու բազմաստիճան պատվանդանով, ընկած է գետնին
  4.194     Տապանաքար 13 դ. եկեղեցուց մոտ 20 մ ամ, Ջահանի խաչքարի մոտ  Հ հարթ սալաքար
  4.195     Տապանաքար 1463 թ. գերեզմանոցի հվ-ամ մասում Հ հարթ սալաքար
  4.196     Տապանաքար 15 դ. գերեզմանոցի հս-ամ մասում, մուտքի մոտ, Գրիգոր կազմողի խաչքարի դիմաց Հ հողմնահարված արձանագրությամբ
  4.197     Տապանաքար 15-16 դդ. գերեզմանոցի հվ-աե մասում Հ ուղղանկյունաձև, ձիու հարթաքանդակով
  4.198     Տապանաքար 15-16 դդ. գերեզմանոցի կենտր. մասում, 1462 թ. խաչքարի մոտ Հ օրորոցաձև, պատկերաքանդակ
  4.199     Տապանաքար Թուրվանդի 1515 թ. գերեզմանոցի հվ-աե եզրին Հ հարթ սալաքար արձանագիր, հավերժության քանդակով
  4.200     Տապանաքար 16-17 դդ. գերեզմանոցի կենտր. մասում Հ հարթ սալաքար մոր ու մանկան քանդակով,
  4.201     Տապանաքար 16-17 դդ. գերեզմանոցի կենտր. մասում Հ հարթ սալաքար պատկերազարդ
  4.202     Տապանաքար 16-17 դդ. եկեղեցուց մոտ 15 մ հվ-ամ Հ խաչազարդ
  4.203     Տապանաքար 16-17 դդ. գերեզմանոցի հվ-աե մասում, Հակոբի խաչքարի դիմաց Հ խաչազարդ կենցաղային քանդակներով
  4.204     Տապանաքար 16-17 դդ. գերեզմանոցի հվ-աե եզրին Հ ուղղանկյունաձև, խաչազարդ
  4.205     Տապանաքար 16-17 դդ. գերեզմանոցի կենտր. մասում Հ ուղղանկյունաձև, քանդակազարդ
  4.206     Տապանաքար 16-17 դդ. գերեզմանոցի հս-ամ մասում Հ պատկերազարդ
  4.207     Տապանաքար 16-17 դդ. գերեզմանոցի հս-ամ մասում Հ ուղղանկյունաձև, խաչազարդ
  4.208     Տապանաքար 16-17 դդ. գերեզմանոցի կենտր. մասում Հ ուղղանկյունաձև, կենցաղային քանդակներով
  4.209     Տապանաքար 16-17 դդ. գերեզմանոցի հս-ամ մասում Հ հարթ սալաքար, խաչազարդ
   4.210     Տապանաքար 16-17 դդ. գերեզմանոցի ամ եզրին, ցանկապատի մոտ Հ հարթ սալաքար
  4.211     Տապանաքար 16-17 դդ. գերեզմանոցի հս-ամ մասում Հ հարթ սալաքար, քանդակազարդ
  4.212     Տապանաքար 16-17 դդ. նախորդի կողքին Հ հարթ սալաքար, քանդակազարդ
  4.213     Տապանաքար 16-17 դդ. գերեզմանոցի հվ-ամ մասում Հ կենցաղային, քանդակազարդ
  4.214     Տապանաքար Գրիգորի 16-17 դդ. գերեզմանոցի ամ մասում Հ օրորոցաձև, արձանագիր 
  4.215     Տապանաքար Նազարեթի 16-17 դդ. գերեզմանոցի հվ-աե մասում Հ կենցաղային, քանդակազարդ
  4.216     Տապանաքար Ավետիս քահանայի 1651 թ. գերեզմանոցի կենտր. մասում Հ օրորոցաձև, արձանագիր
  4.217     Տապանաքար Մանուել քահանայի  1679 թ. գերեզմանոցի կենտր. մասում Հ օրորոցաձև, արձանագիր
  4.218     Տապանաքար 17 դ. գերեզմանոցի հս-ամ մասում  Հ հարթ սալաքար, արձանագիր
  4.219     Տապանաքար Արզումի 17 դ. գերեզմանոցի կենտր. մասում, Մանուելի տապանաքարի մոտ Հ օրորոցաձև, արձանագիր
5.       ԳՅՈՒՂԱՏԵՂԻ 14-15 դդ. Ձագավանքի մոտ Տ  
6.       ԵԿԵՂԵՑԻ ՍԲ. ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ  1880 թ.  գյուղի մեջ, ճանապարհի աջ եզրին Հ կառուցված է հին եկեղեցու տեղում
7.       ԽԱՉՔԱՐ 12-13 դդ. գյուղի հվ-աե մասում Հ  
8.       ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏՈՒՄ ԶՈՀՎԱԾՆԵՐԻՆ 1980 թ. գյուղի մեջ Տ  
9.       ՄԱՏՈՒՌ ԹՈՒԽ ՄԱՆՈՒԿ 13 դ. Սբ. Հովհաննես եկեղեցուց 100 մ աե, ճանապարհի աջ եզրին  Հ  
  9.1     Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
10.       ՄԱՏՈՒՌ ՍԲ. ԿԱՐԱՊԵՏ 20 դ. գյուղի հվ-աե եզրին, սբ. Հովհաննես եկեղեցուց 500 մ հեռու Տ Հ. Դավթյանի տան դիմաց, կառուցված է հին եկեղեցու տեղում
11       ՎԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ ՁԱԳԱՎԱՆՔ (ԳԵՏԱՐԳԵԼԻ ՍԲ. ՆՇԱՆ) 7-17 դդ. գյուղից աե Հ  
  11.1     Տապանաքար 1471 թ.   Հ   
  11.2     Եկեղեցի Սբ. Նշան 7 դ. գյուղից աե Հ եռախորան
    11.2.1   Խաչքար 12-13 դդ. հենած է եկեղեցու բեմին Տ վերնամասը կոտրված 
    11.2.2   Մատուռ   կից է եկեղեցուն հս-ամ-ից Հ  
    11.2.3   Մատուռ   կից է եկեղեցուն հս-ամ-ից Հ  
    11.2.4   Զանգակատուն 14 դ. Սբ. Նշան եկեղեցուց աե Հ  
    11.2.5   Միաբանության շենք 14 դ.   Տ  
  11.3     Գերեզմանոց 7-17 դդ.   Հ  
    11.3.1   Խաչքար 13-14 դդ. եկեղեցու մոտ Հ հատված
    11.3.2   Խաչքար 12-13 դդ. Սբ. Աստվածածին մատուռի պատին հենած Հ   
    11.3.3   Խաչքար 12-13 դդ. Սբ. Աստվածածին մատուռի մոտ Հ ստորին մասը կոտրված 
    11.3.4   Խաչքար 12-13 դդ. զանգակատան մոտ Հ  վերին մասը կոտրված
    11.3.5   Խաչքար 14-15 դդ. Սբ. Աստվածածին մատուռի մոտ Տ   
    11.3.6   Խաչքար 14-15 դդ.   Տ   
    11.3.7   Խաչքար 14-15 դդ.   Տ   
    11.3.8   Խաչքար 14-15 դդ.       
    11.3.9   Խաչքար 14-15 դդ.    Տ   
    11.3.10   Խաչքար 1428 թ.   Հ արձանագիր
    11.3.11   Խաչքար 1456 թ.   Հ միջնամասը
    11.3.12   Խաչքար 1471 թ. եկեղեցու մոտ Հ արձանագիր
    11.3.13   Խաչքար, կազմող` Հովհաննես 15-16 դդ. զանգակատան մոտ Տ ստորին մասը կոտրված
    11.3.14   Խաչքար 15-16 դդ.   Տ   
    11.3.15   Խաչքար 15-16 դդ.   Տ   
    11.3.16   Խաչքար 15-16 դդ.   Տ   
    11.3.17   Խաչքար 16 դ.   Տ   
    11.3.18   Խաչքար Ասլիզատի 16-17 դդ. Սբ. Նշան եկեղեցու մոտ Հ վերնամասը, արձանագիր
    11.3.19   Խաչքար Գալուստ եպիսկոպոսի 16-17 դդ. Սբ. Նշան եկեղեցու հս պատի տակ  Հ երկատված
    11.3.20   Խաչքար, կազմող` Հովհաննես 16-17 դդ. Սբ. Նշան եկեղեցու մոտ Տ ընկած է գետնին
    11.3.21   Տապանաքար 15-16 դդ.   Տ  
  11.4     Պարիսպ 14 դ.   Հ  
12.       ՔԱՐԱՅՐ-ԿԱՑԱՐԱՆ Ք.ա. 2-1 հազ. գյուղից 2,5 կմ աե, բրոնզեդարյան ամրոցի մոտ Հ  

 6.12 ԱՐԱԳՅՈՒՂ գյուղ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.       ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ Ք.ա. 2 հազ. գյուղի հս մասում Հ «Ձորի խարաբա» վայրում
2.       ԲՆԱԿԵԼԻ ՏՈՒՆ 1913 թ. գյուղի մեջ Տ պատկանում է Մ. Մկրտչյանին
3.       ԳԵՐԵԶՄԱՆՈՑ 11-19 դդ. գյուղի հս-աե եզրին Հ
  3.1     Խաչքար 11-12 դդ. գերեզմանոցի հս մասում  Հ պատվանդանի վրա
  3.2     Խաչքար 11-12 դդ.   Հ պատվանդանի վրա
  3.3     Խաչքար 11-12 դդ.   Հ պատվանդանի վրա
  3.4     Խաչքար 11-12 դդ.   Հ եռաստիճան, պատվանդանի վրա
  3.5     Խաչքար 11-12 դդ.   Հ երկաստիճան, պատվանդանի վրա
  3.6     Խաչքար 12-13 դդ.   Հ պատվանդանի վրա
  3.7     Խաչքար 13 դ. գերեզմանոցի ամ մասում, ճանապարհից 5 մ հեռու Հ երկաստիճան, պատվանդանի վրա
  3.8     Խաչքար 13 դ.   Հ  
  3.9     Խաչքար 13 դ.   Հ պատվանդանի վրա
  3.10     Խաչքար 13 դ. գերեզմանոցի հս մասում  Տ երկաստիճան, պատվանդանի վրա
4.       ԳՅՈՒՂԱՏԵՂԻ 15-19 դդ. գյուղի հս Արագետի աջ ափին բարձրացող հրվանդանին Տ «Ձորի խարաբեք, Ինալու» վայրում
  4.1     Մատուռ Թուխ Մանուկ 15-16 դդ. գյուղատեղիի ամ մասում Տ ծածկը վերանորոգ. 1970-ական թթ.
  4.2     Գերեզմանոց 15-19 դդ. գյուղատեղիի ամ մասում Տ  
5.       ԳՅՈՒՂԱՏԵՂԻ ԿԱՐՄԻՐ ԱՎԵՐԱԿ 15-19 դդ. գյուղից 2 կմ հվ-աե, Արագյուղ-Եղվարդ ճանապարհից 1 կմ հս, դաշտի մեջ  Տ «Ղըզլ  խարաբա» վայրում
  5.1     Գերեզմանոց 15-19 դդ. գյուղատեղիի հս-աե մասում Տ  
6.       ԳՅՈՒՂԱՏԵՂԻ 5-19 դդ. գյուղից 3 կմ հվ-ամ, Արզնի-Շամիրամ ջրանցքի հվ կողմում, Արա լեռան հվ ստորոտին Տ «Ուշբաշ խարաբա» վայրում
  6.1     Գերեզմանոց 5-19 դդ. գյուղատեղիի հս եզրին Տ պահպանվել է հատվածաբար
7.       ԴԱՄԲԱՐԱՆԱԴԱՇՏ, ԱՐԱԳՅՈՒՂԻ ՄԵԾ ԴԱՄԲԱՐԱՆԱԴԱՇՏԸ Ք.ա. 3-1 հազ. գյուղից 2.5 կմ աե, սկսվում է Քարաշամբ-Արագյուղ խաչմերուկից  Հ  
8.       ԴԱՄԲԱՐԱՆԱԴԱՇՏ Ք.ա. 2-1 հազ. գյուղից 2 կմ հվ-աե, «Ղզըլխարաբա» գյուղատեղիից հս Հ տարածքը մասամբ հերկված է
9.       ԴԱՄԲԱՐԱՆԱԴԱՇՏ Ք.ա. 2-1 հազ. գյուղից 2 կմ հս-ամ, Արագյուղ-Բուժական ճանապարհի 2 կողմերում Հ  
10.       ԴԱՄԲԱՐԱՆԱԴԱՇՏ Ք.ա. 2-1 հազ. գյուղից 2.5 կմ հվ-ամ, «Ուշբաշխարաբա» գյուղատեղիից հս Հ բլրոտ տեղանքում
11.       ԵԿԵՂԵՑԻ 6 դ. գյուղի հս-աե մասում, Թուխ Մանուկ մատուռից 250 մ հվ-աե Հ միանավ սրահ
  11.1     Խաչքար 13 դ. ագուցված է եկեղեցու պատին  Հ  
  11.2     Խաչքար 13 դ. ագուցված է եկեղեցու պատին Հ  
  11.3     Խաչքար 13 դ. ագուցված է եկեղեցու պատին Հ  
  11.4     Խաչքար 14 դ. ագուցված է եկեղեցու պատին Հ  
12.       ԵԿԵՂԵՑԻ «ԺԱՄ» 5-6 դդ. գյուղի կենտրոնում Հ միանավ սրահ
13.       ԵԿԵՂԵՑԻ, ԾԱՂԿԱՎԱՆՔ 13-14 դդ. գյուղի մեջ Հ  
14.       ԵԿԵՂԵՑԻ ՍԲ. ՄԱՐԻԱՄ ԱՍՏՎԱԾԱԾԻՆ 19-20 դդ. գյուղի աե մասում  Հ  
15.       ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏՈՒՄ ԶՈՀՎԱԾՆԵՐԻՆ 1972 թ. գյուղի դիմաց, բլրի վրա Հ ճարտ.` Ջ. Թորոսյան
16.       ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ-ԿՈԹՈՂ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏՈՒՄ ԶՈՀՎԱԾՆԵՐԻՆ 1974 թ. գյուղից 1,5-2 կմ հվ-աե Հ  
17.       ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ ՍԱՄՍՈՆ ՏԵՐ-ՊՈՂՈՍՅԱՆԻ (ԽԵՆԹԻ) 1980 թ. գյուղի հվ մասում Տ  
18.       ՄԱՏՈՒՌ ԹՈՒԽ ՄԱՆՈՒԿ 1890 թ. գյուղի հս-աե մասում Տ կառուցված է հին եկեղեցու հիմքերի վրա
19.       ՔԱՐԱՅՐ-ԿԱՑԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԼԻՐ 12-19 դդ. քարի դար, 13-17 դդ. գյուղից հս-աե, ձորում, արագետի կիրճի ձախ ափին Հ  
  19.1     Քարայր-կացարան քարի դար, 13-17 դդ.   Հ  
  19.2     Քարայր-կացարան քարի դար, 13-17 դդ.   Հ  
  19.3     Քարայր-կացարան քարի դար, 13-17 դդ.   Հ  

6.13 ԱՐԱՄՈՒՍ գյուղ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.       ԱՄՐՈՑ-ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ Ք.ա. 2 հազ.-2 դ. գյուղից 1 կմ հվ-ամ  Հ  
  1.1     Դամբարանադաշտ Ք.ա. 2 հազ.-8 դ. բլրալանջին Հ  
2.       ԳԵՐԵԶՄԱՆՈՑ 12-20 դդ. գյուղի հվ-աե մասում Հ  
  2.1     Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
  2.2     Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
  2.3     Խաչքար 13-14 դդ.   Հ  
  2.4     Խաչքար 16-17 դդ.   Հ պահպանվել է ստորին կեսը
  2.5     Խաչքար 16-17 դդ.   Հ  
  2.6     Տապանաքար 15-16 դդ.   Տ  
3.       ԴԱՄԲԱՐԱՆԱԴԱՇՏ Ք.ա. 2-1 հազ. գյուղից 0.5 կմ հվ-աե Հ  
4.       ԴԱՄԲԱՐԱՆԱԴԱՇՏ Ք.ա. 2-1 հազ. գյուղից 0.5 կմ աե Հ  
5.       ԵԿԵՂԵՑԻ ՍԲ. ՆՇԱՆ ԾԻՐԱՆԱՎՈՐ 6 դ. գյուղի մեջ Հ  
  5.1     Բնակելի շինություններ 19 դ. եկեղեցու մոտ Հ  
  5.2     Խաչքար 10-11 դդ. եկեղեցու մոտ Հ  
  5.3     Խաչքար 10-11 դդ.   Հ  
6.       ԵԿԵՂԵՑԻ ՍԲ. ՀԱԿՈԲ 1867 թ. գյուղի կենտրոնում Հ  
  6.1     Խաչքար 9-10 դդ. հենած է եկեղեցու պատին Հ  
  6.2     Խաչքար 13 դ. ագուցված է եկեղեցու աե ճակատին Հ  
  6.3     Խաչքար 13-14 դդ. ագուցված է եկեղեցու աե ճակատին Հ  
  6.4     Խաչքար 13-14 դդ. ագուցված է եկեղեցու ամ ճակատին Տ հատված
  6.5     Խաչքար 14-15 դդ. ագուցված է եկեղեցու ամ ճակատին Տ հատված
  6.6     Խաչքար 14-15 դդ. ագուցված է եկեղեցու ամ ճակատին   Տ հատված
  6.7     Խաչքար 14-15 դդ. խորանի ձախ կողմում Հ  
  6.8     Խաչքար 15 դ. ագուցված է եկեղեցու աե ճակատին Հ  
  6.9     Խաչքար 15-16 դդ.   Հ  
  6.10     Խաչքար 1558 թ. ագուցված է եկեղեցու աե պատի հս մասում  Հ  
  6.11     Խաչքար 16-17 դդ. ագուցված է եկեղեցու աե պատի հս մասում Տ  
7.       ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏՈՒՄ ԶՈՀՎԱԾՆԵՐԻՆ 1972 թ. գյուղի մեջ Տ քանդ. Գ. Մնացականյան, ճարտ. Ռ. Ալավերդյան
8.       ՄԱՏՈՒՌ ՍԲ. ԱՍՏՎԱԾԱԾԻՆ 13-14 դդ. գյուղի հվ-աե մասում, բարձունքի վրա Հ վերակառուցված է 1893 թ.
  8.1     Գերեզմանոց 13-20 դդ.   Տ  
    8.1.1   Խաչքար Գրիգոր քահանայի, կազմող` Վարդ 1205 թ. եկեղեցու հս ճակատի դիմաց Հ  
9.       ՄԱՏՈՒՌ 19 դ. գյուղի կենտրոնում Տ  
10.       ՄԱՏՈՒՌ 19 դ. գյուղի ամ կողմում Տ  
11.       ՏԱՊԱՆԱՔԱՐ 12-13 դդ. գյուղի ամ կողմում Հ  

 6.14 ԱՐԳԵԼ գյուղ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.       ԱՄՐՈՑ Ք.ա. 2-1 հազ. գյուղից աե, Հրազդանի կիրճի աջ ափին Հ  
2.       ԱՄՐՈՑ «ԼՈՒՍԱԿԵՐՏ-ԱՐԳԵԼ» Ք.ա. 3 հազ.- միջնադար գյուղի աե, եզրին, Գյումուշ ՀԷԿ-ի հանդիպակաց հրվանդանի վրա Հ  
  2.1     Բնակատեղի Ք.ա. 3 հազ.- միջնադար միջնաբերդից ամ Հ  
3.       ԲԱՑՕԹՅԱ ԿԱՅԱՆ հին քարի դար   Հ  
4.       ԴԱՄԲԱՐԱՆԱԴԱՇՏ հելլենիստական Հրազդանի կիրճում, Լուսակերտ քարայրի մոտ Հ  
5.       ԳՅՈՒՂԱՏԵՂԻ «ՀԻՆ ԱՐԳԵԼ» 9-19 դդ. գյուղի հվ մասում, գործող գերեզմանոցից հվ Տ  
6.       ԵԿԵՂԵՑԻ ՍԲ. ԳԵՎՈՐԳ 1890 թ. գյուղի մեջ Տ  
  6.1     Խաչքար 12-13 դդ. ագուցված է հվ ավանդատան մուտքից վեր Հ  
  6.2     Խաչքար 12-13 դդ. ագուցված է հս ավանդատան մուտքից վեր Հ  
  6.3     Խաչքար 19 դ. եկեղեցու աե պատի կենտրոնում  Տ  
  6.4     Խաչքար 19-20 դդ. եկ. հս պատի ամ կողմում Տ  
  6.5     Զանգակատուն 19 դ. եկեղեցու հվ ճակատին Տ  
  6.6     Գերեզմանոց 17-20 դդ. եկեղեցու շուրջը Տ  
    6.6.1   Կոթող 19 դ. եկեղեցու հվ Տ խաչազարդ
  6.7     Մատուռ 19-20 դդ.   Տ  
7.       ՀԱՄԱԼԻՐ ԳՅՈՒՄՈՒՇ ՀԷԿ-Ի 1953 թ. Հրազդանի ձորում Հ  
8.       ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏՈՒՄ ԶՈՀՎԱԾՆԵՐԻՆ 1986 թ. գյուղի մեջ Տ  
9.       ՄԱՏՈՒՌ ԹՈՒԽ ՄԱՆՈՒԿ 17-18 դդ. գյուղի հվ եզրին, տեղանքի նկատմամբ իշխող բարձունքի վրա   Տ  վերականգ. 1970-ական թթ.
  9.1     Խաչքար 8-9 դդ. խորանում  Հ վերնամասը
  9.2     Գերեզմանոց 17-20 դդ. մատուռից ամ Տ  
10.       ՔԱՐԱՅՐ-ԿԱՑԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԼԻՐ հին քարի դար Հրազդան ձորի աջ ափին, գյուղի հվ մասում  Հ  
  10.1     Քարայր-կացարան Լուսակերտ - 1 հին քարի դար   Հ  
  10.2     Քարայր-կացարան Լուսակերտ - 2 հին քարի դար   Հ  
11.       ՔԱՐԱՅՐ-ԿԱՑԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԼԻՐ հին քարի դար, միջնադար գյուղի հվ մասում, Հրազդան գետի աջ ափին  Հ  
  11.1     Քարայր-կացարան հին քարի դար, միջնադար   Հ  
  11.2     Քարայր-կացարան հին քարի դար, միջնադար   Հ  
  11.3     Քարայր-կացարան հին քարի դար, միջնադար   Հ  

6.15 ԱՐԶԱԿԱՆ գյուղ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.       ԳԵՐԵԶՄԱՆՈՑ 12-17 դդ. գյուղի հս-ամ եզրին Տ  
  1.1     Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
  1.2     Տապանաքար 16-17 դդ.   Տ  
2.       ԳԵՐԵԶՄԱՆՈՑ միջնադար գյուղի հս-ամ մասում, «Աղվերան» վայրում, Նախարարների խորհրդի հանգստյան տան տարածքում Հ  
  2.1     Խաչքար 10 դ.   Հ  
  2.2     Խաչքար 10 դ.   Հ  
  2.3     Խաչքար 10-11 դդ.   Հ  
  2.4     Խաչքար 10-11 դդ.   Հ  
  2.5     Խաչքար 11 դ.   Հ  
  2.6     Խաչքար 11 դ.   Հ  
  2.7     Խաչքար 11-12 դդ.   Հ  
  2.8     Խաչքար 11-12 դդ.   Հ  
  2.9     Խաչքար 12 դ.   Հ  
  2.10     Խաչքար 12 դ.   Հ  
  2.11     Խաչքար 12 դ.   Հ  
  2.12     Խաչքար 12 դ.   Հ  
  2.13     Խաչքար 12 դ.   Հ  
  2.14     Խաչքար 12 դ.   Հ  
  2.15     Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
  2.16     Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
  2.17     Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
  2.18     Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
  2.19     Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
  2.20     Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
  2.21     Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
  2.22     Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
  2.23     Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
  2.24     Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
  2.25     Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
  2.26     Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
  2.27     Խաչքար 1219 թ.    Հ  
  2.28     Խաչքար 1223 թ.   Հ  
  2.29     Խաչքար 15 դ.   Հ  
3.       ԳԵՐԵԶՄԱՆՈՑ 10-19 դդ. գյուղի հս-ամ մասում, բլրի վրա Հ  
  3.1     Խաչքար 10 դ.   Հ  
  3.2     Խաչքար 10 դ.   Հ  
  3.3     Խաչքար 10 դ.   Հ  
  3.4     Խաչքար 10 դ.   Հ  
  3.5     Խաչքար 10-11 դդ.   Հ  
  3.6     Խաչքար 11-12 դդ.   Հ  
  3.7     Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
  3.8     Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
  3.9     Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
  3.10     Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
  3.11     Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
  3.12     Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
  3.13     Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
  3.14     Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
  3.15     Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
  3.16     Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
  3.17     Խաչքար 15 դ.   Հ  
  3.18     Խաչքար 15-16 դդ.   Հ  
  3.19     Խաչքար 16-17 դդ.   Հ  
  3.20     Տապանաքար 16-17 դդ.   Հ  
  3.21     Տապանաքար 16-17 դդ.   Տ  
4.       ԳՅՈՒՂԱՏԵՂԻ «ԱՐԶԱԿԱՆԻ ԱՎԵՐԱԿՆԵՐ» 12-15 դդ. գյուղից 3 կմ աե Հ  
  4.1     Գերեզմանոց 12-15 դդ.   Հ  
    4.1.1   Խաչքար 11 դ.   Հ  
    4.1.2   Խաչքար 11 դ.   Հ  
5.       ԳՅՈՒՂԱՏԵՂԻ «ԱՎԱԶԱՆ» 19 դ. 1960-ական թթ. գյուղից 4 կմ հվ-աե Տ  
6.       ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ «ԳՀՈՒԿԻ ՎԱՆՔ» (ԲՈԼՈՐԱՀԱՐ) 13-14 դդ.   Հ  
  6.1     Եկեղեցի 13-14 դդ.   Հ  
    6.1.1   Խաչքար 10 դ.   Հ  
    6.1.2   Խաչքար 11 դ.   Հ  
    6.1.3   Խաչքար 12 դ. Հ  
  6.2     Բնակելի և տնտեսական կառույցներ միջնադար   Հ ավերված
  6.3     Գերեզմանոց միջնադար   Տ  
    6.3.1   Խաչքար 1219 թ.   Հ արձանագիր
    6.3.2   Խաչքար 1265 թ.   Հ արձանագիր
    6.3.3   Խաչքար 13 դ.   Հ  
    6.3.4   Խաչքար 13 դ.   Հ  
    6.3.5   Խաչքար 13 դ.   Հ  
    6.3.6   Խաչքար 13 դ.   Հ  
    6.3.7   Խաչքար 13 դ.   Հ  
    6.3.6   Խաչքար 13 դ.   Հ  
    6.3.7   Խաչքար 13 դ.   Հ  
    6.3.8   Խաչքար 13 դ.   Հ  
    6.3.9   Խաչքար 13 դ.   Հ  
    6.3.10   Խաչքար 13 դ.   Հ պահպանվել է արձանագիր պատվանդանը
    6.3.11   Խաչքար 13 դ.   Հ պահպանվել է արձանագիր պատվանդանը
    6.3.12   Խաչքար 13 դ.   Հ պահպանվել է արձանագիր պատվանդանը
  6.4     Գերեզմանոց միջնադար վանքից 150 մ հս Հ  
    6.4.1   Խաչքար 13 դ.   Հ  
    6.4.2   Խաչքար 13 դ.   Հ  
    6.4.3   Խաչքար 13 դ.   Հ  
    6.4.4   Խաչքար 13 դ.   Հ  
    6.4.5   Խաչքար 13 դ.   Հ  
    6.4.6   Խաչքար 13 դ.   Հ  
    6.4.7   Խաչքար 13 դ.   Հ  
    6.4.8   Խաչքար 13 դ.   Հ  
    6.4.9   Խաչքար 13 դ.   Հ  
    6.4.10   Խաչքար 13 դ.   Հ  
    6.4.11   Խաչքար 13 դ.   Հ  
    6.4.12   Խաչքար 13 դ.   Հ  
7.       ԵԿԵՂԵՑԻ ՍԲ. ԱՍՏՎԱԾԱԾԻՆ (ՉՈՐՈՒՏԻ ՎԱՆՔ) 12 դ. գյուղից 5 կմ հս հանգստյան տան տարածքում Հ  
  7.1     Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
  7.2     Գերեզմանոց միջնադար   Հ  
    7.2.1   Խաչքար 10-11 դդ.   Հ  
    7.2.2   Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
    7.2.3   Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
8.       ԵԿԵՂԵՑԻ ՍԲ. ԳԵՎՈՐԳ 13 դ. գյուղի հս մասում Հ  
  8.1     Գերեզմանոց 10-20 դդ. եկեղեցու մոտ Հ  
    8.1.1   Խաչքար 10-11 դդ.   Հ  
    8.1.2   Խաչքար 10-11 դդ.   Հ  
    8.1.3   Խաչքար 11-12 դդ.   Հ  
    8.1.4   Խաչքար 11-12 դդ.   Հ  
    8.1.5   Խաչքար 11-12 դդ.   Հ  
    8.1.6   Խաչքար 13-14 դդ.   Հ  
    8.1.7   Խաչքար 13-14 դդ.   Հ  
    8.1.8   Խաչքար 14-15 դդ.   Հ  
    8.1.9   Խաչքար 14-15 դդ.   Հ  
    8.1.10   Խաչքար 14-15 դդ.   Հ  
    8.1.11   Խաչքար 14-15 դդ.   Հ  
    8.1.12   Խաչքար 14-15 դդ.   Հ  
    8.1.13   Խաչքար 14-15 դդ.   Հ  
    8.1.14   Խաչքար 14-15 դդ.   Հ  
    8.1.15   Խաչքար 15-16 դդ.   Հ  
    8.1.16   Խաչքար 15-16 դդ.   Հ  
    8.1.17   Խաչքար 16-17 դդ.   Հ  
    8.1.18   Խաչքար 16-17 դդ.   Հ  
9.       ԵԿԵՂԵՑԻ ՍԲ. ՍՏԵՓԱՆՈՍ (ՍԲ. ԱՍՏՎԱԾԱԾԻՆ, ՍԲ. ԹԱԴԵՎՈՍ ԱՌԱՔՅԱԼ) 1867 թ. գյուղի մեջ Տ  
  9.1     Գերեզմանոց միջնադար   Հ  
    9.1.1   Արձանագրություն 1001 թ. ընկած եկեղեցու մոտ Հ  
    9.1.2   Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
    9.1.3   Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
10.       ԵԿԵՂԵՑԻ ՍԲ. ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 6-7 դդ. գյուղի մեջ Հ  
11.       ԵԿԵՂԵՑԻ «ՀԵՐՄՈՆԻ ՎԱՆՔ» միջնադար գյուղից 2.5 կմ հս-ամ  Հ  
  11.1     Գերեզմանոց միջնադար   Տ  
    11.1.1   Խաչքար 11 դ.   Հ  
    11.1.2   Խաչքար 11 դ.   Հ  
    11.1.3   Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
12.       ԵԿԵՂԵՑԻ «ՓՐԻ ՎԱՆՔ» 10-11 դդ. գյուղից հս-ամ, «Նաիրի» հանգստյան տան տարածքում Հ  
  12.1     Խաչքար 9 դ.   Հ  
  12.2     Խաչքար 9-10 դդ.   Հ  
  12.3     Խաչքար 10 դ.   Հ  
13.       ԽԱՉՔԱՐ 12 դ. գյուղի հվ-ամ մասում, «Խաչի դար» վայրում  Հ  
14.       ԽԱՉՔԱՐ 12-13 դդ. գյուղից հս-ամ, ՀՀ ԳԱԱ հանգստյան տան տարածքում Հ  
15.       ԽԱՉՔԱՐ 13 դ. գյուղից 2.5 կմ հս-ամ, նեղուցի վանքից 0.5 կմ հս-աե Հ  
16.       ԽԱՉՔԱՐ 15 դ. գյուղի հվ- ամ մասում, «Խաչի դար» վայրում Հ  
17.       ՀՈԻՇԱՐՁԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏՈՒՄ ԶՈՀՎԱԾՆԵՐԻՆ գյուղի մեջ Տ  
18.       ՎԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ ՆԵՂՈՒՑԻ ՎԱՆՔ (ԱՐԶԱԿԱՆԻ ՎԱՆՔ, ՍԲ. ԱՍՏՎԱԾԱԾԻՆ, ՆԵՂՈՒՑԻ ՍԲ. ԱՍՏՎԱԾԱԾԻՆ) 13 դ. 10-16 դդ. գյուղից 3 կմ հվ-ամ գյուղից 2 կմ հս-ամ Հ  
  18.1     Եկեղեցի Սբ. Աստվածածին 13 դ.   Հ  
    8.1.1   Խաչքար 10 դ.   Հ  
  18.2   Գավիթ 1271 թ. եկեղեցուն կից է ամ-ից Հ  
    18.2.1   Խաչքար, Սարգիս կազմող  13 դ. գավիթի ներսում Հ  
    18.2.2   Խաչքար 13 դ.   Հ  
    18.2.3   Խաչքար 13 դ.   Հ  
    18.2.5   Խաչքար 13 դ.   Հ  
    18.2.6 Խաչքար 13 դ.   Հ  
  18.3     Գավիթ 13 դ. համալիրի հվ կողմում Հ նորաբաց
  18.4     Գերեզմանոց միջնադար Սբ. Աստվածածին եկեղեցու մոտ Հ  
    18.4.1   Խաչքար 9-10 դդ.   Հ  
    18.4.2   Խաչքար Յովհաննեսի, Մխիթար և Հուսիկ կազմողներ  1115 թ. մատուռի մոտ Հ  
    18.4.3   Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
    18.4.4   Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
    18.4.5   Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
    18.4.6   Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
    18.4.7   Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
    18.4.8   Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
    18.4.9   Խաչքար Ովասափ կազմողի 13 դ. մատուռի մոտ Հ  
    18.4.10   Խաչքար 1256 թ.   Հ արձանագիր
    18.4.11   Տապանաքար 12 դ.   Հ  
  18.5     Մատուռ 13 դ. համալիրի ամ մասում Հ  
    18.5.1   Խաչքար 10-13 դդ.   Հ  
    18.5.2   Խաչքար 1205 թ.   Հ արձանագիր
  18.6     Գերեզմանոց 12-14 դդ. մատուռի մոտ Հ  
    18.6.1   Խաչքար 10 դ.   Հ  
    18.6.2   Խաչքար 10 դ.   Հ  
    18.6.3   Խաչքար 10 դ.   Հ  
    18.6.4   Խաչքար 10 դ.   Հ  
    18.6.5   Խաչքար 12 դ.   Հ  
    18.6.6   Խաչքար 12 դ.   Հ  
    18.6.7   Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
    18.6.8   Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
    18.6.9   Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
    18.9.10   Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
    18.6.11   Խաչքար 1246 թ.   Հ արձանագիր
    18.6.12   Խաչքար 13 դ.   Հ  
    18.6.13   Խաչքար 13 դ.   Հ  
    18.6.14   Խաչքար 13 դ.   Հ  
    18.6.15   Խաչքար 13 դ.   Հ  
    18.6.16   Խաչքար 13 դ.   Հ  
    18.6.17   Խաչքար 13 դ.   Հ  
    18.6.18   Խաչքար 14 դ.   Հ  
    18.6.19   Խաչքար 14 դ.   Հ  
    18.6.20   Խաչքար 14 դ.   Հ  
    18.6.21   Խաչքար 14 դ.   Հ  
    18.6.22   Խաչքար 15 դ.   Հ  
  18.7     Սեղանատուն միջնադար   Հ պեղվել է 1990 թ.
  18.8     Բնակելի և տնտեսական կառույցներ միջնադար   Հ պահպանվել են հիմքերը

6.16 ԱՐԶՆԻ գյուղ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.       «ԱՐԶՆԻ» ԱՌՈՂՋԱՐԱՆԻ ՀԱՄԱԼԻՐԸ   Հրազդանի ձորում Հ  
  1.1     Գլխավոր մասնաշենքը     Հ  
  1.2     Ըմպելասրահը     Հ  
  1.3     Լոգարանների շենքը     Հ  
2.       ԲԱՑՕԹՅԱ ԿԱՅԱՆ քարի դար «Արզնի» առողջարանի մոտ, աջափնյա դարավանդի վրա Հ  
3.       ԲՆԱԿԱՏԵՂԻ Ք.ա. 2-1 հազ., միջնադար գյուղի ամ եզրին, ձորաբերանին Հ  
  3.1     Մատուռ   բնակատեղի տարածքում  Հ վերակառուցված հին հիմքերի վրա
    3.1.1   Խաչքար 13 դ. մատուռի ներսում Հ  
  3.2     Գերեզմանոց միջնադար մատուռի մոտ Տ ավերված
    3.2.1   Խաչքար 13 դ.   Հ  
    3.2.2   Խաչքար 17 դ.   Տ հատված վերնամասից
4.       ԴԱՄԲԱՐԱՆԱԴԱՇՏ Ք.ա. 2 դ. Հրազդան գետի ափին, խճուղու եզրին Հ  
5.       ԵԿԵՂԵՑԻ 7 դ. գյուղի ամ եզրին, Հրազդանի ձախ ափին Հ եռախորան
  5.1     Խաչքար 1577 թ. ագուցված է ամ ճակատի հվ կողմում Հ  
  5.2     Խաչքար, կազմող` Քիրամ  1593 թ. ագուցված է ամ ճակատի հս կողմում Հ  
  5.3     Գերեզմանոց 13-17 դդ. Սբ. Հակոբ եկեղեցուց հվ և աե  Հ  
    5.3.1   Խաչքար 13 դ. եկեղեցուց 20 մ աե Հ կանգնեցված է գետնի վրա
    5.3.2   Խաչքար 13 դ. եկեղեցուց 18 մ աե Հ  
    5.3.3   Տապանաքար 15-16 դդ. եկեղեցուց հվ-աե Հ կենցաղային քանդակներով
6.       ԵԿԵՂԵՑԻ  10 դ. գյուղի ամ եզրին Հ  վիմափոր
7.       ԵԿԵՂԵՑԻ  12 դ. «Արզնի» առողջարանի N 1 հանգստյան տան մոտ Հ  վիմափոր
8.       ԵԿԵՂԵՑԻ 13 դ. կամրջի մոտ Հ վիմափոր
9.       ԵԿԵՂԵՑԻ ՍԲ. ԿԻՐԱԿԻ 6 դ. գյուղի մեջ Հ քառախորան
10.       ԵԿԵՂԵՑԻ ՍԲ. ՄԱՐԻԱՄ ԱՍՏՎԱԾԱԾԻՆ 17-19 դդ. գյուղի ամ եզրին, Հրազդանի ձորի ափին, այգիների մեջ Տ  
  10.1     Խաչքար Գրիգորի, Եթարի  1611 թ. ագուցված է եկեղեցու խորանի հս կողմում   Հ արձանագիր
  10.2     Խաչքար Թաթոսի 1618 թ. ագուցված է եկեղեցու խորանի հվ կողմում Հ արձանագիր
  10.3     Խաչքար 15-16 դդ. ագուցված է եկեղեցու խորանում Հ հատված
  10.4     Խաչքար 15-16 դդ. ագուցված է եկեղեցու խորանում Հ հատված
  10.5     Գերեզմանոց 15-19 դդ. եկեղեցու շուրջը Տ կիսավեր
11.       ԵԿԵՂԵՑԻ ՍԲ. ՄԱՐԻԱՄ ԱՍՏՎԱԾԱԾԻՆ 1881 թ. գյուղի ամ մասում Հ ասորական
  11.1     Խաչքար 15-16 դդ. ագուցված է եկեղեցու հվ ճակատին Հ  
  11.2     Զանգակատուն 19 դ. կից է եկեղեցուն ամ-ից Տ պահպանվել են մույթերը
    11.2.1   Խաչքար 16-17 դդ. ագուցված է հս որմնամույթի վրա  Հ հատված
  11.3     Հուշաքար 1915 թ. Մեծ Եղեռնի զոհերին 2002 թ. եկեղեցու մոտ Հ ռուսերեն արձանագրությամբ, հեղ. Վ. Վենիամինով
12.       ԿՈԹՈՂ 5-6 դդ. գյուղի մեջ Հ  
13.       ԿՈԹՈՂ 5-6 դդ. գյուղի մեջ Հ  
14.       ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏՈՒՄ ԶՈՀՎԱԾՆԵՐԻՆ  1977 թ.  գյուղի մեջ Տ քանդ.` Ի. Ա. Դանիելով
15.       ՄԱՏՈՒՌ ՍԲ. ՊՈՂՈՍ-ՊԵՏՐՈՍ  13-14 դդ. գյուղի ամ եզրին Հ  
16.       ՔԱՐԱՅՐ-ԿԱՑԱՐԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԼԻՐ քարի դար-միջնադար գյուղից ներքև, Հրազդանի ձորի աջ ափին Հ  
17.       ՔԱՐԱՅՐ-ՄԱՏՈՒՌ ՍԲ. ՍԱՐԳԻՍ 1431 թ. գյուղի հս-ամ մասում, ձորալանջին Հ  
  17.1     Խաչքար 1431 թ. մատուռի ներսում Հ արձանագիր

 6.17 ԱՐՏԱՎԱԶ գյուղ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.       ԱՄՐՈՑ Ք.ա. 3-1 հազ. գյուղից 0.5 կմ հս-ամ, Արտավազ-Հանքավան ճանապարհի աջ կողմում, բլրի գագաթին Հ  
  1.1     Դամբարանադաշտ Ք.ա. 3-1 հազ. գյուղից 0.3 կմ հս-ամ Հ  
2.       ԲԱՑՕԹՅԱ ԿԱՅԱՆ քարի դար գյուղի հս մասում, համանուն գետի աջ ափին Հ «Թաքյառլու» վայրում
3.       ԴԱՄԲԱՐԱՆԱԴԱՇՏ Ք.ա. 2-1 հազ. գյուղից 1.5 կմ հս-ամ, Հանքավան տանող ճանապարհի աջ կողմում, ջրամբարից 0.5 կմ ամ Հ  
4.       ՎԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ ԱՐՏԱՎԱԶԱՎԱՆՔ (ԱՆԱՊԱՏ, ԱՐՏԱՎԱԶԱ ԱՊԱՐԱՆՔ, ԱՐՏԱՎԱԶԴԱ ԱՊԱՐԱՆՔ, ԱՐՏԱՎԱԶԴԱՎԱՆՔ, ԱՐՏԱՎԱԶԴԱ ՍԲ. ԱՍՏՎԱԾԱԾԻՆ) 6-7 դդ. գյուղից 0.5 կմ աե Հ  
  4.1     Եկեղեցի 7 դ. վերակառ. 11-14 դդ.   Հ կենտրոնագմբեթ, պատերի վրա արձանագրություններ
  4.2     Եկեղեցի 6 դ.   Հ միանավ սրահ
  4.3     Գերեզմանոց 6-13 դդ. եկեղեցու շուրջը Հ  
    4.3.1   Խաչքար 9-10 դդ.   Հ  
    4.3.2   Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
    4.3.3   Խաչքար 1221 թ.   Հ երկատված, ունի արձ. եկեղեցու վերաշին. մասին 
    4.3.4   Խաչքար 13 դ.   Հ վերին հատվածը
    4.3.5   Խաչքար հայր Սարգսի 13 դ.   Հ վանքից 15 մ աե, վերականգնված, գետնի վրա, թիկունքին արձանագրութ.
    4.3.6   Խաչքար 13-14 դդ.   Հ հողմնահարված հենած է եկեղեցու ամ պատին
    4.3.7   Խաչքար 13-14 դդ.   Հ  
    4.3.8   Խաչքար 13-14 դդ.   Հ  
    4.3.9   Խաչքար 14-15 դդ.   Հ  
    4.3.10   Խաչքար 14-15 դդ.   Հ հողմնահարված, հենած է եկեղեցու ամ պատին 
    4.3.11   Խաչքար 14-15 դդ.   Հ  
    4.3.12   Խաչքար 14-15 դդ.   Հ  

6.17.1 ՓՅՈՒՆԻԿ գյուղ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.       ԱՄՐՈՑ Ք.ա. 2-1 հազ., միջնադար գյուղից 0.5 կմ հս-աե Հ  

 6.18 ԲԱԼԱՀՈՎԻՏ գյուղ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.       ԱՄՐՈՑ Ք.ա. 2-1 հազ. գյուղի աե մասում Հ  
  1.1     Բնակատեղի Ք.ա. 2 հազ.   Հ  
  1.2     Դամբարաններ Ք.ա. 2-1 հազ.   Հ  
2.       ԲԱՑՕԹՅԱ ԿԱՅԱՆ քարի դար ռադիոկայանի մոտ` բլրալանջին Հ  
3.       ԳԵՐԵԶՄԱՆՈՑ 17-20 դդ. ամրոցի հվ, թեք սարալանջին  Տ  
  3.1     Մատուռ «Կույս Վարվառա»     Տ  
    3.1.1   Խաչքար 13 դ.   Հ  
    3.1.2   Խաչքար 13-14 դդ.   Հ  
4.       ԳԵՐԵԶՄԱՆՈՑ 19-20 դդ. գյուղի հս-աե եզրին, երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների գործարանի մոտ Տ  
5.       ԳՅՈՒՂԱՏԵՂԻ «ԵԼԻՋԱ» 12-20 դդ. գյուղից աե, հարթ տարածքի վրա Հ լքվել է 20-րդ դ. 20-ական թթ.
  5.1     Եկեղեցի 9-14 դդ. Հ պահպանվել են հիմքերը
    5.1.1   Խաչազարդ քար 9-10 դդ. եկեղեցու ներսում Հ  
    5.1.2   Խաչազարդ քար 9-10 դդ. եկեղեցում, մուտքի մոտ Հ  
  5.2     Գերեզմանոց 9-14 դդ. եկեղեցուց աե, ձորակի աջ ափին  Հ  
    5.2.1   Խաչքար 9-10 դդ.   Հ ընկած է գետնին
    5.2.2   Խաչքար 10-12 դդ.   Հ կանգնեցված է գետնի վրա
    5.2.3   Խաչքար 10-12 դդ. գերեզմանոցի աե եզրին  Հ ընկած է գետնին
    5.2.4   Խաչքար 10-12 դդ.   Հ ընկած է գետնին
    5.2.5   Խաչքար 10-12 դդ.   Հ ընկած է գետնին
    5.2.6   Խաչքար 10-12 դդ.   Հ ընկած է գետնին
    5.2.7   Խաչքար 10-12 դդ.   Հ ընկած է գետնին
    5.2.8   Խաչքար 10-12 դդ.   Հ ընկած է գետնին
    5.2.9   Խաչքար 10-12 դդ.   Հ ընկած է գետնին
    5.2.10   Խաչքար 10-12 դդ.   Հ ընկած է գետնին
    5.2.11   Խաչքար 10-12 դդ.   Հ ընկած է գետնին
    5.2.12   Խաչքար Միրզայի 1256 թ. եկեղեցու աե պատի տակ Հ վերնամասը կոտրված, պատվանդանի վրա
    5.2.13   Խաչքար 13 դ.   Հ 1256 թ. խաչքարի մոտ, պատվանդանի վրա, ստորին հատվածը
    5.2.14   Խաչքար 13 դ.   Հ պատվանդանի վրա
  5.3     Եկեղեցի Սբ. Աստվածածին 19 դ.   Տ  
6.       ԵԿԵՂԵՑԻ ՍԲ. ԱՍՏՎԱԾԱԾԻՆ 19 դ. գյուղի մեջ Հ  
7.       ԵԿԵՂԵՑԻ ՍԲ. ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 13-14 դդ Սբ. Աստվածածին եկեղեցուց աե  Հ պահպանվել են հիմքերը
  7.1     Գերեզմանոց 13-19 դդ. եկեղեցու շրջակայքում Հ  
8.       ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏՈՒՄ ԶՈՀՎԱԾՆԵՐԻՆ   գյուղի մեջ Տ քանդ. Խ. Միրիջանյան
9.       ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԻ ԶՈՀԵՐԻՆ   գյուղի մեջ Տ  
10.       ՄԱՏՈՒՌ ՍԲ. ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 19 դ. Երևան-Աբովյան ճանապարհի աջ կողմում Տ  
11.       ՄԱՏՈՒՌ ՍԲ. ԿԱՐԱՊԵՏԻ 5 դ. Սբ. Աստվածածին եկեղեցուց 200 մ հվ-աե, ճան-ի եզրին Հ  
12.       ՔԱՂԱՔԱՏԵՂԻ Ք.ա. 3-2 հազ. գյուղի աե մասում Հ  
  12.1     Դամբարանադաշտ Ք.ա. 2-1 հազ.   Հ  

 6.19 ԲՋՆԻ գյուղ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.        ԱՄՐՈՑ 5-16 դդ. գյուղի աե մասում, քարաժայռի վրա, Հրազդան գետի աջ ափին Հ Պահլավունիների, ապա Զաքարյանների նստավայրից մեկը
  1.1     Մեծ (Վերին) բերդ 10-16 դդ. քարաժայռի գագաթի վրա  Հ  
    1.1.1   Եկեղեցի Սբ. Խաչ 9-10 դդ. ամրոցի կենտրոնական հատվածում Հ կենտրոնագմբեթ, խաչաձև հատակագծով, պահպանվել են հիմնապատերը
    1.1.2   Ջրամբար 10 դ. ամրոցի կենտրոնական հատվածում Հ պեղվել է 1977-1981, 2003 թթ.
    1.1.3   Պալատ 10 դ.   Հ  
  1.2     Ստորին (Փոքր) բերդ 10-16 դդ. աե Մեծ բերդից աե  Հ  
    1.2.1   Գաղտնուղի 10 դ.   Հ  
2.       ԳԵՐԵԶՄԱՆՈՑ 15-20 դդ. գյուղի մեջ, Բջնիի վանքից հս Տ  
  2.1     Տապանաքար 1468 թ.   Տ արձանագիր
  2.2     Տապանաքար 16-17 դդ.   Տ  
  2.3     Տապանաքար 16-17 դդ.   Տ  
  2.4     Տապանաքար 16-17 դդ.   Տ  
  2.5     Տապանաքար 16-17 դդ.   Տ  
  2.6     Տապանաքար 1683 թ.   Տ արձանագիր
3.       ԳԵՐԵԶՄԱՆՈՑ միջնադար գյուղի մեջ Տ կամրջի մոտ
  3.1     Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
  3.2     Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
  3.3     Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
4.       ԳԵՐԵԶՄԱՆՈՑ միջնադար գյուղի հվ եզրին Տ Խ. Մովսիսյանի տնամերձում
  4.1     Խաչքար 12 դ.   Հ  
  4.2     Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
  4.3     Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
5.       ԳՅՈՒՂԱՏԵՂԻ 9-16 դդ. գյուղի հվ-աե եզրին, «Խաչի դոշ» վայրում   Տ  
  5.1     Խաչքար 11-12 դդ.   Հ  
  5.2     Խաչքար 12 դ.   Հ  
  5.3     Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
  5.4     Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
   5.5     Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
  5.6     Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
6.       ԴԱՄԲԱՐԱՆԱԴԱՇՏ Ք.ա. 3-1 հազ.  գյուղի հվ-աե մասում, «Խաչի դոշ» վայրում, Հրազդանի ձախափնյա սարահարթի վրա Հ 1929 թ. հետախուզական պեղումներ է կատարել ՀՀ հուշարձանների պահպ. կոմ. արշավախումբը 
7.       ԵԿԵՂԵՑԻ ուշ միջնադար գյուղից 2 կմ հս, «Սուննաթ» վայրում Տ պահպանվել են միայն հիմքերը
8.       ԵԿԵՂԵՑԻ ՍԲ. ԲԱՐՕՐՈՒԹՅՈՒՆ 12-13 դդ. գյուղի մեջ, Բջնի-Հրազդան ճանապարհի ձախ կողմում Հ  
9.       ԵԿԵՂԵՑԻ ՍԲ. ԳԵՎՈՐԳ 13-17 դդ. գյուղի մեջ, Սբ. Աստվածածին եկեղեցուց 100 մ հվ-աե Հ բազիլիկ սրահ
  9.1     Արձանագրություն 13 դ. եկեղեցու մոտ Հ  
  9.2     Խաչքար 1189 թ.   Հ արձանագիր
  9.3     Խաչքար 13 դ. ագուցված է ամ ճակատին, մուտքից հս  Հ  
  9.4     Խաչքար 13 դ. ագուցված է ամ ճակատին, մուտքից հվ Հ  
  9.5     Խաչքար 13 դ. ագուցված ամ ճակատին, լուսամուտի վերևում  Հ ստորին
  9.6     Խաչքար 16 դ. հենված է ամ ճակատին,  մուտքից հվ Հ  
  9.7     Խաչքար 16 դ. նախորդի կողքին Հ  
10.       ԵԿԵՂԵՑԻ ՍԲ. ԳՐԻԳՈՐ ԼՈԻՍԱՎՈՐԻՉ 13 դ. գյուղի մեջ Հ  
11.       ԵԿԵՂԵՑԻ ՍԲ. ԹԱԴԵՎՈՍ ԱՌԱՔՅԱԼ 13-14 դդ. գյուղի մեջ Հ  
  11.1     Մատուռ 13-14 դդ.   Հ  
12.       ԵԿԵՂԵՑԻ ԹՈՒԽ ՄԱՆՈՒԿ 9-10 դդ. գյուղի մեջ, Բջնի-Հրազդան ճանապարհի ձախ կողմում Հ  
  12.1     Խաչքար 10-11 դդ.   Հ  
  12.2     Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
  12.3     Գավիթ 12-13 դդ.   Հ  
13.       ԵԿԵՂԵՑԻ ԾԱՂԿԱՎԱՆՔ 13-14 դդ. գյուղի մեջ Հ վերականգ. 20 դ., Ս. Մինասյանի տնամերձում 
  13.1     Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
  13.2   Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
  13.3     Գերեզմանոց միջնադար   Հ  
14.       ԵԿԵՂԵՑԻ ՍԲ. ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ 19 դ. գյուղի մեջ  Հ  
  14.1     Խաչքար 10-11 դդ.   Հ  
  14.2     Խաչքար 10-11 դդ.   Հ  
  14.3     Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
  14.4     Գերեզմանոց միջնադար   Հ  
    14.4.1   Խաչքար 12 դ.   Տ  
    14.4.2   Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
    14.4.3.   Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
15.       ԵԿԵՂԵՑԻ ՍԲ. ՍԱՐԳԻՍ 7 դ.վերականգնվել է 1648 և 1990 թթ. Փոքր Բջնի գյուղի աե եզրին, ամրոցից 300 մ հս-աե, ժայռի գագաթի վրա  Հ Հայաստանի միախորան ամենափոքր եկեղեցին է
  15.1     Գերեզմանոց 9-16 դդ. եկեղեցուց ամ Հ  
    15.1.1   Խաչքար 13 դ.   Հ  
    15.1.2   Խաչքար 13 դ.   Հ  
  15.1.3 Խաչքար 13 դ.      
    15.1.4   Խաչքար 16 դ.   Հ  
    15.1.5   Խաչքար 16 դ.   Հ  
16.       ԽԱՉՔԱՐ 9-10 դդ. գյուղի մեջ Հ Մ. Գրիգորյանի տնամերձում
17.       ԽԱՉՔԱՐ 9-10 դդ. գյուղի մեջ Հ Մ. Գրիգորյանի տնամերձում
18.       ԽԱՉՔԱՐ 10 դ. գյուղի մեջ Հ  Մ. Գրիգորյանի տնամերձում
19.       ԽԱՉՔԱՐ 10-11 դդ. գյուղի մեջ Հ Մ. Գրիգորյանի տնամերձում
20.       ԽԱՉՔԱՐ 12 դ. գյուղի մեջ Հ Մ. Գրիգորյանի տնամերձում
21.       ԽԱՉՔԱՐ 12 դ. գյուղի մեջ Հ Բ. Սահակյանի տնամերձում
22.       ԽԱՉՔԱՐ 12 դ. գյուղի մեջ Հ դպրոցի մոտ, Մ. Ներսեսյանի տան մոտ
23.       ԽԱՉՔԱՐ 12 դ. գյուղի աե մասում Հ Ա. Մաթևոսյանի տնամերձում 
24.       ԽԱՉՔԱՐ 12 դ. գյուղի հս եզրին Հ Վ. Աբրահամյանի տնամերձում 
25.       ԽԱՉՔԱՐ 12 դ. գյուղի հս եզրին Հ Վ. Աբրահամյանի տնամերձում
26.       ԽԱՉՔԱՐ 12-13 դդ. գյուղի մեջ Հ Բարեկամության փող. N 46 տան մոտ
27.       ԽԱՉՔԱՐ 12-13 դդ. գյուղի մեջ Հ Խ. Հակոբյանի տնամերձում
28.       ԽԱՉՔԱՐ 12-13 դդ. գյուղի հվ եզրին Հ ճանապարհի աջ կողմին
29.       ԽԱՉՔԱՐ 12-13 դդ. գյուղի հվ եզրին Հ ճանապարհի աջ կողմին
30.       ԽԱՉՔԱՐ 12-13 դդ. գյուղի հվ եզրին Հ Յա. Դավթյանի տնամերձում
31.       ԽԱՉՔԱՐ 12-13 դդ. գյուղի հվ եզրին Հ Շ. Դավթյանի տնամերձում
32.       ԽԱՉՔԱՐ 12-13 դդ. գյուղի հվ-աե եզրին Հ  
33.       ԽԱՉՔԱՐ 12-13 դդ. գյուղի հս եզրին Հ Վ. Աբրահամյանի տնամերձում
34.       ԽԱՉՔԱՐ 12-13 դդ. գյուղի հս եզրին Հ Շ. Սիմոնյանի տնամերձում
35.       ԽԱՉՔԱՐ 12-13 դդ. գյուղի հս եզրին Հ Հ. Սիմոնյանի տնամերձում
36.       ԽԱՉՔԱՐ 12-13 դդ. գյուղի հս եզրին Հ Մ. Հովհաննիսյանի հողամասում
37.       ԽԱՉՔԱՐ 12-13 դդ. գյուղի հս եզրին Հ Մ. Հովհաննիսյանի հողամասում
38.       ԽԱՉՔԱՐ 13 դ. գյուղի հս եզրին Հ Շ. Դավթյանի տնամերձում
39.       ԽԱՉՔԱՐ 13 դ. գյուղի հս եզրին Հ Վ. Աբրահամյանի տնամերձում
40.       ԽԱՉՔԱՐ 13-14 դդ. գյուղի հս եզրին Հ Գ. Սահակյանի տնամերձում
41.       ՀՈՒՇԱՂԲՅՈՒՐ 1958 թ. գյուղի մեջ Տ Թուխ Մանուկ եկեղեցու մոտ
42.       ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏՈՒՄ ԶՈՀՎԱԾՆԵՐԻՆ  1967 թ. գյուղի մեջ   ճարտ. Ռ. Առաքելյան քանդ. Վ. Սողոմոնյան
43.       ՄԱՏՈՒՌ 18-19 դդ. գյուղի մեջ, ալրաղացի մոտ Տ  
44.       ՄԱՏՈՒՌ «ԽԱՆԳՐԱ ԺԱՄ» ուշ միջնադար  գյուղի հս եզրին, «Վանքի ձոր» վայրում  Տ վերականգ. 20 դ. սկիզբ
45.       ՄԱՏՈՒՌ ԿԻՐԱԿՆԱՄՈՒՏ միջնադար գյուղի հվ-աե մասում Տ վերակառ. 20 դ.
  45.1     Խաչքար 10 դ.   Հ  
  45.2     Խաչքար 11-12 դդ.   Հ  
  45.3     Խաչքար 12 դ.   Հ  
46.       ՄԱՏՈՒՌ ՍԲ. ՄԻՆԱՍ ուշ միջնադար գյուղից 2 կմ հս Տ վերակառ. 20 դ.
    46.1   Խաչքար 16-17 դդ.   Հ  
47.       ՄԱՏՈՒՌ ՍԲ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 20 դ. սկիզբ գյուղից 0.5 կմ հս Տ  
  47.1     Խաչքար 11 դ.   Հ  
  47.2     Տապանաքար 1281 թ.   Հ արձանագիր
48.       ՄԱՏՈՒՌ ԹՈՒԽ ՄԱՆՈՒԿ (ՍԲ. ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ) 12-13 դդ. գյուղի մեջ Հ  
  48.1     Խաչքար 12-13 դդ. մատուռի ներսում Հ  
  48.2     Խաչքար 12-13 դդ. մատուռի ներսում Հ  
49.       ՎԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ 11-17 դդ. գյուղի կենտրոնական մասում  Հ  
   49.1     Եկեղեցի Սբ. Աստվածածին  1031 թ. վանական համալիրի կենտրոնական մասում Հ կառուցել է Գրիգոր Պահլավունին
     49.1.1   Քանդակ գիպսից 11 դ. Ավագ խորանի աե պատին     
    49.1.2   Արձանագրություն 1031 թ. հվ ճակատին, մուտքից աջ Հ Գրիգոր Պահլավունու շինարարական արձանագրությունը 
    49.1.3   Արձանագրություն 1209 թ. հվ մուտքի ճակատակալի վրա Հ Վահրամ Չաուշի եկեղեցու, վերաշինման արձանագրությունը
  49.2     Մատուռ-զանգակատուն 1272 թ. կից է հվ ճակատի աե հատվածին Հ  
    49.2.1   Խաչքար 13 դ. ագուցված է ամ ճակատի խորշում Հ արձանագիր
  49.3     Պարիսպ 1666 թ.   Հ կառուցել է Մովսես վարդապետը 
  49.4     Գերեզմանոց միջնադար վանքի պարսպապատի ներսում Հ  
    49.4.1   Խաչքար 12 դ.   Հ  
    49.4.2   Խաչքար, կազմող` Գրիգոր 12-13 դդ.   Հ արձանագիր
    49.4.3   Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
    49.4.4   Խաչքար 1219 թ.   Հ արձանագիր
    49.4.5   Խաչքար 1232 թ.   Հ արձանագիր
    49.4.6   Խաչքար, կազմող` Մելիքսեթ 1578 թ.   Հ արձանագիր
    49.4.7   Խաչքար 1589 թ.   Հ արձանագիր
    49.4.8   Խաչքար 16 դ.   Հ  
    49.4.9   Խաչքար 17 դ.   Հ  
  49.5     Թևավոր խաչ 6-7 դդ.   Հ  
  49.6     Խաչքար 12-13 դդ. եկեղեցու աե կողմում Հ  
  49.7     Խաչքար 12-13 դդ. եկեղեցու աե կողմում Հ  
  49.8     Խաչքար 12-13 դդ. եկեղեցու աե կողմում Հ  
  49.9     Խաչքար 12-13 դդ. եկեղեցու աե կողմում Հ  
  49.10     Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
  49.11     Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
  49.12     Խաչքար Աստվածատուրի 12-13 դդ.   Հ արձանագիր
  49.13     Խաչքար 13-14 դդ. եկեղեցու աե կողմում Հ  
  49.14     Խաչքար 13-14 դդ. եկեղեցու աե կողմում Հ  
  49.15     Խաչքար 13-14 դդ.   Հ  
  49.16     Խաչքար 13-14 դդ.   Հ  
  49.17     Խաչքար 13-14 դդ.   Հ  
  49.18     Խաչքար 13-14 դդ.   Հ  
  49.19     Խաչքար 14-15 դդ.    Հ  
  49.20 Խաչքար 16-17 դդ.      
  49.21     Խաչքար, կազմող` Մելիքսեթ 1580 թ.  կանգնեցված է պարսպի վրա  Հ արձանագիր
  49.22     Խաչքար 16 դ.  կանգնեցված է պարսպի վրա նախորդից հս  Հ վերին հատվածը

  6.20 ԲՈՒԺԱԿԱՆ գյուղ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.       ԱՄՐՈՑ «ՔՅՈՐՕՂԼԻ» 9-15 դդ. գյուղից 3 կմ հս, Թեղենյաց վանքից հս Հ  Ծաղկունյաց լեռնաշարը եզրափակող կոնաձև ժայռերից մեկի գագաթին
2.       ԲԱՑՕԹՅԱ ԿԱՅԱՆ հին քարի դար (աշելմուստիե) գյուղից 4 կմ հվ-ամ, Արայի լեռան լանջին   Հ   
3.       ԳՅՈՒՂԱՏԵՂԻ 17-19 դդ. գյուղի հս եզրին, Թեղենյաց վանք տանող ճանապարհի աջ  կողմում Տ  
4.       ԳՅՈՒՂԱՏԵՂԻ 13-17 դդ. գյուղից 1.5 կմ հվ, Արա գետի աջ ափին, հրվանդանի հս-աե եզրին Տ «Արուխանա» վայրում
  4.1     Եկեղեցի 13-14 դդ. գյուղատեղիի կենտրոնում Տ ավերակ
  4.2     Գավիթ 13-14 դդ. գյուղատեղիի կենտրոնում Տ ավերակ
5.       ԳՅՈՒՂԱՏԵՂԻ 16-18 դդ. գյուղից 1.5 կմ հվ-ամ, Արագյուղ-Բուժական ճանապարհից հս, հեղեղատի աջ ափին  Տ «Խալիֆ Ալիբեկ» վայրում
6.       ԳՅՈՒՂԱՏԵՂԻ 17-19 դդ. գյուղից 2 կմ հվ Տ «Սուտլի խարաբա» վայրում 
7.       ԳՅՈՒՂԱՏԵՂԻ 17-19 դդ. գյուղի աե մասում Տ «Քիրաջլու» վայրում
  7.1     Խաչքար 10-11 դդ. գյուղատեղիի հս եզրին Հ ընկած է գետնին
  7.2     Կոթող 6-7 դդ. գյուղատեղիի հս եզրին Հ ընկած է գետնին
8.       ԳՅՈՒՂԱՏԵՂԻ 10-19 դդ. գյուղից 1 կմ հվ-աե, Արա գետի ձախ ափին Տ «Քյալաշքենդ» վայրում
  8.1     Եկեղեցի 10-13 դդ. գյուղատեղիի կենտրոնում Հ ավերակ
9.       ԴԱՄԲԱՐԱՆԱԴԱՇՏ Ք.ա. 2-1 հազ. գյուղից 1.5 կմ հվ-աե Տ «Քյալաշքենդ» գյուղատեղիից աե
10.       ՀՈՒՇԱՐՁԱՆ ԵՐԿՐՈՐԴ ԱՇԽԱՐՀԱՄԱՐՏՈՒՄ ԶՈՀՎԱԾՆԵՐԻՆ 1977 թ. գյուղի մեջ Տ  
11.       ԵԿԵՂԵՑԻ ՍԲ. ՄԱՐԻԱՄ ԱՍՏՎԱԾԱԾԻՆ 7 դ. գյուղից 2-3 կմ հս Հ  
  11.1     Գերեզմանոց 13-14 դդ. եկեղեցու  շրջակայքում Հ  
    11.1.1   Խաչքար 12-13 դդ. եկեղեցու մոտ եկեղեցու հվ-աե անկյան մոտ Հ գլխիվայր խրված հողի մեջ
    11.1.2   Խաչքար 12-13 դդ. եկեղեցու մոտ գլխիվայր հենած  եկեղեցու հս պատին Հ ստորին ձախ անկյունը կոտրված
    11.1.3   Խաչքար 13-14 դդ.   Հ  
12.       ՎԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐ ԹԵՂԵՆՅԱՑ 7-15 դդ. գյուղից 3 կմ հս Հ անտառի բացատում
  12.1     Եկեղեցի 7 դ.   Հ  
  12.2     Եկեղեցի Կաթողիկե 11-13 դդ.   Հ  
  12.3     Գավիթ 1207 թ.   Հ  
    12.3.1   Արձանագրություն 1207 թ. գավթի հս պատին Հ շինարարական` գավիթի կառուցման մասին
    12.3.2   Խաչքար 12-13 դդ. հենած հս պատին Հ հողմնահարված
    12.3.3   Խաչքար 13 դ. գավթի ներսում Հ վերին հատվածը
    12.3..4   Խաչքար 13 դ. գավթի ներսում Հ ագուցված է եղել պատի մեջ
    12.3.5   Խաչքար Թողութի 1291 թ.   Հ պահպանվել է պատվանդանը
  12.4     Գրատուն 13 դ.   Հ  
  12.5     Միաբանների կացարաններ 13-18 դդ.   Հ  
  12.6     Սեղանատուն 13 դ.   Հ  
  12.7     Սյունասրահ (գավիթ) 13 դ.   Հ  
  12.8     Խաչքար 10-13 դդ.   Հ  
  12.9     Խաչքար 10-13 դդ.   Հ  
  12.10     Գերեզմանոց 10-17 դդ. վանքից 200 մ հս, անտառի մեջ Հ  
    12.10.1   Խաչքար` Էլպեքի, Ստեփանոսի 13 դ.   Հ ստորին հատվածը, արձանագիր 
    12.10.2   Խաչքար` Մխիթար վարդապետի  1211 թ.   Հ որմնափակ, արձանագիր 
    12.10.3   Խաչքար 13 դ.   Հ պատվանդանի վրա
    12.10.4   Խաչքար 13 դ.   Հ հատված
    12.10.5   Խաչքար 13 դ.   Հ վերնամասը, ընկած է գետնին 
    12.10.6   Խաչքար 13 դ.   Հ ստորին հատվածը, ընկած է գետնին
    12.10.7   Խաչքար 13 դ.   Հ հատված
    12.10.8   Խաչքար 13 դ.   Հ հատված
    12.10.9   Տապանաքար 1089 թ.   Հ երկլանջ, արձանագիր
    12.10.10   Տապանաքար` Գորգ քահանայի 13 դ.   Հ երկլանջ, արձանագիր
    12.10.11   Տապանաքար` Սբ. ճգնավոր Հայրապետ քահանայի 13 դ.   Հ հարթ, արձանագիր սալատապան
    12.10.12   Տապանաքար` Յովհանն կրոնավոր Լոռեցու 13 դ. կրթություն Հ երկլանջ, արձանագիր
  12.11     Գերեզմանոց 16 դ. Վանական համալիրից 40 մ հեռու Տ  
    12.11.1   Տապանաքար 16 դ.   Հ ձիակերպ
    12.11.2   Տապանաքար 16 դ.   Հ խոյակերպ
  12.12     Մատուռ 6-7 դդ. վանքից 30 մ հս-աե, ձորակի ամ կողմում Հ  
13.       ՎԻՇԱՊԱՔԱՐ Ք.ա. 5-3 հազ. գյուղից 1.5 կմ ամ, ճանապարհից աջ Հ ձկնակերպ
14.       ՎԻՇԱՊԱՔԱՐ Ք.ա. 5-3 հազ. գյուղից 1.5 կմ ամ, ճանապարհից ձախ Հ ձկնակերպ

6.21 ԳԱՌՆԻ գյուղ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.       ԱՄՐՈՑ Ք.ա. 2 հազ. կես Ազատ և Գեղարդ գետերի միացման մասում, հրվանդանի վրա Հ  
2.       ԱՄՐՈՑ Ք.ա. 3-2 հազ. գյուղից 1 կմհս-ամ, հրվանդանի վրա Հ  
  2.1     Դամբարանադաշտ Ք.ա. 3-2 հազ.   Հ  
3.       ԱՄՐՈՑ «ՍԱՆԳԱՐՆԵՐ» Ք.ա. 3-2 հազ. գյուղից 3 կմ հս Հ  
4.       ԱՄՐՈՑ ԳԱՌՆԻ Ք.ա. 3 հազ.
-17դ.
հվ եզրին, լեռնային հրվանդանի վրա Հ  
  4.1     Բնակատեղի Ք.ա. 3 հազ.-17դ. ամրոցի տարածքում Հ  
  4.2     Տաճար 1 դ. ամրոցի հվ  եզրին Հ  
  4.3     Պալատ  3 դ. տաճարից հս-ամ Հ  
  4.4     Բաղնիք 3 դ. տաճարից հս-ամ Հ  
    4.4.1   Խճանկար 3 դ. բաղնիքի հատակին Հ  
  4.5     Եկեղեցի Սբ. Սիոն 7 դ. կից է տաճարին ամ-ից Հ  
    4.5.1   Խճանկար 12-13 դդ. եկեղեցուց 8 մ հվ-ամ Հ բերված է ձորից
  4.6     Մատուռ 9 դ. կից է եկեղեցուն ամ-ից Հ միանավ
    4.6.1   Խաչքար 10-11 դդ. մատուռում Հ  
    4.6.2   Խաչքար 10-11 դդ. մատուռում Հ  
    4.6.3   Տապանաքար Մաշտոց կաթողիկոսի 897 թ. մատուռում Հ արձանագիր
  4.7     Արձանագրություն Տրդատ Ա արքայի 77 թ. ամրոցի մուտքի մոտ Հ հունարեն
  4.8     Խաչքար 9-10 դդ. ամրոցի մուտքի շարվածքում Հ տեղադրված գլխիվայր
  4.9     Խաչքարերի ցուցադրություն   ամրոցի մուտքից ներս, ամ կողմում Հ  
    4.9.1   Խաչքար 9-10 դդ.   Հ  
    4.9.2   Խաչքար 10-11 դդ.   Հ  
    4.9.3   Խաչքար 11-12 դդ.   Հ  
    4.9.4   Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
    4.5.5   Տապանաքար 14-15 դդ.   Հ քանդակազարդ
  4.10     Վիշապաքար Ք.ա. 2 հազ. պալատի տարածքում Հ վրան Ք.ա. 8 դ. ուրարտական արձանագրություն
  4.11     Հուշակոթող` նվիրված տաճարի վերականգնմանը և ճարտ. Ալ. Սահինյանին 1978 թ.  տաճարի հս-աե կողմում Տ  
5.       ԳԵՐԵԶՄԱՆՈՑ 11-18 դդ. գյուղի հս եզրին, բլրակի վրա` կալերի տարածքում Հ ավերված
  5.1     Խաչքար  11-12 դդ.   Հ  
  5.2     Խաչքար  12-13 դդ.   Հ  
  5.3     Խաչքար  13-14 դդ.   Հ  
  5.4     Խաչքար  14-15 դդ.   Տ  
  5.5     Խաչքար 17-18 դդ.   Տ  
  5.6     Խաչքար  17-18 դդ.   Տ  
6.       ԳԵՐԵԶՄԱՆՈՑ 12-15 դդ. հս-ամ բլրաշարքիվրա Հ պահպանվել են հվ-ամ և հս-աե հատվածները
  6.1     Մատուռ     Հ արձանագիր
  6.2     Խաչքար 1195 թ.   Հ  
  6.3     Խաչքար 11-12 դդ.   Հ  
  6.4     Խաչքար 11-12 դդ.   Հ  
  6.5     Խաչքար 11-12 դդ.   Հ  
  6.6     Խաչքար 12-14 դդ.   Հ  
  6.7     Խաչքար 12-14 դդ.   Հ  
  6.8     Խաչքար 12-14 դդ.   Հ  
  6.9     Խաչքար 12-14 դդ.   Հ  
  6.10     Խաչքար 12-14 դդ.   Հ  
  6.11     Խաչքար 12-14 դդ.   Հ  
  6.12     Խաչքար 12-14 դդ.   Հ  
  6.13     Խաչքար 12-14 դդ.   Հ  
  6.14     Խաչքար 12-14 դդ.   Հ  
  6.15     Խաչքար 15 դ.   Հ  
7.       ԳԵՐԵԶՄԱՆՈՑ 9-13 դդ. գյուղի կենտրոնական մասում, Ատոմի փող. Հ  
  7.1     Խաչքար Կատրամիդե թագուհու 879 թ. ատոմի փող.40 տան բակում Հ արձանագիր
  7.2     Խաչքար Մխիթարի և Զարդարի 1211 թ. դպրոցի շենքի ամ կողմում Հ  արձանագիր
  7.3     Խաչքար 11-12 դդ.   Հ   
  7.4     Խաչքար 11-12 դդ.   Հ   
  7.5     Խաչքար 12-13 դդ.   Հ   
  7.6     Խաչքար 12-13 դդ.   Հ   
  7.7     Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
  7.8     Խաչքար 12-13 դդ. գյուղի կենտրոնում, Ատոմի փող. 38 տան բակում Հ  
8.       ԳԵՐԵԶՄԱՆՈՑ 11-14 դդ. գյուղի հս-ամ մասում, Գեղարդ տանող ճանապարհից հվ Հ  
  8.1     Մատուռ «Կույս Վարվառա» 19 դ.   Տ  
  8.2     Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
  8.3     Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
  8.4     Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
  8.5     Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
  8.6     Խաչքար 13 դ.   Հ  
  8.7     Խաչքար 13-14 դդ.   Հ  
  8.8     Խաչքար 13-14 դդ.   Հ  
  8.9     Խաչքար 13-14 դդ.   Հ  
  8.10     Խաչքար 14 դ.   Հ  
  8.11     Խաչքար 14 դ.   Հ  
9.       ԳԵՐԵԶՄԱՆՈՑ 12-14 դդ. գյուղի հս եզրին, կալերից մոտ 300 մ ամ, օդերևութաբանական կայանի մոտ    
  9.1     Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
10.       ԳԵՐԵԶՄԱՆՈՑ 14-15 դդ. Գառնի ամրոցից 800 մ ամ Հ «Դալլաքի ձոր» վայրում
  10.1     Խաչքար 14-15 դդ.   Հ  
  10.2     Խաչքար 14-15 դդ.   Հ  
  10.3     Խաչքար 14-15 դդ.   Հ  
  10.4     Խաչքար 14-15 դդ.   Հ  
11.       ԳՅՈՒՂԱՏԵՂԻ 10-18 դդ. գյուղից 3 կմ հս, սարալանջի վրա, Սեյսմոլոգիայի ինստիտուտի ճանապարհին Հ  
  11.1     Գերեզմանոց միջնադար   Հ գյուղատեղիի ամ կողմում, բլրի վրա
    11.1.1   Խաչքար 9-10 դդ.   Հ  
    11.1.2   Խաչքար 12-13 դդ.   Հ  
    11.1.3   Խաչքար 13 դ.   Հ  
    11.1.4   Խաչքար 13-14 դդ.   Հ  
12.       ԵԿԵՂԵՑԻ (ԽՈՆԱՐՀՎԱԾ ԵԿԵՂԵՑԻ, ԽՈՒՄԱՐԱԺԱՄ) 4-5 դդ. գյուղի կենտրոնական մասում Հ միանավ սրահ
  12.1     Խաչքար 12 դ. եկեղեցու ներսում Հ  
  12.2     Դամբարան  13 դ. կից է եկեղեցու հվ ավանդատանը Հ  
  12.3     Գերեզմանոց 5-17 դդ. եկեղեցու հվ կողմում Հ  
  12.3.1   Խաչքար 10 դ.   Հ  
    12.3.2   Խաչքար 10 դ.   Հ ընկած է գետնին
    12.3.3   Խաչքար 17-18 դդ. եկեղեցուց 70 մ հս  Հ տեղաշարժված
13.       ԵԿԵՂԵՑԻ ՍԲ. ԱՍՏՎԱԾԱԾԻՆ 12-13 դդ. գյուղի հվ-աե մասում, մեծ գերեզմանոցի տարածքում Հ միանավ սրահ
  13.1     Մատուռ 13-14 դդ. կից է եկեղեցուն հս-ից Հ  
  13.2     Գերեզմանոց (մեծ գերեզմանոց) 9-20 դդ.   Հ  
    13.2.1   Խաչքար 9 դ.   Հ  
     13.2.2   Խաչքար 9 դ.   Հ  
    13.2.3   Խաչքար 9 դ.   Հ  
    13.2.4   Խաչքար 9 դ.   Հ  
    13.2.5   Խաչքար 9 դ.   Հ  
    13.2.6   Խաչքար 9 դ.   Հ  
    13.2.7   Խաչքար 9 դ.   Հ  
    13.2.8   Խաչքար 9 դ.   Հ  
    13.2.9   Խաչքար 9 դ.   Հ  
    13.2.10   Խաչքար 9 դ.   Հ  
    13.2.11   Խաչքար 9 դ.   Հ  
    13.2.12   Խաչքար 9 դ.   Հ  
    13.2.13   Խաչքար 9 դ.   Հ  
    13.2.14   Խաչքար 9-10 դդ.   Հ  
    13.2.15   Խաչքար 9-10 դդ.   Հ  
    13.2.16   Խաչքար 10 դ.   Հ  
    13.2.17   Խաչքար 10 դ.   Հ  
    13.2.18   Խաչքար 10 դ.   Հ  
    13.2.19   Խաչքար 10 դ.   Հ  
    13.2.20   Խաչքար 10 դ.   Հ  
    13.2.21   Խաչքար 10 դ.   Հ  
    13.2.22   Խաչքար 10 դ.   Հ  
    13.2.23   Խաչքար 10 դ.