Համարը 
N 256-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Հրաման
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2016.11.01/22(565) Հոդ.291
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետ
Ընդունման ամսաթիվը 
05.10.2016
Ստորագրող մարմինը 
Գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
05.10.2016
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
11.11.2016
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ ՀՐԱՄԱՆԸ ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀՀ-ՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎԱԾ ՊԵՍՏԻՑԻԴՆԵՐԻ ԵՎ ԱԳՐՈՔԻՄԻԿԱՏՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 25-Ի ԹԻՎ 02-Ն ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

«Գրանցված է»

ՀՀ արդարադատության

նախարարության կողմից

21 հոկտեմբերի 2016 թ.

Պետական գրանցման թիվ --------

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
 
ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ
ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏ

 

5 հոկտեմբերի 2016 թ.
ք. Երևան

N 256-Ն

 

Հ Ր Ա Մ Ա Ն

 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎԱԾ ՊԵՍՏԻՑԻԴՆԵՐԻ ԵՎ ԱԳՐՈՔԻՄԻԿԱՏՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍՆՆԴԱՄԹԵՐՔԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԻ 2011 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓԵՏՐՎԱՐԻ 25-Ի ԹԻՎ 02-Ն ՀՐԱՄԱՆՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Սննդամթերքի անվտանգության պետական վերահսկողության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 2-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 9-րդ կետով, «Իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 72-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի «բ» ենթակետով և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 30-ի N 1730-Ն որոշման N 1 հավելվածի 15-րդ կետի 1-ին ենթակետով, ինչպես նաև «Բուսասանիտարիայի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 6-րդ հոդվածի 9-րդ մասի պահանջի կատարումն ապահովելու նպատակով

 

Հրամայում եմ`

 

1. Հաստատել պետական գրանցման նպատակով Հայաստանի Հանրապետությունում օգտագործման համար թույլատրված պեստիցիդների և ագրոքիմիկատների անվանացանկը համաձայն հավելվածի:

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության պետի 2011 թվականի փետրվարի 25-ի «Հայաստանի Հանրապետությունում օգտագործման համար թույլատրված բույսերի պաշտպանության քիմիական և կենսաբանական միջոցների անվանացանկը հաստատելու մասին» 02-Ն հրամանը:

 

 Ա. Հայրապետյան

 

 

Հավելված
ՀՀ գյուղատնտեսության

նախարարության սննդամթերքի

անվտանգության պետական

ծառայության պետի
2016 թվականի հոկտեմբերի 5-ի
N 256-Ն հրամանի

 

Ա Ն Վ Ա Ն Ա Ց Ա Ն Կ

 

 ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԹՈՒՅԼԱՏՐՎԱԾ ՊԵՍՏԻՑԻԴՆԵՐԻ ԵՎ ԱԳՐՈՔԻՄԻԿԱՏՆԵՐԻ

 

Պ Ե Ս Տ Ի Ց Ի Դ Ն Ե Ր

 

Գրանցման
համարը

Առևտրային անվանումը

Ազդող նյութը

Ազդող նյութի պարունա-
կությունը,
գ/լ կամ գ/կգ

Պատրաստուկային
ձևը

Արտադրող

1. Միջատասպան պատրաստուկներ (ինսեկտիցիդներ)

1.001

Ալսիստին

տրիֆլումուրոն

25

խտացված էմուլսիա

 

1.002

Ադոնիս

ֆիպրոնիլ

40

խտացված էմուլսիա

1.003

Ագրոֆոս

քլորպիրիֆոս

480

խտացված էմուլսիա

1.004

Ագրոֆոս սուպեր

քլորպիրիֆոս + ցիպերմետրին

500+50

խտացված էմուլսիա

1.005

Ագրոր

դիմետոատ

400

խտացված էմուլսիա

1.006

Ակտարա

թիամեթօքսամ

250

ջրում դիսպերսվող
հատիկներ

1.007

Ակտելլիկ

պիրիմիֆոս-մեթիլ

500

խտացված էմուլսիա

1.008

Ակարին

ավերտին N

2

խտացված էմուլսիա

1.009

Անթիո

ֆորմոտիոն

250

խտացված էմուլսիա

1.010

Անոմետրին

պերմետրին

250

խտացված էմուլսիա

1.011

Ապոլլո 500

կլոֆենտեզին

500

խտացված սուսպենզիա

1.012

Արրիվո

ցիպերմետրին

250

խտացված էմուլսիա

1.013

Արվիլմեկ

աբամեկտին

18

խտացված էմուլսիա

1.014

Ալփակ

ալֆացիպերմետրին

100

խտացված էմուլսիա

1.015

Ալեքսանդր

ցիպերմետրին

250

խտացված էմուլսիա

1.016

Բազուդին

դիազինոն

100

հատիկներ

1.016/1

Բազուդին

դիազինոն

600

ջրային էմուլսիա

1.017

Բազուլտրա

դիազինոն

630

խտացված էմուլսիա

1.018

Բի - 58 նոր

դիմետոատ

400

խտացված էմուլսիա

1.019

Բուլդոկ

բետացիֆլուտրին

25

խտացված էմուլսիա

1.020

Գրանդ Դ

քլորպիրիֆոս + ցիպերմետրին

500+50

խտացված էմուլսիա

1.021

Դանիտոլ

ֆենպրոպատրին

100

խտացված էմուլսիա

1.022

Դանադիմ

դիմետոատ

400

խտացված էմուլսիա

1.023

Դեմիտան

ֆենազախին

200

խտացված էմուլսիա

1.024

Դեցիս

դելտամետրին

25

խտացված էմուլսիա

1.025

Դեցիբել

դելտամետրին

25

խտացված էմուլսիա

1.026

Դեցիս Պրոֆի

դելտամետրին

250

ջրում լուծվող հատիկներ

1.027

Դիազինոն

դիազինոն

600

խտացված էմուլսիա

1.028

Դիմիլին

դիֆլուբենզուրոն

250

թրջվող փոշի

1.029

Դուրսբան

քլորպիրիֆոս

480

խտացված էմուլսիա

1.030

Զոլոն

ֆոզալոն

350

խտացված էմուլսիա

1.031

Էուրեկա

լյամբդա-ցիհալոտրին

50

խտացված էմուլսիա

1.032

Թեկվանդո

լյամբդա-ցիհալոտրին

50

խտացված էմուլսիա

1.033

Ժեոտիոն

քլորպիրիֆոս+ցիպերմետրին

200+20

խտացված էմուլսիա

1.034

Ինսեգար

ֆենօքսիկարբ

250

թրջվող փոշի

1.035

Իսկրա տաբ. դվոյնոյ էֆֆեկտ

ցիպերմետրին + պերմետրին

21+9

հաբեր

1.036

Իսկրա բիո

ավերտին N

2

խտացված էմուլսիա

1.037

Իսկրա տոտալնայա զազչիտա

իմիդակլոպրիդ

200

ջրում լուծվող խտածո

1.038

Լեբայցիդ

ֆենթիոն

500

խտացված էմուլսիա

1.039

Խոստակվիկ

խեպտենոֆոս

500

խտացված էմուլսիա

1.040

Կալիպսո

թիակլոպրիդ

480

խտացված կոնցենտրատ

1.041

Կարատե

լյամբդա-ցիհալոտրին

50

խտացված էմուլսիա

1.042

Կարբոֆոս

մալաթիոն

500

խտացված էմուլսիա

1.043

Կինմիկս

բետա-ցիպերմետրին

50

խտացված էմուլսիա

1.044

Կոնֆիդոր

իմիդակլոպրիդ

200

ջրում լուծվող խտություն

1.045

Կոնդոր

իմիդակլոպրիդ

200

ջրում լուծվող խտություն

1.046

Կրաֆտ

աբամեկտին

18

խտացված էմուլսիա

1.047

Կռալ

ցիպերմետրին

250

խտացված էմուլսիա

1.048

Մագտոքսին

մագնեզիումի ֆոսֆիդ

660

հատիկներ

 1.048/1

Մագտոքսին

մագնեզիումի ֆոսֆիդ

660

հաբեր

1.048/2

Մագտոքսին

մագնեզիումի ֆոսֆիդ

660

թաղանթ

1.049

Մատչ

լյուֆենուրոն

50

խտացված էմուլսիա

1.050

Մավրիկ

ֆլյուվալինատ

240

ջրային էմուլսիա

1.051

Մեդալ

թիամեթօքսամ

250

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

1.052

Մեդվետոքս

դիազինոն

50

հատիկներ

1.053

Մեթալդեհիդ

մեթալդեհիդ

50

հատիկներ

1.054

Մետաբրոմ 980

մեթիլ բրոմիդ

980

գազ

1.055

Միտակ

ամիտրաց

200

խտացված էմուլսիա

1.056

Նապոլեոն

քլորպիրիֆոս

408

խտացված էմուլսիա

1.057

Նեորոն

բրոմպրոպիլատ

500

խտացված էմուլսիա

1.058

Նիսսորան

հեքսիթիազոքս

100

թրջվող փոշի

1.059

Նուրելլ-Դ

քլորպիրիֆոս+ցիպերմետրին

500+50

խտացված էմուլսիա

1.060

 Նոմոլտ

տեֆլուբենզուրոն

30

խտացված էմուլսիա

1.061

Շերպա

ցիպերմետրին

250

խտացված էմուլսիա

1.062

Չելլենջեր

դիմետոատ

405

խտացված էմուլսիա

1.063

Օմայթ

պրոպարգիտ

570

խտացված էմուլսիա

 1.063/1

Օմայթ

պրոպարգիտ

300

թրջվող փոշի

1.065

Օրտուս

ֆենպիրօքսիմատ

50

խտացված կոնցենտրատ

1.066

Պատրաստուկ
թիվ 30

նավթայուղեր

760

հանքայուղային էմուլսիա

1.067

Պեգաս

դիաֆենտիուրոն

250

խտացված կոնցենտրատ

1.068

Պոլիստար

բիֆենտրին

100

խտացված էմուլսիա

1.069

Ռեգենտ

ֆիպրոնիլ

25

խտացված էմուլսիա

1.070

Ռիպկորդ

ցիպերմետրին

400

խտացված էմուլսիա

1.071

Ռովիկուրտ

պերմետրին

250

խտացված էմուլսիա

1.072

Սանմայթ

պիրիդաբեն

200

թրջվող փոշի

1.073

Սամբ

պիրիդաբեն

200

թրջվող փոշի

1.074

Սարբան

քլորպիրիֆոս

480

խտացված էմուլսիա

1.075

Սաֆմայթ

պրոպարգիտ

790

խտացված էմուլսիա

1.076

Սեյֆգոր

դիմետոատ

400

խտացված էմուլսիա

1.077

Սոնետ

հեքսաֆլումուրոն

100

խտացված էմուլսիա

1.078

Սալոս

ֆոզալոն

350

խտացված էմուլսիա

1.079

Սումի - ալֆա

էսֆենվալերատ

50

խտացված էմուլսիա

1.080

Սումիտիոն

ֆենիտրոթիոն

500

խտացված էմուլսիա

1.081

Սուլթան

իմիդակլոպրիդ

200

ջրում լուծվող խտություն

1.082

Սումիցիդին

ֆենվալերատ

200

խտացված էմուլսիա

1.083

Վալսամբա

լյամբդա-ցիհալոտրին

50

խտացված էմուլսիա

1.084

Վալսարել

քլորպիրիֆոս+ցիպերմետրին

500+50

խտացված էմուլսիա

1.085

Վալսարգիդ

պրոպարգիտ

570

խտացված էմուլսիա

1.086

Վալսացիպեր

ցիպերմետրին

250

խտացված էմուլսիա

1.087

Վալսոատ

դիմետոատ

400

խտացված էմուլսիա

1.088

Վերտիմեկ

աբամեկտին

18

խտացված էմուլսիա

1.089

Վիսմետրին

պերմետրին

250

խտացված էմուլսիա

1.090

Տալստար

բիֆենտրին

100

խտացված էմուլսիա

1.091

Ցիմբուշ

ցիպերմետրին

250

խտացված էմուլսիա

1.092

Ցիպերկիլ

ցիպերմետրին

250

խտացված էմուլսիա

1.093

Ցիպեր Մաքսի

ցիպերմետրին

250

խտացված էմուլսիա

1.094

Ցիտկոր

ցիպերմետրին

250

խտացված էմուլսիա

1.095

Ֆաստակ

ալֆա-ցիպերմետրին

100

խտացված էմուլսիա

1.096

Ֆյուրի

զետա-ցիպերմետրին

100

ջրային էմուլսիա

1.097

Ֆոսբեցիդ

պիրիմիֆոս-մեթիլ

500

խտացված էմուլսիա

1.098

Ֆոստոքսին

ալյումինի ֆոսֆիդ

560

հատիկներ

 1.098/1

Ֆոստոքսին

ալյումինի ֆոսֆիդ

560

հաբեր

 1.098/2

Ֆոստոքսին

ալյումինի ֆոսֆիդ

560

թաղանթ

1.099

Ֆուֆանոն

մալաթիոն

570

խտացված էմուլսիա

1.110

Ադմիրալ

պիրիպրոքսիֆեն

100

խտացված էմուլսիա

1.111

Բանզայ 4

քլորպիրիֆոս

480

խտացված էմուլսիա

1.112

Բի զոն

դիմետոատ

400

խտացված էմուլսիա

1.113

Գիազինոն

դիազինոն

600

ջրային էմուլսիա

1.114

Դելտաջի

դելտամետրին

25

խտացված էմուլսիա

1.115

Իմիդիա

իմիդակլոպրիդ

350

խտացված ջրային լուծույթ

1.116

Կարատ

լյամբդա-ցիհալոտրին

50

խտացված էմուլսիա

1.117

Շանս պլյուս

քլորպիրիֆոս+ցիպերմետրին

500+50

խտացված էմուլսիա

1.118

Տրիումֆ

ցիպերմետրին

250

խտացված էմուլսիա

1.119

Գիամեկտին

աբամեկտին

18

խտացված էմուլսիա

1.120

Պրինեքս սուպեր

քլորպիրիֆոս+բիֆենտրին

400+20

խտացված էմուլսիա

1.121

Իմիդան

ֆոսմետ

500

թրջվող փոշի

1.122

Ատրին

ցիպերմետրին

250

խտացված էմուլսիա

1.123

Բիսուպեր

դիմետոատ

400

խտացված էմուլսիա

1.124

Դուրֆոս

քլորպիրիֆոս

480

խտացված էմուլսիա

1.125

Կարատե զեոն

լյամբդա-ցիհալոտրին

50

միկրոկապսուլացված կախույթ

1.126

Կոնֆիրիդ

իմիդակլոպրիդ

200

ջրում լուծվող խտություն

1.127

Սերատե

լյամբդա-ցիհալոտրին

50

խտացված էմուլսիա

1.128

Սուրելլ

քլորպիրիֆոս+ցիպերմետրին

500+50

խտացված էմուլսիա

1.129

Վերտին

աբամեկտին

18

խտացված էմուլսիա

1.130

Տալտրին

բիֆենտրին

100

խտացված էմուլսիա

1.131

Դամայթ

պիրիդաբեն

200

խտացված էմուլսիա

1.132

Դեցոն

դելտամետրին

25

խտացված էմուլսիա

1.133

Ագրոֆոս 5 Հ

քլորպիրիֆոս

50

հատիկներ

1.134

Դալֆոս

մալաթիոն

500

խտացված էմուլսիա

1.135

Արգիտ

պրոպարգիտ

570

խտացված էմուլսիա

1.136

Ֆլորամայտ

բիֆենազատ

240

խտացված էմուլսիա

1.137

Քլորպիրիֆոս Սամբա

քլորպիրիֆոս

480

խտացված էմուլսիա

1.138

Կրույզեր 350

թիամեթօքսամ

350

խտացված էմուլսիա

1.139

Ատլանտիս

քլորպիրիֆոս+ցիպերմետրին

500+50

խտացված էմուլսիա

1.140

Կոմֆորտ

մալաթիոն

440

ջրային էմուլսիա

1.141

Մեգամայթ

պիրիդաբեն

200

թրջվող փոշի

1.142

Դիմետ

դիմետոատ

400

խտացված էմուլսիա

1.143

Քլորին

քլորպիրիֆոս

408

խտացված էմուլսիա

1.144

Ֆոկուս

էսֆենվալերատ

50

խտացված էմուլսիա

1.145

Գիվալերատ

ֆենվալերատ

200

խտացված էմուլսիա

1.146

Օրիգի

ֆենպիրօքսիմատ

50

խտացված էմուլսիա

1.147

Զոլոգ

ֆոզալոն

350

խտացված էմուլսիա

1.148

Ֆենիտրոգիահ

ֆենիտրոթիոն

500

խտացված էմուլսիա

1.149

Հեքսագիազոքս

հեքսագիազոքս

100

խտացված կոնցենտրատ

1.150

Գի մայթ

պրոպարգիտ

570

խտացված էմուլսիա

1.151

Տեմպ

ացետամիպրիդ

200

թրջվող փոշի

1.152

Դեմետրա

դիմետոատ

400

խտացված էմուլսիա

1.153

Ֆիտովերմ Մ

ավերսեկտին C

2

խտացված էմուլսիա

1.154

Ֆենդոնա

ալֆա-ցիպերմետրին

15

խտացված կախույթ

1.155

Մոսետամ

ացետամիպրիդ

200

թրջվող փոշի

1.156

Մասսայ

տեբուֆենպիրադ

200

ջրում լուծվող փոշի

1.157

Ռեգենտ

ֆիպրոնիլ

20

հատիկներ

1.158

Ալֆա ցիպի

ալֆա ցիպերմետրին

100

խտացված էմուլսիա

1.159

Կունգֆու սուպեր

թիամեթօքսամ + լյամբդա ցիհալոտրին

141+106

խտացված կախույթ

1.160

Նուպրիդ

իմիդակլոպրիդ

600

խտացված սուսպենզիա

1.161

Ֆոսբան

քլորպիրիֆոս

480

խտացված էմուլսիա

1.162

Էնվիդոր 240

սպիրոդիկլոֆեն

240

խտացված կախույթ

1.163

Ֆորս

տեֆլուտրին

15

Հատիկներ

1.164

Կոնֆիդոր մաքսի 700

իմիդակլոպրիդ

700

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

1.165

Օբեռոն 240

սպիրոմեսիֆեն

240

խտացված կախույթ

1.166

Պրոտեուս 110

թիակլոպրիդ + դելտամետրին

100+10

յուղային դիսպերսիա

1.167

Ալֆան

ալֆա-ցիպերմետրին

100

խտացված էմուլսիա

1.168

Ստրիպ

բուպրոֆեզին

250

թրջվող փոշի

1.169

Պեգասիդե

դիաֆենտիուրոն

250

խտացված կախույթ

1.170

Սունմիտե

պիրիդաբեն

200

թրջվող փոշի

1.171

Սանչո

թիամեթօքսամ

350

խտացված կախույթ

1.172

Տալաստար

բիֆենտրին

100

խտացված էմուլսիա

1.173

Պրիդան 200

ացետամիպրիդ

200

թրջվող փոշի

1.174

Նուրել ՄԿ պլյուս

քլորպիրիֆոս+ցիպերմետրին

500+50

խտացված էմուլսիա

1.175

Կարատինո

լյամբդա ցիհալոտրին

50

միկրոկապսուլացված կախույթ

1.176

Արիբո

ցիպերմետրին

250

խտացված էմուլսիա

1.177

Սոնմայն

պիրիդաբեն

200

թրջվող փոշի

1.178

Դուբան ՄԿ

քլորպիրիֆոս

480

խտացված էմուլսիա

1.179

Կրուիզոն

թիամեթօքսամ

350

խտացված կախույթ

1.180

Կարֆիդոր

իմիդակլոպրիդ

350

ջրում լուծվող կոնցենտրատ

1.181

Ֆաստոկին

ալֆա-ցիպերմետրին

100

խտացված էմուլսիա

1.182

Դեյցիսոն

դելտամետրին

25

խտացված էմուլսիա

1.183

Վերտինմիկս

աբամեկտին

18

խտացված էմուլսիա

1.184

Ակպելին

պիրիմիֆոս-մեթիլ

500

խտացված էմուլսիա

1.185

Զոլինե

ֆոզալոն

350

խտացված էմուլսիա

1.186

Բազուդինիկ

դիազինոն

600

խտացված էմուլսիա

1.187

Ատկարան

թիամեթօքսամ

250

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

1.188

Մոսպոլանի

ացետամիպրիդ

200

թրջվող փոշի

1.189

Պեգասորինո

դիաֆենտիուրոն

250

խտացված կախույթ

1.190

Պոլիտրանո

ֆենպիրօքսիմատ

50

խտացված կախույթ

1.191

Արգո

ցիպերմետրին

250

խտացված էմուլսիա

1.192

Դեմոն

քլորպիրիֆոս

480

խտացված էմուլսիա

1.193

Էֆորիա Դժի

թիամեթօքսամ + լյամբդա ցիհալոտրին

141+106

խտացված կախույթ

1.194

Պեսսիլի

ացետամիպրիդ

200

լուծվող փոշի

1.195

Բորեյ

թիամեթօքսամ-լյամբդա ցիհալոտրին

141+106

խտացված կախույթ

1.196

Գերոլդ

դիֆլուբենզուրոն

240

ջրակախույթի խտածո

1.197

Դիմետոատ

դիմետոատ

400

խտացված էմուլսիա

1.198

Տիտանո

լյամբդա-ցիհալոտրին

50

խտացված էմուլսիա

1.199

Վիլքլոր

քլորպիրիֆոս

480

խտացված էմուլսիա

1.200

Արմադա

աբամեկտին

18

խտացված էմուլսիա

1.201

Ռազոռ պլյուս

իմիդակլոպրիդ+պենցիկուրոն

140+150

խտացված կախույթ

1.202

Ամպլիգո 150

քլորանտրանիլ-իպրոլ

100

միկրոկապսուլացված կախույթ

1.203

Էվեստո քվանտում 273.5

պենֆլուֆեն

66.5

հոսող խտացված կախույթ

1.204

Դեցիս Ֆ-լյուքս 025

դելտամետրին

25

խտացված էմուլսիա

1.205

Բելտ

ֆլուբենդիամիդ

480

խտացված կախույթ

1.206

Մովենտո

սպիրոտետրամատ

240

խտացված կախույթ

1.207

Պիրինեքս

քլորպիրիֆոս

480

խտացված էմուլսիա

1.208

Մեթոմեքս

մեթոմիլ

200

ջրում լուծվող խտածո

1.209

Պեռֆեկտո

իմիդակլոպրիդ+լյամբդա ցիհալոտրին

125+50

խտացված կախույթ

1.210

Բոքս

լուֆենուրոն

50

խտացված էմուլսիա

1.211

Դեցիմին

դելտամետրին

25

խտացված էմուլսիա

1.212

Վերտամեկտին

աբամեկտին

18

խտացված էմուլսիա

1.213

Ուլտիմատում

քլորպիրիֆոս+ցիպերմետրին

500+50

խտացված էմուլսիա

1.214

Մաքսի Կարբ

ֆենօքսիկարբ

250

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

1.215

Սանի

թիամետոկսամ

250

ջրում լուծվող հատիկներ

1.216

Ատլետիկ

պիրիմիֆոս-մեթիլ

500

խտացված էմուլսիա

1.217

Տաբու

իմիդակլոպրիդ

500

ջրում լուծվող կոնցենտրատ

1.218

Բրեյկ

լյամբդա-ցիհալոտրին

100

միկրոէմուլսիա

1.219

Բլոկ

լուֆենուրոն

50

խտացված էմուլսիա

1.220

Դելիգենտ

թիամեթօքսամ

250

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

1.221

Թանրեկ

իմիդակլոպրիդ

200

ջրում լուծվող խտածո

1.222

Շարպեյ

ցիպերմետրին

250

խտացված էմուլսիա

1.223

Սեմպաի

էսֆենվալերատ

50

էմուլսիայի խտածո

1.224

Աստռա

պիրիպրոքսիֆեն

100

խտացված էմուլսիա

1.225

Ռակ 1+2

դոդեցենիլ ացետատ +
դոդեկադիենիլ ացետատ

500 հատ 1 հա-ին

հեղուկ

1.226

Սիրոկո

դիմետոատ

400

խտացված էմուլսիա

1.227

Էնլիլ

դիազինոն

600

խտացված էմուլսիա

1.228

Ալիոտ

մալաթիոն

570

խտացված էմուլսիա

1.229

Ցիպրին 100

ցիպերմետրին

100

խտացված էմուլսիա

1.230

Կորագեն

քլորանտրանիլիպրոլ

200

խտացված կախույթ

1.231

Վոլիամ
տարգո 063

աբամեկտին+ քլորանտրանիլիպրոլ

180+45

խտացված կախույթ

1.232

Սպինտոր

սպինոսադ

240

խտացված կախույթ

1.233

Ցերոզ

ցիրոմազին

750

թրջվող փոշի

1.234

Պրոկլեիմ ՄՄ

էմամեկտին բենզոատ

50

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

1.235

Կոնֆիցիդ

իմիդակլոպրիդ

350

ջրում լուծվող կոնցենտրատ

1.236

Կոնֆինիդ

իմիդակլոպրիդ

700

ջրում լուծվող կոնցենտրատ

1.237

Ակտարիս

տիամետօքսամ

250

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

1.238

Կարացիդ

լյամբդա-ցիհալոտրին

50

միկրոկապսուլացված կախույթ

1.239

Դեմոն-Դ

քլորպիրիֆոս+ցիպերմետրին

500+50

խտացված էմուլսիա

1.240

Վերտիցիդ

աբամեկտին

18

խտացված էմուլսիա

1.241

Քրեստ 290

իմիդակլոպրիդ+պենցիկուրոն

140+150

ջրում լուծվող կոնցենտրատ

1.242

Զումբա

ացետամիպրիդ+էմամեկտին բենզոատ

25+75

խտացված էմուլսիա

1.243

Հայլա

քլորպիրիֆոս+աբամեկտին

250+15

խտացված էմուլսիա

1.244

Հարմոնիկա

լուֆենուրոն+բիֆենտրին

140+120

էմուլսիայի խտածո

1.245

Լամդեքս

լյամբդա-ցիհալոտրին

50

միկրոկապսուլացված ջրային սուսպենզիա

1.246

Ցիպերմետրին արիա

ցիպերմետրին

400

խտացված էմուլսիա

1.247

Պրոֆենոֆոս

արիա

պրոֆենոֆոս

500

խտացված էմուլսիա

1.248

Աբամեկտին արիա

աբամեկտին

18

խտացված էմուլսիա

1.249

Քլորպիրիֆոս արիա

քլորպիրիֆոս

408

խտացված էմուլսիա

1.250

Ֆենվալերատ արիա

ֆենվալերատ

200

խտացված էմուլսիա

1.251

Դելտամետրին արիա

դելտամետրին

25

խտացված էմուլսիա

1.252

Պերմետրին արիա

պերմետրին

250

խտացված էմուլսիա

1.253

Լյամբդա ցիհալոտրին 5%

լյամբդա-ցիհալոտրին

50

խտացված էմուլսիա

1.254

Ռիդեր պլյուս

ացետամիպրիդ+ինդօքսակարբ

77+145

խտացված կախույթ

1.255

Վիլթիոն

մալաթիոն

570

խտացված էմուլսիա

1.256

Վիգոր

ֆիպրոնիլ

25

հատիկներ

1.257

Տերադոքս

դիազինոն

40

հատիկներ

1.258

Մուրավեդ

դիազինոն

600

խտացված էմուլսիա

1.259

Բիոտլին

իմիդակլոպրիդ

200

ջրում լուծվող խտածո

1.260

Պռոկլեյմ

էմամեկտին բենզոատ

50

ջրում լուծվող հատիկներ

1.261

Ռուֆաստ

ակրինատրին

75

ջրային էմուլսիա

1.262

Վարրանտ

իմիդակլոպրիդ

200

խտացված էմուլսիա

1.263

Վիդատ-L

օքսամիլ

10

խտացված կոնցենտրատ

1.264

Բրոմպրոպիլատ արիա

բրոմպրոպիլատ

500

խտացված կոնցենտրատ

1.265

Իմիդակլոպրիդ արիա

իմիդակլոպրիդ

350

խտացված կախույթ

1.266

Ֆիպրոնիլ արիա

ֆիպրոնիլ

40

խտացված կախույթ

1.267

Ինդօքսակարբ արիա

ինդօքսակարբ

150

խտացված կախույթ

1.268

Դիմետոատ արիա

դիմետոատ

400

խտացված էմուլսիա

1.269

Ֆենիտրոթիոն արիա

ֆենիտրոթիոն

500

խտացված էմուլսիա

1.270

Մալաթիոն արիա

մալաթիոն

570

խտացված էմուլսիա

1.271

Լյամբդա ցիալհոտրին

լյամբդա-ցիհալոտրին

100

խտացված էմուլսիա

1.272

Ացետամիպրիդ արիա

ացետամիպրիդ

200

լուծվող փոշի

1.273

Դիազինոն արիա

դիազինոն

100

Հատիկներ

1.274

Պրոպարգիտ արիա

պրոպարգիտ

570

խտացված կախույթ

1.275

ՀուսԲան

քլորպիրիֆոս

480

խտացված կոնցենտրատ

1.276

Էմա Ց

էմամեկտին+ քլորպիրիֆոս

55+100

էմուլսիայի կոնցենտրատ

1.277

Բիթ 100

բիֆենտրին

100

խտացված էմուլսիա

1.278

Քոմանդեր 200

մեթոմիլ

200

ջրային լուծույթ

1.279

Քրուզեր 50

ֆիպրոնիլ+դելտամետրին

25+25

չոր փոշի

1.280

Լիդիա 200

իմիդակլոպրիդ + բիֆենտրին

100+100

խտացված կախույթ

1.281

Աֆրո 250

ացետամիպրիդ + լյամբդա ցիհալոտրին

200+50

թրջվող փոշի

1.282

Թիոդիկարբ արիա

թիոդիկարբ

800

չոր հոսուն կախույթ

1.283

Արմոր

ացետամիպրիդ + լյամբդա ցիհալոտրին

200+150

խտացված կախույթ

1.284

Դիազ

դիազինոն

100

հատիկներ

1.285

Վերտամեկտին ֆորտե

աբամեկտին

50

ջրում լուծվող հատիկներ

1.286

Մախակ

ալֆա ցիպերմետրին

100

էմուլսիայի կոնցենտրատ

1.287

Դվամայթ

պրոպարգիտ

720

էմուլսիայի կոնցենտրատ

1.288

Տիադ

տեբուֆենպիրադ

200

թրջվող փոշի

1.289

Նոբել

սպիրոմեզիֆեն

240

խտացված կախույթ

1.290

Ֆումանուս

քլորֆենապիր

240

խտացված կախույթ

1.291

Պռոբեն

էմամեկտին բենզոատ

50

ջրում լուծվող հատիկներ

1.292

Գենտա

ֆիպրոնիլ

800

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

1.293

Կլոդին

կլոթիանիդին

500

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

1.294

Պռոլոգեն

քլորանտրանիլիպրոլ

200

խտացված կախույթ

1.295

Դոն

քլորպիրիֆոս+ցիպերմետրին

500+50

խտացված էմուլսիա

1.296

Գիազինոն Ջի

դիազինոն

100

հատիկներ

1.297

Բիտոկս

դելտամետրին

50

խտացված էմուլսիա

1.298

Էկտոցիդոլ 600

դիազինոն

600

խտացված էմուլսիա

1.299

Վալպան

ալֆա-ցիպերմետրին

125

խտացված կախույթ

1.300

Վավապրիդ

իմիդոկլոպրիդ

350

խտացված կախույթ

1.301

Պրոկլեյն

էմամեկտին բենզոատ

50

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

1.302

Ուզբան

քլորպիրիֆոս

480

խտացված էմուլսիա

1.303

Լազիոտրափ

 

 

կապսուլա

1.304

Պրոկան

էմամեկտին բենզոատ

57

ջրում լուծվող հատիկներ

1.305

Դիազին-600 սուպեր

դիազինոն

600

խտացված էմուլսիա

1.306

Լյուֆոքս

լյուֆենուրոն + ֆենօքսիկարբ

30+75

խտացված էմուլսիա

1.307

Էֆորիա

լյամբդա-ցիհալոտրին + թիամեթօքսամ

106+141

խտացված կախույթ

1.308

Սեֆորա

բիֆենտրին

200

հոսող խտացված կախույթ

1.309

Սունմիտե Լ

պիրիդաբեն

200

խտացված էմուլսիա

1.310

Իմիդիա պլյուս

իմիդակլոպրիդ

700

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

1.311

Էֆորտ

լյամբդա-ցիհալոտրին+ տիամետօքսամ

106 +141

խտացված կախույթ

1.312

Ֆիտովերմ

ավերսեկտին Ս

10

խտացված էմուլսիա

1.313

Ադոնիտ

ֆիպրոնիլ

20

հատիկներ

1.314

Պրովարդ

էմամեկտին բենզոատ+ ինդօքսակարբ

50+50

ջրում դիսպերսվող գրանուլներ

1.315

Կինֆոս

դիմետոատ+բետա ցիպերմետրին

300+40

խտացված էմուլսիա

1.316

Ֆասկորդ

ալֆա ցիպերմետրին

100

էմուլսիայի կոնցենտրատ

1.317

Զալպ

ցիպերմետրին

250

էմուլսիայի կոնցենտրատ

1.318

Դիազինոն էքսպրես

դիազինոն

600

էմուլսիայի կոնցենտրատ

1.319

Բորեյ Նեո

ալֆա ցիպերմետրին +իմիդակլոպրիդ+կլոտիանիդին

125+100+50

սուսպենզիոն խտածո

1.320

Տարզան

զետա ցիպերմետրին

100

ջրային էմուլսիա

1.321

Կոնֆիդ

իմիդակլոպրիդ

350

խտացված էմուլսիա

1.322

Ֆուլոն

ֆիպրոնիլ

25

հատիկներ

1.323

Ուլտիմատ

քլորպիրիֆոս+ ցիպերմետրին

500+50

խտացված էմուլսիա

1.324

Մասակ

ալֆա ցիպերմետրին

100

էմուլսիայի կոնցենտրատ

1.325

Ֆիպրոնիլ Արիա

ֆիպրոնիլ

20

հատիկներ

1.326

Քլորպիրիֆոս
+Ցիպերմետրին Արիա 45.8 %

քլորպիրիֆոս +ցիպերմետրին

408+50

խտացված էմուլսիա

1.327

Էմուլսացված Յուղ Արիա

նավթային յուղեր

800

մածուկ

1.328

Ֆենպիրօքսիմատ Արիա 5%

ֆենպիրօքսիմատ

50

խտացված էմուլսիա

1.329

Կիմի 350

իմիդակլոպրիդ

350

խտացված կախույթ

1.330

Փենգ 10

ալֆա ցիպերմետրին

100

էմուլսիայի կոնցենտրատ

1.331

Քլորցիրին 550 ԽԷ

ցիպերմետրին + քլորպիրիֆոս

50+500

խտացված էմուլսիա

1.332

Բեսթսելլեր 200 ՍԿ

ալֆա ցիպերմետրին

200

սուսպենզիայի կոնցենտրատ

1.333

Ալֆամիլին 17.6 ՍԿ

ալֆա ցիպերմետրին + դիֆլուբենզուրոն

80+96

սուսպենզիայի կոնցենտրատ

1.334

Դրագոն

էմամեկտին բենզոատ

57

ջրում լուծվող հատիկներ

 1.335

Կլոֆենտեզին Արիա 50%

կլոֆենտեզին

500

սուսպենզիոն կոնցենտրատ

1.336

Ֆոզալոն արիա 35 EC

ֆոզալոն

350

խտացված էմուլսիա

1.337

Մավրիկ 240

տաու-ֆլյուվալինատ

240

ջրային էմուլսիա

1.338

Սուպեր հեկտամետրին 100ԽԷ

ալֆա-ցիպերմետրին

100

խտացված էմուլսիա

1.339

ֆոստօկ

ալֆա-ցիպերմետրին

100

Էմուլսիայի կոնցենտրատ

1.340

Դիմիլոն

դիֆլուբենզուրոն

250

թրջվող փոշի

1.341

Վերտին գոլդ

աբամեկտին+թիոմետօքսամ

20+100

խտացված կախույթ

1.342

Պրոկլեյմ պլյուս

էմամեկտին բենզոատ

50

ջրում լուծվող հատիկներ

1.343

Տալստոր

բիֆենտրին

100

խտացված էմուլսիա

1.344

Սանմայթ պլյուս

պիրիդաբեն

200

խտացված էմուլսիա

1.345

Կոնֆիդոն

իմիդակլոպրիդ+ալֆա-ցիպերմետրին

200+150

խտացված կախույթ

1.346

Սուրելլո

քլորպիրիֆոս+ցիպերմետրին

350+50

խտացված էմուլսիա

 1.347

Դետիա սչենսկենկորն

մեթալդեհիդ

60

հատիկներ

1.348

Կլեյմ

Էմամեկտին բենզոատ

50

ջրում լուծվող հատիկներ

1.349

Վիդատ 240

օքսամիլ

240

խտացված էմուլսիա

1.350

Դիմետոատ Գիահ

դիմետոատ

400

խտացված էմուլսիա

1.351

Ցիպերմետրին+քլորպիրիֆոս Գիահ

ցիպերմետրին+ քլորպիրիֆոս

100+408

էմուլսիայի կոնցենտրատ

1.352

Ցիպերմետրին Գիահ

ցիպերմետրին

400

խտացված էմուլսիա

1.353

Դիազինոն Գիահ

դիազինոն

100

հատիկներ

1.354

Դելտամետրին Գիահ

դելտամետրին

25

խտացված էմուլսիա

1.355

Ֆոզալոն Գիահ

ֆոզալոն

350

խտացված էմուլսիա

1.356

Ացետամիպրիդ Գիահ

ացետամիպրիդ

200

թրջվող փոշի

1.357

Իմիդակլոպրիդ Գիահ

իմիդակլոպրիդ

350

խտացված կախույթ

1.358

Ֆիպրոնիլ Գիահ

ֆիպրոնիլ

50

խտացված կախույթ

1.359

Ֆիպրոնիլ Գիահ

ֆիպրոնիլ

20

հատիկներ

1.360

Քլորպիրիֆոս Գիահ

քլորպիրիֆոս

408

Էմուլսիայի կոնցենտրատ

1.361

Բրոմպրոպիլատ Գիահ

բրոմպրոպիլատ

250

խտացված էմուլսիա

1.362

Կոնդոր Էլիտ

իմիդակլոպրիդ

200

ջրում լուծվող խտություն

1.363

Դեգրի

ալֆա-ցիպերմետրին

100

էմուլսիայի կոնցենտրատ

1.364

Սպեկտոր 220 ԽԿ

աբամեկտին+սպիրոդիկլոֆեն

20+200

խտացված կախույթ

1.365

Ակորդ 50 ԹՓ

ացետամիպրիդ+բուպրոֆեզին

250+250

թրջվող փոշի

1.366

Օնիքս 40 ԽԿ

աբամեկտին+հեքսիտիազօքս

10+30

խտացված կախույթ

1.367

Քվանտ 330 ԹՓ

աբամեկտին+ցիրոմազին

30+300

թրջվող փոշի

1.368

Լազեր 400 ԽԿ

սպիրոդիկլոֆեն+բիֆենազատ

100+300

խտացված կախույթ

1.369

Ռոբուստ

քլորպիրիֆոս

480

էմուլսիայի կոնցենտրատ

1.370

Մալամար

մալաթիոն

570

էմուլսիայի կոնցենտրատ

1.371

Սկելտա

ցիֆլումետոֆեն

200

խտացված կախույթ

1.372

Աբեկ ԷԿ

աբամեկտին

18

էմուլսիայի կոնցենտրատ

1.373

Ֆիպրո Հ

ֆիպրոնիլ+քլորպիրիֆոս

3+50

հատիկներ

1.374

Պիռանի ԼՀ

էմամեկտին բենզոատ

50

ջրում լուծվող հատիկներ

1.375

Խանտեր

քլորֆենապիր

240

խտացված կախույթ

1.376

Շերիֆ

մալաթիոն+ ցիպերմետրին

400+50

խտացված էմուլսիա

1.377

Կոմբատ

տիամետօքսամ

350

խտացված կախույթ

1.378

Կամոս Էմուլսիոն Յուղ 80

պառաֆին

800

հեղուկ

1.379

Զառին Էմուլսիոն Յուղ 80

պառաֆին

800

հեղուկ

1.380

Կորմորան

ացետամիպրիդ+
նովալուրոն

80+100

խտացված էմուլսիա

1.381

Տրիվոր

ացետամիպրիդ+
պիրիպրոքսիֆեն

186+124

դիսպերսված խտածո

1.382

Վալսամբա Էլիտ

լյամբդա-ցիհալոտրին

50

միկրոկապսուլացված կախույթ

1.383

Վալսոատ Էլիտ

դիմետոատ

400

խտացված էմուլսիա

1.384

Զումբա Էլիտ

ացետամիպրիդ+
էմամեկտին բենզոատ

25+75

ջրային լուծույթ

1.385

Վալսարգիտ Էլիտ

պրոպարգիտ

570

էմուլսիոն կոնցենտրատ

1.386

Վալսացիպեր Էլիտ

ցիպերմետրին

250

խտացված էմուլսիա

1.387

Հարմոնիկա Էլիտ

լուֆենուրոն+բիֆենտրին

140+120

էմուլսիայի խտածո

1.388

Վալսարել Էլիտ

քլորպիրիֆոս+
ցիպերմետրին

500+50

խտացված էմուլսիա

1.389

Ֆլումայթ 200

դիֆլովիդազին

200

խտացված սուսպենզիա

1.390

Ինվերտ

աբամեկտին

18

ջրայուղային էմուլսիա

1.391

Սամբ Էլիտ

պիրիդաբեն

200

թրջվող փոշի

 1.392

 Շոշի

 հեքսիթիազոքսի

 100

 փոշի

2. Միջատասպան սնկասպան պատրաստուկներ (ինսեկտոֆունգիցիդներ)

2.001

Պրեստիժ

իմիդակլոպրիդ+պենցիկուրոն

140+150

խտացված կոնցենտրատ

 

2.002

Էկսեն

պոլիվինիլացետատի ակրիլաթթվային երկպոլիմեր

250

ջրային դիսպերսիա

 2.003

Սելեստ Տոպ

տիամետօքսամ+ֆլուդիօքսո-նիլ+դիֆենոկոնազոլ

262.5+25+25

խտացված կախույթ

3. Մանրէակենսաբանական միջատասպան պատրաստուկներ

3.001

Բիտօքսիբացիլին

բացիլուս տուրինգենզիս տենեբրիոնիս

ԿԱ-1500 ԱՄ/մգ

Փոշի

 

3.002

Բովերին

բավարիա բասիանա շտամ
TC 92

2 մլրդ սպոր/գ

հեղուկ

3.003

Ինսեկտին

բացիլուս տուրինգենզիս ինսեկտուս

60 մլրդ սպոր/գ

թրջվող փոշի

3.004

Լեպիդոցիդ

բացիլուս տուրինգենզիս կուրստակի

ԿԱ-3000 ԱՄ/մգ

փոշի

3.005

Վերտիցիլին

վերտիցիլիում լեկանի
շտամ PY 4/1

2 մլրդ սպոր/գ

հեղուկ

3.006

Ֆիտոլավին

ֆիտոբակտերիոմիցին

32"3.2

ջրում լուծվող խտածո /կոնցենտրատ/

3.007

Ֆիտոսպորին-Մ

բացիլուս սուբտիլիս

1 մլրդ սպոր/մլ

հեղուկ

3.008

Բակտոֆիտ

Bacillus subtilis, շտամ ИПМ-215

2.0 մլրդ/գ-ից ոչ պակաս

թրջվող փոշի

3.009

Բակտոֆիտ

Bacillus subtilis, շտամ ИПМ-215

2.0 մլրդ/գ-ից ոչ պակաս

խտացված կախույթ

3.010

Բասիվ-Արմ

Beauveria bassiana,
շտամմ Balsamo

2.2x108
սպոր/գ

թրջվող փոշի

4. Նեմատոդասպան պատրաստուկներ (նեմատոցիդներ)

4.001

Վիդատ

օքսամիլ

100

հատիկներ

 

4.002

Վիդանի

օքսամիլ

240

խտացված էմուլսիա

4.003

Նեմակուր

ֆենամիֆոս

400

խտացված էմուլսիա

4.004

Նեմոդետ

օքսամիլ

240

խտացված էմուլսիա

4.005

Դիզամիդ

դազոմետ

970

միկրոհատիկներ

 4.006

 Կոնստանտ 100 Հ

 ֆոսթիազատ

 100

 հատիկներ

4.007

Գիդատ 200

օքսամիլ

200

հատիկներ

5. Մկնասպան պատրաստուկներ (ռոդենտիցիդներ)

5.001

Բակտերոդենցիդ հատիկային

սալմոնելա էնտերիտիդիս իսաչենկո

տիտր 1 մլդ/գ

հատիկներ

 

 

5.002

Գարանտեքս

բրոդիֆակում

0.05

խտացված կոնցենտրատ

 5.002/1

Գարանտեքս

բրոդիֆակում

0.05

հատիկներ

 5.002/2

Գարանտեքս

բրոդիֆակում

0.05

բրիկետներ

5.003

Գլիֆտոր

1-3 դիֆտոր պրոպանոլ-2

720

ջրային լուծույթ

5.004

Էթիլֆենացին

էթիլֆենացին

5

յուղային խտություն

5.005

Կլերատ

բրոդիֆակում

0.05

հատիկներ

5.006

Շտորմ Բ

ֆլոկումաֆեն

0.05

բրիկետներ

5.007

Ցինկի ֆոսֆիդ

Ցինկի ֆոսֆիդ

800

փոշի

5.008

Դուո ռատ

բրոդիֆակում

0.05

հատիկներ

5.009

Կիլեռ

բրոդիֆակում

0.05

հատիկներ

5.010

Կիլեռ

բրոդիֆակում

0.05

բրիկետներ

5.011

Բրոդիֆակում

բրոդիֆակում

0.25

հատիկ կամ բրիկետ

5.012

Սորկիլ-Գ

դիֆենակում

0.05

հատիկ

5.013

Բրոմադիալոն

բրոմադիոլոն

2.5

հեղուկ խտանյութ

5.014

Ռոդիֆակում

բրոդիֆակում

2.5

խտացված էմուլսիա

5.015

Ռոդիֆակում Ս

բրոդիֆակում

2.5

փոշի

5.016

Գարանտեքս

բրոդիֆակում

2.5

էմուլսիայի կոնցենտրատ

5.017

Բրոմեդ

բրոդիֆակում

2.5

հեղուկ խտանյութ

6. Սնկասպան պատրաստուկներ (ֆունգիցիդներ)

6.001

Ալտո

ցիպրոկոնազոլ

400

խտացված կոնցենտրատ

 

6.002

Ակրոբատ ՄՑ

մանկոցեբ+դիմետոմորֆ

600+90

թրջվող փոշի

6.003

Ակտիոլ

ծծումբ

800

խտացված կախույթ

6.004

Անտրակոլ

պրոպինեբ

700

թրջվող փոշի

6.005

Ատեմի ս

ծծումբ+ցիպրոկոնազոլ

800+8

ջրալուծ հատիկներ

6.006

Արցերիդ

պոլիկարբացին+ մետալաքսիլ

530+70

թրջվող փոշի

6.007

Բայլետոն

տրիադիմեֆոն

250

թրջվող փոշի

6.008

Բայկոր

բիտերտանոլ

500

խտացված կոնցենտրատ

6.009

Բորդոյան խառնուրդ Mix

պղնձի սուլֆատ+կալցիումի հիդրօքսիդ

200

թրջվող փոշի

6.010

Գաբբար

տրիադիմեֆոն

250

թրջվող փոշի

6.011

Գրեման

տետրակոնազոլ

100

խտացված էմուլսիա

6.012

Դելան

դիթիանոն

700

ջրում լուծվող հատիկներ

6.013

Դիտան Մ-45

մանկոցեբ

800

թրջվող փոշի

6.014

Դոմարկ 10

տետրակոնազոլ

100

խտացված էմուլսիա

6.015

Զատո

տրիֆլօքսիստրոբին

500

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

6.016

Էուպարեն Մ

տոլիլֆլուանիդ

500

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

6.017

Իմպակտ

ֆլուտրիաֆոլ

125

խտացված կոնցենտրատ

6.018

Խորուս

ցիպրոդինիլ

750

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

6.019

Ծծումբ աղացած

ծծումբ

965

փոշի

6.020

Ծծումբ կոլոիդ

ծծումբ

800

լուծվող փոշի

6.021

Կվադրիս 250

ազօքսիստրոբին

250

խտացված կոնցենտրատ

6.022

Կուպրօքսատ

պղնձի սուլֆատ

345

խտացված կոնցենտրատ

6.023

Կուրզատ

պղնձի քլորօքսիդ+ցիմօքսանիլ

689.5+42

թրջվող փոշի

6.024

Հորիզոն

տեբուկոնազոլ

250

խտացված էմուլսիա

6.025

Մանկոֆիտ

մանկոցեբ

800

թրջվող փոշի

6.026

Մալլոն Մ

մանկոցեբ +մետալաքսիլ

640+40

թրջվող փոշի

6.027

Մալլոն

մանկոցեբ

800

թրջվող փոշի

6.028

Մելոդի դու

պրոպինեբ +իմպրովալիկարբ

612.5+55

թրջվող փոշի

6.029

Մելոդի կա

իմպրովալիկարբ+պղինձ

392

թրջվող փոշի

6.030

Մելոդի կոմպակտ

իմպրովալիկարբ+ֆոլպետ

435

թրջվող փոշի

6.031

Միկալ

ալյումինի ֆոսէթիլ+ֆոլպետ

500+250

թրջվող փոշի

6.032

Նեորամ

իոն պարունակող երկվալենտ պղինձ

658

ջրում լուծվող հատիկներ

6.033

Պիննակլ

պենկոնազոլ

100

խտացված էմուլսիա

6.034

Պրևիկուր 607

պրոպամոկարբ

607

ջրային լուծույթ

6.035

Պրաքսիս 70

պրոպինեբ

700

թրջվող փոշի

6.036

Պղնձարջասպ

պղնձի սուլֆատ

960

լուծվող փոշի

6.037

Պղնձի օքսիքլորիդ

պղնձի քլորօքսիդ

900

թրջվող փոշի

6.038

Պոլիխոմ

պղնձի քլորօքսիդ + պոլիկարբացին

200+600

թրջվող փոշի

6.039

Պենոպազ

պենկոնազոլ

100

խտացված էմուլսիա

6.040

Ռիդոմիլ գոլդ

մանկոցեբ + մեֆենօքսամ

640+40

թրջվող փոշի

6.041

Ռիդոմիլ ՄՑ

մանկոցեբ+մեթալաքսիլ

640+80

թրջվող փոշի

6.042

Ռիդոնետ ՄՑ

մանկոցեբ+մեթալաքսիլ

640+80

թրջվող փոշի

6.043

Ռապիդ Գոլդ 450

մանկոցեբ+պղնձի քլորօքսիդ+ ցիմօքսանիլ

40+120+290

թրջվող փոշի

6.044

Ռովրալ

իպրոդիոն

500

թրջվող փոշի

6.045

Ռուբիգան

ֆենարիմոլ

120

խտացված էմուլսիա

6.046

Սարման Մ

մանկոցեբ+ցիմոքսանիլ

760+60

թրջվող փոշի

6.047

Մակոզեբ Մ 45

մանկոցեբ

800

թրջվող փոշի

6.048

Սիդիգարդ

դիֆենոկոնազոլ

250

խտացված էմուլսիա

6.049

Սկոր

դիֆենոկոնազոլ

250

խտացված էմուլսիա

6.050

Սուպեր կուպեր

պղնձի քլորօքսիդ

500

թրջվող փոշի

6.051

Սուլֆուր

ծծումբ

800

ջրում լուծվող հատիկներ

6.052

Վալսալաքսիլ

մանկոցեբ+մեթալաքսիլ

640+80

թրջվող փոշի

6.053

Վալսատոն

տրիադիմեֆոն

250

թրջվող փոշի

6.054

Վալսազեբ

մանկոցեբ

800

թրջվող փոշի

6.055

Վիկտորի

մանկոցեբ+մեթալաքսիլ

720

թրջվող փոշի

6.056

Վեկտրա

բրոմուկոնազոլ

100

խտացված կոնցենտրատ

6.057

Տերել Մ

մանկոցեբ+բենալաքսիլ

700+60

թրջվող փոշի

6.058

Տելդոր

ֆենհեքսամիդ

500

ջրում լուծվող հատիկներ

6.059

Տիլտ

պրոպիկոնազոլ

250

խտացված էմուլսիա

6.060

Տիլտ պրեմիում

պրոպիկոնազոլ

375

թրջվող փոշի

6.061

Տիովիտ Ջետ 80

ծծումբ

80

խտացված էմուլսիա

6.062

Տոպազ

պենկոնազոլ

100

խտացված էմուլսիա

6.063

Տոպսին Մ

տիոֆանատ-մեթիլ

700

թրջվող փոշի

6.064

Տուբարիդ

պղնձի քլորօքսիդ +մետալաքսիլ

500+100

թրջվող փոշի

6.065

Տատտու

պրոպամոկարբ հիդրոքլորիդ+ մակոցեբ

301.6+248

խտացված կոնցենտրատ

6.066

Օքսիխոմ

պղնձի քլորօքսիդ + օքսադիքսիլ

670+130

թրջվող փոշի

6.067

Ֆալկոն

սպիրօքսամին+տեբուկոնազոլ+ տրիադիմենոլ

250+167+43

խտացված էմուլսիա

6.068

Ֆոլիկուր

տեբուկոնազոլ

250

խտացված էմուլսիա

6.069

Ֆունգուրան

պղնձի հիդրօքսիդ

500

թրջվող փոշի

6.070

Ֆենիքս

մանկոցեբ +մեֆենօքսամ

640+40

թրջվող փոշի

6.071

Իտերալ

ցիմօքսանիլ+ֆամօքսադոն

300+225

ջրում լուծվող գրանուլացված փոշի

6.072

Կոսայդ 2000

պղնձի հիդրօքսիդ

538

ջրում լուծվող հատիկներ

6.073

Կուպրոֆլո

պղնձի քլորօքսիդ

434

հոսող խտացված կախույթ

6.074

Տրիֆոն

տրիադիմեֆոն

250

թրջվող փոշի

6.075

Կումուլուս ԴՖ

ծծումբ

800

հատիկներ

6.076

Դինիզոլ

դինիկոնազոլ Մ

20

թրջվող փոշի

6.077

Ֆորա

մանկոցեբ

800

թրջվող փոշի

6.078

Ագաթ

պենկոնազոլ

100

խտացված էմուլսիա

6.079

Բոտրան

դիքլորան

750

թրջվող փոշի

6.080

Բայտոն

տրիադիմեֆոն

250

թրջվող փոշի

6.081

Սֆինքս էքստրա

դիմետրոմորֆ+ֆոլպետ

113"10+600"25

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

6.082

Օրիուսուլ

ծծումբ+ տեբուկոնազոլ

700+45

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

6.083

Դալանտ

պրոպինեբ

700

թրջվող փոշի

6.084

Դալոպազ

պենկոնազոլ

100

խտացված էմուլսիա

6.085

Պրիմակոլ

պրոպինեբ

700

թրջվող փոշի

6.086

Մաքսիմ

ֆլուդիօքսոնիլ

25

խտացված էմուլսիա

6.087

Սկոֆեն

դիֆենոկոնազոլ

250

խտացված էմուլսիա

6.088

Սուպեր ռիդոլ

մանկոցեբ+մեֆենօքսամ

640+40

թրջվող փոշի

6.089

Սերտիկոր 50

մեֆենօքսամ+տեբուկոնազոլ

20+30

խտացված կոնցենտրատ

6.090

Պրոպիստոկ

պրոպիկոնազոլ

250

խտացված էմուլսիա

6.091

Ավալանժ

կռեզօքսիմ-մեթիլ

500

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

6.092

Կորալ

պենկոնազոլ

100

խտացված էմուլսիա

6.093

Տրիֆ սթար

տրիֆլօքսիստրոբին

500

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

6.094

Տրիադա

տրիադիմեֆոն

250

թրջվող փոշի

6.095

Կուպրոֆլոքսան

պղնձի սուլֆատ

345

խտացված կոնցենտրատ

6.096

Գիտան ՄՑ 80

մանկոցեբ

800

թրջվող փոշի

6.097

Պուռազոլ

պրոպիկոնազոլ

250

խտացված էմուլսիա

6.098

Գուգուրդ պլյուս

ծծումբ

800

ջրում լուծվող հատիկներ

6.099

 Մ -2

մանկոցեբ + մետալաքսիլ

640+80

թրջվող փոշի

6.100

Էֆֆեկտ

պենկոնազոլ

100

խտացված էմուլսիա

6.101

Մանգո

մանկոցեբ

800

թրջվող փոշի

6.102

Սկաբ ստոպ

կռեզօքսիմ-մեթիլ

500

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

6.103

Սումիլեկս

պրոցիմիդոն

500՞25

թրջվող փոշի

6.104

Ալտո սուպեր
33 %

պրոպիկոնազոլ+ ցիպրոկոնազոլ

250+80

խտացված էմուլսիա

6.105

Ստրոբի

կռեզօքսիմ-մեթիլ

500

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

6.106

Ռեկս դուո

թիոֆենատ մեթիլ + էպօքսիկոնազոլ

310+187

խտացված էմուլսիա

6.107

Պոլիրամ ԴՖ

մեթիրամ

700

ջրում լուծվող հատիկներ

6.108

Վիվանդո

մետրաֆենոն

500

խտացված կախույթ

6.109

Կոլլիս

բոսկալիդ+կռեզօքսիմ-մեթիլ

200+100

խտացված կախույթ

6.110

Կաուրիտիլ

մեթիրամ+պղնձի հիդրօքսիդ

420+390

ջրում լուծվող հատիկներ

6.111

Կաբրիո տոպ

մեթիրամ+պիրակլոստրոբին

550+50

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

6.112

Ինշուր պերֆորմ

տրիտիկոնազոլ+պիրակլոստ-րոբին

80+40

սորուն սուսպենզիոն խտածո

6.113

Խելպ

պղնձի հիդրօքսիդ

500

սորուն փոշի

6.114

Մանկոցեբ սուպեր

մանկոցեբ + դիմետոմորֆ

600+100

թրջվող փոշի

6.115

Ցիխոմ բլյու

ցինեբ + պղնձի քլորօքսիդ

340+170

թրջվող փոշի

6.116

Պրևիկուր էներջի 840

պրոպամոկարբ հիդրոքլորիդ+ ալյումինի ֆոսէթիլ

530+310

ջրային լուծույթ

6.117

Կոնսենտո 450

պրոպամոկարբ հիդրոքլորիդ + ֆենամիդոն

375+75

խտացված կախույթ

6.118

Նատիվո 75

 տեբուկոնազոլ+տրիֆլօքսիստրոբին

500+250

ջրալուծ հատիկներ

6.119

Զատո սթար 520

պիրիմեթանիլ+ տրիֆլօքսիստրոբին

400+120

խտացված կախույթ

6.120

Ինֆինիտո 687.5

պրոպամոկարբ հիդրոքլորիդ + ֆլուոպիկոլիդ

625+62.5

խտացած կախույթ

6.121

Սկալա 400

պիրիմեթանիլ

400

Խտացված կախույթ

6.122

Ֆանտիկ Ֆ

ֆոլպետ+բենալաքսիլ Մ

480+37.5

Հատիկներ

6.123

Տակպաս

պենկոնազոլ

200

խտացված էմուլսիա

6.124

Պրոպելլանտ

պրոպամոկարբ հիդրոքլորիդ

607

ջրային խտություն

6.125

Այրոն

պղնձի քլորօքսիդ+պղնձի հիդրօքսիդ

140+140

ջրում լուծվող հատիկներ

6.126

Ռոկս

դիֆենոկոնազոլ

250

խտացված էմուլսիա

6.127

Մեգա Մ 700

թիոֆանատ-մեթիլ

700

թրջվող փոշի

6.128

Կադիլակ 80

մանկոցեբ

800

թրջվող փոշի

6.129

Ցի բլու 44

պղնձի քլորօքսիդ+ցիմօքսանիլ

400+40

ջրում լուծվող հատիկներ

6.130

Օսսիքլոր 20 ֆլո

պղնձի քլորօքսիդ

284

Խտացված կախույթ

6.131

Պոլտիգլիա 20ՊԲ Մանիկա

պղնձի սուլֆատ+կալցիումի հիդրօքսիդ

200

թրջվող փոշի

6.132

Կուպրաֆոն

պղնձի սուլֆատ

345

խտացված էմուլսիա

6.133

Տիլին

պրոպիկոնազոլ

250

խտացված էմուլսիա

6.134

Ակրոդին

մանկոցեբ+դիմետամորֆ

600+90

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

6.135

Ռիդոնիլ պլյուս

մանկոցեբ+մեֆենօքսամ

640+40

թրջվող փոշի

6.136

Տոպին ՄԿ

պենկոնազոլ

100

խտացված էմուլսիա

6.137

Բայլիֆոն

տրիադիմեֆոն

250

թրջվող փոշի

6.138

Սկորինո

դիֆենոկոնազոլ

250

խտացված էմուլսիա

6.139

Ալտոն 400

ցիպրոկոնազոլ

400

խտացված էմուլսիա

6.140

Բորդոյան խառնուրդ Max 20

պղնձի սուլֆատ+կալցիումի հիդրօքսիդ

200

թրջվող փոշի

6.141

Պրեսիուրի

պրոպամոկարբ հիդրոքլորիդ

607

ջրային խտություն

6.142

Խորիս ՄԿ

ցիպրոդինիլ

750

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

6.143

Ռովալիս

իպրոդիոն

500

թրջվող փոշի

6.144

Ստրոբին

կռեզօքսիմ-մեթիլ

500

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

6.145

Իմպակսին

ֆլուտրիաֆոլ

250

խտացված կոնցենտրատ

6.146

Դինօքս

պղնձի սուլֆատ+կալցիումի հիդրօքսիդ

200

թրջվող փոշի

6.147

Ֆոնդիկուր

տեբուկոնազոլ

250

խտացված էմուլսիա

6.148

Տապսիմեն

տիոֆանատ-մեթիլ

700

թրջվող փոշի

6.149

Տատիկ

մանկոցեբ + պրոպամոկարբ հիդրոքլորիդ

302+234

խտացված կոնցենտրատ

6.150

Կվոդրիսի

ազօքսիստրոբին

250

խտացված կոնցենտրատ

6.151

Ֆալկոնիկ

սպիրօքսամին + տեբուկոնազոլ + տրիադիմենոլ

250+167+43

խտացված էմուլսիա

6.152

Ռադիոն

մանկոցեբ

800

թրջվող փոշի

6.153

Դիմիկոլ

պրոպինեբ

700

թրջվող փոշի

6.154

Տիտան

պենկոնազոլ

100

խտացված էմուլսիա

6.155

Սիգնում

բոսկալիդ+պիրակլոստրոբին

267+67

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

6.156

Վիալ Թրասթ

տեբուկոնազոլ+թիաբենդազոլ

60+80

ջրակախույթի խտածո

6.157

Մետաքսիլ

մանկոցեբ+մետալաքսիլ

640+80

թրջվող փոշի

6.158

Ռայոկ

դիֆենոկոնազոլ

250

խտացված էմուլսիա

6.159

Օրդան

պղնձի քլորօքսիդ+ցիմօքսանիլ

689+42

թրջվող փոշի

6.160

Վիլմեֆոն

տրիադիմեֆոն

250

թրջվող փոշի

6.161

Վիլպենզոլ

պենկոնազոլ

100

խտացված էմուլսիա

6.162

Վիլօքսանիլ պլուս

պղնձի քլորօքսիդ + ցիմօքսանիլ

420+40

ջրում լուծվող հատիկ

6.163

Վիլզեբ պլյուս

մանկոցեբ + մեֆենօքսամ

640+40

թրջվող փոշի

6.164

Տասպա

պրոպիկոնազոլ + դիֆենոկոնազոլ

250+250

խտացված էմուլսիա

6.165

Ռիդոմիլ Գոլդ պլյուս

մեֆենօքսամ + պղնձի քլորօքսիդ

25+400

թրջվող փոշի

6.166

Պերգադո Cս

մանդիպրոպամիդ + պղնձի քլորօքսիդ

25+245

ջրում լուծվող հատիկ

6.167

Ռաքսիլ ուլտրա 120

տեբուկոնազոլ

120

խտացված կախույթ

6.168

Քուանտում ՄԶ

մանկոցեբ+դիմետոմորֆ

600+90

ջրում դիսպերսվող գրանուլ

6.169

Շավիտ Ֆ

ֆոլպետ+տրիադիմենոլ

700+20

ջրում լուծվող հատիկներ

6.170

Նիմրոդ

բուպրիմատ

250

խտացված էմուլսիա

6.171

Օրիուս

տեբուկոնազոլ

250

խտացված էմուլսիա

6.172

Բորդոֆլով

պղնձի սուլֆատ+կալցիումի հիդրօքսիդ

124

խտացված կախույթ

6.173

Բամպեր Սուպեր

պրոպիկոնազոլ+պրոքլորազ

90+400

խտացված էմուլսիա

6.174

Կուրամե

պղնձի քլորօքսիդ+ցիմօքսանիլ

250+40

ջրում դիսպերսվող հատիկ

6.175

Ֆավորիտ

պրոպինեբ

700

թրջվող փոշի

6.176

Կորուս

ցիպրոդինիլ

750

ջրում դիսպերսվող հատիկ

6.177

Կոլոսալ Պռո

պրոպիկոնազոլ+տեբուկոնազոլ

300+200

միկրո-էմուլսիա խտածո

6.178

Սանռայս

ցիպրոդինիլ

750

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

6.179

Պերֆեկտ Սուպեր

պրոպիկոնազոլ+ցիպրոկոնազոլ

250+80

էմուլսիայի խտածո

6.180

Կվադրո

ազօքսիստրոբին

250

խտացված կախույթ

6.181

Բրագո

տրիֆլօքսիստրոբին

500

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

6.182

Վիլպրոնեբ

պրոպինեբ

700

թրջվող փոշի

6.183

Վիլպռոկարբ

պրոպամոկարբ հիդրոքլորիդ

722

ջրային լուծույթ

6.184

Ազոգոլդ

ազօքսիտրոբին

250

խտացված կախույթ

6.185

Վերտիգոլդ

իպրոդիոն

500

թրջվող փոշի

6.186

Կուպերվալ

պղնձի սուլֆատ+կալցիումի հիդրօքսիդ

200

թրջվող փոշի

6.187

Ազոֆոս

պղինձ

650

խտացված կախույթ

6.188

Տանոս

ցիմօքսանիլ+ֆամօքսադոն

250+250

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

6.189

Կվադրիս մաքս

ազոքսիստրոբին+ֆոլպետ

93.5+500

խտացված կախույթ

6.190

Բրավո 500

քլորոթալոնիլ

500

խտացված կախույթ

6.191

Ռեվուս տոպ 500

դիֆենոկոնազոլ+մանդիպրո-պամիդ

250+250

խտացված կախույթ

6.192

Զատոն պլյուս

տրիֆլօքսիստրոբին

50

խտացված կախույթ

6.193

Խորսուդինիլ

ցիպրոդինիլ

750

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

6.194

Բայլեֆոն

տրիադիմեֆոն

250

թրջվող փոշի

6.195

Վիտալ 375

կրեզօքսիմ մեթիլ+էպոքսիկոնազոլ

250+125

ջրում լուծվող կոնցենտրատ

6.196

Էրեյսեր Իքս 325

ազօքսիստրոբին+ դիֆենոկոնազոլ

200+125

սուսպենզիայի կոնցենտրատ

6.197

Վալսատոն պլյուս

տրիադիմեֆոն

250

ջրային լուծույթ

6.198

Կորնետ

ազօքսիստրոբին+տիոֆանատ-մեթիլ

75+660

ջրում լուծվող հատիկներ

6.199

Մերպան 80

կապտան

800

ջրում լուծվող հատիկներ

6.200

Արդենտ

կռեզօքսիմ-մեթիլ

500

խտացված կախույթ

6.201

Հեքսակոնազոլ արիա

հեքսակոնազոլ

50

խտացված կախույթ

6.202

Մանկոցեբ արիա

մանկոցեբ

800

թրջվող փոշի

6.203

Վիլստար գոլդ

ազօքսիստրոբին+քլորոթալոնիլ

100+500

խտացված կախույթ

6.204

Գլիդեր

դիֆենոկոնազոլ

250

խտացված էմուլսիա

6.205

Բորդոյան հեղուկ

եռահիմք պղնձի սուլֆատ

172

ջրակախույթի խտածո

6.206

Կրեդո

կարբենդազիմ

500

սուսպենզիայի կոնցենտրատ

6.207

Վիալ Տրիո

ցիպրոկոնազոլ + թիաբենդազոլ + պրոքլորազ

5+30+120

խտացված կոնցենտրատ

6.208

Սպիրիտ

ազօքսիստրոբին+էպոքսիկոնա-զոլ

240+160

սուսպենզիայի կոնցենտրատ

6.209

Ռակուրս

ցիպրոկոնազոլ+ էպոքսիկոնազոլ

160+240

սուսպենզիայի կոնցենտրատ

6.210

Էմբրելիա

դիֆենոկոնազոլ+իզոպիրազամ

40+100

խտացված կախույթ

6.211

Ռիդոմիլ Գոլդ պլյուս

մետալաքսիլ-Մ+պղնձի քլորօքսիդ

25+400

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

6.212

Դիֆենոկոնազոլ արիա

դիֆենոկոնազոլ

250

խտացված էմուլսիա

6.213

Պղնձի քլորօքսիդ արիա

պղնձի քլորօքսիդ

350

թրջվող փոշի

6.214

Մետալաքսիլ արիա

մետալաքսիլ

50

հատիկներ

6.215

Արազ 250

ազօքսիստրոբին

250

խտացված կախույթ

6.216

Հարօլաքսիլ 72

Մանկոցեբ+մետալաքսիլ

640+80

թրջվող փոշի

6.217

Իպրոդիոն արիա

իպրոդիոն

500

խտացված կախույթ

6.218

Ծծումբ արիա

ծծումբ

800

լուծվող փոշի

6.219

Կռեզոկսիմ մեթիլ արիա

կռեզոկսիմ մեթիլ

500

ջրում լուծվող հատիկներ

6.220

Ազոքս

ազօքսիստրոբին

500

հատիկներ

6.221

Իտերան

ֆամոկսադոն+ցիմոկսանիլ

220+300

ջրում լուծվող հատիկներ

6.222

Դվակարբ

պրոպամոկարբ հիդրոքլորիդ

720

ջրային լուծույթ

6.223

Կռեզո

կռեզոկսիմ մեթիլ

500

ջրում լուծվող հատիկներ

6.224

Ռիդոմիքս

մանկոցեբ+մետալաքսիլ

640+80

թրջվող փոշի

6.225

Փերոզ

պիրիմեթանիլ

400

խտացված կախույթ

6.226

Քոր

դիֆենոկոնազոլ

250

խտացված էմուլսիա

6.227

Իրոկո

պղնձի հիդրօքսիդ

400

ջրում լուծվող հատիկներ

6.228

Կուպրոսուլֆ

պղնձի սուլֆատ

250

ջրում լուծվող հատիկներ

6.229

ՄաքսՕն

ֆլուդիօքսոնիլ

25

խտացված էմուլսիա

6.230

Զիդան

մանկոցեբ

800

թրջվող փոշի

6.231

Ալետտ

ալյումինի ֆոսէթիլ

800

թրջվող փոշի

6.232

Լունա սենսեյշն

Ֆլուոպիրամ + տրիֆլօքսիստրոբին

250+250

խտացված կախույթ

6.233

Պասադոբլ

ֆլուոպիկոլիդ+պրոպինեբ

50+650

ջրում դիսպերսվող  հատիկներ

6.234

Բայֆոն

տրիադիմեֆոն

250

Էմուլսիայի կոնցենտրատ

6.235

Ռիդոմիլ Գոլդ ՄՑ

մանկոցեբ+մետալաքսիլ Մ

640+40

ջրում լուծվող հատիկներ

6.236

Ցիդելի Տոպ

դիֆենոկոնազոլ + ցիֆլուֆենամիդ

125+15

դիսպերսված խտածո

6.237

Հիդրոկոպ

պղնձի հիդրօքսիդ

770

թրջվող փոշի

6.238

Ռաքսման

տեբուկոնազոլ

60

խտացված կոնցենտրատ

6.239

Պրիվիկուրի

պրոպամոկարբ

722

ջրային խտություն

6.240

Աֆֆետ

պենթիոպիրադ

200

սուսպենզիոն կոնցենտրատ

6.241

Թիովիտ Ջեթ

ծծումբ

800

ջրում լուծվող հատիկներ

6.242

Վոփրոսուլֆ

ծծումբ

800

ջրում լուծվող հատիկներ

6.243

Զիմ 500

կարբենդազիմ

500

սուսպենզիոն կոնցենտրատ

6.244

Մեթամիլ

մանկոցեբ+մետալաքսիլ

640+80

ջրում լուծվող հատիկներ

6.245

Կումիր

պղնձի սուլֆատ

345

խտացված կախույթ

6.246

Սաֆաքոլ

պրոպինեբ

700

թրջվող փոշի

6.247

Տեբիկուր

տեբուկոնազոլ

60

խտացված
կոնցենտրատ

6.248

Բոսս

հեքսակոնազոլ

50

խտացված կախույթ

6.249

Պրոպիկոնազոլ Արիա 25%

պրոպիկոնազոլ

250

խտացված էմուլսիա

6.250

Օլդրան

պղնձի քլորօքսիդ+
ցիմօքսանիլ

689.5+42

թրջվող փոշի

6.251

Ֆունգուրան-OH 50

պղնձի հիդրօքսիդ

770

թրջվող փոշի

6.252

Պիրուս 400 ՍԿ

պիրիմեթանիլ

400

սուսպենզիայի կոնցենտրատ

6.253

Պրոքսանիլ 450 ՍԿ

պրոպամոկարբ+ցիմոքսանիլ

400+50

սուսպենզիայի կոնցենտրատ

6.254

Սիլլիտ 400 ՍԿ

դոդին

400

սուսպենզիայի կոնցենտրատ

6.255

Բորդոյան խառնուրդ MAX 24 Հ

պղնձի սուլֆատ+կալցիումի հիդրօքսիդ

240

հատիկներ

6.256

Կապտան արիա 50 WP

կապտան

500

թրջվող փոշի

6.257

Քլորոտալոնիլ արիա

քլորոտալոնիլ

750

թրջվող փոշի

6.258

Հեկտաշ Բորդո 20 ԹՓ

պղնձի սուլֆատ+կալցիումի հիդրօքսիդ

200

հատիկներ

6.259

Տրոպեր 72 ԹՓ

մանկոցեբ+մեթալաքսիլ

640+80

թրջվող փոշի

6.260

Նիմբուս 24 EC

միկլոբուտանիլ

245

էմուլսիոն խտածո

6.261

Տիլտ ստար

պրոպիկոնազոլ

250

խտացված էմուլսիա

6.262

Դելոն

դիտիանոն

700

ջրում լուծվող հատիկներ

6.263

Բայլեֆոն պլյուս

տրադիմեֆոոն+տրիֆլօքսիստրոբին

250+150

գրանուլացված հատիկներ

6.264

Սպոր ԷԿ

դիֆենոկոնազոլ

250

խտացված էմուլսիա

6.265

Ֆիալերոն

սպիրոքսամին+տեբուկոնազոլ
+տրիադիմենոլ

250+167+43

խտացված էմուլսիա

6.266

Ռիդոնիլ գոլդ

 մանկոցեբ+մետալաքսիլ

 640+80

 թրջվող փոշի

6.267

Դիտան Նեո Տեկ 750

մանկոցեբ

750

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

6.268

Կառատան Գոլդ 350 ԼՑ

մեպտիլ-դինոկապ

350

խտացված էմուլսիա

6.269

Կոբուզ

պենկոնազոլ

100

խտացված էմուլսիա

6.270

Կուպերտին սուպեր

բորդոյան խառնուրդ+ցիմօքսանիլ

225+30

թրջվող փոշի

6.271

Կուպեր օքսիքլորիդ

պղնձի քլորօքսիդ

350

թրջվող փոշի

6.272

Բորդո Գիահ

բորդոյան խառնուրդ

200

խտացված կախույթ

6.273

Բորդո Գիահ

բորդոյան խառնուրդ

240

թրջվող փոշի

6.274

Տիոֆանատ Մեթիլ Գիահ

տիոֆանատ մեթիլ

700

թրջվող փոշի

6.275

Սուլֆուր Գիահ

ծծումբ

800

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

6.276

Պենկոնազոլ Գիահ

պենկոնազոլ

200

ջրային էմուլսիա

6.277

Բորդոյան խառնուրդ ԲոՄիքս

պղնձի սուլֆատի և կալցիումի հիդրօքսիդի խառնուրդ

200 գ պղինձ 1 կգ-ում

թրջվող փոշի

6.278

Ցիմբալ

ցիմօքսանիլ

450

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

6.279

Վալիս Ֆ

վալիֆենալատ+ֆոլպետ

60+480

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

6.280

Վալիս Մ

վալիֆենալատ+մանկոցեբ

60+600

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

6.281

Վալսատոն Էլիտ

տրիադիմեֆոն

250

ջրային լուծույթ

6.282

Վալսատոն Էլիտ

տրիադիմեֆոն

250

թրջվող փոշի

6.283

Վալսազեբ Էլիտ

մանկոցեբ

800

թրջվող փոշի

6.284

Վալսալաքսիլ Էլիտ

մանկոցեբ+մետալաքսիլ

640+80

թրջվող փոշի

6.285

Պենոպազ Էլիտ

պենկոնազոլ

100

խտացված էմուլսիա

6.286

Մատկո

մանկոցեբ+մետալաքսիլ

640+80

թրջվող փոշի

6.287

Կորոնեբ

պրոպինեբ

700

թրջվող փոշի

6.288

Մանֆիլ

մանկոցեբ

800

թրջվող փոշի

6.289

Բորդոմիքս սուպեր ԹՓ

բորդոյան խառնուրդ

200

թրջվող փոշի

6.290

Բորդո Միքս սուպեր 20

բորդոյան խառնուրդ

200

թրջվող փոշի

6.291

Կամոսուլֆուր 98 Փ

ծծումբ

98 %

փոշի

6.292

Վինետո

տեբուկոնազոլ+
բուպիրիմատ

47+116

խտացված էմուլսիա

6.293

Պրոպիստոկ Էլիտ

պրոպիկոնազոլ

250

խտացված էմուլսիա

6.294

Կորնետ Էլիտ

ազոքսիստրոբին+
տիոֆանատ մեթիլ

75+660

ջրում լուծվող հատիկներ

6.295

Սպիրոքս Դ

սպիրօքսամին+ դիֆենոկոնազոլ

400+50

խտացված էմուլսիա

6.296

Գիմիլ ՄՑ 72

մանկոցեբ+
մեթալաքսիլ

640+80

թրջվող փոշի

6.297

Գիակոլ

պրոպինեբ

700

թրջվող փոշի

6.298

Կամոսուլֆուր

ծծումբ

80%

սուսպենզիոն կոնցենտրատ

6.299

Պենկոնազոլ արիա

պենկոնազոլ

200

խտացված էմուլսիա

6.300

Կամոս պղնձի սուլֆատ

պղնձի սուլֆատ

24%

թրջվող փոշի

6.301

Սուպեր Կուպեր Էլիտ Պլյուս

պղնձի քլորօքսիդ

500

խտացված կախույթ

6.302

Սուպեր Կուպեր Էլիտ

պղնձի քլորօքսիդ

500

թրջվող փոշի

 6.303

 Մենիջ

 իմիբենկոնազոլ

 150

 թրջվող փոշի

7. Սնկասպան ախտահանիչներ

7.001

Դիվիդենդ

դիֆենոկոնազոլ

30

խտացված կոնցենտրատ

 

7.002

Մոնսերեն

պենցիկուրոն

125

խտացված կախույթ

7.003

Ռաքսիլ

տեբուկոնազոլ

60

խտացված կոնցենտրատ

7.004

Դիվիդենդ սթար 036

դիֆենոկոնազոլ+ցիպրոկոնազոլ

30+6.3

խտացված կոնցենտրատ

7.005

Կոնիլ

դինիկոնազոլ

10

փոշի

7.006

Դոսպեխ

տեբուկոնազոլ

60

խտացված սուսպենզիա

7.007

Ատտիկ

դիֆենոկոնազոլ + ցիպրոկոնազոլ

30+6.3

խտացված կախույթ

7.008

Դիվերիդենտ սթար

դիֆենոկոնազոլ + ցիպրոկոնազոլ

30+6.25

Խտացված կախույթ

7.009

Վեքսիլ

տեբուկոնազոլ

60

խտացված սուսպենզիա

7.010

Սելիս

տիամետօքսամ+դիֆենոկոնազոլ+
ֆլուդիօքսոնիլ

262.5+25+25

խտացված կախույթ

8. Մոլախոտասպան պատրաստուկներ (հերբիցիդներ)

8.001

2.4 - Դ ամինային աղ

դիմեթիլ ամինային աղ

688

ջրային լուծույթ

 

8.002

Ալիրոքս

ԷՊՏՑ+անտիդոտ

720

խտացված էմուլսիա

8.003

Ացենիտ

ացետոքլոր

880

խտացված էմուլսիա

8.004

Ավադեկս ԲՎ

տրիալլատ

480

խտացված էմուլսիա

8.005

Արսենալ նոր

իմազապիր

250

ջրում լուծվող խտություն

8.006

Բազագրան

բենտազոն

480

ջրային լուծույթ

8.007

Բազագրան Մ

բենտազոն+ՄՑՊԱ

250+125

մածուկ

8.008

Բանվել

 դիկամբա

480

ջրային լուծույթ

8.009

Բաստա

ամոնիումի գլյուֆոսինատ

200

ջրային լուծույթ

8.010

Բետանալ ԱՄ

դեսմեդիֆամ

157

խտացված էմուլսիա

8.011

Բյուկտրիլ Դ

բրոմօքսինիլ + 2,4 - Դ

225+225

խտացված էմուլսիա

8.013

Գեզագարդ

պրոմետրին

500

խտացված կախույթ

8.014

Գլիսոլ

գլիֆոսատ

360

ջրային լուծույթ

8.015

Գրանստար

տրիբենուրոն-մեթիլ

750

չոր հոսող կախույթ

8.016

Գրաունդ-բիո

գլիֆոսատ

360

ջրային լուծույթ

8.017

Դեզորմոն

2.4-, (դիմեթիլ ամինային աղ)

600

ջրային լուծույթ

8.018

Դիալեն

2.4-Դ + դիկամբա

342+34.2

ջրային լուծույթ

8.019

Դիկամին - Դ

2.4 դիմեթիլ ամինային աղ

600

ջրային լուծույթ

8.020

Զելլեկ-սուպեր

գալօքսիֆոպ-Ռ-մեթիլ

104

խտացված էմուլսիա

8.021

Զենկոր

մետրիբուզին

700

թրջվող փոշի

8.022

Էրադիկան 6 Ե

ԷՊՏՑ+անտիդոտ

720

խտացված էմուլսիա

8.023

Իգրան

տերբուտրին

500

թրջվող փոշի

8.024

Լենտագրան

պիրիդատ

600

խտացված էմուլսիա

8.026

Կլինի

գլիֆոսֆատ

360

ջրային լուծույթ

8.027

Կվարց-սուպեր

իզոպրոտուրոն+դիֆլյուֆենիկան

500+50

ջրակախույթի խտածո

8.028

Կրոս

քլորսուլֆոքսիմ+քլորսուլֆուրոն

92+47

ջրային լուծույթ

8.029

Կրուգ

քլորսուլֆոքսիմ

140

ջրային լուծույթ

8.030

Հարնես

ացետոքլոր

900

խտացված էմուլսիա

8.031

Շոգուն

պրոպակվիզաֆոպ

100

խտացված էմուլսիա

8.032

Պարդներ

բրոմօքսինիլ

225

խտացված էմուլսիա

8.033

Պիրամին

քլորիդազոն

650

թրջվող փոշի

8.034

Պրիմ էքստրա

մեթոլաքլոր+ատրազին

330+170

խտացված կոնցենտրատ

8.035

Պրոպոնիտ

պրոպիզոքլոր

720

խտացված էմուլսիա

8.036

Պումա սուպեր 100

ֆենօքսապրոպ -Պ-էթիլ + անտիդոտ

100+27

խտացված էմուլսիա

8.037

Ռաունդապ

գլիֆոսատ

360

ջրային լուծույթ

8.038

Ռեգլոն

դիկվատ

200

ջրային լուծույթ

8.039

Ռոնիտ 6 Ե

ցիկլոատ

720

խտացված էմուլսիա

8.040

Սեկատոր

մեֆենպիր-դիէթիլ+ամիդոսուլֆուրոն + իոդոսուլֆուրոն-մեթիլ-նատրիում

125+50+12.5

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

8.041

Սեմերոն

դեսմետրին

250

թրջվող փոշի

8.042

Ստարանե

ֆլուրօքսիպիր

200

խտացված էմուլսիա

8.043

Ստոմպ

պենդիմեթալին

330

խտացված էմուլսիա

8.044

Վալսաբուզին

մետրիբուզին

700

թրջվող փոշի

8.045

Վալսագլիֆ

գլիֆոսատ

360

ջրային լուծույթ

8.046

Վալսամին

2.4 Դ + դիկամբա

360+120

ջրային լուծույթ

8.047

Վալսատոպ

պենդիմենթալին

330

խտացված էմուլսիա

8.048

Տարգա սուպեր

խիզալոֆոպ-պ-էթիլ

51.6

խտացված էմուլսիա

8.049

Տոպիկ

կլոդինաֆոպ-պրոպարգիլ+անտիդոտ

80+20

խտացված էմուլսիա

8.050

Տոպոգարդ

տերբուտրին + տերբուտիլազին

350+150

թրջվող փոշի

8.051

Տոտրիլ

իոքսինիլ օքտանոատ

225

խտացված էմուլսիա

8.052

Տրեֆլան

տրիֆլուրալին

240

խտացված էմուլսիա

8.053

Ուրագան

գլիֆոսատ

360

ջրային լուծույթ

8.054

Ֆենագոն

Օ-2.4-ֆենօքսիացետիլգլիկոնաթթվի բութիլային եթեր

500

խտացված էմուլսիա

8.055

Ֆուրորե Սուպեր

ֆենօքսապրոպ- Պ -էթիլ

69

ջրայուղային էմուլսիա

8.056

Ֆյուզիլադ սուպեր

ֆլուազիֆոպ-պ-բութիլ

125

խտացված էմուլսիա

8.057

Ֆրոնտեր

դիմեթենամիդ

900

խտացված էմուլսիա

8.058

Պրոմետ

պրոմետրին

500

թրջվող փոշի

8.059

Գլիֆոնատ

գլիֆոսատ

410

 ջրային լուծույթ

8.060

Մետկոր

մետրիբուզին

700

թրջվող փոշի

8.061

Գեզատրին

պրոմետրին

500

թրջվող փոշի

8.062

Դեմին

2.4 դիմեթիլ ամինային աղ

720

ջրային լուծույթ

8.063

Պանդա

պենդիմեթալին

330

խտացված էմուլսիա

8.064

Ուրագան ֆորտե

գլիֆոսատ

500

ջրային լուծույթ

8.065

Ֆրեյսորն

գլիֆոսատ

360

ջրային լուծույթ

8.066

Ագրոսան

խիզալոֆոպ-պ-էթիլ

51.6

խտացված էմուլսիա

8.067

Լեոն 36 ՋԼ

գլիֆոսատ

360

ջրային լուծույթ

8.068

Ստոկս

պենդիմեթալին

330

խտացված էմուլսիա

8.069

Ագրոցիդ

2.4 դիմեթիլ ամինային աղ

720

ջրային լուծույթ

8.070

Պանտերա

խիզալոֆոպ-պ-տեֆուրիլ

40

խտացված էմուլսիա

8.071

Գլիֆոսատո Սամբա

գլիֆոսատ

480

ջրային լուծույթ

8.072

ՄՑՊԱ 28

ՄՑՊԱ նատրիումական աղ

280

ջրային լուծույթ

8.073

Դիալեն սուպեր 460

2.4 Դ+դիկամբա

344+120

ջրային լուծույթ

8.074

Վալսագարդ էքստրա

ացետոքլոր

840

խտացված էմուլսիա

8.075

Ամինա

2.4 դիմեթիլ ամինային աղ

720

ջրային լուծույթ

8.076

Բուզոն

մետրիբուզին

700

ջրում լուծվող հատիկներ

8.077

Գլիֆոսան

գլիֆոսատ

360

ջրային լուծույթ

8.078

Քիմտարգ

խիզալոֆոպ-պ-էթիլ

51.6

խտացված էմուլսիա

8.079

Մետրին

պրոմետրին

500

թրջվող փոշի

8.080

Տոտալ

գլիֆոսատ

480

ջրային լուծույթ

8.081

Մետեոր

մետրիբուզին

700

թրջվող փոշի

8.082

Դուալ Գոլդ

մետոլաքլոր

960

խտացված էմուլսիա

8.083

Լինտուր 70 %

դիկամբա + տրիասուլֆուրոն

659+41

ջրալուծ հատիկներ

8.084

Բուտիզան 400

մետազաքլոր

400

խտացված կախույթ

8.085

Գալաքսի

օքսիֆլուորֆեն

240

խտացված էմուլսիա

8.086

Պիրամին տուրբո

քլորիդազոն

520

խտացված կախույթ

8.087

Ֆրոնտեր օպտիմա

դիմեթենամիդ-Պ

720

խտացված էմուլսիա

8.088

Պրոմետրին

պրոմետրին

500

խտացված կախույթ

8.089

Զերո

գլիֆոսատ

360

ջրային լուծույթ

8.090

Զինո

մետրիբուզին

700

թրջվող փոշի

8.091

Կորրիդա

տրիբենուրոն-մեթիլ

750

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

8.092

Վոյաժ

նիկոսուլֆուրոն

750

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

8.093

 Արկադե 880

պրոսուլֆոկարբ+մետրիբուզին

800+80

 խտացված էմուլսիա

8.094

Բետանալ էքսպերտ

էթոֆումեզատ + ֆենմեդիֆամ + դեսմեդիֆամ

125+91+71

խտացված էմուլսիա

8.095

Գրոդիլ Մաքսի 375

ամիդոսուլֆուրոն +նատրիումի յոդսուլֆուրոնմեթիլ+անտիդոտ

100+25+250

յուղային դիսպերսիա

8.096

Զենկոր 600

մետրիբուզին

600

խտացված կախույթ

8.097

Նոմինո

նատրիումի բիսպիրիբակ

400

խտացված էմուլսիա

8.098

Բոռա 5

խիզալոֆոպ

50

խտացված էմուլսիա

8.099

Զենորի

մետրիբուզին

700

թրջվող փոշի

8.100

Պարտեն

խիզալոֆոպ-Պ-տեֆուրիլ

40

խտացված էմուլսիա

8.101

Կարիբու պլյուս

տրիֆլուսուլֆուրոն-մեթիլ

500

թրջվող փոշի

8.102

Սեգմենտ

ազիմսուլֆուրոն

500

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

8.103

Տիտան գրանդ

ռիմսուլֆուրոն

250

չոր հոսող կախույթ

8.104

Նամինի

նատրիումի բիսպիրիբակ

400

խտացված կախույթ

8.105

Տայգա

խիզալոֆոպ- Պ- էթիլ

51.6

խտացված էմուլսիա

8.106

ԳԼԻՖՈՍ. ԱՐՄ

գլիֆոսատ

430

ջրային լուծույթ

8.107

ԳԼԻՖՈՍ. ԱՐՄ

գլիֆոսատ

777

լուծվող փոշի

8.108

Բուտիզան Սթար

մետազաքլոր+կվինմերակ

333+83

խտացված սուսպենզիա

8.109

Դիանատ

դիկամբա

480

ջրային լուծույթ

8.110

Բալերինա

ֆլորասուլամ+էթիլհեքսիլային եթեր

7.5+410

խտացված էմուլսիա

8.111

Լաստիկ Էքստրա

ֆենօքսապրոպ-Պ-էթիլ+կլոկվինտոսետ-մեքսիլ

70+40

խտացված էմուլսիա

8.112

Մորտիրա

տրիբենուրոն-մեթիլ

750

ջրում լուծվող հատիկներ

8.113

Տորնադո 500

գլիֆոսատ

500

ջրային լուծույթ

8.114

Միուրա

խիզալոֆոպ Պ-էթիլ

125

խտացված էմուլսիա

8.115

Նոմինի Ջի

նատրիումի բիսպիրիբակ

400

խտացված կախույթ

8.116

Լորդ

մետրիբուզին

700

թրջվող փոշի

8.117

Վիպրոտրին

պրոմետրին

500

թրջվող փոշի

8.118

Վիլոսատ

գլիֆոսատ

480

ջրային լուծույթ

8.119

Դիկալ

2.4 դիմեթիլ ամինային աղ

725

ջրային լուծույթ

8.120

Պումա սուպեր 75

Ֆենօքսապրոպ-Պ-էթիլ + մեֆենպիրդիէթիլ

69+75

ջրայուղային էմուլսիա

8.121

Լեոպարդ

խիզալոֆոպ-Պ-Էթիլ

500

խտացված էմուլսիա

8.122

Իդեալ

ֆենօքսապրոպ-Պ-էթիլ+ մեֆենպիր դիէթիլ անտիդոտ

69+75

ջրայուղային էմուլսիա

8.123

Կամբա Սուպեր

2.4 Դ+Դիկամբա

344+120

ջրային լուծույթ

8.124

Վիլզոֆոպ

խիզալոֆոպ-Պ-էթիլ

51.6

խտացված էմուլսիա

8.125

Լազուրիտ

մետրիբուզին

700

թրջվող փոշի

8.126

Ռեգլոն սուպեր 150

դիկվատ

150

ջրային լուծույթ

8.127

Գրանստարիկ

տրիբենուրոն մեթիլ

750

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

8.128

Գոալ 2 Ե

օքսիֆլուորֆեն

240

խտացված էմուլսիա

8.129

2.4 Դ Ամինկա 500

2.4 դիմեթիլամինային աղ

500

ջրային լուծույթ

8.130

Բուտազոլին

մետազաքլոր

400

խտացված կախույթ

8.131

Ֆլոպ

ֆլուազիֆոպ Պ Բութիլ

150

ջրի հետ խառնված կոնցենտրատ

8.132

Զումեր

գլիֆոսատ+օքսիֆլուորֆեն

360+30

խտացված կախույթ

8.133

Գալիգան

օքսիֆլուորֆեն

240

խտացված էմուլսիա

8.134

Հակեր

քլոպիրալիդ

750

ջրում լուծվող հատիկներ

8.135

Կվիկստեպ

կլետոդիմ+գալօքսիֆոպ-Պ-մեթիլ

130+80

հանքայուղային էմուլսիա

8.136

Դեմետրա

ֆլուրօքսիպիր

350

խտացված էմուլսիա

8.137

Էսկուդո

ռիմսուլֆուրոն

500

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

8.138

Բիցեպս Գրանտ

ֆենմեդիֆամ + էթոֆումեզատ+դեսմեդիֆամ

90+110+70

խտացված էմուլսիա

8.139

Բոմբա

տրիբենուրոն մեթիլ+ֆլորասուլամ

563+187

ջրում լուծվող հատիկներ

8.140

Գլիֆոսատ արիա

գլիֆոսատ

410

ջրային լուծույթ

8.141

Տիտուս

ռիմսուլֆուրոն

250

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

8.142

2.4Դ+ՄՑՊԱ արիա

2.4Դ+ՄՑՊԱ

360+315

ջրային լուծույթ

8.143

Մերի 540

գլիֆոսատ

540

ջրային լուծույթ

8.144

Հարոլին 720

2.4Դ+դիկամբա

360+120

ջրային լուծույթ

8.145

Բուզին 700

մետրիբուզին

700

թրջվող փոշի

8.146

Մաբրո 288

Ֆլուրօքսիպիր մեպթիլ

288

էմուլսիայի կոնցենտրատ

8.147

Մետրիբուզին արիա

մետրիբուզին

700

թրջվող փոշի

8.148

Օքսիֆլուորֆեն արիա

օքսիֆլուորֆեն

240

էմուլսիայի կոնցենտրատ

8.149

Դելլեկ ֆորտե

հալոքսիֆոպ-Ռ-մեթիլ

240

էմուլսիայի կոնցենտրատ

8.150

Ֆելիքս

գլիֆոսատ

757

ջրում լուծվող հատիկներ

8.151

Հելիանտ

էտամետսուլֆուրոն-մեթիլ

750

թրջվող փոշի

8.152

Տիֆերոն

տիֆենսուլֆուրոն-մեթիլ

750

չոր հոսող կախույթ

8.153

Գերբիոն

պենոկսուլամ

25

յուղային դիսպերսիա

8.154

Գրանմուն

տրիբենուրոն-մեթիլ

750

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

8.155

Տրիոն

մեզոտրիոն

480

էմուլսիոն կոնցենտրատ

8.156

Ռեյնի

ռիմսուլֆուրոն

250

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

8.157

Ցունամի

գլիֆոսատ

480

ջրային լուծույթ

8.158

Արտիստ

ֆլուֆենացետ+մետրիբուզին

240+175

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

8.159

Բալերոն

2.4-Դ (2 էթիլհեքսիլային եթեր)+ֆլորասուլամ

410+7.4

խտացված էմուլսիա

8.160

Ացետ

ացետոքլոր

900

խտացված էմուլսիա

8.161

Իմազա

իմազամոքս+իմազապիր

33+15

ջրում լուծվող խտածո

8.162

Բաստա 150

ամոնիումի գլյուֆոսինատ

150

լուծվող խտածո

8.163

Պրիմադոննա

2.4-Դ թթու+ֆլորասուլամ

200+3.7

սուսպենզիոն էմուլսիա

8.164

Սպրուտ էքստրա

գլիֆոսատ

540

ջրային լուծույթ

8.165

Դրոտիկ

2.4 Դ թթու

400

կոլոիդային լուծույթի խտածո

8.166

Պրոմետրին

պրոմետրին

500

թրջվող փոշի

8.167

Սենկրոն

մետրիբուզին

700

թրջվող փոշի

8.168

Գլիֆոս

գլիֆոսատ

720

ջրում դիսպերսվող
գրանուլներ

8.169

Մետպար

մետրիբուզին

700

թրջվող փոշի

8.170

Պրիմա սուպեր

ֆենօքսապրոպ-Պ-Էթիլ

100

խտացված էմուլսիա

8.171

Տորպեդո

գլիֆոսատ

480

ջրային լուծույթ

8.172

Բ Ֆու

խիզալոֆոպ-Պ-Էթիլ

50

էմուլսիայի կոնցենտրատ

8.173

Գլիֆոնատե 48

գլիֆոսատ

480

ջրային լուծույթ

8.174

Ագիլ 100

պրոպակվիզաֆոպ

100

խտացված էմուլսիա

8.175

Ստոնպ

պենդիմեթալին

330

խտացված էմուլսիա

8.176

Ուրադան մաքս

գլիֆոսատ

757

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

8.177

Բալերին

2.4-դ+ֆլորասուլամ

410+7.4

սուսպենզիոն էմուլսիա

8.178

Յունկերնուտ

իմազամօքս

40

ջրալուծ խտածո

8.179

Պիվոկ

իմազետապիր

100

ջրային խտություն

8.180

Գրին ստար

տրիբենուրոն-մեթիլ

75

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

8.181

Բոմբա պլյուս

տրիբենուրոն-մեթիլ+ֆլորասուլամ

563+187

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

8.182

Սոյամ

բենտազոն+իմազամօքս

480+22.4

ջրում լուծվող խտածո

8.183

Կրեդիտ իքստրիմ

գլիֆոսատ

540

ջրալուծ խտածո

8.184

2.4-Դ ամինային աղ 720

2.4-Դ դիմեթիլ ամինային աղ

720

ջրային լուծույթ

8.185

Գլիֆոսատ Գիահ

գլիֆոսատ

410

ջրային լուծույթ

8.186

Օքսիֆլուորֆեն Գիահ

օքսիֆլուորֆեն

240

խտացված էմուլսիա

8.187

Մետրիբուզին Գիահ

մետրիբուզին

700

թրջվող փոշի

8.188

Գալօքսիֆոպ-Ր-Մեթիլ Գիահ

գալօքսիֆոպ-Ր-մեթիլ

108

խտացված էմուլսիա

8.189

2.4Դ-Ամինա

2.4 դիմեթիլամինային աղ

720

ջրային լուծույթ

8.190

Վալսաբուզին Էլիտ

մետրիբուզին

700

թրջվող փոշի

8.191

Վալսագլիֆ Էլիտ

գլիֆոսատ

480

ջրային լուծույթ

8.192

Վալսամին Էլիտ

2.4 դիմեթիլամինային աղ

720

ջրային լուծույթ

8.193

Լենդե

գլիֆոսատ

480

ջրային լուծույթ

8.194

Ֆելօկս

գլիֆոսատ

750

ջրում լուծվող հատիկներ

8.195

Ֆլոպ Էլիտ

ֆլուազիֆոպ Պ բութիլ+
պիրակլոստրոբին

150+555

հեղուկ

8.196

Վալսատոպ Էլիտ

պենդիմեթալին

330

խտացված էմուլսիա

8.197

Վալսագարդ Էքստրա Էլիտ

ացետոքլոր

840

խտացված էմուլսիա

8.198

Պլուգգեր

տրիբենուրոն-մեթիլ + մեթսուլֆուրոն-մեթիլ

625+125

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

 

8.199

Մորիոն

իզոպրոտուրոն + դիֆլյուֆենիկան

500+100

սուսպենզիոն կոնցենտրատ

8.200

Ֆաբիան

իմազետապիր + քլորիմուրոն-էթիլ

450+150

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

8.201

Գալիոն

կլոպիրալիդ + պիկլորամ

300+75

ջրային լուծույթ

8.202

Մագնում

մեթսուլֆուրոն-մեթիլ

600

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

8.203

Կորսար

բենտազոն

480

ջրալուծ խտածո

8.204

Լաստիկ Տոպ

ֆենոքսապրոպ-Պ-էթիլ + կլոդինաֆոպ-պրոպարգիլ + անտիդոտ կլոկվինտոսետ-մեքսիլ

90+60+40

էմուլսիայի յուղային կոնցենտրատ

8.205

Պարադոկս

իմազամոքս

120

ջրում լուծվող կոնցենտրատ

8.206

Մագնում սուպեր

տրիբենուրոն-մեթիլ + մեթսուլֆուրոն-մեթիլ

450+300

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

8.207

Գայտան

պենդիմեթալին

330

սուսպենզիայի կոնցենտրատ

8.208

Սուխովեյ

դիկվատ

150

ջրային լուծույթ

8.209

Պիլոտ

մետամիտրոն

700

ջրասուսպենզիոն կոնցենտրատ

8.210

Տրանշ սուպեր

մետազաքլոր + կվինմերակ

333+83

սուսպենզիոն խտածո

8.211

Գրեյդեր

իմազապիր

250

ջրում լուծվող խտածո

8.212

Գամբիտ

պրոմետրին

500

սուսպենզիայի կոնցենտրատ

8.213

Էգիդա

մեզոտրիոն

480

սուսպենզիոն կոնցենտրատ

8.214

Դուբլոն գոլդ

նիկոսուլֆուրոն + տրիֆլուսուլֆուրոն-մեթիլ

600 + 150

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

8.215

Տրիցեպս

տրիֆլուսուլֆուրոն-մեթիլ

750

ջրում դիսպերսվող հատիկներ

8.216

Գաուր

օքսիֆլուորֆեն

240

էմուլսիայի կոնցենտրատ

8.217

Գորգոն

ՄՑՊԱ+պիկլորամ

350 + 150

ջրալուծ կոնցենտրատ

8.218

Կամելոտ

Ս-մեթոլաքլոր + տերբութիլազին

312.5 + 187.5

սուսպենզիոն էմուլսիա

8.219

Սիմբա

Ս-մեթոլաքլոր

960

խտացված էմուլսիա

8.220

Գերբիտոքս

ՄՑՊԱ

500

ջրում լուծվող կոնցենտրատ

8.221

Դուբլոն

նիկոսուլֆուրոն

40

սուսպենզիայի կոնցենտրատ

8.222

Տորնադո 540

գլիֆոսատ

540

ջրային լուծույթ

8.223

Դեյմոս

դիկամբա

480

ջրում լուծվող կոնցենտրատ

9. Կենսաբանական ակտիվ նյութեր

9.001

Բուտոն

գիբերելինային թթվի նատրիումական աղ

-

 

 

9.002

Հետերոաուքսին

իդոլիլ 3 քացախաթթու

-

 

9.003

Գումատ կալիա

հումինային թթուների կալիումական աղ

-

 

9.004

Գումատ նատրիա

հումինային թթուների նատրիումական աղ

-

 

9.005

Ցիրկոն

հիդրօքսիդարչնային թթու

-

 

9.006

Գումատ ՋԼԽ

Բայկալ նատրիում, բայկալ կալիում, հումատային թթուներ, սնուցող միկրոտարրեր

150, 170, 70, 75,
84-86,

Ջրում լուծվող խտածո

10. Աճի խթանիչներ

10.001

ԽԷՖԿ

էթաֆոն

480

ջրային լուծույթ

ՌԴ, «Շոլկովո Ագրոքիմ» ԲԸ

10.002

Սվիտ

մոնո-դի-տրի-պոլիսախարիդներ, MgO, CaO, B, Zn, ուրոնիկ թթուներ

25%, 1%, 10%, 0.1%, 0.01%, 0.2%

հեղուկ

Իտալիա, «Վալագրո» ԲԸ

10.003

Բենեֆիտ ՊԶ

N, օրգանական նյութեր, կենսաբանական ծագման օրգանական ածխածին (C)

7.2%, 20.6%, 12%

հեղուկ

Իտալիա, «Վալագրո» ԲԸ

10.004

Զերեբրա Ագրո

500 կոլոիդային արծաթ+100 պոլիհեքսամետիլեն-բուգանիտ հիդրոքլորիդ

500+100

հեղուկ

ՌԴ, «Ագրոքիմիա-Նովոսերգիեվկա» ՍՊԸ

 10.005

 Ռէգգի

 քլորմեկվատքլորիդ

 750

 ջրալուծ խտածո

 

11. Ֆերոմոնային թակարդներ

11.001

Տուտա Աբսոլյուտա

(E,Z)-3.8-Տետրադեկադիէնիլ ացետատ 5%, (E,Z,Z)-3.8,11- Տետրադեկատրիէնիլ ացետատ 95%

-

ռետինե պարկուճ

Բելգիա, «Բիոբեստ»

11.002

Ֆերոդիս Տուտա Աբսոլուտա

(E,Z,Z)-3.8,11- Տետրադեկատրիէնիլ ացետատ և (E,Z)-3.8-Տետրադեկադիէնիլ ացետատ

-

բնական կարմիր կաուչուկից խցան

Նիդեռլանդներ, «Ֆերոբանկ Բի-Վի»

11.003

Գռոզդեմոն

տրանս-7, ցիս-9-դոդեկադիէնիլ ացետատ

-

1.0 մգ ազդող նյութ պարունակող սինթետիկ «»սեռական ֆերոմոնի պատիճ

Մոլդովա, «Ռուխիմ»

11.004

Մերենոլ

տրանս-8, տրանս-10-դոդեկադեինոլ

-

1.0 մգ ազդող նյութ պարունակող սինթետիկ սեռական ֆերոմոնի պատիճ

Մոլդովա, «Ռուխիմ»

11.005

Զենտինել
®TuAB45

(E,Z)-3,8- Տետրադեկադիէնիլացետատ և (E,Z,Z)-3,8,11-Տետրադեկատրիէնիլ ացետատ

-

ցեոլիտի սև գույնի հաբեր 12 մմ տրամագծով

Իսպանիա, «Էկոլոգիա ի Պրոտեսիոն Ագրիկոլա» Սի Էլ

11.006

Տուտա աբսոլուտա

(E,Z, Z)-3,8,11- Տետրադեկատրիենիլ ացետատ, (E,Z)-3,8,11-Տետրադեկադիէնիլ ացետատ

-

կարմիր բնական ռետինե հաբեր 9.1 մմ տրամագծով

Նիդերլանդներ, «Ֆերոբանկ» Բի Վի

Ա Գ Ր Ո Ք Ի Մ Ի Կ Ա Տ Ն Ե Ր

Գրանցման
համարը

Առևտրային անվանումը

Ազդող նյութը

Ազդող նյութի պարունա-
կությունը,
%

Պատրաստուկային
ձևը

Արտադրող

1.001

Ամկոլոն 12:12:36

ազոտ, ֆոսֆոր, կալիում

12-12-36

փոշի

Հորդանան, «Մոդեմ Քոմփանի ֆոր ֆեռտիլայզեռ Փռոդաքշըն»

1.002

Ամկոլոն 20:20:20

ազոտ, ֆոսֆոր, կալիում

20-20-20

փոշի

Հորդանան, «Մոդեմ Քոմփանի ֆոր ֆեռտիլայզեռ Փռոդաքշըն»

1.003

Ագրոլյուշն սփեշալ 316

ազոտ, ֆոսֆոր, կալիում, CaO, MgO,TE

13-5-28 +2CaO+2.5MgO+TE

բյուրեղային փոշի

Նիդեռլանդներ, «Էվերրիս Ինտերնա-թիոնալ»

1.004

Ագրոլյուշն Սփեշալ 313

ազոտ, ֆոսֆոր, կալիում, CaO, TE

14-7-14+14 CaO +TE

բյուրեղային փոշի

Նիդեռլանդներ, «Էվերրիս Ինտերնա-թիոնալ»

1.005

Կրիստա MKP

Ֆոսֆոր P2O5, կալիում K2O, KH2PO4

52%, 34%

բյուրեղներ

Իսրայել, «Ռոտեմ Ամֆերտ Նեգեվ»

1.006

Կրիստա MAP

ամոնիումի դիհիդրոգեն ֆոսֆատ, NH4H2PO4, (ազոտ N, N-NH4, ֆոսֆոր P2O5, ֆոսֆոր P)

12%, 12%, 61%, 26.6%

բյուրեղներ

Լեհաստան, «Յառա Նպոլանդ»

1.007

Կրիստա SOP

կալիում K2O, K, ծծումբ SO4, S, K2SO4

52%, 43%, 45%, 18%

բյուրեղներ

Չիլի, «ՍՔՄ Սալար»

1.008

Կրիստա K Պլյուս

ընդհանուր ազոտ N, նիտրատ NO3-N, կալիում K2O, կալիում K

13.7%, 13.7%, 46.3%, 38.4%

բյուրեղներ

Չիլի, «ՍՔՄ Սալար»

1.009

Կրիստա MgS

մագնեզիում Mg, սուլֆատ SO3, MgSO4 x 7H2O

16%, 32%

միատարր բյուրեղներ

Լեհաստան, «Յառա Նպոլանդ»

1.010

Կրիստա MAG

մագնեզիում, նիտրատ, Mg(NO3)2 x 6H2O

15%, 11%

միատարր բյուրեղներ

Լեհաստան, «Յառա Նպոլանդ»

1.011

Յարա Լիվա Կալցինիտ

ջրում լուծելի կալցիումի նիտրատ (ընդհանուր ազոտ N, նիտրատ NO3, ամոնիում N-NH4, կալցիումCaOCa, Ca

15.5%, 14.4%, 1.1%, 26.5%, 19%

հատիկներ

Նորվեգիա, «Յառա Նորգ»

1.012

Յարա Վիտա Ռեքսոլին D Fe12

երկաթ, C14H18N3O10FeHNa

11.6%

բյուրեղներ

Նիդեռլանդներ, «Ակզո Նոբել Ֆաքշընըլ Քեմիքալս»

1.013

Յարա Վիտա Ռեքսոլին Q 40

երկաթ Fe (DTPA), խելատացող երկաթ Fe-EDDAA), C18H16FeN2O6Na

6%, 4%

միկրո հատիկներ

Նիդեռլանդներ, «Ակզո Նոբել Ֆաքշընըլ Քեմիքալս»

1.014

Կրիստալոն Յելոու 13-40-13+միկրո

ազոտ, ֆոսֆոր, կալիում, միկրո

13-40-13+միկրո

բյուրեղային փոշի

Նիդեռլանդներ, «Յառա Վլառդինգեն»

1.015

Կրիստալոն Քուքումբեր 14-11-31+2.5Միկրո

ազոտ, ֆոսֆոր, կալիում, միկրո

14-11-31 +2.5միկրո

բյուրեղային փոշի

Նիդեռլանդներ, «Յառա Վլառդինգեն»

1.016

Կրիստալոն 18-18-18 Սփեշըլ

ազոտ, ֆոսֆոր, կալիում

18-18-18

բյուրեղային փոշի

Նիդեռլանդներ, «Յառա Վլառդինգեն»

1.017

Կրիստալոն 20-20-20 Պլյուս

ազոտ, ֆոսֆոր, կալիում

20-20-20

բյուրեղային փոշի

Նիդեռլանդներ, «Յառա Վլառդինգեն»

1.018

Կրիստալոն Բրաուն 3+11+38+4 MgO+միկրո

ազոտ, ֆոսֆոր, կալիում, 4MgO, միկրո

3+11+38+ 4MgO+միկրո

բյուրեղային փոշի

Նիդեռլանդներ, «Յառա Վլառդինգեն»

1.019

Պոլի-Ֆիդ ԳԳ 20-20-20+ՄԵ

ազոտ, ֆոսֆոր կալիում, ՄԵ

20-20-20+ՄԵ

բյուրեղային փոշի

Իսրայել, «Հայֆա Քեմիքալս»

1.020

Պոլի-Ֆիդ ԳԳ 9-10-38+3MgO+ ՄԵ

ազոտ, ֆոսֆոր կալիում, MgO, ՄԵ

9-10-38+3MgO +ՄԵ

բյուրեղյա փոշի

Իսրայել, «Հայֆա Քեմիքալս»

1.021

Պոլի-Ֆիդ ԳԳ 13-40-13+HME

ազոտ, ֆոսֆոր, կալիում, HME

13-40-13+HME

բյուրեղյա փոշի

Իսրայել, «Հայֆա Քեմիքալս»

1.022

Հայֆա Կալ ԳԳ

կալցիումի նիտրատ (ազոտ, կալցիում)

15.5%-0-0+ 26.5CaO

հատիկներ

Իսրայել, «Հայֆա Քեմիքալս»

1.023

ԲիտտերՄագ

մագնեզիումի սուլֆատ

0-0-0+16 MgO+32SO3

բյուրեղներ

Իսրայել, «Հայֆա Քեմիքալս»

1.024

Հայֆա ՄԿՊ

Ֆոսֆոր, կալիում

0-52-34

սպիտակ բյուրեղյա փոշի

Իսրայել, «Հայֆա Քեմիքալս»

1.025

Մուլտի-Կ ԳԳ

ազոտ, կալիում

13.5-0-46.2

պինդ բյուրեղյա փոշի

Իսրայել, «Հայֆա Քեմիքալս»

1.026

Եռակի սուպերֆոսֆատ

դիֆոսֆորի պենտօքսիդ, P2O5

46%

մոխրագույն բյուրեղային հատիկներ

Չինաստան, «Յունան Մինգչենգ Ֆերթիլայզեր Կօ»

1.027

Կալիումական աղ

կալիումական աղ, K2O

60%

փոշի

Բելառուս, «Բելառուս-կալի» ԲԲԸ

1.028

ԱՖ

ամինաթթուներ, վիտամիններ

0.0001 գ/լ,
0.00001 գ/լ

հեղուկ

Հայաստան,
«Ջի Էլ Գեոլայֆ» ՍՊԸ

1.029

Ազոֆո-ԱՖ

ազոտոբակտերներ

նվազագույնը
0.1 մլրդ բջիջ/մլ

հեղուկ

Հայաստան,
«Ջի Էլ Գեոլայֆ» ՍՊԸ

1.030

Ազոֆոբակտե-
րին - ԱՖ

ազոտոբակտերներ

նվազագույնը
0.004 մլրդ բջիջ/գ

գրանուլներ

Հայաստան,
«Ջի Էլ Գեոլայֆ» ՍՊԸ

1.031

Իզաբիոն

ամինային թթուներ
և պեպտիդներ

62,5%

հեղուկ

Իտալիա
«Սիցիտ 2000 Ս.Պ.Ը.»
ընկերություն

1.032

Լիգնոհումատ

հումինային աղեր
միկրո և մակրո էլեմենտներ

80-90%
12,8%

փոշի

Ռուսաստան
Սանկտ Պետերբուրգ

1.033

Մոֆկալ 12-0-0-5-15

ազոտ(N), մագնեզիում(MgO), կալցիում(CaO)

12%, 5%, 15%

հեղուկ

Հորդանան, «Մոդեռն Քոմփանի ֆոր ֆերտիլայզեր փրոդաքշն» ՍՊԸ

1.034

Ամկոպաստ 15-20-50+TE

ազոտ(N),
ֆոսֆոր(P2Օ5),
կալիում(K2Օ)+ միկրոտարրեր

15%, 20%, 50%

մածուկ

Հորդանան, «Մոդեռն Քոմփանի ֆոր ֆերտիլայզեր փրոդաքշն» ՍՊԸ

1.035

Ֆերտ Ուան

ազոտ(N), ընդհանուր ամինաթթուներ

9.75%, 61%

հեղուկ

Հորդանան, «Մոդեռն Քոմփանի ֆոր ֆերտիլայզեր փրոդաքշն» ՍՊԸ

1.036

Ամկո Կտսի 0-0-36+50% օրգանական նյութ

կալիում(K2Օ), օրգանական նյութ

36%, 50%

հեղուկ

Հորդանան, «Մոդեռն Քոմփանի ֆոր ֆերտիլայզեր փրոդաքշն» ՍՊԸ

1.037

Կրիստա ՄԿՊ /Մոնոկալիումի ֆոսֆատ/

K2Օ, P2Օ5

34% miո., 51.5% miո.

պինդ, ջրալույծ
նյութ

Ֆինլանդիա,«Յառա Սուօմի»

1.038

Ամկոլոն
սուսպենզիա
24-24-18 +1.5
MgՕ+Միկրոտարրեր

ազոտ(N),
ֆոսֆոր(P2Օ5), կալիում(K2Օ), մագնեզիում (MgՕ), միկրոտարրեր Fe, B, Zn, Mn

24%, 24%, 18%, 1.5%

սուսպենզիա

Հորդանան, «Մոդեռն Քոմփանի ֆոր ֆերտիլայզեր փրոդաքշն» ՍՊԸ

1.039

Երկաթի խելատ

ջրում լուծվող երկաթ, խելատացնող երկաթ Fe-EDDHA

_

մուգ կարմիր
կամ սև ջրափոշի

Գերմանիա, «ԲԱՍՖ ՍԵ»

1.040

Երկաթի խելատ 6%

երկաթ DTPA

6%

դեղնադարչնագույն գույնի հեղուկ

Նիդերլանդներ, «Բիրոն Բի Վի»

1.041

Մոնոկալիումի ֆոսֆատ

K2Օ, K, P2Օ5 , P

34% miո., 28.2%, 51.5%, 22.6%

սպիտակ, բյուրեղային փոշի

Նիդերլանդներ, «Վան Իպերեն Ինտերնեյշնլ Բի Վի»

1.042

Բել-Ֆերտ

ազոտ-ֆոսֆոր-կալիում կոմպլեքս միացություն

16-16-16-6(S)

գրանուլացված հատիկներ

Բելառուս, «Գոմելսկիյ քիմիական գործարան» ԲԲԸ

1.043

Իդրոն NPK 10-40-10 (MgO 2%)

N, P2O5, K2O, MgO+ միկրոտարրեր

10%,40%,
10%, 2%

փոշի

Իտալիա, «Ադրիատիկա» ԲԸ

1.044

Իդրոն NPK 15-5-35 (MgO 2.5%)

N, P2O5, K2O, MgO+ միկրոտարրեր

15%, 5%, 35%, 2.5%

փոշի

Իտալիա, «Ադրիատիկա» ԲԸ

1.045

Ագրովիտ Լ

B, Cu, Fe:EDTA խելատ, Mn, Mo, Zn

0.2%, 0.5%, 0.4%, 1%, 0.02%, 1%

հեղուկ

Իտալիա, «Ադրիատիկա» ԲԸ

1.046

Կ-Ֆերտ NPK 15-15-15 (SO3 5% )

N, P2O5, K2O, SO3

15%, 15%, 15%, 5%

հատիկներ
(գրանուլներ)

Իտալիա, «Ադրիատիկա» ԲԸ

1.047

Կ-Սոլ NPK 20-20-20+MKE

N, P2O5, K2O+ միկրոտարրեր

20%, 20%, 20%

փոշի

Իտալիա, «Ադրիատիկա» ԲԸ

1.048

Ամոնիումի նիտրատ /հեղուկ/

N

18%

հեղուկ

Նիդերլանդներ, «Բիրոն Բի Վի»

1.049

Կալցիումի նիտրատ

N, N-NO3, N-NH4, CaO,Ca

15.5%, 14.3%, 1.2%, 26.3%, 18.8%

հատիկներ

Չեխիա, «Վան Իպերեն Ինտեր-նեյշնլ Բի Վի»

1.050

Հատիկավոր միզանյութ

N

46%

հատիկներ

Նիդերլանդներ, «Յառա Սլուիսկիլ»

1.051

Վակեր Տաբակ Արիա 10-52-10+TE

N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր

10%, 52%, 10%

փոշի

Իրան, «Արիաշիմի կորպորատիվ 677 Կո»

1.052

Վակեր Արիա 19-19-19+TE

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

19%,19%,19%

փոշի

Իրան, «Արիաշիմի կորպորատիվ 677 Կո»

1.053

Վակեր Ալգորա Արիա 14-14-14+TE

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

14%, 14%, 14%

փոշի

Իրան, «Արիաշիմի կորպորատիվ 677 Կո»

1.054

Վակեր Միքս Արիա

Fe, Zn, Mn, Cu, B, Mo, ամինաթթուներ

4.2%, 2.7%, 2.4%, 1%, 0.3%, 0.06%, 22%

փոշի

Իրան, «Արիաշիմի կորպորատիվ 677 Կո»

1.055

Վակեր Արմիտեքս Արիա

Fe, Zn, Mn, Cu, B, Mo,Co

5%, 2.5%, 2.5%, 1.5%, 0.4%, 0.04%, 0.02%

փոշի

Իրան, «Արիաշիմի կորպորատիվ 677 Կո»

1.056

Վակեր Արիա Fe

Fe, ամինաթթուներ

10%, 30%

փոշի

Իրան, «Արիաշիմի կորպորատիվ 677 Կո»

1.057

Մաստեր Սուպրեմե Ստարտեր 11-42-11

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

11%, 42%, 11%

փոշի (բյուրեղներ)

Իտալիա, «Վալագրո» ԲԸ

1.058

Սոլուպոտաշ

K2SO4, K2HSO4

>85%, <15%

հատիկներ (գրանուլներ)

Բելգիա, «Տեսենդերլո չեմի» Ն.Վ.

1.059

Մաստեր Սուպրեմե Ֆլովերինգ 8-24-24

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

8%, 24%, 24%

փոշի (բյուրեղներ)

Իտալիա, «Վալագրո» ԲԸ

1.060

Ռադիֆարմ

N, օրգանական ազոտ, միզաթթու, K2O, օրգանական ածխածին (C), Zn

3%, 1%, 2%, 8%, 10%, 0.1%

հեղուկ

Իտալիա, «Վալագրո» ԲԸ

1.061

Ֆերրիլենե տրիում

Fe, Fe:EDDHA խելատ, Fe:EDDHSA խելատ, Mn, Mn:EDTA խելատ

6%, 1%, 3%, 1%, 1%

միկրոգրանուլներ

Իտալիա, «Վալագրո» ԲԸ

1.062

P 54

H3PO4

>70% - <80%

հեղուկ

Իտալիա, «Վալագրո» ԲԸ

1.063

Մաստեր 3-11-38+4

N, P2O5, K2O, SO3 + միկրոտարրեր

3%, 11%, 38%, 25%

բյուրեղներ

Իտալիա, «Վալագրո» ԲԸ

1.064

Բորոպլյուս

բորաթթվի բարդ միացություն 2-ամինոէթանոլի հետ

> 11%

հեղուկ

Իտալիա, «Վալագրո» ԲԸ

1.065

Կալբիտ Ց

CaO

15%

հեղուկ

Իտալիա, «Վալագրո» ԲԸ

1.066

Մաստեր Սուպրեմե Ռիպենինգ 5-10-40

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

5%,10%,40%

փոշի (բյուրեղներ)

Իտալիա, «Վալագրո» ԲԸ

1.067

Մաստեր 13-40-13

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

13%, 40%, 13%

բյուրեղներ

Իտալիա, «Վալագրո» ԲԸ

1.068

Պլանտաֆոլ 5-15-45

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

5%, 15%, 45%

բյուրեղներ

Իտալիա, «Վալագրո» ԲԸ

1.069

Պլանտաֆոլ 10-54-10

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

10%, 54%, 10%

բյուրեղներ

Իտալիա, «Վալագրո» ԲԸ

1.070

Մաստեր 15-5-30+2

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

15%, 5%, 30%

բյուրեղներ

Իտալիա, «Վալագրո» ԲԸ

1.071

Մաստեր 3-37-37

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

3%, 37%, 37%

բյուրեղներ

Իտալիա, «Վալագրո» ԲԸ

1.072

Բրեքսիլ մուլտի

MgO, Fe, Mn, Zn, B

8.5%, 4%, 4%, 1.5%, 0.5%

միկրոգրանուլներ

Իտալիա, «Վալագրո» ԲԸ

1.073

Ֆերտիպլյուս 4-3-3

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

4.2%, 3%, 2.8%

հատիկներ

Նիդերլանդներ, «Ֆերմ-Օ-Ֆիդ» Բի Վի

1.074

Վիվա

N, օրգանական ազոտ, միզաթթու, K2O, օրգանական ածխածին (C), Fe

3%, 1%, 2%, 8%, 8%, 0.02%

հեղուկ

Իտալիա, «Վալագրո» ԲԸ

1.075

Մեգաֆոլ

N, օրգանական ազոտ, միզաթթու, K2O, օրգանական ածխածին (C)

3%, 1%, 2%, 8%, 9%

հեղուկ

Իտալիա, «Վալագրո» ԲԸ

1.076

Կալցիումի նիտրատ

N, CaO

15.5%, 27%

հատիկներ

Պորտուգալիա, «ԱԴՊ-ֆեր-տիլիզանտես» Ս.Ա.

1.077

Պլանտաֆոլ 30-10-10

N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր

30%, 10%,10%

բյուրեղներ

Իտալիա, «Վալագրո» ԲԸ

1.078

Մաստեր 20-20-20

N, P2O5, K2O + միկրոտարրեր

20%, 20%, 20%

բյուրեղներ

Իտալիա, «Վալագրո» ԲԸ

1.079

Ամոնիումի նիտրատ (Փորոուս Փրիլլս)

N

34.4%

ծակոտկեն գրանուլներ

ԻԻՀ, «Շիրազի նավթաքիմիական ընկերություն»

1.080

Ամոնիումի նիտրատ (ֆերտիլայզեր)

N

34.4%

գրանուլներ

ԻԻՀ, «Շիրազի նավթաքիմիական ընկերություն»

1.081

Ամոնիակային սելիտրա Բ տեսակի

N

34.4%

գրանուլներ

ՌԴ, «ՆԱԿ» Ազոտ» ԲԸ

1.082

Ամոնիակային սելիտրա Բ տեսակի

N

34.4%

գրանուլներ

ՌԴ, «Նեվինոմիսկի Ազոտ» ԲԸ

1.083

Ամոնիակային սելիտրա Ա տեսակի

N

34.4%

գրանուլներ

ՌԴ, «ՆԱԿ» Ազոտ» ԲԸ

1.084

Ամոնիակային սելիտրա (ծակոտկեն)

N

34.4%

գրանուլներ

ՌԴ, «ՆԱԿ» Ազոտ» ԲԸ

1.085

Կարբամիդ Բ

N

46.2%

գրանուլներ

ՌԴ, «Նեվինոմիսկի Ազոտ» ԲԸ

1.086

Նուտրիվանտ
Դրիփ 19-19-19

N, P2O5, K2O

19%, 19%, 19% 

փոշի

Իսրայել, «Ֆերտիլայզերս ընդ Քեմիկալս» ՓԲԸ

1.087

Նուտրիվանտ
Դրիփ 11-9-34

N, P2O5, K2O

11%, 9%, 34%

փոշի

Իսրայել, «Ֆերտիլայզերս ընդ Քեմիկալս» ՓԲԸ

1.088

Նուտրիվանտ Պլյուս Դդմազգիներ 6-16-31

N, P2O5, K2O

6%, 16%, 31%

փոշի

Իսրայել, «Ֆերտիլայզերս ընդ Քեմիկալս» ՓԲԸ

1.089

Մուգասոլ 20-20-20+TE

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

20%, 20%, 20% 

փոշի

Իտալիա, «Մուգավեռո Թերեզա» ՍՊԸ

1.090

Նուտրիվանտ Պլյուս Պտղատուներ 12-5-27

N, P2O5, K2O

12%, 5%, 27%

փոշի

Իսրայել, «Ֆերտիլայզերս ընդ Քեմիկալս» ՓԲԸ

1.091

Մուգասոլ 10-52-10+TE

NH4, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

10%, 52%, 10% 

փոշի

Իտալիա, «Մուգավեռո Թերեզա» ՍՊԸ

1.092

Նուտրիվանտ Պլյուս Լոլիկ 6-18-37

N, P2O5, K2O

6%, 18%, 37%

փոշի

Իսրայել, «Ֆերտիլայզերս ընդ Քեմիկալս» ՓԲԸ

1.093

Նուտրիգոլդ 12-12-36+ME

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

12%, 12%, 36% 

փոշի

Իտալիա, «Ալբա Միլագրո Ինտերնեյշնլ» ԲԸ

1.094

Նուտրիվանտ Դրիփ 12-6-28

N, P2O5, K2O

12%, 6%, 28%

փոշի

Իսրայել, «Ֆերտիլայզերս ընդ Քեմիկալս» ՓԲԸ

1.095

Մուգասոլ 30-06-06+TE

NH4, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

30%, 6%, 6%

փոշի

Իտալիա, «Մուգավեռո Թերեզա» ՍՊԸ

1.096

Մուգասոլ 12-12-36+TE

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

12%, 12%, 36% 

փոշի

Իտալիա, «Մուգավեռո Թերեզա» ՍՊԸ

1.097

Նուտրիվանտ Պլյուս Խաղող 0-40-25

N, P2O5, K2O

0%, 40%, 25%

փոշի

Իսրայել, «Ֆերտիլայզերս ընդ Քեմիկալս» ՓԲԸ

1.098

Նուտրիվանտ Դրիփ 3-10-37

N, P2O5, K2O

3%, 10%, 37%

փոշի

Իսրայել, «Ֆերտիլայզերս ընդ Քեմիկալս» ՓԲԸ

1.099

Կարբամիդ

N

46.2%

սպիտակ բյուրեղներ

ԻԻՀ, «Քերմանշահ նավթաքիմիական արդյունաբերու-թյան ընկերություն»

1.100

Նուտրիվանտ Պլյուս Կարտոֆիլ 0-43-28

N, P2O5, K2O

0%, 43%, 28%

փոշի

Իսրայել, «Ֆերտիլայզերս ընդ Քեմիկալս» ՓԲԸ

1.101

Նուտրիվանտ Պլյուս Հացահատիկային 6-23-35

N, P2O5, K2O

6%, 23%, 35%

փոշի

Իսրայել, «Ֆերտիլայզերս ընդ Քեմիկալս» ՓԲԸ

1.102

Ամոնիումի նիտրատ

N

34.4%

հատիկներ

(գրանուլներ)

ԻԻՀ, «Ջի Էս Էյ Շարժ Կո» Ը

1.103

Ամոնիումի նիտրատ (ծակոտկեն)

N

34.4%

հատիկներ

 (գրանուլներ)

ԻԻՀ, «Ջի Էս Էյ Շարժ Կո» Ը

1.104

WS NPK 13-40-13+TE

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

13%, 40%, 13% 

 բյուրեղային փոշի

Նիդերլանդներ, «Վան Իպերեն Ինտերնեյշնլ Բի Վի»

1.105

WS NPK 20-20-20+TE

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

20%, 20%, 20% 

 բյուրեղային փոշի

Նիդերլանդներ, «Վան Իպերեն Ինտերնեյշնլ Բի Վի»

1.106

WS NPK 12-12-36+TE

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

12%, 12%, 36% 

բյուրեղային փոշի

Նիդերլանդներ, «Վան Իպերեն Ինտերնեյշնլ Բի Վի»

1.107

WS NPK 18-18-18+TE

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

18%, 18%, 18%  

բյուրեղային փոշի

Նիդերլանդներ, «Վան Իպերեն Ինտերնեյշնլ Բի Վի»

1.108

Նուտրիվանտ Դրիփ 11-8-35+3CaO

N, P2O5, K2O, CaO

 11%, 8%, 35%, 3%

փոշի

Իսրայել, «Ֆերտիլայզերս ընդ Քեմիկալս» ՓԲԸ

1.109

Իդրոպոտաշ

 K2O, N

30%, 5%

հեղուկ

Իտալիա, «Մուգավեռո Թերեզա» ՍՊԸ

1.110

Աուռեա 34

N, NH4, SO3

34%, 11%, 28% 

հատիկներ

Իտալիա, «Մուգավեռո Թերեզա» ՍՊԸ

1.111

Ռայկատ Ստարտ

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

4%, 8%, 3%

հեղուկ

Իսպանիա, «Ատլանտիկա Ագրիկոլա» ՍՊԸ

1.112

Ֆլորոն

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

1%, 10%, 10%

հեղուկ

Իսպանիա, «Ատլանտիկա Ագրիկոլա» ՍՊԸ

1.113

Կալիումի մոնոֆոսֆատ

P2O5, K2O+միկրոտարրեր

52%, 34%

բյուրեղային փոշի

Իսրայել, «Ռոտեմ Ամֆերտ Նեգեվ» ՍՊԸ

1.114

Էզվել

N+միկրոտարրեր

8%

հեղուկ

Իտալիա, «Մուգավեռո Թերեզա» ՍՊԸ

1.115

Մաջիկոլոր 11-5-11

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

11%, 5%, 11%

հատիկներ

Իտալիա, «Մուգավեռո Թերեզա» ՍՊԸ

1.116

Աուռեա 46

N

46%

հատիկներ

Իտալիա, «Մուգավեռո Թերեզա» ՍՊԸ

1.117

Ֆորքուելատ

խելատացված երկաթ` EDDHA

3.5%

փոշի

Իսպանիա, «Արվենսիս Ագրո» ՍՊԸ

1.118

Ուռեա Ֆոսֆատ

N, P2O5+ միկրոտարրեր

18%, 44%

բյուրեղային փոշի

Իտալիա, «Մուգավեռո Թերեզա» ՍՊԸ

1.119

Լիքուիֆոս 54

P2O5

54%

հեղուկ

Իտալիա, «Մուգավեռո Թերեզա» ՍՊԸ

1.120

Նեմագոլդ

օրգանական միացություններ

խտությունը` 1.23գ/սմ3

հեղուկ

Իսպանիա, «Ատլանտիկա Ագրիկոլա» ՍՊԸ

1.121

Կելիկ Կալիում

K2O, EDTA

50%, 4.5%

հեղուկ

Իսպանիա, «Ատլանտիկա Ագրիկոլա» ՍՊԸ

1.122

Դիսպերսալ

CaO, MgO

12.3%, 0.5%

հեղուկ

Իսպանիա, «Արվենսիս Ագրո» ՍՊԸ

1.123

Ռեգյուս-pH

 N, P2O5

4%, 25%

հեղուկ

Իսպանիա, «Արվենսիս Ագրո» ՍՊԸ

1.124

Ֆորտիկ-40

K2O

28%

հեղուկ

Իսպանիա, «Արվենսիս Ագրո» ՍՊԸ

1.125

Ֆերտիմիքս-Zn

ջրալույծ Zn

7.5%

հեղուկ

Իսպանիա, «Արվենսիս Ագրո» ՍՊԸ

1.126

Ֆերտիմիկրո

B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn

0.4%, 0.41%, 5.25%, 3.1%, 0.1%, 0.8%

հեղուկ

Իսպանիա, «Արվենսիս Ագրո» ՍՊԸ

1.127

Ամոնիակային սելիտրա

N

34.4%

հատիկներ

 (գրանուլներ)

ՌԴ, «Նեվինամինսկի ազոտ» ԲԸ

1.128

Ամոնիակային սելիտրա

N

34.4%

հատիկներ

 (գրանուլներ)

Վրաստան, «Ռուստավի Ազոտ» ԲԸ

1.129

Նիտրոամոֆոսկա
16:16:16

N, P2Օ5, K2Օ

16%,16%,16%

հատիկներ (գրանուլներ)

ՌԴ,
«Նեվինամինսկի ազոտ» ԲԸ

1.130

Կրիստալոն սկարլետ 7.5:12:36

N, P2Օ, K2Օ

7,5%,12%,36%

բյուրեղային փոշի

Նիդերլանդներ,
Յարա Վլաարդինգեն Բ. Վ.

1.131

Ազոֆոսկա ՋԼՀ

N, P2Օ5, K2Օ

16%,16%,16%

Ջրում լուծվող հատիկներ

ՌԴ
«Դորոգոբուժ»
ԲԲԸ

1.132

Ազոֆոսկա

N:P:K:(MgՕ+SՕ3)+միկրոտարրեր

13,3%,6,1%,17,1%
(4,5+21,0)

հատիկներ (գրանուլներ)

Լեհաստան
«Գրուպա ինկօ»
ԲԸ

1.133

Ամոնիումի նիտրատ

N

34,4%

հատիկներ (գրանուլներ)

ՌԴ «Դորոգոբուժ» ԲԲԸ

1.134

Ֆլորովիտ

N:P:K: + միկրոտարրեր

 

3,0%,0,0%,2,0%

հեղուկ

Լեհաստան
«Գրուպա ինկօ»
ԲԸ

1.135

 Նուտրիգոլդ 20:20:20+ME

 N, P2Օ5, K2Օ+միկրոտարրեր

20%,20%,20%

փոշի

Իտալիա, «Ալբա Միլագրո Ինտերնեյշնլ» ԲԸ

1.136

Վոլֆ լե ռասեն-լանգզեիտդյունգեր պրեմիում

N, P2O5, K2O(MgՕ)+միկրոտարրեր

30%, 5%, 9%, 2%

Հատիկներ (գրանուլներ)

Գերմանիա
Վոլֆ-Գարդեն

1.137

Ռասեն-լանգ-զեիտդյունգեր LD700A28+7(+2)

N, P2O5, K2O(MgՕ)
+միկրոտարրեր

28%, 0%, 7%, 2%

Հատիկներ (գրանուլներ)

Գերմանիա
Վոլֆ-Գարդեն

1.138

Ամոնիումի նիտրատ

N

34.4%

Հատիկներ (գրանուլներ)

Ուզբեկստան
«Նավոյազոտ»

1.139

Ամոնիումի նիտրատ 34-0-0

N

34.4%

Հատիկներ (գրանուլներ)

ԻԻՀ
«Շիրազի նավ-թաքիմիական ընկերություն»

1.140

Ամոնիումի սուլֆատ 21

N

21%

Հատիկներ (գրանուլներ)

Մեծ Բրիտանիա
«Գրեն բեստ» ՍՊԸ

1.141

Սիերրաֆորմ ԳՏ 18+6+18+2MgO+TE

N, P2O5, K2O(MgO)+միկրո-տարրեր

18%, 6%, 18%, 2%

Հատիկներ (գրանուլներ)

Նիդերլանդներ
«Էվերրիս ինթերնեյշնլ» ԲՎ

1.142

Սիերրաֆորմ ԳՏ 22+5+11+2MgO+TE

N, P2O5, K2O(MgO)+միկրո-տարրեր

22%, 5%, 11%, 2%

Հատիկներ (գրանուլներ)

Նիդերլանդներ
«Էվերրիս ինթերնեյշնլ» ԲՎ

1.143

 Կարբամիդ

N

46.2%

բյուրեղներ

ԻԻՀ
Քերմանշահ նավ-թաքիմիական արդյունաբերական ընկերություն

1.144

Օլիգո Օպտիմում Այրոն EDDHA 6 %(4.0% 0-0)

Fe

6%

Միկրոգրանուլներ

Իսպանիա, Վան Իպերեն Ինթերնեյշնլ ԲիՎի

1.145

Գրանուլացված կոմպոստ թռչնաղբից

 օրգանական նյութեր, N, P2O5, K2O միկրոտարրեր

75%, 4% 3% 3% 7.3%

Հատիկներ (գրանուլներ)

ՌԴ
«Բիոգրան» ՍՊԸ

1.146

Ապպաաչի հայտեկ

Հումինային թթու, ֆուլվոթթու K2O

60% 14 % 8%

Բյուրեղային փոշի

Չինաստան
«Առաջին վստահություն» միջազգային միավորում

1.147

Նուտրիսոլ
9-18-36

N, P2O5, K2O MgO+միկրոտարրեր

9%, 18%, 36%, 2%

փոշի

Իտալիա,
«Պուչիոնի» ՍՊԸ

1.148

Նուտրիսոլ
30-10-10

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

30%, 10%, 10%

փոշի

Իտալիա,
«Պուչիոնի» ՍՊԸ

1.149

Նուտրիսոլ 15-5-30

N, P2O5, K2O MgO+միկրոտարրեր

15%, 5%, 30%, 2%

փոշի

Իտալիա,
«Պուչիոնի» ՍՊԸ

1.150

Նուտրիսոլ
20-20-20

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

20%, 20%, 20%

փոշի

Իտալիա,
«Պուչիոնի» ՍՊԸ

1.151

Նուտրիսոլ
14-8-21

N, P2O5, K2O, CaO, MgO+միկրոտարրեր

14%, 8%, 21%, 8%, 2%

փոշի

Իտալիա,
«Պուչիոնի» ՍՊԸ

1.152

Կարբամիդ

N

46.2 %

բյուրեղներ

ԻԻՀ, «Խորասանի Նավթաքիմիական ընկերություն»

1.153

Մագնիզալ

N, MgO

11%, 16%

փոշի

Իսրայել,
«Հայֆա Քեմիքալս»

1.154

Հայֆա սոպ

K2O, K, SO3, S

51%, 42.3%, 45%, 18%

հատիկներ (գրանուլներ)

Իսրայել,
«Հայֆա Քեմիքալս»

1.155

Պոլի-Ֆիդ Դրիպ 12-5-40+2 MgO

N, P2O5, K2O MgO+միկրոտարրեր

12%, 5%, 40%, 2%

փոշի

Իսրայել,
«Հայֆա Քեմիքալս»

1.156

Կրիստալոն Ռեդ

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

12%, 12%, 36%

փոշի

Նիդերլանդներ,
Յարա Վլաարդինգեն
Բ. Վ.

1.157

Յարա Վիտա Տենզո Կոկտել

B, Ca-EDTA, Cu-EDTA,
Fe-EDTA, Fe-DTPA,
Mn-EDTA, Zn-EDTA, Mo

0.52%, 2.57%, 0.53%, 2.10 %, 1.74%, 2.57%, 0.53%, 0.13%

փոշի

Նիդերլանդներ, «Ակզո Նոբել Ֆունկցիոնալ Քեմիքալս Բ. Վ.»

1.158

Ամոնիումի սուլֆատ

N

20.5 ± 0.5%

հատիկներ (գրանուլներ)

ԻԻՀ, «Ֆատեհ ֆառավառ Կիմիա Քեմիքալ Ինդուստրիս Մանտաչեյ Վիզհե Իգհտեսադի Շիրազ»

1.159

Ֆոսֆոգիպս գյուղատնտեսության համար

Ca2SO4 *2H2O

96%

բյուրեղներ

ՌԴ, «Եվրոքիմ-Բմու» ՍՊԸ

1.160

Իտալպոլլինա
4-4-4

N, P2O5, K2O, C

4%, 4%, 4%, 41%

հատիկներ

Իտալիա, «Իտալպոլլինա» ԲԸ

1.161

Թրեիներ

N, C

5%, 19.5%

ջրային լուծույթ

Իտալիա, «Իտալպոլլինա» ԲԸ

1.162

Մադեիրա
5-5-12

N, P2O5, K2O, C

5%, 5%, 12%, 30%

հատիկներ

Իտալիա, «Իտալպոլլինա» ԲԸ

1.163

Ֆուլետ
5-3-12

N, P2O5, K2O, C

5%, 3%, 12%, 31%

հատիկներ

Իտալիա, «Իտալպոլլինա» ԲԸ

1.164

Սկուդո

Cu, C

9%, 19%

ջրային լուծույթ

Իտալիա, «Իտալպոլլինա» ԲԸ

1.165

Ֆոսֆիդ-Ուան 3-30-15

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

3%, 30%, 15%

ջրային լուծույթ

Իտալիա, «Իտալպոլլինա» ԲԸ

1.166

Ռոսասոլ
12-12-36+ՄՏ

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

12%, 12%, 36%

փոշի

Բելգիա,
«Ռոսիեր» ԲԸ

1.167

Ռոսասոլ
20-20-20+ՄՏ

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

20%, 20%, 20%

փոշի

Բելգիա,
«Ռոսիեր» ԲԸ

1.168

Ռոսասոլ
10-54-10+ՄՏ

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

10%, 54%, 10%

փոշի

Բելգիա,
«Ռոսիեր» ԲԸ

1.169

Ռոսասոլ
8-4-45+ՄՏ

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

8%, 4%, 45%

փոշի

Բելգիա,
«Ռոսիեր» ԲԸ

1.170

Ռոսասոլ
12-3-43+ՄՏ

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

12%, 3%, 43%

փոշի

Բելգիա,
«Ռոսիեր» ԲԸ

1.171

Ռոսասոլ
21-21-21+ՄՏ

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

21%, 21%, 21%

փոշի

Բելգիա,
«Ռոսիեր» ԲԸ

1.172

Կարբամիդ

N

46.2 %

բյուրեղներ

ԻԻՀ, «Շիրազի Նավթաքիմիական ընկերություն»

1.173

Ագրոլուշըն pHլոու 151 10-50-10+TE

N, P2O5, K2O+ միկրոտարրեր

10%, 50%, 10%

բյուրեղային փոշի

Բելգիա, «Այ Սի Էլ Բելգիում ՆՎ»

1.174

Ագրոմաստեր 11-11-21+14SO3

N, P2O5, K2O, SO3

11%, 11%, 21%, 14%

հատիկներ

Իսպանիա, «Ֆոմենտո ի Դեսառռոլլո Ագրիկոլա»

1.175

Նովա N-K 13.5-0-46

N, K2O

13.5%, 46%

փոշի (բյուրեղներ)

Չինաստան, «Մոնբանդ Սփեշալթի Ֆերտիլայզերս Կօ» ՍՊԸ

1.176

Նովա ՊեԿասիդ 0-60-20

P2O5, K2O

60%, 20%

փոշի (բյուրեղներ)

Իսրայել, «Ռոտեմ Ամֆերտ Նեգեվ» ՍՊԸ

1.177

Սոլինուր ՋիԹի 20-7-20+2MgO+TE

N, P2O5, K2O, MgO+ միկրոտարրեր

20%, 7%, 20%, 2%

փոշի

Իսրայել, «Ֆերտիլայզերս ընդ քեմիքալս» ՍՊԸ

1.178

Նովա MAG-S 16MgO+32SO3

MgSO4, MgO, SO3

48.5%, 16%, 32%

փոշի

Հնդկաստան, «Մանի Ագրո Քեմ»

1.179

Նովա սոպ 0-0-50+43SO3

K2O, SO3

50%, 43%

հատիկներ

Շվեդիա, «Կեմիռա Կեմի ԱԲ»

1.180

Նովա կալցիում 15.5-0-0 +26.5CaO

N, CaO

15.5%, 26.5%

հատիկներ

Չինաստան, «Մոնբանդ Սփեշալթի Ֆերտիլայզերս Կօ» ՍՊԸ

1.181

Սոլինուր ՋիԹի 20-20-20+TE

N, P2O5, K2O+ միկրոտարրեր

20%, 20%, 20%

հատիկներ

Իսրայել, «Ֆերտիլայզերս ընդ քեմիքալս» ՍՊԸ

1.182

Նովա ՊեաԿ

P2O5, K2O

52%, 34%

փոշի (բյուրեղներ)

Իսրայել, «Ռոտեմ Ամֆերտ Նեգեվ» ՍՊԸ

1.183

Ագրոլիֆ Պովեր Տոտալ 20-20-20+TE

N, P2O5, K2O+ միկրոտարրեր

20%, 20%, 20%

բյուրեղային փոշի

Բելգիա, «Այ Սի Էլ Բելգիում ՆՎ»

1.184

Ագրոլիֆ Պովեր Մագնեզիում 10-5-10 + 16 MgO+32SO3+TE

N, P2O5, K2O, MgO, SO3 + միկրոտարրեր

10%, 5%, 10%, 16%, 32%

բյուրեղային փոշի

Բելգիա, «Այ Սի Էլ Բելգիում ՆՎ»

1.185

Ագրոմաստեր 15-24-10 + 2 MgO+8SO3

N, P2O5, K2O, MgO, SO3

15%, 24%, 10%, 2%, 8%

հատիկներ

Իսպանիա, «Ֆոմենտո ի Դեսառռոլլո Ագրիկոլա»

1.186

Ագրոլիֆ պովեր հայ 15-10-31+TE

N, P2O5, K2O+ միկրոտարրեր

15%, 10%, 31%

բյուրեղային փոշի

Բելգիա, «Այ Սի Էլ Բելգիում ՆՎ»

1.187

Ագրոլիֆ քրոպ պոտատո 5-36- 25+2 MgO+TE

N, P2O5, K2O, MgO+ միկրոտարրեր

5%, 36%, 25%, 2%

բյուրեղային փոշի

Բելգիա, «Այ Սի Էլ Բելգիում ՆՎ»

1.188

Ագրոլիֆ Պովեր Կալցիում 11-5-19 + 9 CaO +2.5MgO+TE

N, P2O5, K2O, CaO, MgO+ միկրոտարրեր

11%, 5%, 19%, 9%, 2.5%

բյուրեղային փոշի

Բելգիա, «Այ Սի Էլ Բելգիում ՆՎ»

1.189

Սոլինուր ՋիԹի 10-5-39+2MgO+TE

N, P2O5, K2O, MgO+ միկրոտարրեր

10%, 5%, 39%, 2%

փոշի (բյուրեղներ)

Իսրայել, «Ֆերտիլայզերս ընդ քեմիքալս» ՍՊԸ

1.190

Սոլինուր ՋիԹի 14-6-23+2MgO+TE

N,P2O5, K2O, MgO+ միկրոտարրեր

14%, 6%, 23%, 2%

բյուրեղային փոշի

Իսրայել, «Ֆերտիլայզերս ընդ քեմիքալս» ՍՊԸ

1.191

Ագրոմաստեր 25-5-10+22 SO3

N, P2O5, K2O, SO3

25%, 5%, 10%, 22%

հատիկներ

Իսպանիա, «Ֆոմենտո ի Դեսառռոլլո Ագրիկոլա»

1.192

Լոմբրիկո մոլ 75

N, K2O, ընդհանուր օրգանական նյութեր, ընդհանուր հումինային մզվածք

4.3%, 3.4%, 30%, 24%

հեղուկ

Իսպանիա, «Ալֆրեդո Ինեստա» ՍՊԸ

1.193

Ամինոլոմ բորո

B, ամինաթթուներ

10%, 2%

հեղուկ

Իսպանիա, «Ալֆրեդո Ինեստա» ՍՊԸ

1.194

Ամինոլոմ ֆռոստ

N, ամինաթթուներ, ընդհանուր օրգանական նյութեր

2%, 12%, 18%

հեղուկ

Իսպանիա, «Ալֆրեդո Ինեստա» ՍՊԸ

1.195

Լոմբրիկո նեմատ-X

N, P2O5, ընդհանուր օրգանական նյութեր, ամինաթթուներ

5%, 2%, 20%, 6%

հեղուկ

Իսպանիա, «Ալֆրեդո Ինեստա» ՍՊԸ

1.196

Ամինոլոմ էնգորդե

N, K2O, ազատ ամինաթթուներ

0.5%, 20%, 3%

հեղուկ

Իսպանիա, «Ալֆրեդո Ինեստա»

ՍՊԸ

1.197

Ամինոլոմ էնզիմատիկո 30%

N, Mn, Zn, ազատ ամինաթթուներ

3.5%, 1.5%, 1.5%, 30%

հեղուկ

Իսպանիա, «Ալֆրեդո Ինեստա» ՍՊԸ

1.198

Բրոտոլոմ կոբրե

Cu, Mn, Zn, սուլֆատային միացություններ

4.5%, 0.75%, 0.5%

հեղուկ

Իսպանիա, «Ալֆրեդո Ինեստա» ՍՊԸ

1.199

Հեղուկ կոմպլեքս պարարտանյութ 8-4-9

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

8%, 4%, 9%

հեղուկ

Բելառուս, «Գոմելսկի քիմիական գործարան»

1.200

Կալիումի սուլֆատ

K2O, SO4, S, Cl

52%, 53%, 18%, 1%

բյուրեղային փոշի

Չիլի, «Էս Քյու Էմ Ինդաստրիալ Էս Էյ»

1.201

Ֆլեքսիլ P

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

10%, 50%, 10%

փոշի

Իտալիա,
«Պուչիոնի» ՍՊԸ

1.202

Ֆլեքսիլ քուալիթի

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

7%, 6%, 44%

փոշի

Իտալիա,
«Պուչիոնի» ՍՊԸ

1.203

Ֆլեքսիլ 20-20-20

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

20%, 20%, 20%

փոշի

Իտալիա,
«Պուչիոնի» ՍՊԸ

1.204

Կամաբ 26

N, K2O, CaO, MgO, B, SO3, ամինաթթուներ

10%, 5%, 10%, 2%, 0.1%, 1.2%, 0.35%

հեղուկ

Իտալիա, «Ադրիատիկա» ԲԸ

1.205

Ֆարմամին-Մ

CaO, MgO, B, Zn, Zn EDTA-ի հետ խելատացված

8.4%, 1.6%, 0.2%, 0.1%, 0.1%

հեղուկ

Իտալիա, «Ադրիատիկա» ԲԸ

1.206

Կոլֆեր 2

Fe (որից խելատացված DTPA-ի և EDDHSA-ի հետ)

4% (2.6%, 1.4%)

հեղուկ

Իտալիա, «Ադրիատիկա» ԲԸ

1.207

Սուպեր Միքս

N, P, Ca + միկրոտարրեր

0.5-3%, 0.1-0.6%, 2-5%

շագանակագույն հատիկավոր սուբստրատ ավազի հատիկներով

ՀՀ, «Օռվակօ» ՓԲԸ

1.208

Կենսահումուս

օրգանական նյութեր,
N, P, K, Ca + միկրոտարրեր

38.5-44.5%, 1.4-3%, 0.7-2%, 0.51-2%, 4-10%

հատիկավոր թանձր շագանակագույն սուբստրատ

ՀՀ, «Օռվակօ» ՓԲԸ

1.209

Օրգանոմիքս

օրգանական նյութեր,
N, P, K, Ca + միկրոտարրեր

30.8-55.7%, 1.8-3.5%, 0.31-2%, 0.8-2.5%, 5.2-8%

հատիկավոր շագանակագույն սուբստրատ

ՀՀ, «Օռվակօ» ՓԲԸ

1.210

Կենսահեղուկ

N, P, K, Ca + միկրոտարրեր

<700մգ/կգ, 4.000-15.000 մգ/կգ, 20.000-200.000 մգ/կգ, 50.000-200.000 մգ/կգ

շագանակագույն ոչ թանձր լուծույթ

ՀՀ, «Օռվակօ» ՓԲԸ

1.211

«Սմառոդինկա» «Շտապ օգնություն» շարքից

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

3.5 գ/լ, 6 գ/լ, 7 գ/լ

հեղուկ

ՌԴ, «Տորֆոզավոդ «Ագրոտորֆ»

1.212

«Ունիվերսալ» «Շտապ օգնություն» շարքից

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

7 գ/լ, 10 գ/լ, 12 գ/լ

հեղուկ

ՌԴ, «Տորֆոզավոդ «Ագրոտորֆ»

1.213

Ֆլու-ֆերտ PK 20-30

P2O5, K2O+միկրոտարրեր

20%, 30%

գել

Իտալիա, «Ադրիատիկա» ԲԸ

1.214

Ֆլու-ֆերտ
20-5-10

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

20%, 5%, 10%

գել

Իտալիա, «Ադրիատիկա» ԲԸ

1.215

Ֆլու-ֆերտ
15-10-15

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

15%, 10%, 15%

գել

Իտալիա, «Ադրիատիկա» ԲԸ

1.216

Էկոֆոս 36

P2O5

36%

հատիկներ

Իտալիա, «Ադրիատիկա» ԲԸ

1.217

Էներջիկո 33.5

N, SO3

33.5%, 28%

հատիկներ

Իտալիա, «Ադրիատիկա» ԲԸ

1.218

Ն-Ֆիքս Ջի

օրգանական ածխածնային միացություններ, մակրո և միկրո սնուցող նյութեր

20.35%

գրանուլներ

Ավստրալիա, «Սաբռոլլ Պտի թրեյդինգ էյս Ն-Ֆիքս Ինտերնեյշնլ» ՍՊԸ

1.219

Ն-Ֆիքս

օրգանական ածխածնային միացություններ, մակրո և միկրո սնուցող նյութեր

20.34%

հեղուկ

Ավստրալիա, «Սաբռոլլ Պտի թրեյդինգ էյս Ն-Ֆիքս Ինտերնեյշնլ» ՍՊԸ

1.220

Տրիամին

ազատ ամինաթթուներ, պեպտիդներ, ընդհանուր ազոտ, օրգանական նյութ+ միկրոտարրեր

10.2%, 10%, 6.6% , 23.6%

հեղուկ

Իսպանիա, «Արվենսիս Ագրո» ՍՊԸ

1.221

Նեմաքուիլ

ֆերմենտային սուբստրատ

35%

հեղուկ

Իսպանիա, «Արվենսիս Ագրո» ՍՊԸ

1.222

Քուիսելում

B, Cu, Fe+ միկրոտարրեր

0.2%, 0.5%, 2 %

հեղուկ

Իսպանիա, «Արվենսիս Ագրո» ՍՊԸ

1.223

Պարարտանյութ ազոտ-ֆոսֆոր-կալիումական մարկա NPKS-3

N, P, K, S

16±0.5%, 16±0.5%, 16±0.5%, 3%

հատիկավոր պարարտանյութ տարբեր գունավորմամբ

ՌԴ, «Վոսկրեսենսկիե միներալնիե ուդոբրենիյա» ԲԸ

1.224

Հիդրոպոնիկա Մապ 12-61-0

N, P2O5

12%, 61%

հատիկներ

Թուրքիա, «Դոկտոր Տարսա Տարիմ Սանայի Վի Տիգառետ» ՍՊԸ

1.225

Միտեչ NPK
16-8-24+ME

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

16%, 8%, 24%

փոշի

Թուրքիա, «Սեկտոր Տարիմ Կիմիա Գիդա Պազ. Սեն. Վե.Տիս. Ա.Ս. Կոնիա»

1.226

Մոնոկալիումֆոսֆատ 0-52-34

P2  Օ5 , K2  Օ

52±1%,

34±1%

փոշի

ՌԴ, «Գիդրոմետալլուրգիչեսկիյ Զավոդ» ԲԲԸ

1.227

Կալիումի սուլֆատ

K2Օ

52±1%

հատիկներ

ՌԴ, «Գիդրոմետալլուրգիչեսկիյ Զավոդ» ԲԲԸ

1.228

Մոնոամոնիումֆոսֆատ 12-61-0

N, P2Օ5

12%,
61±1%

փոշի

Լիտվա, «Լիֆոսա» ԲԸ

1.229

Էկոբիոֆիդ+

ազոտոբակտեր, պալարաբակտեր

107, 106

հեղուկ

ՀՀ, ԳԱԱ «Հայկենսատեխնոլոգիա» գիտաարտադրական կենտրոն ՊՈԱԿ

1.230

Ամոնիումի նիտրատ 18%
Հեղուկ

N

18%

հեղուկ

Նիդերլանդներ, «Վան Իպերեն Ինտերնեյշնլ Բի Վի»

1.231

Միկրոսոլար Երկաթ 6%

Fe

>6%

փոշի

ՌԴ, «Վոսկրեսենսկիե միներալնիե ուդոբրենիյա» ԲԸ

1.232

Մոնոամոնիումի ֆոսֆատ

N, P2Օ5

12±1%, 61±1%

փոշի

ՌԴ, «Վոսկրեսենսկիե միներալնիե ուդոբրենիյա» ԲԸ

1.233

1Կալիումական սելիտրա` ԳՏ

N, K

>13.5%, >37.6%

բյուրեղներ

ՌԴ, «Վոսկրեսենսկիե միներալնիե ուդոբրենիյա» ԲԸ

1.234

2Կալիումական սելիտրա` ԳՏ գրան.

N, K

>13.5%, >37.6%

գրանուլներ

ՌԴ, «Վոսկրեսենսկիե միներալնիե ուդոբրենիյա» ԲԸ

1.235

Ամոնիակային սելիտրա

N

>34.4%

գրանուլներ

ՌԴ, «Վոսկրեսենսկիե միներալնիե ուդոբրենիյա» ԲԸ

1.236

Կալցիումի նիտրատ խտացված

N, CaՕ

17±1%, >32%

գրանուլներ

ՌԴ, «Վոսկրեսենսկիե միներալնիե ուդոբրենիյա» ԲԸ

1.237

Միկրոսոլար Ամոնիում+մոլիբդեն

54±2%

փոշի

ՌԴ, «Վոսկրեսենսկիե միներալնիե ուդոբրենիյա» ԲԸ

1.238

Միկրոսոլար բորաթթու

B

>17%

փոշի

ՌԴ, «Վոսկրեսենսկիե միներալնիե ուդոբրենիյա» ԲԸ

1.239

1 Մագնեզիումի նիտրատ` Պրեմիում երկջրային

N, MgՕ

15±2%, 20±2%

գրանուլներ

ՌԴ, «Վոսկրեսենսկիե միներալնիե ուդոբրենիյա» ԲԸ

1.240

2 Մագնեզիումի նիտրատ` Պրեմիում վեցջրային

N, MgՕ

11±2%, 16±2%

գրանուլներ

ՌԴ, «Վոսկրեսենսկիե միներալնիե ուդոբրենիյա» ԲԸ

1.241

3 Մագնեզիումի նիտրատ` Հատուկ վեցջրային

N, MgՕ

11±2%, 16±2%

բյուրեղներ

ՌԴ, «Վոսկրեսենսկիե միներալնիե ուդոբրենիյա» ԲԸ

1.242

Ն-ԳՕՕՕ 40 (2MgՕ-5SՕ3 )

N, MgՕ, SՕ3, Zn

40%, 2%, 5%, 0.1%

հատիկներ

Իտալիա, «Ադրիատիկա» ԲԸ

1.243

Տետրա պլանտամին

ջրալույծ K2O, B, երկաթի խելատ EDTA Fe, Mn [խելատ EDTA]

12%,
0.8%,
0.9%,
0.3%

հեղուկ

Գերմանիա, «Տետրա ԳմբՀ»

1.244

Տետրա կրիպտո

ջրալույծ K2O, B, երկաթի խելատ EDTA Fe, Mn [խելատ EDTA]

12%,
0.8%,
0.9%,
0.3%

հաբեր

Գերմանիա, «Տետրա ԳմբՀ»

1.245

Չամպֆուդ

սոյայի քուսպ, մանրացված ցորեն

60%, 10%

չոր մանրացված հատիկներ

Նիդերլանդներ, «Չամպֆուդ փրոդաքշն»

1.246

Կալիումի ֆոսֆիտ

Ֆոսֆոր, կալիում

400 գ/լ, 360 գ/լ

հեղուկ

ԻԻՀ, «Բարաֆշան Կորպ.»

1.247

Անտի սթրեսս

կալիում, ազոտ, գլիցին /ամինաթթու/, ֆուլվոթթու, հումինաթթու

2.2%, 2.5%, 5%, 3.3%, 16%

հեղուկ

ԻԻՀ, «Բարաֆշան Կորպ.»

1.248

Նիտրոամոֆոսկա 16-16-16

N, P2O5, K2O

16%, 16%, 16%

1-4 մմ տրամագծով մոխրագույն հատիկներ (գրանուլներ)

ԻԻՀ, «Բարաֆշան Կորպ.»

1.249

Այրոն կարբ

երկաթ, խելացված երկաթ, լուծված կալիում, ընդհանուր ազոտ

6.45%, 5.85%, 17.31%, 5.65%

փոշի

ԻԻՀ, «Բարաֆշան Կորպ.»

1.250

pH Կոնտրոլ

օրգանական թթուներ, օրգանական նյութեր

50%, 3%

հեղուկ

ԻԻՀ, «Բարաֆշան Կորպ.»

1.251

ԳՅԱՀ 0-52-34+TE

P2O5, K2O+միկրոտարրեր

52%, 34%

փոշի

ԻԻՀ, «Գիահ Կորպորացիա»

1.252

ԳՅԱՀ 0-30-20+TE

P2O5, K2O+միկրոտարրեր

30%, 20%

հեղուկ

ԻԻՀ, «Գիահ Կորպորացիա»

1.253

ԳՅԱՀ 19-19-19+ՄՏ

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

19%, 19%, 19%

թրջվող փոշի

ԻԻՀ, «Գիահ Կորպորացիա»

1.254

ԳՅԱՀ ՄԻՔՍ

Fe, Zn, Mn, Cu, B, Mo, Co, ամինաթթուներ

4.2%, 2.7%, 2.4%, 1%, 0.3%, 0.04%, 0.02%, 22%

փոշի

ԻԻՀ, «Գիահ Կորպորացիա»

1.255

ԳՅԱՀ 5-15-30+2MgO+TE

N, P2O5, K2O, MgO+միկրոտարրեր

5%, 15%, 30%, 2%

փոշի

ԻԻՀ, «Գիահ Կորպորացիա»

1.256

ԳՅԱՀ 10-52-10

N, P2O5, K2O

10%, 52%, 10%

փոշի

ԻԻՀ, «Գիահ Կորպորացիա»

1.257

ԳՅԱՀ 0-54-0+TE

P2O5+միկրոտարրեր

54%

հեղուկ

ԻԻՀ, «Գիահ Կորպորացիա»

1.258

ԳՅԱՀ 40-40-40+TE

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

40%, 40%, 40%

փոշի

ԻԻՀ, «Գիահ Կորպորացիա»

1.259

Երկաթի սուլֆատ

Fe

20%

փոշի

ԻԻՀ, «Գիահ Կորպորացիա»

1.260

Ազոֆլեշ

N

30%

հեղուկ

Իտալիա, «Մուգավեռո Թերեզա» ՍՊԸ

1.261

Մագնա 16

MgO, SO3

16%, 28%

փոշի

Իտալիա, «Մուգավեռո Թերեզա» ՍՊԸ

1.262

Ռազորմին

ազատ ամինաթթուներ, ընդհանուր ազոտ, P2O5, K2O

7%, 4%, 4%, 3%

հեղուկ

Իսպանիա, «Ատլանտիկա Ագրիկոլա» ՍՊԸ

1.263

Նիկալ

N, CaO

15.5%, 26.5%

փոշի

Իտալիա, «Մուգավեռո Թերեզա» ՍՊԸ

1.264

ՆԿ 13

N, K2O

13%, 46%

փոշի

Իտալիա, «Մուգավեռո Թերեզա» ՍՊԸ

1.265

ՍՕՊ 0-0-51

K2O, SO3

51%, 47%

փոշի

Իտալիա, «Մուգավեռո Թերեզա» ՍՊԸ

1.266

Տոռո Ֆուերտե 18-46

N, P2O5

18%, 46%

հատիկներ

Իտալիա, «Մուգավեռո Թերեզա» ՍՊԸ

1.267

Նիմագ

N, MgO

11%, 15%

փոշի

Իտալիա, «Մուգավեռո Թերեզա» ՍՊԸ

1.268

ՄԱՊ 12-61

N, P2O5

12%, 61%

փոշի

Իտալիա, «Մուգավեռո Թերեզա» ՍՊԸ

1.269

ԿԱՆ 27

N, CaO, MgO

27%, 10%, 2.5%

հատիկներ

Իտալիա, «Մուգավեռո Թերեզա» ՍՊԸ

1.270

Ֆոսֆիպոտաշ

P2O5, K2O

30%, 20%

հեղուկ

Իտալիա, «Մուգավեռո Թերեզա» ՍՊԸ

1.271

Ֆերտիմիքս-Fe

Fe

7%

հեղուկ

Իսպանիա, «Արվենսիս Ագրո» ՍՊԸ

1.272

Մեգաֆլոր 20-20-20+TE

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

20%, 20%, 20%

փոշի

Իտալիա, «Մուգավեռո Թերեզա» ՍՊԸ

1.273

ՄԿՊ 0-52-34

P2O5, K2O

52%, 34%

փոշի

Իտալիա, «Մուգավեռո Թերեզա» ՍՊԸ

1.274

Ուլտրասոլ 15-30-15+TE Ասիդ

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

15%, 30%, 15.2%

բյուրեղային փոշի

Իսպանիա, «Էս Քյու Էմ Իբերիան Էս Էյ»

1.275

Ուլտրասոլ 15-30-15+TE Ասիդ

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

15%, 30%, 15.2%

բյուրեղային փոշի

Նիդերլանդներ, «Պլանտակոտ Ն.Վ.»

1.276

Սփիդֆոլ Ռութ ՓիԷս 15-25-16+2MgO+0.5B

N, P2O5, K2O, MgO, SO3+միկրոտարրեր

15%, 24.9%, 16%, 2.1%, 4.2%

բյուրեղային փոշի

Իսպանիա, «Էս Քյու Էմ Իբերիան Էս Էյ»

1.277

Սփիդֆոլ Ռութ ՓիԷս 15-25-16+2MgO+0.5B

N, P2O5, K2O, MgO, SO3+միկրոտարրեր

15%, 24.9%, 16%, 2.1%, 4.2%

բյուրեղային փոշի

Նիդերլանդներ, «Պլանտակոտ Ն.Վ.»

1.278

Ուլտրասոլ 13-7-31 + 3.6 MgO +TE

N, P2O5, K2O, MgO, SO3+միկրոտարրեր

13.9%, 7%, 31%, 3.6%, 7.1%

բյուրեղային փոշի

Իսպանիա, «Էս Քյու Էմ Իբերիան Էս Էյ»

1.279

Ուլտրասոլ 13-7-31 + 3.6 MgO +TE

N, P2O5, K2O, MgO, SO3+միկրոտարրեր

13.9%, 7%, 31%, 3.6%, 7.1%

բյուրեղային փոշի

Նիդերլանդներ, «Պլանտակոտ Ն.Վ.»

1.280

Ուլտրասոլ 17-10-27+TE

N, P2O5, K2O, S+միկրոտարրեր

17%, 10%, 27%, 1.8%

բյուրեղային փոշի

Իսպանիա, «Էս Քյու Էմ Իբերիան Էս Էյ»

1.281

Ուլտրասոլ 17-10-27+TE

N, P2O5, K2O, S+միկրոտարրեր

17%, 10%, 27%, 1.8%

բյուրեղային փոշի

Նիդերլանդներ, «Պլանտակոտ Ն.Վ.»

1.282

Ուլտրասոլ 20-20-20+TE

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

20.1%, 20%, 20%

բյուրեղային փոշի

Իսպանիա, «Էս Քյու Էմ Իբերիան Էս Էյ»

1.283

Ուլտրասոլ 20-20-20+TE

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

20.1%, 20%, 20%

բյուրեղային փոշի

Նիդերլանդներ, «Պլանտակոտ Ն.Վ.»

1.284

Ուլտրասոլ Մագնում Սփեշլ 15-15-30+TE

N, P2O5, K2O, SO3+միկրոտարրեր

15%, 15, 30%, 1%

բյուրեղային փոշի

Իսպանիա, «Էս Քյու Էմ Իբերիան Էս Էյ»

1.285

Ուլտրասոլ Մագնում Սփեշլ 15-15-30+TE

N, P2O5, K2O, SO3+միկրոտարրեր

15%, 15, 30%, 1%

բյուրեղային փոշի

Նիդերլանդներ, «Պլանտակոտ Ն.Վ.»

1.286

Ուլտրասոլ 12-12-36 + 2MgO +TE

N, P2O5, K2O, MgO+միկրոտարրեր

12.2%, 12%, 36%, 2%

բյուրեղային փոշի

Իսպանիա, «Էս Քյու Էմ Իբերիան Էս Էյ»

1.287

Ուլտրասոլ 12-12-36 +2MgO +TE

N, P2O5, K2O, MgO+միկրոտարրեր

12.2%, 12%, 36%, 2%

բյուրեղային փոշի

Նիդերլանդներ, «Պլանտակոտ Ն.Վ.»

1.288

Ուլտրասոլ Թոմաթո Սոիլ 15-8-25+3.5 MgO+TE

N, P2O5, K2O, MgO S+միկրոտարրեր

15.5%, 8%, 25%, 3.5%, 3.5%

բյուրեղային փոշի

Իսպանիա, «Էս Քյու Էմ Իբերիան Էս Էյ»

1.289

Ուլտրասոլ Թոմաթո Սոիլ 15-8-25 +3.5 MgO+TE

N, P2O5, K2O, MgO S+միկրոտարրեր

15.5%, 8%, 25%, 3.5%, 3.5%

բյուրեղային փոշի

Նիդերլանդներ, «Պլանտակոտ Ն.Վ.»

1.290

Սփիդֆոլ Գռեյփ 13-5-36+2.3MgO+TE

N, P2O5, K2O, MgO S+միկրոտարրեր

13%, 5%, 36%, 2.3%, 2.6%

բյուրեղային փոշի

Իսպանիա, «Էս Քյու Էմ Իբերիան Էս Էյ»

1.291

Սփիդֆոլ Գռեյփ 13-5-36+2.3MgO+TE

N, P2O5, K2O, MgO S+միկրոտարրեր

13%, 5%, 36%, 2.3%, 2.6%

բյուրեղային փոշի

Նիդերլանդներ, «Պլանտակոտ Ն.Վ.»

1.292

Սփիդֆոլ Սերեալ 13-6-39+0.6MgO+TE

N, P2O5, K2O, MgO S+միկրոտարրեր

13%, 6%, 39%, 0.6, 2%

բյուրեղային փոշի

Իսպանիա, «Էս Քյու Էմ Իբերիան Էս Էյ»

1.293

Սփիդֆոլ Սերեալ 13-6-39+0.6MgO+TE

N, P2O5, K2O, MgO S+միկրոտարրեր

13%, 6%, 39%, 0.6, 2%

բյուրեղային փոշի

Նիդերլանդներ, «Պլանտակոտ Ն.Վ.»

1.294

Ուլտրասոլ 13-6-40+TE(0.5% MgO)

N, P2O5, K2O, MgO, SO3+միկրոտարրեր

13%, 6%, 40%, 0.5%, 2.5%

բյուրեղային փոշի

Իսպանիա, «Էս Քյու Էմ Իբերիան Էս Էյ»

1.295

Ուլտրասոլ 13-6-40+TE(0.5% MgO)

N, P2O5, K2O, MgO, SO3+միկրոտարրեր

13%, 6%, 40%, 0.5%, 2.5%

բյուրեղային փոշի

Նիդերլանդներ, «Պլանտակոտ Ն.Վ.»

1.296

Ուլտրասոլ Քուքումբեր Սոիլ 17-7-21+3MgO+TE

N, P2O5, K2O, MgO S+միկրոտարրեր

17.5%, 7%, 21.5%, 3%, 3.5%

բյուրեղային փոշի

Իսպանիա, «Էս Քյու Էմ Իբերիան Էս Էյ»

1.297

Ուլտրասոլ Քուքումբեր Սոիլ 17-7-21+3MgO+TE

N, P2O5, K2O, MgO S+միկրոտարրեր

17.5%, 7%, 21.5%, 3%, 3.5%

բյուրեղային փոշի

Նիդերլանդներ, «Պլանտակոտ Ն.Վ.»

1.298

Ուլտրասոլ Մագնում Սփեշլ 20-20-20+TE

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

20%, 20%, 20%

բյուրեղային փոշի

Իսպանիա, «Էս Քյու Էմ Իբերիան Էս Էյ»

1.299

Ուլտրասոլ Մագնում Սփեշլ 20-20-20+TE

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

20%, 20%, 20%

բյուրեղային փոշի

Նիդերլանդներ, «Պլանտակոտ Ն.Վ.»

1.300

Ուլտրասոլ Մագնում Սփեշլ 15-30-15+TE

N, P2O5, K2O, SO3+միկրոտարրեր

15%, 30%, 15%, 6.2%

բյուրեղային փոշի

Իսպանիա, «Էս Քյու Էմ Իբերիան Էս Էյ»

1.301

Ուլտրասոլ Մագնում Սփեշլ 15-30-15+TE

N, P2O5, K2O, SO3+միկրոտարրեր

15%, 30%, 15%, 6.2%

բյուրեղային փոշի

Նիդերլանդներ, «Պլանտակոտ Ն.Վ.»

1.302

Ուլտրասոլ 18-18-18+1MgO +TE

N, P2O5, K2O, MgO, S +միկրոտարրեր

18%, 18%, 18%, 1%, 1.5%

բյուրեղային փոշի

Իսպանիա, «Էս Քյու Էմ Իբերիան Էս Էյ»

1.303

Ուլտրասոլ 18-18-18+1MgO +TE

N, P2O5, K2O, MgO, S +միկրոտարրեր

18%, 18%, 18%, 1%, 1.5%

բյուրեղային փոշի

Նիդերլանդներ, «Պլանտակոտ Ն.Վ.»

1.304

Ուլտրասոլ 30-10-10+2MgO +TE

N, P2O5, K2O, MgO, S +միկրոտարրեր

30%, 10%, 10%, 2%, 1.6%

բյուրեղային փոշի

Իսպանիա, «Էս Քյու Էմ Իբերիան Էս Էյ»

1.305

Ուլտրասոլ 30-10-10+2MgO +TE

N, P2O5, K2O, MgO, S +միկրոտարրեր

30%, 10%, 10%, 2%, 1.6%

բյուրեղային փոշի

Նիդերլանդներ, «Պլանտակոտ Ն.Վ.»

1.306

Ուլտրասոլ ֆլաուեր Սոիլ 18-6-19+3MgO +TE

N, P2O5, K2O, MgO, S +միկրոտարրեր

18.1%, 6%, 19.4%, 3.2%, 4.1%

բյուրեղային փոշի

Իսպանիա, «Էս Քյու Էմ Իբերիան Էս Էյ»

1.307

Ուլտրասոլ ֆլաուեր Սոիլ 18-6-19+3MgO +TE

N, P2O5, K2O, MgO, S +միկրոտարրեր

18.1%, 6%, 19.4%, 3.2%, 4.1%

բյուրեղային փոշի

Նիդերլանդներ, «Պլանտակոտ Ն.Վ.»

1.308

Ուլտրասոլ 14-7-29+3.4MgO +TE

N, P2O5, K2O, MgO, SO3+միկրոտարրեր

14%, 7%, 29%, 3.4%, 6.7%

բյուրեղային փոշի

Իսպանիա, «Էս Քյու Էմ Իբերիան Էս Էյ»

1.309

Ուլտրասոլ 14-7-29+3.4MgO +TE

N, P2O5, K2O, MgO, SO3+միկրոտարրեր

14%, 7%, 29%, 3.4%, 6.7%

բյուրեղային փոշի

Նիդերլանդներ, «Պլանտակոտ Ն.Վ.»

1.310

Սփիդֆոլ Կալցիում Փլաս 15-5-23+10CaO+TE

N, P2O5, K2O, CaO+միկրոտարրեր

15%, 4.8%, 23%, 10%

բյուրեղային փոշի

Իսպանիա, «Էս Քյու Էմ Իբերիան Էս Էյ»

1.311

Սփիդֆոլ Կալցիում Փլաս 15-5-23+10CaO+TE

N, P2O5, K2O, CaO+միկրոտարրեր

15%, 4.8%, 23%, 10%

բյուրեղային փոշի

Նիդերլանդներ, «Պլանտակոտ Ն.Վ.»

1.312

Ուլտրասոլ 15-15-30+TE

N, P2O5, K2O, S+միկրոտարրեր

15%, 15%, 30%, 0.9%

բյուրեղային փոշի

Իսպանիա, «Էս Քյու Էմ Իբերիան Էս Էյ»

1.313

Ուլտրասոլ 15-15-30+TE

N, P2O5, K2O, S+միկրոտարրեր

15%, 15%, 30%, 0.9%

բյուրեղային փոշի

Նիդերլանդներ, «Պլանտակոտ Ն.Վ.»

1.314

Ուլտրասոլ 15-8-26+3.4MgO +TE

N, P2O5, K2O, MgO, SO3+միկրոտարրեր

15%, 8%, 26%, 3.4%, 6.7%

բյուրեղային փոշի

Իսպանիա, «Էս Քյու Էմ Իբերիան Էս Էյ»

1.315

Ուլտրասոլ 15-8-26+3.4MgO +TE

N, P2O5, K2O, MgO, SO3+միկրոտարրեր

15%, 8%, 26%, 3.4%, 6.7%

բյուրեղային փոշի

Նիդերլանդներ, «Պլանտակոտ Ն.Վ.»

1.316

Ամոնիումի նիտրատ

N

34.4%

հատիկներ

ՌԴ, «Ակրոն» ԲԲԸ

1.317

Նիտրոամոֆոսկա 16-16-16

N, P2O5, K2O

16%, 16%, 16%

1-4 մմ տրամագծով մոխրագույն հատիկներ

ՌԴ, «Ակրոն» ԲԲԸ

1.318

Կրիստալ Սպեցիալ NPK 12-8-24+9CaՕ +1.4MgO

N, P2O5, K2O, CaO, MgO +միկրոտարրեր

12%, 8%, 24%, 9%, 1.4%

փոշի

Իտալիա, «Բիոքիմ Ագրո Իտալիա» ՍՌԼ

1.319

Կրիստալ Բալանս NPK 20-20-20+TE

N, P2O5, K2O, SO3+միկրոտարրեր

20%, 20%, 20%, 8%

փոշի

Իտալիա, «Բիոքիմ Ագրո Իտալիա» ՍՌԼ

1.320

Կրիստալ Պոտաշում NPK 5-10-40+TE

N, P2O5, K2O, SO3+միկրոտարրեր

5%, 10%, 40%, 28%

փոշի

Իտալիա, «Բիոքիմ Ագրո Իտալիա» ՍՌԼ

1.321

Կրիստալ Պոտաշում NPK 12-12-36+TE

N, P2O5, K2O, SO3+միկրոտարրեր

12%, 12%, 36%, 10%

փոշի

Իտալիա, «Բիոքիմ Ագրո Իտալիա» ՍՌԼ

1.322

Քրոպմաքս

N, P, K, Mg, Fe, Cu, Zn, Mn, B, ամինաթթուներ, վիտամինային կոմպլեքս, պոլիսախարիդներ

2%, 0.4%, 0.02%, 0.55%, 0.2%, 0.03%, 0.05%, 0.055%, 0.07%, 2%, 0.02%, 0.013%

հեղուկ

Հոլանդիա, «Հոլլանդ ֆարմինգ Բ.Վ.»

1.323

Կրիստալ Ֆոս NPK 10-52-7+TE

N, P2O5, K2O, SO3+միկրոտարրեր

10%, 52%, 7%, 5%

փոշի

Իտալիա, «Բիոքիմ Ագրո Իտալիա» ՍՌԼ

1.324

Կրիստալ Նիտրոգեն NPK 30-10-10+TE

N, P2O5, K2O, SO3+միկրոտարրեր

30%, 10%, 10%, 9%

փոշի

Իտալիա, «Բիոքիմ Ագրո Իտալիա» ՍՌԼ

1.325

Ամկոֆերտ 5-70-3

N, P2O5, K2O

5%, 70%, 3%

հեղուկ

Հորդանան, «Մոդերն Քոմփանի ֆոր ֆերտիլայզեր փրոդաքշն» ՍՊԸ

1.326

Կամոս Մոնո Պոտասիում ֆոսֆատե 0-52-34

P2O5, K2O

52%, 34%

բյուրեղային փոշի

ԻԻՀ, «Կամոս Փարս Ֆարայանդ»

1.327

Զարին Մագնեզիումի սուլֆատ MgO 32%

MgSO4

32%

փոշի

ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ»

1.328

Զարին NPK+TE+humic Acid 16-8-26+2MgO

N, P2O5, K2O, MgO+միկրոտարրեր

16%, 8%, 26%, 2%

բյուրեղային փոշի

ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ»

1.329

Զարին Կալցիումի նիտրատ
15-0-0+19CaO

N, CaO

15%, 19%

հեղուկ

ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ»

1.330

Կամոս
F-G 5-5-5+TE

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

5%, 5%, 5%

հեղուկ

ԻԻՀ, «Կամոս Փարս Ֆարայանդ»

1.331

Կամոս Նիտրոամոֆոս 16-16-16

N, P2O5, K2O

16%, 16%, 16%

գրանուլացված հատիկներ

ԻԻՀ, «Կամոս Փարս Ֆարայանդ»

1.332

Կամոս Fr-Ֆերրում 15%

երկաթ EDDTA Fe (խելատացող երկաթ)

15%

փոշի

ԻԻՀ, «Կամոս Փարս Ֆարայանդ»

1.333

Կամոս NPK+TE+humic Acid 50-5-10

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

50%, 5%, 10%

բյուրեղային փոշի

ԻԻՀ, «Կամոս Փարս Ֆարայանդ»

1.334

Կամոս ուռեա

N

46.2%

սպիտակ բյուրեղներ

ԻԻՀ, «Կամոս Փարս Ֆարայանդ»

1.335

Կամոս Մոնո Ամոնիումի ֆոսֆատ 14-61-0

N, P2O5

14%, 61%

բյուրեղային փոշի

ԻԻՀ, «Կամոս Փարս Ֆարայանդ»

1.336

Զարին F-Քուքումբեր
14-11-32+TE

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

14%, 11%, 32%

բյուրեղային փոշի

ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ»

1.337

Զարին Նիտրոամոֆոս 18-18-18

N, P2O5, K2O

18%, 18%, 18%

գրանուլացված հատիկներ

ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ»

1.338

Զարին NPK +TE+humic Acid 13-41-13

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

13%, 41%, 13%

բյուրեղային փոշի

ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ»

1.339

Զարին NPK+TE (15-10-25)+Zn+Mg

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

15%, 10%, 25%

բյուրեղային փոշի

ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ»

1.340

Զարին F-Y 10-5-8

N, P2O5, K2O

10%, 5%, 8%

հեղուկ

ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ»

1.341

Զարին NPK+TE+(8-18-4)

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

8%, 18%, 4%

հեղուկ

ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ»

1.342

Զարին NPK 8-9-30+TE+Ca+ Mg

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

8%, 9%, 30%

բյուրեղային փոշի

ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ»

1.343

Կամոս
F-B 5-6-4+TE

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

5%, 6%, 4%

հեղուկ

ԻԻՀ, «Կամոս Փարս Ֆարայանդ»

1.344

Զարին F-L-Zn

ընդհանուր EDTA (Zn)

10%

հեղուկ

ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ»

1.345

Զարին
F-O-H 15-3-3

N, P2O5, K2O, հումինաթթուներ, ֆուլվոթթու

15%, 3%, 3%, 14%, 4%

հեղուկ

ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ»

1.346

Կամոս F-L-Ph-Po

P2O5, K2O

40%, 50%

հեղուկ

ԻԻՀ, «Կամոս Փարս Ֆարայանդ»

1.347

Կամոս Ֆ-Լ Պոտաշ

K2O

50%

հեղուկ

ԻԻՀ, «Կամոս Փարս Ֆարայանդ»

1.348

Զարին NPK 8-12-20+TE+Ca +Mg

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

8%, 12%, 20%

բյուրեղային փոշի

ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ»

1.349

Զարին
NPK 11-8-5+TE

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

11%, 8%, 5%

հեղուկ

ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ»

1.350

Զարին NPK 10-10-28+TE+ Ca+Mg

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

10%, 10%, 28%

բյուրեղային փոշի

ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ»

1.351

Զարին NPK +TE (10-20-0)

N, P2O5 + միկրոտարրեր

10%, 20%

հեղուկ

ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ»

1.352

Զարին NPK 11-18-22+humic Acid+Zn+Mn+ Ca+Mg+TE

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

11%, 18%, 22%

բյուրեղային փոշի

ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ»

1.353

Զարին NPK+ TE+humic Acid
12-12-36

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

12.2%, 12%, 36%

բյուրեղային փոշի

ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ»

1.354

Զարին F-L 20-20-20+TE+AA

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

20%, 20%, 20%

հեղուկ

ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ»

1.355

Զարին Պոտասիում Նիտրատե 13-0-46

N, K2O +միկրոտարրեր

13%, 46%

բյուրեղային փոշի

ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ»

1.356

Զարին NPK 11-13-28+humic Acid+TE+Zn+ Mn+Ca+Mg

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

11%, 13%, 28%

բյուրեղային փոշի

ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ»

1.357

Կամոս Պոտասիում Սուլֆատ 0-0-52

K2O

52%

բյուրեղային փոշի

ԻԻՀ, «Կամոս Փարս Ֆարայանդ»

1.358

Կամոս
F-H 3-4-6+TE

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

3%, 4%, 6%

հեղուկ

ԻԻՀ, «Կամոս Փարս Ֆարայանդ»

1.359

Կամոս F-B (Zn+N+P+Mn)

N, P2O5 +միկրոտարրեր

10%, 20%

փոշի

ԻԻՀ, «Կամոս Փարս Ֆարայանդ»

1.360

Կամոս
F-S 5-0-1+TE

N, K2O +միկրոտարրեր

5%, 1%

հեղուկ

ԻԻՀ, «Կամոս Փարս Ֆարայանդ»

1.361

Կամոս Անտի Սալտ 5-3-7+ CaO

N, P2O5, K2O, CaO

5%, 3%, 7%, 3%

հեղուկ

ԻԻՀ, «Կամոս Փարս Ֆարայանդ»

1.362

Նուտրիսոլ
13-40-13

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

13%, 40%, 13%

փոշի

Իտալիա,
«Պուչիոնի» ՍՊԸ

1.363

Կամոս Սուպեր Հումիկ

N, ֆուլվոթթու, K2O, B

2%, 6%, 7%, 0.05%

հեղուկ

ԻԻՀ, «Կամոս Փարս Ֆարայանդ»

1.364

Կամոս Ռոոտ

N, P2O5, ֆուլվոթթու, օրգանական նյութեր

1%, 3%, 20%, 20%

հեղուկ

ԻԻՀ, «Կամոս Փարս Ֆարայանդ»

1.365

Զարին Ֆ-Գռապես 0-41-25+TE

P2O5, K2O +
միկրոտարրեր

41%, 25%

բյուրեղային փոշի

ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ»

1.366

Կամոս Բիումիկ

K2O+միկրոտարրեր

3%

փոշի

ԻԻՀ, «Կամոս Փարս Ֆարայանդ»

1.367

Կամոս ամոնիումի նիտրատ

N

34.4%

հատիկներ

ԻԻՀ, «Կամոս Փարս Ֆարայանդ»

1.368

Կամոս Ֆերոմիկ

K2O, Fe, ֆուլվոթթուներ, հումինաթթուներ

3%, 5%, 1%, 11%

փոշի

ԻԻՀ, «Կամոս Փարս Ֆարայանդ»

1.369

Զարին Ֆ-Ֆռուիտե 12-5-28+TE

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

12%, 5%, 28%

բյուրեղային փոշի

ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ»

1.370

Զարին
F-B 5-6-4+TE

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

5%, 6%, 4%

հեղուկ

ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ»

1.371

Զարին Ֆ-Պոտատո
0-44-28+TE

P2O5, K2O+
միկրոտարրեր

44%, 28%

բյուրեղային փոշի

ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ»

1.372

Զարին Ֆ-Վեգետաբս 6-16-32+TE

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

6%, 16%, 32%

բյուրեղային փոշի

ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ»

1.373

Զարին F-pH

օրգանական թթուներ, օրգանական նյութեր

50%, 3%

հեղուկ

ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ»

1.374

Զարին
NPK 10-4-3+TE

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

10%, 4%, 3%

հեղուկ

ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ»

1.375

Զարին
Ֆ-Տ 8-5-15+TE

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

8%, 5%, 15%

բյուրեղային փոշի

ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ»

1.376

Զարին F-L-CaO

CaO, B

10%, 0.5%

հեղուկ

ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ»

1.377

Կամոս երկաթի սուլֆատ

Fe

20%

փոշի

ԻԻՀ, «Կամոս Փարս Ֆարայանդ»

1.378

Կամոս NPK+ TE+humic Acid 20-20-20

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

20%, 20%, 20%

թրջվող փոշի

ԻԻՀ, «Կամոս Փարս Ֆարայանդ»

1.379

Նիտրոամոֆոսկա 14-14-23

N, P2O5, K2O

14%, 14%, 23%

 հատիկներ

ՌԴ, «Նեվինամինսկի ազոտ» ԲԸ

1.380

Նիտրոամոֆոսկա 23-13-8

N, P2O5, K2O

23%, 13%, 8%

հատիկներ

ՌԴ, «Նեվինամինսկի ազոտ» ԲԸ

1.381

Նիտրոամոֆոսկա 10-26-26

N, P2O5, K2O

10%, 26%, 26%

հատիկներ

ՌԴ, «Նեվինամինսկի ազոտ» ԲԸ

1.382

Ազոտո-ֆոսֆորական ծծմբի պարունակությամբ բարդ պարարտանյութ 20-20 մակնիշի

N, P2O5, S

20+1%, 20+1%, 14+1%

հատիկներ

ՌԴ, «ԵվրոՔիմ-ԲՄՈՒ» ՍՊԸ

1.383

Ազոտական հեղուկ պարարտանյութ KAC-32

N

32+0.3%

հեղուկ

ՌԴ, «Նեվինամինսկի ազոտ» ԲԸ

1.384

Ամոֆոս 12-52 մակնիշի

N, P2O5

12+1%, 52+1%

հատիկներ

ՌԴ, «ԵվրոՔիմ-ԲՄՈՒ» ՍՊԸ

1.385

Միկրոֆոլ կոմբի

MgO, B, Cu+միկրոտարրեր

9%, 0.5%, 1.5%

փոշի

Իտալիա, «Բիոլքիմ» ԲԸ

1.386

Ֆուլվումին

օրգանական նյութեր, օրգանական ազոտ և այլն

88.6%, 2.1%

հեղուկ

Իտալիա, «Բիոլքիմ» ԲԸ

1.387

Սպրինտալգա

ընդհանուր ազոտ, օրգանական ազոտ, ազոտ/միզաթթվային, օրգանական նյութ

12%, 3.4%, 8.6%, 20.5%

հեղուկ

Իտալիա, «Բիոլքիմ» ԲԸ

1.388

Հիդրոֆերտ
3-11-38+4MgO

N, P2O5, K2O, MgO+միկրոտարրեր

3%, 11%, 38%, 4%

փոշի

Իտալիա, «Բիոլքիմ» ԲԸ

1.389

Ֆիլլոտոն

N, C

6%, 25.2%

հեղուկ

Իտալիա, «Բիոլքիմ» ԲԸ

1.390

Կրիսս
ՆՊԿ 5-8.5-4

N, P2O5, K2O, C

5%, 8.5%, 4%, 3%

հեղուկ

Իտալիա, «Բիոլքիմ» ԲԸ

1.391

Զարին Մոնո Պոտասիում ֆոսֆատե 0-52-34

P2O5, K2O

52%, 34%

բյուրեղային փոշի

ԻԻՀ, «Սաբզ Անդիշանե Զարին Կոուդ»

1.392

Պոտանիտ 13-0-46

N, K2O

13%, 46%

փոշի

Չինաստան, «Անորել ՆՎ» ՍՊԸ

1.393

Ֆենիքս

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

7%, 6%, 14%

հատիկներ

Չինաստան, «Անորել ՆՎ» ՍՊԸ

1.394

Մագասուլ 16%

MgO, SO3

>16%, >33%

փոշի

Չինաստան, «Անորել ՆՎ» ՍՊԸ

1.395

Մագանիտ
11-0-0+16

N, MgO

11%, 16%

հատիկներ

Չինաստան, «Անորել ՆՎ» ՍՊԸ

1.396

Կալանիտ 15.5%

N, CaO

15.5%, 26.3%

հատիկներ

Չինաստան, «Անորել ՆՎ» ՍՊԸ

1.397

Կալասուլ
0-0-50+46

K2O, S, SO3

50%, 18%, 45%

հատիկներ

Չինաստան, «Անորել ՆՎ» ՍՊԸ

1.398

Կալաֆոս 0-52-34

P2O5, K2O

52%, 34%

փոշի

Չինաստան, «Անորել ՆՎ» ՍՊԸ

1.399

Քինգ Գարդեն

N, P2 O5, K2 O, օրգանական նյութեր

8%, 8%, 8%, 30%

հեղուկ

ԻԻՀ, «Մոհամմադհոսեյն Մոհամմադի»

1.400

Ֆերտիմիքս-Mn

Mn

7.5%

հեղուկ

Իսպանիա, «Արվենսիս Ագրո» ՍՊԸ

1.401

Ֆերտիմիքս-Ca

Ca

11.5%

հեղուկ

Իսպանիա, «Արվենսիս Ագրո» ՍՊԸ

1.402

Դիամոնիումի ֆոսֆատ

N, P2O5

18%, 46%

բյուրեղներ

ԻԻՀ, «Ռազի Նավթաքիմիական Ընկերություն»

1.403

Ն-Ֆիքս սուպեր կոնցենտրատ 1-3

օրգանական ածխածնային միացություններ

20.34%

հեղուկ

Ավստրալիա, «Սաբրոլլ Փթայ Լտդ թրեյդինգ աս Ն-Ֆիքս Ինտերնեյշնլ»

1.404

Վան Իպերեն Օլիգո Երկաթ-ԴՏՊԱ 11%

DTPA խելատացված երկաթ (Fe)

11±0.4%

միկրոգրանուլներ

Լեհաստան, «Փի Փի Սի ԷյԴիՕԲի Սփ. Վ O. O Սի. Քեյ»

1.405

Վան Իպերեն Օլիգո Երկաթ-ԴՏՊԱ 6% Հեղուկ

DTPA խելատացված երկաթ (Fe)

7.6±0.06%

հեղուկ

Լեհաստան, «Փի Փի Սի ԷյԴիՕԲի Սփ. Վ O. O Սի. Քեյ»

1.406

Կալցիումի նիտրատ

N, CaO

15.5%, 26.3%

գրանուլներ

Ուկրաինա, «Հիմդիվիժիոն» ՓԲԸ

1.407

Գռոգռին գռինտա սոլա

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

10.6%, 10%, 26%

բյուրեղային փոշի

Բելգիա, «Լիմա Եվրոպա ՆՎ»

1.408

Գռոգռին գռինտա կուռբի

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

17%, 8%, 22%

բյուրեղային փոշի

Բելգիա, «Լիմա Եվրոպա ՆՎ»

1.409

Գռոգռին սուբտիլ սոլա

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

7.4%, 11.3%, 37.2%

բյուրեղային փոշի

Բելգիա, «Լիմա Եվրոպա ՆՎ»

1.410

Գռոգռին սուբտիլ կուռբի

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

9.5%, 11.1%, 35%

բյուրեղային փոշի

Բելգիա, «Լիմա Եվրոպա ՆՎ»

1.411

Գռոգռին ազոտ, ֆոսֆոր, կալիում 12-12 -36 + միկրոէլեմենտներ

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

12%, 12%, 36%

բյուրեղային փոշի

Բելգիա, «Լիմա Եվրոպա ՆՎ»

1.412

Գռոգռին ազոտ, ֆոսֆոր, կալիում 13-40 -13 + միկրոէլեմենտներ

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

13%, 40%, 13%

բյուրեղային փոշի

Բելգիա, «Լիմա Եվրոպա ՆՎ»

1.413

Գռոգռին ազոտ, ֆոսֆոր, կալիում 20-20 - 20+ միկրոէլեմենտներ

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

20%, 20%, 20%

բյուրեղային փոշի

Բելգիա, «Լիմա Եվրոպա ՆՎ»

1.414

Գռոգռին ֆայվ թոթալ

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

13%, 13.1%, 13.1%

մածուկ

Բելգիա, «Լիմա Եվրոպա ՆՎ»

1.415

Գռոգռին ֆայվ կալի

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

11.3%, 6.1%, 17.6%

մածուկ

Բելգիա, «Լիմա Եվրոպա ՆՎ»

1.416

Գռոգռին ֆայվ նատրի

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

20%, 6.5%, 6.6%

մածուկ

Բելգիա, «Լիմա Եվրոպա ՆՎ»

1.417

Գռոգռին գել կալցիում-բոր

CaO, B

20.6%, 0.35%

մածուկ

Բելգիա, «Լիմա Եվրոպա ՆՎ»

1.418

Գռոգռին գել միկրո

N, SO3+միկրոտարրեր

6%, 8.15%

մածուկ

Բելգիա, «Լիմա Եվրոպա ՆՎ»

1.419

Գռոգռին գել բլեք մեջիք

N, CaՕ+ միկրոտարրեր

8.4%, 13.7%

մածուկ

Բելգիա, «Լիմա Եվրոպա ՆՎ»

1.420

Գռոգռին գել ստառտեռ

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

9.9%, 17%, 9.8%

մածուկ

Բելգիա, «Լիմա Եվրոպա ՆՎ»

1.421

Գռոգռին գել վեգետատիվ

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

16.5%, 17%, 16.6%

մածուկ

Բելգիա, «Լիմա Եվրոպա ՆՎ»

1.422

Գռոգռին գել կալցիֆոս

N, P2O5+միկրոտարրեր

5.5%, 40%

մածուկ

Բելգիա, «Լիմա Եվրոպա ՆՎ»

1.423

Գռոգռին գել բռազիկա

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

5.2%, 5.3%, 22.1%

մածուկ

Բելգիա, «Լիմա Եվրոպա ՆՎ»

1.424

Գռոգռին գել ֆռութ+2 մագնեզիումի օքսիդ

N, P2O5, K2O+միկրոտարրեր

9.9%, 5.9%, 32.4%

մածուկ

Բելգիա, «Լիմա Եվրոպա ՆՎ»

(հավելվածը լրաց.15.11.16 N 294-Ն, 29.12.16 N 415-Ն, լրաց., փոփ. 02.03.17 N 49-Ն, լրաց.16.03.17 N 89-Ն,11.04.17  N 139-Ն, 05.05.17 N 190-Ն, խմբ., լրաց. 08.06.17 N 347-Ն, 22.06.17 N 371-Ն, լրաց. 20.07.17 N 415-Ն, փոփ., լրաց. 23.08.17 N 624-Ն, լրաց.14.09.17 N 707-Ն, փոփ., լրաց., խմբ. 27.11.17 N 888-Ն, լրաց., փոփ. 27.12.17 N 919-Ն, խմբ., լրաց., փոփ. 14.03.18 N 42-Ն, փոփ., լրաց. 06.04.18 N 62-Ն)