Համարը 
N 728-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2009.07.15/35(701) Հոդ.837
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
26.06.2009
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
07.07.2009
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
16.07.2009
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 


ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԳՅՈՒՄՐՈՒ, ՎԱՆԱՁՈՐԻ, ԴԻԼԻՋԱՆԻ, ՋԵՐՄՈՒԿԻ, ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏԻ, ԱՇՏԱՐԱԿԻ, ԳՈՐԻՍԻ, ՎԱՅՔԻ, ՏԱԹԵՎԻ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՈՒՄ (ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐՈՒՄ) ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՆ ԱՌԱՆՁՆԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

26 հունիսի 2009 թվականի N 728-Ն

 

ԳՅՈՒՄՐՈՒ, ՎԱՆԱՁՈՐԻ, ԴԻԼԻՋԱՆԻ, ՋԵՐՄՈՒԿԻ, ՎԱՂԱՐՇԱՊԱՏԻ, ԱՇՏԱՐԱԿԻ, ԳՈՐԻՍԻ, ՎԱՅՔԻ, ՏԱԹԵՎԻ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐՈՒՄ (ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐՈՒՄ) ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՆ ԱՌԱՆՁՆԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

(վերնագիրը լրաց. 09.09.10 N 1177-Ն, 04.11.10 N 1723-Ն, լրաց, փոփ. 04.07.12 N 864-Ն, փոփ. 01.06.17 N 605-Ն, 03.05.18 N 527-Ն)

 

Ղեկավարվելով «Քաղաքաշինության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 10.1-ին և 19-րդ հոդվածներով և հիմք ընդունելով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի նոյեմբերի 13-ի N 1500-Ն որոշումը` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել՝

1) Գյումրու համայնքի վարչական սահմանում ու դրան հարակից տարածքներում առանձնացվող` քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման օբյեկտների տարածքները՝ համաձայն N 1 հավելվածի.

2) Վանաձորի համայնքի վարչական սահմանում առանձնացվող` քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման օբյեկտների տարածքները՝ համաձայն N 2 հավելվածի.

3) Դիլիջանի համայնքի վարչական սահմանում առանձնացվող` քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման օբյեկտի տարածքը՝ համաձայն N 3 հավելվածի.

4) Ջերմուկի համայնքի վարչական սահմանում առանձնացվող` քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման օբյեկտի տարածքը` համաձայն N 4 հավելվածի.

5) Վաղարշապատի համայնքի վարչական սահմանում առանձնացվող` քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման օբյեկտների տարածքները` համաձայն N 5 հավելվածի.

6) Աշտարակի համայնքի վարչական սահմանում առանձնացվող` քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման օբյեկտի տարածքը՝ համաձայն N 6 հավելվածի.

7) Գորիսի համայնքի վարչական սահմանում առանձնացվող` քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման օբյեկտի տարածքը՝ համաձայն N 7 հավելվածի.

8) Տաթևի համայնքի վարչական սահմանում առանձնացվող` քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման օբյեկտների տարածքները` համաձայն N 8 հավելվածի.

9) Տաթևի համայնքի վարչական սահմանում առանձնացվող` քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման օբյեկտի տարածքը՝ համաձայն N 9 հավելվածի.

10) Վայքի համայնքի Պասկևիչի կամրջի հարակից տարածքում առանձնացվող` քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման օբյեկտի տարածքը` համաձայն N 9.1 հավելվածի.

11) Տաթևի համայնքի վարչական սահմանում առանձնացվող քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման տարածքը՝ համաձայն N 11 հավելվածի.

12) (ենթակետն ուժը կորցրել է 03.05.18 N 527-Ն)

(1-ին կետը լրաց. 09.09.10 N 1177-Ն, 04.11.10 N 1723-Ն, 04.07.12 N 864-Ն, փոփ. 01.06.17 N 605-Ն, 03.05.18 N 527-Ն)

2. Հաստատել սույն որոշման 1-ին կետի համաձայն առանձնացված` քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման օբյեկտների քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակման միջոցառումները՝ համաձայն N 10 հավելվածի:

2.1. Սույն որոշմամբ առանձնացված քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման օբյեկտների տարածքներում քաղաքաշինական գործունեության իրականացման առանձնահատկությունները սահմանվում են Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2009 թվականի հունիսի 26-ի N 792-Ն որոշմամբ հաստատված կարգով:

(2.1-ին կետը լրաց. 01.06.17 N 605-Ն)

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

Հայաստանի Հանրապետության

վարչապետ

Տ. Սարգսյան

 

2009 թ. հուլիսի 7

Երևան

 

 

 

Հավելված N 1

 ՀՀ կառավարության 2009 թվականի

 հունիսի 26-ի N 728-Ն որոշման

 

Հ Ա Տ Ա Կ Ա Գ Ի Ծ

 

Գյումրու համայնքի վարչական սահմանում ու դրան հարակից տարածքներում առանձնացվԱԾ` քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման օբյեկտների տարածքներԻ
(վերնագիրը խմբ. 04.11.10 N 1411-Ն, փոփ. 01.06.17 N 605-Ն)

 

(հավելվածը խմբ. 04.11.10 N 1411-Ն, փոփ. 01.06.17 N 605-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 2

ՀՀ կառավարության 2009 թվականի

հունիսի 26-ի N 728-Ն որոշման

 

Հ Ա Տ Ա Կ Ա Գ Ի Ծ

 

Վանաձորի համայնքի վարչական սահմանում առանձնացվԱԾ` քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման օբյեկի տարածքԻ

(վերնագիրը փոփ. 01.06.17 N 605-Ն)

 

(հավելվածը փոփ. 01.06.17 N 605-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 3

ՀՀ կառավարության 2009 թվականի

հունիսի 26-ի N 728-Ն որոշման

 

 

ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ

 

ԴԻԼԻՋԱՆ ՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ ԱՌԱՆՁՆԱՑՎԱԾ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏԻ ՏԱՐԱԾՔԻ

(վերնագիրը խմբ. 01.06.17 N 605-Ն)

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_12489

(հավելվածը խմբ. 01.06.17 N 605-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 4

 ՀՀ կառավարության 2009 թվականի

 հունիսի 26-ի N 728-Ն որոշման

 

Հ Ա Տ Ա Կ Ա Գ Ի Ծ

 

ՋԵՐՄՈՒԿԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ ՈՒ ԴՐԱՆ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐՈՒՄ ԱՌԱՆՁՆԱՑՎԱԾ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏՆԵՐԻ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ

(վերնագիրը խմբ. 04.11.10 N 1410-Ն, փոփ. 01.06.17 N 605-Ն)

 

(հավելվածը խմբ. 04.11.10 N 1410-Ն, փոփ. 01.06.17 N 605-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 5

ՀՀ կառավարության 2009 թվականի

հունիսի 26-ի N 728-Ն որոշման

 

Հ Ա Տ Ա Կ Ա Գ Ի Ծ

 

Վաղարշապատի ՀԱՄԱՅՆՔԻ վարչական սահմանում առանձնացվԱԾ` քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման օբյեկտների տարածքներԻ

(վերնագիրը փոփ. 01.06.17 N 605-Ն)

 

(հավելվածը փոփ. 01.06.17 N 605-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 6

ՀՀ կառավարության 2009 թվականի

հունիսի 26-ի N 728-Ն որոշման

 

Հ Ա Տ Ա Կ Ա Գ Ի Ծ

 

Աշտարակի համայնքի վարչական սահմանում առանձնացվԱԾ` քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման օբյեկտի տարածքԻ

(վերնագիրը փոփ. 01.06.17 N 605-Ն)

 

(հավելվածը փոփ. 01.06.17 N 605-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 7

ՀՀ կառավարության 2009 թվականի

հունիսի 26-ի N 728-Ն որոշման

 

Հ Ա Տ Ա Կ Ա Գ Ի Ծ

 

Գորիսի համայնքի վարչական սահմանում առանձնացվԱԾ` քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման օբյեկտի տարածքԻ

(վերնագիրը փոփ. 01.06.17 N 605-Ն)

 

(հավելվածը խմբ. 04.11.10 N 1723-Ն, փոփ. 01.06.17 N 605-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 8

ՀՀ կառավարության 2009 թվականի

հունիսի 26-ի N 728-Ն որոշման

 

Հ Ա Տ Ա Կ Ա Գ Ի Ծ

 

ՏաթԵՎի համայնքի վարչական սահմանում առանձնացվԱԾ քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման օբյեկտների տարածքներԻ

(վերնագիրը խմբ. 04.11.10 N 1723-Ն, փոփ. 01.06.17 N 605-Ն)

 

(հավելվածը խմբ. 04.11.10 N 1723-Ն, փոփ. 01.06.17 N 605-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 9

ՀՀ կառավարության 2009 թվականի

հունիսի 26-ի N 728-Ն որոշման

 

Հ Ա Տ Ա Կ Ա Գ Ի Ծ

 

ՏաթԵՎ համայնքի վարչական սահմանում առանձնացվԱԾ քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման օբյեկտի տարածքԻ

(վերնագիրը խմբ. 04.11.10 N 1723-Ն, փոփ. 01.06.17 N 605-Ն) 

 

(հավելվածը խմբ. 04.11.10 N 1723-Ն, փոփ. 01.06.17 N 605-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 9.1

 ՀՀ կառավարության 2009 թվականի

հունիսի 26-ի N 728-Ն որոշման

 

Հ Ա Տ Ա Կ Ա Գ Ի Ծ

ՎԱՅՔԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՊԱՍԿԵՎԻՉԻ ԿԱՄՐՋԻ ՀԱՐԱԿԻՑ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԱՌԱՆՁՆԱՑՎԱԾ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏԻ ՏԱՐԱԾՔԻ

(վերնագիրը փոփ. 01.06.17 N 605-Ն)

 

(Հավելվածը լրաց. 09.09.10 N 1177-Ն, փոփ. 01.06.17 N 605-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան

 

 

Հավելված N 10

ՀՀ կառավարության 2009 թվականի

հունիսի 26-ի N 728-Ն որոշման

 

մ ի ջ ո ց ա ռ ու մ ն ե Ր

 

 քաղաքաշինական գործունեության հատուկ կարգավորման օբյեկտների քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակման

 

NN ը/կ

Բնակավայրը (համայնքը)

Հատուկ կարգավորման օբյեկտի (օբյեկտի) բնութագիրը

Տարածքը (հա)

Հատուկ կարգավորման նպատակը

Հատուկ կարգավորման օբյեկտի քաղաքաշինական փաստաթղթերի մշակման և քաղաքաշինական պլանավորման միջոցառումները

1

2

3

4

5

6

  քաղ. Գյումրի

Ներառում է՝

1.2.3-«Կումայրի» արգելոցի պահպանման գոտիները

4.5.6-համաքաղաքային
կանաչ գոտիները

7-տեխնոպարկի գոտին

8-ազատ տնտեսական գոտին

9-շրջանցող ավտոմայրուղու գոտին

10-«Մուշ-2» բնակելի թաղամասը

7937.3 որից՝

բնակավայրի կայուն զարգացում, պատմամշակութային և քաղաքաշինական միջավայրի վերականգնում, պահպանում և զարգացում

գոտևորման ու կառուցապատման նախագծեր և քաղաքաշինական հայեցակարգեր, քաղաքաշինական կանոնադրություն, ներդրումային ծրագրեր


3894.0

2976.0

50.0

548.0

420.0

49.3

 2.  քաղ. Վանաձոր ներառում է`

232.3 որից՝

բնակավայրի կայուն զարգացում, տուրիզմի և հանգստի կազմակերպման ենթակառուցվածքների զարգացում

գլխավոր հատակագիծ, գոտևորման և կառուցապատման նախագծեր, լանդշաֆտի պահպանության, կառավարման և պլանավորման նախագծեր, քաղաքաշինական կանոնադրություն, ներդրումային ծրագրեր

կենտրոնական գոտին
տուրիզմի և հանգստի գոտին
ձմեռային հանգստի գոտին

 

 

 

128.2

84.1
20.0

3.

Դիլիջան
քաղաք

Ներառում է`

Դիլիջանի քաղաքային բնակավայրի վարչական սահմանը՝ բացառությամբ «Դիլիջան»
ազգային պարկի տարածքների

4338,4


բնակավայրի կայուն զարգացում, քաղաքաշինական միջավայրի վերականգնում, կրթական, ֆինանսական, ինչպես նաև` տուրիզմի և հանգստի կազմակերպման ենթակառուցվածքների կատարելագործում

գոտևորման նախագծեր և քաղաքաշինական կանոնադրություն, քաղաքաշինական զարգացման և կառուցապատման ներդրումային հայեցակարգեր, լանդշաֆտի պահպանության, կառավարման և պլանավորման նախագծեր, ներդրումային ծրագրեր

4.

քաղ. Ջերմուկ ներառում է`
●Կեչուտի ջրամբարի գոտին
●Արփա գետի կիրճի ամբողջ երկարությամբ ձգվող ռեկրեացիոն գոտին
●Ջերմուկ բնակավայրը բնակավայրը շրջապատող բնական լանդշաֆտը


2048.18

բնակավայրի կայուն զարգացում, զբոսաշրջության, հանգստի և բուժման համար անհրաժեշտ ենթակառուցվածքների ստեղծում և զարգացում գոտևորման և կառուցապատման նախագծեր, քաղաքաշինական և ներդրումային հայեցակարգեր, լանդշաֆտի պահպանության, կառավարման և պլանավորման նախագծեր, քաղաքաշինական կանոնադրություն, ներդրումային ծրագրեր

5.

քաղ. Վաղարշապատ

ներառում է`
●պատմամշակութային հուշարձանների պահպանության և կառուցապատման կարգավորման գոտին ●միջպետական ավտոմայրուղու գոտին ●«Զվարթնոց» համալիրի գոտին

316.0 որից՝

բնակավայրի կայուն զարգացում, պատմամշակութային և քաղաքաշինական միջավայրի վերականգնում և զարգացում, կառուցապատման կանոնակարգում, տուրիզմի զարգացման ենթակառուցվածքների ստեղծում քաղաքաշինական և ներդրումային հայեցակարգեր, գոտևորման և կառուցապատման նախագծեր, քաղաքաշինական կանոնադրություն, ներդրումային ծրագրեր

227.0

71.0
18.0

 

 

6.

քաղ. Աշտարակ ներառում է՝
Քասախ գետի կիրճը և քաղաքի կենտրոնական գոտին

368.0

բնակավայրի կայուն զարգացում, պատմամշակութային և քաղաքաշինական միջավայրի վերականգնում և զարգացում, լանդշաֆտի պահպանություն և զարգացում գլխավոր հատակագիծ, գոտևորման և կառուցապատման նախագծեր, լանդշաֆտի պահպանության, կառավարման և պլանավորման նախագծեր, քաղաքաշինական կանոնադրություն, ներդրումային ծրագրեր

7.

քաղ. Գորիս

ներառում է՝

● քաղաքի պատմական կենտրոնը

● քաղաքի հարավ-արևելյան հատվածի երեք բնակելի թաղամասերը

●Վարարակն գետի հովիտը «Թոզ-կապ» թաղամասը

 

Երևան-Գորիս միջպետական ավտոմայրուղին Տաթևի վանական համալիրին միացնող ավտոճանապարհին հարող տարածքը

403.5

որից`

 

 

 

 


287.0

 

116.5

բնակավայրի կայուն զարգացում, պատմական միջավայրի վերականգնում, հանգստի կազմակերպում, բնական լանդշաֆտի պահպանություն և պլանավորում

գոտևորման և կառուցապատման նախագծեր, լանդշաֆտի պահպանության, կառավարման և պլանավորման նախագծեր, ներդրումային ծրագրեր, քաղաքաշինական կանոնադրություն

8.

Տաթև համայնք

ներառում է՝

● բնակավայրի զարգացման, պատմաճարտարապետական հուշարձանների (այդ թվում` Տաթևի համալիր) և շրջակա լանդշաֆտի պահպանման և տուրիստական գոտիները

● պատմաճարտարապետական հուշարձանների («Տաթևի մեծ անապատ» վանական համալիր, «Սատանի կամուրջ», Ցաքութի եկեղեցի) և շրջակա լանդշաֆտի պահպանման գոտիները

● Շինուհայր-Տաթև ավտոմոբիլային ճանապարհին հարող տարածքները

● Տաթև համայնքի բնակավայրից հյուսիս գտնվող սարավանդի գյուղատնտեսական հողատարածքները

●Շինուհայր-Տաթև ավտոմոբիլային ճանապարհին հարող տարածքները

● Շինուհայր-Տաթև ավտոմոբիլային ճանապարհին հարող տարածքները

812.9 որից՝ 269.0126.0


40.0
300.0


26.2


51.7

պատմամշակութային և քաղաքաշինական միջավայրի վերականգնում և զարգացում, բնական լանդշաֆտի պահպանություն և պլանավորում, զբոսաշրջային կենտրոնի ստեղծում
բնակավայրի կայուն զարգացում, հանգստի կազմակերպում

քաղաքաշինական զարգացման և կառուցապատման ներդրումային հայեցակարգեր, գոտևորման նախագծեր և քաղաքաշինական կանոնադրություն, լանդշաֆտի պահպանության, կառավարման և պլանավորման նախագծեր, ներդրումային ծրագրեր

9.

(կետն ուժը կորցրել է 01.06.17 N 605-Ն)

10.

քաղ. Վայք

ներառում է.
Պասկևիչի կամրջին հարակից տարածքը
Երևան - Մեղրի միջպետական ավտոմայրուղուց դեպի Արփայի կիրճ և կիրճին հարող բարձրադիր գոտին

7.8

բնակավայրի կայուն զարգացում, պատմամշակութային հուշարձանի վերականգնում, լանդշաֆտի պահպանություն, զբոսաշրջային կենտրոնի ստեղծում, կառուցապատման կանոնակարգում

գոտևորման և կառուցապատման նախագծեր, ներդրումային ծրագրեր
11. (կետն ուժը կորցրել է 01.06.17 N 605-Ն)
12.

(կետն ուժը կորցրել է 03.05.18 N 527-Ն)

 

(հավելվածը լրաց. 09.09.10 N 1177-Ն, փոփ. 04.11.10 N 1410-Ն, խմբ. 04.11.10 N 1411-Ն, խմբ., լրաց. 04.11.10 N 1723-Ն, լրաց., փոփ. 04.07.12 N 864-Ն, խմբ., փոփ. 01.06.17 N 605-Ն, փոփ. 03.05.18 N 527-Ն)

 

 

 Հավելված N 11

ՀՀ կառավարության 2009 թվականի

հունիսի 26-ի N 728-Ն որոշման

 

 

Հ Ա Տ Ա Կ Ա Գ Ի Ծ

 

ՏաթԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ ԱՌԱՆՁՆԱՑՎԱԾ` ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏԻ ՏԱՐԱԾՔԻ

(վերնագիրը փոփ. 01.06.17 N 605-Ն)

 

(Հավելվածը լրաց. 04.11.10 N 1723-Ն, փոփ. 01.06.17 N 605-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան

 

Հավելված N 12

ՀՀ կառավարության 2009 թվականի

հունիսի 26-ի N 728-Ն որոշման

 

Հ Ա Տ Ա Կ Ա Գ Ի Ծ

 

ՍՊԻՏԱԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ ԱՌԱՆՁՆԱՑՎԱԾ ՎԱՐՊԵՏԱՑ ԹԱՂԱՄԱՍԻ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՈՒԿ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՕԲՅԵԿՏԻ ՏԱՐԱԾՔԻ
(Հավելվածն ուժը կորցրել է 03.05.18 N 527-Ն)

 

Ծանոթագրություն. Հատուկ կարգավորման օբյեկտների տարածքներում գործում են մինչև այդ մշակված և այդ տարածքներն ընդգրկող գոտևորման նախագծերը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
կառավարության աշխատակազմի
ղեկավար
Դ. Սարգսյան