Համարը 
N 1015-Ն
Տեսակը 
Պաշտոնական Ինկորպորացիա
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀՊՏ 2012.08.22/40(914) Հոդ.962
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
ՀՀ կառավարություն
Ընդունման ամսաթիվը 
09.08.2012
Ստորագրող մարմինը 
ՀՀ վարչապետ
Ստորագրման ամսաթիվը 
16.08.2012
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.09.2012
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ՈՉ ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐԻ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

9 օգոստոսի 2012 թվականի N 1015-Ն

 

ՈՉ ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐԻ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2010 թվականի դեկտեմբերի 16-ի N 1693-Ն որոշմամբ հաստատված` Հայաստանի Հանրապետության որակի ենթակառուցվածքի բարեփոխման ռազմավարության գործողությունների ծրագրի 1.6-րդ կետի` Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը որոշում է.

1. Հաստատել ոչ պարենային արտադրանքի տեխնիկական կանոնակարգերի վերանայման պլանավորման ծրագիրը` համաձայն հավելվածի:

2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակման օրվան հաջորդող տասներորդ օրը:

 

Հայաստանի Հանրապետության
վարչապետ

 Տ. Սարգսյան

 

2012 թ. օգոստոսի 16

Երևան

 

 

 

Հավելված

ՀՀ կառավարության 2012 թվականի

օգոստոսի 9-ի N 1015-Ն որոշման

 

ՈՉ ՊԱՐԵՆԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔԻ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐԻ ՎԵՐԱՆԱՅՄԱՆ ՊԼԱՆԱՎՈՐՄԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ

 

NN
ը/կ

Իրավական ակտի վերնագիրը

ՀՀ կառավարության որոշման համարն ու ընդունման ամսաթիվը

Եվրոպական դիրեկտիվի համարը
(նոր կամ հին մոտեցման շրջանակներում)

Իրավական ակտի նախագիծը վերանայելու համար պատասխանատու պետական կառավարման մարմնի անվանումը

Իրավական ակտի վերանայման վերջնա-ժամկետը

Ֆինանսավորման աղբյուրը

1

2

3

4

5

6

7

1.

(կետն ուժը կորցրել է 16.08.18 N 915-Ն)

2.

Տեխնիկական կանոնակարգ սինթետիկ հիմքով լաքերի և ներկերի

ՀՀ կառավարության 2004 թվականի նոյեմբերի 18-ի N 1647-Ն որոշում

2004/42 ԵՀ
(հին մոտեցման)

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն
ՀՀ բնապահպանության նախարարություն
ՀՀ առողջապահության նախարարություն

2020 թ.

պետական բյուջե, դրամաշնորհներ, միջազգային դոնոր կազմակերպություններ

3.

(կետն ուժը կորցրել է 16.08.18 N 915-Ն)

4.

(կետն ուժը կորցրել է 16.08.18 N 915-Ն)

5.

Տեխնիկական կանոնակարգ խաղալիքների

ՀՀ կառավարության 2004 թվականի նոյեմբերի 11-ի N 1551-Ն
որոշում

2009/48 ԵՀ
(նոր մոտեցման)

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն
ՀՀ առողջապահության նախարարություն

2013 թ.
հուլիս

պետական բյուջե, դրամաշնորհներ,
միջազգային դոնոր կազմակերպություններ

6.

(կետն ուժը կորցրել է 16.08.18 N 915-Ն)

7.

Տեխնիկական կանոնակարգ մակերևութաակտիվ միջոցների և մակերևութաակտիվ նյութեր
պարունակող լվացող ու մաքրող միջոցների

ՀՀ կառավարության 2004 թվականի դեկտեմբերի
16-ի N 1795-Ն

որոշում

648/2004ԵՀ
(հին մոտեցման)

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն
ՀՀ առողջապահության նախարարություն

2020 թ.

պետական բյուջե, դրամաշնորհներ, միջազգային դոնոր կազմակերպություններ

 

8.

(կետն ուժը կորցրել է 18.02.16 N 151-Ն)

9.

Տեխնիկական կանոնակարգ ցածր լարման էլեկտրասարքավորումներին ներկայացվող պահանջների

ՀՀ կառավարության 2005 թվականի փետրվարի 3-ի N 150-Ն
որոշում

2006/95 ԵՀ
(նոր մոտեցման)

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն
ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարություն

2014 թ.
դեկտեմբեր

պետական բյուջե,
դրամաշնորհներ,
միջազգային դոնոր կազմակերպություններ

10.

(կետն ուժը կորցրել է 16.08.18 N 915-Ն)

11.

(կետն ուժը կորցրել է 16.08.18 N 915-Ն)

12.

(կետն ուժը կորցրել է 16.08.18 N 915-Ն)

13.

Տեխնիկական կանոնակարգ քաղաքացիական և ծառայողական զենքի ու դրա փամփուշտների

ՀՀ կառավարության 2005 թվականի ապրիլի 21-ի N 605-Ն
որոշում

91/477 ԵՏՀ
(հին մոտեցման)

ՀՀ պաշտպանության նախարարություն
ՀՀ կառավարությանն առընթեր ՀՀ ոստիկանություն
ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն

2020 թ.

պետական բյուջե,
դրամաշնորհներ,
միջազգային դոնոր կազմակերպություններ

14.

Տեխնիկական կանոնակարգ սննդամթերքի հետ շփվող պոլիմերային և այդ հիմքով պլաստմասսայե արտադրատեսակների

ՀՀ կառավարության 2005 թվականի մայիսի 25-ի N 679-Ն որոշում

10/2011
կանոնակարգ
(հին մոտեցման)

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն
ՀՀ առողջապահության նախարարություն
ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն

2019 թ.

պետական բյուջե, դրամաշնորհներ, միջազգային դոնոր կազմակերպություններ

 

15.

(կետն ուժը կորցրել է 16.08.18 N 915-Ն)

16.

Տեխնիկական կանոնակարգ ռադիոսարքավորումների և հեռահաղորդակցության վերջնակետային սարքավորումների

ՀՀ կառավարության 2005 թվականի դեկտեմբերի
15-ի N 2228-Ն որոշում

1999/5 ԵՀ
(նոր մոտեցման)

ՀՀ տրանսպորտի, կապի և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարարություն

2019 թ.

պետական բյուջե, դրամաշնորհներ, միջազգային դոնոր կազմակերպություններ

 

17.

(կետն ուժը կորցրել է 16.08.18 N 915-Ն)

18.

Բետոնի ամրանավորման համար օգտագործվող պողպատե արտադրանքներին ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգ

ՀՀ կառավարության 2006 թվականի փետրվարի 2-ի N 179-Ն
որոշում

305/2011 կանոնակարգ (նոր մոտեցման)

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

2019 թ.

պետական բյուջե, դրամաշնորհներ, միջազգային դոնոր կազմակերպություններ

 

19.

(կետն ուժը կորցրել է 16.08.18 N 915-Ն)

20.

Տեխնիկական կանոնակարգ ցեմենտներին ներկայացվող պահանջների

ՀՀ կառավարության 2006 թվականի օգոստոսի 10-ի N 1136-Ն որոշում

305/2011 կանոնակարգ
(նոր մոտեցման)

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

2019 թ.

պետական բյուջե, դրամաշնորհներ, միջազգային դոնոր կազմակերպություններ

 

21.

(կետն ուժը կորցրել է 16.08.18 N 915-Ն)

22.

(կետն ուժը կորցրել է 16.08.18 N 915-Ն)

23.

(կետն ուժը կորցրել է 16.08.18 N 915-Ն)

24.

Տեխնիկական կանոնակարգ կենցաղային և սանիտարահիգիենիկ նշանակության թղթե և քիմիական թելքերից ապրանքներին ներկայացվող պահանջների

ՀՀ կառավարության 2006 թվականի հոկտեմբերի
19-ի N 1546-Ն որոշում

Եվրոպայում նման իրավական ակտ չկա

ՀՀ տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարություն
ՀՀ առողջապահության նախարարություն

2020 թ.

պետական բյուջե, դրամաշնորհներ, միջազգային դոնոր կազմակերպություններ

 

25.

(կետն ուժը կորցրել է 16.08.18 N 915-Ն)

26.

(կետն ուժը կորցրել է 16.08.18 N 915-Ն)

27.

(կետն ուժը կորցրել է 16.08.18 N 915-Ն)

28.

(կետն ուժը կորցրել է 16.08.18 N 915-Ն)

29.

(կետն ուժը կորցրել է 16.08.18 N 915-Ն)

30.

(կետն ուժը կորցրել է 16.08.18 N 915-Ն)

31.

(կետն ուժը կորցրել է 16.08.18 N 915-Ն)

32.

Տեխնիկական կանոնակարգ շինարարական ապակիներին ներկայացվող անվտանգության պահանջների

ՀՀ կառավարության 2009 թվականի դեկտեմբերի 3-ի N 1419-Ն որոշում

305/2011
(նոր մոտեցման)

ՀՀ քաղաքաշինության կոմիտե

2020 թ.

պետական բյուջե,
դրամաշնորհներ,
միջազգային դոնոր կազմակերպություններ

(հավելվածը փոփ. 11.04.13 N 359-Ն, 18.02.16 N 151-Ն, 16.08.18 N 915-Ն)

 

Հայաստանի Հանրապետության

կառավարության աշխատակազմի

ղեկավար

Դ. Սարգսյան