Համարը 
թիվ 26-Ն
Տեսակը 
Հիմնական
Տիպը 
Որոշում
Կարգավիճակը 
Գործում է
Սկզբնաղբյուրը 
ՀՀԳՏ 2018.11.01/27(630) Հոդ.234
Ընդունման վայրը 
Երևան
Ընդունող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհուրդ
Ընդունման ամսաթիվը 
19.10.2018
Ստորագրող մարմինը 
Վիճակագրության պետական խորհրդի նախագահ
Ստորագրման ամսաթիվը 
19.10.2018
Վավերացնող մարմինը 
Վավերացման ամսաթիվը 
Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը 
01.01.2019
Ուժը կորցնելու ամսաթիվը 

Փոփոխողներ և ինկորպորացիաներ

ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ՈՐՈՇՈՒՄԸ «ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌՆ ՈՒ ԲԱՇԽՈՒՄԸ ԸՍՏ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՃՅՈՒՂԵՐԻ» ՁԵՎ 1-ԷՀ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎՆ ՈՒ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀՀ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 6-Ի ԹԻՎ 04-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ

 

ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

19 հոկտեմբերի 2018 թ.

թիվ 26-Ն

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌՆ ՈՒ ԲԱՇԽՈՒՄԸ ԸՍՏ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՃՅՈՒՂԵՐԻ» ՁԵՎ 1-ԷՀ (ՏԱՐԵԿԱՆ) ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅԱՆ ՁԵՎՆ ՈՒ ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ԵՎ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ 2017 ԹՎԱԿԱՆԻ ՄԱՅԻՍԻ 6-Ի ԹԻՎ 04-Ն ՈՐՈՇՈՒՄՆ ՈՒԺԸ ԿՈՐՑՐԱԾ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 

Ղեկավարվելով «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» օրենքի 10-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով և 18-րդ հոդվածի 4-րդ մասով, ինչպես նաև «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» օրենքի 37-րդ հոդվածի 1-ին մասի դրույթներով՝ Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհուրդը որոշում է.

1. Հաստատել «Էլեկտրական էներգիայի հաշվեկշիռն ու բաշխումը ըստ տնտեսության ճյուղերի» Ձև 1-ԷՀ (տարեկան) վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու լրացման հրահանգը՝ համաձայն հավելվածի:

2. Ուժը կորցրած ճանաչել Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2017 թվականի մայիսի 6-ի «Էլեկտրական էներգիայի հաշվեկշիռն ու բաշխումն ըստ տնտեսության ճյուղերի» Ձև 1-ԷՀ (տարեկան) պետական վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման կարգը հաստատելու և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2004 թվականի դեկտեմբերի 29-ի թիվ 27-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» թիվ 04-Ն որոշումը:

3. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում 2019 թվականի հունվարի 1-ից:

 

Նախագահ՝

Ս. Մնացականյան

 

Հավելված
Հայաստանի Հանրապետության
վիճակագրության պետական խորհրդի
2018 թվականի հոկտեմբերի 19-ի
թիվ 26-Ն որոշման

 

ՁԵՎ 1- ԷՀ

(տարեկան)

 

Ներմուծեք նկարագրությունը_19430

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ՀԱՇՎԵԿՇԻՌՆ ՈՒ ԲԱՇԽՈՒՄԸ

ԸՍՏ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՃՅՈՒՂԵՐԻ

20   թ.

Ներկայացվում է համաձայն «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» օրենքի և Հայաստանի Հանրապետության վիճակագրության պետական խորհրդի 2016 թ. հունիսի 20-ի թիվ 05-Ն որոշման:

Հաշվետվության ներկայացման ժամկետը` մինչև հաշվետու տարվան հաջորդող ապրիլի 1-ը

Ներկայացնում է __________________________________________________________________

(լրիվ անվանումը)

Կազմակերպաիրավական տեսակը______________________________________________________

Գործունեության իրականացման վայրի

Մարզը/ք. Երևան ______________________________________________________________

Համայնքը____________________________________________________________________

Բնակավայրը/Երևան քաղաքի վարչական շրջանը __________________________________

Հասցեն ____________________________________________

       

(փողոցը, շենքը, բնակարանը)

(փոստային դասիչ)

Փաստացի գործունեության հիմնական տեսակի ծածկագիրը

         

(լրացվում է համաձայն ՏԳՏԴ դասակարգչի)

Պետական ռեգիստրում գրանցման համարը
     
     
             

(լրացվում է համաձայն գրանցման վկայականի)

Նույնականացման ծածկագիրը

               

(լրացվում է համաձայն գրանցման վկայականի)

Հարկ վճարողի հաշվառման համարը (ՀՎՀՀ)

               

Հեռախոսահամար(ներ) ___________________________________________________

Էլեկտրոնային փոստ ________________________________@__________________

ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳԱՂՏՆԻՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՎՈՒՄ Է ՕՐԵՆՔՈՎ

Դիտարկումների համար անհրաժեշտ վիճակագրական հաշվետվությունները սահմանված ժամկետում չներկայացնելու կամ սահմանված կարգի խախտումով (ոչ արժանահավատ տվյալներ, դրանց ոչ ամբողջականորեն արտացոլում և այլ աղավաղումներ) ներկայացնելու (անկախ ժամկետից) համար վիճակագրական հաշվետվություններ ներկայացնողները ենթարկվում են պատասխանատվության` օրենքով սահմանված կարգով:

 

 Ցուցանիշների անվանումը

Տողի
համարը

Քանակը, հազ. կՎտ ժամ

Սեփական կայանների կողմից արտադրված էլեկտրաէներգիան

01

 

Ծախսվել է էլեկտրակայանների սեփական արտադրական կարիքների համար և կորուստներ ուժային տրանսֆորմատորներում

02

 

Էլեկտրաէներգիայի առաքում կայաններից (տող 01 - 02)

03

 

Էլեկտրաէներգիայի կորուստներ բարձրավոլտ էլեկտրական ցանցերում (ԲԷՑ)

04

 

Էլեկտրաէներգիայի ներմուծում, ընդամենը

այդ թվում (նշել երկիրը)

05

 

 ԻԻՀ-ից

   

 Վրաստանից

   

 Արցախից

   
     

Էլեկտրաէներգիայի արտահանում, ընդամենը

այդ թվում (նշել երկիրը)

06

 

ԻԻՀ

   

 Վրաստան

   

 Արցախ

   
     

Էլեկտրաէներգիայի մուտքը ՀՀ ներքին շուկա (տող 03 – 04 + 05- 06)

07

 

Ցուցանիշների անվանումը

Տողի
համարը

Քանակը, հազ. կՎտ ժամ

Հայաստանի էլեկտրական ցանցերում (ՀԷՑ) էլեկտրական էներգիայի փաստացի կորուստները

08

 

Բաժանորդներին էլեկտրաէներգիայի օգտակար առաքում, ընդամենը (տող 07 - 08)

այդ թվում՝

09

 

արդյունաբերություն

10

 

շինարարություն

11

 

տրանսպորտ

այդ թվում՝

12

 

երկաթուղի

13

 

քաղաքային էլ. տրանսպորտ

14

 

մետրոպոլիտեն

15

 

օդային տրանսպորտ (օդանավակայան)

16

 

այլ (տրանսպորտ)

17

 

գյուղատնտեսություն

18

 

կոմունալ ծառայություններ

19

 

բնակչություն

20

 

կրթություն, առողջապահություն, մշակույթ

21

 

բյուջետային կազմակերպություններ

22

 

առևտուր և ծառայություններ

23

 

այլ սպառողներ

24

 

 

ԼՐԱՑՄԱՆ ՀՐԱՀԱՆԳ

 

Հաշվետվությունը ներկայացնում են` Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարությունը և «Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր» ՓԲԸ-ն

01 տողում ցույց է տրվում հանրապետությունում թողարկված էլեկտրաէներգիայի ընդհանուր քանակը

02 տողում` էլեկտրաէներգիայի այն քանակը, որը ծախսվել է էլեկտրակայանների կողմից սեփական արտադրական կարիքների համար և կորուստներ ուժային տրանսֆորմատորներում

09 տողում` էլեկտրաէներգիայի օգտակար առաքումը ներքին շուկա

10-23 տողերում` սպառված էլեկտրաէներգիայի բաշխումն ըստ տնտեսության ճյուղերի և ոլորտների

18 տողում` գյուղատնտեսության (ներառյալ ոռոգում), անտառային տնտեսության և ձկնորսության ոլորտում սպառված էլեկտրաէներգիան

19 տողում`ջրամատակարարման և ջրահեռացման վրա սպառված էլեկտրաէներգիան

20 տողում`քաղաքային և գյուղական բնակչության կողմից սպառված էլեկտրաէներգիան

22 տողում` պետական կառավարման և պաշտպանության համակարգում սպառված էլեկտրաէներգիան

23 տողում` մեծածախ և մանրածախ առևտրի, կացության և հանրային սննդի, տեղեկատվության և կապի կազմակերպությունների կողմից սպառված էլեկտրաէներգիան

24 տողում`վերը չթվարկված ոլորտներում սպառված էլեկտրաէներգիան

 

Ղեկավար`

__________________________

____________________

(Ազգանուն, անուն)

(Ստորագրություն)

Լրացնող (գլխավոր հաշվապահ կամ այլ լիազորված անձ)`

__________________________

_____________________

(Ազգանուն, անուն)

(Ստորագրություն, պաշտոն)

 

«___ »__________20   թ.

(լրացման ամսաթիվը)